ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/11/2018

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת ביקורים מאסירים ביטחוניים המשתייכים לארגון טרור המחזיק בשבויים ישראליים), התשע"ח-2018, העברת אסירים ביטחוניים לסטאטוס פלילי, הצורך בביטול הנוהג שבו מעבירים אסירים ביטחוניים לסטאטוס פלילי, "הצורך בביטול הנוהג שבו מעבירים אסירים ביטחוניים לסטאטוס פלילי"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים