ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/07/2018

חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת6
הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד:
ישראל מדינת הלאום של העם היהודי
18/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 25
מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט
לדיון בהצעת חוק יסוד
ישראל מדינת הלאום של העם היהודי
יום רביעי, ו' באב התשע"ח (18 ביולי 2018), שעה 10:01
סדר היום
הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי - רביזיה
נכחו
חברי הוועדה: אמיר אוחנה – היו"ר
יוסף ג'בארין
יעל גרמן
יואל חסון
מיכל רוזין
חברי הכנסת
קארין אלהרר
דוד אמסלם
איתן ברושי
ענת ברקו
אבי דיכטר
רועי פולקמן
עודד פורר
יואב קיש
ייעוץ משפטי
גור בליי
מנהל/ת הוועדה
אסף פרידמן
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
הצעת חוק-יסוד
ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי - רביזיה
היו"ר אמיר אוחנה
אני פותח את הישיבה. השעה 10:02. חברת הכנסת מיכל רוזין, את רוצה לנמק את הרביזיה?
מיכל רוזין (מרצ)
כן.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אדוני, אני מבקשת לנמק מטעם המחנה הציוני אחר כך.
קארין אלהרר (יש עתיד)
ואני מטעם יש עתיד.
היו"ר אמיר אוחנה
אבל הייתה רביזיה רק מטעם מרצ.
קריאות
לא.
היו"ר אמיר אוחנה
אחד מנמק את הרביזיה. תחליטו ביניכם. אתם רוצים להחליט או אני אחליט?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מה זאת אומרת? - - - יחליטו עבור הקורבנות?
היו"ר אמיר אוחנה
החלטתם? מקובל עליכם שחבר הכנסת טיבי ינמק?
מיכל רוזין (מרצ)
הקורבנות - - -
קריאות
- - -
היו"ר אמיר אוחנה
רבותיי, הנמקה אחת. או מיכל רוזין מנמק משום שהיא ביקשה או אם תגיעו להסכמה אז מישהו אחר. אין לי בעיה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
זאת ההצבעה האחרונה על החוק. זאת ההזדמנות האחרונה שלנו לנמק את ההסתייגויות שלנו.
מיכל רוזין (מרצ)
- - -
היו"ר אמיר אוחנה
חברת הכנסת רוזין - - - בלבד.
יואב קיש (הליכוד)
יש לך הרבה זמן במליאה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אבל לא בוועדה. במליאה כמו במליאה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני רוצה חוות דעת משפטית.
היו"ר אמיר אוחנה
אתה רוצה להגיד משהו על זה?
גור בליי
לפי 115(ו)(1) לתקנון אם כמה מבקשים הגישו בקשת רביזיה יושב-ראש הוועדה יכול לתת לאחד או יותר לנמק אותה. זאת אומרת הוא רשאי לתת רק לאחד או לתת ליותר.
היו"ר אמיר אוחנה
אז אני מחליט רק לאחת. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה.
מיכל רוזין (מרצ)
אני רוצה לבקש ממך בכל זאת. מכיוון שהחוק הזה פוגע במיוחד באוכלוסייה הערבית בישראל, אני מבקשת לתת לחבר הכנסת טיבי לנמק.
היו"ר אמיר אוחנה
יש שתי דקות, ברשותך. את יכולה לתרום דקה לחבר הכנסת טיבי.
מיכל רוזין (מרצ)
למה שתי דקות?
היו"ר אמיר אוחנה
כי ככה החלטתי. את יכולה לתרום את חלקן לאחמד טיבי.
מיכל רוזין (מרצ)
יש נוהג פסול בכנסת הזאת לנסות לאחד קבוצות, לעשות הכללות, להגיד "כולם אותו דבר". אז אנחנו לא אותו דבר גם בתוך האופוזיציה כמו גם בתוך הקואליציה יש גוונים שונים, דעות שונות, מאפיינים שונים, קבוצות אוכלוסייה שונות - -
היו"ר אמיר אוחנה
חבל על הדיון התאורטי כי אנחנו מתכנסים לסיום.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל זה חשוב כי מן הראוי לתת - -
היו"ר אמיר אוחנה
את הדקה הזאת יכולת לתת לחבר הכנסת טיבי במקום להרצות.
מיכל רוזין (מרצ)
טיבי ידבר. אני אתן לו את הדקה שלי. עוד לא דיברתי דקה.
קריאה
דיברת.
יואל חסון (המחנה הציוני)
יש לך שעון?
מיכל רוזין (מרצ)
אני מחכה שתעשו שקט. בינתיים - - -
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
בינתיים הקואליציה עדיין מתארגנת.
מיכל רוזין (מרצ)
מכיוון שהצעת החוק הזאת מפלה בעיקר את המיעוט הערבי בחברה הישראלית, אני מבקשת לתת לחבר הכנסת טיבי לנמק את הרביזיה.
היו"ר אמיר אוחנה
חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
חבר הכנסת ג'בארין ואני מודיעים בתדהמה וביגון על מותה של הדמוקרטיה שגססה בשנים האחרונות וסבלה ממחלות כרוניות קשות: פשעי שנאה, גזענות, הדרה, אפליה בכל תחומי החיים - -
ענת ברקו (הליכוד)
וטרור נגד המדינה היהודית.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
- - אין ספק שחוק הלאום הוא השיא או השפל של המחלות הכרוניות האלה. ההלוויה תתקיים היום במליאה בשעה מאוחרת יותר.
היו"ר אמיר אוחנה
תודה, אדוני.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
- - - התייעצות סיעתית.
היו"ר אמיר אוחנה
בעוד חמש דקות, בשעה 10:11 אנחנו מקיימים הצבעה.

התייעצות סיעתית, בבקשה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני ארצה לעדכן מה תוצאת ההתייעצות הסיעתית.
היו"ר אמיר אוחנה
לא. אין עדכון על התייעצות סיעתית.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
זה יבוא לידי ביטוי בהצבעה שלך.
היו"ר אמיר אוחנה
הישיבה נעולה.

יש הפסקה להתייעצות סיעתית. ב-10:11 דקות הישיבה מתחדשת.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:06 ונתחדשה בשעה 10:11.)
היו"ר אמיר אוחנה
רבותיי, השעה 10:11. לאחר ההתייעצות הסיעתית אני מחדש את הישיבה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני רוצה לעדכן על ההתייעצות הסיעתית.
היו"ר אמיר אוחנה
אנחנו לא מקבלים עדכון. אנחנו מקיימים הצבעה. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה נפלה. רבותיי, זאת הייתה הצבעה אחרונה כאן. אני מודה לכם על ההשתתפות. החוק מאושר לקריאה שנייה ושלישית. ההצבעה הבאה תהיה במליאה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:12.

קוד המקור של הנתונים