ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/11/2018

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 35) (סגן ראש רשות ברשות מקומית מעורבת), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת העשרים

הכנסת31
ועדת הפנים והגנת הסביבה
11/11/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 735
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום ראשון, ג' בכסלו התשע"ט (11 בנובמבר 2018), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - סגן ראש רשות ברשות מעורבת), התשע"ו-2016 (פ/2939/20), של חבר הכנסת דוד אמסלם – הכנה לקריאה ראשונה
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
חברי הכנסת
דוד ביטן
מוזמנים
מנהלת אגף בכיר בקרת ההון האנושי ברשויות, משרד הפנים - גלית וידרמן

מרכזת בקרת הון אנושי ברשומ"ק, משרד הפנים - עדי דביר

מנהל מחלקה ייעוץ משפטי כוח אדם ושכר, משרד הפנים - ליטל בלומנטל

עוזר ראשי ייעוץ משפטי כוח אדם ושכר, משרד הפנים - מיכל פורת

רכז פנים באגף תקציבים, משרד האוצר - איתי טמקין

עוזרת ראשית, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - שרון רוברטס

מ"מ ראש העיר נצרת עילית - אלכס גדלקין

אחראית קשרי כנסת, המכון הישראלי לדמוקרטיה - אליזבט זלטקיס ג׳ייקובס

עו"ד, חוקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה - עודד רון
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבויהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - סגן ראש רשות ברשות מעורבת), התשע"ו-2016 (פ/2939/20), הצעת ח"כ דוד אמסלם
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – סגן ראש רשות ברשות מעורבת). חברי דוד ביטן, אני מבין שאתה מייצג את המציעים, אתה מוזמן להציג.
דוד ביטן (הליכוד)
ביקש זאת ממני יושב ראש הקואליציה, שהוא גם מגיש הצעת החוק עם אוסאמה סעדי – אוסאמה סעדי כבר לא חבר כנסת. המצב הוא שבערים מעורבות מעל 20% יש בעיה, ואם יש בעיה עם הנוסח, נתקן אותו. מצד אחד, יש מקומות שלא נותנים ייצוג לערבים שיש להם 20%, ומצד שני יש בעיות קואליציוניות, למשל בלוד. בלוד הוא נגיד רוצה להכניס את הבית היהודי, ומצד שני יש לאוכלוסייה הערבית שישה מנדטים. אם הוא ייתן סגן לאוכלוסייה הזאת במקום לבית היהודי, ייווצר שם תוהו ובוהו.

לכן צריך לאפשר לראש העיר איזושהי יכולת לתמרן בבעיות הקואליציוניות לאור העובדה שיש אוכלוסייה ערבית גדולה, ואנחנו מדברים על רשות, לא חובה, מצד אחד; מצד שני, ברור שצריך להחריג פה את ירושלים, מכיוון שלירושלים יש חוק נפרד.
היו"ר יואב קיש
מוחרג בנוסח?
גלעד קרן
בנוסח המקורי לא.
היו"ר יואב קיש
צריך להחריג.
דוד ביטן (הליכוד)
פה מדובר בסך הכול על חמש ערים שיש להן 20% - לוד, רמלה, נצרת עילית, עכו וחיפה. אלה הערים שנכנסות פנימה. זה לא הרבה, אין לזה עלות תקציבית רצינית. גם ראש העירייה – זה בסמכות שלו להחליט אם כן או לא, זאת לא חובה.

שמעתי מהיושב-ראש שאתם רוצים רק עיר כזאת – אני אומר בלי תנאים, אין מצב שאם תשימו תנאים אז לא יהיה - - -
היו"ר יואב קיש
קודם כל, אני מבקש שנקריא את החוק כדי שנוכל להתקדם.
גלעד קרן
המקורי?
היו"ר יואב קיש
אנחנו עוסקים רק בהצעה המקורית, אותה נראה אם אנחנו רוצים לתקן.
גלעד קרן
"הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – סגן ראש רשות ברשות מעורבת), התשע"ו–2016

הוספת סעיף 15א2
1.
בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
התשל"ה–1975, אחרי סעיף 15א1 יבוא
"סגן ראש רשות ברשות מעורבת
15א2.
(א) על אף האמור בסעיפים 15 ו-15א1, ברשות מקומית שלפחות 20% מתושביה אך פחות מ-50% מהם הם בני קבוצת מיעוט לאומי או דתי (בסעיף זה – רשות מעורבת), יתווסף על המספר המנוי בסעיפים כאמור סגן ראש רשות נוסף, השייך לאותו מיעוט, שייבחר על ידי המועצה מבין חבריה בדרך האמורה בסעיף 26.(ב) ברשות מעורבת שבה בני המיעוט כאמור בסעיף קטן (א) נמנים עם שתי קבוצות מיעוט לאומי או דתי, תבחר המועצה סגן אחד מכל קבוצת מיעוט לאומי או דתי; כל אחד מהסגנים שייבחרו כאמור יכהן מחצית מתקופת הכהונה, בסדר שתקבע המועצה."
היו"ר יואב קיש
עכשיו יש לי כמה שאלות לנוסח. ראשית, איך מתייחסים פה ללאומי או דתי?
גלעד קרן
אחת ההערות שלנו שיש פה בעיה עם ההגדרה מה זה "מיעוט לאומי או דתי". אנחנו מציעים לפשט את ההגדרה הזאת ופשוט לכתוב ש-"20% מתושביה אך פחות מ-50% מהם" אינם יהודים לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זה דומה להגדרה שיש - - -
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז, אז תתקן, זה אישור מקובל.
דוד ביטן (הליכוד)
למה לא לפי משרד הפנים? ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ייקח ארבע שנים עד שהיא מעדכנת, תמיד המספרים שונים.
ליטל בלומנטל
צריך לבחון אם לעשות את זה לפי מבחן התושבים או לפי - - -
גלעד קרן
ככה זה בחוק התכנון והבנייה לגבי - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא, עזוב תכנון ובנייה, צריך לעשות את זה לפי משרד הפנים. הלשכה המרכזית – עד שהיא מעדכנת, לוקח זמן.
היו"ר יואב קיש
מה הבעיה שיעשו את זה לפי הרישום של מרשם הפנים?
גלית וידרמן
אנחנו צריכים לבחון את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
מה יש לבחון?
גלית וידרמן
אנחנו גם מעדכנים.
היו"ר יואב קיש
לקריאה ראשונה נעשה את זה לפי משרד הפנים. אתם תבחנו, ואם יש בעיה, תגידו לנו, בסדר? משיב מרשם האוכלוסין.
דוד ביטן (הליכוד)
לא אוכלוסין – פנים.
היו"ר יואב קיש
מרשם האוכלוסין זה של משרד הפנים.
דוד ביטן (הליכוד)
מרשם האוכלוסין, סליחה.
איתי טמקין
גם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - האוכלוסייה מתעדכנת - - -
היו"ר יואב קיש
לא לא, הוא מוסיף סקרים, זה לא אותו דבר.
אלכס גדלקין
גם מינוי סגנים הולך לפי משרד הפנים.
דוד ביטן (הליכוד)
שלוש, ארבע שנים לוקח.
היו"ר יואב קיש
משרד האוצר, אני רוצה להבין, קודם כל לכם יש התייחסות לעניין?
איתי טמקין
ספציפית לסעיף הזה? לא, לכל החוק יש לי.
היו"ר יואב קיש
לא, לכל החוק, בוא נשמע. אתה יודע מה? אתה צודק, אמרנו שאת הנושא הזה אנחנו משנים להגדרה של לא יהודי – זה מקובל. עוד הערות?
גלעד קרן
כפי שאמרנו, לגבי ירושלים - - -
היו"ר יואב קיש
את ירושלים צריך להחריג, נכון, זה גם ברור וזה מקובל.

מבחינת משרדי הממשלה, האם באמת מדובר רק על חמש ערים, או שאתם יודעים על יותר?
איתי טמקין
אם לא מחשיבים מועצות אזוריות, צריך להחריג בנוסח מועצות אזוריות.
דוד ביטן (הליכוד)
תחריג, אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
אז תחריג מועצות אזוריות.
גלעד קרן
החוק הזה לא מדבר - - -
איתי טמקין
גם חמש - - -
היו"ר יואב קיש
אז לפחות אנחנו מדברים על אותם תפוחים. אפשר להתווכח על התפוח, אבל על אותו תפוח.

אז אמרנו לא יהודי, מחריגים את ירושלים. עוד הערות יש לך? צריך להיות לבחירת ראש הרשות, שזה גם לא מופיע כרגע.
גלעד קרן
אנחנו כתבנו שזאת תהיה רשות ולא חובה.
היו"ר יואב קיש
זה כתוב?
גלעד קרן
לא, אנחנו נתקן שהמועצה תהיה רשאית לבחור.
היו"ר יואב קיש
בדיוק, רשאית לבחור.
גלעד קרן
לגבי סעיף (ב), שמדבר על מקרה שיש שתי קבוצות דתיות בתוך המיעוט, אנחנו מציעים שהן באמת תהיינה קבוצות משמעותיות ולא אדם אחד.
היו"ר יואב קיש
בגלל זה לא הייתי נכנס לזה, בשביל מה בכלל כל סעיף (ב)?
דוד ביטן (הליכוד)
ראש העיר מחליט את מי הוא מכניס לקואליציה.
היו"ר יואב קיש
בדיוק, אז למה הכנסתם ל-(ב)? אני הייתי מוריד את (ב). מספיק שיש לו מעל 20% לא דתיים, יש לו סגן, יעשה מה שהוא רוצה.
דוד ביטן (הליכוד)
אז הוא מחליט את מי להכניס.
איתי טמקין
אבל זה חלק מהמהות של החוק.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אם יש למשל שני מנדטים לזה וארבעה מנדטים לזה, הוא יכול להכניס את מי שהוא רוצה.
איתי טמקין
אבל הוא חייב להיות נציג של המיעוטים.
היו"ר יואב קיש
נכון, אבל זה כתוב ב-(א), לא ב-(ב). ב-(ב) כתוב אם יש שתי קבוצות, מתחיל לדון פתאום על שתי קבוצות.
גלית וידרמן
נכון, ואז מאיזה קבוצה אתה מחליט?
היו"ר יואב קיש
שיחליט ראש העיר, למה אני צריך לקבוע לו?
דוד ביטן (הליכוד)
הוא מחליט, מה זאת אומרת?
גלית וידרמן
אבל אז זה יכול להיות גם לא פרופורציונלי לגודל האוכלוסייה.
דוד ביטן (הליכוד)
שלא יהיה, אז מה?
היו"ר יואב קיש
הוא לוקח מיעוט, הוא לוקח מישהו שהוא לא יהודי, בין אם הוא מוסלמי או נוצרי, למה אני צריך לקבוע לו?
דוד ביטן (הליכוד)
אבל דבר אחד כן צריך להכניס, אם סתם לדוגמה עכשיו בבית היהודי יש ערבי ברשימה, הוא לא יכול לקחת אותו, הוא צריך לקחת מסיעה של ערבים.
היו"ר יואב קיש
נכון, אז איך יודעים?
קריאה
הכוונה לקחת מסיעת האופוזיציה.
גלעד קרן
אף אחד לא אומר שדווקא מי שבאופוזיציה ייצג יותר נכון את האוכלוסייה.
היו"ר יואב קיש
לא, הוא לוקח מישהו לא יהודי, איך אתה יכול לקבוע אם מישהו לא יהודי רק מסיעה שהיא כאילו מזוהה עם סיעה ציונית?
דוד ביטן (הליכוד)
לא מזוהה, אם היא סיעה ערבית, אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
מאיפה אתה יודע? מה זה סיעה ערבית? מי קובע איזו סיעה? אתה יכול לקבוע, מה אתה קובע? לפי סיעות? אתה רוצה להוסיף לאותן ערים מישהו שהוא לא יהודי.
אלכס גדלקין
היום אנחנו התמודדנו בבחירות וחלק מהאוכלוסייה הערבית הצביעה לנו. אנחנו רוצים למנות מישהו מהסיעה שייצג את האוכלוסייה הערבית.
היו"ר יואב קיש
ויש לכם מישהו לא יהודי?
אלכס גדלקין
לא.
דוד ביטן (הליכוד)
אמרתי אוקי, שכנעת אותי.
היו"ר יואב קיש
הרעיון הוא שיהיה ייצוג ללא יהודים בתור סגן ראש עיר, אני לא אתחיל לקבוע מאיזה סיעה. אני לא יכול לקבוע מאיזה סיעה.
איתי טמקין
כל עוד הסגן עצמו הוא לא יהודי.
דוד ביטן (הליכוד)
לא יהודי, מקובל.
גלית וידרמן
אבל זה לא צריך להיות מהסיעה עצמה שמייצגת?
היו"ר יואב קיש
מי קבע? מי החליט שהסיעה מייצגת? אלה בחירות, אנחנו לא ניכנס לזה. אנחנו רוצים ייצוג למגזר הלא יהודי לסגנים, זה מה שאנחנו רוצים.
אלכס גדלקין
אתה באופן אוטומטי מכניס אותם לקואליציה.
היו"ר יואב קיש
לא, זה לבחירה. רוצה ראש העיר – יכניס. לא רוצה – לא יכניס, לא חובה. סעיף (ב) מיותר לדעתי.
גלעד קרן
השאלה מה קורה אם יש מצב שלצורך העניין יש 60% יהודים, 20% מוסלמים ו-20% נוצרים.
דוד ביטן (הליכוד)
לא חשוב.
היו"ר יואב קיש
יש לו מספיק, זה לא שאין לו. אני רוצה רגע לחדד, ותעזרו לי, כי אני מצטער, לא ראיתי את 15א1 ו-15. יש לך פה את הנוסח של 15? בוא נראה.
גלעד קרן
15 זה מספר הסגנים באופן כללי ו-15א1 זה סגני שכר.
היו"ר יואב קיש
15 – סגנים נוספים, בעיריית ירושלים שישה.
גלעד קרן
ו-15א1 אומר כמה מתוכם יקבלו שכר.
ליטל בלומנטל
אנחנו מדברים פה רק על שכר, לא על ייצוג.
היו"ר יואב קיש
עכשיו אנחנו מגיעים להוספת סעיף 15א2 או ב.
קריאה
או אפשר להטמיע את זה בסעיף עצמו, השאלה - - -
גלעד קרן
אנחנו מנסים להטמיע את זה בתוך - - -
היו"ר יואב קיש
קודם כל, סעיף (ב) מיותר, מורידים את סעיף (ב) בנוסח המקורי, נשארים עם סעיף אחד, סעיף (א). לגבי זה אמרנו שאתה אחרי זה צריך לסכם את כל השינויים.

קודם כל זאת רשות, המועצה רשאית.

יש עוד דבר שאני רוצה שיהיה גם ברור, שתוספת הסגן הזאת נותנת לו אפשרות להביא סגן – איך זה מתחלק? הוא יכול להחליט אם הסגן הזה יהיה בשכר או לא בשכר, זאת אומרת הוא בכל מקרה מרוויח עוד סגן בשכר, ועכשיו יחליט אם הוא רוצה שזה יהיה ערבי או לא.
דוד ביטן (הליכוד)
---בכל הסגנים ככה.
איתי טמקין
לא, הוא לא מרוויח עוד סגן בשכר בכל מקרה, רק אם הוא ממנה ערבי.
היו"ר יואב קיש
נגיד יש רשות שיש לה ארבעה סגנים, שלושה בשכר, אחד לא בשכר. במקרה הרשות הזאת היא אחת מחמש הרשויות האלה, והיא מקבלת עוד סגן, מקבלת סגן בשכר. זאת אומרת שעכשיו יש לו חמישה סגנים, ארבעה בשכר ואחד לא בשכר. הוא יכול להחליט לתת לנציג הערבי את הסגן לא בשכר. אני לא מחייב אותו בחוק לתת לסגן בשכר – ממש לא, אני מחייב לתת סגן לא יהודי – גם לא ערבי, זה יכול להיות צ'רקסי, לא יודע. סגן לא יהודי אחד נוסף - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא לא, חייב לתת לו - - -
היו"ר יואב קיש
לא, ממש לא.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מושך את החוק.
היו"ר יואב קיש
אז תמשוך.
דוד ביטן (הליכוד)
מה העניין הזה?
היו"ר יואב קיש
לא הגיוני, אתה צריך להכתיב לו שמישהו יהיה בשכר או לא?
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זה כל הרעיון, אתה נותן לו עוד סגן.
היו"ר יואב קיש
אז מה, הכסף הרעיון? הוא מקבל עוד סגן. אני נותן לראש העיר עוד כלי, אם הוא מחליט למנות סגן לא יהודי, זה הכול. החליט לא למנות סגן לא יהודי, לא קרה כלום.
דוד ביטן (הליכוד)
למה אתה נכנס לזה?
היו"ר יואב קיש
בוודאי שאני נכנס לזה.
ליטל בלומנטל
ההצעה מדברת על סגן בשכר.
דוד ביטן (הליכוד)
עזוב, אני מושך.
היו"ר יואב קיש
אז תמשוך.
דוד ביטן (הליכוד)
מתחילים יותר מדי עם מסחרה. עזוב אותי, לא מתאים.
היו"ר יואב קיש
עשר דקות הפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:23 ונתחדשה בשעה 11:26.)
היו"ר יואב קיש
אנחנו חזרנו אחרי הפסקה. אתה מנצרת עילית, אתה רוצה בבקשה להתייחס לחוק?
אלכס גדלקין
כדי להבין את מורכבות הקואליציה, אנחנו מאוד רוצים שכן יהיה לנו סגן נוסף. ראש העיר יוכל להחליט, אם הוא יהיה בשכר או בתואר.
היו"ר יואב קיש
כן, וגם יכול להיות שחצי-חצי, אלה הסמכויות של ראש העיר. הוא יקבל סגן נוסף, הוא חייב להיות ערבי. ההחלטה על שכר או לא, או אם לחלק את זה לכאן או לכאן, היא של ראש העיר – זה ככה לגבי כל הסגנים.
איתי טמקין
כממשלה, עמדת שרים מדברת אחרת. תיכף נציג אותה.
היו"ר יואב קיש
אני הבנתי שלגבי עיריית תל אביב, אני לא יכול להכניס אותה דרך רשות מעורבת, כי הם רק 4.5%.
עודד רון
וגם חיפה.
היו"ר יואב קיש
חיפה בפנים לדעתי.
איתי טמקין
אני אקריא את רשימת הרשויות – מעל 20% הרשויות שנכנסות פנימה זה ירושלים, אבל אנחנו מחריגים אותה פה בחוק, לוד, מעלות תרשיחא, נצרת עילית, עכו ורמלה – חמש רשויות.
ליטל בלומנטל
וחיפה במצטבר גם.
היו"ר יואב קיש
מה עם עכו?
איתי טמקין
לוד, מעלות תרשיחא, נצרת עילית, עכו ורמלה.
היו"ר יואב קיש
אז חיפה לא בפנים. מה אומר משרד הפנים?
ליטל בלומנטל
מה שיש לי זה לא נתונים מעודכנים, אבל לכאורה, יש שם 20% בני מיעוטים בכללי. כלומר, אנחנו מחריגים את זה למוסלמים-נוצרים, ויש גם אחרים.
דוד ביטן (הליכוד)
אז אמרנו לא יהודי, יש להם 20% או אין להם?
ליטל בלומנטל
אחרים מוגדרים, ויכול להיות מהבהאיים, דרוזים או אחר.
גלעד קרן
ההגדרה אומרת שלפחות 20% אינם יהודים.
איתי טמקין
אינם יהודים – אז לפי זה גם חיפה בפנים.
היו"ר יואב קיש
אז חיפה בפנים, למה אתם אומרים שלא?
ליטל בלומנטל
אני מניחה שיש עוד.
דוד ביטן (הליכוד)
מי? מי למשל?
גלית וידרמן
יש לבחון גם את הנושא של נצרת עילית.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה 20% לא יהודים? בכפר דרוזי למשל יש 90%.
היו"ר יואב קיש
לא, פחות מ-50%, מיעוט. יש רוב יהודי, ועדיין - - -
ליטל בלומנטל
ואם הם 49.5%? למה אין חוסר ייצוג במצב הקיים? למה צריך לחזק אותם?
היו"ר יואב קיש
יותר מ-20% ולא יותר מ-50%, בין 20% ל-50%.
דוד ביטן (הליכוד)
ואם יש 70%-30%?
היו"ר יואב קיש
אז לא. 30% מיעוט? כן. 70% רוב ערבי?
דוד ביטן (הליכוד)
לא, 70% לא יהודים.
היו"ר יואב קיש
אז לא.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, 40% לא יהודים.
היו"ר יואב קיש
יש עוד נושא. פנה אלי ראש המטה של חולדאי מעיריית תל אביב ואמר לי שיש להם בעיה. אני חושב שזאת פרשנות ארוכה לסעיף מסוים שהובן לא נכון, וזה שהם נפגעו בקבלת סגן בעניין הזה. הוא שאל אם אפשר יהיה בחקיקה הזו גם לעשות תיקון ולהוסיף עוד סגן לעיריית תל אביב. ניסיתי להבין ממנו את העניין. אתם מכירים את הוויכוח שהיה עם עיריית תל אביב?
דוד ביטן (הליכוד)
אני אגיד לך למה הוא מתכוון. בזמנו החליטו ש-250,000 יקבלו עוד סגן. להם היו חמישה, ואז כאילו לא נתנו להם את השישי. הם אומרים עכשיו: אנחנו מעל חצי מיליון, אז תיתן מעל חצי מיליון סגן שר. זה פותר את הבעיה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שאומר שיש המון ערבים, אבל לא אחוז גבוה. תן להם עוד סגן שיפתור את הבעיה.
היו"ר יואב קיש
5% - אבל אפשר לרשות מעל - -
דוד ביטן (הליכוד)
-- מעל חצי מיליון.
היו"ר יואב קיש
בוא נראה רגע את החוק.
איתי טמקין
אבל זה חוק אחר. הם אומרים שחיפה בכל מקרה נכנסת.
דוד ביטן (הליכוד)
מצוין, אז ניתן לתל אביב מעל חצי מיליון.
איתי טמקין
אבל זה בכלל לא קשור לחוק הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא קשור.
היו"ר יואב קיש
למה לא? זה בדיוק הסעיפים שאנחנו מתקנים, ההקשר הוא אחר.
איתי טמקין
ועדת שרים והממשלה דנה וגיבשה עמדה לגבי - - -
היו"ר יואב קיש
אני לא עובד של ועדת השרים לממשלה, בסדר? זאת כנסת, היא ריבונית. עוד פעם תגיד לי ועדת שרים, אני לא אתן לך לדבר. די, תציג את עמדת משרד האוצר, עמדת הממשלה, אבל אנחנו בכנסת.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא חייב להגיד ועדת שרים.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אבל הוא מנסה בגלל ועדת שרים, להגיד: אתם לא יכולים. אנחנו יכולים, הכנסת סוברנית, היא תעשה מה שהיא חושבת. רוצים בוועדת שרים לבטל – שיגידו את עמדתם.
דוד ביטן (הליכוד)
תסביר את העמדה ונראה מה המצב. בגללו אנחנו החלטנו לתת את החצי מיליון.
היו"ר יואב קיש
לא, הם פנו אלי. אני אומר לך שגם פנו אלי.
דוד ביטן (הליכוד)
בלי קשר, אבל זה פותר את הבעיה שהוא מעלה – לא קשור להצעה, אבל זה פותר את הבעיה.
עודד רון
לפי ההגדרה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – ואנחנו פועלים בדיוק לפי ההגדרה הזאת – לא ברור למה החוק חל רק על חמש מתוך שבע ערים שמוגדרות ערים מעורבות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
דוד ביטן (הליכוד)
---נכנסה פנימה, עזוב.
עודד רון
אבל אני חולק על הפרשנות הזאת. לפי הפרשנות הזאת, יכול להיות שאני לא מבין את זה טוב, אבל מקבוצת המיעוט, זה צריך להיות מאותה קבוצת מיעוט שיש 20%.
.
היו"ר יואב קיש
לא יהודים, מי שהם לא יהודים.
דוד ביטן (הליכוד)
לא יהודים, עזוב אותנו.
עודד רון
אז תל אביב, שזאת העיר הכי גדולה מבין הרשויות המקומיות המעורבות.
איתי טמקין
העמדה שלכם, שהסגן הנוסף בתל אביב יהיה גם כן ערבי; שהסגן הנוסף שאתה רוצה להוסיף היום לתל אביב יהיה ערבי, זאת עמדתך?
עודד רון
מתוך קבוצת המיעוט.
איתי טמקין
מתוך קבוצת המיעוט – אוקי, יש למכון עמדה אחרת.
דוד ביטן (הליכוד)
לא קשור, אני אגיד לך למה לא קשור? כי פה זה 4.7%, אז כל אחד יגיד לנו, ניתן לו?
איתי טמקין
אז זה חוק להוספת סגן נוסף סתם לתל אביב, זה נושא אחר.
דוד ביטן (הליכוד)
מחצי מיליון ומעלה.
איתי טמקין
זה נושא אחר, נכון.
דוד ביטן (הליכוד)
בסדר, לא נורא, אבל פותרים בעיה.
היו"ר יואב קיש
זה נושא שצריך לדבר עליו, אבל אני רוצה גם לעבור על כל הנושאים של הייעוץ המשפטי.
גלעד קרן
אז מה הוחלט לגבי השכר?
דוד ביטן (הליכוד)
מה שאמר היושב-ראש. אני אמנם לא הסכמתי, אבל יאללה, בסדר.
היו"ר יואב קיש
אני חושב שהצלחתי להעביר את המסר. קודם כל נותנים סגן נוסף בשכר לאותן עיריות וחייב להיות סגן אחד ערבי. ההחלטה אם הערבי יקבל שכר או לא, כפופה לראש העיר. היא יכולה להיות חצי תקופה זה, חצי תקופה זה, זה לא משנה. הוא מקבל עוד סגן בשכר בלי קשר.
דוד ביטן (הליכוד)
האמת, זה תלוי במנדטים.
היו"ר יואב קיש
אי אפשר לקבוע להם.
גלעד קרן
אני רק אבהיר את הנקודה, אם המועצה החליטה למנות סגן נוסף מקבוצת המיעוט, למעשה הרשות המקומית מקבלת סגן נוסף - - -
היו"ר יואב קיש
נכון, בדיוק.
דוד ביטן (הליכוד)
הם יערבבו את זה איך שהם מבינים.
גלעד קרן
השאלה האחרונה היא שאלת התקציב והחוזק של הרשות המקומית, שאנחנו מוסיפים לה פה סגן נוסף בשכר. אני לא יודע בדיוק מה העלות של סגן בשכר.
דוד ביטן (הליכוד)
תכתוב תחולה מידית, שלא יגידו שזה מהפעם הבאה.
קריאה
ההצעה אומרת שזה מהבחירות הבאות.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה רואה למה? זה היה לפני שנה וחצי. לא סתם אני מעיר.
היו"ר יואב קיש
הכוונה מידית, הכוונה לתחולה מידית.
דוד ביטן (הליכוד)
תדגיש תחולה מידית, שלא יהיו פרשנויות.
היו"ר יואב קיש
כבר אמרנו שאין פרשנויות.
איתי טמקין
הערכת עלות של משרד הפנים ושל משרד האוצר היא שעלות לכל רשות שממנה סגן נוסף בשכר זה מיליון שקל לרשות, מיליון שקל שנתי לרשות.
דוד ביטן (הליכוד)
איך מיליון? אה, אתה מכניס גם את הפקידה?
איתי טמקין
כן.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא מכניס גם את הציוד המשרדי.
גלית וידרמן
סגן בשכר מרוויח 28,000 שקלים בחודש שכר יסוד, ובנוסף הוא מקבל עוד 3,400 שקל תוספת יוקר, רכב ותנאים נלווים. בנוסף הוא מקבל גם רכזת לשכה.
היו"ר יואב קיש
מה העלות שלה?
גלית וידרמן
יועץ ועוזר אישי.
היו"ר יואב קיש
מה העלויות שלהם?
גלית וידרמן
אנחנו עשינו את העלות הכוללת.
היו"ר יואב קיש
לא, נראה לי שהכול הכול 50,000 שקל לחודש, איך הגעתם לפי שניים?
דוד ביטן (הליכוד)
הם מכניסים את הפקידה, כמה הפקידה מרוויחה? חצי מיליון?
דוד ביטן (הליכוד)
לא, לסגן יש גם עוזר.
גלית וידרמן
יש לו גם עוזר.
היו"ר יואב קיש
עוזר, פקידה, סגן ורכב.
אלכס גדלקין
העלות שלו זה 120,000 שקל שנתי.
דוד ביטן (הליכוד)
הפקידה והסגן זה 300,000, זה בערך 750,000 שקל.
היו"ר יואב קיש
אפשר מספרים מדויקים? אני לא אוהב את המיליון.
דוד ביטן (הליכוד)
בערך 750,000 שקל.
גלית וידרמן
השכר שלו עומד על 372,400 – זה המספר המדויק. בנוסף, כמו שאמרנו, יש לו עוזר ורכזת לשכה. עוזר עומד על 120,000 שקל.
היו"ר יואב קיש
אז אנחנו בחצי מיליון.
דוד ביטן (הליכוד)
ועוד פקידה – עוד 120,000.
גלית וידרמן
רכזת לשכה.
היו"ר יואב קיש
עוד 100,000? 600,000 שקל.
דוד ביטן (הליכוד)
נו, ועוד הוצאות מסביב – הוצאות מסביב.
גלית וידרמן
הוצאות רכב שהוא זכאי להן.
היו"ר יואב קיש
3,000 שקל כפול 12 – בסדר, עוד 40,000.
גלית וידרמן
והוא זכאי גם למענקי - - -
היו"ר יואב קיש
יש לך רישום של כל המספרים? תקריאי לי בבקשה מספרים. הקראת לי שני מספרים, תמשיכי עם המספרים.
גלית וידרמן
אנחנו לא מול כל המספרים.
היו"ר יואב קיש
אה, אז אין לך.
גלית וידרמן
אבל זה נעשה במשרד.
היו"ר יואב קיש
אז אני אומר לך שזה לא יותר מ-700,000 שקל, ואת לא יכולה להגיד שזה מיליון. זה 700,000 שקל. אולי אתם מפזרים 300,000 שקל ככה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה גם הרבה כסף, לא שזה לא הרבה כסף – זה הרבה, אבל - - -
היו"ר יואב קיש
המספר הוא 700,000 שקלים, אני רוצה להבין שאתם מסכימים עם זה. אם לא, אני רוצה פירוט.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל היציבות העירונית והצורך לייצג את המיעוט לא פחות חשובים.
גלית וידרמן
אנחנו נעביר לוועדה את הפירוט המדויק.
דוד ביטן (הליכוד)
תעבירו בסיבוב השני. תגידו לי, היציבות השלטונית והצורך לייצוג המיעוט לא פחות חשובים מהכסף הזה.
גלית וידרמן
לא אמרנו שלא, לכן - - -
היו"ר יואב קיש
העלות היא 700,000. אתם תקבלו זכות דיבור, עכשיו האוצר בזכות דיבור.
איתי טמקין
לכן בגלל שיש פה עלות תקציבית, גם אם זה 700,000 שקל וגם אם זה מיליון שקל לרשות – עמדתנו היא שרק רשויות שמציגות תקציב מאוזן בשלוש השנים האחרונות, יזכו להטבה הזאת.
היו"ר יואב קיש
למי מהרשויות האלה יש תקציב מאוזן בחמש שנים?
דוד ביטן (הליכוד)
לא, עזוב אותך מהשטויות האלה, אני הולך. לפי השיטה, אתה נותן ולוקח באותו רגע.
איתי טמקין
למה? אני לא מדבר על רשות שיש לה מענק איזון, גם מענק איזון זה בסדר.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה תקציב לא מאוזן? היא יכולה להגיש תקציב לא מאוזן?
איתי טמקין
אם היא תסיים את השנה לא מאוזן.
דוד ביטן (הליכוד)
אז מה יבקשו אחורנית את הכסף?
היו"ר יואב קיש
מי מהחמש האלה זכאית?
איתי טמקין
נעביר רשימה.
היו"ר יואב קיש
לא נעביר, תראה לי עכשיו.
איתי טמקין
לא, אין לי פה.
היו"ר יואב קיש
אז אני אחליט על זה בין קריאה ראשונה לשנייה, אני לא אחליט עכשיו, אם אתה לא מעביר לי.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל מה אתה דורש? אני לא מבין. אם עכשיו עושים גירעון במיליון שקל, הסגן יחזיר את הכסף?
איתי טמקין
לא, אז שנה הבאה אי אפשר להמשיך את הסגן. להחזיר כסף – אף אחד לא מחזיר.
דוד ביטן (הליכוד)
קודם כל, רוב הערים האלה מסיימות היום מאוזן.
איתי טמקין
אז אם זה מסתיים מאוזן – אין בעיה.
דוד ביטן (הליכוד)
חיפה, לוד, רמלה, נצרת עילית, אתם מאוזנים? רק עם מעלות תרשיחא יכולה להיות בעיה.
איתי טמקין
אם רוצים למנוע את החריגה של השנה, אפשר להגיד שבשתיים מהשלוש שנים האחרונות סיימו באיזון כדי למנוע את המצב ששנה אחת מוציאה את הדבר הזה. אם רשות מתנהלת כרונית לא בסדר, לא סביר שהכסף ילך למשכורות ולא לשירותים לאזרח, זאת האמירה.
היו"ר יואב קיש
הבעיה שאתה לא יודע אפילו להגיד לי מי מהן כן ומי מהן לא. אנחנו נדון בזה בין קריאה ראשונה לשנייה, עכשיו אני לא מכניס את זה.
איתי טמקין
נעביר את זה בצורה מסודרת.

העמדה שלנו זה שהחוק הזה נועד מראש לאפשר ייצוג למגזר, וזה גם טעמו.
היו"ר יואב קיש
אבל אתה חושב שזה גם כסף?
איתי טמקין
לא, ולכן אני חושב שאם נותנים את הסגן הנוסף ורוצים להגיד שיש טעם להסיט כסף - -
היו"ר יואב קיש
רגע, סגן בלי כסף זה לא ייצוג?
איתי טמקין
--אם אנחנו מגיעים למסקנה שיש טעם להסיט כסף משירותים לשכר של סגן ראש עיר נוסף, הטעם הוא שזה לשם.
דוד ביטן (הליכוד)
אם תקבל את העמדה הזאת, אתה מסיר את כל ההסתייגויות האחרות שלך?
איתי טמקין
יש לנו פה שתי הסתייגויות.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה מסיר אותן?
איתי טמקין
יש לנו שתי הסתייגויות ועל שתיהן אנחנו עומדים.
דוד ביטן (הליכוד)
בוא נגמור עם דיל מה שנקרא.
היו"ר יואב קיש
לא עכשיו, עזוב. אני תופס את זה שהייצוג זה סגן, ואין ספק שאם זה בשכר או לא, יש לזה ברמה האישית לאותו אדם בוודאי משמעות גדולה, אבל אני חושב שההחלטה הזאת צריכה להיות של ראש העיר; והוא צריך קודם כל להחליט אם הוא רוצה סגן ראש עיר לא יהודי. אם החליט שכן, עכשיו במסגרת המשא ומתן, אני משאיר לראש העיר את הדינמיקה להחליט אולי חצי מהתקופה, אולי כל התקופה, או לא, אבל בוודאי לא יכתיב לו עכשיו שהוא צריך אותו לכל התקופה.
איתי טמקין
הוא יכול למנות עוד סגן ראש עיר ערבי בתשלום בכל מקרה?
היו"ר יואב קיש
לא, לא. הוא חייב סגן ראש עיר ערבי, סליחה – לא יהודי. הוא חייב סגן ראש עיר לא יהודי.
איתי טמקין
ואחרי זה הוא יכול למנות עוד אחד בתשלום – יהודי.
היו"ר יואב קיש
יש לו היום חמישה סגנים.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה יודע שבפועל זה לא ילך.
היו"ר יואב קיש
לא משנה, אני לא רוצה להכתיב לו.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אני אסביר לך איך זה עובד.
היו"ר יואב קיש
רגע, אני רוצה לענות לו. טמקין תקשיב, יש לו היום חמישה סגנים, שלושה סגנים, לא משנה, אחד בלי שכר, שניים עם שכר, אחד בלי שכר. עכשיו הוא עונה לקריטריונים, הוא ממנה סגן ראש עיר ערבי, זאת אומרת שיש לו ארבעה סגנים. היו לו שניים בשכר, עכשיו יהיו לו שלושה בשכר. את ההחלטה מי מכל הארבעה סגנים בשכר, מתי וכו', נשאיר לו.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אם הוא לא ממנה ערבי, הוא לא יכול.
היו"ר יואב קיש
נכון.
דוד ביטן (הליכוד)
אז מה יגיד הערבי?
היו"ר יואב קיש
אז שיגיד, אין בעיה.
אלכס גדלקין
אבל זה בדיוק הסכם קואליציוני.
היו"ר יואב קיש
אבל זה משא ומתן.
דוד ביטן (הליכוד)
תן לי רגע, תן לי שנייה. מה יגיד הערבי כשהוא בא למשא ומתן?
היו"ר יואב קיש
בלי שכר אני לא בא.
דוד ביטן (הליכוד)
אז אם הוא לא בא, אין לראש העיר דבר, אז הוא ייתן לו שכר.
אלכס גדלקין
אבל ככה אין לו בכלל.
היו"ר יואב קיש
אז הוא יגיד לו: אל תבוא.
איתי טמקין
אדוני היושב ראש, כל המשמעות של הצעת החוק היא שמוסיפים לחמש רשויות האלה עוד סגן ראש עיר בשכר – בין אם יהיה ערבי ובין אם לא, זאת המשמעות של הצעת החוק.
היו"ר יואב קיש
לא, כי אם אין סגן ראש עיר לא יהודי, הוא לא מקבל, אתה לא מבין?
איתי טמקין
כדי למנות אפילו אחד בנוסף לרשימה?
דוד ביטן (הליכוד)
שאחד יהיה לא יהודי.
היו"ר יואב קיש
אין, לא יכול, לא היה ברור? אתה בדרך כלל מבין אותי.
דוד ביטן (הליכוד)
אז מה יגיד הערבי? לא רוצה. לא רוצה? יתנו לו בסוף, זה הכול, למעט בנצרת ששם אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
עוד פעם, הוא לא מרוויח עוד סגן ראש עיר, אם הוא לא מינה סגן ראש עיר לא יהודי. מינה סגן ראש עיר לא יהודי, מכסת הסגנים בשכר עולה באחת, ושיחליט למי הוא נותן מה, בסדר?
דוד ביטן (הליכוד)
אבל עדיין אותו ערבי צריך להסכים.
איתי טמקין
אז רק אם אפשר משפט אחרון, בלי חלילה להלהיט את הרוחות שוב פעם, אני אומר שזה בניגוד לעמדת ועדת השרים, ואנחנו נדון בזה בממשלה לקראת קריאה ראשונה.
דוד ביטן (הליכוד)
עוד פעם הממשלה? אני רוצה להעביר את זה בשבוע וחצי, אין זמן לממשלה.
היו"ר יואב קיש
מישהו עוד לא התייחס? משרד הפנים, בבקשה.
גלית וידרמן
אנחנו גם מצטרפים לעמדת האוצר בנושא הזה של הסגן בשכר. למעשה, מה שהוחלט בוועדת השרים לחקיקה זה שהסגן בשכר צריך להיות – ואנחנו רואים חשיבות, כי אם ממונה סגן נוסף בשכר, הוא יהיה בן מיעוט לאומי, כדי שתהיה כאן הגברה של הייצוג. אנחנו גם רואים עניין של חשיבות בהגדרה באופן יותר מדויק של המיעוט הלאומי, אז אנחנו רוצים שזה יודגש.
דוד ביטן (הליכוד)
נכון, אם זה לא יהודי – 20%.
גלית וידרמן
אבל יש גם נושא של סך המיעוטים.
היו"ר יואב קיש
סך המיעוטים מעל 20%, לא מעל 50%.
גלית וידרמן
כן, אבל יש כאן אי-בהירות גם של - - -
דוד ביטן (הליכוד)
יש בעיה אחת, למשל אם הוא רוסי לא יהודי, הוא יכול למנות אותו על חשבון החוק הזה, אבל לא משנה – בנוסח הזה של "לא יהודי", הבנת? אני לא צוחק.
היו"ר יואב קיש
נכון, לא חשבתי על זה.
אלכס גדלקין
כזה יש לנו.
דוד ביטן (הליכוד)
יש לכם הכול, שמתי לב...חייב להיות ערבי נוצרי או – לא יודע, זו בעיה. ייקחו רוסי שהוא לא יהודי וימנו אותו וזה מייצג את החוק, אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
נכון, לא חשבתי על זה.
דוד ביטן (הליכוד)
תמצא את זה בניסוח.
גלית וידרמן
הסגן צריך להיות מייצג מפלגה של מיעוט לאומי.
דוד ביטן (הליכוד)
צריך לנסח את זה, תנסחו את זה ביחד.
היו"ר יואב קיש
מפלגות אי אפשר, זאת בעיה, כי את לא יכולה להגיד איזו מפלגה מייצגת ולא מייצגת. זו בעיה, אבל צריך לנסח את זה שהכוונה היא למגזר הערבי, זה ברור.
גלית וידרמן
נכון, כי בסופו של דבר זה יכול לא למלא את כוונת החקיקה.
היו"ר יואב קיש
לא, אנחנו לא מתכוונים ללכת לפינות האלה, את זה צריך להבהיר.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו רוצים שבאמת יהיה ייצוג.
גלית וידרמן
אנחנו מבינים שהוועדה רוצה לבצע את זה, וכדאי שבאמת כך תהיה החקיקה.
דוד ביטן (הליכוד)
תנסחי את זה יחד עם גלעד קרן לקראת קריאה שנייה ושלישית.
היו"ר יואב קיש
בין קריאה ראשונה לבין שנייה ושלישית נגדיר את הניסוח המדויק עם היועץ המשפטי כדי שיהיה ברור שזו הכוונה.
גלית וידרמן
דבר אחרון בנושא של הרשויות היציבות, כי העלות כמו שציינו קודם היא עלות ניכרת - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא, לזה אנחנו לא בעד, עזבי אותנו מזה.
גלית וידרמן
אנחנו נעביר לוועדה את הנתונים המדויקים.
דוד ביטן (הליכוד)
אז מה עשיתם? נתתם מהדלת הזאת והוצאתם את זה מהדלת השנייה?
אלכס גדלקין
יש סעיף בחוק שאומר בלי אישור של סעיף תקציבי בתקציב מאושר, לא יכולים לאשר סגן.
היו"ר יואב קיש
יש נוסח שהיועץ יקריא, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה מכניס את תל אביב גם?
היו"ר יואב קיש
לא.
דוד ביטן (הליכוד)
תכניס, תכניס כבר.
גלעד קרן
הבעיה בתל אביב היא בעיה אחרת, היא בעיה של פרשנות, כי יש אי-התאמה בין סעיף 15 - - -
היו"ר יואב קיש
אז אנחנו רוצים להוסיף עוד סגן לעיר גדולה כמו תל אביב בנוסף למה שיש היום גם על חשבון מה ששמענו - - -
דוד ביטן (הליכוד)
רק מעל חצי מיליון.
גלעד קרן
זה נושא שהוא יותר - - -
ליטל בלומנטל
זה לא מה ש- - -
דוד ביטן (הליכוד)
לתל אביב יש בעיה כלכלית? כספית? היא יכולה לעטוף את כולנו בכסף.
גלית וידרמן
לא, אבל איך זה קשור להצעת החוק הזאת?
דוד ביטן (הליכוד)
לא נורא, אנחנו מקבלים את העמדה של המכון הישראלי לדמוקרטיה.
איתי טמקין
אני חושב שגם הם לא בדיוק הבהירו את העמדה שלהם. הם רוצים שהסגן הזה יהיה ערבי, זה מה שרוצה המכון הישראלי לדמוקרטיה.
עודד רון
אנחנו רוצים שהחוק יחול בהתאם להגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לערים מעורבות, ולכן אין שום סיבה שתהיה הגדרה שרירותית של 20%, שלא חלה על כל הערים המעורבות של הלשכה.
איתי טמקין
אבל אני מניח שהמכון הישראלי לדמוקרטיה רוצה שהסגן הנוסף בתל אביב יהיה מהאוכלוסייה - - -
עודד רון
אנחנו מדברים, בשונה ממשרד האוצר, על ייצוג הולם כמשהו שלא נחשב הטבה או - - -
היו"ר יואב קיש
מכיוון שאנחנו רוצים לרוץ מהר עם החקיקה הזו, ולכולם ברור גם למה, כי הבחירות נגמרו ויכול להיות שזה חלק מהמסע הקואליציוני לאותן ערים. הרי זאת לא חוכמה, אם היינו מובילים את החקיקה הזו לפני שנתיים, לא היה לחץ, אבל אנחנו הגענו לבחירות, ואותן ערים – בשביל לשמור על הייצוג – אנחנו רוצים לעזור להן.

בנושא תל אביב, אני שומע פה את העניינים. אני יכול להגיד, שאני לא מרגיש שום בעיה להוסיף עוד סגן לתל אביב באמת כפי שהוגדר, גם בשביל לענות על הנושא של הצרכים האלה, והם לא מגיעים ל-20%, לכן יש לנו בעיה איתם. אני מוכן לדון על זה שוב בין קריאה ראשונה לשנייה, בסדר?

אני אגיד לכם מה נסגור סופית בין קריאה ראשונה לשנייה – נסגור סופית את ההחרגה של תל אביב, אבל אני מבקש שזה כן יהיה בנוסח עכשיו.
איתי טמקין
שתל אביב כן תהיה בפנים בנוסח?
היו"ר יואב קיש
כן כן, רק בקריאה ראשונה, ואנחנו נדון על זה בין קריאה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא, האם הוא יהיה ערבי או לא, זה הכול.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להמשיך עם הדברים שנשארו פתוחים בין קריאה ראשונה לשנייה ושלישית. זה היה דבר אחד.

שניים, הנושא של רשות מאוזנת, או איך שקראת לה, שנתיים מתוך שלוש.

שלוש, אני מבקש את המספרים של העלויות כדי להבין אותם לעומק.

ארבע, מי שירצה להתייחס לשאלה האם הוא בשכר או לא בשכר, חייב להיות בשכר או לא בשכר.
איתי טמקין
האם השכר חייב להיות לבן מיעוטים.
היו"ר יואב קיש
כן, ברור, זה מה שדיברנו. אלה ארבעת הדברים שנדון בהם בין ראשונה לשנייה ושלישית.
גלעד קרן
כרגע לגבי תל אביב ההחלטה היא שמוסיפים לה סגן בלי קשר לשאלה האם - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל מעל חצי מיליון.
היו"ר יואב קיש
כרגע לא, מעל חצי מיליון.
גלעד קרן
אז בעצם התיקון של תל אביב הוא תיקון לסעיף 15.
היו"ר יואב קיש
מעל חצי מיליון, מוסיפים עוד סגן.
עודד רון
זה צריך להיות טיפה פחות מחצי מיליון.
היו"ר יואב קיש
כמה תל אביב היום?
עודד רון
438,000.
היו"ר יואב קיש
משרד הפנים, כמה יש לכם בתל אביב?
ליטל בלומנטל
אנחנו לא יודעים, צריך לבדוק את זה. זה לא היה הדיון, כלומר אנחנו עכשיו מכניסים פה את תל אביב. יש פה ניסיון לתקן בכלל את החקיקה בנושא, אנחנו לא באנו לדיון על תל אביב.
היו"ר יואב קיש
אתה רוצה לעשות את זה בין שנייה ושלישית?
דוד ביטן (הליכוד)
לא לא.
היו"ר יואב קיש
אז איפה אתה רוצה להכניס את זה? יש פה סעיף שמ-150,000 עד 200,000 שני סגנים; מ-200,000 עד 500,000 שלושה סגנים; מעל 500,000 ארבעה סגנים. אתה רוצה מעל 500,000 חמישה סגנים?
ליטל בלומנטל
סליחה, איך הגענו לדיון על תל אביב?
היו"ר יואב קיש
כי אמרנו שיש בעיה בתל אביב.
דוד ביטן (הליכוד)
תקבע 420,000.
ליטל בלומנטל
אבל ההצעה מדברת - - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו יודעים מה ההצעה, היא מדברת על משהו אחד. פנה אלי גם ראש עיריית תל אביב ואמר לי שכאשר אז נתנו עוד סגן, הוא לא קיבל ונעשה עוול לעיריית תל אביב.
איתי טמקין
הוא לא קיבל, כי כבר היה לו.
עודד רון
אבל זה צריך להיות מתוך קבוצת המיעוט, זה לא סתם עוד סגן, נכון?
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אני לא יודע, יש שם 4.5%, אז אתה רוצה לתת סגן - - -
עודד רון
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגדירה אותה כרשות מעורבת, מה נעשה.
היו"ר יואב קיש
יש לי ניסוח שאומר - -
איתי טמקין
לא קשור לזה שהוא ערבי, זה מה שעבר פה בעצת המכון הישראלי לדמוקרטיה.
עודד רון
ממש לא ב"עצה", אנחנו אמרנו מתוך קבוצת המיעוט.
איתי טמקין
אז תגיד להם את זה.
עודד רון
אני אומר את זה.
היו"ר יואב קיש
בסדר, מעל 500,000 במקום ארבעה – חמישה, זה הכול, זה התיקון בסעיף 15א(3).
ליטל בלומנטל
אנחנו מבקשים להתנגד לזה.
איתי טמקין
אנחנו כמובן מתנגדים.
ליטל בלומנטל
גם משרד הפנים מתנגד.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אנחנו נדון בזה כפי שאמרתי שוב בין קריאה ראשונה לבין שנייה ושלישית.
עודד רון
אני רוצה להבהיר, שעמדת המכון זה לגבי קבוצת המיעוט, אם היתה פה איזושהי אי-הבנה.
היו"ר יואב קיש
רשמת? אז בוא תקרא את הנוסח בבקשה.
גלעד קרן
אני מקריא את הנוסח של 15א2 בעקבות השינויים שדיברנו עליהם עכשיו:

15א2. (א)(1) על אף האמור בסעיף 15 ברשות מקומית שלפחות 20% מתושביה אך פחות מ-50%
מהם אינם יהודים לפי מרשם האוכלוסין, למעט ירושלים, רשאית המועצה לבחור בדרך האמורה
בסעיף 26 סגן ראש רשות נוסף על המספר המנוי באותו סעיף השייך לאותו מיעוט.
היו"ר יואב קיש
מדברים על מיעוט או על לא-יהודים? צריך לכתוב לא יהודי?
גלעד קרן
המיעוט הוא לא יהודי.

(2) מונה סגן ראש רשות לפי פסקה (1), יהיה ברשות המקומית רשאי לקבל שכר ותנאי שירות כאמור בסעיף 15א1 סגן ראש רשות נוסף על המספר המנוי באותו סעיף.
היו"ר יואב קיש
זאת התוספת שמבהירה.
גלעד קרן
ויש גם את תל אביב, שזה תיקון לסעיף 15(א)(3).
היו"ר יואב קיש
רשות מקומית שמספר תושביה עולה על 500,000 – חמישה במקום ארבעה.
איתי טמקין
סתם סגן.
היו"ר יואב קיש
לא סתם, דיברנו והסברנו לך למה. אני יודע שאתה לא מסכים – זה בסדר, אתה יכול לא להסכים. ביטן, זה ממצה גם מבחינת המציעים?
דוד ביטן (הליכוד)
לא שמעתי.
היו"ר יואב קיש
תקרא עוד פעם.
גלעד קרן
(1) על אף האמור בסעיף 15 ברשות מקומית שלפחות 20% מתושביה, אך פחות מ-50% מהם אינם יהודים לפי נתוני מרשם האוכלוסין, למעט ירושלים, רשאית המועצה לבחור בדרך האמורה בסעיף 26 סגן ראש רשות נוסף על המספר המנוי באותו סעיף – שאינו יהודי אנחנו נכתוב.
דוד ביטן (הליכוד)
יש לנו פה בעיה, צריך לפתור אותה.
היו"ר יואב קיש
כן, אמרנו שנוודא שמדובר בערבי או צ'רקסי.
גלעד קרן
(2) מונה סגן ראש רשות לפי פסקה (1), יהיה ברשות המקומית רשאי לקבל שכר ותנאי שירות
כאמור בסעיף 15א1 סגן ראש רשות נוסף על המספר המנוי באותו סעיף.
ותיקון של תל אביב זה תיקון לסעיף 15
בסעיף 15(א)(3) במקום ארבעה – יבואו חמישה.
היו"ר יואב קיש
בסדר?
דוד ביטן (הליכוד)
כן.
מיכל פורת
אפשר עוד מילה אחת?
היו"ר יואב קיש
לא, אנחנו סיימנו. אי אפשר אחרי דיון ואחרי הקראות לבוא ולהגיד עוד מילה. אני מצטער, שאלתי שלוש פעמים מי רוצה לדבר.

אני מעלה להצבעה את הנוסח, כפי שהקריא היועץ.

הצבעה

בעד – 2
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה כפי שהקריא היועמ"ש נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה התקבלה. תודה רבה, הישיבה סגורה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:52.

קוד המקור של הנתונים