ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/11/2018

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 13-248-18)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת11
ועדת הכספים
13/11/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 1160
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ה' בכסלו התשע"ט (13 בנובמבר 2018), שעה 10:09
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 13-248-18)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
איתן ברושי
מיקי לוי
חברי הכנסת
יהודה גליק
מוזמנים
ארז אורעד - מנהל תחום בכיר, מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים, משרד האוצר

אפרת לקס - מנהלת מחלקה בכירה, מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים, משרד האוצר

אשר כהן - מנהל תחום בכיר, רשות המסים, משרד האוצר

דודי קופל - עו"ד, המחלקה המשפטית, משרד האוצר

יצחק דניאל - רפרנט מאקרו, אגף התקציבים, משרד האוצר

גתית שומכר - עו"ד, מנהלת חטיבת רווחה, רשם העמותות, משרד המשפטים

יאיר פינק - מנכ"ל לובי 99

לינור דויטש - סמנכ"לית לובי 99
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומיםאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 13-248-18)
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. הבוקר הזה ליבנו עם תושבי הדרום, עם החיילים שנמצאים שם. צר לנו מאוד על מה שהיה בלילה. אנחנו שולחים תנחומים למשפחות ההרוגים ושולחים החלמה מהירה לפצועים. אנחנו כמובן מקווים שהשלב הזה או הסבב הזה של המלחמה שגורם הרבה מאוד נזק יסתיים. אנחנו בוועדת הכספים, כמו תמיד וגם הפעם, נשתדל לעשות מהר את התרומה שלנו לגבי פיצוי האנשים שנגרמו להם נזקים גם בבתים וגם בכל האזור. נעשה כל מאמץ על מנת שהבעיות האלה ייפתרו. כל מה שתלוי בוועדת הכספים, נעשה זאת, כמו בעבר, כמה שיותר מהר. אני מקווה שנוכל להתגבר על זה ואנחנו מתפללים לקודש ברוך הוא שהסבב הזה יסתיים וכי היריות, הטילים והמלחמה שמתנהלת שם תסתיים ויהיו כמה שפחות נפגעים.

אנחנו עוברים לסדר היום. החיים כנראה חזקים יותר. אנחנו עוסקים באישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 13-248-18). ארז, בבקשה.
ארז אורעד
בוקר טוב לכולם. כבוד היושב ראש, חבר הכנסת משה גפני, אני מתכבד להביא בפניכם את רשימת אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. מספר הרשימה הוא 13-248-18. הרשימה הזאת כוללת מוסדות ציבור במגוון רחב של כל פעילויות החברה האזרחית.
היו"ר משה גפני
רשימה די גדולה באופן יחסי.
ארז אורעד
כן. 101 מוסדות ציבור שמובאים לאישור ועדת הכספים. אנחנו משתדלים לעמוד בקצב של הבקשות. יש הרבה בקשות בשנים האחרונות.

כאמור, אני מביא את זה לאישור ועדת הכספים. כאמור, מספר הרשימה הוא 13-248-18 והיא מונה 101 מוסדות ציבור מכל מגוון הפעילויות של החברה האזרחית במדינת ישראל.
היו"ר משה גפני
אמרנו, רשימה ארוכה של 101 מוסדות. אני קודם כל רוצה לדעת האם יש בעיות עם הרשימה מבחינת ניהול תקין.
ארז אורעד
בשלב זה אני לא רואה כאן את נציגת משרד המשפטים. גתית אמורה להגיע. היא החליפה את בנימין למקין. אני רק רוצה לדווח לוועדה שכל הרשימה הזאת עוברת בהתאם לנוהל לפני כן למשרד המשפטים, לרשות התאגידים, לרשם העמותות ושם בודקים ורואים אם יש אישור ניהול תקין או אין. במקרים בהם אין אישור ניהול תקין, זאת אומרת, יש אישור של הגשת מסמכים, אנחנו מציינים זאת ואנחנו גם נותנים אישור לשנה.
היו"ר משה גפני
רשות התאגידים ורשם העמותות זה אותו אחד.
ארז אורעד
רשות התאגידים למעשה תחת הגג של רשם העמותות, רשם החברות.
היו"ר משה גפני
למה אתה אומר פעמיים? למה אתה אומר רשות התאגידים ורשם העמותות?
ארז אורעד
כי יש גם חל"צ, חברות לתועלת הציבור ברשם החברות. רשם החברות, רשם העמותות, רשם המפלגות ורשם ההקדשות, כולם נמצאים תחת גג אחד.
היו"ר משה גפני
זה מעניין אותי לגבי משהו אחר. אתה אמרת שזה עבר את רשם התאגידים ועבר את רשם העמותות. מה ההבדל ביניהם?
ארז אורעד
למעשה זה אותו מקום אחד.
היו"ר משה גפני
כן. את זה אני יודע. אבל למה אמרת פעמיים?
שגית אפיק
מה הסמכויות של אלה ומה הסמכויות של אלה? יש סמכויות שונות לרשם התאגידים לעומת רשם העמותות בהקשר של עמותות?
ארז אורעד
לא. זה רק לעניין של אישור ניהול תקין. הם מציינים לנו שיש אישור ניהול תקין. אני מזכיר לוועדת הכספים שכאן אתם מאשרים רק עמותות שיש להם אישור ניהול תקין וההסדר שאנחנו עשינו בשנים האחרונות על מנת לקצר את הטווחים, כי לוקח שנתיים לקבל אישור ניהול תקין. על מנת לקצר את הטווח שעמותה צריכה לעבוד, אנחנו מסתפקים באישור הגשת מסמכים. מי שנותן את האינדיקציה הזאת, זה למעשה רשם התאגידים, אותה גברת גתית שאמורה להיות כאן.
מיקי לוי (יש עתיד)
כמה עמותות, אם בכלל, הורידו מסך והשאירו אותנו תלויים באוויר?
ארז אורעד
מה זאת אומרת הורידו מסך?
מיקי לוי (יש עתיד)
בדיוק כמו שחברה מורידה מסך ונעלמת לנו.
ארז אורעד
לעמותות אין את סעיף 6 לחוק החברות. לא חל הנושא של הרמת מסך. לעמותה יש חברים. לא נתקלתי בפעילות כזאת.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני שמח.
ארז אורעד
רשם העמותות, אם יש בעיה עם עמותה, הוא קורא לפירוק שלה והוא מפרק אותה. הוא הולך לבית משפט.

לגבי רשם התאגידים. חוק החברות כולל בתוכו את סעיף 345 חל"ץ, חברה לתועלת הציבור. המטרות של חברה לתועלת הציבור הן שונות מחברה רגילה. חברה רגילה, המטרות שלה הן הצעת רווחים לבעלי המניות שלה. זאת אומרת, רווח. קפיטליסטים. קפיטל. חברה לתועלת הציבור, היא חברה שאמורה לפעול לטובת המטרות של התוספת השנייה של חוק החברות ושם כלולות של דת, תרבות, חינוך, צער בעלי חיים. יש הרבה מטרות מודרניות ודרך אגב, ועדת פרישר באה לאמת את המטרות האלה בחקיקה בתוך סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ולכן חידדתי ואמרתי שיש גם חברות שהן גם מקבלות אישורים כמוסדות ציבור.
היו"ר משה גפני
עורכת הדין גתית, בבקשה לשבת ליד השולחן. עשיתי כל מאמץ להמתין אבל תשתדלי לבוא בזמן.

לרשימה הזאת שהביא ארז, האם יש לך הערות?
גתית שומכר
לא. אין הערות.
היו"ר משה גפני
יש ניהול תקין וכל מה שמופיע.
גתית שומכר
יש אישור ניהול תקין או אישור על הגשת מסמכים.
ארז אורעד
הנה, גם היא הדגישה, על עמותות וחברות לתועלת הציבור. הוא שאל אותי למה הזכרתי את רשם התאגידים ואת רשם העמותות.
היו"ר משה גפני
חברות לתועלת הציבור, זה ברור. אבל ההבדל בין רשם התאגידים לבין רשם העמותות. האם יש הבדל?
גתית שומכר
רשות התאגידים מאגדת רשמים כמו רשם המפלגות, רשם העמותות, רשם ההקדשות.
היו"ר משה גפני
אני יודע. הוא גם רשם המפלגות והוא גם רשם העמותות. הכול. אני שואל האם יש הבדל בסמכויות או שזה אותו דבר, רשם התאגידים ורשם העמותות.
גתית שומכר
לראש רשות התאגידים יש את כל הסמכויות כרשם העמותות.
היו"ר משה גפני
למה קוראים לזה בשני שמות?
גתית שומכר
הם למעשה איגדו בשנת 2006 את כל הרשמים תחת רשות אחת וראש רשות התאגידים הוא למעשה כל הרשמים.
מיקי לוי (יש עתיד)
איזה רשמים מתחת לראש רשות התאגידים? אני מבין שהוא יושב למעלה ויש מתחתיו צלעות.
גתית שומכר
יש סגנית ראש רשות התאגידים לענייני מלכ"רים שתחתיה מסופחות גם חברות לתועלת הציבור וגם מוסדות. היא קיבלה את הסמכויות של ראש הרשות והיא למעשה מנהלת את היחידה. יש סגנית שהיא לזרוע העסקית שאלה חברות ושותפויות ולה ניתנו סמכויות מראש הרשות והיא מנהלת את היחידות הללו.
מיקי לוי (יש עתיד)
למעשה ראש רשות התאגידים הוא משרד-על שאחראי על כל אלה שמתחתיו.
גתית שומכר
כן. הוא האציל סמכויות לשתי הסגניות שלו.
מיקי לוי (יש עתיד)
החכמנו. לא ידענו.
שגית אפיק
איך אתם בודקים אישור ניהול תקין מול העמותה?
גתית שומכר
העמותה או חברה לתועלת הציבור למעשה כל שנה צריכה להגיש מכלול של דיווחים, דוח כספי, אם זה מחזור מעל מיליון ו-200,000 שקלים - הוא צריך להיות מבוקר על ידי רואה חשבון, דוח מילולי, חמשת מקבלי שכר גבוה, תשלום אגרה. העובדים שהם עובדים מינהליים והם רואי חשבון בודקים המסמכים הללו וככל שהדיווחים הוגשו ואין אינדיקציה מבחינתנו שהיא מונעת במועד של מתן אישור ניהול תקין, אנחנו נותנים אישור ניהול תקין. על אישור ניהול תקין יש איזושהי הערה שמשקפת למעשה את הבדיקה שאנחנו עושים, שזה רק הגשת דיווחים. זה לא אומר שאין איזשהו ליקוי בהתנהלות העמותה, אבל בדקנו את הדיווחים ולנו אין איזושהי אינדיקציה שכרגע מונעת מאתנו לתת לה אישור ניהול תקין.
היו"ר משה גפני
משה העוזר שלי אומר לי שכתב לי והתקשר – עכשיו הוא אומר לי, אני לא מכיר את זה – ליאור לפיד, עמותה מספר 86, זרעים של שלום. הוא אומר שהוא לא הגיש את הבקשה הזאת, הוא לא היושב ראש שלה ויתכן שאחרים הגישו אבל הוא לא חתם על דוחות. אי לא רוצה לומר מה אני מריח בעניין הזה אבל הוא לא מכחיש שהוא בעמותה אלא הוא אומר שהוא לא היושב ראש ולא הוגשו דוחות. הוא שמע שזה מונח על סדר היום לאישור. אתה יכול להסתכל רגע? אני לא מכיר את זה. אין לי כאן כל עמדה. אני רק אומר מה הוא אמר.
ארז אורעד
מהבדיקה שלנו, למעשה יש כאן שני חברי הנהלה - איל רונדל וליאור לפיד. הדרישה שלכם הייתה לציין לפחות אחד מהם. רשומים לי כאן שני חברי הנהלה.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע לנו לעשות? הוא מודיע שהוא מבקש לא לאשר את זה. הוא אומר שהוא חבר בהנהלה אבל לא הוגשה הבקשה והוא לא היושב ראש.
ארז אורעד
תאריך ייסוד ההנהלה הוא 6 בפברואר 1997, אז נוסדה העמותה. הוגשה בקשה לאחר כ-10 שנים. זאת אומרת, ב-2018. זה שהוא חבר העמותה, אין עוררין על כך.
היו"ר משה גפני
אתה יודע מי חתום על הבקשה ועל הדוחות?
ארז אורעד
אני יכול לבדוק. לא הבנתי, הוא מבקש לא לאשר?
היו"ר משה גפני
לא לאשר.
ארז אורעד
הוא כחבר ועד ההנהלה מבקש לא לאשר?
היו"ר משה גפני
כן. אני לא יודע. יש לי הערכה לגבי מה שקורה שם. אני בכלל לא מכיר את האנשים.
ארז אורעד
אני מוכן לבדוק את זה. זה מאוד מפתיע אותי הדבר הזה. כחבר ועד, יש את כל הנושא של התקנות המצוי, יש את אסיפת החברים והוא לא יכול להחליט כחבר ועד, לקום מחר בבוקר ולומר שהוא לא רוצה. זאת אומרת, אפשר לקרוא לנציגי העמותה אלי לשימוע ולבדוק אתם.
היו"ר משה גפני
בסדר. ברשותכם, נאשר את הרשימה, כולל הסעיף הזה, סעיף 86, ואני אגיש רביזיה על סעיף 86 כדי שתשב אתם ותבדוק שאין כאן איזו בעיה. אם אין בעיה, אתה תבוא ותאמר שאין בעיה ואני אסיר את הרביזיה.
ארז אורעד
כמו שעשינו בדיון הקודם.
היו"ר משה גפני
כן. כך עשינו. האמת היא שהוא צריך לשלוח מכתב אבל הוא כנראה לא הספיק.

אגב, אני שם לב שהרשימות גדלות מפעם לפעם. ראשית, אתם עובדים כנראה מהר ועובדים בסדר וזה חשוב מאוד מכיוון שיש דברים שהמדינה יורדת מהם ולא נותנת אותם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, אם תגדיל לקו העימות ואזורי עדיפות ל-50 אחוזים, הרשימה תגדל. אני קורא לך.
היו"ר משה גפני
מה זה 50 אחוזים?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
במקום 35 אחוזים הטבות.
היו"ר משה גפני
תגיש הצעת חוק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יחד אתך.
היו"ר משה גפני
יחד אתי. אני אחתום אתך. תגיש.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה להציע את זה גם פורמלית. אני חושב שדווקא על רקע מה שקורה עכשיו בדרום, ואני אתייחס לזה אחר כך בהערה לסדר, אני מבקש לומר שיכולה להיות הבחנה בין הטבה כאשר למשל אומרים לבית חולים פוריה שיגייס 40 מיליון שקלים להקים מחלקת שיקום, לבין ההטבות של עשירי העולם, לאיכילוב ולשניידר.

לכן אני מציע, חבריי במשרדי הממשלה, ליצור דיפרנציאציה לפי מפות העדיפות ולהגדיל את ההטבה. גברתי היועצת המשפטית, האם זה סביר שנגדיל את ההטבה לישובים שמראש מקבלים פחות? אתם יודעים שבישראל יש חוק מאוד מעניין לפיו כל הנחלים זורמים לים וכל הכסף לתל אביב. בואו ננסה להשתלט על החוק הזה.
היו"ר משה גפני
יש חוק כזה, זה בסדר גמור, אבל אם אתה רוצה להיות רציני בעניין הזה, תעשה את מה שאני עשיתי בפעמים קודמות. אני הגדלתי את ההטבות שיש בסעיף 46. נדמה לי שהגדלתי את זה פעמיים. כדי לשנות בעניין של סעיף 46, זאת חקיקה. מה שאתה אומר נשמע הגיוני. יכול להיות שאם אנחנו נתחיל לדון בעניין הזה, יתברר שזה קשה לעשות את זה ואי אפשר לעשות את זה אבל יתחיל לזרום חלק של העניין ובתנאי שאתה מניח הצעת חוק. אם אתה שואל אותי, אני אחתום אתך על הצעת החוק אבל נצטרך לבוא בדברים עם הממשלה, במקרה הזה עם האגף שעוסק בסעיף 46, האגף של ארז.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
סיכמנו.
היו"ר משה גפני
אנחנו כמובן נצטרך לעסוק עם השר בעניין הזה. זאת דרך המלך. זאת לא אמירה שהיא רק אמירה חיצונית. זאת אמירה מעשית. אני לא מאמין שנצליח לשנות כך שיהיו אזורים בהם זה יהיה יותר גבוה. לא יודע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
חוק עידוד השקעות הון עובד כך.
היו"ר משה גפני
חוק עידוד השקעות הון, מטבע בריאתו הוא כזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
נכון.
היו"ר משה גפני
סעיף 46 מטבע בריאתו הוא לא כזה.

מי בעד אישור הרשימה 13-248-18? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – 4
נגד – אין
נמנעים – אין
רשימה מספר 13-248-18 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרשימה אושרה פה אחד.

על סעיף 86 אני מגיש רביזיה אבל ברגע שאתה אומר שבדקת את זה והכול בסדר, וכי יכול להיות שזאת בעיה פנימית שם, אני מסיר אותה. אני עושה זאת ליתר זהירות. אני לא מכיר ואני לא יודע. יכול להיות שזה סתם משהו פנימי שם. אני סומך עליך שאתה תאמר לנו שהתברר שהדוחות נחתמו כדין והבקשות הוגשו כדין.
ארז אורעד
אני אבדוק ואני אמציא לכאן גם מכתבים ממנהלי העמותה.
היו"ר משה גפני
אני לא צריך יותר מדי. אם זה בסדר, זה בסדר.
ארז אורעד
בשביל השקט הנפשי שלי, אני רוצה לבדוק.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מודה לכם.


הישיבה ננעלה בשעה 10:27.

13 נובמבר 2018


לכבוד
מר ערן יעקב
מנהל רשות המסים
משרד האוצר
ירושלים
הנדון
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
מכתבך מיום כ"ג בחשוון תשע"ט (01 בנובמבר 2018)
רשימה מס'
13-248-18

הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה לאשר את העמותות הבאות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה:

1.
לובי 99 בע"מ) (חל"צ)
515294171

2.
קרן אלרוב בע"מ
514924422

3.
בומרנג- נלחמים למען ישראל
580628253

4.
רשת היזמות הגלובלית- ישראל
580544864

5.
ניצן" אגודה לקידום ילדים קשיי למידה והסתגלות בנהריה
580064145

6.
אור נתן לזכר סרן נתן כהן ז"ל
580596476

7.
מועדון כדורסל הפועל "מרנין" קרית טבעון
580493062

8.
עמיתים בעמק
580573749

9.
נותנים- מרכז תמיכה וסיוע - אושר לשנה
580638161

10.
אינסנבל כאן בע"מ
514307719

11.
קדושי השואה- ע"ש רבינו חי טייב- קרית אונו
580523793

12.
חסדי תומר ע"ש תומר בוסי ז"ל
580590586

13.
אופק לישראל - אושר לשנה
580631984

14.
מוסדות תל ציון בארה"ק
580332872

15.
משכן אלעזר מודיעין - אושר לשנה
580568962

16.
תלמוד תורה נדבורנה ביתר
580577344

17.
ברכת הארץ (לשעבר
ארגון שמיטה כמצוותה)
580618429

18.
ניקאט - המרכז לאומנות וטכנולוגיה בצפון ישראל
580575082

19.
צבאות ה' בע"מ (חל"צ)
513824896

20.
תהילות אברהם ירושלים
580465920

21.
בית חב"ד קרית הלאום ירושלים שע"י צעירי חב"ד - אושר לשנה
580606580

22.
בית חב"ד מצפה רמון שע"י צעירי חב"ד
580163996

23.
מעיינותיך - לב לדעת
580597029

24.
מוסדות ישועה ליהודה
580002426

25.
עמותת שמש (2015) - אושר לשנה
580605707

26.
לעובדה ולשומרה לסביבה יהודית
580606747

27.
משותף תל אביב
580583409

28.
מקהלת בנימין
580611309

29.
תכלת מרדכי - כפר גדעון
580429629

30.
בית חיבת ציון
580563054

31.
בית כנסת קדושי השואה רמלה - גמילות חסדים ומכון מחקר
580529972

32.
החיים והשלום (ע"ש רבינו יוסף חיים) - אלעד - אושר לשנה
580547040

33.
יסוד - עמותה לקידום זכויות יסוד - אושר לשנה
580558997

34.
מדרשת רב פעלים קרית גת
580446714

35.
שחר - חברה תרבות ורוח - אושר לשנה
580581536

36.
מוסדות מבקשי תורה
580587087

37.
מינהל קהילתי מעלה רמות
580561124

38.
מכון מעליות
580144327

39.
העמותה לליווי רוחני בישראל
580593556

40.
בית כנסת באבוב אלעד
580615334

41.
קידס קיקינג קנסר ישראל
580564789

42.
פרפרים של עומר
580614402

43.
צעדים אחרת
580611994

44.
אחוות דוד
580501047

45.
בית כנסת שבו בנים ליהודי אתיופיה בבאר שבע
580198463

46.
שפרה ופועה מגדל העמק
580567402

47.
מיתמן יבוא
580111425

48.
דייא אלעארפין
580571586

49.
מדרשת שילוב בלב
580577062

50.
רצים ללא גבולות
580608230

51.
מרכז העצמה -להאיר את הנשמה
580608933

52.
עין טובה -הדרך לנישואין
580611796

53.
לב חב"ד -חסד מרפא - אושר לשנה
580642270

54.
ניצוצות עמבר - אושר לשנה
580645935

55.
שמחת יצחק מודעין עלית
580569218

56.
עליית בית חנניה -שערי ניסים
580117984

57.
עזר לנזקקים - אושר לשנה
580637684

58.
כולל חצות - אושר לשנה
580615698

59.
יחד שבטי ישראל -עמותה לשילוב נוסחי תפילה
58608768

60.
חסד ישראלי
580593309

61.
יצחק ירנן
580589265

62.
בית כנסת הישראלי -קרית מטלון פתח תקוה - אושר לשנה
580584076

63.
מרכז חב"ד לילדי ישראל - גני חב"ד צפת
580577963

64.
משכן ששון - אושר לשנה
580351575

65.
קהילות נתיבות ישראל חומת שמואל
580462109

66.
בית הכנסת דוד ורפאל לצעירים ופעילות למען קהילת לוד
580565430

67.
עמותת המאיר לארץ -טירת הכרמל
580507010

68.
עמותת דניאל לקידום חינוך ולדורף - אושר לשנה
580380129

69.
אוהל שושנה
580597680

70.
בית הכנסת המרכזי נהריה
580214872

71.
קרן קויצפלד -יעקב ישראל - אושר לשנה
580489961

72.
אמבר קרן ע"ש האקולוגית ד"ר קרן אמבר - אושר לשנה
580597391

73.
אש קודש - הר אפרים
580555324

74.
בית אלמוג שילוני
580602225

75.
בית דוד ורפאל חי
580288959

76.
עמותת בית הכנסת היכל דוד באשדוד
580620904

77.
עמותת בית הכנסת הראל בהר אדר
580139434

78.
בית כנסת זכות אבות - רמת ישי
580502532

79.
בית כנסת תפארת ישראל בשכ' יצחק נווה חיים – חדרה - אושר לשנה
580078780

80.
בית שרה – איתמר - אושר לשנה
580555613

81.
גאון צבי טשערנאביל
580197937

82.
החברה לחקר המקרא - אושר לשנה
580033892

83.
כולל אברכים היכל משה , בני ברק - אושר לשנה
580109924

84.
מומנטום. מנוע הצמיחה של מקצועות הרכב בע"מ (חל"צ)
515551067

85.
זק"א צפון - אושר לשנה
580609071

86.
זרעים של שלום
580293751

87.
יד חיים הרצוג
580305217

88.
לשמור חוקותיו פתח תקווה
580444206

89.
מאור ישראל אלעד
580584415

90.
מוסדות בית אליהו רמת בית שמש
580522779

91.
מרכז הצלחה
580597383

92.
מרכז לתרבות האנדלמוסית ולפיוט בישראל
580181741

93.
מרכז "מעייני ישראל" בארה"ק - אושר לשנה
580649010

94.
ניצן אגודה לקידום ילדים ליקויי למידה הסתגלות ותפקוד סניף השרון - אושר לשנה
580099182

95.
עלה בנגב - עמותה למען העם בנגב
580129351

96.
עמותת סמי מיכאל - אושר לשנה
580574457

97.
קונסול מאיצים עסקים - אושר לשנה
580627487

98.
קשת - יוזמות חברתיות קהילתיות
580623338

99.
שם משמעון - אשדוד
580473379

100.
תורה בכפר
580474708

101.
חרדים לקצב
580611028


בכבוד רב,


חה"כ משה גפני


העתק: מר ארז אורעד, מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים בישראל

קוד המקור של הנתונים