ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/11/2018

הצעת צו רשות שדות התעופה (שינוי התוספת לחוק), התשע"ח-2018, בדבר גריעת שדה התעופה עטרות (ירושלים)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת3
ועדת הכלכלה
12/11/2018


מושב חמישי

פרוטוקול מס' 849
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ד' בכסלו התשע"ט (12 בנובמבר 2018), שעה 9:30
סדר היום
הצעת צו רשות שדות התעופה (שינוי התוספת לחוק), התשע"ח-2018, בדבר גריעת שדה התעופה עטרות (ירושלים)
נכחו
חברי הוועדה:
איתן כבל – היו"ר
מוזמנים:
משפטנית-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - יעל דקל-שפריר

עו"ד בלשכת היועמ"ש, משרד התחבורה - רון חלפון

עו"ד בכירה, רשות שדות התעופה - שרון קנר

ראש אגף תפעול, רשות שדות התעופה - יואב אורן

לשכה משפטית ירושלים, רשות מקרקעי ישראל - רות אפריאט

מוזמן/ת - חגי ברוש

מוזמן/ת - חגי לוין

מוזמן/ת - אליהו יצחק

מוזמן/ת - אורי לרנר

מוזמן/ת - מעין ברנע זהר

מוזמן/ת - אמנון תגורי

מוזמן/ת - שרון דוידס

מוזמן/ת - צח לייבוביץ

מוזמן/ת - דוד קינן

מוזמן/ת - נילי ברוש

מוזמן/ת - ענת סתיו

מוזמן/ת - גדי פרל

מוזמן/ת - יורם שפירא

מוזמן/ת - עמוס האוזנר

מוזמן/ת - רן שטרית

מוזמן/ת - ענת יום טוב

מוזמן/ת - פניאל רוזנטל

מוזמן/ת - אלעד שפר

מוזמן/ת - שבי גטניו

שדלן/ית - יעל גויסקי אבס

שדלן/ית - הדס בר גיורא

שדלן/ית - שרי שוט

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ ), מייצג/ת את פורום ה-15 הערים העצמאיות - יהושע שלמה זוהר

שדלן/ית (קונטקטי בע"מ), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה - שגיא אהרון
ייעוץ משפטי:
ענבר הרשקוביץ
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט<< נושא >> הצעת צו רשות שדות התעופה (שינוי התוספת לחוק), התשע"ח-2018, בדבר גריעת שדה התעופה עטרות (ירושלים) << נושא >>


<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית – ברוכה הבאה, אדוני הדובר, רשמת, ערוץ הכנסת – ברוכה הבאה.

אני מבקש לפני הכול, לשלוח מכאן תנחומים למשפחתו של החייל ההרוג, וכמובן החלמה מהירה לפצוע – או פצועים - עדיין איני יודע את כל הנתונים. היה אירוע קשה, אבל זה חלק לצערנו, מהמחיר שאנו משלמים בהגנה על אזרחי מדינת ישראל. כפי שאני תמיד חוזר ואומר, שבהגנה על אזרחי מדינת ישראל אין שום פשרות, ולא צריך שתהיינה פשרות.

מעניין לעניין, כמדי שבוע אני גם פותח בהודעה על מספר ההרוגים בקטל בדרכים – שם זו מלחמה יום-יומית. מספר ההרוגים עומד על 265 איש ואשה שקיפדו את חייהם. יש ירידה משמעותית - בשנה הקודמת בתקופה הזו נהרגו 328 אנשים. אנחנו כבר הצלחנו למעלה מ-50 אנשים בעבודה שעושים כאן. לצערי, אירועי השבועות האחרונים פגעו קשות. חשבנו שהמצב יהיה עוד הרבה יותר טוב, עד לפני שבועיים-שלושה. לצערי חודש אוקטובר היה קטלני במיוחד – 40 הרוגים. זה היה החודש הקטלני ביותר בארבע או חמש השנים האחרונות, ואני מקווה שמגמת הירידה תחזור ותתייצב למה שיש או היה לנו מתחילת השנה.

ושוב במעבר חד, נפתח את היום בהקראת שיר כפי שאני נוהג לעשות מדי יום. בוקר טוב. היום יום שני ד' כסלו 12.11. בשבת נקרא את פרשת ויצא. היום אקריא את שירו של אלעד רווה, אלון בכות. רווה, נשוי ואב לארבעה, הוא איש חינוך. מפתח הדרכה מקוונת במט"ח – מרכז טכנולוגי חינוכי, תושב גוש עציון. השיר מבוסס על הפסוקים המתארים את אבלו של יעקב על דבורה מינקת רבקה בעת חזרתו הביתה מלבן. הרמב"ן מפרש שהכתוב בחר להסתיר, ולתווך לנו את מות רבקה, אמו של יעקב, דרך הסיפור על מות המינקית. משום הביזיון שהיה לרבקה במותה עשו שונא אותה, יעקב איננו ויצחק עיוור בביתו.

השיר נכתב בהקדשה לסבו הרב שמעון פרידלנדר זצ"ל שהיה מחנך ידוע בצייטלין בתל-אביב ורב בית הכנסת. את השיר הזה קיבלתי בטוויטר. המשיכו לשלוח שירים, ואשמח להקריא אותם בפתיחת הדיונים בוועדה.

אלון בכות, אלעד רווה. "22 שנה לא נראה יעקב. מי יודע היכן. יצחק ספון בביתו, עיניו כהו, בצללים יתבונן. 22 שנה עשו באדום, מלהג בשנאה, כרס אימו מקלל.

"רבקה בעד האשנב. עוד נשקפת, מצפה. ליל ועוד ליל. היא תשוב. תעמוד בפתח עיניים על דרך שכל עובריה ארוה. ואף הכתוב לא יזכיר מיתתה, בעת שבני חת יקברוה. 22 שנה סופו ללקות כנגדן. מתנהל לאטו עם צאנו, ילדיו. הוא רוצה את אימו, ובמקומה רק מיניקת, אלון בכות על נחל אכזב".

וברשותכם, אנחנו עוברים בצורה חדה - צו רשות שדות התעופה (שינוי התוספת לחוק), התשע"ט-2018. אין הצבעה. אתם צריכים רק להציג את זה בפנינו. אנא הקריאו את הצו, ואמרו לנו במה דברים אמורים. בבקשה.

<< דובר >> רון חלפון: << דובר >>

רון חלפון, מהלשכה המשפטית של משרד התחבורה. משנת 2000, בעקבות המצב הביטחוני, הופסקה הפעילות התעופתית בשדה התעופה עטרות בירושלים. מאז אין שם פעילות תעופתית – ודאי לא חוקית. רשות שדות התעופה מחזיקה את השדה- הוא עדיין שייך לה. אנחנו רוצים לגרוע את השדה מהתוספת לחוק רשות שדות התעופה, להחזיר את הקרקעות לרשות מקרקעי ישראל כדי שהם יעשו בזה שימוש. אם אני מבין נכון, זה בבנייה.

אקריא את הצו?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בבקשה.

<< דובר_המשך >> רון חלפון: << דובר_המשך >>

צו רשות שדות התעופה (שינוי התוספת לחוק), התשע"ט – 2018. בתוקף סמכותי לפי סעיף 55(א) לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז – 1977 (להלן – החוק), בהתייעצות עם מועצת הרשות ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת אני מצווה לאמור: שינוי התוספת לחוק. 1. בתוספת לחוק, יימחקו המילים: "שדה תעופה ירושלים (עטרות)".

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. יש כאן נציגת מינהל? בבקשה. יש תוכניות לגבי המקום הזה?

<< אורח >> רות אפריאט: << אורח >>

בהחלט יש תוכניות לגבי המקום הזה. יש תוכנית שמקדם משרד הבינוי והשיכון ומגורים על השטח הזה, ובמקביל התקבלו פניות גם מחברת מוריה וגם ממשרד התחבורה, כדי לעשות שטחים זמניים בשטח הזה - אם זה לטובת הרכבת הקלה, אם זה לטובת נתיבי תחבורה, ואנחנו בוחנים את הפניות האלה בימים אלה. כמובן, אנחנו בעד הגריעה, אבל יש המערכת ההסכמית בינינו לבין רשות שדות התעופה ואין בעת חתימת הצו כדי לגרוע מהוראות ההסכם ומחובות ככל שישנן.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שמת לב שאמרת לי כל תכנון אפשרי – מיחידות דיור, עבור למלאכה, עבור לתשתיות.

<< דובר_המשך >> רות אפריאט: << דובר_המשך >>

לא סותר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא אמרתי שסותר. אני מנסה להבין, לדעתכם. את יכולה לומר: אין לנו עדיין - גם זה בסדר.

<< דובר_המשך >> רות אפריאט: << דובר_המשך >>

משרד הבינוי והשיכון מקדם תוכנית מגורים לשטח הזה. עד שהיא תתאשר- - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אבל מניסיון, את אומרת, שזה לא יהיה לפני עוד עשרים שנה.

<< דובר_המשך >> רות אפריאט: << דובר_המשך >>

לא. היום אנחנו מקדמים תוכניות מהר. אנחנו בהחלט מיינדד לדבר הזה, אבל ככל שבינתיים אפשר לעשות שימוש זמני בשטח לטובת גופי תשתיות, בהחלט נבדוק.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה.
ענבר הרשקוביץ
רק לשם האחידות החקיקתית, תיקון קטן לנוסח – צריך להיות: בתוספת לחוק, המילים "שדה תעופה ירושלים עטרות" יימחקו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בסדר גמור. אני מודיע, שהצו הובא בהתאם לחוק לידיעת ועדת הכלכלה. אני מודה לכם. שיהיה לכולנו בהצלחה. תודה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


<< סיום >> הישיבה ננעלה בשעה 09:50. << סיום >>

קוד המקור של הנתונים