ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/10/2018

עלויות החינוך הבלתי פורמלי

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת



9
ועדת החינוך, התרבות והספורט
29/10/2018


מושב חמישי



פרוטוקול מס' 702
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ' בחשון התשע"ט (29 באוקטובר 2018), שעה 9:30
סדר היום
עלויות החינוך הבלתי פורמלי
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
מירב בן ארי
חברי הכנסת
דב חנין
מוזמנים
אירית ברוק - מנהלת המחלקה לתנועות קהילה, משרד החינוך

שנית פנחסי הראל - עו"ד, עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך

הדר אליהו - מנהלת מחלקת נוער וצעירים, מרכז השלטון המקומי

זאב גולדבלט - מנכ"ל, פורום ועדי ההורים היישוביים

שלומי קסטרו - מנכ"ל, מועצת ארגוני הילדים והנוער

נפתלי דרעי - מזכ"ל, מועצת תנועות הנוער

הילה פאר - מתאמת עם הכנסת, מועצת תנועות הנוער

דני לויט - מנהל אגף חינוך, תנועת הצופים

מיקי סשקיס - מלווה הנהגות, תנועת הצופים

לימור רובין - מנהלת מחלקת כספים, תנועת הצופים

יפעת בן משה גל - הורה לילד בצופים

רינת הררי - הורה לילד בצופים

בועז אחד העם - יו"ר, המרכז הישראלי ללימודי חירשות

ח'אלד דגש - לשכת עורכי הדין
הנהלת הוועדה
יהודית גידלי – מנהלת הוועדה
אתי דנן – סגנית מנהלת הוועדה
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת


עלויות החינוך הבלתי פורמלי
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת החינוך התרבות והספורט של הכנסת. היום 29 באוקטובר 2018, כ' בחשוון תשע"ט. נושא הישיבה: עלויות החינוך הבלתי פורמלי.

כנראה אני הפוליטיקאי האחרון שלא מסתובב במוניציפלי. נראה לי שכולם במוניציפלי, אבל בואו נראה בהמשך.

אומר מספר מילים, ונראה לאן הדיון הזה הולך.

המדינה מכירה בערך של כל החינוך הבלתי פורמלי. זה בא לידי ביטוי בתקצוב, בניהול נכון, בהעצמה של הנושא של גידול בתקציבים בשנים האחרונות, גם ברוח גבית של הוועדה. אבל בד בבד, כשדברים פורחים צצים איתם גם – אתם יודעים, אני גר במושב ויש לנו מלחמה מתמדת עם העשבייה. אתה משקה את העץ, אבל מסביבו גדלים עשבים – אני לא רוצה לומר את זה בקונוטציות של עשבים שוטים אבל מתפתח משהו, ואנחנו ערים לכך שחווית החינוך הבלתי פורמלי הופכת להיות לאט לאט חוויה רק של חלק מהעם, של חלק קטן מהעם, מהילדים, מבני הנוער, והיא חוויה יקרה.

אני מודע לכך שיש את המיזם של "חוג לכל ילד", אבל עדיין ה"סיירת מטכ"ל" של החינוך הבלתי פורמלי, תנועות הנוער וארגוני הנוער – לתנועות הנוער יש עלויות גבוהות להורים. ההורים נושאים חלק גדול, לכן מיד חיפשתי כאן את ראשי תנועות הנוער, כדי שנשמע מכל אחד מהם את אופי הפעילות ולמה, ואם כן, נצטרך לפרוץ גם את הדלת הזאת כפי שפרצנו דלתות אחרות. כמו שבשנה האחרונה זכתה הממשלה הזאת בשיתוף פעולה של ועדת החינוך, של השלטון המקומי, של שר האוצר בסבסוד הצהרונים.

אם יש הכרה בתרומה המשמעותית והחשובה של החינוך הבלתי פורמלי לעיצוב דמותו של הבוגר במערכת החינוך, כמכפיל כוח ערכי לתלמיד – אנא, המדינה פה צריכה לעשות שידוד מערכות, כדי שלפחות זה יהיה מוצר מדף נגיש.

לא ייתכן שמצד אחד אנחנו עושים הכול: משקיעים משאבים רבים, המשרד הולך בכיוון של תקצובים דיפרנציאליים בסעיפים שונים כדי לצמצם פערים, ומצד שני אנחנו לא פותחים צוהר, אלא פותחים את כל יציאות החירום להעצמת הפערים.

לכן רציתי להביא את הדיון הזה, והוא כנראה יהיה דיון ראשון, לא דיון אחד ותו לא, כי אני רוצה להביא שינוי בקטע הזה.

משרד החינוך, בבקשה. אני מבין שחגי גרוס שוב לא נמצא אתנו.
קריאה
כן, אני מבינה שלא.
היו"ר יעקב מרגי
לא נורא, אתן לו עוד הזדמנות בפעם אחרת. הפעם לא ננזוף בו. יש פתגם שאומר: "אם תעזבני יום – יומיים אעזבך". יהיו ימים שהחינוך הבלתי פורמלי יצטרך את ועדת החינוך, ואז ועדת החינוך לא תהיה זמינה: היא תהיה פעם בחוץ לארץ, היא תהיה פעם בהשתלמות, פעם כואב הגב ואחר כך כואב הראש...

בבקשה, הילה פאר, עשיתי את זה עדין, מה את רוצה?...
אירית ברוק
אגיד באופן כללי. כמובן שבשנים האחרונות לשמחתנו, החינוך הבלתי פורמלי, ובראשו תנועות הנוער, הופך להיות פופולרי במדינה ורואים יותר ילדים שמצטרפים לתנועות הנוער.

גם רואים – אני מוכרחה להגיד גם לשבח המשרד, שנותן תקציבים גדולים מאוד לתעדוף הפריפריה וגם לשבח חבריי היושבים פה מתנועות הנוער, ששמים דגש גדול מאוד על שילוב אוכלוסיות פריפריה בתוכניות מיוחדות, בהנגשה מיוחדת ובמתן חשיבה מיוחדת כיצד להגיע לילדים וכיצד להגיע להורים שלהם בדרכים שלא היו מקובלות עד השנים האחרונות בתנועות.

זאת כדי לפרוץ את המעגל שאומר: מי שהוריו הלכו לתנועת הנוער – בא לתנועת הנוער בדרך כלל באוטומט, ומי שההורים שלו לא הלכו לתנועת הנוער – החינוך התנועתי לפעמים זקוק להנגשה ולהסבר, וזה נעשה בזמן האחרון.
היו"ר יעקב מרגי
ברשותך, תסבירי לי, ממרומי גילי אני זוכר שאם הייתי צריך לשלם כסף כדי להיות אז באחת מתנועות הנוער – לא הייתי הולך לשם, כי לא הייתה יכולת להורים שלי. איך אז כן התאפשר הדבר, והיום זה עסק של עשירים?
אירית ברוק
חשבנו על זה הרבה. התחושה היא, יכול להיות שפעם כולם היו בתנועות הנוער. יש את האמירה הזאת: "כולם היו בתנועות הנוער", אבל אנחנו יודעים שהמספרים היום בתנועות הנוער הם כנראה הגדולים ביותר שהיו מאז ומתמיד במדינת ישראל.
יהודית גדלי
תני קצת מספרים. כמה היו אז? כמה יש היום?
אירית ברוק
הסיבה היא, לצערי, אני חושבת שכאשר פעם אמרו "כולם"- - -
היו"ר יעקב מרגי
כשאת אומרת כמות, כמה הם באחוזים מגודל האוכלוסייה?
אירית ברוק
אירית ברוק: אנחנו חושבים שהסיבה היא, אתם יודעים שכשפעם היו אומרים "כולם", היית מסתכל על אזור המרכז ואומר "כולם". זאת אומרת, כל מי שאתה ספרת כ"כולם" היו בתנועות. על הפריפריה פשוט לא הסתכלו.
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת איפה גרתי? גרתי בבאר שבע. אז היא הייתה הפריפריה של הפריפריה. חברים שלי היו אומרים: "באר שבע? כשיצאתי למחנה אימונים קציעות או לשבטה עברתי דרך באר שבע" ... פעם זו הייתה התגובה האוטומטית.
אירית ברוק
אני רוצה להשלים את הדברים. יש היום אוכלוסיות של פריפריות שנכנסות. הסבסוד שניתן בתקנת תנועות הנוער, שאני מבינה שאתה רוצה, אם אנחנו ממקדים את הדיון לרגע בתנועות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נעבור לחוגים, נעבור לכול. מאחר שזה החינוך הבלתי פורמלי - - -
אירית ברוק
אז נעבור על הכול.

אז הסבסוד שהמדינה נותנת לצורך השילוב של ילדי פריפריה בתנועות הנוער עומד על 13 מיליון שקלים, כשהוא מחולק בתוכו: 7 מיליון שקלים ניתנים במסגרת תוכנית "אתגרים" לסבסוד חניכים נזקקים; 4.2 מיליון שקלים לסבסוד יהודים ודרוזים, כלומר לאוכלוסייה האחרת, ועוד 1.9 מיליון שקלים תקציב ייחודי לסבסוד אתיופים.
היו"ר יעקב מרגי
כמה סך הכול תקציב תנועות הנוער? לא ארגוני הנוער.
אירית ברוק
תקציב תנועות הנוער, זה מתוך 105 מיליון שקלים.
היו"ר יעקב מרגי
כשאת אומרת: "13 מתוך 105", וזה לתעדוף פריפריה – זה עדיין זניח.
אירית ברוק
לא לתעדוף פריפריה. לסבסוד חניכים.
היו"ר יעקב מרגי
בכלל. עוד יותר.
אירית ברוק
לא. מעבר לזה הפריפריה מתועדפת בעוד מגוון של דברים. למשל: סניפים חדשים בפריפריה מתועדפים בצורה מאוד רצינית, סניפים בפריפריה בכלל מתועדפים בצורה מאוד רצינית.
היו"ר יעקב מרגי
כשאת אומרת סניפים מתועדפים, מה הכוונה?
אירית ברוק
הכוונה היא שיש סעיף ייעודי, שנותן תקציב אך ורק לסניפים בפריפריה והוא עומד על – אני לא זוכרת כמה מיליונים. נפתלי דרעי בטח זוכר.
נפתלי דרעי
בסביבות 4 מיליון שקלים.
היו"ר יעקב מרגי
לטובת מה? כשאת אומרת לי סניפים – אנחנו יודעים מהי הפעילות - - -
אירית ברוק
בתנועות הנוער יש כ-2,000 סניפים. מתוכם יש – אני לא זוכרת במדויק – כ-500 בפריפריה.
היו"ר יעקב מרגי
התקציב הזה הוא ייעודי למה?

קיבל סניף תקצוב מועדף של 3,000–4,000 שקל לסניף – למה התקציב הזה מיועד?
אירית ברוק
קודם כול, הסכומים הם גדולים יותר, אבל זה מיועד לצוות של הסניף, לסקירת רכז שבט, לפעילויות של הסניף, לטיולים של הסניף – גם אם הם חד-יומיים, לחומרים ולתוכניות.
היו"ר יעקב מרגי
בסוף בסוף, האם זה מוריד עלויות מההורים?
אירית ברוק
בוודאי, סבסוד נוסף שם. בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא חושב. לפי מה שתיארת, זה לא מוריד מההורים.
יהודית גדלי
זה מוריד מההורים.
היו"ר יעקב מרגי
אם את אומרת שזה בא כדי להעסיק את ה - - -
אירית ברוק
אתן דוגמה, נחתמה למשל אמנת תנועות הנוער, שכדי להחזיר סניף, לא משנה איפה, צריך כמה שותפים. שותף אחד הוא המדינה, שותף שני הוא התנועה.
היו"ר יעקב מרגי
רשות מקומית.
אירית ברוק
וכן כספי הורים והרשות המקומית.
היו"ר יעקב מרגי
השותף המרכזי והכבד הוא ההורים?
אירית ברוק
לא יודעת אם הוא המרכזי. תלוי בסניף.
היו"ר יעקב מרגי
בואי ואעדכן אותך אם את לא יודעת: יותר מ-65% מעלות תנועות הנוער בא ממימון ההורים.
רינת הררי
אם לא יותר.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש לא לעזור לי. בזמנכם תקבלו רשות דיבור.
אירית ברוק
כשאתה מסתכל על זה, אתה לא מסתכל דיפרנציאלית. אתה חייב להכניס את האלמנט הסוציו-אקונומי. זאת אומרת, הראייה היום בכל הגזרה, בטח במדינה אבל גם ברוב רובן של התנועות, אולי בכולן, היא אמירה שמתבוננות אחרת על המרכז ועל הפריפריה. דמי חבר באזור המרכז הם גבוהים יותר מאשר בפריפריה. האוכלוסייה האתיופית כמעט ולא משלמת. היא משלמת תשלום סמלי רק כדי לא להגיד שהיא באה ללא עלות.
היו"ר יעקב מרגי
האם זאת ההנחיה במבחני התמיכות? או שאת יודעת את זה ממה שעושות תנועות הנוער?
אירית ברוק
לא. מבחני התמיכה מכוונים לזה. זאת אומרת, בואו נגיד שיש תנועה שהיום אומרת: אני לא מעוניינת לעבוד בפריפריה, אני רוצה לעבוד בעשרה מקומות, בשלושה מחוזות אמנם, והיא תחסוך ברכבים. זאת אומרת כלכלית מאוד כדאי. היא תצא ניזוקה בתקנת תנועות הנוער בצורה ניכרת.
היו"ר יעקב מרגי
את אומרת שמבחני התמיכה נותנים תעדוף לפריפריה.
אירית ברוק
מאז דוח טרכטנברג.
היו"ר יעקב מרגי
את מדברת על הפריפריה הגיאוגרפית או גם על הפריפריה החברתית?
אירית ברוק
גם החברתית. אנחנו הולכים לפי מדד שטראוס.
היו"ר יעקב מרגי
נעזוב את תנועות הנוער. ספרי לנו על פרויקט "חוג לכל ילד".
אירית ברוק
לגבי הדברים האחרים, מאז שנת 2011 שוב רואים כניסה מסיבית לסיוע הדיפרנציאלי.

בפרויקט "חוג לכל ילד" – היום ילדים משלמים 100 שקל לשנה, זאת אומרת כ-10 שקלים לחודש. מדובר בסכום סמלי שבסמלי, רק כדי להגיד: גם אנחנו יש לנו איזושהי השתתפות.
היו"ר יעקב מרגי
ואיפה הוא מיושם?
אירית ברוק
הוא מיושם היום במחוז צפון, באוכלוסייה הערבית, באוכלוסייה החרדית ובעוטף עזה. זאת אומרת למעשה, אוכלוסיות הפריפריה של מדינת ישראל מכוסות.
באזור במרכז בכוונה המדינה אומרת
אני לא נכנסת. המדיניות היא להטות תקציבים לאוכלוסיות פריפריה על מגוון סוגיהן על מנת שיהיה די תקציב כדי לסבסד אותן בצורה משמעותית, כדי ש-100 שקלים באמת יהיו משמעותיים.
היו"ר יעקב מרגי
כמה תקציב ייעד משרד החינוך לפרויקט "חוג לכל ילד"?
אירית ברוק
התקציב הכללי – אני לא יודעת.
היו"ר יעקב מרגי
או-קיי. נשמח לקבל את זה בהמשך. את אומרת שזה בפריפריה הגיאוגרפית?
אירית ברוק
לא. גיאוגרפית וחברתית.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אם את אומרת שזה רק בעוטף עזה, בחברה הערבית ו - - -
אירית ברוק
עוטף עזה; צפון; הערבים – זה לא שייך דווקא לאזורים גיאוגרפיים אלא זה ישובי "אתגרים", אני מניחה; וחרדים זה חרדים.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, זו עדיין לא כל הפריפריה החברתית, כי שכונות חלשות לא בפנים. בתי ספר עם מדד טיפוח גבוה לא נמצאים שם.
אירית ברוק
ברור. תלוי איך בודקים. אני אומרת שיש השתדלות גדולה וההתבוננות הולכת ומוסיפה אוכלוסיות.
היו"ר יעקב מרגי
כמה תלמידים באחוזים? אם תיקחי שנתון מסוים שהוא הממוצע המרכזי לתנועות הנוער, מכיתות ה'-ו' אתם מודדים? מאיזה גיל מתחילים?
אירית ברוק
תנועות נוער: מכיתה ד' ועד כיתה י"ג.
היו"ר יעקב מרגי
כמה אחוזים של ילדים מתוך שכבת גיל מסוימת משתתפים בתנועות הנוער?
אירית ברוק
בתנועות הנוער: כ-30%. תלוי איך חותכים.

"חוג לכל ילד" – 44 מיליון.
היו"ר יעקב מרגי
זה התחיל השנה.
אירית ברוק
"חוג לכל ילד" התחיל בשנה שעברה.
היו"ר יעקב מרגי
שנה שעברה? אני חושב שהשנה.
קריאה
זו שנה שנייה.
אירית ברוק
לדעתי הוא התחיל בשנה שעברה עם אוכלוסייה מצומצמת יותר, ושוב הוא הולך ומתרחב.
היו"ר יעקב מרגי
טוב מאוד.

מה עוד יש לנו בחינוך הבלתי פורמלי? ארגוני הנוער.
אירית ברוק
בחינוך הבלתי פורמלי יש לנו קודם כול "ערי ילדים ונוער". מעבירים סכום של 11.5 מיליון שקלים ייעודיים לפעילות קיץ.
היו"ר יעקב מרגי
תסבירי לנו מה זה "ערי ילדים ונוער".
אירית ברוק
קול קורא לרשויות המקומיות לבנות פעילות נוער בקיץ, כי אנחנו יודעים שבחופשת הקיץ - - -
היו"ר יעקב מרגי
בקצרה – הילדים עסוקים, אז עשו להם... אני אומר את זה בציניות.
אירית ברוק
היות שצריך לשים דגש על העסקת הילדים אז יש תקציב ייעודי, שגם הוא מוטה דיפרנציאלית סוציו-אקונומית.
רינת הררי
- - -
אירית ברוק
תתקני אותי אחר כך, או את רוצה להעיר?
רינת הררי
לא. חזרתי בי כי זה לא מנומס.
היו"ר יעקב מרגי
היא חסכה לי את ההערה.
אירית ברוק
שוב, זה מה שידוע לי בנושא הזה.
היו"ר יעקב מרגי
לא הסברת מה זה "ערי ילדים ונוער". מה היא הפעילות?
אירית ברוק
הפעילות של "ערי ילדים ונוער" זו תמיכה ברשויות המקומיות - -
היו"ר יעקב מרגי
לעשות מה?
שנית הראל
אירועים בקיץ.
אירית ברוק
- - לעשות פעילויות קיץ ואירועים על מנת לתגבר את פעילות הקיץ של הרשויות המקומיות, שממילא קיימת כמובן. לתת לה שכבה נוספת מתוך הבנה שהפעילות - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא מדובר באירועי תרבות בקיץ? לא מופעי קיץ – כי זה ממילא מתוקצב ממשרדים אחרים.
אירית ברוק
לא, לא מה שמתוקצב ממשרדים אחרים. פעילות חינוכית.
היו"ר יעקב מרגי
בנוסף לבתי ספר של החופש הגדול?
אירית ברוק
בנוסף. והשכבה הנוספת היא כמובן בתי הספר של החופש הגדול, שזו פעילות גדולה.
היו"ר יעקב מרגי
11 מיליון שקלים – תחלקי אותם לכלל הרשויות, זה לא הרבה – אבל בסדר, זה גם טוב.
אירית ברוק
"נוער בוחר ערך כדרך" – פעילות נוער ברשות בכלל – 6 מיליון שקלים במהלך כל השנה, שבזה הדר אליהו תדע להגיד טוב יותר ממני, אבל זה גם דיפרנציאלי.

20 מיליון שקלים – סבסוד של מינהל חברה ונוער למנהל יחידת הנוער, שזה תקצוב שעלה עם השנים – גם מוטה דיפרנציאלית.

כמובן, גולת הכותרת היא "בית הספר של הקיץ".
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי, בשנים הראשונות, כשהיה לנו עניין שרשויות מקומיות יקימו את המחלקות האלה ויאיישו את המשרות, היה חשוב לציין את זה. עכשיו, גמרנו, זה "בילט אין" בתקציב. זה צריך להיות חובה בתקציב. כשאתם מציינים את זה, זה נראה כאילו – אנחנו כבר התרגלנו לזה.
שנית פנחסי הראל
לא, אבל מה שהיא אומרת הוא שההשתתפות ברשויות הנמוכות היא 90%.
היו"ר יעקב מרגי
כן, אנחנו מודעים לזה.
אירית ברוק
זאת אומרת, התקציבים הולכים ומוטים לפריפריה, על פי המדיניות.
היו"ר יעקב מרגי
באחוזים, כמה רשויות מקומיות כבר איישו את זה?
אירית ברוק
את מנהל יחידת הנוער? אצטרך לברר.
הדר אליהו
243 כמדומני.
היו"ר יעקב מרגי
ובאחוזים?
הדר אליהו
90% בערך.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבין שבודדים עדיין לא איישו.
הדר אליהו
כן, וזה גם בשל בעיות נקודתיות, בשל מעבר בין מנהלים, לא בגלל איזו סיבה.
היו"ר יעקב מרגי
או-קיי.
אירית ברוק
אני חושבת שגולת הכותרת היא "בית הספר של הקיץ", שמדובר ב-300 שקלים מכספי הורים לשלושה שבועות, 100 שקלים לשבוע. דובר בזה הרבה, שזה חוסך עלויות כבדות מאוד.
היו"ר יעקב מרגי
ארגוני הנוער – תסבירי לנו, אנשים לא יודעים פה מה ההבדל בין תנועות מחוץ, מועדון סגור ומועדון פתוח, מה הבדל בין ארגון נוער לתנועת נוער.
אירית ברוק
בענייני המועדון הסגור, אני חושבת שבשנה הבאה תהיה לנו בשורה בשבילך. יש תנועות מועמדות שמבקשות להתקבל כתנועות נוער, והן נבדקות, אז עניין המועדון סגור הוא - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא צריך להיפתח קצת.
אירית ברוק
מי שעומד בדרישות נכנס.
היו"ר יעקב מרגי
מאפשרים לו לעמוד בדרישות. היו שנים שלא אפשרו לאף אחד לעמוד בדרישות.
אירית ברוק
אני לא חושבת כך.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר.
אירית ברוק
ההבדל בין תנועות נוער לארגוני נוער נעוץ בשלושה דברים.
היו"ר יעקב מרגי
אם את אומרת כך, זו כבר חצי תשובה למה שאתם צריכים לתת לנו על בני המושבים.
אירית ברוק
תשובה מלאה תקבלו. למה חצי? אדוני היושב-ראש לימד אותי שעדיף לא לבוא עם חצאי תשובות.
היו"ר יעקב מרגי
לא באתי עם הצעה. על הדרך אני מבין שיש פה איזה צוהר.
אירית ברוק
אם אתה כבר שואל – בני המושבים לא הגיעו אליי בכלל. הם לא הגישו בקשת תמיכה.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, כי הם טוענים לעצמם שהם תנועת נוער. על זה הוויכוח.
אירית ברוק
אבל בן אדם יכול לטעון לעצמו.
היו"ר יעקב מרגי
היועצת המשפטית, שנית פנחסי הראל, אני מבין את הקו שלך.
שנית פנחסי הראל
לא רק רציתי לומר שזה יופי שהם מתכתבים משפטית, אבל להיפגש עם הגורם המקצועי, שהוא הדבר החשוב – זה לא קרה.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי, 80% מהסכסוכים באזור שלנו הם על הזהות: על ההגדרה העצמית ועל הזהות העצמית.
אירית ברוק
עם הגדרה עצמית אין בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
תנועת הנוער, אם הבנת, הם קודם כל תנועת נוער שהתאחדה, ומשרד החינוך הסכים לכך. עכשיו אני עושה דיון פילוסופי ולא דיון משפטי.
שנית פנחסי הראל
זה לא נכון.
היו"ר יעקב מרגי
זה הדיון שלהם, והוא לא הדיון הזה. לכן הם לא פנו עדיין לגורמים המקצועיים.
אירית ברוק
כשייפנו – ייבדקו.
אורח >> שנית פנחסי הראל
דבר ראשון שעושים כשרוצים להצטרף הוא לבוא לגורם המקצועי ולדבר ולהבין.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, אני מקווה שהם יסתדרו ביניהם עוד לפני כן.
שנית הראל
במקום זה הם מתכתבים.
אירית ברוק
רק אומר, לעניין ההגדרה העצמית – הגדרה עצמית היא פתוחה לגמרי. אתן דוגמה את "כנפיים של קרמבו", שקוראים לעצמם תנועת נוער מהיום הראשון, כשהם עוד היו מספר מצומצם מאוד של ילדים שלא מתקרב לא לתנועה ולא לארגון או לשום דבר שאפשר לתמוך בו. או-קיי?
היו"ר יעקב מרגי
אבל שיעז מישהו להגיד להם: "למה אתם קוראים לעצמכם תנועת נוער".
אירית ברוק
לא. לא. לא. הם קוראים לעצמם תנועת נוער, ואין עם זה שום בעיה. זה כבר שנים ככה.
היו"ר יעקב מרגי
הם סטטוטורית לא תנועת נוער?
אירית ברוק
לא.
שנית פנחסי הראל
אבל עכשיו הם הגישו בקשה למועמדות, נפגשו עם אירית ברוק ועשו כל מה שצריך לעשות.
אירית ברוק
הם עשו דרך ארוכה גם. הם משלימים את מה שהם צריך להשלים, ובעזרת השם.
היו"ר יעקב מרגי
טוב. תסבירי לנו את ההבדלים בין תנועות נוער לארגוני נוער.
אירית ברוק
ההבדלים בין תנועת נוער וארגון נוער: יש שלושה הבדלים אידאולוגיים ראשיים והבדלים בתנאיי הסף, חלקם נגזרים מהם וחלקם לא נגזרים מהם.
היו"ר יעקב מרגי
אצלי לא הכול מתבטא בתנאיי סף ובמבחני תמיכה, עזבי אותי מההגדרות, הרי מבחני התמיכה הם פועל יוצא. מה הם ההבדלים במהות שלהם?
אירית ברוק
יש שלושה הבדלים מהותיים: ההבדל הגדול הראשון הוא הסיפור של "נוער מחנך נוער". המתודה של תנועות הנוער, הייחודית למדינת ישראל, היא "נוער מחנך נוער". כהורה, כשאתה שולח את הילדים לתנועת הנוער, אתה צריך לצפות שהמדריך הוא ילד בכיתה י"א-י"ב, בדרך כלל אפילו בי"א. י'–י"א–י"ב אלה סד"כ (סדר כוחות) המדריכים, והם מדריכים ילדים צעירים מהם בגילאי ד'–ה'–ו' על כל המשתמע מכך.

בארגוני הנוער המדריכים הם מבוגרים. זאת אומרת, תקנת ארגוני הנוער נכתבה על מנת לאפשר מצב של חינוך בלתי פורמלי, שבו מבוגרים מחנכים נוער. זה יושב על תפיסה עמוקה שאומרת שהאידאולוגיה של תנועות הנוער היא שנוער מחנך נוער כי תפיסת המרד שלטת. מה זה אומר? אנחנו באנו להתבונן פה על המציאות, אתם המבוגרים עשיתם אולי דברים נחמדים – זה בתנועות הנוער הנחמדות – אבל כך וכך דברים שעשיתם הם לא מוצלחים, ואנחנו באנו לכאן לתקן אדם ולתקן עולם.
היו"ר יעקב מרגי
לא צריך את תנועות הנוער. בסוף הם מתחתנים ושמים לך את זה בפנים על השולחן.
אירית ברוק
אז תנועת הנוער מעודדות את זה שישימו לך את זה על השולחן, אבל גם יפעלו לתיקון.

ארגוני הנוער מיועדים לאוכלוסיות יותר מסורתיות, שאומרות: אנחנו יושבים על כתפי גדולים מאתנו. זאת אומרת, מה שעשו הדורות לפנינו – עשו נפלא, ואנחנו באו להוסיף את תרומתנו הצנועה או הלא צנועה בכיוון שמורשת הורינו לקחה אותנו אליו. באמת אנחנו רואים שבארגוני הנוער מצליחים להתכנס ארגונים חרדיים וערביים שזוהי תפיסת עולמם מקדמת דנא.
היו"ר יעקב מרגי
כמה ארגוני נוער יש?
אירית ברוק
רגע, זה הבדל אחד. שנייה. סבלנות.
היו"ר יעקב מרגי
ברגע שאמרת: חרדים וערבים רציתי לתת את הנתון, כי זה לא רק חרדים וערבים –זה הפך להיות כמעט כל השדרה.
אירית ברוק
יש 19 ארגוני נוער. מתוכם, ששה ארגונים חרדיים, אם אני לא טועה, מהזיכרון, ארגונים ערביים – עוד ארבעה. כעשרה ארגונים ערביים ועוד תשעה ארגוניים יהודיים.

מבחינת הכמויות, כ-80% מהתקנה היא עם חניכים ערביים וחרדיים ויתר ה-20% היא בארגונים שהם באוכלוסיות לא מסורתיות, בואו נקרא לזה ככה. אז זו הנקודה הראשונה.
היו"ר יעקב מרגי
עוד נתון, כמה בני נוער חברים בארגוני הנוער?
אירית ברוק
בארגוני הנוער נמנו 197,000 בני נוער ב-2018.
היו"ר יעקב מרגי
ובתנועות הנוער? במספרים ולא באחוזים.
אירית ברוק
בתנועות הנוער ההערכה שלנו היא שיש כ-340,000–350,000 חניכים. כשמשווים את המספרים צריך לזכור שהם נספרים בשתי שיטות מדידה או בשני סרגלים אחרים, ואם היינו משיתים את אותו סרגל היו לנו מספרים שונים. זאת אומרת, הפרופורציה הייתה שונה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מה הסרגלים השונים?
אירית ברוק
הגודל של תנועות הנוער נאמד לפי אומדן תנועות נוער שנעשה על ידי הראמ"ה (רשות ארצית למדידה והערכה), שהוא סרגל מאוד קשוח, פלוס הערכה שלנו משנת 2016. זאת אומרת, הפעם האחרונה שנעשה אומדן הייתה ב-2014–2015, ומאז המספרים הם הערכה שלנו תוספתית על פי נתונים שאנחנו רואים בשטח.

גודל ארגוני הנוער הוא על סמך דיווח שנבדק אצלנו מול המיקוד. גם שם עובדים על הכנסת אומדן, אבל הוא עדיין לא נכנס.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גברתי הייתה בהבדלים, וסקרה את ההבדל הראשון.
היו"ר יעקב מרגי
אני הפסקתי אותה.
אירית ברוק
כן. היושב-ראש מאתגר את הקשב שלי.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני ממהר לאתגר את הקשב שלי ואת הריכוז שלי.
אירית ברוק
זה בסדר. אני מוכרחה להגיד שאני מאוד מאוד מעריכה את העזרה של הוועדה. אני יודעת כמה אתם בגב של החינוך הבלתי פורמלי, בבדיחות הדעת כמובן...

הדבר השני הוא הסיפור של המקצועיות. בגלל הסיבה הראשונה, ארגוני הנוער מסוגלים לתת חינוך מקצועי ותנועות הנוער מסוגלות לתת חינוך שאנחנו קוראים לו "חינוך כּוּלִי". כלומר, תנועות הנוער, כדרכם של ילדים מחנכים ילדים, נוער מחנך ילדים, ייגעו במגוון נושאים שקיים: מעגל השנה; תיקון עולם; פערים בחברה; כלכלה; שילוב ילדים עם מוגבלויות; דאגה לבעלי חיים – יש פעולות על זה. כל מה שרק רוצים מעולמם של הילדים, גם מה שחשב עליו המטה וגם מה שלא חשב עליו המטה, אלא בא באותו הרגע מאוכלוסיית הילדים – זה מה שתנועות הנוער ייגעו בו, אבל הם ייגעו בו בעומק שנוער מסוגל לגעת בו: גם אם הוא הכין את עצמו בבית; גם אם הוא קרא בוויקיפדיה; גם אם הוא השתמש בכל המערכים שהתנועות עשו.
היו"ר יעקב מרגי
הוא יביא משלו.
אירית ברוק
הוא יביא ממה שהתנועה הביאה לו ומה ששלו, אבל מה שמוגבל להכנה שהיא מצומצמת. המדריך בתנועות הנוער מכיר, הוא יושב לילות כימים, אבל זה לא ישווה למה שבעל מקצוע יכול להביא.

בארגוני הנוער, אני אקח למשל את מד"א כדוגמה טובה או את הקונספט של חוגי סיור. יש מבוגרים שזאת עבודתם, זאת ההתמחות שלהם והם מנחילים אותה לצעירים.
היו"ר יעקב מרגי
הוועדה סיירה באחת הגיחות באחד המקומות שלהם, והיינו נוכחים בקבוצת דיון שעשו ארגוני הנוער הדרוזיים, הערביים, הישראליים, דתיים וחילוניים במעגל אחד גדול, והציפו סוגיות שהחברה הישראלית מעודדת אותן.
אירית ברוק
זה משהו אחר. זאת אומרת בדיון כזה בוודאי שהנוער הוא נוער הוא נוער.
היו"ר יעקב מרגי
אבל המובילים הם מדריכים בוגרים.
אירית ברוק
זה גם בסדר, אבל אני אומרת שבפעילות השגרתית, למשל בפעילות השגרתית של מד"א יש שלבים של החייאה כזאת ואחרת והכנסת מחטים מפה וטיפול על האמבולנסים ככה, ואלה שלבים מאוד מאוד מקצועיים שמונחלים על ידי אנשי מקצוע. זאת אומרת, לא יעלה על הדעת לשלוח ילד בכיתה י"א - - -
היו"ר יעקב מרגי
הבאת דוגמה קיצונית.
אירית ברוק
הדוגמה קיצונית, אבל זה הקונספט – לזה זה מיועד.

אנחנו רואים למשל יתרון גדול של ארגוני הנוער לפעמים בחירום, שאפשר לקחת מדריכים בוגרים שלא זקוקים לאישורי הורים ולעשות איתם דברים שאתה לא יכול לעשות עם חבר'ה צעירים יותר שזקוקים לאישורי הורים. אז זה הקו השני.

הדבר השלישי הוא הגשמה. תנועות הנוער בהגדרתן מחויבות לחנך להגשמה וגם להראות בפועל שהן מגשימות. זאת אומרת, כל חניכי תנועות הנוער הולכים לצבא כצעד ראשון - - -
היו"ר יעקב מרגי
הן נמדדות?
אירית ברוק
הן נמדדות. יש לנו אחוזים מהצבא. אנחנו יודעים ש-97% או 98% מהם הולכים לצבא. אלה מספרים יפים.
היו"ר יעקב מרגי
אבל זה דיווח שהחיילים מדווחים, שהם היו - - -
אירית ברוק
זה דיווח של משרד הביטחון.
היו"ר יעקב מרגי
דורש. שואל.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מהו המבחן להגשמה עבורכם? זה שירות צבאי?
אירית ברוק
המבחן להגשמה הוא חינוך לשירות צבאי או חינוך לשירות אזרחי או לשירות לאומי או חינוך להתנדבות, י"ג ממוסדת, למשל כמו שקורה היום בחברה בהיכלי ענ"ג (ארגון נשות גור).
היו"ר יעקב מרגי
שי"ן-שי"נים?
אירית ברוק
לא רק שי"ן-שי"נים. אם תנועה חרדית מראה שיש לה מערך מתנדבות של י"ג מסודר ושיטתי שפועל 40 שעות בשבוע כמו שי"ן-שי"ן – זה גם מקובל מבחינתנו, כדי לא לצמצם אוכלוסיות.
היו"ר יעקב מרגי
כשאת אמרת: "נמדדות", האם משרד החינוך דורש את הדיווח הזה מתנועות הנוער?
אירית ברוק
בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
כי אמרת לי ישר: "הצבא".
אירית ברוק
לא. אנחנו מדברים על משרד החינוך, וזה הפועל היוצא. תראה, היינו בבעיה אם היו מגישים לנו תוכניות הכנה לצה"ל והיינו רואים שרק 50% הולכים לצבא, אז כל התוכניות שלנו לא היו, עפעס, מי יודע מה.

אבל יש פה דיווח משני צדדים. מצד אחד, מוגשות פה פניות והן מאוד מרשימות וגם הולכים בפועל לראות את הדברים האלה קורים בשטח. זאת אומרת, שיש ההכנה לצה"ל. רוב התנועות הן ציוניות, וגם מי שלא ציונית פועלת בתחומים שלה מאוד קשה, גם לפעמים תוך יצירת "סטייטמנט" באוכלוסייה שלה ויצירת דברים חדשים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. נעשה הפסקה כאן, וניתן לאחרים.
אירית ברוק
מצד שני, בארגוני הנוער לעומת זאת לא נדרשים להגשמה בכלל. זאת אומרת העניין של ההגשמה גם לא נבדק וגם המדינה אומרת שהיא תומכת ללא הרכיב הזה של ההגשמה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה. גברתי תוכל להעביר לנו לוועדה – כפי שאמר היושב-ראש, זה לא מוקד הדיון הזה, אבל נשמח להכיר את מבחני התמיכה של התנועות ושל הארגונים בצורה מסודרת. תודה גברתי, ואני אשמח שתעבירו לי.
יהודית גדלי
כן. כן. רשמתי.
היו"ר יעקב מרגי
בגדול, הם מפורסמים?
אירית ברוק
בוודאי. הם מפורסמים ברשומות המדינה.
היו"ר יעקב מרגי
שלטון מקומי, יש שלושה שותפים באדם. בדקתי בדוחות – בדרך כלל שלושת השותפים באדם הם אביו, אמו והקדוש ברוך הוא – למי שעדיין מאמין - -
הדר אליהו
אמת.
היו"ר יעקב מרגי
- - אם לא יחשדו בי בהדתה – ובתנועות הנוער ראיתי בדוחות מה זה שלושה שותפים, שכשיש שותף מרכזי, והוא ההורים, שמיד נשמע אותם. השלטון המקומי הוא שותף, ועם משרד החינוך זה ארבעה שותפים. דברי אתנו בכלל על החינוך הבלתי פורמלי, בבקשה.
הדר אליהו
אני מבקשת לברך ולהתייחס מהמיקרו אל המקרו, כי אני חושבת שמה שאמרת בתחילת הדיון, זו מבחינתי האמירה הכי משמחת, שהדיון הזה, כפי הנראה, יהיה הדיון הראשון.

מרכז השלטון המקומי שם לעצמו כאחת מהמטרות המרכזיות לקדם את תחום החינוך הבלתי פורמלי בכל מיני דרכים, ואחת מהן היא כל נושא התקצוב. אז קודם כול אני שמחה מאוד שתהיה לנו ההזדמנות גם ללמוד וגם לקדם דברים באמצעות הוועדה.

אחד הנושאים שאנחנו חייבים לדון בהם הוא קודם כל מהו חינוך בלתי פורמלי. אני בטוחה שאם נעשה עכשיו סבב – ותקדים שיושבים כל כך הרבה יהודים אז מספר הדעות הן לא כמספר האנשים – אנחנו נקבל עוד תשובות כפול על כפול מכל אחד מה הוא חושב: מה הוא חינוך בלתי פורמלי, מי הוא קהל היעד.

יש כאלה שיגידו שבית ספר של החופש הגדול הוא לא חינוך בלתי פורמלי ויש כאלה שיגידו שכן. אני חושבת שזוהי איזושהי הסכמה שהשולחן צריך להגיע אליה לפני שאנחנו בכלל מדברים על הדבר הזה, כי אין הסכמה.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך, אמנם אני לא משפטן, אבל אם שאלת כבר: כל מה שלא בהגדרה של חוק חינוך חובה חינם, למרות שהחינם לא מתקיים, חוק חינוך חובה. כל מה שהמערכות נותנות בתחום החינוך מעבר לזה הוא חינוך בלתי פורמלי.
הדר אליהו
אני מקבלת את דעתך. אני מקווה מאוד שכלל השטח מיושר עם האמירה הזאת. זה דבר אחד.
היו"ר יעקב מרגי
בחיים לא תמצאי.
הדר אליהו
נכון, אבל מותר קצת לחלום, שאם לא – לא היינו פה.

המדינה משתתפת בכל מיני דברים, כפי שתיארה פה אירית ברוק, ויש עוד דברים. אני חייבת לציין שמרבית הדברים שהמדינה מתקצבת נכון להיום לא נמצאים בכלל בבסיס התקציב. אין ספק שהמהלך שאתה כבר לוקח אותו כטבע ברור ברשויות המקומיות, של תפקיד מנהל יחידת הנוער הוא סדור, מסודר ומתוקצב.
היו"ר יעקב מרגי
את חושבת שהאמירה שלי הייתה לחינם? גמרנו, זה כבר הוטמע, קדימה. צריך להטמיע אותו גם בספר התקציבים.
הדר אליהו
נכון. קרה דבר מדהים. יש את כל הסיפור של תקציבים לתנועות הנוער ולארגוני הנוער שבהזדמנות זאת אני רוצה להגיד שבלי ספק מדובר פה בפעילות חינוכית וערכית מהדרגה הראשונה.

זה לא מונע מעצמנו את האחריות לקיים דיון אמיתי לגבי העלויות. אני אישית נמצאת זה הדיון השלישי בנושא הגבייה לתנועות הנוער. שני דיונים היו בוועדה לזכויות הילד וזה הדיון השלישי. אני חייבת לציין, במחילה מכבודם של כל המעורבים, שלא הייתה שום התקדמות. אפילו להגיד: "או-קיי, זה בסדר", גם זה לא נאמר. גם להגיד: "הסכום הזה בסדר, ואפשר להתקדם הלאה", גם זה לא נאמר, וצריך גם להחליט אם מקובל עלינו או לא.

יש את הסיפור של תקציבים נוספים כמו תוכנית הצפון, כמו ששמענו פה על "הדרך החדשה" וכל מיני תקציבים שיושבים בצורה צבועה, ואכן נותנים מענה בחינוך הבלתי פורמלי לאוכלוסיות מסוימות. האם התוכניות הללו נותנות מענה לכל האוכלוסיות הפריפריאליות, אם הגיאוגרפיות ואם החברתיות, שהיינו רוצים? ממש לא. הן נותנות מענה, הן ראויות, ואני ממש מברכת עליהן.
היו"ר יעקב מרגי
המספרים מדברים בעד עצמם. לא כולם נהנים.
הדר אליהו
נכון, וזה נושא שאנחנו חייבים להעלות אותו על סדר היום, כי כל הזמן אנחנו שומעים שנותנים ונותנים, אבל חבר'ה, זה לא מספיק. החינוך הבלתי פורמלי מהווה את אחד הנדבכים המרכזיים שהילד חווה במהלך היום. מ-08:00 עד 14:00 בממוצע בבית הספר, ומה קורה אחר כך?

כל הדברים האלה, יסכימו איתי כולם שאנחנו גם לא יודעים מה יהיה איתם מחר בבוקר. היום יש אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר.

אתקדם ואדבר על הקולות קוראים שצוינו פה: "נוער בוחר ערך כדרך" הוא קול קורא של משרד החינוך שהוא בעצם תקצוב לרשויות המקומיות לפעילות השוטפת במהלך השנה. אותו תקציב שמגיע לרשות המקומית ליחידת הנוער כדי לקיים אי אלו פעילויות שהיא ממילא עושה, כפי שאמרה אירית ברוק.

התקציב הזה עמד, תקנו אותי, בסביבות ה-10 מיליון. השנה הוא כבר ירד ל-4.8 מיליון. יש מכתב של חיים ביבס, לא מהיום אלא מלפני שנתיים וגם מלפני שנה, לשר החינוך: "ידידי, מה קורה?". לא מספיק שלא עושים עם זה כלום – גם מורידים מדי שנה את הסכום.

זאת מציאות שהיא בלתי אפשרית כשהרשויות המקומיות לוקחות על עצמן נתח גדול מאוד של החינוך הבלתי פורמלי, כי כפי שנאמר פה – 30% בתנועות – ואתם יודעים שיש גם שונוּת בין הרשויות וביכולות שלהן – אם בתנועות ואם בארגונים, ומה עם כל השאר? מישהו צריך לדאוג לנוער הזה. ועוד פעם משיתים את הדבר הזה על הרשויות, ויש רשויות שיכולות ויש רשויות שלא יכולות. זה משהו שאנחנו חייבים לדון בו. הרי הילדים והנוער אותו - - -
היו"ר יעקב מרגי
לסיכום.
הדר אליהו
רק משפט על זה, וסיכום. הרי הילדים והנוער – תקנה 11.2 מיליון שקלים לפעילויות הקיץ כפי שנאמר. אנחנו הגענו למצב עם push מאוד רציני לרשויות: תמלאו, תמלאו, תמלאו.

העוגה לא משתנה, אבל הנתח לכל רשות הולך וקטן, כאשר יש פערים גדולים מאוד בין הרשויות הקטנות לגדולות. הקטנות לא בהכרח יכולות תקציבית. את כל הסיפור הזה של היחס בין הגודל למצב הסוציו-אקונומי כולנו מכירים.

בשורה התחתונה, נשמח מאוד שהוועדה תיקח על עצמה להיות שותפה, ולהיכנס לעומק של החינוך הבלתי פורמלי ולעשות סוף סוף איזשהו מיפוי אמיתי הכי מקיף שיכול להיות של כל מיני תקציבים שניתנים למדינה: אם נגב-גליל, אם תוכנית הצפון, אם התוכנית לערבים ולאתיופים וכולי, ולקבל איזושהי תמונה גדולה.

אני בתפקיד שלי קרוב לשלוש שנים וזאת אחת מהמשימות שלי. אני מרגישה שאני די שולטת בחומר, ועדיין אני יודעת להגיד לכם שאני לא יודעת כלום, כי זה מין עולם שהוא לא ברור עד הסוף.
היו"ר יעקב מרגי
המשרדים שנקבת בשמם לא מדברים אחד עם השני? כל אחד בעצמו.
הדר אליהו
לא בהכרח, לצערנו הרב, ולא רק בתחום הזה, וחבל. אנחנו פה למטרה אחת.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. זאב גולדבלט.
זאב גולדבלט
אדבר בקצרה ואקרא מהכתב כדי להשאיר זמן לשתי האימהות שהגיעו מבית אריה.
היו"ר יעקב מרגי
אם הן נרשמו.
זאב גולדבלט
הן נרשמו.
זאב גולדבלט
על תרומתן של תנועות הנוער אין חולק, שלא יהיו אי-הבנות, ורצוי לעודד את כל בני הנוער להצטרף אליהן. אבל, וכאן מגיע האבל הגדול. נבצר מאתנו בפורום ועדי ההורים היישוביים להבין את הסיבה לסכומי העתק אותם נדרשים ההורים לשלם בעבור הפעילות. אתמקד, מן הסתם, דווקא בתנועה הגדולה ביותר, הצופים, לא בגלל שהיא יוצאת דופן.

כדי לסבר את אזנה של הוועדה – ואני מלין גם על משרד החינוך, כי הוא ציין סכומי סבסוד – נכון שדמי הרישום יוצרים אשליה של זול, זה 700 שקלים בשנה. צריכים לזכור שההדרכה מתבצעת ללא עלות, כי היא ניתנת על ידי המדריכים שהם בני נוער בדיוק כמו החניכים שלהם.
אבל לזה צריכים להוסיף
בין 600 ל-1,100 שקלים למחנה קיץ; 1,100 שקלים למחנה פלוס קורס מסכם; פסח וחנוכה – 550 שקלים לפחות לכל חג; מחנה שבטי – עוד 250 שקלים; מדים – כל פריט 50 שקלים, זאת אומרת סט עולה 100 שקלים; למחנה אתה צריך - - -
היו"ר יעקב מרגי
לכל ילד בתנועת נוער יוצא 3,000 שקלים.
רינת הררי
מינימום, אם לא יותר.
זאב גולדבלט
בין 3,000 ל-4,000 שקל בשנה, וזה בלי דמי הרישום, אלא רק על הנלווים.

יש גם פער אדיר בין השבטים השונים. סתם כדי לסבר את האוזן – טיול שבת - - -
היו"ר יעקב מרגי
כמה עולים דמי הרישום?
זאב גולדבלט
דמי רישום עולים 700 שקלים.
רינת הררי
על ילד שני – אין הנחה. על ילד שלישי – אין הנחה.
זאב גולדבלט
כשאני מדבר על 4,000-3,000 שקל – זה לילד, לחניך – ואין הנחות. זאת אומרת שצריכים לעשות את המכפלות.
היו"ר יעקב מרגי
כמה טפסים צריך למלא כדי להירשם?
קריאה
אין טופס. זה במחשב.
רינת הררי
צריכים חתימה.
זאב גולדבלט
כדי שלא יהיו אי-הבנות, יש גם פער- - -
היו"ר יעקב מרגי
מועצת ארגוני הילדים והנוער, כמה צריך לשלם? מה גובה דמי הרישום?
שלומי קסטרו
ברוב ארגוני הנוער זה דמי רצינות מאוד מאוד בסיסיים.
היו"ר יעקב מרגי
כמה הם בערך?
שלומי קסטרו
לא יודע. נגיד בין 200 ל-300 שקלים, ויש כאלה שמסבסדים.
קריאה
תוכנית שאקל.
זאב גולדבלט
תרשה לי רק להשלים.

יש גם פער, דלתא עצומה בין השבטים השונים, ואתן דוגמה. בשבט יהוד טיול שבת עולה 190 שקלים, אבל באותו שבט לאותו מסלול בדיוק, ואני מדבר על תל-חדיד לצורך העניין, העלות היא 310 שקלים. זאת אומרת כמעט פי שניים.

ביטוח – עוד 200 שקלים, למה? הרי אנחנו העברנו יחד את חוק ביטוח תאונות אישיות של כל תלמיד בישראל.
היו"ר יעקב מרגי
24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע.
זאב גולדבלט
זאת בדיוק הנקודה. אז בשביל מה לוקחים עוד כסף? ככה, כי אפשר, שיטת מצליח.

חלק מהפעילויות הן נגזרת מכל מיני דברים שלי קשה להבין אותן.
היו"ר יעקב מרגי
אבל בתנועות נוער יש אקסטרים?
זאב גולדבלט
עוד מעט אדבר על זה.
שלומי קסטרו
תכף אני אתייחס לזה.
זאב גולדבלט
עלויות שכר עצומות. כדי לסבר את האוזן, אני לוקח רק מ"ישראל היום" מ- 2016, זאת אומרת, מלפני שנתיים. טוענים שעלות השכר של ראשי התנועות היא בין 34,000 ל- 42,000 שקלים בחודש.
מירב בן ארי (כולנו)
של מי? שכר של מי?
זאב גולדבלט
אמרתי, של הצמרת של תנועות הנוער. אני רק מצטט מ"ישראל היום".
מירב בן ארי (כולנו)
מה זה צמרת?
היו"ר יעקב מרגי
רק תרשה לי משפט. כשמצטטים בעיתונות או בכל כלי תקשורת שכר של מאן דהוא – לוקחים את זה מהדוחות: העלות חלקי שניים עשר. תפחית עלות מעביד, שלפעמים היא ,28% כולל עלות מעסיק, ותפחית ברוטו.
זאב גולדבלט
אני מדבר על ברוטו, אתה צודק.
היו"ר יעקב מרגי
אבל אני לא רוצה להיות הסנגור שלכם, מועצת תנועות הנוער.
מירב בן ארי (כולנו)
טוב, תן לנפתלי דרעי שיגיד מה השכר.
זאב גולדבלט
אז התחלנו לחפש איפה מסתתר עוד כסף. מסתבר שחלק גדול מהפעילויות הן נגזרת של הכתבת ספקים. פשוט מכתיבים את הספקים לשבטים השונים, כמובן על ידי ההנהגה הראשית: אם זה הסעות, אם זו אבטחה, אם זה רופא. קיבלתי דוגמה של רופא שקיבל בעבור 24 שעות לליווי מחנה 6,000 שקלים. אתם יודעים מה, כולנו יחד כאן מקבלים 6,000 שקל ליום. אני לא מכיר כזה דבר, ליום עבודה 6,000 שקל.

התוצאה היא, כמובן, שההורים נדרשים לשלם קרוב ל-4,000 שקלים לכל ילד. זו עלות בלתי נסבלת וזה עול עצום. לכן אנחנו מצטרפים לקריאת מרכז השלטון המקומי, ומבקשים את התערבות הוועדה כדי ליצור רגולציה בתחום.

תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. נשמע את מועצת תנועות הנוער.
נפתלי דרעי
אני מזכ"ל מועצת תנועות הנוער. זה ארגון גג של תנועות הנוער.

ראשית, אני רוצה להודות לך, אדוני היושב-ראש, על הדיון הזה. אני חושב שהוא חשוב. הפתיח של הדברים שלך תמצת בדיוק את הנקודה העיקרית.

חשוב לדעת שהחינוך הבלתי פורמלי, ותנועות הנוער בתוכו, לא מתוקצב על פי חוק. התקציב שמגיע לתנועות הנוער הוא נגזרת של נוהל תמיכה, וככזה הוא מגדיר סכום ולא משנה כמה יש ב - - -
היו"ר יעקב מרגי
כמה שנים הנוהל קיים ברציפות?
נפתלי דרעי
מתחילת שנות ה-90 כשנגמרו האיחודים והתחילו נהלי תמיכה.
היו"ר יעקב מרגי
משנות ה-90 ועד היום אף פעם לא ביטלו אותו?
נפתלי דרעי
נוהל תמיכות – לא. לא שינו אותו.
היו"ר יעקב מרגי
לא משר כזה ולא מממשלה כזאת?
נפתלי דרעי
לא. שינו את הקריטריונים, אבל לא אותו.

צריך לזכור שנוהל כזה בעצם לא מעודד אותך להרחיב את הפעילות, כי ככל שיהיו לך יותר ילדים תקבל פחות פר ילד.

דיברה אירית ברוק על תהליך האומדן שהיה ב-2014–2015, ומאז הייתה גדילה מאוד משמעותית. התקציב של תנועות הנוער לא גדל בארבע השנים האחרונות, למעט תוכנית "אתגרים", שזה ספציפי לתוכנית "אתגרים", אבל התקציב הלך וקטן פר ראש בשנים האחרונות.

אני מסכים איתך שהעלות המרכזית מגיעה מגבייה מהורים. בסופו של דבר, כשאתה פורט את העלויות של הפעילויות ובודק אותן, אז אתה רואה שבשנים האחרונות כל סיפור הרגולציה של רפואה, ביטחון, בטיחות וכולי – מגדילים לנו את ההוצאות בעשרות אחוזים.

אותם 100 מיליון של משרד החינוך מהווים 20%-25% מתקציב תנועות הנוער. ואתה אמרת כמה מגיע מההורים – זה פחות או יותר קרוב למספר שציינת.
היו"ר יעקב מרגי
לא מסתדר לי 25%.
כי נפתלי דרעי
כי אם תקציב משרד החינוך - - -
היו"ר יעקב מרגי
אה. ממשרד החינוך, מהעוגה. בסדר.
נפתלי דרעי
כן, אותם 100 מיליון שקלים.

כשאתה בודק אם העלויות הן יקרות או זולות, צריך לזכור שיש 13 תנועות נוער.

נציג של ועדי ההורים בדבריו התרכז בעיקר בתנועת הצופים, ונציגי תנועת הצופים שנמצאים פה יוכלו להשיב על הדברים שהוא אמר, אבל אותם דמי חבר של 695 שקלים הם הרף העליון, ומרבית תנועות הנוער לא מגיעות לרף הזה. הן גובות סביב 200–250–300 שקלים, וכן יש הנחות. לא אתייחס לדוגמאות הספציפיות, כי אני לא מכיר את הנתונים, אבל צריך לראות את התמונה הכללית והגדולה.
היו"ר יעקב מרגי
תן לי בדקה, דקה וחצי את המסר המרכזי שלך, ואני חייב לעבור לדוברים אחרים.
נפתלי דרעי
בסופו של דבר, כשאנחנו בודקים לדוגמה את טיולי תנועות הנוער – אנחנו לפני טיולי חנוכה בעוד חודש, ואנחנו בודקים כמה עולה טיול של שלושה ימים או ארבעה ימים שעושות התנועות, פר יום – זה זול יותר מהתעריף שקבעה הוועדה הזאת לבתי הספר. המרכיבים הם אותם המרכיבים: צריך אותו חובש, ואותו מאבטח, ואותו אוטובוס ואותו אוכל. זה אותו חוזר מנכ"ל לשנינו.
היו"ר יעקב מרגי
איפה אתם לנים?
נפתלי דרעי
בשטח.
היו"ר יעקב מרגי
בטיולים של בתי הספר לא לנים בשטח.
נפתלי דרעי
בסדר, אבל עדיין אנחנו זולים ב-25% בממוצע מהטיולים האלה.

נאמר פה לגבי הביטוח - - -
מירב בן ארי (כולנו)
וגם לישון בשטח כרוך בעלויות של הקמה. זה, להבדיל, כמו חתונה שאתה בא לאולם לעומת חתונה שאתה מקים את הכול בשטח.
קריאה
זה הרבה יותר יקר.
מירב בן ארי (כולנו)
מה זה משנה? הוא לא שֹם ֹשם תאורה ושירותים וכן הלאה? זה עולה מלא כסף.
נפתלי דרעי
כשבאים היום לשטח אז הרשויות מחייבות אותך להביא שירותים, להביא הכול, כל מה שצריך.
מירב בן ארי (כולנו)
כן, את הכול הוא צריך להביא.
היו"ר יעקב מרגי
מכובדי, בוא אני אומר לך. מכל הנאום הארוך שאמר זאב גולדבלט מהפורום, מה שקלטתי, וזה לפעמים נחלתם של הרבה ארגונים, לצערי הרב, הקטע הזה של - - -
מירב בן ארי (כולנו)
השכר של הצמרת?
היו"ר יעקב מרגי
לא. אני לא מהצדקנים. אני נגד השתוללות, אבל כשאתה רוצה מנכ"ל איכותי שינהל לך ארגון שמחזיק 30,000 ילדים - - -
מירב בן ארי (כולנו)
אתה לא יכול לתת לו 5,000 שקל בחודש.
קריאה
100,000 שקל שיהיה.
היו"ר יעקב מרגי
אפילו אם אלה היו 1,000 ילדים או 2,000 ילדים – אני לא רוצה. צריך לקחת מנכ"ל איכותי. לכן כשהוא אמר 41,000 שקלים כולל הכול – רבותיי, אני לא שם. מה שכן, אני אבדוק בסוף עם משרד החינוך אם בכלל יש כיוון כזה. יכול להיות שהוא יגיד לך: אלה עמותות, אנחנו נותנים רק מנוהל תמיכות. השאלה היא איפה פה הקטע של ההתייעלות. כשיש לי בררת מחדל נוחה וקלה – ההורים, אז אני כראש השבט, תקרא לזה מנכ"ל התנועה, ראש אזור – מחליט עכשיו על אופי פעילות ולא מעניינות אותי ההשלכות שלה, בסוף מי משלים את העלויות.

הקטע הזה של התייעלות, ושזה יהיה כמה שאפשר להוריד את נטל התשלומים מהורים, כי אם המדינה עשתה זאת בשנים האחרונות בתחום החינוך, אין שום סיבה שגם תנועות הנוער לא יעשו זאת. בד בבד שהמדינה גם מגדילה את התקציב. הקטע הזה של ההתייעלות צריך להיבדק, ולא: "אנחנו נחגוג כי יש תמיד מי שישלים את הדלתא הזאת, כי העוגה של משרד החינוך קשיחה והעוגה של השלטון המקומי קשיחה". מה נשאר?
זאב גולדבלט
ההורים.
היו"ר יעקב מרגי
ברירת המחדל – ההורים. ההורים רוצים את ההשתתפות של הילדים בתנועות הנוער. ההורים רוצים להעצים את הילדים, ואסור שזה יהווה להם נקודת חולשה בקטע הזה, כי יודעים שאין ברירה – זה לקוח שבוי.
נפתלי דרעי
אנחנו נשמח להעביר כל נתון שמתייחס גם להתייעלות וגם למרכיבי העלויות.

דבר אחרון, דובר על ביטוח. זה עולה, כבר פעם שנייה שאני שומע את זה בוועדה. הביטוח שאתם מדברים עליו לא מכסה אותנו. אתם יכולים להציג את זה איך שאתם רוצים, אבל הוא לא מכסה.
זאב גולדבלט
אותך – לא, את הילד – כן.
נפתלי דרעי
אבל אני עושה ביטוח לתנועת הנוער ולא רק לזה. אתה צריך לכסות את עצמך.
היו"ר יעקב מרגי
זאב גולדבלט, כאשר הוא אמר "אותנו" הוא התכוון לילדים.
נפתלי דרעי
התביעה תגיע לתנועת הנוער. היא לא תגיע למשרד החינוך.
קריאה
צריך לבטח פעמיים?
קריאה
זה לא בביטוח.
נפתלי דרעי
זה לא פעמיים.
קריאה
זה כמו ביטוח בריאות, אותו דבר.
היו"ר יעקב מרגי
מכובדי, השולחן הזה חוקק ותיקן חקיקה שהייתה במשך 70 שנים, שהסתבר שאגודות הספורט הכריחו - -
מירב בן ארי (כולנו)
כן, לשלם ביטוח
היו"ר יעקב מרגי
- - בני נוער ברמות סיכון לא מקצועיות, וייעלנו זאת. בהתחלה הם התנגדו, התנגדו, התנגדו, והיה כפל ביטוחים. בסוף, כשאתה בא לתבוע , מה הוא התצהיר הראשון שאתה חותם עליו? האם יש לך פוליסה שמכסה, וכולם מחפשים את הכסת"ח שלהם. אז אם יש כפל ביטוחי – לכן אני לא אומר בצורה נחרצת, לכן קפצתי מיד לאקסטרים, אבל כשהולכים לצאת למכרז של פוליסת ביטוח לילדים בתנועות הנוער – צריך לקחת יועץ מקצועי ולבדוק עד איפה מכסה הפוליסה של ביטוח תאונות אישיות, ועל הדלתא הזאת נבטח. לא נזרוק הכול.

רבותיי, אנחנו במשק הפרטי שלנו כושלים בכך ולפעמים מבטחים את עצמנו בכל מיני ביטוחים שונים ומשונים שבסוף אין לך אלא אחד.
מירב בן ארי (כולנו)
כפל. כפל ביטוחי.
היו"ר יעקב מרגי
כל שכן, אתם תצטרכו לבדוק את זה. לא יקרה כלום.
נפתלי דרעי
לקחנו ייעוץ ביטוחי, בדקנו את הדברים האלה, ואני מוכן גם להעביר לך.

דבר אחרון, אני רוצה בהזדמנות הזאת, אדוני היושב-ראש, להזמין אותך ואת חברי הוועדה גם לסיור בתנועות הנוער ולא רק בגופים האחרים, כדי שתכיר מקרוב ותשמע את הילדים בעצמם.
מירב בן ארי (כולנו)
אתה לא רשום?
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע, אני מרוקאי, והמרוקאי לא הולך לאן שלא מזמינים אותו. ארגוני הנוער הזמינו אותי...
נפתלי דרעי
אני מזמין אתכם.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו צריכים לסכם. יש לנו ארבע דקות. בית אריה. מה עם הכביש העוקף בבית אריה?
קריאה
נשארו עוד שני קילומטרים.
רינת הררי
קודם תודה רבה שניתנה לנו הזדמנות להשמיע את הקול של ההורים. אני רואה את המדים של הצופים וכולי מלאת הערכה.
היו"ר יעקב מרגי
גם הילדים שלך בוגרים, או שאת?
רינת הררי
הילדים שלי: שתי הבנות שלי רשג"דיות ב"צופים". הבן שלי - - -
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת שיש דיון עוד מעט על הצופים.
רינת הררי
אני נשארת פה. התחלתי לאהוב את המקום, נראה לי שאשאר איתך עד סוף היום.
היו"ר יעקב מרגי
אל תאהבי את הנושא רק... את הנושא הבא אל תאהבי...
רינת הררי
ההטרדות?
זאב גולדבלט
אתה רואה: היא אוהבת אותך, לא רק את הנושא.
היו"ר יעקב מרגי
מותר לה...
רינת הררי
קודם כול, תודה רבה שניתנה לנו הזדמנות. הכרנו את זאב גולדבלט ככה בדרך לא דרך. כבר שנתיים אני בתוך הנושא הזה, מנסה לחפש תשובות.

אני הורה לשלושת ילדיי, שתיים מהם רשג"דיות בצופים. כפי שאמרתי, הצופים זורמים בעורקים שלנו אבל הגענו למצב שעם כל הערכים של הצופים היא הפכה להיות תנועה יוקרתית ביותר ופחות ערכית לצערי. לא אוסיף על מה שזאב גולדבלט אמר על כל העלויות.
היו"ר יעקב מרגי
אין לנו זמן. יש לך דקה.
רינת הררי
לא, הגעתי לפה במיוחד מהעוקף.
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת מה זה דקה לדבר בכנסת? חבר כנסת עולה לנאום, אחרי שהוא שואף להגיע לכנסת במשך כל החיים שלו – נותנים לו שלוש דקות. אז לך יש דקה.
רינת הררי
אתה חוטף לי מהזמן.

רק לסבר את אוזניכם, מהמחנה קיץ שעולה למעלה מ-700 שקלים, גם אני בתור הורה משתתפת במחנה הקיץ – אני מבשלת ב-40 מעלות בצל. ככה שבאמת הצופים בשבילנו היא תנועה מאוד ערכית.

הילדים לא ישנים בצימרים – אני לא יודעת מה אתם חושבים – הם ישנים על חול.

אני מודעת לכל העלויות מסביב, אבל זה לא מגיע לכל העלויות המטורפות שאנחנו משלמים. בכל מכתבי התשובה של הצופים שנענינו הם דיברו של על סבסוד. אני חייבת לסבר את אוזני כולם, לא נעשה שום סבסוד – אימא לארבעה ילדים בצופים משלמת אותו הדבר, בלי הנחה של שקל.
היו"ר יעקב מרגי
כמו אימא של ילד אחד?
רינת הררי
כמו אימא של ילד אחד. אין הנחה של שקל. זאת אומרת שהסכומים הם - - -
היו"ר יעקב מרגי
וכל פעם 700 שקלים דמי רישום?
רינת הררי
לא. לא. חבר'ה זה לא 700 שקלים.
היו"ר יעקב מרגי
למרות שזה אותו שם האב , אותו שם האם ולמרות שזו אותה כתובת?
רינת הררי
כן. אני הורה יחיד לשלושה ילדים, ולא קיבלתי הנחות, ואחרי שכבר התעקשנו על הנחות אז הפנו אותי להנהגה ששם קיבלתי בערך 25 דפים למלא כדי לקבל את ההנחה. כשהגעתי לקטע שאני צריכה למלא ולמַסכן את עצמי – מצטערת, אני לא עושה את זה.

ובאמת , אני שוב פעם אומרת: אני תורמת לצופים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. הבנו.
רינת הררי
זהו? מתי אני יכולה להמשיך לדבר?
היו"ר יעקב מרגי
יהיו עוד דיונים. תודה רבה לך.

נציגי הצופים, זכות התגובה, לפני שאני נועל את הדיון.
לימור רובין
שלום לכולם, אני סמנכ"לית כספים של תנועת הצופים. כמובן גם אני מברכת על הדיון ועל העלאת הנושא.

תנועת הצופים בשנתיים–שלוש האחרונות, לאור פניות בוועדות שהשתתפנו בהן, אימצה נוהלי סבסוד, בייחוד להנחות אחים. אחים בתנועת הצופים מקבלים הנחה בלי שצריך לבקש שום דבר, בלי שצריך למלא שאלונים. אח שני מקבל 10% הנחה.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, אם לשתי רשג"דיות.
רינת הררי
שמשלמות רגיל.
לימור רובין
אני אימא לרשג"דית ואימא לשתי חניכות אחרות, ולא משלמת רגיל.
רינת הררי
לא נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אולי רינת הררי לא יודעת את זה. אז יכול להיות שהמידע לא נגיש.
דני לויט
נבדוק את זה.
רינת הררי
זה לא נכון.
לימור רובין
אבל יש לנו נוהל.
היו"ר יעקב מרגי
יכול להיות שהמידע שלכם או ההנחה הזאת לא נגישה לכולם. זה קורה בהרבה גופים.
לימור רובין
אין בעיה. אני אגש לדוברת ואברר.
היו"ר יעקב מרגי
מידע נגיש שווה הון.
לימור רובין
המידע שלנו מופיע באינטרנט וההורים רואים אותו.
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת, רמי לוי, יש לו שיטה. הוא עושה מבצעים אבל הפרסומים שלהם - - -
לימור רובין
יש נוהל הנחת אחים וכל אחד יכול לדרוש את זה. אח רביעי לא משלם בתנועת הצופים.
דני לויט
אגב, זאת מערכת ממוחשבת. היא לא צריכה לבקש.
לימור רובין
מקבלים הנחה ללא שצריכים למלא שום דבר.

לגבי הנחות סוציו-אקונומית – נכון, צריך למלא 12 דפים.
רינת הררי
זה לא סוציו-אקונומיות.
היו"ר יעקב מרגי
הלו, גברתי, אם תנהלי ככה את הכספים שלך בתנועת הנוער – את תתפזרי, אז זה לא יפה.

מר שלומי קסטרו הנכבד ואחר כך בועז אחד העם.
שלומי קסטרו
שלום, אני מנכ"ל מועצת ארגוני הנוער.
היו"ר יעקב מרגי
יש לך דקה וחצי, בגלל האיחור שלך.
שלומי קסטרו
אתה צודק. יש לי כאן טיוטת דוח שעשינו ואנחנו נפיץ אותו בקרוב, ואני מקווה פה בוועדה, עם פירמת BDO, לבחון יעילות וכולי.
רק נתון אחד
בחינוך הפורמלי, צריך להכיר את זה: פר תקן – 522 שעות חינוך מיוצרות. בחינוך הבלתי פורמלי, על פי הנתונים שלנו, ונציג לך אותם – 8,017 שעות חינוך פר שעת תקן.

אני אומר את זה כי צריך לשים את זה במרחב של החברה האזרחית.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יכול לתרגם את זה לאנשים פה שלא הבינו?
שלומי קסטרו
מאוד פשוט – פי 15. דיברת על יעילות של ארגונים או של תנועות נוער – יבדקו את זה – אז אנחנו נשמח להציג לכם דוח שמציג יעילות מאוד מאוד גבוהה בתשומות שארגוני החברה האזרחית מייצרים החוצה. זה דבר אחד.
היו"ר יעקב מרגי
בכלל החינוך הבלתי פורמלי?
שלומי קסטרו
לא. עשינו את זה על כל ארגוני הנוער.
היו"ר יעקב מרגי
חשבתי שהתנדבת לעשות על כולם...
שלומי קסטרו
דבר שני, 1.4% מתקציב משרד החינוך בלבד מושקע בחינוך הבלתי פורמלי.

דבר שלישי, צריך להכיר שה"אקו סיסטם" הזה של החינוך הבלתי פורמלי, ואני מזמן אותך באמת להיכנס, אולי דרך ועדת המשנה- - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע אמרת נתון, תחזור עליו.
שלומי קסטרו
1.4% בלבד מתקציב משרד החינוך כולו מושקע בחינוך הבלתי פורמלי במדינת ישראל בתנועות, ארגוני נוער ומתנ"סים.
היו"ר יעקב מרגי
תרגם את זה. מ-60 מיליארד שקל כמה זה 1.4%?
שלומי קסטרו
אנחנו מדברים על סדר גודל של 800 מיליון שקל, משהו כזה. זה סדר הגודל.
היו"ר יעקב מרגי
ה-1.4% נשמע מעט, ה-800 מיליון שקל – לא מבוטל, אבל עדיין תמיד יש מקום ליותר.
שלומי קסטרו
אין בעיה. דבר נוסף שאני רוצה להסב את תשומת ליבך אליו ואת ההורים – תדעו שמדינת ישראל רוצה מאוד לתמוך בהיבטים מולטי דיסציפלינריים, דרך כל מיני מקומות. לצערי כל מיני פרשנויות משפטיות חדשות ומוזרות יצרו מצב - -
היו"ר יעקב מרגי
כפל תמיכות.
שלומי קסטרו
- - של כפל תמיכות, שאני אומר לך, פרשנות רחבה ומיותרת במשרד החינוך מונעת בסוף כספים מאזרחי מדינת ישראל.
היו"ר יעקב מרגי
תתכבד המדינה ותאגם את המשאבים שלה או שתעשה מיזמים משותפים. הקטע הזה של כפל התמיכות, לצערי הרב, הרבה חכמים מצאו את הפרצות שם ונהנים, ובסוף בסוף זה בא על חשבון האזרח, לכן אל תלין על זה. אתה אולי כיושב-ראש ארגון, קשה לך יותר, אבל אני כאזרח מן השורה אומר לך – יבורכו. צריך לאגם משאבים ולעשות מיזמים משותפים. אף שר ואף משרד לא ייפגע לו האגו שלו אם יתכבד לעשות מיזם משותף עם משרד אחר.
מירב בן ארי (כולנו)
להיפך, הם דווקא עושים את זה.
היו"ר יעקב מרגי
זה מכפיל כוח.
שלומי קסטרו
דבר אחרון, העלית פה את סוגית החקיקה. איני יודע מה רוצות תנועות הנוער. מבחינת ארגוני הנוער – אם מדינת ישראל תלך לחקיקה הם ישמחו, כדי להסדיר את הדבר הזה.

לסיכום, אני רוצה להציג עוד תמונה אחת שהיא תמונת המונופוליזם. כשארגוני הנוער בהחלטה של מדינת ישראל נכנסו לתמונה, לצערי יש גופים, אחד מהם היא תנועת הנוער העובד והלומד, שמייצרים איזשהו מונופול והולכים לרשויות ואומרים: "לא, אל תתקצבו אותם". צריך להכיר בכך שהדבר הזה בסוף גם משפיע ובעיניי זה שתנועה הולכת ואומרת: "לא, אל תתמכו בגופים אחרים, תנו לנו להישאר כמונופול במרחב הזה", זו תקלה מאוד גדולה.
היו"ר יעקב מרגי
בדיון שהיה בשבוע שעבר הרגשנו את טשטוש הגבולות בין תנועות פוליטיות לתנועות נוער, וזה חבל.
מירב בן ארי (כולנו)
עם בני המושבים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.

רבותיי, אמרתי שזה דיון ראשון. קיבלנו סקירה שטחית מעל פני השטח. אין ספק, פועל יוצא מזה זה הסיכום שלי - - -
מירב בן ארי (כולנו)
תגיד לי שנייה, על הכסף של המגזר הערבי דיברת?
היו"ר יעקב מרגי
לא. עדיין לא נגענו.
מירב בן ארי (כולנו)
אבל זה גם שלהם.
היו"ר יעקב מרגי
נגיע לזה.

אירית ברוק נתנה סקירה, אבל זהו דיון ראשון מבין כמה דיונים שיהיו בסוגיית החינוך הבלתי פורמלי.
מירב בן ארי (כולנו)
המשימות של ועדת החינוך במושב הזה הן ההשכלה הגבוהה והחינוך הבלתי פורמלי. תחדד להם.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נרד לרזולוציות. היום דיברנו על תנועות נוער וארגוני נוער ונגענו קצת בכל דבר. אנחנו כן ניכנס לסוגיה של הרגולציה, לפיקוח ובקרה.
מירב בן ארי (כולנו)
גם בחינות לשנת שירות.
היו"ר יעקב מרגי
שוב, אני חוזר, אמרתי בפתיח, לכן שלא יצטייר שאנחנו לא מתייחסים. אנחנו מכירים בערך הבלתי מוערך, שלא ניתן להעריך אותו בכמות, של החינוך הבלתי פורמלי בכלל ושל תנועות הנוער וארגוני הנוער בפרט ובכל הפעילויות. אנחנו מכירים בזה, ולכם ההורים, שמעתם דוגמה של אימא אחת שכלואה, רוצה, גאה ומתרגשת על כדי צמרמורת כשהיא רואה את המדים של הצופים, אבל היא מלינה כי אין לה ברירה אחרת.

זה מחייב אותנו כנבחרי ציבור דווקא להיכנס ולראות איפה המדינה צריכה לתת יותר, איפה תנועות הנוער וארגוני הנוער צריכים להתייעל יותר, איפה התכנים הערכיים והפדגוגיים יוכלו להיות מועצמים יותר. בשל כך אנחנו כאן.

בועז אחד העם, בקצרה, כי זה יהיה בדיון הבא.
בועז אחד העם
משהו קטן. אני רוצה לדבר על ילדים ונערים, נוער עם מוגבלויות. אני חושב שתנועת הנוער היא אחד ממוקדי החיברות שיוצרים את הדבק הכי חזק, ולצערי אני חושב שזה נעדר.

רק לא מזמן הוקמה תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו", אבל זה עדיין לא מספיק. אני יכול להגיד שאפילו מניסיון אישי, אני נפלטתי בגלל זה מחוסר נגישות וחוסר קבלה, ואני חושב שיש פה איזה פספוס.
היו"ר יעקב מרגי
אז עוד נקודה של נגישות והנגשה. תודה.
מירב בן ארי (כולנו)
נכון. נקודה חשובה, דרך אגב.
היו"ר יעקב מרגי
הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים