ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/10/2018

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54 והוראת שעה), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
28/10/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 726
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום ראשון, י"ט בחשון התשע"ט (28 באוקטובר 2018), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54) (שחרור מינהלי), התשע"ח–2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
טלב אבו עראר
יעקב אשר
זאב בנימין בגין
יואב בן צור
חברי הכנסת
יהודה גליק
דב חנין
אברהם נגוסה
רועי פולקמן
נכחו
מוזמנים: יואל הדר - עו"ד, יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים

רויטל גור - עו"ד, ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים

איתן גולדפלם - ראש חטיבת תקציבים, המשרד לביטחון הפנים

נעמה ליאני - סג"ד, רע"ן רישום וניהול אסירים-נכנסת, המשרד לביטחון הפנים

ירון שלמה - סג"ד, רע"ן רישום וניהול אסירים- יוצא, המשרד לביטחון הפנים

שמרית גולדנברג - עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יאיר פרח

עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד ראש הממשלה

עמיחי דוד - רפרנט ביטחון הפנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

אלעד דהן - סגן יועמ"ש, הרשות לשיקום האסיר
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אלון דמלההצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54) (שחרור מינהלי), התשע"ח–2018, מ/1229
היו"ר יואב קיש
שלום, בוקר טוב. אני פותח את הישיבה בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54)(שחרור מינהלי). אנחנו דנים בהסתייגויות היום וגם נצביע. יש לנו, כמה הסתייגויות?
עידו בן יצחק
39 הסתייגויות של הרשימה המשותפת והסתייגות אחת של המחנה הציוני, שאני לא רואה פה נציגים שלה.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. אז ניתן למחנה הציוני עוד חמש או עשר דקות. אם הם יגיעו אז ניתן להם לנמק, אם לא אז כמובן שההסתייגות לא תעלה. 39 הסתייגויות, איך אתם רוצים לנמק? מי?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ההסתייגויות מדברות בעד עצמן.
היו"ר יואב קיש
לא, אני שואל: אתם רוצים בכלל זמן לנמק, אתם לא רוצים זמן לנמק?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מבחינתנו, אפשר לעבור ישר להצבעה.
היו"ר יואב קיש
אז אתם לא רוצים לנמק?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כרגע, בכלל באמצע דיון נראה לי - - -
היו"ר יואב קיש
אין לי בעיה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
- - - על השאלה הזאת.
היו"ר יואב קיש
הכול טוב.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
- - -
היו"ר יואב קיש
אני פשוט רוצה – כי מה שיקרה הוא שאני אקבע שעת הצבעה, וכשנתחיל הצבעות לא יהיה לכם זמן לנמק.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הוא רוצה רק להעביר כמה חידושים - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, לא.
היו"ר יואב קיש
אני מציע לך לנמק בכל זאת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, בצורה מאוד כנה, פתוחה ועניינית: כרגע אנחנו פה שלושה בוועדה.
היו"ר יואב קיש
נכון.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ולכל אחד מאיתנו יש דעה מגובשת לגבי ההסתייגויות. לכן אני כרגע לא מוצא טעם להסתייג. אם יצטרפו חברים נוספים, יכול להיות שיהיה טעם לשכנע אותם.
היו"ר יואב קיש
לא, אז בוא אני אסביר לך מה הולך להיות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
וכרגע אותך, אדוני, אני קטונתי, קטונתי מלשכנע אותך.
היו"ר יואב קיש
לא, אבל דב, הסיפור הוא כזה. הרי אתה יודע שב-10:30 יש לנו את ועדת החקירה הפרלמנטרית. אני תכננתי שאנחנו נקדיש את הזמן עד 10:30 לנימוקים ואז לעצור את הדיון ואני מחדש אותו ב-14:00, אחרי שזה מסתיים, להצבעות. אז יש לך את הזמן אם אתה רוצה, חצי שעה אם אתה רוצה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא. בשלב זה, אני לא - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אין. לא יהיה זמן אחר. ב-14:00 - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני יושב-ראש הוועדה, אני לא רואה - - -
היו"ר יואב קיש
אני קובע את סדר-יום הוועדה. זכותך - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני לא אמרתי שאתה לא קובע. אני רק אמרתי שכרגע אני לא מוצא טעם לנמק, כי אותך אני לא אשכנע.
היו"ר יואב קיש
אתה רוצה לנמק? אתה רוצה לנמק? לא. אז אם כך, אני קובע שאנחנו נחדש את הישיבה להצבעות בלבד. הם לא רוצים לנמק, אבל מכיוון שהם היו פה בזמן, אז כמובן שאנחנו נצביע על ההסתייגויות. מכיוון שהמחנה הציוני, שש דקות, עדיין לא הגיע, אז ההסתייגות לא תהיה. ולכן יש לנו 39 הסתייגויות מטעם הרשימה המשותפת. כולם על כל הסתייגויות?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר יואב קיש
התשובה היא אכן. אז אנחנו נפגש פה שוב בשעה 14:00. תודה רבה לכם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה רבה.

(הישיבה נפסקה בשעה 09:37 ונתחדשה בשעה 14:00.)
היו"ר יואב קיש
שלום לכולם. אני ממשיך את הדיון ואנחנו עוברים להצבעות בנושא ההסתייגויות של הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר. ממוספרים לפניי, יש גם לפניכם. אילו הסתייגויות לא רלוונטיות?
עידו בן יצחק
הסתייגויות מס' 2 ומס' 3.
היו"ר יואב קיש
הסתייגויות מס' 2 ומס' 3 נמחקות. נא לבטל את ההסתייגויות מס' 2 ומס' 3. ולפי סדר המספרים, אנחנו נצביע על הסתייגות מס' 1, ואחרי זה נעבור להסתייגות מס' 4. כמה יש לנו בליכוד? רק שלא יהיה בטעות – יש לנו ארבעה?
לאה קריכלי
זה בסדר. כולם פה.
היו"ר יואב קיש
יש לנו ארבעה בליכוד.
לאה קריכלי
כן, יש לנו ארבעה.
עידו בן יצחק
שלושה חברי כנסת.
היו"ר יואב קיש
איפה בני?
לאה קריכלי
בני פה, יהודה, אברהם, ואתה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הסתייגויות אחת וארבע הן הסתייגויות שלי, לא?
היו"ר יואב קיש
לא. רק שנייה. לא, אתה הסרת את הסתייגויות שלך. לדעתי, זה מה שאמרת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, בסדר. אני רוצה להסיר את זה עכשיו. אם אתה אומר שהסרתי, בסדר.
היו"ר יואב קיש
לא, נדמה לי שהסרת ויש לנו רק את הסתייגויות של דב חנין. אה, אני אגיד לך, כי זה היה בגלל הסיבוב, כן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אה, סיבוב קודם.
היו"ר יואב קיש
כן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז לפרוטוקול אני מוריד את ההסתייגויות שלי.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. זה למען הסר ספק. הסתייגויות היחידות שיש לנו אלה הסתייגויות שבעצם הוגשו על ידי הרשימה המשותפת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
רק אני מבקש מאדוני לאחר ההצבעה לתת לי זכות דיבור.
היו"ר יואב קיש
לאחר ההצבעה אנחנו לא נסגור מיד את הדיון. וכמובן חבר הכנסת יעקב אשר רוצה לומר משהו. אנחנו מתחילים להצביע על הסתייגויות. דב, כל הרשימה המשותפת על כל ההסתייגויות?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר יואב קיש
כן. מי בעד הסתייגות מס' 1 שירים את ידו? שניים. מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 1 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 4 שירים את ידו? שניים. מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 4 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 5? שניים. מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 5 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 6, מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 6 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 7, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 7 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 8, מי בעד? מי נגד?
הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 8 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 9, מי בעד? שניים. מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 9 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 10, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 10 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 11, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 11 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 12, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 12 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 13, מי בעד? מי נגד?
הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 13 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 14, מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כדאי לכם לתמוך.
היו"ר יואב קיש
מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 14 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. עובר לעמוד הבא.
רועי פולקמן (כולנו)
רגע, אולי הוא משכנע אותנו.
היו"ר יואב קיש
הסתייגות מס' 15, מי בעד? שניים. מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 15 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 16, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 16 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 17, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 17 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 18, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 18 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 19, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 19 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 20, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 20 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 21, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 21 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 22, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 22 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 23, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 23 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 24, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 24 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 25, מי בעד? מי נגד?
הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 25 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 26, מי בעד? שניים. מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 26 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 27, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 27 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 28, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 28 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 29, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 29 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 30, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 30 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 31, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 31 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 32, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 32 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 33, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 33 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 34, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 34 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 35, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 35 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 36, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 36 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 37, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 37 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 38, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 38 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 39, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 39 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 40, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 6 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. הסתייגות מס' 41, מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מס' 6 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
לא התקבלה. לדעתי, היועץ המשפטי, הסרנו את כל הסתייגויות. אני יכול לעבור להצביע על הצעת החוק.
עידו בן יצחק
נכון.
היו"ר יואב קיש
מי בעד הצעות החוק שירים את ידו?
לאה קריכלי
שבעה.
היו"ר יואב קיש
מי נגד?
לאה קריכלי
שניים.

הצבעה
בעד – רוב
נגד – מיעוט
נמנעים – אין
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54) (שחרור מינהלי), התשע"ח-2018, נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
החוק התקבל ללא הסתייגויות ברוב של שבעה נגד שניים. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש עדיין לפרוטוקול גם לאחר ההצבעה – אני רוצה להבהיר נקודה שכפי שגם באה לידי ביטוי במכתב שכתבתי ליושב-ראש הוועדה עם העתקים לשב"ס ולמשרד לביטחון פנים, זה לגבי הנושא הזה של השליש. והנתונים שקיימים כיום, וזה אחד הדברים שאני רציתי בגלל זה אולי להאריך את הזכאות למינהלי גם מעל ארבע שנים בלי שזה יהיה תלוי בניכוי השליש, בגלל שאנחנו מקבלים הרבה מאוד ביקורת ונאמרה פה ביקורת גם בוועדות קודמות, לגבי הנושא הזה של ניכוי שליש. ההליך הזה הוא הליך שזוכים ליהנות ממנו, בסופו של דבר, כמעט כשליש – יש מחלוקת אם זה שליש או רבע – מהאסירים.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
היה רבע בשנה שעברה. השנה כנראה קרוב לשליש. היה 22%, השנה הזאת עלה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יפה. זאת אומרת, בגלל הביקורת זה קצת עולה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני לא יודע. זה שיקול דעת שיפוטי - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, אני אגיד לכם גם למה. כי הבעיה היא גם בעיות פרוצדורה - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה לא מחר?
היו"ר יואב קיש
לא נראה לי, אבל תן לו לסיים את דבריו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
דב, אתה מפריע לי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
סליחה, סליחה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ואני הצבעתי איתך כל הזמן – אה, לא איתך.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
למרות שהצבעת לא איתי, אני לא אפריע.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם בגלל בעיות פרוצדורה וגם בגלל, חבר הכנסת בגין, שאין מספיק תקציב. אני אומר את זה לאוזני האוצר, נמצא פה, נכון? אין תקציב לכל הנושא של שיקום האסיר והדברים הללו תלויים אחד בשני בסופו של דבר.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
יעקב, סליחה, אם כבר מעירים, שאלת התקציב היא בתחילת הדברים. אחד המרכיבים הטרגיים בשרשרת הזאת הוא מה שהתברר לנו שיש אסירים שאין ידם משגת להכין תוכנית שיקום, או תוכנית שחרור וכן הלאה. ואסירים שידם משגת השיגו להם את העובדת הסוציאלית או העובד הסוציאלי וכן הלאה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
עוד יותר גרוע.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
חשבנו בזמנו, הערנו, שזו שערורייה בפני עצמה. זו אפליה קשה על רקע עוני וצריכים פשוט לתקן, אם אתה כבר מעלה את הנושא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
עכשיו אני אגיד למה אני מעלה את זה, כי אני לא רוצה סתם לדבר אחרי הזה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
לא, לא. מאה אחוז. אני רק מוסיף קיסם למדורה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מעלה את זה כדי שתבין שאם הייתה אפליה מסוימת כרגע, האפליה רק מתעצמת באותה תקופה שיש את השחרור המינהלי, כי הרי בעצם אתה קושר את השליש הזה לאפשרות – לא רק על השליש, אלא גם לגבי אותו חלק שהוא יקבל גם במינהלי אם הוא ישתחרר. זאת אומרת, הפרוצדורה של השיקום, תקציב, פרוצדורה כזו או אחרת או כל חסם שיש בגלל זה, גורם היום עוול לאסירים שיכול להיות שאם אנחנו היינו עובדים נכון היינו יכולים לשקם אותם, יכלו לתת להם שליש והיו גם נהנים מאותו חלק של השחרור המינהלי.

לכן מה שאני מבקש הוא שהשב"ס יגידו לפרוטוקול, כמו שאמרו לי בעל-פה בשיחות גם כן, שהם מבחינתם יעשו את כל האפשרי כדי לזרז או כדי להעלות את האחוז הזה. כמובן זה תלוי במציאות כי אם כולם מסוכנים, אם כולם לא ברי שיקום, אז יכול להיות גם 10%, אבל בהנחה שכן, שהנושא הזה יעלה, ויעלה אדוני גם לסדר-היום בוועדה. ואני רוצה גם שתהיה על זה ישיבה, ישיבת מעקב של הוועדה.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אשמח גם את נציג השב"ס בעניין.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להגיד לגבי זה כך: חבר הכנסת יעקב אשר, היה לי חשוב שנציג השב"ס קודם כול יבוא לפה וישמע. אני לא בטוח שיש לו גם תשובות. ואני מציע כך: בכוונתי לעשות ישיבה נפרדת, מיוחדת, שתעסוק בנושא השחרור המוקדם, בנושא של השליש, להבין את המשמעויות, האם באמת יש נושא של תקציב בעניין, מה באמת הרגישויות, האם אנחנו ממצים גם את המהלך מול הגורמים של שיקום האסיר וכיוצא בזה. אני לא רוצה תגובה על רגל אחת. אנחנו ניבחן את זה לעומק ואני מאוד מצטרף לדבריך ומחזק אותם. אז חבריי, תודה רבה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
במיוחד שעכשיו גם השחרור המינהלי בא ביחד עם זה.
היו"ר יואב קיש
בוודאי. תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:14.

קוד המקור של הנתונים