ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/10/2018

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54 והוראת שעה), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
24/10/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 725
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, ט"ו בחשון התשע"ט (24 באוקטובר 2018), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54) (שחרור מינהלי), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
טלב אבו עראר
יעקב אשר
זאב בנימין בגין
יואב בן צור
אכרם חסון
אחמד טיבי
בצלאל סמוטריץ
חמד עמאר
מוזמנים
ראש חטיבת תקציבים, המשרד לביטחון פנים - איתן גולדפלם

יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים - יואל הדר

עוזרת היועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רויטל גור

רען רישום וניהול אסירים – יוצא, המשרד לביטחון פנים - ירון שלמה

רען רישום וניהול אסירים – נכנסת, המשרד לביטחון פנים - נעמה ליאני

רפרנט ביטחון פנים ותעשיות צבאיות באג"ת, משרד האוצר - עמיחי דוד

מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - שמרית גולדנברג

מוזמן/ת - יונתן המפל
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון


הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54) (שחרור מינהלי), התשע"ח-2018, מ/1229
היו"ר יואב קיש
חברים, בוקר טוב. אני פותח את הישיבה בנושא תיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54) (שחרור מינהלי), התשע"ח-2018. סיימנו את הצעת החוק, הכנו אותה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, ואני מעלה אותה להצבעה. מי בעד הצעת החוק?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מה עם ההסתייגויות?
היו"ר יואב קיש
אין הסתייגויות. מתי היו הסתייגויות?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
עכשיו.
היו"ר יואב קיש
הייתה תקופה להגיש הסתייגויות, לא הגשתם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא קיבלנו.
עידו בן יצחק
לא. לא ניתן מועד.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כלום לא נשלח. אני מבקש את הטקסט, ואני אתחיל לנמק את ההסתייגויות.
היו"ר יואב קיש
כבר אמרנו להם שיש תקופה להגיש הסתייגויות, והתקופה הסתיימה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא. אנחנו לא קיבלנו. תודה, אדוני.
היו"ר יואב קיש
זה היה בסיבוב הקודם לפני הרביזיה. הייתה תקופה להגיש הסתייגויות.
עידו בן יצחק
אחרי הרביזיה - - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו רוצים את ההסתייגויות בכתב.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תגיד לנו מועד, עד מתי שתרצה, ונכין. זה הרבה הסתייגויות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אחרי הבחירות המוניציפליות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תן לנו עד אחרי הבחירות המוניציפליות. אנחנו באטרף.
עידו בן יצחק
מאחר שנוסף נושא שלא היה קודם - - -
היו"ר יואב קיש
כמה הסתייגויות יש לך, חבר הכנסת דב חנין?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בהערכה ראשונית 150 בערך, אבל לא כולן מנוסחות עד הסוף. אם אדוני רוצה, אני יכול להתחיל להסתייג עכשיו. אם אדוני רוצה בכתב, אז תיתן לנו - - -
היו"ר יואב קיש
לא. אני רוצה לגמור היום את הישיבה. תתחיל את ההסתייגויות שלך. בבקשה. למי יש עוד הסתייגויות חוץ מדב חנין?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לי.
היו"ר יואב קיש
עצור. שנייה. הבנתי שעשינו את תהליך ההסתייגויות, ועכשיו אנחנו באים להצבעה.
עידו בן יצחק
כאשר הצבענו על הצעת החוק באוגוסט, לא היו הסתייגויות יותר והסרנו אותן. מאחר שפתחנו את הדיון, הייתה רביזיה שהתקבלה ונוסף נושא שעליו אי-אפשר היה להסתייג עד אותו מועד, כי הוא לא היה - - -
היו"ר יואב קיש
רק עליו אפשר להסתייג.
עידו בן יצחק
כן.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, דב. תתחיל.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו מדברים, אדוני - - -
היו"ר יואב קיש
אם לא הגישו בזמן - - -
עידו בן יצחק
המועד להגשת - - -
היו"ר יואב קיש
למה לא הגישו לפני כן?
עידו בן יצחק
המועד להגשת ההסתייגויות לפי התקנון הוא עד ההצבעה או עד מועד מוקדם יותר שהודיע עליו היושב-ראש. מאחר שלא הודיעו - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני רוצה את ההסתייגויות בכתב – אנחנו מוכנים בכתב.
היו"ר יואב קיש
יש לך מוכן, תן לי אותן.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אין לי אותן מוכנות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
צריך להכין אותן.
היו"ר יואב קיש
אמרתי לכם עשר פעמים, והיה כבר מועד ונגמר. היה מועד להגשת הסתייגויות, לא הוגשו הסתייגויות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא היה מועד, אדוני, על התוספת שנפתחה לדיון מחדש. נכון, אדוני צודק, יש סעיפים בחוק שנסגרו. אנחנו לא רוצים להסתייג עליהם, אנחנו רוצים להסתייג על - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
על הנושא החדש.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
- - על הנושא החדש שנקבע שהוא לא חדש.
היו"ר יואב קיש
למה לא הודעתם? למה לא אמרתם כלום? איפה הייתם בשבוע שעבר?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
- - -
היו"ר יואב קיש
נעלמתם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
התחיל הדיון, נפתח הדיון, נקבע שזה לא נושא חדש - - -
היו"ר יואב קיש
הדיון הוא להצבעה. אמרנו שהדיון הסתיים. בדיון הקודם אמרתי בצורה מפורשת לפרוטוקול שהדיון הסתיים ונצביע בדיון הבא. זה נאמר. זה נאמר, חבר הכנסת דב חנין.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני, לא קיבלנו שום הודעה על מועד להגשת הסתייגויות.
היו"ר יואב קיש
נכון, כי כבר היה מועד.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני רוצה להסתייג.
היו"ר יואב קיש
כבר היה מועד ולא הוגשו, ועכשיו סיימנו את הדיון ואמרתי מועד מסוים. אני מבין שיש פה עניין שאני רוצה לפתור משפטית.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יואב, דקה. דקה.
היו"ר יואב קיש
לא, דב. אין פה ויכוח.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
דקה, משפטית.
היו"ר יואב קיש
משפטית.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני רוצה להסביר לאדוני למה גם לא יכולנו להגיש הסתייגות. לא יכולנו להגיש הסתייגויות כי ברמה המהותית הטענה שלנו הייתה שאי-אפשר בכלל לדון בנושא הזה, כי הוא נושא חדש. הבאנו את הטענה הזאת לוועדת הכנסת, ועדת הכנסת לא קיבלה את עמדתנו. מרגע שוועדת הכנסת לא קיבלה את עמדתנו, אנחנו מבינים שמבחינת הכנסת זה לא נושא חדש, נפתח לנו הפתח לדון בו. אנחנו לא יכולים גם לטעון טענת נושא חדש - - -
היו"ר יואב קיש
פה אתה טועה. סליחה, פה אתה טועה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו לא יכולים ברמה - - -
היו"ר יואב קיש
עצור. אנחנו דנו בנושא - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו לא יכולים לטעון שאסור לדון בנושא וגם לדון בעצמנו בנושא.
היו"ר יואב קיש
אתה טועה גם תקנונית וגם מינהלתית.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני לא טועה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו דנו בנושא. אמרנו שנראה אם הוא נושא חדש או לא. דנו בו עד סיומו. סיימנו את הדיון ואמרנו - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא. לא דנו בו.
היו"ר יואב קיש
בוודאי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אם אני מגיש הסתייגויות על משהו, איך אני יכול לטעון נושא חדש? מה פתאום.
היו"ר יואב קיש
ודאי שדנו בנושא.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מה זה נושא חדש? נושא חדש זו טענה שאומרת שהוועדה לא יכולה לעסוק בנושא. אני לא יכול להגיד שהוועדה לא יכולה לעסוק בנושא ובעצמי להגיש הסתייגויות. הדבר הזה ברמה הרעיונית, הוא לא - - -
היו"ר יואב קיש
לא, לא. את הדיון סיימנו בנושא.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתה סיימת, אנחנו לא התחלנו אותו.
היו"ר יואב קיש
לא התחלת? היית פה ודיברת. היה דיון שלם, כולם דיברו והדיון הסתיים. הדיון הסתיים. הלכנו להבהיר אם זה נושא חדש או לא בוועדת הכנסת, לדעתי ביום שני. ביום שני ועדת הכנסת החליטה שלא מדובר בנושא חדש - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ולכן אדוני מכנס את הדיון, וזו ההזדמנות לדבר על ההסתייגויות.
היו"ר יואב קיש
אמרתי שתהיה הצבעה ואמרתי שהדיון הסתיים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
נדמה לי שאפילו לא כתוב הצבעה בהזמנה לישיבה.
היו"ר יואב קיש
אף פעם לא כותבים. שאלתי את המנהלת והיא אמרה שאף פעם לא כותבים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מאה אחוז. מבחינתי זה דיון בהסתייגויות. יש לי הסתייגויות, אני רוצה להביא אותן. אדוני רוצה בכתב – בכתב. אדוני רוצה בעל פה – בעל פה.
היו"ר יואב קיש
קודם כול, אני אעשה עכשיו חמש דקות הפסקה, אני אתייעץ עם היועץ המשפטי, ואני אודיע לכם את ההחלטה שלנו בעניין הזה.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:11 ונתחדשה בשעה 10:12.)
היו"ר יואב קיש
שבו. אני אחסוך לכם את ההמתנה. חברים, התייעצתי עם הייעוץ המשפטי, כנראה בגלל הרביזיה וכל המהלך הזה, חשבתי שההסתייגויות כבר הוגשו ואתם טוענים שלא הוגשו. למען הסר ספק, וכדי שלא תהיה חס וחלילה טענה בעניין הזה, אני מוכן עם היועץ המשפטי ובהסכמתו לפתוח להסתייגויות עד יום ראשון ב-08:00 בבוקר להגיש בכתב את כל ההסתייגויות, ונצביע על ההסתייגויות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מתי? ביום ראשון או ביום שני?
היו"ר יואב קיש
אני לא חייב להגיד. הסתייגות שלא תוגש בכתב עד יום ראשון ב-08:00, לא תיחשב. ההסתייגויות צריכות להיות מוגשות עד יום ראשון ב-08:00 בבוקר. תודה. ביקשתי בכתב להביא לוועדה. תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:13.

קוד המקור של הנתונים