ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/08/2018

חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים