ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/10/2018

אישור השקעה בהון מניות – חברת נצר השרון בע"מ (להלן: "נצר השרון" או "החברה") בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1975

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת7
ועדת הכספים
10/10/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 1129
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, א' בחשון התשע"ט (10 באוקטובר 2018), שעה 12:00
סדר היום
אישור השקעה בהון מניות – חברת נצר השרון בע"מ (להלן: "נצר השרון" או "החברה") בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1975
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
איתן ברושי
מיקי לוי
מוסי רז
מוזמנים
יאיר בקמן - רפרנט תעשיות בטחוניות, רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

שירה עמיאל - אגף תקציבים, משרד האוצר

אברהם חיים - ראש אגף שפכי תעשייה, המשרד להגנת הסביבה

רון אורן - מנכ"ל בפועל, נצר השרון
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
אייל לב-ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם


אישור השקעה בהון מניות – חברת נצר השרון בע"מ (להלן: "נצר השרון" או "החברה") בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1975
היו"ר משה גפני
אישור השקעה בהון מניות – חברת נצר השרון בע"מ (להלן: "נצר השרון" או "החברה") בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.
יאיר בקמן
כפי שרשמנו בפנייה, נצר השרון היא תעש הישנה. היא הפכה להיות חברה שמועסקת בתנאים הסביבתיים של תעש. הייתה החלטת ממשלה ב-2015, סיכום בין משרדי על סך של 153 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
אתם הסברתם פה את מה שנצר השרון עושה.
יאיר בקמן
נכון, בפעם הקודמת. באנו לתקצב את אותו סכום.
היו"ר משה גפני
אני חושב ששלוש פעמים אישרנו לכם.
יאיר בקמן
סכומים קטנים. אנחנו הגענו עד עכשיו. אני מקווה שלא נגיע עוד הרבה מאוד זמן, כי זה הסכום הגדול להתחלה של הניקוי.
היו"ר משה גפני
מקודם זה היה עשרה מיליון, זה היה 16.
יאיר בקמן
אלה היו פיילוטים לניקוי.
היו"ר משה גפני
מה זה הכסף הזה?
מיקי לוי (יש עתיד)
נתנו פעם קודמת אישור לניקוי הקרקעות. ביקשנו דיווח המשכי וכו' וכו'.
רון אורן
הכסף שאנחנו מבקשים בנוי רובו על הסכם הבנות בין משרדי שנחתם בין רשות החברות, אגף התקציבים באוצר והמשרד להגנת הסביבה, על פעילות שכוללת מספר מתחמים פעילים של התעשייה הצבאית, כאשר עיקר הכסף, 125 מיליון, מיועד למתחם רמת השרון. אנחנו התחלנו בכספים הקודמים שהוועדה אישרה לאתר בורות הטמנה. אנחנו כרגע בעיצומו של פיילוט. זיהינו בשיטה גיאופיזית שנבחרה את הפיילוט. התחלנו חפירות. אנחנו כרגע עושים דיגום לכל הפסולת, בודקים מה הפסולת. יש לנו מספר מחפורות, חלקן חשודות עם הטמנות של חומרי נפץ, לכן הטיפול יהיה טיפול מורכב.
היו"ר משה גפני
יש חומרי נפץ שהטמינו בקרקע?
רון אורן
או שאריות של חומרי נפץ.
מוסי רז (מרצ)
125 מיליון זה לאיתור בורות?
רון אורן
לא, לטיפול. יש שני נושאים שהחברה אמורה לטפל: אחד, נושא של טיפול, זיהוי כל בורות ההטמנה, טיפול מא' עד ת', לרבות הוצאת הפסולת המסוכנת, כיסוי הבורות באדמה נקייה, והדבר השני, חקירת קרקע. הקרקע מזוהמת בחלקים במתחם. אנחנו יוצאים לסקר סיכונים שבעקבותיו עושים חקירה עם הרבה מאוד קידוחים ודיגומים. כשנסיים את השלב הזה, יהיה השלב הבא - כרגע הוא לא בתקציב - שידבר באיזה טכנולוגיה משקמים את הקרקע.
היו"ר משה גפני
עם הכסף הזה תעשו את כל הפעילות?
רון אורן
לא. לא את שלב שיקום הקרקע.
היו"ר משה גפני
האם יהיה עוד כסף שיבוא לכאן?
רון אורן
כן.
היו"ר משה גפני
כמה?
רון אורן
אנחנו בשלבים ראשוניים, אנחנו עוד לא יודעים. יש עוד שני דברים גדולים שנצטרך לבוא איתם לכאן.
היו"ר משה גפני
מי מביא את הכסף שאנחנו אמורים לאשר עכשיו?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אין להם גבול של כסף.
רון אורן
משרד האוצר.
יאיר בקמן
אגף תקציבים מתקצב את זה.
שירה עמיאל
משרד האוצר מתקצב.
היו"ר משה גפני
אתם הולכים להביא עוד כסף חוץ מהכסף הזה? אתם יודעים על מה מדובר?
שירה עמיאל
אנחנו יודעים על מה מדובר. גם הכסף הזה, כמו שהוסבר, הוא בפריסה לכמה שנים קדימה.
היו"ר משה גפני
אותנו מעניין לדעת שני דברים: אחד, כמה כסף הולך להיות בעניין הזה, מה התכנית, ושניים, מה הזמן.
שירה עמיאל
היום לא יודעים להגיד כמה יעלו כל החקירה והטיפול בקרקע. לו היינו יודעים המצב היה הרבה יותר פשוט.
מוסי רז (מרצ)
סדר גודל של 300 מיליון, מיליארד?
שירה עמיאל
גם בתוצאות החקירה ובמה שיתברר - יש פה את המשרד להגנת הסביבה, הוא יוכל להרחיב בנושא הזה באופן יותר ממוקד במידת הצורך – אין היום איזו שהיא ודאות. מה שקורה ומה שאנחנו מגיעים איתו כרגע זה כל הנושאים שסוכמו בעבר יחד עם המשרד להבנת הסביבה, שזה על איזה שהוא סכום שמדבר על השלב הראשון והחשוב, כאשר אחריו יהיה אפשר לדעת מה סך העלויות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גפני, שם לא יהיה מחיר למשתכן, הכל ייקחו מהקרקע.
מוסי רז (מרצ)
מה כן יהיה שם?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יש למישהו שליטה על הקופה של רשות מקרקעי ישראל? אתה לעולם לא שולט על הקופה. כחלון עושה מה שהוא רוצה, הוא לוקח מיליארדים למחיר למשתכן. אתה לא יודע כלום, לא שואלים אותך. אתה מדבר פה על כמה גרושים.
מיקי לוי (יש עתיד)
ועוד לא התחלנו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גפני, זה כמו קיבוץ, כשמגיעים להשקעות הגדולות אף אחד לא מבין, פשוט מאשרים.
היו"ר משה גפני
אני מקבל את מה שאומר חבר הכנסת איתן ברושי, אני מקבל את ההצעה הזאת. אנחנו סומכים עליכם שאתם עושים עבודה שצריך לעשות אותה.
יאיר בקמן
הכל נעשה על ידי הגורמים המקצועיים במשרד להגנת הסביבה. הערכות האלו נעשו על ידי גורמים מקצועיים במשרד להגנת הסביבה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לאשר לכם את זה, אין דרך אחרת, אבל אני מבקש שתבואו לפה עם אבני הדרך לפעילות שלכם. אם נראה שהנושא הוא חבית ללא תחתית, אנחנו נעצור את זה. יש אבני דרך בפעילות שלכם, נכון, אדוני ממלא מקום המנכ"ל?
רון אורן
כן.
היו"ר משה גפני
תבואו לכאן עם אבני הדרך. אנחנו עכשיו נאשר לכם את זה. אם אתם צריכים לסיים את בורות ההטמנה, או אם יש נושאים אחרים שאני לא מכיר אותם ואתם צריכים לעשות, תבואו לכאן ותגידו: נכון, אנחנו עושים את העבודה, אישרתם לנו 150, 130 מיליון שקל. אז גם נדע לעקוב מול משרד אוצר, נוכל גם לעזור לכם. אנחנו רוצים להיות חלק מהעניין, אחרת אנחנו סתם מאשרים, מאשרים ומאשרים. זה מה שהצעת, איתן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שיציגו את התכלית. בסוף המטרה היא לבנות.
היו"ר משה גפני
מה לבנות? שיגמור קודם את הקרקע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, למדנו שמתחילים בהגדרת המטרה. המטרה היא עשרות אלפי יחידות דיור. זה יביא הכנסה כזאת וכזאת. על סמך זה בונים את ההוצאה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני קצת מליץ יושר, למרות שהמחירים פה הם מטורפים. זו אחת מעתודות הקרקע האחרונות במרכז הארץ.
היו"ר משה גפני
