ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 19/11/2018

הפרטת תעשיות ביטחוניות; דו"ח ביקורת מיוחד 2018 - הפרטת התעשייה הצבאית לישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים