ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/10/2018

הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 14) (הסדרת עיסוק באימון ספורט), התשע"ח-2018, הצעת חוק הספורט (תיקון - הסדרת מקצוע מאמן ספורט), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים