ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/11/2018

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת7
ועדת הפנים והגנת הסביבה
15/11/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 746
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום חמישי, ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018), שעה 19:08
סדר היום
הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי), התשע"ח-2018, של חה"כ נורית קורן, רועי פולקמן, אורי מקלב, שולי מועלם-רפאלי
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
טלב אבו עראר
יואב בן צור
יעל כהן-פארן
בצלאל סמוטריץ
חברי הכנסת
ג'מעה אזברגה
מיקי לוי
מנחם אליעזר מוזס
נורית קורן
מוזמנים
דוד בארי – מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי), התשע"ח-2018

הצעתם של חברי הכנסת נורית קורן, רועי פולקמן, אורי מקלב, שולי מועלם-רפאלי
היו"ר יואב קיש
אני פותח את דיון ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי), התשע"ח-2018. אנחנו בסיום ההכנה לקריאה שנייה ושלישית.

הייתה לנו טענת נושא חדש שהגישה חברת הכנסת יעל כהן-פארן וחבר הכנסת טלב אבו ארער שהצטרף לטענה שלה.

אני מקריא את החלטת ועדת הכנסת לגבי הנושא החדש.

"ועדת הכנסת דנה בישיבתה היום בפנייתך בדבר טענת נושא חדש לפי סעיף 85 לתקנון הכנסת שהועלתה על ידי חברי הכנסת יעל כהן-פארן וטלב אבו ארער בעת הדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה בהצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי), התשע"ח-2018. פ/4135. והחליטה כי הנושאים הנטענים אינם מהווים נושא חדש".

זאת אומרת שכרגע להבנתי אנחנו סיימנו את טענות הנושא החדש ודחינו את כל ההסתייגויות. דרך אגב, מיקי, לך לא הייתה הסתייגות וגם לא צורפת להסתייגויות. הדיון הסתיים.

אני מבין שיש לכם טענות לגבי לוחות הזמנים של הדחיות. אתה מוזמן לשטוח את טענותיך, חבר הכנסת מיקי לוי.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש גבול גם לניצול הכוח שניתן ליושב ראש. הישיבה הזאת מתגלגלת כבר כמה וכמה שעות.
היו"ר יואב קיש
מתי אתה הגעת לישיבה?
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא רלוונטי.
היו"ר יואב קיש
היא מתגלגלת כי היו בה אירועים. אתה לא היית כאן.
מיקי לוי (יש עתיד)
נקבעה הצבעה. נקבעו שתי הצבעות אחרי ועדת הכנסת. בשתי ההצבעות אתה לא עמדת בזמנים, לא כיבדת אותנו.
היו"ר יואב קיש
לא. אני אדייק. אתה טועה. בהצבעה בשעה 17:45 היה כאן חבר הכנסת אורי מקלב ורציתי להצביע והיינו מעבירים. אז ביקשה חברת הכנסת יעל כהן-פארן, משום מה הייתה צריכה ללכת לשירותים, ואיך שהיא הלכה לשירותים חזר חבר הכנסת מיקי לוי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה מה שעצבן אותך?
היו"ר יואב קיש
גם אני יודע לעשות משחקים. גם האופוזיציה יודעת. יכולתי להצביע ולסיים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתם התעכבתם ליד החדר שלך.
היו"ר יואב קיש
אתה לא היית כאן בזמן לישיבה ההיא ואני חיכיתי בשבילך, בעצם בלי לדעת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא היה לכם רוב. על מה אתה מדבר?
היו"ר יואב קיש
מקלב בא לפני מוזס. מקלב היה כאן. אני אגיד לך יותר מזה. היה כאן חבר הכנסת מקלב ורצינו להיכנס להצביע.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
השירותים לא לפרוטוקול.
היו"ר יואב קיש
לא לפרוטוקול. אבל את התרגילים של האופוזיציה, אני מכבד.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתה לומד. עוד מעט אתה באופוזיציה.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת לוי, אתה לא היית כאן בשעה 17:45 עת עשינו את הישיבה הראשונה. גם חברת הכנסת יעל כהן-פארן לא הייתה בזמן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הייתי בזמן.
היו"ר יואב קיש
ידעתי שהיא רוצה להצביע ולכן כשהגיע חבר הכנסת מקלב ואמר שנצביע, אמרתי לו שחברת הכנסת יעל כהן-פארן לא כאן.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לאן הוא הגיע?
היו"ר יואב קיש
הוא היה כאן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הוא לא היה כאן.
היו"ר יואב קיש
היינו כאן. היה כאן בחוץ.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לכאן הוא לא נכנס.
היו"ר יואב קיש
אתה צודק. לכאן הוא לא נכנס. היינו במסדרון. מקלב הגיע לכאן, לא לחדר אלא היינו כאן בחוץ עם חברת הכנסת נורית קורן. אני ראיתי שחברת הכנסת יעל כהן-פארן לא נמצאת ואני ידעתי שחשוב לה להצביע על הצעת החוק הזאת, ואז פנה אלי חבר הכנסת מקלב ואמר שהוא צריך ללכת ויבוא מוזס במקומו.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
מה אתה מתכוון לעשות עכשיו?
היו"ר יואב קיש
רגע.
מיקי לוי (יש עתיד)
שכונות מגורים בעיר דוד. זהו. זאת הפרשנות. אתם מרשים לי לדבר?
היו"ר יואב קיש
בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד)
מחר לצורך העניין יגישו למשל תכניות ויאמרו שמרימים בניין ולמטה משאירים אוורור, כדי לא לפגוע בעתיקות, ומרימים אותו לגובה של שלוש קומות. זאת המשמעות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן. זו המשמעות.
מיקי לוי (יש עתיד)
המשמעות היא לכסח או לחרב את הפארק הלאומי.
היו"ר יואב קיש
מה פתאום?
מיקי לוי (יש עתיד)
זאת המשמעות.
היו"ר יואב קיש
מיקי, אתה מטעה אותו.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
זה בדיוק כך. זה המצב.
היו"ר יואב קיש
אתה מטעה אותו, חבל.

תן להם לחיות. אנחנו רוצים לתת להם לחיות. אם הם צריכים להקים גן ילדים, הם יוכלו להקים גן ילדים.
מיקי לוי (יש עתיד)
בתוך עיר דוד, בתוך הפארק הלאומי.
היו"ר יואב קיש
הם חיים שם. הגן בא לעיר. הגן בא אליהם. הגן בא לשכונה. כך קוראים לחוק הזה.
קריאה
הם באו אחרי הגן.
היו"ר יואב קיש
אני אתן לך את סמוטריץ שידבר אתך על 3,000 שנים ואז תגידי לי מה בא קודם.

אני בדיון עם חבר הכנסת מיקי לוי.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
למי אתה מחכה עכשיו?
היו"ר יואב קיש
אני מחכה לחבר הכנסת מיקי לוי.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אתה מחכה לחברים שלך.
היו"ר יואב קיש
ברור שהם מגיעים עוד רגע.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
מאיפה הם מגיעים? מהשמיים? הם לא יגיעו.
היו"ר יואב קיש
מהשמיים. אני אדם מאמין בקדוש ברוך הוא.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת מיקי לוי, אתה עדיין בשיחה? סיימת.

אני חוזר לעניין בו התחלנו לדבר. אני אומר לך שחבר הכנסת אורי מקלב היה כאן ברבע ל-, בזמן של רבע ל-6 לא הייתה כאן חברת הכנסת יעל כהן-פארן. אני יכולתי להיכנס ולהצביע על הראש שלה אבל אני כיבדתי את בקשתה. אמרתי שאולי יצליחו להביא עוד חברי כנסת מהאופוזיציה, בואו נראה איך הם מאתגרים אותי, ואכן אז הגיע חבר הכנסת מיקי לוי. יפה, התרגיל הצליח ואנחנו דחינו את הישיבה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אלה היו שתי שניות. אתה לא היית בחדר.
היו"ר יואב קיש
הייתי כאן עם מקלב כדי להיכנס.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
היית ליד החדר שלך.
היו"ר יואב קיש
יצאתי החוצה בדרך להיכנס עם מקלב ואז ביקשת. אני אומר לחבר הכנסת מיקי לוי שמה שהיה באירוע הזה, זה העניין הזה.

לגבי הטענה לחוק עצמו, מה שאתה אומר. אני חושב שעשינו כאן חוק מאוד מדוד שמאפשר שני דברים. הוא מאפשר לאותם בנייני מגורים שנמצאים שם גם באמת לחיות ולהתפתח.

דוד, הייתי רוצה שתשמע. אומר חבר הכנסת מיקי לוי שאתם תבנו בנייני שבע קומות ותהרסו.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא אמרתי שבע קומות. אמרתי שיש סכנה עם החוק הזה שיבנו על הגן הלאומי, על עיר דוד. עיר דוד יקרה לי. לדוד היא בטח יקרה יותר, הוא נתן את הנשמה שלו שם ואנחנו מכירים 25 שנים. לא הייתי נזעק לכך. אני ממש מתפלא על החוק הזה. יש היום אפשרות גם להתרחב ולהתפתח. החוק הזה פורץ את כל העסק. זה היה על הראש שלנו ואני כועס מאוד.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני עובר להצבעה על החוק.
תומר רוזנר
עם שלושת התיקונים שהוועדה קיבלה.
היו"ר יואב קיש
עם שלושת התיקונים שהוועדה קיבלה בנוסח הקודם.

מי בעד אישור הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי), התשע"ח-2018? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – 5
נגד – 4
הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי), התשע"ח-2018 נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הצעת החוק נתקבלה.

אני קובע רביזיה לעוד חצי שעה מעכשיו. בשעה 19:45, רביזיה.

תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 19:18.

קוד המקור של הנתונים