ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/10/2018

תקנות צמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות (הפחתה של סכומי עיצום כספי) תשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים