ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 17/07/2018

חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת



155
הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט
לדיון בהצעת חוק יסוד
ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי
17/07/2018


מושב רביעי



פרוטוקול מס' 21
מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט
לדיון בהצעת חוק יסוד
ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי
יום שלישי, ה' באב התשע"ח (17 ביולי 2018), שעה 7:00
סדר היום
הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי
נכחו
חברי הוועדה: אמיר אוחנה – היו"ר
יואב בן צור
יוסף ג'בארין
יעל גרמן
מכלוף מיקי זוהר
יואל חסון
אחמד טיבי
מרב מיכאלי
אורי מקלב
אברהם נגוסה
רויטל סויד
ניסן סלומינסקי
נורית קורן
מיכל רוזין
חברי הכנסת
ינון אזולאי
קארין אלהרר
מיכל בירן
יוסף ג'בארין
יהודה גליק
אבי דיכטר
תמר זנדברג
יעל כהן-פארן
ציפי לבני
איילת נחמיאס ורבין
בצלאל סמוטריץ
רועי פולקמן
עודד פורר
מיקי רוזנטל
פנינה תמנו
מוזמנים
ממונה בכיר, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - איל זנדברג

מתמחה, משרד המשפטים - מעיין סולברג

עו"ד, היועץ המשפטי, התנועה למשילות ודמוקרטיה - עו"ד שמחה רוטמן

ד"ר, מנכ"ל התנועה המסורתית - יזהר הס

התנועה המסורתית - נריה כנפו
ייעוץ משפטי
גור בליי
אלעזר שטרן
מנהל/ת הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון
הצעת חוק-יסוד
ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, פ/1989/20 כ/768, הצעת ח"כ אבי דיכטר
היו"ר אמיר אוחנה
רבותיי, אני מבקש לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט. בוקר טוב – שינה זה לחלשים – אנחנו מתחילים בהנמקות, כל ההנמקות שהוגשו אתמול על ההסתייגויות החדשות. מכיוון שהיריעה מצומצמת ואנחנו לא יכולים לדבר על כל החוק, אנחנו מצמצמים את הדיון ויהיו עשר דקות לכל סיעה. אם יש סיעה שרוצה שני דוברים, שיחלקו ביניהם חמש דקות וחמש דקות. הרשימה המשותפת. בבקשה, חבר הכנסת אחמד טיבי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כמה זמן אתה נותן לי?
היו"ר אמיר אוחנה
עשר דקות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש להאציל מסמכותי הזמנית – חלק מהזמן – ליוסף ג'בארין.
היו"ר אמיר אוחנה
בבקשה, אדוני. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת שהקדימו להגיע לכאן, אנחנו עומדים בפני רגע מכונן, מכונן באופן שלילי, באופן מאיים, שבו מקבלים חוק-יסוד שמעגן בצורה הברורה ביותר את עדיפות השיוך האתני על ערך השוויון.

מי שמתיימר להיות דמוקרטיה, מתבסס באופן עקבי, ראשון, מוביל, על ערך השוויון בין כלל האזרחים.

החוק הזה אומר בצורה המפורשת ביותר שיש עדיפות למי ששייך לעם היהודי. כלומר, יוסי עדיף על מוחמד ושרה עדיפה על פטמה, רק משום שאלה יהודים ואלה ערבים.

תוך כדי הדיונים, אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, היו שינויים, שינויים קוסמטיים, אבל בסיס החוק ומהותו נשארו אותו דבר, יש כאלה שאומרים שאף הורעו בשל השינויים.

מה מבקש בדרך כלל נציג של מיעוט? הוא מבקש הכרה בו כקולקטיב בעל זכויות פרט, בעל זכויות קולקטיביות. לא רק שאין זכויות קולקטיביות, הן נשללות כאן גם על-ידי הסעיפים של החוק וגם על-ידי הפירוש של היועץ המשפטי לממשלה ועל-ידי כולם. וזכויות פרט, שכולם מתהדרים כאילו הן קיימות, הן לא קיימות בפועל כאשר בכל תחומי החיים אין שוויון בין יהודים לערבים, בין הקולקטיב היהודי לקולקטיב הערבי, לא בקרקע, לא בתקציבים, לא בתשתיות, לא בחינוך – בשום תחום.

אחד משיירי המנדט הבריטי היה הכרה במעמד השפה הערבית. שתי שפות רשמיות יש במדינת ישראל כיום: עברית וערבית. כאשר למרות הרשמיות של שתי השפות, העברית מובילה. כמו שיהודים עדיפים על הערבים במדינה הזאת, גם העברית במרחב הציבורי גוברת, דומיננטית, ויש מקומות שאפילו שינו את השמות בשלטים ברחובות, כמו אל-נָּאצִרַה אל-עליה, שכותבים בעברית נצרת עילית באותיות של ערבים, ואל-לִד כותבים לוד בעברית באותיות של ערבים. עברתו גם את השמות בערבית. משנים את המרחב הציבורי גם באמצעות השפה, אדוני היושב-ראש.

איך אתה יודע מה מניע את מי שיזם את החוק? זה סעיף 7(ב), שאמר יישובים לערבים בלבד באופן פרקטי, שקומם רבים, כי חשבו שזה ממש הסרת המסיכה, המסיכה על פני ה"דמה-קרטיה הישראלית", דמוקרטיית הדמה הישראלית.

אדוני היושב-ראש, קואליציה יש לה רוב, יש לה רוב דורסני, היא יכולה, כי הרי אני יודע ממגעים שאני מקיים שכל סיעות הקואליציה מתנגדות לחוק, כולן, גם אמרו את זה אתמול פה אם שמתם לב. אתמול פה, אדוני היושב-ראש, גם נציג כולנו, גם אורי מקלב, גם בן צור ואפילו נציג ישראל ביתנו אמר שצריך להסיר את סעיף 4 של השפה הערבית. ואם תלחצו בחדר חקירות חשוך עם קצת לחץ פיזי מתון על נציג הבית היהודי, הם יגידו את האמת, או כרגיל אם תעשו את זה, הם יודו בדבר שהוא לא שלהם, הם יגידו שהחוק מיותר.

למה מישהו מתעקש על חקיקת החוק הזה, שזה ראש הממשלה? הוא רוצה לעקוף את נפתלי בנט מימין, וכרגיל בתחרות בין יהודים הערבים משלמים את המחיר. אנחנו, המיעוט הערבי, משלם את המחיר של התחרות מי קיצוני יותר, מי מתלהם יותר.

שנים אתם מכנים את חברי הכנסת הערבים "מתלהמים", "במה הם עוסקים", תבדוק את הסטטיסטיקה, אדוני היושב-ראש, כאן בכנסת, מי עסוק בענייני חברה - - -
היו"ר אמיר אוחנה
אדוני רק ידע שהוא כבר נכנס לזמנו של חבר הכנסת ג'בארין. לשיקולכם.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הוא יקבל העדפה מתקנת...
היו"ר אמיר אוחנה
עשר דקות לכל סיעה. אני אעמוד על זה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מייד מסיים, אדוני.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אנחנו ארבע מפלגות במשותפת, אז כל מפלגה עשר דקות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אנחנו ננמק את סעיף 4 אחר כך?
היו"ר אמיר אוחנה
לא. עכשיו. הכול עכשיו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
סעיף השפה הערבית, אדוני – ואני אקח דקה מיוסף – אורי מקלב ובן צור, חבריי לבניין הזה, סעיף השפה הערבית זה להכניס שתי אצבעות בעין. אני לא מבין למה מישהו מרגיש מאוים מהשפה הערבית, היא לא מאיימת על אף אחד. פגעתם בה קשה מספיק. היא יותר יפה מהשפה העברית, היא יותר יפה מאנגלית, היא יותר יפה מסינית. גם יהודים שמכירים אותה היטב, את הספרתיות שלה – כשיוסי יונה מדבר ערבית מעל הדוכן, מישהו מרגיש מאוים? למה להרגיש מאוים מהשפה הערבית? אז ניסינו והצלחנו, אתמול היה רוב מוחץ להסיר את סעיף 4, שהוא פגיעה במעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית, גם אורי מקלב מיהדות התורה, גם בן צור, גם נורית - -
היו"ר אמיר אוחנה
אדוני, דקה לסיום.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
- - גם ישראל ביתנו, ואז הכריז היושב-ראש על הפסקה, הוא ראה שיש מצוקה קואליציונית, ואז אמרו לי שהשר יריב לוין אומר שזה סעיף של ראש הממשלה.

למה? מה קרה? למה ראש הממשלה מרגיש מאוים מהשפה הערבית? מי מסית את ראש הממשלה? לא יכול להיות שהוא נכנס בלילה, מתעורר וכו'. ראש הממשלה בדרך כלל מסית ויכול להיות שהוא מוסת. לא שמעתי את בנט אומר שצריך לבטל את מעמד השפה הערבית, אז מה קורה פה? מה הרקע והמניעים לפגיעה הזאת במעמד השפה הערבית? כל חברי הכנסת מכל הסיעות מתנגדים לסעיף הזה חוץ מראש הממשלה.
ולכן אני קורא לחברי הכנסת
החוק הוא חוק גרוע, כולנו נצביע נגדו, הוא חוק אתני, מפלה וגזעני, והמילה אפרטהייד נזרקה במרחב הציבורי בשבועיים האחרונים - -
היו"ר אמיר אוחנה
אדוני, תודה. עשר דקות תמו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
- - יותר מאשר בכל פעם. אני קורא לכם להצביע נגד החוק המפלה הזה ולהסיר את סעיף 4 גם לחילופי חילופין של פגיעה בשפה הערבית. תודה, אדוני.
היו"ר אמיר אוחנה
אדוני, תודה. עשר דקות תמו. הרשימה המשותפת סיימה את זמנה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
עשר דקות תמו?
היו"ר אמיר אוחנה
כן.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
הוא לא שם לב. אני אגיד שני - - -
היו"ר אמיר אוחנה
אני לא יכול.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שתי דקות.
היו"ר אמיר אוחנה
לא. אם אני ארשה לו, אני אצטרך להרשות לכל חברי הכנסת. אני מצטער.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
לא. חברי הכנסת לא מבקשים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אנחנו נותנים שתי דקות לג'בארין, שתי דקות משלנו.
היו"ר אמיר אוחנה
שתי דקות מהמחנה הציוני, בבקשה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אני אסיים בנושא שסיים בו חברי, חבר הכנסת טיבי. אני שוב פונה לחבריי בקואליציה לגבי סעיף 4, סעיף שבפועל וגם רשמית מבטל את מעמדה הרשמית של השפה הערבית. בשיחות שהיו לנו אתמול בערב ובלילה, כולכם כמעט – כולכם אמרתם שהסעיף הזה לא ראוי, הוא לא נראה לכם, שמעתי את זה מכל המפלגות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
גם שרים.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
גם שרים ויושבי-ראש ועדות בכנסת. אני מקווה שתוכלו להתעשת בהצבעה ולבטל את הסעיף הזה. אין בסעיף הזה שום צורך חוץ מהרצון להשפיל את דוברי השפה הערבית. זה הנימוק היחיד שאני יכול לחשוב עליו מדוע הסעיף הזה יישאר. זה רק להשפלת דוברי השפה הערבית ולהגיד להם: אתם והשפה שלכם במעמד נחות במדינה. זה מה שעושה החוק, אבל ספציפית זה מה שעושה סעיף 4 לעניין מעמד השפה הערבית.

לגבי סעיף 7, דיברנו על כך ואני אמרתי שזה סעיף שלא יכול להתקבל במדינה שמגדירה את עצמה כמדינה דמוקרטית בתחילת המאה ה-21. לקדם, לבסס ולקיים התיישבות ליהודים בלבד זה יעד שמשרת רק את קבוצת הרב, מה שאומר ש-20% מאוכלוסיית המדינה אינם נכללים במשאב הציבורי שהמדינה רוצה לחלק בעניין הזה. לדעתי זה גם לא חוקתי וזה גם לא יעבור את הביקורת של בג"ץ. אני מקווה שלא נגיע לשם וזה לא יתקבל, לפני שיהיה מאוחר מדי.
היו"ר אמיר אוחנה
תודה לך, אדוני. סיעת יש עתיד, בבקשה. חברת הכנסת גרמן, עשר דקות לרשותך.
יעל גרמן (יש עתיד)
26 שנה אחרי שחוקקו חוקי-היסוד המכוננים, שמהווים את הבסיס לחוק השלנו, אנחנו מביאים חוק שברוחו הוא למעלה מ-70 שנה לפני היום, עוד לפני הקמת מדינת ישראל.

אני רוצה אחת ולתמיד להזים את הטענה שחוזרת ואומרת שאין שוויון בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אולי אני רק אקרא בקצרה, לא את הכול – אני אקרא גם משפט מחוק-יסוד: חופש העיסוק וגם מחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.
בחוק-יסוד
חופש העיסוק - - -
היו"ר אמיר אוחנה
הדיון נקבע להסתייגויות לסעיף 7.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה הקדמה.

"חוק-יסוד זה, מטרתו להגן על חופש העיסוק, כדי לעגן את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". זאת אומרת, לפני 26 שנה, בחוק-יסוד שחוקקנו, שהכנסת חוקקה, טרחנו וכתבנו שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו כתבנו שזכויות היסוד יכובדו ברוח עקרונות הכרזת הקמת מדינת ישראל.

אני לא צריכה לספר לך, אתה משפטן, שבמגילת העצמאות יש לנו במפורש את ערך השוויון, כך שברגע שחוק-יסוד מפנה למסמך שמציין את השוויון, וכותב במפורש שהחוק הזה נשען עליו, ברור שהוא כולל גם שוויון, וכמובן הוא שוב חוזר על המשפט "מדינה יהודית ודמוקרטית".

והנה היום, ב-2018, אנחנו מחוקקים חוק-יסוד ששכח מי אנחנו ושכח את הערכים שלנו, שלא מוצא לנכון להזכיר שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל לא סתם שלא מוצא לנכון להכריז, אלא שהוא הוריד את זה. זה היה בסעיף 2, אבל אתם טרחתם להוריד את הסעיף הזה, שמא באמת יחשוב בית משפט שיצטרך לפרש את זה שהתכוונו לערכים של יהודית ודמוקרטית, ורחמנא ליצלן נמנעתם בכלל מהמילה שוויון.

ולכן זה לא משנה, זה שהורדתם את 7(א) ו-(ב) זה יופי, זה נהדר. זה שביטלתם את אותו סעיף בזכותך, אדוני היושב-ראש, אני מעריכה את זה, של המשפט העברי, זה גם כן טוב ויפה, אבל כל עוד אנחנו מגישים חוק-יסוד 26 שנים אחרי חוקי-היסוד המכוננים ואנחנו פשוט שוכחים, מפנים עורף לאופי שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו מפנים עורף למגילת העצמאות שכולנו גדלנו עליה – כל עוד אנחנו עושים זאת, הרי שהחוק הזה בא ומכריז בריש גלי, לא צריך שום פרשנות, שהכנסת הזאת שינתה את מהות פניה ואופייה של מדינת ישראל, וממדינה יהודית ודמוקרטית, השומרת על חירויות ועל שוויון זכויות מלא, היא באה ואומרת: אנחנו רואים את עצמנו כמדינה יהודית, ותו לא.

וזהו שינוי שאין לך, אדוני היושב-ראש, ואין לקואליציה הזאת סמכות לעשות. זהו שינוי שנוגע בחייו ובאיכות חייו, עקרונותיו ואמונותיו של כל אחד ואחד במדינת ישראל, ואולי צריך היה קודם לעשות משאל עם, האם המדינה רוצה לשנות את פניה, וממדינה יהודית ודמוקרטית, שנשענת על שוויון זכויות ועל חירויות הפרט, היא רוצה להפוך למדינה יהודית על כל המשתמע מכך, כי במדינה יהודית אנחנו נכנסים גם להחרגה ולהדרה של נשים, של ערבים, של בני דתות אחרות, אפילו של זרמים אחרים ביהדות, וכמובן גם של הקהילה הלהט"בית, ואנחנו מדברים על זה במשך ימים רבים. אני חושבת שלכנסת הזאת אין הסמכות הזאת.

ולכן לא יעזור, כל ניסיון לצבוע את החוק הזה בצבעים כאלה ואחרים, או לשים עליו מסיכה כזאת או אחרת, או לבוא ולהסביר לנו שהפירוש שייתן בית המשפט יהיה כזה ואחר – אין פירוש אחר. כאשר אנחנו מדברים על מדינה יהודית ושוכחים את הדמוקרטית, זה הפירוש האחד והיחיד שבית המשפט יוכל לתת, וזה הפירוש שאתם רוצים שהם ייתנו. אז שתדעו שבהצבעה על החוק הזה, בלי כל הסעיפים הנוראים האלה, אתם היום מוסכים, כמו שאמרתי אתמול, גלולת רעל בדמוקרטיה הישראלית.

ומכיוון שנשאר לי עוד זמן אני מבקשת לדבר על ההסתייגויות שיש לנו לסעיף 7. הסתייגות אחת היא: "האמור בסעיף 7 יסומן כ-(א)". אנחנו מבקשים שבסעיף 7 יהיו שלושה סעיפי משנה, (א), (ב) ו-(ג). בסעיף קטן (א), בסיפה, יבוא "ובלבד שיישמר עקרון השוויון בין כל אזרחי מדינת ישראל". מה יקרה אם נוסיף את המילה הנוראה הזאת "שוויון"? ממה אתם כל כך מפחדים?

אחרי סעיף קטן (א) יבוא סעיף קטן (ב). "לעניין הוראות סעיף קטן (א) לא יופלה אף אדם מטעמי גזע, דת, מין, לאום, מוגבלות, מעמד אישי, גיל, הורות, נטייה מינית, ארץ מוצא, השקפה או השתייכות מפלגתית-פוליטית". נראה לי שגם אתה מסכים לזה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר אמיר אוחנה
לא מתאים לגברתי, אבל היא שכחה "זהות מגדר".
יעל גרמן (יש עתיד)
כתבתי במפורש "נטייה מינית".
היו"ר אמיר אוחנה
"זהות מגדר" זה משהו אחר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו רוצים הרצאה על ההבדל...
יעל גרמן (יש עתיד)
ברגע זה קיבלתי את הערתך ואני מוסיפה גם "זהות מגדרית", ללא ספק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
סמוטריץ, יש הלכה שלא עוסקים במין אחרי שחרית? אתה מכיר את ההלכה הזאת?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לכן ביקשנו לעסוק במגדר, זה משהו אחר.
יעל גרמן (יש עתיד)
אחרי סעיף קטן (ב) יבוא סעיף קטן (ג) "מדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה".

ותרשה לי שוב לסיים את דבריי באותה מגילה מכוננת, שלדעתי היא החוקה שלנו והיא זו שצריכה להמשיך ולהוביל אותנו, והחוק הזה מפנה לה עורף, יורק בפניה ואומר לה: זהו, גמרנו, אנחנו לא שומעים לך יותר, את לא מובילה יותר את אופי החברה במדינת ישראל, אבל בעיני היא בינתיים המגילה שעיצבה אותי ואת כל הדורות שאחריי.

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה;".
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
"כל תושביה".
יעל גרמן (יש עתיד)
בוודאי.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
לא התיישבות יהודית.
יעל גרמן (יש עתיד)
בוודאי, יוסף, לקחתי את "כל תושביה" ממגילת העצמאות.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אולי הימין שכח את מגילת העצמאות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אם זה לא ברור, כל ההסתייגויות שלנו נלקחו מלשונה של מגילת העצמאות. "תהא מושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות."
היו"ר אמיר אוחנה
תודה לך, גברתי. סיעת המחנה הציוני. שמונה דקות לרשותך, חברת הכנסת ורבין.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא ראינו את ההסתייגויות של הסיעות האחרות.
היו"ר אמיר אוחנה
זה מונח. אפשר לעיין.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא ראינו את זה מבעוד מועד.
היו"ר אמיר אוחנה
אתם רוצים להצטרף? תודיעו לי בהמשך היום.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אנחנו נודיע למה אנחנו רוצים להצטרף.
היו"ר אמיר אוחנה
מאה אחוז. בבקשה, חברת הכנסת נחמיאס ורבין.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, בסיבוב הזה לא הייתי כאן בכל הדיונים. במידה מסוימת קצת אחז בי הייאוש וגם אחז בי עצב עמוק. ואני אומר מדוע, משום שאני חושבת שאני יכולה לומר בשם הסיעה שלי, כמעט באופן מוחלט, שלא היינו מתנגדים לכל גרסה של חוק הלאום. אני חושבת שיש פה דברים שראוי היה להגדיר, אבל באה הקואליציה, בהשראת החוק של חברי, חבר הכנסת דיכטר, והחליטה לנתק חלק גדול של הבית, שרואה בחוק הלאום משהו משמעותי, לנתק אותנו מכל אפשרות להיות חלק מהדבר הזה – אני כמובן אתייחס גם לציבור הערבי, חבר הכנסת טיבי – העובדה שלאף אחד מכם לא היה חשוב ש-100 חברי כנסת יחתמו על החוק הזה ולא רק חברי הקואליציה. גם בקואליציה אני לא לגמרי משוכנעת עדיין שכולם יצביעו בעדו, משום שיש חברי כנסת דרוזים בסיעות הקואליציה. האמת היא שבאמת כואב לי עליהם, כי זאת סיטואציה בלתי אפשרית, מה שמנסים לכפות עליהם.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
חלקם אמרו שיתנגדו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני יודעת, חבר הכנסת ג'בארין. דיברתי על זה אתמול במליאה ליד חמד עמאר.

הדבר הזה מכאיב לי מאוד, משום שאתם מנתקים אותנו באופן מעשי מהאפשרות, מהיכולת ומהחזון שנצליח לעמוד ביחד.
המחשתי את זה דרך הדוגמה שאתמול יצאתי למשט עם משפחת גולדין מאשדוד לאשקלון במחאה ומתוך תקווה עמוקה להחזיר את הבנים, את החיילים ואת האזרחים שנמצאים שם, ואמרתי את זה שם על הסיפון. וזה לא היה טריוויאלי להגיד שבזמן שאני אומרת שלנו חשוב לעמוד כאן ביחד, עומדת הקואליציה על כך שלא נעמוד ביחד לאורך שנים. וזה מה שקורה בחוק הזה, משום שכולנו יודעים – אני לא אחזור על זה, זה כבר באמת נהיה קלישאה – שאם אנחנו כולנו נגיד שוב ושוב: בואו ניקח את מגילת העצמאות ונחוקק אותה כחוק, אילו הייתה הקואליציה מקשיבה, ולו האזנה פשיטא, לא מאמץ גדול, יכול להיות שהיינו בעולם אחר. אני לא מאמינה שהרשימה המשותפת הייתה מצביעה בעד חוק כזה, אבל לפחות גם התחושה שלהם ביחס למקום שלהם בחברה הישראלית לא היה מוטל כל כך בספק.

כל הזמן חוזרים כאן על חוקי הלאום של 1992.
היו"ר אמיר אוחנה
חוקי-היסוד, לא הלאום.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כמי שהייתה בבית הזה באותה נקודת זמן, אני אומרת לכם באופן מפורש: אין דמיון בעיניי, בין החשיבות והרגע ההיסטורי שהחוק הזה מביא לעולם, עם כל החשיבות של חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד: חופש העיסוק – אין דמיון לטעמי מבחינה לאומית בין החוקים האלה לבין החוק הזה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
גם מבחינת זכויות. החוקים האלה מקנים זכויות, ואלה גורעים זכויות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בוודאי, אבל כל הזמנים נתלים בזה. נכון, חברת הכנסת אלהרר? כל הזמן נתלים בזה, אומרים לנו: חוקי-היסוד האלה עברו ברוב כל כך קטן, ואני אומרת שזה בכלל לא המבחן. החוק הזה - - -
אבי דיכטר (הליכוד)
תתרגלו שיש עוד מפלגות שמביאות חוקי-יסוד רציניים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
החוק הזה הוא חוק-יסוד, חבר הכנסת דיכטר, שאני עד היום מתקשה להאמין שאתה זה שהבאת אותו, דובר השפה הערבית, איש עם ערכים כמו שלך. אני לא מצליחה להבין איך אתה הבאת אותו לעולם בצורה הזאת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אולי הערכת את - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
חוק לאום בצורה אחרת היה חוק לאום שחלק הרבה יותר משמעותי מהבית הזה יכול היה להצביע עליו, ובאופן מדהים לך, כיוזם החוק, זה בכלל לא חשוב. את זה אני לא מבינה, למה זה לא חשוב לך שכאשר אנחנו צריכים ואמורים לעמוד ביחד בכל כך הרבה רגעי מבחן, ואתה מכיר אותם מקרוב, למה זה לא חשוב לך שגם אני אוכל, שגם חבר הכנסת רוזנטל, חברת הכנסת גרמן, חברת הכנסת יעל כהן-פארן וחברי כנסת אחרים פה יוכלו להצביע בעד החוק הזה? למה לא חשוב לך - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
החוק של בגין – היינו מצביעים בעדו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
נכון. זו דוגמה מצוינת.
יעל גרמן (יש עתיד)
ושלנו ושל ציפי לבני.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
מאה אחוז. למה זה לא חושב לכם? למה אתם, שמתהדרים באיזה לאומיות, ועכשיו אני לא מדברת על חוק הלאום, אלא על הלאומיות, שמתדהרים בלהיות עם, בלהיות מחוברים, בעמידה יחד באחדות, ברגעי מבחן קשים, ואולי גם ברגעים טובים, תקווה – למה זה לא חשוב לכם שחלק הרבה יותר גדול מהבית הזה יצביע ביחד? ובתוך הזכויות שאנחנו נותנים או מעגנים בחוק הזה לרוב, למה לא חשוב לשמור על זכויות המיעוט?

אני מזכירה לכולנו שדמוקרטיה היא אכן שלטון הרוב, אבל בראש ובראשונה היא הגנה על זכויות המיעוט. אם אתה מביא את החוק הזה, אתה צודק – חבר הכנסת דיכטר, שאני משוכנעת שקראת את מגילת העצמאות הרבה מאוד פעמים – שהמילה דמוקרטיה הרי לא מופיעה שם, כולנו חוזרים ואומרים את זה, אבל כל מה שחשוב בדמוקרטיה מופיע במגילת העצמאות, כל מה שמכונן דמוקרטיה מופיע במגילת העצמאות.

אני לא חוששת מהגדרת מדינה יהודית, אני רוצה שהמדינה תוגדר כמדינה יהודית, אבל למה זה עומד בסתירה באיזה צורה למה שהאבות המייסדים של המדינה הזאת קבעו כתאים וכחלבונים, כעמוד השדרה של היכולת שלנו לחיות כאן ביחד? הרי היה פה גם מיעוט ערבי אז ויהיה מיעוט ערבי גם בעתיד.

מי שנורא נורא נורא היסטרי, בוועדת החוץ והביטחון לא מזמן הייתה לנו מצגת של הלמ"ס, ומסתבר שהמגזר הערבי יישאר גם בעוד 20 שנה, לפחות לפי ההערכות, יישאר כ-20%, חלקה של האוכלוסייה החרדית יגדל. ממה כל כך מפחדים? אני לא מצליחה להבין.

חבר הכנסת אוחנה, אני מכירה אותך. דווקא בגלל הייחודיות שלך בימין, אני לא מבינה איך העניין הזה לא חשוב לך? איך העניין הזה שאנחנו נעמוד ביחד לא חשוב לך? ולעמוד ביחד, כן, ידידי, זה בחוק הפונדקאות, לעמוד ביחד זה בחוקים אחרים, ברגעים אחרים. לעמוד ביחד זה המבחן הכי גדול של המדינה הזאת, זה המבחן הכי גדול של העם שלנו, זה המבחן הכי גדול של מה שאתם מנסים להגדיר כלאום יהודי, כחוק יסוד. מה קרה לכם? איפה איבדתם את זה? איפה איבדתם את החשיבות של הדבר הזה?

עברתי שוב ושוב על החוק, ועברתי שוב ושוב על ההסתייגויות – אני רוצה אגב להודות ליועץ המשפטי לממשלה שהביא לפחות, חברת הכנסת גרמן, לפחות הצליחו להביא ניסוח משפטי מתפלפל, קצת פחות נורא לסעיף 7 – ואני לא מצליחה להבין בשום פנים ואופן את החשיבות של סעיף 7 אחרי חוק ועדות הקבלה, אני לא מצליחה להבין את החשיבות שלו. אבל ככל שאני לא מבינה את החשיבות של הסעיף הזה, חבר הכנסת אוחנה, אני לא מצליחה להבין למה צריך לתקוע אצבע בעין ולהגיד שלשפה הערבית אין יותר מעמד במדינת ישראל, או לחלופין לשנמך את המעמד שלה. הרי אין שום צורך כדי לעגן את זכויותיך שלך כרוב, שהרי זו לא בעיה בשבילך להשיג את הרוב, אין שום צורך לתקוע אצבע בעינו של המיעוט. זה בדיוק העניין. הרי זה יסוד קיומנו פה. אז מה קרה לנו בדבר הזה?

אגב, זה דבר מדהים. כולנו כל היום נתלים בז'בוטינסקי מסכן, כבר שחקנו את הספר שלו עד דק, בשבוע שעבר ציינו את יום הולדתו, ואני אומרת לעצמי: האדם הזה שהיה לו יחס יוצא מגדר הרגיל לשפה הערבית – אני גם גדלתי, באתי ממשפחה שנמצאת פה 250 שנה בארץ, אני קלקלתי את השושלת, אני לא מדברת ערבית כמו שצריך. כולם דיברו בערבית, מה קרה – בסדר, אין בעיה, הערבית אינה כמו העברית, בסדר. אגב, חבר הכנסת טיבי, אני מוכנה לנהל איתך ויכוח איזה שפה יותר יפה. אתה רואה, זה למשל ויכוח מיותר ולא קשור לענייננו, זה לא לפי היופי של השפה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
עברית יותר יפה מערבית? את לא רצינית.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני טוענת שהעברית שפה מדהימה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שוף, טיארה...
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
מיקי רוזנטל, אתה לא אמור להצחיק אותי עכשיו ברגעים כל כך רציניים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הערבית יותר עשירה, יותר אותיות, יותר מילים. תשאלי את הרמב"ם.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הרמב"ם זו גם דוגמה מצוינת. דובר ערבית יוצאת מגדר הרגיל, זה נכון.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הוא לא הרגיש מאוים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
והוא לא הרגיש מאוים כלל ועיקר, אבל הוא היה רופא, חבר הכנסת טיבי, ובקואליציה אפשר להגיד שיש יותר פציינטים מאשר רופאים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
תלוי באיזה התחום.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שיעור הרופאים לחולים בכנסת, בעיקר בקואליציה, הוא בעייתי.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
נכון. אנחנו יודעים את זה.

אני רוצה לסכם, חבר הכנסת אוחנה, כדי שלא תצטרך להעיר לי על אורך הזמן. אני רוצה להגיד משהו חשוב לסיום. אני אסיים במה שהתחלתי בו. בשביל בן-אדם עם תודעה היסטורית, ומהסיעה שלי יושב כאן חבר הכנסת מיקי רוזנטל ויושבת כאן חברת הכנסת יעל כהן-פארן וגם חבריי הנוספים מהאופוזיציה, ובעניין הזה אני לא מדירה את חברי הכנסת מהמשותפת, חבר הכנסת טיבי וחבר הכנסת ג'אברין, שלא תגידו לי שאני כבר מפעילה את החוק. אני לא מדירה אתכם, אבל אני מדברת כרגע על בני הלאום היהודי ועל בני הדת היהודית - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בגלל שאת מדברת בשפה הרשמית, לכן הם לא מבינים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא. אני לא מתנשאת כמוך, חבר הכנסת סמוטריץ.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אל תישא את שם אלוהים לשווא.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
מכל החוקים שהעברתם בבית הזה, והצלחתם לשבור פה שיאים של חוקים קשים, בעייתיים, הזויים, סותמי פיות, מעוותי הדמוקרטיה הישראלית, כפי שהאבות המייסדים התכוונו אליה, החוק הזה מכולם מעציב אותי ביותר, כי זה חוק שאני הייתי צריכה להיות מסוגלת להצביע עליו. וזה שלכם זה לא אכפת, זה מצביע על הקואליציה הזאת יותר מכל דבר אחר. תודה רבה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה רק מחזק אותם בפריימריז.
היו"ר אמיר אוחנה
תודה לך, גברתי. היועץ המשפטי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
האם אפשר הסבר מה המהלך עכשיו?
היו"ר אמיר אוחנה
כן. שמענו כרגע את ההנמקות של הסיעות על הסתייגויות לסעיף 7, ומי שרצה להתייחס גם לסעיף 4.
קארין אלהרר (יש עתיד)
במרצ גם הגישו?
היו"ר אמיר אוחנה
כן, אבל הם לא באו. אם הם יגיעו לפני שנתחיל בהצבעות, כמובן נאפשר להם.
אבי דיכטר (הליכוד)
בשאלת האינטרנציונל הם עוד לא סיימו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
- - - מה? מה? אתה יודע מה זה הסתייגויות.
היו"ר אמיר אוחנה
נאפשר להם גם לדבר. עכשיו אנחנו עוברים להצבעות - - -
אבי דיכטר (הליכוד)
מה לעשות, זו הסתייגות שהם הגישו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
דיכטר, אתה יודע מה זה הסתייגויות.
אבי דיכטר (הליכוד)
זו ההסתייגות שהם הגישו - - -
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
אבי. אבי, אתה לוקח זמן - - -
אבי דיכטר (הליכוד)
- - - ורופאים - - -
נורית קורן (הליכוד)
להם מותר להעליב, לנו אסור - - -
אבי דיכטר (הליכוד)
תתרגלו שבבית הזה יש חוקי-יסוד שבאו ממפלגות הימין, מה לעשות.
נורית קורן (הליכוד)
בסדר, מותר לכם להגיד הכול.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
באמת, לכם סותמים את הפיות?
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתם לא רק אומרים, אתם גם עושים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
גם עושים, בדיוק.
אבי דיכטר (הליכוד)
זה היתרון.
נורית קורן (הליכוד)
עושים דברים למען המדינה.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
קארין, רצית שהוא ייתן לך תשובה.
היו"ר אמיר אוחנה
אני עונה. אנחנו נצביע קודם כול על ההנמקה של ההסתייגויות, על ההסתייגויות לסעיף 7, מה שהתייחסנו אליו עכשיו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
עד מתי צריך להודיע אם מצטרפים להסתייגויות?
גור בליי
במהלך היום נקבל את זה.
היו"ר אמיר אוחנה
במהלך היום, בסדר. לאחר מכן נמשיך להצביע על מה שלא הספקנו אתמול, על הרביזיות שלא הספקנו אתמול. נעשה רביזיה על ההצבעה לסעיף 7, שאנחנו עומדים לעשות עכשיו, וככל שנספיק גם נעשה - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני מתחילה להרגיש כמו בחמש יחידות מתמטיקה בחוק הזה, לחלק לשתיים - - -
היו"ר אמיר אוחנה
נעשה נושא חדש בוועדת הכנסת, ולאחר מכן אנחנו מקווים שנספיק עוד היום את הקריאה השנייה והשלישית בוועדה. אם לא, נעשה את זה מחר בבוקר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אפשר במושב הבא.
היו"ר אמיר אוחנה
פחות. פחות.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
לא בטוח שיהיה המושב הבא.
קארין אלהרר (יש עתיד)
יהיה - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בטח שיהיה.
גור בליי
רציתי להגיד כמה מילים על התוספת הקטנה שהופצה בלילה, בנושא הזה של "על פיו". אנחנו גם דיברנו קצרות אתמול שהייתה איזה אי-בהירות, כי בסעיף אחד לא היה "על פיו" ובסעיף השני כן היה "על פיו". הייתה לנו התלבטות. רצינו גם ליצור אחידות בין שני הסעיפים וגם לוודא באופן הכי טוב שהדברים האלה הכי מובהרים וברורים לגבי מה אפשר לעשות ואיך אפשר להסדיר את הדברים.

סברנו בהתחלה שבכל מקרה בהקשרים האלה – אני מדבר בעיקר על ההקשר של הסעיף של השבת ומועדי ישראל, שהוא היותר משמעותי בהקשר הזה, אבל גם בסעיף של השפה – שגם אם כתוב שהפרטים לעניין זה ייקבעו בחוק, אפשר להשלים את הפרטים האלה גם בחקיקת משנה, נגיד חוקי עזר, כמו שנעשה היום. חוקי העזר האלה ממילא צריכים לעמוד במסגרת שנקבעה להם בחוקים המסמיכים. זאת אומרת, זה לא שאתה יכול בחוקי העזר האלה להשתולל. חוקי העזר האלה כמו חקיקת משנה אחרת נמצאים בגדר שנקבעה בחקיקה הראשית.

אבל לאור העובדה שעלו כל מיני טענות, שאולי זה ייצור אי-בהירות ויטיל ספק על דברים שנעשים באופן שוטף בתחום הזה, החלטנו להבהיר את הדבר הזה, ושייכתב במפורש לא רק שהפרטים ייקבעו בחוק אלא "ייקבעו בחוק או על פיו". על פיו זה אומר גם בחקיקת משנה שמוצאת מכוח אותו חוק.

הדבר הזה בעינינו היה אפשרי גם בנוסח הקודם להבין, בנוסח שלא היו המילים "או על פיו", אבל בשביל למנוע אי-בהירויות בנושא הזה ולמנוע ספקות זה נאמר במפורש. כששוב אני מדגיש, שברור לגמרי שחקיקת משנה כזאת, חוקי עזר וחקיקת משנה אחרת כמובן כפופים למה שנקבע, למסגרת שנקבעה באותה חקיקה ראשית שמסמיכה אותם.

אם נגיד חוקי עזר מוצאים מכוח פקודת העיריות, הם כפופים למסגרת שנקבעת בפקודת העיריות. ולכן בעניין הזה חשבנו שהדברים האלה יכולים להיות גם בלי המילים האלה. המילים האלה מבהירות, מחדדות, עונות לחששות שהיו, אז הצענו להוסיף אותן בסעיף 10, ואז בשביל ההרמוניה גם ב-4(ב), לכן נוספו המילים "או על פיו".

הבהרה נוספת, נוסחית לגמרי, שעשינו פה זה, שבתחילת סעיף 10 כתוב "שבת ומועדי ישראל הם ימי המנוחה הקבועים במדינה; למי שאינם יהודים" – שינינו טיפונת את הנוסח, שיהיה כתוב – "זכות לקיים את ימי המנוחה בשבתם ובחגיהם." אני אסביר. בעינינו זה היה ברור לגמרי, אבל שוב גם פה עלו כל מיני תהיות על הדבר הזה, איזה זכות יש, איזה זכות אין. ברור לגמרי שמה שכתוב פה בסעיף בעינינו, זה שהשבת ומועדי ישראל, זאת אומרת, ימי המנוחה בדת היהודית, מקבלים מעמד ממלכתי, הם ימי המנוחה הקבועים במדינה. למי שאינם יהודים אין זכות רחבה יותר מבחינת יום המנוחה שלהם. מה שהיה ברור, ואני חושב שהנוסח הזה מונע ספקות, מה שיש שם זו הזכות להגיד שאותו יום מנוחה שיש ליהודי, על מגבלותיו וכן הלאה, זכותכם לקיים אותו בשבת ובחג שלכם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה זה אומר לגבי החובות שלו ביום המנוחה שלי? הרי היום יש סעיף בחוק שעות עבודה ומנוחה שאומר שעיר שיש בה נניח שלושה רבעים של יהודים, אפשר להסדיר בחוקי עזר צביון של העיר שחל גם על מי שאינם יהודים. כשאתה נותן להם זכות לשבות ביום שלהם, האם זה מקנה להם זכות לעבוד ביום המנוחה שלנו ולפתוח את החנות במרכז בני ברק?
גור בליי
זו זכות שנותנת להם יותר, מרחיבה את האפשרות שלהם לבחור. לכן אנחנו אומרים שפרטים ייקבעו בחוק, כי באמת בחוק שעות עבודה ומנוחה, אני לא מדבר על עסקים - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
להערכתך זה לא יבטל שום סעיף של חוק שעות עבודה ומנוחה? זה לא סותר אף סעיף?
גור בליי
לא. הרעיון היה לא לשנות שום דבר.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה רוצה שבעכו ערבים יסגרו את העסקים שלהם?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא. מה פתאום. אני מדבר - - -
גור בליי
חבר הכנסת סמוטריץ, גם היום, בסעיף 7(ב)(2) לחוק שעות עבודה ומנוחה כתוב שהמנוחה השבועית תכלול לגבי מי שאינו יהודי את השבת, הראשון או יום השישי בשבוע, הכול לפי המקובל עליו כיום המנוחה. זה אותו דבר. יש לו פה זכות, כמו שאמרנו פה, לבחור את יום המנוחה שלו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בלי קשר. אם נניח הוחלט בעיר שרובה המוחלט יהודים, שלא פותחים בשבת חנויות, אז גם הוא לא יוכל לפתוח, זה לא קשור. זה לא מקנה לו - - -
גור בליי
הרעיון היה לא לשנות את המצב הקיים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה להבהיר. בעכו היום, שזאת עיר מעורבת, שהרוב בה יהודי - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא דיברתי על רוב, דיברתי על שלושה רבעים. זה שני דברים שונים.
איל זנדברג
זה לא קשור להבהרה.
יעל גרמן (יש עתיד)
נגיד שעכו היא שלושת-רבעי יהודית, האם לערבים אסור לפתוח שם את השוק?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש היום חוק שמאפשר לקבוע צביון של עיר, והוא חל גם על אלה שאינם יהודים, אם הם גרים בעיר והם מיעוט.
גור בליי
היום הנושאים האלה מוסדרים בחוק שעות עבודה ומנוחה ובפקודת העיריות, ולכן אומרים ש"פרטים לעניין זה ייקבעו בחוק". אנחנו לא באים לשנות את הפרטים. מה שקיים היום מבחינת המצב המשפטי, לפי הדין הקיים, לא גורעים ממנו ולא מוסיפים לו.
יעל גרמן (יש עתיד)
האם באמת היום, יש מקומות שהוכרזו כרוב יהודי ובכפוף לכך אסרו על הערבים לפתוח את העסקים שלהם שם? האם יש מצב כזה? למשל, עכו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עכו זו לא דוגמה.
יעל גרמן (יש עתיד)
למשל, יפו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני אגיד לך למה עכו היא דוגמה טובה, כי בתל אביב יפו, יפו מופרדת לחלוטין. קל לעשות את ההבחנה ולהגיד: ביפו, ברחובות מסוימים. ביפו, בשדרות ירושלים למשל הכול סגור וביפת הכול פתוח.
יעל גרמן (יש עתיד)
חיפה. האם יש דבר כזה?
גור בליי
יש הוראה בסעיף 9א(ג) לחוק שעות עבודה ומנוחה שעוסקת בשאלה מתי יכול מי שאינו יהודי לגבי המפעל שלו, האם הוא יכול לקיים את האיסורים, מתי הוא יכול לפתוח ומתי לא.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
זה לא קשור לחוק הזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו לא משנים את ההסדר הקיים. היום הרשמי זה שבת - - -
קריאות
- - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני לא יכולה לכפות עליהם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חכי רגע. זה קשור לחוק - - -
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
זה לא קשור לחוק הזה.
גור בליי
הרעיון הוא שמה שיהיה שם, טוב או לא טוב, לא מושפע כתוצאה מהדבר הזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
לגבי "או על פיו" אנחנו מבקשים לחשוב אם אנחנו רוצים להגיש הסתייגויות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
כן. אני אולי רוצה להגיש הסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
אני אאפשר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מתי תוקן הדבר הזה?
גור בליי
זה תוקן אתמול בלילה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני מרגישה צורך להסתייג מהדבר הזה, ואני רוצה לחשוב.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
זה שינוי משמעותי.
יעל גרמן (יש עתיד)
כמו חברתי קארין, אני לא מבינה את המשמעות, לא ירדתי לסופה, ואנחנו מבקשות שהות לרדת לסוף הדבר ולהגיש הסתייגויות, אם נמצא לנכון.
איל זנדברג
אולי אפשר להבהיר שהדברים שאמר חבר הכנסת סמוטריץ אינם קשורים לחלק האחרון של ההבהרה של היועץ המשפטי, של גור בליי, כי אחרת הסוגיה הזאת הייתה קיימת כל הדיון.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
מה שמגיע ברגע האחרון אנחנו צריכים לחשוב עליו טוב מספיק, לעבד אותו, להפנים אותו ולהתייעץ עליו. אתה אומר שזה לא קשור, אבל בסוף אנחנו נתקלים בנוסח הזה עכשיו לראשונה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אמיר, אני מבקשת התייעצות סיעתית. אנחנו רוצים לקבל החלטה.
היו"ר אמיר אוחנה
בואו נשמע את מר זנדברג לרגע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אולי תבהיר את הנקודה. מאחר שמדובר בחוק-יסוד, לחוק יסוד יש משקל יתר על חוקים אחרים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בטח בפרשנות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה יכול להגיד שאנחנו לא משנים את החוקים הקיימים, אבל שינינו את חוק-היסוד באופן כזה שעשוי להשפיע או להשליך על החוקים הבאים. האם תוכל להסביר את הנקודה הזאת?
איל זנדברג
אני רוצה להתייחס למה שנמצא כרגע לדיון ולמה שאמר גור בליי. השאלה עצמה, מה אומר הסעיף הזה על כל משמעויותיו כבר נדונה, ואם ירצו, נוכל לפתוח את זה. אני מנסה לומר קודם כול שאין צורך בגלל ההבהרה שדיבר עליה היועץ המשפטי לוועדה כרגע, אין הכרח לפתוח ולדון בכל הנושאים של הסעיף. אם הוועדה רוצה, אפשר כמובן לדבר על זה. אין הכרח – מדוע? כי השאלה מה יכול, כן או לא, היחיד שאינו יהודי ביישוב בגודל מסוים או בהרכב מסוים היא לא נגזרת מתוספת המילה "לפיו". תוספת המילה "לפיו" היא השאלה האם את הפירוט חייבים לעשות רק ברמה של חקיקה ראשית או שאפשר לעשות גם ברמה של חקיקת משנה. זאת השאלה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה מהותי.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
זה מאוד משמעותי.
איל זנדברג
לא אמרתי כרגע שזה לא משמעותי, אני פשוט ממפה את השאלות. חבר הכנסת סמוטריץ פתאום שאל שאלה - -
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
הוא שאל משהו אחר.
איל זנדברג
- - שהיא עומדת בפני עצמה. אפשר לדון בה. נדמה לי שהיושב-ראש לא מעוניין לדון בה דווקא עכשיו.
היו"ר אמיר אוחנה
לא. ברור שלא.
איל זנדברג
אני לא מנהל פה את הדיון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לי רק היה חשוב לוודא שאנחנו לא משנים מצב קיים.
איל זנדברג
אני מדבר לגבי התוספת של המילה "לפיו".
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אנחנו טוענים שבלי שהתכוונת יכול להיות שאתה משפיע על מצב קיים.
היו"ר אמיר אוחנה
רבותיי - -
איל זנדברג
ה"לפיו" לא אמור לשנות את הכוונה - - -
היו"ר אמיר אוחנה
- - היות שהפרשנות המקובלת ש"בחוק" זה כולל גם "על פי חוק", אני חושב שזה לא מהותי, אבל אם אתם רוצים, עד 12:00 נאפשר להגיש הסתייגויות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני ממש לא בטוחה שזה לא מהותי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, אם יש משהו שאני סומכת עליו, שההכנסה של התיקון הזה לא נעשתה בצורה תמימה ולא נעשתה כדי להדגיש משהו שכבר היה קודם.
היו"ר אמיר אוחנה
זו גם תוספת.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
זו הנחת יסוד כללית לכל החוק.
קארין אלהרר (יש עתיד)
ברור שלכל החוק, אבל ודאי וודאי לעניין הזה.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
טוב. עד 12:00, בסדר.
איל זנדברג
גם לדעתנו במילה יותר קל להגיד על התוצאה שהייתה ברורה בלאו הכי שחלק מהפרטים יצטרכו לקבוע בחקיקת משנה, זה היה קודם. זה פשוט עושה סדר שהדברים יהיו "לפיו" במקום לייצר פרשנויות אחרות. אנחנו לא רואים בזה איזה שינוי לעומת הכוונה שהייתה בפני לוועדה, בלי כל קשר לדיון המהותי שאני לא מתייחס אליו כרגע.
קארין אלהרר (יש עתיד)
כן, אבל אדוני יודע - - -
היו"ר אמיר אוחנה
שמענו. שמענו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה לא סתם. אנחנו חושבים שזה עושה כאוס.
היו"ר אמיר אוחנה
אנחנו עוברים להצבעות, חברים.
איל זנדברג
לגבי ההשמטה של ה"א הידיעה, "זכות לקיים" זה בוודאי לא עושה שום שינוי. לדעתי זה עניין נוסחי. ההשמטה של ה"א היידוע, "למי שאינם יהודים זכות לקיים את ימי המנוחה", הכוונה הרי לומר שכמו שההיבט הממלכתי בוחר בשבת כיום מנוחה, מי שאינו יהודי, כשהוא בוחר יום מנוחה, תהא המשמעות של יום המנוחה אשר תהא, הוא בוחר את זה ביום השבת שלו. זה לא נותן תוכן אחר ליום המנוחה של מי שאינו יהודי, אלא רק מזהה את הימים.
גור בליי
אתה מסכים עם העמדה שלנו.
איל זנדברג
זו הכוונה. זה ממש לא משנה את הנוסח להבנתי בשום צורה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
האם אתה יכול לחדד לנו את הפרשנות שאתה נותן ל"על פיו"?
היו"ר אמיר אוחנה
זה כבר היה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתה אומר שזה רק עניין של מסגרת, אין בזה - - -
איל זנדברג
אני אומר בהחלט שכאשר מוסיפים את המילה "על פיו", המשמעות היא שאפשר לקבוע את הפרטים תחת החוק המסמיך. אי-אפשר לדלג על החוק המסמיך גם בחקיקת משנה. זה המצב הקיים היום, למשל חוקי עזר שמעמדם קצת שונה, מצב מיוחד, אבל מעמדם כחקיקת משנה. זה המצב הנוהג. כמו שאמר גור בליי, הם לא יכולים לסטות מפקודת העיריות, שהיא חקיקה ראשית של הכנסת. בלי המילה הזאת אפשר להגיד שהתוצאה הזאת היא התוצאה המקווה. אף אחד בדיון פה לא חשב שמוחקים את כל חוקי העזר. כנראה שהתוספת של המילה "לפיו" תחסוך חוות-דעת, פלפולים וויכוחים בעתיד. אני אומר שהתוספת של המילה "על פיו" היא חסרת משמעות, אבל היא עושה סדר במובן הזה.
היו"ר אמיר אוחנה
עושה סדר, מאה אחוז. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעות, רבותיי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה אנחנו עושים עם סעיפים 12-10?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אנחנו נחליט אם אנחנו מגישים - - -
היו"ר אמיר אוחנה
אני נותן לכם צ'אנס - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל אין עליו הצבעה. אנחנו מגישים הסתייגויות, אבל אין עליו הצבעה כרגע?
היו"ר אמיר אוחנה
למה? אנחנו נצביע עליו.
גור בליי
על ההסתייגויות. לא הצבענו על הסעיפים בכלל עד עכשיו. ההצבעה עד עכשיו הייתה רק על הסתייגויות. ההצבעה על הסעיף בחוק היא כמקשה אחת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אם מוסיפים הסתייגויות לסעיף 10 - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
- - - גם על ההסתייגויות האלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני אומרת שעכשיו אי-אפשר להצביע על סעיף 10.
היו"ר אמיר אוחנה
אנחנו לא אמורים להצביע עליו. כבר הצבענו. עכשיו מה שנשאר לנו זה חובות עבר על סעיפים אחרים. אדוני, בוא נתחיל את ההצבעות. קודם כול על סעיף 7, מה שעשינו היום.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
4(ב) - - -
היו"ר אמיר אוחנה
4(ב) ו-7.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
טוב, תתחיל.
היו"ר אמיר אוחנה
אנחנו מתחילים, הסתייגויות חדשות לסעיף 4(ב).
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אמיר, אני עוזרת למנהל הוועדה. כיוון שאנחנו לא החברים הקבועים, שכל אחד יגיד במקום מי הוא מצביע.
גור בליי
שימו לב, יש בפניכם - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
תמי הגיעה.
היו"ר אמיר אוחנה
לא. סליחה. אנחנו מתחילים בהצבעות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
היא הגיעה, עוד לא התחלנו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אמיר, תן לה לנמק את ההסתייגויות של מרצ.
היו"ר אמיר אוחנה
הצבעות. הצבעות.
אבי דיכטר (הליכוד)
חבר'ה, זה לא שכל אחד מגיע בשעה אחרת. התחילו ב-07:00 - - -
היו"ר אמיר אוחנה
התחלנו ב-07:00, אפשרנו לכל סיעה, אנחנו מתחילים בהצבעות, רבותיי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
סליחה, אמרת שאם נגיע להצבעות ומרצ יגיעו, תיתן להם לנמק.
אבי דיכטר (הליכוד)
ממילא אתם לא מאמינים ליועצים המשפטיים, לא מאמינים לאנשי משרד המשפטים - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אמרת שאם לא נתחיל בהצבעות, תיתן למרצ לנמק.
אבי דיכטר (הליכוד)
- - חאלס, רבותיי.
היו"ר אמיר אוחנה
חברים, רגע אחד. חברת הכנסת תמר זנדברג, מכיוון שהגעת באיחור ונתתי לכל סיעה לדבר, ולא הגיע נציג ממרצ, בעיקרון הייתי אמור להתחיל בהצבעות, אבל לפנים משורת הדין נאפשר לך חמש דקות, גברתי. בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
אני מודה לך מאוד. תודה רבה, אדוני. הסעיף הזה, המוצע, נשפכו עליו הרבה מילים כאן בכנסת ובציבור בימים האחרונים, והוא הוצג בתור פשרה. אני חייבת לומר שהייתי מצפה שחוק לאום, כאשר הוא מוצג – כל הזמן הצגתם את זה בתור רגע מאוד מאוד חגיגי בתולדות הכנסת – הייתי מצפה שיהיה איזה רגע שמוצב בהסכמה לאומית וציבורית מאוד מאוד רחבה, בהסכמות ופשרות בין החלקים השונים בציבור הישראלי, כמו שראוי לחוק הזה. במקום זה זאת הייתה פשרה בין ביבי לבנט, שני גורמים שמתחרים ביניהם על הבייס הימני הקיצוני ביותר, ובסוף שמענו שסמוטריץ לא מרוצה, זה לא מספיק קיצוני בשבילו. זה מה שקורה בכנסת. פני הדור כפני הסמוטריץ אם צריך שסמוטריץ יהיה מרוצה, הסמן הימני, הגזעני ביותר, כדי שחוק לאום יעבור.

התלבטתי, קראתי את הסעיף ואמרתי לעצמי: אם סמוטריץ לא מרוצה, אולי זה סעיף טוב, אולי קרה משהו, אולי הגעתם לפשרה יותר סבירה, יותר טובה, שתביא בחשבון את המיעוט הערבי - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בואו נתחלף. אתם תצביעו בעד ואני נגד, תקלו עליי.
תמר זנדברג (מרצ)
- - ואז נזכרתי במגילת העצמאות, וזה גם חלק מההסתייגויות שלי. נזכרתי במגילת העצמאות, שבה כתוב "תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה". מה קרה לנו ב-70 שנה שעברנו מפיתוח הארץ לטובת כל תושביה לתשקוד על פיתוח התיישבות יהודית בלבד? מה קרה ב-70 השנה האלה בתולדות ימי הכנסת שזה המהלך שעברנו?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מרצ קמה. במהלך ה-70 שנה מרצ קמה.
תמר זנדברג (מרצ)
מרצ באמצעות מפ"ם הייתה חלק מההיסטוריה, חלק מהאבות המייסדים שחתמו על מגילת העצמאות הזאת, רק שבזמנו כל אותן קבוצות שחתמו על מגילת העצמאות, ידעו שהציונות - - -
היו"ר אמיר אוחנה
זה על זמנך, כמובן.
תמר זנדברג (מרצ)
הכול על זמני.

- - - ידעו שהציונות היא תנועה לאומית שמקימה בית לאומי לעם נרדף. וכשבאו"ם הצביעו על זה שהציונות זה גזענות, הנציג שלנו קרע את ההחלטה הזאת ובצדק. עכשיו אתם נותנים לזה תוקף. אתם אומרים: כן, אנחנו נפתח את הארץ רק לטובת היהודים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא. זה לא מה שכתוב.
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא גורם לך להתכווץ מבושה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה לא מה שכתוב, תמר. חבל, כדאי שתקראי את מה שכתוב. לא ראיתי את המילה "רק". אם תראי לי אותה, אני אשמח.
תמר זנדברג (מרצ)
אני קראתי.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
לא חשוב. הקיבוצים של מפ"ם...
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
זה כל הרעיון, ה"רק". ה"רק" הזה זה כל הרעיון במיעוט.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
הקיבוצים של מפ"ם היו מעורבים?
היו"ר אמיר אוחנה
ודאי. ברור. הרבה ערבים שם...
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לכל סימן ואות תגידו אם יש צ'ופצ'יק מעל האות - - -
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
תמר, הקיבוצים של מפ"ם, אם את אומרת שהם המייסדים שלך, היו מעורבים? עלה בדעתם להכניס משפחות של ערבים בקיבוצים?
תמר זנדברג (מרצ)
יושב-ראש מרצ לשעבר, ג'ומס - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא עם מזרחים. הם עשו רק בלי מזרחים.
תמר זנדברג (מרצ)
- - - אתם, תלו קורה מבין עיניכם - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מרוקנים לא יכלו להיכנס.
תמר זנדברג (מרצ)
חבר הכנסת פורר, באו, מה שנקרא. יושב-ראש מרצ לשעבר, ג'ומס, חיים אורון, שהוא קיבוצניק בעצמו, הוא הגיש הצעת חוק לביטול חוק ועדות הקבלה, שאתם מכניסים בדלת הראשית.
היו"ר אמיר אוחנה
עוד שתי דקות, גברתי.
תמר זנדברג (מרצ)
מגילת העצמאות נכתבה בצורה כל כך אלגנטית, כל מילה כל כך מדויקת, ואתם פה עד לרגע זה לא יודעים מה בכלל הניסוחים שכתובים בחוק. לא יודעים. החרדים עוד לא החליטו אם זה פועל לטובת הרפורמים או נגד. עכשיו נצטרך להיכנס להתדיינויות ציבוריות ומשפטיות כדי לדעת האם הניסוח שניסחתם פה בחופזה, בצורה עילגת, בפשרות בין הגורמים הכי לאומניים והכי קיצוניים בכנסת, שלא יודעים מה המשמעות של החוק הזה, ומי ישורנו – האם הוא יפעל כמו שפעל חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו בצורה שאתם לא יכולים לדמיין אותה עכשיו או האם הוא יעשה את המטרה שלכם, וזה להפוך את ישראל למדינה גזענית, מסתגרת ומתעדפת לאום אחד בלבד.
היו"ר אמיר אוחנה
סיימנו?
תמר זנדברג (מרצ)
והאמת שאני לא יודעת מה יותר גרוע. כמובן שהאופציה השנייה גרועה יותר - - -
היו"ר אמיר אוחנה
תודה לך, גברתי.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה.
היו"ר אמיר אוחנה
תודה רבה. ואנחנו עוברים להצבעות, אדוני היועץ המשפטי לוועדה. הדף לפניכם, "הסתייגויות חדשות לסעיף 4" בכותרתו.
גור בליי
זה הדף של שני עמודים, שיש בו את ההסתייגויות החדשות שהועברו אתמול לסעיף 4(ב) ולסעיף 7.
היו"ר אמיר אוחנה
בבקשה. תקריא. אנחנו מתחילים. בבקשה.
גור בליי
הסתייגות מס' 1.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד?
קארין אלהרר (יש עתיד)
אנחנו הגשנו הסתייגות אחרי שמחקתם "על פיו" ועכשיו החזרתם.
גור בליי
ההסתייגויות שלכם מתייחסות להותרת המילים "על פיו". אתם רואים, נגיד, "במקום המילים "או על פיו" - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אין לי פה הסתייגויות בכלל.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש לנו הסתייגויות, קארין. רשמנו הסתייגויות וגם קראתי אותן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תצטרפו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו מצטרפים - - -
היו"ר אמיר אוחנה
חברים, אנחנו בתוך הצבעות. בבקשה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
יש עתיד מצטרפות להסתייגויות של המחנה הציוני.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
והמחנה הציוני מצטרפות להסתייגויות של יש עתיד.
היו"ר אמיר אוחנה
יש עתיד והמחנה הציוני מצטרפים להסתייגויות אלה של אלה, יש עתיד למחנה הציוני ולהפך.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לכל ההסתייגויות.
יעל גרמן (יש עתיד)
כולן.
היו"ר אמיר אוחנה
בבקשה, קדימה. סעיף 1. מי בעד?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לא סעיף, הסתייגות מס' 1.
היו"ר אמיר אוחנה
כן, כן. הסתייגות מס' 1. מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (1) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 4(ב), לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
שמונה. ההסתייגות נפלה. 2.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אדוני, רביזיה על זאת ועל כולן.
היו"ר אמיר אוחנה
רביזיה על כולן. מאה אחוז.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רביזיה גורפת על כולן.
היו"ר אמיר אוחנה
סעיף 2.
גור בליי
לא סעיף, הסתייגות 2.
היו"ר אמיר אוחנה
אתה תגיד את זה. מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 5
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (2) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 4(ב), לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 3.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הצעת התיקון – 5
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (3) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 4(ב), לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 4.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (4) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 4(ב), לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
ההסתייגות נפלה.
גור בליי
הסתייגות 5.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (5) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 4(ב), לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
ההסתייגות נפלה.
גור בליי
הסתייגות 6.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (6) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 4(ב), לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
ההסתייגות נפלה.
גור בליי
הסתייגות 7
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (7) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 4(ב), לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
ההסתייגות נפלה.
גור בליי
הסתייגות 8.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (8) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 4(ב), לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 9.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (9) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 4(ב), לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 10.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (10) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 4(ב), לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 11.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (11) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 4(ב), לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
ממש בית הלורדים ההצבעה הזאת.
גור בליי
הסתייגות 12.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (12) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 4(ב), לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 13.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (13) של סיעת מרצ לסעיף 4(ב), לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 14.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 5
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (14) של סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 4(ב), לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 15.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו כבר בסעיף 7. כדאי לציין את זה.
גור בליי
כן. זה הסתייגויות לסעיף 7. הסתייגויות חדשות לסעיף 7, הסתייגויות המחנה הציוני, הסתייגות 15.

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (15) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה. הלאה. 16.
גור בליי
הסתייגות 16.
היו"ר אמיר אוחנה
16 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (16) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 17.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (17) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 18.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 2
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (18) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה. הלאה.
גור בליי
הסתייגות 19.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (19) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 20.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (20) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הסתייגות 20 היא הסתייגות מוגזמת, היא מדברת על שוויון.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 21.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (21) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 22.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (22) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 23.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (23) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 24.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (24) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
עוברים לעמוד השני, ממשיכים עם הסתייגויות לסעיף 7.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (25) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 26.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (26) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 27.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (27) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 28.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (28) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 29.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (29) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 30.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (30) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 31.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (31) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 32.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (32) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 33.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (33) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 34.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (34) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 35.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (35) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 36.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (36) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 37.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (37) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 38.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (38) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 39.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 3
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (39) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 40.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (40) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה. הלאה.
גור בליי
הסתייגות 41.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (41) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה. 42. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (42) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 43.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (43) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 44.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (44) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 45.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הערה לגבי 45.
היו"ר אמיר אוחנה
לא, לא. אנחנו בהצבעות, אדוני. אנחנו בהצבעות, סליחה. אנחנו בהצבעות. 45.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
"יימחק ובמקומו יבוא 'הפלאפל הוא המאכל הלאומי של ישראל'."
היו"ר אמיר אוחנה
45 – מי בעד?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
גם - - - את השפה - -
היו"ר אמיר אוחנה
חבר הכנסת טיבי, תודה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
- - גם גונבים לנו את האוכל.
היו"ר אמיר אוחנה
מי נגד?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
חוק מופרע.

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (45) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 46.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מה עם גפילטע פיש?
היו"ר אמיר אוחנה
חבר הכנסת טיבי, אנחנו בהצבעות. תודה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה לא מאכל לאומי - - -
היו"ר אמיר אוחנה
מי נגד? אתם לא מצביעים. מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (46) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא ירדת לסוף דעתי. זה מוכיח שהחוק מופרע.
גור בליי
הסתייגות 47.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד 47? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (47) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
ההסתייגות נפלה.
גור בליי
הסתייגות 48.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 2
נגד – 11
נמנעים – אין
הצעת התיקון (48) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 49.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (49) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 50.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (50) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 51.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (51) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 52.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (52) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 53.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (53) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 54.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (54) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 55.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (55) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מה עם החומוס?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
גם את החומוס גונבים?
יואל חסון (המחנה הציוני)
איך הקשבת? איך שמעת את זה? רצינו לגנוב לך את החומוס.
גור בליי
הסתייגות 56.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד 56? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (56) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
קואליציה של גנבי אוכל.
גור בליי
הסתייגות 57.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (57) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 58.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (58) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
אנחנו עוברים להסתייגויות מרצ בעמוד השלישי, הסתייגות 59.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (59) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 60.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (60) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 61.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (61) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 62.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (62) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 63.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (63) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 64.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (64) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 65.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (65) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ערכי מגילת העצמאות – שכחתם מהם.
גור בליי
הסתייגות 66.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (66) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 67.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (67) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 68.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (68) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 69.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (69) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 70.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (70) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 71.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (71) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 72.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (72) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 73.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (73) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 74.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (74) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 75.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (75) של סיעת מרצ לסעיף 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
עוברים להסתייגויות יש עתיד. הסתייגות 76.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 5
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון (76) של סיעת יש עתיד 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 77.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת התיקון – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (77) של סיעת יש עתיד 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות 78.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הצעת התיקון – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (78) של סיעת יש עתיד 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
הסתייגות הרשימה המשותפת. הסתייגות 79.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הצעת התיקון – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
הצעת התיקון (79) של סיעת יש עתיד 7, לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות.
היו"ר אמיר אוחנה
סיימנו את הסבב הזה. השעה 08:20. רביזיה על סבב ההצבעות הזה בשעה 08:50.
מיכל רוזין (מרצ)
גם רביזיה מצד האופוזיציה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מוסיפים סעיפים, גורעים סעיפים, רביזיה על סעיפים מסוימים, עוד הסתייגויות על סעיפים אחרים. אני ממש מבקשת ממך, אדוני, אין סדר בדבר הזה. יש עוד את סעיף 10, שנתתם שהות להגיש עליו הסתייגויות, תחכו עם הכול, תעשו את זה מסודר.
היו"ר אמיר אוחנה
תודה.
גור בליי
רק הערה אחת על ההסתייגויות האלה. ההסתייגויות האלה שהובאו להצבעה בפניכם הן כמו שקיבלנו אותן מהסיעות. כמו שבהסתייגויות האחרות עשינו, גם פה אנחנו נסדר אותן עם לחלופין, עם הכפילויות וכל הדברים האלה, כמובן להנחה על שולחן הכנסת.
היו"ר אמיר אוחנה
חבר'ה, אנחנו ממשיכים בהצבעות, שיהיה ברור. רביזיה על הסבב הזה בשעה 08:50, ואנחנו ממשיכים את מה שהפסקנו אתמול – רביזיות על הסעיפים האחרים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
עכשיו אנחנו חוזרים - - -
היו"ר אמיר אוחנה
נכון, למה שהתחלנו אתמול.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
גמרנו שם ב-28, בעמוד 13.
גור בליי
אני אסביר על מה מצביעים עכשיו. הרי אתמול התחילה הצבעה על הרביזיות על ההסתייגויות, למעט סעיף 7, כל ההסתייגויות האחרות – על הכול, למעט סעיף 7, שלגביו ניתנה הזדמנות להגיש הסתייגויות נוספות. מה שעכשיו מתחדש זה הצבעה על הרביזיות על ההסתייגויות שהן לא לסעיף 7. זה המסמך שהופץ, שהכותרת שלו זה "נוסח מעודכן". עצרנו בעמוד 13, אחרי הרביזיה על הסתייגות 27. שם זה נעצר.
היו"ר אמיר אוחנה
איפה אנחנו מתחילים? אפשר להתחיל?
גור בליי
אני רוצה רק לוודא שכולם מאופסים על איפה אנחנו נמצאים. אנחנו בהצבעות על הרביזיות על ההסתייגויות, למעט סעיף 7. מה שהתחיל בדיון אתמול ממשיך עכשיו. עצרנו בהסתייגות 27 לסעיף 1 של מרצ. הצבענו על 27, ועכשיו אנחנו מתחילים מ-28.
מיכל רוזין (מרצ)
אמיר, מתי יתקיים דיון בוועדת הכנסת על נושא חדש?
היו"ר אמיר אוחנה
יו"ר ועדת הכנסת הצטרף אלינו. נראה אם נספיק לעשות את זה היום או מחר. אם זה יהיה היום, זה יהיה ב-09:30. בבקשה.
גור בליי
עמוד 13 – רביזיות על הסתייגות מס' 28.
היו"ר אמיר אוחנה
אנחנו מתחילים. מה קראת?
גור בליי
28.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (28) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
רביזיה על הסתייגות 29 של יש עתיד והמחנה הציוני.
היו"ר אמיר אוחנה
מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – אין
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (29) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
רביזיות על הסתייגויות לסעיף 2. רביזיה על הסתייגות 30 של המחנה הציוני ויש עתיד.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (30) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
רביזיה על לחלופין א.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (30) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
רביזיה לחלופין ב.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (30) לחלופין (ב) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
רביזיה לחלופין ג.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (30) לחלופין (ג) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
רביזיה לחלופין ד.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (30) לחלופין (ד) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
רביזיה לחלופין ה.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (30) לחלופין (ה) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
רביזיה לחלופין ו.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (30) לחלופין (ו) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
רביזיה על הסתייגות 31 של הרשימה המשותפת.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד?
אסף פרידמן
שבעה.
היו"ר אמיר אוחנה
מי נגד?
מיכל רוזין (מרצ)
7-7 היה.
היו"ר אמיר אוחנה
סליחה, אני חוזר. איפה היינו? באיזה סעיף?
גור בליי
31. מי בעד?
מיכל רוזין (מרצ)
כבר הצבענו והיה תיקו.
היו"ר אמיר אוחנה
מי נגד?
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
לא תיקו. היינו שמונה.
מיכל רוזין (מרצ)
סבבה, אז לא צריך להצביע שוב.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
היינו שמונה.
מיכל רוזין (מרצ)
היו שבעה. שניים לא הצביעו.

הצבעה

בעד הרביזיה – 7
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (31) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה. 32 של מרצ.
גור בליי
רביזיה 32 של מרצ.
היו"ר אמיר אוחנה
32 – מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (32) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
רביזיה על הסתייגות 33 של הרשימה המשותפת.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (33) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
רביזיה על הסתייגות 34 של מרצ.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (34) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
רביזיה על הסתייגות 35 של יש עתיד והמחנה הציוני.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (35) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
רביזיה על הסתייגות 36 של הרשימה המשותפת.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (36) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
רביזיה על הסתייגות 37 של מרצ.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (37) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
גור בליי
עוברים לעמוד 15, רביזיה על ההסתייגות החלופית ל-37.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (37) לחלופין לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה על 38.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (38) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה על הסתייגות 39.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (39) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין א.

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (39) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ב.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (39) לחלופין (ב) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה. הלאה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ג.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (39) לחלופין (ג) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
הסתייגות 40.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?
מיכל רוזין (מרצ)
הסרנו את זה אתמול.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
נכון. זה בנוסח הישן.

הצבעה

בעד הרביזיה – 7
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (40) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
סעיף 41.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (41) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-42.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (42) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ל-42.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (42) לחלופין לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 43.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (43) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה לחלופין ל-43.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (43) לחלופין לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
אנחנו עוברים לעמוד 16. רביזיה להסתייגות 44.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 1
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (44) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 45. אני רק מעיר שלהסתייגויות האלה התווספו גם חברי הכנסת טיבי וג'בארין.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 7
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (45) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין א.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (45) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין "(ב).
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (45) לחלופין (ב) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה על הסתייגות 46.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (46) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה על הסתייגות 47.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (47) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 48.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (48) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ל-48.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (48) לחלופין לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 49.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (49) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין א ל-49.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (49) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ב ל-49.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (49) לחלופין (ב) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ג.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (49) לחלופין (ג) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
אנחנו עוברים לעמוד 17. רביזיה על הסתייגות 50.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (50) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין א ל-50.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (50) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ב ל-50.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (50) לחלופין (ב) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ג.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (50) לחלופין (ג) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה על הסתייגות 51.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?
קארין אלהרר (יש עתיד)
51 – רביזיה מצוינת ואני בעד.

הצבעה

בעד הרביזיה – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (51) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
52.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 1
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (52) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 53.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (53) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-54.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 2
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (54) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתם נגד שירות צבאי או אזרחי על כל אזרחיה?
היו"ר אמיר אוחנה
הסעיף הבא.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-55.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (55) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
אנחנו עוברים לעמוד 18. רביזיה להסתייגות 56.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (56) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 57.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (57) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה לחלופין ל-57 א.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (57) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ב ל-57.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (57) לחלופין (ב) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ג ל-57.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (57) לחלופין (ג) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 58.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – אין
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (58) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
ההסתייגות נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ל-58.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 2
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (58) לחלופין לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 59.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 8
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (59) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
הסתייגות מס' 60 – רשימת ישראל ביתנו הורידה את ההסתייגות עוד לפני שהצביעו עליה, אז אנחנו מדלגים.
היו"ר אמיר אוחנה
הלאה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
עמוד 19. רביזיה על הסתייגות 61.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (61) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה. 61 נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין א ל-61.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (61) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ב ל-61.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 8
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (61) לחלופין (ב) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ג.
מיכל רוזין (מרצ)
באיזה עמוד אנחנו?
אלעזר שטרן יועץ משפטי
אנחנו בעמוד 19. לחלופין ג להסתייגות 61.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (61) לחלופין (ג) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-62.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (62) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-63.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (63) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-64.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (64) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-65.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (65) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין א ל-65.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (65) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ב ל-65.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (65) לחלופין (ב) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 66.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (66) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-67.
היו"ר אמיר אוחנה
בעד.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה בעד?
היו"ר אמיר אוחנה
אתם בעד ההסתייגות. מי נגד?
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתן רואות על מה אתן מצביעות?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (67) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-68.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (68) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה. עמוד 20.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
עמוד 20, רביזיה להסתייגות 69.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (69) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 70.

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (70) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 71.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – אין
נגד – 12
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (71) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-72.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 1
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (72) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-73.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (73) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-74.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (74) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-75.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (75) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-76.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (76) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-77.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (77) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-78.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (78) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-79.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – אין
נגד – 12
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (79) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-80.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (80) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-81.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (81) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
ההסתייגויות שיש פה לסעיף 7 הן לא רלוונטיות. הן היו לנוסח הקודם. אנחנו עוברים לעמוד 23, רביזיה להסתייגות מס' 82.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (82) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-83.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (83) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-84.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (84) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות מס' 85.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – אין
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (85) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-86.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – אין
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (86) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה. הלאה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-87.

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (87) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 88.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (88) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 89.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (89) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
היו"ר אמיר אוחנה
רביזיה להסתייגות 90.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – אין
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (90) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
עוברים לעמוד 24. רביזיה להסתייגות 91.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (91) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 92.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (92) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין א ב-92.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (92) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ב ב-92.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (92) לחלופין (ב) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-93.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (93) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-94.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (94) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-95.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (95) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 96.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – אין
נגד – 12
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (96) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה לחלופין א ל-96.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הרביזיה – אין
נגד – 13
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (96) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ב ל-96.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הרביזיה – אין
נגד – 13
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (96) לחלופין (ב) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
עוברים לעמוד 25. רביזיה להסתייגות 97.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – אין
נגד – 13
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (97) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין א ל-97.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הרביזיה – אין
נגד – 13
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (97) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ב ל-97.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הרביזיה – אין
נגד – 13
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (97) לחלופין (ב) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 98.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הרביזיה – אין
נגד – 13
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (98) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-99.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (99) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות מס' 100.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (100) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
אנחנו עוברים לעמוד 26. רביזיה להסתייגות מס' 101.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (101) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ל-101.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (101) לחלופין לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 102.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (102) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין א ל-102.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (102) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ב ל-102.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (102) לחלופין (ב) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ג ל-102.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (102) לחלופין (ג) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 103.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (103) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
אנחנו בעמוד 27. רביזיה להסתייגות מס' 104.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (104) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה ל-105.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (105) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין א ל-105.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (105) לחלופין (א) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ב ל-105.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (105) לחלופין (ב) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
לחלופין ג ל-105.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד הרביזיה – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (105) לחלופין (ג) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה.
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיה להסתייגות 106.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה על הצעת התיקון (106) לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה. סיימנו את החלק הזה. יש לנו עכשיו את הרביזיה שאמרנו שתהיה ב-08:50. היועץ המשפטי, בבקשה.
גור בליי
סיימנו את ההצבעות על הרביזיות על ההסתייגויות לכל הסעיפים, למעט סעיף 7. לפני שעוברים להצבעה על הרביזיות להסתייגויות לסעיף 7 יש הסתייגות אחת של חבר הכנסת עודד פורר, שנאמרה אתמול בדיון, ולא נשלחה לנו בכתב, לכן נשמטה לנו. חבר הכנסת פורר הציע בסעיף ההתיישבות להוסיף את המילים "בארץ-ישראל". זאת אומרת, "המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית בארץ-ישראל ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה". זו הייתה ההסתייגות שלו. צריך להצביע על זה.
היו"ר אמיר אוחנה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
הצעת התיקון לסעיף 7 של חבר הכנסת עודד פורר לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
נפלה. עכשיו אנחנו עוברים לרביזיה. אני מגיש רביזיה גם על ההסתייגות הזאת. הרביזיות על ההסתייגות לסעיף 4(ב) ו-7. בבקשה. מי מנמק את הרביזיה?
אלעזר שטרן יועץ משפטי
רביזיות להסתייגויות החדשות.
היו"ר אמיר אוחנה
ל-7 ול-4(ב).
מיכל רוזין (מרצ)
הסבר. לא הבנתי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יש רביזיות על ההסתייגויות.
היו"ר אמיר אוחנה
מי רוצה לנמק את הרביזיות?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה 7 או 4?
היו"ר אמיר אוחנה
7 ו-4. 4 רק "על פיו". חבר'ה, חבר הכנסת אחמד טיבי מנמק את ההסתייגויות. בבקשה.
ציפי לבני (המחנה הציוני)
מה זה "על פיו"? מישהו יכול לתת לי תקציר הפרקים הקודמים?
גור בליי
סיימנו להצביע על ההסתייגויות ועל הרביזיות על ההסתייגויות לכל הסעיפים, למעט סעיף 7. אתמול עד 6 בערב הוגשו הסתייגויות חדשות לסעיף 7 וגם על הנושא של "על פיו" בסעיף 4(ב).
ציפי לבני (המחנה הציוני)
מה זה "על פיו"?
גור בליי
דיברנו על זה בתחילת הדיון היום.
ציפי לבני (המחנה הציוני)
האם מישהו יכול לתת לי תקציר הפרקים הקודמים?
פנינה תמנו (יש עתיד)
עוד פעם, גור. אתה יכול לחזור על הדברים?
היו"ר אמיר אוחנה
לא. לא לחזור למי שהגיע באיחור. סליחה, להמשיך הלאה.
פנינה תמנו (יש עתיד)
לחזור על המשפט האחרון. מי הגיע באיחור?
היו"ר אמיר אוחנה
לא לחזור על הסברים.
פנינה תמנו (יש עתיד)
מה אתה תוקפני שביקשתי לשמוע את המשפט האחרון?
היו"ר אמיר אוחנה
לא לחזור על הסברים.
פנינה תמנו (יש עתיד)
זה קבלנות? מה קרה?
היו"ר אמיר אוחנה
תגיעו בזמן. הלאה.
פנינה תמנו (יש עתיד)
מה הקשר ל"תגיעו בזמן"? הייתי פה. שאלתי מה המשפט האחרון שהוא אמר.
היו"ר אמיר אוחנה
לא התייחסתי אלייך. התייחסתי לבקשה של חברת הכנסת לבני.
פנינה תמנו (יש עתיד)
אי-אפשר לדעת באיזה כיוון אתם מדברים.
גור בליי
הצבענו עד עכשיו על ההסתייגויות לכל הסעיפים, למעט סעיף 7, ועכשיו סיימנו רביזיות על ההסתייגויות לכל הסעיפים, למעט סעיף 7. אתמול ניתן זמן עד השעה 18:00 בערב להגיש הסתייגויות לסעיף 7 החדש, ובנושא של 4(ב) ל"על פיו". ההסתייגויות האלה הוגשו עד 18:00, הוצבעו בבוקר, קודם, לפני חצי שעה, ולא התקבלו, ועכשיו יש בקשות לרביזיות על כל ההסתייגויות האלה שהוגשו אתמול עד 18:00 בערב, על 7 ועל 4(ב).
קארין אלהרר (יש עתיד)
על 4 נתתם לנו עוד זמן.
היו"ר אמיר אוחנה
נכון. רק על ה"על פיו".
גור בליי
רק על מה שכבר הוצבע בבוקר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתם מבינים איזה קרקס אתם עושים מחוק-יסוד?
היו"ר אמיר אוחנה
להפך, אנחנו תופרים את כל הקצוות. קדימה, בואו נעבור להצבעות.
גור בליי
להנמקה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתם תופרים טלאי על טלאי. זה חוק-יסוד, איזו בושה.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
קארין, לפי המומחים לא היו צריכים לתת את הנושא, רק רציתם ליתר ביטחון.
היו"ר אמיר אוחנה
אנחנו יותר צדיקים מהאפיפיור או מהרב.
קארין אלהרר (יש עתיד)
- - -
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
היה גור והיה איל.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מטעמכם.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
איל מטעמנו? לא להגזים.
היו"ר אמיר אוחנה
בבקשה, חבר הכנסת טיבי, רשות הדיבור שלך. שתי דקות בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש שמיכל רוזין תנמק.
היו"ר אמיר אוחנה
מיכל רוזין, שתי דקות בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תתעמקי ותרחיבי את ה"על פיו".
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
גם על 7. בשתי דקות.
מיכל רוזין (מרצ)
לצערי הרב שפכנו מילים רבות אתמול בנושא ההתיישבות היהודית, ועד עכשיו, אני מודה, לא השתכנעתי לתמוך. אני חייבת לומר שעוד איכשהו ההסתייגות שלך, יש בה היגיון, כי היא מרחיבה את מה שקיים היום, אבל אם מדברים על התיישבות יהודית במדינת ישראל - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא כתבתי "שתי גדות לירדן".
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
בינתיים.
מיכל רוזין (מרצ)
זה עוד מרחיב את מה שקורה היום, אבל לא ידעתי שהשר כחלון זקוק לסעיף בחוק-יסוד שמדבר על התיישבות יהודית, כי אחרת הוא לא יכול להקים יישובים במדינת ישראל, והעיר כרמיאל או העיר מודיעין הוקמו בחטא, וצריך לבטל אותן, כי אסור להקים התיישבות יהודית במדינת ישראל. פשוט לא ברור לי האבסורד הזה.

החוק הזה, מעבר לזה שהוא אומר את המובן מאליו, הוא מבליע בתוכו - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אם זה מובן מאליו - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אני באמצע משפט. אם תקשיב, תבין, תאמין לי. ואני שמה לב שאתה מקשיב, גם אתמול הקשבת יפה.
נורית קורן (הליכוד)
הגננת מיכל.
מיכל רוזין (מרצ)
למה? באמת אמרתי את זה. הוא מקשיב יפה, כיאה לרב חובל.
קארין אלהרר (יש עתיד)
השאלה אם הוא מיישם.
מיכל רוזין (מרצ)
אני חוזרת לעניין של ההתיישבות היהודית.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
עוד פעם? פעם רביעית שאנחנו שומעים - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אם יש פה לקונה, ב-70 שנות מדינת ישראל יש פה שתי לקונות עיקריות: האחת, שעוד לא הבנו שאנחנו מדינת - - -
קריאות
- - -
היו"ר אמיר אוחנה
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
אי-אפשר ככה. די, יש גבול.
היו"ר אמיר אוחנה
סליחה. בבקשה.
ציפי לבני (המחנה הציוני)
זה חלק מהעניין, שאנחנו מדינה בלי גבול.
מיכל רוזין (מרצ)
נכון. כבר 70 שנים שאנחנו מדינה עצמאית וריבונית, לא השכלנו להפוך את כל המוסדות טרום מדינה, ובהם קק"ל, לחלק מהמוסדות הרשמיים של מדינת ישראל. הגיע הזמן שכל נושא הקרקעות במדינת ישראל: האדמות, ההתיישבות, החקלאות – הכול יהפוך - - -
ציפי לבני (המחנה הציוני)
את רוצה שהמחנה הציוני ייסוג מהתמיכה?
מיכל רוזין (מרצ)
למה? יש פה עיקרון. גם אנחנו חלק מקק"ל היום, ועדיין יש פה עיקרון שאני חושבת שאתם יכולים להסכים איתו, שאחרי 70 שנה התבגרנו, זהו, אפשר שהכול יהיה המדינה. מדינת הלאום, מדינת ישראל יהיו המדינה, ואז המדינה תחליט בצורה הוגנת, ישרה, שוויונית, דמוקרטית, צודקת, כמדינת הלאום היהודי, תחליט איך – הנה, המשותפת נסוגו מההסתייגות – איך לחלק את אדמות המדינה. זה לא עשינו 70 שנה.

הדבר השני, אמיר אוחנה, שלא עשינו 70 שנה – כל הזמן מפריעים לך להקשיב לי. זה אישי כלפיי?
היו"ר אמיר אוחנה
סליחה, גברתי, אני מקשיב. למרות שאני גבר, חלוקת הקשב שלי סבירה.
מיכל רוזין (מרצ)
הנושא השני הוא הפרקטיקה. לא רק הפרקטיקה של אדמות המדינה, קק"ל והמוסדות הלאומיים, הפרקטיקה – בואו נאמר את האמת – שלא הוקמה עיר אחת ערבית חדשה ב-70 השנים האחרונות.
ציפי לבני (המחנה הציוני)
את צריכה להחליט, כי אם את רוצה ערים ערביות, את סותרת את כל הטענה כאן - - -
היו"ר אמיר אוחנה
רהט, אבל לא חשוב.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
יש בדואים ויש דרוזים – ערבים.
ציפי לבני (המחנה הציוני)
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
תסבירי לי.
ציפי לבני (המחנה הציוני)
- - - כי זה גם נפרד.
היו"ר אמיר אוחנה
חברת הכנסת רוזין.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
ציפי צודקת, זה הטענות שלנו כל הזמן.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ערבי נפרד, אבל לא שווה. זה תשתיות, תוכניות מתאר.
ציפי לבני (המחנה הציוני)
אי אפשר - - -
היו"ר אמיר אוחנה
חברת הכנסת לבני. חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הערבים לא הקימו שום יישוב ערבי בגליל או במשולש.
היו"ר אמיר אוחנה
חבר הכנסת טיבי. רשות הדיבור של חברת הכנסת רוזין. בבקשה.
מיכל רוזין (מרצ)
ולכן לגבי סעיף 7 – בג"ץ קבע שלמיעוטים יש הצדקה להקים - - -
ציפי לבני (המחנה הציוני)
הוא קבע את זה ביחס לכאלה שיש להם אורח חיים מיוחד - - -
מיכל רוזין (מרצ)
נכון, מאפיינים קהילתיים.
היו"ר אמיר אוחנה
פסק-דין אביטן.
ציפי לבני (המחנה הציוני)
כמו בג"ץ אביטן מהנגב, והוא גם יקבע את זה ביחס ליהודים - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אני בטוחה שנסכים להקים ערים מעורבות, ערים באופן כללי ברחבי מדינת ישראל, שיוכלו לחיות בהן גם יהודים וגם ערבים, לזה שניכם תוכלו להסכים איתי.
היו"ר אמיר אוחנה
תודה לגברתי, ואנחנו עוברים להצבעה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא נימקתי. אני סיעה נפרדת.
מיכל רוזין (מרצ)
הסכמת איתי שאפשר להקים יישובים שהם יהיו יישובים חדשים, שבהם יוכלו גם ערבים וגם יהודים לחיות?
ציפי לבני (המחנה הציוני)
זה דבר חשוב - - -
מיכל רוזין (מרצ)
עכשיו אני רוצה על 4(ב), אני רוצה לדבר על "על פיו".
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
קדימה, "על פיו".
מיכל רוזין (מרצ)
מה קדימה? אני לא יכולה שהיושב-ראש לא מקשיב לי.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
בבקשה, זו פעם רביעית. פעם רביעית שאנחנו שומעים את אותו - - -
מיכל רוזין (מרצ)
על "על פיו" לא דיברתי.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
על "על פיו" לא - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אני חייבת לומר - - -
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
אני שמח. ההפך, זה מחזק - - -
היו"ר אמיר אוחנה
סליחה. בבקשה. כן, חברת הכנסת רוזין.
מיכל רוזין (מרצ)
עד שלא דיבר אתמול בן צור, שעכשיו גם לא נמצא, בכלל לא הבנתי עד כמה - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
עשה בלגן והלך.
מיכל רוזין (מרצ)
- - - עד כמה מבליעים בחוק פה בעיות של דת ומדינה, בין אם זה בתוך ישראל ובין אם זה ביהדות התפוצות. אני מודה שמכיוון ששמנו דגש פה על דברים אחרים, לא הבנו עד כמה הנושא של ימי שבת ומנוחה, ועד כמה חוקים שכבר חוקקנו או לא חוקקנו, יתבטלו או יאושררו. אני מודה שלא דיברתי עד כה מילה, לא אמרתי שום דבר, כולל שלא הגשנו הסתייגות כשהבנו באמת את המשמעות של מה שרוצים להביא לפה. ותודה לחברי הכנסת מהסיעות החרדיות שהאירו את עינינו והבנו שיש פה בעיות, וסמוטריץ כמובן תמיד דואג להראות לנו עד כמה החוק - - -
היו"ר אמיר אוחנה
תודה לגברתי.
מיכל רוזין (מרצ)
- - - אנחנו לא מבינים עד כמה החוק גזעני, מפלה ואנטי-פלורליסטי.
היו"ר אמיר אוחנה
תודה לגברתי.
מיכל רוזין (מרצ)
השאלה אם אנחנו לא יוצרים פה, זו שאלה אמיתית, בגלל העניין - - -
היו"ר אמיר אוחנה
ובזה גברתי תסיים.
מיכל רוזין (מרצ)
זו שאלה לגור. האם בזה שהורדת את "על פיו" אפשרת לעשות תקנות לסעיף הזה, שיאפשרו החמרה של חקיקות אחרות שקיימות בנושא דת ומדינה בכנסת?
גור בליי
התייחסנו לזה גם קודם. ההוספה של המילים "על פיו", שמוצעות – הפרשנות שלנו וגם של היועץ המשפטי לממשלה הייתה שבהקשר הזה, גם אם לא היינו מוסיפים "על פיו", זה לא היה משפיע על התקפות של חוקי עזר או דברים כאלה שעוסקים בנושא הזה.

למען ההבהרה והבהירות, אמרנו שנוסיף את הדברים האלה. זה לא מאפשר בכל מקרה לחרוג מגדר החוק. מה זה אומר "על פיו"? זה אומר על פי החוק.
מיכל רוזין (מרצ)
מה הייתה הסיבה שהוספתם "על פיו" ועכשיו אתם רוצים להוריד? למה זה השתנה?
גור בליי
רצינו ליצור סימטריה בין 4(ב) לבין 10, או שבשניהם יש או שבשניהם אין. חשבנו שגם אם בשניהם אין, הפרשנות ההגיונית והסבירה שגם חקיקת משנה שנעשית מכוח החוקים האלה היא בסדר, היא יכולה להשלים את הפרטים הרלוונטיים כמו שכתוב שם, אבל בגלל שעלו כל מיני שאלות, אמרנו שלמען הבהירות עדיף לא להוריד משניהם, אלא להוסיף בשניהם. בכל מקרה ברור לגמרי שאין שום כוונה שחקיקת המשנה תסטה ממה שהחוק המסמיך קבע, זה עיקרון מינהלי בסיסי. תמיד חקיקת משנה, בין אם זה חוקי עזר או תקנות, היא בגדר הסמכות שהוקנתה למחוקק המשנה, היא תמיד כפופה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אם זה נתון לפרשנות וזה סעיף מאוד כללי, תקנות ועוד איך יכולות, לא לסטות לשיטתן, אלא פשוט לתת פרשנות מרחיבה מדיי.
גור בליי
אם היא מרחיבה מדיי, היא חורגת מהסעיף המסמיך והיא ממילא תיפסל, גם התייחס לזה נציג היועץ המשפטי לממשלה.
איל זנדברג
במהות הייתה הנחה שזה לא עושה שינוי, אלא החוק הראשי של הכנסת יקבע את אמות המידה שמתחת לחוק-היסוד.
היו"ר אמיר אוחנה
חברת הכנסת אלהרר, בבקשה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
תודה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר לדברי הימים של מדינת ישראל, שיסתכלו רטרוספקטיבית על מה שקרה כאן. הוועדה הזאת, בראשותך, סליחה, אדוני היושב-ראש, עושה צחוק מהליך חקיקת חוק-יסוד. אני חושבת שהיינו צריכים להתייחס לאירוע הזה בהרבה יותר רצינות ממה שאנחנו עושים. זה פשוט קרקס. עוברים סעיף, עוברים לרביזיה, חוזרים להסתייגויות. זה אי-אפשר, בטח לא מסמך מכונן. אנחנו לא יושבים כאן ככנסת ישראל, אנחנו יושבים כאן כמועצה מכוננת, אתם לא מתייחסים לדברים האלה ברצינות, זה מבזה את העבודה שלנו.
היו"ר אמיר אוחנה
לעניות דעתי מעולם לא חוקק בישראל חוק-יסוד שזכה לכל-כך הרבה דיונים, לכל-כך הרבה התייחסויות עמוקות כמו החוק הזה.
קריאות
- - -
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
תוך שלושה ימים - - -
היו"ר אמיר אוחנה
שנה. אנחנו יושבים כבר שנה על החוק הזה, שנה אנחנו דנים על החוק הזה. זה מעולם לא היה. סליחה, בבקשה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני רק אומרת שאני מאוד שרוצה שהדברים האלה יירשמו בפרוטוקול, כי מישהו פעם ייקח את הפרוטוקולים האלה ויבין איך חוקק חוק-יסוד, וכמה נצטרך להתבייש בעצמנו כשסטודנטים למשפטים בשנה הראשונה ילמדו משפט חוקתי יראו איך מחוקקים בכנסת ישראל. בושה וחרפה.
היו"ר אמיר אוחנה
תודה, גברתי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
רגע, זו הנקודה הראשונה. עכשיו לנקודה השנייה.
היו"ר אמיר אוחנה
והאחרונה. שתי דקות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
חברי היקר, יש פה עוד חברי כנסת, לא יכול להיות שאני אדבר פחות זמן מהם.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)