ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 17/07/2018

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 51 והוראת שעה), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת15

הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הפנים והגנת הסביבה
בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – תשלום לחברי ועדות קלפי), התשע"ח-2018
17/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 2
מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת הפנים והגנת הסביבה
בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – תשלום לחברי ועדות קלפי), התשע"ח-2018
יום שלישי, ה' באב התשע"ח (17 ביולי 2018), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 51) (תשלום לחברי ועדת קלפי), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: מכלוף מיקי זוהר – היו"ר
יעקב אשר
אחמד טיבי
איילת נחמיאס ורבין
פנינה תמנו שטה
חברי הכנסת
קארין אלהרר
דוד אמסלם
דוד ביטן
יוסף ג'בארין
מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
חנה רותם - מנהלת אגף לפיקוח מימון מפלגות, משרד מבקר המדינה

יצחק בקר - עו"ד, עוזר ליועץ המשפטי, משרד מבקר המדינה

עמי הרשקוביץ - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רון אלמוג - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

איתי טמקין - אגף התקציבים, משרד האוצר

ביאן ותד - אגף התקציבים, משרד האוצר

אורלי עדס - עו"ד, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

דין ליבנה - עו"ד, היועץ המשפטי, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מירה סלמון - עו"ד, מנהלת מחלקת חקיקה, מרכז השלטון המקומי

משה שיפמן - יהדות התורה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 51) (תשלום לחברי ועדת קלפי), התשע"ח-2018
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הפנים בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 51) (תשלום לחברי ועדת הקלפי).

החוק עבר אתמול בכנסת בקריאה ראשונה ואנחנו היום בדיון לקראת קריאה שנייה ושלישית. אנחנו רוצים להציג את הנוסח המתוקן. מי מקריא את הסעיף ויפרש אותו לציבור ולחברי הכנת שנמצאים כאן?
רון אלמוג
הנושא הובא לוועדת שרים שהחליטה לתמוך בכפוף לאותם תנאים. זה בגלל נקודת מוצא שבגלל נקודת הזמן בה אנחנו נמצאים, כנראה לא נגיע להצעת חוק מקסימלית שתוכל להיות מיושמת בצורה הנדרשת על ידי משרד הפנים. לכן ההבנה בוועדת שרים, ההתחייבות היא להביא הצעת חוק מתוקנת אחרי הבחירות האלה, הצעה שתעשה מנגנוני בקרה טובים יותר. כרגע, בנקודת הזמן הזה, שלושה חודשים לפני הבחירות נדרש מערך פיקוח נרחב של משרד הפנים, והצעת החוק קובעת מנגנוני פיקוח בשלב הזה.

העיקרון של הצעת החוק הוא שבוועדת קלפי יהיו שלושה חברים והם יקבלו שכר מהסיעות ומשרד הפנים ישלם לסיעות עבור הנוכחות של חברי הסיעה מטעמם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
משלמים לסיעות? לא משלמים לחברי הוועדה באופן ישיר?
רון אלמוג
לא. למשרד הפנים אין קשר ישיר מול חברי הוועדה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא משלם לסיעות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הסיעה מעסיקה אותם.
רון אלמוג
הוא משלם החזר מסוים לסיעות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בכמה אחוזים מדובר?
רון אלמוג
זו יותר שאלה אוצרית של כמה הסכום. אני הבנתי שמדובר ב-400 ומשהו שקלים לכל חבר סיעה ליום עבודה שלם, לפי החלק היחסי. את המספר המדויק אני מניח שמשרד האוצר יצטרך לתת את החישוב המדויק שלו של כמה כסף הוא יכול לתת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
400 מתוך כמה?
רון אלמוג
בכנסת השכר הוא 1,575 שקלים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ובמוניציפאלי?
רון אלמוג
זה משתנה מסיעה לסיעה. כל סיעה יכולה לשלם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
החוק קובע גם תקצוב למוניציפאלי?
קריאה
לא. לכן החוק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
למוניציפאלי אין תקצוב?
רון אלמוג
זה מה שאומרת הצעת החוק הזאת.
קריאה
עד היום לא היה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל עכשיו כן.
רון אלמוג
אנחנו לא קובעים את מערכת היחסים בין הסיעה לחבר הוועדה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
החוק הזה מתקצב גם את הבחירות המוניציפאליות?
רון אלמוג
כן. רק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה הסכום שהוא מתקצב? 400 שקלים לקלפי?
רון אלמוג
לחבר.
תומר רוזנר
אני אסביר. בוקר טוב אדוני היושב ראש. בבחירות לכנסת נהוג מזה שנים שהמדינה מממנת את שכרם של חברי ועדת הקלפי. מדי בחירות קובעת ועדת הבחירות המרכזית את סכום המימון למי שנכח יום שלם. היום הסכום הוא בסביבות 1,500 וקצת שקלים. בבחירות המוניציפאליות, גם למועצות האזוריות וגם למועצות המקומיות, עד היום לא שולם שכר על ידי המדינה לחברי ועדת הקלפי והנטל הזה הוטל על הסיעות ששלחו את הנציגים.

הצעת החוק מבקשת לשנות את המצב ולהטיל על המדינה את מימון הוצאות השכר של חברי ועדת הקלפי בין היתר בעקבות של יושבת ראש הוועדה הציבורית לחוק מימון בחירות אשר פנתה גם לשר הפנים וגם ליושב ראש הכנסת במכתב שבו היא מציינת שכדי להגביר את נוכחות חברי ועדת הקלפי ואת טוהר הבחירות, ראוי שהמדינה תישא בתשלום חברי ועדת הקלפי.

הסיכום בין יוזם ההצעה חבר הכנסת ביטן לבין משרד האוצר הוא שבבחירות הקרובות המדינה תישא ב-30 אחוזים מהמימון כפיש הוא בבחירות לכנסת, כלומר, בסביבות 450 שקלים, משהו כזה. את הסכום המדויק מר טמקין יאמר, ומהבחירות שלאחריהן המימון יהיה במאה אחוזים. בבחירות האלה 30 אחוזים ובבחירות הבאות 100 אחוזים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת ביטן, ברוך הבא. האם 30 אחוזים זה נתון סופי או אפשר לנהל משא ומתן?
דוד ביטן (הליכוד)
זה מה שסיכמנו אבל 100 אחוזים בעוד חמש שנים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו מדברים שבבחירות המוניציפאליות 30 אחוזים.
דוד ביטן (הליכוד)
לא נורא כי ברגע שאין לנו מגבלה לשעות בכל קלפי, אנחנו יכולים לחלק את זה בצורה נכונה בערבים, אז יש ספירת קולות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ואז הסיעה היא זו שמחלקת.
תומר רוזנר
אני אציין שהנוסח שהפצנו אתמול נועד לשקף את החלטת ועדת השרים אבל יחד עם זאת כפי שהבנו מהיוזם וגם מהערות אחרות שקיבלנו מהרבה גורמים, בראש ובראשונה ממר שיפמן, נציג יהדות התורה שהוא המומחה הגדול בכנסת לנושא מימון, לכן אנחנו מציעים לחזור לנוסח של הקריאה הראשונה עם השינויים הנדרשים, כיוון שהנוסח שמבטא את עמדת ועדת השרים עורר הרבה בעיות, גם משפטיות וגם מעשיות. אנחנו נציע לוועדה לחזור לנוסח של הקריאה הראשונה ולהוסיף את ההוראה שחסרה בקריאה הראשונה שזאת ההוראה המיוחדת של 30 אחוזים בבחירות האלה ואחר כך 100 אחוזים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מר שיפמן, הערותיך.
משה שיפמן
אם חוזרים לנוסח של הקריאה הראשונה, אנחנו חוזרים להצעת החוק הממשלתית. מדברי משרד הפנים הבנתי שיש בעיה עם המנגנון. הזה. המנגנון שמתחיל, היא סופרת את הקלפיות, כמה נציגים יש, אז נותנים לנו מקדמה וכשאנחנו משלמים, משלמים לנו את ההשלמה. אין היום את המנגנון הזה. למשרד הפנים אין את המנגנון הזה. כאן צריך למצוא משהו חלופי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רוצה להוסיף בסעיף שנסמיך את שר הפנים לקבוע את התיאומים.
דוד ביטן (הליכוד)
ואם הוא לא יקבע?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא יקבע.
משה שיפמן
תיאומים באישור ועדת הפנים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בסדר. בוא ננסח את זה. נסמיך את שר הפנים אישור ועדת הפנים.
תומר רוזנר
לפי החוק היום, ועדות הבחירות המקומיות קובעות את הרכב ועדת הקלפי. החוק קובע שיהיו בו לפחות שלושה חברים וצריך לקבוע שזה יהיה מספר החלטי ושאי אפשר לקבוע יותר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בסדר.
תומר רוזנר
אלה הדברים שאנחנו מציעים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בסדר. נחדד את זה בחקיקה.
קריאה
כרגע זה לא הנוסח שתומר מדבר עליו.
תומר רוזנר
נכון. אמרתי, חוזרים לנוסח הקודם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
דיברנו על אישור שר הפנים באישור ועדת הפנים. גם זה חלק של החוק הסופי לפני קריאה שנייה ושלישית.

עוד הערות?
משה שיפמן
אם זה כך, אין הערות.
רון אלמוג
הרעיון היה לקבוע כבר בחוק מה מנגנון הפיקוח ומה התנאים הנדרשים לתשלום. לא להשאיר את זה להחלטת עדת הבחירות המרכזית או להוראות שר הפנים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ההחלטה היא הוראות שר הפנים באישור ועדת הפנים. בבחירות האלה. שר הפנים יקבע תיאומים באישור ועדת הפנים.
קריאה
על איזה תיאומים מדובר?
דוד ביטן (הליכוד)
איך משלמים וכולי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
את הפרוצדורה.
משה שיפמן
עוד הערה. משרד הפנים ימציא לסיעות את הפרוטוקולים.
תומר רוזנר
זה יהיה בנוהל.
משה שיפמן
בנוהל היום זה לא כתוב.
תומר רוזנר
בנוהל של ועדת הבחירות כתוב שיסרקו את הפרוטוקולים ויעבירו.
רון אלמוג
בגלל הקושי ביישום בבחירות שהן בעוד שלושה חודשים, הסתייגות ועדת שרים הייתה שאחרי הבחירות האלה זה יתוקן, אבל בשלב הזה, דיברנו על תצהיר של בא כוח סיעה.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל בא כוח סיעה מקומית.
רון אלמוג
כן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברי איתי טמקין, תסביר בבקשה את עמדתך.
איתי טמקין
אגף התקציבים. שתי הערות. כמו שצוין קודם, אנחנו הגענו לסיכום עם חבר הכנסת ביטן שהשנה נממן במשותף 14 מיליון שקלים אוצרי ו-5 מיליון שקלים מכספים קואליציוניים.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה משנה החלוקה?
איתי טמקין
אני חייב לומר את זה לפרוטוקול. בסך הכול 19 מיליון שקלים שמהווים את עלות החוק במידה והתשלום יהיה 30 אחוזים מהעלות אותה אנחנו מחשבים. תומר לא התייחס לזה. אלה 30 אחוזים מהעלות שהייתה לחבר.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זאת המילה עלות?
משה שיפמן
אתה תשלם 1,757, הם ייתנו 472. אתה נותן עכשיו 472 ואני משלם עכשיו 472.
איתי טמקין
אתה יכול לשלם כמה שאתה רוצה.
משה שיפמן
זה לא מהעלות. אלה 30 אחוזים מהחלטת ועדת הבחירות המרכזית שהייתה לפני הבחירות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כל הכבוד טמקין, זה מהלך מבריק. אני לא שמתי לב לזה. אתה מבין מה שיפמן אומר? לא 30 אחוזים מהעלות אלא 30 אחוזים מההוצאה הקודמת.
איתי טמקין
אני רוצה לחדד את הסוגיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה מבין מה או מר שיפמן? לא 30 אחוזים מהעלות אלא 30 אחוזים מההוצאה הקודמת שוועדת הבחירות קבעה.
משה שיפמן
מה שקבעה ועדת הבחירות.
איתי טמקין
שיפמן, שתי שאלות. ברור שהעלות היא לפי מה שנקבע פעם אחרונה. כלומר, אין אפשרות לתקן את זה מעכשיו ועד הבחירות. ה-1,575 שקלים לא יכול להיות לבחירות. פעם שנייה, מה קורה עם בן אדם שעבד שעה אחת?
תומר רוזנר
יחסית.
איתי טמקין
יש סוגיה אחת שאנחנו לא מוכנים כאוצר וחושבים היא לא מתקבלת. מה קורה במצב שאתה העסקת בן אדם במשך שעה אחת, אתה בחרת לשלם לו לשעה אחת בודדת 475 שקלים. אני משפה אותך ב-475 שקלים?
משה שיפמן
זה יחסית לפי השעות.
תומר רוזנר
אני אענה לך. התשובה היא מאוד ברורה. על פי הנוהל של ועדת הבחירות, מי שהועסק באופן חלקי יקבל יחסית. זאת אומרת, אם הוא עבד שעה, הוא יקבל יחסית לשעות הפעילות של הוועדה שהם בערך 16 או 17 שעות.
איתי טמקין
שאלה אחרונה. אנחנו כאוצר, בן אדם שעבד לצורך העניין חצי יום, נשלם לו לא 475 אלא 475 כפול 50 אחוזים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן.
משה שיפמן
אני משלם לבן אדם שעבד 60 שקלים לשעה.
קריאה
לא, ביום שבתון זה 200 אחוזים. כמעט 60 שקלים.
משה שיפמן
שילמתי לו 59 שקלים, תן לי 59 שקלים.
איתי טמקין
אתה קובע כמה לשלם לו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה שאומר לך שיפמן זה שאתה מכסה תקרה של 472 שקלים ולא חוצה אותה.
משה שיפמן
520.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
520. אם הוא עבד שעה, תשלם באופן יחסי שעה, אבל אם הוא עבד ארבע שעות או חמש שעות, תשלם חמש שעות. טמקין, אתה לא הבנת את הרעיון.

אתם משלמים עד מקסימום 520 שקלים.
איתי טמקין
לא. 472 שקלים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל אם המפלגה החליטה להעסיק, סתם דוגמה, שמונה שעות, אתה מכסה את כל שמונה השעות לפי 60 שקלים. 472 שקלים.
איתי טמקין
אם המפלגה בחרה להעסיק בן אדם לשעה אחת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה משלם רק 60 שקלים. אם הוא הועסק שבע שעות, הוא ישלם לו 420 שקלים. הוא לא משתתף בעלות. הוא מכסה את העלות עד 472 שקלים. זה מה שאני רוצה.

אני מסביר שוב ומחדד. האוצר יישא במקסימום 472 שקלים והמפלגה תקבע כמה שעות יעבוד כל עובד. אם מפלגה קבעה שעובד מסוים עובד נניח שבע שעות, הוא צריך לקבל עלז ה 420 שקלים והאוצר יקצה 420 שקלים. אם העובד עד עשר שעות ומגיע לו 600 שקלים, אתם תכסו 472 שקלים ואנחנו נכסה את ההפרש.
איתי טמקין
זה בסדר. מה קורה אם עובד עבד שלוש שעות והסיעה בחרה לשלם לו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא. הסיעה לא יכולה. 60 שקלים לשעה.
איתי טמקין
זה יהיה בנוסח החוק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ננסח את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני יכול לקחת עכשיו סתם דוגמה. מגיע לי 30 אחוזים שכר. מגיע לי 472 שקלים לשמונה שעות. אני יכול לשים 4 שעות בקלפי הזאת ו-4 שעות בקלפי הזאת ועדיין אתה משלם לי את השליש הזה. זה לא פר קלפי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא משלם לך 472 שקלים תקרה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני הבנתי, אבל הוא אומר אחרת. נגיד יש לי שני מנדטים מ-10, מגיע לי 20 אחוזים מהקלפיות, יש 10 קלפיות כפול שלושה אנשים, זה 30. יש לי עוד 30 אחוזים בקלפיות. למרות שמגיע לי שש קלפיות, יש לי רק שתיים שאני מקבל כסף עליהן. אני יכול לקחת את כל עשר השעות האלה או שמונה השעות ולחלק ארבע לזה וארבע לזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה פר עובד. חידדנו לפרוטוקול.
איתי טמקין
יש עוד נקודה שלא פתורה.
דוד אמסלם (הליכוד)
מה שמפריע לאיתי זה שאם ערך השעה היא 60 שקלים, אין מצב שאנחנו משלמים לו 80 שקלים.
איתי טמקין
אתה תשלם מה שאתה רוצה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מחלק את זה על פני כל הקלפיות.
דוד אמסלם (הליכוד)
אתה אומר שאתה משלם 60 שקלים לשעה. מה שהמפלגה משלמת, לא מעניין אותך. פחות מעניין אותך. פעם שנייה, אתה אומר שאתה חייב שהבן אדם ישב, זאת אומרת, באופן מעשי בפועל הוא ישב.
איתי טמקין
נכון.
דוד אמסלם (הליכוד)
פעם שנייה, אתה אומר שאתם צריכים לקבל רשימת אנשים שישבו בפועל והם יכולים להיות מחולקים. בפועל זה לא חייב להיות באותה קלפי אלא במסגרת מכסת השעות. עד כאן בסדר.
איתי טמקין
בסדר.
דוד אמסלם (הליכוד)
מה הבעיה?
איתי טמקין
במקום אחד יש לך בן אדם אחד, הבאת אותו לשעתיים, אתה בוחר לשלם לו 500 שקלים לשעה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אי אפשר. זה יהיה על חשבוננו. אתה מממן לא יותר מ-60 שקלים לשעה.

אפשר להקריא את החוק, כולל ניסוחי ההסתייגויות.
גלעד קרן
רון, תציג את הפרוצדורה שאתם רוצים.
רון אלמוג
בגלל שאנחנו נמצאים שלושה חודשים לפני הבחירות, יש את המנגנון של הבקרה של משרד הפנים. אנחנו הצענו שהתשלום יהיה על פי לתצהיר של בא כוח הסיעה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נקבע בנוהל. יש לכם נוהל, תקבעו את זה. השר קובע את הנוהל. תקבע את זה בנוהל.
דוד ביטן (הליכוד)
לא. שיהיה כתוב. כל סיעה מקומית תחתום.
תומר רוזנר
הוא רוצה שהוא ישלם לך רק אחרי שאתה שילמת את מלוא הכסף.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא. כמו בכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא. אי אפשר.
רון אלמוג
האם הכנסת מצפה שמשרד הפנים יבדוק את הנוכחות ויבדוק את השמות?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא. הסמכנו אתכם לקבוע את הנוהל. תקבעו את הנוהל.
רון אלמוג
השאלה של מנגנוני פיקוח צריכה להיקבע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תקבעו את הנוהל, תביאו אותו לאישור ועדת הפנים ונאשר אותו.
רון אלמוג
בעוד שלושה חודשים בחירות. הכוונה היא לסגור את זה עכשיו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תסגרו את זה עכשיו. יש לכם פגרה שלושה חודשים. זה ים של זמן.

שיפמן, השר יקבע בלי ועדת הפנים? אי אפשר.

אני מבקש להקריא את החוק ומיד אני עובר להצבעה.
דוד אמסלם (הליכוד)
לפני כן, שאלה לתומר. איך אתם עושים את זה יום הבחירות לכנסת?
תומר רוזנר
זה לא הם. הם משרד הפנים.
דוד ביטן (הליכוד)
אם למשרד הפנים יהיו שעות נוספות, מה רע להם?
יעקב אשר (יהדות התורה)
בוא ניקח את הנוהל שעושים בכנסת.
תומר רוזנר
הם לא רוצים אותו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נוהל ייקבע על ידי שר הפנים באישור ועדת הפנים. בזה זה נגמר. תודה.
תומר רוזנר
הסעיף הראשון שנקריא אותו הוא סעיף שהופך את חברי ועדת הקלפי למספר מוחלט של שלושה.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני רוצה לומר משהו לגבי מה שאמרת. אם משרד הפנים יביא לנו הצעה ביומיים הקרובים, אני אבקש לכנס את הוועדה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מצוין.
דוד ביטן (הליכוד)
הם לא יספיקו.
גלעד קרן
אני מקריא מתוך הנוסח בו כתוב נוסח מוצע לדיון – 16.7.2018 שהופץ אתמול.הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 51) (תשלום לחברי ועדת קלפי), התשע"ח-2018

1. תיקון סעיף 32

בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, בסעיף 32 –

(1) בסעיף קטן (א), בתחילתו יבוא "ועדת קלפי תמנה 3 חברים", במקום "מספר חבריה והרכבה הסיעתי" יבוא "הרכבה הסיעתי" במקום "ייקבעו" יבוא "ייקבע" ובמקום "לא פחות משלוש" יבוא "שלוש".

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "מספר חבריה והרכבה" יבוא "הרכבה".
תומר רוזנר
זה נושא של מספר חברים שיהיה שלושה באופן מוחלט.

אנחנו זונחים לרגע את הנוסח הזה וחוזרים לנוסח של הקריאה הראשונה.
גלעד קרן
(3) אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:

חבר ועדת קלפי זכאי לתשלום מאוצר המדינה
תומר רוזנר
בסכום שקבעה ועדת הבחירות המרכזית לבחירות לכנסת האחרונות שקדמו למועד הבחירות לרשויות המקומיות.
גלעד קרן
באמצעות סיעתו בתנאים ולפי הוראות שקבעה הוועדה המרכזית.
דוד ביטן (הליכוד)
שליש.
קריאה
תכף תהיה הוראת שעה. בסוף.
גלעד קרן
בתנאים ולפי הוראות ... לעניין חבר ועדת קלפי בבחירות לכנסת, לפי חוק בחירות לכנסת בשינויים המחויבים.
תומר רוזנר
ובתיאומים שיקבע שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.
גלעד קרן
אני עובר לתיקון חוק המועצות האזוריות בעמוד 2.

2. תיקון חוק המועצות האזוריות
בחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994, אחרי סעיף 4א יבוא:

"4א1. ףועדת קלפי

(1) בוועדת קלפי יכהנו לא יותר משלושה חברים מטעם מועמדים לראש המועצה. הרכב ועדת הקלפי ייקבע באופן שיובטח ייצוג הולם בכלל ועדות הקלפי לכל המועמדים האמורים.

(2) הוראות סעיף 32(ח) ו-(ט) לחוק הבחירות יחולו, בשינוים המחויבים, על תשלום עבור ועדות קלפי בהן היה חבר מטעם מועמד לראש המועצה".
תומר רוזנר
במועצות אזוריות יש ועדות קלפי שמורכבות מנציגי הרשימות של הישובים. זה נקרא שם אזורים. ומנציגי המועמדים. אנחנו לא נוגעים בנציגים שהם מטעם רשימות המועמדים בישובים והם גם לא יהיו זכאים לשכר. הנציגים הנוספים שהם נציגי המועמדים לבחירה הישירה של ראש המועצה האזורית, היום הם מצורפים לוועדת הקלפי. כאן נקבע שלא יהיו יותר משלושה כאלה ושהם יהיו זכאים לשכר באותה מתכונת של הבחירות למועצות ולעיריות.
גלעד קרן
3. הוראת שעה

על אף האמור בחוק זה, בבחירות לכל המועצות, כאמור בסעיף 4 לחוק העיקרי, בסעיף 3 לחוק המועצות האזוריות שייערכו לראשונה לאחר תיקונו של חוק זה, חבר ועדת קלפי יהיה זכאי לתשלום מאוצר המדינה בשיעור של 30 אחוזים מהתשלום שקבעה ועדת הבחירות המרכזית כאמור בסעיפים 32ח לחוק העיקרי ו-4א1 לחוק המועצות האזוריות.
קריאה
ולא יותר מ-60 שקלים לשעה.
תומר רוזנר
נוסיף הוראה שאומרת שעל אף האמור בנוהל של ועדת הבחירות – כי שם זה לא כמו שאתם מבקשים – בבחירות לרשויות המקומיות, אם עובד הועסק פחות - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כל שעת עובד.
תומר רוזנר
אוצר המדינה יישא בשכר המינימום לאותו היקף אך לא יותר מהתקרה של ה-100 אחוזים או ה-30 אחוזים לפי העניין.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בסדר.
עמי הרשקוביץ
משרד הפנים הסביר את זה אבל אם הכוונה להתחיל בהסדר של הכנסת - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא היו סיכומים לגבי שום דבר בעניין הזה. היו סיכומים עם האוצר לגבי 30 אחוזים ובפעם הבאה 100 אחוזים.
עמי הרשקוביץ
אני מבין שמשרד הפנים אמר שהוא לא יוכל להפעיל את זה בבת אחת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לכן יש תיאומים. השר יקבע את התיאומים ויבואו לוועדת הפנים.

יש מישהו שרוצה לומר משהו לפני שאני עובר להצבעה?
דוד ביטן (הליכוד)
למה אתה לא רושם את התצהיר?
עמי הרשקוביץ
איפה המילה תצהיר?
תומר רוזנר
ההצעה של משרד הפנים, אני חוזר ומדגיש. אם אתם רוצים אותה, לי אין בעיה. ההצעה של משרד הפנים היא שהתשלום לסיעות יבוצע. הם רוצים שאתה תגיש תצהיר בתוך 30 ימים, כאשר בוועדת הבחירות המרכזית אין את ההגבלה הזאת של 30 ימים וגם הבנתי שהם לא יעמדו ב-30 הימים האלה.

הם רוצים שהתשלום יבוצע רק לאחר שאתה תוכיח ששילמת את מלוא הכסף לעובד, מה שלא נהוג בוועדת הבחירות המרכזית.
דוד ביטן (הליכוד)
לא. זה לא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הכול יהיה בתיאום מול ועדת הפנים. נגיע להבנות מול משרד הפנים יחד עם ועדת הפנים ולא תהיה בעיה.

אני עובר להצבעה. מי בעד הנוסח כפי שהוקרא, בשינויים שדוברו והוזכרו כאן בוועדה, לקריאה שנייה ושלישית? הנוסח הסופי כמובן ינוסח על ידי המחלקה המשפטית ויובא אל הכנסת. מי בעד?

הצבעה
בעד – רוב
נגד – מיעוט
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 51) (תשלום לחברי ועדת קלפי), התשע"ח-2018 נתקבל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
החוק התקבל והוא יובא לקריאה שנייה ושלישית בנוסח שהוצע כאן. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:35.

קוד המקור של הנתונים