ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/10/2018

חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 6 ) התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים