ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 19/11/2018

הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת65
ועדת החינוך, התרבות והספורט
19/11/2018


מושב חמישי

פרוטוקול מס' 722
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, י"א בכסלו התשע"ט (19 בנובמבר 2018), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018
נכחו
חברי הוועדה: אמיר אוחנה – מ"מ היו"ר
מסעוד גנאים
חנין זועבי
מרדכי יוגב
יוסי יונה
מאיר כהן
מנחם אליעזר מוזס
אברהם נגוסה
סאלח סעד
נורית קורן
חברי הכנסת
סעיד אלחרומי
קארין אלהרר
נאוה בוקר
מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
ראש מינהל תרבות, משרד התרבות והספורט - גלית שאשו והבה

יועמ"ש, משרד התרבות והספורט - הדס פרבר

משפטן-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - חנן ארליך

משפטנית-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - דפנה גוטליב

עו"ד-מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - גאל פני אזריאל

מנכ"ל, איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה - איתמר אביטן

עמיתת מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה - עדנה הראל פישר

נציג ארגון שתי"ל - מייסודה של הקרן החדשה לישראל - חובב ינאי

שדלן/ית (אימפקט (ל.א.ב) בע"מ), מייצג/ת את פורום מוסדות התרבות בירושלים, פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל, קרן הקולנוע הישראלי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח
הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018, מ/1261
היו"ר אמיר אוחנה
אנחנו מחדשים את הישיבה ונדון ברביזיות על הסעיפים שהצבענו עליהם החל מהבוקר.

רביזיה על סעיף 28 של הרשימה המשותפת, למי שזה לא מונח לפניו. הסתייגויות סיעת הרשימה המשותפת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 28 – 4
נגד – 4
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 28 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (28) לסעיף 1 לא נתקבלה.

סעיף 29, מי בעד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 29 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 29 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
חברת הכנסת בוקר, רצית להגיד כמה מילים? בבקשה.
נאוה בוקר (הליכוד)
אני רוצה להגיב לחברי יוסי יונה, שדיבר איתי על פופוליזם של משפחות שכולות. אז יוסי יונה, אני רוצה להבהיר כאן שלא אתה ולא אף אחד אחר ילמד אותי מה זה משפחות שכולות כי אני משפחה שכולה. אני קברתי את בעלי ולא אף אחד אחר פה אז אל תדברו איתי על פופוליזם, שזה קשור באותם בני משפחות שמתקשרים אלי יום יום על הדברים האלה. על זה שאנחנו מתקצבים הצגה שמהללים בה מחבל שרצח חיילים.
היו"ר אמיר אוחנה
תודה גברתי. חבר הכנסת יונה, תגובה קצרה בבקשה כדי שנוכל להתקדם.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
הביטי, חברתי נאוה בוקר - -
נאוה בוקר (הליכוד)
אל תלמד אותי...
יוסי יונה (המחנה הציוני)
את ביקשת לומר משהו ואני רוצה להגיב: כאשר המשורר חיים גורי אומר "הנה מוטלות גופותינו", הוא לא עושה אבחנה בין ימין ובין שמאל. גם הימין וגם השמאל מקריב את ההקרבה הזאת בשדה הקרב. לכן, מה שאני מחיתי נגד הדברים שלך, שאת מציגה את זה כאילו אנחנו, אנשי השמאל, לא אכפת לנו מהמשפחות השכולות והנה את עומדת לצדן.
נאוה בוקר (הליכוד)
אבל זה מה שקורה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
סליחה, כל מה שרציתי לומר לך – אדוני, בבקשה את עזרתך כאן. מה שרציתי להגיד לך זה שלאף אחד אין מונופול על העניין הזה. כולנו הקרבנו וכולנו מקריבים ואנא, בבקשה ממך, גם לי יש משפחה וגם אצלי אנשים נפלו בשדה הקרב אז אני לא בא כל פעם ומציג את שמותיהם כדי לעשות על זה איזה שהוא מהלך פוליטי. כל מה שאני מבקש מכולנו, זו הבקשה שלי: הבה נניח לדברים האלה בצד. לאף אחד אין מונופול על העניין הזה. אנחנו נמצאים כאן משום שאנחנו חושבים שהחוק הזה מנוגד לדמוקרטיה, ואני מצדד באופן מאוד מאוד נחרץ וחד-משמעי בעיקרון של סובלנות כדי לאפשר לאנשים להגיד דברים שגם אני לא אוהב. תודה.
היו"ר אמיר אוחנה
תודה רבותי. אנחנו ממשיכים לסעיף - -
יהודית גידלי
אתה מרשה לי רק לקרוא מי חברי הכנסת?
היו"ר אמיר אוחנה
כן.
יהודית גידלי
תודה. חבר הכנסת מלכיאלי במקום חבר הכנסת יעקב מרגי. אברהם נגוסה. חברת הכנסת בוקר במקום מיקי זוהר. אמיר אוחנה. נורית קורן. חבר הכנסת מוזס. יוסי יונה. סאלח סעד. חבר הכנסת אלחרומי במקום ג'בארין. קארין אלהרר במקום מאיר כהן. חנין זועבי ומסעוד גנאים.
היו"ר אמיר אוחנה
תודה. אנחנו בסעיף 29. מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 29 – 6
נגד – 6
נמנעים – 6
הרביזיה על סעיף 29 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (29) לסעיף 1 לא נתקבלה.

30 - מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 30 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 30 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (30) לסעיף 1 לא נתקבלה.

מי בעד 31?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 31 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 31 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (31) לסעיף 1 לא נתקבלה.

32 - מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 32 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 32 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (32) לסעיף 1 לא נתקבלה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
סליחה, איך יש פה - - - אני לא מבינה.
היו"ר אמיר אוחנה
הקריאו את השמות, הכל בסדר.

סעיף 33 - מי בעד, מי נגד?
יהודית גידלי
זו לא בעיה שלנו.

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 33 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 33 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (33) לסעיף 1 לא נתקבלה.

34 - מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 34 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 34 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (34) לסעיף 1 לא נתקבלה.

35 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 35 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 35 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (35) לסעיף 1 לא נתקבלה.

36 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 36 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 36 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (36) לסעיף 1 לא נתקבלה.

37 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 37 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 37 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (37) לסעיף 1 לא נתקבלה.

38 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 38 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 38 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (38) לסעיף 1 לא נתקבלה.

39 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 39 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 39 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (39) לסעיף 1 לא נתקבלה.

40 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 40 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 40 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (40) לסעיף 1 לא נתקבלה.

41 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 41 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 41 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (41) לסעיף 1 לא נתקבלה.

42 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 42 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 42 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (42) לסעיף 1 לא נתקבלה.

43 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 43 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 43 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (43) לסעיף 1 לא נתקבלה.

44 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 44 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 44 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (44) לסעיף 1 לא נתקבלה.

45 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 45 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 45 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (45) לסעיף 1 לא נתקבלה.

46 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 46 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 46 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (46) לסעיף 1 לא נתקבלה.

47 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 47 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 47 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (47) לסעיף 1 לא נתקבלה.

48 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 48 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 48 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (48) לסעיף 1 לא נתקבלה.

49 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 49 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 49 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (49) לסעיף 1 לא נתקבלה.

50 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 50 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 50 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (50) לסעיף 1 לא נתקבלה.

51 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 51 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 51 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (51) לסעיף 1 לא נתקבלה.

52 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 52 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 52 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (52) לסעיף 1 לא נתקבלה.

53 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 53 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 53 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (53) לסעיף 1 לא נתקבלה.

54 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 54 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 54 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (54) לסעיף 1 לא נתקבלה.

55 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 55 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 55 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (55) לסעיף 1 לא נתקבלה.

56 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 56 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 56 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (56) לסעיף 1 לא נתקבלה.

57 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 57 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 57 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (57) לסעיף 1 לא נתקבלה.

58 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 58 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 58 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (58) לסעיף 1 לא נתקבלה.

59 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 59 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 59 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (59) לסעיף 1 לא נתקבלה.

60 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 60 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 60 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (60) לסעיף 1 לא נתקבלה.

61 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 61 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 61 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (61) לסעיף 1 לא נתקבלה.

62 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 62 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 62 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (62) לסעיף 1 לא נתקבלה.

63 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 63 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 63 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (63) לסעיף 2 לא נתקבלה.

64 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 64 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 64 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (64) לסעיף 3 לא נתקבלה.

65 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 65 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 65 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (65) לסעיף 3 לא נתקבלה.

66 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 66 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 66 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (66) לסעיף 3 לא נתקבלה.

אנחנו עוברים לדף הנוסף של הסתייגויות סיעת הרשימה המשותפת.

67 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 67 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 67 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (67) לסעיף 3 לא נתקבלה.

68 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 68 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 68 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (68) לסעיף 3 לא נתקבלה.

69 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 69 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 69 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (69) לסעיף 3 לא נתקבלה.

70 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 70 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 70 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (70) לסעיף 3 לא נתקבלה.

אנחנו עוברים להסתייגויות יש עתיד להצעת חוק התרבות והאמנות.

מי בעד סעיף 1?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 1 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (1) להוספת סעיף מטרה ותכלית לא נתקבלה.

מי בעד הסתייגות 1 לסעיף 1 להצעת החוק?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 1 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (1) לסעיף 1 לא נתקבלה.

2 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 2 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (2) לסעיף 1 לא נתקבלה.

3 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 3 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 3 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (3) לסעיף 1 לא נתקבלה.

4 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 4 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 4 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (4) לסעיף 1 לא נתקבלה.

5 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 5 – 5
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (5) לסעיף 1 לא נתקבלה.

6 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 6 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 29 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (6) לסעיף 1 לא נתקבלה.

7 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 7 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 7 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (7) לסעיף 1 לא נתקבלה.

8 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 8 – 6
נגד – 76
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 8 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (8) לסעיף 1 לא נתקבלה.

9 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 9 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 9 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (9) לסעיף 1 לא נתקבלה.

10 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 10 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 10 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (10) לסעיף 1 לא נתקבלה.

11 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 11 – 5
נגד – 7
נמנעים – 1
הרביזיה על סעיף 29 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (11) לסעיף 1 לא נתקבלה.

12 – מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 12 – 5
נגד – 7
נמנעים – 1
הרביזיה על סעיף 12 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (12) לסעיף 1 לא נתקבלה.

13 – מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 13 – 5
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 13 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (13) לסעיף 1 לא נתקבלה.

14 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 14 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 14 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (14) לסעיף 1 לא נתקבלה.

15 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 15 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 15 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (15) לסעיף 1 לא נתקבלה.

16 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 16 – 5
נגד – 7
נמנעים – 2
הרביזיה על סעיף 29 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (16) לסעיף 1 לא נתקבלה.

17 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 17 – 4
נגד – 7
נמנעים – 2
הרביזיה על סעיף 17 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (17) לסעיף 1 לא נתקבלה.

18 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 18 – 5
נגד – 7
נמנעים – 1
הרביזיה על סעיף 18 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (18) לסעיף 1 לא נתקבלה.

19 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 19 – 3
נגד – 7
נמנעים – 1
הרביזיה על סעיף 19 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (19) לא נתקבלה.

20 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 20 – 5
נגד – 7
נמנעים – 1
הרביזיה על סעיף 20 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (20) על סעיף 1 לא נתקבלה.

21 – מי נגד, מי בעד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 21 – 5
נגד – 7
נמנעים – 1
הרביזיה על סעיף 21 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (21) לסעיף 1 לא נתקבלה.

22 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 22 – 5
נגד – 7
נמנעים – 1
הרביזיה על סעיף 22 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (22) לסעיף 1 לא נתקבלה.

23 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 23 – 5
נגד – 7
נמנעים – 1
הרביזיה על סעיף 23 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (23) לסעיף 1 לא נתקבלה.

24 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 24 – 5
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 24 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (24) לסעיף 1 לא נתקבלה.

25 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 25 – 5
נגד – 7
נמנעים – 1
הרביזיה על סעיף 25 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (25) לסעיף 1 לא נתקבלה.

26 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 26 – 4
נגד – 7
נמנעים – 2
הרביזיה על סעיף 29 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (16) לסעיף 1 לא נתקבלה.

27 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 27 – 4
נגד – 7
נמנעים – 1
הרביזיה על סעיף 27 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (27) לסעיף 1 לא נתקבלה.

28 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 28 – 5
נגד – 7
נמנעים – 1
הרביזיה על סעיף 28 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (28) לסעיף 1 לא נתקבלה.

29 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 29 – 5
נגד – 7
נמנעים – 1
הרביזיה על סעיף 29 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (29) לסעיף 1 לא נתקבלה.

אנחנו עוצרים כאן. הסעיף הבא שנדון בו הוא סעיף 30 אבל בינתיים אנחנו עולים לוועדת הכנסת להצבעה. אנחנו מחדשים את הוועדה מיד בתום הדיון בוועדת הכנסת.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:57 ונתחדשה בשעה 13:14.)
היו"ר אמיר אוחנה
אנחנו מחדשים את הישיבה.

היינו בסעיף 30. מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 30 – 1
נגד – 5
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 30 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (30) לסעיף 1 לא נתקבלה.

31 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 31 – 2
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 31 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (31) לסעיף 1 לא נתקבלה.

32 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 32 – 2
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 32 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (32) לסעיף 1 לא נתקבלה.

33 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 33 – 2
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 33 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (33) לסעיף 1 לא נתקבלה.

34 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 34 – 2
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 34 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (34) לסעיף 1 לא נתקבלה.

35 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 35 – 2
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 35 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (35) לסעיף 1 לא נתקבלה.

36 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 36 – 2
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 36 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (36) לסעיף 1 לא נתקבלה.

37 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 37 – 2
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 37 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (37) לסעיף 1 לא נתקבלה.

38 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 38 – 2
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 38 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (38) לסעיף 1 לא נתקבלה.

39 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 39 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 39 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (39) לסעיף 1 לא נתקבלה.

40 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 40 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 40 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (40) לסעיף 1 לא נתקבלה.

41 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 41 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 41 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (41) לסעיף 1 לא נתקבלה.

42 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 42 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 42 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (42) לסעיף 1 לא נתקבלה.

43 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 43 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 43 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (43) לסעיף 1 לא נתקבלה.

44 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 44 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 44 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (44) לסעיף 1 לא נתקבלה.

45 – מי עד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 45 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 45 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (45) לסעיף 1 לא נתקבלה.

46 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 46 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 46 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (46) לסעיף 1 לא נתקבלה.

47 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 47 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 47 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (47) לסעיף 1 לא נתקבלה.

48 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 48 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 48 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (48) לסעיף 1 לא נתקבלה.

49 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 49 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 49 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (49) לסעיף 1 לא נתקבלה.

50 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 50 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 50 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (50) לסעיף 1 לא נתקבלה.

51 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 51 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 51 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (51) לסעיף 1 לא נתקבלה.

52 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 52 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 52 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (52) לסעיף 1 לא נתקבלה.

53 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 53 – 4
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 53 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (53) לסעיף 1 לא נתקבלה.

54 – מי עד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 54 – 4
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 54 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (54) לסעיף 1 לא נתקבלה.

55 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 55 – 4
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 55 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (55) לסעיף 1 לא נתקבלה.

56 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 56 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 56 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (56) לסעיף 1 לא נתקבלה.

57 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 57 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 57 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (57) לסעיף 1 לא נתקבלה.

58 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 58 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 58 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (58) לסעיף 1 לא נתקבלה.

59 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 59 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 59 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (59) לסעיף 1 לא נתקבלה.

60 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 60 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 60 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (60) לסעיף 1 לא נתקבלה.

61 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 61 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 61 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (61) לסעיף 1 לא נתקבלה.

62 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 62 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 62 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (62) לסעיף 1 לא נתקבלה.

63 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 63 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 63 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (63) לסעיף 1 לא נתקבלה.

64 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 64 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 64 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (64) לסעיף 1 לא נתקבלה.

65 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 65 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 65 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (65) לסעיף 1 לא נתקבלה.

66 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 66 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 66 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (66) לסעיף 1 לא נתקבלה.

67 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 67 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 67 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (67) לסעיף 1 לא נתקבלה.

68 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 68 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 68 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (68) לסעיף 1 לא נתקבלה.

69 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 69 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 69 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (69) לסעיף 1 לא נתקבלה.

70 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 70 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 70 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (70) לסעיף 1 לא נתקבלה.

71 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 71 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 71 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (71) לסעיף 1 לא נתקבלה.

72 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 72 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 72 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (72) לסעיף 1 לא נתקבלה.

73 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 73 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 73 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (73) לסעיף 1 לא נתקבלה.

74 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 74 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 74 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (74) לסעיף 1 לא נתקבלה.

75 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 75 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 75 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (75) לסעיף 1 לא נתקבלה.

76 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 76 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 76 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (76) לסעיף 1 לא נתקבלה.

77 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 77 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 77 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (77) לסעיף 1 לא נתקבלה.

78 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 78 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 78 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (78) לסעיף 3 לא נתקבלה.

79 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 79 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 79 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (79) לסעיף 3 לא נתקבלה.

80 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 80 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 80 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (80) לסעיף 3 לא נתקבלה.

81 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 81 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 81 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (81) לסעיף 3 לא נתקבלה.

82 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 82 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 82 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (82) לסעיף 1 לא נתקבלה.

83 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 83 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 83 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (83) לסעיף 3 לא נתקבלה.

אנחנו עוברים להסתייגויות קבוצת סיעת מרצ.

הסתייגות 1 לסעיף 1: הוספת סעיף המטרה. מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 1 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (1) להוספת סעיף מטרה לא נתקבלה.

2 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 2 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (2) להוספת סעיף מטרה לא נתקבלה.

3 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 3 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 3 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (3) להוספת סעיף מטרה לא נתקבלה.

4 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 4 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 4 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (4) להוספת סעיף מטרה לא נתקבלה.

5 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 5 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (5) להוספת סעיף מטרה לא נתקבלה.

6 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 6 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 6 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (6) להוספת סעיף מטרה לא נתקבלה.

7 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 7 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 7 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (7) להוספת סעיף מטרה לא נתקבלה.

אלה הסתייגויות לסעיף מטרה, גם הוא נפל.

הסתייגויות לסעיף 1 – 1. מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 1 – 5
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (1) לסעיף 1 לא נתקבלה.

2 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 2 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (2) לסעיף 1 לא נתקבלה.

3 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 3 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 3 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (3) לסעיף 1 לא נתקבלה.

4 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 4 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 4 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (4) לסעיף 1 לא נתקבלה.

5 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 5 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (5) לסעיף 1 לא נתקבלה.

6 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 6 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 6 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (6) לסעיף 1 לא נתקבלה.

7 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 7 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 7 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (7) לסעיף 1 לא נתקבלה.

8 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 8 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 8 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (8) לסעיף 1 לא נתקבלה.

9 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 9 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 9 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (9) לסעיף 1 לא נתקבלה.

10 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 10 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 10 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (10) לסעיף 1 לא נתקבלה.

11 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 11 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 11 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (11) לסעיף 1 לא נתקבלה.

12 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 12 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 12 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (12) לסעיף 1 לא נתקבלה.

13 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 13 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 13 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (13) לסעיף 1 לא נתקבלה.

14 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 14 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 14 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (14) לסעיף 1 לא נתקבלה.

15 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 15 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 15 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (15) לסעיף 1 לא נתקבלה.

16 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 16 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 16 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (16) לסעיף 1 לא נתקבלה.

17 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 17 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 17 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (17) לסעיף 1 לא נתקבלה.

18 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 18– 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 18 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (18) לסעיף 1 לא נתקבלה.

19 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 19 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 19 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (19) לסעיף 1 לא נתקבלה.

20 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 20 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 20 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (20) לסעיף 1 לא נתקבלה.

21 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 21 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 21 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (21) לסעיף 1 לא נתקבלה.

22 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 22 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 22 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (22) לסעיף 1 לא נתקבלה.

23 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 23 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 23 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (23) לסעיף 1 לא נתקבלה.

24 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 24 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 24 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (24) לסעיף 1 לא נתקבלה.

25 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 25 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 25 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (25) לסעיף 1 לא נתקבלה.

26 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 26 – 5
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 26 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (26) לסעיף 1 לא נתקבלה.

27 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 27 – 5
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 27 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (27) לסעיף 1 לא נתקבלה.

28 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 28 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 28 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (28) לסעיף 1 לא נתקבלה.

29 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 29 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 29 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (29) לסעיף 1 לא נתקבלה.

30 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 29 – 5
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 30 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (30) לסעיף 1 לא נתקבלה.

31 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 31 – 5
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 31 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (31) לסעיף 1 לא נתקבלה.

32 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 32 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 32 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (32) לסעיף 1 לא נתקבלה.

33 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 33 – 6
נגד – 7
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 33 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (33) לסעיף 1 לא נתקבלה.

34 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 34 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 34 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (34) לסעיף 1 לא נתקבלה.

35 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 35 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 35 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (35) לסעיף 1 לא נתקבלה.

36 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 36 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 36 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (36) לסעיף 1 לא נתקבלה.

37 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 37 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 37 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (37) לסעיף 1 לא נתקבלה.

38 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 38 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 38 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (38) לסעיף 1 לא נתקבלה.

39 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 39 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 39 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (39) לסעיף 1 לא נתקבלה.

40 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 40 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 40 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (40) לסעיף 1 לא נתקבלה.

41 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 41 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 41 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (41) לסעיף 1 לא נתקבלה.

42 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 42 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 42 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (42) לסעיף 1 לא נתקבלה.

43 – מי בעד, מי נגד?
קריאה
אולי הם רוצים להצביע על הכל ביחד?
היו"ר אמיר אוחנה
הם יכולים להגיד אבל לא שמעתי רצון כזה עדין.

43 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 43 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 43 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (43) לסעיף 1 לא נתקבלה.

44 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 44 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 44 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (44) לסעיף 1 לא נתקבלה.

45 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 45 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 45 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (45) ל סעיף 1 לא נתקבלה.

46 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 46 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 46 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (46) לסעיף 1 לא נתקבלה.

47 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 47 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 47 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (47) לסעיף 1 לא נתקבלה.

48 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 48 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 48 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (48) לסעיף 1 לא נתקבלה.

49 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 49 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 49 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (49) לסעיף 1 לא נתקבלה.

50 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 50 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 50 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (50) לסעיף 1 לא נתקבלה.

51 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 51 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 51 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (51) לסעיף 1 לא נתקבלה.

52 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 52 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 52 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (52) לסעיף 1 לא נתקבלה.

53 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 53 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 53 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (53) לסעיף 1 לא נתקבלה.

54 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 54 – 6
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 54 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (54) לסעיף 1 לא נתקבלה.

55 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 55 – 4
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 55 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (55) לסעיף 1 לא נתקבלה.

56 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 56 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 56 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (56) לסעיף 1 לא נתקבלה.

57 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 57 – 4
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 57 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (57) לסעיף 1 לא נתקבלה.

58 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 58 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 58 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (58) לסעיף 1 לא נתקבלה.

59 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 59 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 59 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (59) לסעיף 1 לא נתקבלה.

60 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 60 – 4
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 60 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (60) לסעיף 1 לא נתקבלה.

61 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 61 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 61 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (61) לסעיף 1 לא נתקבלה.

62 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 62 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 62 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (62) לסעיף 1 לא נתקבלה.

63 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 63 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 63 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (63) לסעיף 1 לא נתקבלה.

64 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 64 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 64 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (64) לסעיף 1 לא נתקבלה.

65 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 65 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 65 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (65) לסעיף 1 לא נתקבלה.

66 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 66 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 66 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (66) לסעיף 1 לא נתקבלה.

67 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 67 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 67 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (67) לסעיף 1 לא נתקבלה.

68 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 68 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 68 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (68) לסעיף 1 לא נתקבלה.

69 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 69 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 69 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (69) לסעיף 1 לא נתקבלה.

70 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 70 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 70 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (70) לסעיף 1 לא נתקבלה.

71 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 71 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 71 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (71) לסעיף 1 לא נתקבלה.

72 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 72 – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 72 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (72) לסעיף 1 לא נתקבלה.

73 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 73 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 73 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (73) לסעיף 1 לא נתקבלה.

74 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 74 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 74 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (74) לסעיף 1 לא נתקבלה.

75 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 75 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 75 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (75) לסעיף 1 לא נתקבלה.

מה יש לנו עכשיו בוועדת הכנסת? פטור מחובת הנחה עכשיו בוועדת הכנסת. אנחנו מבררים. אנחנו ממש לקראת סיום אז בואו נמשיך עד שנברר. אנחנו ממשיכים עד 13:45.

76 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 76 – 2
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 76 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (76) לסעיף 1 לא נתקבלה.

77 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 77 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 77 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (77) לסעיף 1 לא נתקבלה.

78 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 78 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 78 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (78) לסעיף 1 לא נתקבלה.

79 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 79 – 2
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 79 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (79) לסעיף 1 לא נתקבלה.

80 – מי בעד, מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה על סעיף 80 – 3
נגד – 6
נמנעים – אין
הרביזיה על סעיף 80 לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה (80) לסעיף 1 לא נתקבלה.

מה נשאר לנו? נשארו לנו רק המחנ"צ ואין מה להתחיל עכשיו.

אנחנו ממשיכים מחר ב-12:00 את מה שלא הספקנו. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:45.

קוד המקור של הנתונים