ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 17/12/2018

שקיפות בפעילות המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה - דיון מעקב

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת138
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
17/12/2018


מושב חמישי


פרוטוקול מס' 154
מישיבת הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
יום שני, ט' בטבת התשע"ט (17 בדצמבר 2018), שעה 13:00
סדר היום
שקיפות בפעילות המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה - דיון מעקב
נכחו
חברי הוועדה: סתיו שפיר – היו"ר
מיכל רוזין
חברי הכנסת
עיסאווי פריג'
מוסי רז
נחמן שי
מוזמנים
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ליאת גלזר - יועמ"ש, המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה

אילה יוסף - ראש יחידת תקציבים ורכש, המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה

נעם כץ - סמנכ"ל תקשורת והסברה ומ"מ משנה למנכ"ל, משרד החוץ

יוסי הירש - גמלאי משרד מבקר המדינה

מיכה אבני - יו"ר החל"צ, 'קונצרט'

נמרוד גורן - ראש מכון מיתווים

ארתור קול - עמית מדיניות במכון מיתווים

ארסן אוסטרובסקי - מנהל אקזקוטיבי, הקונגרס היהודי הישראלי

טל רבינא - ראש המשרד בישראל, EIPA-השדולה הפרו ישראלית באירופה

רחל אדרי - התנועה לחופש המידע

ידידה וולף - קשרי ממשל, IAN Israel Rep

מיכל פנט פלג - רכזת צוות קשרי ממשל, נשים עושות שלום

חיה עבו - חברה בארגון, נשים עושות שלום

שלומית רדי - ריכוז, נשים עושות שלום

שרה קוולר - חברה בתנועה, נשים עושות שלום

טל שלו - כתבת פוליטית, וואלה

אפרת מעין - פעילה חברתית

יעקב שוורץ - מוזמן

סלביק גלוסקין - מוזמן

רפאל דוד גרסון - שדלן/ית (אימפקט (ל.א.ב) בע"מ), מייצג/ת את התנועה לחופש המידע
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה גופר
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים


שקיפות בפעילות המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה - דיון מעקב
היו"ר סתיו שפיר
צהריים טובים לכולם. אנחנו נפתח את ישיבת ועדת השקיפות בעניין שקיפות העבודה של המשרד לנושאים אסטרטגיים. התכבדנו היום בנוכחותו של שר המשרד, גלעד ארדן, שמגיע בעקבות הדיון הקודם שבו הגיעו נציגים של המשרד שהתקשו במעט למסור תשובות לוועדה.

הדיון הזה מתקיים, זה כבר דיון שישי שאנחנו עורכים בעניין המשרד לנושאים אסטרטגיים. אני אעבור קצת על הדברים כדי להזכיר איך הגענו לשם. במסגרת ישיבה רגילה, אחת מישיבות המעקב שהוועדה הזו עורכת על פרסום התקשרויות של משרדי ממשלה, הגיעו לכאן נציגי כל משרדי הממשלה לפרסם את ההתקשרויות שלהם, אבל נציגת המשרד לנושאים אסטרטגיים אמרה שהם לא מעוניינים לפרסם את ההתקשרויות והם גם לא מרגישים מחויבים לעשות כך.

המשרד לנושאים אסטרטגיים קיבל בשנים מסוימות, כ-262 מיליון שקלים ב-2016, בשנתיים האחרונות, 2017 ו-2018 300 מיליון שקלים, סכומים עצומים שהמטרה שלהם הייתה לחזק את המלחמה ב-BDS, מטרה שהיא חשובה כאן לכולנו, אבל מה? המשרד שאמון היה על הנושא הזה, כאמור משרד החוץ, לאורך כל התקופה הזו התקציבים שלו קוצצו וקוצצו עד כדי כך שהיום מערך החוץ של מדינת ישראל נמצא ממש בסכנה. משרד החוץ נאלץ לסגור שגרירויות ונציגויות של המשרד בחו"ל, הרבה מהעובדים של המשרד מועברים או עוברים למשרדים אחרים או פורשים, אנחנו מאבדים דיפלומטים יקרים, יותר ויותר עובדים עוברים להיות עובדים בשירות של בסך הכול שנתיים, כעמ"י, מה שאומר שאנחנו בכלל לא מרוויחים שום דבר מההכשרה שלהם, כי שנייה אחרי שהם מסיימים את ההכשרה ויש להם אולי שנת ניסיון הם כבר עוברים לתפקיד אחר, מאחר שהם לא מחזיקים מעמד. כל תקציב הפעולות של משרד החוץ קוצץ עד כדי חוסר תפקוד ובשעה הזאת התקציבים האלה הועברו למשרד שלך, השר ארדן, בסכומים מאוד - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
רק הערה טכנית. זה שאני יושב בנימוס ושותק לא אומר ש - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא מביע הסכמה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, פשוט יש כל כך הרבה - - -
היו"ר סתיו שפיר
אתה תדבר הרבה, אל תדאג.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני רק בעדינות אומר, במקרה הטוב אני מייחס לכל מה שאת אומרת חוסר ידע וחוסר הבנה. הייתי יכול להגיד שקרים כי העברנו לך אתמול נתונים ואת מתארת נתונים שונים לחלוטין מהם.
היו"ר סתיו שפיר
אנחנו נעבור על כל הנתונים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אבל כיוון שאני לא מאמין שאת משקרת, אז אני אומר במקרה הטוב חוסר הבנה ואי ידיעת ה - - -
היו"ר סתיו שפיר
אתה רוצה שנשים שלט, כדי שזה יהיה ברור?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
איזה שלט? שכשאת משקרת שהוא יידלק? הוא יישאר דלוק כל הזמן.
היו"ר סתיו שפיר
לא, שיהיה ברור שאתה לא מסכים עם דבריי.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
בבקשה.
היו"ר סתיו שפיר
אני מיד אעבור ממש על הנתונים. מה שקרה תוך כדי שאנחנו קיימנו פה את הדיונים זה שהמשרד לנושאים אסטרטגיים ביקש להעביר חוק מאוד מאוד חריג, שהוא אמור להחריג אותו לחלוטין מחופש המידע, כלומר אפס שקיפות לציבור בכלל. החוק הזה כבר עבר בקריאה ראשונה, לפני כמה זמן? שנה וחצי, כמעט שנתיים?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה גם לא נכון להחריג מכל הדיווחים. או שאת רוצה ממני מידע, או שאת יודעת הכול ואת רוצה להגיד את ה - - -
היו"ר סתיו שפיר
מתי העברתם את החוק?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לפני מספר חודשים.
היו"ר סתיו שפיר
ביולי 2017, לדעתי, שנה וחצי. רק בקריאה ראשונה, הוא עוד לא עבר ולא נכנס לספר החוקים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
נכון.
היו"ר סתיו שפיר
כשהמטרה של החוק הזה, אמרו נציגי המשרד, וגם אתה ישבת כאן בוועדה ואמרת את זה: אנחנו עוסקים בפעילות רגישה, אנחנו לא יכולים לחשוף אותה לציבור.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא את כולה.
היו"ר סתיו שפיר
במדינת ישראל יש משרדים וגופים שאמורים לעסוק באותה פעילות רגישה, ואנחנו כמובן מקבלים את זה שפעילות רגישה לא צריכה להיחשף, אבל לא היה נראה שככה הדבר בעניין המשרד לנושאים אסטרטגיים.

אתם טוענים שאתם כן מפרסמים דברים, למשל רשימת התקשרויות. רשימת ההתקשרויות שלכם מונה בסך הכול, אם כוללים את הסכום, לשנה האחרונה, לשנת 2018, קצת יותר ממיליון שקלים, בשעה שהתקציב שלכם הוא 150 מיליון שקלים באותה שנה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה לא התקציב שלנו וזה לא רשימת ההתקשרויות שלנו. אבל, עוד פעם, אני אציג את זה כשתאפשרי לי.
היו"ר סתיו שפיר
תעביר לי את הרשימות.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ההתקשרויות נמשכות על פני מספר שנים, אנחנו לא חוזרים עוד פעם לכתוב לך את אותה שורה כשהתחילה כבר ב-16' או ב-17', לצורך העניין אם ההתקשרות היא רב שנתית.
היו"ר סתיו שפיר
אנחנו עוד רגע נעבור על ההתקשרויות, אני יושבת ממש מולן.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
בשמחה רבה.
היו"ר סתיו שפיר
במקביל, וזה החלק האחרון של העניין הזה, נודע, לפחות מאמצעי התקשורת, שהמשרד עובד עם כל מיני גופים חיצוניים, מקבל את רשימות הנכנסים האסורים למדינת ישראל ומעכב אותם בגבול על בסיס מידע שהוא מקבל מכל מיני אתרי אינטרנט, שלא ברור איך משרד ממשלתי עובד איתם. גם על זה ביקשנו תשובה, עם מי אתם עובדים, מי הם הארגונים שאתם עובדים איתם בחו"ל. חלק אמרתם שאתם חושפים, את הרוב אתם לא מוכנים לחשוף.

ואז הגענו כאן בדיון לשאלה מאוד פשוטה. בתוך 300 מיליון השקלים של השנתיים האחרונות מה ההישגים של המשרד, איפה ההישגים מפורסמים לציבור. ישבו כאן הפקידים של משרדך ואמרו: אנחנו לא יודעים. שאלנו איך מודדים הישגים במשרד ואיזה דין וחשבון יקבל הציבור על הנושא הזה, בכל זאת סכום עצום של כספי ציבור. שום דבר. המשרד כן מוציא כסף על פרסומות ב'ידיעות אחרונות', ב'ישראל היום', במאקו בערוץ 2, לא קוראים לזה ערוץ 2 יותר, במאקו, בג'רוזלם פוסט, ב- Times of Israel ובעוד ועוד מערכות תקשורת. גם בחו"ל הוצאתם סכום מאוד מאוד גדול. כן מוציאים כסף על פרסומות, רוצים להראות לציבור כל מיני דברים, או לפרסם את המשרד, לפרסם את השר, אבל לא מוכנים לתת לציבור דין וחשבון על מה אתם עושים, ככל משרד אחר.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא מפרסמים, לא את המשרד ולא את השר.
היו"ר סתיו שפיר
השאלות שלנו הן פשוטות, אנחנו הזמנו אותך לכאן היום ונשמח מאוד לקבל תשובות וגם לסגור את סשן הדיונים הזה, ברגע שנקבל את התשובות האלה, מאחר שגם אנחנו מאמינים שמטרתנו משותפת. מה הן יתר ההתקשרויות של המשרד, מעבר למיליון שקלים בשנה האחרונה, ואיפה כל ההתקשרויות האחרונות של 2018? 'קלע שלמה', אותו מיזם משותף, מה התחולל במיזם הזה בשנתיים האחרונות ולאיפה מועברים הכספים משם, כמה כסף קיבלתם מגורמים פרטיים או מממשלות אחרות, שהם אמורים להתאים למצ'ינג של הדבר הזה? עם איזה ארגונים אתם עובדים, מאיפה אתם מקבלים את מקורות המידע שלכם ועל מי אתם נסמכים כשאתם עושים את זה? מה הם הקריטריונים לכניסה לישראל בהתאם לאותם מקורות מידע ואיפה הם מתפרסמים. אם יש תשובות לכל השאלות האלה ולתקציב - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
גם את זה את לא יודעת?
היו"ר סתיו שפיר
- - אנחנו נוכל לסגור את הישיבה מאוד מהר ויהיה לנו משעמם היום.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני לא מאמין.
היו"ר סתיו שפיר
נשמח לשמוע. בבקשה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
תודה. טוב, תודה לך על ההזמנה, אני מאוד שמח שהמשרד לנושאים אסטרטגיים על כל סדר גודל 30 עובדיו הוא כל כך מעניין - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא 49?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא משנה, סדר גודל של עשרות עובדיו.
היו"ר סתיו שפיר
זה משנה, 30 או 49?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
סדר גודל של עשרות עובדים, תלוי את מי סופרים. אני מדבר על גורמי מקצוע ואחרים ואת יכולה לספור עוד ועוד תקנים, זה בסדר. לעומת משרד החוץ, אני מתכוון, שאין לי ספק שעשית לגביו בערך שבעה דיונים לפחות על השקיפות בעבודת המשרד.
היו"ר סתיו שפיר
קיימנו עליהם מספר רב של דיונים וגם ראינו את התקציבים שלהם ונכנסנו לתוך העניין הזה, ואפילו גם התקיים פה דיון עם המנכ"לית שלך ועם מנכ"ל משרד החוץ במשותף.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כן, זה כמובן בהקשר של המשרד לנושאים אסטרטגיים. אז כפי שאמרתי, אני שמח שהמשרד שלי כל כך מעניין את הוועדה שזה הדיון השישי, שביעי, שהוועדה מקיימת לגביו. אבל מה שבכל זאת מקשה עליי להשתחרר מהתחושה שחוץ מהעניין בשקיפות של המשרד יש גם איזה שהוא עניין פוליטי, אולי משמאל, בפעילות של המשרד, הרי בסופו של דבר אי אפשר להתעלם מכך, ויש פיל בחדר, אנחנו נשים אותו כבר בהתחלה במרכז השולחן, כאשר הטענה העיקרית של השמאל זה שבלי ויתור על שטחים אז ישראל תהיה - - -
היו"ר סתיו שפיר
השר ארדן, אנחנו בנושא תקציבי, תנסה להישאר בפרטים התקציביים ולא להפוך את זה - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
את תיתני לי להציג את התזה שלי, שהיא גם תתייחס לשאלות - - -
היו"ר סתיו שפיר
כבר בראשית דבריך אתה מנסה להכפיש את הוועדה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, אני לא מנסה להכפיש אף אחד, אני מנסה להציג מה התחושות שהעיסוק המופרז של הוועדה ושלך באופן אישי במשרד יוצר. גם ראינו את דברייך - - -
היו"ר סתיו שפיר
תן לי תשובה על מה אתם עושים - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כשאת מעליבה עובדי ציבור, כשאת כותבת על עובדי מדינה, שלא יכולים לדבר אלייך בשפה הגסה שאת מדברת אליהם, את והגולשים שמקללים אותם אחרי הפוסטים שאת מעלה, אז קשה להשתחרר מהתחושה שהעיסוק שלך במשרד הוא עיסוק פוליטי, ולמה הוא פוליטי? כי בסופו של דבר קם משרד לוחמני ששינה את המדיניות, בין היתר של משרד החוץ, ועבר מהגנה להתקפה, לא לקח שקל - - -
היו"ר סתיו שפיר
איפה? איפה - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
תראי, אם את רוצה לקטוע אותי בכל משפט, בבקשה. אני - - -
היו"ר סתיו שפיר
אני מאוד אשמח שתתייחס פשוט לנושא התקציב.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא המצאת את הדמגוגיה בהגעתך לכנסת, היא הייתה קיימת גם לפנייך וגם אני יודע להשתמש בה. אולי את לא רגילה. אני אגיע לתקציב, אבל את תאפשרי לי להגיד גם את ההקדמה שלי, מה לעשות?
היו"ר סתיו שפיר
זו הקדמה מאוד מאוד פוליטית, כשאני בסך הכול שואלת אותך מה עשיתם ב-300 מיליון שקל.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
עוד לא נתת שלושה משפטים. אני אגיע – תראי, את טועה כל הזמן, כולל במספרים שהועברו אלייך אתמול בכתב.
היו"ר סתיו שפיר
בערב, רגע לפני הוועדה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא חשוב, המספרים לא מסובכים.
היו"ר סתיו שפיר
תחשוף אותי למספרים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כיוון שיושבת ראש הוועדה התייחסה לעמדתה הסובייקטיבית על כן הישגים ולא הישגים וכן שקיפות ולא שקיפות - - -
מיכל רוזין (מרצ)
בסדר, אנחנו לא באנו עם אותה עמדה פוליטית וכך ראוי וכך נכון בכנסת.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אז אני מוכן להתייחס לזה ורוצה להתייחס, אבל אני אתייחס רק אחרי שאני אציג - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו באים לדבר על העובדות.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
נכון, זה חלק מהעובדות. אז אם רוצים אני אדבר ואם לא, אפשר לפזר את הדיון.
מיכל רוזין (מרצ)
באנו לשמוע עובדות. עמדות פוליטיות, אנחנו יודעים שאנחנו חושבים אחרת וטוב שכך.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, זה לא טוב שכך כי - - -
מיכל רוזין (מרצ)
טוב שכך בדמוקרטיה. אני יודעת שאתה רוצה שכבר לא תהיה פה דמוקרטיה, אבל לגיטימי בדמוקרטיה שאופוזיציה וקואליציה חושבים שונה ובכנסת התפקיד שלנו לבקר ולפקח על עבודת הממשלה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
נכון, ולפעמים - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אז בוא תן תשובות ויכול להיות שיש לך תשובות מצוינות - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני אתן תשובות - - -
מיכל רוזין (מרצ)
- - חבל שאתה נשאר ברמה הפוליטית, את זה נשאיר למליאה, לוויכוחים במליאה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
תראי, זה לא חדש שהשמאל הליברלי, תמיד אין לו קשב לשמוע את היריבים הפוליטיים שלו. אני מודע לזה.
מיכל רוזין (מרצ)
יש קשב, באנו לשמוע - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני מודע לזה, הוועדה היא ועדה בראשות האופוזיציה. אם אתם רוצים לשמוע ולקבל נתונים, אני אשמח לתת אותם. יהיה לכם קשה כי לפני זה תצטרכו לשמוע חמש דקות שאתם לא אוהבים, אבל אם אתם מסוגלים, בבקשה. אם לא, אז אני לא חייב להגיע לנתונים.
היו"ר סתיו שפיר
אני שמה טיימר, ברשותך, למתי נגיע ל - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, אני לא מוכן לעבוד תחת טיימר שלך, עם כל הכבוד. אם את רוצה אני אדבר ואם לא, לא חובה.
היו"ר סתיו שפיר
בבקשה. אמרתי שנמתין לנאום הפוליטי עד שנגיע לנתונים שבשבילם התכנסנו כאן.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מאה אחוז, אז את יכולה לומר בסרטון שבוודאי תערכי לאחר מכן לעוקבייך שנתתי נאום פוליטי.
היו"ר סתיו שפיר
זה משודר בשידור חי.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מאה אחוז, אבל יש לך גם עורך וידיאו שלאחר מכן יערוך מה שנוח לך, אנחנו מכירים את השיטה, ותוציאי מה שפחות מתאים לך.
היו"ר סתיו שפיר
אני לא מוציאה מיליונים על פרסומות.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
סתיו, זה לא יעבוד, נו.
היו"ר סתיו שפיר
אפשר, בבקשה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אפשר הכול, רק תיתני לי לדבר ברצף קודם כל.
היו"ר סתיו שפיר
קדימה, מה התקציב שלכם? אתה אמרת שאני טועה, מהו התקציב?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אין לי כוונה להתחיל בתקציב לפני שאני אתן את ההקדמה על פעילות המשרד ועל מהות המשרד, כי יש לי תחושה שאו שאת לא מבינה אותה או שאת לא רוצה להבין אותה, וצריך לטפל באחת משתי הבעיות הללו לפני שמגיעים לנתונים.
היו"ר סתיו שפיר
הבמה לרשותך.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ובכן, הקבינט המדיני ביטחוני, לאחר שבחן את פעילות משרד החוץ ולאחר שבחן את כל האופציות והגיע למסקנה שלאור העובדה שיש איום של חרם ודה לגיטימציה על מדינת ישראל, הוא החליט שראוי שיהיה משרד ייעודי שעוסק אך ורק במאבק בחרם. זו לא הייתה החלטה שלי, אף אחד לא העביר שקל מתקציב משרד החוץ אל המשרד שלי, אפשר לראות שגם כשליברמן היה שר החוץ או היו שרי חוץ אחרים אחורה, מעולם לא היה בפעילות הזו האזרחית כנגד החרם והדה לגיטימציה נגד מדינת ישראל, שהתחילה כבר לאחר ועידת דרבן, דומני ב-2001, או ב-2002, מעולם לא היה יותר מעובד אחד בשם אמיר אופק, אולי הייתה לו מזכירה, ומעולם לא היה תקציב פעילות של משרד החוץ בנושא הזה. כל הגידול בתקציב לטובת הפעילות של המשרד למאבק בחרם ובדה לגיטימציה זה תקציב תוספתי שאני במאבק שלי, מתוך הבנת חשיבות הנושא, הצלחתי להשיג למשרד הזה.

ובכן הקבינט המדיני ביטחוני החליט, לאחר בחינת כל האלטרנטיבות, שהדבר הנכון הוא לא להחליף אחד אחד מהשחקנים נגד החרם, לא משרד החוץ, שיש לו רגליים על הקרקע בכל המדינות, לא משרד הכלכלה ולא משרד המשפטים והתרבות ועוד, אבל כן צריך מישהו, בגלל שמדובר בזירות שקיימות בכל העולם ובזירות שקשורות להרבה תחומים, הזכרתי את משרדי הממשלה, צריך שחקן שיהיה מתאם ומתכלל של המאבק הזה בחרם ובדה לגיטימציה וגם יהיה לו תקציב שבו הוא יפעל, לא כגורם מבצע, לכן מדובר בהתקשרויות ושותפויות, אלא כגורם שמעצים את הפעילות של הגורמים האזרחיים שפועלים בתחום הזה.

כך נולד העיסוק של המשרד לנושאים אסטרטגיים, הקבינט תמך פה אחד מקצה לקצה, כל השרים, כולל שר החוץ הנוכחי, דרך אגב, בהחלטה הזו להטיל את המשימה של התיאום והתכלול על המשרד לנושאים אסטרטגיים.
היו"ר סתיו שפיר
שר החוץ הוא האדם הבכיר ביותר שמנסה לפרק את משרד החוץ, כך שלא בטוח ש - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אף אחד לא רוצה לפרק את משרד החוץ, למשרד החוץ יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, אבל גם במשרד החוץ, אם תבחני את הדברים שנעשו בשלוש השנים האחרונות תראי שנעשו פעולות שלא היו בעבר. נמצאים פה בחדר הזה כרגע נציגים של ארגונים פרו ישראליים ששנים רבות נלחמו כנגד החרם על מדינת ישראל, ואם תרצי תיתני להם זכות דיבור והם יספרו מה קרה מאז שהמשרד לנושאים אסטרטגיים ואני התחלנו לעסוק בנושא הזה.
היו"ר סתיו שפיר
אתה מדבר על הארגונים שאיתם יש לכם התקשרויות? ישיבת 'אש התורה' ומתיישבי שומרון עסקו במאבק בחרם?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ודאי, עד היום, מה זאת אומרת? הם אחד היעדים המובילים והעיקריים למאבק בחרם.
היו"ר סתיו שפיר
הייתה להם פעילות סדורה של מאבק בחרם ובשביל זה נתת להם תקציב אחר כך, בדיעבד?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ודאי. לא בדיעבד, אני לא נותן לאף אחד בדיעבד. יש ועדה מאוד מסודרת של משרד ראש הממשלה, עם - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, אבל הייתה להם פעילות סדורה של מאבק בחרם לפני שנתתם להם תקציב?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
בוודאי, מה זאת אומרת?
היו"ר סתיו שפיר
כלומר בעוטף עזה לא הייתה פעילות - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא המצאנו שום ארגון לטובת התקשרות. תמיד יש כללים, יש כללים מאוד ברורים, שצריך שנתיים, נדמה לי שנתיים, אבל יש כללים משפטיים מאוד ברורים - - -
היו"ר סתיו שפיר
ישיבת 'אש התורה' עסקה שנתיים במאבק בחרם לפני כן?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
להרבה מאוד ארגונים – עוד פעם, גם אם השם שלהם נראה לך מוזר למיליה הפוליטי שלך - -
היו"ר סתיו שפיר
אני שואלת, תספר לנו.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
- - יש להם עשייה נרחבה - - -
היו"ר סתיו שפיר
אל תכליל אותי באף מיליה פוליטי, בבקשה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, את חוזרת כבר פעמיים - - -
היו"ר סתיו שפיר
שאלתי שאלה, האם במשך שנתיים הם עסקו במאבק בחרם?
מיכל רוזין (מרצ)
זה התנאי לתמיכה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
התנאי לתמיכה הוא - - -
מיכל רוזין (מרצ)
שנתיים פעילות באותו תחום.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
רק שנייה, אני לא כותב את התנאים לתמיכה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
לא, זה תנאי לתמיכה לכל עמותה כדי לקבל תמיכה מהמדינה. בתור מי שהייתה יושבת ראש עמותה, צריך להיות שנתיים - - -
קריאה
תנאי הכרחי, אך לא מספיק.
מיכל רוזין (מרצ)
תנאי הכרחי, אך לא מספיק, להוכיח פעילות שנתיים בתחום העשייה הספציפי. לא כללי, לא שהעמותה קיימת. האם הייתה פעילות? השאלה נורא ברורה.
היו"ר סתיו שפיר
ומה הייתה הפעילות שלהם?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
עוד פעם, יש ועדה שיושבת בה היועצת המשפטית של המשרד ויושב חשב משרד ראש הממשלה ויושבת מנכ"לית המשרד והם פועלים לפי כללים משפטיים מקובלים.
היו"ר סתיו שפיר
אז שאלתי אותך, במה הם עסקו?
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו שואלים מה הם עשו.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני לא זוכר לגבי כל ארגון שהמשרד תומך בו מה היה רקע לתמיכה - -
היו"ר סתיו שפיר
אין כל כך הרבה - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
- - אבל כל ארגון שהמשרד תומך בו מציג את הפעילות שלו ומציג את הפרויקטים - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל, גלעד, אני באמת שואלת, זו שאלה לגבי שוויון, אני לא אומרת פה למי תעביר ולמי לא, אבל שוויון בתמיכות התקציביות, אין בעוטף עזה, בגליל, בגולן, אף ארגון שעוסק במאבק ב-BDS?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מי אמר שאין?
היו"ר סתיו שפיר
הם לא קיבלו שום התקשרות מכם.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה תלוי מי פונה ומי יוזם את ההתקשרויות. יש בבקעת הירדן ויש לנו התקשרות איתה.
היו"ר סתיו שפיר
רק בקעת הירדן ושומרון.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אגב 'אש התורה', אם אני זוכר נכון, אז אולי ארגון הסברה fellowship קשור אליהם ויכול להיות שהפרויקט הזה היה במסגרת הפעילות הזו של 'אש התורה' ולכן הרישום הוא רישום של מי זה הבעלים של העמותה, אבל זה לא מלמד שהפעילות קשורה דווקא לתורה או ללימוד תורה. לפעמים הרישומים הם מטעים.
מוסי רז (מרצ)
יש איזה מועצה מקומית בישראל שהשתתפה בפרויקטים האלה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אם תפנה מועצה אזורית אז כל בקשה נבחנת לגופה.
היו"ר סתיו שפיר
אף אחת לא פנתה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
יש התקשרות עם הסוכנות היהודית ויש התקשרויות עם ארגונים כאלה ואחרים שלפעמים לא רוצים שהשם שלהם יופיע כי זה פוגע בפעילות שלהם ולכן אנחנו מבקשים אישור לפי חוק, לפי חוק חופש המידע, להחריג אותם מפרסום השם. אבל כל התקשרות של המשרד, אלא אם כן יש לה החרגה משפטית, עולה במנו"ף של משרד האוצר ומפורסמת לציבור.
מיכל רוזין (מרצ)
אין דבר כזה עמותות שמקבלות תמיכה שיש עליהן חיסיון. אין דבר כזה בחוק הישראלי.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אז תתפלאי, תתפלאי.
היו"ר סתיו שפיר
נכון, כפי שלא היית רוצה שממשלה זרה תתמוך בארגון ישראלי מבלי שהדבר הזה יהיה שקוף, או בכלל, לפי החוק שהממשל העבירה, אז אותו דבר גם פה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אז בואי אני אסביר לך את ההבדל המאוד גדול.
מיכל רוזין (מרצ)
רגע, מתוך עשרה ארגונים שקיבלו תמיכה, כמה מהם גלויים וכמה לא?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, יש יותר מעשרה.
היו"ר סתיו שפיר
לא, אנחנו לא יודעים מה המספר. מה המספר?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא זוכר בעל פה את המספר. בכל שנה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
מבחני תמיכות זה דבר גלוי, זה עובר דרך אתר משרד המשפטים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אלה לא מבחני תמיכות. כרגע דרך אגב המשרד - - -
מיכל רוזין (מרצ)
בסדר, חבר'ה, תאמינו לי, אני יכולה לתת הרצאה איך נותנים כסף - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
בואו נעשה סדר. אלה בדרך כלל לא מיזמי תמיכות רק, אלא גם מיזם משותף, ושוב אני אומר, אין לי כוונה, אתם רוצים? יש כאן את היועצת המשפטית, היא תסביר לכם את כללי ההתקשרות. אני לא עובד כיועץ משפטי של המשרד - - -
מיכל רוזין (מרצ)
לא, תסביר אתה מה המטרה, איך אתם בוחרים. בגדול, לא עכשיו כל כלל וכלל, אין לי בעיה גם לשמוע את זה לעומק, איך בוחרים את אותם ארגונים, מה הפעילות הנדרשת. הוכחת פעילות נדרשת כדי לשתף פעולה עם המשרד שהם יהיו סוג של הפרוקסי של המשרד. זו השאלה, שאלה נורא פשוטה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הם לא פרוקסי של המשרד, המשרד - - -
מיכל רוזין (מרצ)
הם עושים פעילות, המשרד עושה איתם מיזם משותף.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כפי שאני מסביר, למשרד יש עניין להעצים את הפעולות הקיימות של ארגונים במאבק כנגד החרם והדה לגיטימציה.
מיכל רוזין (מרצ)
תן דוגמה, אפילו בלי שם, של ארגון כזה, מה הוא עושה או מה הוא עשה שנתיים לפני שהתחברתם איתו למיזם משותף, שלכן התחברתם.
היו"ר סתיו שפיר
שקשור למאבק ב-BDS.
השר לביטחון הפנים גלעד ארדן
אז אם יש למשל ארגון שמביא משלחות של משפיענים למדינת ישראל ואנחנו חושבים שהמשלחות הללו זה דבר מבורך וזה מתחום שאנחנו רוצים להעצים או להגדיל את כמות המגיעים למדינת ישראל, שיחוו כאן את מדינת ישראל וכתוצאה מכך גם יקבלו את הפרופורציות הנכונות לגבי מה שקורה כאן. אז אנחנו יכולים לייצר התקשרות עם אותו ארגון ולתמוך בהבאת משלחות בהיקף גדול יותר. אם יש ארגון ששולח שליחים לארצות הברית וחלק מהפעילות שלהם - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, אבל לא שאלנו 'אם', השאלה אם הארגונים האלה, זה מה שהם עושים. שאלנו ספציפית על הארגונים שקיבלו מכם כסף, מה הם עשו בשנתיים לפני.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כל אחד עסק בתחומים, אנחנו בוחנים, הוועדה הזו – אני אתן לך דוגמה. מכבי, ארגון מכבי העולמי, יש לו פעילות שהוא מארגן כנסים ברחבי העולם לתמיכה במדינת ישראל. הם באו בהצעה של מיזם משותף לעשות סדרת כנסים משותפים, בין אם זה בדרום אפריקה או במדינות אחרות שהמשרד השתתף בהם.
מוסי רז (מרצ)
נגיד אם האוניברסיטה העברית - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
או אני אתן לכם עוד דוגמה, לשכת עורכי הדין רוצה ליזום כנס למאבק בחרם במסגרתו היא תביא מאות עורכי דין מרחבי העולם - -
היו"ר סתיו שפיר
היא יזמה, היא קיבלה חצי מיליון שקל.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
- - לסמינר של מספר ימים, שבו אנחנו נדון בכלים משפטיים למאבק בחרם וכו' וכו'. אז המשרד תמך בהתקשרות הזו.
מוסי רז (מרצ)
אם האוניברסיטה העברית מביאה לפה סטודנטים, היא יכולה לקבל על זה – היא מביאה סטודנטים מכל מדינות העולם, היא יכולה לקבל על זה תמיכה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אנחנו לא פוסלים אף אחד, כל ארגון שיביא - - -
מוסי רז (מרצ)
היא הביאה את לארה אלקאסם, היא יכולה לקבל על זה כסף?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
דרך אגב, אני זכיתי לביקורת על כך שנפגשתי עם המנכ"לית של ג'יי סטריט בישראל כדי לבחון אפשרות לשיתוף פעולה, בהנחה שהסטודנטים של ג'יי סטריט מוכנים להסביר בקמפוסים בארצות הברית למה חרם על הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון זה לא הכלי הנכון. לצערי התברר שג'יי סטריט כנראה לא מדברים בקול אחד ויש כנראה גם חלקים נרחבים בג'יי סטריט שחושבים שחרם או חרם על יהודה ושומרון זה דבר לגיטימי.
מיכל רוזין (מרצ)
זה לא BDS.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ודאי שזה לא לגיטימי.
מיכל רוזין (מרצ)
זה לא BDS.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה ועוד איך BDS.
מיכל רוזין (מרצ)
זה לא BDS.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה ועוד איך BDS וזה בדיוק הפער בינינו לביניכם בהקשר הזה. חרם על יהודה ושומרון או על בקעת הירדן או על רמת הגולן הוא דבר פסול, הוא דבר בלתי מתקבל - -
מיכל רוזין (מרצ)
אל תנסה לטשטש את הקו הירוק.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
- - והוא דבר שיביא לכך שהעמדה הפלסטינית תתקבל בלי צורך שהם יעשו שום דבר, ולכן אם אתם חושבים - - -
היו"ר סתיו שפיר
אז למה, גלעד - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הנה, זה, אני שמח, תחשפו, תוציאו את זה. תוציאו את זה. הרי זו המטרה.
מוסי רז (מרצ)
מעולם לא הסתרנו.
מיכל רוזין (מרצ)
- - -
היו"ר סתיו שפיר
מיכל ומוסי.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זו המטרה האמיתית של הדיון הזה.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו רוצים שתהיה הפרדה ברורה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה מעצבן שיש משרד שנלחם גם בחרם על יהודה ושומרון.
מיכל רוזין (מרצ)
הפרדה ברורה בין יהודה ושומרון - - -
היו"ר סתיו שפיר
די, נו, אבל אל תהפכו את זה לדיון כזה.
מיכל רוזין (מרצ)
נכון, אבל זה לא BDS.
היו"ר סתיו שפיר
השאלה המרכזית היא - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה לא BDS?
מיכל רוזין (מרצ)
לא, זה לא תנועות החרם - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
את אומרת שזה בסדר שבנק הפועלים לא יפתח סניפים - -
מיכל רוזין (מרצ)
אתה מטשטש, מנסה לטשטש את הקו הירוק.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
- - בשום מקום מעבר לקו הירוק ושחברות הסלולר לא יספקו קליטה סלולרית. זה בסדר.
מוסי רז (מרצ)
הם לא חלק ממדינת ישראל, מה לעשות?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה בסדר שחצי מיליון אזרחים שגרים בחוק יהיו בלי שירותים מטעם ממשלת ישראל.
מיכל רוזין (מרצ)
חצי מיליון אזרחים צריכים ל - - -
מוסי רז (מרצ)
לא, הם צריכים לספק שירותים לכל מקום במדינת ישראל.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ואנחנו, ממשלת ישראל, נסכים לכך.
היו"ר סתיו שפיר
חבריי מהאופוזיציה, תודה, אני גם יכולה לשאול פה שאלות? תודה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה שלי? תודה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
זה סודה סטרים.
מוסי רז (מרצ)
והם עברו מהשטחים לארץ.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
סודה סטרים זו דוגמה טובה לחרם על יו"ש שגרם לאובדן מקומות עבודה ל-500 פלסטינים.
מיכל רוזין (מרצ)
לקבלת מקומות עבודה בנגב.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אוה, אתה דואג לפלסטינים. ממתי אתה דואג לפלסטינים? זו הצהרה מעניינת.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
500 בדואים קיבלו מקומות עבודה.
מיכל רוזין (מרצ)
700 מקומות עבודה בנגב.
היו"ר סתיו שפיר
לא, לא, לא, סליחה, מספיק. מספיק, חברים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, השר דואג לפלסטינים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
נכון, ברור.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, זה מעניין. אבל תהיה עקבי בהצהרות.
היו"ר סתיו שפיר
לא, אבל יש שאלה יותר טובה. אם השר כולל חרם על ההתנחלויות במסגרת BDS, אז מדוע ממשלת ישראל חתומה על הסכמי סחר עם כל מדינות המערב שבהם יהודה ושומרון מוחרגים מההסכם? האם ממשלת ישראל תומכת ב-BDS?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, אני יכול - - -
היו"ר סתיו שפיר
אז מדוע הממשלה שאתה חלק ממנה תומכת - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אז אני אסביר.
היו"ר סתיו שפיר
כל ההסכמים שהיא חתומה עליהם - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
בסדר, נו, התרסת, עכשיו תני לענות.
היו"ר סתיו שפיר
- - מחריגים את יהודה ושומרון.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אז אני אסביר לך. כי כאשר מדינות אירופאיות מוכנות להעביר כספים למדינת ישראל, למשל לטובת תמיכה באקדמיה או במדע, אז אנחנו לא יכולים לקבוע עבורן האם הם יתקצבו גם פעולות ביהודה ושומרון.
מיכל רוזין (מרצ)
אז אתה תומך - - -
היו"ר סתיו שפיר
בהסכם, בניסוח של ההסכם - - - מיכל, די.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, כשאני כממשלה קובע - - -
היו"ר סתיו שפיר
בניסוח של ההסכם אתה כותב - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כשאני כממשלה קובע איזה שירותים אני אסכים או לא אסכים שחברות ישראליות או חברות יספקו ביהודה ושומרון - - -
היו"ר סתיו שפיר
אתה כותב בהסכם, אתה כותב בהסכם שיהודה ושומרון מוחרגים מהסכם זה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
סתיו, אני לא כתבתי עוד בשום הסכם את זה.
היו"ר סתיו שפיר
זה כל ההסכמים שהממשלה חתומה עליהם.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
את מדברת על הורייזן 2020 ועל הסכמים אחרים עם משרדי ממשלה.
היו"ר סתיו שפיר
כל הסכמי הסחר.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני כשר בתחומים שתחת אחריותי לא הסכמתי לזה.
היו"ר סתיו שפיר
אתה לא חלק מהממשלה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני חלק מהממשלה ומותר לי גם לחלוק על דברים שקרו בממשלה, אבל עדיין אני יכול להבין את ההבדל בין זה שמדינה אירופית או האיחוד האירופי נותן כסף למדינת ישראל והוא לא רוצה לתת כסף לפעולות ביהודה ושומרון, אני חושב שזה לא בסדר ואני מבקר אותם על כך, אבל זה לא בשליטתי, לבין דברים - - -
היו"ר סתיו שפיר
במה זה שונה מ-airbnb עקרונית? במה זה שונה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה לא שונה מהותית ולכן אני אלחם נגד החלטות של airbnb ואיפה שאני יכול להשפיע - - -
היו"ר סתיו שפיר
זה לא נגד הממשלה שלך?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ואיפה שאני אוכל להשפיע, שגופים, חברות וממשלות לא יחרימו את חצי מיליון ומעלה תושבי יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן ובקעת הירדן, אני איאבק נגד חרם כזה. חרם בעיניי זה לא כלי לגיטימי נגד מדינה דמוקרטית.
מוסי רז (מרצ)
אבל אתם עצמכם לא החלתם את החוק שם. אתם לא החלתם את החוק שם, אתם עצמכם מחרימים, החוק לא חל - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
עזוב, אנחנו לא נגלוש ל - - -
היו"ר סתיו שפיר
אדוני, הבנו איפה נוח ואיפה לא. בואו נדבר על התקציב.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
איפה שהוא בעורף תיזכרו שזו ועדת השקיפות ולא ועדת הפוליטיקה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אתה הובלת את זה לשם.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני לא הובלתי את זה, אני - - -
מוסי רז (מרצ)
יש לי שאלה בעניין השקיפות.
היו"ר סתיו שפיר
מוסי, שנייה.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו באנו לדבר - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
תשאירו מישהו באופוזיציה בוועדה אחרת.
היו"ר סתיו שפיר
אני מבקשת - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
יש לי שאלה.
היו"ר סתיו שפיר
שנייה, עיסאווי. אני רוצה - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
חבל שלא הצביעו לך לראשות האופוזיציה, אני רואה שאת יכולה לאחד את כולם.
היו"ר סתיו שפיר
זה לפרוטוקול. השר אמר שיש טעויות שלנו בעניין התקציב ואני מבקשת שרגע נעמוד על הטעויות ונבין במה מדובר.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כן, בסדר.
היו"ר סתיו שפיר
אז התקציב שלכם ל-2016, מה הוא היה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
27 מיליון שקלים במזומן ו-90 מיליון הרשאה להתחייב. אנחנו שלחנו לך אתמול טבלה - - -
היו"ר סתיו שפיר
ראיתי, ראיתי. אז מדוע - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ראית ראית, אבל אמרת 260 לשנה, זה קצת מטעה.
היו"ר סתיו שפיר
אני מיד אגיד. אפשר לענות?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
בבקשה.
היו"ר סתיו שפיר
תודה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
רק מה נעשה בכסף.
היו"ר סתיו שפיר
מנכ"לית המשרד ישבה פה לפני שנה ואמרה שהתקציב עומד על 180 מיליון שקל, זה בפרוטוקול, בנוסף במכתב, אותו מכתב ששלחתם אתמול בערב, זה בפרוטוקול, אותו מכתב ששלחתם אתמול בערב, אתם כותבים שסך הפעילות של המשרד משנת 2016 הוא 262 מיליון שקלים, מתוכם 70 מיליון שקלים ששולמו בפועל ועוד 192 מיליון שקלים שאנחנו מחויבים עליהם. מתוך ה-192 האלה יש 126 מיליון למיזם המשותף 'קונצרט'. שיניתם, לא הבנתי את שינוי השם, זה בעצם מיזם 'קלע שלמה'. הדרך שהמיזם הזה היה אמור לעבוד, שאתם אמורים לגייס תרומות בסדר גודל של 128 מיליון שקל והממשלה עושה על זה מצ'ינג, על כל שקל.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כן.
היו"ר סתיו שפיר
מה קרה עם הדבר הזה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
רק תני לי להסביר על התקציב קודם.
היו"ר סתיו שפיר
בסדר.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
בדיוק נכנס יושב ראש המיזם. קודם כל לגבי מה שאמרה או לא אמרה מנכ"לית המשרד, אני באמת לא מבין דבר אחד, הוועדה הזו היא ועדה שקמה מכוח החלטת ועדת הכנסת, כוועדה מיוחדת, יש לה צוות לוועדה, תקציבים זה הרי לא דבר שאפשר להסתיר אותו - - -
היו"ר סתיו שפיר
נכון, גם אנחנו חושבים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, לא רק שאנחנו חושבים, גם אני הייתי יושב ראש ועדה וכל יו"ר ועדה, אם הוא רוצה לדעת מה תקציב משרד, הוא לא צריך את השר, הוא לא צריך לעשות את כל השואו וההצגה כאילו שמישהו מסתיר משהו. הוא יכול לפנות לוועדת הכספים, הוא יכול לבקש מהסגל של הוועדה שלו, יביאו לו בהחלט מה אושר למשרד בכל שנה, אפילו יידעו להגיד לו מה מזומן ומה הרשאה להתחייב. אחת.

שתיים, המשרד הזה קם, הנושא הזה בעצם קם כנושא חדש שלא היה קיים ולכן אני לא חושב שאפשר לשפוט אותו בקריטריונים של משרדי ממשלה שקיימים עשרות שנים. כשקם משרד חדש, כשהוא צריך קודם כל לגייס כוח אדם - - -
היו"ר סתיו שפיר
ארבע שנים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
שלוש שנים. ההחלטה התקבלה - - -
היו"ר סתיו שפיר
אפשר תשובה על התקציב?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אפשר תשובה, אם תהיי סבלנית - - -
היו"ר סתיו שפיר
את הביקורת על ועדת השקיפות שמעתי, אני רוצה את המספרים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אין פה שום ביקורת, אני מסביר את תהליך ההקמה של המשרד. קם פה גוף חדש שלא היה קיים קודם, הוא אושר רק בסוף 15', עוד לא עברו שלוש שנים. כידוע מאוד קשה לגייס כוח אדם לשירות המדינה במדינת ישראל. השנה הראשונה שלו הוקדשה לגייס כוח אדם. מה לעשות, בלי כוח אדם אי אפשר לבנות פרויקטים, אי אפשר לאפיין קריטריונים, אי אפשר לייצר שותפויות, וכשמדובר במשרד שרוב התקציב שלו לא אמור להיות מבוצע על ידי המשרד, אלא על ידי גופים שהוא מעצים אותם, דרך אגב, כולל משרד החוץ שקיבל מיליוני שקלים מהמשרד, למשל לטובת תערוכה שלו שנקראת Open a door to Israel, אני רואה את ארתור, הוא נמצא פה, הוא מכיר אותה - - -
היו"ר סתיו שפיר
מדי פעם אתם תורמים למשרד החוץ?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא תורמים, אנחנו גאים על שותפויות שיש לנו עם משרד החוץ, כזרוע הממשלתית ברחבי העולם, שאף אחד לא רוצה להחליף אותה. אני אישרתי עשרה תקנים לממן - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
מי הולך להיות שר החוץ?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני אישרתי עשרה תקנים לעובדים מקומיים בשגרירויות המרכזיות של משרד החוץ לטובת ריכוז הפעילות של המאבק בחרם, אני אישרתי מיליוני שקלים לשגרירות בבריטניה כדי לייצר פסטיבל תרבות לונדון-תל אביב, אני אישרתי מיליוני שקלים לתערוכת הדלתות לפתוח דלת לישראל.
היו"ר סתיו שפיר
כל הכבוד שאתה - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
למה זו לא פעילות של משרד החוץ? למה זה בכלל פעילות שלכם?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
רק רגע.
מיכל רוזין (מרצ)
לא, על פי תפיסת עולמך, למה זה לא חלק מעבודת משרד החוץ?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מי אמר שזה לא חלק?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מה ההבדל - - - למה זה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
למה זה - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כי זה לא קרה מעולם כשמשרד החוץ היה אחראי על הנושא וזה כן קרה מאז שיש משרד שדוחף את הפעולות למיקוד במאבק בחרם וחשיפת - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אז אולי צריך להחליף את שר החוץ.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
למה לייצר משרד חדש - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
עולם הפוך, עולם הפוך.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הכול יכול להיות ואני לא ראש הממשלה ואני לא מחליט.
קריאה
משרד מיותר לחלוטין.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני כרגע - - -
קריאה
משרד מיותר לחלוטין.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מנכ"ל משרד החוץ אומר שאתם בכלל נעלמים מהשטח. זה לא מסתדר.
היו"ר סתיו שפיר
נכון, הוא אמר את זה כאן בוועדה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
הוא אמר את זה - - -
קריאה
אני לא רוצה ללכת, אני רוצה להגיד מילה אחת.
היו"ר סתיו שפיר
עוד רגע, יש פה סדר דיבור.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני רוצה לענות על המיזם המשותף.
היו"ר סתיו שפיר
אמרת את התקציב הנכון, תגיד את התקציב רגע.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אז אני אגיד, ב-2016 התקציב היה 27 מיליון שקלים במזומן ו-90 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב. ב-2017 התקציב היה 46 מיליון שקלים במזומן ו-128 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב.
היו"ר סתיו שפיר
כמה מההרשאות הוצאתם?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
תיכף אני אענה, כי זה קשור למיזם המשותף. ה-128 מיליון שקלים האלה ממשיכים ללוות אותנו כיוון שהיה רעיון שעדיין קיים ויש אכן עיכוב ביישום שלו, כיוון שהרעיון היה ללכת במודל 'תגלית' או 'מסע', ובעצם גם כדי לחסוך כספי מדינה וגם כדי לעודד פילנתרופים לשים מכספם על הנושא הזה, כי בסופו של דבר החרם על מדינת ישראל כמובן פוגע מאוד, או עלול לפגוע מאוד, במדינת ישראל, אבל הוא גם עלול מאוד לפגוע בקהילות יהודיות ברחבי העולם. אנחנו רואים סופרמרקטים של יהודים שמוכרים מוצרים ישראליים וחוסמים להם באלימות ובריונות את הכניסה אליהם, למשל בצרפת ועוד מדינות. לכן הרעיון הוא לנסות ולשתף כמה שיותר גם מיהדות העולם בתמיכה הכספית במאבק בחרם.

לכן היה רעיון לייצר שותפות במודל של 'תגלית', במודל של מצ'ינג בין כספי מדינה, שישוריינו לטובת זה בצד לבין פילנתרופים יהודים או פרו ישראליים שיירתמו לטובת הנושא הזה. המודל הזה, לקח לו הרבה מאוד חודשים לקבל את האישורים הרלוונטיים, גם המשפטיים, של משרד המשפטים, לקח הרבה מאוד זמן.
היו"ר סתיו שפיר
הוא עדיין בלי אישור מינהל תקין.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לקח הרבה מאוד זמן ולכן מה שאני מנסה לומר זה שלא שוריין כסף ציבורי חי, שמו בצד הרשאות להתחייב למשרד בנושא הזה, זה קם בחודשים האחרונים, נמצא כאן גם היושב ראש של ה - - - איפה מיכה מתחבא?
עיסאווי פריג' (מרצ)
מי התורמים של המיזם? תורמים של 'אם תרצו'?
מיכל רוזין (מרצ)
לא, זה לא מתאים למשרד התפוצות? זה לא מה שמשרד התפוצות עושה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
התורמים של המיזם.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני לא מעורב ברמה האישית כרגע - - -
היו"ר סתיו שפיר
רק להבין, גלעד - - -
מיכל רוזין (מרצ)
המצאת יש מאין.
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה לא אותם תורמים של 'אם תרצו'?
היו"ר סתיו שפיר
הכסף, ה-128 של הרשאה להתחייב לא הגיעו בכלל והוחזרו לקופת המדינה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לכן תקציב המזומן של המשרד כל שנה, אתם יכולים לראות אותו, הוא היה 27 מיליון שקלים בשנה הראשונה, אחרי זה 46 מיליון שקלים, ורק ב-2019 הוא אמור לגדול ל-96 מיליון שקלים.
היו"ר סתיו שפיר
השר ארדן, בדוח שלכם, הדוח שלכם, בגלל זה אנחנו מבולבלים, לקרוא דוחות תקציביים אנחנו יודעים פה, בדוח שלכם מ-2017 כתוב שהתקציב שלכם ל-2017 עמד על 100 מיליון שקל במזומן, כאשר 47 מיליון שקל ועוד 50 מיליון שקל בתנאי ביצוע בפועל. זה נמצא מתוך הדוח שלכם. במכתב שאתם שלחתם אתמול חסרים 50 מיליון שקל.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אז אני אסביר.
היו"ר סתיו שפיר
אז אפשר להגיד שהתקציבים כאילו חשופים, אבל בסוף אי אפשר לקבל עליהם פירוט.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, אני אסביר. אלה תרגילים של משרד האוצר - - -
היו"ר סתיו שפיר
זה הדוח שלך.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני מסביר. נכון, לכן הדוח הזה מבוסס על הסיכום התקציבי החתום עם משרד האוצר. אם הוועדה תרצה אני אעביר גם את הסיכום הזה.
היו"ר סתיו שפיר
בוודאי.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
משרד האוצר, כדי לא להוציא כסף ולחייב את אוצר המדינה או את התקציב, שלא ייראה שההוצאות היו גדולות עושה כל מיני תרגילים חשבונאיים עם משרדים. למשל הוא אומר אם אחוז הביצוע שלכם יעבור את ה-85% אתם תוכלו לבקש עוד 50 מיליון. אז המנכ"לית רשמה את ה-50 מיליון שקלים האלה כסכום שלכאורה עומד לרשות המשרד. כיוון שהמשרד לא עבר את אחוז הביצוע הזה, לא בגלל אנשי המשרד, אלא בגלל שאנחנו פועלים מול הרבה מאוד ארגונים שאנחנו תלויים בביצוע שלהם, דרך אגב לפעמים ביצוע בחו"ל, וכפי שהסברתי, המשרד הוא בשנותיו הראשונות, אז הכסף הזה למעשה לא נלקח מעולם מהאוצר ולא נכנס לתקציב המשרד. לכן הטבלה שהועברה אלייך אתמול זו הטבלה שמייצגת ומשקפת את תקציב המשרד כפי שהוא. זה הנתון.
היו"ר סתיו שפיר
אני מצטערת, לא, סליחה - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אף אחד לא העלים פה כסף בשום מקום, מה לעשות.
היו"ר סתיו שפיר
כבוד השר, אני יושבת במקרה מול הטבלאות שלכם.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
יש לך פה נציג אוצר, דרך אגב? ההיגיון היה שאם את רוצה לדבר איתי על תקציב המשרד תזמיני נציג של האוצר ש - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, אבל זה לא יכול להיות. אני יושבת מול הטבלאות, זה לא נוח לך להקשיב, לא נוח לדבר על מספרים - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
נוח לי מאוד, אולי לך לא נוח לכן לא הזמנת נציג של האוצר.
היו"ר סתיו שפיר
אז בבקשה. הוצאו במזומן, אתה כותב לי, על 2016 34 מיליון שקל, שזה התקשרויות גלויות, אבל אני פותחת במקביל את דף ההתקשרויות ובהתקשרויות הגלויות שלך ל-2016 פה אולי אנחנו מגיעים למיליון שקל בסך הכול. אז איפה ההתקשרויות הגלויות, היתרה של ה-34 שקל? אני לא יודעת. נותר לשלם 58 מיליון שקל של התחייבות, שילמתם את זה? לא שילמתם את זה? מול מי התחייבתם?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, אם כתוב שנותר - - -
היו"ר סתיו שפיר
לציבור לא מגיע לדעת מול מי התחייבתם ומה ההתקשרויות הגלויות לכאורה האחרות שלא מופיעות בדף ההתקשרויות?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אז בואי נעשה סדר.
היו"ר סתיו שפיר
אתה מתפלא שאנחנו כל כך מבולבלים?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני מאוד מתפלא, כן.
היו"ר סתיו שפיר
אז איפה אני אמורה – תספר לי איפה – יש פה עכשיו מחשב, בוא בבקשה ניכנס למחשב, כמו שאמורים לעשות עם כל משרד ממשלתי, נקליד התקשרויות ונראה מה ההתקשרויות שלכם.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מאה אחוז. אני חושב שאת מציגה את זה באופן מטעה. אם רוצים אפשר לקבל את כל הנתונים ואנחנו - - -
היו"ר סתיו שפיר
איפה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
קודם כל קיבלת מסמך מסודר.
היו"ר סתיו שפיר
לא, אבל אני אומרת לך שאני מסתכלת על המסמך. במסמך אחד כתוב לי 34 מיליון שקלים התקשרויות גלויות, רק על 2016, במסמך האחר של ההתקשרויות הגלויות יש לי פחות ממיליון שקל, איפה עומד הפער? איפה מסתתרים פה 33 מיליון שקלים?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
קודם כל אני לא יודע על מה את מדברת, זה לא משקף את כל ההתקשרויות של המשרד.
היו"ר סתיו שפיר
זה ההתקשרויות שאתם שלחתם לנו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אפשר לקבל דוח התקשרויות מסודר?
היו"ר סתיו שפיר
זה מה שאתם שלחתם.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
בואי נחזור אחורה. למשרד יש שני סוגי התקשרויות - - -
היו"ר סתיו שפיר
גלויות ורגישות.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
סוג אחד של התקשרויות זה התקשרויות גלויות וסוג שני של התקשרויות רגישות.
היו"ר סתיו שפיר
שמענו. אלה הגלויות, פה אתם כותבים, אתה רואה? התקשרויות גלויות, חוץ מהמיזם המשותף 'קונצרט', שם מדהים, אגב.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אהבת? לא אהבת?
היו"ר סתיו שפיר
זה עושה לי קונוטציות מאוד חיוביות.
מיכה אבני
'קונצרט', יחד למען ישראל.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אתם לא אוהבים קונצרטים?
היו"ר סתיו שפיר
הלוואי, הלוואי שזה מה שיקרה. אנחנו מיד נדבר על זה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
למה, זה לא יקרה? מה יקרה?
היו"ר סתיו שפיר
אני חושבת, גלעד, על כמה מעשים טובים למען מדינת ישראל וכמה מאבק אמיתי ב-BDS יכולנו לעשות ב-300 מיליון שקל.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני חושב שאין לך מושג מה עושים בכלל, את פשוט מדברת מתוך חוסר הבנה מוחלט של כל המאבק.
היו"ר סתיו שפיר
האמת שאין מושג כי אתם לא מפרסמים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אנחנו מפרסמים הכול.
היו"ר סתיו שפיר
כי אפילו את ההתקשרות, בבקשה, אתם כתבתם התקשרויות גלויות וזה ההתקשרויות ששלחתם והן לא גלויות. אז תסביר לי, על מה היו 33 מיליון שקלים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אם הן לא גלויות איך הן בידיים שלך?
היו"ר סתיו שפיר
בגלויות שבידיים שלי יש מיליון שקל - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אבל אפשר לקבל דוח התקשרויות מסודר עם מי התקשרתם? דבר אלמנטרי.
היו"ר סתיו שפיר
יש כאן מפורסם - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, אין כאן מיליון - - -
היו"ר סתיו שפיר
מה שהם שלחו מפורסם באתר הוועדה. בבקשה, 2016, אתה יכול להסתכל ביחד איתי, 2016 ההתקשרויות שלכם, אני אקרא את זה, עם איסתא ישראל, עם 'ידיעות אחרונות', עם המרכז הבינתחומי.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
קודם כל אני גם אחראי על המשטרה, אז אולי תגישי תלונה במשטרה על שגנבו כספים, אם זה מה שאת חושבת.
היו"ר סתיו שפיר
זה מה שאני צריכה לעשות?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לפי הפוליטיזציה וההטיה שאת מציגה את הדברים אולי נגיע להקצנה כזאת.
היו"ר סתיו שפיר
אני בסך הכול, גלעד, שואלת שאלות על נתונים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
את שואלת שאלות בלי רצון לשמוע תשובות.
היו"ר סתיו שפיר
אז אולי תענה לי.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני מנסה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אפשר לקבל דוח - - -
היו"ר סתיו שפיר
כולם בשקט, גלעד עונה על מה קורה עם ההתקשרויות, היתרה של ההתקשרויות הגלויות, רק על הגלויות אנחנו מדברים עכשיו. 33 מיליון שקלים, איפה היא נמצאת?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני לא עונה בצורה של חקירה. את רוצה, אני אענה לך בצורה - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה לוקח את זה למקום הזה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תענה בצורת לא חקירה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה לוקח את זה למקום, כי יש לך מה להסתיר ואתה לא ענית לי על השאלה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
קודם כל ודאי שיש לנו צורך שחלק מהדברים שאנחנו עושים כנגד מי שחפץ להשמיד את מדינת ישראל ומי שלא רוצה שמדינה יהודית תתקיים, ודאי שאנחנו מעוניינים להסתיר חלק ממה שאנחנו פועלים כדי לסכל את פעילותו. ודאי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני שאלתי על זהות התורמים.
היו"ר סתיו שפיר
עיסאווי, מיד נגיע גם ל'קלע שלמה'.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מתכוון לשאלתי.
היו"ר סתיו שפיר
כן, אתה צודק, שאלה מאוד טובה.
מיכל רוזין (מרצ)
לא שמעת איזה ארגונים - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
מי הם התורמים.
היו"ר סתיו שפיר
אני רק אגיד, מאחר שהשר ניסה לעשות - - - במקום לענות, ההתקשרויות הלא גלויות, שעליהן בכלל לא שאלתי כרגע הן 17.5 מיליון שקלים ועוד התחייבויות של 5.5. מיליון שקלים. על זה בכלל לא שאלתי, שאלתי כרגע על הגלויות, 34 מיליון שקלים ועוד 58 בהתחייבות, לאיפה הם הלכו?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מה זאת אומרת לאיפה הם הלכו? יש לך פירוט לאן הם הלכו, מה לא ברור?
היו"ר סתיו שפיר
לא, הפירוט שאתם חושפים לציבור כולל רק מיליון שקל. אנחנו מדברים על 2016.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כן, אבל ההתקשרות עצמה היא בהיקף הרבה יותר גדול. כמו ש - - -
היו"ר סתיו שפיר
2016, זה 2018. 2016, רק אלה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אבל ההתקשרויות האלה נמשכות ויש להן בכל שנה הוצאה נוספת שאמור להתבצע מכוחם. לצורך העניין, אם למשל המרכז הרב תחומי ליזמות ומצוינות לבני נוער - - -
היו"ר סתיו שפיר
מ-2017.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה מתי שנחתמה ההתקשרות איתו.
היו"ר סתיו שפיר
אבל אני מדברת על 2016.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אבל המסגרת התקציבית איתו, בכל שנה שנלך קדימה תהיה הוצאה להתקשרות איתו.
היו"ר סתיו שפיר
אפילו אם אני הולכת איתך על זה, המרכז הבינתחומי קיבל פה ב-2017, כך שזה בכלל לא כולל את הנתונים שאני דיברתי עליהם.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אבל איך את אומרת מיליון? רק הוא כתוב כבר שני מיליון, רק לגבי התקשרות אחת.
היו"ר סתיו שפיר
אבל זה ב-2017, אני שואלת על 2016. אתה לא יכול להסתכל על המספרים לפני שאתה מנסה להכפיש? 2016, זה 2017. בבקשה נדגיש את זה, אתה רואה? זה 2017, לא מסתכלת על זה. עד 2016, מעלה, מכבי, כהן יונתן חיים, אני לא יודעת מה זה, ייעוץ, ייעוץ בתחום התודעה, כתוב. 'ידיעות אחרונות', איסתא, ישראל. כל אלה קיבלו ביחד, אתה רואה פה את הסכומים, זה מגיע פה בערך למיליון, אולי טיפל'ה יותר ממיליון שקלים. לזה התייחסתי. ולעומת זאת כאן בדוח שלך אתה כותב התקשרויות גלויות 2016 34 פלוס 58 מיליון שקל. אלה המספרים.

רק תענה לי על המספרים, אני ממש משתדלת – יש לי המון שאלות עקרוניות על המשרד, אני נאבקת ב-BDS, תסלח לי, לא פחות ממך, זו מטרה משותפת של כולנו כאן. במעט צניעות, בבקשה, אני רק מבקשת תשובות על המספרים האלה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אז את תקבלי תשובות על המספרים האלה.
היו"ר סתיו שפיר
מתי?
עיסאווי פריג' (מרצ)
למה את מביכה את השר, סתיו?
היו"ר סתיו שפיר
מתי? כמה שנים אפשר? אתה אומר שהוועדה מתכנסת ליותר מדי ישיבות בעניינכם וזה לא מוצא חן בעיניך - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה מוצא חן בעיניי מאוד, להיפך, למה את מעוותת שוב את דבריי? אמרתי שאני מברך על כך שהוועדה מגלה עניין כה רב במשרד הזה. ההיפך, אני מאוד מאוד שמח.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אבל אנחנו רוצים לעבור למשרדים אחרים גם ולכן - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, דבר בשם עצמך. דרך אגב, אל תהיה בטוח שהיא רוצה לעבור למשרדים אחרים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
גלעד, אני רוצה להגיד משהו. העניין נובע מזה שיש פה סכומי כסף בהיקפים בלתי מוכרים בכלל. יושב פה נעם כץ, סמנכ"ל ההסברה במשרד החוץ, הוא יגיד לך שב-150 מיליון שקל הוא היה הופך את כדור הארץ או מתהפך הנושא על הצד השני. יש פה סכומים מדהימים מבחינת ההקצאה של מדינת ישראל. זה יפה מאוד, אני מאוד מאוד מצדד במאבק ב-BDS - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני, דרך אגב, מעולם לא מנעתי, לא מנעם ולא מארתור ולא מאף ממשרד החוץ לעשות פעילויות בתחום הזה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אבל אין להם, אנחנו יודעים, אנחנו יושבים בוועדה אחרת, אנחנו רואים את מפת ההוצאות שלהם ואת היכולות שלהם, היא מוגבלת.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
דרך אגב, היה שר חוץ, קראו לו אביגדור ליברמן, הוא היה במשרד, כמה שנים, ארתור?
ארתור קול
שנתיים וחצי.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא זכור לי שזה הגדיל את תקציב המאבק בחרם או את כוח האדם לנושא הזה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בסדר, גם הוא נכשל, גם שר החוץ הנוכחי נכשל. אין ספק.
היו"ר סתיו שפיר
בסדר, אפשר לחזור, ברשותכם, חבר'ה?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
המשרד פועל כולו - - -
היו"ר סתיו שפיר
זה נושא מאוד מעניין, אבל אני עדיין מחכה לתשובה על התקציב. בואו לא נרפה מזה, כדי שאולי פעם אחת נוכל לסגור את סדרת הדיונים האלה שלא מקבלים עליהם תשובה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
החשאיות, כמו ש - - -
היו"ר סתיו שפיר
פה לא מדובר אפילו בחלק החשאי, מדובר רק בחלק הגלוי. רק תגיד לי מה קרה עם התקציב הזה ב-2016, וזה רק עוד השנה הראשונה שאנחנו מתעסקים בה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אז אני אסביר לך שוב - - -
היו"ר סתיו שפיר
פעם ראשונה, לא שוב.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
שוב, כי אני לא מאמין שהתשובה מעניינת אותך, אז - - -
היו"ר סתיו שפיר
גלעד, די. עם כל הכבוד לפופוליזם, אני יושבת פה לידך, אתה מסתכל על אותם נתונים שאני מסתכלת - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
את הרי לא נותנת לי לדבר בכלל יותר ממשפט שניים.
היו"ר סתיו שפיר
תענה לי על השאלה הזאת, בבקשה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני לא אענה לך בצורה הזו, כי אני לא עובד אצלך. את מבינה? זה לא יעבוד.
היו"ר סתיו שפיר
אתה עובד אצל הציבור.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני עובד אצל הציבור ואני מרגיש מספיק טוב איך שאני עומד בפני הציבור ובינתיים הציבור נותן יותר אמון במה שאני מייצג מאשר במה שכולכם פה ביחד מייצגים, אז אני לא - - -
היו"ר סתיו שפיר
עוד תשובה - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה הריטואל שאנחנו מכירים במליאה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מספרית זה לא נכון.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מאה אחוז.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
עם כל הכבוד, מספרית זה לא נכון.
מיכל רוזין (מרצ)
אתה לא חזק במספרים, ראינו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה מספרים פשוטים.
היו"ר סתיו שפיר
דב, זה פשוט במספרים החשאיים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
24 פלוס חמש פלוס - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
נתראה אחרי התוצאות של הבחירות הבאות לגבי ה-24. נתראה בקרוב, כמו שאומרים, אין בעיה.
היו"ר סתיו שפיר
אפשר, בבקשה, את התשובה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אפשר, אם את רוצה. הפעולות של המשרד מתחלקות – תראי, זה לא מסמך אוצרי, את יכולה עשר פעמים - - -
היו"ר סתיו שפיר
זה מסמך שלך, אתה שלחת את זה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה לא מסמך אוצרי והחשבונאות שאת מנסה להתקטנן לגביה היא לא רלוונטית - - -
היו"ר סתיו שפיר
זה נורא קטנוני - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אין ערך למה שאתה כותב?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
היא לא רלוונטית. את יכולה לסכום את כל מה שכתוב כאן בשנים שהמשרד קיים ולראות כמה כסף הוקצה למשרד הזה ולשים את זה – עוד פעם, את עושה כל מיני תרגילים חשבונאיים, מה נרשם ב-2016 טכני, או מה נרשם ב-2017, אין לזה שום משמעות מהותית. המשרד הזה, יש לו אנשים שמקבלים משכורת, למשרד הזה יש טיסות שהאנשים האלה עושים כי הם מארגנים גם כל מיני פעולות ואירועים בעולם - - -
היו"ר סתיו שפיר
ב-35 מיליון שקלים?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
המשרד הזה מתקשר דרך לפ"מ, לטובת קמפיינים ברחבי העולם. כל הדברים האלה לא מופיעים הרי בטבלת ההתקשרויות שאת מציגה כאן באופן שטחי.
היו"ר סתיו שפיר
הם מופיעים, דווקא מופיעים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
המשרד הזה מזמין מחקרים, שגם הם לא מופיעים כאן בהתקשרויות, כי ביקשתם התקשרויות עם גורמים חיצוניים. המשרד הזה מעביר תקציבים גם למשרדי ממשלה. למשל משרד החוץ, כשאני מעביר למשרד החוץ העברה בין גגות לטובת פעולות של השגרירות שלו בבריטניה או לעשר שגרירויות בעולם, זה לא מופיע בטבלת ההתקשרויות הזו, ולכן אף אחד פה לא לקח שקל לשום מקום שהוא לא מטרת המשרד. המשרד הזה הוציא - -
היו"ר סתיו שפיר
גלעד, אחרי שנתתי לך להגיד דברים - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
- - את כל תקציבו בהיקף לא גדול, דרך אגב, לא מאות מיליונים ולא כפי שאת מציגה את זה, בטח לא לשנה אחת, ויש סכום אחד שמלווה את המשרד והוא לכאורה מראה כאילו יש פה תקציב גדול, שהוא 128 מיליון שקלים, שמהם יצאו רק מיליון וחצי שקלים, כיוון שזה סכום ששמור לטובת השותפות הזו, ארוכת הטווח, עם פילנתרופים תומכי ישראל כדי שלא נוציא את הכסף מקופת המדינה.
היו"ר סתיו שפיר
גלעד, זה לא אותו סכום. אני שנייה אחדד. יש פה משהו שאני חייבת להבין אותו כי אני ממשיכה לשמוע - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אם את רוצה להמשיך, לחזור על העניין הזה, בבקשה.
היו"ר סתיו שפיר
עוד רגע תגיד שאנחנו גם ממומנים על ידי גורמים זרים פה. שנייה, אני מבקשת שוב, עשיתי רק חמש יחידות מתמטיקה, יכול להיות שזה לא מספיק.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
עוד רגע תגידי שהמשרד גונב את הכסף.
היו"ר סתיו שפיר
יכול להיות שזה לא מספיק. אני שואלת שאלה פשוטה, לא שאלתי אותך בכלל על - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו רק רוצים לדעת איפה הוא, זה הכול, אף אחד לא אומר שום דבר על זה ש - - -
היו"ר סתיו שפיר
רגע.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כל מה שאפשר להגיד איפה הוא אנחנו אומרים.
היו"ר סתיו שפיר
אתה שם לב שאתה לא עונה לי.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני דווקא שם לב שאני עונה.
היו"ר סתיו שפיר
לא שאלתי על הוצאות התפעול, הוצאות התפעול זה עשרה מיליון שקלים. לא שאלתי על התקשרויות לא גלויות, זה 23 מיליון שקלים, לא שאלתי על העברות למשרדי ממשלה אחרים, כולל משרד החוץ, שזה 9.3 מיליון שקלים, לא שאלתי על המיזם המשותף 'קונצרט' שזה 128 מיליון שקלים, שאלתי שאלה פשוטה, על ההתקשרויות הגלויות בלבד, 92 מיליון שקלים בסך הכול לשנים האלה מאז 2016, רק על זה שאלתי. איפה אפשר למצוא את מסמך ההתקשרויות שלכם, בלי העברות למשרד החוץ, בלי הוצאות שכר, לא דיברנו על זה שהעובדים שלכם כמעט כולם נכנסו בפטור ממכרז, גם על זה לא שאלתי - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
את יכולה לשאול.
היו"ר סתיו שפיר
אני אשאל מיד, אבל בוא נסיים דבר דבר. 92 מיליון שקל של התקשרויות גלויות, רק אלה שאינן רגישות, איפה אזרחי ישראל יכולים לראות מה עשיתם בכסף הזה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני חוזר ואומר, המשרד הזה הוא משרד - - -
היו"ר סתיו שפיר
תן לי לינק. תן לי לינק, איפה אני יכולה באינטרנט לראות את זה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אין לינק. אין לינק. יש לינק לחלק מההוצאות של המשרד, בגלל המאפיינים שלו. כשאת תראי לי איפה יש לינק להוצאות השב"כ והמוסד אני אראה לך איפה יש לי - - -
היו"ר סתיו שפיר
זה לא שב"כ והמוסד, זה התקשרויות גלויות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
יפה, יפה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
תראו, חבריי משמאל, אתם יכולים להתרגז עד מחר. במדינת ישראל יש חוק - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל זה התקשרויות גלויות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אבל זה לא - - -
היו"ר סתיו שפיר
אתם כותבים התקשרויות גלויות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
יפה, נאום אסטרטגי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש חלק סודי, בסדר, החלק הסודי בצד.
היו"ר סתיו שפיר
אנחנו שואלים רק על הגלוי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
החלק הגלוי, למה המוסד רלוונטי לזה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני לא המחשב קסיו FX שלכם, תשבו ותקבלו פירוט - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
למה? מה זה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אז תגיד לי, להשקיע 800,000 שקל בפרסום ב'ידיעות אחרונות', מה זה משרת?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה לא תפקידה של ועדת השקיפות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אה, כן? אחר כך שואלים מה זה משרת - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אה, כן. זה לא עניינה של ועדת השקיפות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה לצורך הפריימריז?
היו"ר סתיו שפיר
למה לא?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כי זה לא עניינה, אני לא חייב להסביר לו, כי הוא פוליטית לא רוצה שאני אפרסם ואגייס את אזרחי ישראל למאבק בחרם - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
800,000 שקל לפרסום ב'ידיעות' - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
- - ואני לא חייב להתווכח איתו מהותית על לאן הכסף הולך.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל אנחנו לא מתווכחים - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה משרת את ה-BDS בחו"ל? איך זה משרת את ה-BDS בחו"ל?
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו אנחנו לא מתווכחים מהותית, אנחנו מנסים להבין את הפעילות.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כאשר אנחנו מעלים את המודעות של ישראלים לצורך - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
איך זה נלחם ב-BDS?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
- - לצורך להיות שגרירי הסברה של מדינת ישראל זה תורם למאבק בחרם ברחבי העולם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אז אם כך אני מעביר 800,000 שקל לקמפיין פרסומי - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
עכשיו, אם את רוצה תשובות חשבונאיות יותר פרטניות - - -
היו"ר סתיו שפיר
כן, מאוד.
עיסאווי פריג' (מרצ)
- - וגם פרסמתי את הפריימריז שלי ואז - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הנה נמצאת - - -
היו"ר סתיו שפיר
אתה מבין שעל זה אנחנו בדיון?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
יש פה את אילה, שזה תפקידה במשרד, ואם את רוצה את יכולה לשאול אותה.
היו"ר סתיו שפיר
אילה, אנחנו רק רוצים לינק.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני מקווה שבצורה מנומסת.
היו"ר סתיו שפיר
אנחנו יכולים לקרוא לבד את ההתקשרויות.
אילה יוסף
הלינק מצורף לך במכתב.
היו"ר סתיו שפיר
ויש לך שם 93 מיליון שקלים בהתקשרויות?
אילה יוסף
ויש שם את כל ההתקשרויות הגלויות של המשרד. המשרד - - -
היו"ר סתיו שפיר
93 מיליון שקלים?
אילה יוסף
את רוצה לתת לי לענות?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא בטוח.
אילה יוסף
המשרד מפרסם את כל ההתקשרויות הגלויות שלו לפי חוק - - -
היו"ר סתיו שפיר
אתה מדבר פה כמה שאתה רוצה, דברים פוליטיים בעיקרם, שאין להם שום קשר לשאלות התקציביות שאני שואלת - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני ממש לא מקבל, אחרי כל משפט את קוטעת אותו.
היו"ר סתיו שפיר
ואז אתה גם מתלונן?
אילה יוסף
אני חייבת לציין משהו, שכשהדיון נסב סביב מספרים לפעמים אנשים נוטים להתבלבל בין תקציב מזומן לתקציב הרשאה, מה קורה בכל שנה. אני רוצה קודם כל לתקן אותך ולומר לך שהטבלה לא מתייחסת ל-2016, היא מתייחסת לכל הוצאות המשרד מ-2016. זה דבר אחד.
היו"ר סתיו שפיר
אמרתי את זה עכשיו. כשאמרתי 62 מיליון שקלים בסך הכול, רק להתקשרויות הגלויות.
אילה יוסף
דבר שני, כשאנחנו צירפנו לך במסמך מספרים לגבי ההתקשרויות הגלויות, כשמן כן הן, הן גלויות. הטבלה - - -
היו"ר סתיו שפיר
כמה יש פה?
אילה יוסף
רגע, שנייה, סתיו. הטבלה שצורפה לך היא טבלה שמרכזת את עיקר ההתקשרויות הגלויות, זה גם כתוב במכתב, הכבדות במספרן. יש למשרד עוד התקשרויות גלויות שהוא עשה, כמו כנס, כמו משלחת אקראית, יש המון פעילויות אחרות שהן מסתכמות בסכומים מאוד קטנים - - -
היו"ר סתיו שפיר
מה שמך?
אילה יוסף
אילה.
היו"ר סתיו שפיר
אילה, שנייה, בואי נעבור דבר דבר. אתם אומרים שהעברתם ולא העברתם, אתם גם מזלזלים - - -
אילה יוסף
ההתקשרויות שמסתכמות כאן - - -
היו"ר סתיו שפיר
זה קצת לא נעים, כמות הפעמים שאני שומעת את המשפט הזה: את לא מבינה, את אולי לא יכולה לקרוא את התקציבים - - -
אילה יוסף
אנשים לא מבינים - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, לא, לא, זה פשוט לא מתאים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
היא לא אמרה שאת לא מבינה. את דווקא כן מבינה, את בוחרת לא ל - - -
היו"ר סתיו שפיר
בבקשה, בוחרת, מצוין.
אילה יוסף
יש כאן בלבול במספרים, מהמילים שלך.
היו"ר סתיו שפיר
אילה, אני מפנה אותך - - -
אילה יוסף
איך שאת מתנסחת, יש בלבול במספרים.
היו"ר סתיו שפיר
אני מפנה אותך לפסיקה של בג"צ, בעניין העתירה שהגשתי על השינויים בתקציב. תקראי שם מה חושב בית המשפט העליון על השימושים בתקציבים ואיך הם מנוצלים ואז נדבר על הבנה תקציבית. בבקשה, בהתקשרויות הגלויות ששלחתם, יש פה בסך הכול, מאז 2016 עד 2018, לא יותר משמונה מיליון שקלים. בהתקשרויות הגלויות ששלחתם.
אילה יוסף
יש כאן - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
קודם אמרת שיש מיליון שקלים, עכשיו זה נהיה שמונה מיליון.
היו"ר סתיו שפיר
זה רק על 2016, על 2016, אתה לא מקשיב.
אילה יוסף
יש כאן טבלה שצורפה, מ-2016 עד 2018 - - -
היו"ר סתיו שפיר
ומה הסכום?
אילה יוסף
שמסתכמת בהתקשרויות בסך 163 מיליון שקלים, שמתוכם בוצע 11.760. היא חלק מכל ההתקשרויות - - -
היו"ר סתיו שפיר
מה מה מה? לא, לא, לא, לא, איפה הטבלה הזאת של ה - - - כמה? 100?
אילה יוסף
הטבלה שצורפה.
היו"ר סתיו שפיר
100 ומה?
אילה יוסף
163.
היו"ר סתיו שפיר
איפה זה?
אילה יוסף
זה מה שצורף לך בחומר.
היו"ר סתיו שפיר
תעבירי לי את זה, בבקשה.
אילה יוסף
אני רק צריכה את העותק כדי להסביר לך, אז אם אפשר יהיה לצרף לה עוד עותק. יש לה את העותק הזה.
היו"ר סתיו שפיר
פה, יש, כמה אמרת? זו אותה טבלה שאני מחזיקה.
אילה יוסף
התקשרויות, את יכולה לסכום את המספרים ולראות שהם מסתכמים - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, זה כולל את ה-128 מיליון של המיזם המשותף.
אילה יוסף
נכון.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מה לעשות? זה סכום התקשרות.
היו"ר סתיו שפיר
אבל זה לא כולל. די, חבר'ה, באמת.
אילה יוסף
זה גם ארגון.
היו"ר סתיו שפיר
סליחה, אילה, את רוצה לעשות שיחה תקציבית? זה מה שאנחנו מאוד מאוד רוצים פה, בבקשה, אל תתעסקו פה בשטויות. אני לא דיברתי, לא על 'קלע שלמה' - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא מתעסקים בשום שטויות. תקשיבי, הגב' שפיר, אם את מתכוונת שוב לבזות עובדי מדינה, אז אני לא מוכן שהיא תדבר. אני משחרר אותה, תדברי רק איתי. תחזרי לפוליטיקה, הרי זו המטרה.
היו"ר סתיו שפיר
אין פוליטיקה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זו הפוליטיקה, 128 מיליון שקלים - - -
היו"ר סתיו שפיר
אתה צועק עליי ואתה פה לידי. אתה לא צריך לצעוק לי באוזן.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה הסכום שיש כאן. גם אם לא נוח לך זו התקשרות.
היו"ר סתיו שפיר
אבל אתה אמרת לא כולל 'קלע שלמה'.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זו התקשרות, מה לעשות?
היו"ר סתיו שפיר
זו לא התקשרות.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זו כן התקשרות.
היו"ר סתיו שפיר
בואו נעבור על זה רגע לאט לאט. במסמך שאתם שלחתם, אילה - - -
אילה יוסף
כן, את רוצה ש - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני שלחתי, לא הם שלחו. אני שלחתי.
אילה יוסף
אולי את רוצה שאני רגע אציג את המספרים - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל הצגת לי אותם כבר. אני קוראת מתוך המסמך שלכם. אני לא מחשיבה את המיזם המשותף לבקשת השר. הוא קודם ביקש, דיברנו רק על התקשרויות גלויות. אני לא מחשיבה - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני ביקשתי מכם לא להחשיב אותה?
היו"ר סתיו שפיר
אני לא מדברת עליו כרגע, אני לא מחשיבה רגע, לצורך הדיון הזה, את ההעברות למשרדי ממשלה, שהם 9.3 מיליון שקלים, לא את ההתקשרויות הלא גלויות, זה - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ההעברות למשרדי ממשלה זה פרויקטים למאבק בחרם, שיהיה ברור.
היו"ר סתיו שפיר
מצוין, מאוד חשוב, מאוד חשוב.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
היא לא מחשיבה אותו כרגע. רגע, בואו רק נבין.
היו"ר סתיו שפיר
רק שאלתי על ההתקשרויות הגלויות. כשאתם סוכמים כ-92 מיליון שקלים, זה לא כולל את 'קלע שלמה', זה לא כולל את ההתקשרויות הרגישות, זה לא כולל את תפעול המשרד, שכר עובדים. רק על ההתקשרויות הגלויות 92 מיליון שקלים, רק הן, איפה אני יכולה לראות אותן?
אילה יוסף
אני עוד פעם אומרת, יש כאן טבלה שמסכמת את עיקר ההתקשרויות של המשרד עם ארגונים, כולל 'קונצרט', 'קלע שלמה'. אם אני מוציאה אותו מהטבלה הזו נשארים 35, 36, אני לא סכמתי בדיוק, מיליון שקלים שהלכו על התחייבויות לארגונים שאנחנו עובדים איתם, שמתוכם חלק מהכסף כבר יצא וחלק מהכסף עוד נותר לשלם בגלל קצבי הביצוע שלהם. המספרים, אין כאן - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
ארגונים פיקטיביים או ארגונים רשמיים?
אילה יוסף
יש כאן רשימה, אתה רוצה לראות גם את הרשימה?
היו"ר סתיו שפיר
אבל זה לא מגיע ל-90 מיליון שקל.
אילה יוסף
השר הזכיר חלק מהם והם מופיעים כאן.
עיסאווי פריג' (מרצ)
ראיתי, אתר אינסטגרם, ארבעה עוקבים, קיבל 15,000 שקל.
אילה יוסף
אתם מוזמנים להיכנס לפרסומים, לפי חוק חופש המידע, ולמצוא את כל ההתקשרויות של המשרד.
עיסאווי פריג' (מרצ)
ראיתי את זה. ראיתי אתר, הוא קיבל 100,000 שקל - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל, אילה, זה לא מגיע ל-90 מיליון שקל.
אילה יוסף
זה כן מגיע ל-90 מיליון שקלים אם - - -
היו"ר סתיו שפיר
למה אתם כותבים לי פה 92 מיליון שקלים?
אילה יוסף
בגלל שזה הסכום ש - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל זה לא נמצא כאן, זה הבלבול בינינו.
אילה יוסף
כל הנתונים - - -
היו"ר סתיו שפיר
אתם אומרים מספר אחד ואז אתם אומרים מספר אחר.
אילה יוסף
כל הנתונים יוצאים מתוך המערכת הכספית. אין כאן מניפולציה על המספרים, יש כאן מספרים שמסתכמים.
היו"ר סתיו שפיר
אז תסבירי.
אילה יוסף
אני לא מבינה מה לא מסתדר לך.
מיכל רוזין (מרצ)
סביר להניח שיש הסבר, רק תמצאי את הפער להסביר אותו.
אילה יוסף
אני לא מבינה, הכול קיים כאן. יש לך - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל זה לא נמצא, אני יושבת מול הטבלה. אז איפה זה קיים? מה, אני לא רואה טוב?
אילה יוסף
יש לך מכתב עם ריכוז מספרים, יש לך טבלה עם פירוט התקשרויות והם - - -
היו"ר סתיו שפיר
והם לא מסתדרים.
אילה יוסף
והם כן מסתדרים.
היו"ר סתיו שפיר
אבל עובדה שלא.
אילה יוסף
אם את רוצה אפשר להיכנס ללינק של חוק חופש המידע ולראות את כל הפעילות ואת כל ההתקשרויות, גם אלה שלא מצוינות כאן בגלל שהן בסכומים קטנים.
היו"ר סתיו שפיר
בסכומים הקטנים אתם מצליחים לקפוץ בעוד 60 מיליון שקל.
אילה יוסף
לא, ממש לא.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה זה סכום קטן?
אילה יוסף
עוד פעם, הטבלה שמפורטת לך במסמך מפרטת לך את ההתקשרויות בחלוקה לגלוי וללא גלוי, כי על הגלוי אנחנו יכולים לדבר.
מיכל רוזין (מרצ)
נכון, מדברים רק על גלוי עכשיו.
אילה יוסף
כל המספרים האלה נתמכים בטבלה הזאת ובנתונים נוספים שמפורסמים.
מיכל רוזין (מרצ)
ולא על 'קלע שלמה'.
אילה יוסף
אין כאן הבדלים. 163 מיליון שקלים, כולל 'קונצרט'. אם מוציאים את ה-128 מיליון - - -
היו"ר סתיו שפיר
זה לא 163, כי 'קונצרט' זה 128 ועוד 92 להתקשרויות הגלויות וזה לפני ההוצאות האחרות של המשרד.
אילה יוסף
לא, אז שוב, 92 זה יתרת הסכומים לתשלום להתקשרויות, זה לא הסך הכול - - -
היו"ר סתיו שפיר
בדוח שלכם אתם מפרסמים סכום אחר.
אילה יוסף
אז הנה, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, כשמדברים על מספרים נוטים להתבלבל.
היו"ר סתיו שפיר
למה להתבלבל במספרים?
אילה יוסף
יש מספר - - -
היו"ר סתיו שפיר
מכל הדברים בעולם מספרים זה לא מבלבל.
אילה יוסף
זה מאוד מבלבל, בגלל שאנחנו מדברים על מספרים במזומן ובהרשאה ואנחנו מדברים על מספרים בהתחייבויות וב - - -
מיכל רוזין (מרצ)
איפה הפער?
היו"ר סתיו שפיר
אתה יושב לידי, תספור את זה, ברצינות.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אבל אני שוב אומר, אם יש לי התקשרות עם ספק הנייר של המשרד - - -
היו"ר סתיו שפיר
ספק הנייר לא עולה 60 מיליון.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
והטונר והטיסות והדלק וכו', אז זה היה מגיע לחמישה עמודים, מה לעשות?
היו"ר סתיו שפיר
אבל זה לא כתוב פה, הטונר והספק לא מגיע ל-60 מיליון שקל. עיסאווי, רצית לשאול שאלה על 'קלע שלמה'?
עיסאווי פריג' (מרצ)
כן. אני רציתי לשאול לגבי זהות התורמים.
היו"ר סתיו שפיר
מי תרם עד כה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
מי תרם עד כה. הקרן, איך כתבת את שמה? הקרן המרכזית לישראל תרמה ל'קלע שלמה' 2.56 מיליון. אותה קרן תרמה ל'אם תרצו' ותרמה למימון פעילות בבתי משפט של טרוריסטים כנגד פלסטינים.
מיכל רוזין (מרצ)
'חננו'.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כן, 'חננו'. אתם בנויים על הקרנות - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מי זה הטרוריסטים? לא הבנתי. למי אתה קורא טרוריסטים?
עיסאווי פריג' (מרצ)
לכל מי שעולה פה לטרור, אם זה ערבי או יהודי. מי שעשה את דוובשה זה טרוריסט, אדוני, בסדר?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, לא בסדר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
וכל יהודי שיורה בערבי הוא טרוריסט.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מה זה קשור? לא הבנתי איך זה קשור.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אז על שאלתך, אני שואל, שתי הקרנות, הקרן המרכזית לישראל, שתרמה 2.56 ל'קלע שלמה'. אותה קרן מממנת את 'אם תרצו', מממנת את העמותות של ההתנחלויות, ואתם מבוססים עליה. רק שנבהיר. אלה הקרנות שאתם בונים עליהם?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אנחנו לא בונים על אף אחד. כפי שאמרתי לך, כפי שהסברתי, היה רעיון, שלי דרך אגב, להקים מיזם משותף של חברה לתועלת - - -
קריאה
מה קרה לו?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא קרה לו כלום, הוא עדיין בשלבים של הקמה, נמצא כאן, אם תרצו, יושב ראש החברה לתועלת הציבור כשהרעיון הוא, כפי שאמרתי, לגייס תורמים מהעולם הפרו ישראלי כדי לא להוציא רק - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה זה פרו ישראלי? פרו התנחלותי. פרו ההתנחלויות.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אנשים, אנשים - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
בוא תגיד את זה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ממש לא.
עיסאווי פריג' (מרצ)
תגיד את זה. יש הבדל בין פרו ישראלי לפרו 'אם תרצו' והתנחלויות. יש הבדל ענק.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ממש לא, ממש לא.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל אלה העובדות.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
קודם כל, כפי שאמרתי לך, גם אנשים שנלחמים נגד חרם על ההתנחלויות הם אנשים שבהחלט יכולים ורצויים כשותפים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני ואתה לא נמצאים באותו מקום. בעיניי ההתנחלויות לא חלק ממדינת ישראל.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה ברור, לכן הביקורת הזאת היא פוליטית, היא לא קשורה לשקיפות.
היו"ר סתיו שפיר
זה לא הדיון עכשיו.
מיכל רוזין (מרצ)
היא גם קשורה לשקיפות, לא נתתם תשובות פה לענייני השקיפות.
היו"ר סתיו שפיר
נחמן, בעניין 'קלע שלמה'?
נחמן שי (המחנה הציוני)
גלעד, אני רוצה להגיד כמה דברים. אני בעד הפעילות של המשרד - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
רק הזכרתי קודם שהבירוקרטיה המשפטית עיכבה בחודשים רבים את האישור הממשלתי והקצאת או שריון התקציב למיזם הזה ולכן זה ליווה את תקציב המשרד, כאילו שהוא גדול, אבל הוא לא באמת כזה גדול, כי הכסף הזה אמור להיות מנוצל, שקל מול שקל, מול כספי תורמים שאנחנו עכשיו באמת פועלים לגייס אותם.
מיכל רוזין (מרצ)
כמה נוצל מתוך הגלויים? מתוך מה שהועבר לסתיו כמה נוצל בגלוי?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, זה לא קשור. את שואלת על ה-128 מיליון שקלים? שמתוכם עד כה נוצל מיליון וחצי שקל בלבד.
מיכל רוזין (מרצ)
והסכום הזה נשמר על ידי האוצר לתקציב הבא?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כן. בתקציב המשרד שלנו הוא נשמר, בתקווה שהוא לא יילקח על ידי האוצר.
היו"ר סתיו שפיר
טוב. מה קרה בשנתיים – סליחה, נחמן.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני רציתי לומר כך. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להילחם ב-BDS, זה דבר מגונה בעיניי, זה לא רק עניין של התנחלויות, ה-BDS מופנה כלפי מדינת ישראל כולה, לא רק לגבי ההתנחלויות. אני אומר פה לחבריי, שלא תחשבו - - -
מיכל רוזין (מרצ)
להיפך, ה-BDS לא עושה הפרדה מול ההתנחלויות, ה-BDS זה נגד מדינת ישראל.
היו"ר סתיו שפיר
ברור, מה זאת אומרת? נכון.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אז זה לכולם. אתם חרדים אולי יותר להיבט הזה, אני אומר באופן כללי. עכשיו, השאלה שמפריעה לי, אמרתי קודם, באמת זה סכומים עצומים שניתנו לכם - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
בכלל לא עצומים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
באופן דיס פרופורציוני לחלוטין - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מה עצום? כמה סכום ניתן לנו?
נחמן שי (המחנה הציוני)
לא, דיברת פה על 200 מיליון - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, תגיד. טוב, קח את מה שאומרת סתיו, כמה ניתן לנו?
נחמן שי (המחנה הציוני)
ב-2017 אתה אומר לי שיש לכם 200 מיליון.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הסברתי עשר פעמים שאותם 128 מיליון מנפחים באופן לא אמיתי.
היו"ר סתיו שפיר
לא, זה לא כולל. אבל זה לא כולל.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כל התקציב של המשרד במשך שלוש שנים, כמובן אתם עושים חישוב רב שנתי, אנחנו מדברים על תקציב 200 ומשהו מיליון שקל במשך שלוש שנים, כלומר בממוצע פחות מ-100 מיליון שקלים בשנה.
היו"ר סתיו שפיר
שמה קרה בהם? מה קרה בהם? זאת השאלה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
קרו המון דברים. עשרות מדינות בארצות העבירו חוקים נגד חרם, חשבונות של ארגוני חרם נסגרו באירופה, מספר ההחלטות - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אוסטרליה הכירה בירושלים המערבית.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, אני מדבר רק – בלי פוליטיקה, אני מנסה לא להידרדר אליכם. מספר החלטות החרם בקמפוסים ירד באופן דרמטי - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל אתה עושה מהתקציב כולו פוליטיקה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אנחנו חושפים את הקשרים באמצעות מחקרים בין ארגוני חרם לארגוני טרור. אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות שמצרות את צעדיהם. אם באמת אכפת לכם - - -
מיכל רוזין (מרצ)
זה לא בגלויים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הכול גלוי. אנחנו מצהירים על ההישגים האלה - - -
היו"ר סתיו שפיר
נחמן, תמשיך את השאלה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
נכון, אתם רוצים שאנחנו נחשוף בפני מי שחפץ שלא תהיה כאן מדינה יהודית, נחשוף את כל שיטות הפעולה. אנחנו לא נעשה את זה.
היו"ר סתיו שפיר
גלעד, יש פה משהו - - - אני חייבת רק לומר, נעשה נזק, המאבק ב-BDS הוא מאבק שהוא חשוב לכולנו כי מאחורי ה- BDS - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא נעשה שום נזק. זו העמדה הפוליטית שלכם, רק הישגים אדירים.
היו"ר סתיו שפיר
אני יכולה לסיים את המשפט? אתה לא יודע מה באתי להגיד.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
בבקשה.
היו"ר סתיו שפיר
המאבק הזה, שהוא מאבק חשוב, כי באמת מאחורי ה-BDS עומדים ארגונים אנטישמיים שהם לא מאמינים בזכות קיומה של מדינת ישראל בכלל.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
נכון.
היו"ר סתיו שפיר
אבל המאבק הזה, כשהוא נעשה בצורה לא נכונה, הוא גם עלול להביא לנזק. כשאנחנו רואים בסוף, כשהכותרות בחו"ל הן כותרות שמופנות נגדנו בגלל פעילות לא נכונה, שהתבססה לפעמים על - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כי עד לפני שלוש שנים כל הכותרות היו בעדנו, נכון? זה כמו בערך להגיד שאם יש פיגוע טרור שהצליח צריך לבטל את צה"ל ושב"כ ולא צריך אותם. איזה שטויות, באמת. מה, ציפית שבשנתיים כל העולם עכשיו יתגייס בעדנו, כשאתם כל היום מסבירים - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, אני מצפה שב-300 מיליון שקל - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אתם או מרצ מסבירים שצה"ל הורג חפים מפשע בצעדות בעזה?
היו"ר סתיו שפיר
סליחה, זה לא רק אתם, משרד החוץ נאבק - - - על מה אתה מדבר? די, די.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אתם הרי חלק מאלה שעוזרים לדה לגיטימציה הזאת.
היו"ר סתיו שפיר
משרד החוץ נאבק נגד הדה לגיטימציה כל התקופה שמשרד החוץ קיים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
דה לגיטימציה, כשמרצ מותחת ביקורת על צה"ל והפעילות שלו בגדר ברצועה אתם עוזרים לארגוני החרם. חד משמעית.
מיכל רוזין (מרצ)
בגלל הכיבוש וההתנחלויות, זו הדה לגיטימציה הכי גדולה למדינת ישראל.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אז אתם לא תפעלו נגד הלגיטימציה ואז תגלגלו עיניים איך זה שיש כותרות בעולם נגד ישראל.
מיכל רוזין (מרצ)
כשאתה עוצר יהודים, כשאתה עוצר עיתונאים יהודים פה בנתב"ג, ולא נותן להם להיכנס לחגוג בר מצווה, אתה עוזר ל-BDS.
יעקב שוורץ
מי שעוזר ל-BDS זה אלאור עזריה ואלה שתומכים בו, הם עוזרים ל-BDS.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
איך זה קשור?
יעקב שוורץ
הם מספקים חומר ל-BDS.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתה לא יודע איך זה קשור?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא.
מיכל רוזין (מרצ)
זה קשור.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
איך זה קשור למה שאני אמרתי?
מיכל רוזין (מרצ)
כשאתה עוצר סטודנטית בנתב"ג ולא נותן לה להיכנס לארץ אז אתה תומך ב-BDS - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הנה, כשאת הולכת לבקר ראש ארגון שמפוצץ הרצאות של מרצים ישראליים, כשאת הולכת לבקר פעילה פלסטינית שסותמת את הפה לסטודנטים בקמפוסים, אז אל תתפלאי שיש כותרות נגד ישראל.
מיכל רוזין (מרצ)
בג"צ כבר הודיע לך שטעית בענק בעניין הזה, כי היא באה - - - היא פה באוניברסיטה והיא אומרת שהיא תומכת במדינת ישראל והיא לא תומכת BDS.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
את זאת שמייצרת אותן. את משפריצה את הנפט על השריפות נגד ישראל ואז מתלוננת שיש שריפות.
מיכל רוזין (מרצ)
ה-BDS מוביל בעולם עם סיסמאות של ארדן או ציפי חוטובלי ואיילת שקד. עם הסיסמאות האלה הולכים בעולם.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני לא רוצה לקלקל את ההצגה.
היו"ר סתיו שפיר
תודה, הכול הובן.
מיכל רוזין (מרצ)
עם זה ה-BDS הולך, לא עם הסיסמאות - - -
היו"ר סתיו שפיר
לנחמן יש שאלה על 'קלע שלמה'.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני חושב שאתה מסיט את הדיון מה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
ברור שהוא יסיט, כי אין לו תשובות על הכסף.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
המילה היחידה שאתם יודעים, הסתה, זה ידוע. ב-ט' או ב-ת'.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני חושב שאתה מסיט את הדיון - - -
מיכל רוזין (מרצ)
גם עברית אתה לא יודע, זה ב-ת' וזה ב-ט'.
נחמן שי (המחנה הציוני)
ב-ט', לא אמרתי ת'. ב-ט', אתה מסיט אותו מדיון חשוב על נושא שקיפות, על שימוש באמצעים וכן הלאה לצד האידיאולוגי - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כלפיך לא טענתי דרך אגב שום דבר מהטענות האלה, זה הופנה למרצ.
היו"ר סתיו שפיר
נחמן הוא חבר בוועדה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
למיכל רוזין ומרצ. נחמן פועל למען מאבק בחרם, אנחנו שותפים בעניין הזה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אז אני אומר שאנחנו באנו בוועדה הזאת, ולכן אני מכבד מאוד את העבודה של סתיו, כדי לבדוק איך אתם משתמשים במשאבים. אתם קיבלתם ממדינת ישראל, דבר שמאוד מפריע לי, איזה שהיא חסות של סודיות שהיא מוגזמת לפי כל קנה מידה. עצם העובדה שעשיתם השוואה, עשית בעצמך, בין המוסד, השב"כ - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
חלקית. חלק מהפעילות.
נחמן שי (המחנה הציוני)
זה ממש אנכרוניזם.
רחל אדרי
חבר'ה, זה עוד לא עבר, זה עוד לא חוק. זה כולה עבר קריאה ראשונה.
היו"ר סתיו שפיר
זה לא חוק, אמרנו. אמרנו שהוא עוד לא בספר החוקים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
דרך אגב, אני עצרתי את הקידום שלו.
היו"ר סתיו שפיר
אה, באמת?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ודאי.
היו"ר סתיו שפיר
למה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כי כרגע אין בו צורך. כי ברגע שיש סעיפים - - -
היו"ר סתיו שפיר
איזה חדשות טובות.
נחמן שי (המחנה הציוני)
איזה חוק?
היו"ר סתיו שפיר
של החרגת המשרד מחופש המידע.
נחמן שי (המחנה הציוני)
יפה, טוב מאוד, אז הנה התקדמנו צעד אחד קדימה.
היו"ר סתיו שפיר
זה משמח מאוד, למה אתה לא אומר את זה ישר?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מה זה משנה? לצורך העניין, אם יש מענה, מלכתחילה אני ביקשתי לקדם את החוק הזה כי הייתי מודאג מכך שהסעיפים של חוק חופש המידע שגם בו, כידוע לך, יש החרגות שמאפשרות, משיקולים שונים, בהם בטחון המדינה, רגישות ופגיעה בכל מיני אינטרסים חיוניים של מדינת ישראל, יש החרגות לחוק חופש המידע. ככל שאני מרגיש שהחוק הקיים מאפשר לי להפעיל את המשרד בצורה מספקת אין לי צורך ללחוץ על קידום החוק, שעדיין ממתין בוועדת החוקה.
היו"ר סתיו שפיר
אנחנו מאוד שמחים לשמוע.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אז זה צעד אחד מאוד חשוב. אין סיבה - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, שיפסיק, מאוד משמח.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא אמרתי שאני אפסיק, אבל - - -
היו"ר סתיו שפיר
אמרת עכשיו שאתה מפסיק.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אמרתי שכרגע זה לא בראש סדר העדיפויות שלי.
היו"ר סתיו שפיר
עד שאני שמחה ממשהו - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
- - ולכן עצרתי את הקידום שלו בשלב זה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אז טוב עשית, לא יכול להיות שיש פה 262.5 מיליון שקל, שזה הון תועפות, שהם לא יהיו שקופים וגלויים. אין שום דבר סודי בהתקשרות עם ארגון כזה או ארגון אחר, עם זרוע כזו או זרוע אחרת.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הם לא סודיים. שוב, תוריד 128 שכולו יהיה שקוף.
נחמן שי (המחנה הציוני)
בסדר, אבל יש לכם בהתחייבויות, אתם יכולים להתחייב.
היו"ר סתיו שפיר
לא, זה לא כולל את ה-128.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, בוא נגיד - - - אתה יודע כמה לא שקוף מכל ה-260 כולם?
נחמן שי (המחנה הציוני)
כמה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כמה?
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני לא יודע, אני אומר ש - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
17 מיליון שקלים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אז אנחנו נקבל פירוט של כל היתר פחות 17 מיליון שקל? של כל דבר ודבר?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ודאי, ודאי.
נחמן שי (המחנה הציוני)
כי אם אתם מתקשרים לארגונים ציבוריים - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
עד העיפרון או עט הפיילוט האחרון שהמשרד קונה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אז למה הסודיות הזאת נועדה? בעיקר לעטוף את תושבי מדינת ישראל באיזה תחושה של איזה ארגון מחתרתי שעושה הפתעות בעומק האויב.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ממש לא. זו רק תחושה שלכם ושל עיתון 'הארץ', חוץ מכם לא של אף אחד.
היו"ר סתיו שפיר
אפשר להגיע לשאלה?
נחמן שי (המחנה הציוני)
באופן מעשי כל כסף שיוצא מקופת המדינה אפשר לדעת לאן הוא הולך ולמה הוא הולך.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ממש לא, לא באופן מעשי ולא כל שקל.
היו"ר סתיו שפיר
בטח שכן, זה ככה אמור להיות, אלא במקרים רגישים באמת.
נחמן שי (המחנה הציוני)
כל הארגונים שאתם עובדים איתם ושאת חלקם אני מכיר, אין שום סיבה להסתיר את התמיכה בהם. אין שום סיבה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מאה אחוז, אבל אתם לא קובעים מה הרגישים. כשתהיו בממשלה, בעוד טריליון - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא נכון, יש קביעה בחוק, גלעד.
נחמן שי (המחנה הציוני)
יגיע, לא יגיע, זה לא משנה, מי שיהיה.
היו"ר סתיו שפיר
החוק קובע מה רגיש ומה לא.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אתם תמיד בוחרים איזה חלק מהחלטות בג"צ או החוק נוח לכם. הנה, יושב פה היועץ המשפטי שלך - - -
היו"ר סתיו שפיר
אוה, די, כל שאלה שאני שואלת - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מה, אני לא פועל מכוח חוק? מכוח מה אני פועל?
היו"ר סתיו שפיר
כל שאלה אתה עונה לי פוליטית במקום לענות לי לעניין.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ממש לא. אני מדבר הכי גלוי, ישר וחוקי ואת כל פעם לוקחת את זה לסיסמאות. כל שקל שאין לגביו דיווח - - -
היו"ר סתיו שפיר
אין, אין פה דיווח לגבי הכסף הזה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
עוד פעם חוזרים על זה.
היו"ר סתיו שפיר
אבל שנייה, 'קלע שלמה', בואו נחזור לשאלה שנשאלה קודם.
נחמן שי (המחנה הציוני)
'קלע שלמה', עוד מילה אחת על 'קלע שלמה'.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
'קונצרט'. למה אתם קוראים לו 'קלע שלמה' כשכבר לא קוראים לו ככה?
מיכה אבני
השם המשפטי 'קונצרט'.
נחמן שי (המחנה הציוני)
'קונצרט', ואתה המנצח?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כן, אחד המנצחים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הרעיון הזה, אגב, עוד פעם, חוזר על עצמו כבר בפעם השלישית או הרביעית, גם משרד התפוצות התלהב מהרעיון של 'תגלית', גם הוא יאסוף מהקופה הזאת, מהקופה הזאת, מהקופה הזאת. אז אני רוצה להגיד לכם משהו, יהדות התפוצות היא לא פרה חולבת שכל הזמן באים אליה ומבקשים ממנה. אם מדינת ישראל רוצה לעשות משהו, שתעשה אותו בעצמה. השילוב הזה של כל השחקנים האלה הוא מיותר לחלוטין, יש לכם פה יותר מדי כסף, לפי דעתי, למשימות שלכם, אתם ודאי לא צריכים לגייס עוד פעם את יהדות העולם או כל מיני אנשים עשירים, שאני אף פעם לא יודע מה המוטיבציה שלהם, למה הם תורמים ומה הציפיות שלהם אחרי שהם יתרמו את מה שהם יתרמו. תעזבו אותם במקומם, את השחקנים הזרים, יש פה מספיק כסף. אם זה הכסף שלכם, אתם במצב הכי טוב שאני מכיר.
היו"ר סתיו שפיר
תודה. 'קלע שלמה' בשנתיים עכשיו, בין 2016 ל-2018 קיבלה שתי תרומות משתי קרנות, תרומות בסך שלושה מיליון שקלים?
מיכה אבני
זה תורי לדבר עכשיו?
היו"ר סתיו שפיר
כן.
מיכה אבני
אני יושב בשקט, אני לא רגיל ל - - -
היו"ר סתיו שפיר
אתה מאוד מנומס.
מיכה אבני
אז קודם כל, גילוי נאות, אם יורשה לי, אני התנדבתי - - - שמי מיכה אבני, אני משמש יושב ראש של 'קונצרט' בהתנדבות, אני לא פוליטיקאי, אני לא עובד מדינה. קיבלתי מספיק טלפונים מאנשים שסיפרו לי על הפוסטים בפייסבוק שיזמתי בעצמי לבוא לפה, כי היו דיבורים על מה שעושים בלי שאף אחד טרח להתקשר אלינו ולשאול, מבין הנוכחים פה בוועדה.

מה שהביא אותי להתנדבות הזאת זה שלפני שלוש שנים אבי נרצח בפיגוע, פה בירושלים, אבי היה פעיל שלום שנלחם גם בארצות הברית וגם פה בארץ לזכויות האזרח, הקים בית ספר משותף ליהודים, מוסלמים ונוצרים ואחרי שהוא נרצח אני התחלתי להתוודע להסתה לטרור ומשם התחלתי ללמוד יותר לעומק את כל נושא ההסתה נגד ישראל וה-BDS ותופעת הדה לגיטימציה בכללותו.

התופעה הזו היא תופעה אסטרטגית שמסכנת לטווח ארוך את קיומה של המדינה. אני חושב שכולנו מכירים בזה. זו תופעה שקשורה בשורש גם לזרמים של אנטישמיות בעולם לאורך השנים וגם לחלק מאויבינו שרוצים בהשמדתנו. לאורך השנים הדבר הזה מתחזק, הוא מתחזק, כי זו תופעה שקשה להתמודד איתה. יש מאות מיזמים פרטיים שפועלים בעולם, בקהילות יהודיות בעולם ובקהילות נוצריות שרוצות להילחם בזה כי הם רואים בזה מוסרית דבר שפוגע והם רואים בזה גם דבר שמסכן את הקהילות שלהם בחו"ל, וגם פה במדינה, ואף אחד לא מצליח בהצלחה.

מה שאני ראיתי והסיבה שאני הצטרפתי לדבר הזה, זה ליצור איזה גוף שיעזור לכל הגופים האלה בחו"ל לעבוד בשיתוף פעולה יחד עם המדינה כדי להתמודד עם התופעה הזו. עכשיו, התופעה היא תופעה - - -
היו"ר סתיו שפיר
אז ההקמה הייתה רעיון שלך?
מיכה אבני
לא, אבל כשהדבר הזה התחיל לנוע אני ראיתי את יכולתי לתרום לדבר הזה.
היו"ר סתיו שפיר
אוקיי, האם 'קלע שלמה' הוקמו לבקשת - - -
מיכה אבני
'קונצרט'. ברשותך, אני באמצע להסביר את הדברים. ישבתי בשקט ומדברים על הדבר הזה כבר שבע ישיבות, אז לפחות פעם אחת שתשמעו את הלוגיקה מאחורי הדבר ואת המהות.
היו"ר סתיו שפיר
לא, נציגי המשרד הציגו את זה ועל המהות אנחנו מסכימים, גם דיברנו עליה כאן בעצמנו.
מיכה אבני
אז יופי. עכשיו - - -
היו"ר סתיו שפיר
אני מבקשת רק לחדד, 'קלע שלמה', 'קונצרט', הוקמו לבקשת הממשלה?
מיכה אבני
כן, המיזם הוקם ונכנס למיזם משותף עם הממשלה כשהמטרה היא לאגד ביחד ארגונים פרו ישראליים ויהדות התפוצות ולהילחם בתופעת הדה לגיטימציה שזו תופעה שמדאיגה לא רק פה במדינה, אלא יהודים ותומכי ישראל בכל העולם ומטבע הדברים זה לא רק עניין של כסף, של תורמים מחוץ לארץ, זה עניין של שיתוף פעולה של ארגונים בחוץ לארץ והרצון לרתום את הגופים לעבוד ביחד.

המשימה היא השפעה כלל עולמית על התודעה לגבי ישראל. זו משימה ענקית, היסטורית לאורך השנים אנחנו נכשלים בדבר הזה, אנחנו לא עושים עבודה טובה. אנחנו לא עושים עבודה טובה כי אנחנו לא מבינים לעומק את המאטריה והמשימה הכה גדולה, זו לא משימה של חמישה שקלים ולא עשרה שקלים וגם לא של 100 מיליון שקלים בסופו של דבר, וזו לא משימה של זבנג וגמרנו, זו משימה רב רב שנתית, א-פוליטית, מעל הפוליטיקה וכדי ל - - -
היו"ר סתיו שפיר
סליחה, אנחנו מסכימים על המטרה וגם הדיון פה בוועדה - - -
מיכה אבני
אני מגיע.
היו"ר סתיו שפיר
הסיפור שלך הוא גם סיפור אישי מאוד מרגש והעובדה שאתה מתנדב היא מאוד מרגשת - - -
מיכה אבני
אני מדבר במהות על הפעילות.
היו"ר סתיו שפיר
אני אומרת ברצינות, אנחנו לא עוסקים פה במהות בעניין הזה, אנחנו עוסקים בשקיפות של הפעילות של הגוף הזה. לכן אני מחדדת – על המהות ועל החשיבות של המאבק ב-BDS אנחנו מסכימים.
מיכה אבני
יפה, אז אני קצת הופתעתי. כשאני מדבר על שקיפות אני הופתעתי מכמה דברים. אל"ף, שאנחנו מפרסמים דוחות ולא מתייחסים אליהם. בי"ת, שאף אחד לא טרח לפנות אליי מהוועדה ולא היינו פה - - -
היו"ר סתיו שפיר
פנינו למשרד.
מיכה אבני
גימ"ל, שאני עניתי לכם ב-12,000 מילים על פני העיתונות, הסבר פומבי יותר שקוף מהוועדה פה בחדר, על כל השאלות שעלו פה אי פעם - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, לא, לא, סליחה, סליחה, אנחנו ניזונים מהמשרד, המשרד יכול לבחור לבקש ממך להגיע.
מיכה אבני
לא, לא, לא, בסדר. עכשיו אני פה, כל שאלה ספציפית שיש לך אני אשמח לענות.
היו"ר סתיו שפיר
בבקשה. הארגון הוקם - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אבל המשרד לא שולט ב - - -
מיכה אבני
הוא לא שולט בארגון, אני התנדבתי לבוא לפה, לא הייתי חייב לבוא לפה.
היו"ר סתיו שפיר
הבנתי. המיזם הוקם לבקשת ממשלת ישראל.
מיכה אבני
המיזם הוקם ביוזמת ממשלת ישראל, יש החלטת ממשלה להקים את המיזם הזה.
היו"ר סתיו שפיר
נכון. מאז 2016 ועד 2018 המיזם קיבל תרומות בסך של כשלושה מיליון שקלים?
מיכה אבני
לא, לא. לעשות סדר בעניינים, אני לא יודע, אני עד כה הקמתי מיזמים עסקיים, זו פעם ראשונה שאני מקים מיזם ציבורי ומה שגיליתי לאורך הדרך זה שתהליכי האישור של הבירוקרטיה של הממשלה לוקחים הרבה זמן והסתיים כל התהליך הזה בסוף 2017.
היו"ר סתיו שפיר
כמה תרומות המיזם גייס?
מיכה אבני
עד סוף 2017 גויס יותר מעשרה מיליון שקל מתורמים פרטיים שהכינו את התשתית לדבר הזה והתחלנו את העבודה, ואם תרצו להתעניין במהות אני יכול גם לדבר על העבודה שאני עושה.
היו"ר סתיו שפיר
ומה הייתה - - -
מיכה אבני
רגע, אם תרצו להתעניין במהות.
היו"ר סתיו שפיר
בסדר, אנחנו מאוד רוצים.
מיכה אבני
עכשיו, אני אומר, בכל התקופה הזו רק בחודשים האחרונים המדינה הצטרפה בפחות ממיליון וחצי שקל. זה עיגול כלפי מעלה, זה אפילו פחות מזה.
היו"ר סתיו שפיר
בכסף.
מיכה אבני
בכסף. עכשיו, לגבי - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
תרשה לי רק להוסיף משפט. צריך לזכור שאנחנו, עוד פעם, כשהולכים להתקשר עם גוף, בגלל המגבלות המשפטיות צריך להתקשר עם גוף קיים. גוף קיים, היו לו תרומות עבר עוד לפני שהממשלה בכלל נכנסה אליו. באופן עקרוני אכן הפוקוס של הגוף הזה בעיניי צריך להיות כמה שיותר, כמו שאומרים את זה בארצות הברית, by partisan. הלוואי שנוכל להכניס בדירקטוריון שלו גם אנשי ימין, גם אנשי מרכז, ותאמיני לי, גם אנשי שמאל, מבחינתי.
היו"ר סתיו שפיר
אפילו אנשי שמאל, וואו.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, לא קשור, כי בהקשר הזה אני לא חושב שצריך להיות הבדל - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, אתה כאילו מציג צד אחד פוליטית כצד לא לגיטימי.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ההיפך, אני בדיוק סיפרתי על פגישתי עם מנכ"לית ג'יי סטריט, לא יודעת איך את יכולה - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל שלא הכנסתם אותם לתקצוב, או אף ארגון אחר שהוא בעל עמדות שאינן עמדות ימין.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני אשמח לקבל ממך מועמדים או מועמדות מומלצים, או מיכה, לדירקטוריון.
היו"ר סתיו שפיר
אני לא ממליצה על כספים.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, לדירקטוריון. זה בהתנדבות, לא מקבלים שם שכר.
היו"ר סתיו שפיר
מה, חסרים אנשים מהצד השני שיכולים להיות? חסרים? יש רק אנשי ימין בעולם?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ממש לא, הוא אפילו מחפש כרגע.
מיכה אבני
אז אני אספר לך משהו בנושא של התורמים. מכיוון שאנחנו מתעסקים בתופעה של אויבים שרוצים לפגוע בנו הם גם תוקפים כל מי שמעורב בפעילות. הם תוקפים תורמים, הם תוקפים דירקטורים, הם תוקפים עובדים ומאוד קשה למצוא אנשים שנכונים כמוני לחשוף את הדבר הזה. זה פוגע בעסקים, זה פוגע בחיים האישיים, אני צריך להשקיע כמויות כסף אישי ב - - -
היו"ר סתיו שפיר
כלומר אתה אומר שארגונים אחרים לא הסכימו להשתתף?
מיכה אבני
כן, כי אנשים מפחדים ותורמים רוצים להיות חסויים, לא כי הם ימניים או שמאלנים או מרכזיים או יהודים או נוצרים, כי הם לא רוצים שיתקפו אותם.
היו"ר סתיו שפיר
אני, בבקשה, מבקשת לשאול, באיזה פעילות עסקה, בעשרה מיליון השקלים האלה באותן שנתיים, באיזה פעילות עסקה 'קונצרט'?
מיכה אבני
מה שהתעסקנו זה בבניית התשתית, במיפוי התופעה מבחינת השחקנים, האסטרטגיות, המיקום, הכול ב - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אבל את שואלת אותו על תקופה שהיא הייתה בכלל עמותה פרטית.
היו"ר סתיו שפיר
בהקמת הממשלה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ממש לא.
היו"ר סתיו שפיר
המיזם הוקם לבקשת הממשלה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, לא, אני עוד פעם - - -
היו"ר סתיו שפיר
זה מה שאמר מיכה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
המיזם זה השותפות, מרגע שהממשלה נכנסה זה בסך הכול לפני מספר חודשים.
מיכה אבני
המיזם זה כמה חודשים.
היו"ר סתיו שפיר
אבל מה קרה בין 2016 ל-2018? על מה עבד המיזם?
מיכה אבני
אנחנו השקענו בבניית התשתית הנדרשת לדבר הזה. אם את רוצה להילחם בתופעה בכל העולם, בריבוי מדינות, בריבוי קהילות, את צריכה להשקיע במיפוי של הדבר הזה.
היו"ר סתיו שפיר
בעשרה מיליון שקלים?
מיכה אבני
כן. המיפוי הזה, לעשות לך סדר, יש מאות מדינות, יש אלפי קהילות בעולם.
היו"ר סתיו שפיר
משרד החוץ לא עשה מיפוי של זה אף פעם?
ארתור קול
ועוד איך שעשה.
היו"ר סתיו שפיר
כן, ארתור, בבקשה. אני עוצרת לרגע כדי להבין מה היה שם עד עכשיו במשרד החוץ שהיה צריך להוציא עוד עשרה מיליון.
מיכה אבני
שוב, לא עשיתי שקל של מיפוי עם כספי מדינה, אני מדבר איתכם עוד לפני, כדי להכין את השטח, כי בהמשך - - -
היו"ר סתיו שפיר
זה במצ'ינג, על כל שקל כזה יהיה כסף מהמדינה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
המדינה עד היום שמה שם מיליון וחצי שקלים, על זה אנחנו מדברים, לא עשרה מיליון.
מיכה אבני
בדיוק, לשים בפרופורציות.
היו"ר סתיו שפיר
אבל היא נתנה הרשאה של 128 מיליון.
מיכה אבני
עוד לא נתת לי לדבר על המהות, אבל כדי לבנות תכנית רב שנתית מסיבית את צריכה מידע כדי לבסס אותו. אחרי זה יש פעילויות - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל המידע של משרד החוץ הוא לא מידע שיכולתם להיעזר בו כדי לחסוך כספים?
מיכה אבני
המידע של משרד החוץ הוא לא מונח על שולחני בצורה מסודרת ומספקת כדי לבנות את הדבר הזה.
היו"ר סתיו שפיר
כי משרד החוץ לא משתף איתכם פעולה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
איתם?
ארתור קול
המידע של משרד החוץ היה חשוף ושקוף לחלוטין למשרד לעניינים אסטרטגיים. אני מניח שבדרך עקיפה - - -
מיכה אבני
אז אני - - -
היו"ר סתיו שפיר
רגע, אבל תקשיבו עד הסוף.
מיכה אבני
לא, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, אני לא עובד של המשרד - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
רק רגע. למשרד החוץ אמור להיות נציג בוועדת ההיגוי של הפרויקט וכל דבר שמשרד החוץ ירצה להכניס או שיהיה לו רעיון שיכול לטייב את פעילות המיזם, ודאי שהמיזם הזה אמור להיות קשור אליו. חד משמעית.
מיכה אבני
כל המיזם הזה מתנהל בשקיפות - - -
היו"ר סתיו שפיר
יש נציג של משרד החוץ?
מיכה אבני
עוד לא הגיע נציג של משרד החוץ, הגיע נציג של - - -
היו"ר סתיו שפיר
לאורך השנתיים – רגע, שנייה - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אין שנתיים, עוד אין שנתיים.
היו"ר סתיו שפיר
שנתיים, מ-2016 ל - - -
רחל אדרי
ועדת היגוי יש. אל תגידו שבוועדת היגוי אין, כי ועדת היגוי יש למיזם.
מיכה אבני
יש ועדת היגוי, ועדת ההיגוי התכנסה רק ב-2018 - - -
רחל אדרי
אז למה אין בוועדת ההיגוי ממשרד החוץ?
מיכה אבני
כי רק ב-2018 קמה הפעילות הפורמלית והיא עובדת בבניית תכניות - -
היו"ר סתיו שפיר
אמרת שהשקעתם – אבל אני מקשיבה לך, אבל למה אתה - - -
מיכה אבני
- - ומשרד ראש הממשלה והחשבים והיועצים המשפטיים וכולם מופיעים שם.
היו"ר סתיו שפיר
אבל למה אתה לא מאפשר לי רגע לשאול? סליחה. הצגת את עצמך לא כאיש פוליטי, אני רגע מנסה לשאול אותך שאלה. עשרה מיליון שקלים אמרת שהשקעת במיפוי, אתה אמרת את זה עכשיו, אני עונה לשאלה שלך.
מיכה אבני
במיפוי ובניית תשתיות.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא מכספי מדינה. הוא בכלל לא חייב לענות לך על זה, דרך אגב. זה לא כסף של המדינה.
מיכה אבני
אני בא לפה וברוח השקיפות אני מצרף אותך לדברים, אני מזמין אותך לבוא לבקר, אני הופתעתי שלא עשית את זה קודם.
היו"ר סתיו שפיר
מיכה, זה לא הגיוני שאתה חוזר על זה כמה פעמים, מאחר שאני מזמנת לפה את המשרד לנושאים אסטרטגיים והם יכולים לבחור את מי הם מביאים. אתם מיזם משותף שהוקם בהחלטת ממשלה, כדי לעבוד עם הממשלה - - -
מיכה אבני
אני לא יודע, אם אני מתעניין במשהו אני הולך לשם לבדוק. אני שואל, אני מתקשר בעצמי, כך אני רואה את הדברים.
היו"ר סתיו שפיר
בסדר, אז תודה, קיבלתי את הביקורת, תודה. בעשרה מיליון השקלים האלה ועם ועדת ההיגוי שלכם, האם התייעצתם עם משרד החוץ כדי לקבל מהם מידע?
מיכה אבני
אני לא התייעצתי עם משרד החוץ בחו"ל, אנחנו ב - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הוא בכלל לא היה אז בחברה. אני חוזר ומסביר את זה, המשרד התקשר, הממשלה התקשרה עם עמותה קיימת שהייתה קיימת גם קודם לכן מספר שנים והיו לה פעולות מחקריות בתחום המאבק בחרם. זה המצב. העשרה מיליון שקלים האלה זה לא כספי מדינה, הם הוצאו עוד לפני שהממשלה יזמה את השותפות - - -
היו"ר סתיו שפיר
היה להם מצ'ינג. היוזמה הייתה ב-2016.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אחרי שהממשלה יזמה את השותפות היא הסתכלה על השוק - - -
היו"ר סתיו שפיר
לא נכון, לא נכון. היוזמה הייתה ב-2016 והשותפות החלה ב-2018 - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אבל את לא תגידי לי מה עשיתי.
היו"ר סתיו שפיר
אני אגיד כי יש החלטת ממשלה בעניין.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
נכון, נכון, נכון. כי מרגע - - -
היו"ר סתיו שפיר
והמיזם הוקם ב-2016, אז מ-2016 עד 2018, שזה כסף שאנחנו יודעים - - -
מיכה אבני
לא, אבל את מתארת לא נכון את המצב.
היו"ר סתיו שפיר
שנייה, שאנחנו יודעים – אני גם יכולה לדבר חזק כמו גלעד. שנייה.
מיכה אבני
אני גם יכול, אבל את מדברת עובדתית לא נכון.
היו"ר סתיו שפיר
ב-2016 - - -
מיכה אבני
כשאת באה להתווכח פוליטית זה אחרת - -
היו"ר סתיו שפיר
מיכה, לא, אתה מתנהג בצורה – אתה מתנהג כרגע - - -
מיכה אבני
אבל כשאת באה לדבר על משהו פרטי אז את צריכה לדבר בעובדות וביושר.
היו"ר סתיו שפיר
תודה שוב על הביקורת. עכשיו אני אחזור על המספרים. המיזם הוקם בהחלטת ממשלה ב-2016 - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, הוא לא קם.
מיכה אבני
לא, הייתה החלטת ממשלה ב-2016 והוא הוקם רק בסוף 2017.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הייתה החלטה והוא לא קם. מה, לא יכול לקרות?
מיכה אבני
אמרתי את זה שלוש פעמים.
היו"ר סתיו שפיר
הייתה החלטת ממשלה - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
והוא לא קם.
היו"ר סתיו שפיר
הייתה החלטת ממשלה ב-2016.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
יכול להיות והוא לא קם.
היו"ר סתיו שפיר
אתם התחלתם לגייס תרומות באיזה שנה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הוא לא היה שם אז בכלל.
היו"ר סתיו שפיר
אני שואלת את מיכה, באיזה שנה התחיל 'קלע שלמה' לגייס תרומות?
מיכה אבני
אני מסביר לך בפעם הרביעית - - -
היו"ר סתיו שפיר
באיזה שנה התחיל 'קלע שלמה' – כנראה שאני איטית הבנה - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אבל הוא לא קשור ל'קלע שלמה', אלוהים.
מיכה אבני
בפעם הרביעית אני מסביר לך - - -
היו"ר סתיו שפיר
באיזה שנה המיזם התחיל לגייס תרומות?
מיכה אבני
בואי נגדיר את המילה מיזם. החל"צ נכנס למיזם משותף עם המדינה בסוף 2017.
היו"ר סתיו שפיר
הבנתי. מתי הוא התחיל - - -
מיכה אבני
ועל כן כסף שהוא גייס לפני זה לא היה קשור בכלל לשיתוף פעולה עם המדינה.
היו"ר סתיו שפיר
אבל הוא הוקם כדי לשתף פעולה עם המדינה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, הוא לא קם כדי - זה בדיוק, אמרתי לך, את לא מקשיבה.
מיכה אבני
לא, הוא קם כדי להילחם בתופעת הדה לגיטימציה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הוא קם בלי קשר. כשהוא קם עוד לא היה לי את הרעיון הזה בכלל, אוקיי? זה קם הרבה לפניי.
היו"ר סתיו שפיר
אוקיי, אז הוקם ארגון שלא קשור לאותה החלטת ממשלה ב-2016.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
בדיוק.
היו"ר סתיו שפיר
ב-2016 החלטתם לשתף פעולה עם אותו ארגון ספציפי, על אף שלא היה לו מינהל תקין.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, לא החלטנו.
היו"ר סתיו שפיר
אז אני באמת לא מבינה פה משהו. במה עסק החל"צ בין 2016 - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הוא לא עסק, הוא לא היה קיים.
היו"ר סתיו שפיר
הוא היה קיים.
רחל אדרי
העמותה הייתה קיימת, החל"צ לא היה קיים. העמותה, 'קלע שלמה', הייתה קיימת ב-2016, החל"צ קם אחרי החלטת הממשלה ועכשיו שיניתם את שמו, נכון?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא.
רחל אדרי
מה לא? מה לא? היו"ר אומר כן.
היו"ר סתיו שפיר
הוא אומר כן, אתה אומר לא, תסבירו לנו.
רחל אדרי
זה לא כל כך מסובך.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
נכון, זה באמת לא מסובך.
מיכה אבני
זה לא מסובך, זה רק המילה של מיזם משותף שמסבך את הדברים.
היו"ר סתיו שפיר
לא, ממש לא מסובך. החל"צ/העמותה, במה הם עסקו?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
את רוצה אג'נדה משפטית - - -
היו"ר סתיו שפיר
במה העמותה עסקה לפני שהיא התקשרה עם הממשלה?
רחל אדרי
בכלום. היא לא עסקה בכלום.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
סליחה?
רחל אדרי
העמותה הקודמת לא עסקה בכלום.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מה תפקידך, אגב? אני לא מכיר.
היו"ר סתיו שפיר
רחלי אדרי, מנכ"לית התנועה לחופש המידע.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
למה את חושבת שהיא לא עסקה בכלום?
רחל אדרי
כי הסתכלתי על הדוחות הכספיים שלה ועל הפעילות שלה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אז היא כן עסקה ולא בכלום, היא עסקה במחקרים בנוגע ל-BDS.
רחל אדרי
כמה זמן היא הייתה קיימת? לא היו לה דוחות כספיים.
מיכה אבני
כל הדבר הזה שקוף לכם, ברשם העמותות, הכול פתוח, הדוחות שם.
היו"ר סתיו שפיר
בואי נפתח את זה רגע.
רחל אדרי
כן, יש לנו את התיק.
היו"ר סתיו שפיר
רחלי תפתח שנייה את התיק של העמותה. בינתיים אני אקרא את סעיף 11 - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אבל זו עמותה פרטית, את מבינה, כן? זה לא קשור אליי.
היו"ר סתיו שפיר
עמותה זה לא דבר פרטי.
רחל אדרי
עמותה היא לא גוף פרטי, כבוד השר.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
היא לא קשורה למשרד הממשלתי שלי.
רחל אדרי
בסדר, אבל היא לא גוף פרטי - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הרגע שבו המשרד חתם הסכם התקשרות איתה זה מאי 18'. עד מאי 18' היא עמותה כמו כל עמותה במדינת ישראל.
היו"ר סתיו שפיר
שלא היה לה קשר למשרד.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
היה לה קשר כמו שיש לעוד עמותות שנוכחות פה בחדר.
היו"ר סתיו שפיר
היה לה קשר או לא היה לה קשר?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
היה לה קשר, אני מסביר, כיוון שתפקידנו, שאת מתכחשת אליו, הוא להוביל, לתאם ולתכלל בין כל השחקנים במאבק בחרם, היה לה קשר ותרומה.
היו"ר סתיו שפיר
די, תפסיק לצעוק עליי. ברצינות.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני לא צועק עלייך. היה לה קשר ותרומה למאבק בחרם באמצעות - - -
היו"ר סתיו שפיר
מה היא עשתה במאבק בחרם?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
היא עשתה דברים חשובים, מחקריים - -
היו"ר סתיו שפיר
מה? מה היא עשתה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
- - במאבק בחרם.
היו"ר סתיו שפיר
איפה זה מופיע?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא יודע, היא עמותה. מה, תשאלי אותה, תזמיני אותה.
היו"ר סתיו שפיר
אוקיי.
מיכה אבני
יש לה דוח והכול כתוב שם.
רחל אדרי
אבל רגע, סליחה, מי שפה הוא לא?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הוא לא היה אז - - -
מיכה אבני
אבל אני אומר לכם - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אני אסביר. במאי 18' - - -
היו"ר סתיו שפיר
מי היה מנכ"ל העמותה קודם?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הוא לא מנכ"ל העמותה.
מיכה אבני
אני יושב ראש שם.
היו"ר סתיו שפיר
יו"ר העמותה, מי היה יו"ר העמותה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
במאי 18' אנחנו חתמנו הסכם במסגרת החלטת הממשלה כדי לייצר את המיזם המשותף הזה. המיזם המשותף, מכוחו צריכים לקום שני גופים. דרך אגב, העברנו לוועדה אתמול את חוזה ההתקשרות בין המדינה לבין העמותה, לבין – לא יודע, זו חברה לתועלת הציבור, לבין 'קונצרט', שבו כתוב שהמדינה צריכה להקים ועדת היגוי, מי הנציגים בוועדת ההיגוי וכו'. במסגרת אותה הקמה של ועדת היגוי ואיוש הדירקטוריון שם נעשו שינויים. מיכה הוא תוצר של אחד מהשינויים הללו בדירקטוריון של אותה עמותה שאנחנו התקשרנו איתה. לכן הפעולות שלה אחורה, הן לא היו בפיקוח, השגחה או שום דבר אחר, או כסף שיצא ממדינת ישראל. זה המצב.
רחל אדרי
זה אני מסכימה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה הכול.
היו"ר סתיו שפיר
אני רגע קוראת משהו מתוך הדוח שאתם שלחתם לי אתמול, סעיף 11: 'כפי שנקבע בהחלטת הממשלה, כל פעילותה של החל"צ לביצוע המיזם לפני חתימת ההסכם וכניסתה - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
יש לי שאלה. אל תתעצבני.
היו"ר סתיו שפיר
אבל אני באמצע משפט.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, אני פשוט בשלוש אהיה חייב לעזוב.
היו"ר סתיו שפיר
אני מקווה שנסיים בשלוש.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
גם אם לא, כי שעתיים - - -
היו"ר סתיו שפיר
בסדר גמור, אז בוא נפסיק לברבר על פוליטיקה ולדבר רגע על הנתונים. אתם כתבתם: 'תוך המתנה לסיום הליכי המדינה לאישור ההתקשרות החלה החל"צ לפעול ברוח המשימה בתחום המידע והמחקר', ואני שואלת מהי רוח המשימה, מה עשתה החל"צ בין 2016 ל-2018? היא קיבלה בסוף אישור להתקשר עם הממשלה על אף שאין לה אישור מינהל תקין, בניגוד לגורמים אחרים שמתקשרים עם הממשלה, ואני שואלת מה קרה בין 2016 ל-2018? בסוף הממשלה תעשה מצ'ינג - - -
מיכה אבני
אני אמרתי לך את זה ארבע פעמים, עכשיו הפעם החמישית, היא התעסקה במחקר, באיסוף נתונים ובמיפוי התופעה, כדי לבנות את התשתית לתכנית רב שנתית.
היו"ר סתיו שפיר
כלומר היא כן כבר עבדה בנושא ולשם כך היא קיבלה את העשרה מיליון שקלים - - -
מיכה אבני
כן, ויש לה דוח כספי והוא - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, היא לא קיבלה שום עשרה מיליון, היא לא קיבלה שקל באותם ימים.
היו"ר סתיו שפיר
אבל זה מה שאמר מיכה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אבל לא מהמדינה.
היו"ר סתיו שפיר
מתרומות.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה לא מהמדינה.
מיכה אבני
לא מהמדינה, מתורמים שצריך להגיד להם תודה שהם תומכים בנו ועוזרים לנו.
היו"ר סתיו שפיר
באמת תודה ענקית. אז עשרה מיליון שקל היא קיבלה, איפה מופיע – המחקר שהיא עשתה היה לקראת הפעולה עם הממשלה, לשיתוף פעולה עם הממשלה.
מיכה אבני
לא, מחקר כדי להתמודד עם תופעת הדה לגיטימציה.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, לא לקראת, בלי קשר.
היו"ר סתיו שפיר
בלי קשר בכלל?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
המדינה לא שמה בזה כסף והמדינה לא פיקחה על זה ולא שום דבר.
היו"ר סתיו שפיר
אז בשביל מה היא הוקמה? גם המיליון וחצי זה לא בשביל זה?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה מאז מאי, זה בחודשים האחרונים.
היו"ר סתיו שפיר
אוקיי. בין שני התורמים - - -
רחל אדרי
מי שייסד את 'קלע שלמה' זה יוסי קופרווסר.
היו"ר סתיו שפיר
שהיה המנכ"ל.
רחל אדרי
הוא אינו זר למשרד כמובן.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
מה הוא היה?
היו"ר סתיו שפיר
מנכ"ל המשרד.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
ומה עוד הוא היה? לא, כדאי לדעת, לא להציג את זה – הוא היה ראש חטיבת המחקר של אגף המודיעין בצה"ל, למיטב זיכרוני.
רחל אדרי
אתה רואה? לא ידעתי.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
כדאי לדעת. לא לקחנו, חס וחלילה, איזה ימני.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הוא היה רח"ט מחקר - - -
היו"ר סתיו שפיר
אנחנו לא מודדים הכול לפי ימין ושמאל.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
בסדר גמור. זה עלול להישמע כך.
רחל אדרי
אבל להגיד שהחברה עשתה משהו לפני כן זה לא נכון.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
לא, אגב מה שאמר עיסאווי.
רחל אדרי
שוב אני אומרת, להגיד שהחל"צ עשה משהו לפני כן זה באמת לא נכון, כי פשוט תשימו את זה על השולחן, שהגוף הוקם לשם אותה התקשרות ולא הייתה פעילות לפני כן.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
זה לא נכון. זה לא נכון.
רחל אדרי
אז אני שואלת.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
עוד פעם, אם תרצי נציג לך את זה. יכול להיות שהשינויים בשם מבלבלים, אבל הגוף הזה, העמותה הזו הייתה קיימת והייתה לה פעילות במאבק בחרם, אפילו יש בה עובדים, לדעתי סדר גודל של כמה עשרות והיא קיימת. זה גוף קיים, עם פעילות, המדינה בדקה את זה, משרד המשפטים מכיר את זה.
היו"ר סתיו שפיר
למה היא לא קיבלה מינהל תקין?
רחל אדרי
משרד המשפטים מאוד הסתייג מההתקשרות הזו.
היו"ר סתיו שפיר
אז למה היא לא קיבלה מינהל תקין?
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אז את חושבת שאנחנו פועלים בניגוד ל - - -
רחל אדרי
לא, אני אומרת שמשרד המשפטים מאוד הסתייג מההתקשרות וזו אחת הסיבות שזה גם לא מתקדם.
ליאת גלזר
זה לא נכון.
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
הנה, היועצת המשפטית של המשרד כאן, היא תגיד את עמדתה אם זה נכון או לא נכון.
היו"ר סתיו שפיר
אני רוצה לשאול על התורמים. מי התורמים המרכזיים של החל"צ?
מיכה אבני
שוב, אמרתי, בגלל שאנחנו באווירה שתוקפים אותנו - - -
היו"ר סתיו שפיר
אתם לא באווירה שתוקפים אתכם.
קריאה
לא פה, בעולם.
מיכה אבני
לא אתם, לא אתם, בעולם.
היו"ר סתיו שפיר
אז התורמים - - -
מיכה אבני
תורם יהודי או נוצרי בחוץ לארץ שתורם לפעילות כזו חושף את העסקים ואת החיים האישיים שלו להתקפות בלתי פוסקות של ה-BDS ואין תורמים בתחום הזה שרוצים להיות חשופים. לכן כספם הועבר דרך מספר קרנות שהן קרנות להעברת כספים לפעילויות פה בארץ.
היו"ר סתיו שפיר
וביניהם - - -
מיכה אבני
ועוברים דרך הקרנות האלה פעילויות בימין ופעילויות בשמאל ופעילויות במרכז - -
היו"ר סתיו שפיר
וביניהם, הקרן המרכזית - - -
מיכה אבני
- - ופעילויות רווחה ופעילות חינוך ופעילות מדעית וכל הסוגים.
היו"ר סתיו שפיר
ביניהם הקרן - - - מיכה, בשיחה, אז לפעמים מחליפים דברים ועוצרים לשנייה, כי אני שואלת עוד שאלה. הקרן המרכזית לישראל ו- one Israel fundתרמו - - -
מיכה אבני
כן, הן קרנות כאלה.
היו"ר סתיו שפיר
שהן הקרנות הגדולות של ארגון 'אם תרצו', שבית המשפט הישראלי קבע שיש לו סממנים - - -
מיכה אבני
הן קרנות מעבר של תורמים - - -
היו"ר סתיו שפיר
סממנים פשיסטים.
מיכה אבני
הן קרנות מעבר שדרכם עוברים - - -
היו"ר סתיו שפיר
סממנים פשיסטיים. בגלל זה עצרת אותי באמצע?
מיכה אבני
לא, כי הסברתי לך שהן קרנות - - -
היו"ר סתיו שפיר
אבל אני עדיין באמצע משפט.
מיכה אבני
לא, את לא באמצע משפט, את באמצע שיח פוליטי והזמנת אותי לדבר פה על משהו במהות.
היו"ר סתיו שפיר
מיכה, אתה נכנסת לוועדה הזאת, מאותה שנייה אתה מבקר אותי ואת הוועדה - - -
מיכה אבני
לא, לא, אני נכנסתי לוועדה הזו - -
היו"ר סתיו שפיר
לא נכחת פה בדיונים, אתה מבקר את הוועדה - - -
מיכה אבני
- - מאותה שנייה את מבקרת את הפעילות הציונית הטובה והחשובה שאנחנו עושים בהתנדבות.
היו"ר סתיו שפיר
לא, אני שואלת אותך שאלות. נראה לי שאתה לא מכיר אותי ולא יודע באיזו פעילות אני עוסקת וכמה אני נאבקת נגד ה-BDS. תהיה עם טיפה, טיפה, כבוד גם לוועדה ולעבודה שלה ותאפשר לי - - -
מיכה אבני
יש לי כבוד עצום לוועדה ולכל החברים פה ולכל העבודה - - -
היו"ר סתיו שפיר
אני רואה, אני רואה. ותיתן לי לשאול פה את השאלות שלי ולעשות את עבודתי. תודה. זה שאומרים על משהו שהוא דבר טוב זה לא אומר שוועדות הכנסת לא יכולות לפקח על העניין הזה. אתה יודע כמה פעמים אמרו לי בכנסת, בוועדת הכספים שנמצאת כאן, על משהו שהוא נורא נורא חשוב ואז גיליתי שזה בכלל היה דיל פוליטי של איזה פוליטיקאי קטן שהחליט להעביר למקורבים שלו כסף? זאת האחריות שלי לשאול שאלות ואתה תאפשר לי לשאול אותן, אלא אם אתה לא רוצה לענות לוועדה ואתה לא חייב להיות פה. אבל אני שואלת אותך שאלות אז תענה עליהן.
מיכה אבני
טוב, אני עונה.
היו"ר סתיו שפיר
ותתנהג בקצת כבוד לוועדה.
מיכה אבני
בכבוד גדול אני - - -
היו"ר סתיו שפיר
תודה. שתי הקרנות האלה שהן תורמות לארגון הפשיסטי 'אם תרצו' - - -
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן
אבל את מבינה, את ישר לוקחת את זה לכיוון הפוליטי, נו, מה לעשות?
היו"ר סתיו שפיר