ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/11/2018

חשדות לזיופים ופסילת קולות חיילים בבחירות למועצת העיר בת"א-יפו

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת27
ועדת הפנים והגנת הסביבה
07/11/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 734
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, כ"ט בחשון התשע"ט (07 בנובמבר 2018), שעה 10:30
סדר היום
חשדות לזיופים ופסילת קולות חיילים בבחירות למועצת העיר בת"א-יפו
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעקב אשר
יואב בן צור
תמר זנדברג
בצלאל סמוטריץ
מוזמנים
עורכת דין, משרד הפנים - בינה רונן

רמ"ד חקירות-מ"י, בטחון פנים - גלעד בהט

יועצת, סיעת מר"צ - מרים מיטל להבי

יועמ"ש אמ"ן, משרד הביטחון - אריאל שטיימן

קצינת הדרכה במטה הבחירות במרכז תעצ, משרד הביטחון - שולמית צרפתי

ראש צוות עניינים מיוחדים, עיריית ירושלים - טוביה פיסינגר

חברה עמותת התושבים יד אליהו, - שרה מילוא

יועמ"ש סיעת מאמינים - מיכל רוזנבויםניר לוי
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי


חשדות לזיופים ופסילת קולות חיילים בבחירות למועצת העיר בת"א-יפו
היו"ר יואב קיש
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו דנים בנושא חשדות לזיופים ופסילת קולות חיילים בבחירות למועצת העיר בתל אביב-יפו. רקע קצר לעניין: פנתה אלי חברת הכנסת תמר זנדברג ביום ראשון בנושא זה. היה לנו דיון ביום שני על מקום אחר. לא הספקנו לצרף את הדיונים ביחד, ומכיוון שהיה לה חשוב, אז קבענו את זה בזריזות להיום.
יואב בן צור (ש"ס)
היה דיון מרתק ביום שני.
היו"ר יואב קיש
יש לנו 20 דקות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל זה המקום היחיד שבו יש חשד לזיוף?
היו"ר יואב קיש
לא. היה בבני ברק, קיימנו דיון ביום שני. מי שפונה אלי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מציע להקים ועדת משנה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל יש הצעה לסדר. אל תחשוב על מה שאני אמרתי בישיבת - - -
היו"ר יואב קיש
חברים, תודה. אנחנו נהיה קצרים ותכליתיים.
תמר זנדברג (מרצ)
אין לנו הרבה זמן, תנו לנו בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הצעה לסדר, שנייה.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל יש לנו 20 דקות לדיון הזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל הצעות לסדר. גם לי יש הצעה לסדר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הצעה לסדר. אני רוצה להציע לשאול את המשטרה כמה תלונות יש בכל רחבי הארץ על זה, ולקחת את הרשימה של כל התלונות בכל רחבי הארץ – אולי להקים ועדת משנה, או שמליאת הוועדה תטרח ותעשה את זה, ונעבור מקום-מקום. לפי מה זה הולך, לפי תוצאות בחירות?
היו"ר יואב קיש
בינתיים כל מי שפנה אלי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לפי תוצאות בחירות זה הולך? לפי מה?
היו"ר יואב קיש
לפי מי שפונה אלי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה בבית שמש.
היו"ר יואב קיש
אנחנו נבחן עם המשטרה את המשמעות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, אני לא אוהב תוצאת בחירות, אני אבוא ליואב קיש, אגיד לו: יואב, אנחנו חברים, תקיים לי דיון?
היו"ר יואב קיש
תודה. זה נכון שאנחנו חברים. תודה רבה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גם לי יש הצעה לסדר.
יואב בן צור (ש"ס)
אני רוצה ביום רביעי הבא לקיים דיון על ירושלים. ביום רביעי הבא על ירושלים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לתמר יש פריימריז עכשיו. הכול דקלרטיבי.
היו"ר יואב קיש
חברים. לא, לא, חברים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הצעה לסדר. הצעה לסדר בתחילת דיון, זה מקובל.
היו"ר יואב קיש
אנחנו נצטרך לקבוע עוד דיון אם לא יהיה מספיק זמן לעניין הזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אין בעיה, בסדר. הצעה לסדר.
תמר זנדברג (מרצ)
מה שקורה פה כרגע זה דבר מאוד מאוד חמור - - -
היו"ר יואב קיש
רק שנייה. רק שנייה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, לא, לא. אני רוצה להספיק את הדברים, אל תעצור אותי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה שקורה פה כרגע זה שאתם מנסים להשפיע על בדיקות - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אל תעצור אותי, סליחה.
היו"ר יואב קיש
רגע. רגע, סליחה, לפני שאת מתחילה. בצלאל, לא להפריע. אני רוצה שזה הולך - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מה שקורה פה כרגע, אדוני היושב-ראש - -
היו"ר יואב קיש
תעצרי רגע. תעצרי רגע.
תמר זנדברג (מרצ)
- - זה שנציגים של שתי סיעות שחברו ביחד לזייף בחירות הגיעו לכאן כדי לעכב את הדיון הקצר הזה, שאתה בצדק נענית לקיים, וזה דבר מאוד מאוד מאוד חמור.
היו"ר יואב קיש
אמרתי להם – תמר. תמר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תחזרי בך. תחזרי בך.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא אחזור בי - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תחזרי בך, כי אנחנו לא מעורבים בזיוף בחירות, חס וחלילה.
תמר זנדברג (מרצ)
- - זה מה שאתה עושה. אתה זייפת בחירות - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני זייפתי בחירות?
תמר זנדברג (מרצ)
- - והרווחת מנדט שלא בצדק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני זייפתי בחירות?
תמר זנדברג (מרצ)
כן, הסיעה שלך.
היו"ר יואב קיש
סליחה, תמר. תמר, תעצרי רגע.
תמר זנדברג (מרצ)
ועכשיו זה שבאת לכאן - -
היו"ר יואב קיש
תמר, תעצרי רגע, אני רוצה לנהל דיון.
תמר זנדברג (מרצ)
- - כדי לעצור את הדיון הזה - -
היו"ר יואב קיש
תמר. תמר, אני לא יכול לנהל דיון ככה.
תמר זנדברג (מרצ)
- - זו זה השתתפות שלך במעשה רמיה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש לך מזל שאני לא - - -
היו"ר יואב קיש
בצלאל, מספיק. תפסיקו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היא צריכה לחזור בה.
היו"ר יואב קיש
אני אתן לך, אבל רגע, עצור.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, אני לא אחזור בי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, שהיא תחזור בה.
היו"ר יואב קיש
עצור רגע.
תמר זנדברג (מרצ)
לא אחזור בי.
היו"ר יואב קיש
אני יודע מה לעשות. תרגיעו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא הייתי בתל אביב - - -
היו"ר יואב קיש
בצלאל. בצלאל, מספיק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא הייתי בתל אביב דקה במערכת הבחירות הזו.
היו"ר יואב קיש
בצלאל, מספיק.
תמר זנדברג (מרצ)
אם ידיך היו נקיות, לא - - -
היו"ר יואב קיש
תמר, אני אסגור את הדיון, את רוצה? מספיק, אל תפריעי לי.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, רק שיהיה ברור מה קורה פה.
היו"ר יואב קיש
ביקשתי שתעצרי. אני אומר כך: יש לגבי הנושא הזה – ותיכף אני אתייחס ספציפית למה שאמרת. חשוב לי במסגרת הזמן שנותר לי לנהל דיון ענייני. אני מבקש מכולם לא לפנות בהאשמות אישיות. לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ בוודאי אין שום קשר, אם יש חשש כזה.
תמר זנדברג (מרצ)
יש לו.
היו"ר יואב קיש
לא, אין לו.
תמר זנדברג (מרצ)
עובדה, זה מה שהוא מנסה לעשות כרגע.
היו"ר יואב קיש
לא, אין. הוא אמר את דעתו. אני מבקש, עכשיו אנחנו מדברים עניינית על מה שהיה בתל אביב. בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
בדיוק. ובכן, בתל אביב קרה דבר מאוד מאוד מאוד חמור ומדאיג. מה שקורה כאן – אני באמת חייבת לומר, לא באתי עם הדבר הזה, אבל אני רואה את זה מאוד בדאגה, ואני חייבת לשים את הדברים כפי שהם. בתל אביב הוגשה תלונה במשטרה על זיוף קשה מאוד. במהלך ספירת קולות החיילים הגיע אדם - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש חקירת משטרה? כי אם כן, אסור לקיים את הדיון הזה, זו התערבות.
תמר זנדברג (מרצ)
הנה, בבקשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
איך קוראים לזה?
תמר זנדברג (מרצ)
אדוני היושב-ראש - -
היו"ר יואב קיש
בצלאל, אני לא רוצה לפגוע בסמכות הכנסת. בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
- - אני חוזרת ואומרת את מה שאמרתי: יושב כאן שני כיסאות לידי נציג של הסיעה שבמרמה, בזיוף ובשחיתות השיגה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם כיסא לידך.
תמר זנדברג (מרצ)
בדיוק. שניכם באתם לכאן כדי להרוויח מנדט לסיעה המשותפת שלכם - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון. למה את באת?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
את באת להרוויח - - -
תמר זנדברג (מרצ)
- - בזיוף ובמרמה.
היו"ר יואב קיש
זה לא ילך ככה, נו. תמר, אל תתחילי להאשים אותם אישית.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל זה מה שקורה פה.
היו"ר יואב קיש
את עכשיו מחממת בעצמך את הדיון.
תמר זנדברג (מרצ)
אני?
היו"ר יואב קיש
את רוצה את זה לסרטון שלך? זה לא הזמן.
תמר זנדברג (מרצ)
הוא לא מצלם אותי, סליחה. אדם חובש כיפה לא אותי מצלם.
היו"ר יואב קיש
למה לא? מה רע? מה רע? לא יהיה דיון. אני רוצה לקיים דיון, את מסכלת את הדיון.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל אתה רואה שהם מנסים לפוצץ את הדיון.
היו"ר יואב קיש
אל תפני אליהם אישית.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא פונה, הם מפריעים לי.
היו"ר יואב קיש
את פנית אליהם אישית.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, הם נכנסים לי לדברים, אתה לא שמת לב.
היו"ר יואב קיש
אל תיכנסו לדברים, לא להפריע, ואל תתייחסי אליהם אישית. אל תתייחסי אליהם אישית. בבקשה, לעניין.
תמר זנדברג (מרצ)
נציג סיעה שמשותפת לבית היהודי וליהדות התורה הגיע לתוך אתר ספירת הקולות, זיהם את הבחירות באופן קשה וחמור, שפך פנימה מעטפות שהביא מהבית, לתוך הספירה. הדבר הזה נמצא כרגע בחקירת משטרה. דבר שהביא למצב חמור עוד יותר, שהוא המעוול נהנה. כלומר, הנציג של הסיעה ששפך את המעטפות, כתוצאה מהזיהום החמור והקשה - -
היו"ר יואב קיש
טוב, בואו נבדוק מה הסיפור. אני רוצה לבדוק אותו.
תמר זנדברג (מרצ)
- - הביא במקרה עוד מנדט לנציגי הסיעות שיושבים כאן ומנסים כרגע לחבל בדיון.
היו"ר יואב קיש
טוב. אני אתן לכם, רק שנייה. תודה. תודה.
תמר זנדברג (מרצ)
זה דבר שלא יעלה על הדעת, הזוי וחמור.
היו"ר יואב קיש
תודה. תודה, תמר, גמרנו. תודה. תודה. משרד הפנים, נציג ועדת הבחירות. מה שמך בבקשה?
ירוחם כהן
ירוחם כהן, מנהל הבחירות בתל אביב-יפו.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, תספר לי מה היה לתפיסתך. אתה היית שם פיזית במקום?
ירוחם כהן
כן. היינו שם, אני והסגן, שהוא לא יכול להיכנס לפה.
היו"ר יואב קיש
הלאה, עזוב את סיפור הסגן, זה לא רלוונטי כרגע.
ירוחם כהן
מה שקורה, בערב של הבחירות, ביום חמישי, לקראת סיום ספירת קולות החיילים - - -
היו"ר יואב קיש
ערב הבחירות זה יום שלישי בערב.
ירוחם כהן
יום חמישי. יום שלישי, אבל החיילים זה יום חמישי.
תמר זנדברג (מרצ)
קולות החיילים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ספירת קולות החיילים.
ירוחם כהן
עשינו את זה ביום חמישי. קיימנו ספירה של מוגבלי ניידות, התחלנו עם - - -
היו"ר יואב קיש
אני מדבר רק על חיילים. אנחנו מדברים רק על חיילים. כמה חיילים יש?
ירוחם כהן
4,720 כולל שב"ס.
היו"ר יואב קיש
אז השב"ס נכנס לשם. 4,720.
תמר זנדברג (מרצ)
זה נכים, חיילים ושב"ס.
היו"ר יואב קיש
תדייק איתי בבקשה, 4,720 כולל מה?
ירוחם כהן
חיילים ושב"ס.
היו"ר יואב קיש
וכמה הנכים היו? בלי קשר לזה.
ירוחם כהן
הנכים משלים ל-6,000 ו-.
היו"ר יואב קיש
לא במספר הזה.
ירוחם כהן
לא, לא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הם נספרו לחוד.
היו"ר יואב קיש
הם נספרו לחוד.
ירוחם כהן
באותו היום.
היו"ר יואב קיש
4,720 קולות. מה היה שם באירוע הזה?
ירוחם כהן
מה היה? הגענו לקלפי - - -
היו"ר יואב קיש
מי היה נוכח?
ירוחם כהן
היינו כולנו בחדר הזה – אייל ומזכירים שהבאתי איתי, נציגים של הקלפי המיוחדת. שמתי קואליציה - - -
היו"ר יואב קיש
יש ועדת משנה שהיא אחראית על ספירת קולות החיילים?
ירוחם כהן
כן.
היו"ר יואב קיש
היא הייתה, והבאת עוד מזכירים שלך.
ירוחם כהן
כן.
היו"ר יואב קיש
כמה אנשים בסך הכול היו שם להערכתך?
ירוחם כהן
בסבב היינו ארבעה מטעמנו.
היו"ר יואב קיש
לא, בחדר.
ירוחם כהן
בחדר. בחדר היו שני שולחנות, בכל שולחן ישבו כשמונה. הושבתי קואליציה ואופוזיציה שאחד ישמור על השני.
היו"ר יואב קיש
ברור. ברור.
ירוחם כהן
בבקרה הזאת זה קרה.
היו"ר יואב קיש
אז היו בערך בין 20-15 איש בחדר, לא היו יותר מזה.
ירוחם כהן
אפילו יותר.
היו"ר יואב קיש
מכות הלכו שם?
ירוחם כהן
לא.
היו"ר יואב קיש
יש לי איזה ניסיון. ניסיתי קצת להרגיע את האווירה.
ירוחם כהן
לקראת סיום הספירה, הקלפי האחרונה כבר על השולחן - - -
היו"ר יואב קיש
הבנתי. כמה קולות היו בקלפי האחרונה, מתוך ה-4,000 שהיו?
ירוחם כהן
1,570, ונתפסו שמונת המעטפות - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מאיפה אתה יודע שלא באו קודם?
היו"ר יואב קיש
רגע, ביקשתי לא לעזור לי, תמר. אני לא רוצה להוציא אותך. אף אחד שלא יפריע. אני שואל שאלה: היו 4,720 קולות, כמה קלפיות?
ירוחם כהן
עשינו את זה בארבע - - -
היו"ר יואב קיש
ארבע נגלות. אתם הייתם בנגלה האחרונה. כמה קולות נספרו עד הנגלה ההיא?
ירוחם כהן
ההפרש.
היו"ר יואב קיש
כמה? אני שואל.
ירוחם כהן
ההפרש בין 4,720 ל-1,500.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, משהו כמו 3,200 כבר נספרו.
ירוחם כהן
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת שאנחנו מדברים על 1,570.
היו"ר יואב קיש
יפה. מה קרה בקלפי האחרונה של 1,500 שנספרו?
ירוחם כהן
מה שקרה, נציג של ש"ס שישב עם נציג של מאמינים, פתאום הוא - - -
היו"ר יואב קיש
רגע, מי שלא מכיר, מאמינים זה הבית היהודי ו-ג'?
מיכל רוזנבוים
כן. זו סיעה משותפת של הבית היהודי - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
וש"ס.
היו"ר יואב קיש
ש"ס, אוקיי. רצו ביחד.
קריאה
לא, לא ש"ס.
מיכל רוזנבוים
מאמינים זו סיעה משותפת של הבית היהודי עם אגודת ישראל.
ירוחם כהן
הוא רואה שמוציאים מעטפות מהכיס של המעיל, והוא אומר לו: מה אתה עושה? הוא אומר לו: אל תסבך אותי. זה מה שקרה. ברגע זה התחלנו לעשות - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה מה שקרה או מה שנאמר?
ירוחם כהן
מה שנאמר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רגע, רגע, אבל נציג רשמי? נציג רשמי?
ירוחם כהן
מה שנאמר.
גלעד בהט
אדוני היושב-ראש, מילה אחת.
היו"ר יואב קיש
בצלאל, עצור. נציג המשטרה, תציג את עצמך בבקשה.
גלעד בהט
סגן ניצב גלעד בהט, ראש מדור חקירות, ראש צוות הבחירות הארצי.
היו"ר יואב קיש
חבר ותיק.
גלעד בהט
חבר ותיק. רק הערה קטנה. אין לי שום כוונה להתערב, אני רק רוצה לציין פרט אחד. האדם הזה שמדבר הוא עד בחקירת משטרה. כשהוא עכשיו מדבר פה, זו חקירת משטרה שמתנהלת כרגע, ואני אגיע עוד מעט. שמתנהלת בכנסת. וזאת בעיה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
לא, לא, לא. סליחה רגע, הדיון פה הוא לא בחקירת משטרה, אתם התבלבלתם. הדיון כאן הוא בזיהום בחירות חמור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה זיהום? יש טענה. אל תהיי דמגוגית.
תמר זנדברג (מרצ)
אתה מנסה כאן עכשיו לגנוב בחירות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא מנסה. אני מנסה שהם יעשו את העבודה.
תמר זנדברג (מרצ)
זה מה אתה מנסה. לא, לא, לא.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
את מנסה להשפיע. את מנסה להשפיע.
תמר זנדברג (מרצ)
זה דבר מאוד מאוד חמור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
את מנסה. את רוצה להשפיע על המשטרה, להשפיע על הפרקליטות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש משטרה, יש ועדת בחירות, הם עושים את העבודה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, זה לא קשור למשטרה. סליחה רגע, אדוני היושב-ראש, זה לא - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם חס וחלילה, מישהו זיהם את הבחירות אז יבטלו אותן.
היו"ר יואב קיש
אני לא יכול ככה. אתם צועקים ואני מבקש שתפסיקו.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל זה לא קשור לחקירת משטרה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רוצה לדבר. אבל היא דיברה, עכשיו תורי.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אבל את לא יכולה – הוא צועק, זה צועק, עצרו. אחרי זה אני אתן לכל הח"כים להתייחס.
יעקב אשר (יהדות התורה)
היא קיבלה רשות דיבור.
היו"ר יואב קיש
בסדר. כולם, ואת תקבלי עוד רשות דיבור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זו הדרת גברים.
היו"ר יואב קיש
אם יהיה פה שקט. יש לנו בערך עשר דקות. אני פונה אליך שוב, גלעד, תסביר לי. מי הגיש תלונה במשטרה?
גלעד בהט
בשעת האירוע נפתח אירוע במוקד המשטרה. הגיעה ניידת למקום. ממש בסמוך הוגשה תלונה. אנחנו בעיצומה של חקירה. יש אנשים שנחקרים, לא מעט. יש פעולות שנעשות. אני לא הולך לפרט מי האנשים, אבל אני חושב שכל פרט של מישהו שמספר עכשיו - - -
היו"ר יואב קיש
זה יכול להיות בעייתי.
גלעד בהט
ואני יכול להגיד גם האדם הזה הוא עד. גם האדם הזה הוא עד. זה בעייתי.
היו"ר יואב קיש
תודה, הבנתי. אני כן רוצה לשאול אותך שאלה, וזה לא קשור לעדות. 1,570 קולות שנספרים. בסוף, מה המספרים הרגישים?
תמר זנדברג (מרצ)
80, 100, 200. יש כמה סיעות - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא אומר שמונה.
תמר זנדברג (מרצ)
- - אגב, ביניהן הליכוד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לכן המשטרה תקבע. המשטרה תקבע.
תמר זנדברג (מרצ)
לא. לא. רגע, רגע.
היו"ר יואב קיש
עצור. אני מבקש מחברי הכנסת, אני אתן לכם לדבר. אני אתן לך לדבר.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא יכולה ככה, שנייה. אני רק רוצה - - -
היו"ר יואב קיש
משפט. אחרי זנדברג אתם.
תמר זנדברג (מרצ)
1,570 קולות, רק שתבין – חקירת משטרה, אני שמה אותה בצד, היא לא רלוונטית כרגע, היא על כמו שהוא אומר, על עדים, על כל הדברים האלה. הדיון כאן הוא על זיוף בחירות חמור, שהוא לא יודע מה היקפו כרגע, שיכול להשפיע על לפחות שתיים או שלוש סיעות, ביניהן, דרך אגב, סיעת הליכוד, ועוד סיעה שמזוהה עם הליכוד. סתם אני מציינת, בלי קשר אליך.
היו"ר יואב קיש
לפחות אני - - - שיש לי אינטרסים.
תמר זנדברג (מרצ)
בדיוק, זה לא העניין. העניין הוא שבתוך 1,570 הקולות האלו יש לפחות שתיים-שלוש – לפחות – סיעות שיכולות להיות מושפעות מהדבר הזה, ויש פה חשד, בלי קשר לחקירת המשטרה, שזיוף בחירות קשה, שאנחנו לא יודעים לעמוד כרגע על היקפו, ישפיע על תוצאות בחירות לכמה סיעות, ששני הנציגים פה הולכים ליהנות מהם, שיהיה ברור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
קודם כל, אני כמובן מוחה, ואני חושב, תמר, שזה לא ראוי. אפשר להתווכח. הטחת בנו דברים שלא היית אמורה להטיח. אני לא הייתי עושה את זה לך, אני חושב.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא חוזרת בי, ואני יכולה לחזור על הדברים מכיוון שזה מה שאתה עושה פה.
היו"ר יואב קיש
לא, לא, אנחנו אמרנו בלי התייחסות אישית.
תמר זנדברג (מרצ)
אתה מנסה לפוצץ דיון - - -
היו"ר יואב קיש
תמר זנדברג, בלי התייחסות.
תמר זנדברג (מרצ)
הוא התייחס אלי.
היו"ר יואב קיש
עזוב, בצלאל, גמרנו, שים את זה מאחור. נא להתייחס עניינית.
תמר זנדברג (מרצ)
שניכם מנסים פה לפוצץ דיון שיטיב עם הסיעה שלכם בגלל זיוף.
היו"ר יואב קיש
לא, הם לא פוצצו. עכשיו את מנסה. את מנסה לפוצץ, די. זכות הדיבור לבצלאל סמוטריץ.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כמה את יכולה להיות פרובוקטיבית? כמה?
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא פרובוקטיבית. זו האמת.
היו"ר יואב קיש
בצלאל, בבקשה. עניינית, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כבר נבחרת ליושב-ראש.
תמר זנדברג (מרצ)
האמת היא לא פרובוקציה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הדיון הזה הוא הדבר הכי לא ענייני שיש, הוא פופוליזם זול. כולנו בעד טוהר הבחירות. אם חס וחלילה, מישהו פגע בטוהר הבחירות, אז גם ברמה הפלילית הוא צריך להיענש, אני מניח, ולכן זה קשור מאוד לחקירת המשטרה, מכיוון שחקירת המשטרה תמצא ממצאים. אחר כך, כמובן, המשטרה לא מוסמכת בעצמה לקבוע, יש בתי משפט. בחקירה המשטרה תאסוף את כל הנתונים, תניח אותם בפני הגורמים הרלוונטיים בוועדת הבחירות, במשרד הפנים, אחר כך בבתי המשפט, והם יקבעו. אם חלילה היה זיהום, אני הראשון שאצדד בעריכת בחירות חוזרות, אני לא יודע במה. אבל לנהל עכשיו דיון פופוליסטי – יש חשד. אז אמרו שמונה, היא כבר אומרת 80, 800, 8,000 מעטפות מזויפות. בואו נחכה בסבלנות - -
תמר זנדברג (מרצ)
לא אמרתי את זה. אתה לא הקשבת למה שאמרתי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - ניתן לגורמי המקצוע, שאמורים לעשות את עבודתם, לעשות את עבודתם בשקט, בלי לנסות להשפיע השפעות פסולות. את מחבלת עכשיו בחקירת משטרה. את מחבלת בהליך של טוהר בחירות - -
תמר זנדברג (מרצ)
אני בכלל מחבלת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - שמורכב מגורמי מקצוע שעושים את עבודתם, וחבל שאנחנו משתפים עם זה פעולה.
היו"ר יואב קיש
תודה בצלאל. יואב בן צור, עוד לא דיברת. אתה רוצה להגיד מילה? לא.
תמר זנדברג (מרצ)
אתה לא חייב לשתף עם זה פעולה. הדלת כאן, אין חובת דיון.
היו"ר יואב קיש
יעקב אשר, בבקשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
באתי למנוע ממך לנסות - - -
תמר זנדברג (מרצ)
ודאי. זה היה ברור. באת למנוע ממני - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
באתי למנוע ממך לחבל בטוהר הבחירות.
תמר זנדברג (מרצ)
- - למנוע ממך לגנוב מנדט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תן לי לדבר. אני רוצה לומר דבר אחד, קודם כל, אני מצטרף לכל מילה שאמר סמוטריץ לגבי זה שטוהר הבחירות מבחינתנו הוא אבן חשובה מאוד בעניין הזה.
תמר זנדברג (מרצ)
ברור, בגלל זה שלחתם נציג עם מעטפות מזויפות.
היו"ר יואב קיש
תמר. תני לו לסיים משפט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אין פה אנשים יותר ישרים ופחות ישרים, עם כל הכבוד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו שלחנו?
יעקב אשר (יהדות התורה)
את חוצפנית, וזה לא מתאים לך. לפחות ממה שאני הכרתי עד היום.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו שלחנו?
היו"ר יואב קיש
בצלאל, אל תפריע.
תמר זנדברג (מרצ)
נציג של הסיעה שלכם. יושב-ראש סניף זק"א בתל-אביב.
היו"ר יואב קיש
תמר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מותר לכם, האינטליגנטים. אנחנו הקופים על העצים.
היו"ר יואב קיש
יעקב, אל תתייחס אליה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הדבר שנעשה פה הוא בדיוק הפוך. אם היה אכפת לך נושא של זיופים ודברים מהסוג הזה, היית צריכה ליזום דיון רחב על עשרות ומאות ניסיונות לזיופים - -
תמר זנדברג (מרצ)
מי אמר לך שלא יזמתי?
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - ובעיות שהיו במגזר הערבי, במגזר היהודי, בהרבה מקומות. זה לא מעניין אותך. את באה לפה בשליחות של מרצ כדי לנסות אולי לגנוב - - -
תמר זנדברג (מרצ)
כל דבר שאני עושה הוא בשליחות של מרצ, ואני גאה בזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אל תעני לי. לא ביקשתי שתעני לי.
תמר זנדברג (מרצ)
מה אכפת לי אם ביקשת או לא?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא ביקשתי שתעני לי.
היו"ר יואב קיש
תמר, אי אפשר ככה. את מתלוננת שהם לא נותנים לך.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, סליחה, אתה לא שומע מה הוא אומר. הוא מתייחס אלי, כל הנאום שלו נוגע אלי.
היו"ר יואב קיש
יעקב, משפט סיום.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נוגע אליך - - -
תמר זנדברג (מרצ)
נכון, אז אני אענה לך, אתה לא תסתום לי את הפה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא אסתום לך את הפה, כי מהפה הזה את - - -
תמר זנדברג (מרצ)
נכון. נכון.
היו"ר יואב קיש
יעקב, משפט סיום.
תמר זנדברג (מרצ)
לא שונה ממך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אומר דבר אחד, זה ניסיון נואש לקושש קולות בדרך לא ראויה, להפוך את זה ללחץ על המשטרה, על הפרקליטות, על בתי המשפט. זה דבר שסיעה דמוקרטית כזו כמו מרצ צריכה להתבייש בו.
היו"ר יואב קיש
תודה. עורכת דין מיכל רוזנבוים בבקשה. יש לך דקה.
מיכל רוזנבוים
אני מבקשת להתייחס לדברים שנאמרו פה.
היו"ר יואב קיש
בא כוח סיעת אמונים.
מיכל רוזנבוים
בא כוח סיעת מאמינים. אנחנו מדברים פה בסך הכול על שמונה קולות. ועדת הקלפי המיוחדת באותו יום - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מאיפה את יודעת?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה את מפריעה לה?
היו"ר יואב קיש
רגע. רגע. תני לה לסיים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה את מפריעה?
היו"ר יואב קיש
אולי היא טועה.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא שואלת אותך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
את מפסיקה דיון. את מפסיקה דיון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה זאת אומרת אני לא שואלת אותך?
תמר זנדברג (מרצ)
- - -
היו"ר יואב קיש
תמר, היא לא הראשונה שתגיד את דעתה וכנראה תטעה או לא תטעה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - - לנהל דיון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אולי תיתן לה לנהל את הדיון? תיתן לה לנהל את הדיון.
היו"ר יואב קיש
היא לא הראשונה, אז די, אל תפריעי.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, אבל זה לא עניין של דעה, זה עובדות.
היו"ר יואב קיש
את מפסידה את הזמן שלך.
תמר זנדברג (מרצ)
מאיפה את יודעת?
מיכל רוזנבוים
אני אענה לך, אבל הקציבו לי דקה, אז לא על חשבון הדקה.
היו"ר יואב קיש
לא, לא, אל תעני לה. יש לך דקה לדבר.
מיכל רוזנבוים
ועדת הקלפי המיוחדת ספרה עד מועד האירוע את כל הספירה המדויקת, וגם לאחר מועד האירוע, כשנציג המשטרה בא ולקח את אותם שמונה קולות – אנחנו מדברים על שמונה קולות ספציפיים בלבד – ספרו שוב פעם בנוכחות נציגי משרד הפנים והמפקחת הארצית על הבחירות. הספירה הייתה תקינה לחלוטין. אין פה שום השפעה מהותית על הבחירות. בסופו של דבר, אי אפשר לומר מילים כמו זיהום בצורה כוללנית. פסילת קולות היא על בסיס טענות מוגדרות וברורות. אני מבקשת להדגיש שיש פה ניסיון בוטה לשנות את תוצאות הבחירות בדיעבד. אנחנו מדברים פה על פער - - -
תמר זנדברג (מרצ)
כן, שמישהו זייף ושפך מעטפות מזויפות מהבית. את לא מתביישת?
היו"ר יואב קיש
תמר, יש לה 20 שניות לסיים. תמר.
מיכל רוזנבוים
גם אם מורידים את אותם שמונה קולות, בסופו של דבר, יש לנו פער של למעלה ממאה קולות, ולכן בכל מקרה אין פה השפעה מהותית על הבחירות.
תמר זנדברג (מרצ)
מאיפה אנחנו יודעים שלא כל המאה היו מזויפים?
מיכל רוזנבוים
אי אפשר לנסות לעשות איזשהו מעשה שהמשמעות האופרטיבית שלו היא לא לקיים את רצון הבוחר.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני מסכם. אני אגיד למה אני לא נותן - - -
תמר זנדברג (מרצ)
לא, רגע, למה? אתה לא יכול לתת רק לסיעה אחת.
היו"ר יואב קיש
אני אגיד לך למה אני לא נותן לדבר יותר. בדיוק בעוד דקה וחצי אנחנו מסיימים.
תמר זנדברג (מרצ)
יש עוד שלוש דקות. תן לעוד סיעה. למה?
היו"ר יואב קיש
לא, אין עוד שלוש דקות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תן לה דקה. תן לה דקה. תן לה.
תמר זנדברג (מרצ)
57. נתת רק לסיעה אחת, שהם אלה שזייפו והם אלה שהרוויחו מזה. מה זה?
היו"ר יואב קיש
מיטל להבי, דקה. מיטל, דקה.
מיטל להבי
אני מבקשת מהחברים היקרים כאן לא להשוות את מה שקרה בתל אביב לכל קלפי אחרת.
היו"ר יואב קיש
את היית שם?
מיטל להבי
אני הייתי שם.
היו"ר יואב קיש
נו, אז אני לא יכול לתת לך. את גם יכולה להיות עדה.
מיטל להבי
לא, אני לא הייתי באותו רגע.
תמר זנדברג (מרצ)
היא לא עדה. היא הייתה בספירה, היא נציגת סיעה, יואב.
מיטל להבי
אני לא הייתי באותו רגע.
היו"ר יואב קיש
אז שאלתי.
מיטל להבי
אני הייתי באותו מעמד. אני לא נחקרת.
היו"ר יואב קיש
בא כוח סיעה של מי?
מיטל להבי
של מרצ. אני רוצה לומר שאין דין מה שקרה בתל אביב כדין כל דבר אחר שקרה בתל אביב או בעיר אחרת. אנחנו מדברים על זיהום בוועדת הבחירות המרכזית, בקודש הקודשים. יש עשרות תלונות על קלפי א', קלפי ב' וקלפי ג'. לא מדברים בקלפי, אלא בוועדת בחירות. לא מדברים על איש זוטר, כי אנשים זוטרים לא היו שם. מדברים על מנכ"ל זק"א, שלוח מרכזי של חסידי גור. אנחנו מדברים פה בבן אדם - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא פה שהוא יכול להגן על שמו הטוב? אני לא מבין מה הסיפור הזה, יואב.
היו"ר יואב קיש
לא, לא, סליחה, מיטל, הוא צודק.
מיכל רוזנבוים
הוא לא פה, והוא לא נציג של הסיעה.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. אני רוצה לסכם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני יודע, אבל המשטרה תחקור. אתה יכול להוציא כאן - - -
מיטל להבי
אני מצפה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לדינה זילבר אתם לא מוכנים שנעשה משפט שדה, אבל אפשר לעשות משפט שדה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אבל למה אתה לא נותן לה לדבר?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בגלל שאני לא מוכן שיהיה לו משפט שדה.
מיטל להבי
משפט סיכום בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - - היא מהלכת אימים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
משפט שדה לבן אדם, הוא לא פה להגן על שמו הטוב, המשטרה לא הסיקה מסקנות.
היו"ר יואב קיש
נכון.
מיטל להבי
משפט סיכום.
היו"ר יואב קיש
לא, לא, אז הפסקתי לה את רשות הדיבור.
תמר זנדברג (מרצ)
למה?
היו"ר יואב קיש
ככה, כי אני החלטתי.
מיטל להבי
משפט סיכום.
היו"ר יואב קיש
לא. לא. סיימת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה זה הדבר הזה?
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה, אתה נותן פה לבאת כוח סיעה שגנבה בחירות - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היא לא - - - על אף אחד.
היו"ר יואב קיש
תמר, היא לא השמיצה פה בן אדם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
את יכולה להשמיץ בן אדם - - - שלא נמצא פה להגן על שמו הטוב?
תמר זנדברג (מרצ)
לא, לא, לא, סליחה. מה זה לא השמיצה? היא - - -
היו"ר יואב קיש
אמרת את תפקידו, את שמו – הכול אמרת.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל זה נכון, מה לעשות? זה פורסם.
היו"ר יואב קיש
אמרתי לכם לא להתעסק בזה, ואתם נכנסתם לחקירה.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל זה פורסם. זה לא חקירות, אלו דברים שפורסמו.
היו"ר יואב קיש
את רוצה להמשיך לצעוק עד הסיכום שלי? את יכולה. אני אגיד בצורה כזו - - -
מיטל להבי
אני מקווה שהמשטרה תחקור.
היו"ר יואב קיש
לא, סליחה, סיימת את דבריך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
צריך לקרוא לרשויות לחקור.
מיטל להבי
- - -
היו"ר יואב קיש
סליחה, סיימתם. אני שומע שגם אתה רוצה להוסיף מילה, אבל נגמר הזמן, אני לא יכול. אני רוצה להגיד בצורה הכי פשוטה: חברים, בכל אירועי הבחירות – אני מקבל את עצתו של חברי, יעקב אשר. אנחנו נקים ועדת משנה ספציפית שתדון בכל מה שקרה בארץ, ויש לא מעט מקומות עם בעיות. אני מבקש מהמשטרה, אם זה נפתח לחקירה ובדיקה, יביאו את המסקנות. אנחנו נהיה בקשר עם ועדת הבחירות המרכזית לכל הנושאים הרלוונטיים. תודה רבה, הישיבה סגורה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים