ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/11/2018

חשדות לזיופים לבחירות למועצת העיר בני-ברק

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
05/11/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 730
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, כ"ז בחשון התשע"ט (05 בנובמבר 2018), שעה 9:05
סדר היום
חשדות לזיופים לבחירות למועצת העיר בני-ברק
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעקב אשר
יואב בן צור
לאה פדידה
מוזמנים
כרמית פנטון - ממונה מחוז תל אביב, משרד הפנים

אורן תמיר - סגן מנהל ועדת הבחירות בבני ברק, משרד הפנים

יחיאל מלכה - מנהל ועדת הבחירות, בני ברק, משרד הפנים

סנ"צ גלעד בהט - רמ"ד חקירות, המשרד לביטחון פנים

שבתי גרברצ'יק - דוברות משטרת ישראל

חיים סרצ'וק - חבר ועדת הבחירות למועצת העיר בני ברק

פנחס מיכאלי - ממונה חקיקה, לשכת עורכי הדין

אודי טנא - מנהל קמפיין הליכוד, בני ברק

יעקב וידר - יו"ר סיעת הליכוד במועצת העיר בני ברק

טובה בוריה - פעילה חברתית בליכוד, בני ברק

משה קרסיס - פעיל חברתי, מועמד לבחירות

יפה הלוי - פעילה חברתית, הליכוד

אליהו ברבי - פעיל חברתי, ליכוד, בני ברק

ברוך שלום לוין - הליכוד

מנחם מילר - הליכוד

ויקטור ימין - הליכוד

שלמה ביטון - פעיל חברתי

פאר אלבז - פעיל חברתי

אשר לוי - פעיל חברתי

ברק מליח - תושב בני ברק
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים


חשדות לזיופים לבחירות למועצת העיר בני-ברק
היו"ר יואב קיש
שלום, בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא חשדות לזיופים לבחירות למועצת העיר בני ברק.

יש לנו את יחיאל מלכה, מנהל ועדת הבחירות בני ברק, אורן תמיר, סגן מנהל ועדת הבחירות, בני ברק. יש לנו את כרמית פנטון שהיא ממונה על מחוז תל אביב. מהמשטרה, ראש מדור חקירות, סנ"צ גלעד בהט. עיריית בני ברק, אריאל ניר לא נמצא. חיים סרצ'וק, חבר ועדת הבחירות למועצת העיר בני ברק מטעם הליכוד, נכון? ויעקב וידר, חבר מועצת העיר שנבחר. יש עוד רשימה ארוכה של תושבים, חלקם בטח מועמדים שנמצאים פה איתנו, אז קודם כול שלום לכולם.

קודם כול אני אומר שאנחנו בוועדת הפנים נעשה דיון מסודר על כל התנהלות הבחירות. אחד הדברים שכולם פונים אלי זה מה קרה לאתר וכל הדברים. יש הרבה דברים. נעשה דיון מסודר. כרגע נקבעו שני דיונים דחופים עם חשד לזיוף בחירות, אחד זה מה שאנחנו דנים עכשיו על בני ברק והשני בתל אביב. דרך אגב, שניהם סביב קולות המעטפות הכפולות, נקרא לזה, כי זה לא רק חיילים, זה כל מה שקשור למעטפות כפולות. זה נקבע ליום רביעי, גם דיון דחוף. אני מניח שנראה אותך גם ביום רביעי, אם כך.

כרגע אנחנו עוסקים בנושא בני ברק כאשר הטענות הן בעצם מסיעת הליכוד כלפי ההתנהלות של הבחירות. אני רוצה לשמוע רגע מי רוצה לייצג את סיעת הליכוד בהתנהלות ומה הוא ראה.

בבקשה, סרצ'וק.
חיים סרצ'וק
שמי חיים סרצ'וק, אני בא כוח סיעת הליכוד בבני ברק. סיעת הליכוד בעיריית בני ברק היא סיעת בת של סיעת הליכוד בכנסת ואני בא כוח הסיעה. יעקב שהוא יו"ר הסיעה, הוא גם ממלא המקום שלי כבא כוח.

אני אתן קצת רקע בשביל להבהיר את העניין. מייד אחרי הגשת הרשימות, בעצם במועד אישור הרשימות הייתה ישיבה של ועדת הבחירות, ישיבה חשובה, בעצם ישיבה אחרונה לפני הבחירות. למעשה רק לאחר הישיבה נודע לנו על קיומה. יום קודם לכן פגשתי את יחיאל. הייתה לנו פגישה. הוא אמר לי שיש יום אחר כך איזשהו הליך פורמלי לגבי אישור הרשימות. בפועל רק לאחר הישיבה התברר לנו שהייתה ישיבה של ועדת הבחירות שהתקבלו בה החלטות חשובות ודברים מהסוג הזה. יחיאל דיבר עם יעקב ושאל אותו למה הוא לא הגיע, כי נשלחה לו הזמנה במייל. יעקב אמר לו שהוא ממלא מקום.

א', בחוברת הגשת הרשימות אין בכלל כתובת מייל. יש שם טלפונים בלבד. ב', אני בא כוח הרשימה. הוא ביקש ממנו להתנהל אך ורק מולי, טלפונית, ואכן גם אני ויחיאל דיברנו באותו יום. הייתה לנו שיחת טלפון. אמרתי לו שמבחינתנו לא קיבלנו בכלל הזמנה לישיבת ועדת הבחירות, אבל לא ראינו לנכון לעשות מהומה למרות שלדעתנו היה גם מחטף בעניין הזה.

באמת מאותו רגע עד יום הבחירות כולל יום הבחירות ההתנהלות הייתה מולי, טלפונית, הגשת פתקי הצבעה, הגעה למקומות מסוימים, איסוף פתקים. כל ההתנהלות הייתה מולי טלפונית. כך היה עד יום הבחירות כולל יום הבחירות.

יום לאחר יום הבחירות, ביום רביעי האחרון בעצם, אני מגלה באיזושהי קבוצת וואטסאפ שיש איזושהי ספירת קולות בבניין העירייה. אני מאוד מופתע, אף אחד לא דיבר איתי. אני בא כוח הסיעה. אני שולח ליחיאל הודעה בוואטסאפ, אומר לו, יחיאל, תקשיב, אני שומע שיש איזושהי ספירת קולות, אתה מכיר? יודע? אין תגובה. אחרי איזה עשר דקות אני מתקשר אליו, הוא עונה לי. אני אומר לו, שלום יחיאל, הבנתי שיש איזושהי ספירת קולות. הוא אומר לי, כן, סופרים את קולות החיילים בבניין העירייה.
היו"ר יואב קיש
את כל המעטפות הכפולות, זה לא רק חיילים.
חיים סרצ'וק
כן, את כל המעטפות הכפולות באולם מועצת העיר. אני אומר לו, תקשיב, זה לא תקין, לא קיבלתי על כך הודעה. הוא אומר לי, תקשיב, כן קיבלתם על כך הודעה. אמרתי לו, לא קיבלנו, אני בא כוח. אתה דיברת איתי? מישהו אחר דיבר איתי? הוא אומר לי, לא יודע, אתה רוצה, תבוא עכשיו. אני אומר לו, תקשיב, זה לא תקין, אני מבקש לעצור את הספירה עד שנברר מה העניינים פה, ואם לא, אנחנו נפנה לבית משפט, ואז הוא מנתק לי את הטלפון בפנים. אני באותו רגע מתקשר ליועץ המשפטי של הליכוד, מספר לו את האירוע. הוא אומר לי שזה אירוע חמור מאוד על גבול גניבת בחירות. הוא מתקשר ליחיאל בעצמו ואומר לו שצריך לעצור את הספירה באופן מיידי עד שיגיעו משקיפים, ואם לא, נעתור מנהלית, ובאמת הספירה נעצרת.

אני לא יכול בהתראה של כמה דקות להגיע לספירה. אני שולח שני אנשים אחרים שלנו להגיע לספירה, אודי טנא שמייד יגיע, ושמוליק. הם נכנסים לחדר הספירה. מאותו רגע מתחוללת שם פארסה מטורפת ליד מנהל הבחירות. הם מקבלים מכות רצח על ידי עסקנים.
היו"ר יואב קיש
רגע, רגע, תפריד. עד עכשיו סיפרת סיפור מדוע להבנתך לא ידעתם שיש ספירת קולות. זה נושא אחד שתיכף נשמע. עכשיו אתה הולך לסיפור מסוג אחר אולי, של חומרה של אלימות פיזית כלפי הנציגים של המשקיפים שלכם שהגיעו לאירוע ספירת הקולות. זה אירוע מסוג אחר, אז בוא רגע תסביר לי. הם צריכים להגיע, מי שהיה שם?
חיים סרצ'וק
כן, כן.
היו"ר יואב קיש
אז נשמע מהם כשיגיעו, אבל תסביר לי מדוע זה גלש לאלימות. זה מה שאני מנסה להבין.
חיים סרצ'וק
אין לנו מושג מדוע זה גלש לאלימות.
היו"ר יואב קיש
הם נכנסו וישר הרביצו להם?
חיים סרצ'וק
הם נכנסו ותוך פחות מדקה, הדברים מצולמים ומוקלטים. אני מקווה שראית את זה, הועבר לך תיעוד. הם נכנסו לחדר, מייד הגיעו אליהם כמה בריונים וגם לא בריונים.
היו"ר יואב קיש
אתה היית שם, יחיאל? אתה ראית את המכות?
יחיאל מלכה
כן.
חיים סרצ'וק
הם נכנסו לחדר ותוך דקה בערך התחילו שם מכות.
יואב בן צור (ש"ס)
הגשתם תלונה?
חיים סרצ'וק
כן, הוגשה תלונה במשטרה. הייתה משטרה חוקרת. בטח המשטרה תיכף תגיד.
יחיאל מלכה
אני הזמנתי את המשטרה.
חיים סרצ'וק
אנחנו הזמנו את המשטרה. למשטרה לקח המון זמן להתערב באירוע, הרבה מאוד זמן. עד שאני לא דיברתי עם קצין המבצעים של המרחב, בעצם המשטרה שם לא בדיוק התערבה.
היו"ר יואב קיש
לא, אבל ברגע שהגיעה המשטרה אני מניח שהמכות הופסקו.
חיים סרצ'וק
כשהגיעה המשטרה מה שקרה, משקיף אחד שלנו היה בחוץ עם יד שבורה ונסע לטרם.
היו"ר יואב קיש
ומה קרה אחרי המכות, הספירה המשיכה בלעדיכם?
חיים סרצ'וק
בזמן המכות אין לנו שום מושג מה קרה שם. אחרי המכות משקיף אחד פונה לטיפול מקצועי כיוון שהוא דימם ועם ידיים שבורות. המשקיף השני, אמנם נשברו לו המשקפיים. אחר כך התברר שיש לו זעזוע מוח ושבר ביד, הוא תיכף יגיע מגובס, אבל המשקיף השני בכל זאת ממש נלחם על משמרתו והצליח לחזור לחדר.
היו"ר יואב קיש
ואז כשהוא חזר, נתנו לו להיכנס?
חיים סרצ'וק
נתנו לו להיכנס. במקביל, הזעקנו למקום את הרב ויקטור שיושב כאן. עשו שם איזשהו משחק עם המשקיפים שלנו, לא נתנו לזה להיכנס, לא נתנו לזה לצאת.
היו"ר יואב קיש
אני רק רוצה להבין אם הספירה נמשכה.
חיים סרצ'וק
ספירה נמשכה. מכיוון שלא הייתי נוכח במקום, קשה לי לענות מה בדיוק קרה שם. אין לנו שום אמון בתוצאה שפורסמה. האירוע כולו תמוה על גבול הזיוף המובהק של הבחירות. ההתנהלות של מנהל הבחירות ושל כל הצוות לאורך כל מערכת הבחירות הייתה תמוהה ואנחנו מבקשים תשובות ובמידת הצורך אנחנו מבקשים בחירות חוזרות.
היו"ר יואב קיש
אז יש שני דברים שעל הפרק מבחינתי, אחד זה באמת הנושא של איך מגיעים למצב שיש תיאום של ספירת קולות - - -
יואב בן צור (ש"ס)
הערעור הוא רק על קולות החיילים והנכים?
היו"ר יואב קיש
לא יודע, תיכף נראה. בוא נבין רגע מה היה.

יחיאל, אז יש לנו שני דברים שאני רוצה להבין, אחד, אתה מכות לא הלכת שם. את זה נבדוק מול המשטרה בהמשך ואותם אנשים שיגיעו ויסבירו מה היה, אבל אני רוצה להבין את נושא ההחלטה ולוחות הזמנים על ספירת המעטפות הכפולות ומדוע טוענים שבעצם הם היו מנותקים, לא ידעו שהדבר הזה קורה בכלל.
יחיאל מלכה
אוקי. שלום לכם. יום לאחר הבחירות אנחנו נדרשים לאסוף את קולות החיילים והמעטפות הכפולות שהצביעו ערב לפני כן בקלפיות הנגישות המיוחדות. אני אספתי ערב לפני כן את כל המעטפות הכפולות הללו. הן היו איתי.
היו"ר יואב קיש
האסירים, מתי מגיע?
יחיאל מלכה
אסירים מגיע עם החיילים.
היו"ר יואב קיש
אז זה אסירים, חיילים ונגישות.
יחיאל מלכה
נכון.
היו"ר יואב קיש
מאיזה מוסדות?
יחיאל מלכה
היו -23 קלפיות נגישות מיוחדות פזורים ברחבי העיר, לא רק בבתי אבות. היה לנו מוסד, בית אבות אחד, אבל 23 קלפיות שפזורות בכל רחבי העיר. כל המעטפות הללו היו מרוכזות אצלי למעט מעטפות החיילים והאסירים שקיבלנו צלצול ממטה המחוז ב-15:30 בצהריים של יום רביעי שהגיעו המעטפות. אני שלחתי את הסגן שלי לתל אביב למשוך משם את המעטפות שהגיעו מכפר המכביה. ב-16:45 לערך הסגן שלי התקשר ואמר שהוא יצא מתל אביב בדרך לבני ברק, אלי עם המעטפות איתו. התקשרתי למזכיר ועדת הבחירות ואמרתי לו, אני מבקש לכנס את חברי ועדת המשנה לעניין ספירת קולות החיילים והמעטפות הכפולות בעוד כחצי שעה.
היו"ר יואב קיש
ברגע שאתה מקבל, אתה מייד קובע.
יחיאל מלכה
חד משמעית.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, זה לא מחכה. ידעת מתי אתה מקבל? בבוקר יכולת להגיד לחברים, חבר'ה, כנראה אחרי הצהריים אנחנו - - - ?
יחיאל מלכה
לא. את השעה המדויקת אני ידעתי - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אבל לפחות שאנשים ידעו, יש היום ספירה של קולות הזה, נקרא לכם, תהיו בהיכון.
יחיאל מלכה
אמרתי לחברי ועדת המשנה להיות - - -
היו"ר יואב קיש
והם חברי ועדת המשנה?
יחיאל מלכה
לא, הם לא חברי ועדת המשנה. אמרתי להם להיות בכוננות של חצי שעה עד שעה.
היו"ר יואב קיש
אוקי, אז להם אמרת.
יחיאל מלכה
כן, שבמהלך היום אנחנו נקרא להם.
היו"ר יואב קיש
ומשקיפים, אתה מודיע להם גם?
יחיאל מלכה
אני אסביר הכול. ואז ביקשתי ממזכיר המועצה להתקשר גם לבאי כוח הסיעות או ליושבי ראש המפלגה ולהגיד להם שמתקיימת - - -
היו"ר יואב קיש
ממי ביקשת?
יחיאל מלכה
ממזכיר הוועדה.
היו"ר יואב קיש
אוקי, שהוא מי?
יחיאל מלכה
דובר העירייה, אברהם טננבוים.
היו"ר יואב קיש
אוקי.
יחיאל מלכה
הוא זה שאמור להתקשר ולמסור את כל ההודעות הללו.
היו"ר יואב קיש
אוקי, גם לבאי הסיעות והמשקיפים.
יחיאל מלכה
גם לבאי הסיעות וגם לכולם. אני עשיתי את דרכי מבאר שבע למקום. הגעתי בערך בשעה 17:15. שאלתי את אברהם אם הוא זימן את כולם. הוא אמר לי שכן.
היו"ר יואב קיש
זה כבר כשידעת שיש שעה ספציפית, כי הגיעו - - -
יחיאל מלכה
כן, אמרתי לו, ב-17:30 אנחנו מתחילים. המעטפות הגיעו. משלב של הגעת המעטפות ועד ספירת הקלפי עצמה, הקולות, זה לוקח מיון של כשלוש שעות וחצי. זה הליך ארוך מאוד.
היו"ר יואב קיש
מכיר.
יחיאל מלכה
אנחנו עדיין לא פותחים את המעטפות, אנחנו רק פורסים את הכול. היו איתי גם אני וגם הסגן שלי ועוד ארבעה מזכירים שמיניתי, שהם לא קשורים בכלל לחברי הוועדה. כולנו ישבנו שם. המעטפות לרגע לא היו ללא ביקורת שלי או של הסגן שלי, אפילו לא לשנייה אחת. מאותו רגע, משעה 17:30 עד 20:30 בערך עסקנו רק במיון ובבדיקה מול האלפונים, היכן הצביעו - - -
היו"ר יואב קיש
כמה מעטפות היו?
יחיאל מלכה
היו 772 מעטפות כפולות כולל החיילים. החיילים היו 170, אז כך שאנחנו מדברים על 602 מעטפות מקלפיות נגישות מיוחדות ועוד 170 - - -
היו"ר יואב קיש
אסירים כמה היה?
יחיאל מלכה
אסירים זה היה בתוך החיילים, כחמישה או שישה. עשינו את כל המיון הזה. בסביבות השעה 20:00 בערב חיים התקשר אלי ואמר לי - - -
היו"ר יואב קיש
אתם בעצם לפני ספירה עדיין בהליך המיון.
יחיאל מלכה
עדיין הליך מיון. אומר לי, תקשיב יחיאל, אני מבין שיש אצלכם ספירות על מעטפות כפולות, מה קורה עם זה, למה לא הוזמנתי? אמרתי לו, תקשיב חיים, למיטב ידיעתי אני יודע שכן זומנתם.
היו"ר יואב קיש
איפה טננבוים? הוא פה במקרה?
יחיאל מלכה
לא.
היו"ר יואב קיש
הוא דובר העירייה והוא גם משמש כמזכיר הוועדה?
יחיאל מלכה
נכון.
חיים סרצ'וק
הוא גם מזכיר העירייה.
יחיאל מלכה
ועדת הבחירות בישיבתה הראשונה ממנה את מזכיר ועדת הבחירות, מישהו מטעמה. אין לנו צד בעניין הזה. הם ממנים.
היו"ר יואב קיש
אתם קיבלתם מישהו מטננבוים?
יעקב וידר
חד משמעית לא.
יחיאל מלכה
אני רוצה להציג בפניך את המייל שאברהם - - -
היו"ר יואב קיש
שנייה, אני מדבר רגע על שיחת טלפון, כי כשקובעים - - -
יחיאל מלכה
מייל.
היו"ר יואב קיש
אז לא הייתה שיחת טלפון.
יחיאל מלכה
היה מייל.
היו"ר יואב קיש
עכשיו אני שואל אותך. התחלת את כל השיחה בזה שאמרת שאתה הזמנת אישית את חברי ועדת המשנה של הקלפי - - -
יחיאל מלכה
לא אני, אברהם.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, לאף אחד לא.
יחיאל מלכה
אני לאף אחד לא.
היו"ר יואב קיש
אתה סמכת את ידיך לחלוטין על כך שאברהם יעשה את הטלפונים הנדרשים.
יחיאל מלכה
ודאי.
היו"ר יואב קיש
יפה, אז אני עוצר פה רגע.
יחיאל מלכה
ולראיה, הגיעו כולם, כל מי שזומן במייל. היה שם גם נציג - - -
היו"ר יואב קיש
יחיאל, אתה לא מבין את השאלה שלי. זה בסדר מיילים. אני שאלתי משהו פשוט. מי שעשה את שיחות הטלפון זה לא אתה.
קריאה
לא היו שיחות טלפון. הוא אומר לך, היו רק מיילים.
היו"ר יואב קיש
לא, הוא אמר שהוא ביקש שיחות טלפון.
יחיאל מלכה
אני ביקשתי שיזמנו אותם.
היו"ר יואב קיש
אז אתה לא יודע אפילו אם הייתה שיחה או מיילים.
יחיאל מלכה
נכון.
היו"ר יואב קיש
אוקי. אני מבין את התהליך. באת לאברהם, אמרת לו, ידידי, תודיע לכולם, לא יודע איך, בשעה 17:30 לספירה. זהו, בזה נגמר ההליך הפורמלי שלך עם הזימונים, הועבר לידו של מר טננבוים. אני צודק?
יחיאל מלכה
נכון.
היו"ר יואב קיש
אוקי. עכשיו עצור רגע. אתם אומרים בוודאות שטלפונים לא היו. אתם לא יודעים אם אחרים קיבלו טלפונים ואתם לא. אין לכם מושג.
חיים סרצ'וק
אפילו לא נטען שקיבלנו טלפון.
יעקב וידר
אני רוצה להוסיף רק פרט חשוב. מר טננבוים ששמו עולה פה, אני הזהרתי כבר בעת הגשת הרשימות את מר יחיאל שהוא איש לא ניטרלי בעליל, ברמה כזו שאנחנו מגישים רשימות, הבן אדם פורץ לדלת עם תנועות מגונות, אתם בחיים לא תיכנסו לעירייה. הוא איש מוטה לחלוטין על ידי המפלגות השולטות בעירייה ואני הזהרתי את מר יחיאל שהאיש הזה בעיניי לא ניטרלי לחלוטין ואסור לתת לו לנהל את הדברים.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אז רק להבין כרגע, שיחה לא הייתה ואתה אומר, יחיאל, שבבדיקה שערכת נשלח מייל לזימון.
יחיאל מלכה
נכון.
היו"ר יואב קיש
באיזו שעה?
יחיאל מלכה
נשלח מייל ב-17:07.
היו"ר יואב קיש
כשאתה, מתי אמרת לו על הזימון ב-17:30?
יחיאל מלכה
ב-17:00.
היו"ר יואב קיש
רגע, אבל אתה יצאת מבאר שבע, אתה אומר.
יחיאל מלכה
הייתי בדרך. אני לא יצאתי ב-17:00 מבאר שבע.
היו"ר יואב קיש
כולם תוך 20 דקות קיבלו הודעה להתייצב?
יחיאל מלכה
כן, תוך חצי שעה.
היו"ר יואב קיש
אבל הם ידעו מראש שזה יקרה.
יחיאל מלכה
שזה פחות או יותר יהיה אחרי הצהריים.
היו"ר יואב קיש
איך הם ידעו מראש?
יחיאל מלכה
נאמר להם ערב לפני כן.
חיים סרצ'וק
מי אמר?
היו"ר יואב קיש
רק שנייה, לא להפריע לי בבקשה.
יחיאל מלכה
נראה לי שאברהם הודיע להם.
היו"ר יואב קיש
אתה לא יודע בוודאות. זה לא משהו שאתה התעסקת איתו, אבל להבנתך - - -
יחיאל מלכה
לא, לחברי ועדת המשנה המיוחדת, אמרתי להם ערב לפני - - -
היו"ר יואב קיש
אתה אישית כשראית אותם.
יחיאל מלכה
כן, אמרתי להם ערב לפני, תהיו מוכנים למחרת אחר הצהריים, אנחנו נזמן אתכם בזימון רשמי.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להבין. אתה אומר בעצם שלך היו שתי אינטראקציות, אחת עם ועדת המשנה ספציפית בערב קודם, עם הנחיה ברורה, תהיו ערניים להזנקה של חצי שעה.
יחיאל מלכה
נכון.
היו"ר יואב קיש
והשנייה ברגע שהבנת שזה קורה, מול טננבוים, תביא את כולם, תוך חצי שעה מתחילים ספירה.
יחיאל מלכה
נכון.
היו"ר יואב קיש
וזה היה כשכבר היית בדרך מבאר שבע.
יחיאל מלכה
נכון.
כרמית פנטון
אני חושבת שכדאי רגע ללכת צעד אחורה ולהבין את התהליך עצמו.
היו"ר יואב קיש
זה מה שאנחנו מנסים לעשות.
כרמית פנטון
לא, אני אומרת מבחינת החוק. שנייה לפני שחן מדבר על העובדות עצמן. יש את ועדת הבחירות, שוועדת הבחירות מורכבת מנציגי כל הסיעות. נציגי הסיעות בוחרים את מי שהם רוצים והם גם בוחרים את המזכיר. מנהל הבחירות, אין לו שום 'סיי' בעניין הזה, מי נציג הסיעות ומי המזכיר, ולכן זה שיש להם טענות או מי המזכיר או מי נציגי הסיעות, זה לא עניין - - -
היו"ר יואב קיש
את שמת לב שלא התייחסתי לזה. אני התייחסתי להליך של יחיאל.
כרמית פנטון
אני רוצה להגיד באשר לספירה של קולות החיילים. סעיף 82/א/1 לחוק קובע שלא יאוחר מיומיים לפני יום הבחירות תבחר ועדת הבחירות שליד כל רשות מקומית, ועדת קלפי מיוחדת בת חמישה חברים לכל היותר שתהיה מורכבת מחברי ועדת הבחירות מחמש סיעות שונות אם ישנן.
היו"ר יואב קיש
כרמית, אני לא צריך שתסבירי לי את החוק הזה. באמת שלא. אני רוצה להגיד מה קרה שם.
כרמית פנטון
רק רגע, אני רוצה להסביר. בתהליך עצמו, זאת אומרת, יש את ועדת הבחירות שבוחרת חברי ועדת קלפי מיוחדת שהם אלה שמזומנים כאשר יש את ספירת קולות החיילים. הם אלה שסופרים את קולות החיילים. לא כל ועדת הבחירות ולא כל באי כוח הסיעות באים וסופרים את קולות החיילים. רלוונטי להזמין לספירה רק את חברי ועדת הקלפי - - -
היו"ר יואב קיש
ומה עם משקיפים?
כרמית פנטון
זה לא משקיפים. לגבי באי כוח הסיעות, יש את סעיף ד' שאומר: במעמד בדיקת מעטפות החיילים לא ימצא אדם זולת אלה: חברי ועדת הקלפי המיוחדת וחברי ועדת הבחירות ובאי כוח רשימת המועמדים, זאת אומרת, אלה רשאים להיות במעמד ספירת הקולות של חברי ועדת הקלפי המיוחדת.

חברי ועדת הבחירות, בישיבה האחרונה לפני הבחירות אומרים להם את הסצנריו, יש את הבחירות ב-30 באוקטובר, מסתיימים בשעה 22:00, ואז אומרים להם, תקשיבו, למחרת בשעה מסוימת יגיעו מכפר המכביה אל המחוז קולות החיילים ואז תקבלו התראה. מנהל הבחירות מקבל התראה מהמחוז שהגיעו קולות החיילים. לוקח להם כך וכך זמן להגיע מהמחוז בקריית הממשלה עד לבני ברק.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני לא עוסק בזה כרגע. את הנוהל אני מכיר. אני רוצה להבין מה קרה בבני ברק. ברור לי שחוקית לא צריך להזמין באי כוח של סיעה לספירה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אבל זה כן כתוב. היא הקריאה שכן.
היו"ר יואב קיש
רשאים, אבל יש לזה טעם לפגם שלא מרימים טלפון במקום הזה, לדעתי, ומר טננבוים, חבל שהוא לא פה. הייתי מאוד שמח לשמוע למה הוא מצא לנכון שלא להתקשר ולשלוח מייל ב-17:10. לי זה נראה מוזר.
כרמית פנטון
ברשות היושב ראש, אני רק רוצה לסיים את העניין ולומר, כל חברי ועדת הבחירות והתהליך של יום למחרת אחרי הצהריים מתכנסים, זאת אומרת ידוע, רק לא יודעים באיזו שעה, וזה הם יודעים שתוך הקראה קצרה מראש תינתן להם שעה מדויקת.
היו"ר יואב קיש
אני הייתי מצפה שאת השעה המדויקת הזו לא יעבירו במייל ויגידו, עוד 20 דקות תגיע. זה הכול. זו התפיסה הבסיסית שאני רואה לנכון.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מי מחובר כל חמש דקות למייל שלו?
היו"ר יואב קיש
חבל שמר טננבוים לא הגיע.
כרמית פנטון
רק אני רוצה להגיד כך, לכן כולם יודעים, כולל כל חברי ועדת הבחירות והוועדה המיוחדת שהולכת להיות התראה קצרה ומה שבעצם מנהלי הבחירות עושים, הם בעצם פונים למזכיר ועדת הבחירות אשר עושה באמת סבב טלפוני פלוס מייל - - -
היו"ר יואב קיש
שלא עשה.
יחיאל מלכה
אני לא יודע. אני לא יכול לדבר בשמו.
היו"ר יואב קיש
חבל שהוא לא בא.
יחיאל מלכה
הראו לי רק את המייל.
היו"ר יואב קיש
חבל מאוד. אולי הייתה לו סיבה טובה לא לבוא. כרמית, תודה.
יחיאל מלכה
כבוד היושב ראש, אני יכול להמשיך?
היו"ר יואב קיש
כן, בבקשה.
יחיאל מלכה
בשעה 20:00 אני מקבל צלצול מחיים. חיים מודיע לי שזה לא בסדר שהוא לא היה. אני אמרתי לו שלמיטב ידיעתי הוא כן הוזמן כמו שבאי כוח סיעות אחרות כן הוזמנו. למשל, אריאל ניר מהן קיבל את אותו - - -
היו"ר יואב קיש
אריאל פה?
יחיאל מלכה
לא.
היו"ר יואב קיש
הוא לא קיבל טלפון?
יחיאל מלכה
הוא קיבל את אותו מייל כזה והוא בא וגם הביא את הנציג שלו.
היו"ר יואב קיש
הוא לא קיבל טלפון?
יחיאל מלכה
לא.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לדעת אם אתה יודע אם הוא קיבל טלפון או לא.
יחיאל מלכה
שוב, אני הבנתי מאברהם שנשלח לו אותו מייל בדיוק.
היו"ר יואב קיש
הבנתי.
יחיאל מלכה
לא שאלתי אם הוא קיבל צלצול.
היו"ר יואב קיש
הבנתי, אתה לא יודע.
חיים סרצ'וק
יו"ר הוועדה, אני מבקש לציין, דיברתי עם אריאל ניר. גם הוא לא קיבל טלפון.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. אז יכול להיות שההתנהלות הזו הייתה זהה והוא ראה את המייל. אין פה אפליה לליכוד, אתה אומר, באופן ספציפי.
יחיאל מלכה
חלילה.
היו"ר יואב קיש
לא, אתה לא יודע. אני אומר מבחינת ההתנהלות.
יחיאל מלכה
אני אומר שהוא הגיע ב-17:30.
חיים סרצ'וק
אריאל ניר הוא גם סיעת אופוזיציה שרצה בפעם הראשונה לרשימה, כך שההתנהלות איתנו יכלה להיות גם מולו. זה לא מוכיח כלום זה שאריאל ניר - - -
היו"ר יואב קיש
אז איך הוא ראה את המייל הזה?
חיים סרצ'וק
עובדתית, גם לו לא היו נציגים - - -
יחיאל מלכה
ודאי שהיו לו.
חיים סרצ'וק
גם לו ב-17:30 לא היו נציגים.
יחיאל מלכה
ודאי שכן. הוא בעצמו אישית הגיע.
היו"ר יואב קיש
באיזו שעה אתה זוכר שהוא הגיע?
יחיאל מלכה
הוא הגיע ב-17:20. אני פגשתי אותו. הוא לחץ לי יד והוא גם השאיר נציג שם.
חיים סרצ'וק
אני שוחחתי איתו. הוא שלח בן אדם בשם בוכיס, לא הוא עצמו.
יחיאל מלכה
הוא עצמו הגיע ואחרי זה החליף אותו - - -
היו"ר יואב קיש
אם הוא הגיע, אז הוא הגיע. פה זו עדות שמיעה. הוא ראה אותו. הוא אומר לך שהוא הגיע.
חיים סרצ'וק
אוקי. אני אומר מה שנאמר לי.
יחיאל מלכה
אני רוצה להמשיך. חיים פנה אלי בשיחה וביקש ממני לעצור את הספירה. אמרתי לו שכרגע נכון לשעה 20:00 עדיין לא מתקיימת הספירה, אנחנו עדיין בשלב המיון, שיגיע. הסתיימה השיחה. אחרי שתי דקות מתקשר היועץ המשפטי של הליכוד אלי. הסברתי לו את כל השתלשלות העניינים, הוא אמר לי, יחיאל, אתה פעלת כמו שצריך אבל אני מבקש ממך, תחכה שנציג שלנו יגיע. הסברתי לו שעדיין אין ספירה, שישלח מהר את הנציג שלהם, אנחנו ממשיכים עדיין בהליך המיון. שישלח את הנציג ושיהיה נוכח בספירה, שמיותר כל השיח הזה. אכן כעבור 20 דקות אודי נכנס לחדר ואני חייב לציין שהוא התפרץ לשם עם עוד משקיף נוסף, מצלמות פתוחות והוא מתחיל לצלם ואני מבקש מהם לכבות את המצלמות.

התפרצו לקלפי, לא אודי, הבחור השני. למען ההגינות, צילם לאורך כל הדרך עם הסרטה. אני ביקשתי ממנו שעל פי סעיף 17/א אסור להשתמש בטלפונים ניידים בתוך מקום הקלפי, שיכבה את זה. הוא לא שעה לבקשותיי. הוא התחיל להתפרע ולרוץ שם מקצה לקצה ורודפים אחריו אנשים. ההתנהלות הזאת לא הייתה נראית לי.
היו"ר יואב קיש
מי זה רדף אחריו? כנראה הוא ברח.
יחיאל מלכה
חברי הוועדה רדפו אחריו כדי שיכבה את המצלמה.
היו"ר יואב קיש
אבל ממתי יש להם זכות להשתמש באלימות? אני אומר לך דבר אחד, הכול יכול להיות. אלימות פשוט לא כביל.
יחיאל מלכה
אדוני היושב ראש, אני לא מתעסק עם אלימות. ברגע שראיתי שזה כן קורה, דרשתי שתזומן משטרה. באותו רגע יצאה שיחת טלפון למשטרת ישראל. ביקשתי שהם יגיעו במהרה ואכן תוך חמש או שבע דקות הם כן הגיעו.
היו"ר יואב קיש
טוב, עצור רגע יחיאל. אני רוצה רגע לפחות להגיד מה שאני הבנתי עד לכאן. אני עוד לא עוסק באירוע שקרה בתוך הקלפי ברגע שאודי ושמוליק הגיעו. אני רוצה עד לשם. עד לשם אני חושב שמי שהוא איש מפתח בעניין הזה, לצערי לא נמצא פה, זה מר טננבוים שאני לא מכיר אותו, אין לי מושג מה הוא פעל. אני יכול להגיד שכשמזמנים ל-17:30 במייל שיוצא ב-17:10 או 17:07, זה לא נראה ראוי.
יואב בן צור (ש"ס)
איזה משמעות יש למיונים לפני שספרו?
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לשאול אותך, אם הנציג של ש"ס היה בחוץ בזמן הזה, הייתם באמת מאוד כועסים, ובצדק.
יואב בן צור (ש"ס)
התשובה היא לא.
היו"ר יואב קיש
אני אומר לך שאם הייתם מקבלים במיילים הודעות על דיון בוועדה פה עוד 20 דקות, הייתי מוציא עכשיו מייל, דיון על משהו, זו לא התנהלות ראויה. יש טלפונים, צריך לעשות טלפונים. אני לא יודע, אולי הוא עשה. לחבר'ה פה הוא לא עשה, אז אני לא יודע למי הוא עשה או לא עשה.
יואב בן צור (ש"ס)
האם אני קיבלתי הודעה על הישיבה היום בטלפון? אף אחד לא הודיע לי בטלפון.
היו"ר יואב קיש
אבל קבעתי אותה מיום חמישי. אני אגיד לך עכשיו לשאלתך. אם אני מוציא עכשיו במייל זימון שעוד 20 דקות אני עושה דיון מאוד חשוב בוועדת הפנים, אני אומר לך שיהיו טענות מפה עד הודעה חדשה שהוא לא כביל. אני צודק או לא צודק? תשאל את היועץ המשפטי. אני 20 דקות מוציא דיון, הצבעה על סילוק כל המסתננים מארץ ישראל, באלימות. תוך 20 דקות במייל ואני רוצה לעשות הצבעה אחרי עשר קדות. כביל או לא כביל?
יחיאל מלכה
כבוד היושב ראש, אתה מחויב להזמין את כולם. פה אנחנו רשאים. זה משהו אחר.
היו"ר יואב קיש
אני יכול להגיד לך דבר אחד. אולי זה כשר, אבל זה מסריח.
כרמית פנטון
סליחה, ממש לא. אני ממש חייבת להיכנס לדברים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בעיניי זה חוסר תום לב.
כרמית פנטון
חבר'ה, יש חוק ואני מבקשת ממש להידבק להוראות החוק.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אל תבקשי ממני שום דבר. בעיניי זה חוסר תום לב משווע לשלוח מייל. אני הייתי חברת מועצה 17 שנה.
כרמית פנטון
צריך להידבק פה לעובדות.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להגיד לך פה, יכול להיות שאת צודקת. יש חוק, אולי זה כשר אבל זה מסריח. זה מה שאני רוצה להגיד.
יחיאל מלכה
כבוד היושב ראש, אני רוצה להוציא קצת את העוקץ מכל הדיון. הרי הטענה של הליכוד הייתה אפילו בעיניי, חבר'ה, המעטפות הכפולות סופר חשובות לנו לעניין המנדט השני.
היו"ר יואב קיש
נכון.
יחיאל מלכה
כי יש פער של 40 קולות, אז ראשית זה לא נכון, גם לא בספירה של ה-30 בחודש וגם לא בספירה של המעטפות הכפולות. הפער ב-30 בחודש היה כ-358 קולות, כך שמעטפות החיילים, כ-170, לא היה משפיע כהוא זה.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שכדי שהליכוד יקבל את המנדט השני, על חשבון מי זה היה אמור להיות?
יחיאל מלכה
על חשבון בני תורה והן, שהם הלכו ביחד, זאת אומרת היה להם הסכם התקשרויות, אז הם כסיעה אחת.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שכדי שזה יקרה, הליכוד היה צריך לקבל 358 - - -
יחיאל מלכה
358 קולות מהחיילים.
חיים סרצ'וק
לא, אבל בכל מקרה היו שם 750 מעטפות כפולות.
יחיאל מלכה
750 מעטפות כפולות שמתוכם 170 חיילים. בהנחה שכל ה-170 הם לליכוד, עדיין יש את הפער.
היו"ר יואב קיש
כן, עדיין אתה אומר צריך עוד מעל 100 קולות.
יחיאל מלכה
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
שיכול להיות שהם היו מקבלים אותם גם מהשאר. אני לא יודע.
יחיאל מלכה
גם אני לא יודע. אני רק מציג את העובדות לאשורן.
היו"ר יואב קיש
בסדר. פתחתם את ה-770, כמה הליכוד קיבל בסוף מכל ה-770?
יחיאל מלכה
הליכוד קיבל 90 קולות בדיוק.
היו"ר יואב קיש
תודה.
יחיאל מלכה
הספירה השנייה שנעשתה לאחר מעטפות החיילים, הפער אמנם הצטמצם אבל הוא עדיין נשאר על 302.
היו"ר יואב קיש
הבנתי, זה בסדר.

אני רוצה עכשיו לעבור, אודי, תספר לנו את ההתנהלות של הדברים מהרגע שאתה נכנסת לתוך החדר. עד לשם הבנו ואנחנו מפה מדברים על זה שאתה הוזנקת על ידי סרצ'וק להגיע, ויחד עם שמוליק, אמרתם?
יחיאל מלכה
נכון.
היו"ר יואב קיש
אני, גילוי נאות, מכיר את אודי. הוא היה אפילו פעם הדובר שלי.
יחיאל מלכה
הוא סיפר לנו על זה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
חבר הכנסת יואב, כל הדיון הזה אתה צריך גילוי נאות.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להגיד בצורה הכי ברורה. ברור, יש פה טענות של סיעת הליכוד וכמו שאולי מישהו יודע, אני גם מסיעת הליכוד, אין ספק, אבל אני מנהל את זה לתפיסתי באמת בשביל להבין, לרדת לשורש העניין. דרך אגב, יש טענות גם שקיבלתי מתמר זנדברג. תמר זנדברג פנתה אלי אתמול עם טענות קשות כלפי ספירת מעטפות כפולות בתל אביב ואמרתי לה שביום רביעי אנחנו נעשה דיון, גם בהזנקה מעכשיו לעכשיו.
קריאה
למה, הם איבדו מנדט?
היו"ר יואב קיש
אני לא יודע מה קרה שם. בעיניי חשוב מאוד לבחון את כל הדברים האלה ואני מבין פה שיש נושא רגיש מבחינתי שזה ליכוד. אני אנסה לעשות את זה באמת בכמה שיותר ללא משוא פנים ובהגינות להבין מה קרה.

כן, אודי.
אודי טנא
יישר כוח יושב ראש הוועדה על הקיום של הדיון החשוב הזה.

לפני הכול, הדיון הזה לא היה צריך להיות. אני לא הייתי צריך להגיע ככה עם סדק בכתף, חשש לזעזוע מוח, ושמוליק שהבחור שלו נמצא פה, עם שתי אצבעות שבורות בידיים, למה? וזה יחיאל דרש שזה ייכתב בפרוטוקול, כי לא יכול להיות שתהיה אלימות על צילום, 17/א. לפי החוק כנראה גם לא נתנו לנו בהתחלה כשבאתי ליחיאל, אמרתי לו, תקשיב, יש פה בעיה, תוקפים פה אנשים. רוצים ולהרוג אותנו? לאיפה הגענו?

אני רוצה לפנות פה לחבר הכנסת בן צור שאחד מהנציגים שלו, לא נגיד את השם שלו, אבל הוא עבד פה גם במקום הזה, תקף ממש בידיים, פגע בי אישית פיזית ומתהדר בכובע של חבר ועדת בחירות. זו בושה וחרפה.
יואב בן צור (ש"ס)
תגיש נגדו תלונה.
אודי טנא
לא צריך להגיד את השם.
היו"ר יואב קיש
הגשת תלונה?
אודי טנא
בוודאי שהגשתי, והשר ארדן מעורב בזה והכול בסדר. המשטרה מעורבת בזה.
היו"ר יואב קיש
המשטרה, תיכף נשמע אותה.
יואב בן צור (ש"ס)
מגישים תלונה ישר לשר ארדן?
אודי טנא
לא, מגישים תלונה למשטרה, אבל אנשים שלך יחד עם חבר מועצה, מי שתקף את הבחור השני.
היו"ר יואב קיש
טוב, זה המשטרה, תיכף נשמע אותה. לא צריך לערב לא את חבר הכנסת בן צור ולא את השר ארדן.
אודי טנא
בן אדם שמתהדר בכובע של ש"ס, בכל זאת. ואת הבחור השני שחבר מועצה מכהן תקף אותו, מישהו מהפלג הירושלמי, מעץ, תקף אותו חבר מועצה של עיריית בני ברק תקף אותו ושבר לו שתי אצבעות בידיים. זו בושה וחרפה ואנחנו מבינים שלצורך העניין הדבר הזה קורה כי עיריית בני ברק והעסקנים של העירייה מנסים לבצע טיהור אידיאולוגי לכל מי שלא הולך בתלם שלהם. כל השנתיים-שלוש האחרונות זה מה שקרה, לצורך העניין, אם זה הציבור הדתי-לאומי, אם זה ציבור ליטאי. כל מי שהוא לא שייך לעסקנים, מנסים לנגוס בו.
היו"ר יואב קיש
טוב, בוא נדבר עכשיו מה שקרה לך.
אודי טנא
זה הרקע לצורך העניין. נכסנו לתוך הדיון.
היו"ר יואב קיש
עם מצלמות פתוחות או רק שמוליק פתח?
אודי טנא
שמוליק פתח.
היו"ר יואב קיש
שזה לתפיסת המנכ"ל, אסור.
אודי טנא
אני מוכן שיעמידו אותי על זה לדין. אני אשמח.
יחיאל מלכה
לא, לא, הוא צודק, אני איתו. בסדר גמור.
יואב בן צור (ש"ס)
מה בסדר גמור?
יחיאל מלכה
שהוא לא צילם. מי שצילם זה הבחור השני.
כרמית פנטון
שלא נמצא פה.
אודי טנא
אין בעיה, אפשר להעמיד אותו לדין, יקבל שעתיים עבודות שירות, אני בטוח. בכל מקרה, אנחנו נכנסנו, היה בלגאן אטומי.
היו"ר יואב קיש
הם ספרו?
אודי טנא
מיינו מעטפות. היה שם בלגאן.
היו"ר יואב קיש
כמה אנשים היו שם?
אודי טנא
עשרות, 20-30, לא יודע, לא ספרתי. בלגאן. דיברו בטלפונים, ברדק, בוקא ומבולקה, חבל על הזמן.
יואב בן צור (ש"ס)
תסביר את הבלגאן.
אודי טנא
בלגאן, דיברו בטלפונים, צעקות וכו', הזיזו מעטפות ימינה-שמאלה. הכול מתועד, הכול מצולם.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אבל אסור פלאפונים.
היו"ר יואב קיש
לא, לצלם אסור.
אודי טנא
מה שקרה זה שהיה אי סדר מוחלט שם. מלא ידיים שנוגעות במעטפות זה אומר דרשני, ו"אידך זיל גמור". מה שקרה זה שכנראה הפריע לעסקן כזה או אחר הנוכחות שלנו שם, כי עד אז, מ-17:00 עד שאנחנו הגענו ב-20:00, היה משהו כמו שלוש שעות ובכל מקרה מה שהיה זה שהפריע לאותם נציגים שאנחנו נמצאים. התחילה אלימות מילולית שאחר כך הגיעה לאלימות פיזית. מה זה כולל אלימות פיזית? זה כולל שבהתחלה היו נותנים לי דפיקה קלה על הגב, אני מסתובב החוצה, נותנים לי בוקס לפרצוף ואחר כך עוד אחד לכתף.
היו"ר יואב קיש
אתה יודע להגיד מי זה היו?
אודי טנא
אני יודע להגיד. אני לא אגיד את השם שלו פה.
היו"ר יואב קיש
למה? אם הגשת תביעה, אתה יכול.
אודי טנא
לא צריך. כל מי שצריך לדעת, יודע את זה.

יחיאל מלכה, הוא אחראי עלי.
היו"ר יואב קיש
מה אמרת לו?
אודי טנא
אמרתי לו, יחיאל, זה נראה לך הגיוני? לא יודע אם הוא שם לב, אני לא מאשים אותו כי היה שם באמת בלגאן. אחר כך התיישבנו לפתוח את המעטפות, אותו בן אדם התיישב. כשמשטרה נכנסה, שמשון ויובב, הוא והשני שתקף, בדיוק ברחו החוצה באופן מפתיע.
היו"ר יואב קיש
ואז אתם הייתם בספירה?
אודי טנא
אני הייתי בספירה.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, בפתיחת המעטפות אתה נשארת.
אודי טנא
כן.
יואב בן צור (ש"ס)
עם יד שבורה.
היו"ר יואב קיש
עם יד שבורה.
אודי טנא
היד שלי לא שבורה. יש לי כתף סדוקה. אחר כך הלכתי לטרם.
יואב בן צור (ש"ס)
סרצ'ו, תתקן את מה שאמרת. זו לא יד שבורה.
אודי טנא
לא שלי. יש יד שבורה למשקיף השני.
יואב בן צור (ש"ס)
אמרת אצבעות.
אודי טנא
נכון.
קריאה
יש לו גבס על האצבעות.
אודי טנא
מה שהיה, גם קיבלנו את הטענות האלה, לא יודע אם יחיאל יודע את זה, לאורך כל הבחירות בעיר. מה שקרה שצריך לציין ושירשמו את זה בפרוטוקול אם אפשר, שהמעטפות היו פתוחות, וכשמעטפות פתוחות אפשר לעשות מה שרוצים. יותר מזה, המון מהקלפיות בבני ברק, חברי הוועדה שמו פתק מסודר, "נא להשאיר את המעטפות פתוחות".
היו"ר יואב קיש
כן, זה ראיתי בעוד כל מיני מקומות.
אודי טנא
במלא מקומות. זה הפך להיות קטע - - -
היו"ר יואב קיש
נכון, זה לא רק בבני ברק.
אודי טנא
לא משנה, ואתה יודע, אפשר להכניס, יוצא. לא יודע מה קורה אם פתק נופל למטה. היה פה ברדק רציני ושדדו אותנו. ממש שדדו אותנו.
היו"ר יואב קיש
הנושא הזה של הדבקת המעטפות, לא יודע למה פורסם לא להדביק.
יחיאל מלכה
נוחות בספירה.
היו"ר יואב קיש
שיהיה יותר קל לפתוח?
יחיאל מלכה
חד משמעית.
היו"ר יואב קיש
תקלה חמורה בעיניי, אבל לא משנה. זה נושא אחר. זה לא לעניינו כרגע.

יחיאל, בבקשה, תאיר לי אתה מה קרה מהרגע שאודי ושמוליק נכנסו לחדר.
יחיאל מלכה
אני קצת רוצה לסבר את האוזן של אודי.
היו"ר יואב קיש
שלא רק הוא קיבל מכות, גם אחרים קיבלו מכות.
יחיאל מלכה
לא, חלילה. אנחנו לא הרבצנו למרות שעברנו בה"ד 1. אודי בסדר, היה איתנו בכל הספירה וראה שהכול תקין. טענות לאודי אין לי, אבל אודי צריך להבין פרט אחד. עניין מיון המעטפות מתחלק למספר עמדות. עמדה ראשונה זה שתי עמדות מחשבים שהיו שם, ששם המעטפות מאותרות היכן האלפונים שלהם נמצאים, של כל מעטפה ומעטפה. לאחר העמדה הזאת המעטפות אמורות לעבור לעמדת המיון.
היו"ר יואב קיש
יחיאל, אני מצטער, זמננו קצר. אני רוצה לדבר על האלימות, מה קרה, למה ואיך זה השפיע - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
ולמה גם היה ברדק?
יחיאל מלכה
מעטפות עוברות מעמדה לעמדה. זה מה שהוא ראה לנגד עיניו.
היו"ר יואב קיש
כמה אנשים היו שם בשלב הזה?
יחיאל מלכה
היו שם בדיוק ששה אנשים שלי: אני, הסגן ועוד ארבעה מזכירים וחברי הוועדה שישבו בצד השני של השולחן בעניין של המיון.
היו"ר יואב קיש
אז כמה אנשים היו?
יחיאל מלכה
אולי עשרה או 15 איש.
היו"ר יואב קיש
סך הכול?
יחיאל מלכה
סך הכול.
היו"ר יואב קיש
כשאודי הגיע, סך הכול היו עשרה או 15?
יחיאל מלכה
משהו כזה, כן. תקן אותי אם אני טועה, הסגן שלי.
קריאה
לא, הם גם היו במעטפת.
יחיאל מלכה
אולי משהו שאני לא ראיתי. אולי הוא ראה.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה רגע לחזור לנושא האלימות. למה האלימות?
יחיאל מלכה
אמרתי, נושא האלימות התחיל מהרגע שהם נכנסו עם צילום. אני ביקשתי שזה יפסק וזה לא נפסק. היה הבחור שלו שהתרוצץ שם, ואז כשראיתי שיש אלימות, זה בדיוק מה שעשיתי, משטרת ישראל, אבטחה, להגיע. עניין של חמש או שבע דקות, באו משטרת ישראל.
היו"ר יואב קיש
טוב. סגן ניצב גלעד בהט, ספר לי מה אתה מכיר על האירוע ואיפה זה עומד מבחינתכם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אולי גם תפרט כמה תלונות יש בכל הארץ.
היו"ר יואב קיש
לא, לא, עכשיו עוסקים בבני ברק. אני מבקש לאירוע הזה, מה אתם מזהים שנכנסתם ואיפה זה עומד כרגע.
סנ"צ גלעד בהט
טוב, אז אני ניזון כמובן מהדוחות. אני לא הייתי באירוע.

המשטרה מקבלת קריאה מעט אחרי השעה 20:40 ותוך מעט פחות מחמש דקות מגיעה לשם ניידת. כשהניידת מגיעה, ושוב, אני ניזון ממה שאני קורא מהדוחות, יש הרגעה של האירועים במקום. לא נעצר ולא עוכב אף אדם במקום עצמו בשעת האירוע. זה לגבי האירוע.
היו"ר יואב קיש
השוטרים נשארו לאורך הספירה אחרי זה?
סנ"צ גלעד בהט
השוטרים נשארו זמן. אני לא יודע את השעה שהסתיימה הספירה. אני לא יכול לדעת, אבל אני יודע שהם נשארו. בשעה שהם שם לא היה יותר שום אלימות. זה ביום רביעי ב-31.

ביום שישי קצת פחות משעה לפני כניסת שבת הוגשה תלונה בנושא הזה על ידי אנשים שנמצאים פה. אני לא יכול לפרט על התלונה. התלונה נמצאת בחקירה. כמו שאמרתי, התלונה הוגשה ביום שישי כמעט לפני כניסת שבת.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אצלכם או אצל השר ארדן היא בחקירה?
קריאה
אצלם.
סנ"צ גלעד בהט
התלונה הוגשה בתחנת משטרה ואנחנו מבצעים פעולות, אני לא אפרט מה הן, אבל יש תלונה. הדברים פורטו.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. אתה אומר בעצם שהשוטרים הגיעו, כבר הקלפי היה ללא אלימות והם נשארו באזור ולמעשה לא היו דיווחים על אלימות מאז שהם הגיעו.

יחיאל, אתה יודע להגיד מי האנשים שהיו אלימים שם? אתה ראית שהרביצו?
יחיאל מלכה
ראיתי את ההתגודדות וראיתי פחות או יותר מה קורה שם, אבל לי היה חשוב יותר להיות בקשר עין עם המעטפות, להזמין משטרה ששום מעטפה לא - - -
היו"ר יואב קיש
ואתה יודע להגיד בוודאות שמעטפות לא נעלמו או משהו?
יחיאל מלכה
חד משמעית לא.
היו"ר יואב קיש
ולא פגעו במעטפות, ולתפיסתך כל האירוע הזה של האלימות והאנשים, הספירה תקינה לחלוטין?
יחיאל מלכה
לא, לא, אני אפריד. האירוע של האלימות הוא לא תקין בכלל. הספירה, חד משמעית הייתה תקינה, הייתה עם סדר מופתי.
היו"ר יואב קיש
סדר מופתי לא, כי הייתה אלימות.
יחיאל מלכה
אני גם הסברתי מאיפה האלימות הגיעה. יש להבחין בין אלימות לבין סדר בספירה ובמיון. אלימות זה לא מעניינו של מנהל הבחירות. סדר מופתי בספירה ובמיון אכן היה.
היו"ר יואב קיש
טוב. כן, חבר הכנסת אשר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בוקר טוב, אני עקבתי אחרי הדיון. קודם כול אני רוצה באמת לברך את הליכוד על כניסתו המחודשת
קריאה
אחרי עשרות שנים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא עשרות.
קריאה
הליכוד, עשרות שנים, 25 שנה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז קודם כול ברכות לליכוד על כניסתו חזרה למועצת העיר וברכות לוידר כחבר מועצה.

אני הייתי רוצה לשאול את נציג המשטרה כמה תלונות היו בכל רחבי הארץ? אני לא סתם שואל, בגלל שאני קצת הייתי עסוק בנושא הבחירות בכל הארץ. אני מתאר לעצמי שמדובר במאות רבות של תלונות ואני גם לא יודע כמה הייתה אלימות, אבל אני יודע רק מההקפצות ומדיווחים שאני קיבלתי. אולי באמת נשמח לשמוע, אדוני היושב ראש, בגדול, כמה מקרים כאלה היו.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת יעקב אשר, אני רוצה להגיד לך, יש לנו כשמונה דקות לסיים את הדיון. אנחנו ביום רביעי גם עושים דיון על תל אביב. נעשה גם דיון מקיף על כל - - - , אז לכן זה לא הזמן כרגע לקבל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא אטעה אם אומר שבכל רחבי הארץ היו מאות תלונות על אי סדרים ואולי עשרות תלונות על אלימות בכל רחבי הארץ, לכן באמת רציתי להציע, אדוני היושב ראש, בוא נעשה ועדת משנה של ועדת הפנים. אם זה דבר שמאוד חשוב לנו, או ועדה מיוחדת שאתה תעשה אותה בימים הקרובים, שתבדוק תלונות בכל רחבי הארץ.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה שצרם לי, שיום-יומיים אחרי הבחירות, על ראש שמחתנו בני ברק, ואתה יודע שבימים כאלה שבהם יש לפעמים כל מיני הסתה על רקעים כאלה או אחרים ואני בטוח שלא וידר רוצה שזה יקרה ולא אף אחד רוצה שזה יקרה, אז שמים את בני ברק. הייתי יותר שמח שיהיה תל אביב, בני ברק, אולי עוד כמה מקומות שאני אביא לך גם כתובות שלהם.

דבר נוסף, שמעתי בדרך שדיברו פה על מזכיר הוועדה, אברהם טננבוים. מזכיר הוועדה אברהם טננבוים, ככל שאני בגילי המתקדם יודע, הוא לפחות 35 שנה מזכיר ועדת הבחירות לדורותיה של העיר.
היו"ר יואב קיש
אז הוא לפחות מעודכן שיש מיילים. סלולר עוד לא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יכול להיות שבחלק של המיילים הוא לא הכי חזק בעולם.

אני רוצה לומר דבר אחד. אני חושב שיסתכלו בתיק האישי שלו, הרי הוא לא יכול היה להיות מזכיר ועדת הבחירות אם היה איזשהו רבב על התנהגותו בשנים עברו.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת יעקב אשר, חבל שהוא לא בא לוועדה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ולכן אני אומר שחכמים היזהרו בדבריכם.

דבר אחרון שאני רוצה לומר, ודאי שיש מקרים כאלה ואחרים שיכולים לקרות, ואנחנו שמענו את הדברים של מנהל הוועדה וסגנו, שאני בטוח, ואני ביררתי גם בעצמי. אני לא הגעתי לכאן באופן אוטומטי כנציג של סיעות מזוהות עם בני ברק בגלל החזות שלי. בדקתי גם את עצמי בעניין הזה ואני אומר לכם בוודאות, עוד פעם, אני לא משטרה והמשטרה צריכה לעשות את התפקיד שלה, ואדרבא, שיתלוננו ויגידו ויעשו מה שצריך, אבל לא יכול להיות שאנחנו נשב כאן ונשפוט את הדברים הללו נקודתית על מקום מסוים. צריך דבר כזה לבדוק ברוחב כשדוגמאות יש במקומות אחרים.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני בודק את זה פה נקודתית כמו שאבדוק גם במקומות אחרים.

בבקשה, חברת הכנסת פדידה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
חבר'ה, חברי מועצת העיר להבדיל מאיתנו שיש לנו שלושה עוזרים ואני הייתי חברת מועצת עיר כמעט 20 שנה, באמת מתכוננים כל חמש שנים. טוהר המידות הוא דבר חשוב מאוד. טוהר הבחירות חשובים מאוד. במקום שיש ספק, אין ספק.

מועלים פה מספר ספקות קשות מאוד. ראשית, המעטפות הפתוחות זו תופעה שפעם ראשונה אני שומעת אותה ואני מגיל 26 סופרת בקלפיות ומשתתפת בבחירות.

דבר שני, זה שיש טלפונים וספירת קולות במהומה ומכות, על הרבה דברים קטנים יותר אנחנו פסלנו מעטפות או פסלנו קולות, וזה שנשלח במייל, סלח לי, אני רוצה להתבטא פה, אבל כיסוי - - - . זה נשמע לי הזוי. מה, אין טלפונים במדינה להגיד לבן אדם להגיע? למה היה צריך להיות כזה ברדק ותוהו ובוהו בתוך קלפי? נבחרי ציבור גם מתנדבים אחר כך, נותנים את נשמתם, ואנחנו צריכים לדאוג, כבוד היושב ראש, שזה לא יקרה, מעטפות פתוחות, 30 איש בספירות קלפי, טלפונים. אין דבר כזה.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. מסכים איתך.

חבר הכנסת יואב בן צור.
יואב בן צור (ש"ס)
אני שמעתי את כל הדוברים. אין ספק שאלימות לא במקומנו ולא מתאימה מצד אף אחד ולא משנה מאיזו סיעה או מפלגה הוא, לא מפלגה ערבית ולא מפלגה חרדית ולא מפלגה יהודית וגם לא בליכוד, ששם בדרך כלל אנשים מתנהלים בנחת.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת יעקב אשר אמר על המראה. אמרתי, גם אצלנו על המראה אתה יכול להגיד שזה אותו דבר. הליכוד זה גם שם, אל תתבלבל.
יואב בן צור (ש"ס)
אז אני אומר שעל זה אין ספק שלא צריך לעבור לסדר היום, אבל מכאן ועד להגיד שלקחו מעטפות והיה בלגאן. אני נצמד למה שכרמית אמרה, שבעצם כל הדברים נעשו לפי החוק, ולפי החוק רשאים להזמין ולא חייבים להזמין, ועם כל הכבוד, אף אחד לא יכול להגיד, בגלל שלא הזמינו אותו או שהוא לא ראה את המייל, בגלל זה צריך לפסול את הבחירות, מה גם שאנחנו רואים שבאמת לא הייתה לזה היתכנות. כמו הפרסומים שהיו, שהיו חסרים 40 קולות. לא הייתה היתכנות בכלל לכל הדבר הזה, ולהגיד שבגלל זה עכשיו צריך לפסול את כל הקולות ואת כל הבחירות וכו', אני חושב שאנחנו רחוקים משם, אלא אם מישהו רוצה לשנות את החוק ולהגיד שבאמת אם לא יהיו באי כוח הסיעות, אסור לספור ואסור להתחיל וכו', רוצה לשנות, שיתכבד וישנה. אתה יושב ראש ועדת הפנים, אתה יכול להגיש הצעת חוק כמו הצעת החוק האחרונה שהחתמת אותי עליה, שהיא באמת הצעת חוק חיובית, אבל אני אומר, אתה יכול גם לבוא ולשנות את החוק ולהגיד ככה, ואז לליכוד לא יהיו טענות בבני ברק בכל אופן.
היו"ר יואב קיש
תודה.
משה קרסיס
אני הייתי אחד האנשים שבהתחלה ניסיתי להתמודד לראשות העיר. עשיתי שיהיו בחירות בעיר ב-2013. בזכותי היו בחירות. הייתי נקרא "בני ברק מאוחדת". נכון להיום כשהגיעו הבחירות של 2018, אז באתי לקבל את הספרים. מה שהבנתי, שיחיאל שם אותם אצל טננבוים. הלכתי לטננבוים, המשרד שלו היה סגור ולא הצלחתי להשיג את הספרים. הלכתי לראש העיר, לזייברט וביקשתי ממנו את הספרים. הוא אמר לי, אין ספרים, אין בחירות בעיר. כל הזמן הם היו עוסקים שם עם העיתון, היו אומרים שיש שם רק מועצת העיר ומדברים על רוטציה. הם לא פרסמו בכלל בעיתון שיש בחירות.
היו"ר יואב קיש
אני מבין שיש טענות. אנחנו כרגע עוסקים רק באירוע שהיה בקלפי.
משה קרסיס
אלי לפייסבוק שלחו אנשים שהם הגיעו לקלפי ואמרו להם שהם הצביעו. יש לי הוכחות ל-13 אנשים כאלה שבאו לבחירות ואמרו להם, הצבעתם, אתם לא צריכים להצביע.
היו"ר יואב קיש
זה הליך אחר. צריך לפנות למשטרה ולפתוח תלונה, ואם זה המצב, לפעמים זה גם יכול לבטל בחירות.

כן, בבקשה.
אליהו ברבי
שלום חבר הכנסת יואב קיש, שמי אליהו ברבי. אני הייתי משקיף בקלפיות.
היו"ר יואב קיש
מטעם מי?
אליהו ברבי
הליכוד כמובן. מה שקרה זה ששמעתי לא פעם ולא פעמיים, מכל מיני קלפיות באו אלי אנשים, אומרים לי, תשמע, שמענו שמעלימים פה, מעלימים שם, מתלחששים. זה דבר אחד.

נושא שני, שבאו ואמרו לי, כשבאנו לעירייה כביכול אומרים לנו שעץ שמו כביכול 350 קולות היה מהפלג הירושלמי. אם זה הפלג הירושלמי שהם אנטי על החיילים, שכל יום חוסמים כבישים ברחובות בני ברק וירושלים ועושים את המהומות, איך זה כביכול מתקבל על הדעת שהם כביכול שמו 350 קולות בקלפי מטעם החיילים והאסירים?
היו"ר יואב קיש
אמרו לך שהיו 770, כשרק 170 מתוכם חיילים ואחרים זה היה - - -
אליהו ברבי
אני שואל איך זה הגיוני? יש דעה פה ודעה פה ודעה שם.
היו"ר יואב קיש
תודה. וידר, מילת סיכום.
יעקב וידר
קודם כול, יושב ראש הוועדה, אני רוצה להודות לך על הדיון הזה. הו סופר חשוב. לא רלוונטי מפלגה. יש פה באמת מלחמה על האמת. אני גם מודה לך ומודה לכל הח"כים שמשתתפים.

תראו, אמר לי חבר מועצה בבני ברק, מה אתה מתפלא? זה תמיד קורה פה בבני ברק. תמיד יש את הבלגן הזה, באים, הולכים. אז לא, לא מקובל עלי התופעות האלה. לא יכול לקרות. לא יהיה במשמרת שלי ואני גם מאמין שחבר הכנסת יעקב אשר שהוא היה ראש עירייה, מזדהה עם הדברים. לא אמורים לקרות דברים כאלה. בני ברק היא לא מחוץ לחוק. בני ברק היא במסגרת החוק וצריך להתנהל בה כפי שמתנהלים בכל ערי ישראל ולא אמורים לקרות דברים כאלו.

אני אומר לכם, ברמה האישית אין לי שום אמון בעסקני העירייה. אני רוצה סעד מהכנסת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תבוא לישיבת מועצה.
יעקב וידר
אין לי שום אמון בעסקני העירייה. כשמזכיר העירייה שהוא אמור להיות איש ניטרלי, שולח תנועות מגונות כלפינו כשאנחנו מגישים רשימה, ואני הזהרתי את יושב ראש ועדת הבחירות מהדברים האלו. מבחינתי האיש הזה לא ניטרלי בעליל. הוא נציג של אחת מהמפלגות שם.

צר לי שראשי העירייה לא באו לפה. הם צריכים גם להשיב תשובות. הם לא צריכים לשלוח את חבר הכנסת יעקב אשר להיות השכפ"ץ שלהם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אף אחד לא שולח אותי.
יעקב וידר
הם לא צריכים לשלוח אותך. אתה איש נחמד וטוב. הם לא צריכים לשלוח אותך.

לי אין אמון בתוצאות של הבחירות האלו. יש פה המון סימני שאלה. בדיון הזה לא יצאתי עם תשובות לשאלות האלו. אני יוצא עם סימני שאלה גם לגבי התוצאות של הבחירות. תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
תודה. כרמית.
כרמית פנטון
אני רוצה שיהיה ברור לעשות את ההפרדה. מנהל הבחירות, יחיאל מלכה, לכל אורך הדרך ניהל מערכת בחירות מבחינת סדר הדברים, מאוד מסודרת כולל בספירת החיילים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כמה פעמים היית בבני ברק?
כרמית פנטון
בהחלט גם הייתי ביום הבחירות עצמו. אני רוצה שתיעשה הפרדה. יחיאל תיאר בדיוק את ניהול המערכת של המיון ושל הספירה וצריך לעשות את ההפרדה בין אירוע האלימות שטופל מיידית על ידו. אני דווחנו באותו זמן כשהייתה האלימות ושיחיאל מייד טיפל וטלפן למשטרה. זה אירוע חמור ביותר וצריך להפריד. זה לא השפיע על הספירה עצמה ועל הסדר שהתקיים בספירה עצמה וצריך להפריד, זאת אומרת, זה שמתארים שהייתה מהומה באלימות, אבל לא מהומה בספירה. לא הייתה מהומה בספירה וצריך לעשות הפרדה.
היו"ר יואב קיש
תודה כרמית.

שני אירועים מבחינתי שאני מפריד אותם: האירוע הראשון זה באמת ההתנהלות של מזכיר הוועדה כולל הזימון של האנשים, שכנראה חוקית עשה לפי החוק, אבל אין ספק שבעיניי זה נראה כשר אבל מסריח. לא יכול להיות שלא מרימים טלפון, ואני בטוח שאם הייתה איזושהי שותפות דרך עם הליכוד, אז כנראה שהיו מקבלים טלפון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל אתה לא יודע, אולי הוא כן הרים.
היו"ר יואב קיש
הוא בוודאות לא הרים טלפון. זה בוודאות נאמר ובדוק, לכן אם אתה שואל אותי, חבר הכנסת יעקב אשר, נכון, לא שמעתי אותו, אבל נאמר בצורה הכי ברורה שטלפון להרים כשיש עוד 20 דקות ספירה ונערכים לספירה, היה צריך להיעשות. לא נעשה. יכול להיות שזה חוקי וזה בסדר, אבל בעיניי זה לא ראוי. זה אחד.

עכשיו אני מדבר על אירוע האלימות בקלפי. קודם כול, ברור, וכל חברי הכנסת וכל מי שהיה פה מגנה את נושא האלימות. זה ברור וזה מסר חשוב שיצא, מאוד חזק וברור מהוועדה. אני לא יודע להגיד אם אירוע האלימות שהיה שם השפיע על הספירה ופגע בספירה. טוענים ממשרד הפנים וועדת הקלפי שלא השפיע. אני לא יודע. לא הייתי שם שראיתי שרודפים אחרי אנשים ומסתובבים ויש מעל עשרה אנשים והוא צועק מכות. אין לי מושג. אני את הדבר הזה לא יכול לבדוק פרטנית, אבל אני חושב שהדבר הזה, מציע שייכנס לבדיקה. יכול להיות שאתם צודקים ויכול להיות שלא, ואם לא, יש לזה משמעויות.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:06.

קוד המקור של הנתונים