ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/07/2018

חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת12
הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד:
ישראל מדינת הלאום של העם היהודי
18/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 23
מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט
לדיון בהצעת חוק יסוד
ישראל מדינת הלאום של העם היהודי
יום רביעי, ו' באב התשע"ח (18 ביולי 2018), שעה 8:00
סדר היום
הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי
נכחו
חברי הוועדה: אמיר אוחנה – היו"ר
יואב בן צור
יוסף ג'בארין
יעל גרמן
אחמד טיבי
אורי מקלב
ניסן סלומינסקי
נורית קורן
חברי הכנסת
דוד אמסלם
קארין אלהרר
אבי דיכטר
איילת נחמיאס ורבין
רועי פולקמן
עודד פורר
נחמן שי
מוזמנים
איל זנדברג – עו"ד, משרד המשפטים
שמחה רוטמן – עו"ד, התנועה למשילות ודמוקרטיה
ייעוץ משפטי
גור בליי; אלעזר שטרן
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
הצעת חוק-יסוד
ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, פ/1989/20 כ/768,
הצעת ח"כ אבי דיכטר
היו"ר אמיר אוחנה
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין חוק הלאום. אנחנו מחדשים את הדיון.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
עם השרה או בלי השרה?
היו"ר אמיר אוחנה
אני אסביר מיד. לאחר מכן היועץ המשפטי - -

אין זכויות דיבור.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
התחלתם ליישם.
היו"ר אמיר אוחנה
לאחר מכן היועץ המשפטי לוועדה יקריא את החוק בכללותו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
- - -
היו"ר אמיר אוחנה
עשינו רביזיה על פטור מחובת הנחה.

לעניין "על-פיו" – כמובן, לא הייתה לנו בעיה להוסיף את המילה "על-פיו". אנחנו לא רואים בזה עניין מהותי. אבל מכיוון שהמשמעות הייתה 800 הסתייגויות, וכנראה טרפוד של החוק אז הסרנו את העניין הזה. אבל אין מניעה שבמושב הבא נעשה תיקון כזה.

יושב-ראש הקואליציה רוצה לומר מספר מילים, אז בבקשה.
דוד אמסלם (הליכוד)
כפי שאמרת, אדוני היושב-ראש, היות שמבחינתנו במהות לא הייתה בעיה להוסיף, וזה לא משנה תחבירית את העניין – היות שהחברים כאן שאני מאוד מכבד מבקשים את זה אז אני מתחייב לעשות את התיקון הזה במושב הבא.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
איזה תיקון?
היו"ר אמיר אוחנה
להוסיף "על-פיו".
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אפשר להשמיט את כל הסעיף ולהשאיר את המילה "על-פיו"?
דוד אמסלם (הליכוד)
נשקול את העניין בשלושת החודשים וחצי הבאים.
היו"ר אמיר אוחנה
אדוני היועץ המשפטי, בבקשה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
למה אתם מחייכים? זה בדיוק מה שהצענו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר אמיר אוחנה
סליחה, לא. שלילי.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אמיר, זה לא בסדר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה להגיד את הדברים בצורה בהירה יותר. בחוק היסוד בסעיף 10 מלכתחילה היה כתוב רק "על-פי חוק". לא הוסיפו "על-פיו". כל הנושא הזה הועלה אחרי שהיו תיקונים לפני כמה ימים בסעיף 4 ושינו בקשר לנושא השפה הערבית ושם הוסיפו "על-פי חוק". נוצרה אי-סימטריה. מכוח זה ביקשנו שתהיה סימטריה. היו כאלה שאמרו אז כבר לעשות הכול "על-פי חוק", ויש כאלה שאמרו, תוסיף "על-פיו" כדי שתהיה סימטריה.
היו"ר אמיר אוחנה
אמת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו קיבלנו ייעוץ משפטי סותר באופן קוטבי איך לתקן את זה – האם להשאיר "על-פי חוק" כמו שהיה לכתחילה – וכשהיה סעיף 10 באמת עמדנו על כך שזה יהיה רק "על פי חוק". בסופו של דבר הייעוץ המשפטי בהתייעצות עם משרד המשפטים אמר שעדיף להוסיף "על-פיו", והם לא רואים נפקא מינא אבל אם מישהו יטען שחוק העזר לא נמצא ב"על-פיו" זה נותן מענה.
היו"ר אמיר אוחנה
אבל הוסבר לנו שכן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כשמשכו את הסתייגויות דיבור מלכתחילה רצינו כך. יש לנו ייעוץ משפטי. אני מבין שזה נאמר פה, אבל לא רק הייעוץ המשפטי נאמר פה. המשמעות היא שגם היום בשמירת השבת כשמחוקקים חוקי עזר על פתיחת חנויות שגם כשמחוקקים חוקי עזר על פתיחת חנויות אנחנו תמיד - - - בחקיקה הראשית. שם זה נותן הגנה יותר גדולה. וגם היום חוק היסוד אומר, יום המנוחה. כל חוקי העזר שנעשים היום מכרסמים ובאים למעט את החוק הראשי שנותן מנוחה, ואומרים, אנחנו רוצים לפתוח ולפתוח. החוק הזה מחזק את השבת. כשאין "או על-פיו", הפירוש הוא שרק החקיקה הראשית שהיא חוק היסוד שאומרת מנוחה היא יותר חזקה. "על-פיו" זה אומר חקיקות משנה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
איך אתה נותן לזה לעבור? אתם מפקירים את השבת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני - - - את המכתב הזה כמיותר. אבל תצטרך את זה. אני לא חושב שנצטרך להשתמש במכתב. אנחנו בגישה אחרת בכל העניין.
דוד אמסלם (הליכוד)
היה לי חבר שתמיד אמר – צוות תהילים לא מזיק.
היו"ר אמיר אוחנה
אנחנו עוברים להקראה. יש טענת - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
יש טענת נושא חדש.
היו"ר אמיר אוחנה
שמעתי. יש טענת נושא חדש. אני כבר אומר – אם יש לעוד מישהו טענות נושא חדש זה המקום. אנחנו נקיים את זה בוועדת הכנסת. היועץ המשפטי יקריא.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
נושא חדש של יש עתיד ושלנו.
היו"ר אמיר אוחנה
של יש עתיד והרשימה המשותפת. מאה אחוז.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אפשר להגיד על מה?
היו"ר אמיר אוחנה
לא. בוועדת הכנסת תגידו על מה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
היא חייבת להגיד.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
הגזמת. לא נגיד על מה?
היו"ר אמיר אוחנה
ועדת הכנסת מחליטה בעניין הזה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הכותרת.
היו"ר אמיר אוחנה
בבקשה, הכותרת.
קארין אלהרר (יש עתיד)
תודה רבה, יושב-הראש. אני מבקשת לקרוא נושא חדש בסעיף 1(ב). הוספה המילה "הדתית". זה נושא חדש לגמרי. הוא לא היה קודם.
יעל גרמן (יש עתיד)
"הדתית"?
קארין אלהרר (יש עתיד)
"יממש את זכותו הטבעית התרבותית וההיסטורית להגדרה עצמית". המילה "דתית" הייתה תיקון בקואליציה, ובעיניי אין מקום להדתה, בטח לא בחוק יסוד. מכל מקום אנחנו סבורים שמדובר בנושא חדש אמיתי שלא דובר בו קודם ולכן זאת טענתנו.
היו"ר אמיר אוחנה
תודה, גברתי. זה יידון בוועדת הכנסת.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
אני רוצה לשאול. גור, יכול להיות שאני מתבלבל בוועדות – כשהגשנו נושא חדש על כל הדברים החדשים שהוסיפו זה לא היה בוועדה הזאת?
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא, לא. בדקנו.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
רגע, דקה. זה היה בוועדה השנייה?
היו"ר אמיר אוחנה
אנחנו כרגע ממצים את הנושאים החדשים. חבר הכנסת סלומינסקי הצטרף. חברת הכנסת אלהרר וחבר הכנסת טיבי מיד יסבירו. אנחנו ממצים את כל הנושא של הנושאים החדשים. אם יש עוד מישהו שיש לו טענה לנושא חדש - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
- - - על מה? אין דבר כזה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, מה שניסן אמר לא תקנוני.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא, זה ממש לא לעניין.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מה זה, אני מגיש לכל הדברים החדשים? על מה?
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה זה?
גור בליי
זה עכשיו ממצה.
היו"ר אמיר אוחנה
אז מי שיש לו טענה קונקרטית, בבקשה, חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מדובר בנושא חדש. מה הנושא החדש? המשחק במילים "על-פיו". פעם מכניסים ואז מגישים מאות הסתייגויות. מוציאים את ההסתייגות בלי לתאם עם חברי הוועדה ואז שומעים התחייבות שיתקנו את החוק אחרי כמה חודשים. זה נושא חדש פרופר. אני רואה שחברי הכנסת החרדים לא נמצאים כאן. הביטוי "על-פיו" נמצא בסעיף 4 - -
יואב בן צור (ש"ס)
למה אתה אומר שלא נמצאים?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
סליחה. חשוב - - -

חבר הכנסת בן-צור, ידידי - -
גור בליי
חבר הכנסת טיבי, אני מצטער לקטוע אותך, אבל רק מה שמוסיפים לחוק.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
סעיף 4 זה על השפה הערבית. זה סעיף שלנו, של הערבים – פוגע בנו. הוסיפו "על-פיו" שם ואז גורעים ממעמד שעות המנוחה בשבת מחוקי יסוד לחוקי עזר. אחר כך אמרו, נשווה ונאזן בסעיף 10, ובסוף הוציאו הכול. אין ספק שדופקים את החרדים בסעיף של הערבים. אתה לא אמור להשקיף. אי אפשר לעבור על זה לסדר השבת או לסדר היום. תודה רבה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני מבקשת - -
גור בליי
חבר הכנסת טיבי, מה הבקשה? על איזה סעיף?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אין חדש מזה. כל המשחק הזה ב"על-פיו" זה חדש.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
זה בהנחה שהורדתם "על-פיו"?
גור בליי
הורדנו, ברור.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
עצם ההורדה משנה את סעיף 4 כולו. מהותית סעיף 4 משתנה. אני מציע להוריד את כל סעיף 4 ולהשאיר "על-פיו" בלבד.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אתם הורדתם "על-פיו" בסעיף 4.
גור בליי
אבל סעיף 4(ב) כבר נדון.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה משנה מהותית את המשמעות אם אתם מורידים את הסעיף. משנה או לא משנה, איילת? הנה.
גור בליי
אבל טענת נושא חדש בסעיף 4(ב) כבר הועלתה ונדונה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
- - - זה נושא חדש. אי אפשר להגיד שזה נוסח שהיה - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
- - -
היו"ר אמיר אוחנה
גברתי, את קיבלת את רשות הדיבור. אני לא נותן רשות דיבור פעם שנייה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא, אבל רגע - -
היו"ר אמיר אוחנה
קארין, אי אפשר פעם שנייה ואחרי זה שלישית ואחרי זה רביעית.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל זה לא פעם שנייה. זה מתייחס למה שאמר חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. אני לא מקבלת טענה כללית שאומרת נושא חדש - -
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
לא כללית.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתה כבר הספקת לעשות את התרגיל הזה פעם.
קארין אלהרר (יש עתיד)
- - אני רוצה לדעת על מה אתם - - -
היו"ר אמיר אוחנה
אז הוא יגיד.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
עכשיו אומרים לך בדיוק.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש נושא חדש.
היו"ר אמיר אוחנה
לחברת הכנסת גרמן יש טענת נושא חדש. את נימקת והסברת.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל באותו עניין אני רוצה להבין, אם אני מעלה טענת נושא חדש, והיועץ המשפטי סבור שאכן יש נושא חדש האם מותר לי להגיש הסתייגויות לנושא החדש?
היו"ר אמיר אוחנה
מאה אחוז. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אני חוזר ומדגיש. זה שהתייחסנו לסעיף הקודם לפני שהיה "על-פיו" זה עדיין לא אומר שאם אתה מוסיף את זה ועוד פעם מבטל שאני חוזר אחורה. זה שינוי.
היו"ר אמיר אוחנה
מאה אחוז. חברת הכנסת קורן.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
לא סיימתי.
יעל גרמן (יש עתיד)
ואני אפילו לא התחלתי לדבר.
היו"ר אמיר אוחנה
נכון, סליחה. חברת הכנסת גרמן ואז נורית.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
לגבי סעיף 10 – נציג היועץ המשפטי אמר שזה הבדלי נוסח. אני חושב שבכל זאת יש הבדל בין להגיד "הזכות לקיים" לבין "זכות לקיים".
יעל גרמן (יש עתיד)
יפה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
זאת החלשה של הניסוח.
היו"ר אמיר אוחנה
תודה. חברת הכנסת גרמן, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
כיוונתי לדעת גדולים, יוסף. אני מודה שככל שאני מעיינת לא שמתי לב שאכן מחקו את ה-ה' והוסיפו - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
וואוו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אחמד, יש פה באמת משמעות. הרי הם באמת חושבים על כל פרט. יש הבדל בין "שבת ומועדי ישראל הם ימי מנוחה הקבועים במדינה" - -
היו"ר אמיר אוחנה
תודה, גברתי. הטענה נשמעה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תן לה להסביר.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה לא נאה שאתה סותם לי את הפה.
היו"ר אמיר אוחנה
אני מצטער. ביקשתי דקה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא סיימתי את הדקה.

למי שאינם יהודים זכות לקיים "ימי מנוחה" או למי שאינם יהודים זכות לקיים את "ימי המנוחה". יש פה הבדל, ואני מבקשת נושא חדש.
היו"ר אמיר אוחנה
תודה, גברתי. חברת הכנסת קורן, בבקשה.
נורית קורן (הליכוד)
אני רוצה להדגיש את הדברים בעניין נושא חדש. בסעיף 1(ב) אנחנו מכניסים את המילה "דתית" - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה כבר - - -
נורית קורן (הליכוד)
אני יודעת. אני רק מציינת אותם.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
את מצטרפת לנושא החדש? בקיעים בקואליציה.
נורית קורן (הליכוד)
בסעיף 4(ב) "לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה. הסדרת השימוש בשפה הערבית במוסדות ממלכתיים או בפניהם תהיה בחוק"; ב-4(ג) צריך להוסיף: "שניתן בפועל לשפה הערבית לפני תחילתו של חוק יסוד"; וב-6(ב) "המדינה תפעל בתפוצות לשימור הזיקה" – המילה "בתפוצות".
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
היא בעצם עוברת על כל השינויים.
נורית קורן (הליכוד)
סעיף 7 – התיישבות יהודית - -
גור בליי
סעיף 7 כבר נדון.
נורית קורן (הליכוד)
סעיף 9 – "יום העצמאות הוא יום החג הלאומי הרשמי של מדינת ישראל".

סעיף 10 – "הזכות לקיים את ימי המנוחה".
היו"ר אמיר אוחנה
כבר הוגש.
נורית קורן (הליכוד)
סעיף 11 – נמחק כל הסעיף.
היו"ר אמיר אוחנה
כל טענות הנושא החדש יישמעו ב-8:30 בוועדת הכנסת. ועדת הכנסת תוציא זימון.

היועץ המשפטי יקריא כרגע את החוק. מיד לאחר שנסיים בוועדת הכנסת נחזור לכאן ונצביע על החוק בקריאה שנייה ושלישית. בבקשה.
גור בליי
חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

עקרונות יסוד
1.
(א) ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שבה קמה מדינת ישראל.(ב) מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה הוא מממש את זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית.(ג) מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי.

סמלי המדינה
2.
(א) שם המדינה הוא "ישראל".(ב) דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת סמוך לשוליו, ומגן־דוד תכול במרכזו.(ג) סמל המדינה הוא מנורת שבעת הקנים, עלי זית בשני צדדיה, והמילה "ישראל" למרגלותיה.(ד) המנון המדינה הוא "התקווה".(ה) פרטים לעניין סמלי המדינה ייקבעו בחוק.

בירת המדינה
3.
ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל.

שפה
4.
(א) עברית היא שפת המדינה.(ב) לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה; הסדרת השימוש בשפה הערבית במוסדות ממלכתיים או בפניהם תהיה בחוק.(ג) אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית לפני תחילתו של חוק-יסוד זה.

קיבוץ גלויות
5.
המדינה תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות.

הקשר עם העם היהודי
6.
(א) המדינה תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל אזרחיה הנתונים בצרה ובשביה בשל יהדותם או בשל אזרחותם.(ב) המדינה תפעל בתפוצות לשימור הזיקה בין המדינה ובין בני העם היהודי.(ג) המדינה תפעל לשימור המורשת התרבותית, ההיסטורית והדתית של העם היהודי בקרב יהדות התפוצות.

התיישבות יהודית
7.
המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה.

לוח רשמי
8.
הלוח העברי הוא לוח רשמי של המדינה ולצידו ישמש הלוח הלועזי כלוח רשמי; השימוש בלוח העברי ובלוח הלועזי ייקבע בחוק.

יום העצמאות
וימי זיכרון
9.
(א) יום העצמאות הוא יום החג הלאומי הרשמי של המדינה.(ב) יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה הם ימי זיכרון רשמיים של המדינה.

ימי מנוחה ושבתון
10.
שבת ומועדי ישראל הם ימי המנוחה הקבועים במדינה; למי שאינם יהודים זכות לקיים את ימי המנוחה בשבתם ובחגיהם; פרטים לעניין זה ייקבעו בחוק.

נוקשות
11.
אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת.
היו"ר אמיר אוחנה
תודה, רבותיי. ב-8:30 בוועדת הכנסת בעניין נושאים חדשים. אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 08:15.

קוד המקור של הנתונים