היקרות.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש מפעל שזיהם את כל הקרקע – אני פשוט מכיר את זה מתפקידי הקודם – שצריך לנקות אותו, הוא במרכז מדינת ישראל. יש סכנה למי תהום, צריך לבדוק מה קורה, איך קורה. שמישהו יעשה איזו שהיא תחזית עלויות באבני הדרך, אנה אנחנו הולכים. 150 מיליון שקל זה לא מעט כסף, זה המון כסף. אנחנו עוד לא רואים את הקצה, אנחנו עוד לא רואים את המשאיות מחליפות את הקרקע, לוקחות את הקרקע להטמנה בנגב ומביאות אדמה חדשה כדי לכסות על המקום. אני עושה את זה ציורי מידי. יש לנו כאן אחריות ציבורית. אנחנו רוצים לדעת על מה אנחנו מצביעים. שמישהו יעשה תחזית לגבי הזמן והעלויות הכספיות.
מוסי רז (מרצ)
אין ספק שהתכלית היא ראויה. אני לא חושב שאנחנו חכמים יותר מכם, בטח לא בנושא הזה, כדי לדעת כמה זה צריך לעלות. מה שמאוד מפריע לי ולא הבנתי, מעבר לתחזית, ומיקי צודק לגמרי, זה על מה בדיוק הולכים ה-150 מיליון – על קניית ציוד, על משכורות, על נסיעה של משאיות? המטרה ברורה, אבל איך מחולק הכסף הזה, איך הוא מחולק תקציבית? כשאתה אומר לי 150 מיליון, אני לא יודע למה זה הולך.
יאיר בקמן
אפשר להעביר את זה עוד פעם, אבל הסיכום הבין משרדי הועבר לוועדה. שם יש רשימה של כל הנושאים, כל דבר כמה הוא מתוקצב. יש גם סיבה למספרים שתוקצבו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
את התעשייה הצבאית מכרו בזול, מישהו הרוויח ממנה לא רע. אדוני היושב-ראש, אתה הרבה פעמים העברת כספים לתעשייה, כי עמדו, כמו מקודם, בלי כסף. העובדים היו מעל הכל. הממשלה – אני הייתי עוזר שר הביטחון – העבירה הרבה מאוד כספים לתעשייה הצבאית. לא רק שהיא הייתה בעייתית כלכלית, היא גם זיהמה את הקרקעות באזורי הביקוש. תמיד אני נדהם, שום עסק לא יכול להתנהל כמו שהוא מתנהל בישיבה עכשיו. אם היה מתנהל ככה עסק, כולם היו עפים החוצה. ככה לא מנהלים היקף כזה גדול של תקציבים. על כמה גרושים יש ויכוח ענק. כשדיברו על עשרה מיליון שקל, גפני אמר להם להביא שיעורי בית. כשמגיעים ל-150 מילון שקל, אין בעיה. צריך להגיד לאן רוצים להגיע. אולי לא כדאי לנקות את השטח, אולי כדאי לגדר אותו, לעשות שם שמורת טבע, סתם אני ממציא פה.
היו"ר משה גפני
הדבר האחרון שנשאר לעשות ברמת השרון זה שמורת טבע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
למה לא, הכל בנייה? יש גם שצ"פים. אני לא רוצה להציע את זה, אני רק אומר לכם, זה לא מכובד איך שעובדים, איך שמגיעים לפה לישיבה מזדמנת, איך שאין דיון כמו שצריך. מה שברור זה שהאוצר לא מציג פה שום דבר. הוא ייקח את זה דרך מחירי הדירות.
היו"ר משה גפני
אני פונה גם לאוצר אבל בעיקר אליכם. אני מבקש מחבריי לאשר את הבקשה הזאת. עדיין לא הגענו למצב שבו אנחנו חושבים שנוכל לגדר את השטח, לעשות שם פארק. גם אם נעשה פארק, עוד חס וחלילה יכול לקרות מצב שמישהו ייפגע כתוצאה מדברים שמוטמנים בקרקע. אנחנו יודעים שיש לזה השפעה בריאותית, סיכונית. אנחנו הולכים איתכם, אבל אנחנו שמים מגבלות לעצמכם ולעצמנו. אני משתף את משרד האוצר בעניין. אני מבקש מחבריי לתמוך בזה, מה שאמר גם מיקי לוי. אני מבקש מחבריי לאשר את זה. אני מבקש מכם שתשלחו לנו כמה דברים. קודם כל, תשלחו לנו מה הם אבני הדרך, ומה הערכת המועדים לפי ההתנהלות שלכם. אנחנו נבקש בכל אבן דרך גדולה – אתם לא צריכים לבוא לפה כל שבוע – לבוא לכאן. בסיום העבודה של הבורות, הסקר וכל מה שנלווה לעניין תצטרכו לבוא לכאן ולתת לנו הערכת תקציב, מה צריך עוד, לתת לנו הערכת זמן, כמה זמן זה קורה. צריך שתהיה גם בקרה עליכם. גם לעצמכם אתם צריכים את זה, אחרת זה דבר ללא סוף, כי אתם תבואו, תעשו, אם יהיה קושי אתם תדחו את זה. אנחנו רוצים לעקוב אחרי הדברים האלה.

התפקיד של ועדת הכספים זה לפקח על עבודת הממשלה - במקרה הזה זה עליכם. אנחנו רוצים לפקח על זה. אנחנו נהיה איתכם, כיוון שהיעד, המטרה היא לנקות את השטח, היעד והמטרה זה בסופו של דבר שיהיו שם חיים, בניינים. אפשר אז לעשות פארקים, אפשר לעשות הרבה דברים, זה שטח גדול. אנחנו מעוניינים בזה. אנחנו לא רוצים שיהיה דיון בין השרים, אנחנו לא רוצים שמשרד האוצר ייתן עוד כסף ואנחנו עוד הפעם נאשר. אני רוצה שנדע מה אנחנו עושים. עכשיו אנחנו מאשרים את זה, אבל אנחנו מבקשים את רשימת אבני הדרך, אנחנו רוצים את המועדים.
יאיר בקמן
הייתה איזו טעות קטנה בפנייה שרציתי לתקן. בסעיף 3, ה-153 מיליון שקל היה בהסכם בין המשרד להגנת הסביבה, אגף התקציבים ורשות החברות מ-22 בנובמבר 2015, לא כפי שרשום שם, מ-2014. זה תיקון סופר.
היו"ר משה גפני
אז מתקנים את זה. רבותיי, מי בעד אישור הבקשה בעניין השקעה בהון מניות – חברת נצר השרון בע"מ עם המגבלות שאמרתי? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה. תעבירו לנו, אם אפשר בתוך כמה שבועות, את כל מה שביקשתי.


הישיבה ננעלה בשעה 12:22.

קוד המקור של הנתונים