ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 19/11/2018

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ח-2018, בדבר חבישת קסדות, הגדרת קורקינט ממונע, אמבולנס ורכב ביטחון

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת13
ועדת הכלכלה
19/11/2018


מושב חמישי

פרוטוקול מס' 857
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"א בכסלו התשע"ט (19 בנובמבר 2018), שעה 9:30
סדר היום
תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ח-2018, בדבר חבישת קסדות, הגדרת קורקינט ממונע, אמבולנס ורכב ביטחון
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – מ"מ היו"ר
עבד אל חכים חאג' יחיא
חברי הכנסת
איתן ברושי
מוזמנים
מנהל אגף א' שירותי תחזוקה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - איציק סרור

מנהלת אגף א' הנדסת תנועה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - חנן כהן

עוזרת ליו"ר הרלב"ד, משרד התחבורה - שני חדד

יועצת מדעית למשנה ליועמ"ש, משרד המשפטים - תמרה יפה לב

עו"ד-מח' ביטוח כללי אגף שוק ההון, משרד האוצר - בתיה מור

משנה למנכ"ל רשות לאומית לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה - צבי דן

סגנית היועמ"ש, משרד התחבורה - חוה מרים ראובני

סמנכ"ל בכיר תנועה, משרד התחבורה - אבנר פלור

מנהלת תחום חקיקה ומשפט, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים - לילך מור

מת"ל, הכנסת - רונן בשארי

יו"ר עמותת אנשים באדום, ארגונים למאבק בתאונות דרכים - גין נורית גרוסמן

מנהל הדרכה, אנשים באדום, ארגונים למאבק בתאונות דרכים - משה קונפורטי

ראש מינהל ביטחון, מ.שלטון מקומי - יוחאי ואג'מי

מנהל המטה לבטיחות בדרכים בגבעתיים, מרכז השלטון המקומי - גיל צ'רנוסקי

פעיל חברתי - אליהו יצחק

מנכ"ל, ארגון פיוצ'ר מוביליטי ישראל (Future Mobility IL) - מיכל גלברט

ראש תחום יעוץ וחקיקה באת"ן, בטחון פנים - סימונה זילבר

מוזמן/ת - דן מיכאל קדרון

שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת את פיוצ'ר מוביליטי ישראל בע"מ (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: בטרם, מגן דוד אדום, מכון התקנים הישראלי) - איתן אלון

שדלן/ית (ריפבליק יועצים בע"מ), מייצג/ת את Ecofun - מתנאל זאב רנד
ייעוץ משפטי
אביגל כספי
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט


תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ח-2018, בדבר חבישת קסדות, הגדרת קורקינט ממונע, אמבולנס ורכב ביטחון
היו"ר יעקב אשר
בוקר טוב לכולם – מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום: תקנות התעבורה, התשע"ח-2018, בדבר חבישת קסדות, הגדרת קורקינט ממונע, אמבולנס רכב ביטחון ועוד. מי מציג?
חוה ראובני
בוקר טוב, אדוני. כפי שאמרת, יש פה כמה עניינים. רוב התקנות פה עוסקות בכלים הדו-גלגליים ובפרט בנושאי קסדות. יחד עם זה, יש פה עוד כמה דברים. אני מציעה שניגש אליהם, ונסביר אותם אחד לאחד.
היו"ר יעקב אשר
יש משהו כולל לכולם או זה רצף של תקנות שהספקתם להכין ולהתקדם אתן – מה שאי-אפשר יהיה לומר לגבי הישיבה הבאה של שירותי הרכב, שאת זה עוד לא הספקתם?
חוה ראובני
כיוון שאני מעורה גם שם, זה ייאמר שם.
לאה ורון
אנחנו משוכנעים שאת מעורה בכול.
היו"ר יעקב אשר
אני לתומי חשבתי שבהזדמנות הזו תביאו גם את נושא חבישת הקסדה, מה שאנחנו מדברים על אופניים חשמליים, חובה.
חוה ראובני
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה מס' 125 עברה קריאה ראשונה מייד בתחילת המושב. היא מונחת על שולחן הוועדה, ואני בטוחה שהוועדה תשים אותה בהזדמנות הראשונה לאישור.
לאה ורון
דיברה אתי אתמול המנכ"לית של משרד התחבורה, הגב' קרן טרנר-אייל, וביקשה לצרף את הצעת החוק, אבל כידוע, אנחנו לא מצרפים מהיום למחר הצעות חוק לסדר-היום של הוועדה. צריך לבחון אותן, ללמוד אותן, ואז נוכל להעמיד אותה בסדר-היום של הוועדה, כפי שהבטחתי לגב' טרנר.
היו"ר יעקב אשר
נעשה ככל יכולתנו להצליח כן להביא את זה עוד במושב הזה, אם זה יהיה עוד אפשרי.
חוה ראובני
בעקבות החלטת הממשלה ב-14 באוקטובר כבר כתבנו והפצנו חלק להערות הציבור והוצאנו עם משרד המשפטים, וחלק אנחנו עובדים – גם תיקונים נוספים לתקנות התעבורה וגם לצו התעבורה עבירות קנס, כי לפי החלטת הממשלה, שהתקבלה ב-14 באוקטובר, הדברים יובאו לכנסת בדחיפות המקסימלית בסדרת עניינים.
היו"ר יעקב אשר
למרות שברור לי שיש דברים – אני יודע לעצמי לבד, עם הצעת חוק שאני הגשתי, דברים נוספים שהיינו רוצים לראותם כמכלול אחד בחקיקה הזאת, אבל אני אומר את האמת – מאחר שאני יודע שלא נצליח להגיע לכול, נלך בשיטת הסלמי כדי לפחות להציל כמה אנשים בדרך. באמת נושא הקסדות – תעיפו את זה כמה שיותר מהר. אל תקשרו את זה עם דברים מסובכים יותר, כי הוא עומד בפני עצמו. אם את זה תביאו מהר, יש סיכוי שנצליח להעביר.
לאה ורון
צודק היושב-ראש, שנושא הקסדות מצוי בהצעת החוק עם עוד שניים-שלושה נושאים אחרים מורכבים.
היו"ר יעקב אשר
צריך לראות שאם הם יהיו מורכבים, לכו אתם אחורה ולכו קדימה עם מה שאתם יכולים. לפחות נציל ילד אחד או שניים ממכת ראש – זה גם יהיה משהו.
אבנר פלור
בהמשך לאותה החלטת ממשלה, ביחד עם משרד החינוך בחודשיים האלה התלמידים של חינוך תעבורתי לומדים את נושא האופניים החשמליים, שתהיה להם כשירות רכיבה, ומי שרוצה, יכול לבצע מבחן תיאוריה כבר מחודש דצמבר ספציפית לגבי אופניים חשמליים. זה עוד משהו שעשינו.
היו"ר יעקב אשר
יש לכם היום הגדרה למבחן תיאוריה לאופניים חשמליים? אשמח לשמוע שיש דבר כזה.
אבנר פלור
כן. בחודש דצמבר כבר יוכלו להיות אצל הזכיינים ולבצע את המבחנים האלה. נתנו את האופציות.
היו"ר יעקב אשר
הייתי שמח יותר אם זה לא היה אופציה.
אבנר פלור
זה יהיה תנאי לרכיבה.
חוה ראובני
זה תומך את התקנות שאנחנו עובדים עליהן.
היו"ר יעקב אשר
נגיע אליהן, וננסה לאשר אותן, בעזרת השם. אני מאיץ בכם עד כמה שאפשר בעניין. אין לנו הרבה סמכות עליכם חוץ מאשר להאיץ בכם או לתקוע לכם חוקים. אני בוחר בראשון-ראשון – להאיץ. נחזור לתקנות שלנו. נעבור אחד-אחד – תסבירו.
חוה ראובני
תוקף סמכותי לפי סעיף 70 (1), (17), (22) ו-(24) לפקודת התעבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 39ג. 1. בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 39ג(ד), במקום "מהסוג האמור בחלק ג'" יבוא "שסומנה כאמור בפרט 9 לחלק ג'" ובסופה יבוא "ובלבד שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן, והיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה".

התקנה הזו עניינה בחובת חבישת קסדה ברכיבה בטרקטורון. החובה קיימת. אנחנו מבקשים להוסיף כאן – אחד, עניין קל יחסית, שהקסדה תהיה גם רכוסה. קסדה שמונחת על הראש ואינה רכוסה באופן שמונע את נפילתה, היא חסרת תועלת, אם הנוסע נופל.
היו"ר יעקב אשר
ועד היום אין בהירות בתקנות מה נקרא קסדה? קסדה בלי כל מה שאמרת עכשיו, שקשה לחזור על זה- -
חוה ראובני
הקסדה – יש לה הרצועה, אבל אנשים משאירים לעתים את הקסדות פתוחות. התקנה מוסיפה חובת חבישת קסדה, הכוללת חובה לרכוס את הקסדה. לא רכסת – לא חבשת.
היו"ר יעקב אשר
ואם שמת קסדה שאין לה בכלל את האמצעי הזה של הרכיסה?
חוה ראובני
זה לא קסדה בכלל. מהסוג האמור בחלק ג' – אנחנו מפנים לפרט 9 בחלק ג', כי מאז שיש לנו קסדות לגלגינוע בתקנות, יש לנו שני סוגי קסדות בתוספת, ואנחנו רוצים להבהיר איזה. יש שתי קבוצות של קסדות: יש, בהגדרה גסה – קסדות אופניים וקסדות אופנוע. כשאנחנו מדברים על טרקטורון, אנחנו רוצים קסדות אופנוע – לא קסדות אופניים. לכן אנחנו מתקנים כאן, שאנחנו לא אומרים סתם חלק ג' בתוספת, כיוון שחלק ג' כולל את שני סוגי הקסדות, אלא פרט 9, שזה קסדות אופנועים.

והדבר הנוסף שיש פה – הנושא של ביטול מה שמכונה קסדת חצי. יש קסדות, שעונות לתקן האמריקאי, שהן קסדות חצי, המכונה גם קלימרו. זה מקיף את הראש, את החלק האחורי – לא יורד עד העורף. הקסדה הזאת לא עומדת בתקן הישראלי, אבל היא כן עומדת בתקן האמריקאי. היא מסומנת כעומדת בתקן האמריקאי. התקן האמריקאי בחלקו כן מוכר בארץ, למעט החלק של הקסדת חצי. לכן הציבור מתקשה לדעת שזה לא תקן ישראלי, כן תקן ישראלי, מותר או אסור. לכן אנחנו מכניסים את זה פה על דרך התיאור הגרפי.
היו"ר יעקב אשר
בעצם לא שיניתם פה משהו אלא יותר הבהרתם.
חוה ראובני
פורמלית התקן האמריקאי מנוי בתוספת בגלל יתר מרכיביו. אנחנו לא יכולים לדרוש מהציבור לדעת מה עומד בתקן ובאיזה חלק מהתקן. הוא מסתכל על הסימונים. אז לכאורה אם מסומן תקן אמריקאי, זה מטעה אותו. לכן אנחנו מוסיפים פה את התיאור: ובלבד שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן - יגיע עד החולק התחתון של הפנים. כך אנו מוציאים את קסדת החצי. מסומן תקן אמריקאי. ימדוד אדם את הקסדה. לא מכסה את אפרכסת האוזן - לא עומדת בדרישת התקנה.
היו"ר יעקב אשר
הדרישה של חצי לגבי אופניים רגילים, לא חשמליים – היא כן?
חוה ראובני
קסדות אופניים זה משפחה אחרת. פה אנחנו מדברים על קסדות אופנועים.
היו"ר יעקב אשר
אבל במשפחה של האופניים הלא חשמליים, חצי קסדה היא בסדר.
חוה ראובני
קסדות אופניים כוללות את החצאים. כן.
היו"ר יעקב אשר
יש הערות למישהו, על כל סעיף?
אביגל כספי
רק אשלים את מה שחוה אמרה ואדבר על מה שהיה בשנים הקודמות. בעצם היועצת המשפטית של משרד התחבורה דיברה על כך שצרכן מגיע לחנות – הוא לא צריך לדעת מה כולל התקן וכו'. לכן ב-2016, כשהגיעו התקנות של הגלגינוע, וקבעו חובת חבישת קסדה על הגלגינוע, ההערה שלנו היתה שהקסדה צריכה להיות מסומנת במדבקה, כשהצרכן מגיע לחנות, שיידע אם הקסדה היא תקנית או לא תקנית, לא להחיל עליו את החובה לבדוק מה כתוב בתקן. לכן עכשיו בתקנות האלה משרד התחבורה החזיר את הגלגל אחורה, ובעקבות הערות שלנו נשלח נוסח מתוקן, שלגבי הגלגינוע חוזר העניין של מדבקת הסימון וזה גם משולב לאורך כל ההוראות לגבי הקסדות.
חוה ראובני
במקום מהסוג האמור – זה שסומנה כאמור, בתקנה שזה עתה הקראתי. הוא צריך לראות את הסימון.
היו"ר יעקב אשר
מדבקה – יש לה טבע כזה- - -
אביגל כספי
בתקנות, אתה רואה את הציור שצריך להופיע על גבי המדבקה.
היו"ר יעקב אשר
בצורה מוטבעת?
אבנר פלור
מודבקת שאינה ניתנת להסרה.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי.
חוה ראובני
זה מה שכתוב פה – מי שרוכש את הקסדה, צריך לבדוק את הסימון – לא את הטיב.
היו"ר יעקב אשר
תודה. בבקשה.
משה קונפורטי
בוקר טוב. משה קונפורטי, מעמותת אנשים באדום. נמצאת אתי יושבת-ראש העמותה נורית גרוסמן. אל"ף, אני רוצה לחזק את דברי היושב-ראש בחיוניות של זירוז ההליך בנושא חבישת קסדה בכלל הן באופניים חשמליים והן בנושא של הקורקינטים. אני חושב שיש פה בעיה מאוד אקוטית, והציבור לא בדיוק יודע מה חוקי ומה לא חוקי. צריך שתצא פה הבהרה מאוד-מאוד ברורה, כי הסרת קסדה היא ממש כמו הסרת אחריות, וזה נכון לא רק לגבי ילדים אלא נכון גם לגבי מבוגרים. הכלים האלה מאוד נפוצים ומאוד שכיחים, ורק באחרונה ראינו לא מעט מקרים שגרמו למוות - הרבה יותר מלהציל שניים. אם יהיה החוק הזה, יינצלו הרבה מאוד אנשים. כמובן, עד שאין החוק הזה אנשים עדיין יכולים להשתמש בזה - לא צריך חוק כדי לשמור על החיים שלך, אבל אנחנו חושבים שחוק כן ייצור כאן תרבות של שימוש באמצעי ההגנה האלה, ולכן חשיבותו. אני חושב שהכנסת הוכיחה לא אחת שדברים חשובים לה, היא יודעת להעביר חוקים במהירות שיא. ראינו את זה בחוקי המשילות. אני חושב שגם כאן, עוד לפני שהכנסת מתפזרת, כפי שזה נראה היום, כדאי שיהיה הליך כמה שיותר מזורז לקידום העניין של חבישת קסדה. תודה.
היו"ר יעקב אשר
תודה. עוד מישהו? משטרה?
צביקה דן
צביקה דן, רלב"ד. כמובן, כל מה שישפר את מיגון הרוכבים – במקרה זה קסדה - זה מצוין.
היו"ר יעקב אשר
אני רוצה לשאול לגבי התהליך. התקנות האלה היו בשולחן עגול אתכם? אני בודק את התהליכים באופן כללי, בלי קשר - במסגרת רצוננו שהרלב"ד יהפוך לקואליציה משותפת.
צביקה דן
היועצת המשפטית שלנו פה.
לילך מור
עו"ד לילך שרביט, מהלשכה המשפטית. כמובן, זה נעשה גם בשיתוף שלנו.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי. אפשר להמשיך.
חוה ראובני
ככלל תקנות, אנחנו עוברים דרך ועדה בין-משרדית משותפת לכלל גורמי הממשלה.
היו"ר יעקב אשר
בין משרדית אני יודעת, כי אתם חייבים.
חוה ראובני
לא, גם הרשות הלאומית נמצאת בוועדה. הם חברים רשמיים. קיים.
היו"ר יעקב אשר
אני רוצה להטמיע את זה, שהרלב"ד יהיה גוף מתכלל. לפחות את זה, אם לא מה שרצינו בחוק הרלב"ד.
חוה ראובני
הם לגמרי מעורים.
היו"ר יעקב אשר
אני מעלה להצבעה את התיקון. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד התקנה – פה אחד
התקנה אושרה.
היו"ר יעקב אשר
התקנה אושרה.
חוה ראובני
תקנה 2. תיקון תקנה 39יד. בתקנה 39יד לתקנות העיקריות, בסופה יבוא - "(ג) לא ינהג אדם ברכינוע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן שסומנה כאמור בפרט 1א(2) לחלק ג' בתוספת השנייה, ובלבד שהיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה".

כאן אנחנו מוסיפים חובת חבישת קסדה ברכינוע. מדובר בסאגווי, אבל גם הוברבורד. אנחנו מטילים כאן חובת חבישת קסדה. כאן מאפיינים את הקסדה הזו – מהסוג של קסדת אופניים. עד היום ברכינוע לא היתה חובת חבישת קסדה. אנחנו מבקשים להוסיף את זה, אבל כאן הקסדה המתונה יותר, קסדת האופניים ושוב היא נבחנת על-ידי הסימון ולא לפי הטיב, שסומנה כאמור.
היו"ר יעקב אשר
כלומר מרגע כניסת החוק, אם אנחנו רואים ילד נוסע על אחד - מהסאגווי או רכינוע, חייב להיות ממוגן.
חוה ראובני
הוא חייב להיות עם קסדה, אבל גם אסור לו לרכב - עד גיל 16.
היו"ר יעקב אשר
כמובן. סמכויות האכיפה שנתנו בזמנו לפקחים ברשויות, חלים גם על זה?
חוה ראובני
לא. נצטרך להוסיף את זה בהמשך.
היו"ר יעקב אשר
למה אתם לא יודעים לעשות את זה ביחד? למה אתם כאלה כבדים? זה כל כך טריוויאלי וכל כך נכון לעשות אותו, עם הבעיות שלו. אני יודע שכל זה בעיות – צריך להוציא את היועץ המשפטי לממשלה מישיבה דחופה כדי לדבר על זה, אבל אם ילד יודע שפקח יכול לתת דוח לאבא שלו ולקרקע לו את המכשיר ליום-יומיים כי זה עושה לו בלגאן במשפחה, הוא יחשוב. הבהרנו בתקנות את הסמכויות, נכון?
חוה ראובני
כן.
היו"ר יעקב אשר
מוסיפים.
חוה ראובני
עד שאין התקנות האלה בתוקף, אי-אפשר לכלול אותן בתוספת.
היו"ר יעקב אשר
אבל עכשיו ברגע שאישרנו?
חוה ראובני
צריך יהיה להמשיך את זה. הלקח שלי מהפיגור הזה כל פעם, שאנחנו תמיד רודפים אחרי הזנב – זה להכין כל פעם את כל השלושה ביחד, רק שיש להבין שצריך להכין תקנות, צו עבירות קנס ותוספת לחוק לייעול הפיקוח ואכיפה עירוניים. זה שלושה שרים שונים נמצאים בלופ הזה. לא רק פקידים שונים ויועצים שונים. כי תקנות תעבורה זה שר התחבורה, וצו עבירות קנס זה שר התחבורה בהסכמת שר המשפטים, וחוק לייעול לפיקוח ואכיפה זה שר ביטחון פנים בהסכמת שר התחבורה.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו מאמינים שהקב"ה ברא את האדם. הוא נתן לו חמש אצבעות. זו המצאה. גם לנו יש אצבעות – יש משרד התחבורה, יש משרד האוצר. רק דבר אחד לא למדתם מהקב"ה - לעשות את החיבור ביניהם. שזה יכול לעבוד ביחד. לא כל אחד חי בפני עצמו. יש חיבור. דבר כל כך פשוט. היינו צריכים לעשות, לאשר את התקנות, יהיה מוכן התיקון לחוק רק בחלק הזה, לסגור את הישיבה, לפתוח ישיבה, לאשר אותה ולרוץ קדימה.
חוה ראובני
הלקח שלי הוא שצריך להגיש את כל השלושה ביחד.
היו"ר יעקב אשר
והלקח שלי – מה שזעקתי ואני זועק למשרד התחבורה כל הזמן – להכין תוכנית כוללת, להביא חבילה שלמה של דברים, גם לגבי הרישוי, גם לגבי הקסדות, גם לגבי האכיפה, גם לגבי התיאוריות והכול.
אבנר פלור
זו החלטת הממשלה.
היו"ר יעקב אשר
לא, היא נוגעת בכול, לא נוגעת עד הסוף, אבל זה עוד סיפור.
אביגל כספי
יש לי הערה. זה גם מתקשר למה שאמרת על קשירת הכול בכול, אבל בעצם מוסיפים פה לסימן שנוגע ברכינוע איסור נוסף – רכיבה ללא קסדה. אחד הדברים שנעשה פה בהמשך זה הקביעה שלגבי גלגילנוע החובות דוגמת קסדה, רכיבה מתחת לגיל 16 וכו' חלות גם אם הכלי תקני וגם אם לא.
היו"ר יעקב אשר
כלומר היום אנחנו עושים איחוד שמות.
אבנר פלור
אבל זה דברים שונים.
היו"ר יעקב אשר
אבל אנחנו נותנים להם הגדרה שווה בתקנות.
חוה ראובני
לא. לכל אחד יש הדרישות שלו.
היו"ר יעקב אשר
הגלגינוע גם יחויב בקסדה?
אביגל כספי
אבל החובה קיימת. אותה הבחנה שהחובות חלות בין אם הכלי תקני ובין אם לאו, השאלה אם להוסיף את זה גם לעניין הרכינוע. כלומר לכאורה עכשיו רכינוע שאינו תקני, לא חלה עליו חובת חבישת קסדה. השאלה אם ברגע שנוגעים בעניין של רכינוע, אם לא לקבוע שהוראות הסימן לגבי רכינוע חלות בין אם הכלי תקני ובין אם לאו. בהגדרת רכינוע כתוב שזה רכב מנוע דו-גלגלי שמוני באמצעות מנוע חשמלי, שבע דרישות. אחת מהן, שהוא קיבל אישור מעבדה מוסמכת, שעומד בדרישות טכניות.
היו"ר יעקב אשר
כלומר אם מישהו חטא פעם אחת, ורכש כזה דבר שאינו תקני, גם יהיה פטור? איך אתם סוגרים את הלקונה הזו?
חוה ראובני
ברכינוע אנחנו רואים את הבעיה הרבה פחות.
היו"ר יעקב אשר
השאלה אם הוא בכל מקרה מחויב או לא, כי אם אותו ילד, שנראה בן 16, ייקח עורך דין, שאומר: אתה לא יכול לאכוף אותי כי זה לא תקני.
אבנר פלור
אסביר. למשל, אופניים חשמליים הם מוגבלים עד 25 קמ"ש. ברגע שהוא מעבר למהירות הזו, הוא הופך להיות אופנוע, ואז יהיה מחויב בקסדת אופנוע ולא בקסדת אופניים. זו המשמעות. כשהוא לא תקני, הוא לא אופניים. מבחינתו הוא עשה שינוי שם.
היו"ר יעקב אשר
הוא נראה כמו אופנוע, עושה רעש כמו אופנוע וטס כמו אופנוע, אבל לגבי האכיפה שלך, הוא אופנוע? לא.
אבנר פלור
לא. זה אופניים חשמליים.
היו"ר יעקב אשר
אין לו לוחית רישוי, אין לו כלום. השאלה שלי, האם אדם ששינה את התקן, והיום זה לא תקני, או הרכינוע או הגלגינוע או איך שתקרא לזה – יוצא חוטא נשכר.
אבנר פלור
לא, זה מוחרג בקסדה.
אביגל כספי
אם אני מסתכלת על הכלים האחרים, האופניים החשמליים, שהגיעו לפה לוועדה ב-2014- - -
היו"ר יעקב אשר
אני חושב שלא צריך לעשות הפרדה בין אם זה מתוקנן או לא. זו עבירה על החוק, נקודה. עבירה, עבירה, עבירה.
חוה ראובני
אני לא רוצה להחיל על כלי לא תקני את הפטור מרישום רישוי. רק 39 יד ו-טו.
היו"ר יעקב אשר
אז תתקנו - יחולו עליו סעיפים אלה ואלה, ולא הבונוסים. בבקשה.
גיל צ'רנוסקי
גיל צ'רנובסקי. אני פה מטעם פורום ה-15, אבל אני גם מנהל מטה בטיחות בגבעתיים. אני אומר את זה מהנקודה של מנהל מטה בטיחות. אם אנחנו עושים הפרדה בכלים החשמליים - לכלי הזה קסדה קסדה כזו, לכלי הזה קסדה אחרת, לכלי ההוא קסדה אחרת – מבחינת הסברה שאנחנו מתמודדים אתה, מנהלי מטות, זה יהיה כמעט בלתי-אפשרי, אם אנחנו לא מאחדים לכל הכלים החשמליים אותו סוג קסדה בצורה אחידה, כי אני אומר כציבור – אף אחד לא יידע: בכלי הזה אני צריך קסדה כזו, ובאחר – קסדה אחרת.
אבנר פלור
לכל הכלים החשמליים שמוגדרים כמו אופניים חשמליים, סאגווי, רכינוע וכו', הקסדה היא אותה קסדה. רק ההבחנה שהיתה עם החצי קסדה, מה שחוה הציגה, זה לגבי טרקטורון ואופנוע, שמחויב בקסדה עד האפרכסת.
היו"ר יעקב אשר
בעצם מה שהוא אומר, זה מה שהולך לקרות, שבאותו תחום שבין האופניים לרכינוע, גלגינוע וכו', הכול אותה קסדה.
חוה ראובני
השאלה היא איך נגדיר את הרכינוע הלא תקני, שלא יהיה משהו שיכלול גם- - -
אביגל כספי
לגבי אופניים חשמליים וגם לגבי גלגינוע נקבע העניין של תווית סימון – באופניים זה 39טז3 – הודבקה עליהם תווית בהתאם למאפיינים וכו', ובגלגינוע זה 39יח2 – שגלגינוע יישא תווית סימון כאמור בחלק ג' לתוספת השנייה. השאלה אם לגבי הרכינוע את רוצה גם לקבוע את אותו עניין של תווית סימון?
יוחאי וג'ימה
איך מבחינים בין רכינוע תקני ללא תקני? השוטר הפשוט לא יידע. אף אחד לא יודע להבדיל.
אבנר פלור
לכן אנחנו כן רוצים לחייב אותו בקסדה. אנחנו לא רוצים להכשיר אותו.
חוה ראובני
ברגע שאנחנו אומרים שלא התקיימו הדרישות, כל דבר נכנס. רכב מנועי בעל זוג גלגלים מחוברים בציר אחד.
אבנר פלור
אנחנו לא רוצים להכשיר אותם.
אביגל כספי
כל דבר שאתה רואה בעין אפשר להשאיר.
אבנר פלור
ההבדל העיקרי בין התקני ללא תקני זה המהירות בעיקר. זה הקריטי.
היו"ר יעקב אשר
אבל אני לא רוצה שבגלל זה אני פוטר אותו מדברים אחרים.
אבנר פלור
הבנתי, אבל אני לא רוצה שמפה יובן שאני מכשיר אותו.
אביגל כספי
השאלה אם דרישות 4 עד 7 – ולגבי מדבקת הסימון?
חוה ראובני
בשליפה אני לא יכולה לנסח פה מדבקת סימון עם מה שצריך להיות כתוב בה ואיזה גודל והיא ואיזה גודל האותיות וכו'.
אבנר פלור
אולי אפשר לאשר את זה עקרונית, ולגבי הנוסח?
היו"ר יעקב אשר
אנחנו יודעים את רוח הדברים. אנחנו רוצים שכל ההגבלות יחולו גם על התקני והלא תקני. מצד שני, לא לתת הם בונוסים, להכשיר אותם דה פקטו. לכן נאשר את זה בכפוף לניסוח שלכם, שתעשו יחד עם הייעוץ המשפטי. תקריאו את זה פחות או יותר עם הסעיפים הרלוונטיים, ואם יהי תיקון קטן כזה או אחר, אנחנו מאשרים.
חוה ראובני
מה שמסתמן פה מהדיבור זה שלעניין תקנות 39יד ו-39טו רכינוע כולל אף אם לא התקיים בו האמור בפסקאות (4) עד (7) להגדרת רכינוע.
אביגל כספי
לא ינהג אדם ברכינוע בין אם התקיימו בו דרישות פסקאות (4) עד (7) להגדרה ובין אם לאו.
חוה ראובני
אבל אנחנו מדברים על (4) עד (7) ועל תקנות 39יד ו-39טו. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים.
היו"ר יעקב אשר
תנסחו את זה לפי ההחלטות הללו. זאת ההחלטה. אני מעלה את זה להצבעה, את סעיף 2, תיקון תקנה 39יד. מי בעד?הצבעה

בעד התקנה – פה אחד
התקנה אושרה.
היו"ר יעקב אשר
התקנה עברה פה אחד.

תקנה 84א.
חוה ראובני
זה בעניין אחר לגמרי, זה עניין כמעט פורמלי.

בתקנה 84א לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: בטור א' – סוג הרכב – אמבולנס. בטור ב' – התנאים: בעת שהמוסע בו נזקק להשגחה או טיפול רפואי בזמן הנסיעה.

תקנה 84א מונה את סוגי הרכב שמותר לבצע בהם הסעה בשכר. לי באוטו הפרטי שלי אסור לבצע הסעה בשכר. יש רשימה סגורה של כלים שמותר לבצע בהם הסעה בשכר. משום מה אמבולנס, שמסיע בשכר את המטופלים, לא מנוי בתקנה. אנחנו מבקשים להוסיף את האמבולנס, אבל רק בתנאי שהמוסע בו נזקק להשגחה או טיפול רפואי בזמן נסיעה. הוא לא יכול להפוך רכב היסעים בזמנו החופשי.
היו"ר יעקב אשר
הערות? אין. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד התקנה – פה אחד
התקנה אושרה.
היו"ר יעקב אשר
התקנה אושרה.
חוה ראובני
תיקון תקנה 94. בתקנה 94 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: (6) לנסוע בנתיב שסומן בתמרור כנתיב סגור.

כאן אנחנו מדברים על רכב ביטחון. תקנה 94 מסדירה את כל ההיתרים שיש לרכב ביטחון – דהיינו שיש לו פנס מהבהב, סירנה, שלצורך מילוי תפקידו מותר לו לעבור על הוראות מדיני התעבורה שמנויות בתקנה 94 - רמזורים אדומים, נגד הכיוון, חנויות אסורות וכו'. אנחנו מבקשים להוסיף להיתרים האלה – זה התברר כחסר - לנסוע בנתיב שסומן כנתיב סגור. יש מקומות שיש מעברים, שסגורים לתנועה בעיקרון - לרכב ביטחון לאפשר לנסוע בהם.
היו"ר יעקב אשר
זה על אותה הגדרה של רכבים שנקראים היום רכבי ביטחון. אני מתאר לעצמי שרק רכב ביטחון בשירות.
לאה ורון
סעיף 94 אומר: "אולם לא יעשה כן אלא במידה הדרושה למילוי התפקיד המוטל עליו ותוך כדי נקיטת אמצעי זהירות", שזה חשוב משמעותית.
יוחאי וג'ימה
מה ההגדרה של נתיב סגור?
חוה ראובני
לפי התמרור.
יוחאי וג'ימה
יכול להיות שבגלל ההיתר הזה אמבולנס יוכל לנסוע פתאום על - רק כי מותר לו, בלי שהוא מתואם. האם זה נחשב גם?
חוה ראובני
אנחנו מדברים אך ורק על סגירות הנתיב בהסדרי תנועה אזרחיים, שיש תמרור, נתיב סגור. לא מדברים על דרישות שבאות מכוח דינים אחרים. בזה תקנות התעבורה לא עוסקות.
היו"ר יעקב אשר
אני מעלה להצבעה את תיקון תקנה 94. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד התקנה – פה אחד
התקנה אושרה.
היו"ר יעקב אשר
התקנה אושרה פה אחד.
חוה ראובני
חוזרים לקסדות ולכלים הדו-גלגליים.

5. תיקון 119. בתקנה 119(ג) לתקנות העיקריות, במקום "מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה והיא קשורה" יבוא "שסומנה כאמור בפרט 9 לחלק ג' לתוספת השנייה ובלבד שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן והיא תהיה קשורה".

כאן אנחנו מדברים בדיוק אותו תיקון שדיברנו עליו קודם לגבי טרקטורון, אבל הפעם לגבי אופנוע, שזה אומר – אחת, בלי קסדות חצי; שתיים, חובה לרכוס; שלוש, מה שהאזרח צריך לבדוק זה לא את הטיב ואת סוג הקסדה אלא את הסימון שלה לפי הפרט שעוסק בקסדות אופנועים. זה תיקון מקביל למה שעשינו בתקנה 1.
היו"ר יעקב אשר
הערות? אין. מעלה להצבעה את תיקון תקנה 119. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד התקנה – פה אחד
התקנה אושרה.
היו"ר יעקב אשר
התקנה אושרה פה אחד.
חוה ראובני
תיקון תקנה 122א. בתקנה 122א לתקנות העיקריות - בתקנת משנה (א), בסופה יבוא "בסימן זה, "גלגינוע" – לרבות כהגדרתו בפסקה (2) להגדרת קורקינט ממונע בתוספת השנייה לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות, תעבורה, התשע"ו-2016.

התוספת הזו באה להחיל את דיני התעבורה, דיני הרכיבה על גלגינוע גם על גלגינועים לא תקניים, דהיינו שזה חל גם על גלגינוע לא תקני, וממילא השוטר או הפקח האוכף לא יצטרכו לבדוק, אם הכלי תקני או לא תקני כתנאי לתת דוח. אם הוא רוכב על מדרכה, הוא לא צריך לבדוק אם זה כלי תקני. אם הוא רוכב בלי קסדה, הוא לא צריך לבדוק אם זה לא תקני. עשינו אותו דבר גם עם אופניים לפני מספר חודשים. אנחנו מפנים להגדרה המורכבת בחוק לייעול האכיפה – זה עלה שם. יש הגדרה קיימת – אנחנו מאמצים אותה; הגדרה שנכנסה לפני כשנה.
משה קונפורטי
מה הכוונה, לא תקני?
היו"ר יעקב אשר
כמו שדיברנו קודם – אם מישהו החליף, ונתן במנוע משחק קטן.
משה קונפורטי
אז על זה הוא לא יכול גם לקבל במעמד הזה?
אבנר פלור
ההפך. הוא יכול לקבל דוח, ודאי.
היו"ר יעקב אשר
לא רצינו שהפקח יתחיל לבדוק מה כן ומה לא, ואם לא, הוא לא יכול לתת לו דוח על עבירה אחרת.
חוה ראובני
יש דברים שהם לא אסורים, אבל האסור הקיים על גלגינוע יחול גם אם הגלגינוע לא תקני, או אם לא ידוע אם הוא תקני או לא.
היו"ר יעקב אשר
עוד הערות? אני מעלה להצבעה את תקנה 122א. מי בעד?

הצבעה

בעד התקנה – פה אחד
התקנה אושרה.
היו"ר יעקב אשר
התקנה עברה פה אחד. תיקון תקנה 122ב.
חוה ראובני
בתקנה 122א לתקנות העיקריות – למעשה נשארה לנו רק פסקה אחת. אנחנו עדיין בגלגינוע. בתקנת משנה (ב) אחרי "שסומנה כאמור" יבוא "בפרט 1א(2)" ובמקום "הקשורה" יבוא "שתהיה קשורה";

"שתהיה קשורה" זה תיקון ניסוחי. אנחנו מפנים לאיזו קסדה, שיהיה ברור איזה מהקסדות זה קסדת אופניים.
היו"ר יעקב אשר
הערות? מי בעד?


הצבעה

בעד התקנה – פה אחד
התקנה אושרה.
היו"ר יעקב אשר
התקנה עברה פה אחד.
חוה ראובני
תיקון תקנה 223. בתקנה 223(ב) לתקנות העיקריות, במקום "מסוג כאמור בחלק ג'" יבוא "שסומנה כאמור בפרט 9 לחלק ג'" ובסופה יבוא "ובלבד שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן והיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הרכיבה".

כאן מדובר על קסדות אופנועים בעת לימוד נהיגה. הלומד, המורה, שהם שוב – זה בדיוק אותו שינוי שעשינו קודם עם האופנועים, עם הטרקטורונים - רכוסה, לא קסדת חצי. מבחן התקניות הוא לפי הסימון ולא לפי הטיב.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אפשר לשאול שאלה? אתמול ישבו אתי האנשים שעוסקים באופניים חשמליים. לא חשוב הפרטים. אני שואל, זה חל גם עליהם? למה לא להחיל עליהם את כל הכללים?
חוה ראובני
יש הצעת חוק מונחת לחייב רוכבי אופניים חשמליים בגירים בחבישת קסדה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, אין בעל הבית לדברים האלה.
חוה ראובני
ודאי שיש.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא מדויק. ישבתי עם האנשים האלה – כמובן, חלק מתפרנס מזה, ואין כתובת במשרד התחבורה, אין מקום שמייצג את הנושא של כלי הרכב שגורמים גם לאסונות. הם לא מוגדרים. גם בתשתיות, גם באישורים. למה לא להפוך אותם לחלק מהעניין? אתם מגדירים פה אופנוע וטרקטורון ומה שאתם רוצים. אדם יכול לרכב בלי רשיון, אבל צריך קסדה – למשל, אין אישור למוסך שמטפל בהם. הרי מוסך מורשה צריך מישהו שיהיה אחראי על המוסך. יכתבו את ההוראות האלה בדם.
היו"ר יעקב אשר
לא היית בתחילת הישיבה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לכן התנצלתי.
היו"ר יעקב אשר
מה שמביאים כאן כרגע זה תקנות שמשלימות וסוגרות כל מיני פינות על דברים קיימים – חלקם גם דברים חשובים, הדרמטי ביותר לטעמי זה הרכינוע עם הקסדה. יש הצעת חוק, ממשלתית שעברה בוועדת שרים לפני חודש-חודשיים. אמורה להגיע לכאן. היא חסרה גם לטעמי. יש לנו ביקורת עליה, אבל שם יש כן מספר אלמנטים שאמורים להגיע בחקיקה הזאת. אני מקווה שהממשלה תמלא את ימיה, ונוכל לעבור את זה.
אבנר פלור
עד גיל 18 אופניים חשמליים מחויבים בקסדה. מה שאנחנו עושים - מעל גיל 18.
היו"ר יעקב אשר
הוא מדבר על מוסכים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ישראל יש בה היקף ענק של כלי רכב כאלה.
היו"ר יעקב אשר
מי שישב אתך, ישב גם אתי. זה גם נכון. אגב, שכחת לומר גם ביטוח. זה מוסכים, זה ביטוח, זה רשיון, זה לוחות זיהוי. זה הרבה מאוד דברים שהיה צריך לעשות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מי במשרד התחבורה הוא הכתובת לתחום הזה?
אבנר פלור
לגבי הנושא המקצועי והטכני של האופניים החשמליים, התקינה והנושא של שירותי תחזוקה וכל זה, יש אגף הרכב שהוא תחתיי, תחת מינהל תנועה. הוא האחראי ואמון על הנושא הזה. הוא הרגולטור של זה. כל הנושא של שבילי האופניים ותקציבים זה מינהל תשתיות שהוא תחת המשנה למנכ"לית קובי בליטשטיין.
חוה ראובני
פיתוח זה בכלל משרד האוצר.
היו"ר יעקב אשר
ההערה שלך נכונה מאוד-מאד, אבל היא לא קשורה כרגע לדיון הזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הממשלה לא יכולה תמיד לפעול באיחור. אפשר לפעול באיחור – ממילא אף אחד לא אחראי פה על אף אחד, גם אין ענישה. מה שיהיה, יהיה. אז ייקח עוד שנה, אחר כך לא תהיה ממשלה, אבל בינתיים אלפי אנשים ובני נוער משתמשים בזה. זה כלי תחבורה בתוך העיר. הוא לא בין-עירוני, אבל הוא חלק מהפתרון למצוקת התחבורה. אתם לא מתנהגים עם זה נכון.
חוה ראובני
השלטון המקומי מעורב בזה מאוד.
היו"ר יעקב אשר
יש הערות? אני מעלה להצבעה את תקנה 223. מי בעד?

הצבעה

בעד התקנה – פה אחד
התקנה אושרה.
היו"ר יעקב אשר
אושר פה אחד.
לאה ורון
חבר הכנסת איתן ברושי במקום חבר הכנסת איתן כבל.
היו"ר יעקב אשר
9.
חוה ראובני
תיקון התוספת השנייה. בחלק ג' לתוספת השנייה לתקנות העיקריות – (1) בפרט 1א -

בכותרת, במקום "גלגינוע" יבוא "רכינוע וגלגינוע" ולפני "39יח1" יבוא "39יד,"; (ב) בפסקה (2), במקום "לרוכבי גלגינוע", יבוא "לרוכבי רכינוע וגלגינוע"";

(2) בפרט 9, פסקה (4) – תימחק.

התוספת השנייה עניינה בתקנים שחלים על מוצרי תעבורה למיניהם. פרק 1א מסדיר את קסדת האופניים, אז אנחנו כאן מבקשים לתקן ולומר שהקסדה הזו, שהכותרת הזו, התקן הזה רלוונטי לא רק לגלגינוע אלא לרכינוע וגלגינוע, וזה (א) ו-(ב), שתי הפסקאות, כי הוספנו חובת חבישת קסדה לרכינוע.

פרט 9 פסקה (4) תימחק. פרט (9) עניינו בקסדות אופנועים. אנחנו מבקשים לבטל את ההפניה על התקן הבריטי כי הוא כבר לא קיים – הבריטים נמצאים כבר בתוך התקינה האירופית, והמוצרים משם באים עם הסימונים של התקנים האירופיים.
היו"ר יעקב אשר
יש הערות? מעלה להצבעה את תיקון התוספת השנייה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר יעקב אשר
אושר פה אחד.
חוה ראובני
תחילה. תחילתן של תקנות אלה, 30 ימים מיום פרסומן.

אנחנו יצירת עבירות חדשות – לא להיכנס לתוקף בו ביום.
היו"ר יעקב אשר
מתי יהיה פרסומם?
חוה ראובני
בהקדם האפשרי. ברגע שנגמר פה האישור ויש נוסח שהוועדה מאשרת, זה מועבר לשר לחתימה.
חוה ראובני
עם התיקונים שדיברנו עליהם.
חוה ראובני
ברור.
אביגל כספי
מדובר ברישא על נהיגה, אבל זה תיקון נוסחי.
היו"ר יעקב אשר
יש מישהו שיכול לומר שזה לא נקרא נהיגה כי זה רכיבה?
אבנר פלור
פשוט אחידות. זה רכיבה. קראנו לזה כשירות רכיבה ולא כשירות נהיגה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
תדאגו בנוסח הסופי שתהיה אחידות.
היו"ר יעקב אשר
אבל שמהאחידות הזאת לא יברח לנו משהו חשוב בדרך. נעלה להצבעה את סעיף התחילה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר יעקב אשר
אושר פה אחד.

קודם כל, התקנות האלה הן חשובות מאוד. אחד הדברים החשובים זה קודם כל ההגדרות היותר ברורות, גם לציבור, כי אין עונשים אם לא מזהירים. צריך לדעת מה כן ומה לא ומה מותר ומה אסור. גם התקנה הזאת של גלגינוע ורכינוע, שדיברנו על זה לא מעט, חאג', אתה מלווה אותי ואני מלווה אותך הרבה בדיונים כאן, אז חובת חבישת הקסדה עכשיו נמצאת בתקנות ומחייבת. ואיסור השימוש בחצי קסדה, כולל אם האדם רוכס אותה - אז הוא עובר על התקנה. זה חשוב מאוד. האצתי בהם לבוא מהר עם הצעת החוק היותר גדולה וחשובה לא פחות, וגם הצטרף לזה חבר הכנסת ברושי שדיבר על ההסתכלות הכוללת. אני מקווה שזה יגיע במהרה. בבקשה, חאג', דברי סיכום.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
התקנה – אנחנו בעד. רק באילוצי פקקים איחרתי - היתה תאונת דרכים במנהרה בכביש 6, וזה מאוד עיכב. מה שאני חושב, שאחרי התקנות האלה נשאר לנו – וכמעט בכל חוק אנחנו מעלים את זה - זה עניין האכיפה. כל התקנות האלה, אם לא תהיה אכיפה- -
יוחאי וג'ימה
הסברה ואכיפה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
שני הדברים. בסופו של דבר, אם לא תהיה אכיפה, נשארנו באותו מקום. לכן אני מדגיש את הנושא הזה. החשיבות של האכיפה ותהיה מודעות שהולכים לאכיפה. עם מבצע אכיפה שיבוצע בכמה מקומות בחודש ימים, כולם יידעו, ואז תהיה הרתעה ואנשים יתחילו להבין שהעניין הוא רציני ומתכוונים למה שרושמים פה. זה מה שחשוב.
היו"ר יעקב אשר
הבהרה. יש כל כך הרבה שמות לדברים האלה – רכינוע וגלגילנוע - שנדע על מה היום אנחנו מחייבים היום את הילדים לחבוש קסדה.
אבנר פלור
הנושא של הגלגילנוע, שנקרא הקורקינט החשמלי, הוא כבר היה מחויב בקסדה ללא קשר לתקנות היום. לגבי הרכינוע ומה שחוה אמרה, שזה נקרא הוברבורד וסאגווי – שאנחנו רואים אותם בשדה התעופה ובכל מיני מקומות - פה אנחנו הולכים לחייב קסדה. התקנות האלה מחייבות את הקסדה. כל ההיבט של קסדת חצי מתייחסת לטרקטורון, לאופנוע.
לאה ורון
תתייחסו לכלי עצמו - מהו אותו רכינוע, מהו אותו הוברבורד?
אבנר פלור
הסאגווי זה עם הידית. המהירות שם היא עד 13 עד קמ"ש. היום הסוגים שאנחנו מדברים עליהם זה רכינוע, שזה או סאגווי או הוברבורד. מדברים על גלגינוע – קורקינט חשמלי, ואופניים חשמליים. ההוברבורד זה- - -
היו"ר יעקב אשר
הגלגלים הקטנים האלה, זה גם נחשב.
אבנר פלור
נכון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה שנוסע ויש לו מנוע, אפילו חשמלי, הוא כלי תחבורה.
היו"ר יעקב אשר
הרלב"ד, משרד התחבורה, אולי גם נעשה את זה בצורה קבועה – אבנר, אני מבקש מהרלב"ד בעקבות אישור הדברים האלה, וזה שינוי – לצאת עם קמפיין הסברתי בעניין הזה. עוררה אותי מנהלת הוועדה שעוררה אותה מנהלת ועדת המשנה של הבטיחות בדרכים הגב' דקלה טקו. אני חושב שזה נכון בשיתוף עם המשרד, לעשות – לצאת עם קמפיין – יהיה לו הרבה – גם אם זה לא ייתן רק לפקחים או לשוטרים, אבל גם אם אני אצא לפארק, ואראה ילדים – אני יודע להעיר להם לפחות. אני יודע במה מדובר. זה קמפיין שההורים יוכלו לחנך את ילדיהם.
משה קונפורטי
אם אפשר שזה יהיה קמפיין חיובי ולא קמפיין הפחדה, כי קמפיינים חיוביים עובדים, וקמפיינים שליליים עושים נזק.
היו"ר יעקב אשר
תודה רבה, גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים