ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/11/2018

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 31), התשע"ט–2019

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים