ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/10/2018

הקמת ועדת משנה לספורט

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת החינוך, התרבות והספורט
22/10/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 698
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, י"ג בחשון התשע"ט (22 באוקטובר 2018), שעה 10:15
סדר היום
הקמת ועדת משנה לספורט
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
עודד פורר
חברי הכנסת
חיים ילין
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


הקמת ועדת משנה לספורט
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום ה-22 באוקטובר 2018, י"ג בחשון התשע"ט.

אני מקים ועדת משנה לענייני ספורט שתדון ותתכלל את כל נושא הספורט במדינת ישראל. אני אקריא את כתב המינוי. בכל מושב אנחנו מחדשים את המנדט של הוועדה.

חבר הכנסת עודד פורר, חברת הכנסת מירב בן ארי, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר הכנסת מאיר כהן.

הקמת ועדת משנה לספורט.

אבקש להביא לידיעתכם כי ועדת החינוך, התרבות והספורט החליטה בישיבתה מיום י"ג בחשון התשע"ט, 22 באוקטובר 2018, על הקמת ועדת משנה לספורט בהרכב הבא. כפי שציינתי לעיל.
הוועדה רשאית לעסוק בנושאים
מניעת אלימות בספורט, סדרי עדיפות וחלוקת הקצבות לליגות הגבוהות על ידי מועצת ההימורים והסכמי שיווק של הטוטו וינר, הנגשת הספורט לספורטאים שומרי שבת וכן כל נושא שיתואם עם יושב ראש הוועדה ובלבד שהוא קשור לספורט.

חברי הכנסת, יש התייחסות או אפשר להצביע על אישור הקמת ועדת המשנה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אפשר להצביע.
היו"ר יעקב מרגי
אני מודה לך על שאתה נרתם לנושא הזה. הוועדה גם חולשת על כל משרד החינוך, על משרד התרבות והספורט, נושא של צער בעלי חיים וארכיאולוגיה. רק לסבר את האוזן, מתחילת הכנסת הזו קיימנו קרוב ל-700 דיונים ולכן אני חייב לידי ועדות משנה שיטפלו בנושאים האלה. הספורט קצת הוזנח על ידי הוועדה ואני רוצה שבמושב הזה, ככל שיתארך, יינתן מקום מכובד לספורט.

מי בעד הקמת ועדת המשנה?

הצבעה
בעד – פה אחד
הקמת ועדת המשנה אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
הקמת ועדת המשנה אושרה פה אחד.

עודד, תתחיל לעבוד.

תודה רבה. חמש דקות הפסקה ואחריהן נתכנס לדיון הבא.


הישיבה ננעלה בשעה 10:18.

קוד המקור של הנתונים