ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/11/2018

הצעת תקנות המתווכים (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים