ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/11/2018

סיור וישיבת ועדה במכון לבון

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
הוועדה מיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן
22/11/2018מושב חמישיפרוטוקול מס' 56
מישיבת הוועדה מיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן
יום חמישי, י"ד בכסלו התשע"ט (22 בנובמבר 2018), שעה 10:00
סדר היום
סיור וישיבת ועדה במכון לבון
נכחו
חברי הוועדה: נורית קורן – היו"ר
מוזמנים
מרים קצ'נסקי - יו"ר פעילה של מכון לבון

ערן טל - מנהל ארכיון מכון לבון

אריאל גלעדי - אחראי על מחקר דיגיטלי, מכון לבון

ישי בן אריה - מכון לבון
ייעוץ משפטי
דן מרזוק
מנהלת הוועדה
מירב שמעון
שירלי בראשי – מזכירה בוועדה
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים


סיור וישיבת ועדה במכון לבון
היו"ר נורית קורן
אנחנו פותחים את הדיון היום. היום ה-22.11.2018, אנחנו פותחים ישיבה בארכיון לבון. הגענו לכאן כדי לראות מה מכיל הארכיון ואם אנחנו יכולים להתחקות אחרי החיים במעברה, הניהול של המעברה וכל דבר שיכול לשפוך אור על אותה תקופה שהילדים נעלמו, לראות איזה הקשר יש גם להסתדרות בתוך המעברות ובחיי היום יום. אנחנו יודעים מההיסטוריה שההסתדרות לקחה את האנשים לעבוד ועזרה להם בכל הדברים הללו. אנחנו בעצם פותחים צוהר לארכיון של ההסתדרות לראות מה היה עם קום המדינה. אנחנו נשמח לכל סיוע.

אז תציגי את עצמך, מי את ומה התפקיד שלך, שיהיה לפרוטוקול, ותגידי לנו מה עושה מכון לבון ומה יש בו.
מרים קצ'נסקי
אני אציג את עצמי ואת החבר'ה שלי, אחר כך ערן ידבר. שמי ד"ר מרים קצ'נסקי, אני יושבת ראש פעילה של המקום. למעשה אני מנהלת את המוסד, את הארכיון מנהל ערן, הוא מונה השנה להיות מנהל הארכיון, אבל הוא עובד אצלנו שנתיים.
ערן טל
שלוש.
מרים קצ'נסקי
שלוש. הוא הגיע אלינו ממכון וייצמן, ארכיון וייצמן. אני מכירה טוב את תולדות עם ישראל, זו ההתמחות שלי. הזכרת את המעברות, אז אם היית במקרה לפני חודשיים, ב'יד בן צבי' היה כנס על המעברות, אני הרציתי שם, אני הייתי החוקרת הראשונה שהתחילה לדון במעברות.
היו"ר נורית קורן
מאיזה היבט?
מרים קצ'נסקי
מהיבט היסטורי. אני תכננתי להפוך את זה לדוקטורט, לתואר שלישי.
היו"ר נורית קורן
מה בדיוק חקרת? חקרת את החיים בתוך המעברה?
מרים קצ'נסקי
איך ולמה קמו המעברות. אני אראה לך. בדיוק לפני שבועיים, יש בן אדם שקוראים לו בני אשר, שהוא עכשיו נדלק על הנושא של המעברות והם הקימו עמותה - - -
ערן טל
עמותת המעברות.
מרים קצ'נסקי
בקיצור, אני הרציתי להם ואם תרצו אני מוכנה לתת לכם - - -
היו"ר נורית קורן
אני חושבת שהוא היה אצלי. אנחנו ניקח את הטלפון שלו, אבל אם אני לא טועה הוא אולי היה אצלנו בפגישה, כי יש לי חוק שמדבר על כך שצריך להנציח את מורשת המעברות.
ערן טל
זו המטרה שלהם.
מרים קצ'נסקי
זו המטרה שלו.
ערן טל
לפני שבועיים הם היו פה.
מרים קצ'נסקי
אז הוא עובד איתי, אני הרציתי לקבוצה שלו, הצלחתי בשעתיים לדחוס טק טק טק, אבל זה לא מספיק. פרסמתי מאמרים בנושא הזה ויש לי גם ספרון קטן בנושא הזה, על ההסתדרות במעברות. זה חומר מרתק, פשוט מרתק, אבל החלטתי לא לכתוב את הדוקטורט בנושא הזה, זה היה סיפור שהתחלתי אותו בשנת 1983, תעשי חשבון, ולא היה עוד זמן לעסוק בזה. היום, מפרספקטיבה היסטורית כן אפשר, אבל אז זה היה עוד טרי ועזבתי את זה.

עברתי לנושא אחר לגמרי, עסקתי באידיש בחיבת ציון, אני גם שולטת באידיש ועברתי לגמרי לעולמות שאני לא דורכת על שום יבלת, בואי נאמר ככה, כך שאני מכירה את החומר על המעברות לפני ולפנים. אנחנו נשמח להראות לכם חומרים של המעברות, יש לי חומר מרתק בנושא של המעברות. הוא גם מסודר.
היו"ר נורית קורן
כן, זה חשוב.
מרים קצ'נסקי
אנחנו עוסקים למעשה בכל החומר שקשור בהיסטוריה של ההסתדרות מיום הקמתה בשנת 1920 עד ימינו, אבל יש לנו חומרים שמתחילים כבר בראשית המאה ה-20, אודות פועלים שהיו ביישוב, שהיו קשורים עם תנועת העבודה וכו'. יש לנו גם חומרים על תנועת העבודה היהודית, הציונית, בסוף המאה ה-19. זאת אומרת יש לנו כאן חומרים בערך של 140 שנה. מבחינה זאת אולי יותר אפילו מ – לא, כמו הארכיון הציוני. אנחנו ממשיכים להעביר את החומרים הלאה לדורות הבאים.
היו"ר נורית קורן
כן, זה באמת חשוב. תציג את עצמך.
ערן טל
אני ד"ר ערן טל, אני מנהל הארכיון, יש לי דוקטורט בהיסטוריה. קצת רקע על מה מדובר, מי אנחנו, מה אנחנו. אנחנו נקראים מכון לבון לחקר תנועת העבודה. תנועת העבודה זה שם כוללני לכלל הארגונים, מפלגות והתארגנויות הציוניות בארץ, בעלות הגוון הסוציאליסטי, שבגדול לגבי ארגונים, הארגון המרכזי והחשוב ביותר זו ההסתדרות, מה שנקרא ההסתדרות הכללית, היום זה נקרא ההסתדרות החדשה, ממשיכת דרכה. אנחנו הארכיון הרשמי שלה, אנחנו חלק מההסתדרות ואנחנו עובדי הסתדרות. המפלגה החשובה ביותר בזרם הזה על גלגוליה זו מפלגת העבודה, עוד מהתקופה של פועלי ציון, הפועל הצעיר, אחדות העבודה, מפא"י וכן הלאה. המכון עצמו הוא מכון מחקר - - -
מרים קצ'נסקי
אין קשר בין מפלגת העבודה של היום ל - - -
ערן טל
היום לא, היסטורית אני מדבר.
מרים קצ'נסקי
כן, זה נגמר בצורת - - -
ערן טל
נכון, יש ארכיון מפלגת העבודה, אנחנו ארכיון תנועת העבודה. ארכיון מפלגת העבודה זה בבית ברל, שני גופים נפרדים, אין בינינו קשר.
היו"ר נורית קורן
יש למפלגת העבודה ארכיון?
מרים קצ'נסקי
נפרד, הוא נמצא בבית ברל.
היו"ר נורית קורן
רגע, רגע, אבל הוא של מפלגת העבודה, בראשית ימיה, של מפא"י?
מרים קצ'נסקי
של מפא"י. כל החומר של מפא"י - - -
ערן טל
שם.
מרים קצ'נסקי
גם הארכיון של גולדה שם.
היו"ר נורית קורן
אוקיי, זה גם חשוב.
מרים קצ'נסקי
כדאי שתדעי את זה, היא ישבה אז בממשלה.
ערן טל
ומבחינת הארכיון עצמו אנחנו הארכיון הוותיק ביותר בארץ, לא רק בישראל, בארץ ישראל. הוא הוקם בשנת 1932 על סמך חומרים שנאספו כאמור מתחילת המאה ה-20, הסתדרויות קודמות שקדמו להסתדרות, אנשי העלייה השנייה ואילך, איחוד של כל מיני ספריות.

המייסד של הארכיון, אתם רואים פה תמונה שלו, פרופ' אייזנשטדט, על פי רעיון שלו ואיסוף חומר שלו הוקם בשנת 32', על פי החלטה של בן גוריון, שאז היה מזכ"ל ההסתדרות, הוא נקרא ארכיון העבודה משנת 32' עד 76'. בשנת 76' פנחס לבון, שיש פה תמונה שלו, שהוא מפורסם בעיקר מהפרשה, כשהיה שר ביטחון, אבל הוא היה מזכ"ל ההסתדרות בשתי קדנציות, מזכ"ל חשוב מאוד, משמעותי מאוד, הוא נפטר בשנת 76' וכמה חודשים לאחר מותו המקום קיבל את השם מכון לבון וזה השם הרשמי שלנו עד היום. השם הלא רשמי זה ארכיון העבודה.

סתם רק ככה בקצרה למה עבודה, למה הוא קיבל את השם עבודה. על פי אנשי העלייה השנייה והתנועות הסוציאליסטיות באירופה עקרון העבודה היה חשוב בקימום של העם, העניין הציוני שהיה המרכזי וקימום האדם. זאת אומרת שהיהודים, שהמרכז, רובם ישבו במזרח אירופה, הם ישבו בעולם שהוא קפוא מאוד, נדחקו משוק העבודה עקב גזרות אנטישמיות, לכן הנושא של העבודה, ולכן פה כל פעם חוזר השם.

יש לנו פה אוספים אדירים. אנחנו יושבים במבנה הזה משנת 2000, כמו שמרים אמרה. הוא עבר כל מיני גלגולים ואילוצים של ההסתדרות שמכרו את השטח, למטה אני אראה לכם תמונה של המקום.
מרים קצ'נסקי
אנחנו יושבים כאן בזכות שמאי.
ערן טל
זה מתחם רשת עמל, כן, חבר הכנסת יעקב שמאי.
היו"ר נורית קורן
אני יודעת, הוא היה בליכוד.
ערן טל
נכון, הוא היה יושב ראש - - -
מרים קצ'נסקי
בזכותו. הוא היה ידיד טוב שלי. בזכותו, הוא היה יו"ר עמל, הוא ידע שיש כאן מבנה. פעם לימדו דפוס בליידי דיוויס והיו מכונות, כמו מפלצות מברזל, יש כאן למטה כמעט דונם, מתחת לאדמה, אז הוא העביר את הכול לכאן כי הוא רצה לשמור על הרכוש של ההסתדרות. סך הכול הוא היה שנים בהסתדרות.
היו"ר נורית קורן
נכון, כן.
מרים קצ'נסקי
כל הכבוד לו.
היו"ר נורית קורן
יש אנשים שעושים מפעל ואף אחד לא יודע שהם עשו את זה.
מרים קצ'נסקי
בגלל זה אני מזכירה את זה.
היו"ר נורית קורן
זה ממש חשוב. נשלח את זה לאשתו של - - -
מרים קצ'נסקי
היא יודעת, ראיתי אותה כמה פעמים כשהיינו אצלו בבית.
היו"ר נורית קורן
איש מדהים היה.
מרים קצ'נסקי
כן, באמת איש מקסים וחכם.
היו"ר נורית קורן
ואתה עובד כאן?
אריאל גלעדי
כן, קוראים לי אריאל גלעדי, אני אחראי על המחקר הגרפי. יש לנו אוסף תמונות אדיר, בן יותר מ-100 שנים, חלקם מסוף המאה ה-19 והתפקיד שלי זה להתחקות ולבלוש ולגלות מי מצולם, איפה, מתי, מה האירוע, מה החשיבות, מה הקונטקסט.
היו"ר נורית קורן
אוהה, זה ממש חשוב.
אריאל גלעדי
אוצרות נפלאים. יש כאן תמונות של כל מי שקשור לתולדות הקמת המדינה, ההסתדרות, תנועות אחרות.
מרים קצ'נסקי
הוא לוקח תצלום, כתוב 'תימנים רוקדים', מה זה תימנים רוקדים? מי שכתב לפני 50 שנה את התמונה כתב 'תימנים רוקדים', הוא בודק מי זה התימנים ובסוף הוא עולה על מי זה.
היו"ר נורית קורן
יש תמונה שהיא מאוד מאוד ידועה, של משפחה של תימנים עם ספר תורה, הם בלי נעליים בחול.
מרים קצ'נסקי
כולם היו בלי נעליים.
היו"ר נורית קורן
לא, אבל זו תמונה מיוחדת, שהיא רצה כמעט בכל מוזיאון, כל מוזיאון שמחשיב את עצמו תימני שם אותה. זה משפחה שלי שמצולמת, משפחת זביב, והם אמרו לי שהם מנסים לקבל זכויות כי היה איזה צלם של המדינה, לא זוכרת איך קראו לו, הצלם של המדינה.
אריאל גלעדי
מתי זה צולם? באיזה שנה?
היו"ר נורית קורן
ב-1936.
אריאל גלעדי
אז יכול להיות שזה סוסקין.
מרים קצ'נסקי
סוסקין אצלנו.
היו"ר נורית קורן
הם אמרו שהם מבקשים שלא יקראו לזה, כמו שאמרת עכשיו, 'תימנים רוקדים', שיהיה כתוב שם משפחה זביב.
ערן טל
איפה זה צולם?
היו"ר נורית קורן
אני לא זוכרת, אני צריכה להתקשר אליהם.
מרים קצ'נסקי
בטח בתל אביב, איפה זה יכול להיות?
היו"ר נורית קורן
לא, זה לא בתל אביב.
מרים קצ'נסקי
זה לא בכרם?
היו"ר נורית קורן
הם באו ברגל ממצרים.
מרים קצ'נסקי
כולם הגיעו דרך מצרים.
היו"ר נורית קורן
אבל אלה באו ברגל, ממש ברגל, עם ספר תורה. להם יש תמונה.
מרים קצ'נסקי
לאחרים אין.
היו"ר נורית קורן
הם אמרו לי שהם מבקשים עכשיו - - -
מרים קצ'נסקי
נתקלת בדבר כזה? אני לא חושבת.
היו"ר נורית קורן
לא משנה, בהזדמנות.
ערן טל
דרך אגב, הנושא של עולי תימן, יש פה הרבה מאוד חומר מכיוון שחלק משמעותי מהעלייה השנייה היה עולים מתימן, כולל בדף הבית שלנו, באתר האינטרנט. אתם מוזמנים להסתכל, בדף הבית למטה יש תמונה גדולה של יבנאלי, שנשלח, איש הפועל הצעיר, הוא נשלח ב-11' לשם. הוא התלבש לבוש מקומי והצטלם איתם, תמונה מאוד מפורסמת, בדף הבית שלנו. יש לנו פה הרבה מאוד חומר על הנושא הזה, על העלייה מתימן, הרבה.
אריאל גלעדי
יש תמונות של יבנאלי בתימן, תמונות נפלאות עם היהודים המקומיים.
היו"ר נורית קורן
אז אפשר לשלוח הרבה אנשים לבוא לעשות אצלכם עבודות.
ערן טל
אנחנו רוצים שתעשו לנו יחסי ציבור. כמה שיותר.
היו"ר נורית קורן
עכשיו יהיה לכם.
ערן טל
המטרה שלנו שיבואו לפה כמה שיותר אנשים.
היו"ר נורית קורן
אתם יודעים מה? תערוכה בכנסת, יאללה.
מירב שמעון
אני צריכה לבקש לזה אישור ממנכ"ל הכנסת.
ערן טל
דרך אגב, לפני שבוע באו לפה החבר'ה של מוזיאון הכנסת בהקמה. הם גם עשו סיבוב, כמו שאנחנו נעשה, וגם הם מתעניינים בנושא הזה על יוסף שפרינצק, היושב ראש הראשון של הכנסת, שהוא מראשי תנועת העבודה, הם הולכים לעשות עליו תערוכה, אז גם כן אספו חומרים.
מרים קצ'נסקי
אני רוצה עוד דבר אחד לציין. ההסתדרות הכללית היא למעשה מייצגת בארץ שתי זרועות עיקריות, את תנועת המושבים והקיבוצים מצד אחד, ההתיישבות העובדת מצד אחד, וכל הכוחות של האיגוד המקצועי וכל המפעלים וכל הדברים האלה, שזה הולך ביחד.
היו"ר נורית קורן
אנחנו אחר כך נחשוב על זה, אנחנו יכולים לעשות לכם יחסי ציבור ולהיפך, זה גם אינטרס שלי.
מרים קצ'נסקי
נמצא לך קודם את התמונה.
היו"ר נורית קורן
לא, התמונה ישנה, זה לא התמונה הזו. אנחנו צריכים עכשיו להתכנס לנושא הזה של המעברות, לנושא הזה של התנהלות של המעברה, התנהלות של המעון של הילדים, בית התינוקות, כל הדברים האלה, ואתם תראו איך אתם יכולים למקד אותנו להגיע לדברים האלה, כי בעצם מה אני רוצה? אני רוצה לדעת בסופו של יום האם יש רשימות של הילדים שיצאו מבית התינוקות, שלחו אותם לבתי חולים והאם יש רשימה כזאת. האם יש עדויות לעוד דברים - - -
מרים קצ'נסקי
הילדים שיצאו לבתי החולים לא יצאו מבתי תינוקות, אני בדקתי את זה, מהבתים שלהם. איזה בתים? מהאוהלים שלהם. אבל לא מבתי תינוקות, שיהיה ברור.
היו"ר נורית קורן
אבל זה לא נכון, זה לא מה שמספרים.
מרים קצ'נסקי
יכולים לספר סיפורים, אבל אני בדקתי. לא היו כמעט בתי תינוקות. אם כבר אנחנו נכנסים לזה, הם בהתחלה היו בשער עלייה ואחר כך משער העלייה העבירו אותם למחנות עולים, שזה בדרך כלל היו מחנות של הצבא הבריטי שהתפנו ושם שיכנו אותם. אחר כך באה תקופת המעברות, שנה אחרי זה, ואז העבירו אותם גם למעברות. הילדים היו עם ההורים שלהם, אני מדגישה. ברור שבמעברה כבר המצב היה שהיה קופת חולים וכשילד היה חולה האמא הייתה מביאה אותו לשם ואם הילד היה במצב קשה היו שולחים אותם לבית חולים. בתי ילדים, בתי תינוקות, לא היה דבר כזה. היה של נעמ"ת, ששם הכניסו ילדים, כמו שהיום לגנים. זה משהו אחר.
היו"ר נורית קורן
בסדר, תקשיבי. יכול להיות שאנשים קראו לזה - - -
מרים קצ'נסקי
זה לא שהם לנו שם.
היו"ר נורית קורן
לא, הם לא לנו. היו חלק מהאנשים שאמרו שהילדים הושארו בבית התינוקות והם רק באו להאכיל אותם, והיו כאלה שאמרו, כמו שאת אומרת, מעון, שהם באו בבוקר, שמו אותם ויצאו לעבודה.
מרים קצ'נסקי
נכון.
היו"ר נורית קורן
היו שני הדברים הללו.
מרים קצ'נסקי
אלה שנשארו בבתי התינוקות זה היו ילדים חולים שהביאו אותם כשהיו חולים ואז טיפלו בהם.
היו"ר נורית קורן
אלה דברים שצריך לבדוק ולראות, אם באמת היו חולים אז זה היה כאילו מיני בית חולים.
מרים קצ'נסקי
והיו הרבה. אני אראה לך אחר כך מסמך, את לא תאמיני.
היו"ר נורית קורן
כן, בסדר.
מירב שמעון
מה כוללים באמת החומרים? מה התוכן שלהם? כשאת אומרת 'יש לנו חומרים על בתי התינוקות'.
מרים קצ'נסקי
מספרים.
מירב שמעון
תיקים רפואיים?
מרים קצ'נסקי
מי עבד שם, איפה זה היה, כמה ילדים היו, איזה מחלות היו. את לא יכולה לתאר לך איזה מחלות היו. כשאני ראיתי את רשימת המחלות אני הזדעזעתי, הלכתי להראות להם את הרשימה של המחלות.
דן מרזוק
יש לכם אולי חומרים של נהלים כתובים בבתי התינוקות?
מרים קצ'נסקי
יש נהלים כתובים להתנהלות המעברה, לחלוטין.
דן מרזוק
יש דברים כאלה?
מרים קצ'נסקי
אתה יודע מה? גש ל'יד בן צבי', יצאה בשנת 1983 חוברת שנקראת 'עולים ומעברות' של הוצאת עידן, יש שם הרבה מאמרים על הנושא של המעברות. יש שם מאמר אחד שלי גדול, אבל של עוד הרבה מאוד אנשי מחקר, כדאי שתקראו את זה. באמת כדאי שתקראו את זה, כי זה ממש מעולה. יש לי את זה בבית, לנו אני לא חושבת שיש כאן.
ערן טל
לא, רק את המאמר שצילמת. אני חושב שאין לנו.
מרים קצ'נסקי
מישהו העלים לנו את זה, בקיצור. זה נקרא עידן, 'עולים ומעברות'. כדאי שתקראו את זה לפני שאתם בכלל יוצאים לדרך, כמו שאומרים, זה ייתן לכם אוריינטציה על איפה שאתם נמצאים וזה מאוד חשוב.
ערן טל
אם אפשר רק שתי הערות לגבי שני דברים שאני רוצה להגיד. בן אדם לא מעיד על עצמו, אז אני אעיד על מרים. מרים נחשבת, הגעתם אולי לכתובת הנכונה, למומחית מספר אחת בארץ, בטח מהמובילות.
מרים קצ'נסקי
לא נכון.
ערן טל
בין המובילות. עד תחילת שנות ה-80 זה כמעט ולא נחקר, המאמרים שלה, וזה בדוק, בדקתי, מצוטטים בכל הספרים של כל ההיסטוריונים הנחשבים.
מרים קצ'נסקי
שלי היה הראשון. גם בבתי הספר לומדים עכשיו.
ערן טל
בשנים האחרונות יש רביזיה של הנושא ובאים לפה הרבה מאוד אנשים לדבר איתה, אז הגעתם למקום הנכון. הדבר השני, ואני אומר לכם מפרספקטיבה של היסטוריון, לגבי הנושא של עדויות. אני אגיד את זה בצורה זהירה, צריכים מאוד מאוד להיזהר בנושא של עדויות בעל פה. אנחנו ארכיון, אנחנו מתעסקים במסמכים.
מירב שמעון
לא, אז - - -
ערן טל
אני לא אומר לא להשתמש או לא להאמין.
היו"ר נורית קורן
רגע, עזבי, הוא הולך על הצד שיש לו נייר, בסדר גמור.
ערן טל
לגבי עדויות, כל עדות, לא חשוב מי ומה, בזהירות, תמיד. אני לא אומר לא להשתמש, מסמך זה מסמך. כמות המסמכים פה היא אדירה, אתם תראו, זה אוקיינוס, יש המון מסמכים. אתם שואלים איזה? הכול. עכשיו, לומר שזה כל המסמכים, 100% המסמכים, זה לא.

אני אגיד עוד משהו, מההשכלה שלי בתחום הזה, כשבן אדם עושה – עוד פעם, אני לא קובע פה מה נעשה או מה לא נעשה, זה לא התחום שלי, אבל ברמה ההיפותטית, כשבן אדם עושה עוול או פשע הוא בדרך כלל לא רושם אותו, לא עושה פרוטוקול.
היו"ר נורית קורן
זאת הבעיה שלנו.
ערן טל
באופן טבעי, בדרך כלל. אבל מסביב, מבחינת ההתנהלות, האווירה וכן הלאה, זה אחד המקומות המרכזיים, יש פה הרבה מאוד חומר על המעברות.
מרים קצ'נסקי
למעשה יש שלושה מקומות בארץ שאתם יכולים למצוא חומר על התקופה הזו.
ערן טל
בבקשה, הנה, הנה ישי בן אריה, לא הצגנו אותו, שעובד איתנו. הוא העובד הוותיק ביותר פה, עשר שנים, בבקשה.
מרים קצ'נסקי
הנה הספר, 'עולים ומעברות'. זה בדיוק מה שאת צריכה. זה של מוטקה נאור. כאן יש לך ממש חומרים נהדרים, את יכולה לגשת להזמין את זה מ'יד בן צבי'.
מירב שמעון
סביר להניח שיש אותו גם בכנסת. יש לי שאלה, האם ועדת החקירה הממלכתית הגיעה לכאן?
מרים קצ'נסקי
סליחה שאני קוטעת אותך. החומרים על התקופה הזאת נמצאים בשלושה מקומות עיקריים בארץ, הארכיון הציוני, כי כל החומר של הסוכנות הוא בארכיון הציוני ומי שהיה אחראי על כל הנושא הזה הייתה הסוכנות ולא המדינה. הארכיון הציוני, הגנזך, ארכיון המדינה ואנחנו.
היו"ר נורית קורן
בסדר, בארכיון המדינה היינו ועכשיו - - -
מירב שמעון
לא, לא היינו, אנחנו נהיה.
היו"ר נורית קורן
אני הייתי.
מרים קצ'נסקי
תאמיני לי שלא ירדת שם ל - - -
היו"ר נורית קורן
לא, כי התרכזנו כרגע בחומרים - - -
מרים קצ'נסקי
מי מנהל את זה עכשיו?
ערן טל
אין כרגע, בתהליך בחירה.
מרים קצ'נסקי
אז מי מנהל בינתיים?
היו"ר נורית קורן
כנראה שזה מתנהל לבד.
מרים קצ'נסקי
אין דבר כזה.
היו"ר נורית קורן
לא, זה מתנהל כרגע, מישהו שממלא מקום.
מירב שמעון
לא, יש ממלאת מקום, אבל היועצת המשפטית היא יותר - - -
ערן טל
דרך אגב, אני חייב לציין, מאחר שאנחנו הכי ותיקים בארץ, זה הארכיון הראשון, בשנת 32' הוקם, לא היו לפני זה ארכיונים בארץ ישראל, הארכיון הציוני המרכזי הגיע מברלין רק ב-33'. זאת אומרת זה הכי ותיק ואנחנו מבין ארבעת הגדולים. אתם תראו למטה את החומרים. זאת אומרת אנחנו בליגה הזאת.
מרים קצ'נסקי
אני הייתי בוועדת הארכיונים העליונה שנים.
מירב שמעון
אז השאלה שלי, ועדת החקירה הממלכתית הגיעה לכאן לחקור, לנבור במסמכים?
מרים קצ'נסקי
למיטב ידיעתי לא. הם בכלל לא יודעים שיש.
ערן טל
לא מכירים אותנו, בשביל זה אנחנו צריכים אתכם.
היו"ר נורית קורן
אתה יודע איך הגעתי אליכם?
ערן טל
לא. איך?
היו"ר נורית קורן
קמתי בוקר אחד ואמרתי רגע, אוקיי, ויצ"ו ניהל, הסוכנות ניהלה, הצבא ניהל, אמרתי, רגע, יש עוד גורם אחד במדינה שהוא הכי חשוב, ההסתדרות.
ערן טל
ההסתדרות, נכון.
היו"ר נורית קורן
ואז ראיתי את העוזר של אבי ניסנקורן, רועי יעקב, היא ביקש ממני איזה בקשה, אמרתי לו: בתנאי אחד, אני רוצה להיכנס לארכיון של ההסתדרות.
ערן טל
אני חייב לציין, דרך אגב, אנחנו פתוחים - - -
מרים קצ'נסקי
אבל אנחנו לא מכניסים כל אחד למטה.
ערן טל
לא עושים סיור וי.איי.פי, אבל החומר, ואני חייב לציין שאחד הדברים שמתגאים, אנחנו פתוחים פה לכולם, יש ימי קבלת קהל.
היו"ר נורית קורן
אף אחד לא יודע עליכם.
ערן טל
אני יודע, בגלל זה אנחנו צריכים אתכם.
מרים קצ'נסקי
זו הייתה כאן בעיה, עד שסידרנו את כל הדברים ואחר כך הייתה גם - - -
ערן טל
אנחנו עכשיו מנסים – יש לנו אתר אינטרנט חדש, דף פייסבוק חדש, אנחנו מקווים שביקורים כאלה - - -
מרים קצ'נסקי
קודם היינו צריכים לארגן את המקום, זה לא - - -
היו"ר נורית קורן
בסדר, הכול בסדר.
מרים קצ'נסקי
לא, זה לא - - -
היו"ר נורית קורן
אני רק אומרת לך, פשוט קמתי בבוקר, אמרתי רגע, עשיתי אחד ועוד אחד, אמרתי - - -
ערן טל
לכתוב מכון לבון בגוגל ואתם מגיעים, צ'יק צ'ק.
היו"ר נורית קורן
בדיוק, הנה, אז הגענו, את רואה? בעצם יש את נעמ"ת, אמרת שההסתדרות ניהלה. עכשיו, לא ידעתי בדיוק מה יחסי הכוחות בין ויצ"ו לבין נעמ"ת בתחילת המדינה, זה מאוד מעניין וזה בדיוק מה שמעניין.
ערן טל
הרבה חומרים יש פה.
מרים קצ'נסקי
יש הרבה חומר, כל מעונות הילדים של נעמ"ת, זה נמצא פה.
היו"ר נורית קורן
הם היו בתוך המעברות, נעמ"ת?
מרים קצ'נסקי
כן, היו בתוך המעברות, בטח שהיו במעברות. היו מעברות שכן והיו מעברות שלא.
ערן טל
אז זה נקרא עוד ארגון אימהות עובדות, ויצ"ו זה רק משנות ה-70.
מרים קצ'נסקי
מועצת הפועלות.
ערן טל
דרך אגב, אנחנו מתגאים שכולם מוזמנים ואצלנו, להוציא חומר קטנטן, שזה עניינים של פרטים, של אנשים, תלושי משכורת, אין צנזורה, להוציא באמת בשוליים.
מרים קצ'נסקי
תלוי מה. לא, לא תלושים ודברים כאלה.
היו"ר נורית קורן
לא, זה ברור שלא.
ערן טל
דברים קטנים. מבחינת חומר היסטורי, אנחנו לא מסתירים כלום, את לא צריכה לפנות, לא בג"צים ולא - - -
היו"ר נורית קורן
זה ממש חשוב.
מירב שמעון
אני רוצה שתזכירי, פשוט לפרוטוקול, על ארכיון צים.
מרים קצ'נסקי
שמה?
היו"ר נורית קורן
על צים. אני אספר. ועדת כהן-קדמי בדקה המון המון נושאים. היו לה חוקרים והחוקרים הגיעו לכל מיני אנשים שדיברו איתם ואנשים סיפרו על מבצע 'כתונת פסים', ככה זה נקרא. המבצע הזה היה שצים הסבו אונייה בשם 'גלילה' לתאים קטנים והם העמיסו על האונייה ילדים והאונייה נסעה לארצות הברית.
ערן טל
באיזה שנה?
היו"ר נורית קורן
53', אני חושבת, או משהו כזה. אני לא יודעת שנה.
ערן טל
וזה על פי עדויות של אנשים?
היו"ר נורית קורן
אנחנו לא יודעים, זה מסמכים שנמצאים בתוך ועדת כהן-קדמי. מה שכן, על האונייה הזאת הביאו אחות ילדים, יש תכתובת שלמה שרבים עליה, בית חולים הדסה ראש העין, שהיה לו סניף בראש העין - - -
מרים קצ'נסקי
כן, כי הדסה בשנתיים הראשונות הייתה שותפה לתהליך ואחר כך עזבה.
היו"ר נורית קורן
נכון, אז בשנתיים הראשונות האלה היו שם הרבה דברים, היו גם מחקרים על הילדים והיו ניסויים בילדים חיים וניתוחי גופות. הכול זה מהמסמכים, אני לא ממציאה שום דבר. זאת לא עדות, הכול נמצא במסמכים.
ערן טל
המסמכים של מי?
היו"ר נורית קורן
של ועדת כהן-קדמי, מה שהם אספו.
ערן טל
ממי?
מרים קצ'נסקי
את מתכוונת לגזזת?
היו"ר נורית קורן
לא, הגזזת זה סיפור נפרד שהמדינה חקרה, אני לא נכנסתי לזה.
מרים קצ'נסקי
ניסויים?
היו"ר נורית קורן
ניסויים בילדים חיים, חלק מזה זה גזזת, כי כשאני עשיתי דיון בוועדה ודיברנו על מחקרים ועל ניסויים בילדים חיים וניתוחי גופות הגיעו אנשים שסיפרו על הגזזת, שבאמת מרחו להם נוזל ורוד - - -
מרים קצ'נסקי
טוב, זה כן, גם עליי שמו נפט על הראש.
היו"ר נורית קורן
כן, אבל נפט זה לא - - - זה לא מרחו לך - - -
מרים קצ'נסקי
את יודעת איזה כינים אני קיבלתי?
היו"ר נורית קורן
אבל אף אחד לא מרט לך את כל השערות בשעווה רותחת.
מרים קצ'נסקי
אמא שלי מרטה לי מרוב כינים.
היו"ר נורית קורן
כן. בקיצור, הדברים האלה מגובים במסמכים וגם הנושא הזה של אוניית צים שהייתה מלחמה על האחות. יש לנו עדות של בחורה שסיפרה שאבא שלה עבד בנמל והוא אמר שהגיעו איזה יום, אחרי שהאונייה הייתה מוכנה, אמרו להם להיכנס, לכל העובדים מהרציף, הכניסו אותם לאיזה מחסן, נעלו אותם בפנים, אמרו שאף אחד לא יוצא עד שאומרים להם לצאת. היה חור בדלת והוא ראה מהדלת אחיות עם תינוקות על הילדים נכנסות לתוך האונייה והאונייה הפליגה לארצות הברית. אנחנו ניסינו להגיע לצים, לראות את הניירת, צים טענו שהם נתנו את כל החומרים לוועדה, הוועדה לא החזירה, בארכיון המדינה זה לא נמצא - - -
ערן טל
בארצות הברית ניסיתם?
מירב שמעון
אנחנו נברנו קצת גם בארכיון צים ולא - - -
היו"ר נורית קורן
בארצות הברית, גם הגענו לשם, היה סוג של דיבור - - -
מרים קצ'נסקי
השאלה מי בארצות הברית.
ערן טל
יש שם authority of ports
מרים קצ'נסקי
לא, השאלה איזה גוף בארצות הברית היה מאחורי זה, את מבינה? זאת הבעיה. למשל ההסתדרות, היה לה קשר מאוד הדוק ליהודי ארצות הברית כשהגוף המייצג שלהם היה ארגון עובדי הטקסטיל היהודיים וכל העובדים היהודיים האמריקאים. הם גם נתנו המון כסף, חלק גדול מבתי הספר נבנו מהכסף שלהם וכיוצא בכך. אז היה קשר הדוק ואת יכולה לראות כל הזמן מכתבים. אני לא נתקלתי בסיפור כזה. באמת לא נתקלתי, אבל - - -
היו"ר נורית קורן
כמו שהוא אמר, הם לא השאירו ראיות.
ערן טל
יש לי רעיון שעלה לי תוך כדי שיחה.
מרים קצ'נסקי
לא, זה לא נכון.
היו"ר נורית קורן
לא, אבל יש דברים, אתה צריך למצוא אותם.
ערן טל
מרים אמרה, הארכיון הקודם שעבדתי זה גנזך וייצמן ברחובות, הארכיון ההיסטורי של וייצמן. אשתו, ורה וייצמן, שיש לה חטיבות, ד"ר ורה וייצמן, היא הייתה פעילה בוויצ"ו, בנעמ"ת, בהדסה והייתה לה חברה שהייתה רופאה במחנות מעבר בעדן.
היו"ר נורית קורן
מי זו?
ערן טל
אני לא זוכר את השם שלה. יש חומרים, ויצ"ו והדסה וכן הלאה וגם על הנושא הזה של מחנות המעבר בתימן, תיגשו לגנזך וייצמן. לא של ד"ר חיים וייצמן, הוא לא התעסק, אבל אשתו, ורה וייצמן, מאוד התעסקה בנושאים האלה. אני ממליץ לכם ללכת לבדוק שם. לומר לך שאני זוכר משהו רלוונטי לזה? לא זכור לי, אבל גם ויצ"ו והדסה וכל העניין - - -
מרים קצ'נסקי
אני מודה שלא בדקתי – בדקתי כן בכיוון של ילדים שהועברו, אבל נתקלתי ברשימות של ילדים יהודים מאירופה שעלו יתומים והועברו לארצות הברית. זה כן, נתקלתי בזה.
היו"ר נורית קורן
את ראית את הרשימה?
מרים קצ'נסקי
אני ראיתי את הרשימה.
היו"ר נורית קורן
והם הגיעו לארץ כשהם יתומים?
מרים קצ'נסקי
הם לא היו בארץ. ישר מאירופה לאמריקה.
היו"ר נורית קורן
מאירופה לארצות הברית, כן, זה היה.
מרים קצ'נסקי
לא מהארץ.
היו"ר נורית קורן
כן, לא מהארץ.
מירב שמעון
גם יכול להיות ממחנה חאשד, יכול להיות שהם הלכו משם.
מרים קצ'נסקי
בעדן. בעדן בכלל מה שהיה שם, זה היה חתיכת מחנה ענק שכולם התנקזו לשם ו - - -
ערן טל
הרופאה הזו, החברה של ורה וייצמן, על זה היא כותבת.
היו"ר נורית קורן
בסדר, אנחנו נבדוק.
ערן טל
תלכו לגנזך וייצמן, שווה לכם.
היו"ר נורית קורן
אנחנו עוד לא עשינו דיון בנושא הזה של חאשד, לא אספנו מסמכים, אז - - -
מרים קצ'נסקי
אני יכולה להראות לך לדוגמה ניירות שנותנים שם סיכום על מחלות של ילדים שם שנמצאים, יש אזורים שלמים בתימן ששני שליש מהילדים שם הלכו רק ממחלות.
היו"ר נורית קורן
אחוז התמותה היה גבוה.
מרים קצ'נסקי
ויש לי את השמות של האזורים האלה.
מירב שמעון
אז רק לפרוטוקול, אתם אומרים שארכיון צים העביר אליכם - - -
מרים קצ'נסקי
צים הייתה חלק מההסתדרות, הייתה תכתובת, אני לא בדקתי אף פעם בכיוון הזה, אני מודה ומתוודה.
היו"ר נורית קורן
אז אולי באמת לשם אנחנו צריכים ללכת היום.
מרים קצ'נסקי
צריך לבדוק. יכול להיות שצריך לבדוק גם עם המדינה את הנושא של צים.
היו"ר נורית קורן
אנחנו בדקנו, אנחנו הגענו לארכיון של צים.
מרים קצ'נסקי
אבל אין סיבה שצים ישלחו לגנזך משהו.
היו"ר נורית קורן
לא, זה לא בגנזך, יש ארכיון צים, הגענו לצים, היום היא חברה פרטית. כשהפריטו הם קיבלו את הניירת, את הכול.
מרים קצ'נסקי
ואת רוצה לומר שהם זרקו הרבה חומרים?
מירב שמעון
לא, הם לא זרקו.
היו"ר נורית קורן
הם לא זרקו. אנחנו באנו, אבל לא מצאנו שום דבר בקשר לאונייה 'גלילה'. הם גם טענו שאז בזמנו הם מסרו את החומר לוועדת כהן-קדמי והחומר לא הוחזר להם, אבל גם בארכיון המדינה אין.
מרים קצ'נסקי
מישהו העלים את זה.
ערן טל
בוא אני אתן לך לגבי זה, מכיוון שהדוקטורט שלי הוא בהיסטוריה אמריקאית, עשיתי אחרי זה שיפטינג ל – האמריקאים בטח אז היו הרבה הרבה יותר מסודרים. יש בארצות הברית רשות פדרלית, authority of ports, אין לי ספק שתמצאו שם, בארצות הברית, זאת אומרת שמישהו יצטרך לטוס. אני מתנדב, דרך אגב.
היו"ר נורית קורן
אבל, רגע, אנחנו צריכים - - -
דן מרזוק
עוד פעם, איזה רשות?
ערן טל
Authority of ports, רשות הנמלים, נמלי הים, לצורך העניין. אם באמת הייתה כזאת אונייה והגיעה, חייב להיות רישום. זה ארצות הברית, זה לא, סליחה על המילה, הברדק של ישראל בשנות ה-50.
דן מרזוק
מה הרישום הזה כולל, מהניסיון שלך?
ערן טל
אני לא עובד שם, אבל חייב להיות רישום.
קריאה
אנשים? גם בני אדם ממש ש - - -
ערן טל
בוודאי.
היו"ר נורית קורן
כשאונייה יוצאת חייבים לרשום מי נמצא עליה.
ערן טל
בוודאי ומי שהגיע לשם.
קריאה
אין לנו רשימות כאלה.
היו"ר נורית קורן
אין רשימה כזאת, חיפשנו. אין.
ערן טל
אבל בארצות הברית יש.
היו"ר נורית קורן
הייתי בגנזך צים ומצאתי שם מסמך שאבא של נתניהו והמשפחה יצאו מהאונייה מישראל. צילמתי והבאתי לו את זה.
ערן טל
באיזה שנה?
היו"ר נורית קורן
אני לא זוכרת שנים, אבל זה היה מזמן. לפני שלוש שנים עשיתי את זה.
מרים קצ'נסקי
אם מדובר היה בעולים הם היו צריכים גם לעבור דרך אליס איילנד וגם שם יכול להיות שיש רישום.
ערן טל
עוד פעם, שם חייב להיות רישום, כי אם לא, זה מהגרים לא חוקיים או סחר בבני אדם.
היו"ר נורית קורן
נכון, אז אני אתן לך עוד משהו ואולי יעלה לך רעיון. מה שקרה, והעדויות האחרונות, ששושנה שחם נתנה, שהיא הייתה בראש העין, היא הייתה מוויצ"ו, היא הייתה גם במעון של ויצ"ו בראש העין והיא אמרה שהרבה זוגות באו לראות את הילדים, לבחור את הילדים, הם באו זוגות בלי ילדים ויצאו מהארץ עם ילדים. גם זה אין רישום, כי בארץ לא שמרו. לא שמרו, אני מנסה להתחקות אחרי זה, רישום של מי יצא ומי נכנס. זה לא כמו היום שזה בצורה מסודרת.
מרים קצ'נסקי
את כאן נותנת את התשובה. שימי לב. אני לא פוסלת את העובדה שהיה דבר כזה, אבל מה? זה לא היה משהו ממוסד, היו - - -
היו"ר נורית קורן
אני לא אמרתי שזה ממוסד, אבל זה היה משהו מאורגן, כי אם לא זה לא היה קורה.
ערן טל
לא, לא בהכרח.
מרים קצ'נסקי
את לא נותנת לי - - - אני בדקתי את הנקודה הזו, זה לא היה מאורגן, זה היה מקומי. היו כמה מחנות כאלה ולדעתי מישהו יצא עם קופון של כסף מהסיפור הזה.
היו"ר נורית קורן
ברור.
מרים קצ'נסקי
אלו היו יוזמות אישיות של אנשים שעבדו שם.
היו"ר נורית קורן
אבל הם היו חייבים להיות מאורגנים.
מרים קצ'נסקי
אז הילד מת, הם רושמים לוויצ"ו שהילד מת.
היו"ר נורית קורן
אבל את מבינה שהיום - - -
מרים קצ'נסקי
מה שאני אומרת לך, אם כבר העלית את זה, לדעתי אלה היו יוזמות פרטיות של אנשים לעשות כסף, זה הכול, ולכן לא תמצאי הרבה ניירות עליהם כי זה לא היה משהו ממוסד.
היו"ר נורית קורן
את מכירה את המושג הזה שמדינה אפשרה רישום מאוחר למשרד הפנים?
מרים קצ'נסקי
כן.
היו"ר נורית קורן
מה את יודעת על זה?
מרים קצ'נסקי
אפשר לספר סיפורים.
היו"ר נורית קורן
שמה?
מרים קצ'נסקי
של כל מיני נתונים, מה?
היו"ר נורית קורן
יפה, והמדינה אפשרה את זה שלוש שנים. בשלוש שנים שונות היא אפשרה ואת יודעת, בקיבוצים רשמו, בכל מקום אחר, גם בוויצ"ו רשמו.
מרים קצ'נסקי
אני לא מאמינה שוויצ"ו רשמה דבר כזה.
מירב שמעון
יש לי מסמך שאני יכולה להעביר לך.
היו"ר נורית קורן
בטח שכן, יש לנו מסמכים.
מרים קצ'נסקי
של ילדים שנעלמו?
היו"ר נורית קורן
לא, אנחנו לא - - - תקשיבי, מה זה רישום מאוחר? רישום מאוחר אפשר להורים לבוא ולרשום את הילד שלהם לא מיד אחרי הלידה. נתנו במשך שנה לרשום - - -
מרים קצ'נסקי
כן, זה ברור.
היו"ר נורית קורן
אז יכולת לקחת איזה ילד, כי הרבה ילדים, שלחו אותם לקיבוצים, בלי רישום, בלי שום דבר, שלחו אותם לקיבוצים, יכולת לקחת ילד, לבחור אותו ולרשום אותו כילד ביולוגי שלך. אז זה קשור למדינה.
מרים קצ'נסקי
לא, זה לא קשור למדינה. הטעות של המדינה הייתה שהיא אפשרה רישום מסוג כזה, אבל מה שאני רוצה להגיד, ברגע שמדובר בתינוקות הייתה כאן יוזמה אישית של כל מיני אנשים שעבדו שם והם עשו קופון של כסף. אם הגיע זוג מאמריקה ושילם להם כך מן הצד, הם נתנו לו, או אחד, או זוג תאומים וזהו.
היו"ר נורית קורן
אבל עצם העובדה, תגידי שזה מקומי - - -
מרים קצ'נסקי
לחלוטין.
היו"ר נורית קורן
בסדר, אבל עצם העובדה שזה היה במעונות מסוימים ועצם העובדה שהילדים רוכזו בוויצ"ו - - -
מרים קצ'נסקי
זה היה במרכזים, לא ויצ"ו.
היו"ר נורית קורן
ריכזו את הילדים בוויצ"ו, או שלחו את ההורים, אמרו להורים: 'פינינו אותו לשם' ובעצם לקחו אותו למקום אחר, או עשו כל מיני דברים. זו הייתה התארגנות אישית, אישית אם את רוצה, אבל היה חייב להיות איזה שהוא - - -
מרים קצ'נסקי
שמישהו עצם עין.
היו"ר נורית קורן
עצמו הרבה עיניים. בדרך היו עוד תחנות.
מרים קצ'נסקי
אבל זו לא הייתה הוראה של הממסד ולכן קשה לעלות על זה.
היו"ר נורית קורן
ההוראה של הממסד, מה שבן גוריון אמר, אני לא אומרת לחטוף ילדים, אבל הוא אמר את הדברים הללו, הוא אמר שהם באו מעולם שלישי, הם לא יודעים לדבר, הם לא יודעים לקרוא ולכתוב, הם מדברים ונוהמים כמו חיות.
מרים קצ'נסקי
בן גוריון אמר כאלה דברים?
היו"ר נורית קורן
בן גוריון אמר כאלה דברים, מה לעשות?
מרים קצ'נסקי
לא ראיתי.
היו"ר נורית קורן
בקיצור, מה שהוא אמר, שהוא מאפשר להוציא את הילדים מהבתים, מאפשר, ולתת להם אופק חיים אחר.
מרים קצ'נסקי
יכול להיות, אבל אני לא ראיתי מסמך כזה. את ראית מסמך כזה?
היו"ר נורית קורן
כן.
מרים קצ'נסקי
יש לך כזה נייר?
מירב שמעון
יש פרוטוקולים.
היו"ר נורית קורן
יש לנו, בוועדת כהן-קדמי יש לנו דברים כאלה.
מרים קצ'נסקי
אז זה מעניין לראות.
היו"ר נורית קורן
שלהוציא אותם, או להוציא את הילדים מבחינה סוציאלית.
מרים קצ'נסקי
זה כן.
היו"ר נורית קורן
למה?
ערן טל
סליחה, עד היום לצערנו יש את העניין הזה.
מרים קצ'נסקי
זה אני יודעת שיש.
היו"ר נורית קורן
אז זה גרוע מאוד. המדינה חתומה, השבוע היה יום זכויות הילד, המדינה חתומה על אמנה לזכויות הילד ואתה יודע מה כתוב? שהוא יירשם בשם שלו, שהוא יגדל עם ההורים שלו ושיש לו זכות לגדול אצל ההורים שלו ולא בשום מקום אחר.
מרים קצ'נסקי
מה שאת אומרת אני יודעת, אבל לקחת ילד ששייך למישהו ולהגיד שהוא מת ולתת את זה לזוג אחר, אלה היו יוזמות מקומיות.
היו"ר נורית קורן
בסדר, אז אם זו הייתה יוזמה מקומית בואו נמצא את האנשים האלה - - -
מרים קצ'נסקי
אם נצליח.
היו"ר נורית קורן
אם נצליח ולהגיד, הנה.
ערן טל
לא, זה בילוש.
היו"ר נורית קורן
זה בילוש, אבל תראו, יש גם את הנושא של הרב ברגמן, בארצות הברית היה מישהו, ופה אתה אומר שהיה קשר עם היהודים בארצות הברית - - -
ערן טל
עם ארגונים.
היו"ר נורית קורן
הוא ניהל בית אבות ועלו עליו כי מה שהוא היה עושה, הזקנים היו מתים, הוא היה קובר אותם בחצר ולא היה מדווח לרשויות שהם מתו, כך הוא היה ממשיך לקבל עליהם כספים.
מרים קצ'נסקי
אצל מי הוא עבד?
היו"ר נורית קורן
זה היה בית אבות שלו ושל עוד מישהו בארצות הברית.
ערן טל
אתה רושם מישהו על אותו social security number.
היו"ר נורית קורן
כאילו הוא לא מת. הוא המשיך לקבל את הכסף. עמי חובב ראיין אותו גם והוא חקר אותו והוא אמר שהוא היה מאכר, הוא קיבל ילדים והוא תיווך בילדים ב-5,000 דולר.
מרים קצ'נסקי
את אומרת מה שאני אומרת.
היו"ר נורית קורן
לא, אבל זאת האמירה, שהגיעו ילדים מפה. תראי, אני לא אמרתי שלא היו אנשים שעשו - - -
מרים קצ'נסקי
הילדים לא הגיעו מפה. תדעי לך, היו זוגות שהיו מגיעים מארצות הברית, חשוכי ילדים בגלל שהם היו בשואה וכל הסיפור, והם קנו ילדים. אבל אני אומרת, אלה מוקדים, אלה דוגמאות - - -
היו"ר נורית קורן
אבל הילדים הוצאו ממעון של ויצ"ו. זה גוף.
מרים קצ'נסקי
לכי תדעי, זה - - -
היו"ר נורית קורן
זה גוף. אז מה, אז המנהלת של ויצ"ו, אותה אחת שניהלה את הוויצ"ו, אז הם - - -
מירב שמעון
לפי החקירה שלך, מאיפה הם קנו אותם? מאנשים פרטיים?
היו"ר נורית קורן
לא, היא טוענת שזה לא היה ממסדי.
מרים קצ'נסקי
זו הייתה יוזמה של - - - זאת לא הייתה יוזמה של - - -
ערן טל
סליחה, בבית חולים השרון בפתח תקווה בשנות ה-70 היה סיפור. דרך אגב, גם לפני כמה - - -
היו"ר נורית קורן
זה לא סיפור.
ערן טל
לא, אני אומר היה כזה סיפור, לא 'סיפור'. לפני כמה שבועות גם היה על איזה תינוק שמת, התפרסם ב - - - זאת אומרת הדברים האלה, לצערנו - - -
מרים קצ'נסקי
הדברים האלה, זאת לא הייתה יוזמה ממשלתית, זאת לא הייתה יוזמה ממסדית. אם היו דברים כאלה ואני יודעת שהיו דברים כאלה, כי היה לנו שכן, במקרה, שהיה ילד כזה, ואת יודעת מה? הוא היום אחד הפרופסורים הגדולים בטכניון. היה לו יותר טוב ממה שהיה לי וממה שהיה לך, תאמיני לי.
היו"ר נורית קורן
אבל זה לא קשור, הזכות שלו לגדול עם ההורים שלו.
ערן טל
אבל צריכים לחדד פה שני נושאים שאנחנו אומרים פה כל הזמן. קודם כל הנושא של אימוץ אז הוא לא כמו היום, היום בן אדם עובר שבעה מדורי גיהינום, ובצדק, עד שנותנים לו לאמץ. אז הגיעו מסות של יתומים. דבר שני, המדינה בשנים הראשונות, וזה אנחנו רואים פה, אתם לא מבינים איזה בלגן היה פה. תוך שלוש שנים האוכלוסייה הוכפלה, תוך חמש שנים כמעט שולשה.
מרים קצ'נסקי
תוך שנתיים האוכלוסייה הוכפלה.
ערן טל
הבלגן שהיה פה - - -
מרים קצ'נסקי
650,000 קלטו 750,000, תארי לך מה זה.
ערן טל
היה פה בלגן ונוצרו דברים נוראיים בתוך הבלגן, חד וחלק. אין ויכוח על זה. אבל השאלה שצריכים לשאול, האם זה משהו מלמעלה או ש - - -
היו"ר נורית קורן
זאת השאלה כל הזמן. היה בלגן, הכול טוב ויפה, אבל יש אימהות שמספרות ממש שהילד היה בריא, פתחו להן את הידיים ולקחו את הילד ממש מהידיים שלה.
מרים קצ'נסקי
יכול להיות, יכול להיות.
היו"ר נורית קורן
אחר כך אמרו לה שהוא מת. אני אומרת לך, גם היו עדויות שלקחו ילדים בלי רישום, בלי שום דבר. אני לא רוצה להגיד לך, אני כבר יודעת עוד דברים - - -
מרים קצ'נסקי
כי המציאות הייתה כזאת.
היו"ר נורית קורן
אני יודעת עוד דבר, אבל אני לא רוצה להגיד את זה. אני יודעת עוד דברים מהחומרים שאנחנו קוראים עכשיו, אני לא רוצה להגיד כי אנחנו עושים איזה מהלך. הייתה הוראה, אבל אף אחד לא יודע מי נתן את ההוראה.
מרים קצ'נסקי
שמה?
היו"ר נורית קורן
להפריד את הילדים מההורים. אבל אף אחד לא אומר 'אני לא יודע מאיפה ההוראה'.
ערן טל
מבחינה מספרית מה ההערכה שלך, על כמה מדובר? יש לך הערכה?
היו"ר נורית קורן
ועדת כהן-קדמי בדקה 1,053 מקרים, אני טוענת שזה יכול להגיע ל-5,000 כי הצטברו אצלנו עוד ויש הרבה מאוד אנשים שאומרים: לא רוצים לפתוח, יש עכשיו מריבות בתוך המשפחה לפתוח או לא לפתוח. כי בסך הכול אנשים הבינו היום, וגם על פי החוק וגם למדנו את זה תוך כדי התנועה, שילד שאומץ, אם הוא אומץ כחוק ויש תיק, אז יש תיק, הבעיה שיש תיק, אבל בתיק לא רשומים השמות של ההורים הביולוגיים, רשום שם משפחה, שם של האמא, ברכה או יונה ולכי תחפשי.
מרים קצ'נסקי
כן, יונה בת שלמה.
היו"ר נורית קורן
זה כבר אומר לך, זה לא ממסדי? זה ממסדי.
מרים קצ'נסקי
לא, זה לא ממסדי.
היו"ר נורית קורן
תקשיבי, אי אפשר לחתום על אימוץ - - -
מרים קצ'נסקי
יש בלגן בממסד.
היו"ר נורית קורן
אבל אי אפשר לחתום על אימוץ כשאין לך את כל הפרטים. אין את כל הפרטים של הילד.
מרים קצ'נסקי
אבל אז היו המונים כאלה שלא היה, גם יוצאי אירופה לא היה, היו ילדים שלא היה.
היו"ר נורית קורן
לא בצורה הזאת.
ערן טל
עוד שאלה, בבקשה, בגלל שאתם שוחים בחומר. הרי רוב הדברים שנידונים נוגעים לעולי תימן.
היו"ר נורית קורן
70%.
ערן טל
זאת אומרת הרוב הגדול, אני יודע שלא הכול, אבל שאלה, למה ספציפית, כי הרי באותו זמן הגיעה לדוגמה עלייה גדולה מאוד מעירק - - -
היו"ר נורית קורן
גם עירקים יש.
ערן טל
למה הריכוז הזה ספציפית בעדה אחת?
מרים קצ'נסקי
אני אגיד לך למה.
היו"ר נורית קורן
בואו נשמע.
מרים קצ'נסקי
קודם כל אתה לא יכול להשוות את העלייה העירקית לעלייה התימנית. העלייה העירקית הייתה הרבה יותר ממוסדת, היא הייתה הרבה יותר משכילה מיהודי תימן, יהודים שהגיעו מעירק, הייתה להם תרבות אחרת, עם כל הכבוד. הם ידעו אנגלית, הם ידעו ערבית והם ידעו לכתוב ו - - -
ערן טל
אז כאילו את אומרת שלא רצו להתעסק איתם או מה?
מרים קצ'נסקי
לא, העלייה העירקית - - -
מירב שמעון
גם מבחינה מספרית, אם אני לא טועה, הם - - -
ערן טל
לא, הן שתיהן היו גדולות מאוד. מעירק באו המון.
מרים קצ'נסקי
תדעי לך, אי אפשר להשוות את שתי הגלויות האלה. יהודי תימן היו - - -
היו"ר נורית קורן
יהודי תימן באו מעולם שלישי.
מרים קצ'נסקי
בדיוק.
היו"ר נורית קורן
עולם שלישי, באו מתרבות אחרת.
מרים קצ'נסקי
בדיוק, זה בכלל לא להשוות.
היו"ר נורית קורן
באו עם הרבה ילדים ואמרו אוקיי. ועוד דבר שהיה, אחרי חאשד, הזכרת חאשד, נכון?
ערן טל
לא, עדן.
היו"ר נורית קורן
בעדן זה חאשד, זה מחנה חאשד. במחנה הזה זו הייתה גם תחנה שהתחילו למיין את האנשים וכבר שם אמרו 'הנה, אנחנו יכולים פה לקחת'.
מרים קצ'נסקי
יכול להיות.
היו"ר נורית קורן
אני אומרת לך, ירדו מהמטוס, יש עדות של רחל דותן, שהאמא ילדה תאומים והיו עוד ילדים. כל הטיסה לא נתנו לאמא להחזיק את התאומים, כל הטיסה, היא אמרה להם: אני רוצה להניק אותם. יש לי חלב, אני רוצה להניק אותם. לא נתנו לה, נתנו להם בקבוקים. איך שהם ירדו מהמטוס באו שתי אחיות עם שמיכות חדשות והם אמרו: וואו, איזה יופי, נותנים לנו שמיכות חדשות.
מרים קצ'נסקי
לקחו את הילדים עם השמיכות?
היו"ר נורית קורן
לקחו את הילדים עם השמיכות, אין רישום שלהם, אין כלום. את מבינה?
מרים קצ'נסקי
אבל אני אומרת שהיוזמות האלה בדרך כלל היו יוזמות אישיות של אנשים שעשו קופון על זה. זו דעתי.
ערן טל
יש לכם הסבר למה זה הופסק בשלב מסוים?
היו"ר נורית קורן
אני טוענת שזה עד שנות ה-70.
ערן טל
עד שנות ה-70?
היו"ר נורית קורן
עד שנות ה-70 לפחות זה היה, במינורי יותר, בטונים הרבה יותר נמוכים, במיוחד אחרי לידה. זה הופסק כי ב-1954 אורי אבנרי כבר בא וטען בעיתון - - -
ערן טל
ב'עולם הזה'.
היו"ר נורית קורן
ב'עולם הזה', שנחטפים ילדים. היו שמועות, היו דיונים בכנסת. הכול נסגר.
מרים קצ'נסקי
זה נכון, הייתה תופעה כזאת, אבל אני שוב חוזרת ואומרת, צריך להתייחס אל זה וגם לבדוק את זה לא דרך הממסד כי בממסד לא תמצאי אפילו פסיק. זאת אומרת הדרך היחידה שאפשר באמת להגיע, לרדת לעומק, זה דרך אנשים שהיו קשורים בעבודות האלה. חלק ניכר מהאנשים האלה כבר אינם בחיים.
דן מרזוק
אבל האנשים האלה, הם היו עובדים של הממסד ולכן אי אפשר להתנער מאחריות של הממסד ברגע שעובדים של הממסד הם אחראים על הדבר הזה. לכן אני לא כל כך מבין את הטענה.
מרים קצ'נסקי
אני אגיד לך, אתה מדבר על ממסד. בשנת 1948, עם כל הכבוד, קשה להגיד שהיה ממסד מסודר, המדינה הזאת הייתה רק בהתגבשותה.
היו"ר נורית קורן
בסדר, אבל עוד פעם, את יודעת, היה איזה מישהו מאוד מאוד חשוב אצלנו במפלגה שאמר לי: אני מאוד מכבד את מה שאת עושה, אבל אני לא מסכים עם זה, היינו מדינה בהקמה. אמרתי לו: אז מה אם היה בלגן, אבל ידעו במעברה שאם אתה קיבלת כלים לארוחת צהריים היית צריך להחזיר את הכלי ואת הכפית שהורידו לך מהתלושים שלך.
מרים קצ'נסקי
לא ממש.
היו"ר נורית קורן
לא, יש סיפורים.
מרים קצ'נסקי
יש סיפורים, אבל זה לא ממש.
היו"ר נורית קורן
הענישו אנשים בגלל זה. זה דבר אחד. אז אמרתי, אין שום בעיה, היה בלגן, אני מסכימה שהיה קשה, היה קשה לקלוט, לא היה כסף, לא היו תשתיות, לא היו הרבה דברים, אבל אי אפשר היה לקחת מהורים את הילדים.
מרים קצ'נסקי
את מכירה את המשפט הזה שאומר לעצום עין אחת? זהו, יש לך את התשובה.
היו"ר נורית קורן
בסדר, אבל אני לא מסכימה עם זה.
מרים קצ'נסקי
גם אני לא מסכימה עם זה. אני לחלוטין לא מסכימה.
ערן טל
מי זה מהליכוד אמר לך?
היו"ר נורית קורן
איש מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב.
מרים קצ'נסקי
אני אומרת לך, אני לחלוטין לא מסכימה עם זה, אבל זו - - -
היו"ר נורית קורן
הממסד עצם עיניים.
מרים קצ'נסקי
הממסד הוא לא - - -
היו"ר נורית קורן
תקשיבי, אם אני מביאה לך את החומר האחרון שאני קראתי את תגידי לי וואו, לא יכול להיות.
ערן טל
אז תביאו לנו, אנחנו רוצים לראות.
מרים קצ'נסקי
אני אומרת עוד פעם, הבעיה היא, אני אתן לך לקרוא את הישיבות - - -
היו"ר נורית קורן
אני אתן לך דוגמה ממשהו שפרסמתי אתמול. היינו בארכיון צה"ל ובארכיון צה"ל, עוד פעם, החוקר יוסיפוב בדוח שלו כתב שצריך לבדוק האם הוטלה צנזורה על הנושא של פרשת ילדי תימן, שבעצם בתקשורת, אף אחד לא דיבר על זה.
מרים קצ'נסקי
לא כתבו על זה.
היו"ר נורית קורן
יפה, אף אחד לא כתב.
מרים קצ'נסקי
לא כתבו על זה, נכון.
היו"ר נורית קורן
אז שאלנו, עלתה השאלה האם - - - לא משנה שוועדת כהן-קדמי לא חקרה את זה, אנחנו היינו בארכיון של צה"ל לפני שבועיים ומצאנו מסמך שמזמין את הכתבים לבוא ולעשות סיור במעברות והם מבקשים מהם שלאור כל מה שקרה בזמן האחרון ושיוצאות כל מיני שמועות מהמעברות - - -
מרים קצ'נסקי
לא לפרט.
היו"ר נורית קורן
לא לפרסם, כן. אז זה לא היה - - -
מרים קצ'נסקי
לא יודעת, את חושבת שזה הדבר היחידי?
היו"ר נורית קורן
לא. לא. אבל זה לא משנה.
ערן טל
המצב שם היה על הפנים באופן כללי. זה לא קשור.
היו"ר נורית קורן
אבל זה לא רק זה, את מבינה?
מרים קצ'נסקי
את יודעת מה היה במעברת סקיה פה?
היו"ר נורית קורן
בכל מקום היה.
ערן טל
במחנות העולים, עוד לפני המעברות.
מרים קצ'נסקי
לא, לא בכל מקום. היו מעברות שזה ממש היה ברמת אלימות, אבל אלימות.
היו"ר נורית קורן
נכון, גם על זה ראינו מסמכים.
ערן טל
היו קטטות כל הזמן.
מרים קצ'נסקי
אבל לא פרסמו את זה כל כך.
היו"ר נורית קורן
אין בעיה - - - יפרסמו את הדברים, אבל זה מראה על הלך הרוח.
מרים קצ'נסקי
הלך הרוח היה הלך רוח - - -
ערן טל
אבל הלך הרוח היה בכל הדברים, דרך אגב. זה היה אז - - -
היו"ר נורית קורן
יכול להיות.
מרים קצ'נסקי
שמרימים ידיים משום שלא יודעים מה להחליט. אני אתן לך לקרוא, הם עצמם - - -
היו"ר נורית קורן
בסדר, בואו, אנחנו - - -
ערן טל
נלך לעשות סיור?
היו"ר נורית קורן
כן. אנחנו יכולים להיות עם טלפונים?
מרים קצ'נסקי
כן, את רואה שאני גם עם טלפון.
ערן טל
כן, בוודאי.
היו"ר נורית קורן
לא, אחרי שהיינו בצבא היינו בעוצר.
ערן טל
לא, אצלנו הכול - - - דרך אגב, שיהיה לך ברור, מכיוון שאני כבר הייתי בביקורים שם זה רק מה שהם נתנו לך לראות בארכיון צה"ל. זה שיהיה לך ברור.
היו"ר נורית קורן
ברור, אבל הם לא ידעו, הם נתנו לי מה לראות אחרי שהם עברו, אבל הם לא ידעו מה אנחנו מחפשים. אל תדאג. אנחנו ראינו דברים שרצינו לראות.
מרים קצ'נסקי
תשמעי, זה סיפור מרתק, אין מה להגיד.
היו"ר נורית קורן
כן, מאוד.
מרים קצ'נסקי
את אותו הדבר יש לך בארצות הברית עם האינדיאנים ויש לך באוסטרליה עם האבורג'ינים ובקנדה יש עם ה - - -
היו"ר נורית קורן
אז זה הדבר הראשון שעשיתי, שביקשתי מחקר משווה של הממ"מ, יש לי את זה ביד ולכן מונחת גם הצעה על שולחנו של ראש הממשלה ברוח הדברים.
ערן טל
אבל את יודעת שיש מחקרים עד היום שמראים שעובדות סוציאליות בימינו שמגיעות למקום מסוים, בוא נגיד ככה, הן באות לבתים באזורים מסוימים, הבית בפועל מתפקד, אבל זה לא מה שהן מכירות והן מוציאות מהבית. אני יודע את זה, אני קורא.
היו"ר נורית קורן
שזה נורא.
ערן טל
אני אומר, תלכו לגנזך וייצמן, יש שם דברים שיכול להיות שיעזרו לכם.


(בסיור)
מירב שמעון
גם מתמונות אפשר ללמוד. נגיד מישהו הביא לנו תמונה של הטיפול בריאות ברזל, שגם חקרנו מה זה.
מרים קצ'נסקי
זאת הספרייה שלנו, היא כולה עוסקת בנושאים שקשורים בהסתדרות ובתנועת העבודה, מחקרים ודוקטורטים ו-you name it.
היו"ר נורית קורן
טוב, תגידו לנו איפה אתם רוצים שנצלם.
ערן טל
חופשי.
היו"ר נורית קורן
לא, הכי מעניין.
ערן טל
זה שלכם. כל עוד אתם נותנים קרדיט אז זה - - - איפה שאתם רוצים. אין בעיה, אפשר שוט בפנים, יש את הקומפקטוסים של כל ה - - -
מרים קצ'נסקי
פה זה האוסף של התצלומים, כל החלק הזה, שם זה פלטות של – את יודעת היו פעם מצלמים עם זכוכית. ערן, תראה להם.
ערן טל
אוסף סוסקין, אני אראה לכם. אברהם סוסקין.
היו"ר נורית קורן
סוסקין של התמונות, כן.
מרים קצ'נסקי
אבל הוא לא צילם כמו שמצלמים היום.
ערן טל
זה פלטות, זה מתחילת המאה ה-20 עד שנות ה-60. אברהם סוסקין היה צלם מספר אחד של היישוב, עשרות שנים לפני קום המדינה. זה לא פילם, זה פלטה.
היו"ר נורית קורן
אז איך אפשר ל - - -
ערן טל
אנחנו הוצאנו את זה לסריקה עוד בזמנו, לפני שנים, וזה הכול סרוק אצלנו במערכת, אפשר לראות את זה.
היו"ר נורית קורן
אז עכשיו אם אתה רוצה לקחת מפה תמונה?
ערן טל
הכול במחשב, אנחנו מראים את זה למי שמעוניין.
מרים קצ'נסקי
כאן יש ארכיונים של כל מועצות הפועלים, של כל הערים, של כל התנועות. אפילו למשל, אם אתם זוכרים לפני חודש היה על החבר'ה שהתנדבו להילחם בספרד, אז יש את כל השמות של החבר'ה שיצאנו להילחם שם וסיפורים עליהם.
היו"ר נורית קורן
מעניין.
ערן טל
הבריגדות הבינלאומית, מה שנקרא.
מרים קצ'נסקי
פה יש את הארכיונים של גדולי תנועת העבודה וגם של רחל וברנר וכל אלה, הארכיונים האישיים של כל הסופרים שקשורים בתנועת העבודה.
ערן טל
כולל כתב יד מקורי של שירים של רחל, לדוגמה, של ברנר, טרומפלדור, מכתבים של בן גוריון.
מרים קצ'נסקי
יש הארכיון של הרצפלד, זה שהיה האבא של תנועת העבודה.
קריאה
למדתי ביסודי על שירי רחל המשוררת והשבוע דווקא - - -
ערן טל
כתבי היד המקוריים, בכתב ידה פה.
קריאה
עשינו על זה, נושא אחד גדול על שירי רחל.
היו"ר נורית קורן
הכול בתיקיות.
ערן טל
בא בן אדם מלמעלה, יש סימונים, מוציאים ובתוכו יש מסמכים. אתם רואים, זה מסודר.
היו"ר נורית קורן
באמת מסודר.
ערן טל
זה אוסף הסרטים שלנו, מעל 2,000 סרטים, תקופת היישוב, קום המדינה וכן הלאה. הכול עבר דיגיטציה מארכיון שפילברג.
מרים קצ'נסקי
עוד לא גמרנו. יש לנו עוד.
היו"ר נורית קורן
כמה זה עולה? זה עולה הרבה כסף?
מרים קצ'נסקי
זה מאות אלפי - - -
היו"ר נורית קורן
לא, לסרטון.
ערן טל
על מה? לעשות את הדיגיטציה, או לקנות את זה מאיתנו?
היו"ר נורית קורן
לא, להעביר את זה.
ערן טל
זה הסכם עם ארכיון שפילברג וארכיון שפילברג עשה את זה. ארכיון הסרטים ע"ש שפילברג ירושלים, הוא עדיין עובד.
היו"ר נורית קורן
אבל אתם יכולים להגיד כמה זה עולה לאחד?
ערן טל
הוא תרם כסף.
היו"ר נורית קורן
סתם כדי לדעת, כי ארכיון המדינה, יש לו קלטות אודיו שהם לא יודעים לעשות את ה - --
ערן טל
זה מספר הסרט ובפנים, אתם רואים, דיסק. עבר דיגיטציה, בא בן אדם, יושב, רואה את הסרט. הוא נתן כסף בשביל הפרויקט הזה, זו תרומה שלו.
מירב שמעון
איך אלונה לא אמרה לנו על המקום הזה? אלונה עבדי?
ערן טל
לא מכיר, אבל הארכיון יושב באוניברסיטה העברית בירושלים, קרוב אליכם.
היו"ר נורית קורן
זה לא הרבה. בחוץ משלמים הרבה יותר, על 20 סרטים 6,000 שקל זה לא הרבה.
מרים קצ'נסקי
זה סרטים שלנו.
היו"ר נורית קורן
כן, זה לא הרבה.
ערן טל
זה המרות שעשינו, דברים שהם לא יכלו להמיר.
היו"ר נורית קורן
מעניין באמת לראות אם יש דברים על המעברה. מהעיתון, במעברה.
ערן טל
המעברות, אנחנו בדקנו, יש פה אולי חצי קופסה, אין הרבה. אני אגיד לך גם למה, לא צילמו.
היו"ר נורית קורן
לא דיברו.
ערן טל
לא אהבו להראות את זה, לא אהבו לדבר.
מרים קצ'נסקי
לא יודעת.
ערן טל
אני קראתי על זה, אנשים גם לא רצו לדעת מה קורה שם. צריכים גם להבין מה הייתה החברה הישראלית אז. סתם לדוגמה, משה דיין, בא בן אדם רוצה משה - - -
מרים קצ'נסקי
עזוב אותי מ - - -
ערן טל
סתם דוגמה.
מרים קצ'נסקי
תן דוגמה של מעברה.
ערן טל
אין פה מעברות. אני חיפשתי, אין.
היו"ר נורית קורן
תכתוב 'שער העלייה'.
ערן טל
חבר'ה, אנחנו חיפשנו. מרים, אני לא אומר - - -
מרים קצ'נסקי
אף מעברה לא מצאת כאן?
מירב שמעון
עין שמר?
ערן טל
אין פה תחת מעברות, ישי חיפש.
מירב שמעון
אם אני אגיד לך שם של מעברה? נגיד עין שמר?
ערן טל
תסתכלו, השמות פה, זה הולך השמות הגדולים ותנועות, נגיד יש פה הליכוד, יש פה עבודה וכן הלאה.
מרים קצ'נסקי
תראה רגע עין שמר.
ערן טל
אין פה, אני אומר לך, אני חיפשתי, מרים, אני לא אומר סתם. אני עשיתי שיעורי בית. נעלה אחרי זה למעלה ונחפש על המחשב.
קריאה
יש פה אריה דרעי.
ערן טל
בטח שיש, את השמות הגדולים יש.
מירב שמעון
פרס יש?
ערן טל
בטח שיש.
היו"ר נורית קורן
מתי עיתון 'דבר' נסגר?
ערן טל
הוא היה קיים מ-25' עד 96', נסגר סופית ב-96', לאחר מכן העיתון עצמו. זה אוסף התמונות, יש משהו כמו 800,000 תמונות. צריך לזכור שעד שנות ה-50' הוא היה העיתון מספר אחת בישראל.
מירב שמעון
יש דוגמה של משהו - - -
היו"ר נורית קורן
לא, זה רק תמונות.
ערן טל
חבר'ה, זה תמונות. אני לא יודע מה כמה תמונות ייתן לכם, המסמכים זה מה שחשוב.
היו"ר נורית קורן
כתוב שם ברק, יש את הברק של שנות ה-50.
ערן טל
האיש שבזמנו עשה את זה, זה סידור ידני. חבר'ה, צריכים לבדוק. צריכים לחפש.
קריאה
השלג הכבד שהיה במעברה.
ערן טל
תקשיבו, אנחנו עושים כאן סיור לטעימה. אתם צריכים לבוא, לא היום, לבוא פה חוקרים, תשבו פה, נעבור איתכם, נוציא, יש פה אוקיינוס של חומר.
היו"ר נורית קורן
רואים.
ערן טל
חכי, זה רק האמצע, יש עוד. יש פה עד הסוף. חברת הכנסת קורן, את שאלת על העניין של צילום, פה, במקום הזה, ראית בטח את הסדרה 'סאלח פה זה ארץ ישראל', פה הוא צילם חלקים נרחבים. לוקיישן, מבחינת הלוקיישן, הוא ישב פה וצילם. פה הוא ישב וצילם, פיזית.
מרים קצ'נסקי
כן, אבל מה שהציגו שם זה היה לא נכון, הוא עיוות דברים. לא עושים דבר כזה.
היו"ר נורית קורן
בואי נגיד שהוא לקח את הדברים כמו ש - - -
מרים קצ'נסקי
בדיוק ככה.
היו"ר נורית קורן
אבל החומרים שלו היו פתוחים והוא אמר שהם לא היו פתוחים.
מרים קצ'נסקי
חוץ מזה, מה אתה מכניס את - - -
היו"ר נורית קורן
אנחנו יכולים לראות אם יש תמונה של צים? אתה תביא לנו?
ערן טל
אנחנו לאחר מכן נישאר, נוציא ו - - -
היו"ר נורית קורן
צים וויצ"ו.
ערן טל
בוא נסיים את הסיור, תקבלו מה שאתם רוצים.
מרים קצ'נסקי
זה מה שסוסקין צילם. זה ישן.
היו"ר נורית קורן
השאלה מאיפה זה.
קריאה
תחילת המאה ה-20.
מרים קצ'נסקי
אלה שדיברת עליהן למעשה.
היו"ר נורית קורן
לא כתוב איפה הם.
מרים קצ'נסקי
אנחנו עובדים על זה.
קריאה
זה הוא צילם בסטודיו.
מרים קצ'נסקי
אנחנו עכשיו בודקים לפי הבגדים, לפי ה - - - אנחנו עושים ממש מחקר על כל תמונה.
מירב שמעון
יש לך עוד כאלה משפחות?
קריאה
משפחות? לא, אני לא חושב.
ערן טל
קשה למצוא בן אדם, אם הוא מוצא שנה ומקום זה כבר עוזר. להגיע לרמה של שם זה קשה מאוד.
קריאה
צילמו אנשים בודדים?
ערן טל
בסטודיו. הוא צילם את כל היישוב אז, מצפון ועד דרום, זה המתעד מספר אחת של היישוב לפני המדינה.
היו"ר נורית קורן
מעניין אם יש תמונות של 'אעלה בתמר'.
מרים קצ'נסקי
אלה מ'אעלה בתמר'.
היו"ר נורית קורן
אעלה בתמר זה 1882.
ערן טל
לא, אין לנו.
מרים קצ'נסקי
מיבנאלי יש.
ערן טל
זה 1911, זה יש. אלה כן, 1911 ואילך.
מירב שמעון
עד איזה שנים זה צולם ככה? בצורה כזו?
ערן טל
אלה תמונות מהעשור הראשון של המאה ה-20 עד קום המדינה.
מירב שמעון
זה מדהים. אם אנחנו רוצים לעשות תערוכה בכנסת?
מרים קצ'נסקי
זה מחמם את הלב לראות את זה.
היו"ר נורית קורן
אלה לא תימנים. אלה טורקים.
מרים קצ'נסקי
זו התקופה הטורקית.
ערן טל
אבל עוד פעם, בואו נשב אחרי זה, כמויות, אני לא רוצה להגיד ש - - - על זכויות כאלה לוקחים כסף, גם לגופים - - - הכסף שלנו זה בשביל לשרוד, להישאר בחיים, זה חלק מהתקציב שלנו.
מרים קצ'נסקי
בוא אני אראה לכם עוד דבר אחד מעניין.
ערן טל
פה אתם רואים תמונה של מכון לבון הקודם, זה הארכיון הקודם.
היו"ר נורית קורן
להסתדרות היו הרבה מקרקעין.
ערן טל
ההסתדרות הייתה המדינה שבדרך, מדינת ישראל קמה על ידי ההסתדרות, לא להיפך. אנשים לא מבינים. חלק מהדברים עד היום. במשבר הגדול ההסתדרות, בשביל להישאר בחיים, מכרה אדמות. אלה אדמות שההסתדרות עוד הקימה בעשרות השנים לפני קום המדינה וזו הייתה התשתית למדינה.
היו"ר נורית קורן
איזה אוצר יש פה. ענק. אתם משלמים ארנונה? אנחנו עשינו חוק עכשיו שארכיונים לא ישלמו.
מרים קצ'נסקי
אנחנו נחשבים למוסד חינוכי.
היו"ר נורית קורן
האמת היא שזה נכון.
מרים קצ'נסקי
כאן יש עיתוני אידיש.
ערן טל
מסוף המאה ה-19.
מרים קצ'נסקי
וזה איננו יותר. כשעושים מחקרים באים אלינו.
ערן טל
הספרייה הלאומית מחלקת אידיש היו פה לפני שבועיים, חומרים שלנו יש להם אין, הספרייה הלאומית.
מרים קצ'נסקי
כן, כי הם חיסלו. בקיצור כאן יש המון, כל עיתונות האידיש של תחילת המאה נמצאת כאן. אני קוראת אידיש כמו עברית, אז אין לי בעיה. זה עיתון 'דבר' מהיום הראשון עד היום האחרון שלו.
דן מרזוק
רק עיתון 'דבר'?
מרים קצ'נסקי
רק עיתון 'דבר', זה כל עיתון 'דבר'.
ערן טל
זה נכרך. כורכים את זה ביחד לפי שנים.
מרים קצ'נסקי
אתם יודעים שזה נמצא באינטרנט? יש לנו הרבה עיתונים באינטרנט, אבל מה? אין את התמונות. כאן בעיתונים יש את התמונות.
מירב שמעון
אני יכולה לשלוף אחד רק לראות?
ערן טל
בוודאי, אני אוציא.
מירב שמעון
אני רוצה לא סתם, אני רוצה 54'.
ערן טל
איזה חודש?
מירב שמעון
1954. נורית, יש לך תאריך?
ערן טל
אפריל 54'? בואו נחפש. הנה, 54', הם קצת מתפוררים, כי הם מאוד ישנים. לדוגמה, בא חוקר, פותחים לו, בבקשה, 'דבר', ספטמבר 54'.
מירב שמעון
סתם, אולי מה היה הלך הרוח באותם ימים.
ערן טל
'יותר ממיליון יהיו בעלי זכות בחירה לכנסת השלישית'.
היו"ר נורית קורן
כבר מיליון איש?
ערן טל
לא, זה בעלי זכות בחירה, זאת אומרת יש כבר - - -
היו"ר נורית קורן
כן. זה היה עיתון יומי.
ערן טל
בוודאי.
מרים קצ'נסקי
כן, אנחנו היינו מקבלים את זה בבוקר.
ערן טל
תראו איך דברים לא משתנים, 'לא יחול שלום, ביטחון באזור בלעדינו ועל חשבוננו', זה שרת, ראש הממשלה, אמר.
היו"ר נורית קורן
'ייחתם הסכם צבאי בין מצרים לארצות הברית', 'התכנסה המועצה הארצית לאחדות העבודה פועלי ציון'.
ערן טל
זה אלה שהתפלגו ממפא"י. את יודעת למה? הם התפלגו ממפא"י ואחרי זה ב-54' התפלגו ממפ"ם. זאת אומרת פילוג על הפילוג, וזה שניים, זה פועלי ציון שמאל שהתפלגו מפועלי ציון המקוריים.
היו"ר נורית קורן
עכשיו איך אתה יודע מה הידיעות? הדיגיטציה של זה?
ערן טל
בא בן אדם ואומר לי תאריך ואז אני מוצא.
היו"ר נורית קורן
הוא צריך לתת לך תאריך, אין לך את זה סרוק?
ערן טל
לא. מכון לבון בזמנו עשה, מרים גם הייתה מעורבת - - -
מרים קצ'נסקי
- - - גם נמצא ב - - -
ערן טל
אתר עיתונות יהודית היסטורית, אבל זה לא מאה אחוז מהאוסף, יש שם חורים, הם לא העלו את הכול.
מרים קצ'נסקי
לא, הם לא העלו תמונות.
מרים קצ'נסקי
'מדיניות הבריאות והרפואה הציבורית'. מזה אפשר ללמוד המון.
היו"ר נורית קורן
נכון.
מרים קצ'נסקי
אם תיקחו, למשל, את העיתונים של שנת 1949. תוציא לי אחד 49', בבקשה.
ערן טל
בבקשה, אוקטובר 49'. דצמבר 49'.
היו"ר נורית קורן
זה מתפורר. אתם לא עושים פעולות כדי לשמור?
מרים קצ'נסקי
פעמיים בשנה אנחנו מחטאים את המקום.
היו"ר נורית קורן
חוץ מזה? כי ראינו בארכיון צה"ל שהם משמרים דברים.
ערן טל
את יודעת מה התקציב של ארכיון צה"ל והארכיון שלנו?
היו"ר נורית קורן
שייתנו לכם קצת.
ערן טל
קצת, קצת.
ערן טל
זה אוקטובר 49', דצמבר פה לקראת הסוף, מרים.
מרים קצ'נסקי
זה, רומניה אז הייתה בחשש שהסובייטים ישתלטו עליהם ויהודי רומניה ברחו.
ערן טל
אז צ'יק צ'ק העלו אותם.
מרים קצ'נסקי
הם עלו לכאן. זה אחד הסיפורים.
היו"ר נורית קורן
מאיזה שנה זה?
ערן טל
סוף 49'. לדוגמה 'על כנפי נשרים' מתימן, חיסול גולת תימן. זה היה מבצע רשמי. לדוגמה.
היו"ר נורית קורן
אוקיי, כל מה שנכתב.
מרים קצ'נסקי
אבל זה לא כל מה שנכתב, צריך גם לבדוק גם ב'קוראינו כותבים' וכל מיני דברים כאלה, אפשר לדעת הרבה דברים.
ערן טל
זה כבר נובמבר.
מרים קצ'נסקי
זה מספרים על הרדיפות שהיו בעירק. יהודי עירק, השלטונות יצאו נגדם, אבל מצד שני גם החבר'ה שלנו שם פוצצו כמה פצצות כדי לגרום לאנשים לברוח מהבתים שלהם.
היו"ר נורית קורן
היה להם כסף, הם לא רצו לבוא.
מרים קצ'נסקי
את קוראת את הדברים האלה, לפעמים מוצאים כאן - - -
היו"ר נורית קורן
הנה, זה ישיבה ראשונה במועצת נס ציונה.
ערן טל
דרך אגב, לגבי עיתונות, תחפשו במתחרים הפוליטיים, בעיתון 'חרות'. אני חיפשתי משהו על קרוב משפחה שלי, איזה פרשה עלומה, פה לא מצאתי כלום, בעיתון 'חרות' מצאתי, כי הם ניסו לנגח את הממשלה ככה.
היו"ר נורית קורן
אתה יודע מה? נכון.
ערן טל
תנסו בעיתון 'חרות', כי הם היו אז האופוזיציה.
היו"ר נורית קורן
הנה, 'הדיון בשאלת ירושלים רק במושב האו"ם הבא'.
ערן טל
הנה, אתם רואים? שום דבר לא משתנה. 70 שנה ואותו דבר.
מירב שמעון
לא, ילדי תימן, קראו להם.
היו"ר נורית קורן
עברנו את זה, עכשיו צריך לחפש את זה.
מרים קצ'נסקי
'עולי תימן לבדיקות רפואיות'. את לא צריכה לחפש. אני אומרת לך, מה שאת יכולה למצוא בעיתונות - - -
היו"ר נורית קורן
הרבה.
מרים קצ'נסקי
הנה, 'עם ריבוי מספר העולים מתימן ושיכונם במחנות נקטה קופת חולים בהסכם עם הסוכנות היהודית לסידורים מיוחדים לבדיקתם הרפואית. אוכלוסייה זו לא ידעה מעולם טיפול רפואי והגיינה אלמנטרית וסבלה סבל ונדודים לרוב. חשיבות מיוחדת אפוא לעמוד על מצב בריאותם מיד עם בואם. למטרה זו העבירה קופת חולים את אחד המונוגרפים, מכונה לצילומי רנטגן של הריאות להמונים, למחנה עולי תימן בעתלית וכבר נבדקו כ-3,000 עולים, אולם במקום נעשו גם בדיקות דם. בגמר הבדיקות בעתלית יועבר המונוגרף הזה לדיר אל קאסם, יישוב תימני ליד חיפה, משם למחנות עולי תימן בבית ליד, ראש העין ועין שמר'.
ערן טל
חומרים של קופת חולים אצלנו. קופת חולים כללית של ההסתדרות, בוודאי.
היו"ר נורית קורן
בית חולים רמב"ם היה של כללית?
ערן טל
בתי חולים, אני חושב שפחות יש פה, יותר הקופות.
היו"ר נורית קורן
לא, לא משנה, אבל - - -
ערן טל
אני לא זוכר, צריך לבדוק.
מרים קצ'נסקי
אחת הבעיות של העולים שהתמודדו איתה, היו הרבה מאלה שבאו בעיקר ממחנות ההשמדה, היו הרבה חולי רוח. הנה, 'קורס למטפלים בחולי נפש. קרן איכות קיימה ליד בית חולים גהה במשך שבעה שבועות קורס אינטנסיבי למטפלים ומטפלות בחולי - - -
היו"ר נורית קורן
היה עוד משהו, קראו לזה 'מלבן'.
מירב שמעון
נורית, אגב, בדיקות הדם האלה זה בלי אישור של ההורים, את זוכרת?
מרים קצ'נסקי
אי אפשר היה לבקש אישור על דבר כזה.
מירב שמעון
לא, היה - - -
מרים קצ'נסקי
בחייך, נכנסו אלינו לכיתה ותקעו לכל אחד בלי - - - לא שאלו את אמא שלי - - -
ערן טל
חבר'ה, זה לא היום, רופא אז היה חצי אלוהים. רופא היה נכנס - - -
היו"ר נורית קורן
נכון, אבל הייתה אמנה והיה איזה שהוא - - - אני הוצאתי את הכול, אף אחד לא אכף את זה.
ערן טל
בוודאי שלא.
היו"ר נורית קורן
אתה יודע כמה מחקרים יש בשנים הראשונות של המדינה? טונות. על התימנים.
מירב שמעון
מה זה?
מרים קצ'נסקי
זה שבתאי כותב, נתנו כינוי, מושב גליצאי תימן, ביהודי פולין היה להם גליציה.
היו"ר נורית קורן
מה זה?
מרים קצ'נסקי
זה שיר, הטור השביעי, נתן אלתרמן. יש כאן - - -
היו"ר נורית קורן
יש פה הרבה דברים.
מרים קצ'נסקי
המון, המון, המון. תני כמה מלגות, אני חותמת לך שיהיו לך עבודות בלי סוף.
היו"ר נורית קורן
איזה מלגות? הכנסת לא נותנת. אנחנו כמו ההסתדרות, לא נותנים כלום.
מרים קצ'נסקי
תמצאי איזה תימני אחד עשיר שייתן מלגה, מה יש? מישהו ממוצא תימני.
היו"ר נורית קורן
זו בעיה, אני לא יכולה לעשות דבר כזה.
מרים קצ'נסקי
- - - הוא פנה לבעלים של רב בריח, מעירק - - -
ערן טל
שגם היה במעברה, שהוא ייתן מלגות למחקר של נושא המעברות.
מרים קצ'נסקי
אתם לא יכולים לתאר מה שיש כאן.
ערן טל
יש פה אוקיינוס.
מרים קצ'נסקי
ופתחנו כרך אחד.
ערן טל
דרך אגב, בהסתדרות, מכיוון שעוד היסטורית הגיעו עולים מתימן הייתה מחלקה לעולי תימן.
היו"ר נורית קורן
יש ניירות?
ערן טל
המון, 'תימן ועדות המזרח' זה נקרא. היו, יש הרבה. יש פה אין סוף, חבר'ה.
היו"ר נורית קורן
בואו נראה קודם, על צים יש ? מה שאמרנו על צים, וויצ"ו.
ערן טל
ויצ"ו אין פה הרבה.
מרים קצ'נסקי
ויצ"ו אין אצלנו.
ערן טל
ויצ"ו, תלכו לגנזך וייצמן, שם תמצאו. ויצ"ו, הדסה.
מירב שמעון
הם אמרו שנשרפו להם הארכיונים.
קריאה
מירב, בווייצמן? לא דיברנו איתם.
ערן טל
אתם צריכים גם למצוא את הארגונים היהודיים בארצות הברית. תבדקו את הארגונים היהודיים, דוגמת ויצ"ו, הדסה וכל החבר'ה האלה בארצות הברית.
מירב שמעון
הג'וינט הזמינו אותנו.
ערן טל
הג'וינט לדוגמה, כן.
מירב שמעון
את יודעת שהג'וינט אמרו לנו שאנחנו צריכים לבוא לשם לראות - - -
היו"ר נורית קורן
איפה?
מירב שמעון
בארצות הברית.
ערן טל
אני מתנדב לבוא. עכשיו, אם אתם רוצים באמת יועץ מיוחד חיצוני, בשמחה. תקשיבי, אם אני אצליח להביא בידע שלי מזור למשפחה אחת זה שווה לי.
היו"ר נורית קורן
אנחנו נשתדל, אבל זו שנה חדשה עכשיו, אני צריכה לראות בכלל אם את יכולה. השאלה אם אתה יכול לתת לנו שעות. אנחנו נדבר בכנסת על זה, תשלח לנו קורות חיים.
מירב שמעון
לא, אני צריכה לדבר קודם - - -
היו"ר נורית קורן
שיהיה לך גם קורות חיים באותו רגע. תשלח לנו קורות חיים ונראה.
קריאה
זה כמה עיתונים, אחד אחרי השני?
ערן טל
כתוב לך, אוקטובר, דצמבר 49'.
היו"ר נורית קורן
תראה, מה שכן היה מצחיק, כשהם הכריזו בתוך בתי החולים על ילד שהוא נטוש, היו אומרים שילד נטוש אז איפה היו מפרסמים? בעיתון 'דבר'. איזה תימני קנה עיתון 'דבר'?
מרים קצ'נסקי
ערן, חשוב להראות להם את הכרזות.
ערן טל
בבקשה, בואו, יש הרבה.
מרים קצ'נסקי
תוציא כרזה של קופת חולים.
ערן טל
קופת חולים, בבקשה.
מרים קצ'נסקי
יש לנו אוסף של 12,000 כרזות.
ערן טל
בבקשה.
היו"ר נורית קורן
מבצע מגן החיסון.
קריאה
זה לטוב לחצבת עכשיו.
ערן טל
כן, ההיסטוריה חוזרת. נגד עישון. הסיפור עם הפיצוציות עכשיו.
מרים קצ'נסקי
טובי הציירים עשו את הכרזות האלה.
ערן טל
טוב, אלה כרזות מאוחרות יותר.
היו"ר נורית קורן
של המחנות?
ערן טל
מרכז הפועל. יש פה באין ספור נושאים ובתקופות, זה מ-35'.
מרים קצ'נסקי
זה משנת 1935. הרי לא הייתה טלוויזיה ורדיו היה אולי אחד לכמה משפחות, אז זו הייתה הטלוויזיה של התקופה.
היו"ר נורית קורן
זה הסמל של הפועל.
ערן טל
כן, זה מרכז הפועל.
מרים קצ'נסקי
כאלה כרזות היו, יש כרזות ויש כרוזים. זה למעשה לא כרזה, זה יותר כרוז, מה שנקרא. עם כרזות יש גם הרבה אמנות. יש לנו אוסף ענק של זה. הכול סרוק, אתם יכולים גם לראות את זה באינטרנט באתר שלנו.
היו"ר נורית קורן
מה יש באיגודים מקצועיים?
ערן טל
בוא נפתח. אפשר לפתוח ולראות.
היו"ר נורית קורן
בואו נראה מה יש, אולי יש נעמ"ת.
מרים קצ'נסקי
יש הרבה נעמ"ת.
היו"ר נורית קורן
מועצת הפועלות. מועצת הפועלות זה נעמ"ת?
מרים קצ'נסקי
כן. 1941. זאת תמונה מאוד ידועה, יש את זה גם באתר שלנו.
היו"ר נורית קורן
'יד למעברה'.
מירב שמעון
זה חזק.
היו"ר נורית קורן
תסבירי לנו. תני לפתוח את זה ואחר כך אני אתן לך להסביר. (מצלמים סרטון): שלום, אנחנו נמצאים היום במכון לבון, הגענו לכאן בסיור של הוועדה כדי לבדוק האם נוכל למצוא עוד חומרים על המעברות, על הניהול של המעברות, על המעונות. מסתבר שגם נעמ"ת היו בתוך המעברות. נמצאת איתי כאן יושבת ראש המכון והיא תסביר לנו על הכרזות ששמורות פה במכון.
מרים קצ'נסקי
אנחנו רואים כאן דוגמה לפעילות של נעמ"ת, אז קראו לזה מועצת הפועלות. אתם רואים בדיוק את התפקידים, הדרכה לאם, חינוך לילדים, מקצוע לנוער.
היו"ר נורית קורן
זה משנת?
מרים קצ'נסקי
זה נראה לי 52'-53'.
היו"ר נורית קורן
כן, זה מאוד מאוד ישן. ואני מחזיקה ביד פה – תסבירי לנו על זה.
מרים קצ'נסקי
פה הילד יושב על האמא, על הכתף, וזה הילד השני שלוקחים אותו.
היו"ר נורית קורן
וזה נקרא 'יד למעברה'. וכאן זה 'עתידנו – אזרחי המחר, הדור הצעיר, העלייה החדשה, נגדלם יחד לתורה ועבודה'. זה הפועל המזרחי.
מרים קצ'נסקי
אבל זה הפועל המזרחי כשהוא היה בהסתדרות, זה היה שיתוף פעולה. יש לנו כאן את כל הפעילות שלהם.
היו"ר נורית קורן
זה ממש מדהים.
מרים קצ'נסקי
זה 54'.
היו"ר נורית קורן
הכרזה משנת 54', זה מה שעשתה ההסתדרות. אני מאוד מודה לכם, אני מקווה שאנחנו נוכל למצוא פה עוד חומרים.
מרים קצ'נסקי
בבקשה, אבל זה טיפה בים.
היו"ר נורית קורן
זו התחלה. אנחנו התחלנו. אז אנחנו נתחיל וננבור גם בחומרים הללו, על ניהול המעברות, על ניהול מעונות היום של נעמ"ת ונראה מה נמצא ונשפוך אור על ההיעלמות של הילדים באותה תקופה של המעברות.
מרים קצ'נסקי
את זה הכנתי במיוחד כדי להראות לך: דוח של חקירת מגפת המלריה בין עולי תימן בעדן, ספטמבר-אוקטובר 49'.
היו"ר נורית קורן
מאות חולים שהגיעו - - - תאריך, אוקטובר 49', אבל הוא מדבר על - - -
מרים קצ'נסקי
יש הכול, אני אומרת לך.
היו"ר נורית קורן
אני יכולה לצלם את זה?
מרים קצ'נסקי
לא, תשלחי מישהו ויבואו ו - - -
היו"ר נורית קורן
למה אי אפשר עכשיו?
מרים קצ'נסקי
כשאני מוציאה נייר כזה, אם הוא לא מקבל אישור שלנו - - -
ערן טל
לצלם היא יכולה, מרים.
מרים קצ'נסקי
אבל אתה צריך לתת לה את הנתונים, מאיזה תיק זה יצא והכול. זה לא סתם לצלם.
ערן טל
היא יכולה לרשום.
מרים קצ'נסקי
16.11.49. צריך לרשום את זה, לתת את זה בצורה מסודרת.
ערן טל
היא תצלם, תרשום לה את מספר התיק וגמרנו.
היו"ר נורית קורן
טוב, איך שהיא רוצה, זה ממילא מדבר על חאשד.
ערן טל
הכי טוב שתבואו יום אחד של קבלת קהל, על הבוקר, בצורה מסודרת, נשב על המחשב, נוציא לכם, יש פה כמויות וצריכים לשבת ולעבור עליהם.
מרים קצ'נסקי
זה בלי סוף.
היו"ר נורית קורן
זה הכול מחנה עדן.
מרים קצ'נסקי
כן, ואת יודעת בדיוק מה היה שם, אני לא צריכה לספר לך.
היו"ר נורית קורן
יש לכם ניירת שקשורה למשרד הסעד?
מרים קצ'נסקי
סביר להניח שכן.
ערן טל
יש פה הכול. מכיוון שזו הייתה המדינה לפני המדינה ובשנים הראשונות היא החזיקה את רוב מה שמדינה עושה אז יש פה הכול.
היו"ר נורית קורן
אז אתה יכול לבדוק מה יש, דברים של משרד הסעד?
מרים קצ'נסקי
כן, בוודאי.
ערן טל
תסתכל שנייה אם אתה מוצא במסמכים משרד הסעד.
היו"ר נורית קורן
זה האגף להיגיינה ציבורית. זה משרד הבריאות.
מרים קצ'נסקי
הנה, עדיין דנים על מלריה בין עולי תימן.
ערן טל
תנסה גם דב יוסף, דב יוסף בטוח יש פה המון.
מירב שמעון
משרד הרווחה לא אישר לנו ל - - -
ערן טל
דרך אגב, בטוח יש פה סעד, כי דב יוסף, שהיה שר הסעד, יש הרבה חומרים שלו. יש פה הרבה חומרים מכיוון שהם החזיקו בכמה כובעים, זה לאו דווקא במקום אחד שאתם מחפשים. מכיוון שאלה חבר'ה שעשרות שנים היו פעילים ועברו הרבה ארגונים ותפקידים, אז ב-א' לא תמצאו, אבל ב-ב' תמצאו הרבה דברים. אבל צריך לבוא לפה בצורה מסודרת. צריך לבוא לפה חוקר, לשבת, לעבור, יש פה כמויות שלא נגמרות.
מרים קצ'נסקי
ראש העין, 1950.
ערן טל
הנה, יש משרד הסעד. יש הרבה. תנסה דב יוסף, לדעתי יש לו פה חטיבה.
היו"ר נורית קורן
חשוב הסדר של הדברים? כן.
מרים קצ'נסקי
את רוצה לדעת מה היה הביתן של החולים בראש העין.
היו"ר נורית קורן
1950. חולי שחפת, 'בין היתר המבנים תפוסים על ידי - - -'. מספר מיטות.
מרים קצ'נסקי
היו להם בעיות איומות והם ניסו לפתור את הבעיות.
היו"ר נורית קורן
הנה, 'לשם כך אנחנו מכינים את בית חולים הכללי יפו, על ידי פתיחת – 90 מיטות שוריינו עבור ראש העין'.
מרים קצ'נסקי
היו צריכים לשלוח חולים ליפו.
היו"ר נורית קורן
אנחנו כל הזמן צריכים להגיד לאנשים, אומרים להם: הוא אושפז פה, הוא אושפז שם. הם סגרו בראש העין - - -

מרים קצ'נסקי

את חולי השחפת והעבירו אותם ליפו. שחפת אז הייתה מחלה איומה, כי נדבקו אז.
היו"ר נורית קורן
'ביתן שני ייפתח בשבועיים הקרובים'.
קריאה
יפו היה דג'אני, בית חולים דג'אני.
היו"ר נורית קורן
נכון. בגלל זה לא הבנו למה כל הזמן מעבירים.
מרים קצ'נסקי
היה לי כאן על מחלות. הנה, דוגמה, למטפלות עולות חדשות. הם ניסו - - -
היו"ר נורית קורן
ד"ר יוספטל.
מרים קצ'נסקי
כן, הוא היה המנהל של - - -
ערן טל
את זה מצאנו לפני כמה ימים.
מרים קצ'נסקי
לא מצאנו, עבדת איתי על זה.
מירב שמעון
השאלה אם יש לו את השמות של המטפלות.
מרים קצ'נסקי
יש את הרשימות.
מירב שמעון
של שמות המטפלות?
מרים קצ'נסקי
יכול להיות.
מירב שמעון
ואז שמאיר יאתר לנו אותם.
היו"ר נורית קורן
קשקשו לכם.
מרים קצ'נסקי
לא יודעת, מישהו כנראה עבר על זה. לא היה להם קל. היה שם תיק נוסף עם רשימת המחנות.
מירב שמעון
זה פחות מעניין אותי, אם יש לך את רשימת המטפלות.
מרים קצ'נסקי
זה לא בדקתי.
היו"ר נורית קורן
בקיצור, התיק הזה מעניין. יש פה המון על - - -
מרים קצ'נסקי
יצטרך לשבת כאן שלושה לילות.
ערן טל
הרבה יותר משלושה לילות. יש פה חוקרים שישבו חודשים על תיקים, חודשים על גבי חודשים, ימים שלמים.
מירב שמעון
גם כל מסמך פותח זרקור למשהו אחר.
ערן טל
אני גם אומר לכם שיש פה דברים שכנראה אף אחד מעולם לא בדק. בנושאים שונים, אני לא יודע אם בנושא הרלוונטי, אבל בנושאים שונים בוודאות.
מרים קצ'נסקי
היו כאן דברים שאמרתי שאני מוכרחה להראות לך.
מירב שמעון
אתם תדעו לאתר לנו את זה?
מרים קצ'נסקי
כן, בטח, רשום באיזה תיק.
ערן טל
הכול רשום, הכול ממוחשב, אבל רק לקחת בחשבון שמי שבא מוציאים לו כזה תיק, חומר ולשבת ולעבור עליו. זהו. כמו שכל החוקרים עושים.
מרים קצ'נסקי
תראי, למשל כמה אנשים קופת חולים קלטה ב-49', 175,000 נפש. כמה היא יכלה לתת?
מירב שמעון
העניין הוא שאנחנו צריכים להביא לכאן מישהו ש - - -
ערן טל
הנושא של מפעל העזרה למעברות, אתם מכירים? שהיו לוקחים, בהצפה הגדולה לדוגמה, שאנשים התנדבו שילדים יבואו אליהם הביתה. אתם מכירים את הפרויקט הזה?
היו"ר נורית קורן
כן.
ערן טל
אלה פרויקטים אדירים.
היו"ר נורית קורן
יש לכם ניירת על זה?
ערן טל
המון, בקיבוצים, לאנשים בערים.
היו"ר נורית קורן
יש שם ניירת? אותי מעניין אם הייתה רשימה של הילדים שיצאו.
ערן טל
התשובה שאני נותן לכל החוקרים, לבוא ולנבור.
היו"ר נורית קורן
לא, אנחנו ננבור, רק אם יש לך את התיק הזה, אז תראה לנו.
מרים קצ'נסקי
לא בטוח.
ערן טל
צריכים לבדוק. לעשות בדיקה. יש לכם איזה היסטוריון או מישהו שמלווה את הוועדה מבחינה מקצועית?
מירב שמעון
כרגע אין לנו. היו לנו ו - - -
ערן טל
אבל זה מאסט.
היו"ר נורית קורן
היה, אנחנו יותר הלכנו למקומות אחרים. עכשיו אנחנו צריכים באמת מישהו שמבין את ההיסטוריה כדי - - -
ערן טל
יש מומחה בבר אילן, שכחתי את שמו, שבזמנו עוזי משולם עוד נפגש איתו.
היו"ר נורית קורן
דב לויטן?
ערן טל
יכול להיות.
היו"ר נורית קורן
הוא לא איתנו.
ערן טל
למה?
היו"ר נורית קורן
כי הוא נגדנו עכשיו. אז הוא אמר שזה נכון וזה היה, היום הוא אומר לנו שזה לא.
ערן טל
מה זאת אומרת אמר לכם? אני מכיר את זה שהוא הכחיש את זה לאורך כל הדרך.
היו"ר נורית קורן
לא, הוא לא הכחיש לאורך כל הדרך.
מירב שמעון
הוא אמר דברים שהם לכאן או לכאן.
היו"ר נורית קורן
עכשיו הוא לא רוצה אפילו להיפגש איתנו.
אריאל גלעדי
החומרים שאיתרנו דווקא מראים על העזרה העצומה שניתנה לילדי תימן, כלומר המצב הרפואי המחריד שלהם.
היו"ר נורית קורן
כאילו את הצד הטוב.
ערן טל
היה גם וגם. צריכים להבין. היה גם וגם.
אריאל גלעדי
אני קטונתי מלקבוע מה היה, אבל החומרים הממוסמכים שלנו, זה מראה על העזרה, רופאים שנשלחו.
מירב שמעון
אתה אמרת משהו בתחילת הישיבה, שמפריע לי עד עכשיו, אתה חושב שאנחנו מסתמכים רק על העדויות? אז ממש לא. זה העניין, אנחנו מסתמכים על חומרים כתובים.
היו"ר נורית קורן
נתונים. אנחנו עוסקים בפרשה שלוש שנים. אני עוסקת בה שלוש שנים, הוועדה קיימת שנתיים. אתה שמעת אותי בתקשורת אומרת ש - - -
מרים קצ'נסקי
ואת גרה בהרצליה ולא ידעת שאת צריכה לבוא הנה?
היו"ר נורית קורן
את רואה? קמתי יום אחד והייתה לי הארה. אני לא אמרתי בתקשורת מעולם, וכולם רוצים, כשאני מרצה לפני אנשים אומרים לי: תגידי שזה פרס, תגידי שזה פרס.
ערן טל
אני מכיר את הסיפור, איך הגיעו לפרס?
היו"ר נורית קורן
הגיעו לפרס, כי פרס יצר את ה - - - רק בגלל שפרס מת עכשיו בדיוק, אז בגלל זה נפתח החומר. לא, בגלל הפעילות שלי נפתח החומר.
ערן טל
מה הקשר? פרס אז עסק ברכש ביטחוני.
מרים קצ'נסקי
בכלל הוא לא היה בתמונה.
היו"ר נורית קורן
זה הרכש הביטחוני, טענו שהכסף הזה מימן רכש ביטחוני, את הכור הגרעיני, זה גם מה שעוזי משולם אמר. אבל אתה לא שמעת אותי, אני לא מאשימה. אני גם אמרתי לוויצ"ו ש'יש לנו ניירת שאומרת שהילדים נעלמו מהמעונות שלכם, יש לכם איזה שהיא אחריות'.
ערן טל
הייתם בארכיון שם?
מירב שמעון
היינו, לא בארכיון, במשרדים שלהם.
היו"ר נורית קורן
במשרדים, היינו בפגישה. הם טוענים שוועדת החקירה לקחה, לא החזירה, כן החזירה.
ערן טל
אתם חייבים, הארגונים האלה, הבסיס שלהם אמריקאי, גם אז וגם היום, ויצ"ו, הדסה וכן הלאה. בארכיונים בארצות הברית, הם הרבה יותר מסודרים. אני מכיר את זה מניסיון הלימודים שלי. אין מה להשוות לארץ.
מרים קצ'נסקי
וזה חומר של הקונפדרציה היהודית, באידיש זה הגיע. אני קראתי את זה. יש כאן פשוט דברים שהם מרתקים. כאן הכול אידיש. אני קראתי.
היו"ר נורית קורן
מה זה?
מרים קצ'נסקי
זה תקופת הקליטה. בלי סוף, הכול מקורי.
היו"ר נורית קורן
בגלל שזה שמור טוב זה לא יתפורר.
מירב שמעון
מה שאמרתי לך מקודם, גם כשפונים אלינו משפחות והם מספרים סיפור אנחנו בודקים את זה. כל הכעס עלינו שלפעמים כשאין לנו דרך לאמת את הדברים שלהם הם כועסים עלינו - - -
ערן טל
אני יודע. עם עמותת עמרם אתם בקשר?
קריאה
גם כשאנחנו נותנים תשובות כועסים עלינו.
ערן טל
אוקיי, אני יודע גם למה. בסדר.
מירב שמעון
עמותת עמרם עושה הרבה דברים חשובים.
היו"ר נורית קורן
בואו נסגור את הדיון ואז הוא יראה לנו אם יש עוד משהו שנראה וזהו. אז אני מסכמת את הדיון. אנחנו באנו וראינו את כל החומרים הגדולים שנמצאים פה, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להביא לכאן יועץ שהוא היסטוריון שמבין איפה לחפש ומה.
מרים קצ'נסקי
חוקר, לא יועץ.
היו"ר נורית קורן
מבחינתנו זה יועץ לוועדה, שבעצם זה צריך להיות חוקר שיבין, לבוא ולקחת ניירת, לעשות כאן עבודת מחקר מאוד מאוד חשובה, כי יש כאן באמת הרבה מאוד חומרים. לא שיערתי שיהיו עד כדי כך הרבה, אנחנו נשמח לראות את התיק של נעמ"ת וכל דבר שקשור למעברה.
ערן טל
בשמחה.
היו"ר נורית קורן
ואנחנו נשב כאן. וגם תיק של צים.
ערן טל
אם יהיה, צריך לבדוק.
היו"ר נורית קורן
אתה צריך לבדוק מה יש. יכול להיות שאולי יש לכם את העובדים של צים, או משהו כזה, אתה אמרת שצים - - -
ערן טל
חבר'ה, כמו שאמרתי, הכול פתוח, נשב, נחפש ביחד, מוציאים לכם. הלוואי שיהיה מזור למשפחה אחת, אני אומר, זה מצדיק את הקיום של מכון לבון. גם המשפחות עצמן מוזמנות, אנחנו פתוחים לכל, לא רק לעם ישראל, באים חוקרים מחוץ לארץ. בכיף, בשמחה.
היו"ר נורית קורן
אז אנחנו נאמר לכם תודה, באמת תודה. ואנחנו נקרא לכל המשפחות, שהם יכולים לבוא, יש ימים פתוחים, אפשר לראות באינטרנט, יש אתר באינטרנט, כולם מוזמנים לראות כאן חומרים. באמת יש כאן עושר תרבותי והיסטוריוני.
ערן טל
נכון.
היו"ר נורית קורן
אז אני נועלת את הדיון, תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:15.

קוד המקור של הנתונים