ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/10/2018

הגשת דוח מבקר המדינה 69א

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
22/10/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 362
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שני, י"ג בחשון התשע"ט (22 באוקטובר 2018), שעה 14:00
סדר היום
הגשת דוח מבקר המדינה 69א
נכחו
חברי הכנסת: שלי יחימוביץ – יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה
מוזמנים
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
מבקר המדינה יוסף שפירא
יוסף שפירא - מבקר המדינה

אלי מרזל - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

יוסף ביינהורן - מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה
מנהל/ת הוועדה
פלורינה הלמן לוין
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי


הגשת דוח מבקר המדינה 69א
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אדוני מבקר המדינה, גברתי יושבת-ראש הוועדה לביקורת המדינה, צוות המבקר, צוות הוועדה. אני כרגיל מודה לך, אדוני, על הדוח שהוא כרגיל רציני, מעמיק ועוסק בדברים החשובים ביותר והאקטואליים. הפעם בחרתם לעסוק במספר דברים. אחד מהם – לא אכנס לכולם – בחלק רק נגעת – בכל הנושא של צבא ההגנה לישראל. לא הכול לפרסום רחב. אבל אני אגע בנושא המים שאתה כאן מעמיק בו. אנחנו יכולים לומר שבהרבה מאוד תחומים התקדמנו בחיים שלנו ובמקום גמלים כבר מזמן יש לנו מכוניות ושאר אמצעי תחבורה ובמקום יונת דואר של פעם – סמארטפונים ואמצעים נוספים. אבל נושא של מים כפי שהוא היה לפני אלפי שנים - -
מבקר המדינה יוסף שפירא
גם הציפורים זה ציוצים.
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
וגם הציפורים זה ציוצים. נכון. אבל בנושא של מים הזרם הוא לא רק זרם האינפורמציה אלא גם זרם של מים במלוא מובן המילה. עם כל הטכנולוגיות שלנו עדיין ללא מים אין לא בנייה ולא חקלאות ולא תעשייה ולא החיים עצמם. לכן ההתעמקות שלכם בנושא הזה ודאי בתקופה שלית מאן דפליג שהיא תקופת בצורת במדינת ישראל כבר כמה שנים. בפתיחת המושב, גברתי, אם את זוכרת, נגעתי בזה שאנחנו פותחים את מושב הכנסת ביום שבו, לפי המסורת היהודית, מתחילים לבקש את הגשמים. ולכאורה בעולם המודרני אתה אומר, איזה מין דבר זה. אבל כנראה, עם כל הכבוד להתפלה ושאר הטכנולוגיות אנחנו צריכים להשקיע מחשבה גם בכל מה שקורה מסביבנו – התחממות כדור הארץ והגנת הסביבה. אבל בדוח אתה נוגע בסוגיות שאנחנו חייבים לתת ומענה שחייבים לתת בנושא המים ובשאר הנושאים. לכן, כרגיל, אני רק מודה לך, ואני סמוך ובטוח שהוועדה לביקורת המדינה תמשיך את הטיפול בנושאים החשובים האלה. אני חוזר ואומר שהדוחות שלך מאוד עוזרים לנו ככנסת להתמקד בנושאים שחשובים לציבור ולהמשך החיים שלנו כאן במדינת ישראל. כרגיל, תודה רבה לך ותודה לצוות.
מבקר המדינה יוסף שפירא
תודה.

יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, יושבת הראש של הוועדה לענייני ביקורת המדינה חברת הכנסת שלי יחימוביץ, מנהלת הוועדה גברת פלורינה הלמן לוין, הנהלת משרדי: המנכ"ל, ראשי החטיבות.

הדוח שאני מניח עתה על שולחן הכנסת הוא החלק הראשון בדוח השנתי של מבקר המדינה והוא עוסק בעיקרו בביקורת על תחומי הכלכלה והתשתיות אשר מהווים יסוד ובסיס לפיתוח המשק ושיפור איכות החיים במדינה. כן כלולים בו פרקי ביקורת על מערכת הביטחון אשר תורמת לחיזוק ביטחונה של מדינת ישראל.

אדוני יושב-ראש הכנסת, לא ארחיב בסקירה על פרקי הדוח עצמם שהרי הדברים כתובים עלי ספר ומדברים בעד עצמם והם יבואו לדיון לגופם באופן מקצועי ומעמיק גם במסגרת דיוני הוועדה לענייני ביקורת המדינה בראשות חברת הכנסת שלי יחימוביץ.

ואולם פטור בלא כלום אי אפשר. לפיכך אפנה זרקור לחלקם. בשבוע שעבר התחלנו לקרוא בתפילת שמונה עשרה בברכת השנים את שאילת הגשמים העוסקת בבקשות הקשורות לכלכלה. אנו תפילה כי שנת תשע"ט תהיה שנה רוויה גשמי ברכה. אולם הביקורת בנושא תכנון המים, משק המים וניהולו העלתה כי רשות המים נקטה ראייה קצרת טווח שהתבטאה בריקון מאגרי המים הטבעיים כל אימת שהתמלאו, זאת בלי שפעלה לשומרם לטווח ארוך. לעיתים בלי לנצל את מלוא פוטנציאל ההתפלה הקיים.

בתחום התשתיות נבדק אחד מעורקי החיים החשובים במדינה – רשת החשמל. מאז תחילת העשור הנוכחי נבלמה מגמת השיפור באמינות אספקת החשמל לציבור ואף חלה בה הרעה. העלות הכספית המצטברת לשנים 2016-2010 לצרכני החשמל בשל כך הסתכמה ב-3.5-3.3 מיליארד שקלים כתוצאה מהפסקות חשמל.

המסחר המקוון הוא ערוץ מתפתח במהירות שיכול לסייע בהגברת התחרות במשק ריכוזי, ובמיוחד במשק ריכוזי ומבודד כמו בישראל ולתרום להפחתת יוקר המחיה במדינה. לפיכך כללנו בדוח פרק ביקורת בנושא התמודדות הממשלה עם המסחר המקוון.

במסגרת הביקורת בתחומי הביטחון נבדקה יחידת מודיעין מרכזית בצה"ל – יחידה 9900, המבצעת פעילות ייחודית בתחום המודיעין החזותי ובתחום המיפוי. נבדק גם תהליך קבלת ההחלטות בסוגיית הפיתוח והייצור של טנקי המרכבה ורכבי קרב משוריינים – רק"מ – על-ידי מערכת הביטחון. אנו ממשיכים לשים דגש מיוחד על מעקב אחר תיקון הליקויים המועלים בדוחותינו. במסגרת זאת נערכה ביקורת מעקב בנושא "היבטים בפעילות ארגון נכי צה"ל". גם בביקורת זאת נמצא כי חלק מהליקויים טרם תוקנו, ואף נמצאו ליקויים נוספים.

לסיום – חובה נעימה היא לי להודות לעובדי משרד מבקר המדינה הפועלים במסירות לביצוע תהליכי בדיקה וביקורת באופן מקצועי, מעמיק, יסודי והוגן ולפרסום דוחות ביקורת אובייקטיביים, אפקטיביים, רלוונטיים כפי שאדוני תמיד מציין, וברורים. על הגופים המבוקרים מוטלת החובה לפעול בדרך מהירה ויעילה לתיקון הליקויים שצוינו בדוח זה על מנת לפתח את המשק ולשפר את איכות חיי האזרחים במדינה ולתרום לביצור עוצמתה הצבאית וחיזוק ביטחונה של מדינת ישראל. תודה.
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
תודה לך.
היו"ר שלי יחימוביץ'
אדוני היושב-ראש, כבוד המבקר, המנכ"ל; מצטרפת אלינו גם מנהלת הוועדה החדשה פלורינה הלמן לוין שכבר עושה חיל, ונאחל לה בהצלחה.

הבוקר בדיון לכאורה שגרתי של ישיבת הוועדה לביקורת המדינה קיבלנו דוגמה חיה ומוחשית לחשיבות עבודתו של המבקר. אנחנו קיימנו דיון על דוח המבקר מיולי 2017 על פרשת בזק-אלוביץ' שלפני כשמונה חודשים נעניתי לבקשתו של היועץ המשפטי לממשלה ולא קיימתי דיון בעניין כיוון שמתנהלת חקירה. אבל הפעם כיוון שזמן רב חלף סברתי ואף הצלחנו לקיים דיון בוודאי בלי לפגוע בחקירה, אבל כן ראינו עדות לכך שדוח מבקר מתריע בזמן אמת על ליקוי מאוד קשה, מצליח לעצור אותו ולמנוע פגיעה מאוד קשה בציבור והתעשרות של אדם אחד תוך כדי שהדברים גם מתגלגלים לחקירה של הרשות לניירות ערך ולידי יח"א – והכול בזכות עבודתו של המבקר. אז באמת זאת הייתה דוגמה מוחשית ביותר. בסופו של דבר הציבור לא מבין מדוע הוא נפגע, מדוע הוא משלם יותר, למשל, על שירותי תקשורת. והנה, אתם באים ומבארים דבר אחר דבר, דבר דבור על אופניו, ומסבירים לציבור. גם אני, מעבר לעובדה שאני יושבת ראש ועדה וחברת כנסת, אני קוראת את הדוח הזה. אני חותרת בירקון כמה פעמים בשבוע, רואה שהוא מזוהם ומלוכלך. מה אנשים רגילים חושבים כשהם רואים את הירקון מלוכלך? הם חושבים שמישהו לא מנקה כמו שצריך את הירקון. והנה בא דוח המבקר ונותן תמונה מאוד רוחבית ומספר על כך שבכלל זה מגיע מאיגוד ערים דרום השרון מזרחי שמתעסקים ב-400% יותר מיכולת הקיבולת שלהם. מזרימים 400% יותר ממה שמותר להם.

לכן הביאור הזה לציבור באמצעות הדוחות היסודיים כל כך שלך הוא מאוד משמעותי. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לטפל בהם ולתבוע מהמבוקרים את תיקון הליקויים. דיברנו פה קודם בחדר על חקיקה. אני חייבת לומר שבזכות הדוחות שלך אנחנו לפעמים מגיעים להישגים הרבה יותר גדולים מהישגים חקיקתיים.

אני רוצה לברך אותך על כך. המשיכו בעבודתכם המצוינת. תודה.
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:10.

קוד המקור של הנתונים