ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/11/2018

הצעת צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (תיקון), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת11
ועדת הכלכלה
26/11/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 866
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ח בכסלו התשע"ט (26 בנובמבר 2018), שעה 13:45
סדר היום
הצעת צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (תיקון), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
חן בר-יוסף - מנהל מינהל הדלק והגז, משרד האנרגיה והמים

חגית אייזנמן-מלכה - סגנית היועמ"ש תשתיות, משרד האנרגיה והמים

נחום יהושע - כלכלן ראשי, משרד האנרגיה והמים

עידן עבודי - ראש תחום אנרגיה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

לודמילה ניימן - מנהלת תחום בכירה כימיה ואיכות הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה

ניבי קסלר - אגף תחבורה, המשרד להגנת הסביבה

ליאור שמואלי - דירקטור, חברת דור כימיקלים

יוסף אנטורג - מנהל פרויקט המתנול, חברת דור כימיקלים

עופר בן אליעזר - ראש מועצה מקומית רמת ישי

שמוליק מאירוביץ
ייעוץ משפטי
אביגל כספי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
טלי רםהצעת צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (תיקון), התשע"ח-2018
היו"ר איתן כבל
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (תיקון), התשע"ח-2018. גברתי מנהלת הוועדה, יועצת, רשמת, ערוץ הכנסת, דובר. בבקשה.
חן בר-יוסף
העניין של הצו הזה הוא בעצם לאפשר לגוון את מקורות האנרגיה שיכולים לשמש את צרכן הדלק הישראלי. עד היום אנחנו משתמשים בבנזין ובסולר בשביל להניע כלי רכב, קצת גז טבעי לאט לאט נכנס, אנחנו גם מקדמים את התהליך הזה, חשמל גם מתקדם בצעדים. אבל, עדיין יש כשני מיליון כלי רכב שנוסעים בבנזין וייקח עוד כמה שנים עד שאלה ילכו ויעלו בהדרגה.

ולכן, רצינו בתקופת הביניים שבה יש שימוש בבנזין, להשתמש לא רק בבנזין שמופק מנפט גולמי אלא גם במה שנקרא תחליפי נפט. אחד התחליפים האלה הוא מתנול.

מתנול, רוב מקורותיו הם גז טבעי, ניתן להפיק אותו מגז טבעי. היה צוות הנדסי כלכלי שליווה במשך כמה שנים פיילוט נרחב שבוצע על ידי אחת החברות במשק, שבדק את ההשפעות ואת היכולת להשתמש במוצר הזה בשילוב עם בנזין - לא מדברים פה על החלפה מלאה אלא על שילוב - מצא שזה סביר ואפשרי וגם יצר לזה תקן ישראלי. יש סעיף 4 לתקן של הבנזין, תקן ישראלי 90, שמאפשר את השילוב הזה בין מתנול ב-15% לבין בנזין ב-85%.

התערובת הזאת עתידה לחכות בתחנות כתערובת אלטרנטיבית לבנזין, שמי שירצה ישתמש בו, מי שירצה ישתמש במוצר הזה. הוא מוצר יותר זול, כמו שאמרנו מקורותיו אחרים, אנחנו רואים בו יתרון גדול.

עד היום הדבר הזה מנוע בגלל צו שלנו. אז הנה, באנו עם צו שבא לתקן כדי שלא יהיה הדבר הזה מנוע.
היו"ר איתן כבל
תודה, יקירי. מישהו רוצה להתייחס?
יוסף אנטורג
מקבוצת דור, אנחנו עשינו את הניסויים. שמי יוסי אנטורג, מנהל פרויקט המתנול.
היו"ר איתן כבל
ואתם?
ליאור שמואלי
ליאור שמואלי, גם מקבוצת דור.
ניבי קסלר
ניבי קסלר, המשרד להגנת הסביבה.
לודמילה ניימן
לודמילה ניימן, משרד הכלכלה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. יש כאן איזו בעיה אחת, ואם אנחנו נצליח לתת לה את המענה אז רק נקריא את זה ולא צריכה להיות בעיה.

מדובר, אמרת, על החובה הפלילית. תגידי את זה, נוריד את זה מסדר-היום ואז נוכל להקריא ולסיים את הכול באבחה.
אביגל כספי
קובעים פה איסור פלילי חדש. בדרך כלל כשקובעים איסור פלילי, התחילה היא תוך 30 יום, פה בעצם התחילה מיידית.

בכלל, נשאלת השאלה. האיסור הפלילי מחולק פה לשניים. אסור למכור תערובת בנזין מתנול אם אין שלט, והדבר השני, אם התדלוק מתבצע על ידי עובד תחנת התדלוק, הוא צריך לוודא שבעל הרכב מודע לתוכן השלט. השאלה היא דבר ראשון האם נכון להטיל חובה כזאת על מתדלק. הוא צריך לוודא, ומה אם הוא לא דובר את אותה שפה של הנהג, איך הוא יכול לוודא?
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך למה אני מתנגד. אני מתנגד להשית אחריות פלילית על מתדלקים, קודם כול, זה לא לעניין. כמו שהוא אומר לי: לנקות לך את השמשה? אוקיי, אחר כך אם אני נותן לו טיפ, אבל אני לא חייב לתת לו, התחנה אומרת זה חלק מהשירות.
חן בר-יוסף
אתה אומר, יחסים רכים בינך לבין המתדלק.
היו"ר איתן כבל
נכון. בואו נעשה סדר. אם אני לוקח אותך לעולם תוכן אחר, זה מזכיר לי את אותו דבר. הרי מי שכבר נכנס לדור, סתם דוגמה - - -
חן בר-יוסף
דרך אגב, זה דור כימיקלים. זה לא דור, זו חברה אחרת.
יוסף אנטורג
זה לא דור אלון.
היו"ר איתן כבל
אבל זה מקבוצת דור.
יוסף אנטורג
גם זה כבר לא.
חן בר-יוסף
אין שום קשר. 20 שנה כבר לא.
היו"ר איתן כבל
אז סליחה. לא משנה. היה לי את הוויכוח על הצגת הסיגריות, האם תהיינה סגורות או לא, ואני ניסיתי להסביר. מי שרוצה לקנות סיגריות ורוצה סיגריות – כמוני, כמו שהייתי לפני עשר שנים – עובר חנות חנות, פיצוציה פיצוציה, בשביל לקבל את הסיגריות, מה זה משנה אם זה מוסתר או לא מוסתר.

אותו דבר כאן. אני מניח, לא פתאום יתעורר לו איתן כבל בבוקר ויגיד, אני החלטתי שאני רוצה בנזין מתנול.

יהיו אחת משתי אפשרויות. או שאני מגיע לתחנה ואני אומר לו, שים לי תערובת, או – בוודאי בהתחלת הקמפיין – החברות יגידו לכל מתדלק, תנסו לדחוף את זה. אולי כי זה עולה יותר, אולי זה פחות מזהם, אולי המשרד להגנת הסביבה יעשה את החברה הכי ירוקה - סתם אני ממציא עכשיו, אלה רעיונות לא רעים - ואז יבוא המתדלק ויגיד לך, אדוני רוצה?

אני אזכיר לך, למה לנו ללכת רחוק? עד לא מזמן היה 98 אוקטן.
קריאה
יש עדיין.
היו"ר איתן כבל
במקומות מעטים מאוד מאוד.
קריאה
נמכר מעט.
היו"ר איתן כבל
גם בתחנות מעט מאוד יש, ממש בודדים.
אביגל כספי
היום יש דיזל.
היו"ר איתן כבל
ברור. זה עם הדיזל כבר יודע לעמוד ליד הדיזל מלכתחילה.
לאה ורון
אבל חלק מהתדלוק הוא תדלוק עצמי, אז מה עם אותם נהגים שהתדלוק הוא עצמי?
היו"ר איתן כבל
עזבי את התדלוק העצמי.
חן בר-יוסף
יש שלט על המשאבה.
לאה ורון
יפה. אז אפשר להסתפק לתדלוק עצמי - - -
חן בר-יוסף
הבעיה היחידה עם אנשים שלא טרחו לצאת מהרכב ואומרים, תתדלק לי. כמו שאמרת, יש פה מה שנקרא את תיאוריית הסוכן. אני לא יודע מה המוטיבציות של הסוכן שבא. יגידו לו, על כל ליטר כזה תקבל עוד בונוס.
היו"ר איתן כבל
אדוני המנהל, אין לי ספק – עוד לפני הבונוס – כשהיה 95 ו-98, תמיד תמיד תמיד שאלו: 95, 98? אני זוכר, תמיד שאלו אותי. זה כאילו מובנה בכל תחנה.

ממה נפשך. כולנו יודעים, אם תהיה תחנה שתעשה תרגילים – אתה יודע, אתה יכול להסתיר את זה פעם אחת, פעם עם השני, עם השלישי, ברגע שזו כבר מגמה אז אתה יודע שזה לא יישאר בתוך - - -

כמה פערים להערכתך יהיו במחיר?
חן בר-יוסף
אנחנו מקווים שהוא יהיה יותר זול. זה לא אומר מה המרווח שלוקחת החברה.
היו"ר איתן כבל
מסכים. לכן אני אומר לך, אני מתנגד התנגדות נחרצת להפיל על החייל ההוא, על - - -
לאה ורון
המתדלק.
היו"ר איתן כבל
מתדלק – עכשיו כל מתדלק נהיה בפוטנציאל עבריין, ועוד פלילי.
חגית אייזנמן-מלכה
המגמה שלנו היא לא להפליל את המתדלק, המגמה שלנו היא להביא לידיעת הצרכנים. מבחינתנו, יכולה להיות אלטרנטיבה, לחייב את בעל התחנה להדריך את המתדלקים שלו לוודא, ואז החובה היא על בעל התחנה לתדרך את המתדלקים שלו, ולמתדלק עצמו אין אחריות פלילית אבל הוא כן יודע שהוא צריך לעשות את זה.
היו"ר איתן כבל
זה מפריע לי, אני את האמת אומר.
חן בר-יוסף
בעל תחנה?
לאה ורון
איזה עוד מוצר מחייבים אנשים לדחוף אותו, ואם לא – מענישים?
חן בר-יוסף
לא. לא לדחוף אותו. ליידע את האדם מה הוא קיבל.
לאה ורון
אז יש שלט.
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך מה האחריות שלו. שבכל מקום יהיה שלט במקום בולט ליד כל דלקיה.
חן בר-יוסף
משאבה.
היו"ר איתן כבל
בסדר, אותו דבר.
חגית אייזנמן-מלכה
זה קיים.
היו"ר איתן כבל
שיהיה שלט בולט. הרי אם זה לא שווה כלום, אז אף אחד לא ידחוף את זה ממילא. אם המשרד להגנת הסביבה, יש לו עניין, הוא בטח יצא בקמפיין יחד עם החברות. הרי לכולם יש אינטרס, הרי זה עניין סביבתי מן המדרגה העליונה וזה לא יכול להיות סודי. אם זה סודי אז חבל על הזמן. יש פה עניין לקדם את הסוג הזה של הערבוב, נכון?
חן בר-יוסף
כן.
היו"ר איתן כבל
בעניין הזה זאת חובתכם, גם כהגנת סביבה. אני חושב שצריך להסתפק בשלט, אני לא חושב שצריך פה להפיל את זה.
לאה ורון
אני חושבת שגם בסוגי הדלקים לא כל דלק מתאים לכל רכב. זה מה שאני למדתי.
חן בר-יוסף
זה מה שרציתי לציין.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, אנטורג.
יוסף אנטורג
יוסי אנטורג, מנהל פרויקט המתנול, אבל מאחר שבעברי הייתי מנכ"ל גם של דור אנרגיה וגם של סונול, אני מכיר קצת את משק הדלק.

אני יכול להגיד, כשהכניסו בנזין נטול עופרת, הוא לא התאים לרכב שהיה צריך עופרת. לא היה דין, היה לכל אחד את הידיעה שלו מה הוא צריך לעשות, ובמסגרת הזאת ככה זה עבד. ככה הכניסו אגב את הדלקים האחרים בעולם כי יש אתנול, יש דברים שונים. בסך הכול, המידע צריך באמת להינתן נקרא לזה לנהג – כמו שהוא יכול לטעות בין סולר לבנזין, וזה קורה.
היו"ר איתן כבל
גם זה קרה, נכון.
יוסף אנטורג
זה קורה. קורה שחברת הדלק טעתה ומילאה סולר בתוך הבנזין, ו-20 מכוניות עצרו בכביש החוף אחת אחרי השנייה, במרחק קילומטר.
היו"ר איתן כבל
דווקא לא מזמן זה היה, אני חושב.
יוסף אנטורג
לא, עשר שנים - - -
היו"ר איתן כבל
אני אומר, היה מקרה – שם מהלו במים, סליחה.
חן בר-יוסף
לא מהלו. נכנסו מים, היה שם גשם שנכנס.
היו"ר איתן כבל
נכון, אבל היה מקרה לפני.
חן בר-יוסף
כן, כמה שנים.
יוסף אנטורג
סליחה, אני לא משפטן, אבל הרי אין כאן כללים. אני מבין שהמסקנה שזה פלילי לא נובעת מהצו הספציפי אלא מהחוק כולו.
היו"ר איתן כבל
מר אנטורג, אני רוצה להגיד את הדבר הבא. בעל תחנה שיבוא ויגיד לעובדים שלו – חבר'ה, הוא מבקש 95, תדחוף לו את זה, הוא לא יודע - בסוף, אתה יודע, זה לא מחזיק. זה לא מחזיק. אם יהיה מקרה אחד כזה, בשביל זה אחד יחטא ועל כל העדה? אני לא חושב שיש כאן אינטרס. גם במהילות, כמה זה? לכן אני חושב בעניין הזה, עזוב.

אגיד לך עוד דבר, ובאמת, הוועדה הזו היא הוועדה הצרכנית מספר אחת בכנסת, ואתה מדבר עם המחוקק שבאמת מוביל את חוקי הצרכנות, שאני כל הזמן רוצה ליידע, אבל יש גבול כמה אתה מוריד אחריות. בסוף בסוף תסתכל, תראה.

אם הוא ינסה לנכלל אותך והוא החליט – היה לי את הוויכוח הזה שאומרים על המצלמות, שמישהו היה אומר, אם לא עשית כלום מה אתה מודאג, ואני תמיד אמרתי לו, המודאגים זה אלה שלא עושים כלום. הלא-מודאגים אלה הנוכלים, הם הולכים כאילו הכול בסדר. בסוף, מי שכבר ירצה לנכלל אותך, ינכלל אותך, לא יעזור בית דין.

יש כאן מכתב מאיגוד ערים, ד"ר עופר דרסלר.
היו"ר איתן כבל
הוא לא הגיע.
לאה ורון
לא, אבל הוא כתב לך.
היו"ר איתן כבל
הוא ביקש: "כאיגוד ערים יש לנו עניין רב בקידום נושא המתנול בתחבורה מכיוון שפריסת פתרון זה תהיה מהירה יותר מהפתרונות האחרים ותרומת המתנול להפחתת פליטות מוכחת. זיהום האוויר מתחבורה הפך להיות בעיה משותפת לכל הערים הגדולות. אני משוכנע שפתרון מסוג מתנול אותו ניתן ליישם באופן מיידי, יהווה מרכיב חשוב בסל הפתרונות להפחתת זיהום האוויר בערים." תודה לד"ר עופר דרסלר. בבקשה, אמרנו, וגם זה חשוב.

יקיריי, אני לא מאשר את זה. אפשר לקרוא ולאשר.
אביגל כספי
ולעניין התחילה?
חן בר-יוסף
הורדנו את זה.
חגית אייזנמן-מלכה
לא. לא הורדת את השילוט.
אביגל כספי
החובה על השילוט קיימת. השאלה, בדרך כלל בהוראה פלילית אנחנו קובעים תחילה של 30 יום. השאלה היא מה רמת ההיערכות, האם ההיערכות היא בכל מקרה.
חן בר-יוסף
30 יום זה בסדר.
היו"ר איתן כבל
30 יום זה בסדר.
חגית אייזנמן-מלכה
לדעתי זה מיותר, אבל לא משנה. אם ממילא זה לא יקרה בתוך 30 יום, אז אין צורך להתעקש על זה.
היו"ר איתן כבל
א. את צודקת, רק אני אומר, העניין שאם אני לא כותב כלום - - -
חגית אייזנמן-מלכה
מה זה 30 יום? בתוך 30 יום יהיה מותר, וברגע שמותר אתה הולך יחד עם השלט, זאת אומרת ההיתר מגיע יחד עם ההוראה הכללית אז מי שיודע, אין לו בעיה.
היו"ר איתן כבל
מה שתחליטו. זה מבחינתי עניין משפטי לחלוטין. 30 יום ונסגור.
חגית אייזנמן-מלכה
מאחר שכנראה זה לא הולך לקרות ביומיים הקרובים, אז זה לא משנה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. תודה.
אביגל כספי
בגלל שבעצם מורידים את האחריות מהעובד, השאלה אם נגיד להוסיף שהשלט יהיה חוץ מאשר בעברית, גם בערבית. יש את זה בתקנות רישוי עסקים לגבי ההוראות.
היו"ר איתן כבל
כמו שזה מופיע בכל השאר.
חן בר-יוסף
אבל במשאבות אין שום דבר. יש תקן איך נראית משאבה, אין שם שתי שפות. זה פשוט מקטין את הפונט, אף אחד לא יראה לא את זה ולא את זה, שניהם יפסידו. שיהיה כתוב M15 בגדול. בסוף זה מדבקה על גבי המשאבה, כמה קטן הפונט שם יכול להיות? יש פה 12 מילים. אפשר לעשות את זה בפונט יותר קטן, ברור לנו מה יקרה – לא זה ידע ולא זה ידע – שני העמים יפסידו.
עידן עבודי
למה? בתקן מוגדר הפונט.
חן בר-יוסף
עוד יותר טוב.
עידן עבודי
עידן עבודי, משרד התחבורה. התקן מגדיר את הפונט, יש הגדרות לפונטים.
היו"ר איתן כבל
אני חושב שלפחות בהתחלה צריך את זה גם בערבית וגם בעברית.
חן בר-יוסף
לא מתכוונים להחליף את זה הרבה פעמים. ישימו וזהו, מה שיהיה יהיה.
היו"ר איתן כבל
בתוך שנה, או שאנשים כבר בתוך העניין או שאנשים לא בתוך העניין.
חן בר-יוסף
זה יכול ללוות אותנו חלקית. אנשים עם רכבים חדשים כן יקנו את זה, רכבים - - -
היו"ר איתן כבל
מה אתה אומר?
חן בר-יוסף
כשאתה רואה מגילה, אתה אני מניח קורא אותה פחות.
עידן עבודי
אבל שם יש סימון. מה שנהוג בעולם זה סימון שאתה יודע, אם כתוב M15 זה אומר משהו, לא סתם כתוב M15. זה כבר מדליק נורה אם אתה רואה משהו, זה לא 95. אם אתה תקרא פטל, אתה תשים? לא. לא צריך אזהרה.
היו"ר איתן כבל
יקירי, אני שאלתי שאלה פשוטה, נתת לי הרצאה. רציתי שתגיד לי את עמדתך האם ליד העברית אתה מציע שתהיה גם ערבית, או לא.
עידן עבודי
אני לא חושב.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. אז יהיה. גם בעברית וגם בערבית. זו שפה רשמית בישראל, חלק בלתי נפרד.
חן בר-יוסף
אין בעיה.
היו"ר איתן כבל
מזלכם שחאג' לא היה פה, הוא היה מבקש גם לצייר בערבית את הכול, אז אני עשיתי לכם הנחה. זה א'-ב'. החברה הערבית היא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, ואם הגדרנו אותה כשפה רשמית נוספת, אז בבקשה בואו נתנהג כך. זה הכול. הלאה, הקראה.
חגית אייזנמן-מלכה
"צו הפעלת רכב (מנועים ודלק)(הפעלת רכב מנועי בבנזין)(תיקון), התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 3, 4 ו-20(א) לחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א-1960 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר התחבורה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:

תיקון סעיף 1
1.
בסעיף 1 לצו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין), התשכ"א-1961 (להלן - הצו העיקרי) –
0. בהגדרה "בנזין", בסופה יבוא: "וכן תערובת בנזין מתנול";
0. בסופו יבוא:
""תערובת בנזין מתנול" - תערובת של בנזין ומתנול העומדת בדרישות תקן ישראלי ת"י 90 חלק 4 – "בנזין לרכב מנועי: תערובת מתנול-בנזין (דלק) המורכבת מ– 85% בנזין נטול עופרת (דלק) ו–15% מתנול (M15);
"תקן ישראלי" –תקן שנקבע לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953.".

הוספת סעיף 3ב
1.
לפני סעיף 4 יבוא:מכירת
תערובת בנזין מתנול
בתחנת תדלוק
"3ב
על אף האמור בצו זה, לא ימכור אדם תערובת בנזין מתנול בתחנת תדלוק אלא אם כן הוצג על משאבת התדלוק, באופן בולט לעין, שלט שבו נכתב:" – צריך להיות פה "בעברית ובערבית" לפי בקשת הוועדה – ""תערובת בנזין מתנול אינה מתאימה לכל רכב. יש להיוועץ ביצרן הרכב או נציגו לפני השימוש בדלק זה"."


את הסיומת של המתדלק הורדנו.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
אביגל כספי
ההערה היחידה שלי - לפי דעתי, הפתיחה של "על אף האמור בצו זה" היא מיותרת כי זה לא על אף האמור, זה עוד הוראה שאי אפשר למכור את תערובת הבנזין אם אין שלט.
לאה ורון
היא חלק מהצו.
אביגל כספי
זה לא על אף האמור בצו, כלומר יש רשימה של איסורים בצו וזה לא על אף האמור.
חן בר-יוסף
אמור זה שמותר למכור.
חגית אייזנמן-מלכה
על אף זה שאנחנו התרנו למכור.
חן בר-יוסף
זה מותנה.
אביגל כספי
כן, אבל זה פשוט אומר – לא ימכור אדם אלא אם הוצג שלט.
היו"ר איתן כבל
אני לא מבין מה הבעיה. אנחנו אמרנו שבוודאי בהתחלה חייבת להיות הודעה, אז שיהיה ברור – לא ימכור אדם. זה הכי פשיטא.
לאה ורון
לא. הוויכוח הוא האם זה על אף האמור בצו זה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. הבנתי.
חן בר-יוסף
זה יותר לשוני מכל דבר.
לאה ורון
עניין משפטי.
היו"ר איתן כבל
הבנתי, סליחה.
לאה ורון
אני מציעה להשאיר לעורכת הדין כספי לבדוק את זה.
היו"ר איתן כבל
שבו ביניכם. כל החלטה שתקבלו ביניכם, מבחינתי מקובל.
אביגל כספי
אז נסכם בינינו.
היו"ר איתן כבל
כן, זה ניסוחי.
חגית אייזנמן-מלכה
נתייעץ עם מחלקת נוסח במשרד המשפטים, מבחינתי מה שהם יגידו, לא משנה לי.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
לאה ורון
ומתווסף סעיף התחילה.
היו"ר איתן כבל
מתי?
קריאה
30 יום.
היו"ר איתן כבל
30 יום אמרנו, סליחה. נכון. יש הערות? מישהו רוצה לפני שאנחנו מצביעים? זה כמו בחתונה קתולית, לא יעזור לכם אחרי כן, אנחנו נצא לדרך.

הצבעה

בעד – פה אחד
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (תיקון), התשע"ח-2018, נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הצו אושר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10.

קוד המקור של הנתונים