ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/11/2018

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 62) (משלוח חשבונית לצרכן בסמוך למועד החיוב), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת9
ועדת הכלכלה
20/11/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 861
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י"ב בכסלו התשע"ט (20 בנובמבר 2018), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגברת התדירות של משלוח חשבונית), התשע"ח-2018 (פ/5210/20), של חה"כ מירב בן ארי, איתן כבל, איציק שמולי, יוסי יונה, לאה פדידה, קארין אלהרר, מאיר כהן, עבד אל חכים חאג' יחיא, יואל חסון, אכרם חסון רועי פולקמן
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
חברי הכנסת
מרב בן-ארי
מוזמנים
אגם דניאל - עוזרת ראשית חקיקה מכרזים ואזרחי, הרשות ל, משרד הכלכלה והתעשייה

הילה דוידוביץ - משרד המשפטים

קרן חן סופר - מנהלת המחלקה המשפטית, איגוד לשכות המסחר

יורם תמיר - מנכ"ל, ש.א.ם, מרכז הגז, חברות הגז

וגיף אליאב - יועץ לרשות, רשות ההסתדרות לצרכנות, ארגוני צרכנים

גיל ברגפרוינד - כלכלן, המועצה נישראלית לצרכנות, ארגוני צרכנים

שגיא אהרון - שדלן/ית (קונטקטי בע"מ), מייצג/ת את איגוד חברות הביטוח בישראל, המכון הישראלי לאנרגיה וסביהב -פורום חברות הגפ"ם, סלקום
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדםהצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגברת התדירות של משלוח חשבונית), התשע"ח-2018 (פ/5210/20), של חה"כ מירב בן ארי, איתן כבל, איציק שמולי, יוסי יונה, לאה פדידה, קארין אלהרר, מאיר כהן, עבד אל חכים חאג' יחיא, יואל חסון, אכרם חסון רועי פולקמן
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם, גברתי מנהלת הוועדה, היועצת, הרשמת, דובר, ערוץ הכנסת, חברתי היקרה והמכובדת. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון –הגברת התדירות של משלוח חשבונית), התשע"ח-2018. היוזמת והמובילה היא חברתי חברת הכנסת מרב בן-ארי. הצטרפו אליה איתן כבל, איציק שמולי, יוסי יונה, לאה פדידה, קארין אלהרר, מאיר כהן , עבד אל חכים חאג' יחיא, יואל חסון, אכרם חסון ורועי פולקמן.
מירב בן ארי (כולנו)
רק רציתי לברך אותך על המעמד המרגש, חיכיתי הרבה זמן. זו ועדה עמוסה. אני רוצה לברך אותך על הדיון בחוק.
היו"ר איתן כבל
את צריכה להגיד את זה אחרת: למרות שיש לנו עוד הרבה דברים חשובים - ההצעה שלך הייתה רק באפריל, הייתה אז פגרה - קידמנו את ההצעה.
מירב בן ארי (כולנו)
לכן הודיתי לך עוד בתחילת דבריי. אין סיבה שאדם שמשלם היום, ורובנו משלמים באינטרנט, לא יקבל את החשבונית ברגע שהוא משלם. זה קורה אצל כמעט רוב החברות, באופן הרבה יותר טוב אצל החברות הממשלתיות, כמו תאגידי מים, חברת חשמל וכאלה. מצאתי שיש חברות - לא נגיד את שמן - שאדם משלם ומקבל החזר מהעבודה. דווקא אלו שהוא יכול לקבל החזר עליהן לא שולחות לו. קיבלתי את הפנייה הזאת מפניית ציבור. נשאלתי למה צריך לחכות חודשיים. בדקנו את החוק, ראינו שזה שישה חודשים. נראה לי שאין סיבה שצרכן לא יקבל את החשבונית ברגע שהוא שילם.
היו"ר איתן כבל
כמו שהם יודעים להוציא לך כשהם רוצים - -
מירב בן ארי (כולנו)
כמו שהם יודעים לדרוש את הכסף.
היו"ר איתן כבל
אני חושב שהצעת החוק הזאת נכונה, טובה וראויה.
מירב תורג'מן
אני רק אציין שלא מדובר פה רק על משלוח חשבונית בדרך ממוחשבת, מדובר בכל דרך שנשלחת החשבונית.
מירב בן ארי (כולנו)
נהדר, הרבה יותר טוב. אם אתה יודע לקחת כסף בזמן, תדאג לשלוח את החשבונית.
היו"ר איתן כבל
תיקון סעיף 13ב 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בסעיף 13ב, אחרי פסקה (א), יבוא

"(א1) נתן הצרכן לעוסק את הסכמתו כאמור בסעיף קטן (א)
וביקש לקבל את פירוט התשלומים מידי מועד חיוב, ישלח
העוסק לצרכן את פירוט התשלומים לפי בקשת הצרכן,
בסמוך למועד החיוב."

יש הגדרה ל"סמוך"?
מירב בן ארי (כולנו)
מה זה "בסמוך"?
מירב תורג'מן
יש לי איזה שהוא קושי עם המונח "בסמוך" ועם המונח "מועד החיוב". למה לא לכתוב את המילים "מיד לאחר תשלום", או את המילים "בסמוך לאחר התשלום"?
היו"ר איתן כבל
למה זה לא יכול להיות כמו בקולנוע, שהזמנתי כרטיס ושילמתי?
מירב תורג'מן
זה כשזה בדרך ממוחשבת.
היו"ר איתן כבל
הסיפור המרכזי פה, אם את שואלת אותי, זה הממוחשב.
מירב תורג'מן
כמובן.
היו"ר איתן כבל
זה הסיפור המרכזי. את הוספת את העניינים הנוספים.
מירב בן ארי (כולנו)
החוק המקורי שלי מדבר על דרך ממוחשבת.
היו"ר איתן כבל
בגלל זה הרחיבו. התיקון הוא הרחבה. למה אתה לא יכול לקבל את זה במקום? כשאתה בסופר משלם, עושים לך חשבון, מוציאים לך מיד את החשבון שלך.
מירב בן ארי (כולנו)
למה החוק היום מגדיר אחת לשישה חודשים? אם זה העניין, אולי פשוט לעשות אחת לחודש, זה הכי הגיוני. היום החוק אומר שישה חודשים. זה לא הגיוני. בוא נלך לחוק המקורי, נתקן לחודש.
אגם דניאל
סעיף 13ב מדבר על כך שהעוסק חייב לשלוח לצרכן חשבונית כל חצי שנה. כל חצי שנה הצרכן צריך לקבל את פירוט התשלומים שהוא שילם. הסעיף מאפשר בסעיף קטן (א), אם הצרכן מאשר לקבל את החשבונית באמצעות דואר אלקטרוני, לשלוח לצרכן באמצעות הדואר האלקטרוני. זה משהו שבא להקל על העוסק.
מירב בן ארי (כולנו)
הגדרת בדואר האלקטרוני תוך כמה זמן?
היו"ר איתן כבל
"פנגו" זו דוגמה מצוינת. אם אתה נכנס לחניון שמחובר ל"פנגו", את הקבלה על התשלום אתה מקבל כבר ביציאה שלך. איפה הבעיה? אם אתה חונה "פנגו" בכחול-לבן, שאז הם שולחים לך פעם בשנה או פעם בחצי שנה.
מירב בן ארי (כולנו)
זה לא בסדר.
היו"ר איתן כבל
זה כסף שאתה אמור לקבל החזר עליו.
מירב בן ארי (כולנו)
בדיוק על זה הגיעה התלונה. הוא ספק, הוא עובד שמסתובב עם רכבו. אם הוא חונה בכחול-לבן, בסוף החודש הוא צריך להביא את החשבונית. כשהוא מתקשר לחברה, אומרים לו: אדוני, תקבל עוד חצי שנה. למה? הוא שילם בכרטיס אשראי. אני אומרת דבר כזה: אם החוק המקורי מדבר על שישה חודשים, צריך לצמצם את זה לחודש. אם החוק מסייג בסעיף קטן דרך ממוחשבת - -
מירב תורג'מן
אני לא חושבת שהוא מסייג בדרך ממוחשבת.
מירב בן ארי (כולנו)
אני לא ראיתי.
קרן חן סופר
אנחנו ביקשנו להחליף את זה למועד החיוב, כי לא כל החברות מחייבות כל חודש, למשל חברות הגז. זו הסיבה היחידה. אנחנו רוצים שזה יהיה לפי מועד החיוב.
היו"ר איתן כבל
מבחינתי, שזה יהיה בהתאמות הנדרשות. יש חודשיים, יש יותר.
קרן חן סופר
בדיוק. זו הסיבה שזה לא אחת לחודש.
גיל ברגפרוינד
לגבי הנושא של החודש, האמירה נכונה. הרבה מאוד תלונות שאנחנו מתעסקים בהן הן בדיוק על הדבר הזה, שאכן לא מגיעות חשבוניות בשום צורה – לא בדואר, לא בדואר האלקטרוני. ההתאמה הנדרשת פה היא כל חודש, או כל מועד חיוב של החברה.
מירב בן ארי (כולנו)
אם יורד לו באשראי, שיהיו לו הקבלות.
גיל ברגפרוינד
הייתי מבקש להוסיף שנטל ההוכחה שצרכן הסכים לקבל את החשבונות בצורה כזאת או אחרת, במיוחד כל השיטות האלו שמעבירות אותנו לדואר האלקטרוני בלי שהסכמתי לזה, צריך לעבור לעוסק, לא לצרכן. אנחנו מקבלים תלונות מצרכנים על כך שהם לא מקבלים חשבוניות במשך שנה, שנתיים. מדובר באנשים מבוגרים שלא יודעים מה לעשות, למי לפנות.
הילה דוידוביץ
אם מישהו טוען שהוא לא קיבל חשבונית, הוא לא יכול להוכיח. ממילא הנטל להוכיח שהוא שלח את החשבונית עובר לעוסק.
היו"ר איתן כבל
אותי לא מעניין על מי נופל הנטל. זה כבר במצב הקיצון, שכבר הגיע לבית המשפט. אני מדבר איתך עוד לפני. אני רוצה בפרקטיקה.
הילה דוידוביץ
זו המשמעות של העברת נטל.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה את החיים לפני המשפטיזציה. אני רוצה לראות אם אני יודע לעזור, אם בכלל. מה הבעיה? אני אדם שמתכתב עם העולם החדש לא כמו הבנות שלי, שזה העולם שלהן. קל וחומר אנשים מבוגרים ממני שלא יודעים ששלחו להם. אני אגיד לך איפה אתה יכול לפתור את זה. אנחנו היום יותר ויותר בפרקטיקה של החקיקה הצרכנית שאומרת שהצרכן הוא זה שקובע באיזו שיטה הוא מבקש לקבל את החשבונית. זה מסתדר עם מה שאמרה עורכת הדין הילה דוידוביץ'. הרי אתה יודע שקנית, שחנית, שעשית. אני יודע שאני אמור לקבל. אם יש לי חשבונות ששילמתי לבזק ולהוט, אני יודע שאם אני לא מקבל במייל, משהו כאן לא בסדר. הרי הם שאלו אותי איך אני רוצה לקבל את זה, אם עדיף לי לקבל את זה בדואר אלקטרוני. זה כמו שאני הולך להוציא דואר מהתיבה. אני יודע שאם לא קיבלתי בתקופה הזאת, אני צריך להרים אליהם טלפון.
מירב בן ארי (כולנו)
עכשיו נהייתה איזו חברה ששולחת לך את הסכום שחייבו אותך. ביקשתי שישלחו לי את החשבונית במייל כי יש לי החזר הוצאות. כבר שלושה חודשים אני בשיח עם החברה שתשלח לי את החשבונית. היא שולחת לי: בחודש אוקטובר שילמת 200 שקל. מה זה הדבר הזה? תשלחי חשבונית, מה הבעיה? לקחת את כרטיס האשראי ואת הכסף? כמה עולה חשבונית? כל חודש אני מתקשרת אליהם. אני רוצה שהאדם יקבל חשבונית למייל. לא סיכום, לא קשקוש של מספרים, חשבונית. גם את העניין של שישה חודשים צריך לשנות.
מירב תורג'מן
אני רוצה לדייק את הדברים. הסעיף מדבר רק על עסקה מתמשכת, לא על עסקה חד פעמית.
מירב בן ארי (כולנו)
על זה אני מדברת.
מירב תורג'מן
אינני יודעת אם תשלום חנייה ב"פנגו" הוא עסקה מתמשכת או עסקה חד-פעמית.
מירב בן ארי (כולנו)
מתמשכת.
מירב תורג'מן
אני לא בטוחה. הסעיף הזה בא, מעבר לחובה להוציא חשבונית חד פעמית לפי חוקי המיסוי על כל עסקה, להוסיף ולומר שבעסקה מתמשכת יש חובה לפרט את אותם תשלומים חצי שנה אחורה. יש גם חובה שנתית.
מירב בן ארי (כולנו)
למה חצי שנה? אם יש לי עסקה מתמשכת, אני רוצה לקבל כל חודש את החשבונית. מה זה שישה חודשים? זה לא הגיוני.
מירב תורג'מן
זה הסעיף שמשנים עכשיו.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה שנבהיר כאן שני דברים. אני חושב שאני מחובר לדברים שאומרת חברת הכנסת בן ארי. יש הבדל בין סיכום תשלומים שאתה מקבל כל חצי שנה.
מירב תורג'מן
שזה הסעיף היום.
היו"ר איתן כבל
לא התכנסנו בשביל העניין הזה. הרצון של חברת הכנסת בן ארי הוא לא לבוא רק בשביל סתם לנג'ס. מדובר פה באנשים שמפסידים כסף כל חודש. כרטיס האשראי הוא כרטיס האשראי שלי, הוא פרטי, זה לא כרטיס אשראי של החברה. אצל חלק מהעובדים ההוצאה היא מאוד גדולה. קחי לדוגמה כאלה שנוסעים כל יום. זו הוצאה כבדת משקל. אני אתן דוגמה את הכנסת. אני לא אלך לעולמות תוכן אחרים, על עצמי אני אדבר. יש תקציב בעניין הרשתות החברתיות שאתה מקבל. הכנסת לא משלמת את זה באופן ישיר, אנחנו משלמים בכרטיס אשראי.
הילה דוידוביץ
אתה לא צרכן. צרכן זה מי שעושה שימוש לצורך אישי, ביתי או משפחתי. כנראה שמי שמקבל החזר הוא עסק, הוא לא עושה את זה כצרכן.
מירב תורג'מן
יכול להיות החזר הוצאות גם לאדם פרטי שעובד בעסק.
היו"ר איתן כבל
את יודעת כמה מקרים יש היום שהעוסק בא ואומר: אחי, בוא נסכם בינינו שאתה בסוף כל חודש מביא לי את החשבוניות? זה כך גם אצל עובדי מדינה, אלא שמקבלים החזר נסיעות. פעם היו אוספים את כרטיסי הנסיעה ומקבלים את הכסף חזרה.
וגיף אליאב
הסעיף המקורי מדבר על פירוט תשלומים, אנחנו מדברים על חשבוניות. צריך להפריד, כי פירוט תשלומים זה לא חשבונית.
מירב בן ארי (כולנו)
נתקן את זה.
וגיף אליאב
הצעת החוק הספציפית מתייחסת לחשבוניות, לא לפירוט תשלומים, שזה משהו אחר לחלוטין.
היו"ר איתן כבל
אם הייתי יודע שהחוק ידבר רק על פעם בחודשיים במקום פעם בחצי שנה, לא הייתי מביא את החוק היום, בלי לעלוב בחברתי.
מירב בן ארי (כולנו)
אני מסכימה איתך.
וגיף אליאב
כל אחד רשאי לקבל חשבונית מידי חודש. יש פסיקה של בתי משפט שאומרת שיש שימוש מעורב. בן אדם יכול להיות עצמאי ולקבל חשבונית שתשמש אותו גם כצרכן וגם לקיזוז הוצאות. החלוקה לא ברורה. אין חולק על כך שאת אותן חשבוניות צריכים לקבל. הצעת החוק מדברת על כך שהצרכן צריך לבקש לקבל. אני חושב הוא לא אמור לבקש לקבל.
מירב תורג'מן
לאינטרנט, לאי-מייל.
וגיף אליאב
העניין שזה בסמוך למועד החיוב הוא מצוין, רק הייתי מוסיף את המילים "או חודש לפחות". הייתי כותב שתי חלופות.
יורם תמיר
אנחנו העלינו את הבעיה של ההצמדה למועד החיוב רק בגלל הדו-חודשי. אם לא, זה היה בניגוד לאינטרס הצרכני.
היו"ר איתן כבל
זה בסדר גמור. לי אין בעיה עם זה.
גיל ברגפרוינד
אנחנו רוצים לפתור בהצעת החוק הזאת שתי בעיות שעולות. בעיה אחת, חברה כמו חברת הוט שמחויבת רק לשדר טלוויזיה, היא לא מחויבת לשלוח חשבונית. זה ההסכם שלה, זה הרישיון שלה. בעיה שניה, מצב שבו צרכנים ביטלו עסקה עם עוסק מסוים, עם חברת אינטרנט מסוימת, ועדיין ממשיכים לחייב אותם. כל עוד הם ישלחו חשבונית, אני אוכל לעלות על זה, אבל אם לא יישלח כל חודש, אני פשוט לא יידע, הם יוכלו לחייב אותי שנים קדימה.
הילה דוידוביץ
אתה אמור לעקוב. יש סעיף אחר שמטפל בהמשך חיוב בעסקה מתמשכת לאחר הודעת ביטול.
היו"ר איתן כבל
עניין פירוט התשלומים פחות מעניין אותי, עם כל הכבוד. אין לי בעיה שהוא יישלח פעם בחצי שנה, זה בסדר גמור. את לא רוצה כל שבוע, כל חודש לקבל. מה כן? כל תשלום חשבון על פי הלו"ז שלו. אם זה גז, פעם בחודשיים.
מירב תורג'מן
בהתאם למועד החיוב.
היו"ר איתן כבל
בסמוך למועד החיוב יקבל הצרכן את החשבונית, את הקבלה, על פי הסיכום בינו לבין העוסק על אופן ההתקשרות ביניהם. יש אחד שאומר שהוא רוצה את זה באינטרנט. כל אחד אומר את זה בדרך שלו.
מירב תורג'מן
אני לא חושבת שצריך להתייחס לאופן ההתקשרות.
היו"ר איתן כבל
עולמות התוכן הם שונים. מישהו יכול לומר: למה אתה שולח לי את זה לדואר, ממזמן כבר אין לי.
מירב תורג'מן
זה בהתאם לבקשת הצרכן.
היו"ר איתן כבל
כן.
מירב תורג'מן
אם הוא ביקש לקבל את זה בדואר, הוא יקבל את זה בדואר. אם הוא ביקש לקבל את זה במייל, הוא יקבל את זה במייל.
קרן חן סופר
רק לשים לב שהעניין שזה יהיה בהתאם לבקשת הצרכן, שעל זה דיברתי עם הרשות והם הסכימו איתי, לא ייצור חיוב לעוסקים קטנים לשלוח באינטרנט כשאין להם את האופציה של אינטרנט, הם שולחים את זה עדיין בדואר רשום.
היו"ר איתן כבל
אם אתה בא לעסק ובעל העסק אומר לך: אין לי אפשרות לשלוח באינטרנט, אתה לא תגיד לו: אני מחייב אותך ללכת לקנות - -
קרן חן סופר
בגלל זה אני מבקשת שזה לא יהיה בהתאם לבקשת הצרכן. הניסוח יכול להטעות.
הילה דוידוביץ
אם אני מבינה נכון, הולכים לכיוון של חיוב כל עוסק לשלוח חשבונית בעסקה מתמשכת. יש פה הרחבה של הצעת החוק, הרחבה של מה שהוצע. דבר ראשון, וסליחה על הפורמליסטיקה, זה בניגוד להחלטת ועדת שרים. ועדת שרים החליטה על ברירת מחדל של משלוח פעם בחצי שנה, מתוך רצון של אי הכבדה. דבר שני, אני לא יודעת מה המשמעות של הנטל על כלל העוסקים לשלוח כל חודש חשבונית בדואר רשום.
וגיף אליאב
מי אמר בדואר רשום?
הילה דוידוביץ
דיברנו על הדרך בה יבחר הצרכן. נגיד שצרכן בוחר בדואר - -
היו"ר איתן כבל
כשאני בא עכשיו לבעל חנות, לעסק קטן, הוא אומר לי: אח שלי, אני יכול לשלוח לך את זה בדואר, במייל או בווטסאפ, מה אתה מעדיף. הוא אומר לו את האפשרויות. בכמעט כל המקומות שהייתי בהם ועשיתי עסקה מתמשכת או עסקה לא מתמשכת שאלו אותי לאן אני רוצה שישלחו לי את החשבונית.
הילה דוידוביץ
אין עליהם חובה לשלוח כל חודש.
היו"ר איתן כבל
משרד המשפטים, יש פה הצעה שמגינה על הלקוח.
מירב בן ארי (כולנו)
על מי את מגינה? אפשר במשפט האחרון להגיד שמשלוח החשבונית יהיה בדרך שבה הוסכם בין הצדדים.
היו"ר איתן כבל
אמרנו. אותה מטריד משהו אחר.
מירב בן ארי (כולנו)
נראה לי שגם זה מטריד אותה. היא לא רוצה להפיל עליהם חובות שלא הסכמנו.
היו"ר איתן כבל
היא אומרת: אם הוא היה שולח לו פעם בחצי שנה, עכשיו אתה מחייב אותו כל חודש.
וגיף אליאב
זה על פי דין. חובה להנפיק חשבונית על פי דין. סך הכל מחדדים איזו שהיא נקודה. חייבת לקוח? אתה צריך להנפיק חשבונית. גם על פי דין אתה צריך להמציא אותה. אנחנו מחדדים משהו שלא מתבצע למרות הוראות החוק. אין פה חידוש
היו"ר איתן כבל
אני מסכים. למה חובת ההנפקה? בשביל שהוא יעשה לו ארכיון בבית? יש לו את החובות שלו למס הכנסה. אני מתנצל, גברת דוידוביץ, אבל זה נשמע לי מופרך שהדבר הזה בכלל לא מתקיים. ברוב המקרים זה גם דרוש למס הכנסה, כי מי יודע בחצי השנה הזאת מה הוא עשה, איך הוא גלגל את זה. יש את הסיפור של חשבוניות פיקטיביות וכל מיני דברים מהסוג הזה. אם אדם קנה, הוא צריך לקבל את הקבלה שלו.
מירב בן ארי (כולנו)
זה אלמנטרי.
מירב תורג'מן
לא בעסקה חד פעמית.
היו"ר איתן כבל
לא בעסקה חד פעמית.
מירב בן ארי (כולנו)
הסכמנו על עסקה מתמשכת כבר לפני רבע שעה.
וגיף אליאב
בחד פעמי צריכים לתת מיד. בחד-פעמי אתה מקבל. בעסקה מתמשכת אתה לא נמצא מולו כל חודש.
מירב תורג'מן
הילה, אם הדברים הם כאלה, מה הקושי? זה בדיוק מה שנאמר בהצעת החוק המקורית, שבכל חודש, בהתאם לבקשת הקונה. השאלה אם אתם רוצים שרק לבקשת הקונה הוא ישלח לו בכל חודש את פירוט התשלומים, או שיש - -
הילה דוידוביץ
זה מה שהיה במקור. עכשיו אומרים שזה יהיה גם אם הוא לא מבקש. יש פה הרחבה.
מירב תורג'מן
האם גם אם הוא לא מבקש הוא ישלח לו את פירוט התשלום בסמוך למועד החיוב?
היו"ר איתן כבל
גברת דוידוביץ, לא כולם למדו משפטים ועובדים במשרד המשפטים, אני אומר את זה לא בציניות. רובנו אנשים רגילים שקונים, עושים עסקאות. האדם לא חושב אם יש סעיף שאומר שאם הוא לא מבקש מהעוסק אז העוסק לא ישלח לו. האדם קונה, כל חודש משלם. זה האדם הכי סביר שיש. מה, אני אלך לחקור כל אחד: אח שלי, איך תשלח לי את זה? חוץ מהוט, ששם יש את העניין הזה, בכל המקומות האחרים זה צריך להיות עניין שבשגרה. אם אני משלם לך כל חודש או כל חודשיים, זה הדבר הכי לגיטימי שצריך לעשות. מה שקורה היום בגז, בחשמל או במים, זה שהם שולחים בהודעות לתשלום: אם אדוני רוצה להפסיק לקבל את החיוב - - דרך אגב, אם הם רואים שאתה לא פותח את החשבונית במייל אחרי תקופה מסוימת, הם חוסמים, הם מפסיקים לך לשלוח את זה במייל, הם שולחים לך בדואר.
מירב בן ארי (כולנו)
גם אשראי.
היו"ר איתן כבל
היה לי את זה. בהתחלה הייתי מתעצל, היה לוקח לי זמן, עד שחסמו אותי.
הילה דוידוביץ
איך הוא יודע אם פתחתי?
היו"ר איתן כבל
ועוד איך. יש כאלה ששולחים לי: למה אתה לא פותח את המייל שלי?
הילה דוידוביץ
גם בלי אישור מסירה?
היו"ר איתן כבל
כן. זה לא כמו בווטסאפ שאתה רואה שני "וי". יש היום טכנולוגיות מאוד מתקדמות. הצעת החוק שאנחנו כבר דנים בה 46 דקות היא כל כך פושטית, היא הכי מתבקשת. אני באמת מופתע. אפרופו הגנת הצרכן, יש לנו את החוק של ביטול ספאם. מה הסתבר? אם חברה – אחת החברות המפורסמות - שולחת לך הצעה ואתה רוצה שלא ישלחו לך יותר, הביטול שאתה שולח עולה כסף. מה, השתגעתם? מה זה, הרצחת וגם ירשת? אם אני שולח אס-אם-אס חזרה שאני לא מעונין, זה עולה כסף.
קריאה
חברת התקשורת גובה את זה.
היו"ר איתן כבל
כן, בוודאי. איך עבדה הנוכלות שעלינו עליה? מה את חושבת, חברת הטלפוניה לא קיבלה את הכסף שלה? היא קיבלה את הכסף שלה. אותה לא מעניין כלום.
מירב תורג'מן
אם אתה לא מחייב את העוסק לשלוח כל חודש אלא רק לפי בקשת הקונה, אני תוהה מה המשמעות של הפירוט כל חצי שנה.
היו"ר איתן כבל
יש הבדל.
מירב תורג'מן
זה לא לבקשת הקונה, זה בהתאם למה שהוסכם בין הצדדים. מה הבעיה?
מירב תורג'מן
מה שהוסכם בין הצדדים מתייחס לדרך שבה הם שולחים את החשבונית. יש הבדל בין זה שהקונה מבקש לקבל כל חודש את החשבונית, לבין הדרך שבה הם הסכימו.
היו"ר איתן כבל
החצי שנה צריך להישאר מסיבה פשוטה.
קריאה
כי יש כאלה שלא מאמינים?
היו"ר איתן כבל
לא.
מירב תורג'מן
כי זה פירוט תשלומים.
היו"ר איתן כבל
אם הוא לא רוצה לקבל כל חודש, הוא אומר שהוא לא רוצה לקבל כל חודש. זה החלק הקל. זה יהיה אחד למיליון לקוחות.
מירב תורג'מן
אתה חייב לכתוב במפורש שהוא רשאי לבקש שזה יישלח לו רק כל חצי שנה.
הילה דוידוביץ
יש חצי שנתי ושנתי.
היו"ר איתן כבל
אני לא מבטל את החצי שנתי ואת השנתי, כי אני רוצה לעקוב שהעבירו לי את הכל. גם כששולחים לך במייל, אתה לא תמיד על זה. לכל חבר כנסת יש טלפון, לא משנה שזה חרטה ברטה. אין לי טלפון קווי בבית, אבל גובים ממני דמי שימוש קבועים. ירדו לי סכומים במשך הרבה חודשים מכרטיס האשראי שלי. אני הייתי אמור לקבל החזר. איך זה עובד? אם לא לקחתי את הקבלה ולא הגשתי אותה, אני לא מקבל החזר. זה הצטבר אצלי לאלפי שקלים.
מירב בן ארי (כולנו)
זה המהות של החוק.
היו"ר איתן כבל
אני אתן לך סתם דוגמה מצוינת שקרתה לי. אשתי קיבלה לפני שנתיים אס-אם-אס מבזק: "אנחנו שמחים להיענות לבקשתך לבטל את ה-NGO". איך ביטלתם אם לא היה לי, אם לא ביקשתי? ראיתי בכלל כתובת שלא גרנו בה 17 שנה. ה-NGO עוד לא היה בכלל שגרנו בדירה ההיא. כיוון שהם לא שלחו לי את הקבלות, את החשבוניות על התשלומים, אז הם המשיכו לגבות ממני במשך שנים. זה הגיע לאלפים. זו גבייה מיותרת על שירות שלא ביקשתי, על שירות שלא קיבלתי. אלפי שקלים ירדו לי. אם הם לא היו כותבים לאשתי, אז עד היום הזה - -
הילה דוידוביץ
היית מקבל מ-2012 פעם בחצי שנה.
היו"ר איתן כבל
גם היום יש להם חובה לשלוח לי, אבל לא שלחו לי.
מירב בן ארי (כולנו)
לא נעים לי להגיד לך, אף אחד לא שולח פירוט פעם בחצי שנה.
וגיף אליאב
פירוט זה לא חשבונית. רוב החברות שולחות חשבוניות. אנחנו מדברים על חריגים. "פנגו" היא דוגמה מצוינת וקלאסית. אתה צריך להתקשר אליהם, אחר כך לבקש.
היו"ר איתן כבל
אני צריך לעבור אחר כך, להתחיל לסמן כל מקום. זה לא לעניין.
מירב תורג'מן
אני רוצה לומר מה אני חושבת שהנוסח צריך להיות. אם יש לכם הערות, אני אשמח לשמוע. הסעיף אומר שאם הוא שלח בכל חודש, הוא לא צריך לשלוח כל חצי שנה.
קרן חן סופר
את מדברת על הסעיף הקיים בחוק, או על ההצעה?
מירב תורג'מן
הסעיף הקיים בחוק קובע שאם לא נשלחו קודם לכן למען של הצרכן פירוט התשלומים.
הילה דוידוביץ
זה רק העתק החשבוניות, זה לא הפירוט.
קרן חן סופר
זה פירוט התשלומים. את פירוט התשלומים את צריכה להשאיר כמו שזה. הם רוצים עכשיו את החשבונית.
הילה דוידוביץ
אם הוא לא שלח קודם לכן את החשבוניות, הוא צריך לצרף אותן לפירוט התשלומים.
מירב תורג'מן
אם ככה, אז נוסף על החובה לשלוח בכל חצי שנה בהתאם לסעיף קטן (א), העוסק ישלח לצרכן בסמוך למועד החיוב חשבונית בדרך בה ביקש הקונה.
היו"ר איתן כבל
חד משמעית כן.
מירב תורג'מן
בכל זאת רוצים להשאיר את האופציה לקונה לבקש את זה במייל או בדואר רגיל.
היו"ר איתן כבל
מה שיש לעוסק, את האפשרויות שמתקיימות אצלו.
מירב תורג'מן
השאלה אם לאפשר לו לוותר על זכאותו לפי סעיף קטן זה ולהשאיר את האופציה לקבל כל חצי שנה אם הוא לא מעוניין.
היו"ר איתן כבל
אין לי בעיה.
קרן חן סופר
יש צרכנים שיבטלו. אני מכירה לפחות אחד כזה.
היו"ר איתן כבל
אלא אם כן הוא ויתר על זכאותו לפי סעיף קטן זה.
הילה דוידוביץ
יש את הרישא של 13ב, שזה הרשאה לחיוב כרטיס אשראי. זה רק עסקאות שזו דרך התשלום.
מירב תורג'מן
אנחנו מדברים באותן עסקאות המפורטות בסעיף קטן (א). זה יחול גם כאן.
הילה דוידוביץ
היום בחובה של החצי שנה מוחרגות עסקאות שהתשלום קבוע.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להשאיר את הסעיף שנוגע לתקופתי אותו דבר, לא לגעת בו.
הילה דוידוביץ
האם ההחרגות שחלות על החצי שנה חלות גם בחיוב החדש?
היו"ר איתן כבל
מה שכתוב כל חצי שנה יישאר, אלא אם כן הלקוח יבקש, אלא אם כן הלקוח יגיד: מיותר לי, לא צריך את זה. לי חשוב יותר העניין הזה. זה באמת גם הרוב. אנחנו פשוט מסדירים את העניין. אני לא רוצה לחייב את מי שעד היום לא הייתה עליו חובה לשלוח כל חצי שנה. זה לא. לגבי התקופתי, במה שהחוק היום קובע אני לא נוגע, אני לא משנה, לא מוסיף, לא גורע. אני לא רוצה לפתוח את זה, זה נראה לי מיותר.
מירב תורג'מן
אנחנו מדברים על אותן עסקאות המפורטות בסעיף קטן (א). אני חושבת שהרציונל של הצעת החוק הוא דווקא לגבי התשלומים המשתנים, לאו דווקא לגבי התשלומים הקבועים.
מירב בן ארי (כולנו)
זה לא משנה. כל עוד הוא משלם כל חודש, הוא צריך לדעת ולקבל על זה חשבונית. הוא צריך לדעת כמה הוא שילם.
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך איפה הבעייתיות בדברים האלה. למה אני כל הזמן נלחם על כך שצריך לעשות בדיקה של הפירוט של דמי השימוש הקבועים?
קרן חן סופר
זה עבר.
היו"ר איתן כבל
אני יודע שזה עובר. אני רוצה לראות את האפקטיביות, לראות מה באמת כותבים שם, אם הם נותנים את הפירוט.
הילה דוידוביץ
זה נכנס לתוקף?
היו"ר איתן כבל
כן. תביני, הצרכן בחיים לא יכול לעלות על זה, זה בסך הכל שלושה וחצי שקלים. מי שם לב? אבל זה מצטבר למיליונים. זה דבר אחר. יש חשבונות שנוגעים לשימוש. אני רוצה לראות אם ירדתי בצריכה שלי, עליתי בצריכה שלי.
מירב תורג'מן
הסעיף עצמו מדבר על שימוש. סעיף קטן (ב) קובע שהחובה לשלוח כל חצי שנה לא חלה אם התשלום הוא תשלום חודשי קבוע. השאלה אם אנחנו רוצים להחריג בסעיף קטן (ב) גם את החובה לשלוח לו כל חודש.
היו"ר איתן כבל
מה שהוא כל חצי שנה בחוק - -
מירב תורג'מן
הוא חל על תשלום קבוע.
היו"ר איתן כבל
אני לא מתעסק עם זה.
מירב תורג'מן
השאלה אם אתה רוצה לכלול בהצעת החוק של חברת הכנסת בן ארי את החובה לשלוח פירוט כל חודש גם על תשלום קבוע.
קרן חן סופר
משהו שלא משתנה לפי צריכה שלך, לזה היא מתכוונת. סכום קבוע חודשי.
היו"ר איתן כבל
למה לעשות את ההבחנה הזאת?
קרן חן סופר
זה קיים היום.
היו"ר איתן כבל
זה לא רק בשביל זה. זה לא קשור למשתנה. נניח יש לי ויכוח על הירושה, סתם אני אומר את זה, ואנחנו יושבים עכשיו בבית ורוצים לראות לאחור אם לקחתי על המשפחה שלי לשלם הוט בבית. למה שזה לא יהיה לי?
מירב תורג'מן
אין בעיה. אנחנו רק צריכים להבהיר את זה בנוסח.
היו"ר איתן כבל
תסדירו את זה.
מירב תורג'מן
אני אומר שסעיף קטן (ב) יחריג תשלומים קבועים רק מהחובה לשלוח בכל חצי שנה, לא מהחובה לשלוח כל חודש. זו כוונתם של חברי הכנסת.
וגיף אליאב
את עושה שימוש במילים "ביקש הצרכן". אני מציע לכתוב את המילים "בחרו הצדדים לשלוח". אני מעדיף את המילים "בחרו הצדדים לשלוח" מאשר המילים "ביקש הצרכן", כי זה מטיל עליו חובה. לעניין ההגדרה עצמה - בסמוך למועד החיוב, או אחת לחודש לפחות.
קרן חן סופר
אי אפשר לעשות אחת לחודש.
וגיף אליאב
כשאני אומר שתי חלופות, זה אומר שאני אבחר.
קרן חן סופר
בסמוך למודד החיוב כולל לך את זה.
וגיף אליאב
לא כולל. מה אם החיוב הוא פעם בשבוע?
קרן חן סופר
איפה יש דבר כזה?
וגיף אליאב
"פנגו", כמו שאמרו לך, זה חיוב מידי, ואז מה את עושה?
קרן חן סופר
החיוב ב"פנגו" הוא חודשי.
וגיף אליאב
לא תמיד. יש עסקאות שאתה מתחייב. כשאת עושה חלופה, את סוגרת הכל.
היו"ר איתן כבל
מירב, תקריאי את זה, אנחנו מעלים להצבעה. בין שנייה לשלישית אנחנו נריב על - -
הילה דוידוביץ
בוועדת שרים לענייני חקיקה אחד התנאים היה שהצרכן יבקש. זה מהרצון לאזן בין הנטל על העוסקים לבין הנטל על הצרכנים. זו החלטת ועדת שרים.
מירב תורג'מן
אני אחזור שוב על הנוסח. אנחנו מדברים על בדרך שהסכים הקונה. נוסף על החובה לשלוח בכל חצי שנה בעסקה מתמשכת, כפי שמפורט בסעיף קטן (א), העוסק ישלח לצרכן בסמוך למועד החיוב חשבונית בדרך בה הסכים הקונה, אלא אם ויתר על זכאותו לפי סעיף קטן זה. כמובן שלא יהיה, בהמשך לדברים שאמרנו, תיקון לסעיף קטן (ב), זאת אומרת ,לא תהיה החרגה לגבי תשלומים קבועים.
היו"ר איתן כבל
מי בעד הנוסח שהקריאה היועצת המשפטית?
לאה ורון
חברת הכנסת מירב בן-ארי מצביעה במקום חבר הכנסת רועי פולקמן.

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה, ההצעה אושרה.
לאה ורון
נציגי האוצר מסרו לנו כי ההצעה אינה כרוכה בעלות מתקציב המדינה.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים