ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/11/2018

תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"ח- 2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת5
ועדת הכספים
26/11/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 1170
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ח בכסלו התשע"ט (26 בנובמבר 2018), שעה 13:40
סדר היום
תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"ח- 2018
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
מיקי לוי
מוזמנים
יזהר קנה - רו"ח, חבר מועצת רואי חשבון, משרד המשפטים

ורד הראל - רו"ח, מזכירת מועצת רואי חשבון, משרד המשפטים

אסף נועם - עו"ד, משרד המשפטים

איריס שטרק - רו"ח, נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

משה לוי - לשכת רואי החשבון בישראל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"ח- 2018
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. הסעיף האחרון בסדר היום, תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"ח- 2018.
אסף נועם
שלום לאדוני. הלשכה המשפטית, משרד המשפטים. אנחנו מביאים את התיקון הזה ועוד כמה תיקונים נוספים לאגרות של יחידות שהרגולטור שלהם הוא משרד המשפטים. מדובר כאן בהפחתת המשך למספר הפחתות שהיו בשנתיים האחרונות והועברו לוועדה. ההפחתה המשמעותית ביותר היא באגרה שנתית.

הערה מקדמית. הסט של התקנות מובא לוועדה רק לעניין האגרות. החלק האחר הוא לא טעון אישור ועדה.

נושא אחד הוא הפחתה של האגרות השנתיות ב-22 אחוזים. זה עוקב להפחתה קודמת ב-25 אחוזים של האגרות השנתיות ותכף אני אסבר את האוזן עם הסכומים השונים כי זה בהתאם לוותק.
היו"ר משה גפני
מה הלב הטוב שעבר עליכם שפתאום מפחיתים אגרות?
יזהר קנה
פניית הלשכה.
אסף נועם
כן. יש דעות שונות.
היו"ר משה גפני
יש לכם השפעה על משרד המשפטים?
יזהר קנה
הם קשובים.
היו"ר משה גפני
אני אדבר אתכם על כמה דברים. סתם, אני צוחק.
אסף נועם
צריך לומר שלא היו לנו כאן הליכים משפטיים וזה לא נבע מאיזשהו כורח.
היו"ר משה גפני
הבנתי. לכן שאלתי.
אסף נועם
נעשתה בדיקה רוחבית.
היו"ר משה גפני
הבנתי. מה ההפחתות?
אסף נועם
הפחתה שנייה מהאגרות השנתיות זו הפחתה של אגרות הפטור, בעקבות הערת אדוני בנושא של חיילי המילואים והפטור שניתן להם. העלית את נושא הפטורים. הוועדה ביקשה, זה התחיל כהסתייגות, ממשרד המשפטים לבחון את העניין הזה של אגרות הפטור.
היו"ר משה גפני
זה יורד ממה למה?
אסף נועם
כרגע יש אגרה של 137 שקלים לפטור יחיד עד גג של פי שבעה מהסכום האמור. זה 959 שקלים שלמעשה 95 אחוזים ממבקשי הרישיון נדרשים לשלם מכיוון שהרוב המוחלט גם עושים תואר וגם שנת השלמה וזכאים לפטור מכל הבחינות, למעט שתיים האחרונות. לכן זה היה הסכום האוטומטי שהם נדרשו לשלם. מוצע להפחית את כל אגרות הפטור ל-300 שקלים לבקשה. ככל שכל הפטורים ירוכזו בבקשה אחת שמטופלת על ידי מזכירות המועצה, והעניין הזה נבחן, יש פטורים שהם יותר אוטומטיים ויש פטורים שהם יותר מורכבים בהתאם לתכניות הלימוד. לכן הסכום המוצע הוא 300 שקלים לבקשה בהתעלם ממספר הפטורים במסגרת הבקשה הזאת.

הפחתה אחרונה היא פחות משמעותית אולי בסכומים שלה. לרואי חשבון בני 70 פלוס, מוצע להפחית לאגרה מינימלית של 110 שקלים. הרציונל הוא להעמיד את כל האגרות של היחידות המורשות במשרד המשפטים לבני 70 פלוס על רבע מהאגרה השנתית הרגילה.
היו"ר משה גפני
מי מקריא את התקנות?
אסף נועם
תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"ח- 2018


6. תיקון תקנה 47(א)

בתקנה 47(א) לתקנות העיקריות –

(1) במקום פסקה (1)(ג) יבוא:

"(ג) בקשה לפטור מבחינות - 300 שקלים חדשים".

(2) בפסקה (4) -

(1) בפסקת משנה (א), במקום הסכום האמור בה יבוא "316".

(2) בפסקת משנה (ב), במקום הסכום האמור בה יבוא "443".

(3) בפסקת משנה (ג), במקום הסכום האמור בה יבוא "110".

7. תחילה

תחילתה של תקנה 47(א)(1)(ג) לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה 6 לתקנות אלה, ביום כ"ה באדר ב' התשע"ט (1 באפריל 2019) ותחילתה של תקנה 47(א)(4) לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה 6 לתקנות אלה, ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).

אני אדגיש שההבדל בין האגרות השנתיות לעניין תחילה לבין אגרות הפטור, הוא היערכות טכנית וגם הסיבה שהאגרות השנתיות לא נושאות ריבית לאחר 31 בינואר ולכן היה חשוב לנו כן לעשות מאמץ.
היו"ר משה גפני
תסכם בבקשה את מה שהקראת.
אסף נועם
אני אסכם את הסכומים. האגרה שמשלם רואה חשבון בעל ותק של חמש שנים ומעלה יורדת מ-569 שקלים ל-443 שקלים. האגרה שמשלם רואה חשבון בעל ותק של עד חמש שנים, מופחתת מ-406 שקלים ל-316 שקלים. האגרה שמשלם רואה חשבון בן 70 ומעלה יורדת מ-216 שקלים ל-110 שקלים. אגרת הפטור שהיא כרגע קבועה על 137 שקלים לכל פטור ועד סכום גג של פי שבעה, שזה 959 שקלים, אותו משלם הרוב המוחלט, יורדת ל-300 שקלים לבקשה, בהתעלם ממספר הפטורים.
היו"ר משה גפני
כמה כסף זה?
אסף נועם
עלות המשרד היא 3 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
יפה. תבואו כל יום.
אסף נועם
אני אומר שזה מהלך משלים. זה לא המהלך הראשון.
היו"ר משה גפני
כן. אני יודע. אנחנו דנו על זה והיה לנו ויכוח גדול עם שרת המשפטים.
איריס שטרק
אני מברכת על ההפחתה. אני מזכירה שרואה חשבון משלם אגרה למועצה לרישיון מעבר כמובן לבחינות, אבל הוא משלם גם דמי חבר ללשכה שזה הבית המקצועי, כך שזה בהחלט מאפשר את היכולת ואת הסיוע. אני חושבת שזה מהלך נכון. גם נושא הפטור מבחינות, גם ההתחשבות בגיל וזה בהחלט נובע מפעילות אינטנסיבית שביצענו בעבר. אני שמחה שמשרד המשפטים נעתר. זה במסגרת שיתוף הפעולה בכלל עם משרד המשפטים.
היו"ר משה גפני
היה כאן דיון בוועדה עוד לפני שנכנסת לתפקיד לגבי האגרות האלה. היו כמה שיחות עם שרת המשפטים. גם אני כמוך שמח שהם מביאים לכאן היום את התקנות שמפחיתות את האגרות ואלה אגרות לא נמוכות אלא די גבוהות אבל כשמפחיתים אותן, זה דבר חיובי.

מיקי, אתה רוצה לומר משהו?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"ח- 2018? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד
תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"ח- 2018 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:49.

קוד המקור של הנתונים