ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/09/2018

בקשת מבקר המדינה להענקת סמכויות על פי סעיף 26 לחוק מבקר המדינה

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת3
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
06/09/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 358
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום חמישי, כ"ו באלול התשע"ח (06 בספטמבר 2018), שעה 10:00
סדר היום
בקשת מבקר המדינה להענקת סמכויות על פי סעיף 26 לחוק מבקר המדינה
נכחו
חברי הוועדה: שלי יחימוביץ – היו"ר
מוזמנים
ניצב בדימוס שי עמיחי - יועץ בכיר לתפקידים מיוחדים, משרד מבקר המדינה
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
פלורינה הלמן
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי


בקשת מבקר המדינה להענקת סמכויות על פי סעיף 26 לחוק מבקר המדינה
היו"ר שלי יחימוביץ
בוקר טוב לקהל המצומצם. אנחנו דנים בבקשת מבקר המדינה להענקת סמכויות על פי סעיף 26 לחוק מבקר המדינה.

ביקש מאתנו כבוד מבקר המדינה יוסף שפירא לאשר בתוקף סמכותנו החלטה שלו למנות את פרופ' יורם רבין היועץ המשפטי למבקר המדינה; את ד"ר אסתר בן חיים מנהלת נציבות תלונות הציבור; ואת תהילה וינוגרד סגנית היועץ המשפטי למבקר המדינה להיות בעלי הסמכויות בסעיפים 8 עד 11 ו 27(ב) ו-(ד) לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968.

מינוי זה, המבקר כותב, נדרש לשם הפעלת הסמכויות האמורות בסעיפים המפורטים לעיל לחוק ועדות חקירה, המאפשרות למבקר המדינה או למי שנתמנה על ידו לחייב כל אדם למסור ידיעות ולתת עדות, כאשר סירוב לעשות כן מלווה בסנקציה, כעולה מהוראות החוק.

כל מיני אנשים שראו את סדר היום נזעקו וחשבו שאנחנו ממנים ועדת חקירה ממלכתית על דבר מה עלום, אז לא כך הדבר. גלעד, בבקשה תסביר לנו מה המשמעות של הסעיפים.
גלעד קרן
החוק כבר היום מעניק למבקר עצמו מספר סמכויות לפי חוק ועדת חקירה. מדובר בסמכויות לזימון עדים, חיוב אנשים להציג מסמכים, לבוא להעיד בפניו. הוא יכול לכפות על אדם להעיד בפניו, וכאשר יש סירוב להעיד, הוא יכול גם להטיל איזשהו קנס. סמכות נוספת היא סמכות לקבוע הוצאות ושכר לאנשים שבאים להעיד בפניו.
היו"ר שלי יחימוביץ
כל זה נכון רק לוועדות חקירה ממלכתיות, או באופן כללי אנחנו מעניקים להם סמכויות?
גלעד קרן
לא, זאת סמכות שקיימת היום למבקר המדינה בחוק. ככל שהמבקר רוצה למנות אנשים נוספים שאין להם את הסמכויות האלה כדי שיעזרו לו בביצוע עבודתו, יש צורך באישור הוועדה, וזה בעצם ההליך שלפנינו.

גם בעבר היועצת המשפטית הקודמת, מנהלת נציבות תלונות הציבור, לדעתי גם סגן היועצת המשפטית הקודמת, היו להם הסמכויות האלה. כיוון שהגורמים התחלפו כנראה, יש צורך באישור ספציפי של האנשים כרגע.
היו"ר שלי יחימוביץ
ניצב בדימוס, עמיחי שי, יועץ בכיר לתפקידים מיוחדים למבקר, כמה מילים לפרוטוקול.
עמיחי שי
למעשה, דור הולך ודור בא, אנשים פרשו, סיימו את תפקידם, ולמעשה שלושה אנשים שהיתה להם הסמכות הזו פרשו, ולכן אנחנו נדרשים למלא את השורות בעניין הזה.

נכון להיום, מעבר למבקר, למנכ"ל מר אלי מרזל, יש הסמכות הזו, שהוקנתה לו כמובן על ידי הוועדה. אנחנו מבקשים להרחיב את זה לעוד שלושת האנשים האלה, כדי שבמידה ו-, ניתן יהיה לבוא ולפעול על פי החוק במסגרת הזו.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מביאה להצבעה את בקשת מבקר המדינה, כפי שפורטה כאן לעיל.

מי בעד? אני. מי נגד? אף אחד.

הצבעה

בעד – 1
נגד – אין
נמנעים – אין
בקשת מבקר המדינה להענקת סמכויות על פי סעיף 26 לחוק מבקר המדינה נתקבלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבקשה אושרה.

תודה רבה, יום נעים.


הישיבה ננעלה בשעה 10:06.

קוד המקור של הנתונים