ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/08/2018

הצעת תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכנית מתאר מחוזית מס' תממ5/9/2 - חורפיש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים