ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/11/2018

הצעת צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (תיקון), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת11
ועדת הכלכלה
26/11/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 866
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ח בכסלו התשע"ט (26 בנובמבר 2018), שעה 13:45
סדר היום
<< נושא >> הצעת צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (תיקון), התשע"ח-2018 << נושא >>
נכחו
חברי הוועדה:
איתן כבל – היו"ר
מוזמנים:
חן בר-יוסף - מנהל מינהל הדלק והגז, משרד האנרגיה והמים

חגית אייזנמן-מלכה - סגנית היועמ"ש תשתיות, משרד האנרגיה והמים

נחום יהושע - כלכלן ראשי, משרד האנרגיה והמים

עידן עבודי - ראש תחום אנרגיה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

לודמילה ניימן - מנהלת תחום בכירה כימיה ואיכות הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה

ניבי קסלר - אגף תחבורה, המשרד להגנת הסביבה

ליאור שמואלי - דירקטור, חברת דור כימיקלים

יוסף אנטורג - מנהל פרויקט המתנול, חברת דור כימיקלים

עופר בן אליעזר - ראש מועצה מקומית רמת ישי

שמוליק מאירוביץ
ייעוץ משפטי:
אביגל כספי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
טלי רם<< נושא >> הצעת צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (תיקון), התשע"ח-2018 << נושא >>


<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (תיקון), התשע"ח-2018. גברתי מנהלת הוועדה, יועצת, רשמת, ערוץ הכנסת, דובר. בבקשה.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

העניין של הצו הזה הוא בעצם לאפשר לגוון את מקורות האנרגיה שיכולים לשמש את צרכן הדלק הישראלי. עד היום אנחנו משתמשים בבנזין ובסולר בשביל להניע כלי רכב, קצת גז טבעי לאט לאט נכנס, אנחנו גם מקדמים את התהליך הזה, חשמל גם מתקדם בצעדים. אבל, עדיין יש כשני מיליון כלי רכב שנוסעים בבנזין וייקח עוד כמה שנים עד שאלה ילכו ויעלו בהדרגה.

ולכן, רצינו בתקופת הביניים שבה יש שימוש בבנזין, להשתמש לא רק בבנזין שמופק מנפט גולמי אלא גם במה שנקרא תחליפי נפט. אחד התחליפים האלה הוא מתנול.

מתנול, רוב מקורותיו הם גז טבעי, ניתן להפיק אותו מגז טבעי. היה צוות הנדסי כלכלי שליווה במשך כמה שנים פיילוט נרחב שבוצע על ידי אחת החברות במשק, שבדק את ההשפעות ואת היכולת להשתמש במוצר הזה בשילוב עם בנזין - לא מדברים פה על החלפה מלאה אלא על שילוב - מצא שזה סביר ואפשרי וגם יצר לזה תקן ישראלי. יש סעיף 4 לתקן של הבנזין, תקן ישראלי 90, שמאפשר את השילוב הזה בין מתנול ב-15% לבין בנזין ב-85%.

התערובת הזאת עתידה לחכות בתחנות כתערובת אלטרנטיבית לבנזין, שמי שירצה ישתמש בו, מי שירצה ישתמש במוצר הזה. הוא מוצר יותר זול, כמו שאמרנו מקורותיו אחרים, אנחנו רואים בו יתרון גדול.

עד היום הדבר הזה מנוע בגלל צו שלנו. אז הנה, באנו עם צו שבא לתקן כדי שלא יהיה הדבר הזה מנוע.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה, יקירי. מישהו רוצה להתייחס?

<< אורח >> יוסף אנטורג: << אורח >>

מקבוצת דור, אנחנו עשינו את הניסויים. שמי יוסי אנטורג, מנהל פרויקט המתנול.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

ואתם?

<< אורח >> ליאור שמואלי: << אורח >>

ליאור שמואלי, גם מקבוצת דור.

<< אורח >> ניבי קסלר: << אורח >>

ניבי קסלר, המשרד להגנת הסביבה.

<< אורח >> לודמילה ניימן: << אורח >>

לודמילה ניימן, משרד הכלכלה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. יש כאן איזו בעיה אחת, ואם אנחנו נצליח לתת לה את המענה אז רק נקריא את זה ולא צריכה להיות בעיה.

מדובר, אמרת, על החובה הפלילית. תגידי את זה, נוריד את זה מסדר-היום ואז נוכל להקריא ולסיים את הכול באבחה.

<< דובר >> אביגל כספי: << דובר >>

קובעים פה איסור פלילי חדש. בדרך כלל כשקובעים איסור פלילי, התחילה היא תוך 30 יום, פה בעצם התחילה מיידית.

בכלל, נשאלת השאלה. האיסור הפלילי מחולק פה לשניים. אסור למכור תערובת בנזין מתנול אם אין שלט, והדבר השני, אם התדלוק מתבצע על ידי עובד תחנת התדלוק, הוא צריך לוודא שבעל הרכב מודע לתוכן השלט. השאלה היא דבר ראשון האם נכון להטיל חובה כזאת על מתדלק. הוא צריך לוודא, ומה אם הוא לא דובר את אותה שפה של הנהג, איך הוא יכול לוודא?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני אגיד לך למה אני מתנגד. אני מתנגד להשית אחריות פלילית על מתדלקים, קודם כול, זה לא לעניין. כמו שהוא אומר לי: לנקות לך את השמשה? אוקיי, אחר כך אם אני נותן לו טיפ, אבל אני לא חייב לתת לו, התחנה אומרת זה חלק מהשירות.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

אתה אומר, יחסים רכים בינך לבין המתדלק.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

נכון. בואו נעשה סדר. אם אני לוקח אותך לעולם תוכן אחר, זה מזכיר לי את אותו דבר. הרי מי שכבר נכנס לדור, סתם דוגמה - - -

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

דרך אגב, זה דור כימיקלים. זה לא דור, זו חברה אחרת.

<< אורח >> יוסף אנטורג: << אורח >>

זה לא דור אלון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אבל זה מקבוצת דור.

<< אורח >> יוסף אנטורג: << אורח >>

גם זה כבר לא.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

אין שום קשר. 20 שנה כבר לא.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אז סליחה. לא משנה. היה לי את הוויכוח על הצגת הסיגריות, האם תהיינה סגורות או לא, ואני ניסיתי להסביר. מי שרוצה לקנות סיגריות ורוצה סיגריות – כמוני, כמו שהייתי לפני עשר שנים – עובר חנות חנות, פיצוציה פיצוציה, בשביל לקבל את הסיגריות, מה זה משנה אם זה מוסתר או לא מוסתר.

אותו דבר כאן. אני מניח, לא פתאום יתעורר לו איתן כבל בבוקר ויגיד, אני החלטתי שאני רוצה בנזין מתנול.

יהיו אחת משתי אפשרויות. או שאני מגיע לתחנה ואני אומר לו, שים לי תערובת, או – בוודאי בהתחלת הקמפיין – החברות יגידו לכל מתדלק, תנסו לדחוף את זה. אולי כי זה עולה יותר, אולי זה פחות מזהם, אולי המשרד להגנת הסביבה יעשה את החברה הכי ירוקה - סתם אני ממציא עכשיו, אלה רעיונות לא רעים - ואז יבוא המתדלק ויגיד לך, אדוני רוצה?

אני אזכיר לך, למה לנו ללכת רחוק? עד לא מזמן היה 98 אוקטן.

<< קריאה >> קריאה: << קריאה >>

יש עדיין.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

במקומות מעטים מאוד מאוד.

<< קריאה >> קריאה: << קריאה >>

נמכר מעט.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

גם בתחנות מעט מאוד יש, ממש בודדים.

<< דובר >> אביגל כספי: << דובר >>

היום יש דיזל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

ברור. זה עם הדיזל כבר יודע לעמוד ליד הדיזל מלכתחילה.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

אבל חלק מהתדלוק הוא תדלוק עצמי, אז מה עם אותם נהגים שהתדלוק הוא עצמי?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

עזבי את התדלוק העצמי.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

יש שלט על המשאבה.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

יפה. אז אפשר להסתפק לתדלוק עצמי - - -

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

הבעיה היחידה עם אנשים שלא טרחו לצאת מהרכב ואומרים, תתדלק לי. כמו שאמרת, יש פה מה שנקרא את תיאוריית הסוכן. אני לא יודע מה המוטיבציות של הסוכן שבא. יגידו לו, על כל ליטר כזה תקבל עוד בונוס.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אדוני המנהל, אין לי ספק – עוד לפני הבונוס – כשהיה 95 ו-98, תמיד תמיד תמיד שאלו: 95, 98? אני זוכר, תמיד שאלו אותי. זה כאילו מובנה בכל תחנה.

ממה נפשך. כולנו יודעים, אם תהיה תחנה שתעשה תרגילים – אתה יודע, אתה יכול להסתיר את זה פעם אחת, פעם עם השני, עם השלישי, ברגע שזו כבר מגמה אז אתה יודע שזה לא יישאר בתוך - - -

כמה פערים להערכתך יהיו במחיר?

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

אנחנו מקווים שהוא יהיה יותר זול. זה לא אומר מה המרווח שלוקחת החברה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מסכים. לכן אני אומר לך, אני מתנגד התנגדות נחרצת להפיל על החייל ההוא, על - - -

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

המתדלק.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מתדלק – עכשיו כל מתדלק נהיה בפוטנציאל עבריין, ועוד פלילי.

<< אורח >> חגית אייזנמן-מלכה: << אורח >>

המגמה שלנו היא לא להפליל את המתדלק, המגמה שלנו היא להביא לידיעת הצרכנים. מבחינתנו, יכולה להיות אלטרנטיבה, לחייב את בעל התחנה להדריך את המתדלקים שלו לוודא, ואז החובה היא על בעל התחנה לתדרך את המתדלקים שלו, ולמתדלק עצמו אין אחריות פלילית אבל הוא כן יודע שהוא צריך לעשות את זה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

זה מפריע לי, אני את האמת אומר.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

בעל תחנה?

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

איזה עוד מוצר מחייבים אנשים לדחוף אותו, ואם לא – מענישים?

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

לא. לא לדחוף אותו. ליידע את האדם מה הוא קיבל.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

אז יש שלט.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני אגיד לך מה האחריות שלו. שבכל מקום יהיה שלט במקום בולט ליד כל דלקיה.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

משאבה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בסדר, אותו דבר.

<< אורח >> חגית אייזנמן-מלכה: << אורח >>

זה קיים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שיהיה שלט בולט. הרי אם זה לא שווה כלום, אז אף אחד לא ידחוף את זה ממילא. אם המשרד להגנת הסביבה, יש לו עניין, הוא בטח יצא בקמפיין יחד עם החברות. הרי לכולם יש אינטרס, הרי זה עניין סביבתי מן המדרגה העליונה וזה לא יכול להיות סודי. אם זה סודי אז חבל על הזמן. יש פה עניין לקדם את הסוג הזה של הערבוב, נכון?

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

כן.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בעניין הזה זאת חובתכם, גם כהגנת סביבה. אני חושב שצריך להסתפק בשלט, אני לא חושב שצריך פה להפיל את זה.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

אני חושבת שגם בסוגי הדלקים לא כל דלק מתאים לכל רכב. זה מה שאני למדתי.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

זה מה שרציתי לציין.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בבקשה, אנטורג.

<< אורח >> יוסף אנטורג: << אורח >>

יוסי אנטורג, מנהל פרויקט המתנול, אבל מאחר שבעברי הייתי מנכ"ל גם של דור אנרגיה וגם של סונול, אני מכיר קצת את משק הדלק.

אני יכול להגיד, כשהכניסו בנזין נטול עופרת, הוא לא התאים לרכב שהיה צריך עופרת. לא היה דין, היה לכל אחד את הידיעה שלו מה הוא צריך לעשות, ובמסגרת הזאת ככה זה עבד. ככה הכניסו אגב את הדלקים האחרים בעולם כי יש אתנול, יש דברים שונים. בסך הכול, המידע צריך באמת להינתן נקרא לזה לנהג – כמו שהוא יכול לטעות בין סולר לבנזין, וזה קורה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

גם זה קרה, נכון.

<< אורח >> יוסף אנטורג: << אורח >>

זה קורה. קורה שחברת הדלק טעתה ומילאה סולר בתוך הבנזין, ו-20 מכוניות עצרו בכביש החוף אחת אחרי השנייה, במרחק קילומטר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

דווקא לא מזמן זה היה, אני חושב.

<< אורח >> יוסף אנטורג: << אורח >>

לא, עשר שנים - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני אומר, היה מקרה – שם מהלו במים, סליחה.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

לא מהלו. נכנסו מים, היה שם גשם שנכנס.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

נכון, אבל היה מקרה לפני.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

כן, כמה שנים.

<< אורח >> יוסף אנטורג: << אורח >>

סליחה, אני לא משפטן, אבל הרי אין כאן כללים. אני מבין שהמסקנה שזה פלילי לא נובעת מהצו הספציפי אלא מהחוק כולו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מר אנטורג, אני רוצה להגיד את הדבר הבא. בעל תחנה שיבוא ויגיד לעובדים שלו – חבר'ה, הוא מבקש 95, תדחוף לו את זה, הוא לא יודע - בסוף, אתה יודע, זה לא מחזיק. זה לא מחזיק. אם יהיה מקרה אחד כזה, בשביל זה אחד יחטא ועל כל העדה? אני לא חושב שיש כאן אינטרס. גם במהילות, כמה זה? לכן אני חושב בעניין הזה, עזוב.

אגיד לך עוד דבר, ובאמת, הוועדה הזו היא הוועדה הצרכנית מספר אחת בכנסת, ואתה מדבר עם המחוקק שבאמת מוביל את חוקי הצרכנות, שאני כל הזמן רוצה ליידע, אבל יש גבול כמה אתה מוריד אחריות. בסוף בסוף תסתכל, תראה.

אם הוא ינסה לנכלל אותך והוא החליט – היה לי את הוויכוח הזה שאומרים על המצלמות, שמישהו היה אומר, אם לא עשית כלום מה אתה מודאג, ואני תמיד אמרתי לו, המודאגים זה אלה שלא עושים כלום. הלא-מודאגים אלה הנוכלים, הם הולכים כאילו הכול בסדר. בסוף, מי שכבר ירצה לנכלל אותך, ינכלל אותך, לא יעזור בית דין.

יש כאן מכתב מאיגוד ערים, ד"ר עופר דרסלר.


<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

הוא לא הגיע.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

לא, אבל הוא כתב לך.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

הוא ביקש: "כאיגוד ערים יש לנו עניין רב בקידום נושא המתנול בתחבורה מכיוון שפריסת פתרון זה תהיה מהירה יותר מהפתרונות האחרים ותרומת המתנול להפחתת פליטות מוכחת. זיהום האוויר מתחבורה הפך להיות בעיה משותפת לכל הערים הגדולות. אני משוכנע שפתרון מסוג מתנול אותו ניתן ליישם באופן מיידי, יהווה מרכיב חשוב בסל הפתרונות להפחתת זיהום האוויר בערים." תודה לד"ר עופר דרסלר. בבקשה, אמרנו, וגם זה חשוב.

יקיריי, אני לא מאשר את זה. אפשר לקרוא ולאשר.

<< דובר >> אביגל כספי: << דובר >>

ולעניין התחילה?

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

הורדנו את זה.

<< אורח >> חגית אייזנמן-מלכה: << אורח >>

לא. לא הורדת את השילוט.

<< דובר >> אביגל כספי: << דובר >>

החובה על השילוט קיימת. השאלה, בדרך כלל בהוראה פלילית אנחנו קובעים תחילה של 30 יום. השאלה היא מה רמת ההיערכות, האם ההיערכות היא בכל מקרה.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

30 יום זה בסדר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

30 יום זה בסדר.

<< אורח >> חגית אייזנמן-מלכה: << אורח >>

לדעתי זה מיותר, אבל לא משנה. אם ממילא זה לא יקרה בתוך 30 יום, אז אין צורך להתעקש על זה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

א. את צודקת, רק אני אומר, העניין שאם אני לא כותב כלום - - -

<< אורח >> חגית אייזנמן-מלכה: << אורח >>

מה זה 30 יום? בתוך 30 יום יהיה מותר, וברגע שמותר אתה הולך יחד עם השלט, זאת אומרת ההיתר מגיע יחד עם ההוראה הכללית אז מי שיודע, אין לו בעיה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מה שתחליטו. זה מבחינתי עניין משפטי לחלוטין. 30 יום ונסגור.

<< אורח >> חגית אייזנמן-מלכה: << אורח >>

מאחר שכנראה זה לא הולך לקרות ביומיים הקרובים, אז זה לא משנה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. תודה.

<< דובר >> אביגל כספי: << דובר >>

בגלל שבעצם מורידים את האחריות מהעובד, השאלה אם נגיד להוסיף שהשלט יהיה חוץ מאשר בעברית, גם בערבית. יש את זה בתקנות רישוי עסקים לגבי ההוראות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כמו שזה מופיע בכל השאר.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

אבל במשאבות אין שום דבר. יש תקן איך נראית משאבה, אין שם שתי שפות. זה פשוט מקטין את הפונט, אף אחד לא יראה לא את זה ולא את זה, שניהם יפסידו. שיהיה כתוב M15 בגדול. בסוף זה מדבקה על גבי המשאבה, כמה קטן הפונט שם יכול להיות? יש פה 12 מילים. אפשר לעשות את זה בפונט יותר קטן, ברור לנו מה יקרה – לא זה ידע ולא זה ידע – שני העמים יפסידו.

<< אורח >> עידן עבודי: << אורח >>

למה? בתקן מוגדר הפונט.
אורח >> חן בר-יוסף: << אורח
עוד יותר טוב.

<< אורח >> עידן עבודי: << אורח >>

עידן עבודי, משרד התחבורה. התקן מגדיר את הפונט, יש הגדרות לפונטים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני חושב שלפחות בהתחלה צריך את זה גם בערבית וגם בעברית.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

לא מתכוונים להחליף את זה הרבה פעמים. ישימו וזהו, מה שיהיה יהיה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בתוך שנה, או שאנשים כבר בתוך העניין או שאנשים לא בתוך העניין.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

זה יכול ללוות אותנו חלקית. אנשים עם רכבים חדשים כן יקנו את זה, רכבים - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מה אתה אומר?

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

כשאתה רואה מגילה, אתה אני מניח קורא אותה פחות.

<< אורח >> עידן עבודי: << אורח >>

אבל שם יש סימון. מה שנהוג בעולם זה סימון שאתה יודע, אם כתוב M15 זה אומר משהו, לא סתם כתוב M15. זה כבר מדליק נורה אם אתה רואה משהו, זה לא 95. אם אתה תקרא פטל, אתה תשים? לא. לא צריך אזהרה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יקירי, אני שאלתי שאלה פשוטה, נתת לי הרצאה. רציתי שתגיד לי את עמדתך האם ליד העברית אתה מציע שתהיה גם ערבית, או לא.

<< אורח >> עידן עבודי: << אורח >>

אני לא חושב.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. אז יהיה. גם בעברית וגם בערבית. זו שפה רשמית בישראל, חלק בלתי נפרד.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

אין בעיה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מזלכם שחאג' לא היה פה, הוא היה מבקש גם לצייר בערבית את הכול, אז אני עשיתי לכם הנחה. זה א'-ב'. החברה הערבית היא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, ואם הגדרנו אותה כשפה רשמית נוספת, אז בבקשה בואו נתנהג כך. זה הכול. הלאה, הקראה.

<< אורח >> חגית אייזנמן-מלכה: << אורח >>
"צו הפעלת רכב (מנועים ודלק)(הפעלת רכב מנועי בבנזין)(תיקון), התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 3, 4 ו-20(א) לחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א-1960 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר התחבורה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:

תיקון סעיף 1
1.
בסעיף 1 לצו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין), התשכ"א-1961 (להלן - הצו העיקרי) –
0. בהגדרה "בנזין", בסופה יבוא: "וכן תערובת בנזין מתנול";
0. בסופו יבוא:
""תערובת בנזין מתנול" - תערובת של בנזין ומתנול העומדת בדרישות תקן ישראלי ת"י 90 חלק 4 – "בנזין לרכב מנועי: תערובת מתנול-בנזין (דלק) המורכבת מ– 85% בנזין נטול עופרת (דלק) ו–15% מתנול (M15);
"תקן ישראלי" –תקן שנקבע לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953.".

הוספת סעיף 3ב
1.
לפני סעיף 4 יבוא:מכירת
תערובת בנזין מתנול
בתחנת תדלוק
"3ב
על אף האמור בצו זה, לא ימכור אדם תערובת בנזין מתנול בתחנת תדלוק אלא אם כן הוצג על משאבת התדלוק, באופן בולט לעין, שלט שבו נכתב:" – צריך להיות פה "בעברית ובערבית" לפי בקשת הוועדה – ""תערובת בנזין מתנול אינה מתאימה לכל רכב. יש להיוועץ ביצרן הרכב או נציגו לפני השימוש בדלק זה"."


את הסיומת של המתדלק הורדנו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי.

<< דובר >> אביגל כספי: << דובר >>

ההערה היחידה שלי - לפי דעתי, הפתיחה של "על אף האמור בצו זה" היא מיותרת כי זה לא על אף האמור, זה עוד הוראה שאי אפשר למכור את תערובת הבנזין אם אין שלט.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

היא חלק מהצו.

<< דובר >> אביגל כספי: << דובר >>

זה לא על אף האמור בצו, כלומר יש רשימה של איסורים בצו וזה לא על אף האמור.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

אמור זה שמותר למכור.

<< אורח >> חגית אייזנמן-מלכה: << אורח >>

על אף זה שאנחנו התרנו למכור.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

זה מותנה.

<< דובר >> אביגל כספי: << דובר >>

כן, אבל זה פשוט אומר – לא ימכור אדם אלא אם הוצג שלט.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני לא מבין מה הבעיה. אנחנו אמרנו שבוודאי בהתחלה חייבת להיות הודעה, אז שיהיה ברור – לא ימכור אדם. זה הכי פשיטא.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

לא. הוויכוח הוא האם זה על אף האמור בצו זה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. הבנתי.

<< אורח >> חן בר-יוסף: << אורח >>

זה יותר לשוני מכל דבר.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

עניין משפטי.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

הבנתי, סליחה.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

אני מציעה להשאיר לעורכת הדין כספי לבדוק את זה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שבו ביניכם. כל החלטה שתקבלו ביניכם, מבחינתי מקובל.

<< דובר >> אביגל כספי: << דובר >>

אז נסכם בינינו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן, זה ניסוחי.

<< אורח >> חגית אייזנמן-מלכה: << אורח >>

נתייעץ עם מחלקת נוסח במשרד המשפטים, מבחינתי מה שהם יגידו, לא משנה לי.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

ומתווסף סעיף התחילה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מתי?

<< קריאה >> קריאה: << קריאה >>

30 יום.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

30 יום אמרנו, סליחה. נכון. יש הערות? מישהו רוצה לפני שאנחנו מצביעים? זה כמו בחתונה קתולית, לא יעזור לכם אחרי כן, אנחנו נצא לדרך.

הצבעה

בעד – פה אחד
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (תיקון), התשע"ח-2018, נתקבל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

הצו אושר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<< סיום >> הישיבה ננעלה בשעה 14:10. << סיום >>

קוד המקור של הנתונים