ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/11/2018

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת51
ועדת הפנים והגנת הסביבה
15/11/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 742, 743
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום חמישי, ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018), שעה 12:45
סדר היום
הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי), התשע"ח-2018 (פ/4135/20) (כ/803) של חברי הכנסת נורית קורן, רועי פולקמן, אורי מקלב ושולי מועלם-רפאלי
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
טלב אבו עראר
יעל כהן-פארן
בצלאל סמוטריץ
חברי הכנסת
נורית קורן
מוזמנים
נאוה אושר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

תמר זהר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

שוני גולדברג - מנהל מחוז ירושלים, משרד הפנים

אבי בן צור - מחוז ירושלים, המשרד להגנת הסביבה

ליאורה עופרי - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

יורם הורביץ - מנהל מחוז תל אביב, סמנכ"ל למידע וחינוך, המשרד להגנת הסביבה

רוסלאן עותמאן - עו"ד, עוזר ראשי, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

תמרה לב - עו"ד, יועצת מדעית למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים

יעל אדורם - עו"ד, יועצת משפטית, מינהל התכנון, משרד האוצר

מגי ברטן - מנהלת תחום שטחים פתוחים, מינהל התכנון, משרד האוצר

תמר כפיר - מנהלת אגף בכיר לתכנון משולב, מינהל התכנון, משרד האוצר

מירב גורדו - מרכזת מתחמים מועדפים לדיור, משרד הבינוי והשיכון

דוד דשן דויטש - אגף התכנון, רשות מקרקעי ישראל

רחל בירנבאום - עו"ד, הלשכה המשפטית, רשות מקרקעי ישראל

זאב הכהן - פקח תשתיות מרחב ירושלים, רשות הטבע והגנים הלאומיים

נירית אהרון - עו"ד, הלשכה המשפטית, רשות הטבע והגנים הלאומיים

משה בוך - עו"ד, הלשכה המשפטית, רשות הטבע והגנים הלאומיים

עמי שחר - עו"ד, תובע, רשות העתיקות

שחר פוני - אדריכל ארצי, רשות העתיקות

גדי רובין - עו"ד, יועץ משפטי לתכנון ובניה, פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי

פרופ' ערן פייטלסון - יו"ר, מועצת גנים לאומיים שמורות טבע ואתרים לאומיים

טל צפריר - עו"ד, יועץ משפטי, החברה להגנת הטבע

שרי קרוניש - רכזת ירושלים המזרחית, עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון

אשרת מימון - עו"ד, מנהלת פיתוח מדיניות, עמותת עיר עמים

יונתן (יוני) מזרחי - מנכ"ל, עמק שווה

יעל דרייר שילה - רכזת פעילות ציבורית, עמק שווה

אהרון הונמן - עיר דוד

דוד בארי - עיר דוד

רעות ויל
דורון שפילנד
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבתהצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי), התשע"ח-2018, פ/4135/20 כ/803, הצעת ח"כ נורית קורן
היו"ר יואב קיש
שלום לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי), התשע"ח-2018, שהיא הצעת חוק פרטית של חברת הכנסת נורית קורן וחברים נוספים. אנחנו מכינים את הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית.

קודם כול, אני מתנצל על האיחור. היינו צריכים לפתוח את הישיבה לפני רבע שעה. אנחנו גוררים איחור כי בבוקר טיפלנו בייצוא קנביס, אחרי כן היה דיון קשה בנושא אנטנות סלולריות בחולון, דיון מרגש מאוד, ועכשיו אנחנו מטפלים בתיקון לחוק הגנים הלאומיים – זו ועדת הפנים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
העיקר שזה יהיה כאן.
היו"ר יואב קיש
העיקר שבנט יהיה שר הביטחון...
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
העיקר שזה יהיה כמו בבית כנסת – לא משנה מתי מגיעים, כולם יוצאים באותו זמן.
היו"ר יואב קיש
סדר הדברים: אתן לחברת הכנסת נורית קורן להתייחס ולהציג, לאחר מכאן נקרא את הצעת החוק ואז נשמע את המסתייגים, אם יש כאלה, ונדון בזה. בבקשה.
נורית קורן (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על קיום הדיון הזה, דיון חשוב.

אנחנו מדברים כאן על הצעת חוק שאומרת שהגן הלאומי בא לעיר, שבעצם העיר כבר קיימת.
היו"ר יואב קיש
זה היה ביטוי שלך, תומר רוזנר: בא לשכונה.
נורית קורן (הליכוד)
הגן הלאומי גם בא לעיר, שלא יגידו שבאנו רק לשכונה. אחר כך נפרוס את זה, שהוא בא לשכונות, או בא למקומות שיש בהם כבר מגורים ויש שם ארכיאולוגיה וכל מה שצריך.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
ויש גם מתנחלים שם.
נורית קורן (הליכוד)
יש מתיישבים בכל מקום במדינת ישראל, ציונות לשמה.
בעצם אנחנו אומרים
עד עכשיו היה קשה לתקן. אם בבית קרה משהו, קרס איזה קיר, היה קשה להשלים אותו כי אז צריך היתרי בנייה, אי אפשר בכלל לבנות בגן לאומי.

אנחנו רוצים לאפשר שיהיו חיים תקינים לכל האוכלוסייה, ולא משנה איזו אוכלוסייה יש שם, העיקר שאפשר יהיה לעשות את התיקונים לטובת האוכלוסייה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
איזו אוכלוסייה?
היו"ר יואב קיש
טלב אבו עראר, רק רגע, אתה תקבל זכות דיבור.
נורית קורן (הליכוד)
ולאפשר שם לכלל האוכלוסייה שנמצאת בגן הלאומי. לכן התיקון הזה חשוב מאוד כי עד עכשיו זה היה בלתי אפשרי. כל תיקון הכי קטן היה בלתי אפשרי.

אני מקווה שנצליח היום כבר להצביע על הצעת החוק.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני מבקש לקרוא את הנוסח.
תומר רוזנר
אסביר בהתחלה מה התיקון הזה עושה. למעשה לפי הדין הקיים לא ניתן לקיים בצוותא חדא שכונת מגורים בגן לאומי. מדובר בשימושים שנחשבים כסותרים האחד את השני ולכן לא ניתן לקיימם בעת ובעונה אחת.

מטרת הצעת החוק, כפי שהסבירה חברת הכנסת קורן, היא לפתור, במירכאות, את הסתירה הזאת במקרה החריג ויוצא הדופן שבו הגן בא אל השכונה, כפי שאמרה חברת הכנסת קורן. בעצם המטרה של הנוסח שמונח בפניכם היא לאפשר את החלתה וקידומה של תוכנית במוסדות התכנון הרגילים, שתכשיר בעצם את המצב הקיים באותן שכונות מגורים שהיו קיימות לפני הגן הלאומי, ותאפשר להן להמשיך ולהתקיים גם בצוותא חדא עם הגן הלאומי.

ההצעה קובעת את התנאים שבהם תוכנית כזאת תקודם, את ההליך שבו היא צריכה לעבור ואת התנאים כדי לאשר אותה.

הנוסח שמונח בפניכם הוא הנוסח שאושר בקריאה הראשונה, עם שינויים שגובשו על ידינו כהצעה לוועדה בעקבות דיונים שקיימנו עם גורמי הממשלה השונים המעורבים בעניין והערות שקיבלנו מן הציבור לקראת הדיון הנוכחי.

אבקש מגלעד קרן לקרוא את הנוסח כפי שהוא לאחר הצעת התיקונים. נסביר את הדברים.
היו"ר יואב קיש
אני מציע להתקדם בהקראה ואחרי כן נסביר. בבקשה.
גלעד קרן
אני קורא מן הנוסח שכתוב עליו "נוסח מוצע – 14.11.18".

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' ...), התשע"ט–2018
"הוספת סעיף 30א
1.
בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח–1998‏, אחרי סעיף 30 יבוא:"תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי
30א.
(א) בסעיף זה –"שכונת מגורים" – שכונה בתחום רשות עירונית שבתחומה נמצאים עשרות מבנים המשמשים למגורים;"רשות עירונית" – כהגדרתה בחוק התכנון.(ב) על אף האמור בכל דין, תכנית בתחום גן לאומי יכול שתהיה תכנית המייעדת קרקע למגורים, לרבות השימושים הנלווים לאותה שכונת מגורים, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1) הגן הלאומי נמצא בתחום רשות עירונית;
(2) במועד אישור התכנית שבה יועד השטח לגן לאומי היתה קיימת בשטח הגן הלאומי שכונת מגורים;
(2א) השטח המיועד למגורים לרבות השימושים הנלווים לאותה שכונת מגורים יהיו בתחום שכונת המגורים הקיימת ביום כ"ג בחשון התשע"ט (1 בנובמבר 2018), ואולם מוסד התכנון הדן בתכנית רשאי להתאים את הגבולות המדויקים של התכנית לצרכים התכנוניים ובלבד שלא יהיה בכך שינוי מהותי בגבולות השכונה.
(3) שכונת המגורים קיימת בתחום הגן הלאומי ביום הגשת התכנית למוסד התכנון.
(4) הגן הלאומי משמש להנצחת ערכים ארכיאולוגיים הנמצאים בחלקם בתת־הקרקע מתחת לשכונת המגורים;
(5) בתכנית ניתן משקל הולם לשמירה על הערכים ההיסטוריים, הנופיים והארכיאולוגיים שבגן הלאומי ולהנגשתו של הגן הלאומי לציבור.
(6) התכנית חלה על כל שטח שכונת המגורים ואשר שטחה מסומן לפי התכנית החלה ביום כ"ג בחשון התשע"ט (1 בנובמבר 2018) כשמור לחפירות ארכאולוגיות;"
היו"ר יואב קיש
זה לגבי שטחה. יכול להיות "עיקר שטחה".
גלעד קרן
"(ב1) תכנית כאמור בסעיף קטן (ב) יכול שתכלול שימושים נוספים ובלבד שמתקיימות הוראות החוק לעניין שימושים כאמור.(ג) תכנית כאמור בסעיף קטן (ב) תוגש באישור הרשות וכן באישור השר לאחר שקבע, בהתייעצות עם המועצה, כי גריעת שטח שכונת המגורים, כולו או חלקו, תפגע מהותית בתכלית הגן הלאומי.(ד) לא תופקד תכנית כאמור בסעיף קטן (ב) אלא באישור הרשות ולא תאושר אלא באישור שר האוצר, השר, הרשות, רשות העתיקות והרשות העירונית; החלטה בדבר אישור כאמור תינתן בתוך 60 ימים מיום שהתכנית הועברה לגורמים האמורים.(ה) אושרה תכנית לפי הוראות סעיף זה החלה על כל שטח שכונת המגורים כאמור בסעיף קטן (ב)(6) ניתן יהיה להגיש תכנית החלה על חלק משטח שכונת המגורים ואשר אינה כוללת שינויים מהותיים ובלבד שהתקיימו הוראות סעיף זה.(ו) הוראות לפי חוק זה החלות על גן לאומי ימשיכו לחול בתחום התכנית גם לאחר אישור תכנית כאמור בסעיף זה, ואין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהן או מסמכויות הרשות הנתונות לה מכוחן."
היו"ר יואב קיש
תודה. תומר רוזנר, רצית להגיד משהו לגבי "ואשר שטחה", מה קורה עם זה.
תומר רוזנר
הוספנו בפסקה (2א) את הסיפה, שנותנת למוסד התכנון את הגמישות לדייק את גבולות השכונה לפי הצרכים התכנוניים. נכון שזה מתייחס גם לשטח של הארכיאולוגיה. לכן אנחנו מציעים להפוך את זה לסעיף נפרד שיחול על כל הסעיפים. כלומר, תהיה למוסד התכנון סמכות לדייק את גבולות השכונה, ובלבד שאין בכך שינוי מהותי בגבולות שלה, לפי הצרכים התכנוניים. אם יש במקרה בית או שניים או שלושה שנמצאים מחוץ לשטח הארכיאולוגי, הם יוכלו להכניס את זה.
היו"ר יואב קיש
עדיין הם ייכנסו. זה נראה לי הגיוני.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לאיזה סעיף התייחסת בדברים שאמרת עכשיו?
תומר רוזנר
הדברים שאמרתי התייחסו לפסקה (6). העיר היושב-ראש שיכול להיות שיש צורך בדיוק הגבולות כי במציאות יש קצת סטייה.
היו"ר יואב קיש
העדכון הזה ייתן פתרון גם למקרים האלה.

הקראנו. רצה לדבר גדי רובין ממרכז השלטון המקומי, בבקשה.
גדי רובין
כפי שנכתב בהודעה ששלחנו לוועדה, אנחנו מתנגדים להצעה הזאת כי אנחנו חושבים שצריך לתת לרשויות המקומיות את הכלים לתכנן עבור התושבים שלהן. בסופו של דבר מה שקורה הוא - - -
נורית קורן (הליכוד)
זה גן לאומי.
היו"ר יואב קיש
אבל מדובר פה במקרה חריג של גן לאומי. אז אתם מתנגדים לתפיסה העקרונית שאין לרשות המקומית את הסמכות. תודה, בסדר, הבנתי.

איפה הם בתהליך?
תומר רוזנר
צריך את ההסכמה של הרשות העירונית לדבר.
היו"ר יואב קיש
איפה זה כתוב?
תומר רוזנר
כתוב: "הרשות העירונית".
גדי רובין
לא מצאתי את זה. אשמח מאוד לראות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסעיף קטן (ד): "באישור שר האוצר, השר, הרשות...". צריך להגדיר את זה: "הרשות העירונית".
גדי רובין
"הרשות" זה הרשות המקומית או רשות הטבע והגנים?
היו"ר יואב קיש
"באישור שר האוצר, השר, הרשות, רשות העתיקות והרשות העירונית". יש לך שם את הרשות העירונית, אתה לא מחוץ ל-loop. אז אתם מסירים את ההתנגדות שלכם? צריך להחליט לפעמים. אם קיבלתם אז מסירים את ההתנגדות.
גדי רובין
קיבלנו.
היו"ר יואב קיש
פרופ' ערן פייטלסון, יושב-ראש מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, בבקשה.
ערן פייטלסון
תודה. תמכנו בכך שתתקדם הצעת החוק הזאת. דנו בה עמוקות במועצה. אצלנו המועצה מוסמכת לנושאים של הכרזות וגריעות על פי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע. תמכנו בכיוון הזה של חקיקה, כי החלופות האחרות היו בעייתיות יותר. בעיקר לאור הסוגיה של מורדות הר ציון, כלומר ואדי חילווה, האזור הזה שיש לנו "קוולה" היום באמצע גן לאומי, שזה דבר שצריך להסדיר אותו.
היו"ר יואב קיש
יש היום חקיקה שמסדירה את הבעיה שאתה מדבר עליה?
ערן פייטלסון
היא מסדירה חצי אחד מן הבעיה שאני מדבר עליה, שזה החצי של העברת התוכנית, כי יש תוכנית שהוכנה כבר לפני שנים רבות שבאה להסדיר אבל היא לא קודמה בגלל הבעיה שתומר רוזנר דיבר עליה, כלומר המגורים.
היו"ר יואב קיש
איזו בעיה היא לא מסדירה?
ערן פייטלסון
היא לא מסדירה מה יקרה ביום אחרי שתהיה תוכנית. כלומר התוכנית היא רק שלב ראשון. אתה צריך תוכנית, ואחר כך אתה צריך גם לממש אותה.

באזורים כאלה, זה גן לאומי מוכרז, רשות הטבע והגנים יודעת לנהל גנים לאומיים, היא לא יודעת לנהל שכונות מגורים. לנהל שכונה בתוך גן לאומי - - -
היו"ר יואב קיש
למה היא צריכה לנהל את שכונת המגורים?
ערן פייטלסון
כי היא בתוך הגן הלאומי.
היו"ר יואב קיש
לא.
ערן פייטלסון
אז יש רשות מקומית. הרשות המקומית באזור שאנחנו מדברים עליו, באזור מורדות הר ציון, עיריית ירושלים אחראית לו כבר חמישים שנים ולא טיפלה בו.
היו"ר יואב קיש
אם הרשות המקומית לא עושה את תפקידה, זה נושא אחר. אני מקווה מאוד שאנחנו - - -
ערן פייטלסון
אני אומר פה באופן אמתי. אנחנו מסתכלים מנקודת ראות של הגן הלאומי.
היו"ר יואב קיש
אבל אי אפשר להגיד שאם הרשות המקומית לא עושה את תפקידה אז יש בעיה.
ערן פייטלסון
לא. יש פה סוגיה מורכבת במיוחד. כאשר אתה מסתכל על אזור מורדות הר ציון ואתה צריך שם לעבוד בית, בית, אתה צריך לעבוד שם עם מינהלת, אתה צריך לעבוד שם עם קבוצות תושבים ואתה צריך שם הרבה מאוד משאבים. זה לא קיים באופן טבעי. ירושלים, כידוע לכם, היא לא עיר עשירה ולכן יש פה צורך בהתארגנות מיוחדת אם רוצים לתת מענה אמתי ולא רק מענה על הנייר ולהגיד "נסדיר ונעשה איזו תוכנית ותהיה תוכנית". התוכנית – אם אתה לא מטפל בה ביום לאחר מכן אז אתה לא משפר את המצב בשטח, וצריך לשפר את המצב בשטח. המצב בשטח הוא גרוע.

כלומר, אני אומר לכם, חברי הכנסת, שאתם עושים חצי עבודה. אתם לא עושים את העבודה המלאה, כי אתם צריכים לדאוג גם למשאבים וגם לניהול. כלומר צריך להקים שם מינהלת עם משאבים כדי שתוכל לעבוד עם התושבים, באמת להביא לשינוי מהותי באזור הזה. זה לא יקרה. הצעת החוק הזאת היא חצי עבודה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. הנושא הזה הוא לא במטרת הצעת החוק.

נציגי משרדי הממשלה רוצים להתייחס? כן, בבקשה.
רוסלאן עותמאן
אני ממשרד המשפטים. קודם כול, חשוב לי להדגיש, כפי שכולם יודעים החוק הזה חריג ומיוחד. כמובן היינו מעדיפים לקדם את הפתרון התכנוני שהצענו.
נורית קורן (הליכוד)
שבמשך שלושים שנים לא קוּדם.
רוסלאן עותמאן
כולם היו מעדיפים שנהיה במקום אחר ולא בחקיקה כזאת חריגה.

אכן הפתרון התכנוני לא התקדם בשל סיבות שכולנו מכירים.

כפי שאמרנו לאורך כל הדרך, החוק הזה לא חף מקשיים משפטיים. אמנם אמרנו שאין מניעה משפטית והצעת החוק אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה, אבל יחד עם זאת כן צריך לזכור שיש קשיים משפטיים. לכן אני חושב שעלינו לצמצם את התחולה של החוק הזה ככל הניתן. הסיבה היא שאנחנו לא רוצים שיהיו השלכות רוחב.

לכן אני כן רוצה להתייחס לתוספת שהוזכרה בפסקה (2א) לגבי הדיוק של הגבולות. לדעתי הנוסח הזה קצת רחב וכן עלול לפגוע בגן הלאומי כי זה לא ברור, אנחנו לא יודעים איך אנחנו מרחיבים את זה, עד כמה אנחנו מרחיבים את זה.
היו"ר יואב קיש
אתה לא סומך על מוסדות התכנון בעניין הזה?
רוסלאן עותמאן
אני סומך, אבל אני עדיין חושב שצריך לנסות לחשוב על נוסח שיצמצם.
היו"ר יואב קיש
לא אכפת לי להוסיף "בעיקרו" במקום "שטחה מסומן". אז אתה יכול להגיד לי שזה פרוץ. אני אמרתי: בואו נלך עם מוסדות התכנון. אנחנו סומכים על מוסדות התכנון בעניין הזה.
רוסלאן עותמאן
כלומר זה יחול רק על אותם בתים שנמצאים בשטח הגובל לאותה תוכנית.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כתוב: "לא יהיה שינוי מהותי".
רוסלאן עותמאן
אני לא יודע מה זה "שינוי מהותי".
היו"ר יואב קיש
ההגדרה שנתנו לדעתי נותנת מענה. אני מודה שבמקומות האלה אני סומך על מוסדות התכנון. אם מישהו לא סומך על מוסדות התכנון אז יש לנו בעיה בסיסית בכל התפיסה התכנונית של מדינת ישראל.
רוסלאן עותמאן
זה לא עניין של סומכים או לא סומכים, פשוט ההגדרה רחבה. אני לא יודע להגדיר מה זה "שינוי מהותי". אם נגדיר את זה, מה טוב.
נורית קורן (הליכוד)
כתוב שזה לא יעשה שינוי מהותי בגבולות השכונה.
רוסלאן עותמאן
נכון, אבל מה זה "שינוי מהותי"?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה נתון לפרשנות.
היו"ר יואב קיש
אתן ליועץ המשפטי לוועדה להתייחס.
תומר רוזנר
אפנה את עו"ד עותמאן לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור. גם שם קובעת הממשלה את תחום המתחם, וניתנה סמכות למוסדות התכנון להרחיב או לשנות.
רוסלאן עותמאן
שם זה 20%.
תומר רוזנר
לא. יש שתי סמכויות: יש סמכות ל-20%, שזה לא רלוונטי כאן. אנחנו מדברים כאן על דיוק הגבולות, והנוסח פה מועתק משם.
היו"ר יואב קיש
לא המצאנו.
תומר רוזנר
הנושא של שינוי מהותי מופיע גם שם.

כמובן אפשר למצוא נוסחים יותר מדויקים, אבל כפי שאמר היושב-ראש, אני חושב שלמרות זאת ניתן לסמוך על מוסדות התכנון שיפעילו שיקול דעת נאות.
היו"ר יואב קיש
תודה. נציגת רשות הטבע והגנים, בבקשה.
נירית אהרון
חשוב לי להבהיר שעמדנו בקשר עם הייעוץ המשפטי של הוועדה. יש לי שתי הערות קטנות.

הערה ראשונה, הצעת החוק הזאת נועדה להסדיר מסלול ייחודי לאישור תוכנית למגורים. חשוב לנו שיובהר בהצעת החוק הזאת שאין בהצעת החוק, או אין בחוק אחרי שהוא יעבור כדי למנוע את האפשרות להגיש תוכנית שכוללת שימושים שמותרים בגן לאומי בדרך הרגילה.
היו"ר יואב קיש
זה ברור.
נירית אהרון
אז שזה יובהר לפרוטוקול.
היו"ר יואב קיש
אני מאשר את ההערה שלך לפרוטוקול. היא מקובלת וברורה. יש הסכמה רחבה בעניין.
נירית אהרון
בסדר גמור.

הערה שנייה, טכנית, לגבי סעיף 30א(ד). כתוב "החלטה בדבר אישור כאמור תינתן בתוך 60 ימים". ההחלטה יכולה להיות גם סירוב.
היו"ר יואב קיש
ברור. זה החלטה.
נירית אהרון
אולי עדיף לכתוב "החלטה" ולא "בדבר אישור".
היו"ר יואב קיש
"החלטה כאמור", לא "בדבר אישור". הצעתך התקבלה.

עוד הערות? לא. אז אנחנו עוברים לחברי הכנסת. לפני כן נרשמה גם עו"ד אשרת מימון מ"עיר עמים" ואחריה היועץ המשפטי של החברה להגנת הטבע שסוגר את רשימת הדוברים מן הציבור, בבקשה.
אשרת מימון
אנחנו קוראים לחברי הכנסת להתנגד להצעת החוק. בניגוד לאופן שבו מנסים להציג את הצעת החוק, כאילו הגן בא לשכונה – הגן בא לשכונת וואדי חילווה, הוא לא בא לשכונת עיר דוד ולמתנחלי אלע"ד. מתנחלי אלע"ד הגיעו לשכונה אחרי שהוכרז גן לאומי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מי זה מתנחלי אלע"ד?
אשרת מימון
יושב שם מאחוריך המנכ"ל שלהם, דוד בארי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
המנכ"ל של מי? אני מציע לתת לו רגע להגיד כמה מילים על מתנחלי אלע"ד. אני לא יודע מה זה. אתה מנכ"ל של דוד המלך מלפני 3,000 שנים?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תן לה להמשיך. אל תפריע לה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
פשוט הופתעתי.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, בואו נשמע. בצלאל סמוטריץ, תודה.
אשרת מימון
לכן אם הצעת החוק נועדה לעשות איזונים, ראויים בעינינו, בין הכרזה על גנים לאומיים, שבעצם זאת הכרזה שנועדה לצמצם ככל האפשר בניית פלסטינים בירושלים המזרחית, אז היינו בעד, אבל ברור שהצעת החוק הזאת לא נועדה להסדיר את זה אלא נועדה להסדיר הכפלה או שילוש של ההתנחלות בעיר דוד.

אדוני היושב-ראש, אם אמרת שאתה סומך על מוסדות התכנון אז אין מקום להצעת החוק הזאת. אין שום סיבה שתהיה הצעת חוק כזאת שתאפשר רק לגופים מסוימים להגיש תוכנית.

אם הזכירו את תוכנית 11555, שבעבר נגנזה, היא נגנזה גם בגלל ניגוד עניינים חריף שהיה בעבודת העירייה מול עמותת אלע"ד. לכן בטח שלא באמצעות חקיקה צריך עכשיו לשחזר אותה.

עוד דבר נוסף, החוק עצמו מדבר מפורשות רק על אזור עיר דוד ועל אזור הר ציון. אין פה שום כוונה שזה יאפשר באמת לתושבים שגרו לפני שהגן בא לשכונה, כפי שאוהבים פה לצטט כל הזמן. מכיוון שהחוק עצמו דורש שתוכנית כזאת תוגש באישור של רשות הטבע והגנים, העירייה והשרים הרלוונטיים, אנחנו לא רואים שום מצב, לצערנו, לאור המציאות שאנחנו מכירים בירושלים המזרחית, שפלסטינים יצליחו להגיש תוכנית כזאת. אנחנו מדברים על מצב של אפליה תכנונית חריפה, ש-38% מתושבי ירושלים המזרחית זוכים ל-8% בלבד של בנייה למגורים שמתאפשרת להם.
היו"ר יואב קיש
זה בעיה אחרת.
אשרת מימון
החוק הזה רק יחמיר את זה. החוק הזה לא בא לפתור את זה. אם אתם משתמשים במינוח הזה: "הגן בא לשכונה", הגן בא לשכונה הפלסטינית שהייתה שם, הוא לא בא לעיר דוד. כל ההתיישבות שיש בתוך עיר דוד - - -
היו"ר יואב קיש
זה בא להסדיר גם את השכונה הפלסטינית שיש שם. אני לא מבין מה השאלה שלך.
אשרת מימון
לא. אם מדברים על שטח חפור לארכיאולוגיה, זה לא בא להסדיר את הבנייה לפלסטינים.
היו"ר יואב קיש
למה? אולי גם שם יחפרו, אני לא יודע.
אשרת מימון
לא.
היו"ר יואב קיש
למה לא?
אשרת מימון
יש שטח אחד בלבד שמוגדר ב-עמ/9, שהיא התוכנית הרלוונטית, שני שטחים בלבד שמוגדרים כאפשריים לבנייה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו לא יודעים איפה הולכים לחפור ארכיאולוגיה עכשיו.
אשרת מימון
אבל כתוב פה. יש סעיף מסוים בהצעת החוק, סעיף 30א(ב)(6), שאומר: "התוכנית חלה על כל שטח שכונת המגורים ואשר שטחה מסומן לפי התוכנית החלה ביום ... כשמור לחפירות ארכיאולוגיות". שני אזורים בלבד בתוך כל הגן הלאומי הזה עונים להגדרה הזאת: הר ציון ועיר דוד. אז אי אפשר פה לומר שאנחנו מאפשרים בנייה לפלסטינים.
היו"ר יואב קיש
איפה השכונה שאת מדברת עליה, השכונה של הערבים?
אשרת מימון
איפה שעיר דוד, מסביבה ובתוכה.
תומר רוזנר
זה האזור של החפירות.
היו"ר יואב קיש
אז מה הבעיה? אז חופרים שם. אני לא מבין.
נורית קורן (הליכוד)
זה נמצא באותו מקום.
אשרת מימון
היא לא השטח שמוגדר כשטח לחפירות ארכיאולוגיות.
ערן פייטלסון
היא כלולה בתוך השטח, דרך אגב.
אשרת מימון
נכון, ויש שם עוד 30,000 תושבים מסביב לעיר דוד. ואדי חילווה לא נגמר בזה.
ערן פייטלסון
כולו שם ב-עמ/9.
אשרת מימון
פרופ' פייטלסון, אתם לא יכולים לא להסתכל למציאות בעיניים.
היו"ר יואב קיש
אבל הם אומרים שכולה שם.
אשרת מימון
אם אתם נותנים אישור להצעת החוק הזאת - - -
היו"ר יואב קיש
יש למישהו את המפה של עמ/9 כדי שנוכל לראות? מה אתה רואה? זה מכיל את כל השכונה?
זאב הכהן
השטח השמור לחפירות ארכיאולוגיות מכיל את כל השכונה שנמצאת בגן הלאומי.
היו"ר יואב קיש
זאב הכהן הוא מתכנן ברשות הטבע והגנים.
זאב הכהן
יש חלקים מחוץ לגן הלאומי, שטחים שאפשר להגיש עליהם תוכניות ולא צריך בשבילם את החוק הזה. החוק הזה נועד למקומות שבהם יש גן לאומי.
היו"ר יואב קיש
רק למקומות שבהם יש חפירות ארכיאולוגיות.
זאב הכהן
באזור הזה ההגדרה מכסה את כל השטח.
היו"ר יואב קיש
תודה. נא לסיים את דבריך, עו"ד אשרת מימון, בבקשה.
אשרת מימון
אמשיך. גם מכיוון שהחוק עצמו דורש להגיש תוכנית על כל השטח של השכונה, וגם באישור העירייה ואישור רשויות התכנון ואישור רשות הטבע והגנים, אני מצטערת לספר אבל במשך חמישים שנים עוד לא אישרו ולו תוכנית אחת כזאת לפלסטינים שהגישו. לכן די ברור גם שזה לא יאפשר הגשת תוכנית על ידי פלסטינים. גם הפלסטינים לא יכולים להתארגן להגשת תוכנית כוללת לכל השכונה. זה משהו שתושבים לא עושים. אני כתושבת בית הכרם אף פעם לא נדרשתי להגיש תוכנית כוללת לכל השכונה.

אני מזכירה שההכרזה היא מ-1972. בעיניי חייבים להכניס, אם כבר הצעת החוק עוברת – בעיניי היא צריכה להיגנז – אז צריך לומר בה במפורש שמי שיכול לבנות בתוך השטח הזה הוא רק מי שהייתה לו זיקה למקרקעין ביום ההכרזה של הגן, ואז באמת תעמדו מאחורי המילים שלכם, שהגן בא לשכונה, ולא מי שהגיע לשם אחרי הכרזת הגן הלאומי.
היו"ר יואב קיש
ואם הוא מכר למישהו אחר? אז המישהו האחר לא יכול לבנות?
אשרת מימון
זה זיקה למקרקעין. זה בסדר.
היו"ר יואב קיש
תודה. היועץ המשפטי של החברה להגנת הטבע, בבקשה.
טל צפריר
אני עו"ד טל צפריר. את העמדה העקרונית שלנו בקשר להצעת החוק הבענו בדיון הקודם. אנחנו חושבים שהיא לא נכונה.

לנוסח שנמצא היום בפני הוועדה, בפסקה (ב)(5) נאמר: "בתוכנית ניתן משקל הולם לשמירה על הערכים ההיסטוריים, הנופיים והארכיאולוגיים שבגן הלאומי...". מכיוון שהגן הלאומי כולל גם ערכים טבעיים סביבתיים משמעותיים, נבקש שלפני המילה "הנופיים" תתווסף המילה "טבעיים".
היו"ר יואב קיש
מה זה אומר? תסביר לי מה זה "טבעיים". אני אתך, אבל אני רק רוצה להבין.
טל צפריר
ערכי טבע מוגנים אנחנו מכירים, יש שם בעלי חיים, צמחייה נדירה, כמו בכל תוכנית.
היו"ר יואב קיש
למשל שמירה על עץ?
טל צפריר
לדוגמה. גן לאומי יש בו ביטוי לא רק לערכים סביבתיים.
היו"ר יואב קיש
המילה "טבעיים" מביאה את זה לידי ביטוי?
טל צפריר
נכון.
היו"ר יואב קיש
אני מקבל את זה. בסדר. נוסיף את המילה "טבעיים".
טל צפריר
הערה שנייה, הצעת החוק מדברת, בסעיף קטן (ב), על שימושים נלווים לאותה שכונת מגורים. בדיון הקודם הסבירו שמדובר על שירותים בסיסיים של שכונת מגורים, כמו גן ילדים, כמו מרפאה. הבעיה היא שהביטוי "השימושים הנלווים לאותה שכונת מגורים" לא מוגדר פה ולא תָחום להצעת החוק, כי גם מרכז מסחרי יכול בפרשנות מסוימת להיחשב כשימוש נלווה לאותה שכונת מגורים.
היו"ר יואב קיש
אני לא נכנס להגדרת השימושים. בעניין הזה השימושים הנוספים שיש בהם הוראות חוק לעניין שימושים כאמור, מספק. כל דבר בעניין הזה צריך להישקל לגופו של עניין.
טל צפריר
אם אפשר להציע בעניין הזה איזשהו נוסח, היינו מעדיפים משהו בסגנון: "שימושים שנובעים", לא משכונת המגורים אלא "מהצרכים של התושבים באותה שכונת מגורים".
היו"ר יואב קיש
לא, אני לא רואה סיבה לשנות. המהות תישאר כפי שהיא מופיעה. תודה רבה.

