ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/10/2018

אישור השקעת המדינה בחברת מדרשה שדה בוקר בנגב (חל"צ) בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1975

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הכספים
10/10/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 1128
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, א' בחשון התשע"ט (10 באוקטובר 2018), שעה 11:40
סדר היום
אישור השקעת המדינה בחברת מדרשה שדה בוקר בנגב (חל"צ) בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1975
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
איתן ברושי
יצחק וקנין
מכלוף מיקי זוהר
מיקי לוי
מוסי רז
מוזמנים
מירב קדם - סגנית בכירה לחשב הכללי, משרד האוצר

משה שגיא - מנהל מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

ניר ברלוביץ - חשב המינהל לחינוך התיישבותי, משרד החינוך

איתי כהן - רכז חשמל וחינוך, רשות החברות הממשלתיות

קובי בר - ועד עובדים, מדרשת שדה בוקר

אורי דיסטניק - מנכ"ל, מדרשת בן-גוריון
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
אייל לב-ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם


אישור השקעת המדינה בחברת מדרשה שדה בוקר בנגב (חל"צ) בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1975
היו"ר משה גפני
אישור השקעת המדינה בחברת מדרשה שדה בוקר בנגב (חל"צ) בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.
איתי כהן
מדרשת שדה בוקר היא חברה ממשלתית שהוקמה בשנת 1973 מכוח הסכם בין המדינה לבין מה שלימים הפך להיות עמותת יד בן גוריון. המדינה מחזיקה 60% מהמדרשה. המדרשה מפעילה אשכול של פעילויות בנגב בתחומי החינוך והתיירות בעיקר.
היו"ר משה גפני
אם אפשר רק להגיד לנו מה זה חינוך ותיירות.
איתי כהן
המדרשה מפעילה את התיכון לחינוך סביבתי. התיכון מקבל תלמידים מהאזור, מהמועצה האזורית, וגם תלמידי פנימייה. היא מפעילה גם את הפנימייה של התלמידים שמגיעים לשם.
היו"ר משה גפני
יש שם בית ספר תיכון?
איתי כהן
כן, בית ספר תיכון.
היו"ר משה גפני
בית ספר תיכון מקבל תקציב מהמדינה בלי קשר לעניין הזה.
איתי כהן
גם.
היו"ר משה גפני
אני חושב שמשרד החינוך הוא משרד מסודר, הוא בודק כל דבר. זה כסף ציבורי, זה כסף שהולך למטרות מסוימות. אם אתה אומר שיש בית ספר תיכון, בית ספר תיכון, למיטב ידיעתי, אם הוא לא חרדי, מקבל תקציב מלא.
איתי כהן
הוא מקבל תקציב מלא. יושבים כאן אנשי משרד החינוך, הם יכולים להרחיב על התקציב שהוא מקבל. הוא מקבל תקציב מלא ממשרד החינוך לטובת הפעלת התיכון.
היו"ר משה גפני
אז מה אתם רוצים?
איתי כהן
המדרשה גם מפעילה מכינה קדם צבאית. היא מקבלת תקציבים בהתאם לכללים.
היו"ר משה גפני
מה זה "בהתאם לכללים"? הם מקבלים הרבה כסף. מכינה קדם צבאית מקבלת הרבה כסף, אנחנו מאשרים את זה פה תמיד.
איתי כהן
המדרשה מפעילה גם בית ספר שדה. אלה שלושת תחומי הפעילות ומקורות ההכנסה העיקריים של המדרשה. ההסכם שהמדינה חתמה עם עמותת יד בן גוריון בשנת 73, קבע כללים לפיהם המדינה - -
היו"ר משה גפני
זה שהמדינה חתמה אני יודע, אני מדבר לפני זה. למכינות הקדם צבאיות אנחנו מאשרים פה את התקציב. הן מקבלות תקציב שהלוואי על כל המכינות האחרות לקבל. אמרנו שאת התיכון משרד החינוך מתקצב, אמרנו שלמכינות הקדם צבאיות יש תקציב. מה חסר?
איתי כהן
המדרשה עצמה מתנהלת כחברה ממשלתית. לא כל הפעילות שלה היא פעילות מתוקצבת.
היו"ר משה גפני
תגיד מה לא מתוקצב.
איתי כהן
היא מפעילה גם בית ספר שדה.
היו"ר משה גפני
למה לא לסדר את זה? אנחנו לא בשנות ה30, ה-50 וה-70. תסדר.
איתי כהן
המדרשה היא חברה ממשלתית.
היו"ר משה גפני
אז מה אם היא חברה ממשלתית? מי אמר שזאת החלטה נכונה?
איתי כהן
זאת סוגיה אחרת.
היו"ר משה גפני
אתה כל הזמן אומר שזאת חברה ממשלתית. אנחנו הרי צריכים לאשר את זה. תגיד למה. אני בעד לתקצב את מדרשת שדה בוקר מא' עד ת'. אם יש בעיה שהיא לא מתוקצבת - לסדר את זה. בינתיים מה שאמרת מתוקצב.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה בסדר, אני מוכן לתקצב את הכל, אבל אחר כך את בתי הספר בכל חלקי הארץ נצטרך לתקצב. השאלה מאין.
היו"ר משה גפני
איזה בתי ספר?
מיקי לוי (יש עתיד)
יש בתי ספר שדה שאדוני לא מודע להם, כמו למשל בית ספר שדה עין גדי.
היו"ר משה גפני
אני מודע להם.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם אני מתקצב את בית ספר שדה בוקר, אני צריך את כל בתי הספר.
ניר ברלוביץ
זה לא הדיון בכלל.
מיקי לוי (יש עתיד)
בוודאי שלא, אבל זה נמשך לבית ספר שדה, מה שאני לא רוצה.
היו"ר משה גפני
במה שאתה אומר יש מידה מסוימת של צדק.
משה שגיא
נכון, ולכן אין לנו אפשרות להעביר את זה לבית ספר שדה. אנחנו משלמים שכר לימוד לבית ספר התיכון כמו שאנחנו משלמים שכר לימוד לכל בתי הספר במדינה. יש תקציב למכינות כמו שמשלמים לכל המכינות הקדם צבאיות. היינו מתקצבים את המדרשה בגין אותו הסכם מ-73 בסכום נוסף שבא לכסות על סך כל ההוצאות של המדרשה. לפני כשנתיים התברר שאין לנו סעיף חוקי לשלם את אותו סכום.
היו"ר משה גפני
לשלם את מה?
משה שגיא
לשלם את הסכום הנוסף מעבר לתיכון, מעבר למכינות.
היו"ר משה גפני
מה למשל? מה מעבר?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה גודל הגירעון של המדרשה? הם מכסים גירעון. יש להם גירעון.
משה שגיא
זה כיסוי גירעון של הפעילות של המדרשה, זה כיסוי גירעון של הקניות של המדרשה. אין לנו שום סעיף בחוק.
היו"ר משה גפני
אני מבקש פירוט. אני מבקש לדעת, מאוד חשוב לי העניין הזה. אמרנו שיש גירעון כתוצאה מהעובדה של תפעול מדרשת שדה בוקר. עד עכשיו הבנתי שאת זה אתם צריכים לעשות כי מדובר בחברה ממשלתית. המסגרת היא לא רלוונטית עכשיו, היא תהיה רלוונטית כאשר נצטרך לקבל החלטה. על מה צריך עוד כסף?
משה שגיא
אנחנו לא יכולים להעביר עוד כסף, זאת הנקודה.
היו"ר משה גפני
למה צריך להעביר עוד כסף?
משה שגיא
מאחר ומדרשת שדה בוקר היא גוף שצריך להמשיך להתקיים, היא גוף שצריך לעמוד על הרגליים, הגענו להסכם יחד עם המדרשה שבתוך חצי שנה המדרשה תביא לנו הצעות להתייעלות על מנת לסגור את הגירעון, ואז יהיה מתווה של חמש שנים שבו הגוף יעמוד ברשות עצמו, ללא שום תמיכה של המדינה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
על כמה כסף מדובר?
משה שגיא
12 מיליון שקל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה חד פעמי.
משה שגיא
לא חד פעמי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
12 מיליון ל-10 שנים?
איתי כהן
לא.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה גודל הגירעון?
איתי כהן
הם עד עכשיו קיבלו סכום של עד 12 מיליון שקל בשנה, שזה אומר שהגירעון הוא כמעט 12 מיליון שקל בשנה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
עכשיו כשהפסקתם לתת המשיכו ההוצאות.
משה שגיא
לא הפסקנו לתת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה גודל הגירעון בסוף 2018?
ניר ברלוביץ
8.5 מיליון שקל בערך.
היו"ר משה גפני
אני לא מבין על מה מדובר. אם יש גירעון, תגידו מה הגירעון, תפרטו את הגירעון, תגידו על מה יוצא הכסף. הכסף יוצא על משכורות, הכסף יוצא על אחזקת המקום? תגידו על מה.
משה שגיא
על אחזקה, על שכר.
היו"ר משה גפני
אני יכול לראות מה תכנית ההתייעלות? אנחנו צריכים לאשר את תכנית ההתייעלות הזאת?
איתי כהן
היא תגיע אליכם.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לדעת על מה צריך כסף.
משה שגיא
נעשה דוח של רואה חשבון.
היו"ר משה גפני
איפה הוא?
משה שגיא
אני יכול להביא אותו בפני הוועדה, דוח של רואה חשבון גזית. הוא הצביע על נקודות להתייעלות.
היו"ר משה גפני
לא התייעלות. אני רוצה לדעת מה הבעיה, אני רוצה שהוועדה תראה מה הגירעון, על מה הוא חל. פתאום יתברר לנו - לא שאני אומר שזה המצב - שזה הולך על הוצאות שיהפכו להיות שערורייה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אתה לא יכול לבקש מאיתנו לאשר את זה לפני שאתה אומר לנו על מה.
משה שגיא
נתתי פה דוגמאות.
היו"ר משה גפני
לא דוגמאות, אני רוצה פירוט על מה הגירעון, ואז אני אדרוש מכם שברגע שתהיה התייעלות תביאו את זה לאישור.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, הבעיה העיקרית של בית הספר הזה שהוא על-אזורי, הוא לא מלמד בנפח המלא שלו, הוא תלוי בתלמידים שהמיפוי שלהם הוא לא לשם. הוא גם לא בית ספר שנשלט על ידי המועצה האזורית רמת הנגב, למרות שהוא בתחום השיפוט שלה. היתרון שלו שקוראים לו בן גוריון. לפחות עלי זה משפיע. זה דומה לתיאטרון הבימה. תיאטרון הבימה סוחב גירעונות כבר שנים.
היו"ר משה גפני
אישרנו להם את הגירעונות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה כמו צמח בר.
היו"ר משה גפני
כשזה יבוא עוד הפעם נחשוב פעמיים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, למדתי שיבלית צריך לעקור כשהיא קטנה, אחרת היא משתלטת עליך. יש פה הכרעה היסטורית וחשובה גם לנגב וגם לזכרו של בן גוריון, בעיקר למערכת החינוך, כולל למערכת החינוך ההתיישבותית. בית הספר הזה הוא חריג. אדוני היושב-ראש, צריך לאשר פה סיוע מיידי של כמה גרושים - אם זה מיליון או שניים - כדי להשלים את 2018, ולקיים את הדיון בתוך תקופה מינימאלית שתגדיר. אי אפשר לא לאשר את זה, יש פה השפעות על המערכת כולה. אי אפשר לסגור את בית הספר הזה, קוראים לו מדרשת בן גוריון. דבר אחד ברור: יש פה ניהול כושל. אי אפשר עם השם הזה לעשות שגיאות.
היו"ר משה גפני
כמה עובדים יש במדרשה?
קובי בר
100 עובדים מינהליים באים מדימונה, ירוחם, מצפה רמון ובאר שבע. אלה לא אנשים שאתם רגילים שמקבלים עשרת אלפים או 15 אלף שקל. מדובר פה באנשים שהשכר הממוצע שלהם הוא בסביבות 6,000,7,000. אני מאוד שמח שהגענו לוועדת הכספים. מדינת ישראל צריכה ללמוד להעריך את האנשים שעשו למען המדינה, להעריך את המורשת שלהם. הדבר השני, לזכור שבנגב יש בעיה של מקומות עבודה. לא הכל מסתכם בכסף. מדובר פה באנשים ובמשפחות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תתחיל עם העגבניות.
קובי בר
אני מוכן לבוא לקטוף עגבניות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שלא יביאו עגבניות מטורקיה.
אורי דיסטניק
אנחנו תומכים בבקשה של המדינה. את המדרשה, וזאת השאלה ששאלתם, אפשר לפרק לכל אחד מהמרכיבים שלה, אבל זה רק חלק מהתמונה הכוללת. המדרשה היא חברה ממשלתית שעושה הרבה מאוד פעילות בתחום התיירות והחינוך. יש לה תיכון. קשה להתייחס אליו כתיכון רגיל. זה תיכון בעל ייחודיות ארצית, מגיעים אליו מכל הארץ. יש רק ארבעה כאלה בכל מדינת ישראל.
היו"ר משה גפני
האחרים מקבלים את אותו תקצוב כמו שאתם?
משה שגיא
בית הספר כן, המדרשה לא.
היו"ר משה גפני
אני בעד.
אורי דיסטניק
זה דבר אחד. דבר שני שאנחנו עושים, אנחנו מתעסקים בכל מה שקשור למנהיגות. יש לנו תכנית מנהיגות שמתעסקת בכל מרחב הנגב - בדואים, ערבים, יהודים, חבר'ה מהקיבוצים.
היו"ר משה גפני
לא היה פה ערעור על חשיבות הפעילות שלכם, אף אחד לא ערער על זה. אנחנו מדברים על דבר אחר לחלוטין.
אורי דיסטניק
אני שמח. כל הפעילות שציינתי עכשיו היא פעילות לא מתוקצבת.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מכבד את מה שאתה אומר, זה חשוב, אבל אם יש בית ספר למנהיגות בחיפה או בתל אביב, אני לא רוצה לתת לחיפה או לתל אביב. אני לא יודע איך משפטית וחשבונאית לעשות את זה.
היו"ר משה גפני
אני לא הולך עכשיו לפתוח דיון על העניין הזה. תראו, אין ויכוח לגבי חשיבות הפעילות שנעשית שם, זה לא הדיון. יכול לבוא מישהו ולהגיד: איך ועדת הכספים אישרה תקציב ואת כל מה שנלווה לעניין הזה בלי לדעת על מה מדובר, למה צריך את הכסף הזה, איך מבחינים מבחינה משפטית בין מדרשת שדה בוקר למדרשות אחרות שקיימות. אני מבקש שתפרטו לוועדה מה הכסף שצריך ובגללו צריך לעשות את ההסכם הזה ולאשר אותו. תביאו את הדבר הזה. תגידו לנו איך מבחינה משפטית העניין הזה מסתדר.
משה שגיא
יש פה בקשה קונקרטית.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא נאשר אותה עכשיו.
משה שגיא
האישור יאפשר למשרד להעביר.
היו"ר משה גפני
נאשר את זה כשתביא לנו את הפירוט.
משה שגיא
יש פה בקשה קונקרטית לאשר הסכם בין המדרשה לבין המדינה, הסכם שאומר שעד חודש ינואר על המדרשה להציג תכנית התייעלות. במסגרת התקופה הזאת היא תתוקצב לפי בדיקת התזרים, לפי הצרכים הקריטיים. בחודש ינואר, אחרי תחילת תכנית ההתייעלות אם וכאשר היא תהיה מקובלת על המדינה, נצטרך לבוא עוד פעם לוועדה, נצטרך להיכנס למתווה של חמש שנים של יישום תכנית ההתייעלות.
היו"ר משה גפני
אני מבקש פירוט לפני שאנחנו מאשרים. אני מבקש שני דברים: אחד, למה צריך את האישור הזה, כלומר מה הוא הגירעון, ממה הוא נובע, ושניים, איך אנחנו מתגברים מבחינה משפטית.
מיקי לוי (יש עתיד)
אנחנו רוצים את סעיפי המשנה, לאן הולך כל דבר. אני רוצה את כל סעיפי המשנה הממומנים. דיברתם על בית ספר שדה. יש בית ספר שדה בעפרה, ברמת הגולן, בטבריה. אני לא חושב שצריך לממן את בית ספר שדה, כי אז יהיו לזה השלכות רוחב.
משה שגיא
לא תקצבנו את בית הספר.
מיקי לוי (יש עתיד)
בית ספר למנהיגות זה דבר נורא חשוב, אבל יש בתי ספר למנהיגות בעוד עשרות מקומות בארץ. אני לא מכיר את כל סעיפי המשנה. אנחנו צריכים להיות זהירים בכספי ציבור, זה הדבר היחידי שאני מבקש.
מירב קדם
אנחנו נמצאים פה בדיוק מאותם טעמים שכולכם אמרתם. אנחנו חושבים שאתם צודקים.
היו"ר משה גפני
אני עברתי על החומר הזה, שאלתי את עצמי את השאלות, גם שאלתי את היועצת המשפטית. יש פה בעיות של השלכות רוחב, מה שהעלה חבר הכנסת מיקי לוי. אני מבקש שנהיה נקיים מהשם ומישראל. כדי להיות נקיים אנחנו נאשר את זה. אני חושב שהפעילות היא חשובה, אני לא מערער על זה. אם הייתי מערער לא הייתי מביא את זה, הייתי יושב עם כולם, הייתי אומר להם: רגע, למה זה. אני מביא את זה בשביל לאשר.
מירב קדם
אנחנו בסיטואציה שבה המדינה העבירה 12 מיליון. על מה, זאת השאלה ששאלנו. כשנשאלו השאלות על מה, על שוויוניות, על למה לא אחרים, האם יש בעיות כאלו ואחרות, בא משרד החינוך ואמר: "על מה אנחנו מעבירים את הכסף, האם זה חוקי". אז התעוררה שאלת החוקיות, מה שאומר שאנחנו כבר לא יכולים להעביר את הכסף. באה המדרשה ואמרה: "מהיום למחר אי אפשר לא להעביר את הכסף, בסוף יש לנו משכורות לעובדים. גם אם אנחנו רוצים לבוא להתייעל, בפער הזה שהמדינה העבירה אנחנו עדיין צריכים לעשות פעילויות. תנו לנו את היכולת עכשיו לבוא ולתכנן מה אנחנו הולכים לעשות כדי להתכנס, זה לא מהיום למחר בבוקר".
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כמה המינימום להעביר?
מירב קדם
לנו אין דרך חוקית להעביר. רשות החברות באה ואמרה: "בואו נשקיע בחברה". באיזה סכום? אנחנו בודקים כל פעם את הצרכים שלהם - משכורות, הוצאות, הכנסות, ואת הפער הזה אנחנו באים ומשלימים להם כל חודש.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מאיפה הכסף?
מירב קדם
הוא מתוקצב בתקציב המדינה, במשרד החינוך. הבעיה היא לא מקור תקציבי, הבעיה היא חוקיות העברת הכסף.
היו"ר משה גפני
אני אקיים דיון נוסף. אני אעשה אותו ברגע שאקבל את הנייר מכם. בנייר הזה יהיו שני חלקים: אחד, מה הם סעיפי הגירעון, ושניים, איך זה לא יוצר השלכת רוחב מבחינה משפטית. אם נציג משרד המשפטים לא יהיה בדיון הבא, לא יהיה דיון. הם באים מתי שנוח להם. למה הם לא פה עכשיו? אין פה דיון משפטי? רק לבוא ולהגיד לנו מה לעשות ומה לא לעשות?
ניר ברלוביץ
לפי המעקב שלנו על חשבונות המדרשה, מאוד יכול להיות שאת המשכורות בראשון לנובמבר תהיה בעיה לשלם. לפחות תאשרו לנו מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, אני נמצא מול החשב הכללי במקרים רבים, אני לא נמצא רק על החינוך ההתיישבותי מול שדה בוקר. אני נמצא מול משרד המשפטים, אני נמצא גם מול משרד החינוך. כשאני אומר להם שלא ישלמו משכורות, הם אומרים: "אז מה". אתה מכיר משפט כזה? כמה שיותר מהר תביאו את זה כך יותר מהר נקיים את הדיון. אני לא לוקח על עצמי את האחריות, אני אבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה. לא היא זו שמביאה את הבקשה הזאת, הממשלה מביאה את הבקשה הזאת באמצעות רשות החברות הממשלתיות. שמשרד המשפטים לא יברח מאחריות. תודה רבה, עוברים לסעיף הבא.


הישיבה ננעלה בשעה 12:05.

קוד המקור של הנתונים