ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/10/2018

אישור השקעה בהון מניות - תומר חברה ממשלתית בע"מ, בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1975

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הכספים
10/10/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 1130
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, א' בחשון התשע"ט (10 באוקטובר 2018), שעה 12:10
סדר היום
אישור השקעה בהון מניות - תומר חברה ממשלתית בע"מ, בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1975
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
איתן ברושי
מיקי לוי
מוסי רז
מוזמנים
יאיר בקמן - רפרנט תעשיות בטחוניות, רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
אייל לב-ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם


אישור השקעה בהון מניות - תומר חברה ממשלתית בע"מ, בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1975
היו"ר משה גפני
אישור השקעה בהון מניות – תומר חברה ממשלתית בע"מ, בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.
יאיר בקמן
החלטת ההפרטה קבעה שהחלקים המסווגים או בעלי האינטרסים הביטחוניים יעברו לחברה חדשה בשם תומר. אנחנו עכשיו לקראת הקמתה. אני מאמין שבחודש הקרוב ההפרדה תושלם, פעילויות ההנעה של תעש יעברו לתומר. לצורך הקמתה – היא עכשיו קמה כחברה חדשה - היא צריכה הון בעלים התחלתי כדי להתחיל לעבוד. אנחנו מבקשים כאן 80 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
זה גם קשור לתעש?
יאיר בקמן
כן, שניהם קשורים לתעש באופן עקיף.
היו"ר משה גפני
אלה נושאים ביטחוניים. מי בעד אישור השקעה בהון מניות – תומר חברה ממשלתית בע"מ, בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, ירים את ידו?
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, יש נושאים שאתה בא ואומר לנו: "שמעתי, אין ברירה".
היו"ר משה גפני
כן, זה המקרה. מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה. לנו יש היסטוריה עם הנושא של תעש ועם הנושאים הביטחוניים שאנחנו מאוד נאבקנו. יותר נאבקנו ממה שנאבקה הנהלת החברה בשעתו, אבל ימים ידברו. בסוף אנחנו עושים את מה שאנחנו חייבים לעשות. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:25.

קוד המקור של הנתונים