אנחנו עוברים להסתייגויות של חברי הכנסת.
שרי קרוניש
נרשמתי גם וביקשתי לדבר. אני שרי קרוניש מעמותת "במקום".
היו"ר יואב קיש
אני מצטער, לא ראינו את הפתק. בסדר, למרות שלא הופעת ברשימה, זה התפספס, אתן לך זכות דיבור, בבקשה.
שרי קרוניש
אני מעמותת "במקום" – מתכננים למען זכויות תכנון. אני רוצה להגיד משהו על הדרישה בהצעת החוק שהתווספה לתוכנית כוללת לשכונה. זה לא היה קודם לכן. חשוב לי להרחיב על מה שאשרת מימון אמרה לגבי העובדה שהתושבים הפלסטינים בשכונה לא יוכלו להגיש בעצמם תוכנית כזו, וגם שבעצם בחוק התכנון והבנייה דווקא תוכנית כזו צריכה להיעשות אחרי שקודם כול, במקרה הזה, תיעשה גריעה מן הגן הלאומי, מה שחוק גנים לאומיים מאפשר, ואחרי הגריעה לעשות תוכנית.
היו"ר יואב קיש
רק דבר אחד לא הבנתי: למה הם לא יכולים להגיש את הבקשה? בגלל אין להם כסף? מה מונע מהם להגיש בקשה? למה את חושבת כך?
שרי קרוניש
איזה תושב פרטי בשכונה אחרת מגיש תוכנית לשכונה שלמה?
היו"ר יואב קיש
יש פה נושא ספציפי לאירוע בעייתי של שכונה בתוך גן, את זה אני מבין, אבל אני שואל אותך למה את חושבת שאני מונע ממישהו אחר? כל אחד יכול לעשות את הדבר הזה.
שרי קרוניש
תוכנית לשכונה שלמה?
היו"ר יואב קיש
מי שירצה לעשות, שיעשה. שיתארגנו התושבים ביחד, שייקחו מימון מכל מיני עמותות שפועלות במקומות האלה ויעשו תוכנית. למה את אומרת שלא? אני לא מבין.

מה הנושא הבא שרצית להגיד?
שרי קרוניש
התחלתי לדבר על הנושא הבא, שהוא נושא הגריעה. מבחינה תכנונית מה שראוי לעשות במקום זה להכיר בעובדה שהגן הלאומי שסביב חומות העיר העתיקה, יש בו איזו בעיה אינהרנטית בגודל שלו. הוא גן לאומי חשוב וצריך קודם כול להגדיר את הגודל שלו קצת אחרת, כדי שאפשר יהיה לתת מענה מוסרי הולם ונכון לשכונה שיש שם.
היו"ר יואב קיש
זה מקרה אחר.
שרי קרוניש
רגע, אני באמצע משפט.
היו"ר יואב קיש
יש לי את הזכות גם להפסיק אותך באמצע משפט.
שרי קרוניש
שנייה. השכונה שנמצאת שם היום היא הוכחה מלאה לכך שאין שם גן לאומי. במקומות אחרים אולי יש חפירה ארכיאולוגית ואפשר גם להמשיך עם החפירה הארכיאולוגית, גם בלי גן לאומי, אין צורך אפילו בגן לאומי בשביל לקיים חפירה ארכיאולוגית.
היו"ר יואב קיש
קודם כול, כללית, יש לי את הזכות להפריע באמצע, זה בסדר. אבל הקשבתי לך ואני אומר שאם יש בעיה עם הגודל של הגן הלאומי, יש הליך שמטפל בהכרזות של גנים לאומיים. אפשר להחליט ולהגיד שהגן הלאומי הזה מוכרז בגודל גדול מדי, או שלא כצורך, ולהתחיל הליך של גריעה משטחו של הגן הלאומי. נשמע את עמדות שאר הגורמים הרלוונטיים בנושא. אני לא יודע כמה תמיכה תהיה. פה אנחנו באים לגעת לא בגריעת השטח של הגן הלאומי כגן אלא למצוא מתווה שמאפשר לאותה שכונה שנמצאת בתוך הגן הלאומי לחיות. זה, בגדול, העניין, ולכן אם את חושבת שבגן הלאומי ההוא יש בעיה ספציפית, אפשר להוביל הליך תכנוני ולבקש גריעת שטחים ואז הכול פתוח לתכנון אחר.
שרי קרוניש
המטרה של הצעת החוק הזאת היא מטרה תכנונית ולכן המענה צריך להיות במסגרת תכנונית הולמת ולא במסגרת חוק שמאפשר משהו ספציפי למקום ספציפי. זה חוק שאין בו שום היגיון.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. סיימנו עם רשימת הדוברים.
יעל אדורם
יש לנו הערה. אני ממינהל התכנון. אנחנו בוודאי סומכים על מוסדות התכנון אבל אני ממשיכה את הקו של רוסלאן עותמאן, שההצעה הזאת בעייתית מאוד וחריגה וצריך לצמצם את הצעת החוק לגבולות המצומצמים ביותר שאפשר.
היו"ר יואב קיש
לקחנו נוסח ממקום אחר.
יעל אדורם
נכון, אבל המקום האחר הוא חוק הוותמ"ל, שבאמת נועד להרחיב את סמכות הוותמ"ל כמה שיותר בלי לחזור לכנסת לתיקון הכרזה. זו הייתה המטרה.
היו"ר יואב קיש
את רוצה לצמצם שם עכשיו?
יעל אדורם
הייתי רוצה להציע נוסח.
היו"ר יואב קיש
אני מוכן לצמצם גם שם וגם פה, בשני המקומות ביחד. אני הולך אתכם על שני נוסחים.
יעל אדורם
הוותמ"ל עוד מעט נגמרת.
היו"ר יואב קיש
את מבטיחה שלא תבואו לבקש את הוותמ"ל עוד פעם?
יעל אדורם
זה לא בסמכותי. המטרה היא אחרת. שם זה מגורים, בשל מצוקת דיור.
היו"ר יואב קיש
שמעתי את ההתנגדות הבסיסית גם של משרד המשפטים.
יעל אדורם
אני רוצה להציע נוסח חליפי, אם יהיה מקובל עליכם. רק לדייק אותו. זה נוסח לסיפה של פסקה (ב)(2א).
תומר רוזנר
נזיז אותה למקום אחר.
יעל אדורם
כתוב: "להתאים את הגבולות המדויקים של התוכנית לצרכים התכנוניים". במקום "הצרכים התכנוניים" אני מציעה לכתוב: "לצורך הסדרת בתי המגורים הקיימים בצמידות דופן לתחום שכונת המגורים". זו המטרה.
היו"ר יואב קיש
אני לא נכנס לזה. תודה. אני נשאר עם הנוסח הקיים.

סיימנו לשמוע את הדוברים. אנחנו עוברים לחברי הכנסת. קיבלתי רשימת הסתייגויות. מה עם המחנה הציוני, העברתם?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש לי פה את ההסתייגויות שלנו. אעביר אותן.
היו"ר יואב קיש
תעבירי עכשיו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אקרא אותן.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לראות את זה. תצלמו לנו בבקשה. יש לכם חמש דקות להביא לנו את זה מצולם.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני יכולה לתת לך את העותק שבידי. יש לי עוד העתק.
היו"ר יואב קיש
יפה, הנה יש לנו.
המצב הוא זה
יש לי הסתייגויות של סיעת מרצ, של הרשימה המשותפת, ועכשיו קיבלתי את ההסתייגויות של המחנה הציוני. אני רואה פה 34 הסתייגויות ועוד כ-10, ביחד כ-44 הסתייגויות של סיעת המחנה הציוני; לסיעת מרצ יש 10 הסתייגויות; ולרשימה המשותפת יש 51 הסתייגויות. אתן לכל אחד כ-20 דקות לנמק את ההסתייגויות. מי רוצה להתחיל? אתן לך 20 דקות ותדבר על מה שאתה רוצה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
זה לא יספיק לי.
היו"ר יואב קיש
אחרי שתסיים את 20 הדקות אם לא יספיק אולי אתן לך עוד 5 דקות.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
יש לנו 51 הסתייגויות. ב-20 דקות אי אפשר להספיק להציג אותן.
היו"ר יואב קיש
כמה זמן אתה צריך?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
40 דקות לפחות, 45 דקות.
היו"ר יואב קיש
אתן לך 30 דקות, ואם לא תסיים – לך יש באמת הכי הרבה הסתייגויות. 20 דקות להסתייגויות של המחנה הציוני. אם נציגי מרצ לא יגיעו הם לא יוכלו לנמק את ההסתייגויות, אבל כן אצרף אותם לבקשתם להסתייגויות של המחנה הציוני.

נתחיל עם ה-20 דקות של המחנה הציוני, בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תודה.

אתחיל בכך שהמחנה הציוני מתנגד להצעת החוק. כמובן אכנס עוד מעט להסתייגויות, אבל אני רוצה קודם להגיד כמה דברים כלליים.

גנים לאומיים – אין לנו כל כך הרבה בישראל, יש 80 משהו. אנחנו צריכים לשמור עליהם. יש משמעות לכך שהם הוגדרו כגנים לאומיים כי הם נועדו לשמור על אתרי מורשת, אתרי ארכיאולוגיה, אתרים טבעיים, שמורות ייחודיות וכולי. אנחנו צריכים לעשות כל שביכולתנו כדי לשמור על המעט כל כך שיש ולא להתיר את הדברים שמותרים בהצעת החוק הזאת מתוך אילוצים פוליטיים – צריך לשים את זה על השולחן – שלכם, מפלגת הליכוד, ומפלגות אחרות שנמצאות כרגע בקואליציה. לוחצים אתכם אז אתם מגמישים. בסופו של דבר אתם גם רוצים לשמור על האתרים העתיקים שלנו בירושלים. נכון? אז מה אתם עושים פה? לוחצים אתכם בשל סיבות פוליטיות כלשהן ואז אתם מגמישים ומעגלים פינות. אנחנו שומעים פה גם את העמדות של משרד החקלאות ומינהל התכנון שמסתייגים מן ההרחבות שיש פה בהצעת החוק, של גמישות תכנונית מסוימת שהכנסתם. אני חושבת שזה לא ראוי וזה אפילו לא עומד בקנה מידה עם הערכים שלכם, של הימין, לשמר את המורשת.

יש כאן כמה עניינים ואני רוצה לגעת בהם וגם לשאול שאלות. אם יהיו כאן תשובות לשאלות אני מבקשת שהתשובות יהיו לא על חשבון הזמן שלי להנמקת ההסתייגויות.
היו"ר יואב קיש
יש לך 20 דקות. את יכולה לעשות מה שאת רוצה ב-20 הדקות. תשאלי מה שאת רוצה, יענו לך או לא יענו לך. יש לך 20 דקות. בבקשה. עכשיו זה כבר 18 דקות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
קודם כול, יש את ההסתכלות הכללית, שאני מבינה שבנוסח החדש צומצמה, שזה יכול לגלוש לגנים לאומיים נוספים בישראל. אולי יענו לי נציגי רשות הטבע והגנים ואולי אחרים: האם נכון שהנוסח הנוכחי מצמצם למעשה את החוק למקום מסוים מאוד, עיר דוד, ובכך נסיים את הדיון על כך? האם אפשר לקבל על כך תשובה מרשות הטבע והגנים? האם יש אפשרות שהחוק בנוסחו הנוכחי יגיע גם לקיסריה, אשקלון או בית שאן, לכל מקום שיש בו גן לאומי צמוד לעיר?
זאב הכהן
לא.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אין מצב?
היו"ר יואב קיש
זה לא רק עיר דוד. זה גם הר ציון. הלא כך?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הר ציון. החוק הזה יכול לחול על עכו? שם אין מגורים בגן הלאומי?
זאב הכהן
אין גן לאומי בעכו.
היו"ר יואב קיש
זה נוגע במקומות שבהם יש מגורים בתוך גן לאומי, כאשר הגן בא לשכונה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני שואלת: בעכו יש מגורים בתוך הגן הלאומי?
זאב הכהן
אין גן לאומי בעכו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר, אז אין גן לאומי בעכו.

אנחנו מברכים על כך, אני מברכת על כך שגנים לאומיים נוספים לא יושפעו, למעט אולי גנים עתידיים שיוקמו – אולי תחליטו שמערת המכפלה והאזור שלה גם יהיו גן לאומי. אני מקווה מאוד שבקרוב אתם תרדו מן השלטון. אבל כרגע הגנים הלאומיים שקיימים - - -
נורית קורן (הליכוד)
זה לא יקרה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה יקרה בקרוב. כן, אתם תהפכו את חברון לגן לאומי?
נורית קורן (הליכוד)
אפשר.
היו"ר יואב קיש
שמענו, זה נרשם בפרוטוקול. יופי.
נורית קורן (הליכוד)
נחשוב על זה. יש לך הצעה טובה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אולי כנסיית המולד בבית לחם. יש עוד מקומות שתגדירו כגן לאומי. יופי.

עכשיו אני רוצה לגעת בעניין שגם בתוכו, גם בתוך אזור חומות ירושלים והגן הלאומי "חומות ירושלים" ועיר דוד תחיה בתוכו ואזור הדורמיציון, הר ציון, יש לי הסתייגויות שראשית רלוונטיות בצד הפוליטי ואי-השוויון כלפי האוכלוסייה הפלסטינית שחיה שם. אבל אתחיל דווקא מן האמירה העקרונית על השמירה של המקום.

אני חושבת שאתם צריכים בהצעת החוק הזאת להגדיר – ותיכף אגע בהסתייגויות הספציפיות – בצורה הרבה יותר דרקונית את השמירה, לא רק על הארכיאולוגיה אלא גם על הנוף, ולא רק של השכונה עצמה אלא של הסביבה.

מה לעשות, חברים, גן לאומי חומות ירושלים נועד לשמור על הנוף היפה של ירושלים, שכולנו רוצים לראות אותו, את העיר העתיקה וחומותיה כמקום הייחודי שהוא, מה לעשות, ערש מדינתנו, ערש תרבותנו ומורשתנו כאן. פה אנחנו אתכם, אנחנו לא חלוקים על החשיבות לשמור את חומות ירושלים גם מבחינה נופית.

נורית קורן, תתארי לך שבעקבות החוק הזה יקימו לנו מגדלים בעיר דוד. אז מה יראו מחומות ירושלים? את מחייכת אליי, אבל זה יכול לקרות.
נורית קורן (הליכוד)
נראה לך? נו, באמת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
חברתי היקרה, גם בניינים של שש קומות. יש את הוותמ"ל.
נורית קורן (הליכוד)
אולי "מחיר למשתכן"... את יודעת יפה מאוד שלא יקימו שם בניינים של שש קומות, לא יהיה שם שום דבר. הכול כתוב פה, שזה שומר על כל מה שיש.
היו"ר יואב קיש
אם היא מפריעה לך אני אעצור אותה.
נורית קורן (הליכוד)
היא שאלה אותי שאלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש כאן בפסקה (6): לא לפגוע בנוף. זה מתייחס רק לתוכנית ולא לסביבה שלה. אז בואו תוסיפו, ביקשתי רק שתוסיפו גם "בסביבתו". בצדדים הנופיים צריך להסתכל על סביבתו. ואז יהיה ברור שאת, כמוני, לא רוצה לפגוע בנוף של חומות ירושלים ולא רוצה שיקומו שם בניינים של שש קומות.
נורית קורן (הליכוד)
ברור שלא. כתוב כאן: "בתוכנית ניתן משקל הולם לשמירה על הערכים ההיסטוריים, הנופיים, הטבעיים והארכיאולוגיים...". זה כתוב פה בפירוש.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני מבקשת שייכתב "בגן הלאומי ובסביבתו", כי גם הסביבה שלו חשובה. עובדה שהוגשו היום תוכניות, כבר לפי חוקים קיימים, למרכז "קדם", שמאפשר לו להיות גם בן ארבע, חמש ואולי אפילו שש קומות, שזה אמור להיות משהו תיירותי והוא יהפוך להיות קניון. מול חומות ירושלים קניון של שש קומות. את מבינה שכבר היום זה קורה, ובטח החוק הזה פותח את הפתח להרבה יותר מזה. פה החשש שלי, שבפתח שמייצר החוק הזה אנחנו נשכח מהחשיבות של חומות ירושלים ושל הגן הלאומי, שקודם כול נוצר שם כדי להגן על הערכים החשובים, הארכיאולוגיים וההיסטוריים של ירושלים.
נורית קורן (הליכוד)
כולנו מסכימים. ירושלים תישאר עם כל הערכים שלה, עם החומות, עם כל מה שצריך. הכול נשאר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל הצעת החוק הזאת פותחת את זה. היא מאפשרת בניית מגדלים ליד החומות.

אמשיך. הנושא השלישי, שעלה כאן על ידי כמה דוברים מהחברה האזרחית, מן העמותות כמו "עיר עמים" ו"במקום" – האמירה שלכם שהגן בא לשכונה נכונה. הגן בא לשכונה כאשר הגדירו אותו בשנת 1972 והשכונה הייתה, אם אני לא טועה, עם מאה אחוז תושבים ערבים פלסטינים. אחר כך הגיעו תושבים אחרים, מתנחלים שהקימו שם את עיר דוד. בסופו של דבר הם ידעו שהם מגיעים לגן לאומי, הם ידעו. הם ידעו את המגבלות, הם ידעו. הם נכנסו לתוך מיטה חולה. מי שקיבל את הגן שבא לשכונה זה קודם כול התושבים הפלסטינים.

אתם מייצרים בתוך החוק הזה אפליה. אי אפשר להתעלם מזה. אתם מייצרים אפליה, ואדוני היושב-ראש, פנית לנציגת "במקום" ושאלת אותה למה הם לא יוכלו להגיש תוכניות, האם אין להם כסף. הרי ברור שהחוק מגדיר בפסקה (6) שהתוכנית צריכה לחול על כל שטח שכונת המגורים. מי מהתושבים הפלסטינים יגיש תוכנית על כל שטח שכונת המגורים?
היו"ר יואב קיש
הם יכולים לפנות לעמותות שתומכות באינטרסים שלהם, לעשות תוכנית רצינית, בהחלט.
נורית קורן (הליכוד)
15 מיליון דולר נכנסו. יש להם - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יכול להיות שהם יעשו את זה.
היו"ר יואב קיש
הנה, את בעצמך אומרת שיכול להיות שיעשו את זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתם מכוונים לכך שהם לא יוכלו לעשות זאת.
היו"ר יואב קיש
חס וחלילה.
נורית קורן (הליכוד)
ממש לא. זה שוויוני, אין פה שום אפליה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני מצטערת, אני בכלל רוצה לומר על פסקה (6) – אני לא רואה שם את השוויון. אם אתם רוצים שזה יהיה שוויוני, אתם הרי רוצים לפתור את הבעיות של תושב שלא יכול לתקן קיר שקרס, אז הוא צריך תוכנית לבית שלו. הוא לא צריך תוכנית כוללת, הוא צריך להגיש תוכנית לגבי הבית שלו, ואז כל תושב שווה בפני החוק, תושב שיכול להתארגן ותושב שלא יכול להתארגן. בהצעת החוק הזאת – הדרישה שזה צריך לעבור גם אישור שרים והכול, בסדר, זה מגביל, אבל בסוף את יוצרת פה מצב שמאפשר רק למי שמאורגן, ואנחנו יודעים מי מאורגן: עמותת אלע"ד כבר מאורגנת, אני בטוחה שהתוכניות מוכנות להגשה מחר בבוקר, סליחה, ביום שלישי כאשר החוק יעבור ביום שני בלילה.

בפסקה (6) כתוב: "התוכנית חלה על כל שטח שכונת המגורים". פסקה (6) היא נושא חדש לדעתי, אדוני היושב-ראש, ואני רוצה להגיש טענת נושא חדש, כי גם פסקה (ב)(6) וגם סעיף קטן (ה) בהמשך, שמאפשר אחרי שאושרה התוכנית על כל שטח המגורים להגיש תוכנית שחלה על חלק מן השטח, שניהם לא היו בהצעה המקורית והם תוספת שנוספה עכשיו.

אמרת בפתח דברייך, חברתי חברת הכנסת נורית קורן, שהתוכנית באה לאפשר בנייה לכל מי שחי בשכונה.
היו"ר יואב קיש
רגע, מה הטענה לנושא חדש?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לגבי פסקה (ב)(6) ולגבי סעיף קטן (ה) בסעיף 30א. הם קשורים, האחד קשור בשני, יש להם בעצם אותה משמעות, שקודם כול צריך להגיש תוכנית על כל השטח ורק אחר כך אפשר להגיש תוכניות פרטניות.

נורית קורן, אמרת שזה מיועד לכל התושבים, ואני חלוקה עליך. ברור שכפי שהצעת החוק מנוסחת כרגע היא לא יוצרת שוויון. אם כבר מייצרים את החוק הרע הזה אז שייצר שוויון.

עכשיו אכנס אחת אחת להסתייגויות.

עוד כמה זמן יש לי?
היו"ר יואב קיש
עוד תשע דקות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני מקווה שתיתן לי עוד חמש דקות אם אצטרך. יש לי 44 הסתייגויות.
היו"ר יואב קיש
לא, תסיימי כאשר ייגמר הזמן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
נתחיל בכך שבסעיף הראשון אני מבקשת לשנות את הנוסח בסעיף קטן 30א(ב), שבעצם יגיד אותו דבר אבל בהחמרה על דרך השלילה. אני רוצה שייאמר כך: "על אף האמור בכל דין, תוכנית בתחום גן לאומי", לא "יכול שתהיה תוכנית המייעדת" אלא: "לא יכולה לייעד קרקע למגורים, לרבות לא לשימושים הנלווים אלא אם התקיימו כל אלה:". הבנת אותי?
היו"ר יואב קיש
כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זו הבקשה שלי, זו ההסתייגות הראשונה שלי. אמנם זה אומר אותו דבר אבל בנוסח שאני מציעה על התניה שלילית יש בעצם משמעות סימבולית שמדגישה שזה לא מצב רצוי. לא "אנחנו מאפשרים לכם" אלא "רק אם, אם ואם זה אפשרי". אני חושבת ששינוי הנוסח הוא סימבולי אבל מהותי.

הסתייגות 2: בסעיף קטן 30א(ב), פסקה (4) תימחק" – אני מסירה את ההסתייגות הזאת.

הסתייגות 3: בסעיף קטן 30א(ב), אחרי פסקה (4) יבוא: "(4א) רשות העתיקות ביצעה ופרסמה לפני הגשת התוכנית תוכנית שימור כוללת לאתרי העתיקות בגן הלאומי כולו."

אני חושבת שלאור מהותה של הצעת החוק והדגש שניתן בה – ואני בטוחה שהוא גם אצלכם – לערכים ארכיאולוגים ולשמירתם, אנחנו צריכים לדרוש להגן על הערכים הארכיאולוגיים ועל העתיקות. לכן הגשת התוכנית צריכה להיות מותנית בכך שרשות העתיקות הכינה תוכנית שימור כוללת לכל אתרי העתיקות בגן הלאומי.

הסתייגות 4: להוסיף אחרי פסקה (4א) שהוספתי גם את פסקה (4ב), הקובעת: "בתחומי הקרקע המיועדת בתוכנית למגורים, לרבות בתת הקרקע לא נמצאים ערכים ארכיאולוגים."

המטרה פה היא שוב להדגיש את השימור של הערכים הארכיאולוגיים שעלולים להיפגע – מה לעשות: בונים, חופרים, פוגעים – מהבנייה המתוכננת לפי התוכנית שתוגש בהתאם לחוק הזה. אני מבקשת לצמצם, רק לחלקים ולגושים שאין בהם ערכים ארכיאולוגיים.

על הסתייגות 5 אני מוותרת.

הסתייגות 6 נוגעת לדברים שאמרתי לגבי שמירה על האזור.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות 5 ירדה, ההסתייגות על לחילופין בעצם.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן.

בסעיף 30א(ב) בפסקה (5): "בתוכנית ניתן משקל הולם לשמירה על הערכים ההיסטוריים, הנופיים, הטבעיים והארכיאולוגיים", אני רוצה לבקש שזה לא יהיה "משקל הולם לשמירה על" אלא ייאמר: "התוכנית לא פוגעת ב...". שוב, על משקל של לחזק.
היו"ר יואב קיש
בהסתייגות שלך כתוב: "וכן אחרי המילים "שבגן הלאומי" יבוא: "ובסביבתו"."
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רגע, זה ההמשך של אותה הערה. אני רק רוצה להסביר, אני מנמקת. אתם רוצים לשמור ואתם אומרים כאן משהו שהוא עמום בעיניי, לא מספק: "משקל הולם לשמירה על". זה דבר שניתן לפרשנות. אני רוצה שהוא יהיה מאוד מאוד ברור, שלא תהיה פגיעה.

הדבר השני שעליו דיברתי קודם, חשיבות השמירה הנופית היא גם על הסביבה. לא רק בגן הלאומי, שיכול להיות מצמצם, אלא גם בצורה רחבה יותר על הסביבה שלו, ובעיקר בהקשר הנופי, הנראוּת והנוף. כשמתכננים תוכניות בנייה הן חייבות לקחת את זה בחשבון, במיוחד באזור כמו הרי ירושלים.
היו"ר יואב קיש
טוב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אל תאיץ בי.
היו"ר יואב קיש
אני מבין. ייגמר לך הזמן. אני רוצה שתספיקי לנמק יותר הצעות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הסתייגות 7: פסקה (5) לא תימחק אלא "בנוסף יבוא". אני משנה את זה. "בתוכנית ניתן משקל הולם לשיפור תנאי המגורים של התושבים במקום מלפני הכרזתו של הגן הלאומי, לשמירת זהותה של השכונה ולמניעת אפליה על רקע לאום בין תושבי המקום."

לחילופין, הסתייגות 8: בסעיף 30א(ב) בפסקה (5) – זה מה שקראתי. נוריד את ההסתייגות השביעית. ההסתייגות השמינית היא מה שאמרתי.
היו"ר יואב קיש
אז נוריד את הסתייגות 7. נשארה רק הסתייגות 8.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הסתייגות 9: פסקה (6), שאני טענתי עליה נושא חדש, תימחק. הקביעה שהתוכנית תחול על כל שטח שכונת המגורים מגבילה מאוד את היכולת להגיש תוכנית. זה מיועד, בואו נגיד כך, רק למקורבים, ותושבים מקומיים יתקשו מאוד לעשות זאת.

לחילופין, הסתייגות 10, באותו סעיף: אחרי המילה "תוכנית" יבוא: "הינה תוכנית כוללנית".

הסתייגות 11 – יש נגיעה לכך שהתוכנית לא אושרה לגריעה, אבל ההתייחסות לעניין היא חלשה למדי. זה נמצא בסעיף קטן 30א(ג). בעצם התוכנית תוגש גם אם גריעת שטח שכונת המגורים תפגע בתכלית הגן הלאומי. זאת אומרת, אם לא הצלחנו לגרוע.

אני רוצה לדרוש – בעצם יש לנו את החוק הקיים, את דרך המלך, מה שנקרא, שהוא גריעה מגן לאומי. יש על זה דיונים, זה מוסדר בחוק, דיונים של מועצת ומליאת רשות הטבע והגנים הלאומיים. בסופו של דבר אני חושבת שצריך לחזק את החוק הקיים.

לכן ההסתייגות שלי היא שסעיף קטן (ג) יימחק ובמקומו אחרי פסקה (6) תבוא פסקה (7): "לפני הגשת התוכנית לא התקבלה ההסכמה הנדרשת לביטול הכרזת שטחה כגן לאומי, כאמור בסעיף 26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998". כדי שלא נסתפק בסעיף קטן (ג) אלא למצות את ההליך של גריעה.

לחילופין, הסתייגות 12, כלומר אם לא תקבלו את ההסתייגות שלי - - -
היו"ר יואב קיש
לא צריך להסביר לנו מה זה לחילופין.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז בסעיף קטן 30א(ג), במקום המילים "בהתייעצות עם" יבוא "באישור", כדי לדרוש את האישור של מועצת רשות הטבע והגנים הלאומיים.

הסתייגות 13: אחרי סעיף קטן 30א(ד) יבוא: "(ד1) לא תופקד תוכנית כאמור בסעיף קטן (א) אם קיים קשר חוזי בין מגישי התוכנית לבין רשות הטבע והגנים או רשות העתיקות או הרשות העירונית, אלא באישור נוסף של ועדה ציבורית ובה נציגות יחסית של כל תושבי השכונה".

לחילופין, הסתייגות 14: אם קיים קשר חוזי בין מגישי התוכנית לבין כל הרשויות שממליצות אז אנחנו צריכים להביא את זה לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

בזה אני מסיימת. זו ההסתייגות האחרונה שאני רוצה לנמק. את השאר לא אקרא.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה.
תומר רוזנר
את עומדת על שאר ההסתייגויות, נכון?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן. רק לא אקרא אותן.
היו"ר יואב קיש
אז פרט למה שהקראת יש לנו עוד 34 הסתייגויות שרשומות בדף זה בנפרד. תודה רבה.

חבר הכנסת טאלב אבו ערר, בבקשה. יש לך עד חצי שעה לנמק את כל ההסתייגויות.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
המדינה נוקטת במדיניות כדי כל הזמן לצמצם את המרחב הערבי הפלסטיני ולכן בניית גנים לאומיים מטרתה היא מניעת בנייה פלסטינית בירושלים המזרחית. הצעת החוק הזו מסוכנת מאוד. היא באה להתיר בנייה אך ורק למתנחלים שמתגוררים או התנחלו בין אלפי או עשרות אלפי פלסטינים בוואדי חילווה ובסילואן.

הצעת החוק הזאת, אם נסתכל על סעיף 30א(ב)(6), מאפשרת קיומה של תוכנית למגורים על פי סעיף 1 להצעה רק בשטח המיועד לשכונת המגורים המסומן בתוכנית כשטח השמור לחפירות ארכיאולוגיות. ההגדרה הזו נלקחה ישירות מתוכנית עמ/9 והינה מתאימה למיטב ידיעתי רק לשטחים הדרומיים של הגן הלאומי "סובב חומות העיר העתיקה", הר ציון ועיר דוד שבוואדי חילווה. לאור הדרישה שבהצעת החוק, כי תוכנית למגורים בתחום תידרש לאישור רשות הטבע והגנים, העירייה והשרים הרלוונטיים, סביר להניח שהבנייה למגורים תתאפשר רק למתנחלים באזור המיועד בלבד. זה מזכיר לי בדיוק את היישוב הבדואי אום אל חיראן שבנגב, שם באה המדינה והחליטה לעקור אותו כדי ליישב שם יהודים. כך היא נוהגת גם בירושלים המזרחית.

38% מתושבי ירושלים המזרחית הם פלסטינים. אך ורק 8% משטחה מיועדים למגורים עבורם. הצעת החוק הזו תביא להחרפת האפליה כלפי תושבי ירושלים המזרחית.

בניגוד לתושבי ואדי חילווה שחיו במקום לפני שבאו המתנחלים ולפני הכרזת הגן הלאומי בשנת 1972, המתנחלים הגיעו להתגורר בשכונה לאחר הכרזת הגן הלאומי. הם ידעו, גם אם קיבלו את תמיכת המדינה לצעדיהם, שהם מגיעים למקום שבו המגורים הם בגדר האסור, ואין כל מקום לעודדם באישור הצעת חוק זו.

ההצעה תאפשר בנייה סלקטיבית עבור מתנחלים יהודים בלבד, זה גלוי וברור לכולם. הצעת החוק בנוסחה הנוכחי, ובתיאום גלוי ומדאיג בין הרשויות לבין עמותת אלע"ד, נועדה להחריף את האפליה התכנונית הקיימת ולהעצים את ההתנחלות בעיר על חשבון תושביה הפלסטינים, תוך פגיעה במרקם היחסים העדין בירושלים.

אין מדובר רק בהשערה. ניתן ללמוד מן העבר על כך: כבר בשנת 2007 יזמה העירייה, בשיתוף עם עמותת אלע"ד, תוכנית לקידום מגורים בעיר דוד שבתחומי הגן הלאומי, תוכנית 11555. התוכנית נגנזה לאור ניגוד עניינים חריף שהתעורר במהלך קידומה בין גורמים בעירייה לבין עמותת אלע"ד. בתוכנית שהוגשה מרב השטחים לתוספת בנייה היו לאלו שבידי המתנחלים. צורכי הציבור של האוכלוסייה הפלסטינית לא נמדדו ולא נלקחו בחשבון בתוכנית.

כדי לתקן את האפליה החריפה בתכנון בירושלים המזרחית צריך לצמצם את שטחי הגנים הלאומיים באמצעות הסמכות לגריעת שטחים הכלולה בחוק הגנים הלאומיים, ושם לאפשר הכשרה ופיתוח שכונת מגורים לתושבים הפלסטינים.

נעבור להסתייגויות לסעיפים.
ההסתייגות הראשונה
בסעיף 1 להצעת החוק, בסעיף 30א(ב), פסקה (4) תימחק.

פסקה (4) מבקשת להצר את הצעת החוק לבנייה רק בעיר דוד. ההגדרה, בדומה להגדרה בנוסח הקודם של המקום כמשמש להנצחת ערכים ארכיאולוגיים וקודם "כשטח השמור לחפירות ארכיאולוגיות", נלקחה ישירות מתוכנית עמ/9 והינה מתאימה רק לשטחים הדרומיים של גן לאומי "סובב חומות העיר העתיקה". ההצעה תאפשר בנייה סלקטיבית עבור מתנחלים יהודים בלבד.
תומר רוזנר
אני חייב לברר אם זה לא חל על השכונה הערבית.
היו"ר יואב קיש
למה זה לא חל על השכונה הערבית? אני לא מבין. דיברנו על זה. שאלנו את הנציג של רשות הטבע והגנים, עם המפות. הוא אמר שזה גם חל, לפי מה שהבנתי.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הגופים הרלוונטיים לא יאשרו. אני בטוח בזה.
היו"ר יואב קיש
זה אמירה מסוג אחר.
נורית קורן (הליכוד)
זה כבר עניין אחר.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הסתייגות 2: בסעיף 1 להצעת החוק, בסעיף 30א(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, תתווסף פסקה (4א): "התוכנית מוגשת על ידי בעלי זיקה למקרקעין מלפני ההכרזה על הגן הלאומי." לא לאלה שבאו אחרי הגן הלאומי, זו הכוונה.

בניגוד לתושבי וואדי חילווה שחיו במקום לפני הכרזת הגן הלאומי בשנת 1972, מתנחלי אלע"ד הגיעו להתגורר בשכונה לאחר הכרזת הגן הלאומי. הם ידעו, גם אם קיבלו את תמיכת המדינה לצעדיהם, שהם מגיעים למקום שבו המגורים הם בגדר האסור, כפי שאמרתי. רק במקרה של התושבים מלפני ההכרזה על הגן אפשר לדבר על מצב בו "הגן בא לשכונה" כפי שאמר יושב-ראש הוועדה לפני כחודשיים–שלושה: "אבל מה לעשות, הגן הלאומי בא לשכונה", כך אתה אמרת, מכובדי היושב-ראש, "ולא השכונה באה לגן. לא יהיה מצב שהשכונה תבוא לגן – על זה אעמוד", כך אתה אמרת. "אנחנו במצב שאנשים גרו, ואמרו להם: אתם גרים בגן לאומי, והם ממשיכים לחיות." אלה דבריו של יושב-ראש הוועדה ב-4 ביולי 2018.

38% מתושביה של ירושלים הם פלסטינים, אך רק כ-8% משטחה מיועדים למגורים עבורם. הצעת החוק צריכה לתקן את האפליה כלפי תושבי ירושלים המזרחית הפלסטינים בתחום התכנון.

הסתייגות 3: בסעיף 1 להצעת החוק, בסעיף 30א(ב) לחוק גנים לאומיים, פסקה (5) תימחק ובמקומה יבוא:

"(5) בתוכנית ניתן משקל הולם לשיפור תנאי המגורים של התושבים במקום מלפני הכרזתו של הגן הלאומי, לשמירת זהותה של השכונה, ולמניעת אפליה על רקע לאום בין תושבי המקום."

באיזון הנדרש בין ערכי הגן הלאומי לבין זכויות הדיור של תושבי ירושלים חייב להינתן מקום הולם לצרכי התכנון של תושבי השכונה, תוך שמירה על זהותה ומניעת אפליה על רקע לאום בין תושביה.

הסתייגות 4: בסעיף 1 להצעת החוק, בסעיף 30א(ב), בפסקה (5), בסופה יתווספו המילים:

"וכן לשיפור תנאי המגורים של התושבים במקום מלפני הכרזתו של הגן הלאומי, לשמירת זהותה של השכונה, ולמניעת אפליה על רקע לאום בין תושבי המקום."

הסתייגות 5: בסעיף 1 להצעת החוק, בסעיף 30א(ב), פסקה (6) תימחק.

בקביעה כי התוכנית תחול על כל שטח שכונת המגורים מגבילה הצעת החוק את היכולת להגיש תוכנית רק למקורבים לעירייה, לרשויות התכנון ולרשות הטבע והגנים. תושבים מקומיים לעומת זאת יתקשו מאוד בהגשת תוכנית על כל השטח. הם יידרשו לתיאומים שלא נדרשים מתושבים ולהוצאת כספים רבים שאינם בנמצא.

הסתייגות 6: בסעיף 1 להצעת החוק, בסעיף 30א(ב), בפסקה (6), אחרי המילה "התוכנית" תתווסף המילה "הכוללת".

אף אם יישאר נוסח הסעיף כך שתידרש תוכנית החלה על כל שטח שכונת המגורים, מן הראוי שתהיה תוכנית מתאר כללית, שלאחריה עדיין יידרשו מגישי התוכנית לתוכניות מפורטות ולא מיד יוכלו להוציא היתרים לכל פעולה.

הסתייגות 7: בסעיף 1 להצעת החוק, בסעיף 30א(ג), במקום המילים "בהתייעצות עם" יבוא "באישור".

בהתאם לאמור בסעיף 26 לחוק הגנים הלאומיים, אין להסתפק רק בהתייעצות עם המועצה, אלא חייב להינתן אישורה לכך.

הסתייגות 8: בסעיף 1 להצעת החוק, בסעיף 30א(ג), תתווסף פסקה (1):

"(1) לפני הגשת התוכנית לא התקבלה ההסכמה הנדרשת לביטול הכרזת שטחה כגן לאומי, כאמור בסעיף 26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998."

כדי לתקן את האפליה החריפה בתכנון בירושלים המזרחית, צריך לצמצם את שטחי הגנים הלאומיים, באמצעות הסמכות לגריעת שטחים הכלולה בסעיף 26 לחוק הגנים הלאומיים הקיים, ושם לאפשר הכשרה ופיתוח של שכונות מגורים לתושבים הפלסטינים.

אין להסתפק בסעיף קטן (ג) רק באישור השר כי הגריעה תפגע מהותית בתכלית הגן הלאומי, אלא לבצע הליך מסודר של גריעה על פי החוק קודם להגשתה של תוכנית.

הסתייגות 9: בסעיף 1 להצעת החוק, בסעיף 30א(ג), תתווסף פסקה (2):

"(2) רשות העתיקות תבצע ותפרסם לפני הגשת התוכנית תוכנית שימור כוללת לאתרי העתיקות בגן הלאומי כולו."

לאור מהותה של הצעת החוק והדגש הניתן בה לערכים ארכיאולוגיים, לא תוגש תוכנית אלא לאחר שרשות העתיקות פרסמה תוכנית שימור כוללת לאתרי העתיקות בגן הלאומי כולו.

הסתייגות 10: בסעיף 1 להצעת החוק, בסעיף 30א(ד), יתווסף סעיף קטן (ד1).

"(ד1) קיים קשר חוזי בין מגישי התוכנית לבין הרשות או רשות העתיקות או הרשות העירונית, לא תופקד תוכנית כאמור בסעיף קטן (א) אלא באישור נוסף של ועדה ציבורית ובה נציגות יחסית של כל תושבי השכונה."

למובילי הצעת החוק קשרים חוזיים רבים עם רשות הטבע והגנים, עם רשות העתיקות וכן עם העירייה. יש להם אף חוזה להפעלתו של אתר עיר דוד עם רשות הטבע והגנים, הכרוך גם בהעברת כספים ויוצר חשש כבד לניגוד עניינים בעת אישורה של תוכנית כזו.

בשנת 2007 יזמה העירייה בשיתוף עם עמותת אלע"ד תוכנית לקידום מגורים בעיר דוד, תוכנית 11555 שבתחומי הגן הלאומי. התוכנית נגנזה לאחר ניגוד עניינים חריף שהתעורר במהלך קידומה בין גורמים בעירייה לבין עמותת אלע"ד. בתוכנית שהוגשה, מרב השטחים לתוספת בנייה היו לאלו שבידי המתנחלים. צורכי הציבור של האוכלוסייה הפלסטינים לא נמדדו ולא נלקחו בחשבון בתוכנית.

כדי למנוע ניגוד עניינים כזה חייב להינתן גם אישור של ועדה ציבורית ובה נציגות יחסית של כל תושבי השכונה לתוכנית זו.

עכשיו עוברים להסתייגויות נוספות.

הסתייגות 11: לאחר המילים "בגן לאומי" יתווספו המילים "מלבד עיר דוד".

הסתייגות 12: לאחר המילים "בחוק התכנון" יתווספו המילים "תשכ"ה-1965".

הסתייגות 13: לאחר המילים "עשרות מבנים" יתווספו המילים "לכל הפחות".
היו"ר יואב קיש
אם אתה לא רוצה להוסיף ורק להקריא, אתה יכול להקריא, אבל מבחינתי גם לא חייבים להקריא ואפשר לסיים את הנימוקים. יש לנו עד הסתייגות מספר 51. לצורך העניין, לא צריך להקריא. ראינו. יש לך עוד רבע שעה, אם אתה רוצה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אמשיך עד הסתייגות מספר 20 ושם אעצור.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הסתייגות 14: בסעיף 30א(ב) תמחק המילה "הנלווים".

הסתייגות 15: בסעיף 30א(ב)(2) תמחק המילה "במועד".

הסתייגות 16: בסעיף 30א(ב) יתווסף לסוף הסעיף "אשר אף חלק משטחה לא נמצא מעבר לקו הירוק".

הסתייגות 17: בסעיף 30א(ב)(2) יתווסף בסיפא "והתוכנית תשרת את כל תושביה".

הסתייגות 18: בסעיף 30א(ב)(2א) יתווספו לאחר המילים "מוסד התכנון הדן בתוכנית" המילים "והתייעצות עם 80% מתושבי השכונה".

הסתייגות 19: בסעיף 30א(ב)(2א) יוחלפו המילים "צרכים תכנוניים" ב"צרכים תכנוניים וצרכי כלל תושבי השכונה".

הסתייגות 20: בסעיף 30א(ב)(2א) יוחלפו המילים "כ"ג בחשוון" ב"כ"ג במר-חשוון".

תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
תודה.

סיימנו את נימוקי ההסתייגויות. הוגשו לנו הסתייגויות של סיעת הרשימה המשותפת, שהוצגו כרגע על ידי חבר הכנסת טלב אבו עראר, 51 הסתייגויות; הוגשו לנו הסתייגויות על ידי חברת הכנסת יעל כהן-פארן, שלא נמצאת פה כרגע אבל היא נימקה חלק מן ההסתייגויות, ושאר ההסתייגויות כפי שמופיעות הוגשו לוועדה. את ההסתייגויות של סיעת מרצ, מכיוון שהם לא היו פה לנמק, אני לא מקבל ואני מסיר אותן. אני כן מצרף, למרות שאני לא מחויב לכך להבנתי, אבל כדי להיות איתם הוגנים מעל מעבר נצרף את חברי סיעת מרצ, לבקשתם, להסתייגויות של סיעת המחנה הציוני.

אני חייב לעשות הפסקה כדי לאכול, אז נתכנס פה בשעה 14:15 להצבעות על ההסתייגויות. נצא להפסקה של רבע שעה.

עוד דבר, לגבי טענת נושא חדש, ועדת הכנסת תיכף תודיע שהיא תתכנס בשעה 17:00 היום אחר הצהרים לדון בטענת נושא חדש. אנחנו ממשיכים עם ההצבעות ונדון גם בטענת הנושא החדש.

תודה רבה. נתכנס כאן שוב בשעה 14:15.


(הישיבה נפסקה בשעה 13:55 ונתחדשה בשעה 14:15.)
היו"ר יואב קיש
אני מחדש את הדיון.

אנחנו עוברים להצבעה על כל ההסתייגויות. נתחיל עם ההסתייגויות של הרשימה המשותפת. הצבעה על כל ההסתייגויות בבת אחת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא נצביע הסתייגות, הסתייגות?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אני מבקש שנצביע על כל הסתייגות בנפרד.
היו"ר יואב קיש
זה אפשרי. אם תתעקשו שההצבעה תהיה על כל הסתייגות בנפרד, אני מוכן שנצביע אחד, אחד.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אחד, אחד.
היו"ר יואב קיש
אין בעיה. יש לנו 51 הסתייגויות. מנהלת הוועדה, אנא תהיי אתנו.

אני כבר אומר שאחרי ההצבעה אגיש רביזיות על כל ההסתייגויות.
תומר רוזנר
אתה לא יכול עכשיו.
היו"ר יואב קיש
אחרי שנצביע. אקבע את הזמנים לרביזיה, חצי שעה אחרי ההצבעה. זה אומר שאם יהיו רביזיות אנחנו נתכנס בשעה 14:50.

עכשיו אנחנו מצביעים על ההסתייגויות של הרשימה המשותפת. אנחנו חמישה חברי כנסת, אז אם אני רואה שהתוצאה של בעד/נגד היא חמש לא אשאל אם יש נמנעים ואמשיך.

מי בעד הסתייגות מספר 1 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 1 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 2 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 2 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

דרך אגב, אני מגיש רביזיה על כל ההסתייגויות והדיון ייערך בשעה 14:50.

מי בעד הסתייגות מספר 3 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 3 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 4 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 4 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 5 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 5 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 6 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 6 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 7 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 7 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 8 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 8 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 9 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 9 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 10 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 10 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 11 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 11 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 12 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 12 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 13 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 13 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 14 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 14 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 15 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 15 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 16 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 16 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 17 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 17 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 18 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 18 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 19 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 19 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 20 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 20 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 21 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 21 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 22 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 22 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 23 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 23 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 24 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 24 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 25 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 25 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 26 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 26 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 27 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 27 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 28 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 28 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 29 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 29 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 30 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 30 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 31 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 31 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 32 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 32 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 33 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 33 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 34 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 34 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 35 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 35 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 36 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 36 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 37 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 37 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 38 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 38 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 39 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 39 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 40 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 40 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 41 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 41 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 42 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 42 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 43 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 43 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 44 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 44 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 45 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 45 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 46 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 46 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 47 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 47 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 48 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 48 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 49 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 49 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 50 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 50 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

מי בעד הסתייגות מספר 51 של הרשימה המשותפת? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 51 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

אף הצעה של הרשימה המשותפת לא התקבלה והן יהפכו להסתייגויות.

אנחנו עוברים להסתייגויות של המחנה הציוני.
תומר רוזנר
מכיוון שרוב ההסתייגויות של המחנה הציוני זהות להסתייגויות של הרשימה המשותפת, אין צורך להצביע על רובן. נצביע רק על הסתייגויות שאינן זהות להסתייגויות של הרשימה המשותפת.
היו"ר יואב קיש
רק שאלה להבהרה: זה אומר גם שבמליאה זה ייכתב כהסתייגות אחת?
תומר רוזנר
רושמים את זה כהסתייגות אחת אבל יש זמן דיבור לכל אחד בנפרד.
היו"ר יואב קיש
אבל לא יהיו יותר הסתייגויות. יהיו רשומים גם וגם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יהיו פחות הצבעות.
היו"ר יואב קיש
על איזה הסתייגויות צריך להצביע? קודם כול ברשימה מהסתייגות מספר 1 ועד הסתייגות מספר 34.
תומר רוזנר
הכול זהה.
גלעד קרן
זה עד הסתייגות מספר 41.
היו"ר יואב קיש
למעשה את הדף הזה אין צורך להקריא.
תומר רוזנר
ההסתייגויות האלה נדחו.
גלעד קרן
גם בהמשך יש כמה הסתייגויות שזהות להסתייגויות של הרשימה המשותפת.
היו"ר יואב קיש
אקרא לפי המספרים את כל מה שלא בוטל, למען הסר ספק.

אנחנו עוברים להסתייגויות של המחנה הציוני, שכפי שאמרתי, גם סיעת מרצ הצטרפה אליהן.

הסתייגות מספר 1 של המחנה הציוני ומרצ, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 1 של המחנה הציוני ומרצ לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
גלעד קרן
הסתייגות מספר 2 נמחקה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 3.
גלעד קרן
כבר הצביעו עליה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 4 של המחנה הציוני ומרצ, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 4 של המחנה הציוני ומרצ לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
תומר רוזנר
הצעה מספר 5 נמחקה.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 6 של המחנה הציוני ומרצ, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 6 של המחנה הציוני ומרצ לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
תומר רוזנר
הצעה מספר 7 נמחקה.
גלעד קרן
הצעות מספר 8, 9, 10 ו-13 זהות להצעות של הרשימה המשותפת ולכן לא צריך להצביע עליהן.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מספר 11 של המחנה הציוני ומרצ, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 11 של המחנה הציוני ומרצ לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

הסתייגות מספר 12 של המחנה הציוני ומרצ, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
הצעה מספר 12 של המחנה הציוני ומרצ לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

נצביע על ההצעה לחילופין של הצעה מספר 13. הסתייגות לחילופין אחרי הצעה מספר 13 של המחנה הציוני ומרצ, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
ההצעה לחילופין אחרי הצעה מספר 13 של המחנה הציוני ומרצ לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.

דחינו את כל ההסתייגויות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אפשר שהרביזיה תהיה ב-15:00 ולא ב-14:50? כך אוכל לקיים בינתיים ישיבה.
היו"ר יואב קיש
טוב, ב-14:55 תהיה הרביזיה.


(הישיבה נפסקה בשעה 14:30 ונתחדשה בשעה 14:57.)
היו"ר יואב קיש
אני מחדש את הדיון. אנחנו חוזרים להצבעה על הרביזיות.

אם אני מסיר את הרביזיות שלי, אני היחיד שהגיש, זה אומר שיוכלו להגיש עוד רביזיות?
גלעד קרן
מישהו אחר יכול להגיש. אם אתה פותח את הדיון אז זה כאילו נדחה.
היו"ר יואב קיש
מכיוון שאני פה אז חייבים להצביע.
גלעד קרן
אתה לא חייב להצביע, אבל אז מישהו אחר יכול להגיש רביזיה.
היו"ר יואב קיש
בעתיד. כלומר אני חייב להצביע.

פתחנו את הדיון לגבי הרביזיות. אני מודה שאני עייף מאוד, חברי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', אני מהבוקר בדיונים. רציתי להגיש רביזיות אבל למעשה החלטתי שאני רוצה לדחות את הרביזיות שלי. אבל נצביע עליהן כדי למנוע ספק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה מוכן להצביע על כולן ביחד?
היו"ר יואב קיש
אני מוכן להצביע ביחד על כל הרביזיות.
גלעד קרן
קודם כול צריך לפתוח את הדיון מחדש. צריך להצביע האם לפתוח את הדיון מחדש.
היו"ר יואב קיש
רביזיה זה פתיחת דיון מחדש. אני רוצה להצביע על הכול ביחד. אם זה יתקבל - - -
גלעד קרן
לפתוח מחדש את כל ההסתייגויות.
היו"ר יואב קיש
אני מעלה להצבעה את הבקשה שלי לפתוח לדיון מחדש את כל ההסתייגויות. מי בעד ההצעה לפתוח מחדש את הדיון בכל ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 3
נמנעים – אין
ההצעה לפתוח את הדיון מחדש לדיון בכל ההסתייגויות לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
שניים בעד ושלושה נגד. ההצעה לא נתקבלה.

בזה סיימנו למעשה את ההסתייגויות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה לא יכנסו עכשיו את ועדת הכנסת?
היו"ר יואב קיש
למעשה אנחנו מחכים להחלטה בעניין הטענה לנושא חדש שתתקיים בשעה 17:00 בוועדת הכנסת.
אשרת מימון
השאלה אם אתה יכול להתנגד להצעה שלך.
היו"ר יואב קיש
בוודאי, התשובה היא כן. אמרתי: אני עייף מאוד היום, וההרגשה שהייתה לי קודם, שיניתי אותה ואני מצביע נגד.

סיימנו את ההצבעה ולמעשה את הדיון הזה סיימנו. נשאר לנו רק שתתקבל החלטה בעניין הטענה על נושא חדש ואחרי זה להצביע על הצעת החוק. מי שרוצה יוכל לבוא בשעה 17:00 לוועדת הכנסת.

הכוונה היא בשעה 17:45 לכנס את הוועדה להצבעה על הצעת החוק. כלומר, היום ב-17:45 תהיה הצבעה על הצעת החוק כאן. הישיבה נקבעה ל-17:45 כי אם תהיה רביזיה על החלטת ועדת הכנסת נידרש לזמן הזה. זה הכול בשבילכם. אני נהנה לתת לכם את ההיערכות הזאת.

תודה רבה. הישיבה הזו נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:00.

קוד המקור של הנתונים