ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/07/2018

חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת21
ועדת החינוך, התרבות והספורט
18/07/2018


מושב רביעי


פרוטוקול מס' 687
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, ו' באב התשע"ח (18 ביולי 2018), שעה 8:00
סדר היום
הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
אמיר אוחנה
מירב בן ארי
מסעוד גנאים
חנין זועבי
מרדכי יוגב
יונה יוסי
מאיר כהן
אברהם נגוסה
נורית קורן
חברי הכנסת
רוברט אילטוב
דוד אמסלם
יהודה גליק
אבי דיכטר
שרן השכל
תמר זנדברג
דב חנין
יואב קיש
מיקי רוזנטל
עפר שלח
מוזמנים
יוסי שרעבי - מנכ"ל משרד התרבות והספורט

גלית והבה שאשו - ראש מינהל התרבות, משרד התרבות והספורט

ראובן חביב - מנהל אגף בכיר מו"פ, משרד התרבות והספורט

אתי כהן - מרכזת קולנוע בכירה, משרד התרבות והספורט

גיא ענבר - ראש מטה לשכת מנכ"ל, משרד התרבות והספורט

חנן ארליך - משפטן, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דפנה גוטליב - משפטנית, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ליאור תמאם - אחראי יצירה מקורית, איגוד הבמאים והתסריטאים

עמית ליאור - יו"ר איגוד התסריטאים, איגוד הבמאים והתסריטאים

אסף אמיר - חבר הנהלה, איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה

אסנת טרבלסי - יו"ר פורום היוצרים הדוקומנטריים

דורית ענבר - מנכ"לית הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

אליזבט זלטקיס ג'ייקובס - אחראית קשרי כנסת, המכון הישראלי לדמוקרטיה

עדנה הראל פישר - עמיתת מחקר וראש תכנית, המכון הישראלי לדמוקרטיה

אירדה קריימר - שדלן/ית (אימפקט (ל.א.ב) בע"מ), מייצג/ת את פורום מנהלי מוסדות התרבות, קרן הקולנוע הישראלי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים


הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ח-2018
היו"ר יעקב מרגי
רבותיי, אני חבול ופצוע במיתרי הקול שלי. רבותיי, אני אתן הסבר ואני מבטיח לכם, אין שאלות גם לאופוזיציה, וגם אם יהיו שאלות הן לא ייענו ואני לא אתן להם את האפשרות להשמיע את השאלה, אנחנו רק מצביעים, בעד, נגד, נמנע, קרוב ל-300.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
קרוב ל-300?
היו"ר יעקב מרגי
אז לרחם על הקול שלי ועל מיתרי הקול שלי ובואו נעשה את זה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני - - -
היו"ר יעקב מרגי
הנה התחיל. דב, חכם עיניו בראשו, זה נכון, תאמינו לי, לכל חברי הכנסת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
רק להודיע על ההסתייגויות שאנחנו רוצים להצטרף אליהן. אפשר, אדוני?
היו"ר יעקב מרגי
היה אפשר, נגמר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מה זה נגמר? אני רוצה להצטרף להסתייגויות.
מירב ישראלי
בעיקרון מה שאני הבנתי זה שהייתה בקשה אתמול של הסיעות שכל הסיעות - - -
היו"ר יעקב מרגי
שכולם מצטרפים לכולם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא נכון, לא בשם המשותפת. אנחנו מצטרפים באופן ספציפי.
היו"ר יעקב מרגי
דב, דב.
שרן השכל (הליכוד)
אני מבקשת רק הסתייגות דיבור.
מירב ישראלי
בסדר, תגידו לי, אני אצרף אתכם, אין בעיה. זו אותה הסתייגות.
היו"ר יעקב מרגי
אותה הסתייגות, אין לי בעיה, תודיעו מאחורי הקלעים, אני מאשר זאת. מאחורי הקלעים, לא בזמן פציעות. תקשיב מה אנחנו עושים, אנחנו מצביעים עכשיו על ההסתייגויות, אם אתה מצטרף, אני לא מצביע בנפרד על ההסתייגות שלך, שהצטרפת אליה, אני מצביע עכשיו על כל ההסתייגויות הקיימות. אחר כך, הנה אני אומר לפרוטוקול, לכולם, כל מי שרוצה להצטרף להסתייגויות כאלה ואחרות, תעשו, אנחנו מאשרים, הוועדה מאשרת, תעשו את זה, לא בזמן - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אבל לא נכון שיידעו מראש לאיזה הסתייגויות אני הצטרפתי כסיעה?
היו"ר יעקב מרגי
לא, זה היית צריך לעשות עד חצות לילה ואתמול בדיון, להגיש.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
למה? לא נאמר לנו.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא ידעתי מה אחרים מסתייגים.
היו"ר יעקב מרגי
דב, דב, נקודה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, פשוט לא ידעתי מה האחרים מסתייגים.
היו"ר יעקב מרגי
ישבת בדיון והקראת אותן וידעת ויכולת לומר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, אין, אין. נקודה. גם אם אני אלך עם זה עם הראש בקיר, שייפול החוק. אין, נקודה. תרצו? מחווה שלי, אחרי הדיון, אחרי ההצבעה תצטרפו, מאשר את זה. בבקשה, גברתי, מספר הסתייגות של?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
רגע, לפני ההסתייגויות אני רוצה לטעון נושא חדש להסתייגויות של שרת התרבות.
מירב ישראלי
הן עוד לא התקבלו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אבל אני רוצה לטעון לפני ההצבעה. אחרי ההצבעה אני יכול לטעון נושא חדש?
מירב ישראלי
כן.
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא קיים, עוד לא נולד.
מירב ישראלי
אמרתי את זה אתמול. אתה יכול אחרי ההצבעה, אחרי שזה יתקבל.
היו"ר יעקב מרגי
אולי היא תחזור בה.
יואב קיש (הליכוד)
אני לא חבר ועדה, אני רוצה לראות שאני לא מצביע במקום מישהו ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני מודיע לך, אל תדאג. ברגע שייכנס חבר הכנסת שאתה מחליף אותו אנחנו נודיע לך. אתה במקום אמיר אוחנה, ושרן, את במקום מיקי זוהר. רוברט במקום עודד. דודי פה, אני מרגיש עכשיו - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גברתי בטוחה שאני יכול - - -
מירב ישראלי
כן, ביררתי את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אני יכול לפתוח את הישיבה, רבותיי?
נורית קורן (הליכוד)
רצוי.
עפר שלח (יש עתיד)
היושב ראש, אני רוצה לטעון נושא חדש על משהו שקיים בתוך החוק.
היו"ר יעקב מרגי
פעם אחת.
מירב ישראלי
נושא חדש פעם אחת.
היו"ר יעקב מרגי
תחליטו על מה.
מירב ישראלי
לא, הם יכולים לטעון - - -
היו"ר יעקב מרגי
פעם אחת.
מירב ישראלי
מה שהם רוצים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מה זה פעם אחת?
היו"ר יעקב מרגי
זה לא יהיה דיון, תחזור, נושא חדש, תחזור. יהיה פעם אחת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני לא יודע מה הנושא, אני לא מצטרף לזה.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך שאני אשאל, אם יש למישהו כאן נושא חדש, שיצביעו. בבקשה, נפתח את הישיבה.
עפר שלח (יש עתיד)
אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית.
היו"ר יעקב מרגי
אבל לא פתחתי את הישיבה.
עפר שלח (יש עתיד)
אז זו שאלה ביני ובינה, עוד לא פתחת.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אז אני פותח את הישיבה, תלחש לה או תכתוב לה פתק. גם אתה? הגם שאול בנביאים?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
זו ישיבה על הקולנוע, זו לא ישיבה על השגות.
מירב ישראלי
עד ההצבעה האחרונה. עד שהוועדה מאשרת את החוק.
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. תאריך 18 ביולי 2018, ו' באב התשע"ח, הנושא הצעת חוק הקולנוע, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עכשיו מצביעים, אך ורק מצביעים על הסתייגויות. כל הטענות וכל הבקשות אחרי ההצבעות על ההסתייגויות, נקודה. חד משמעית.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני - - -
היו"ר יעקב מרגי
אין אדוני, הוא לא קיים פה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אני רוצה לבקש - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש מהיועצת המשפטית להתחיל להקריא הסתייגויות, בבקשה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
רגע, אני רוצה לבקש התייעצות סיעתית, פה השתנו דברים באופן - - -
היו"ר יעקב מרגי
עוד אין על מה להתייעץ, אחרי שנעשה דברים תתייעץ עליהם.
מירב ישראלי
לא, זה היה אתמול. אתמול ביקשתם התייעצות סיעתית. אתמול ביקשתם לפני שגמרנו.
היו"ר יעקב מרגי
יוסי, אנחנו באנו בטענות לשרה על ה - - - גם פיליבסטר, כשהוא לא נעשה במכוון וברצינות הוא פיליבסטר. הייתה התייעצות. תן לפתוח את הישיבה.
מירב ישראלי
אתמול ביקשתם, לפני ההצבעה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בסדר, אנחנו נעשה בהמשך, אין בעיה.
יואב קיש (הליכוד)
אוחנה פה.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, אפשר במקום נגוסה. שרן, במקום נגוסה.
עפר שלח (יש עתיד)
אני טוען שיציאתו של חבר הכנסת אמסלם היא נושא חדש.
היו"ר יעקב מרגי
אני מתחיל להוציא חברי כנסת שיפריעו לי.
יואב קיש (הליכוד)
מרגי, במקום מי אני?
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי לך. אמיר הגיע. סליחה, שרן במקום מיקי, אתה במקום נגוסה.
עפר שלח (יש עתיד)
שים כובע, יואב.
היו"ר יעקב מרגי
רבותיי. גברתי, שם המסתייג ומספר.
מירב ישראלי
בסדר גמור. אנחנו נתחיל מההסתייגויות - - -
היו"ר יעקב מרגי
חבר כנסת שיפריע לי ויפריע לנו, אני קורא לו פעם ראשונה, שנייה, שלישית החוצה. זהו, נקודה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש הסתייגויות שלא קראו.
מירב ישראלי
אני אקריא אותן.
היו"ר יעקב מרגי
תן ליועצת המשפטית. אני לא מוכן לשמוע שום דבר. כשייפול פגם תעיר עליו. אתה גם יודע שהולך ליפול פגם, אתה גם מקריא אותו. לא, ביקשתי מחווה הומניטרית, לא ביקשתי מחווה קואליציונית, אופוזיציה. אני לא יכול.
עפר שלח (יש עתיד)
הממשלה מתנגדת למחוות הומניטריות ואנחנו רואים את זה בעזה.
היו"ר יעקב מרגי
יואב, בוא לידי, תנהל את זה בהצבעות ולהוציא. אני לידך.
יואב קיש (הליכוד)
אני לא יכול כי אני לא חבר ועדה.
היו"ר יעקב מרגי
אני פה איתך.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הוא לא יכול.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אבל בתור כרוז הוא יכול.
היו"ר יעקב מרגי
יוסי יונה, פעם ראשונה. אדוני, צא החוצה. מיקי, צא החוצה, מעכשיו עד סוף הישיבה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה?
היו"ר יעקב מרגי
אז אל תקום יותר. פעם אחרונה שאתה קם ומפריע לי. אני אומר לכם - - -
קריאה
יואב, אתה שומר עליו?
יואב קיש (הליכוד)
אני עושה מה שמבקש ממני יושב ראש הוועדה.
עפר שלח (יש עתיד)
יכול לנהל את הישיבה מי שהוא לא חבר ועדה?
יואב קיש (הליכוד)
הוא מנהל.
עפר שלח (יש עתיד)
נהיית פיתום? אתה מדבר במקום?
היו"ר יעקב מרגי
עפר שלח, פעם ראשונה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אנחנו מצביעים, איך תוציא אותנו?
היו"ר יעקב מרגי
אני אוציא אותך.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אתה לא יכול.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יוסי יונה, אגב, חבר הוועדה, אם - - -
היו"ר יעקב מרגי
דב, פעם ראשונה.
מירב ישראלי
אנחנו מתחילים מההסתייגויות של חבר הכנסת יוסי יונה, הן מונחות בפניכם. גם את זה ביררתי, מה שמונח בפניכם והוצג פה, גם אם באופן סיעתי אתמול, אנחנו יכולים להצביע לפי מה שמונח לפניכם. דברים שלא מונחים בפניכם אני אקריא, אני אסביר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מאיזה דף גברתי קוראת? מה הכותרת של הדף?
מירב ישראלי
הכותרת של הדף, הסתייגויות לחוק הקולנוע. זה ההסתייגויות של יוסי יונה.
יהודית גידלי
שכתוב למעלה בסעיף 3(3).
מירב ישראלי
כן, בדיוק. אנחנו מתחילים בהסתייגויות האלה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אז מה הסדר? אני אומר הסתייגות מספר אחת וקורא אותה או?
מירב ישראלי
לא, אני אומרת.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא קורא כלום, אתה מרים יד, מוריד יד. זהו. בבקשה.
מירב ישראלי
טוב, אז ההסתייגויות של חבר הכנסת יונה.
היו"ר יעקב מרגי
נגוסה הגיע. מי בעד?
מירב ישראלי
רגע, מספר אחת.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר אחת של יוסי יונה. מי בעד? שש. מי נגד?
יואב קיש (הליכוד)
נגוסה, אתה מצביע, אני לא מצביע.
היו"ר יעקב מרגי
שבע. אין נמנעים, ההסתייגות לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 1 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר שתיים.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר שתיים של יוסי יונה. מי בעד? שישה. מי נגד? שבעה.
עפר שלח (יש עתיד)
שש היה.
היו"ר יעקב מרגי
אני. שבע. עפר, בוא, יהיו לך הרבה הזדמנויות - - - אין נמנעים. ההסתייגות לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 2 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
אוקיי, הסתייגות מספר שלוש.
היו"ר יעקב מרגי
שלוש של יוסי יונה. מי בעד? שש. מי נגד? שבע.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 3 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר ארבע.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לכם, אותה הערה שנתתי לעוזר של מיקי, מי שיתערב בדיון, יקום, יפריע, ייצא החוצה. סדרן, אתה לא צריך אותי בכלל.
מירב בן ארי (כולנו)
אל תספרי אותי במקום.
עפר שלח (יש עתיד)
אין שמונה חברי קואליציה.
היו"ר יעקב מרגי
יש שמונה פה ו - - -
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
יש שמונה, מה קרה?
עפר שלח (יש עתיד)
לא, אבל אין שמונה בעלי זכות הצבעה.
נורית קורן (הליכוד)
יש. מאיר, תעזור לו.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה לדעת כמה? תשעה. יש תשעה בעלי זכות.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אבל תלוי אם כולם מצביעים, יש כאלה שלא מצביעים.
נורית קורן (הליכוד)
בשביל זה אתה פה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
סופרים את ההצבעות? או את האנשים?
מירב ישראלי
הסתייגות מספר ארבע.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר ארבע, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. אין נמנעים. ההסתייגות לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 4 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר חמש.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר חמש, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 5 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר שש.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר שש, מי בעד? חמש. מי נגד?
מאיר כהן (יש עתיד)
לא, למה?
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מכריח, הוא לא הצביע. (סופר). שבע.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 6 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר שבע.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר שבע, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 7 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר שמונה.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר שמונה, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 8 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר תשע.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר תשע, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 9 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר עשר.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר עשר, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 10 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 11.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר 11, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 11 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 12.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר 12, מי בעד? מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 12 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 13.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר 13, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 13 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 14.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר 14, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 14 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 15.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר 15, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 15 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 16.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר 16, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 16 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 17.
היו"ר יעקב מרגי
17, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 17 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 18.
היו"ר יעקב מרגי
18, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 18 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 19.
היו"ר יעקב מרגי
19, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 19 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 20.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר 20, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 20 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 21.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר 21, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 21 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 22.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר 22, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 22 של ח"כ יוסי יונה – נדחתה.
מירב ישראלי
בזה סיימנו את ההסתייגויות של יוסי יונה. הסתייגויות מיקי רוזנטל.
היו"ר יעקב מרגי
כתוב עליהן 'מיקי רוזנטל'.
שרן השכל (הליכוד)
אין לנו.
היו"ר יעקב מרגי
יש לכם.
יהודית גידלי
יש לכולם.
נורית קורן (הליכוד)
לא, אין לכולם.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, נורית, את איתנו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
היא רוצה לשקול.
מאיר כהן (יש עתיד)
נורית, את רוצה לקרוא את זה?
עפר שלח (יש עתיד)
אחר כך טוענים שחברי הקואליציה מצביעים על דברים שהם לא מכירים.
היו"ר יעקב מרגי
ממילא יאמרו עלינו, אז לפחות שזה יהיה אמת, לא רוצים להכשיל אתכם.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
נורית, אני מעריך את הענייניות שלך.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
לא, ההצגה הזאת צריכה להגיד לך, מרגי, שדמוקרטיה זה לא שלטון הרוב. דמוקרטיה זה זכויות, פה לא מבינים את זה, אז שלטון הרוב. אז זה - - -
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
דמוקרטיה זה שלטון הרוב קודם כל ולא שלטון של שונאי ישראל.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
מה זה הרוב? זכות ה - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, אמרת.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
זה מה שמבינים מדמוקרטיה? שזה שלטון הרוב.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, חנין. חנין, פעם ראשונה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אגב, היה נאום של אובמה על זה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
זה משחק, זה רק משחק.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
לא הכול משחק קולנוע.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
מרגי, אתה יודע שזה משחק, אתה יודע שזו הצגה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
לא הכול משחק קולנוע.
היו"ר יעקב מרגי
אבל גם את יודעת.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אתה יודע שלא מאמינים לכלום בדמוקרטיה, אתה יודע שהם לא מבינים מה זה דמוקרטיה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
חנין זועבי, לא הכול משחק קולנוע, יש גם אמת בחיים.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אתה, אתה - - - כן, האמת המכוערת זה פה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
האמת שלך היא אמת של טרור.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
בכל מקום יש אמת מכוערת ויש - - -
היו"ר יעקב מרגי
מוטי, תגיד לי מתי אתה רוצה שאני אתחיל.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
חאלס.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
ממילא לא יצביעו היום, אז מה זה משנה?
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
- - - רוצים לשלוט ורק לשלוט.
נורית קורן (הליכוד)
אנחנו רוצים להמשיך להצביע.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
כן, אמת, הרבה אמת.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
בטח. יותר טוב שאנשים שחפצים חיים ישלטו באנשים שחפצים במוות.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
הרבה כיעור באמת הזה.
היו"ר יעקב מרגי
חנין, תודה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
הרבה עריצות באמת הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
מירב ישראלי
אוקיי, אני - - -
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
לצערי נכון מה שאתה אומר.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
טרור לא יהיה בוועדה, גם לא בחוץ, מקומו בכלא.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אמת מכוערת, זה מה שאתם יודעים ליצור.
קריאה
נו, צא מהסרט שלך עכשיו. חאלס.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אם אנחנו בקולנוע אז קולנוע עד הסוף.
קריאה
אז צא מהסרט הזה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
בגללך 11 בחברה הישראלית מאמינים שדמוקרטיה זה שוויון.
קריאה
שמעתם על המאגר באוסטריה שיש היום? המאגר ליהודים?
היו"ר יעקב מרגי
סדרן, תוציא אותו. תוציא אותו, בבקשה.
קריאה
חשבתי שזה הפסקה כזה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, זה לא הפסקה, הפרעת לי.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
לא, 11 מאמינים שדמוקרטיה זה שוויון.
היו"ר יעקב מרגי
חנין, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אתה לא קראת פעם ראשונה.
היו"ר יעקב מרגי
קראתי לך.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
לא שמעתי.
מירב ישראלי
הסתייגויות.
היו"ר יעקב מרגי
הראשונה.
מירב ישראלי
אני קוראת את זה כפי שזה מופיע בנוסח. ההסתייגויות לסעיף 2, סעיף 3 לחוק, הסתייגות מספר אחת.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עבר.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 1 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר שתיים.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 2 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רק רוצה להגיד שבסעיף 3 נפלה טעות סופר. זה צריך להיות 'קנטרנית'.
עפר שלח (יש עתיד)
לא, אז על מה מצביעים? על קטרנית או קנטרנית?
מאיר כהן (יש עתיד)
ב-3, רגע, בואו נראה.
היו"ר יעקב מרגי
שלוש. יאללה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר שלוש.
היו"ר יעקב מרגי
שלוש, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 3 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר ארבע.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 4 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר חמש.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 5 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר שש.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 6 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר שבע.
היו"ר יעקב מרגי
שבע, מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני רוצה להצביע בעד החצי הראשון של ההסתייגות
היו"ר יעקב מרגי
לא, אין דבר כזה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אז מה קורה במצב כזה?
היו"ר יעקב מרגי
קיבלנו את כולה.
מירב ישראלי
אי אפשר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אי אפשר?
מירב ישראלי
לא.
היו"ר יעקב מרגי
שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 7 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר שמונה.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 8 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגויות לסעיף 7, תיקון סעיף 10. הסתייגות מספר תשע.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 9 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר עשר.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 10 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות 11 ו-12, זה בעצם אותה הסתייגות, מיקי. אנחנו מצביעים ביחד ?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
11 ו-12?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, צריך להפריד.
היו"ר יעקב מרגי
כל אחת בנפרד.
מירב ישראלי
בסדר, 11.
היו"ר יעקב מרגי
11, מי בעד? מי נגד? שבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 11 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
12.
היו"ר יעקב מרגי
12, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
נמנע. אני רוצה שיירשם גם הימנעות.
היו"ר יעקב מרגי
פספסת, בהצבעה הבאה. הצבעת בעד, אי אפשר לתקן.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, אמרתי שאני נמנע.
היו"ר יעקב מרגי
הצבעת נגד קודם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא הצבעתי בעד.
היו"ר יעקב מרגי
אחד נמנע, חמישה בעד.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 12 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 13.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? שש. מי נגד? שבע. לא עברה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני נמנע. אתה לא אומר מי נמנע?
היו"ר יעקב מרגי
דב, פעם שנייה אני קורא לך.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אבל אני מבקש להימנע, מה קרה?
היו"ר יעקב מרגי
אתה הרמת יד ב'בעד', אמרתי שש.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אבל לא הרמתי יד. אמרת שש, אני לא הצבעתי, הייתה טעות בספירה.
היו"ר יעקב מרגי
13, מי בעד? חמש. מי נגד? שבע. מי נמנע?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני נמנע. אני מבקש שתמיד תשאל מי נמנע.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא יכול גם בעד וגם נמנע.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, הייתי - - -
היו"ר יעקב מרגי
הנה אני אומר לכם, אתם שישה, תחליטו כמה נמנעים וכמה בעד.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, זה שאלות מצפוניות, זה לא ככה.
עפר שלח (יש עתיד)
זה לא עובד ככה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
יעקב, זה משתנה מהצבעה להצבעה.
עפר שלח (יש עתיד)
לא, זה רק מראה שיש פה ספירה אוטומטית.


הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 13 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
הלאה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 14.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר 14, מי בעד? ארבע. מי נגד? שבע. מי נמנע? שניים. לא עברה.

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות מספר 14 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 54.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר 15, מי בעד? אחד. מי נגד? שבע. מי נמנע? ארבע. לא עברה.

הצבעה
בעד – אחד
נגד – שבעה
נמנעים – ארבעה
הסתייגות מספר 15 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 16.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר 16, מי בעד? חמש. מי נגד? שבע. מי נמנע?
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אין נוכח?
היו"ר יעקב מרגי
עוד מעט אתה גם נוכח לא תהיה.
היו"ר יעקב מרגי
אחת. לא עברה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 16 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
17.
היו"ר יעקב מרגי
17, מי בעד?
עפר שלח (יש עתיד)
אנחנו רוצים שמית.
היו"ר יעקב מרגי
ארבע. מי נגד? שבע. מי נמנע? אחד. לא עברה.

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 17 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
18.
היו"ר יעקב מרגי
18, מי בעד? חמש. מי נגד? שבע. מי נמנע? אחד. לא עברה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 18 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
19.
היו"ר יעקב מרגי
19, מי בעד? חמש. מי נגד? שבע. מי נמנע? אחד. לא עברה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 19 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
20.
היו"ר יעקב מרגי
20, מי בעד? סופרים? סופרות?
יהודית גידלי
שלושה.
היו"ר יעקב מרגי
שלושה. מי נגד? שבע. מי נמנע? שלושה. לא עברה.

הצבעה
בעד – שלושה
נגד – שבעה
נמנעים – שלושה
הסתייגות מספר 20 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
21.
היו"ר יעקב מרגי
21, מי בעד? חמש. מי נגד? שבע. מי נמנע? אחד. לא עברה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 21 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
22.
היו"ר יעקב מרגי
22, מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
רגע, זה כמה חילופין, אי אפשר להביא ביחד.
היו"ר יעקב מרגי
אני באמצע הצבעה, מי בעד ההסתייגות?
מירב ישראלי
זה נרשם כהסתייגות אחת. אני הולכת לפי מה שזה נוסח, אם לא התקבל - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
איך ניסחתם ככה?
היו"ר יעקב מרגי
חמש. מי נגד? שבע. מי נמנע? אחד. לא עברה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 22 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הייתי רוצה להצביע בעד (א) ו-(ב). אני רוצה לפרוטוקול.
מירב ישראלי
אבל ככה נוסחה ההסתייגות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
אמר לפרוטוקול, תודה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני רק לפרוטוקול שהייתי רוצה להצביע בעד (א) ו-(ב).
היו"ר יעקב מרגי
אמרת. תגיד גם שהשקיעה תהיה היום, מה שקבוע בלוח. השמש לא נעצרת.
מירב ישראלי
יש לו הסתייגות.
היו"ר יעקב מרגי
הוא יאמר אותה.
עפר שלח (יש עתיד)
יש לך הסתייגות, רוברט?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
כן.
עפר שלח (יש עתיד)
אתה יודע שאני מצביע בעד ההסתייגויות שלך.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
אין לי ספק.
מירב ישראלי
23.
היו"ר יעקב מרגי
23, מי בעד? חמש. מי נגד? שבע. מי נמנע? אחד. לא עברה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 23 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
24.
היו"ר יעקב מרגי
24, מי בעד? מי נגד? שבע. מי נמנע? שניים. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות מספר 24 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגויות לסעיף 11. מספר 25.
היו"ר יעקב מרגי
25, מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הייתי רוצה להצביע בעד (א) ו-(ב), אבל הכול ביחד.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד?
מירב ישראלי
כפי שנוסח על ידי המסתייג.
היו"ר יעקב מרגי
שלושה. מי נגד. שבעה. מי נמנע? שניים. לא עברה.

הצבעה
בעד – שלושה
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות מספר 25 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
26.
היו"ר יעקב מרגי
26, מי בעד? מי נגד? שבע. מי נמנע?
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
מוטי, אתה לא צריך להצביע על דבר שאתה לא מאמין בו. אתה לא מאמין בכל החוק הזה, למה אתה מצביע בעד? תשקול מחדש.
היו"ר יעקב מרגי
יש לך רוח הקודש. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 26 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
את מפריעה לי באמצע ההצבעות.
מירב ישראלי
27.
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
שלושתכם בחבילה אחת החוצה. שלושתכם החוצה.
שרן השכל (הליכוד)
חבר הכנסת מרגי, אני - - -
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
יש פה חברות כנסת שחושבות שזה פה אודישנים ואחרי זה יקבלו אותן לקולנוע.
שרן השכל (הליכוד)
מרגי, אני מבקשת, זה היה אני ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
שבו, אל תפריעו בפעם הבאה. השארתי אותם, תודה. לכבודך השארתי אותם.
מירב ישראלי
28.
היו"ר יעקב מרגי
28, מי בעד? מי נגד? תספרו אתם. מי נמנע?
מאיר כהן (יש עתיד)
הוא רוצה להגיד משהו, יוגב.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אין לו רשות דיבור. הוא כבר אמר יותר מדי. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 28 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
29, תוספת 13ב.
היו"ר יעקב מרגי
29, 13ב. מי בעד? שש. מי נגד? שבע. מי נמנע? אין נמנעים. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 29 של ח"כ מיקי רוזנטל – נדחתה.
מירב ישראלי
יש תוספת של הסתייגות שהוצגה אתמול, שהיא לא במסמך, אז אני אגיד אותה, שזה הסתייגות לגבי גופי השידור. אני לא יודעת אם היא נחוצה או לא, אבל נצביע עליה.
עפר שלח (יש עתיד)
זו שלי, היא לא של מיקי רוזנטל, את עכשיו מקריאה את מיקי רוזנטל.
מירב ישראלי
מיקי רוזנטל, נשלח לי מייל.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
זה נמצא אצלנו?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא.
מירב ישראלי
אני מקריאה.
היו"ר יעקב מרגי
מה שלא אצלכם היא מקריאה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אבל לאט, כדי שנרשום.
מירב ישראלי
גם מי שמוחזק על ידו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
רגע, אני לא מצליח להבין, אני רוצה לרשום את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אדוני, תרשום, תכתוב, תעמוד ראש. תקריאי את זה, בבקשה.
מירב ישראלי
'גם מי שמוחזק על ידו, חברות בת להפקות, ומי שמקבל סיוע להפקת אותו סרט או מי מהם'. זה שלחתם לי במייל.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות שהוקראה? חמישה. מי נגד? שבעה. מי נמנע? אחד נמנע. לא עברה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות שהוקראה בדיון – נדחתה.
מירב ישראלי
אלה ההסתייגויות של מיקי רוזנטל.
היו"ר יעקב מרגי
עוברים ל-?
מירב ישראלי
המחנ"צ. כל המחנה הציוני. 'יש עתיד', יש מסמך מיוחד של ההסתייגויות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא אצלנו.
מירב ישראלי
יש.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, גברתי.
עפר שלח (יש עתיד)
אני רוצה לטעון נושא חדש.
היו"ר יעקב מרגי
אחרי ההצבעות תעשה מה שאתה רוצה. אני אמליץ לך לעוד טענות.
מירב ישראלי
אז ככה, אני אקריא את זה לפי הסעיפים, כי המספרים פה לא רציפים. סעיף 1 להצעת החוק, לאחר סעיף 1(3).
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? חמישה. מי נגד? שבעה. מי נמנע? אחד נמנע.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות של המחנ"צ על סעיף 1 להצעת החוק, לאחר סעיף 1(3) – נדחתה.
מירב ישראלי
לסעיף 2 להצעת החוק יש מספר הסתייגויות, אני אגיד לפי מספרים. סעיף 2, אחד.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 1 של המחנ"צ לסעיף 2 – נדחתה.
מירב ישראלי
שתיים.
היו"ר יעקב מרגי
שתיים, מי בעד? סופרות?
יהודית גידלי
כן, חמש.
היו"ר יעקב מרגי
מי נגד? לא חייב להרעיש. חכה, על תצביע, כי יש מישהו במקומך. אתה לא חבר בכלל.
יהודה גליק (הליכוד)
אני חבר שלך הכי טוב.
היו"ר יעקב מרגי
מי נגד? שבעה. מי נמנע? שניים נמנעים. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות מספר 2 של המחנ"צ לסעיף 2 – נדחתה.
מירב ישראלי
שלוש.
היו"ר יעקב מרגי
שלוש, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 3 של המחנ"צ לסעיף 2 – נדחתה.
מירב ישראלי
ארבע.
היו"ר יעקב מרגי
ארבע, מי בעד? חמש. מי נגד? שבע. מי נמנע? אין נמנעים. לא עברה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 4 של המחנ"צ לסעיף 2 – נדחתה.
מירב ישראלי
חמש.
היו"ר יעקב מרגי
חמש, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 5 של המחנ"צ לסעיף 2 – נדחתה.
מירב ישראלי
שש.
היו"ר יעקב מרגי
שש, מי בעד שש? מי נגד? שבע. מי נמנע? אחד נמנע. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 6 של המחנ"צ לסעיף 2 – נדחתה.
מירב ישראלי
אנחנו עוברים להסתייגויות לסעיף 3 להצעת החוק, הסתייגות מספר אחת.
היו"ר יעקב מרגי
תראו איך מנסחים הסתייגויות. מי בעד אחת?
עפר שלח (יש עתיד)
כן, הם גם יודעים על מה הם מצביעים.
היו"ר יעקב מרגי
אחת, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע. לא עברה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 1 של המחנ"צ לסעיף 3 – נדחתה.
מירב ישראלי
שתיים.
היו"ר יעקב מרגי
שתיים, מי בעד? מי נגד? שבעה מי נמנע? אחד נמנע. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 2 של המחנ"צ לסעיף 3 – נדחתה.
מירב ישראלי
סעיף 4 להצעת החוק. הסתייגות מספר אחת.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע. אחד לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 1 של המחנ"צ לסעיף 4 – נדחתה.
מירב ישראלי
מספר שתיים.
היו"ר יעקב מרגי
שתיים, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 2 של המחנ"צ לסעיף 4 – נדחתה.
מירב ישראלי
שלוש.
היו"ר יעקב מרגי
שלוש, מי בעד? מי נגד? שבע. מי נמנע? אחד נמנע. לא עברה.

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 3 של המחנ"צ לסעיף 4 – נדחתה.
מירב ישראלי
ארבע.
היו"ר יעקב מרגי
ארבע, מי בעד? מי נגד? שבע. מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
הסתייגות מספר 4 של המחנ"צ לסעיף 4 – נדחתה.
מירב ישראלי
חמש.
היו"ר יעקב מרגי
חמש, מי בעד? חמש. מי נגד? שבע. מי נמנע? אחד נמנע. לא עברה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 5 של המחנ"צ לסעיף 4 – נדחתה.
מירב ישראלי
בסעיף 7 להצעת החוק, אחת.
היו"ר יעקב מרגי
אחת, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות מספר 1 של המחנ"צ לסעיף 7 – נדחתה.
מירב ישראלי
הסתייגות לסעיף תשע.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 1 של המחנ"צ לסעיף 9 – נדחתה.
מירב ישראלי
לסעיף 10 יש מספר הסתייגויות, אני אגיד את המספרים. אחת.
היו"ר יעקב מרגי
אחת, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות מספר 1 של המחנ"צ לסעיף 10 – נדחתה.
מירב ישראלי
שתיים.
היו"ר יעקב מרגי
שתיים, מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
חבל שהם לא פוצלו.
היו"ר יעקב מרגי
חבל על עוד הרבה דברים.
יהודית גידלי
רגע, מי בעד?
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? הנה, מצביעים. מי שלא מצביע לא מצביע.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כי אני מסתייג מסעיף 10.
היו"ר יעקב מרגי
מי נגד? שבע. מי נמנע? שניים. לא עברה.

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות מספר 2 של המחנ"צ לסעיף 10 – נדחתה.
מירב ישראלי
שתיים. שתיים זה שתי שורות.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד הסתייגות מספר שתיים? שלוש. מי נגד? שבע. מי נמנע? שניים. לא עברה.

הצבעה
בעד – שלושה
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות מספר 2 של המחנ"צ לסעיף 10 – נדחתה.
מירב ישראלי
שלוש.
היו"ר יעקב מרגי
שלוש, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 3 של המחנ"צ לסעיף 10 – נדחתה.
מירב ישראלי
ארבע.
היו"ר יעקב מרגי
ארבע, מי בעד? חמש. מי נגד? שבע. מי נמנע? אחד נמנע. לא עברה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 4 של המחנ"צ לסעיף 10 – נדחתה.
מירב ישראלי
חמש.
היו"ר יעקב מרגי
חמש, מי בעד? שלוש.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתם לא בעמוד הנכון, אין חמש. זה העמוד?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, צודק.
מאיר כהן (יש עתיד)
עוברים לסעיף 10.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מהתחלה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זו טעות. כל ההצבעות האחרונות מוטעות.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, לא.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני מבקש, מסעיף 10 להצביע מחדש, כי אני הצבעתי על נוסח שיש לי פה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, יש לך את הנוסח, 10, עוד לא הצבענו עליו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כתוב, סעיף 10.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, עוד לא הצבענו עליו.
מירב ישראלי
רגע.
מאיר כהן (יש עתיד)
מרגי, סעיף 10 עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
אף אחד לא יגנוב לכם.
מירב ישראלי
זה הנוסח שלי.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, הצבענו על שלוש, נכון?
מירב ישראלי
כן.
מאיר כהן (יש עתיד)
שלוש וארבע.
יהודית גידלי
גם על ארבע הצבענו.
מאיר כהן (יש עתיד)
כן, גם על ארבע.
היו"ר יעקב מרגי
יפה. עכשיו, לך יש חמש ולנו אין את זה. למה אין את זה?
מירב ישראלי
אני לא יודעת.
קריאה
מה ששלחו למייל.
מירב ישראלי
אוקיי, אז מה ששלחו למייל.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, מה זה מה ששלחו למייל? זה אצלנו. קחי את זה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תקריאי, כי לנו אין את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מצביעים על מה שיש לכם.
מירב ישראלי
בסדר.
יהודית גידלי
סעיף 10 להצעת החוק.
שרן השכל (הליכוד)
הם לא יכולים להעביר הסתייגות גם אם - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
חברים, יש איזה שהוא שיבוש. תקשיבו רגע,
שרן השכל (הליכוד)
עד שיהודה יגיע. ההסתייגויות - - -
היו"ר יעקב מרגי
בהסתייגויות אני יכול שש.
מירב ישראלי
כן, מה שהונח לפניכם זה מה שהוגש לנו.
היו"ר יעקב מרגי
הלאה, קדימה.
מירב ישראלי
שימו לב שיש פעמיים סעיף 10 להצעת החוק, משום מה, אני לא יודעת למה, אז אנחנו מקריאים. הקראנו כבר סעיף 10, עכשיו זה שוב סעיף 10, אבל הסתייגויות אחרות.
היו"ר יעקב מרגי
נקרא אותן. חבריי לאופוזיציה, היועצת המשפטית מסבירה משהו.
מירב ישראלי
כפי שהגשתם לנו, בטעות אולי, או לא בטעות, אני לא יודעת, יש פעמיים כותרת סעיף 10, אז אני רק מבהירה שאנחנו מצביעים על כל ההסתייגויות.
היו"ר יעקב מרגי
גם ה-10 הראשונה וגם השנייה, כי זה הסתייגויות אחרות.
מירב ישראלי
גם ה-10 הראשונה שעבר הצבענו ועכשיו ה-10 השנייה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אבל איך התחלנו מסעיף 5, גברתי?
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, זו הייתה טעות - - - אל תיתפס, טעות ש - - -
מירב ישראלי
לא התחלנו, לא, זה לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, המשך של 10, מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מה - - - רגע, רגע.
מירב ישראלי
רגע. מה מונח בפניך, דב?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מונח בפניי הדף הזה.
מירב ישראלי
תראה לי. יפה, אז תראה מה קורה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כאן נגמרו ארבע.
מירב ישראלי
נכון, זה נגמר. עכשיו תראה, כתוב פה 10 למעלה, תהפוך את הדף רגע, אתה רואה סעיף 10?
היו"ר יעקב מרגי
הצבענו עליו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה הצבענו.
מירב ישראלי
זה הצבענו. עכשיו תהפוך, אתה רואה שוב סעיף 10. זה בטעות. אבל עדיין אנחנו מצביעים עליו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מצביעים על זה. מאה אחוז, תודה רבה.
מירב ישראלי
אחד.
היו"ר יעקב מרגי
10, אחד. מי בעד? שש. מי נגד? שש. מי נמנע? לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שישה
הסתייגות מספר 1 של המחנ"צ לסעיף 10 – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
תיקו, לא עברה.
מירב ישראלי
שתיים.
היו"ר יעקב מרגי
שתיים, מי בעד? מי נגד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
עבר.
היו"ר יעקב מרגי
לא עבר, למה עבר? שמחת עניים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
נורית?
היו"ר יעקב מרגי
היא הצביעה. מי נגד? להרים ידיים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אמרת פעמיים מי נגד. זה היו שתי אצבעות.
היו"ר יעקב מרגי
כי אתה הפרעת לי. מי נמנע?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה עבר, לדעתי.
היו"ר יעקב מרגי
לא עברה. נו, בחייך. איך עברה?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות מספר 2 של המחנ"צ לסעיף 10 – נדחתה.
מירב ישראלי
שלוש.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד?
מירב ישראלי
זו הסתייגות שאם היא עברה היא בסדר גמור, זה - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני בטוח שהיא בסדר גמור.
היו"ר יעקב מרגי
היא לא עברה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לכן מה זה משנה לכם.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד?
מאיר כהן (יש עתיד)
מי בעד? נו.
עפר שלח (יש עתיד)
עברה הסתייגות.
היו"ר יעקב מרגי
שישה. מי נגד? קואליציה, תהיו קשובים. מי נמנע? לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות מספר 3 של המחנ"צ לסעיף 10 – נדחתה.
מירב ישראלי
רגע, עכשיו אמרת ארבע? חמש?
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו חמש. לא עברה. חמש. מי בעד? שתיים, מי בעד? מי נגד? נורית, נורית.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
היא לא הצביעה. מה זה 'נורית'?
היו"ר יעקב מרגי
יהודה, אתה יכול להצביע.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
רגע, יהודה, נו מה.
היו"ר יעקב מרגי
שבע.
יהודה גליק (הליכוד)
אני לא הצבעתי, מה אתה - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, אני אוהב אותך, אבל מה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה מפריע לי. אני אוציא אותך גם מהצבעה. נקודה. לא עברה. מי נמנע? שניים. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות מספר 5 של המחנ"צ לסעיף 10 – נדחתה.
מירב ישראלי
שש.
היו"ר יעקב מרגי
שש, מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גם זו הסתייגות טובה, דרך אגב.
היו"ר יעקב מרגי
ספרת? חמש. מי נגד? יהודית, או שניכם סופרים או אף אחד לא סופר.
יהודית גידלי
אנחנו סופרים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
רגע, כמה הם?
היו"ר יעקב מרגי
יהודה יכול להצביע. שבע. מי נמנע? אחד נמנע. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 6 של המחנ"צ לסעיף 10 – נדחתה.
מירב ישראלי
שבע.
היו"ר יעקב מרגי
שבע, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. מי נמנע? לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 7 של המחנ"צ לסעיף 10 – נדחתה.
מירב ישראלי
שמונה.
היו"ר יעקב מרגי
שמונה, מי בעד? ארבע. מי נגד? שבע. מי נמנע? שניים. לא עברה.

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות מספר 8 של המחנ"צ לסעיף 10 – נדחתה.
מירב ישראלי
תשע.
היו"ר יעקב מרגי
תשע, מי בעד? מי נגד? שבע. מי נמנע? שניים. לא עברה.

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות מספר 9 של המחנ"צ לסעיף 10 – נדחתה.
מירב ישראלי
סעיף 11 להצעת החוק יימחק.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? חמש. מי נגד?
מאיר כהן (יש עתיד)
אנחנו בסעיף 11?
היו"ר יעקב מרגי
כן. מי נגד? שבע. מי נגד? אני חוזר, שלא יהיה ספק. שבע. מי נמנע? שני נמנעים. לא עבר.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות של המחנ"צ, סעיף 11 להצעת החוק יימחק – נדחתה.
מירב ישראלי
בסעיף 11 יש שלוש הסתייגויות. 11, אחת.
היו"ר יעקב מרגי
סעיף 11, אחת, מי בעד? מי נגד? שש. לא ספרנו את יהודה. מי נמנע?
יהודה גליק (הליכוד)
למה לא?
היו"ר יעקב מרגי
כי לא הצבעת. שניים נמנעים. לא עברה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שישה
נמנעים – שניים
הסתייגות מספר 1 של המחנ"צ לסעיף 11 – נדחתה.
מירב ישראלי
שתיים.
היו"ר יעקב מרגי
שתיים, מי בעד? מי נגד? שבעה. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
הסתייגות מספר 2 של המחנ"צ לסעיף 11 – נדחתה.
מירב ישראלי
שלוש.
היו"ר יעקב מרגי
שלוש, מי בעד? שש. מי נגד? שבע. מי נמנע? אין נמנעים. לא עברה.

הצבעה
בעד – שישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות מספר 3 של המחנ"צ לסעיף 11 – נדחתה.
מירב ישראלי
אנחנו עוברים לסעיף 12, אחת.
היו"ר יעקב מרגי
12, אחת, מי בעד? מי נגד? שרן, את מצביעה? שבע. מי נמנע? שניים. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות מספר 1 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
שתיים.
היו"ר יעקב מרגי
שתיים, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
יהודית גידלי
שניים.
היו"ר יעקב מרגי
לא עברה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות מספר 2 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
שלוש.
היו"ר יעקב מרגי
שלוש, מי בעד? מי נגד? שבע. מי נמנע? לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
הסתייגות מספר 3 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
ארבע.
היו"ר יעקב מרגי
ארבע, מי בעד? מי נגד? שבע. מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
הסתייגות מספר 4 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
חמש, מי בעד? מי נגד? שבע. מי נמנע? .

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
הסתייגות מספר 5 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
שש.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות מספר שש, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע. לא עברה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 6 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
שבע.
היו"ר יעקב מרגי
שבע, מי בעד? שש. מי נגד? מי נמנע? זה חמש ואחד.

הצבעה
בעד – חמש
נגד – רוב
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 7 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
שמונה.
היו"ר יעקב מרגי
שמונה, מי בעד? מי נגד? שמונה. מי נמנע? אחד נמנע. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שמונה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 8 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
תשע.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות תשע. מי שיש לו שאלות על איך ייצא החוצה למסך. תשע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
יהודית גידלי
שניים.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שמונה
נמנעים – שניים
הסתייגות מספר 9 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
עשר.
היו"ר יעקב מרגי
עשר, מי בעד? ארבע. מי נגד? שמונה מי נמנע? שניים.

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שמונה
נמנעים – שניים
הסתייגות מספר 10 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
11.
היו"ר יעקב מרגי
11, מי בעד?
יהודית גידלי
חמש.
היו"ר יעקב מרגי
מי נגד? קואליציה, נרדמתם? מי נגד? שבע. מי נמנע?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מה, בפעם השנייה, הקריאה השנייה זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, נו נו. לא עבר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה עבר.
היו"ר יעקב מרגי
לא עברה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זו אגב הסתייגות טובה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
הסתייגות מספר 11 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
לא עבר. 12, מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זו הייתה הסתייגות טובה מאוד. ממש חבל.
היו"ר יעקב מרגי
12, מי בעד? לספור. מי נגד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ממש. הכי טובה.
עפר שלח (יש עתיד)
אין הסתייגות טובה מזו. הכי טובה שיש.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הכי טובה.
היו"ר יעקב מרגי
כל ההסתייגויות טובות, אל תפגעו באחרות שלכם. שבע. מי נמנע? אחד נמנע. לא עברה.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 12 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
13.
היו"ר יעקב מרגי
13, מי בעד? מי נגד? שמונה. מי נמנע?
יהודית גידלי
שניים.
היו"ר יעקב מרגי
לא עברה.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שמונה
נמנעים – שניים
הסתייגות מספר 13 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
14.
היו"ר יעקב מרגי
14, מי בעד? מי נגד? שמונה. מי נמנע?
יהודית גידלי
אחד.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שמונה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 14 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
15, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
יהודית גידלי
אחד.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 15 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
16, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? שלושה.

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שמונה
נמנעים – שלושה
הסתייגות מספר 16 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
17.
היו"ר יעקב מרגי
17, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – שלושה
נגד – רוב
הסתייגות מספר 17 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
18.
היו"ר יעקב מרגי
18, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
יהודית גידלי
אחד.
היו"ר יעקב מרגי
לא עבר.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שמונה
נמנעים – אחד
הסתייגות מספר 18 של המחנ"צ לסעיף 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
עכשיו יש כותרת סעיף - - -
היו"ר יעקב מרגי
סעיף 12.
מירב ישראלי
כן. אתם רואים למעלה? אז על זה מצביעים, סעיף קטן (ב).
היו"ר יעקב מרגי
12, מי בעד? מי נגד? טרבלסי, את מפריעה לי. מי נמנע?
יהודית גידלי
שניים.


הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות לסעיף 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
קטן 12 יש שניים, אחד.
היו"ר יעקב מרגי
אחד, מי בעד?
קריאה
ארבע.
היו"ר יעקב מרגי
מי נגד?
יהודית גידלי
שמונה.
היו"ר יעקב מרגי
מי נמנע? שניים.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות 1 לסעיף 12 קטן – נדחתה.
מירב ישראלי
שתיים.
היו"ר יעקב מרגי
שתיים. סעיף 12 קטן, שתיים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? שניים.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – שניים
הסתייגות 2 לסעיף קטן 12 – נדחתה.
מירב ישראלי
בסעיף 13א יש כמה הסתייגויות. אחת.
היו"ר יעקב מרגי
13א, אחת, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני נמנע.
היו"ר יעקב מרגי
לא עברה.


הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שמונה
נמנעים – אחד
הסתייגות 1 לסעיף 13א – נדחתה.
מירב ישראלי
שתיים.
היו"ר יעקב מרגי
שתיים, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
יהודית גידלי
שניים.
היו"ר יעקב מרגי
לא עברה.

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שמונה
נמנעים – אחד
הסתייגות 2 לסעיף 13א – נדחתה.
מירב ישראלי
שלוש.
היו"ר יעקב מרגי
שלוש, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שמונה
נמנעים – שניים
הסתייגות 3 לסעיף 13א – נדחתה.
מירב ישראלי
ארבע.
היו"ר יעקב מרגי
ארבע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
יהודית גידלי
שניים.
הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שמונה
נמנעים – שניים
הסתייגות 4 לסעיף 13א – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
חמש, מי בעד? חמש, מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
הסתייגות 5 לסעיף 13א – נדחתה.
מירב ישראלי
שש.
היו"ר יעקב מרגי
שש, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
יהודית גידלי
שניים.

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות 6 לסעיף 13א – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
שבע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שמונה
נמנעים – שניים
הסתייגות 7 לסעיף 13א – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
שמונה מודגשת, מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
רגע, גם אני.
היו"ר יעקב מרגי
בגלל זה הדגשנו. מי נגד? מי נמנע?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
למרות המודגשות אני נמנע.
היו"ר יעקב מרגי
אחד נמנע. לא עברה.הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 8 לסעיף 13א – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
תשע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות 9 לסעיף 13א – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
עשר, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות 10 לסעיף 13א – נדחתה.
מירב ישראלי
11.
היו"ר יעקב מרגי
11, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ארבעה נמנעים. אפילו אם תבקשו לאחד הסתייגויות, להצביע בקבוצה, אני לא מסכים. מסכנים, התייבשו להם הידיים.


הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – רוב
נמנעים – ארבעה
הסתייגות 11 לסעיף 13א – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
הלאה, סעיף 13.
מירב ישראלי
לאחר סעיף 13.
היו"ר יעקב מרגי
לאחר סעיף 13 מי בעד?
עפר שלח (יש עתיד)
זה על פיצול - - -
היו"ר יעקב מרגי
מי נגד?
עפר שלח (יש עתיד)
תצביע אתה בעד, מה אכפת לך? זה לא יעבור. אז פעם אחת תצביע, שיהיה לך את התענוג.
היו"ר יעקב מרגי
למען הסר ספק, אני לא עושה זאת. מי נמנע?


הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות, לאחר סעיף 13 – נדחתה.
מירב ישראלי
ויש הסתייגות נוספת שהוגשה לי בכתב יד.
היו"ר יעקב מרגי
נקריא אותה.
מירב ישראלי
התקצוב על פי סעיף זה לא יבוא מתוך התקציב השנתי המיועד לקולנוע על פי חוק הקולנוע, אלא מכספי התמלוגים שיובאו על ידי זכייניות הטלוויזיה המסחרית על פי חוק.
היו"ר יעקב מרגי
'יש עתיד'.
עפר שלח (יש עתיד)
איזה טקסט, תודה.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זו הסתייגות מעולה, דרך אגב.
היו"ר יעקב מרגי
מי נגד? שמונה. מי נמנע? אחד נמנע.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שמונה
נמנעים – אחד
הסתייגות של 'יש עתיד', הוגשה בכתב יד – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, גברתי. אנחנו עוברים - - -
מירב ישראלי
אני אומר שבניסוח, כמובן, אם יהיו הסתייגויות זהות אנחנו נאחד אותן.
היו"ר יעקב מרגי
כן, בוודאי. מי אנחנו קוראים עכשיו?
מירב ישראלי
אז עכשיו כולם לנשום כי אנחנו עוברים לרשימה המשותפת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לנשום, לשתות הרבה מים.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה הרשימה המשותפת?
מירב ישראלי
זה 150 הסתייגויות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אז הפסקת שתייה לכולם, 150 הצבעות.
היו"ר יעקב מרגי
לבריאות שיהיה לכם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הפסקת שתייה, משהו. 150 הצבעות.
היו"ר יעקב מרגי
יאללה, אחד, מי בעד? אופוזיציה, תתעוררו. מי נגד? שמונה. מי נמנע? אחד.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שמונה
נמנעים – שניים
הסתייגות 1 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מאיר כהן (יש עתיד)
רגע, אפשר לקבל?
מירב ישראלי
יש לך הסתייגויות סיעת הרשימה המשותפת?
היו"ר יעקב מרגי
יש כותרת, הסיעה המשותפת. הסתייגות מספר שתיים. מי בעד? מי נגד? שבע. מי נמנע?
יהודית גידלי
שניים.

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות 2 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
שלוש. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שמונה
נמנעים – אחד
הסתייגות 3 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
ארבע. מי בעד? מי נגד? שבע. מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
הסתייגות 4 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
חמש. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אחד
הסתייגות 5 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
שש. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
הסתייגות 6 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
שבע.
היו"ר יעקב מרגי
שבע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות 7 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
שמונה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – רוב
נמנעים – אחד
הסתייגות 8 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
תשע.
היו"ר יעקב מרגי
תשע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע.

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות 9 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
עשר.
היו"ר יעקב מרגי
עשר. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – רוב
נמנעים – אחד
הסתייגות 10 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
11. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – שלושה
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות 11 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
12. מי בעד? 12, מי נגד?
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אין הצבעות שמיות?
היו"ר יעקב מרגי
לא, אתה יודע שלא. נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות 12 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
13. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – רוב
הסתייגות 13 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
אתן מקשות עליהן בספירה, נא להיות מרוכזים.
מירב ישראלי
14.
היו"ר יעקב מרגי
14. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – רוב
הסתייגות 14 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
דב, אצלי רשום ש-15 עד 19 הורדת.
היו"ר יעקב מרגי
כן, הוא הוריד.
עפר שלח (יש עתיד)
הורדת את החילופין של - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, 15 עד 19.
יהודה גליק (הליכוד)
למה?
עפר שלח (יש עתיד)
נציג חסידות גור יהיה יו"ר הוועדה? את זה הורדת?
היו"ר יעקב מרגי
נו. 20. מי בעד? אחד בעד. מי נגד 20?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא אמרת מי בעד.
היו"ר יעקב מרגי
שאלתי, לא הקשבת. מי נמנע?
יהודה גליק (הליכוד)
הוא היה בלחץ - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני חוזר, מי בעד 20?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בעד 20, הסתייגות חשובה. הורדנו את חסידות גור כי - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא עברה.
הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שמונה
הסתייגות 20 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
21. מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בעד, הסתייגות מצוינת.
היו"ר יעקב מרגי
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות 21 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
הליכוד זה אברהם נגוסה, מיקי זוהר, אמיר אוחנה, נורית קורן. ארבעה.
עפר שלח (יש עתיד)
רגע, הצביעו חמישה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא הצביעו.
עפר שלח (יש עתיד)
אמיר אוחנה גם הצביע קודם.
היו"ר יעקב מרגי
הוא הלך, הוא לא הצביע. איך יכול להיות שאמרנו תוצאה והיא תואמת?
מירב בן ארי (כולנו)
אתם חמישה. אתה לא צריך להצביע.
יהודה גליק (הליכוד)
מה חמישה?
מירב בן ארי (כולנו)
אתם ארבעה עם נגוסה, הכול בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
הכול בסדר.
עפר שלח (יש עתיד)
דודי, אפשר לדון על הסתייגות 24 לעומת סדרי דיון להיום?
מירב ישראלי
22, בלי האנגלית.
היו"ר יעקב מרגי
22 בלי האנגלית. מי בעד?
עפר שלח (יש עתיד)
שלוש שעות תמורת 24, דודי.
היו"ר יעקב מרגי
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שמונה
נמנעים – אחד
הסתייגות 22 (בלי האנגלית) של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
23.
היו"ר יעקב מרגי
23. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – רוב
הסתייגות 23 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
24 ירד, דב?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כן, 24 הורדנו. אני אומר את זה למען ה - - - 24 הורדנו, שלא תהיה אי הבנה.
עפר שלח (יש עתיד)
היושב ראש, שאלה ברצינות. אני יכול להצביע במקום מיקי רוזנטל, שיוכל לצאת לשירותים?
היו"ר יעקב מרגי
לא. 25.
נורית קורן (הליכוד)
מיקי, אתה רוצה להתקזז?
היו"ר יעקב מרגי
תקשיב, במקרה שלכם, זה היה, אני חושב, אם אני לא טועה - - - לא, יש מקרים - - -
עפר שלח (יש עתיד)
תקזז, נו.
היו"ר יעקב מרגי
קיזוז אין לי בעיה, מחווה.
נורית קורן (הליכוד)
הנה, אני מוכנה.
היו"ר יעקב מרגי
25. מי בעד? מי נגד? שבע. מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 25 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
26 ירד.27.
היו"ר יעקב מרגי
27. מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
26 הורדנו, אני מתחשב בוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 26 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
28.
היו"ר יעקב מרגי
28. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – שלושה
נגד – שישה
נמנעים – אחד
הסתייגות 28 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
29. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שישה
נמנעים – אחד
הסתייגות 29 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
30. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שישה
נמנעים – אחד
הסתייגות 30 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
31.
היו"ר יעקב מרגי
31. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 31 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
32, 33 ירד. 34.
היו"ר יעקב מרגי
34. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – חמישה
נמנעים – אחד
הסתייגות 34 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
35 ירד. 36.
היו"ר יעקב מרגי
36. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שישה
נמנעים – אין
הסתייגות 36 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
37 ירד.38.
היו"ר יעקב מרגי
38. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שישה
נמנעים – אין
הסתייגות 38 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
39.
היו"ר יעקב מרגי
39. מי בעד? מי נגד? שבע. מי נמנע? אחד.

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 39 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
40 עד 42 ירד. 43.
היו"ר יעקב מרגי
43. מי בעד? מי נגד? שבע. מי נמנע?

הצבעה
בעד – אחד
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 43 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
44.
היו"ר יעקב מרגי
44. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 44 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
עכשיו זה רץ.
היו"ר יעקב מרגי
45. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 45 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
46. מי בעד? מי נגד? שבע. מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 46 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
48. מי בעד? אתם ממושמעים, אם אני לא שואל מי בעד אתם לא מצביעים. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
הסתייגות 48 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
49.
היו"ר יעקב מרגי
49. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שמונה
נמנעים – אחד
הסתייגות 49 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
50. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – רוב
נמנעים – אחד
הסתייגות 50 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
51.
היו"ר יעקב מרגי
51. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 51 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
52. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שמונה
נמנעים – אחד
הסתייגות 52 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
53. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 53 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
54.
היו"ר יעקב מרגי
54. מי בעד?
יהודית גידלי
חמש.
היו"ר יעקב מרגי
מי נמנע?
יהודית גידלי
רגע, מי נגד?
היו"ר יעקב מרגי
מי נגד?
יהודה גליק (הליכוד)
עושה בדיקת ערנות, הא?
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא לוקח קרדיט. שבע. מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אין
הסתייגות 54 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
55.
היו"ר יעקב מרגי
תמאם, תספר לו את הסרט בחוץ. בחוץ. אם משעמם לך קח איתך מישהו.
ליאור תמאם
אני רוצה את נגוסה.
עפר שלח (יש עתיד)
הוא רוצה לספר לו.
היו"ר יעקב מרגי
יש לך מראה מטעה. צא החוצה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
מרגי, למה אתה מוציא אותם?
היו"ר יעקב מרגי
הוא חבר שלי, מה אכפת לך? מי נמנע?
יהודית גידלי
לא, עוד - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אני חוזר.
יהודית גידלי
55.
היו"ר יעקב מרגי
55. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שמונה
הסתייגות 55 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
יהודה גליק (הליכוד)
מי שלא היה בלילה ב - - -
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
תעשה חוק, הוא יעבור. תגיד לנו גם מה להגיד.
היו"ר יעקב מרגי
56. מי בעד? 56, מי נגד?
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
תגידו לנו מה נעשה. תגידו לנו איך לחיות. אתם תעשו את כל החוקים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
מי נגד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, אני לא נגד.
היו"ר יעקב מרגי
מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות 56 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, הערה. קילו אבטיח בארץ עולה שמונה שקלים, באירופה שני שקלים.
עפר שלח (יש עתיד)
מי בעד?
היו"ר יעקב מרגי
היה נשיא שאמר חזירות קפיטליסטית.
מאיר כהן (יש עתיד)
זה נורא.
קריאה
זה בגלל השריפות.
היו"ר יעקב מרגי
קפיטליזם חזירי.
היו"ר יעקב מרגי
57.
היו"ר יעקב מרגי
57. מי בעד?
נורית קורן (הליכוד)
כמה דרמטי.
מאיר כהן (יש עתיד)
זה באמת דרמטי.
היו"ר יעקב מרגי
מי נגד? נורית. מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שמונה
הסתייגות 57 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
עפר שלח (יש עתיד)
מאיר, איפה עולה שמונה שקלים?
מאיר כהן (יש עתיד)
בין שבעה וחצי שקלים לשמונה שקלים, קילו אבטיח.
היו"ר יעקב מרגי
58. מי בעד? 58, נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות 58 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
59 ירד. 60. דב, 59 ירד.
היו"ר יעקב מרגי
60. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 60 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
61. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
הסתייגות 61 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
62 ירד. 63.
יהודה גליק (הליכוד)
או שתחליט ותלך מפה, או שתעזור לי.
מאיר כהן (יש עתיד)
דווקא הפעם הג'ינג'י לא דיבר.
היו"ר יעקב מרגי
63. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 63 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
64. מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתה בעד. זו הצבעה חשובה, אדוני היושב ראש.
היו"ר יעקב מרגי
מי נגד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הצבעה כפולה, אדוני היושב ראש.
היו"ר יעקב מרגי
הורדתי את היד, ביטלתי אותו, מחקתי אותו.
היו"ר יעקב מרגי
מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שמונה
נמנעים – אין
הסתייגות 64 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
65.
היו"ר יעקב מרגי
65. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
הסתייגות 65 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
66. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 66 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
67.
היו"ר יעקב מרגי
67. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 67 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
68. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שבעה
נמנעים – אחד
הסתייגות 68 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
69 ירד. 70.
היו"ר יעקב מרגי
70. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – שבעה
הסתייגות 70 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
71.
היו"ר יעקב מרגי
71. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – רוב
הסתייגות 45 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
מירב ישראלי
72.
היו"ר יעקב מרגי
72. מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
רגע, סליחה, אדוני, 72 אנחנו הסרנו את ההסתייגות.
מירב ישראלי
לא נרשם אצלי. גם 73.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
רגע, לא להצביע ל-73. 73, אנחנו הסרנו את ההסתייגות.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אבל, דב, תסביר לנו למה אתה מסיר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כי אני לא מעוניין ש - - - מועצה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא מסבירים עכשיו, הוא הסביר אתמול.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא הסברתי. לא יכולתי להסביר, לא נתת לי להסביר.
היו"ר יעקב מרגי
74. מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לפחות לחברים שלי להסביר.
היו"ר יעקב מרגי
לא נותן לך גם עכשיו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אז אני מבקש התייעצות סיעתית.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אני - - - את מרגי, כל הזמן, אני רוצה - - -
היו"ר יעקב מרגי
74. מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בסדר, אני בעד, אבל אני מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר יעקב מרגי
אין בעיה, אחרי ההצבעות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא אחרי ההצבעות. אני רוצה להסביר לחברים שלי מה קרה - - -
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
רגע, אני באמת רוצה להבין למה הוא מוריד את ה - - -
היו"ר יעקב מרגי
את מפריעה לי, אני אתן לו להסביר לך בחוץ עוד מעט.
שרן השכל (הליכוד)
מרגי, נפתחו המצלמות אז יש את ההצגה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
מרגי, אנחנו לא - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לכל ההצבעה, אני רוצה על - - -
מירב ישראלי
רוצים התייעצות סיעתית?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא כל - - - רוצים התייעצות סיעתית.
היו"ר יעקב מרגי
אתם רוצים עכשיו?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
חמש דקות התייעצות סיעתית. החוצה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תודה רבה.


(הישיבה נפסקה בשעה 09:48 ונתחדשה בשעה 09:56.)
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני, מנכ"ל המשרד גם השתתף בהתייעצות ועלו כל מיני הצעות. מסתבר שבמשרד גם יש מחשבה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני ביקשתי ממך את המידע הזה? אני לא רוצה אותו.
עפר שלח (יש עתיד)
הצעה לסדר, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
אני פותח את הישיבה מחדש. אנחנו ממשיכים את ה - - -
מירב ישראלי
דב, 73 הורדתם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בעקבות ההתייעצות הסיעתית אנחנו נוריד את 72, נשאיר את 73.
מירב ישראלי
אוקיי.
עפר שלח (יש עתיד)
אדוני, הצעה לסדר, ברשותך. באו אלינו נציגי המשרד. זה לא קנטרני.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, אני עובד בכנסת, לא במשרד, הם לא מעניינים אותי בכלל. 73. מי בעד?
עפר שלח (יש עתיד)
זו הצעה לסדר של חבר כנסת. אוקיי, אז בוא נמשיך, זה לא ייגמר - - - אין בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – שלושה
נגד – שמונה
נמנעים – שניים
הסתייגות 73 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
74. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שישה
נמנעים – אחד
הסתייגות 74 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
75. מי בעד? מי נגד? מנת הייסורים שלכם תסתיים בעוד ארבע דקות.
עפר שלח (יש עתיד)
למה ארבע?
היו"ר יעקב מרגי
מי נמנע? חמש דקות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
שלוש.
עפר שלח (יש עתיד)
שלוש אפס חמש.
היו"ר יעקב מרגי
חמש דקות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש לי שאילתה דחופה.
היו"ר יעקב מרגי
מי נמנע?

הצבעה
בעד – שלושה
נגד – שמונה
נמנעים – שניים
הסתייגות 75 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
76. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שמונה
הסתייגות 76 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
77. מי נגד? סליחה, מי בעד? 77, מי נגד?

הצבעה
בעד – שלושה
נגד – שבעה
הסתייגות 77 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
78. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – שלושה
נגד – שבעה
הסתייגות 78 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
79. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שמונה
נמנעים – אחד
הסתייגות 79 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
80. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – שלושה
נגד – שמונה
נמנעים – שניים
הסתייגות 80 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
81. מי בעד? מי נגד? 81, מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אחד
הסתייגות 81 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
82. מי בעד?
קריאה
אתה בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הוא בעד. זה מעיד על הצבעה מצפונית.
היו"ר יעקב מרגי
82, מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
הסתייגות 82 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
כמחווה לכם לא השתתפתי בהצבעה.

83. מי בעד?
עפר שלח (יש עתיד)
מרגי, אחד עבורנו.
היו"ר יעקב מרגי
באחרונה אני אתן לכם להצביע. 83, מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שבעה
נמנעים – שניים
הסתייגות 83 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
84. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – שישה
נמנעים – שניים
הסתייגות 84 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
85. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – ארבעה
נגד – רוב
נמנעים – אחד
הסתייגות 85 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
עפר שלח (יש עתיד)
היושב ראש, לא נספיק ממילא.
היו"ר יעקב מרגי
מי נמנע אמרנו?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כן, אחד.
היו"ר יעקב מרגי
86. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – חמישה
נגד – שמונה
נמנעים – אחד
הסתייגות 86 של הרשימה המשותפת – נדחתה.
היו"ר יעקב מרגי
87. מי בעד?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני, אני מבקש - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, שתי דקות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אבל זה השעות של הכנסת, מה אני יכול לעשות? זה השעון, אדוני. האם השעון של המליאה הוא לא השעון הזה?
היו"ר יעקב מרגי
סדרן, תוציא את כל השורה הזו החוצה.
מאיר כהן (יש עתיד)
לא, הוא לא עשה כלום.
היו"ר יעקב מרגי
סדרנים, החוצה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
השאלה היא, אדוני, האם השעון של המליאה הוא לא השעון הזה, כי אני צריך בשעה 10:00 להציג - - -
היו"ר יעקב מרגי
נו, דב, אל תהיה - - -
יהודה גליק (הליכוד)
נו, יאללה תמשיכו. יעקב, אל תתווכח.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני לא יודע, לי יש שאילתה דחופה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. חברים, יש חברי כנסת שהפופוליזם לא עובר להם, אז הם מפריעים ליושב ראש כדי שישמעו איזה אמירות מגוחכות. תקשיבו, יש לנו לפי השעון עוד דקה, אבל מאחר שיש כאלה קטנוניים סביב השולחן, ואני לא אומר מי, אנחנו עוצרים. אני נועל את הישיבה. אם יתקבל אישור, היו דרוכים, תעקבו, נמשיך הצבעות על ההסתייגויות.

תודה רבה הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:01.

קוד המקור של הנתונים