ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/08/2018

הצעת תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכנית מתאר מחוזית מס' תממ5/9/2 - חורפיש

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
15/08/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 712
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, ד' באלול התשע"ח (15 באוגוסט 2018), שעה 11:30
סדר היום
תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תוכנית מתאר מחוזית מס' תממ/5/9/2 - חורפיש
נכחו
חברי הוועדה: חמד עמאר – מ"מ היו"ר
מוזמנים
ראש אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי, המשרד להגנת הסביבה - תמר רביב

ראש מטה הדיור הלאומי, משרד האוצר - זאב בילסקי

עוזרת מנכ"ל, משרד האוצר - מירי כהן

יו''ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרד האוצר - אורי אילן

מנהל אגף תכנון ובנייה, משרד הפנים - ליאור פנחס שחר

מנהלת אגף תכנון וניהול מקרקעין, רשות הטבע והגנים הלאומיים - ענת יציב

אל"ם במיל', ראש המועצה המקומית חורפיש - מופיד מרעי

מהנדס המועצה, המועצה המקומית חורפיש - מחסאן שנאן

מתכנן, המועצה המקומית חורפיש - מוחמד דראושה

המועצה המקומית חורפיש - טרודי עאמר
ייעוץ משפטי
לירון אדלר מינקה
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
הדר אביב


תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תוכנית מתאר מחוזית מס' תממ/5/9/2 - חורפיש
היו"ר חמד עמאר
בוקר טוב לכולם, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הפנים בנושא תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תוכנית מתאר מחוזית מס' תממ/5/9/2 – חורפיש. אני אגיד לכם את האמת, הנושא הזה מאוד מאוד חשוב לי. אנחנו מדברים על הנושא הזה ומנסים להביא את זה לוועדת הפנים חודשים, פנה אליי ראש המועצה, פניתי ליושב-ראש הוועדה, ואני הייתי מוכן להגיע היום מהצפון בגלל חשיבות העניין להביא את האפשרות של המועצה המקומית להמשך תכנון ושנהיה אחרי בכל התכנון ביישוב חורפיש.

אני רוצה להודות לראש המועצה מר מופיד מרעי על כל המאמצים שהוא עושה במינהל התכנון, המאמצים שהוא עושה ועושה משרד הפנים, שנגיע ליום הזה שהיישוב חורפיש יכול לתכנן, להתקדם, לקבל אישור בנייה ותוכניות הבנייה יסתיימו שם. לכן אני מודה לכל אחד ואחד שהגיע, ואני רוצה לקבל סקירה קודם כל ממינהל התכנון על מה אנחנו מדברים, מה מדברים, אחרי זה אני אשמע את כל הגורמים המקצועיים ואני אתן גם לראש המועצה המקומית ולצוות שהגיע איתו שייתן את דבריו, ובסוף אנחנו נשמע את היועצת המשפטית שלנו ואני מאמין שאנחנו היום נאשר את הצו. בבקשה.
אורי אילן
ברשותך, אדוני, גם בשם הוועדה המחוזית צפון וגם בשם מינהל התכנון, נמצאת פה מירי ממטה הדיור - - -
ליאור שחר
גם משרד הפנים.
אורי אילן
וגם המשרד הפנים אתנו. מינהל התכנון יחד אתנו, יחד עם הרשות המקומית, מוביל בשנים האחרונות הכנת תוכנית מתאר כוללנית כמו בכל הישובים, כמעט בכל 94 היישובים במחוז צפון, כולל כל היישובים הדרוזיים. התוכנית הכוללנית בחורפיש מוסיפה לחורפיש שטחים ניכרים שבהם כרגע לפי התוכנית המוצעת אפשר יהיה להוסיף כ-3,000 יחידות דיור. זה מכין את חורפיש שיש בה היום כ-6,160 תושבים רשומים להגדיל אותה לתכולה של 21,500 נפש.
היו"ר חמד עמאר
הגידול הטבעי של העדה הדרוזית אנחנו נגיע לזה ועוד - - -
אורי אילן
אדוני, אתה אמרת את זה. אבל אתה יודע, יש כאלה שאומרים שזה סובב ומסובב, שאם יהיה מקום ואם יהיה - - - ואם אפשר יהיה לבנות ואפשר יהיה להתפתח אז הדרוזים ישנו את המגמה של הגידול הטבעי שלהם - - -
היו"ר חמד עמאר
יחזרו לימים ימימה?
קריאה
יחזרו למוטב.
אורי אילן
כן, ויחקו אותנו החילונים האשכנזים, שאנחנו עכשיו עומדים בראש מצעד הריבוי הטבעי. אני עצמי יש לי חמישה ילדים - - -
היו"ר חמד עמאר
שיהיו בריאים.
אורי אילן
אני מזמין גם את העדה הדרוזית להצטרף אלינו.
קריאה
חמסה חמסה.
אורי אילן
קודם כל אני רוצה להגיד משהו כללי. רוב רובם של היישובים הדרוזיים בצפון, גם אלה בכרמל, נמצאים באיזורים רגישים. הדרוזים באופן היסטורי עלו על ההרים כדי להגן על עצמם, והכפרים נמצאים במקומות שהם קשים מאוד לתכנון, ובעצם לשם כך התכנסנו גם היום. חלקם של היישובים נמצאים ממש בלב שמורות טבע. ואני לא בו מקום. בכלל לא. שלא יובן לא נכון. אנחנו לא צריכים להסביר, אני מתכוון, מוסדות התכנון לא צריכים להסביר לדרוזים מה זה שמורות טבע. הם חיים בתוך שמורות הטבע, הם מעריכים אותן, שומרים עליהן, וגם מתפרנסים – חלק מנכסי התיירות ואיכות החיים בכפרים הדרוזיים הם תוצאה של היותם בתוך שמורות הטבע, והחוכמה שלנו, של מוסדות התכנון למצוא את האיזונים בין הדברים האלה.

עברנו עם תוכנית המתאר הכוללנית הזאת עברנו כברת דרך ארוכה. עברנו את כל מוסדות התכנון למעשה, ואנחנו נמצאים היום ממש בשלב הסופי שאנחנו יכולים גם להודיע, גם לבקש מוועדת הפנים של הכנסת כפי שקובע החוק, לגרוע 1,167 דונם מתוך שמורת הר מירון כדי שנוכל לעשות שני דברים. האחד, שהמועצה הארצית לתכנון ובנייה תוכל לאשר את השינוי בתוכנית המתאר המחוזית, שזה בסמכותה של המועצה הארצית. היא לא יכולה לאשר את השינוי הזה בלי הגריעה של השמורה. זה דבר תלוי בדבר. ואנחנו הוועדה המחוזית לא יכולה להפקיד את התוכנית שהחליטה עליה, כבר החליטה להפקיד איתה, בלי שהשינוי בתוכנית המתאר המחוזית יאושר. זאת אומרת עוד פעם, דבר תלוי בדבר. וברגע שוועדת הפנים תאשר את הגריעה הזאת, המועצה הארצית תוכל לאשר את השינוי בתמ"מ והוועדה המחוזית תוכל להפקיד את התוכנית. זה אחד התנאים, סעיף 3 בהחלטת הוועדה המחוזית קשורה לסעיף הזה של שמורת הטבע. וברגע שהתוכנית תופקע, ואני מתאר לעצמי שיהיו התנגדויות, נעבור את כל התהליכים. ואני חושב בשעה טובה, בשנה הבאה בתחילת 2019 נוכל לאשר את התוכנית ולתת לה תוקף. זה יהיה אחד הרגעים המאושרים שלי בתפקיד, כשאני אחתום על זה.
היו"ר חמד עמאר
בהזדמנות זו אני רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת יואב קיש שהסכים לקיים את הדיון בפגרה כי הוא ראה את חשיבות העניין. שוב, אני רוצה להודות לו. אני דיברתי איתו כמה פעמים והוא הביא את זה בתאריך הזה. אני מבין שבשבוע זה יוצאים לחופשה מרוכזת כל הכנסת, אז תודה ליואב על - - -
אורי אילן
זה ממש חוסך מאתנו - - - דבר תלוי בדבר, צריך להתחיל לסיים, לשחרר את ההחלטות הפורמליות כדי שנוכל לסיים גם את תהליכי אישור התוכנית.

אני רק רוצה עוד הערה אחת קטנה שהיא חשובה. אנחנו לא ממתינים לתוכנית המתאר הכוללנית, ואנחנו מקדמים כרגע ביחד עם הרשות המקומית שלושה מתחמים שיש בהם כמעט 1,300 יחידות דיור בתכנון מפורט שמכוחו ניתן להוציא כבר היתרים. כל שלושת המתחמים הם חלק מתוכנית המתאר הכוללנית שד"ר דראושה, חשוב להגיד פה, מוביל את זה ביד רמה, מתכנן שראוי לכל הערכה ואני מודה לו על כל העבודה שהוא עשה עבור מינהל התכנון והרשות.

זאת אומרת שאנחנו צפויים ב-2019 לא רק לאישור תוכנית מתאר כוללנית, אלא כבר באופן תכליתי אפשרות להוציא היתרי בנייה למאות של יחידות דיור בחורפיש, ולשחרר את הלחץ שהיה שם עד היום. וזה לזכותה של ההנהגה המקומית שמובילה את זה בראשותו מופיד. אנחנו צריכים שניים לטנגו. זה לא מספיק שאנחנו פה לבד. אנחנו צריכים רשות מקומית חזקה שיודעת לאן היא הולכת וגם לעמוד בפרץ ובלחצים, וזה לא פשוט הדבר הזה. ואם הגענו עד הלום אז זה גם הזמן להגיד תודה רבה ויישר כוח לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה.
היו"ר חמד עמאר
תודה רבה לך. תודה גם על כל מה שאתה עושה. אנחנו נפגשנו בצפון, במשרד שלך, הצגת לי התקדמות טובה בכל מה שקשור לתחום הבנייה בצפון. אני חושב שאחת הבעיות הגדולות של המגזר הדרוזי הוא כל הנושא של תכנון ובנייה, כשאני דיברתי שהגידול הטבעי אצל העדה הדרוזית ירד זו אחת הסיבות, שהצעירים לא מוצאים מקום לבנות את הבית שלהם וזו התרבות שלנו שכל מי מתחתן צריך להיות לו בית משלו, אז אתה לא יכול לשנות תרבות בכזאת מהירות. ואז אנשים יעדיפו לא להתחתן, אנשים יעדיפו לא להביא ילדים, ואז אנחנו הגענו למצב שהגידול הטבעי של העדה הדרוזית הוא הכי נמוך במדינת ישראל.

משרד הפנים, בבקשה.
ליאור שחר
אנחנו באנו פה רק כדי לברך. אני חושב שאפשר להגיד שהחיינו וקיימנו. במיוחד אי אפשר להתעלם מהאירועים בתקופה האחרונה. אני חושב שקיום הוועדה מבורך והאישור של הבקשה הזו גם מבורך, הגריעה כדי להתקדם לבנייה. אנחנו בהחלט תומכים בבקשה.
היו"ר חמד עמאר
תודה רבה לך. מי הנציג ממשרד האוצר?
מירי כהן
אורי ייצג אותנו.
אורי אילן
אני ייצגתי את כולם פה.
היו"ר חמד עמאר
מהמשרד להגנת הסביבה יש מישהו?
תמר רביב
כן, אני תמר רביב.

אני רוצה לברך על התוכנית. רק דבר אחד לדייק מבחינת היקף השטח שמבוקש לגרוע משמורת טבע הר מירון, מדובר על כ-1,090 דונם.
היו"ר חמד עמאר
אז אין לך עוד מה להוסיף. רשות הטבע והגנים, בבקשה.
ענת יציב
הנציגים שלנו נפגשו כמה פעמים עם נציגי הכפר בניסיון להגיע לפתרונות ראויים לכל הצרכים, והגבולות של התוכנית הכוללנית הם הגבולות - - - עליהם בהסכמה של שני הצדדים.
היו"ר חמד עמאר
יפה. אני אתן לראש המועצה להגיד כמה דברים ואחרי זה את תסכמי.
לירון אדלר מינקה
יש לי שאלה קודם.
היו"ר חמד עמאר
בבקשה.
לירון אדלר מינקה
בעצם יש שתי תוכניות, יש את תוכנית המתאר המחוזית שבה עושים את הגריעה כדי לאפשר בסופו של דבר את התוכנית הכוללנית. יש שטח שיש בו פער קטן בין תוכנית המתאר המחוזית לתוכנית המתאר הכוללנית של 20 דונם או משהו כזה שלא מופיע בתוכנית הכוללנית, זאת אומרת לא מופיע שם איזה שהוא תכנון וכששאלנו לגבי השטח הזה, גם בצילומים רואים שזה שטח מיוער ושטח של חורש צפוף. וכשעשינו בירור ראשוני קודם הבנו שזה שטח שלא מתוכנן להיות בנוי, אין עליו שום בנייה היום, זה שטח שהוא שטח מדינה, וזה שטח באמת קטן. זאת אומרת, רק בפערים בין הדברים זה כנראה נשאר. ורצינו לשאול אם את החלק הזה אולי אפשר להוריד מהגריעה היות שלא מתוכנן שם שום דבר ואנחנו מבינים שמדובר בשטח עם ערכי טבע גבוהים, שטח מאוד תלול שממילא אי אפשר לבנות שם הרבה ולא לגמרי ברור למה צריך לגרוע אותו אם המצב שלו הוא כזה. זאת השאלה שלנו. זה שטח יחסית מצומצם והוא נמצא פה ליד - - -
מופיד מרעי
זו שאלה או בקשה.
לירון אדלר מינקה
אנחנו היינו מציעים אולי לשקול שלא לכלול את זה במסגרת הגריעה. זה שטח באיזור של נבי סבלאן - - -
מופיד מרעי
זה ליד שכונת חיילים משוחררים. אני מציע שלא נתעסק כרגע. מה שאושר, מה שסוכם עם רט"ג בוא נאשר אותו.
לירון אדלר מינקה
כי בתוכנית הכוללנית זה לא מופיע בכלל.
קריאה
זה לא לא מופיע.
לירון אדלר מינקה
זה לא בתוך הגבולות.
קריאה
זה בתוך הגבולות חד משמעית.
מופיד מרעי
רט"ג ביקשו להוציא אותו מהגריעה - - -
אורי אילן
רגע, שנייה. אני רוצה להבהיר כי מאחורי השאלה אולי יש לי חשש שמתחבא עניין אחר, ואני רוצה להגיד לך מה ההשקפה שלנו.

השקפה שלנו היא לא בהכרח כל מה שבתוך גבולות של תוכנית מתאר כוללנית של ישוב, כל ישוב, זה שטח לבינוי.
ענת יציב
לא, אבל זה לא בתוך התוכנית, זה מחוץ לתוכנית הכוללנית.
אורי אילן
השינוי בתמ"מ צריך להיות תואם לתוכנית הכוללנית, והגריעה צריכה להיות תואמת לשינוי התמ"מ. אם מצאתם 20 דונם, אני לא שמעתי על זה.
היו"ר חמד עמאר
ממה שהבנתי ממך, מה שהגיע לגריעה אנחנו חייבים לגרוע את הכול ואם אנחנו לא גורעים את הכול אתה לא יכול להתקדם.
לירון אדלר מינקה
אבל התוכנית הכוללנית, 20 דונם האלה של הגריעה שהתוכנית הכוללנית בכלל לא חלה.
מופיד מרעי
הם בתוך בשטח.
קריאה
יש פה בלבול.
היו"ר חמד עמאר
בוא נשמע את המהנדס הראשי.
מוחמד דראושה
מה שאורי אמר, כל מה שבתוך הקו הכחול זה מבוקש לגריעה. מה שמחוץ לקו הכחול לא מבקשים.
אורי אילן
אם מצאת 20 דונם מחוץ לקו הכחול - - -
מופיד מרעי
לא, בדיוק לא. הם בתוך הקו הכחול והם רוצים להוציא אותם.
מוחמד דראושה
חייבים לגרוע אותם על מנת לאשר את התוכנית הכוללנית.
היו"ר חמד עמאר
בסדר, הבנו את היועצת המשפטית. בואו נתקדם. מה שהבנתי, זה בתוך הקו הכחול, לכן אנחנו נגרע את זה ואחרי זה אם הם רוצים לשנות אז יביאו את זה לשינוי. אני לא אעצור שום דבר. אני רוצה שנתקדם. גם מינהל התכנון אמר את זה. אני רוצה להתקדם עם התכנון.
מירי כהן
ההמלצה צריכה להיות שכל מה שבקו הכחול של התוכנית הכוללנית אושר לגריעה.
קריאה
בדיוק.
מירי כהן
אם אנחנו נגלה שיש כמה דונמים שהם מחוץ לקו הכחול של הכוללנית, אז - - -
היו"ר חמד עמאר
בסדר. גם הם מסכימים.
לירון אדלר מינקה
פשוט אנחנו קוראים את הצו, והצו הוא - - -
מירי כהן
אנחנו לא מכירים פשוט את הנתון הזה. אנחנו לא יודעת מאיפה גיליתם את זה, כי מבחינתנו כל מה שכרגע מופץ בצו הוא בתוך הקו הכחול שבתוכנית הכוללנית. אם יש פער ואנחנו טועים – הגורם היחיד שיכול להגיד את זה, שלושת הגורמים - - -
מופיד מרעי
יש פה בלבול בהצגה של הדברים. אני אעשה סדר.
מירי כהן
מבחינתנו כשהגענו לפה - - -
היו"ר חמד עמאר
לא צריך להיכנס לזה. אני מציע - - -
מופיד מרעי
אני גם מציע לא להיכנס לזה - - -
מירי כהן
יכול להיות שבתוכנית המתאר - - -
לירון אדלר מינקה
לא, לא. לפי תוכנית המתאר שלנו ששלחו, הכוללנית, החלק הזה לא נכלל. אתם רוצים שהחלטת הוועדה תהיה - - -
מירי כהן
שכל מה שכלול בקו הכחול של התוכנית הכוללנית יאושר לגריעה.
אורי אילן
יש החלטת ועדה מחוזית - - -
היו"ר חמד עמאר
גם הם מסכימים. כולם מסכימים.
אורי אילן
- - יש לה תשריט והתשריט הזה - - -
היו"ר חמד עמאר
תודה. בואו נתקדם. אני הבנתי. נדבר על דברים אחרים כי הבנתי מכולם, אין התנגדות גם לרשות הטבע והגנים הלאומיים, אין למשרד לאיכות הסביבה, אין למשרד הפנים, התכנון, כולם כאן מסכימים אז לא צריך להיכנס לנקודה הזאת. בואו נמשיך.
אורי אילן
האמת היא אני שמח מאוד שאנחנו בכלל בדיון הזה. בפתיח אני חייב להגיד את זה כי להגיע בסופו של דבר לדיון שהוא מכריע וקריטי בעמידה בתנאים של - - - התוכנית זה יום שהוא מבחינתי גם שמח לי וגם לתושבי חורפיש שאני מקווה מאוד שחלק מהם צופים גם בדיון וגם שמחים יחד איתי כי אין ספק שהיום הזה ייתן לנו עוד דחיפה קדימה כדי להתקדם בתכנון המפורט ומתן היתרים. והשטח כפי שנאמר כאן 1,167 דונם - - -
היו"ר חמד עמאר
זה 1,090.
קריאה
1,167 לפי התוכנית הכוללנית.
ענת יציב
לא הכול זה שמורה מוכרזת. מה שמגיע לפה זה גריעה משמורה מוכרזת.
מופיד מרעי
בסך הכול הגריעה היא 1,167.
קריאה
לא. 1,090.
מופיד מרעי
תספרו את החלקות.
מוחמד דראושה
לפי החלטה של ועדה מקומית - - -
קריאות
- - -
מופיד מרעי
חבר'ה, - - -
היו"ר חמד עמאר
בואו לא נתווכח. אנחנו נגרע מה שרשום כאן. אם זה 1,167 או 1,090, לנו כוועדה זה לא משנה. אחרי זה אתם תשברו את הראש כמה זה. אנחנו גם לא יודעים לעשות חישובים. אני בעצם לא יודע לעשות חישובים בנושא הזה.
מופיד מרעי
חברים, מעבר לגריעה הזאת הגריעה הזאת היא בנוסף לשטח שאמור להיגרע או שנגרע ממעלה יוסף לטובת שכונת חיילים משוחררים. בסך הכול כפי שאורי אמר כאן התוכנית הזאת נותנת מענה לתושבי חורפיש עד ל-21,000 עד 22,000 תושבים וזה מבורך. פה הרבה אין לנו מה להגיד. מה שיש להגיד זה רק תודות.
היו"ר חמד עמאר
אז אתה לא תחזור לכאן 70 שנה. לפי קצב הגידול 70 שנה לא תחזור לכאן.
מופיד מרעי
רציתי לכתוב פוסט בפייסבוק ולהגיד, הדיון האחרון שאני עושה בירושלים על תוכנית המתאר אבל אני באמת מקווה כך.

חמד, כבוד יושב-ראש הוועדה, גם חבר וגם חבר כנסת, אתה הכול בשבילנו. אני רוצה להודות לך באופן לך אישי על כל המאמצים שעשית גם היום, גם בשבוע שעבר וגם לפני זה כדי להביא את הדיון הזה או להוציא את הדיון הזה לפועל ולאשר את הגריעה. אני רוצה להודות להרבה מאוד אנשים שנטלו חלק וליוו אותנו לאורך כל התקופה. אנחנו מדברים פה על יום שסוגר תקופה של כמעט חמש שנים. והרבה מאוד אנשים שהיו, החל מאכרם חסון שלא נמצא פה, הוא בחוץ לארץ, שגם כן כל פעם שאנחנו צריכים משהו משר האוצר ידעתי גם להתקשר ואם העברתי את הכול לפעמים אליו אז אני מתנצל למרות שהוא לא פה, אבל עשיתי את זה. לחברים האחרים, גם סאלח סעד, שייח' מוואפק טריף שישב אתנו לא פעם ברשות שמורות הטבע, לשאול, לגיא, לכל החברים שעשינו איתם אין ספור דיונים, למועצת הגנים הלאומיים, עד שהגענו למצב הזה. באמת מגיעה לכולם תודה רבה והכול בסוף הושג בהסכמה ובהבנה. היו הרבה מאוד חסמים, עברנו אותם. גם שם הטורים עלו, האמוציות עלו בחלק גדול מהדיונים ובסופו של דבר הצלחנו להגיע להבנה בנושא הזה והגענו לכאן מתואמים.

לוועדה לתכנון ולבנייה, אורי, ולפני זה למתכנן של המחוזית, אלכס בזמנו שהתחיל את התוכנית הזאת, אורי עשה כברת דרך ארוכה בנושא הזה, לחץ מכל הכיוונים, וכל פעם שיש בעיה הוא נרתם לנושא הזה. יושב-ראש הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה אביגדור יצחקי, גם זאב בילסקי בתקופה הקצרה שלו דחף ומגיע להם כל הכבוד.

לוועדה עצמה, לגלית, לבינת שוורץ, לכל מי שהיה בוועדה לתכנון ולבנייה ארצית באמת מגיעה לו כל הכבוד. גם - - - יושבת-ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתקופה הקצרה שלה, ישבה על התוכניות המפורטות, היא לחצה לא מעט כדי לקדם את הנושא הזה.

לחברים שלי במועצה המקומית, גם מהנדס המועצה, גם לפרויקטור וגם למתכננים, המתכנן של תוכנית המתאר הכוללנית, דני קידר, מוסטפא אבו רומי, דראושה מייצג אותו פה, לרוזה דיאמנט שלא נמצא פה, גם להם מגיע כל הכבוד, עובדי המועצה, ובעיקר תודה לכל מי שסבל אותי בחמש השנים האלה כי לא הייתי קל עם אף אחד, לא איתם ולא עם הוועדות כדי להגיע - - -
היו"ר חמד עמאר
אתה עושה נאום פרידה כי הוא לא מתמודד לרשות עוד פעם אז הוא עושה לנו נאום פרידה עכשיו.
קריאה
עוד מוקדם.
מופיד מרעי
הם אומרים שעוד מוקדם. אבל אני אומר לכם, בסופו של דבר להגיע אחרי חמש שנים להישג כזה ולהביא תוצר שכזה ליישוב ולתושבים ולא בחסד. אף אחד לא עשה לנו טובה. אני לא עשיתי טובה לאף אחד. זכותם של תושבי חורפיש לקבל את הטוב וזכותם לקבל מקום לדיור וזכותם לקבל פתרונות דיור, כמוהם כמו תושב תל אביב. אז אני שמח שהגענו לזה, שוב תודה רבה לכולם. לדעתי כל מילה נוספת מיותרת.
היו"ר חמד עמאר
תודה לך. אנחנו נקריא את הצו, בבקשה.
לירון אדלר מינקה
רק כדי שהחלטת הוועדה תהיה ברורה, זה השטח של ה-20 דונם הזה שלפי מה שאנחנו מבינים הוא לא כלול בתוכנית הכוללנית. אני צריכה להוציא החלטה שהיא ברורה. האם ההחלטה של הוועדה היא שהשטח הזה לא ייכלל בגריעה או שנכתוב? - - -
קריאה
זה נכלל בגריעה. זה הקו.
מופיד מרעי
זה הקו של הגריעה.
היו"ר חמד עמאר
כל מה שנמצא בתוך הקו הכחול נמצא בגריעה באופן ברור.
לירון אדלר מינקה
אבל הצו מדבר על שטחים מסוימים. אני יכולה להגיד שהשטח הזה של ה-20 דונם, אם הוא לא נמצא בקו הכחול - - -
מופיד מרעי
אבל הוא בקו הכחול, גברתי. זה בדיוק הנושא. הוא בקו הכחול. הם רוצים שאנחנו נוציא אותו מהקו הכחול. לא נכון לעשות את זה.
לירון אדלר מינקה
אבל זו התוכנית הכוללנית והקו הכחול שלה הוא פה.
מופיד מרעי
זה נכלל פה. לכן הם ביקשו להוציא אותו מהגריעה. הצלחת פה ליצור משהו לא מובן. הבקשה של המתכנן גיל בן נון של רט"ג, של רשות שמורות הטבע, לשטח הזה של כ-20 דונם להוציא אותו מהגריעה, להשאיר אותו כביכול בשמורת הטבע, הוא מיועד לגריעה. אניא ומר וזה מה שנאמר פה ומה שנאמר על ידי כולם, חברים, הגריעה בהתאם לקו הכחול שאושר. אחרי זה נדבר עם רשות הטבע והגנים. זה הכול. זו הכוונה.
לירון אדלר מינקה
אבל ברגע שאנחנו עושים את הגריעה עשינו את הגריעה, אי אפשר יהיה לשנות.
מופיד מרעי
נכון.
לירון אדלר מינקה
יש הבדל בין הקו הכחול של התמ"מ לבין הקו הכחול של התוכנית הכוללנית, ובקו הכחול של התוכנית הכוללנית זה לא נמצא.
מופיד מרעי
אם אנחנו מדברים על הקו הכחול של התמ"מ וגיל בן נון ביקש - - -
היו"ר חמד עמאר
אנחנו נאשר לפי הקו הכחול.
קריאה
של התמ"מ.
היו"ר חמד עמאר
של התמ"מ.
מופיד מרעי
של התמ"מ, ואחרי זה אנחנו נדבר איתכם. אין בעיה.
היו"ר חמד עמאר
כל מה שנמצא בתוך הקו הכחול וזו הבקשה של מינהל התכנון - - -
לירון אדלר מינקה
יש שתי תוכניות. יש את הקו הכחול של התמ"מ שבה יש את העוד חלק הזה של ה-20 דונם.
היו"ר חמד עמאר
הצו מדבר על התמ"מ.
לירון אדלר מינקה
על התמ"מ. אבל התוכנית הכוללנית שאומרת מה יהיה בפועל שם זה להחלטת הוועדה.
היו"ר חמד עמאר
הוועדה כאן לוקחת, אני לוקח את – לפני שאני נועל אתה מגיע? זאב, אני לא יכול לא לתת לך לדבר.
מופיד מרעי
אתה הגעת אחרי כל המחמאות - - -
זאב בילסקי
מופיד, תודה רבה.
היו"ר חמד עמאר
אני חייב להגיד לכם, זאב ואני היינו בכנסת ביחד, היה שיתוף פעולה אדיר בינינו, הרצנו חוקים ביחד ואישרנו אותם והעברנו אותם בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, והוא מגיע היום לוועדה. אני מאוד שמח שהוא אצלי בוועדה והוא ייתן לנו את הסקירה, ואני חייב לשמוע אותך וטוב שהגעת עכשיו. בבקשה.
זאב בילסקי
תודה רבה.

קודם בירכת את חברת הכנסת הצעירה שיושבת שם.
היו"ר חמד עמאר
בטח, היא יושבת שם. אני מאוד שמח.
זאב בילסקי
מירי, תעבירי אותה לצד הזה של הח"כים.

אדוני היושב-ראש, לכבוד לי לבוא היום. בתקופה שאני הייתי בכנסת אז היו חמישה חברי כנסת דרוזים. אבל כששאלו כמה יש לכם, אמרו שישה כי אני הייתי השישי.
מופיד מרעי
זה כבוד שלנו.
זאב בילסקי
ובאמת אני כל כך שמח להיות פה, ושהגעתי עוד בדקה ה-90 כדי לאשר תוכנית שמביאה את חורפיש ואת העדה כולה לקדמת הבמה, למקום שבו ממשלת ישראל והכנסת מדגישה את החשיבות שלה כלפי העדה והצעירים וכל מה שתמשיך. ואני רוצה לברך אותך מופיד ידידי על הזמן שהשקעת כי זה לא פשוט, לא פשוט. יושב פה גם אורי יושב-ראש הוועדה המחוזית. אורי, תעזוב את הטלפון עכשיו. חבר הכנסת בילסקי מדבר ואתה עכשיו - - -

כולם השקיעו פה הרבה מאוד מאמץ, ואתה תנצח עכשיו ותוכיח לכולם שאפשר בדרך הנכונה להגיש תוכניות, להתמודד איתן ולהביא לכך שהתוכנית תאושר ואתה תוכל להרחיב ולעשות לתפארת מדינת ישראל.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה שנתת לי את זכות הדיבור ושהושבת אותי כאן לידך.
היו"ר חמד עמאר
אני יכול לא?

קודם כל אני רוצה להודות לך שהגעת לוועדה. אני רוצה לאחל לך בהצלחה בתפקיד שלך, אני מכיר אותך שנים רבות, אני יודע כמה אתה יכול. קח את כל היכולות שלך ותביא אותן לידי מימוש בתפקיד החדש שקיבלת. לא צריך יותר. תהיה זאב שם.
זאב בילסקי
תודה רבה.
היו"ר חמד עמאר
שיהיה לך בהצלחה.

תקראי את הצו.
מופיד מרעי
זאב בכל מקום.
לירון אדלר מינקה
"אכרזה על שמורת טבע (הר מירון) (תיקון), התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו-26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, המועצה המקומית חורפיש, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:
תיקון השם
1. באכרזה על שמורת טבע (הר מירון), התשכ"ו-1965 (להלן - האכרזה העיקרית), במקום שם האכרזה יבוא: "אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר מירון), התשכ"ו-1965".


תיקון סעיף 1
2. בסעיף 1 לאכרזה העיקרית), אחרי סעיף קטן (יד) יבוא:
"(טו) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על השטח המתואר בתוספת, המקווקוו בקווים אלכסוניים דקים בצבע שחור, בתשריט מס' ש/24/1/טו (המסומן לפי תוכנית תממ/5/9/2 בקנה מידה 1:10,000), החתום ביד שר האוצר ביום _________ התשע"ח (___________2018)."

הפקדת העתקי התשריטים
"העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1(טו) מופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים, במשרדי לשכת התכנון המחוזית למחוז הצפון בנצרת עילית, במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל."

ביטול סעיף 3
3. סעיף 3 לאכרזה העיקרית - בטל.

הוספת תוספת
4. אחרי סעיף 2 לאכרזה העיקרית, יבוא:
"תוספת"והתוספת מציינת את החלקות והגושים.

אני מבינה שהחלטת הוועדה היא להשאיר את ההחלטה הזאת כמו שהיא בלי להוציא את החלק הזה?
היו"ר חמד עמאר
נכון. נכון מאוד. אני אצא להצבעה בעצמי ואני חבר הכנסת היחידי.

הצבעה

בעד – פה אחד
תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תוכנית מתאר מחוזית מס' תממ/5/9/2 – חורפיש, אושר.
היו"ר חמד עמאר
אז ברוב קולות זה עבר.
זאב בילסקי
פה אחד.
היו"ר חמד עמאר
פה אחד. שיהיה בהצלחה. תודה רבה לכם.


הישיבה ננעלה בשעה 12:01.

קוד המקור של הנתונים