ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/11/2018

הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 33), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת7
ועדת הפנים והגנת הסביבה
07/11/2018

הכנסת העשרים

הכנסת24
ועדת הפנים והגנת הסביבה
07/11/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 733
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, כ"ט בחשון התשע"ט (07 בנובמבר 2018), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 33) (חלקה תלת-ממדית), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעקב אשר
בצלאל סמוטריץ
חברי הכנסת
מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
ייעוץ וחקיקה אזרחי, משרד המשפטים - נועה סרברו

מנהל אגף רישום והסדר, משרד המשפטים - שלמה הייזלר

עוזר ראשי משרד המשפטים, משרד המשפטים - ארז קמיניץ

רשמת ומפקחת רישום מקרקעין, משרד המשפטים - שולי אבני שוהם

משפטנית-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - נועה סוניה עמירב

עו"ד במחלקת חקיקה, משרד המשפטים - כרמית יוליס

עו"ד, לשכה משפטית-מינהל התכנון, משרד האוצר - בנימין ארביב

מנהלת אגף תכנון תחבורתי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - אורנה להמן

סמנכ"ל חטיבת קדסטר במרכז למיפוי ישראל, משרד הבינוי והשיכון - שמעון ברזני

אחראית פרויקט קדסטר תלת ממדי במפ"י, משרד הבינוי והשיכון - רחל אדי

מרכזת מתחמים מועדפים לדיור, אגף בכיר תכנון, משרד הבינוי והשיכון - מירב גורדו

מנהל תחום ארצי תכנון ובניה, משרד הבריאות - נועם בצלאל הירש

מנהלת תחום רישוי בניה, איכות הסביבה - אילה גלדמן לסטר

יועץ מנכ"לית, מינהל התכנון - ארז בן אליעזר

עו"ד לשכה משפטית, רשות מקרקעי ישראל - אסף אהרונוביץ

מנהלת אגף בכיר בעלות ורישום, רשות מקרקעי ישראל - אטי בן עטר

רכז מחקר ומידע, הכנסת - מאיר אזנקוט

יועמ"ש, מרכז שלטון מקומי - מרים סלומון

יועץ משפטי לתכנון ובניה, פורום ה-15 - שלום זינגר

עוזר ליועץ המשפטי לעיריית ירושלים, עיריות - אוהד דהאן

משפטן, רשות הגנים הלאומיים - משה בוך

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ ), מייצג/ת את פורום ה-15 הערים העצמאיות - יהושע שלמה זוהר
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
רוני טיסר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי


הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 33) (חלקה תלת-ממדית), התשע"ח-2018
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב. בוקר טוב לכל הנוכחים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 33) (חלקה תלת-ממדית), הכנה לקריאה שנייה ושלישית. שלום לתומר, היועץ המשפטי, ללאה המנהלת. שלום למוזמנים. קמיניץ, אני מודה שגם אם אני מתווכח אתך לפעמים, עדיין, אני לא חושב שאתה לא מייצג נאמנה את משרד המשפטים, לפחות לפי דעתי. יישר כוח לפי שעה. אני רוצה להתקדם. תומר, אתה תגיד כמה מילים.
תומר רוזנר
קודם שיציגו.
היו"ר יואב קיש
הם עוד לא הציגו אפילו. אז תציגו. ארז, תציגו ואחרי כן נקריא ונתקדם. שלום לשלטון המקומי.
ארז קמיניץ
אני אגיד מילים כלליות. אני אתחיל מהסוף, אני חושב שלהצעה הזאת יש תמיכה מקיר לקיר – גם של השלטון המקומי, אני מכיר את עמדתם, גם של התאחדות הקבלנים, שלצערי לא נמצאת פה, אבל אנחנו דיברנו.
היו"ר יואב קיש
זו אולי הסיבה שהם תומכים, כי הם לא נמצאים פה.
ארז קמיניץ
לא, לא, דיברנו אתם. אם הם היו מתנגדים, הם היו מוותרים על יום הגיבוש שיש להם. כמובן, יש תמיכה של הגורמים המקצועיים במשרד המשפטים ושל הגורמים הפוליטיים במשרד המשפטים, כך שיש תמיכה מקיר לקיר על הרצון לתקן את חוק המקרקעין באופן שיתאים למאה ה-21. זה לצרכים המוגברים שלנו כמדינה, גם בשלטון המקומי, אבל גם של מדינת ישראל – לקדם, לחזק, לשפר, לייעל שימושים מעורבים. אדוני עוסק בזה בעניין אחר, קומה ציבורית. בכל מה שקשור לחוק המקרקעין, הדרך שלנו להגיע לייעול של שימושים מעורבים היא שחוק המקרקעין, דיני המקרקעין יצאו קצת מהמסגרות המסורתיות שלהם ויפנו לעולם החדש. המסגרת המסורתית של דיני המקרקעין בישראל היא שזכות המקרקעין חלה מרום שמיים ועד עומק כדור הארץ, בכפוף לדיני טייס וכיוצא בזה. הדבר הזה מייצר קשיים בעריכת עסקאות במקרקעין, מקום שבו אנחנו רוצים לבטא תכנון בשכבות – שיש בשכבה אחת מתחת לקרקע מנהרה או חניון ציבורי.
היו"ר יואב קיש
איך עשו את זה בחיפה, במנהרה?
ארז קמיניץ
בחיפה נתקלנו בבעיה. יש פסק דין שבמובן הקנייני שלו אין יכולת בית דין ליישם אותו. במובן הקנייני, אני לא נכנס לתכנון בכלל, בוודאי התכנון היה ארוך ומייגע וקשה, וכלל מרחקי הפרדה, או לא כלל בטעות מרחקי הפרדה, אין לי מושג, זה עניין תכנוני. בכל מה שקשור לקניין, הדרך לייצר חלוקה בשכבות היא באמצעות שימוש בזכות שהיא זכות מיוחדת, זכות השכירות או החכירה, שהיא שכירות לטווח ארוך, שזו זכות שהיא מיוחדת כי יחסית ליתר הזכויות במקרקעין אפשר לבטא אותה בחלק מחלקה. אפשר לבטא אותה בחלק מהזכות הקניינית השלמה. אני יכול להשכיר חדר בדירה בבית שלי וזה עדיין ייחשב כהעברה קניינית. אני לא יכול להעביר בעלות בחלק מהדירה שלי. את זה חוק המקרקעין לא מאפשר.
תומר רוזנר
רק חלק מסוים.
ארז קמיניץ
ולכן המנגנון שנוצר במנהרות הכרמל הוא להחכיר למפעילים של מנהרות הכרמל את - - -
שלמה הייזלר
- - -
ארז קמיניץ
בסדר, אבל נוצרה בעיה. המנגנון הראשוני היה לייצר חכירה לתקופה ארוכה מאוד מאוד באמצעות הפקעה – לא משנה כרגע האופן, אבל הזכות היא זכות של חכירה לתקופה מאוד מאוד ארוכה, ל-99, יש גם חכירות ל-999. בית המשפט העליון ראה את זה ואמר מה אתם עושים פה? אתם מפקיעים בעלות. אתם לא מפקיעים חכירה לדורות, אתם לא נותנים שכירות. שכירות זו תקופה שנגמרת בשלב מסוים ויודעים שהיא מסתיימת. חכירה ל-999 שנה זה סוג של פיקציה. אני לא מוכן לפיקציה הזאת. הפקעתם בעלות בתת הקרקע, תכתבו שהפקעתם בעלות ולא חכירה לדורות. יש לנו בעיה בבואנו לרשום את ההפקעה הזאת במרשם. נוצרה בעיה כי אנחנו לא יודעים להפקיע בעלות בחלק מחלקה.
היו"ר יואב קיש
וזו הדרך לפתור את זה.
ארז קמיניץ
ולכן כל מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו זה לייצר חלוקה בשכבות של זכויות במקרקעין באופן שיאפשר רישום של המנהרה הזאת על שם הגורם המפקיע – אם זו חברת מנהרות הכרמל או מדינת ישראל.
היו"ר יואב קיש
זה יהיה רישום מקביל בטאבו לא על כל חלקה, רק על מקומות שיעשו את זה, כדי לא להיכנס לעודף עבודה מיותר, שצריך להיות כתוב and. איפה שלא יהיה כתוב, זה בין, ואיפה שיהיה, אפשר יהיה להוסיף את זה.
ארז קמיניץ
נכון. מי שצריך, ותכנונית זה אושר, לייצר מגרש שהוא מגרש בשכבות, אנחנו - - -
היו"ר יואב קיש
ואז מה, אתה יכול להפקיע לו?
תומר רוזנר
כן.
ארז קמיניץ
לא, תלוי במה שאתה עושה. יכול להיות גם אדם פרטי. ניקח דוגמה של מגדל מגורים. יש שני מגדלי מגורים, כמו שאתה מכיר, בבורסה למשל. שני מגדלי מגורים שיש בניהם גשר שמחבר בין שני מגדלי המגורים האלה. בתוך הגשר הזה או שגרים, או שיש שטחים לשני מגדלי המגורים – בריכה, או שטח לטובת צרכי רווחה. יש שטח שהוא לחלוטין מיועד לשימוש פרטי של שני מגדלי המגורים, ומתחת להם נמצא בניין מגורים יותר נמוך. ממש מתחת לגשר נמצא מגדל מגורים.
היו"ר יואב קיש
אם זה נשבר, הם נופלים לו על הראש.
ארז קמיניץ
בניין המגורים שנמצא מתחת לגשר, לכאורה, לפי הדין היום, הזכויות שלו עד רום שמיים כוללות גם את הגשר.
היו"ר יואב קיש
האמת היא שיש פה משהו אפקטיבי – אם בעתיד הוא יוכל לבנות עוד קומות, הם חוסמים לו את המעבר.
ארז קמיניץ
הכול בסדר. תמורת כסף אפשר להגיד קח סכום כזה וכזה, תמכור לנו את החלקה שלמעלה, של הגשר. אנחנו צריכים את הגשר הזה. קח את הכסף על ויתור על החלקה הזאת של הגשר בין הבניינים, ואנחנו נשלם לך על זה ונקנה ממך.
היו"ר יואב קיש
ארז, אני רוצה להתקדם. תודה רבה.
ארז קמיניץ
בשורה התחתונה, אנחנו פועלים לטובת יעילות של המשק כי אנחנו רוצים לייצר דרך יעילה, ממשק קנייני יעיל שאפשר יהיה ללכת ללשכת רישום מקרקעין, או לשלומי, לטאבו, ולרשום בצורה יעילה ומהירה יחסית רישום בשכבות. זה ייעל שימושים ציבוריים, זה ייעל גם שימושים פרטיים. אנחנו חושבים שהגיעה העת לתקן את חוק המקרקעין. משפטנים בעולם הכללי, ובישראל בפרט, הם גורמים מאוד קונסרבטיביים ושמרניים, וחוק המקרקעין, על אחת כמה וכמה, דרך החתחתים שעברנו כדי לשכנע את כולם שזה תיקון נכון לא הייתה קלה, אבל הגענו לשלב שבו כל הגורמים הסובבים אותנו הבינו שחייבים להתקדם למאה ה-21. לשכת רישום המקרקעין נערכת לקראת השינוי המהותי הזה. ייקח לה קצת זמן.
היו"ר יואב קיש
צריך לשלם עוד לעובדים שם כדי שיהיו מוכנים - - -
ארז קמיניץ
אנחנו מאוד מקווים ששלומי יצליח לנהל את השיח הזה בנעימות, כהרגלו. אבל בסופו של דבר יש פה היערכות חדשה של הלשכה, תקנות שצריך להעביר. זה שיח חדש. זה שיח קנייני חדש, הוא דרמה מבחינת דיני מקרקעין, והוא דרמה מבורכת.
היו"ר יואב קיש
אני חשבתי להקריא ואז לדבר על הדברים שאנחנו עדיין לא סגורים עליהם. אני מציע אחרת – תומר, תציג אתה איך אתה רואה את זה ואיפה הדברים שכרגע - - -
תומר רוזנר
לצורך התחלה, כדי להקל במצב רוח, קוריוז על משילות. בשנת 1999 החליטה הממשלה שיש צורך דחוף לקדם רישום תלת ממדי כי זה חיוני למדינה, והנה, אנחנו נמצאים 19 שנה אחרי, והצורך הדחוף מגיע לידי מימוש. זה כמובן לא נוגע לאנשים שיושבים פה, ואת זה אני יכול להגיד לך מידיעה, שהאנשים שיושבים פה עשו כל מה שהם יכולים כדי לקדם את זה בצורה הטובה ביותר והמהירה ביותר, אבל לפני כן, כנראה שלא.

הנושא של רישום תלת ממדי הוא דבר שכל העולם הולך לקראתו. הצפיפות והצורך בעירוב שימושים מחייב גם את הגמישות הזו ברמה הקניינית שתאפשר עסקאות בעיקר בתחומים הציבוריים. יש לנו כמה הערות לגוף ההצעה, שמופיעות גם במסמך שלפניכם. אני מציע, אם אדוני מוכן, שנתחיל להקריא.
היו"ר יואב קיש
בוא נדבר על מה שעדיין צריך ליבון ואחרי זה, אם צריך, נקריא את הכול, אחרי שנסתנכרן להצעה כזו או אחרת.
תומר רוזנר
הנושא הראשון הוא לאיזה שימושים אפשר יהיה להשתמש במנגנון הזה של רישום תלת ממדי. הממשלה מציעה לעשות את זה פתוח לחלוטין לכל שימוש, למעט מגבלות מסוימות.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, גם עסקאות כמו שארז תיאר קודם - -
תומר רוזנר
למשל, כן.
היו"ר יואב קיש
- - בין צדדים פרטיים לחלוטין ללא קשר לממשלה.
תומר רוזנר
נכון. אנחנו סבורים שבשלב הנוכחי, מכיוון שמדובר בעניין חדשני גם ברמה העולמית – זאת אומרת, עדיין, המנגנונים האלה גם בעולם, איפה שקיים מנגנון דומה - - -
היו"ר יואב קיש
איפה קיים באמת?
תומר רוזנר
נכון לדוח שפורסם בשנת 2004 - - -
היו"ר יואב קיש
2004.
תומר רוזנר
יכול להיות שקרו מאז דברים. אין לי ידיעה.
ארז קמיניץ
מדינות סקנדינביה כבר נמצאות בעולם החדש.
תומר רוזנר
בכל מקרה, מכיוון שמדובר במנגנון מאוד חדשני, כדי לאפשר לימוד של התהליכים והדברים, אנחנו סבורים שבשלב הזה צריך להגביל את האפשרויות האלה לשימושים ציבוריים.
היו"ר יואב קיש
מה אתה חושש שיכול לקרות? תן לי דוגמה למשהו שיכול.
תומר רוזנר
אנחנו חושבים שיכולות להיות מניפולציות לא טובות, שאחר כך יהיה קשה מאוד להחזיר אותן בחזרה. יזמים שיצרו חלקות נפרדות בקרקעותיהם באופן שעלול לקפח את בעלי הזכויות בבנייני מגורים.
היו"ר יואב קיש
אני יכול לחשוב על משהו אחר. אני יכול לחשוב על מידע מוקדם של יזם מסוים, שיודע שצריך לעבור משהו איפשהו, ואז הוא בא לאותו בעלים בלי שההוא יודע ואומר לו: תן לי לקנות את זה ממך. קח עכשיו 50,000 שקל.
כרמית יוליס
לא, זה בלתי אפשרי. ההצעה אומרת שאפשר יהיה ליצור את אותו מגרש באופן תלת ממדי רק אם תכנית קבעה ייעוד שמתאים לרישום תלת ממדי. אין לנו עניין להגביר תחרות באלמנטים שאין בהם כלום, זה אוויר.
היו"ר יואב קיש
אז את אומרת שכל עוד אין תכנית לא יכול להיות סחר.
כרמית יוליס
לא סתם תכנית, אלא תכנית שמתאימה לייעוד הזה.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, אין באוויר, זה לא עניין של סחר.
כרמית יוליס
אין באוויר. אין אדמה ואין אוויר.
תומר רוזנר
מתכוונים להגיש תכנית, אין בעיה.
כרמית יוליס
לא, ואז כולם יודעים וכולם - - -
היו"ר יואב קיש
לא יודעים. לא יודעים. זה לא שעכשיו מישהו יודע שאם מישהו מתכוון להגיש תכנית - - -
ארז קמיניץ
גם יש התנגדויות לתכנית.
תומר רוזנר
דווקא המקרה שלך פחות מטריד אותי, כי אני חושב - - -
היו"ר יואב קיש
אז תן לי מקרה.
תומר רוזנר
נתתי לך דוגמה שעלולים להפוך בניין שיש בו חלקות תלת ממדיות כאלה ואחרות שעלולות להפריע לניהול השוטף של הבניין.
כרמית יוליס
כמה מה?
תומר רוזנר
חלק מהדברים האלה זכו למענה בשיח המוקדם שקיימנו עם משרד המשפטים בנושא הזה. אבל עדיין, אנחנו סבורים שכדי שהדברים ילמדו, אנחנו מציעים שבשלב הזה זה יוגבל לשימושים ציבוריים.
כרמית יוליס
אפשר להעיר?
היו"ר יואב קיש
כן, כל אחד יירשם לזכות דיבור ויקבל.
תומר רוזנר
עם אפשרות, כמובן, להרחבה מאוחרת יותר ללא צורך בחקיקה ראשית נוספת, אלא באמצעות צו של השר המשפטים, שירחיב את השימושים או את הייעודים שאפשר לעשות.
היו"ר יואב קיש
משפטים או אוצר?
תומר רוזנר
או משפטים או אוצר. מה שתחליטו.
שלמה הייזלר
משפטים קבענו.
היו"ר יואב קיש
אוצר זה תכנון, לא?
ארז קמיניץ
לא, אבל זה לא בגלל תכנון.
תומר רוזנר
מכיוון שזה לא נכון – ואני מקבל את העמדה של ארז בעניין הזה – לעשות הגבלות כאלה בחוק המקרקעין. ההגבלות, אנחנו חושבים שצריכות להיות דווקא בחוק התכנון, שבשלב התכנוני תהיינה המגבלות הללו בשלב הזה, ובשלב המאוחר יותר, אם הם ירצו להרחיב אותן, אז אפשר יהיה להרחיב אותן, בין אם זה יהיה שר האוצר, שר המשפטים או שניהם, מה שתחליטו. זו נקודה אחת. נקודה שנייה היא פחות - - -
אטי בן עטר
אפשר להעיר על זה, או רק בסוף?
היו"ר יואב קיש
רק אחרי שהוא יסיים. מה שמך?
אטי בן עטר
אטי בן עטר.
היו"ר יואב קיש
מאיפה?
אטי בן עטר
רשות מקרקעי ישראל.
תומר רוזנר
נקודה שנייה שאנחנו חושבים שכדאי לתת עליה את הדעת, שהיא בשלב התכנוני, לקבוע במפורש בחוק שהמוסד התכנוני יזדקק לחוות דעת מומחה בנושא טווחי ההרחקה. טווחי ההרחקה הם הדברים שקובעים את גבולות החלקה מבחינת בטיחות, מבחינת יציבות המבנה, מבחינת הפרעות לחלקות סמוכות.
היו"ר יואב קיש
אין פה התייחסות למרחקי הפרעה?
תומר רוזנר
התשובה של הממשלה היא שצריך לסמוך על מוסד התכנון, שהוא לא יעשה את זה בלי שהוא ייוועץ במומחה, אבל אנחנו חושבים שעדיין - - -
כרמית יוליס
הוא כבר עושה את זה היום.
היו"ר יואב קיש
בחוק התכנון אתה רוצה לעשות את זה?
תומר רוזנר
כן, כן, גם זה בחוק התכנון צריך להיות לדעתנו. דבר שלישי שהתעורר אתמול – ואני באמת מתנצל שהוא התעורר רק אתמול, כי אנחנו לא - - -
היו"ר יואב קיש
אני אפילו לא ידעתי עליו. אני עד עכשיו לא יודע עליו. מה הדבר הזה?
תומר רוזנר
כן, אפילו לא הספקתי לעדכן את יושב-ראש הוועדה. מסתבר שההצעה מחביאה בתוכה איזשהו רצון להחיל את ההסדר הזה רטרואקטיבית במובן הזה שהוא יחול גם על הפקעות - - -
ארז קמיניץ
מחביאה בזדון.
תומר רוזנר
לא, לא. חלילה. חלילה. נעלם מעיני. נעלם מעיני.
ארז קמיניץ
מחביאה – אז כבר תגיד את ההמשך של הפועל: מחביאה בזדון את מה שאתה הולך להגיד.
תומר רוזנר
אותי אתה בטח לא מוסמך לייצג.
היו"ר יואב קיש
אז אתה אומר שלא ראינו שיש פה עניין של רטרואקטיביות.
תומר רוזנר
נעלם מעינינו שיש פה עניין של רטרואקטיביות. רוצים להחיל את זה על הפקעות עבר שנעשו לפי פקודת - - -
היו"ר יואב קיש
אתה לא חושש מהתקדים שאתה עושה פה? כי בפעם הבאה אני ארצה לעשות רטרואקטיבי, אני אגיד לך עשית פה רטרואקטיבי.
קריאות
זה לא רטרואקטיבי. זה לא רטרואקטיבי.
ארז קמיניץ
אז יש לנו ויכוח על המונח.
תומר רוזנר
אנחנו סבורים שזה צריך לחול רק מפה והלאה. אלה שלושת הדברים. אני מתנצל שוב על הדבר הזה, שזה התגלה לנו רק אתמול.
היו"ר יואב קיש
אלה שלושת הדברים שאנחנו נצטרך להכריע בהם. אני אומר לכם שבכוונתי להכריע בהם כי אני רוצה לקדם את החקיקה הזו. לא בטוח שכולם יסכימו איתי – ההיפך אני אגיד, בטוח שלא כולם יסכימו איתי, אבל אני חושב שאנחנו כן נכריע כי אני רוצה להכין את החוק הזה לקריאה שנייה ושלישית. אני חושב שבסך הכול הוא חשוב והוא כבר התעכב הרבה זמן. יש לו חיבור לא ישיר לנושא קומה ציבורית, אבל כרגע זו כוונתי.
תומר רוזנר
יש נקודה אחת נוספת, סליחה, שהיא פחות בחקיקה, אבל אני חושב שחובה שהוועדה תיתן את דעתה עליה, והיא נושא ההיערכות הטכנולוגית לעניין הזה.
שלמה הייזלר
אנחנו נערכים.
היו"ר יואב קיש
על זה הם אומרים שנה. בסדר.
תומר רוזנר
צריך לדבר על זה.
היו"ר יואב קיש
רוני, גם שלום. אני אתחיל דווקא ממה שאמרת בסוף. לדעתי מבחינת ההיערכות כתבו פה שנה מתחילת החוק. יש פה מישהו מהטאבו שיכול להגיד?
שלמה הייזלר
כן, אנחנו, וגם נמצאים פה המרכז למיפוי ישראל.
היו"ר יואב קיש
אז אני לא רוצה להתחיל דיון. אם אתם אומרים שזה מספיק, מבחינת האיכות אין בעיה, אז פתרנו את זה. זה בסדר. נשאר לנו לדבר על – אמרנו אם אנחנו עוסקים רק בציבורי או גם בפרטי מבחינת השימושים.
תומר רוזנר
אולי בציבורי יש כמה דברים נוספים שהם רצו.
היו"ר יואב קיש
הנושא הנוסף היה טווחי הרחקה. טווחי הרחקה – בואו נתחיל עם הקל. קודם כל, אני מבין שכולם מסכימים שכשבאים לעשות תכנון, חייבים להתחשב בטווחי הרחקה. Goes without saying, נכון?
קריאה
ברור.
היו"ר יואב קיש
אז עכשיו אנחנו עוסקים רק בשאלה אם הדבר הזה ראוי שיישב בחקיקה, כן או לא. אם הבנתי נכון, זו השאלה.
ארז קמיניץ
למה בחקיקה הזו דווקא עכשיו? אם רוצים לחוקק משהו על טווחי הרחקה, זה לא משהו שבהכרח קשור לרישום התלת ממדי.
קריאה
גם ברוחב, זה אותו דבר.
היו"ר יואב קיש
לא, זה בחוק התכנון הוא רוצה להכניס.
קריאה
אבל חבל לקשור את זה לזה.
שלום זינגר
כי כל תכנון הוא כזה. לא קשור לתת הקרקע. אין שום קשר בין תת הקרקע לבין זה.
שלמה הייזלר
כן, כל תכנון הוא במרחקי - - -
היו"ר יואב קיש
רמ"י, את רוצה לדבר על מרחקי – או רק על הנושא הראשון? אני עכשיו מדבר על טווחי הרחקה. זה הנושא כרגע. מי שרוצה לדבר על טווחי ההרחקה שירים את ידו. טווחי הרחקה, בואו נתחיל עם הסבב.
משה בוך
שמי משה בוך, רשות הטבע והגנים. אני בעל ניסיון בדבר. הנושא של טווחי הרחקה הוא נושא עקרוני. גם אם יש כאן מתנגדים לדבר, וזה מפריע לתהליך של רישום בלבד, טווחי ההרחקה – המשמעות של הדברים הן בשלב ההכנה, הן בשלב התכנון, הן בשלב הביצוע, גם בגבהים של 280 ו-300 מטר בתים מעל ופיצוצים שעושים בעומק הקרקע. הדברים משפיעים על המבנים.
היו"ר יואב קיש
אתה לא נוגע בשאלה. ברור לכולם – התחלתי מזה שטווחי ההרחקה חייבים להילקח בחשבון. יש פה שאלה אם זה צריך להיות בחקיקה של חוק התכנון, לא פה, או - - -
תומר רוזנר
החוק הזה כולל תיקון מאוד מקיף לחוק התכנון.
היו"ר יואב קיש
זה לא חוק מקרקעין בלבד?
תומר רוזנר
לא, אתה תראה באמצע.
היו"ר יואב קיש
באמצע, אז פספסתי. עוד לא הקראנו. אני שואל ברמה העקרונית.
שלום זינגר
כן, צריך להבטיח שזה יהיה משותף, זאת אומרת, שלא יתקדם בכלל. שלום זינגר, מרכז השלטון המקומי. מרחקי ההפרדה הם חלק ממרכיבי התכנון בכל תכנון כבר כיום. אין שום סיבה בעולם להכניס את זה בדיוק בתת הקרקע. אם תכניס את זה בתת הקרקע, אז אנחנו נגיד אחר כך אז מעל הקרקע לא צריך כי - - - בתת הקרקע. להכניס היום מרחקי הפרדה לעומת כל הדברים האחרים, דווקא את זה בחוק, כלומר, גם לגבי הקרקע, זה הזוי כי יש לך אלף דברים להשתמש בהם, ואתה לא כותב – אין שום אמירה בחוק התכנון מה אנחנו מוכנים - - -
היו"ר יואב קיש
אוקיי, שלום. תודה. כן, בבקשה.
שמעון ברזני
שמי שמעון ברזני, סמנכ"ל קדסטר מהמרכז למיפוי ישראל. אם נתייחס בהקבלה, זה משול לקו בניין. קו בניין הוא הגבלה כלשהי שמתייחסת כמה מותר לבנות את המגרש מקצה דרך. אותו דבר טווח ההרחקה.
קריאה
זה לא אותו דבר. לכל בניין יש - - -
שמעון ברזני
זו הגבלה הנדסית שהיא הגבלה תכנונית.
היו"ר יואב קיש
אז אתה חושב שזה צריך להישאר כמו שזה.
שמעון ברזני
כן.
היו"ר יואב קיש
מי עוד רוצה? בבקשה, רמ"י.
אטי בן עטר
גם אני חושבת שהנושא של טווחי הרחקה לא צריך להיכנס לחוק הזה.
היו"ר יואב קיש
למה?
אטי בן עטר
כי אני חושבת שהחוק הזה בא לתת כללים – בכלל, לעגן את הנושא של תלת ממדי, ואחר כך להיכנס לפרטים אם כן טווחי הרחקה, מהם טווחי ההרחקה, את זה צריך בחוק אחר, שיפרט את כל הכללים. או בתקנות.
היו"ר יואב קיש
צריך את זה בחוק?
קריאה
אין שום צורך.
אטי בן עטר
הרי אנחנו מתכוונים להתקין תקנות, אז בתקנות אפשר להכניס את זה. למה להכניס את זה פה בחוק הזה? גם ככה צריך להכניס עוד הרבה דברים אחרים.
היו"ר יואב קיש
שאלה – אם נכתוב בחוק שעניין טווחי ההרחקה ייכנסו בתקנות לחוק הזה?
קריאה
זה מה שצריך.
שלמה הייזלר
אפשר, אבל זה יעשה איזשהו - - - מה יקרה ברוחב שעורך דין זינגר אמר - - -
ארז בן אליעזר
ארז בן אליעזר, אדריכל, נציג מינהל התכנון. באופן כללי, לקבוע את זה בהליך הרישום זה כאילו נגמר הכול, כבר יש תכנית, יש היתר. זה הליך כל כך מאוחר שהוא לא כל כך - - -
תומר רוזנר
אנחנו מדברים על תיקון לחוק התכנון, אדוני.
ארז בן אליעזר
כן, אני מבין.
תומר רוזנר
מה לא רלוונטי? לא הבנתי.
ארז בן אליעזר
שכרגע איך שזה מנוסח, זה אומר שזה תנאי לרישום. אנחנו אומרים - - -
היו"ר יואב קיש
למה זה תנאי לרישום? איך אתה מבין?
ארז בן אליעזר
ככה כתוב בהצעה.
היו"ר יואב קיש
צריכים להקריא?
רוני טיסר
זו הערת הייעוץ המשפטי לוועדה.
היו"ר יואב קיש
תקריאי בבקשה את הקטע הרלוונטי.
רוני טיסר
לא, אין נוסח עדיין. אנחנו חושבים שהתנאי - - - בשלב התכנון - - -
ארז בן אליעזר
אין ספק שבשלב התכנון, גם אם נפתח את התב"ע של מנהרות הכרמל – התייחסו להיבטים הסביבתיים, התייחסו להיבטים האקוסטיים, התייחסו להיבטי רעש, התייחסו להיבטי רעידות אדמה. כי בשלב התכנון קובעים החלטה כל כך דרמטית, להעביר דרך מהירה מתחת – נכון ששם זה מאוד עמוק וכנראה שיהיו מצבים שזה יהיה שזה יהיה פחות עמוק.
היו"ר יואב קיש
אבל אתה לא עונה לי על הנושא המשפטי. אני חושב שהדיון הזה הוא יותר משפטי. שם לפרוטוקול.
בנימין ארביב
בני ארביב, מינהל התכנון. בהמשך למה שעורך הדין זינגר אמר, אנחנו מבקשים לא להכניס בחוק חובה לחוות דעת נוספת. מוסד התכנון הוא מוסד אינהרנטי - - -
היו"ר יואב קיש
ואם זה בתקנות?
בנימין ארביב
אין שום הבדל בין חקיקה לתקנות מבחינתנו. זה נבחן על ידי מוסד תכנון לפי שיקול דעתו בהתאם לנסיבות, כמו כל נושא תכנוני אחר. אין מקום להכניס את זה בחקיקה.
ארז קמיניץ
אני רק אשלים, מבחינתנו, בסופו של דבר – כפי שנאמר פה כבר, אני רוצה להדגיש – אנחנו עוסקים בחוק קנייני רישומי. גם התיקון העקיף לחוק התכנון והבנייה הוא רק בהקשר שיאפשר אחר כך את הרישום בלשכת רישום מקרקעין. אין התייחסות להיבטים תכנוניים קונקרטיים. הבקשה של ההתייחסות שלכם, של הייעוץ המשפטי של הוועדה, להיבט תכנוני קונקרטי היא ים בתוך היבטים תכנוניים קונקרטיים רבים אחרים שלכאורה אפשר להתייחס אליהם. אני לא רואה סיבה מדוע לדלות מתוך מכלול הדברים שעוסק בהם מוסד תכנון אגב דיון בתשתיות שעוברות מתחת לבניין, או אגב דיון בחניון תת קרקעי – מכלול עצום של דברים שמשרד התכנון עוסק בהם, קובע מרחקי הפרדה, או מן הסתם, לעתים חוטא ולא קובע מרחקי הפרדה ואז מגישים ערר על התכנית וחוזרים הלוך וחזור. בסופו של דבר יש שיח תכנוני עמוק, תרתי משמע, כאשר מעבירים תשתית מתחת לבניין. התייחסות למרחקי הפרדה חוטאת להתנהלות במוסד התכנון כי היא אומרת רק במה שקשור במרחקי הפרדה המחוקק הראשי או מחוקק המשנה חושב שזה כל כך חשוב שהוא מייצר תקינה, ומזה יתחילו פרשנויות משפטיות, כפי שאולי יתייחס גם עורך דין זינגר, מה קורה כשלא מתייחסים לאיזשהו היבט תכנוני אחר, מה קורה מעל הקרקע, לרוחב.
היו"ר יואב קיש
א', זו שאלה משפטית, אבל אני יכול להגיד לך לפחות איך אני רואה את זה ומה החשש שלי – שאנחנו נכנסים לתחום חדש, אפילו חדשני ברמה גלובלית, אולי חוץ מהסקנדינביות שאמרתם קודם.
נועה סרברו
בתכנון זה לא חדש, כבר היום מתכננים תשתיות מתחת לבניינים.
ארז קמיניץ
בתכנון זה לא חדש.
היו"ר יואב קיש
אז הרישום הוא חדש. כשאני עושה רישום – מי כמוכם יודע מה חשיבות הרישום, אני לא צריך להגיד לכם. לכן אני מאוד חושש לא לעשות טעויות. ברמה הזו, לא משום מקום אחר.
ארז קמיניץ
אבל הרישום לא יגרום לך שהטעות לא תיעשה. בסופו של דבר - - -
היו"ר יואב קיש
הרישום – נכון. אבל פעם רשמתי, ועד היום לא רשמתי.
ארז קמיניץ
לא, רשמת. רשמת בחכירה, רשמת בדרך אחרת, בהערות.
היו"ר יואב קיש
אבל אז זו לא בעלות בטאבו. זה שונה.
ארז קמיניץ
אז מה? אבל עדיין הנכס עבר. אני יכול להעביר נכס בכמה דרכים.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר, פיזית, אם יש טעות, יעשו אותה גם היום.
ארז קמיניץ
ודאי.
כרמית יוליס
אנחנו אומרים שאין פה חידוש בהקשר של התכנון. התכנון הזה הוא כמו התכנון שמתכננים היום. החידוש של החוק הוא רק איך רושמים את זה. אז כמו שהיום התכנון - - -
תומר רוזנר
אני אשיב שתי תשובות. אחת, הסיבה שאנחנו שמנו את הדגש על הנושא של חכירה כי הוועדה המקצועית שהגישה את ההמלצות בנושא הזה לממשלה בשנת 2005 – ולא ראיתי שנעשתה עבודת עדכון מאז – המליצה שהדבר הזה יעוגן בצורה מפורשת כי היא ראתה את החשיבות, כפי שנאמר פה על ידי אחד המשתתפים.
היו"ר יואב קיש
בחקיקה?
תומר רוזנר
כן. הסיבה השנייה, והיא המהותית יותר, היא הסיבה שאתה אמרת, שמדובר בנושא חדש. בתכניות מסוימות שנעשו עד היום בשלב התכנוני נמנעו – בשוגג כנראה – מלקבוע טווחי הרחקה, דבר שעורר בעיות לא פשוטות.
היו"ר יואב קיש
היו טעויות בטווחי הרחקה בפרויקטים שאתם מכירים?
ארז קמיניץ
האמת היא שאני לא מכיר. אני מניח שמינהל התכנון – אתם יודעים, יש הרבה טעויות בתכנון.
היו"ר יואב קיש
אני שואל, אני רוצה לדעת אם אנחנו עוסקים במקרים נדירים. לא היו הרבה פרויקטים.
ארז קמיניץ
לי לא מוכר.
ארז בן אליעזר
יש המון פרויקטים לדוגמה שעושים גינה ציבורית ומתחת חניון פרטי. כנראה שבדקו שם וקבעו תנאים להיתר שהתייחסו לקונסטרוקציה, שהתייחסו לנזילת מים מלמעלה. זו לא דרמה גדולה שאתה עושה חניון וגינה מעל. יש תנאים מאוד מסוימים שקבועים בהיתרי בנייה.
משה בוך
בפרויקטים הקטנים זה קורה ככה, אבל במגה פרויקטים - - -
היו"ר יואב קיש
איפה אתה מכיר בעיה? תן דוגמה.
משה בוך
מנהרות הכרמל. מעל בתים נסדקו.
ארז קמיניץ
ננצל את הרישום כדי לעצור את התכנית?
שלום זינגר
לא. לא.
קריאה
מה זה קשור למרחקי הפרדה אבל? מה זה קשור למרחקי הפרדה?
היו"ר יואב קיש
שלום, רצית עוד מילה?
שלום זינגר
אין שום חדש בתכנון תת קרקעי, הוא נעשה כל הזמן. בכל תכנית יש גם תכנון תת קרקעי. כל מה שעוסקים פה עכשיו זה רק לעבור לשיטת רישום נוחה יותר.
היו"ר יואב קיש
ברור לי. אני רוצה לעבור לנושא השני, נושא של שימושים. אין ספק ששימושים ציבוריים זה במהות הליבה של העניין הזה. אני רוצה להבין אם אנחנו ניקח את הגישה השמרנית ונשאיר את זה רק על ציבורי ולא על פרטי, אם יש אנשים שחושבים שזה לא נכון. כן, בבקשה. נעשה סבב גם כן. מי רוצה, שירים את היד – נראה. שלום, תתחיל.
שלום זינגר
אני מסכים לגמרי עם תומר שמדובר על משהו חדשני. אני לא רואה תקלות. זאת אומרת, יכול להיות שכל העסק ייכשל, יגיד שלומי: אנחנו לא יודעים איך זה עובד. אני לא חושב שהסיפור של ציבורי או פרטי הוא מהותי. אני רוצה לומר לכם, ההכבדה כיום שאי אפשר לתכנן גם בעלויות גם במישור הפרטי מאוד מכבידה - - -
היו"ר יואב קיש
איפה בפרטי? תן לי דוגמה.
שלום זינגר
אני אקח דוגמה. אני רוצה לתכנן חניון שיהיה פרטי מתחת לקרקע, ואני לא רוצה להפעיל אותו לבד. ועכשיו אני אייצג מה שקורה בתחום העיריות. העירייה אומרת לי צריך לעשות מקומות חנייה, מקומות החנייה האלה צריכים להיות פרטיים. אני לא יודע לעשות את העסק פרטי כבעל הקרקע ורוצה לבנות למעלה. אני רוצה לקחת את החניון למטה, למכור אותו למישהו שיפעיל כדי לספק את פתרונות החנייה - - -
היו"ר יואב קיש
חניונים פרטיים אתה אומר.
שלום זינגר
ודאי. המון פעמים לעירייה לא אכפת שהחניון יהיה פרטי ובלבד שיספק מקומות חנייה. במגדלים אלו דברים של יום-יום.
קריאה
זה נחשב חניון ציבורי.
כרמית יוליס
למה? אבל הבעלות היא פרטית.
קריאה
חניון ציבורי - - -
ארז קמיניץ
יש חניון פרטי. פרטי. העירייה לא לוחצת על חניון ציבורי כי לא צריך חניון ציבורי במקום, כי ליד יש חניון ציבורי אחר. עכשיו אומר היזם אני לא יודע להפעיל חניון פרטי. אני לא רוצה את החניון הפרטי. קיבלתי את שתי הקומות שלי לדיירים. כל שלוש הקומות למטה – אני לא יודע - - -
תומר רוזנר
זה ציבורי.
ארז קמיניץ
לא, זה לא ציבורי.
שלום זינגר
פרטי. פרטי. תומר, פרטי. אני רוצה את הדוגמה המוחשית.
תומר רוזנר
הבעלות בשטחי החנייה הציבוריים לא מעלה ולא מורידה. חניון ציבורי יכול להיות בבעלות פרטית.
ארז קמיניץ
לא. לא נכון.
היו"ר יואב קיש
פתוח לציבור? רק לדיירים?
ארז קמיניץ
לא, זה לא פתוח לכל.
היו"ר יואב קיש
למי החניון מיועד?
ארז קמיניץ
לדיירים בבניין הסמוך, מה זה משנה?
תומר רוזנר
אז זה ציבורי.
ארז קמיניץ
זה לא ציבורי. מי אמר שזה שימוש ציבורי? אתה יודע מה? עוד משהו. עכשיו נתחיל להתווכח אם זה ציבורי או לא ציבורי. אם מישהו לא ירצה לעשות רישום תלת ממדי הוא יגיד מה פתאום? הנה, תומר אמר שזה ציבורי, ואני אגיד שזה לא ציבורי. אז כן אפשר או אי אפשר?
היו"ר יואב קיש
אבל יש שאלה כזאת. דווקא נושא החניונים – אם אתה במגרש שלך בונה חניון לתושבי המגדל, אין בעיה. זה שטח שלך. אם אתה בניין קטן, אין לך חניון תת קרקעי, אבל אתה יושב על קרקע גדולה. בא אליך יזם ואומר לך אני רוצה שתמכור לי את הזכויות, אני רוצה לעשות שם חניון שאני אפעיל אותו. אז הוא יהיה ברישום פרטי של בעל - - -
שלום זינגר
לא רישום פרטי. אני רוצה לקחת דוגמה מהחיים שאני אמרתי. אני לא יכול לומר יש איזו חברה גדולה שעושה פרויקט גדול – קניון. חייבו אותם לתת קרקע שתישאר בבעלותם, עם 600 מקומות חנייה לטובת האזור, אבל זה נשאר בבעלותם והם גובים על זה כסף. אותה חברה שעושה את זה לא יודעת להפעיל חניון. הדבר הטבעי ביותר שיש לה, למכור את הקרקע - - -
היו"ר יואב קיש
לא, היא יכולה להישאר בעלים ולהביא מפעיל. זה לא רציני.
ארז קמיניץ
אבל היא לא רוצה, היא רוצה למכור.
שלום זינגר
לא, אדוני. אני אסביר למה זה מטיל עליה אחריות. גם אם היא עושה חוזה בינה לבין המפעיל, היות והיא הכיס העמוק, הפחד שלה הוא שבכל תביעה יתבעו אותה. ככה היא נפטרת, היא לא בעלים, היא אומרת אני לוקחת – אני כיס עמוק.
היו"ר יואב קיש
לא שכנעת אותי.
שלום זינגר
אדוני, הבעיה ביום-יום היא בעיה אמתית. זו אחת הבעיות שיש.
שמעון ברזני
אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל. קדסטר תלת ממדי קיים בעולם.
היו"ר יואב קיש
איפה?
שמעון ברזני
שמעון ברזני סמנכ"ל קדסטר. בהולנד, בסינגפור, בשנג'ן בסין. הייתי בכנס לפני כחודש. יש פה תמונה שצילמתי מהאי דלפט בהולנד של מבנה מעל מבנה. אפשר להעביר את זה. הקדסטר התלת ממדי מתייחס גם למגזר הפרטי וגם לציבורי בלי כל הפרדה. אנחנו מדברים על עולם שהולך להשתנות, ואולי חוות שרתים יהיו חלק בלתי נפרד – כמו שיש מקרר בכל בית, אולי יהיו חוות שרתים תת קרקעיות. אנחנו רק 20 שנה בתוך עולם האינטרנט, אני לא יודע מה יהיה בעוד 100 שנים, אנחנו צריכים להסתכל לטווח הרחוק. בהחלט אני חושב שצריך להחיל קדסטר תלת ממדי גם על הפרטי.
אטי בן עטר
רוב התכניות הן של מקרקעי ישראל. יש לנו כבר המון תכניות שהן כבר תלת ממדיות, זאת אומרת שיש תכנון שהוא גם מעל וגם מתחת. עצם זה שאנחנו נגביל את היחידות האלה רק ליחידות ציבוריות זה אומר שאת התכניות האלה - - -
היו"ר יואב קיש
איפה? תני לי דוגמה איפה יש לך - - -
אטי בן עטר
יש לנו בתל אביב הרבה תכניות.
היו"ר יואב קיש
מעל. מעל. אמרת מעל. מה יש מעל? תני לי דוגמה.
קריאה
קירוי איילון.
היו"ר יואב קיש
כן, זו התכנית הגדולה הידועה. היא אמרה יש מאות תכניות. אני רוצה לשמוע.
אטי בן עטר
לא אמרתי מאות, אמרתי שיש הרבה תכניות.
היו"ר יואב קיש
אז כמה? כמה הרבה? אמרת למעלה. חוץ מקירוי איילון, איזה עוד תכנית יש למעלה?
אטי בן עטר
לא הבאתי את הדוגמאות הקונקרטיות.
קריאה
בגין. קירוי בגין.
אטי בן עטר
יש גם את בגין, ויש גם את הנושא של מנהרות הכרמל שעלה, אולמות האבירים.
היו"ר יואב קיש
מה זה אולמות האבירים?
אטי בן עטר
אולמות האבירים בעכו, שיש לנו מתחת את האולמות עצמם ומעל שצ"פים, ובנייה מעל.
שלמה הייזלר
שכונה שלמה.
היו"ר יואב קיש
הכול ציבורי, לא?
אטי בן עטר
לא הכול ציבורי.
היו"ר יואב קיש
אני שואל פרטי. איפה יש לך פרטי בתכנון גבוה? לא חניון. תכנון למעלה פרטי.
שלמה הייזלר
כל הבניינים יהיו פרטי בעוד כל העתיקות צריכות להיות ציבורי.
קריאה
עתיקות זה ציבורי, בטח.
שלמה הייזלר
נכון, אבל אתה לא יכול היום לרשום את הבניינים האלה.
קריאה
אתה תוכל. אתה תוכל.
שלום זינגר
עיר דוד. עיר דוד, אדוני. עיר דוד, זה התכנון.
קריאה
אבל זה לא פרטי.
היו"ר יואב קיש
ציבורי. ציבורי.
שלום זינגר
לא, למעלה זה יהיה פרטי ולמטה יהיה - - -
היו"ר יואב קיש
למטה ציבורי.
שלום זינגר
למעלה יהיה פרטי לגמרי.
היו"ר יואב קיש
זה לא ציבורי.
אטי בן עטר
זה לא ציבורי.
ארז קמיניץ
רגע, רגע, שנייה. פרטי, פרטי, ציבורי – גם אני לא אוכל?
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי מה זה פרטי, פרטי, ציבורי.
ארז קמיניץ
למשל מגורים, קניון, חניון. יש לנו הרבה כאלה.
אטי בן עטר
חניון, מחסנים.
היו"ר יואב קיש
למה זה צריך להיות בנפרד?
ארז קמיניץ
בכניסה לירושלים. תחנת אוטובוס, קניון, מסחר.
תומר רוזנר
אם זה יירשם כבית משותף, אז אתה לא יכול לעשות את זה לפי ההצעה שלכם.
שלמה הייזלר
אבל את הקניון אתה לא צריך לרשום כבית פרטי משותף.
ארז קמיניץ
אתה לא חייב לרשום את הקניון כבית משותף.
אטי בן עטר
בדרך כלל את הקניון לא רושמים כבית משותף.
היו"ר יואב קיש
ארז, מי הבעלים הראשוני על הקרקע? בוא נתחיל מזה.
ארז קמיניץ
יש יזם, זה לא משנה.
היו"ר יואב קיש
יזם שהקרקע שלו. הוא רוצה לבנות ציבורי.
ארז קמיניץ
הוא הולך למוסד תכנון. יכול להיות שהיזם הוא רמ"י.
היו"ר יואב קיש
רוצה לבנות למטה - - -
ארז קמיניץ
למטה חניון ציבורי. העירייה דורשת.
היו"ר יואב קיש
מה הבעיה?
ארז קמיניץ
שתי קומות ראשונות – מסחר, קניון. 20 קומות מעל, בהפרדה – בריכה, רווחה, מגורים. 20 קומות מעל.
היו"ר יואב קיש
מה בעיה? החוק הזה לא רלוונטי.
ארז קמיניץ
את הקניון הוא רוצה למכור למישהו אחר. הוא לא רוצה להיות בעלים של הקניון יותר. לא רוצים יחסים של בית משותף. יש כניסות נפרדות.
היו"ר יואב קיש
אז עזוב את התת קרקעי, היום יש לך בעיה בזה.
ארז קמיניץ
ברור - - -
כרמית יוליס
נכון.
היו"ר יואב קיש
אז למה אתה מדבר איתי על תת קרקעי?
ארז קמיניץ
לא, לא תת קרקעי.
כרמית יוליס
מבחינתנו זה לא חייב להיות רק בתת קרקע.
היו"ר יואב קיש
כל הפרדה של בניין?
ארז קמיניץ
בטח.
היו"ר יואב קיש
אבל יש לך היום בניין מגורים שכל דירה היא כן מחולקת.
שלמה הייזלר
אז יש לנו הוראה בחוק - - -
כרמית יוליס
נכון, אבל היום יש לנו - - -
היו"ר יואב קיש
תת חלקה.
שלמה הייזלר
יש הוראה בחוק שאומרת שדירה בבית משותף לא יכולה לא יכולה להיות חלקה תלת ממדית בדיוק בשביל לשמור על צביון הבית המשותף. הרעיון הוא לאותם מקרים שאנחנו לא רואים בזה חלק מהבית המשותף, ואנחנו חושבים שצריכים לתת לזה חלקה נפרדת.
ארז בן אליעזר
פרויקט השוק הסיטונאי הוא פרויקט קיים - - -
כרמית יוליס
זה בהחלט לא חייב להיות דווקא בתת הקרקע.
קריאה
פרויקט רכב"ל.
שלמה הייזלר
אני רוצה לתת דוגמה נוספת. שלומי הייזלר, הממונה על המרשם. אני רוצה לתת דוגמה נוספת שאנחנו נתקלים בה דבר יום ביומו, כשמדובר על חלקה תלת ממדית בבעלות פרטית. אנחנו מדברים על מתחמי דיור. יש לנו מתחם דיור גדול – רוצים לתת לו חנייה, צריכים לתת לו חנייה, חייבים לתת לו חנייה. בחלקת הבית המשותף הזו לא ניתן לתת לו חנייה. אנחנו הולכים לחלקה אחרת ונותנים לו חניות בחלקה השנייה. כיום אין שום יכולת – זו בעלות פרטית. הכול בעלות פרטית. החנייה החדשה היא בעלות פרטית. הבית המשותף הזה הוא בעלות פרטית. היום אין שום דרך לתת בבעלות את אותה חנייה שנמצאת בחלקה אחרת לבעל דירה בבית המשותף שנמצא בחלקה אחרת.
היו"ר יואב קיש
הכניסה והיציאה מאותו - - -
שלמה הייזלר
לא, לא, אני מדבר על שתי חלקות.
היו"ר יואב קיש
הכניסה והיציאה מאותו חניון שבו יש להם חניות.
שלמה הייזלר
אין כניסה ויציאה מאותו חניון. אלו שתי חלקות נפרדות, החניון נמצא בכלל בחלקה הסמוכה. תוואי המקום לא מאפשר לבנות את החניון תחת הבית המשותף.
היו"ר יואב קיש
אבל הבית ההוא שהחניון מתחתיו, יש לו בעלות מסוימת?
שלמה הייזלר
כל עוד אנחנו לא מסוגלים לעשות את החניון - - -
היו"ר יואב קיש
גם אם תוכל, אתה רוצה לנתק אותו לגמרי מהבעלות?
תומר רוזנר
זאת הבעיה. זאת בדיוק הבעיה.
שלמה הייזלר
אני אוכל להחליט שאני יכול לנתק אותו לגמרי מהבעלות.
היו"ר יואב קיש
זה לא אני אוכל להחליט, זה הם. ההוא ימכור לו.
שלמה הייזלר
התכנון. לא, זה התכנון. צריך תכנון.
כרמית יוליס
הוא לא יכול למכור לו.
ארז קמיניץ
קודם כל תכנון.
היו"ר יואב קיש
למה לא קיים? קיים היום. מחר מישהו מוכר את החניון שלו, מה הבעיה?
תומר רוזנר
יעשו תשריט חלוקה.
ארז קמיניץ
תשריט חלוקה נשאר בוועדה המקומית.
תומר רוזנר
מה אם הם יגידו לו למה לא?
ארז קמיניץ
תומר, זה בדיוק כמו מעל הקרקע. גם כאן זה בדיוק אותו דבר. מוסד תכנון יאשר בתשריט חלוקה שיש דרך גישה לחניון התת קרקעי, והוא יבין איך יש ניתוק בין החניון התת קרקעי לעל הקרקע. בדיוק אותו דבר כמו שעושים – כשעושים תשריט חלוקה, מוסד התכנון בודק שלשני המגרשים החדשים יש גישה.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להתקדם. אני אגיד לכם מה הכיוון.
שלמה הייזלר
חברים, אני רוצה לומר עוד משהו אחד. תומר, רק דבר אחד. היום עושים את הדברים האלה, רק עושים אותם בצורה עקומה. מה שעושים היום – לוקחים את הדברים האלו, עושים חכירות ועושים הערות, ואדם לא יודע מה יש לו, מה אין לו, מה ניתן לו ומה הוא נותן. העולם כבר שם. השאלה רק איך אנחנו - - -
ארז קמיניץ
אני יכול להציע הצעה.
היו"ר יואב קיש
אני גם יכול להציע הצעה. אני רוצה לעבור לנושא השלישי.
ארז בן אליעזר
אני יכול להביא שתי דוגמאות קיימות – אחד, נתתי, שוק הסיטונאי זו דוגמה קלאסית למה שתואר פה: הרבה מאוד שימושים מעורבבים באותה חטיבת קרקע, שיש גם חניון פרטי וגם חניון ציבורי וגם קניון וגם מגדל מגורים מעל.
תומר רוזנר
מה זה מלמד אותנו?
היו"ר יואב קיש
שזה עובד היום, זה מה שאתה מלמד אותנו.
ארז בן אליעזר
זה קיים היום.
כרמית יוליס
זה קיים, אבל זה לא נרשם, זאת הבעיה.
ארז קמיניץ
בתכנון זה עובד.
היו"ר יואב קיש
את הדיון הזה סיימנו. אני רוצה לעבור לנושא השלישי, האם זה מוגדר רטרואקטיבי – כן או לא. אני מבין שיש הסכמה שרטרואקטיבי לא עושים, רק אתם אומרים שזה לא רטרואקטיבי. אז בואו נשמע. נכון? אני צודק? אמרת שזה לא רטרואקטיבי.
ארז קמיניץ
בוא נשמע את ההערה. אני רוצה להבין.
היו"ר יואב קיש
הוא אמר. אתה רוצה לחזור?
תומר רוזנר
כפי שאמרתי, ההצעה כוללת אפשרות להחיל את הסדרי - - -
היו"ר יואב קיש
איזה סעיף זה?
רוני טיסר
14ה, זה נמצא בעמ' 2. פסקה (3).
היו"ר יואב קיש
מבלי לגרוע מהוראות – לא תירשם אלא על פי אחד מאלו: (3) הפקעה או רכישה לפי פקודת הקרקעות. מה זה?
תומר רוזנר
מדובר כאן על הפקעות שנעשו לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). זו הפקודה המרכזית של המפקיעים, וכן מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל. איך למדנו שרוצים רטרואקטיבית? כי פקודת הדרכים ומסילות הברזל בוטלה בשנת 2010. היא לא קיימת יותר.
היו"ר יואב קיש
אז לא צריך לכתוב את זה.
תומר רוזנר
נכון. אנחנו חשבנו לתומנו שברור - - -
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת שגם אם בעבר נעשתה הפקעה או רכישה - - -
ארז קמיניץ
היא לא נעשתה.
קריאה
היא נתפסה חזקה, אבל היא לא נרשמה.
תומר רוזנר
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
מי רוצה לייצג?
תומר רוזנר
שאני אסביר מה הבעייתיות?
היו"ר יואב קיש
לא, אני הבנתי מה. יכול להיות שאני דווקא אשמח, ואז אולי אני גם אעשה כל מיני דברים רטרואקטיביים על חוקים שכבר לא רלוונטיים.
שלמה הייזלר
ההפקעה כבר קיימת. זה לא רטרואקטיבי. ההפקעה כבר קיימת, הבעלות כבר הופקעה.
תומר רוזנר
לא. אי אפשר להפקיע את הבעלות. אי אפשר היה להפקיע את הבעלות.
ארז קמיניץ
קודם כל, יש שורה של מצבים שאליהם הסעיף הזה מתייחס. הוא מתייחס להפקעות חדשות.
היו"ר יואב קיש
זה בסדר, אין לנו בעיה עם זה.
ארז קמיניץ
הוא מתייחס להפקעות קיימות בפקודת הקרקעות והפקעות ישנות לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל. ההפקעות הישנות לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל התחלקו – אני מניח שתומר מתייחס לשני מצבים: למצב שבו ההפקעה שלמה וגמורה ועדיין לא נרשמה, יש מצב כזה. אני לא יודע כמה, אבל יכול להיות שיש מצב כזה. ומצב שבו יש פרסום של צו הפקעה, אבל ההפקעה עדיין לא התממשה. הדרך שבה פקודת הדרכים ומסילות הדרכים עובדת היא שיש צו, אבל הוא לא יוצא לפועל עד שלא מפעילים את סעיף 3 או את סעיף 4, שהוא משול לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שיש צו ישן, אבל כשבאים לממש אותו – יש הרבה מסילות ברזל כאלה כי בעבר הצו יצא לאורך כל המסילה, אבל לא בהכרח מימשו את כל המסילה.
היו"ר יואב קיש
אבל המסילה היא לא תת קרקעית.
ארז קמיניץ
יש כאלה שהן כן.
היו"ר יואב קיש
אז מדובר רק על מקומות שזה מתחת? כי אם זה מעל, אתה - - -
תומר רוזנר
בקו הגשר נגיד.
היו"ר יואב קיש
או גשר, כן.
ארז קמיניץ
אם זה מעל, אז לא לנו בעיה להפקיע בעלות.
היו"ר יואב קיש
בדיוק, הפקעתם את הבעלות.
ארז קמיניץ
לא תהיה לנו בעיה להפקיע בעלות.
תומר רוזנר
- - -
היו"ר יואב קיש
לא, אם זה מעל, הייתה הפקעה.
כרמית יוליס
אם זה על פני הקרקע - - -
היו"ר יואב קיש
אם הרכבת עוברת למעלה, על הקרקע, אז היה צריך להיות קטע קרקע.
תומר רוזנר
על הקרקע – אז הפקיעו את הקרקע, לא הייתה בעיה.
היו"ר יואב קיש
זה מה שאני אומר.
ארז קמיניץ
רק שנייה. אני מסביר. יש צווים, מה שקרוי צווים באוויר. הצווים קיימים. יש את הסמכות להפקיע. כאשר אתה מממש את הצו, אתה הולך לבעל המקרקעין ואומר: אדוני, אני עומד להיכנס לקרקע, הא לך הפיצויים שמגיעים לך להבנתי. אתה רוצה לריב את ריבך לעניין גובה הפיצויים? בבקשה. ואז נכנסים לקרקע. ביחס להפקעות מהסוג הזה אני באמת לא רואה בעיה. אלו הפקעות שבסוף יבואו לאדם ויגידו לו: אדוני, עד היום אמרנו לך - - -
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שפיזית הן עוד לא קרו.
ארז קמיניץ
פיזית עוד לא שולם הפיצוי כי הן עוד לא קרו. הפקעות כאלו - - -
היו"ר יואב קיש
היה רק צו, עוד לא הייתה הפעלה שלו.
ארז קמיניץ
נכון. הפקעות כאלה בוודאי. בשיח עם הנפקע יגידו לו מה הולכים בדיוק לעשות, ירשמו מה שצריך לרשום והוא יקבל את הפיצוי שהוא צריך לקבל. אני לא יודע אם תומר התייחס לדבר הזה - - - הפקעות שכבר הסתיימו – שלומי, אתה צריך להגיד בהקשר הזה. הפקעות שהסתיימו ויש חיווי של זה במרשם - -
היו"ר יואב קיש
והופעלו.
ארז קמיניץ
- - בצורה כזאת או אחרת, אבל עדיין לא נרשמו על שם – אולי נרשמו בהערה – פה אנחנו נצטרך אולי להיות יותר מדויקים ולהגיד כל מה שהסתיים כבר, אנחנו רואים בהפקעת חזקה ושימוש – אני לא יודע איך הם התייחסו לזה – אנחנו רואים בזה הפקעת בעלות, כי אחרת לא עשינו שום דבר. ואם צריך לעשות איזשהו תיקון בעניין הזה, אז יהיה תיקון של תוספת פיצוי.
שלמה הייזלר
ממילא הם צריכים לרשום את זה באמצעות הצו, שצריך להיות מאושר בסופו של דבר על ידי איזשהו גורם. ולכן אתה לא סתם פתאום רואה איזושהי הערה על הפקעה ורושם אותה. זה לא יקרה, זה לא יכול לקרות.
ארז קמיניץ
השאלה אם יש לך הפקעות רשומות כבר לפי פקודת הדרכים למסילות הברזל.
שלמה הייזלר
אם יש הפקעות כאלה, זה סעיף 19, זו הערה.
ארז קמיניץ
יש לך הערה.
שלמה הייזלר
בסדר. אבל אם אני רוצה לרשום את החלקה, אני צריך לקחת - - -
ארז קמיניץ
חבל, אפשר לעשות את זה יותר מדויק. הדבר היחיד שמטריד אותי הן לא ההפקעות שעדיין לא מומשו, אלא הפקעות שכבר מומשו – האדם קיבל את הכסף.
היו"ר יואב קיש
בדיוק. נעשה הליך רישומי כזה או אחר.
ארז קמיניץ
נעשה הליך רישומי לא מלא.
היו"ר יואב קיש
מה זה לא מלא? מלא לטובת העניין כפי שהיה עד היום. ועכשיו אתה אומר לו בוא נעשה את זה – זה לא נראה לי.
ארז קמיניץ
זה משפר את ההליך הרישומי. אנחנו רוצים לשפר את ההליך הרישומי, אבל אני מסכים שיכול להיות ששיפור ההליך הרישומי יוביל למצב שבו אנחנו נצטרך לקיים שיח נוסף עם הנפקע. לטובת ההפקעות האלה נגיד שלא תירשם בעלות בתלת ממד אלא לפי דרכים שייקבעו בתקנות וזה יחייב פנייה לנפקע. משהו כזה, שנוכל לדבר אתו.
שלמה הייזלר
במקרים הספציפיים האלה.
ארז קמיניץ
הרי המשמעות היחידה היא עוד כסף.
שלמה הייזלר
ארז, במקרים הספציפיים האלה.
ארז קמיניץ
רק במקרה הזה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. תומר.
תומר רוזנר
אני רואה את הדברים אחרת, אני אסביר. לפי הדין שקיים היום לא ניתן היה להפקיע בעלות. לא ניתן היה להפקיע בעלות.
היו"ר יואב קיש
נכון. בתלת ממד.
תומר רוזנר
בתלת ממד. לא ניתן.
היו"ר יואב קיש
נכון, אחרת לא היינו עושים את החוק הזה.
כרמית יוליס
לכן הוא הציע תהליך נוסף.
תומר רוזנר
לכן צווי ההפקעה – גם צווי ההפקעה שעורך דין קמיניץ מכנה אותם "באוויר" לא הפקיעו בעלות. עכשיו אנחנו רוצים להפקיע - - -
שלמה הייזלר
תומר, זה לא נכון. אקוניס אומר הפוך.
ארז קמיניץ
זה לא נכון. לפי פסק הדין של אקוניס, הוא הפקיע בעלות.
שלמה הייזלר
אקוניס אומר הפוך. בית המשפט אומר בדיוק הפוך. הוא אומר אפשר להפקיע בעלות, זו לא עסקה רצונית, ולכן לא חל עליה סעיפים 13 ו-11. הוא אומר בדיוק הפוך. הוא אומר הבעלות הופקעה, והבעיה שלנו – ואולי את זה חשוב לומר: פסק הדיון של בית המשפט העליון אומר שאפשר להפקיע את הבעלות בחלק מסוים במקרקעין בשכבה מסוימת. והבעיה שלשמה התכנסנו היא בגלל שאי אפשר לרשום את זה. אנחנו פה לא בגלל שאנחנו מנסים לעשות הפקעה חדשה, וחשוב לומר את זה – אין פה שום הפקעה חדשה, להיפך. אנחנו בסך הכול רוצים להביא לידי ביטוי את ההפקעה שכבר בוצעה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. אני אגיד לכם מה הכיוון שאני הולך אליו. אני משלב בין הדברים – אני מקבל את ההערה לא להכניס את טווחי ההרחקה לחקיקה מכל השיקולים שנאמרו פה. מצד שני, לגבי הציבורי-פרטי, בחוק אנחנו נתחיל רק עם ציבורי, ניתן סמכות לשר המשפטים באישור ועדת הפנים להכניס גם שימושים פרטיים. הסיבה לכך שאם 19 שנה חיכיתם פה בלחץ בוער להכניס את זה, בואו נכניס את הציבורי, ואם שנתיים-שלוש נראה שזה עובד, יבוא שר המשפטים לוועדה ויגיד גם פרטי שייכנס.
ארז קמיניץ
אפשר הפוך? באמת אני אומר.
היו"ר יואב קיש
מה הפוך?
ארז קמיניץ
שאם תהיה בעיה, אנחנו נוציא את השימושים.
היו"ר יואב קיש
לא, אבל אז לא עשינו כלום. חשבתי הפוך, שאתה אומר בוא נכניס את הפרטי, ושאת הציבורי - - -
ארז קמיניץ
אני עדיין מנסה לייצג את האינטרס הציבורי, אז את זה אני בטח לא אגיד.
שלמה הייזלר
תוך כדי הדיון בנקודה הקודמת עלתה לי שאלה שתראה כמה זה יהיה בעייתי.
היו"ר יואב קיש
לא, סליחה, ידידי, הוחלט. אתם חיכיתם 19 שנה עד שהגעתם לנקודה הזו, נכון? אתה רוצה שהדיונים יתקיימו עכשיו שנה גם כן? אין בעיה.
ארז קמיניץ
אם זה המצב - -
היו"ר יואב קיש
כן, זה המצב.
ארז קמיניץ
- - בואו נעשה הוראת שעה לשנתיים, שבה אין שימושים פרטיים, ובתום שנתיים - - -
היו"ר יואב קיש
ארז, אל "תתחמן" אותי. אני לא רוצה. אני רוצה ששר המשפטים יבוא פיזית לוועדה פה, הוא ומינהל התכנון, ולא שרף, ויגיד זה עובד, זה נכון, רוצה אני, ואז יחליטו בוועדה. זה מה שאני רוצה. זה הכול. שלום חבר הכנסת יעקב אשר. לגבי הנושא של ההפקעה הרטרואקטיבית – ארז, מכיוון שאני רואה את זה נושא משפטי פר אקסלנס, וחס וחלילה, אני לא רוצה לגרום למשרד המשפטים לאשר משהו רטרואקטיבית – אני מנסה לחשוב כמה תקדימים זה יכול לעשות פה באירועי חקיקה. אנחנו נצא לעשר דקות הפסקה, אתם תשבו עם תומר על העניין הזה ותנסו לפתור. אני מתנצל, יעקב אשר, זה דיון מאוד ענייני, על תלת ממדי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
על נושא שימושים עוד לא דיברתם, נכון?
היו"ר יואב קיש
שימושים – אמרנו ציבורי ולא פרטי בשלב הראשון. ואז שר המשפטים יבוא לוועדה ויבקש להוסיף.
קריאה
זה אומר שלא יירשמו תכניות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - - בישיבה הקודמת.
היו"ר יואב קיש
אנחנו לא שם, זה רק תלת ממד. רישום של חלקות תלת ממד. עשר דקות הפסקה. תודה.


(הישיבה נפסקה בשעה 08:56 ונתחדשה בשעה 10:05.)
היו"ר יואב קיש
נא לשבת, אנחנו פותחים את הדיון. תומר, בנושא אם זה רטרואקטיבי או לא רטרואקטיבי, יש הבנות?
תומר רוזנר
האמת היא שלא הספקנו לדבר על זה, הספקנו לדבר על הנושא השני.
היו"ר יואב קיש
לא, את השני אני לא משנה. אני שואל על זה, אם יש הבנות.
תומר רוזנר
לא דיברנו על זה.
היו"ר יואב קיש
חבל שלא דיברתם. רציתי שתפתרו את הנושא המשפטי ולא דנתם בזה.
ארז קמיניץ
אנחנו נצליח לפתור אותו.
היו"ר יואב קיש
אז בוא נפתור. תגיד לי איך אתם פותרים את הנושא המשפטים, כאשר אני מבין שיש הסכמה בין כולם שאין כוונה לעשות פה משהו עם החלה רטרואקטיבית. על זה אנחנו מסכימים.
ארז קמיניץ
לגמרי.
היו"ר יואב קיש
אנחנו בפרשנות של מה זה רטרואקטיבי או לא.
ארז קמיניץ
שוב, אני מחלק את זה לשני מצבים של הפקעה שנעשתה לפני החוק הזה. מצב אחד, שההפקעה הסתיימה, ובדרך כלל אלה המצבים שאנחנו מדברים עליהם. ההפקעה הסתיימה. היום אנחנו רוצים – לזה מתייחס תומר, אני חושב שזה מה שמציק לו – ההפקעה הסתיימה, שילמנו לנפקע את הפיצוי ועוד לא רשמנו את הכול במרשם. אנחנו רוצים לאפשר לעצמנו את האפשרות - - -
היו"ר יואב קיש
אבל אי אפשר, תשאיר את זה ככה.
ארז קמיניץ
אז אני אומר, אני חושב – אפשר להשאיר את זה ככה. חבל. אפשר - - -
היו"ר יואב קיש
אבל לא עושים תיקונים ככה.
ארז קמיניץ
שנייה. באמצעות - - -
היו"ר יואב קיש
אם תציע מנגנון שיהיה מקובל גם על היועץ המשפטי בעניין הזה, אז בבקשה.
ארז קמיניץ
אני רוצה לעשות הסמכה לתקנון לדבר עם הנפקע עוד פעם.
שלמה הייזלר
לא, אפשר לכתוב: בלבד שההפקעה תואמת תכנית, ואז אנחנו - - -
תומר רוזנר
מה זה קשור?
שלמה הייזלר
זה תואם תכנית.
תומר רוזנר
זה לא קשור.
שלמה הייזלר
התכנית פורסמה?
תומר רוזנר
מה זה קשור?
ארז קמיניץ
רגע, שנייה. תומר, אני יודע בדיוק מה מציק לך. בהפקעה כתוב חזקה ושימוש, נכון?
תומר רוזנר
אז אי אפשר לעשות אותה עכשיו בבעלות.
ארז קמיניץ
צריך להבין שזו פיקציה שכותבים חזקה ושימוש משום שאמר בית משפט מבחינתי זו הפקעה של בעלות. אם אתה מוטרד מזה שהנפקע לא קיבל את הפיצוי שמגיע לו, אז בוא נעשה בתקנות שבכל מקום שבו בהפקעה כתוב חזקה ושימוש, והבן אדם כבר קיבל את הכסף, אנחנו לא נרשום שם בעלות לפני שנפנה אליו עוד פעם ונקיים אתו שיח שוב על הכסף שמגיע לו. בוא נעשה את ההסמכה בתקנות לזה. זה נראה לי הדבר הכי הוגן לעשות אותו. אם אני עוד לא נתתי לו את הכסף, ואני עוד לא נכנסתי למקרקעין שלו, אז אני אעשה אתו את השיח ממילא.
שלמה הייזלר
או שההפקעה היא בעלות.
היו"ר יואב קיש
לא, זה ברור.
ארז קמיניץ
אם ההפקעה מראש היא בעלות, אז אין בעיה, בסדר.
שלמה הייזלר
רוב ההפקעות הן בעלות.
ארז קמיניץ
זה מה שמציק – ההפקעה שבה כתוב עליה חזקה ושימוש, ולא הפקעה של בעלות. זה מה שמציק.
תומר רוזנר
נכון. נכון. עוד פעם, תחזור על ההצעה. אם יש הפקעה וחזקה בשימוש?
ארז קמיניץ
אז אני אומר, הרי אם אני מפקיע לו חזקה ושימוש, שזו הפיקציה שהתייחסו אליה נאור ואקוניס, אם אני מפקיע חזקה ושימוש, אני מסכים לקיים אתו שוב את השיח כדי להגיד לו השופטת נאור אמרה ממילא שזאת בעלות, אז אני אומר לך אני עכשיו מצליח ליישם את הפקעת הבעלות. אתה רוצה לקיים איתי שיח על פיצויים? בוא נעשה אותו. זה מה שנראה לי. מקום שעוד לא לקחתי - - -
היו"ר יואב קיש
אז אתה אומר שהתהליך - - -
תומר רוזנר
מתחיל מההתחלה.
היו"ר יואב קיש
מתחיל מההתחלה.
ארז קמיניץ
זה לא בדיוק התחלה מההתחלה.
היו"ר יואב קיש
ברור, אבל לכולם ברור מה יהיה השיח באותו רגע. בסדר, זה ברור, זה לגיטימי. אם יש שיח במקום הזה, זה בסדר. אי אפשר לעשות את זה ללא שיח.
ארז קמיניץ
אז אני אומר, במקום שבו כבר לקחנו - - -
תומר רוזנר
לא, לא קשור. גם אם זה צו שעוד לא מימשת, מה זה קשור?
ארז קמיניץ
אבל אני הולך לדבר אתו ממילא, תומר. מה אתה רוצה?
תומר רוזנר
אתה צריך לשנות את הצו, מה לעשות?
ארז קמיניץ
אבל השופטת שינתה. פסק דין אקוניס כפסק דין כהלכה של בית משפט עליון אמר: חזקה ושימוש במקרים האלה שאתה מדבר עליהם היא הפקעה של בעלות. בית משפט אמר את זה. אתה שולח אחורה. אתה אומר השופטת טעתה בפסק דינה כהלכה של בית משפט עליון. אני לא רוצה להיות שם. למה להיות שם? זה לרעת הנפקע, זה לא לטובתו. עכשיו אני אלך ואעשה את כל צווי ההפקעה מחדש?
היו"ר יואב קיש
בסדר, זה נראה לי הגיוני.
תומר רוזנר
לא, לא צריך לעשות את כל צווי ההפקעה מחדש, אבל כל ההסדר שאתה מדבר עליו - - -
ארז קמיניץ
אנחנו יכולים לעשות הסמכה להסדרה בתקנות באישור – אפשר לעשות את זה באישור ועדת הפנים.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, את זה פתרנו. אנחנו לא מדברים על חקיקה רטרואקטיבית, אנחנו מדברים על הסדרה בתקנות - - -
ארז קמיניץ
למעשה היא פרשנות של מעשים מינהליים.
היו"ר יואב קיש
תיעשה בתקנות. אז אני מציע: אני שומע את הקולות הגועשים שיש פה בעיה קשה שזה לא פרטי. אני אומר לכם, זה לא יהיה פרטי, ואני אסביר עוד פעם למה. במקרים שאתם נתתם לי כדוגמה, כל ההתחדשות העירונית תיתקע. יש לנו קרקע, אנחנו רוצים לעשות חניון וכולי. אז אין בעיה, הקרקע היא פרטית כי יש שם בניינים, והיא שייכת למישהו. אז הפרטיים האלה ילכו אתכם לתכנית שיעשו בניין, מסחר, ארבע קומות חנייה שלהם, וארבע קומות תפקיעו את הציבורי לטובתכם כי את זה החוק מאפשר לכם. אבל כל השאר יישאר בבעלות פרטית אחת, וימשיך להתנהל כמו שהוא מתנהל היום. חיכיתם 19 שנה, תחכו עוד שנתיים. תבואו בעוד שנתיים ותגידו עשינו X פרויקטים, ראינו ככה, החלטנו שזה בעיה, בבקשה. אני לא רוצה בנושא חדש עם הרבה משמעויות להיכנס למקום שאנחנו נמצא את עצמנו מצטערים עליו. אנחנו הולכים לכיוון הזה, וזה הסיכום של ההחלטות. תקריאי בבקשה, ובהתאם לזה אנחנו ננסח. שלום לחבר הכנסת מלכיאלי.
רוני טיסר
"הצעת חוק המקרקעין (חלקה תלת ממדית)(תיקון מס'...), התשע"ט-2018 –
הוספת סימן א'1 לפרק ג' –
1. בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן - החוק העיקרי), בפרק ג', אחרי סימן א' יבוא:
"סימן א'1: בעלות בחלקה תלת ממדית
הגדרות –
14א. בסימן זה –
"חוק התכנון והבנייה" - חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965;
"חלקה תלת ממדית" - יחידה נפחית שגבולותיה רשומים באופן תלת ממדי, המצויה בעומק שמתחת למקרקעין רשומים או בחלל הרום שמעליהם.
תחום הבעלות בחלקה תלת ממדית –
14ב. (א) על אף על אף הוראת סעיף 11, הבעלות בחלקה תלת ממדית מוגבלת לגבולותיה הרשומים, ואינה מתפשטת מעבר לכך.
(ב) הבעלות בחלקה תלת ממדית כאמור בסעיף קטן (א), כפופה לדינים בדבר מים, נפט, מכרות, מחצבים וכיוצא באלה ואין בה כדי למנוע מעבר בחלל הרום בכפוף לכל דין".

"תחום הבעלות במקרקעין רשומים שבגבולותיהם רשומה חלקה תלת ממדית –
14ג. הבעלות במקרקעין רשומים אשר בגבולותיהם רשומה חלקה תלת ממדית מתפשטת בהתאם להוראות סעיף 11, למעט בתחום הבעלות של החלקה התלת ממדית כאמור בסעיף 14ב.
בעלות נפרדת בחלקה תלת ממדית –
14ד. מבלי לגרוע מהוראת סעיף 13 סיפה, חלקה תלת ממדית תהווה נושא נפרד לבעלות, לזכויות במקרקעין ולעסקאות.
תנאים לרישום חלקה תלת ממדית –
14ה. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 143 לחוק התכנון והבנייה, לא תירשם בפנקסי המקרקעין חלוקת קרקע הכוללת חלקה תלת ממדית, ולא יינתן פסק דין לחלוקת קרקע כאמור בין בעליה המשותפים, אלא על פי אחד מאלה:
(1) תכנית שאושרה לפי הוראות סימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון והבנייה;
(2) תשריט שאושר לפי הוראות פרק ד' לחוק התכנון והבנייה;
(3) הפקעה או רכישה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)" - - -
היו"ר יואב קיש
רגע, פספסתי. זה הסעיף שדיברנו עליו. אז איך אנחנו - - -
תומר רוזנר
אנחנו נצטרך לתקן אותו לפי הסיכומים.
היו"ר יואב קיש
ארז, אנחנו בסעיף של ההפקעה או הרכישה לפי פקודת - - -
תומר רוזנר
לאו דווקא, זה גם התכנון.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה שיהיה ברור.
תומר רוזנר
אנחנו נצטרך לכתוב הוראה שמתייחסת לכל האפשרויות כאן, שאם הן נעשו בעבר אז, כפי שהציע עורך הדין קמיניץ, תהיה פה הוראה שתחייב.
כרמית יוליס
רק על הפקעות.
שלמה הייזלר
רק על (3).
ארז קמיניץ
(3), ואולם אלה הפקעות שנעשו בעבר. ככל שההפקעות האלה לא מומשו - - -
תומר רוזנר
זה לא קשור. לא, כל הפקעה שנעשתה בעבר.
ארז קמיניץ
הפקעות שלא מומשו.
היו"ר יואב קיש
לא, אבל אמרנו גם הפקעה שמומשה, אתה רוצה לעשות לה איזשהו דין ודברים, לפתוח. אתה רוצה להתייחס לכל מה שהיה. גם שם רצית.
ארז קמיניץ
סליחה, זה נוסח הפוך. ככל שההפקעה מומשה לא תירשם בעלות, אלא אם כן יעבור תהליך שייקבע בתקנות.
תומר רוזנר
לא, אני חושב גם הפקעות שלא מומשו. זה צריך להיות על כל הפקעות עבר.
ארז קמיניץ
תומר, מה הבעיה בהפקעה שלא מומשה? אני חייב להבין. אני עוד לא נכנסתי לקרקע ועוד לא שילמתי כסף.
תומר רוזנר
אז מה?
היו"ר יואב קיש
אז אמרנו שבכל מקרה לא ניכנס לזה עכשיו ותעשו על זה תקנות. יכול להיות שאין בעיה.
כרמית יוליס
הוא אומר ששם לא צריך את התקנות כי השיח עם הנפקע עוד לא התקיים. ברור שכבר הוא התקיים לפי - - -
תומר רוזנר
אבל אתה צריך להודיע לו שאתה משנה, שאתה רוצה לרשום בעלות. אתה צריך להודיע לו דברים.
ארז קמיניץ
אני מודיע לו בהודעות הפורמליות שאני - - -
תומר רוזנר
לא. כבר הודעת לו הודעת הפקעה, אתה רק מודיע לו שאתה תופס - - -
ארז קמיניץ
לא הודעתי לו הודעת הפקעה.
תומר רוזנר
אתה רוצה לתפוס חזקה.
ארז קמיניץ
לא הודעתי לו כי לא מימשתי את ההפקעה.
תומר רוזנר
מה זאת אומרת לא מימשת? פרסמת הודעה לפי סעיף 5?
ארז קמיניץ
לא. לא.
תומר רוזנר
מה לא?
ארז קמיניץ
קודם כל, בפקודת הדרכים ומסילות הברזל - - -
תומר רוזנר
אני מדבר על הסעיף המקביל.
ארז קמיניץ
יש רק סעיף אחד, לא 5 ו-7. לא הודעתי לו עדיין כי עוד לא נכנסתי לקרקע.
תומר רוזנר
אז יש הפקעה? מה ההפקעה?
ארז קמיניץ
אתה לא מכיר את זה, סליחה. לפי השאלות שלך, אתה לא מכיר איך עושים הפקעות בפקודת הדרכים ומסילות הברזל.
תומר רוזנר
מכיר. מכיר.
ארז קמיניץ
יש צו שהוא צו הפקעתי שלקח רצועה ארוכה, והסתכל קדימה ואמר את כל הרצועה הזאת אני צריך. באה רכבת ישראל – היעילה עד מאוד – ולקחה רק חלק מהצו הזה - -
תומר רוזנר
במקרה הטוב.
ארז קמיניץ
- - ומימשה אותו. עכשיו סוף סוף הגיעו הקרונות מגרמניה, רוצים לממש את החלק הנוסף. עושים תהליך שהוא המקביל של 5 ו-7 בפקודת הקרקעות. מודיעים לנפקע: אדוני, שלום, אתה זוכר שהיה לנו צו הפקעה לפני 20 שנה? עכשיו אנחנו צריכים את הקרקע. עכשיו אנחנו צריכים את הקרקע, הא לך כספך.
היו"ר יואב קיש
אבל מה סיכמנו פה? אמרנו בצורה הכי ברורה שבמקרים האלה שהתחלנו הליך מסוים, יהיו תקנות באישור – זה הכול. הלאה. 14ו.
ארז קמיניץ
אני אתייחס, אין בעיה. הסמכה לכול. הפקעת הבעלות תיעשה בדרך שתיקבע בתקנות באישור ועדת הפנים.
היו"ר יואב קיש
בדיוק. הלאה.
רוני טיסר
"רישום או ניהול בית משותף בחלקה תלת ממדית –
14ו. אין ברישום חלקה תלת ממדית כדי לגרוע מהאפשרות לנהל או לרשום באותה חלקה בית משותף בהתאם להוראות לפי חוק זה".

14ז. – אני אקריא את הסעיף ואנחנו נתקן בהתאם לצורכי ציבור.

"מקרים שבהם לא תירשם חלקה תלת ממדית –
14ז. (א) דירה בבית משותף וכן כל חלק אחר בבית המיועד לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם לא יירשמו כחלקה תלת ממדית; בסעיף זה, "בית משותף" - לרבות בית שחלות עליו הוראות פרק ו'1. 
(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות מקרים נוספים שבהם לא תירשם חלקה תלת ממדית".
היו"ר יואב קיש
אני הייתי אומר ההיפך.
תומר רוזנר
לא, את התיקון נעשה בחוק התכנון, לא פה.
היו"ר יואב קיש
בחוק התכנון, אוקיי.
תומר רוזנר
בסעיף הקודם דיברנו רק לפי תכנית או בהפקעות.
היו"ר יואב קיש
טוב, אז תמשיכי.
רוני טיסר
"תחולת דיני מקרקעין על חלקה תלת ממדית –
14ח. כל הוראה בחוק זה וכל דין החל על מקרקעין, יחולו גם על חלקה תלת ממדית, בשינויים המחויבים, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת".

"תיקון חוק התכנון והבנייה –
2. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 –
(1) בסעיף 1-
(א) בהגדרת "מגרש", בסופה יבוא "לרבות מגרש תלת ממדי";
(ב) אחרי ההגדרה "מגרש" יבוא:
""מגרש תלת ממדי" - יחידה נפחית המצויה בעומק שמתחת למקרקעין או בחלל הרום שמעליהם, שגבולותיה נקבעו באופן תלת ממדי בתכנית כתוצאה מפעולת חלוקה או איחוד או איחוד וחלוקה, או בתשריט חלוקה או איחוד, אף אם טרם נרשמה כחלקה בפנקסי רישום המקרקעין, בין אם מותרת בה בנייה ובין אם לאו;";
(2) בסעיף 121, אחרי פסקה (2) יבוא:
"(3) בדבר איחוד או חלוקה כאמור בפסקאות (1) ו-(2), הכוללים מגרש תלת ממדי, ובלבד שמתקיימים שני אלה:
(א) אין מניעה לרשום את המגרש כחלקה תלת ממדית על פי הוראות סעיף 14ז לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;
(ב) גבולות המגרש התלת ממדי ייקבעו בתכנית בהתאם להוראות שיקבע השר בתקנות".
תומר רוזנר
כאן צריך להוסיף את (ג). צריך להוסיף (ג), שאלו שימושים ציבוריים. כאן נוסיף את הסעיף – אנחנו נוסיף את זה גם בתשריט חלוקה.
היו"ר יואב קיש
התיקון על השימושים בתיקון לחוק התכנון והבנייה.
ארז קמיניץ
איפה אתם? באיזה סעיף?
רוני טיסר
אנחנו בעמ' 3, סעיף 2 פסקה (2).
כרמית יוליס
אבל צריך להגיד מה זה שימושים ציבוריים. לאיזה סעיף אנחנו מפנים.
ארז קמיניץ
מה זה שימושים ציבוריים?
תומר רוזנר
ל-188.
כרמית יוליס
זה מספיק טוב?
ארז קמיניץ
לא יודע. אנחנו נתחיל לריב מה זה שימושים ציבוריים.
שלמה הייזלר
כניסה לחניון ציבורי בבעלות פרטית.
כרמית יוליס
188 וכל הצווים של השר מכוח 188.
תומר רוזנר
שימושים ציבוריים.
שלמה הייזלר
או השימוש הנלווה אליו, לפחות זה. בסוף אתה תעשה חניון ציבורי ולא תוכל להיכנס אליו כי הכניסה אליו - - -
היו"ר יואב קיש
אני אגיד לך מה זה שימושים ציבוריים – זה בבעלות המדינה או בבעלות רשות מקומית.
ארז קמיניץ
לא, אבל לפעמים אתה מפעיל - - -
היו"ר יואב קיש
אני מסתכל על הבעלות. אתם רוצים לתקן את זה בחוק - - -
קריאה
תאגיד ממשלתי או חברה ממשלתית?
היו"ר יואב קיש
גם. גם תאגיד ממשלתי.
קריאה
יש כל כך הרבה אופציות.
ארז קמיניץ
יש שימושים ציבוריים שמופעלים על ידי רט"ג, יש שימושים ציבוריים שמופעלים על ידי תאגידים עירוניים.
תומר רוזנר
אין שום בעיה.
קריאה
קופות חולים. קופות חולים.
תומר רוזנר
יש פרשנות בחוק, זה לא חייב להיות מה שאנחנו ממציאים.
ארז קמיניץ
אתה לא הולך לבעלויות בשימושים ציבוריים. אתה מסתכל על שימושים לפי חוק תכנון ובנייה. אתה עושה פיקוח עליהם.
שלמה הייזלר
העולם מערב את השימושים - - -
היו"ר יואב קיש
למה לא ללכת לבעלויות לפי – אז בואו נתקן את זה רק בבעלות שכרגע אנחנו מאפשרים רישום תלת ממד רק לבעלות ציבורית.
שלמה הייזלר
אבל מה זה בעלות ציבורית?
היו"ר יואב קיש
כמו שלעיריית תל אביב יש, כמו שלמדינה יש. כן.
ארז קמיניץ
אז אתה מגביל עכשיו את העירייה לפעול באמצעות - - -
לאה קריכלי
קופת חולים, חברת חשמל.
היו"ר יואב קיש
אני מגביל את החוק הזה. כן. התשובה היא כן. אני מגביל את החוק הזה.
ארז קמיניץ
לא, אין בעיה, תגביל את זה, אבל תגביל את השימושים - - -
היו"ר יואב קיש
לא, את השימושים אני לא רוצה להגביל. אני רוצה להגביל את הבעלות. אני לא רוצה שנתחיל בעסקאות של בעלות פרטית על זה, זה מה שאני מנסה להסביר.
ארז קמיניץ
עכשיו לעיריית תל אביב יש קרקע פרטית. היא כן יכולה לעשות אחד על השני?
היו"ר יואב קיש
כן. כן.
ארז קמיניץ
למה? אבל היא משתמשת בזה לצרכים פרטיים. יש לה דירות שהיא קיבלה בירושה. הסיפור הזה שהראה לנו פה – זה כן בסדר? זה לא עובד.
שלום זינגר
הוא סומך על גופים ציבוריים.
היו"ר יואב קיש
לא סומך. לא, אתה עוד פעם בסומך. אנחנו נכנסים לעולם חדש, ובעולם חדש אני לא נכנס ב-180 בכל הכוח קדימה. אני עושה צעד ראשון, ואני רוצה לראות שאף אחד לא דוחף אותי, שאני לא לפני תהום.
שלום זינגר
אבל אם אנחנו מדברים על בעלות, אתה צריך לקבוע – כי הרבה פעמים - - - שימוש ציבורי זה עוד לא הופקע. אתה רוצה לעשות - - -
היו"ר יואב קיש
אז מה הנוסח?
שלום זינגר
זה לא מספיק שתהיה בעלות ציבורית, צריך ליישם אותה.
ארז קמיניץ
רגע, רגע, יש לי - - - אם החשש כזה גדול - - -
היו"ר יואב קיש
זה החשש.
ארז קמיניץ
החשש הגדול הוא מהמניפולציות? בסדר. תומר, תהיה איתי.
היו"ר יואב קיש
החשש שלי לפחות.
ארז קמיניץ
גם שלו. יש לו חשש, אבל החשש שלו קצת הופג אחרי שדיברנו. אני מבין את החשש. אם אנחנו מחליטים, והחוק מחליט שכל חלקה תלת ממדית עוברת דרך מוסד תכנון, עוברת דרך הליך תכנון - - -
היו"ר יואב קיש
זה חייב להיות בלי קשר.
ארז קמיניץ
מאה אחוז. אז בוא נגיד שכדי למנוע את המניפולציות ניקח את ההחלטה התכנונית אם לייצר חלקה תלת ממדית למקום שאנחנו סומכים עליו, וזו הוועדה המחוזית. כי שם אין מקום למניפולציות שאולי רוצה רשות מקומית לעשות, כן או לא. אין מקום. זה ייבחן לא לפי הצרכים הקנייניים של הרשות המקומית, אלא לפי צרכי התכנון. אפשר להגיד שמקום שבו רוצים שימוש שאינו ציבורי, מי שיחליט על החלקה התלת ממדית תהיה רק הוועדה המחוזית. רוצים גורם אחר? גורם אחר.
היו"ר יואב קיש
זה יכול להיות.
קריאה
זו נשמעת לי הצעה מצוינת.
ארז קמיניץ
הוא הציע. תומר, אתה הצעת את זה.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, עם זה אני מוכן לחיות. בסדר.
שלום זינגר
המחלוקת היחידה בינינו לבין תומר בנושא הזה היא שאנחנו רוצים - -
קריאה
של השלטון המקומי.
שלום זינגר
- - אני מתכוון בינינו. גם ועדות עצמאיות.
ארז קמיניץ
בעוד שנתיים.
היו"ר יואב קיש
בדיוק.
קריאה
לא רק ועדות מחוזיות, אלא גם ועדות מקומיות עצמאיות.
היו"ר יואב קיש
לא, לא, זה בדיוק מה שאני לא רוצה. לא, לא. תוכלו להוסיף את זה בעוד שנתיים. בסדר, אני מקבל את התיקון. אבל צריך להיות ברור גם - - -
ארז קמיניץ
מוסדות תכנון ארציים ומחוזיים. אמרו לי עכשיו בוותמ"ל – הם גם עושים עכשיו.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אין בעיה. זה ברמת התכנון.
ארז קמיניץ
וכאשר אתה מוסיף שימוש פרטי.
היו"ר יואב קיש
בשימוש הציבורי אין בעיות. שימוש ציבורי – קיבלתם. בשימוש הפרטי – יוגבל רק למחוזי או הממשלתי.
שלמה הייזלר
מה זה שימוש ציבורי מה זה - - -
כרמית יוליס
הוותמ"ל.
שלמה הייזלר
שימוש ציבורי – 188.
ארז קמיניץ
כמשמעותו ב-188.
תומר רוזנר
188, כן.
היו"ר יואב קיש
אני חושב שבנינו משהו, בסופו של דבר, בדקה האחרונה. נא לסיים להקריא.
ארז קמיניץ
יש לנו פה – אתם הערתם לנו אתמול על איחוד וחלוקה, נכון? ההערה שלכם, תודה שהערתם. מינהל התכנון מצא איזושהי בעיה בהקשר הזה.
היו"ר יואב קיש
רגע, בוא נסיים את ההקראה ואחרי זה. תסיימי את ההקראה בבקשה. פתרנו את זה, נא להביא את זה לידי ביטוי בניסוח כפי שהגדרנו. אתה רוצה לחזור על הסיכום הזה, תומר?
תומר רוזנר
הסיכום יהיה שבכל הנוגע לרישום חלקות תלת ממדיות על פי תכניות או תשריטי חלוקה, כאשר הרישום המתבקש הוא של יעודים שאינם יעודים ציבוריים לפי סעיף 188, הסמכות לאשר תכנית הכוללת את אותם מגרשים תלת ממדיים תהא בידי הוועדה המחוזית או הארצית.
היו"ר יואב קיש
זה סגור. הלאה.
מירה סלומון
אדוני, אמרת שבעוד שנתיים נדבר. האם משמעות הדבר שאפשר יהיה להבין ששר המשפטים יוכל להביא - - -
תומר רוזנר
יתקנו את החוק.
היו"ר יואב קיש
אפשר לכתוב. תוסיף סעיף – שר המשפטים - - -
תומר רוזנר
שר האוצר.
היו"ר יואב קיש
שר האוצר?
מירה סלומון
שר המשפטים, שר האוצר.
ארז קמיניץ
משפטים ואוצר, בסדר.
היו"ר יואב קיש
משפטים ואוצר באישור ועדת הפנים תוכל להסמיך ועדות מקומיות לעניין הזה.
תומר רוזנר
בסדר.
רוני טיסר
"(3) אחרי סעיף 138 יבוא:
"תשריט הכולל מגרש תלת ממדי –
138א. ועדה מקומית לא תאשר תשריט הכולל מגרש תלת ממדי, אלא אם נקבעו גבולותיו בתכנית לפי סעיף 121(3) או סומנו בהתאם להליך שיקבע השר בתקנות".

כאן אני אעיר שצריך להוסיף גם את ההגבלה שמופיעה לעניין תכניות איחוד וחלוקה, שאין מניעה לרשום את המגרש כחלקה תלת ממדית על פי הוראות סעיף 14ז.
שלמה הייזלר
של הדירה. כן.
רוני טיסר
אתם רוצים להעיר?
היו"ר יואב קיש
סיימנו להקריא?
רוני טיסר
לא.
היו"ר יואב קיש
אז נא לסיים. לא לדבר עכשיו. בואו נקריא.
רוני טיסר
"(4) בסעיף 265 –
(א) בפסקה (18), אחרי "שיש להמציא עם תכנית", יבוא "ובכלל זה תכנית הכוללת מגרש תלת ממדי.";
(ב) אחרי פסקה (35) יבוא:
"(36) הוראות בדבר הכנסת מסמכי תכנית, לרבות תשריט, הכוללים מגרש תלת ממדי והגשתם למוסד התכנון."
תחילה –
3. תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו".
היו"ר יואב קיש
להקריא סיימנו, עכשיו יש לכם הערות.
בנימין ארביב
הערה טכנית. סעיף (2), בתיקון לסעיף 121 הוסיפו את פסקה (ב) שגבולות המגרש התלת ממדי ייקבעו בתכנית בהתאם להוראות שיקבע השר בתקנות. מבקשים להזיז את זה לסעיף 265. אני אסביר.
היו"ר יואב קיש
מה להזיז ל-265?
בנימין ארביב
את הפסקה הזו. את הפסקה הזו.
היו"ר יואב קיש
רק את (ב)?
תומר רוזנר
זה תנאי. אני לא מבין.
ארז קמיניץ
זה נשאר תנאי. זה נשאר תנאי.
תומר רוזנר
אז למה הוא רוצה להזיז?
בנימין ארביב
אני אסביר.
ארז קמיניץ
הוא לא רוצה - - -איחוד וחלוקה. הוא אומר - - -
תומר רוזנר
אבל זה תנאי לאיחוד וחלוקה. זה מופיע גם בתשריט חלוקה.
בנימין ארביב
שנייה, תנו לי להסביר. אנחנו מדברים על תכניות חדשות שיאושרו אחרי יום התחילה של החוק הזה. הוועדה המחוזית, לפי מה שסיכמתם קודם, תוכל לקבוע בתכנית את גבולות החלקה התלת ממדית, בין אם זו תכנית איחוד וחלוקה, וגם אם זו לא תכנית איחוד וחלוקה. זאת אומרת, האפשרות לקבוע בתכנית מגרש תלת ממדי לא מתייחסת אך ורק לתכנית איחוד וחלוקה. אם זו תכנית איחוד וחלוקה, אחרי זה המרשם יהיה בהתאם להוראות החוק בהתאם לסעיף 125, 126. אם התכנית היא לא תכנית איחוד וחלוקה, יצטרכו גם תשריט חלוקה בהתאם להוראות סימן ד'. אבל התכנית עצמה שתקבע את החלוקה היא לא בהכרח תכנית איחוד וחלוקה.
תומר רוזנר
אי אפשר. זה קנייני, איך אפשר לעשות דבר כזה?
קריאה
לא, זה יבוא ביחד עם תשריט החלוקה.
תומר רוזנר
אני לא מבין, זה קנייני.
ארז קמיניץ
תומר, יש שני שלבים. יש חלוקה תכנונית. תהיה חלוקה תכנונית במגרשים. יש חלוקה תכנונית במגרשים, ואחר כך אתה הולך לתשריט חלוקה שהוא החלוקה הקניינית. אלו שני שלבים. באיחוד וחלוקה אתה יכול לעשות את זה בשלב אחד. זה מה שהוא אומר.
בנימין ארביב
כן. הרי כל תכנית בהתאם להוראות סעיף 69 ו-63 - - -
כרמית יוליס
ולא משנה את הקניין.
ארז קמיניץ
באיחוד וחלוקה אתה משנה את הקניין גם.
תומר רוזנר
נכון.
שלמה הייזלר
אם הבעלות היא אותה בעלות.
ארז קמיניץ
פה, אם אתה לא עושה איחוד וחלוקה, אתה תצטרך לעבור לפרק ד'. פרק ד' יעשה חלוקה של הקניין אחר כך.
תומר רוזנר
אנחנו עכשיו עוסקים ברישום. הרישום יכול להיעשות רק על פי תכנית איחוד וחלוקה או תשריט חלוקה.
היו"ר יואב קיש
ואם זה אותם בעלים?
ארז קמיניץ
מאה אחוז, אתה צודק. אין בעיה. אבל חלקה תלת ממדית, אי אפשר לרשום אותה עדיין, רק יצירה שלה בתכנון.
היו"ר יואב קיש
אבל למה אתה צריך את הסעיף הזה בשלב של התשריט? אתה צריך את הסעיף הזה רק באיחוד וחלוקה. בתשריט אתה גם צריך את הסעיף הזה?
ארז קמיניץ
בתשריט לא צריך.
היו"ר יואב קיש
אז גמרנו.
שלמה הייזלר
תומר, את 114 לא שינינו. את 114 לא שינינו, זה עדיין לרשום אצלי במרשם. שם זה לא משתנה. אנחנו מדברים על ההליך התכנוני שהם צריכים אותו.
ארז קמיניץ
בתכנון מגישים תכנית שעושה חלוקה למגרשים, בין היתר. אתם צודקים בהערה שהערתם קודם, אבל מכיוון אחר. בסוף יש תכניות בעולם שעושות רק חלוקה למגרשים ולא חלוקה קניינית.
היו"ר יואב קיש
חמש דקות הפסקה, תפתרו את זה ואני חוזר. תפתרו את זה בחמש דקות.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:31 ונתחדשה בשעה 10:36.)
היו"ר יואב קיש
נא לשבת, אני מחדש את הדיון. חברים יקרים שהצטרפו – חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, אנחנו מיד מסיימים הצבעה לקריאה שנייה ושלישית על נושא מאוד טכני, חלקות תלת ממד. בבקשה, הסיכום של האירוע.
תומר רוזנר
אנחנו נסכם כך: בסעיף 69 לחוק התכנון והבנייה יתווסף סעיף קטן שיגדיר את התנאים ליצירת חלקה תלת ממדית, שהם יהיו התנאים שמופיעים כיום בסעיף 121, שזו התאמה לסעיף 114א ו-ב. התנאים שמופיעים כיום בסעיף 121 בפסקה (3), שני תנאים מצטברים, יעברו להוראה כללית לגבי כל תכנית. אנחנו נצטרך לבדוק אם אנחנו צריכים לחזור עליהם גם בנושא של איחוד וחלוקה וגם בנושא של תשריט חלוקה, או שמספיקה הוראה כללית. אם נצטרך לחזור עליהם, נחזור עליהם בדרך של הפניה או בדרך מפורשת.
היו"ר יואב קיש
מקובל? תודה. סיימנו להקריא. אתם לא הייתם נוכחים פה, אם תחליטו שאתם רוצים להצביע, אם אתם סומכים על היושב-ראש. אם לא, לא, זה גם בסדר. חלקות תלת ממד, חופרים מנהרות, בונים, רישום. אנחנו בסיום הדיון. אני מעלה להצבעה את הצעת חוק המקרקעין (חלקה תלת ממדית)(תיקון מס' 33). מי בעד – שירים את ידו. יש תמיכה רחבה בקואליציה.


הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – 4
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה עברה. בבקשה, כמה דברי ברכה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כמה שנים אתם מגלגלים את זה?
היו"ר יואב קיש
19 שנים.
ארז קמיניץ
בדיוק על זה רציתי לדבר. אני מודה מאוד לאדוני שעשה היום צעד משמעותי מאוד ביצירת פלטפורמה חדשה ליעילות ביצירה של שימושים מעורבים בפרויקטים מורכבים במדינת ישראל, במיוחד במרכזי הערים. זה יעזור לנו מאוד, למדינה, גם בהתחדשות עירונית וגם בפרויקטים אחרים. אנחנו נמצאים היום בשינוי מהותי של דיני המקרקעין, שצועדים יחד עם הדינים האחרים לעבר הזריחה ואל המאה ה-21. אנחנו רואים בתיקון הזה תיקון משמעותי מאוד. אני רוצה להודות מאוד לאדוני שאפשר את התיקון הזה. אני רוצה להודות גם לשותפים שלנו לדרך – כמובן, החברות שיושבות פה מימני ומשמאלי, אשכול נדל"ן במחלוקת ייעוץ וחקיקה שעמלו קשה על התיקון הזה. תודות גם למרכז למיפוי ישראל, למרשם, לאגף רישום והסדר מקרקעין, לרמ"י, למינהל התכנון. כולם מודעים לצורך וכולם התגייסו. כמובן, תודה לאדוני.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. בבקשה, תומר. לא צריך מחיאות כפיים.
ארז קמיניץ
הם מתרגשים כי זה חשוב להם.
תומר רוזנר
הערה קצרה. אני חושב שמדובר בצעד משמעותי, כפי שאמר ארז קמיניץ, אי אפשר להפריז בחשיבותו. האתגר הבא שאני מציב לפתחו של משרד המשפטים בהקשר הזה הוא הרפורמה בדיני הבתים המשותפים, שהיא מחויבת המציאות וחייבים לקדם אותה במהירות האפשרית.
ארז קמיניץ
אז אנחנו מגיעים להסכמות, אנחנו רואים עין בעין, אכן יש צורך.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים