ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/10/2018

חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת3
ועדת החינוך, התרבות והספורט
15/10/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 695
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, ו' בחשון התשע"ט (15 באוקטובר 2018), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ח–2018, הכנה לקריאה ראשונה ושנייה – רביזיה
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
אמיר אוחנה
מכלוף מיקי זוהר
מרדכי יוגב
יוסי יונה
חברי הכנסת
דוד ביטן
מיקי רוזנטל
עפר שלח
נכחו
מוזמנים: יוסי שרעבי - מנכ"ל, משרד התרבות והספורט

גיא ענבר - רמ"ט מנכ"ל, משרד התרבות והספורט

הדס פרבר - יועמ"ש, משרד התרבות והספורט

דינה עברי - עו"ד, יועצת חיצונית, משרד התרבות והספורט

נדב שיינברגר - ראש מטה שר האוצר, משרד האוצר

עדנה הראל-פישר - עו"ד, עמיתת מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

אסנת טרבלסי - יו"ר, פורום היוצרים והמפיקים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל

עמית ליאור - יו"ר, איגוד התסריטאים

זיו מאור - מנכ"ל, האגודה לזכות הציבור לדעת

נגה בריינס - מנכ"ל, איגוד העורכים

כתריאל שחורי - מנכ"ל, קרן הקולנוע הישראלי

אסף אמיר - חבר הנהלה, איגוד המפיקים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אלון דמלההצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ח-2018, מ/1241, הכנה לקריאה ראשונה ושנייה – רביזיה
היו"ר יעקב מרגי
טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. נכון שכינסנו את הדיון כדי לדון ברביזיה, אני רוצה לומר, אני, איך אומרים, לא - - -
מירב ישראלי
נער הייתי וגם זקנתי.
היו"ר יעקב מרגי
לא. אני תכננתי כשהכנתי את עצמי מנטלית להיום לומר בסיכום: "עין במר בוכה ולב שמח". אני לוקח את זה מושאל מאיפה? "עין במר בוכה ולב שמח", מאיפה זה? עקידת יצחק.
עפר שלח (יש עתיד)
אוי ואבוי.
היו"ר יעקב מרגי
הפיוט של עקידת יצחק, אבל לא נורא. בואו, תקשיבו - - -
עפר שלח (יש עתיד)
בסוף לא שרפו את הילד.
היו"ר יעקב מרגי
זה כן. אמרתי, אמרתי. אבל ברוך השם אני אומר לכם בלב שמח, אני שמח שכל הצדדים, ואני שמח שגם ענף הקולנוע לא נפגע, אלא ההפך הוא הנכון. החוק שיוצא מכאן היום יוצא לא כפי שהוא נכנס, וגם מבחינה תקציבית אפילו – עפר, אני לא יודע אם אתה מעודכן – שיפרנו גם את הסוגיה. לקחתי ללב את הקטע של הקמעונאות והסיכום יהיה שכבר בשנה זו משרד האוצר שם 20 מיליון, שנה הבאה זה יהיה 15 מיליון האוצר, 5 מיליון משרד התרבות. וכבר בשנה הבאה - - -
עפר שלח (יש עתיד)
בקיצור, 20 עולה כל שנה.
היו"ר יעקב מרגי
עולה כל שנה, ואני חושב שזה מבורך. בנוסף לזה, אל תתבלבלו, הרי שיש סעיף בחוק שאם זה לא נוצל, חוזר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הכסף צבוע, אמר לי.
היו"ר יעקב מרגי
צבוע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אני לא הייתי פה. אני לא רוצה – אני רק – צבעת? צבעת?
היו"ר יעקב מרגי
צבוע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אה.
היו"ר יעקב מרגי
צבוע, צבוע. לא, זה רציני, בואו. אני רוצה לומר לכם, שר האוצר בעצמו – רבותיי, גם שר האוצר בעצמו היה מעורב בזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תודה רבה לשר האוצר.
היו"ר יעקב מרגי
אם כך, אני מבין שהבנות שיש בינינו – עפר? יוסי? – אני רוצה לומר באמת – אני מודה לנדב שעשה לי קריאת השכמה מיד אחרי תפילת שחרית, ובא עם ההצעה הזו של התוספת התקציבית. נדב, ראש מטה שר האוצר. ואתמול זכינו להיות בסיור פתיחת שנת הלימודים האקדמית במכללה למינהל בתל אביב. יעקב מרגי מהנגב הלך למכללה אליטיסטית לפתוח את שנת הלימודים האקדמית.

ושמחנו לשמוע ולראות את העשייה שלהם גם בתחום הפריפריאלי וגם בתחום החברתי. וכבר אז תוך כדי דיון עירבתי את יוסי יונה בתוכנית, בכיוון, ואני שמח שהיום זה הבשיל והצטרף אלינו עפר שלח, ועפר שלח דחף את זה והביא להבנה. אני חושב שזה מכובד יותר, גם ממלכתי יותר מלבזבז שעות, משאבים וזה על סרק, בזמן שהבאנו תוצאה מכובדת, תרומה, שאף אחד לא חשב בהתחלה שתהיה. הגענו למקום טוב, ואני שמח שכולם מרוצים. אז, עפר, אנחנו לא – איך אתה אמרת?
עפר שלח (יש עתיד)
"מפלבסטרים".
היו"ר יעקב מרגי
"מפלבסטרים". זה נשמע "לובסטרים", פחדתי שיצא לי לובסטרים עם העילגות שלי, עם העילגות שלי פחדתי שיצא לי.
קריאה
חס וחלילה.
היו"ר יעקב מרגי
אז אם כך, אם זה לפי הסכמות, אז כפי שאמרנו את הזה גם לפרוטוקול, ונמצא איתנו גם – יוסי? תהיה איתי, שב. יוסי? יוסי שרעבי, ונדב עדיין כאן?
יוסי שערבי
מאחוריך.
נדב שיינברגר
כן.
היו"ר יעקב מרגי
נדב זה גיבוי להבנות. אם כך אני מסיר את הרביזיה שהגשתי, ואנחנו נגשים להצבעות על החוק ככתבו וכלשונו, אלא אם כן – ואתם מסיגים את ההסתייגויות? אני אומר לך למה, רגע.
עפר שלח (יש עתיד)
קודם כול הצבענו ואתה - - -
קריאה
לא, הוא הגיש רביזיה, לא אנחנו.
היו"ר יעקב מרגי
אני הגשתי. אם אנחנו בהבנות, אני מסיר.
עפר שלח (יש עתיד)
אנחנו לא נגיש רביזיה על הנושא החדש - - -
היו"ר יעקב מרגי
ולכלום. לכלום.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
תראה, הפרוצדורה היום היא כל עוד ההסתייגויות נמצאות, ועכשיו הולכים מנגנון שלם של ניסוח והקלדות וזה. השאלה היא או מורידים את ההסתייגויות ואז החוק עובר וגם הוא יהיה מוכן, וגם לא מעסיקים סתם מנגנון על סרק.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אני אגיד לך.
היו"ר יעקב מרגי
תצביעו - - -
מירב ישראלי
או חלק מהסתייגויות.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, או חלק.
עפר שלח (יש עתיד)
השאלה, יעקב, מה קורה עם רשות הדיבור במליאה?
היו"ר יעקב מרגי
רשות דיבור תינתן.
עפר שלח (יש עתיד)
תינתן?
היו"ר יעקב מרגי
כן. תשאירו.
מירב ישראלי
- - -
היו"ר יעקב מרגי
כן, אתם מבקשים זכות דיבור - - -
מירב ישראלי
רשות דיבור רגילה?
היו"ר יעקב מרגי
כן, כל הסיעות יקבלו רשות דיבור. נקבע פרק זמן - - -
מירב ישראלי
אבל במסגרת הזמן של רשות דיבור.
עפר שלח (יש עתיד)
כן, כן. אנחנו נעשה דיון - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל על מה מצביעים?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע.
עפר שלח (יש עתיד)
- - דובר או שניים, מקסימום שלושה מכל סיעה.
היו"ר יעקב מרגי
מכל סיעה, אוקיי. בסדר.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
אז תנו ליועצת המשפטית להבין. יש זמן דיבור.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מירב, מירב, לידיעה – אנחנו פה גם מכירים את עבודתה של מירב ורוצים לחסוך ממנה את - - -
מירב ישראלי
זה הולך להיות כמה שעות טובות מאוד.
מירב ישראלי
בדיוק. אז אנחנו רוצים לחסוך ממנה באמת את העבודה הזאת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אבל הניסוח – אז זה מה שאני אומר.
היו"ר יעקב מרגי
אז לכן, אנחנו משאירים הסתייגויות – יוסי? משאירים הסתייגויות דיבור שכל הסיעות יוכלו לדבר, שניים-שלושה מכל סיעה. אין בעיה. אז מורידים.
מירב ישראלי
רגע, אני רוצה לסכם.
קריאה
- - - השרה - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, השרה תמיד יכולה.
מירב ישראלי
רגע, מה עם ההסתייגויות של השרה? לא הצבענו עליהן.
יוסי שערבי
בדיוק, ההסתייגויות של השרה.
היו"ר יעקב מרגי
מצביעים עליהן.
עפר שלח (יש עתיד)
אבל יעקב, מה עם הסתייגויות של השרה?
היו"ר יעקב מרגי
מצביעים עליהן. מצביעים עליהן.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
רגע, רגע.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. שב, מה פתאום? למה אין לנו רוב? יש לנו. למה אין לנו? אנחנו שלושה, ארבעה. מי? יש הסכמה, אבל יש הסתייגויות של השרה.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
למה? אנחנו ארבעה ושלושה, מה אתה רוצה? שלי, ארבעה ושלושה. ארבעה ח"כים - - - תביא עוד, תביא נו, אוקיי.

טוב, אנחנו מצביעים כרגע – מיקי? עפר? יוסי? תהיו איתי – אנחנו מצביעים עכשיו על הסתייגויות של השרה וממשיכים בהבנות על החוק כולו. מי בעד ההסתייגות הראשונה, נכון?
מירב ישראלי
הראשונה.
היו"ר יעקב מרגי
הראשונה של השרה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אנחנו נגד.
היו"ר יעקב מרגי
קואליציה, מי בעד ההסתייגות הראשונה? מוטי, אתה מצביע איתנו? חמישה. מי נגד? שלושה.

הצבעה
בעד – רוב
נגד – מיעוט
נמנעים – אין
ההסתייגות הראשונה של השרה נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות הראשונה של השרה עברה.
מירב ישראלי
שתיים.
היו"ר יעקב מרגי
שתיים. הסתייגות שנייה, מי בעד? קואליציה? חמישה. מי נגד? שלושה.

הצבעה
בעד – רוב
נגד – מיעוט
נמנעים – אין
ההסתייגות השנייה של השרה נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגויות של השרה עברו.
מירב ישראלי
ההסתייגויות יכנסו לנוסח.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגויות יכנסו לנוסח.
מירב ישראלי
ההצבעה היא על הנוסח עם כל התיקונים ושתי ההסתייגויות.
היו"ר יעקב מרגי
עם כל התיקונים ושתי ההסתייגויות. חברים, תהיו קשובים. זו הצבעה על החוק עכשיו.
מירב ישראלי
עכשיו לגבי ההסתייגויות, אני צריכה פשוט לדעת מה אני מניחה ומה לא, אוקיי? האם כל ההסתייגויות שלכם מוזכרות, של האופוזיציה? בשם מי אתם מדברים בעצם?
עפר שלח (יש עתיד)
אנחנו מדברים בשם האופוזיציה. הנקודה היא - - -
מירב ישראלי
לא, כולל מרצ, כולל הרשימה המשותפת, כולל - - -
היו"ר יעקב מרגי
עם מי הגעת להסכמות, עפר?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
תראה, אנחנו הגענו בינתיים להסכמות - - -
עפר שלח (יש עתיד)
הנושא הזה לא עלה בשיח שלנו. אנחנו הגענו להסכמה על הדברים שאתה ואני אישרנו, והסכמה כוללת את זה שזמן הדיבור לא ילך לג'נטלמן. אם אתם אומרים שזמן הדיבור יינתן לנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
לכל סיעה שניים-שלושה דוברים, כן.
מירב ישראלי
אני יכולה להשים רשות דיבור לכל חברי הסיעה ואתם תחליטו מי ידבר.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
בסדר גמור בסדר גמור.
היו"ר יעקב מרגי
כמה מדברים, בסדר. אוקיי? אז יפה. אז אנחנו מצביעים עכשיו על החוק, כולל כל התיקונים שהותקנו עליו והוטמעו עליו. רבותיי - - -
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. אם עפר אומר שניים-שלושה, אני סומך עליו.
קריאה
לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני סומך עליו.
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד החוק כפי שעלה בדיוני הוועדה כולל התיקונים שסיכמנו עליהם?
מירב ישראלי
וההסתייגויות.
היו"ר יעקב מרגי
קואליציה? וההסתייגויות של השרה.
יהודית גידלי
בעד – חמש.
היו"ר יעקב מרגי
חמש. מי נגד? שלוש. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד – רוב
נגד – מיעוט
נמנעים – אין
הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ח –2018, נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
הצעת החוק הוצבעה בעד. היא עוברת למליאה לקריאה שנייה ושלישית. אני מודה, מודה מראש לכל – חברי הכנסת מקבלים משכורת, אתם לא – אז - -
אסף אמיר
ארגוני היוצרים.
היו"ר יעקב מרגי
- - לכל הארגונים האזרחיים למיניהם, כל מי שהשתתף בדיונים לאורך כל הדיונים, בין אלה שהוצאו וחזרו, ונזפנו בהם וננזפנו על ידם, כולם אהובים. זה תרם לדיון. אתם רואים לאן מגיעים. זו עבודת הכנסת האמיתית, זו הדמוקרטיה בחוזקה. ואני מודה למשרד התרבות עם כל הקשיים שמערימים עלינו, ולמשרד האוצר, וחברי הכנסת של הקואליציה. אז אני מודה לכולם. מישהו רוצה להוסיף מילת סיכום?
עפר שלח (יש עתיד)
תודה רבה לך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תודה רבה גם לנגב.
עמית ליאור
אפשר להודות ליושב-ראש על הניהול?
קריאה
ולשר כחלון.
היו"ר יעקב מרגי
אני מקבל משכורת. בבקשה.
עמית ליאור
אני רוצה להודות לך, כבוד היו"ר, על הניהול - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
עמית ליאור
- - המאוד-מאוד ערכי שניהלת את זה. אנחנו חייבים להגיד שישבנו בהרבה ועדות וראינו פה את הדמוקרטיה מתנהלת מאוד יפה. אני מודים מקרב לב לאופוזיציה שנעמדו על הרגליים האחוריות בשביל לעזור לנו. אנחנו מודים לעפר שלח ולכולם. אנחנו מודים לאנשי משרד התרבות שנכנסו איתנו לשיח שלא היה שנים עם איגוד היוצרים. אנחנו מקווים השיח הזה ימשיך.
היו"ר יעקב מרגי
אין יותר כיף מלסיים דיון טעון בצורה כזאת.
עמית ליאור
ורוצים להודות לשר כחלון, לשרה מירי רגב ולשר כחלון, שביחד נכנסו למשהו שלא חלמנו שיצא כמותו. תודה רבה לכולכם.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:15.

קוד המקור של הנתונים