ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/12/2018

הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון מס' 7) (הפסקת חיוב וסליקה בשל עסקאות עם ספק מפר), התשע"ט-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים