ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/08/2018

צו לפיקוח על הפעלת צהרונים (מחיר חודשי מרבי לצהרון), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים