ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 17/07/2018

חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת55
ועדת החינוך, התרבות והספורט
17/07/2018


מושב רביעי

פרוטוקול מס' 686
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שלישי, ה' באב התשע"ח (17 ביולי 2018), שעה 8:00
סדר היום
הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
מירב בן ארי
מסעוד גנאים
חנין זועבי
מרדכי יוגב
יוסי יונה
מאיר כהן
אברהם נגוסה
חברי הכנסת
דוד אמסלם
ענת ברקו
יהודה גליק
תמר זנדברג
דב חנין
מיקי רוזנטל
עפר שלח
מוזמנים
יוסי שרעבי - מנכ"ל משרד התרבות והספורט

גלית והבה שאשו - ראשת מינהל תרבות, משרד התרבות והספורט

אתי כהן - מרכזת קולנוע בכירה, משרד התרבות והספורט

גיא ענבר - יועץ המנכ"ל, משרד התרבות והספורט

דפנה גוטליב - מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חנן ארליך - מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עדנה הראל פישר - עמיתת מחקר וראש תכנית, המכון הישראלי לדמוקרטיה

דינה עברי - יועצת חיצונית, המכון הישראלי לדמוקרטיה

דורית ענבר - מנכ"לית הקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה

אסף אמיר - חבר הנהלה, איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה

עמית ליאור - יו"ר איגוד התסריטאים, איגוד הבמאים והתסריטאים

אלעד מלכא - מנכ"ל האגודה לזכות הציבור לדעת

אירדה קריימר - שדלן/ית (אימפקט (ל.א.ב) בע"מ), מייצג/ת את פורום מנהלי מוסדות התרבות, קרן הקולנוע הישראלי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים

הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ח-2018
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והכנסת של הכנסת, 17 ביולי 2018, ה' באב תשע"ח, הנושא הצעת חוק הקולנוע (תיקון מספר 5), התשע"ח-2018, הצעת חוק ממשלתית שמספרה 1241, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

אתמול עצרנו את הדיון באמצע הקראת הסתייגויות. אנחנו נעשה סדר לדיון, אנחנו נעשה כפי שנהוג בוועדות אחרות, שמנו, לידיעת כולם, את הנוסח המוסכם להצבעה אתמול באתר, כמו כן נתנו שהות עד חצות לילה לכל הסיעות - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אגב, שהות לא מספקת.
היו"ר יעקב מרגי
לטעמך. אבקש לא להפריע לי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני מבקש רק שיירשם בפרוטוקול.
היו"ר יעקב מרגי
נאמר, נרשם, אתה לא צריך לבקש ממני.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מצוין, תודה רבה לך, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
אין על מה. אז לא להפריע לי, בבקשה, אני מבקש שגם בהמשך לא להפריע לי. אני חושב שצריך לתת לתהליך להתקיים בצורה מכובדת. המכובדות היא דו צדדית, כמו שאנחנו דורשים גם מהמגיש מכובדות ודרשנו אותה באגרסיביות מהמגישים, אבקש גם לאפשר זאת. אנחנו נקצוב זמן לכל סיעה להסתייגויות כי זה יכול להימשך כאורך הגלות. אז אנחנו נקצוב זמן, כפי שנהוג בוועדות המכובדות של הכנסת, ניתן לכל סיעה רבע שעה להציג את ההסתייגויות שלה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני לא יכול, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
אל תוכל. יש לשכות שמנהלות את הכנסת הזו וזו ההנחיה וזה מה שיהיה. לבודדים אני אתן להציג את ההסתייגויות ונתקדם הלאה. מחנ"צ, נתחיל עם המחנה הציוני.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני קורא את ההסתייגויות שלי, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
קודם כל של מיקי?
מירב ישראלי
כן, קיבלנו גם מחבר הכנסת רוזנטל וגם - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז נתחיל עם מיקי. בבקשה, חבר הכנסת מיקי רוזנטל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תודה רבה, אדוני. אני מבקש לסוגיית הבקרה שתהיה על פעילות ה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה מקריא?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. לסעיף 2, תיקון סעיף 3 לחוק העוסק בקבילות נגד הקרנות. אחת, אחרי סעיף (3) יבוא סעיף (3)(א) ובו ייכתב, 'בשום מקרה לא תדון המועצה בקבילות או תלונות על תוכן הצעות או הסרטים ו/או זהותם של האמנים ו/או לקטורים ו/או יוצרים בהשקפותיהם או דעותיהם'. בסעיף 3(3), לאחר 'באתר האינטרנט של המשרד' יבוא 'עם פרוטוקולי המועצה בעניין המועצות'. הסתייגות שלישית. בסעיף 3(4) תימחק המילה 'קנטרני'. לחילופין, סעיף 3(4) יימחק. הסתייגות שש.

הסתייגות שבע, לחילופין, מוסדות ציבור המקבלים תמיכה לפי חוק זה בעד סיוע להפקת סרטים יחויבו בקיום מנגנון ערעור וקבילות שיוכרע על ידי הוועד המנהל של המוסד או ועדה בראשות יושב ראש הוועד המנהל והכרעתו המנומקת תימסר לקובל בכתב. בכל מקרה בו תבקש המועצה לברר באופן עצמאי קבילות שהגיש מי שרואה את עצמו נפגע בשל דרכי העבודה וההתנהלות של מוסדות ציבור המקבלים תמיכה לפי חוק זה ועד לסיום הפקת אירוע ובשל אי עמידתם של המוסדות כאמור בהוראות מבחני התמיכה, בנושאים דיוניים בלבד, שאינם מתייחסים לתוכן הסרטים, והכול תוך שמירה על חופש הביטוי והיצירה, אזי תחויב המועצה לתת למוסד שהקבילה הוגשה בעניינו הזדמנות להשמיע את טענותיו, לפי בקשת המוסד, היא תידרש לבחון במקביל את בקשות התמיכה האחרות שהוגשו במקביל לקובל כדי להכריע בנכונות הקבילה.
עפר שלח (יש עתיד)
זה המשפט הכי ארוך בתולדות ההסתייגויות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני יכול להסביר לך אותו.
עפר שלח (יש עתיד)
אנחנו בוועדת החינוך, שים נקודה.
היו"ר יעקב מרגי
עפר, אתה רענן הבוקר, אנחנו לא ישנו הלילה, אז אני מבקש לא להפריע, ואנחנו עדיין מקריאים בלבד.
עפר שלח (יש עתיד)
מאה אחוז, אני לא הבנתי את המשפט.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אסביר לך אותו.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נסביר אותו אחר כך, קודם כל נקריא, אנחנו כרגע רק מקריאים. אם מישהו לא הבין, אנחנו רק מקריאים, פעם שביעית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם מישהו קובל אז אלה שבודקים את הקבילה צריכים לקרוא את כל ההצעות. זה מה שכתוב פה.
עפר שלח (יש עתיד)
הבנתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מצאה המועצה כי הקבילה מוצדקת תעביר לוועדת התמיכות את המלצתה בעניין ובלבד שלא תמליץ על מתן סיוע לסרט כלשהו. המועצה תברר כל קבילה שתוגש לה כאמור למעט קבילה קנטרנית ובלבד שהוגשה בטרם חלפו שנתיים מיום המעשה או המחדל מושא הקבילה, או מיום שהמעשה או המחדל כאמור נודע לקובל, לפי המאוחר. המועצה תפרסם מדי שנה באתר האינטרנט של המשרד דוח כללי של מספר הקבילות שהתקבלו בשנה שקדמה לדוח ועל מספר הקבילות מתוכן שנמצאו מוצדקות, בחלוקה לפי מוסדות הציבור הנתמכים כאמור. בפסקה זו – ועדת התמיכות, ועדה שמונתה במשרד לשם דיון בבקשות לתמיכה מתקציב המדינה לפי סעיף 3א(ו) לחוק יסודות התקציב.

הסתייגות שמונה, לאחר סעיף 3(4) יבוא סעיף 3(4א), המועצה לא תוכל לדון בקבילה אלא לאחר שהקובל הגיש את בקשת התמיכה שלו שלוש פעמים למוסד ונדחה.

עכשיו ההסתייגויות הן בסעיף 7, תיקון 10 לחוק, ניגוד העניינים. סעיף 10 להצעת החוק, שעוסק בניגודי עניינים ואשר נמחק בישיבה הקודמת, יוחזר על כנו ויסדיר בסעיף מפורט את נושא ניגוד העניינים בחוק הראשי.
עפר שלח (יש עתיד)
רגע, צריך לקרוא את סעיף 10.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הם מחקו את סעיף 10 כולו.
היו"ר יעקב מרגי
הלאה.
עפר שלח (יש עתיד)
לא, מה, אם הוא דורש להחזיר אותו?
היו"ר יעקב מרגי
הוא יחזור, לפי מה שכתוב. העברית פשוטה, לא צריך להקריא אותו.
עפר שלח (יש עתיד)
אין דבר כזה.
היו"ר יעקב מרגי
עפר, לא יהיה. בבקשה. תמשיך, 11.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
11, לקטור שעשה אחד מאלה יוצא לאלתר מן המאגר, (א) מסר מידע שמסירתו אסורה; (ב) הורשע בהליך פלילי או מנהלי; (ג) פעל בניגוד עניינים כאמור.

13, חבר מועצה לא יגיש בקשות תמיכה במהלך כהונתו ועד שישה חודשים מתום סיום כהונתו. חסרה פה המילה 'תום'.

הסתייגות לסעיף 10, תיקון סעיף 12, מאגר הלקטורים. אני מציע קודם כל כך, סעיף 10 להצעת החוק העוסק בסדרי עבודה של המועצה יורחב ויכלול את הסעיפים הבאים, במקום סעיף 10(א) ייכתב, 'בכל ישיבה המינימום החוקי לקיום ישיבה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מיקי, מאחר שאני רואה שהקצב שלך הוא יפה, יש לך חמש דקות להקריא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
טוב. במקום סעיף 10(א) ייכתב 'בכל ישיבה המינימום החוקי לקיום ישיבה יהיה לא פחות מעשרה חברי מועצה', וההצעה הזאת, אדוני, באה על רקע העובדה שאני בדקתי בישיבות בשנה-שנתיים האחרונות - - -
היו"ר יעקב מרגי
תקריא, חבל לך על המזל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, בסדר, אני רוצה לנמק, יש לי חמש דקות.
היו"ר יעקב מרגי
אני מציע לך, אתה תעשה מה שאתה רוצה בחמש דקות שלך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכחו שלושה או ארבעה חברים וזה פשוט לא מייצג שום דבר, גם היו חסרים חברים למועצה, לפיכך ההצעה היא שיהיה פה קוורום מחייב מינימלי.

בהמשך סעיף 10(ג) יתווסף, 'מועצת הקולנוע תפעל בשקיפות, בין היתר (1) תפרסם לציבור את שמות חברי המועצה המכהנים בכל עת בתוך שבעה ימים מהמינוי; (2) תפרסם את שמות ועדות המשנה והחברים הממונים בכל ועדה בתוך שבעה ימים מהמינוי; (3) תפרסם מראש את מועדי ישיבותיה ונושא הדיון; (4) תפרסם בתוך 30 יום מכל ישיבה את הפרוטוקולים המלאים של הישיבות, לרבות פרסום שמות חברי המועצה שהשתתפו בכל ישיבה; (5) המועצה תפרסם את סדרי עבודתה כפי שייקבעו על ידה לפי סעיף זה'.

יתווסף לסעיף 10(ד), 'מועצת הקולנוע תפגוש את קרנות הקולנוע המפוקחות על ידה לפחות פעם בכל שנה'. לחילופין, סעיף 12 להצעת החוק, העוסק במאגר הלקטורים יימחק כולו. לקטורים הם עיקר העבודה של הקרן לשיטתי ובחירתם על ידי גורם ממשלתי כמוה כהלאמת הקרנות בפועל. אני חושב שהיה ראוי בנוסח הזה, פשוט לוותר עליו.

17, בסוף סעיף 10א להצעת החוק יתווסף 'גמול ישיבה ישולם רק לחבר מועצה שנכח באופן רציף ולא פחות ממחצית זמן הישיבה בפועל'. כדי שלא יבואו אנשים חמש דקות לקבל כסף.

אני מציע גם לשנות את ניהול מאגר הלקטורים, וזו הסתייגות מספר 18, כך שמאגר הלקטורים ינוהל על ידי שופט מחוזי בדימוס ולא על ידי שלוחיה של שרת התרבות או שרת התרבות בעצמה.

אני מציע בהסתייגות 19 שמאגר הלקטורים יכלול 600 חברים לפחות והמאגר לא יחל את פעולתו בטרם תמולא המכסה האמורה. כמו כן אני מציע שכל העומד בתנאי הסף הנ"ל של תנאי השכלה, זכאי להיכלל במאגר הלקטורים באופן אוטומטי, ללא הפעלת שיקול דעת מצד מנהל המאגר.

הסתייגות 20 היא חשובה ביותר, אדוני, אולי תקשיב לה ביתר שאת.
היו"ר יעקב מרגי
אני מייחס חשיבות לכל ההסתייגויות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עד מילוי המכסה של מאגר הלקטורים ימשיכו הקרנות לבחור את הלקטורים בדרך ובאופן שנעשה בטרם כניסת החוק לתוקפו, או לחילופין עד למילוי מכסת הלקטורים בחוק יהיה הרכב הלקטורים כדלקמן, 50% מהלקטורים ממאגר הלקטורים ויתרתם של הלקטורים, כי אין מספיק לקטורים, ייבחרו ממי שחבר באגודת הסופרים, באקדמיה לקולנוע, באיגוד המפיקים או באיגוד הבימאים או באיגוד התסריטאים ובלבד שלא תיתקע העבודה של הלקטורה כי לא יהיה מספיק לקטורים במאגר. זה יוכל לאפשר את המשך העבודה בלי לפגום בה. זה לא סותר, אגב, את הסעיף של להירשם אחר כך.
היו"ר יעקב מרגי
יש לך עוד דקה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני חושב שההסתייגות החשובה ביותר שאני רוצה להציע אותה, אני אוותר להקריא על סעיף 12, אנחנו ננמק אותם במליאה, אני רוצה להתייחס לסעיף 13 לחוק, שהוא תמיכה בסרטים מסחריים. אין שום היגיון לתמוך בסרטים מסחריים, גם אדוני לא השתכנע מכך ולכן לטעמנו צריך למחוק בכלל את הסעיף הזה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש הרבה היגיון, רק השאלה היא מה הכוונה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זו עקיפה למעשה של הלקטורים שבחרו כבר סרטים אחרים. אם לא תקבלו את דעתי אני מציע שהסכום לסעיף זה לא יעלה על 5%. זו הסתייגות ב' לסעיף, אדוני. אני מציע שהסכום לא יעלה על 5% מההשקעה הכוללת בקולנוע הישראלי, כי המשמעות של המימוש שלו היא פגיעה ביצירות רבות. לחילופין אני גם מציע שהכסף שיוחזר, ונאמר פה על ידי משרד התרבות שהכסף יוחזר למסלול, לתחום הקולנוע, אבל אני מבקש שהוא יוחזר לתמיכה בסרטי קולנוע, לא בסעיף הכללי של הקולנוע.

הסתייגות 26 היא משמעותית ביותר. אני מציע שגם אם לא תקבלו את כל ההסתייגויות שלי, את ההסתייגות הזאת אתם, לטעמי, מחויבים לקבל. מי שמחזיק בית קולנוע לא יכול ליהנות מהסעיף הזה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, אדוני.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תן לי רק להסביר את הסעיף. מי שמחזיק בית קולנוע או שיש לו ערוץ טלוויזיה לא ייהנה מהסעיף הזה, מהטעם הפשוט, שיש לו יכולת מניפולטיבית, אם יש לי קולנוע, אני יכול לנווט אנשים ללכת לסרט מסוים, לגרום לזה שהסרט יימכר ותהיה לו מכירת כרטיסים רבים ולהשפיע על התוצאות.
היו"ר יעקב מרגי
נאמר וברור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לפיכך אני מציע שמי שיש לו קולנוע לא ייהנה מהתמיכה הזאת בכל מקרה. תודה רבה לאדוני.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מחנ"צ, רבע שעה. אדוני, הזמן שלך רץ.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
בסדר, יקירי.
היו"ר יעקב מרגי
אני הגון איתך, אומר לך שהזמן התחיל לרוץ.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אין בעיה, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
גם שתיקה רועמת יכולה להיחשב כהסתייגות.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
האמת, אתה מפרש אותי נכונה.
היו"ר יעקב מרגי
אצלנו אומרים כיוונת לדעת גדולים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
סעיף 2(2) להצעת החוק תימחק.
מירב ישראלי
נראה לי שקיבלנו משהו יותר מעודכן. זה זה המעודכן?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מיקי, מה שאתה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני לא הספקתי לקרוא פה הרבה סעיפים.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, אם היועצת המשפטית תאפשר להכניס אותם.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
סעיף 12(ב) יתוקן כך שהלקטורים שהקרן תחויב להעסיק ממאגר לא יעלה על 33%.
היו"ר יעקב מרגי
מאיפה אתה קורא? באיזה עמוד?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זה מה שמיקי - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, ממשיך. אוקיי. עברית שפה ברורה, רק צריך לדבר אותה נכון.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לא חשבתי שיש לי בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא הבנו. יש הסתייגויות מחנ"צ ויש מיקי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם יכולים להצטרף אליי, אגב, מי שרוצה.
היו"ר יעקב מרגי
הנכם מוזמנים, חברי הכנסת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מי שרוצה להצטרף להסתייגויות שלי יכול.
עפר שלח (יש עתיד)
היושב ראש, מי אגב מקריא את ההסתייגויות שהגישה השרה?
היו"ר יעקב מרגי
אחר כך אני אבדוק את זה, תוך כדי שהוא מקריא אני אבדוק.
עפר שלח (יש עתיד)
כי הן בעייתיות ביותר.
היו"ר יעקב מרגי
אני אבדוק לך.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
סעיף 12(ב) יתוקן כך שהלקטורים שקרן תחויב להעסיק מהמאגר לא יעלה על 33% מכלל הלקטורים הנשכרים על ידי הקרן בכל שנה, כדי להפחית את הסיכון להלאמה ומעורבות פוליטית וזרה. אנחנו נבחנים על ידי הלקטורים, זה ברור, נכון?

סעיף 12(ג)(1) יתוקן וייקבע כי כל העומד בתנאי הסף של תנאי ההשכלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
יוסקה, אתם מפריעים. אני לא יכול את הזמזמת הזו מצד ימין. אני בכל אופן מתייחס ברצינות, מנסה להקשיב ולהבין גם, אני לא רואה בהסתייגויות גימיק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ההסתייגויות כולן ענייניות, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
לכן אני אומר, מפריע לי הזמזמת. בבקשה, אדוני. אני קורא וחלק מהדוברים בדיון, הדברים שלהם מתגלמים בתוך ההסתייגויות.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כי אנחנו בטוחים שמשעה שנכתוב הסתייגויות מהותיות הסיכוי שאתה ומשרד התרבות יקבל אותן - - -
היו"ר יעקב מרגי
כן, אני לא חושד בך בנאיביות, אבל תמשיך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, תיכף יבואו הדחלילים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
יתוקן וייקבע כי כל העומד בתנאי הסף הנ"ל של תנאי ההשכלה זכאי להיכלל במאגר הלקטורים באופן אוטומטי וללא צורך בהפעלת שיקול דעת של מנהל המאגר.

גימ"ל, סעיף 12(ג)(3) יתוקן ויתווספו תחומי ניסיון של ביקורת קולנוע וניהול מוסדות קולנוע. דל"ת, סעיף 12(ד) יתוקן וייקבע כי המועצה תקבל החלטה בתוך 30 ימים מיום שהיא הוגשה. ה"א, סעיף 12(ד) יתוקן וייקבע כי בכל מקרה שלא תינתן החלטה בתוך הזמן שנקצב תאושר חברות הלקטור במאגר אוטומטית. הנימוק, כפי שצוין, כדי למנוע סינון וייבוש של מועמדים מסוימים. ו"ו, סעיף 12(ד) יתוקן וייקבע כי המועצה לא תסתייע בעובדי המשרד, אלא תעסיק עובדים משלה. הנימוק, להרחיק מהשפעה פוליטית. זי"ן, סעיף 12(ד) יתוקן וייקבע כי מי שעמד בתנאי ההשכלה יאושר אוטומטית. חי"ת, סעיף 12(ד) יתוקן וייקבע כי הסמכות לשיקול דעת אם לאשר מועמד או לדחותו תינתן לוועדה חיצונית בראשות יושב ראש האקדמיה הישראלית לקולנוע. טי"ת, סמכות השר תהיה אך ורק לעניין מתן הוראות למניעת ניגוד עניינים ושקיפות בעבודת הלקטורים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מצוין.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
23, סעיף 12(ה) יתוקן, (ה) אדם המעוניין להיכּלל במאגר הלקטורים יגיש למועצה בקשה שבה יפרט את אופן עמידתו בתנאים שלפי סעיף קטן (ד), (בסעיף קטן זה – תנאי הזכאות), המועצה תפרסם באתר האינטרנט של המשרד טופס להגשת בקשה מקוונת להיכלל במאגר הלקטורים לפי סעיף קטן זה ורשאית היא לכלול בטופס אפשרות של המבקש להצהיר כי הוא משתייך לפריפריה. רישום בדבר השתייכות לפריפריה כאמור ייעשה על יסוד הצהרת המבקש בלבד. המועצה תקבל החלטה בבקשה בתוך 30 ימים מיום שהוגשה והיא רשאית להורות למבקש להגיש לה מידע ומסמכים נוספים לעניין תנאי הזכאות כפי שתורה. מצאה המועצה כי המבקש עומד בתנאי הזכאות או שלא נתנה החלטתה במועד האמור בסעיף קטן זה או בתוך 30 יום מיום שקיבלה את המסמכים המבוקשים על ידה, תרשום אותו כלקטור במאגר הלקטורים. החלטה שלא לכלול מבקש כאמור במאגר הלקטורים תישלח למבקש ותפרט את תנאי הזכאות שאינו מתקיים לגביו. כאמור לעיל, כל העומד בתנאי הסף של השכלה, כאמור בסעיף 12(ד)(1) לעיל, יירשם אוטומטית במאגר בלא שיקול דעת במועצה.

24, יימחק סעיף 12(ז), המתיר לשר לקבוע במבחני התמיכה תנאים נוספים לעניין העסקת הלקטורים. הנימוק, אדוני היושב ראש, הוראה זו מייתרת את כל האמור בחוק ומהווה פתח ענק להוראות נוספות שיכילו שיקולים פוליטיים וזרים על הקרנות בנושא בחירת הלקטורים.

הסתייגות לסעיף 11, הוספת סעיף 13א לחוק, תמיכה בסרטים שהצליחו מסחרית. 25, סעיף 13א להצעת החוק העוסק במתן תמיכה לסרטים שהצליחו מסחרית יימחק. הנימוק, זו עקיפת הלקטורים שלא בחרו בסרטים האלה אלא בחרו אחרים על פניהם. הסתייגות נוספת, לחילופין מוצע כי הסכום לסעיף זה לא יעלה על 5% מתקציב ההשקעה הכולל בקולנוע הישראלי מפני שמימושו יגרום להקטנת הסכום שמושקע בסרטים. לחילופין מוצע כי ככל שלא יתממש סעיף זה הכסף יוחזר למסלול לתמיכה בסרטים. דל"ת, זה עידוד מי שכבר הצליח ולא זקוק לעידוד, כמו לתמוך בגוגל במקום בסטארט אפ צעיר. אתה העלית את הטענה הזאת, נכון?
עפר שלח (יש עתיד)
מי שעשה אקזיט לגוגל, אם לדייק, אם אתה כבר מצטט.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן, אני מצטט, תדע שהדברים שלך צוטטו בג'רוזלם פוסט.
עפר שלח (יש עתיד)
אתה פרופסור, אתה יודע שציטוט אקדמי הוא - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
במיוחד שהאדם שאמר את הדברים במקור נמצא לידי, כך שאפשר גם לצטט וגם - - -
עפר שלח (יש עתיד)
זה המשפט הידוע, לא מדברים על המבול בנוכחותו של נח, במקרה הזה נח בחדר.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
יפה. אז אמרתי לך שאתה צוטטת בג'רוזלם פוסט על הבוקר.
עפר שלח (יש עתיד)
נסביר את זה אחר כך, יוסי.
היו"ר יעקב מרגי
נרחיב על זה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
עשינו סקירת עיתונות על הבוקר, לראות מה נאמר.
עפר שלח (יש עתיד)
ג'רוזלם פוסט? עד שם?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לא, אני לא צוחק.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, יוסי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
ובנוסף ולחילופין, 13א, שתיים, הנימוק, אותם המפיקים גם מחזיקים בתי קולנוע ויכולים להשפיע על מכירות כרטיסים כדי לקבל כספי תמיכה. נכון?
היו"ר יעקב מרגי
מה, אתה מבקש אישור? מה זה 'נכון'?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לא אישור, אם זה ברור.
עפר שלח (יש עתיד)
הוא רוצה שהוא הובן.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן, בדיוק. 27, לפיכך מוצע כי בסעיף זה לא ייכללו מי שבבעלותו בית קולנוע או ערוץ שידור. 28, ההסתייגות בחוק הזה כהגדרתה בחוק, הטבות מס ליישובים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זו הסתייגות מאוד חשובה, אדוני, היא מגדירה בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
תאמין לי שאני מייחס חשיבות לכל ההסתייגויות שכתבת באותה מידה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, אבל אתה יודע, אלה שיבואו להצביע, הדחלילים.
היו"ר יעקב מרגי
זה מה שהנהגתם בימי התום, ממשיכים עם זה עד היום.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
29, הסתייגות, בקשה להוספה סעיף 13ב. יתווסף סעיף 13ב, חוק זה ייכנס לתוקף ארבע שנים ממועד פרסומו. עכשיו, אדוני, הערה, מה שנותר מ - - -
היו"ר יעקב מרגי
יש לך דקה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
דקה?
היו"ר יעקב מרגי
דקה וחצי, קח עוד חצי דקה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
עפר, יש לך דקה וחצי.
עפר שלח (יש עתיד)
יש לי עוד דקה וחצי?
היו"ר יעקב מרגי
והיא שלך. יש לך רבע שעה שלך, עפר.
עפר שלח (יש עתיד)
16.5 דקות?
היו"ר יעקב מרגי
לא, 15 דקות בדיוק, הנדיבות שלו מסתיימת פה. בבקשה, אדוני. 'יש עתיד'.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל המע"מ. 15 דקות ומע"מ?
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו דוגלים בביטול המע"מ.
עפר שלח (יש עתיד)
אוקיי, ההסתייגויות, אני אתעכב, ברשותך היושב ראש - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש לקבל העתק מההסתייגויות של 'יש עתיד', בבקשה.
עפר שלח (יש עתיד)
קיים אצלכם.
היו"ר יעקב מרגי
כן, דיברתי לעצמי ולצוות שלי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני לוקח הזמן עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, תתחיל.
עפר שלח (יש עתיד)
אוקיי. בסעיף 1, זה סעיף הגדרות, לאחר סעיף 1(3) יבוא 'ועדה ציבורית. ועדה ציבורית בלתי תלויה בראשות שופט בדימוס'. זה מתייחס להסתייגות שתבוא בהמשך, רק כדי שיהיה ברור מהתחלה על מה אנחנו מדברים.

סעיף 2 להצעת החוק, בסעיף קטן (4), במקום המילים 'המועצה תפרסם מדי שנה' יבוא 'המועצה תפרסם מדי חצי שנה', אנחנו בעד שהדברים יהיו שקופים וברורים. בסעיף קטן (4) במקום המילים 'מספר הקבילות שהתקבלו בשנה שקדמה לדוח', יבוא 'מספר הקבילות שהתקבלו בחצי השנה שקדמה לדוח', זה כדי להתאים את זה.
מירב ישראלי
זה בסעיף 2 להצעת החוק.
עפר שלח (יש עתיד)
בסעיף קטן (4), לאחר המילים 'את טענותיו' יבוא 'בעל פה ובכתב'. בסעיף קטן (4), במקום המילים 'בטרם חלפו שנתיים' יבוא 'ובטרם חלפו שלוש שנים'. בסעיף קטן (4) יימחקו המילים 'למעט קבילה קנטרנית'. אתה רואה? אצלי ה-נ' מופיעה.
היו"ר יעקב מרגי
בקבלה ה-נ' מסמלת נפילה. יש מקומות שהעלימו אותה, כמו ב'אשרי יושבי ביתך'. הוא הלך לדעת המקובלים, לא רצה שתהיה נפילה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, זה אצבע - - -
עפר שלח (יש עתיד)
מפלגת העבודה היא מפלגה עם קבלות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כוחות עליונים.
היו"ר יעקב מרגי
תרתי משמע, אתה אומר.
עפר שלח (יש עתיד)
בסעיף קטן (5)(ב) לאחר המילה 'מועצה' יבוא 'אינה'.

בסעיף 3 להצעת החוק, בסעיף קטן (4) יימחקו המילים 'מאגר לקטורים'.
מירב ישראלי
קיבלנו כמה מסמכים.
יהודית גידלי
באיזה מסמך אתה קורא?
קריאה
זו הסתייגות לסעיף 3 להצעת החוק.
היו"ר יעקב מרגי
אתם לא קוראים לפי הסדר שהגשתם? או שהחלטתם ל - - - שאני לא אקבל ורטיגו. תמשיך, אדוני.
עפר שלח (יש עתיד)
אגב, אחלה סרט 'ורטיגו'.
היו"ר יעקב מרגי
ימשיך כבודו.
עפר שלח (יש עתיד)
לא ראית את 'ורטיגו'?
היו"ר יעקב מרגי
לא. אני לא רואה סרטים, הלוואי שהיה לי זמן. אני מבלה איתכם פה איך אני אראה סרטים? בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו נפצה אותך.
עפר שלח (יש עתיד)
אדוני, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בעברי הרחוק כתבתי לקסיקון לקולנוע, אני אשמח להמליץ לך על רשימה של סרטי חובה.
היו"ר יעקב מרגי
בחלק השני של החיים שלי אולי אני אמצא זמן לזה. בבקשה.
עפר שלח (יש עתיד)
אמרת, עוד 57 שנה.
היו"ר יעקב מרגי
שייתן לנו אותן באותה מידה, באותה רמה, באותה איכות, אין לי בעיה.
עפר שלח (יש עתיד)
זה אנחנו לא יכולים להתייחס.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
עפר שלח (יש עתיד)
סעיף 3 להצעת החוק, סעיף קטן (4), יימחקו המילים 'מאגר לקטורים'. אנחנו בסדר?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
מירב ישראלי
כן, פשוט לא היה לנו את המסמך המאוחד.
עפר שלח (יש עתיד)
בסעיף קטן (4) יימחקו המילים 'במאגר האמור'. סעיף 4 להצעת החוק, לאחר סעיף קטן (א)(2) יבוא (3), 'התגלה כי חבר המועצה אינו פועל בצורה ישרה'. בסעיף קטן 6(ב)(1) יימחקו המילים 'אשר מפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר מועצה'. בסעיף קטן 6(ג), במקום המילים 'מוצדקות מארבע ישיבות רצופות של המועצה', יבוא 'שלוש ישיבות רצופות', 'יותר משליש מהישיבות' יבוא 'יותר מרבע', 'בהקדם האפשרי', יבוא 'תוך חודש ימים'.

סעיף 7, אני רוצה להתעכב עליו לשנייה. יוחזר סעיף 9(ג) להצעת החוק המקורית כלשונו, 'נודע לחבר המועצה כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש המועצה; היה חבר המועצה האמור היו"ר יודיע על כך לשר'. אני מזכיר שכל הסעיפים שנוגדים להגדרת ניגוד העניינים נמחקו, אבל זה לא נוגע להגדרת ניגוד העניינים אלא להתנהגות בניגוד עניינים ולכן אנחנו חושבים שצריך להחזיר אותו, גם אם משאירים את ניגוד העניינים בחוץ, כמו שהיה פה ועלה בדיון.

סעיף 9, סעיף קטן (ג) ובו 'לא יגיש חבר מועצה בתקופת כהונתו כחבר המועצה בקשה לסיוע לסרט שהוא מעורב בו מן הקרנות שבפיקוח המועצה'.

סעיף 10 להצעת החוק, במקום, אז היה חברים 70% במאגר הלקטורים, בינתיים זה נהיה 100%. יהיו חברים עשרה ועד 40% ממאגר הלקטורים.

סעיף קטן (2)(ג), במקום המילים 'במאגר הלקטורים זכאי להיכלל מי שהוא', יבוא 'מאגר הלקטורים לא יהיה מוגבל במספר וזכאי להיכלל בו מי שהוא'. אחר כך אנחנו מבקשים להוסיף קריטריונים לאנשים שיוכלו להיכנס למאגר הלקטורים והם כולם לקוחים מזה שאנשים יהיו עוסקים במקצועות הקולנוע, כי אלה האנשים שאנחנו רוצים לראות אותם כלקטורים. חבר באקדמיה הישראלית לקולנוע, באגודת הסופרים הישראלית, בשח"ם, איגוד השחקנים הישראלי, באיגוד הבמאים בישראל, באיגוד התסריטאים בישראל, בארגון העיתונאים, עיתונאים רבים וטובים עשו סרטים מצוינים, וכיהן בעבר כלקטור באחת הקרנות לעידוד הקולנוע הישראלי ובלבד שחלפו עשר שנים לפחות מיום סיום כהונתו.

סעיף (4) הוא סעיף חשוב, ברשותך אני אתעכב עליו קצת, 'המועצה תפרסם באתר האינטרנט של המשרד טופס להגשת בקשה מקוונת להיכלל במאגר הלקטורים לפי סעיף קטן (ג). אדם המעוניין להיכלל במאגר הלקטורים יגיש בקשה שבה יפרט את אופן עמידתו בתנאים שלפי סעיף קטן זה, הבקשה תובא בפני הוועדה הציבורית והיא תקבל את החלטתה בתוך 30 יום. בקשה להיכלל במאגר הלקטורים שלא התקבלה לה תשובה בתוך 30 יום מיום הגשתה תיחשב כמאושרת, החלטה שלא לכלול מבקש כאמור במאגר הלקטורים לא תיעשה אלא מהטעמים שפורטו מעלה'.

אני מזכיר את הדיון שהיינו בו אתמול, שבו גם היועצת המשפטית התייחסה לזה שבסופו של דבר מה שהגענו אליו זה שאי אפשר יהיה לפסול לקטור מטעמים אלא אם הוא לא עומד בתנאי הסף. לכן אני חושב שחשוב שהדבר הזה ייאמר בהצעת החוק, לא תיעשה אלא מהטעמים שפורטו מעלה וכן הלאה.

סעיף קטן (2)(ח) יימחק, זה סעיף של שיקולי השר. הדבר הזה, כפי שאמרו קודמיי, מייתר לחלוטין את כל הסעיפים שמעליו. אם אנחנו משאירים אותו כאילו עשינו חוק והודענו בתוך החוק שאנחנו מבטלים אותו.

סעיף 10 להצעת החוק, במקום 200, 300. תישלח למבקש בדואר אלקטרוני ודואר רשמי, 70 ימים, 50 ימים, זה די ברור.

סעיף 11 להצעת החוק יימחק, זה מה שאנחנו מציעים, ולחילופין למחוק מתוכו, סעיף 11 הוא סעיף התקצוב, נכון?
מירב ישראלי
זה הלקטורים.
היו"ר יעקב מרגי
מה שנקרא אם לא יימחק תהרוג אותו.
היו"ר יעקב מרגי
בדיוק.
מירב ישראלי
רגע, זה 11 לחוק או להצעת החוק?
עפר שלח (יש עתיד)
להצעת החוק הזו, לא לחוק העיקרי.
מירב ישראלי
בסדר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שמה? שבמקום 'משרד התרבות והספורט' יבוא 'המשרד'? זה זה? לא.
עפר שלח (יש עתיד)
סעיף 11 לחוק הזה זה התקצוב הנוסף. לחילופין אנחנו מציעים למחוק בו או את סעיף קטן (א)(2), שהוא זה שעוסק בסרט שזכה להצלחה מסחרית, מכל הטעמים שהוזכרו פה בדיון, או את סעיף (א) או את (ב)(4) שעוסק בזה שבסופו של דבר השר הוא זה שיקבע הוראות לעניין ניוד הסכום. זאת אומרת גם מה שנאמר פה, שתהיה הבטחה של משרד האוצר שזה יחזור לקולנוע, אני מנסה בתשומת לב הפורום שמעשית בחוק אם אנחנו מאשרים אותו כמו שהוא, בסוף השר יוכל לקבוע הוראות לאן הכסף הזה הולך, בלי קשר להבטחות לאן הוא הולך, והשר יכול להחליט כל מיני דברים, כל מיני שרים יכולים לעשות את זה. אם אנחנו נשאיר את זה, שוב, רוקנו את החוק מתוכנו.

לגבי סעיף 12 בהצעת החוק, אנחנו מציעים להכניס פה מיני שינויים שינקו את כל סיפור הלקטורים. אני לא אכנס לזה כרגע, כי יש דברים שאני רוצה יותר להתעכב עליהם. אחת, אנחנו מציעים שהמספר המינימלי של הלקטורים במאגר לא יהיה 200 כפי שנקבע, אלא 500. אדוני, נאמר פה וברור לנו פה שמספר הלקטורים בכל זמן נתון הוא איפה שהוא בין 150 ל-200. אם יש קרנות שמחליפות את הלקטורים האלה כל כמה חודשים, כמו שנאמר לנו, אם יש קרנות שרוצות להרחיב את זה, אני חושב ש-200 הוא מספר קטן מדי. אני מקבל לחלוטין את הפשרה שהגעת אליה אתמול, אבל המספר צריך להיות יותר גדול, אנחנו מציעים 500.

לגבי התחולה, מכיוון שזה חוק מאוד מאוד בעייתי אז אנחנו מציעים שתחילתו תהיה ב-2030, זה נראה לנו שנה מצוינת - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לציין שהאופטימיות היא לא ממך והלאה, היא נמצאת אצלך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל זה גם הזיכיון.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך, עוד מעט יש פריימריז בהרבה מפלגות, תוכל להצטרף לקרקס. כרגע אתה צופה מן הצד.
קריאה
אני רוצה להצטרף לש"ס.
היו"ר יעקב מרגי
אין מקום לאנשים חזקים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מרגי, המועד הוא לא אקראי, 2030 זה תום הזיכיון שהתחיל בים המלח.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע, לא חשבתי על זה. בזמן הזה תנסה לראות איזה הקשר, איזה סינתזה.
עפר שלח (יש עתיד)
יש פה ניגוד עניינים של חבר הכנסת רוזנטל, כי עם תום הזיכיון של 'כיל' הוא מתכוון לעשות את הסרט הבא שלו בסדרה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מטבוחה.
עפר שלח (יש עתיד)
ולהגיש לאחת הקרנות. אז אני עליתי עליך, מיקי.
היו"ר יעקב מרגי
מיקי, בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני גם יושב ראש הוועדה לטיפול בים המלח בכנסת.
היו"ר יעקב מרגי
אל תתהדר בזה, בינתיים מצבו עגום וגרוע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני יודע.
היו"ר יעקב מרגי
מאז שנכנסתי לכנסת הקימו ועדות לטיפול בים המלח, אבל זה לא על חשבון עפר. קדימה, עפר.
עפר שלח (יש עתיד)
סעיף 13, אנחנו מתקרבים לסיום, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
אני נותן לך את הזמן שלך, כפי שהבטחתי לך.
עפר שלח (יש עתיד)
מצוין, אני מודה לך. כמה זמן עוד יש לי?
היו"ר יעקב מרגי
יש לך עוד ארבע דקות, אדוני.
עפר שלח (יש עתיד)
ארבע דקות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ארבע דקות ו-30 שניות.
עפר שלח (יש עתיד)
בסעיף (א) 'השר' תבוא המילה 'לא'. בסעיף (א) לאחר המילים 'כסכום בשיעור', תימחק המילה 'שלא'. אחרי 'לא יפחת מ-15%' יבוא 'יפחת מ-0.1%'. אנחנו חושבים שזה הסכום הראוי שצריך להקדיש לעידוד סרטים שהצליחו מסחרית. במקום 'לא יעלה על 20%' 'לא יעלה על 1%'. יימחקו המילים 'שזכה להצלחה מסחררת'.
היו"ר יעקב מרגי
דרך אגב, אתה יודע למה זה נכון מה שאתה מבקש. דוגמה, עכשיו נקים ועדה שתשב להגדיר מה זה מסחררת. מיהו יהודי עוד לא קבעו, עכשיו נכנסו לתסבוכת מיהו חרדי בגלל שילוב חרדים באקדמיה וזה, מיהו חרדי. עכשיו, מהי מסחררת?
עפר שלח (יש עתיד)
ואם ההגדרה של מסחררת תהיה כמו ההגדרה של חרדי בחוק הגיוס החדש זה רוב הסרטים במדינת ישראל.
היו"ר יעקב מרגי
שתקבל סחרחורת.
עפר שלח (יש עתיד)
זה אחד שהיה מסחרר פעם אחת בארבע השנים האחרונות.
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי לך, תקבל סחרחורת. קדימה.
עפר שלח (יש עתיד)
אוקיי. דברים מהותיים. יימחקו המילים 'ובתנאים שיקבע השר'. לאורך כל החוק הזה אנחנו מקבלים פעם אחרי פעם, אחרי כל סעיף שאנחנו דנים בהם ומתעסקים בהם ומתעסקים בהם ברצינות, את זה שבסוף זה יהיה בתנאים שיקבע השר. מהותו של החוק הזה היא שהשר יוכל לקבוע הכול ואנחנו מתנגדים לדבר הזה.

אנחנו חושבים אפילו מי יכול להחליף את השר, לכן בהסתייגות מספר 7 לסעיף הזה, בסעיף (א)(2), לאחר המילים 'ובתנאים שיקבע' תימחק המילה 'השר' ובמקומה יבוא 'ועדת החינוך'.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יבוא 'השרה'.
עפר שלח (יש עתיד)
שיקוליה של ועדת החינוך נראים לנו הרבה יותר רציניים ומשמעותיים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
עפר שלח (יש עתיד)
לא, זה לא אישי, אדוני, זה כל שר וכל יושב ראש - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, הוועדה, אמרתי הוועדה, אני מכבד את הוועדה.
עפר שלח (יש עתיד)
בסעיף (א)(2), 'למי שאינו מוסד ציבור המסייע להפקת סרטים ישראליים והפיק סרט שהופק וצולם באחת מעיירות הפיתוח או בסביבתן'.
קריאה
יש הגדרה של עיירות הפיתוח בחוק?
מאיר כהן (יש עתיד)
כמו חרדי.
עפר שלח (יש עתיד)
מי שהיה עיירת פיתוח בארבע השנים האחרונות.
מאיר כהן (יש עתיד)
אין הגדרה של - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אומר שיש ויותר מזה, אני - - -
עפר שלח (יש עתיד)
אני מציע לך לא להתווכח עם ראש העיר דימונה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אומר לך, הכנסנו בהטבות המס קריטריונים ברורים לפריפריה, בין היתר מרחק מעיר גדולה.
היו"ר יעקב מרגי
זה להטבות מס. אתה רוצה לאמץ?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, אני הצעתי את זה.
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שעפר שלח אופטימי שההסתייגות הולכת לעבור הוא היה מוטרד, הוא שאל אם יש הגדרה של עיירות פיתוח. בבקשה, בואו נתקדם.
עפר שלח (יש עתיד)
נכון. אדוני, אתה רוצה שיעבדו פה ברצינות. בסעיף (ב) לאחר המילה 'השר' יבוא 'אינו', בסעיף (ב) יימחקו המילים 'תנאים ומגבלות', בסעיף (ב) יימחקו המילים 'לרבות עניין סוג הגופים'.

לאחר סעיף 13 יבוא, 'חוק זה יחול לאחר אישורו בחוק בקריאה שלישית של הצעת חוק זכויות התלמיד, תיקון פיצוי בשל אפליית תלמידים, התשע"ח-2018.
היו"ר יעקב מרגי
אוה, מאיר, יש פה סולידריות עם חברים. זו הצעת חוק של מאיר כהן.
עפר שלח (יש עתיד)
זה בוודאי. גם ההסתייגות היא של מאיר כהן.
היו"ר יעקב מרגי
לצערי הרב הקואליציה שלי, מדי פעם אני מצליח לברוח, כדי לא להצביע נגדו, לפעמים לא מצליח.
עפר שלח (יש עתיד)
אולי תברח גם עכשיו, אדוני, הוועדה - - -
היו"ר יעקב מרגי
כן, אני אשקול זאת עד ההצבעה. סיימת, אדוני?
עפר שלח (יש עתיד)
לא, יש לי אחת שהוספתי והיא חשובה מאוד.
היו"ר יעקב מרגי
יש לך דקה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני מאוד מעריך את זה שהוא בורח כי בש"ס לברוח מהצבעה זה לא דבר קל.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, אדוני.
עפר שלח (יש עתיד)
יתווסף סעיף (א)(5), 'התקצוב על פי סעיף זה לא יבוא מתוך התקציב השנתי המיועד לקולנוע, על פי חוק הקולנוע, אלא מכספי התמלוגים שיועברו על ידי זכייניות הטלוויזיה המסחרית על פי חוק'. אני העליתי את הדבר הזה בתוך דיוני הוועדה. הדבר הזה, החשש שלנו שהסעיף הזה יבוא בסופו של דבר מתוך הכספים, בין אם זה המיועדים לסרטי קולנוע ובין אם זה לחוק - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה, אדוני.
עפר שלח (יש עתיד)
רגע, משפט. זה על הדקה וחצי של יוסי.
היו"ר יעקב מרגי
קיבלת אותה, אבל תסיים משפט.
עפר שלח (יש עתיד)
שהדבר הזה יבוא בסופו של דבר מהכספים ונמצא את עצמנו מדללים את הכספים שמיועדים להפקת סרטי קולנוע ופוגעים בענף הקולנוע בארץ. הדבר הזה מעורר בנו חשש. מכיוון שזכייניות הטלוויזיה המסחרית לא עמדו מאז חקיקת של חוק הקולנוע, 20 שנה כבר, לא עמדו בזה שהן צריכות לממן את חוק הקולנוע, אנחנו חושבים שצריכים לקחת מהן כסף ואותו אפשר יהיה להקדיש לסרטים בהפצה מסחרית. תודה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רעיון מצוין.
היו"ר יעקב מרגי
הרשימה המשותפת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה, אדוני היושב ראש. יש לי רבע שעה מעכשיו?
היו"ר יעקב מרגי
נכון.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני מבקש, אדוני, שתגן עליי מקריאות ביניים.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש לא להפריע לדב.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה לך, אדוני. אדוני היושב ראש, אני חייב לומר לך שאני מרגיש לא טוב בדיון הזה, לא רק מכיוון שלא ישנתי בלילה, אלא מכיוון שאני חושב שאנחנו חוטאים לתפקיד שלנו כוועדה בהכנת החוק הזה לקריאה השנייה והשלישית. אני מעריך, אדוני היושב ראש, שאני לא אצליח לשכנע אותך ולכן אני אומר את הדברים גם לפרוטוקול, גם למען ההיסטוריה וגם כדי שאולי בית המשפט, כשיבחן את הסיפור הזה בעתיד, יוכל להביע את דעתו על מה שהתנהל כאן. אני מאוד מאוד מכבד, אדוני היושב ראש, את המחויבות שלך לקואליציה, אני חושב שאתה - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
היות שאני יודע שאתה תדבר רבע שעה רצוף, להלן כוס מים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה רבה לך. אני מאוד מכבד, אדוני, את המחויבות שלך לקואליציה, אני מקווה שחבריך לקואליציה יודעים להעריך את המחויבות הזאת, אני רואה בזה לא פחות מאשר מסירות נפש.
היו"ר יעקב מרגי
אני מגן עליך מקריאות הביניים של עצמי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני גם על זה מודה לך, לכן הערתי את ההערה הזאת בתחילת הדברים. אדוני היושב ראש, אני מתכוון למה שאני אומר כיוון שגם במהלך הדיון הזה בכמה וכמה סעיפים אתה הבעת את דעתך שאתה חושב שההצעות שיש בחוק הזה אינן טובות, אינן נכונות, אינן ראויות, ובכל זאת אתה ממשיך ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
וחלקן תוקנו, ברוך ה', חלקן לא תוקנו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
חלקן המשמעותי לא בוטלו, ואתה עושה את זה מתוך באמת מחויבות לקואליציה, הלוואי שחבריך לקואליציה היו מחויבים לסיעת ש"ס כמו שסיעת ש"ס מחויבת להם.
תמר זנדברג (מרצ)
יותר מששמרה הקואליציה על סיעת ש"ס שמרה סיעת ש"ס על הקואליציה.
היו"ר יעקב מרגי
אהבתי את זה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בהחלט. זה מאוד נכון, חברת הכנסת זנדברג. אנחנו עוד נראה את זה כשביבי יקדים לכם את הבחירות על הראש. אבל בסדר, זה, אתם יודעים, ההיסטוריה יודעת לנקום את נקמותיה. אני בכל זאת רוצה להגיד למה אני חושב ש - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא להפריע לדב, הבטחתי שלא יפריעו לו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שיר המעלות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, מיקי.
היו"ר יעקב מרגי
דב לא הפריע לכם, אל תפריעו לו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני מציע שגם נוותר לכמה דקות על אווירת הבדיחות כי אנחנו באמת עוסקים בחוק מאוד רציני ובעייתי. אדוני היושב ראש, במליאה קורה מצב שחברי כנסת לא יודעים על מה הם מצביעים, אנחנו כולנו מבינים את זה. בוועדה, כשאנחנו נמצאים בקריאה שנייה ושלישית, לפחות תפקידו של חבר הכנסת שנמצא בוועדה זה להבין על מה הוא מצביע, זה לא רק אמירה שלי, זו גם אמירה של בית המשפט העליון שפסל אפילו חקיקה של הכנסת, בגלל שלחברי הכנסת לא היה צ'אנס להבין על מה הם מצביעים. לכן, אדוני היושב ראש, אני פונה אליך שאתה תאפשר לי להציג את ההסתייגויות שלנו בצורה מאוד תמציתית.
היו"ר יעקב מרגי
ברבע שעה שקיבלת אתה יכול לדבר - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתה תחליט את ההחלטות, אני פונה אליך - - -
היו"ר יעקב מרגי
מצדי גם לנמק, להסביר בעל פה מה שאת רוצה, ב-15 דקות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מאה אחוז. אני פונה אליך, אדוני היושב ראש, מכיוון - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא יכול להיענות, לא נענה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מכיוון שיש לנו 150 הסתייגויות - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא ייענה. אני מוכן לבחון אפשרות להכניס אותן גם אם לא תציג אותן.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, אני לא רוצה להציג, אני רוצה להציג אותן.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת?
היו"ר יעקב מרגי
תדון בהן במליאה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני לא יכול לדון בהן במליאה כי תפקידי לדון בהן בקריאה השנייה והשלישית. אדוני, הבטחת להגן עליי מקריאות ביניים של עצמך.
היו"ר יעקב מרגי
אז הנה, שותק. תמשיך.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה לך. אני רוצה לפחות להציג את הדברים, לא לנמק אותם, להציג אותם לחברי הכנסת, כי אם לא מציגים להם, בלוח הזמנים הנוכחי, כאשר לוח ההסתייגויות שלנו לא הוצג מראש בפני חברי הכנסת, יממה מראש נניח, כך שהם יוכלו לעבור עליו ולקרוא אותו בזמנם החופשי ולהגיע להצבעה ולהצביע לפי מספר ההסתייגויות, במצב שנוצר הדרך היחידה להבטיח את זה שחברי הכנסת יידעו על מה הם מצביעים היא שאנחנו נוכל לומר אותן, לומר אותן בעל פה. אני לא מתכוון לנמק אותן, רק לומר אותן. אני מבקש בעניין הזה, גברתי היועצת המשפטית של הוועדה, שתפני את בקשתי ליועץ המשפטי של הכנסת. אני רוצה לדעת האם יש אפשרות להביא בפני חברי כנסת מסמך שהם לא מסוגלים לקרוא אותו, לא מסוגלים להבין אותו, אי אפשר להקריא אותו ועליו מצביעים? בסדר? האם הדבר הזה עונה לתנאים הנדרשים לחקיקה בכנסת?

עכשיו אני מגיע לגופן של ההסתייגויות וכדי להקל עליך, אדוני היושב ראש, אני רוצה קודם כל להתחיל במחיקה של כמה הסתייגויות, שאנחנו כתבנו אותן לחדד את האבסורד בהצעת החוק הזו, אבל מכיוון שבאמת אין לנו הרבה זמן אנחנו לא נשאיר הסתייגויות שהמטרה שלהן לחדד אבסורדים, אלא נתמקד רק בהסתייגויות שיש להן תוכן מהותי כדי לעמוד בטיעונים המרכזיים שאני פתחתי בהם את הדיון. ולכן ברוח הזו, אדוני היושב ראש, אני אבקש למחוק בלוח של ההסתייגויות שלנו את הסתייגויות 15 ו-16 ואני מתכוון לדבר על ההסתייגויות האחרות.
היו"ר יעקב מרגי
למה? זה יכול היה להיות משעשע.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני יודע שהן משעשעות, אבל כיוון שהן משעשעות ולכולם ברור שהן משעשעות, אני מוחק אותן, אני רוצה להתייחס רק לדברים הרציניים.

אחד הנושאים המרכזיים שמטרידים אותנו בהצעת החוק הזו זו כוונתה של שרת התרבות להשתלט לחלוטין על תחום הקולנוע. שרת התרבות מחזיקה בגישה שאין טעם בתרבות אם היא לא שולטת עליה. אין טעם בתאגיד אם היא לא שולטת עליו, אין טעם בקולנוע אם היא לא מנהלת אותו והחוק הזה נועד לקדם את אותה תפיסה בעייתית ומסוכנת של שרת התרבות, של השתלטות על הקולנוע, השתלטות שיש בה פגיעה מאוד מאוד משמעותית בעתידו ובסיכויי הצלחתו של ענף הקולנוע הישראלי.

לכן, אדוני היושב ראש, ההסתייגויות הראשונות שלנו בעצם מציעות להחליף את מקומה ותפקידה של שרת התרבות בוועדה שהיא ועדת מינויים, היא בין היתר תהיה הגורם שממנה את חברי מועצת הקולנוע ואני מתחיל בסעיף 14, בהסתייגות מספר 14 שלנו, שאני מתאר בה את חברי ועדת המינויים. 'עובד המדינה שהציע השר שהוא יהיה יושב ראש הוועדה', לשרה יש בהחלט השפעה בוועדת המינויים הזו, 'שני נציגים של יוצרי הקולנוע, נציג האקדמיה, נציג ארגוני הנשים, נציג שימנה היועץ המשפטי לממשלה ונציג התאחדות הסטודנטים הארצית'. זו בעצם ועדה שאנחנו מציעים להטיל עליה תפקידים כפי שאני אפרט בהמשך.

לכן, אני מגיע להסתייגות מספר 1 שלנו, אני מציע שבסעיף 2(א) לחוק יבוא 'השר ימנה ועדת מינויים', זה ההרכב שלה, כמו שתיארתי בסעיף 14, בסעיף (2)(ב), במקום 'המועצה' תבוא 'ועדת המינויים', בסעיף 2 לחוק, אחרי 'היצירה' יבוא 'והביקורת'. בסעיף 2 לחוק, אחרי 'התרבות' יבוא 'והלאומי', בסעיף 2 לחוק אחרי המילים 'הרווחות בה', יבואו המילים 'לשפות השונות המדוברות בה'.

בסעיף 6 לחוק תתווסף הסיפה תוך העלאה על נס את המורשת התרבותית המתקדמת של בני הקהילות השונות החיות בה. בסעיף 3 לחוק במקום 'המועצה', תבוא 'ועדת המינויים'. בסעיף 3 לחוק, בסעיף קטן (1) במקום 'לייעץ לשר בכל נושא הנוגע' יבוא 'להתוות'. בסעיף 3 לחוק, בסעיף קטן (2) במקום 'לייעץ לשר בעניין קביעה' גם כן יבוא 'להתוות'. בסעיף 3 לחוק, זו הסתייגות עשר, בסעיף קטן (2) אחרי 'בתחום הקולנוע' יבוא 'בארץ ובעולם'. הסתייגות 11, בסעיף 3 לחוק, בסעיף קטן (2)(ב) תתווסף הסיפה, 'ובמיוחד בין ישראל ובין מדינות המזרח התיכון'. הסתייגות 12, בסעיף 3 לחוק, סעיף קטן (5) יימחק.

אני מדלג, 14, הסברתי, 15 ו-16 אני הסרתי, אני מסיר גם את 17 ואת 18 וגם את 19. הסתייגות 20, בסעיף 4(ה) לנוסח החוק אחרי המילים 'ברשומות' יתווספו המילים 'וכן בשלושה עיתונים יומיים בשפה העברית'. הסתייגות 21, בסעיף 4(ה) לנוסח החוק, אחרי המילים 'ברשומות' יתווספו המילים 'וכן בעיתונים יומיים בשפה העברית ובעיתון יומי אחד בשפה הערבית'.
הסתייגות 22, לחילופי חילופין, בסעיף 4(ה) לנוסח החוק, אחרי המילים 'ברשומות' יתווספו המילים 'וכן בעיתון יומי אחד בשפה העברית, בעיתון יומי אחד בשפה הערבית ובעיתון יומי אחד בשפה האנגלית'. את המילים האחרונות אני מוחק. בסדר? רק עיתון יומי אחד בשפה העברית ועיתון יומי בשפה הערבית.

הסתייגות 23, לחילופי חילופין, בסעיף 4(ה) לנוסח החוק, אחרי המילים 'ברשומות' יתווספו המילים 'וכן במרבית העיתונים היומיים היוצאים לאור בישראל'. כפי ששמת לב, אדוני היושב ראש, אני לא מנמק, אני רק מקריא את ההסתייגויות.
היו"ר יעקב מרגי
שמנו לב.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הסתייגות 23, בסעיף 4(ו) לנוסח הוועדה, במקום המילה 'מועצה' יבוא 'ועדת המינויים', אני מסיר את ההסתייגות הזו. בהסתייגות 25, בסעיף 4(ו) לנוסח הוועדה יימחקו המילים 'אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה'.

את הסתייגות מספר 26 אני מוחק, הסתייגות 27, במקום 'רשאי השר', יבוא 'רשאית ועדת המינויים ברוב דעות'. הסתייגות 28, בסעיף 5 לנוסח הוועדה במקום 'ארבע שנים' יבוא 'שלוש שנים'. הסתייגות 29, בסעיף 5 לנוסח הוועדה, במקום 'ארבע שנים' יבוא 'שנתיים', זו הסתייגות חילופית ל-28. הסתייגות 30 היא לחילופי חילופין ל-28 ו-29, בסעיף 5 לנוסח הוועדה, במקום 'ארבע שנים' יבוא 'חמש שנים'. 31, בסעיף 5 לנוסח הוועדה, במקום 'משתי' יבוא 'משלוש'. 32, לחילופין, בסעיף 5 לנוסח הוועדה במקום 'משתי' יבוא 'מארבע'. אני מסיר את ההסתייגות הזאת ואני גם מסיר את הסתייגות 33.

סעיף 34, בסעיף 5 לנוסח הוועדה תתווסף הסיפה, 'אלא אם כן אישרה זאת הוועדה ברוב דעות'. סעיף 35 בסעיף 6(א) לנוסח הוועדה, במקום 'המועצה' תבוא 'ועדת המינויים'. אני מסיר את ההסתייגות הזאת. בהסתייגות 36, בסעיף 6(ב) לנוסח הוועדה, במקום 'יעביר השר' יבוא 'תעביר ועדת המינויים'. יש פה טעות דפוס, כתוב 'תעבירו', זה צריך להיות 'תעביר' ו'יעבירו' צריך להיות 'יעביר'.

סעיף 37, בסעיף 6(ג) לנוסח הוועדה במקום 'המועצה' יבוא 'ועדת המינויים'. אני מסיר את ההסתייגות הזאת. סעיף 38, בסעיף 6(ג) לנוסח הוועדה, במקום 'השר בהתייעצות עם יושב ראש המועצה רשאי להעביר את חבר המועצה' יבוא 'ועדת המינויים ברוב דעות רשאית להעביר את חבר הוועדה'. ובמקום המילה 'ועדה', זו טעות דפוס, צריך להיות כתוב 'המועצה'.

בסעיף 39, בסעיף 6(ד) לנוסח הוועדה, במקום 'השר לא יפסיק', יבוא 'לא תיפסק'. הסתייגות 40, בסעיף 6(ה) לנוסח הוועדה, במקום 'המועצה' יבוא 'ועדת המינויים'. אני מוחק את ההסתייגות הזאת. בסעיף 41, בסעיף 8 לחוק, במקום 'המועצה' תבוא 'ועדת המינויים', אני מסיר את ההסתייגות הזאת. בהסתייגות 42, בסעיף 9 לחוק, במקום 'המועצה' תבוא 'ועדת המינויים', אני מסיר את ההסתייגות הזאת. בהסתייגות 43, תתווסף הסיפה, 'או מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון'.

הסתייגות 44, בסעיף 11 לנוסח הוועדה יתווסף סעיף קטן (ב) וזה תוכנו, 'במסגרת תחום תרבות יוקצה לתקציב הקולנוע סכום השווה לסכום שניים אלה: (1) 50% מסכום התמלוגים המועברים לאוצר המדינה לפי סעיף 100 לחוק הרשות השנייה; (2) 50% מסכום התמלוגים לפי סעיפים 6לו(ב) ו-6נו(א) לחוק הבזק.

הסתייגות 45, סעיף 12(ב) לנוסח הוועדה יימחק. הסתייגות 46, סעיף 12(ג) לנוסח הוועדה יימחק. הסתייגות 47, סעיף 12(ד) לנוסח הוועדה יימחק. סעיף 48, סעיף 12(ד) לנוסח הוועדה יימחק. סעיף 49, סעיף 12(ו) לנוסח הוועדה יימחק. סעיף 50, סעיף 12(ז) לנוסח הוועדה יימחק. סעיף 12(ח) לנוסח הוועדה יימחק.

הסתייגות 52, בסעיף 12 לחוק, במקום '60%' יבוא '65%'. הסתייגות 53, לחילופין, בסעיף 12 לחוק במקום '60%' יבוא '70%'. הסתייגות 54, לחילופי חילופין, בסעיף 12 לחוק, במקום '60%' יבוא '75%'. הסתייגות 55, לחילופי חילופין, בסעיף 12 לחוק במקום '60%' יבוא '80%'. הסתייגות 56, לחילופי חילופין, בסעיף 12 לחוק, במקום '60%' יבוא '85%'. הסתייגות 57, לחילופי חילופין, בסעיף 12 לחוק, במקום '60%' יבוא '90%'. הסתייגות 58, לחילופי חילופין, בסעיף 12 לחוק, במקום '60%' יבוא '95%'. הסתייגות 59, אדוני היושב ראש, אני מבקש למחוק, לוותר על ההסתייגות.
מירב ישראלי
דב, וה-60%, למה אתה מתייחס?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
במקום 60% בסעיף 12 לחוק יבוא 95%.
קריאה
זה ב-12 הקיים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אוקיי?
מירב ישראלי
כן.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הסתייגות 60, בסעיף 13, במקום 'בהתייעצות עם' יבוא 'באישור'. הסתייגות 61, סעיף 13א לנוסח הוועדה יימחק. הסתייגות 62 אני מבקש למחוק. הסתייגות 63 בסעיף 12א רבתי לחוק בסעיף קטן (א) במקום 'ישראל' יבוא 'יישוב המצוי בגבולות ישראל כפי שהתקיימו לפני ה-4 ביוני 1967'. הסתייגות 64, לחילופין, בסעיף 12א רבתי לחוק בסעיף קטן (א), במקום 'ישראל' יבוא 'יישוב שאינו מצוי בשטחים שעל פי החלטת האו"ם 242 על ישראל לפנותם'. הסתייגות 65, לחילופי חילופין, בסעיף 12א רבתי, בסעיף קטן (א), במקום 'ישראל' יהיה כתוב 'יישוב המצוי בתחומי הגבולות שנקבעו בהסכמי שביתת הנשק בשנת 1949'.
היו"ר יעקב מרגי
יש לך עוד דקה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הסתייגות 66, בסעיף 3 לחוק יתווסף סעיף קטן (2)(ז) ותוכנו 'תמיכה בסרטים ששפתם העיקרית ערבית'. הסתייגות 67, בסעיף 3 לחוק יתווסף סעיף קטן (2)(ח), תמיכה בסרטים ששפתם העיקרית אידיש. הסתייגות 68, בסעיף 3 לחוק יתווסף סעיף קטן (2)(ט), תמיכה בסרטים ששפתם העיקרית לדינו. הסתייגות 69, בסעיף 9 לנוסח החוק, אני מבקש את הסתייגות 69 למחוק. הסתייגות 70, בסעיף 9 לנוסח החוק - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני רק אומר לפרוטוקול, אדוני, שהגעתי להסתייגות 70, נותרו עוד 150 הסתייגויות שלא הקראתי. אני מבקש רק להודיע על ההסתייגויות שאני מבקש להסיר.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בסדר?
מירב ישראלי
שהוא מבקש להסיר. תגיד לי רק מה למחוק, איזה מספרים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אז אני מבקש למחוק את - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא יכול היה לעשות את זה בזמן שלו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני מבקש למחוק את הסתייגות 110, 111, 112. ואני מבקש להודיע שבהסתייגות 135 נפלה טעות דפוס, חסרה האות ס'. כתוב שם 'מכות השר', הכוונה היא ל'סמכות השר'. מכות השר זו הייתה טעות פרוידיאנית, המכות הגיעו, אבל הכוונה שלי הייתה לכתוב 'סמכות'.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מה? תודה. סיום יותר טוב מזה לא יכולנו למצוא. תודה. הסתייגויות מרצ מתחילות מרגע זה, רבע שעה.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה רבה, אדוני היושב ראש. קודם כל אני רוצה להצטרף להסתייגויות של המחנה הציוני, של 'יש עתיד' ושל הרשימה המשותפת, בשם סיעת מרצ, ואני רוצה לנמק עוד כמה הסתייגויות מהותיות. אני רק רוצה לומר, אדוני היושב ראש, האופן שבו הדיון הזה התקיים, אני רק רוצה להזכיר, אנחנו באמת עסקנו הרבה גם בהערות כלליות וגם בהרבה חילופי נוסחים בין היועצת המשפטית למשרד וחלק מהדברים זה בעצם, בפועל, לנו, חברי הכנסת, להתייחס באופן ספציפי לסעיפים, זה הזמן שלנו, עכשיו. אז אני רוצה לא רק להקריא הסתייגויות - - -
היו"ר יעקב מרגי
יש לך רבע שעה, תעשי מה שאת רוצה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, אני רק רוצה לומר שאני רוצה ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מאפשר לך לעשות מה שאת רוצה.
תמר זנדברג (מרצ)
שנייה, אני רק רוצה לומר שאני לא רוצה רק להקריא הסתייגויות לפרוטוקול ולהצביע עליהן במליאה, אני רוצה חלק מההסתייגויות ממש לנמק כי יש פה דברים מהותיים שיכול להיות שאנחנו נחליט, לא יודעת, אתה תשמע ותראה. אז אני רוצה להתחיל עם סעיף 2 לחוק. אנחנו לא כל כך דנו בו בוועדה - - -
מירב ישראלי
זה משהו שהעברתם בכתב?
תמר זנדברג (מרצ)
את חלקן העברנו בכתב, מה שלא, אני רוצה לנמק.
מירב ישראלי
לא, נקצב זמן להגשת הסתייגויות עד אתמול.
היו"ר יעקב מרגי
עד אתמול בחצות, אין הסתייגויות נוספות.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת? אני רוצה לנמק הסתייגויות לנוסח החוק.
מירב ישראלי
חדשות אי אפשר, רק מה שהגשתם.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת? אנחנו עכשיו ראינו נוסח חדש.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, נסביר. שאלת שלוש פעמים, היא תסביר לך בפעם הרביעית. תסבירי לה.
מירב ישראלי
לפי התקנון יש הליך שאפשר לקצוב זמן להסתייגויות עד זמן מסוים וההסתייגויות שמגיעות עד אז נידונות. יש הליך - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת? ואם הנוסח משתנה?
מאיר כהן (יש עתיד)
ואם כל התהליך - - -
היו"ר יעקב מרגי
פורסם, בטח שפורסם.
מירב ישראלי
מעבר לזה אי אפשר להגיש הסתייגויות.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת? זה דבר חדש לי בכנסת, שאי אפשר לנמק הסתייגויות, לבוא לוועדה ולנמק? אני חוזרת שוב פעם, אדוני היושב ראש, אני מזכירה, וגם היועצת המשפטית - - -
מירב ישראלי
אי אפשר להגיש הסתייגויות.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זה להגיש? חבר כנסת - - -
היו"ר יעקב מרגי
תמר, הכול בזמנך, כולל הדיון הזה. נקודה.
תמר זנדברג (מרצ)
מכיוון שזה דיון חשוב, גברתי היועצת המשפטית - - -
היו"ר יעקב מרגי
הכול חשוב.
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה רגע, אדוני היושב ראש - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, אבל חלו שינויים בנוסח, האם היא יכולה ל - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זה הזמן שלנו - - - לא, לא, רגע, יש פה נושא מהותי - - -
היו"ר יעקב מרגי
הנוסח שהוצג והוקצב הזמן, הוקצב הזמן יחד עם הנוסח.
מירב ישראלי
יחד.
תמר זנדברג (מרצ)
אין דבר כזה. סליחה, בכנסת במסגרת - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא הסתייגויות, הערות, היא יכולה להעיר?
תמר זנדברג (מרצ)
שנייה, מיקי. זה לא דבר טכני.
היו"ר יעקב מרגי
תן לה, אל תפריע לה, היא בזמן שלה, מותר לה להגיד - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אדוני היושב ראש, זה לא נושא טכני, זה נושא מהותי והיועצת המשפטית - - -
היו"ר יעקב מרגי
ב-9:21 זמנך לדיבור יסתיים, יש לך 11 דקות, דברי בהן מה שאת רוצה. יותר, סליחה, 13 דקות.
מירב ישראלי
אם את רוצה אני אראה לך את הסעיף בתקנון.
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה, אני חברת כנסת, לצורך העניין, יכולה לבוא לוועדה ולנמק הסתייגויות.
היו"ר יעקב מרגי
אם לא הוקצב הזמן.
תמר זנדברג (מרצ)
אין דבר כזה שבשעה 12 בלילה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אם לא נקצב זמן.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, סליחה, אין דבר כזה שב-11 בלילה שולחים מייל וב-12 בלילה, עד 12 אומרים לנמק הסתייגויות.
מירב ישראלי
זה לא היה 11 בלילה, זה היה בשבע וחצי - - -
יהודית גידלי
בשבע בערב.
מירב ישראלי
אנחנו - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אה, סליחה, שבע בערב. אני, אגב, לא חברת ועדה, רק שתדעו.
יהודית גידלי
אל"ף, שלחנו לך באופן מיוחד כי השתתפת בישיבות הקודמות יחד עם חברי הכנסת הנוכחים, בי"ת, שלחנו ל - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אני חוזרת ואומרת - - -
יהודית גידלי
וגימ"ל, שלחנו לכל חברי הכנסת, אז היית צריכה לקבל את זה שלוש פעמים.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה רבה, גברתי מנהלת הוועדה, אני מבקשת לנכות את הזמן של מנהלת הוועדה מהזמן שלי.
יהודית גידלי
קיבלת 20 שניות.
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא היה 20 שניות.
היו"ר יעקב מרגי
25 שניות.
תמר זנדברג (מרצ)
שנייה רגע. אני לא שמעתי על נוהל כזה שחבר כנסת בא לוועדה ולא יכול לנמק את ההסתייגויות שלו, מה זאת אומרת? אין דבר כזה להגיש בכתב.
מירב ישראלי
יש - - -
תמר זנדברג (מרצ)
טוב, אני מבקשת - - -
מירב ישראלי
את יכולה לפנות ליועץ המשפטי לכנסת, זה הכול בהתייעצות איתו.
תמר זנדברג (מרצ)
אני אפנה ליועץ המשפטי לכנסת, זו פעם ראשונה בחמש שנים שאני שומעת על נוהל כזה חדש שב-12 בלילה ואי אפשר לבוא לוועדה, אני חוזרת על ההערה שלי, אדוני היושב ראש, זה הזמן שלנו, היחיד, להציג הסתייגויות לחוק. אני רוצה להזכיר לך.
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שאני לא רוצה לבזבז לך זמן לא עונה לך על דברי, לא רוצה להגיד דברי שקר, אבל לא מדויקים.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, למה?
היו"ר יעקב מרגי
היה לך כל כך הרבה זמן להתייחס לחוק.
תמר זנדברג (מרצ)
אני התייחסתי לחוק, זה הזמן היחיד שלנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
את התייחסת לדברים אחרים, לסיסמאות על השרה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא נכון, ממש לא.
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, סליחה, אני נותן לך עוד 20 דקות על התשובה שלי. סליחה, 20 שניות. נבהלת, 20 שניות על התשובה שלי.
עפר שלח (יש עתיד)
לא, אין הסתייגות על הדקות. לא הגשנו הסתייגות.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רק רוצה להזכיר, עוד דבר אחרון, חבר הכנסת יוסי יונה אתמול דיבר ארוכות והקריא הסתייגויות והיום הקריא עוד פעם רבע שעה. אנחנו, חברי הכנסת האחרים, זה הזמן היחיד שלנו להציג הסתייגויות, רק שיהיה פה לצורך סדרי הדיון.
היו"ר יעקב מרגי
נרשם בפרוטוקול, שהעדפנו את יוסי יונה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, לא קשור, זה הזמן שלנו להציג הסתייגויות לחוק.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, תעשי מה שאת רוצה, יש לך - - -
תמר זנדברג (מרצ)
טוב, אני עוברת לגופו של עניין. לסעיף 2 לחוק, זה הסעיף שעוסק במנגנון - - -
מירב ישראלי
בסדר, אז היא תנמק ואני לא אוכל להכניס את זה, מה נעשה?
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
זה הסעיף שעוסק במנגנון הקבילה ובעצם דבר חדש שמכניס לחוק. אני רוצה להכניס לסעיף הזה מנגנון קודם כל שקיפות ומנגנון, מכיוון שהסעיף הזה דן, מבקש הערות וקבילות על מנגנון שאלה שמגישים לא חשופים לשאר מה שקורה בו, אז אני רוצה להכניס אליו, והנוסח הוא כזה, 'תחויב המועצה ליתן למוסד שהקבילה הוגשה בעניינו הזדמנות להשמיע את טענותיו ולפי בקשת המוסד תידרש לבחון במקביל את בקשות התמיכה האחרות שהוגשו במקביל לקובל כדי להכריע בנכונות הקבילה'.
מירב ישראלי
לדעתי זה - - - ולכן גם - - -
תמר זנדברג (מרצ)
בסדר, אז סבבה.
מירב ישראלי
ככל שהייתה הסתייגות כזאת אני אוכל להכניס.
תמר זנדברג (מרצ)
אין שום בעיה, אני רוצה לנמק אותה לגופו של עניין. הרעיון הוא שאי אפשר לדון בקבילה בלי שיודעים מה עמד מול. נאמר כאן, יכול להיות שבכלל כל החוק הזה בא מכיוון שיש הרבה מאוד אנשים שנדחו, אבל הם לא יודעים מי האחרים שהתקבלו במקומם ולכן אי אפשר לקיים דיון בנושא הזה. אז, בבקשה, תכניסו את זה בסדרי העבודה.

בסעיף 10, סדרי העבודה של המועצה, אני רוצה להכניס הוראות שקיפות ופרסום לציבור. זה עולה בקנה אחד עם מטרות החוק.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נכניס רק מה שיוגש בכתב, נקודה.
תמר זנדברג (מרצ)
בסעיף 10, 10(א), לכתוב בבקשה, אני מדברת על סדרי העבודה של מועצת הקולנוע, 'בכל ישיבה המינימום החוקי לקיום הישיבה לא יהיה פחות מעשרה חברי מועצה'. בהמשך סעיף 10(ג) להוסיף מספר סעיפי שקיפות, כמו למשל, אחת, המועצה תפרסם לציבור את שמות חברי המועצה המכהנים בכל עת בתוך שבעה ימים ממינויים. תפרסם המועצה את שמות חברי ועדת המשנה והחברים הממונים בכל ועדה בתוך שבעה ימים ממינויים. תפרסם המועצה מראש את מועדי הישיבות ונושאי הדיון. תפרסם המודעה בתוך 30 יום מכל ישיבה את הפרוטוקולים המלאים של הישיבות, לרבות פירוט שמות חברי המועצה שהשתתפו בכל ישיבה. תפרסם המועצה את סדרי עבודתה כפי שייקבעו על ידה לפי סעיף זה. וסעיף נוסף שנוגע לסדרי עבודתה, 'מועצת הקולנוע תחויב לפגוש את קרנות הקולנוע המפוקחות על ידה לא יפחת מפעם אחת בשנה'.

סעיף 10א, החדש, 'גמול ישיבה ישולם רק לחבר מועצה שנכח באופן רציף בלא פחות ממחצית זמן הישיבה בפועל'.

למאגר הלקטורים, סעיף 12, אני קודם כל רוצה להגדיל את מאגר הלקטורים, להצטרף להסתייגות כאן שנרשמה, מ-200 ל-500 ולהוסיף סעיף, קודם כל שניתן יהיה להעסיק לקטורים שלא ממאגר הלקטורים ובתנאי שהם עומדים בתנאי הסף.
היו"ר יעקב מרגי
גם זה היה.
תמר זנדברג (מרצ)
ולהוסיף סעיף נוסף שלא יוגבל מספר הלקטורים במאגר, כלומר שלא תהיה מכסת מקסימום וכל מי שעומד בתנאי הזכאות ויגיש מועמדות ייכלל באופן אוטומטי במאגר.
מירב ישראלי
הסעיפים האלה, אני רק אומר, אלה סעיפים שכן נכנסו בהסתייגויות קודמות.
תמר זנדברג (מרצ)
אז מצוין.
מירב ישראלי
מה שאני אוכל להכניס אני אכניס, אבל מה שלא, אז - - -
היו"ר יעקב מרגי
או לחילופין, לאמץ את ההסתייגות.
מירב ישראלי
בכל מקרה הייתה הצטרפות של מרצ לכל שאר ההסתייגויות.
תמר זנדברג (מרצ)
בסעיף 12(ד), בנוסף לתחומי הקולנוע, התיאטרון, הספרות והתקשורת, אני רוצה להוסיף תואר אקדמי ממוסד מוכר גם בתחומי המוסיקה, הארכיטקטורה, העיצוב, האמנות הפלסטית, הצילום, האמנות הרב תחומית ומדעי הרוח והחברה. כנ"ל בסעיף הניסיון המקצועי.
עפר שלח (יש עתיד)
את מקפחת את הפיזיקאים?
תמר זנדברג (מרצ)
לאור הערת חבר הכנסת שלח אני רוצה להוסיף, 'מתחום מדע הטילים', כהסתייגות נפרדת.
עפר שלח (יש עתיד)
מתמטיקה ופיזיקה.
תמר זנדברג (מרצ)
וכנ"ל בסעיף הניסיון המקצועי, של שנתיים או יותר בעשייה בתחום הקולנוע, הטלוויזיה, התיאטרון והספרות, המוסיקה, הארכיטקטורה, העיצוב, האמנות הפלסטית, הצילום או האמנות הרב תחומית.

בסעיף 12(ה), במקום 60 יום אני רוצה להקטין ל-30 יום, שיחייב לרשום באופן אוטומטי אם לא התקבלה תשובה.

בסעיף התחולה, אני רוצה לדחות את יום תחילת החוק לשנת 2020 במקום 2019. ובסעיף 13א, בסעיף התמיכה המסחרית, אני רוצה להוסיף סעיף שיאמר כך, 'סעיף זה לא יחול ולא יקנה זכות לקבלת כספים', אני מזכירה כספי ציבור, 'במקרה בו הגוף המבקש הקצאה מחזיק במישרין או בעקיפין או הינו חברה הקשורה עם חברה שעיסוקה מכירת כרטיסי קולנוע'.
היו"ר יעקב מרגי
גם זה היה.
תמר זנדברג (מרצ)
בסדר, אז אני מצטרפת. ושעיסוקה
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זה מחזק את זה שזה נכון, אדוני.
תמר זנדברג (מרצ)
בדיוק, זה רק מחזק את זה שזה נכון.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
משנה תוקף.
תמר זנדברג (מרצ)
בנוסף, סעיף קטן (2), סעיף זה לא יחול ולא יקנה זכות לקבלת כספים אם יתברר שהוא חל על גוף אחד בלבד במדינת ישראל, כלומר שיש רק נהנה אחד ממנו. אני רוצה להזכיר שאנחנו לא מחוקקים חוקים פרסונליים, אנחנו מחוקקים חוקים לטובת כלל הציבור.
היו"ר יעקב מרגי
לכן אנחנו לא רושמים שמות.
תמר זנדברג (מרצ)
אה, לא רושמים שמות, אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, נו.
תמר זנדברג (מרצ)
אם השם לא מצוין, אבל הוא חל על גוף אחד בלבד, אז זה היינו הך.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
במתמטיקה זה קבוצה עם חבר אחד.
תמר זנדברג (מרצ)
סעיף קטן (3), הסעיף לא יחול לא יקנה זכות לקבלת כספים במקרה שהוא זכה למימון של גוף שידור טלוויזיוני. סעיף זה לא יחול ולא יקנה קבלת זכות לקבלת כספים במקרה בו סרט הוגש לתמיכת מוסד ציבור לפחות פעמיים, נבדק בכל פעם על ידי לקטורים אחרים ממאגר הלקטורים ונדחה על ידם. כלומר אנחנו רוצים לייצר פה בכל זאת איזה שהוא בסיס, אם אנחנו מייצרים כבר מאגר לקטורים, דבר שכאמור אנחנו מתנגדים לו, אנחנו רוצים לייצר איזה שהוא מעמד ללקטורים וללקטורה. לא ייתכן שסרט נדחה פעמיים על ידי לקטורים שונים ממאגר הלקטורים שאושרו על ידי המשרד ובסוף, במסלול עוקף, הוא יגיע בחזרה והוא יקבל כספים ממוסד ציבור ומקרן שהושקעה בו.

ובסעיף 13א(ב), אחרי המילים 'לתוכן הסרטים' יתווספו המילים 'או לתנאים שונים הקשורים להקרנה המסחרית או לשיווק הסרט'. סיימתי.
מירב ישראלי
מה שהגשתם אלינו בכתב זה שני מסמכים שקיבלתי מכם עם חתימות. זה גם אתם רוצים להגיש?
תמר זנדברג (מרצ)
כמובן. ברור.
מירב ישראלי
אוקיי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני רוצה להודיע על ההצטרפות שלנו לכמה מההסתייגויות, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. יש לנו עוד מסתייגים בודדים?
מירב ישראלי
כן.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, מי אלה?
מירב ישראלי
יהודה גליק הציג את ההסתייגויות שלו. עודד פורר גם הציג את ההסתייגויות שלו ויש הסתייגויות של נאוה בוקר.
היו"ר יעקב מרגי
אני אקריא אותן.
מירב ישראלי
ויש הסתייגויות של השרה.
היו"ר יעקב מרגי
מי מקריא את ההסתייגויות של השרה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
סליחה, מותר ללא חבר כנסת להקריא הסתייגויות?
מירב ישראלי
כן.
היו"ר יעקב מרגי
ואם לא, אז אני מתנדב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אני רוצה לדעת לפי איזה סעיף בתקנון.
מירב ישראלי
לא, בסדר גמור. הפרוצדורה היא שיכול עובד המשרד להציג את זה ובלבד שיש מסמך חתום של השרה. אז יש לנו מסמך חתום של השרה.
היו"ר יעקב מרגי
ובמקרה הזה יוסי שרעבי, מנכ"ל המשרד. בבקשה, אדוני.
יוסי שרעבי
אוקיי, בוקר טוב. תודה. אנחנו מבקשים בסעיף 11 לתיקון סעיף 13א רישא החדש למחוק את המילים ולומר, הסעיף הזה, אני אקריא אותו, 'על אף הוראות חוק זה השר יקבע, לאחר התייעצות עם המועצה, כי סכום אישור שלא יפחת' וכן הלאה וכן הלאה.
מירב ישראלי
בעצם מה שיורד זה 'אמות מידה שוויוניות והתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה'.
תמר זנדברג (מרצ)
לא צריך אמות מידה - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא צריך שוויון אם אנחנו לא שולטים בו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. בבקשה, יוסי.
יוסי שרעבי
לא, אי אפשר שהדברים האלה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
תגיד, לא, באמת, אתה לא מתבייש? באמת, אתה עובד ציבור.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה - - - פעם ראשונה, מיקי, פעם ראשונה. תמר - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אתה לא מתבייש לבוא ולהציג פה דבר כזה?
יוסי שרעבי
זה בא ממשרד המשפטים גם.
תמר זנדברג (מרצ)
ולו איך שזה נשמע. אז מה אם משרד המשפטים?
היו"ר יעקב מרגי
יוסי, אתה רוצה את החוק?
תמר זנדברג (מרצ)
אתה, אתה אישית.
היו"ר יעקב מרגי
יוסי, אתה לא עונה לאף אחד ואם אתה תענה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אתה לא מתבייש לבוא ולהגיד למחוק 'אמות מידה שוויוניות'?
היו"ר יעקב מרגי
תמר, פעם שנייה. פעם שנייה והפעם השלישית קרובה.
יוסי שרעבי
הסעיף השני, ברשותך, אדוני היושב ראש, בסעיף - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לא, אבל אפשר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני עדיין אומר חוצפה על הדיון, אנשים ישבו פה בשקט מופתי, שמעו את כל ההסתייגויות. אז אמר, פתח ואמר, ועומדת לו הזכות, נקודה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא 'אדוני', אין כלום, כרגע הוא מדבר, תכבדו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זו הסתייגות של שרה, אי אפשר - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, לא, אין, לא יהיה. נקודה. בבקשה, אדוני.
יוסי שרעבי
התיקון השני בסעיף 11, תיקון סעיף 13א(ב)(4), בסופו יבוא, 'וזאת מבלי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985'.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אפשר להסביר לפחות? אפשר להסביר או שגם לא צריך להסביר, לדעתך?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מה הנימוק?
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רוצה שהוא יסביר, אני הבנתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל אנחנו לא הבנו.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה להסביר בדקה? תסביר, בבקשה, בדקה.
יוסי שרעבי
את יסודות התקציב?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, את שניהם.
יוסי שרעבי
לגבי הסעיף הראשון, גם בהתייעצות עם משרד המשפטים, הסעיף הזה לא מחויב, לא צריך להופיע, יש נהלים, עובדים על פי הנהלים, אין צורך לציין אותם בחקיקה. לגבי הסעיף השני, מאחר שאנחנו סיכמנו עם האוצר - - -
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, עוד הפרעה קטנה את יוצאת החוצה. חברי כנסת לא מרשים לעצמם מה שאת עושה.
יוסי שרעבי
לגבי הסעיף השני, אנחנו ביקשנו מהאוצר שבמידה שהמסלול המסחרי לא ימצה את כל הסכום שברשותו הכסף יחזור לטובת חוק הקולנוע, התקציב של חוק הקולנוע. סיכמנו שתהיה הפניה מהחוק המרכזי לתקנות, מבקש משרד האוצר שזה ייאמר שזה מבלי לגרוע מחוק יסודות התקציב.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני מקריא את ההסתייגויות של חברת הכנסת נאוה בוקר. הסתייגות אחת לסעיף 12(ה), לא תהיה הגבלה מקסימלית של חברי מאגר הלקטורים. שתיים, לסעיף 12(ג), אחת, להרחיב תחומי התארים של הלקטורים הרשאים להיכנס למאגר הלקטורים, תחומי מוזיקה, ארכיטקטורה, אמנות פלסטית, צילום - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ושירותי לובי פוליטי.
מאיר כהן (יש עתיד)
וכבאות.
היו"ר יעקב מרגי
צילום ועיצוב. אלה ההסתייגויות של נאוה בוקר. יש עוד הסתייגות לסעיף 10, מועצת הקולנוע תפעל בשקיפות, לרבות פרסום שמות חברי המועצה, פרסום מועדי הישיבות, פרסום פרוטוקולי הישיבות וזהות חברי המועצה שהשתתפו.

עד כאן ההסתייגויות. בתשע וחצי אנחנו נתחיל הצבעה על ההסתייגויות. כן, בבקשה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אם הבנתי נכון, ואני מבקש לבדוק עם המנכ"ל, שאחת ההסתייגויות שהצגת ובעצם הציג אותן היושב ראש, אדוני היושב ראש, הבנתי שאתה מאמץ לצורך ההצגה את הסתייגויות השרה?
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מאמץ שום דבר. עומדת הזכות לכל אחד להצביע.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
בשמחה. לגבי סעיף 13א, ובדקתי עכשיו עם היועצת המשפטית מירב, לכאורה הקריאו אתמול שסעיף 13א יהיה באישור יועמ"ש, יועץ משפטי לממשלה.
מירב ישראלי
לא אישור, התייעצות.
יוסי שרעבי
זה מה שהקראתי עכשיו.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
ואתה ביקשת שאכן זה יהיה ללא, אלא בסמכות השרה? כי ממילא כל התקנות הן תחת כיפת הברזל של היועמ"ש, אין צורך את זה לחזק ביותר. אז אני מבקש להצטרף.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע, אחרי הדי 9 לא הייתי משתמש בכיפת ברזל.
תמר זנדברג (מרצ)
למה? צריך משהו שיאזן.
היו"ר יעקב מרגי
לא להפריע לי, אני עם מוטי, זה הזמן שלי.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
מה שאתה מבקש, אתה רוצה די 9 יהיה די 9, אתה רוצה כיפת ברזל - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה, אדוני. אחרי הגיבוי שקיבלת אתמול, חיפוי אווירי בלתי פרופורציונלי אני מבין אותך.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
מה שאתה רוצה. מכיוון שנמצאים פה גם האנשים הטובים האלה אז אני מבקש לומר, אמרתי דבר שלא היה בו שום מגמה אישית, אני אוהב באמת את כולכם, אמרתי דבר בהיבט פוליטי מסוים, לא בהיבט אישי, חס ושלום.
קריאה
הגעת למחנה - - -
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
לא, חס וחלילה, אוהב את כולם, כולל את מחנה השמאל, כולנו חלק מעם ישראל.
קריאה
מי שמאל? מה שמאל - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא אתה, למה אתה קופץ?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
לא אתה.
היו"ר יעקב מרגי
עליי, עליי, אתמול הוא הטיח בי שאני שמאל.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
לא אתה, חבריי, חבריי שלי.
היו"ר יעקב מרגי
שמאל רדיקלי אני.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
חבריי שלי, לא אתכם, אתם, בלי לצבוע אף אחד - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע. סיימת, מוטי?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
כן, בבקשה, מיקי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה לשאול את משרד המשפטים לדעתו המקצועית לגבי ההסתייגויות של השרה, ההסתייגות הראשונה במיוחד.
חנן ארליך
חנן ארליך, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים. ההסתייגויות האלה מקובלות עלינו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גם משרד המשפטים כבר ויתר על השוויון. ראינו את זה, ראינו את זה בחוק הלאום.
היו"ר יעקב מרגי
לא להפריע, בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא מקובלת בחקיקה - - -
עדנה הראל פישר
גם את 3א לא צריך.
היו"ר יעקב מרגי
ביקשתם שמשרד המשפטים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא מקובלת בחקיקה - - -
עדנה הראל פישר
גם את 3א לא צריך, גם שם כתוב היועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר יעקב מרגי
עדנה, תודה. בבקשה, חנן, סיימת?
חנן ארליך
סעיף 3א לחוק יסודות התקציב הוא מקרה חריג, לא ידוע לי על נוספים שכמותו שמפנים להתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, בגלל ששם מדובר על חלוקת כספים לעמותות פרטיות ומניעת כספים ייחודיים.
עדנה הראל פישר
וכאן מדובר על חלוקת כספים - - -
חנן ארליך
אדוני, ככלל בהפניה לתקנות ובהסמכת שר לקבוע תקנות וכללים אין חיוב במפורש בחקיקה להתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ואנחנו חושבים שגם כך אפשר לקבוע פה.
היו"ר יעקב מרגי
סיימת?
חנן ארליך
כן.
היו"ר יעקב מרגי
זה על דעתך, מיקי, התשובה הזו?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שמעתי, אני מצטער על הרבה דברים, אבל אני לא רוצה לפגוע באף אחד.
היו"ר יעקב מרגי
אצלנו בטקס התרת נדרים לפני כיפור וראש השנה, אומרים לצוות שמינו אותם בית הדין, 'קיבלנו מסירת מודעה זו'.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מאוד עצוב מה עובר על הפקידות הממשלתית כולה.
עפר שלח (יש עתיד)
אני רק רוצה להזכיר שבמהלך הדיונים של הימים האחרונים, לגבי הרבה מאוד דברים נטען שאנחנו לא צריכים לשים אותם בחוק כי יש יועצת משפטית ויש מי שיפקח על הדבר הזה, אז עכשיו אנחנו רואים שמי שמפקח מוותר גם על הזכות הזאת שלו. אז אנחנו ויתרנו על לשים דברים בחקיקה ראשית כי אמרו לנו שיהיה מי שידאג להם. אז לא יהיה מי שידאג להם, שיהיה ברור.
היו"ר יעקב מרגי
עפר, קצת צניעות, לא ויתרתם, לא נתנו לכם להכניס.
עפר שלח (יש עתיד)
אנחנו כוועדה. אני מגבה אותך, אנחנו כוועדה. לא, זה לא מצחיק.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני לא אומר. זה מצחיק, יש פן מצחיק פה.
עפר שלח (יש עתיד)
תאמין לי שכבודך חשוב לי. הוועדה ויתרה על הדבר הזה ועכשיו שומרי הסף אומרים 'אנחנו לא רוצים להיות שומרי סף'.
חנן ארליך
בעקבות הדברים אני רוצה הבהרה - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
דבר אחד אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב ראש.
היו"ר יעקב מרגי
כל עוד הקואליציה לא מגייסת, כי הם תקועים בחוק הלאום, שהם יחליטו מה עדיף להם, חוק הקולנוע או חוק הלאום? או כמו בפרשת הקורבנות - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
זה ייזכר - - -
היו"ר יעקב מרגי
מאיר, בבוקר, שיבחרו או בחוק הלאום או בחוק הקולנוע, או מה שאנחנו אומרים בתפילה בפרשת הקורבנות, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אדוני היושב ראש, אחרי הדי 9 יש פה בעיה עם לימודי ליבה, לא מבינים מה שאתה אומר. צריך לחוקק לימודי ליבה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, מי שהבין הבין, מי שלא הבין לא צריך להבין. מאיר, סיימת את ההערה?
מאיר כהן (יש עתיד)
לא. יוגב, גדלנו בבית כנסת הרבה יותר טולרנטי ונחמד, תאמין לי. אחלה, בתי הכנסת בדימונה זה מקום הכי סובלני.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
לא אמרתי כלום על - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
היחידי שמתגאה בבורות שלו זה אתה. היחידי.
מאיר כהן (יש עתיד)
דבר אחד באמת ייזכר לדיראון עולם, וזו הערה כללית, אני מסתכל על זה, שני דברים. האחד, הפקידות הפכה להיות לפקידות כזאת אפורה. הייתי שר בממשלה, הייתה לי פקידות שהתווכחה איתי, היו לי יועצים משפטיים שאמרו 'אתה טועה' - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה? עדנה, בהקשר, אני בדיון פתוח עם מאיר, מאיר מרשה לי.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה קרה לך? איזה התקרנפות. אתה בטוח במה שאתה אומר?
היו"ר יעקב מרגי
הייתה הפיכה בסאלח א-דין ולא עדכנו אותנו.
מאיר כהן (יש עתיד)
זה לא נכון. אני כתבתי תקנות וכן הם עברו את הייעוץ המשפטי וכן היה מקום שהם יקבלו את הסינון של הייעוץ המשפטי ואתה יושב כאן, נציג משרד המשפטים, ואתה אומר כן אחרי כל דבר. אז אני מבין את המצוקה שלך, אבל אם איש משרד המשפטים - - -
היו"ר יעקב מרגי
תשמע, ב-3א, שהוא ממונה עליו, הוא כזה חזק ו - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
עזוב. אם אתה נמצא בכזאת מצוקה אז תלך. אבל אי אפשר לשבת כאן ולהתגרד באי נוחות ולהגיד כן אחרי כל דבר ולמצוא לו צידוקים. חבל. לבי לבי עליך.
היו"ר יעקב מרגי
למה? הוא נינוח, למה אתה אומר?
מאיר כהן (יש עתיד)
שתיים, אני אומר, אתה יודע, וגם אתה יודע את זה, אדוני היושב ראש, אין תקופה שהממשלה ביזתה את הכנסת יותר מהתקופה הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
בואנה, אני אמרתי לגייס אנשי קואליציה, לא אנשי אופוזיציה.
מאיר כהן (יש עתיד)
תאמינו לי.
עפר שלח (יש עתיד)
אני לא יודע אם אתה יודע, היושב ראש, אבל אתמול גייסתי את ש"ס לטובת הצבעה בוועדת החוץ והביטחון - - -
היו"ר יעקב מרגי
והם עזרו?
עפר שלח (יש עתיד)
בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
בדרך כלל הם אוהבים לעזור לך.
עפר שלח (יש עתיד)
הופיע מלכיאלי עם הנחיה להצביע כמו שאני מצביע. אז עכשיו אנחנו מחזירים לך את הטובה.
תמר זנדברג (מרצ)
יאללה, הצבעה?
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי את עומק הדברים. מאיר, סיימת?
מאיר כהן (יש עתיד)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
חנן, בבקשה.
חנן ארליך
לגבי ה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
רגע, אני רק רוצה - - - הזמן שלנו הוגבל על מנת שנוכל לעבור להצבעה, לא?
היו"ר יעקב מרגי
לא, הזמן הוגבל - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אה, סתם כדי לשמוע - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, הזמן הוגבל כי ככה החלטנו בסדרי הדיון, שלא יהיה ניצול לרעה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יהודה, זה חוק יותר גרוע מהעישון.
יהודה גליק (הליכוד)
פעם אחת רציתי להיכנס בשקט, שלא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אמר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, לא ברעש ה'. שב. לא ברעש. אני ביקשתי אתמול, אפרופו אנשי צבא, אתה יודע, אצלנו, עם מי נתקלנו? בכנסת נתקלנו בראש המוסד, ראש השב"כ, עם האלופים, בחיים האזרחיים, אלופי המשנה שהצניחו אותם וזה, ואתה יודע, אומרים לך 'זה בא מהצבא'. הלכתי אתמול לאיל בן ראובן, שאני מעריץ את הבן אדם, אמרתי לו 'תשמע, אני מבקש מהיושב ראש שתעביר פה סדנאות לדבר בנחת, תהיה מוכן?', הוא אומר לי 'בשמחה'. אמרתי לו 'תדע לך, אתה אנטיתזה לכל אנשי הצבא'. אפשר להיות אלוף וגם לדבר בנחת.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אדוני היושב ראש, אם תצביע על זה יהיה פה אחד. אם תצביע על זה שאיל בן ראובן אלוף הנחת תהיה פה הצבעה בקול אחד.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בואו נצביע. יאללה, חברים, הזמן קצר והמלאכה מרובה, יש הרבה הצבעות.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, חנן.
חנן ארליך
אדוני, ראשית, לגבי ההערות האישיות שנאמרו, אני לא אתייחס, ברשותכם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אגב, הן לא אישיות.
מאיר כהן (יש עתיד)
הן לא אישיות.
תמר זנדברג (מרצ)
מה אישיות?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא נאמר עליך.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש כישלון מערכתי של מוסד היועץ המשפטי לממשלה ושל משרד המשפטים, לא מכוון אליך אישית.
חנן ארליך
אני מרגיש נוח מאוד עם הנוסח שמוצע. תקנות, חקיקת משנה ככלל עוברת, בכל מקרה, בין אם זה כתוב בחוק או כמו שאמרתי, זה לא כתוב כמעט אף פעם, ובין אם זה לא כתוב עוברת דרך הייעוץ המשפטי לממשלה.
מאיר כהן (יש עתיד)
תגיד לי, מה אתה אומר? שר יבקש כזאת הסתייגות כי מה? כי זה כתוב או לא כתוב? ממילא זה קורה?
היו"ר יעקב מרגי
אתה יורד לסוף דעתם, חנן? הם מבינים - - - סליחה, יש לי את השריטה הזאת להסביר אחרים ואני לא מבין עדיין למה אני קופץ כל הזמן. הם מבינים שהייעוץ המשפטי לממשלה ממלא את תפקידו וזה ברור, יש פה איזה אמירה שהיא לא נראית טוב. אתה יודע מה? אפילו דקלרציה, ששרה מגישה אמירה כזו שהיא מבקשת להכניס - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שהיא מבקשת לבטל את אמות המידה השוויוניות - - -
היו"ר יעקב מרגי
ממילא זה קיים, התוספת - - - רגע, מה, אני לא מסביר אותך טוב? תגיד לי. זה שזה נוסף בחוק, אני מבין, למה שדווקא בחוק שלי ייאמר דבר כזה מפורש בחקיקה ראשית? זו אמירה שעומדת לה הזכות, אבל כשבאה שרה ומגישה את זה כהסתייגות זה כביכול אמירה שהקטע הזה של ההתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ו- ו- ו- ו-, נתון לוויכוח שלה עם - - -
חנן ארליך
היו פה אמירות כאילו היועץ משפטי לממשלה לא ממלא את תפקידו כפי שחברי הכנסת סבורים שראוי להיעשות. יש נוסח שמוצע על ידי השרה, הנוסח הזה במקורו לא כלל את התוספת הזו של התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ואמות מידה שוויוניות והנוסח הזה נמצא ראוי ונכון מבחינה משפטית, זה נוסח שמקובל גם בהקשרים אחרים שבהם יש הסכמה לקבוע תקנות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה לא הבנת מה שמרגי - - -
חנן ארליך
לאחר מכן הועלתה הצעה לשלב את האמירות האלה וגם היא אפשרית משפטית, אפשר לקבוע אמירות כאלה, שזה יהיה באמות מידה שוויוניות ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה. אחרי זה שוב רוצים להוציא את זה, זה חוזר להיות אפשרי, האפשרויות קיימות. מבחינה משפטית זה אפשרי וזה אפשרי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אבל הצהרתית?
חנן ארליך
תחושת אי נוחות כזו או אחרת זה עניין למתבונן.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא עניין שלו, ובצדק. שאלתם לעמדת - - -
חנן ארליך
ולכן אנחנו, כייעוץ משפטי לממשלה, סבורים שהנוסח הזה אפשרי משפטית.
היו"ר יעקב מרגי
היטבת להסביר, חנן.
חנן ארליך
מה ראוי יותר, מה ראוי פחות, זו שאלה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו אומרים שלא הייתה תקופה כזאת שחורה שפקידים ציבוריים פחדו ככה מפני שרים.
יהודה גליק (הליכוד)
מיקי, מיקי, זה בדיוק משל העז, מכניסים אותו כדי שכשמוציאים אותו תוכל להתעצבן. אז התעצבנת, גמרנו, בוא נתקדם קדימה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יהודה, קח סיגריה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
קח סיגריה, תהיה בן אדם.
יהודה גליק (הליכוד)
אני רוצה לקחת חיבוק וחיוך, יום של הארת פנים שיהיה לך, מיקי.
היו"ר יעקב מרגי
לפרוטוקול, לחבר הכנסת ההוא קוראים יהודה גליק.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני, אתה יודע מה הבעיה. יש לנו כמה דקות - - -
היו"ר יעקב מרגי
עד שאני אפסיק אתכם אין בעיה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
ברור, עד שתגייסו את הרוב.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
בוא נצא לפרסומות, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו בפרסומות, אם לא הבנת את זה.
יהודה גליק (הליכוד)
חנן, אתה איש טוב.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני, כאשר לאורך כל הדיון עולה איזה שהוא חשש, לא נגיד חשד, חשש שהסעיף הזה, סעיף 11, הוא בעצם נועד להיטיב עם אנשים מסוימים ועולה חשש, ואולי החשד, אתה יודע מה? ואז לפחות למראית עין השרה לא הייתה צריכה להתנגד לסעיף הזה שיהיה שם, והנה היא באה ואומרת 'אתם יודעים מה?', כאילו נא בעין, 'אני עכשיו רוצה להוריד את הסעיף הזה שמדבר על אמות מידה שוויוניות'. זה מלמד עוד פעם על הזחיחות ועזות המצח שרבים בממשלה הזו, כאשר הם מביאים את ההצעות שלהם והרפורמות שלהם והצעות החוק שלהם, שהן באמת באמת נאמר הזויות, אם לא משהו גרוע מכך.
מאיר כהן (יש עתיד)
אם לא למעלה מזה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אם לא למעלה מזה. תודה, אדוני, חברי מאיר כהן, על התיקון, על התוספת החשובה.
קריאה
זה הזמן שלנו לדבר, נכון?
היו"ר יעקב מרגי
דבר חופשי, רק בשקט. תיהנו מהחיים, בינתיים.
תמר זנדברג (מרצ)
עוד מעט זה נגמר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
את באה להצביע בעד החוק הזה, מירב?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אני לא מאמין, את?
מירב בן ארי (כולנו)
באתי למלא את מחויבותי הקואליציונית.
היו"ר יעקב מרגי
מירב, תגביהי את הכיסא. אני תובע את עלבונה, אבקש להביא לה כיסא.
תמר זנדברג (מרצ)
איזה בושה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תמיד אפשר לסמוך על 'כולנו' כשצריכים לחסל את הדמוקרטיה.
עפר שלח (יש עתיד)
מירב, הרבה את מקבלת על מחויבותך הקואליציונית.
יהודה גליק (הליכוד)
פה מכבדים חברי כנסת וגם חברות כנסת.
עפר שלח (יש עתיד)
ראינו אתמול כמה הקואליציה גומלת לך על מחויבותך הקואליציונית.
מירב בן ארי (כולנו)
עפר, אני מתפלאה עליך, דווקא אתה?
היו"ר יעקב מרגי
למה? אתמול האופוזיציה גם קיבלה חוקים.
עפר שלח (יש עתיד)
מה זה?
היו"ר יעקב מרגי
האופוזיציה קיבלה אתמול מנה מכובדת של חוקים.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זה קיבלה?
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, אני הייתי פעמיים, שתי קדנציות מתוך החמש, הייתי באופוזיציה, יכולתי לראות - -
תמר זנדברג (מרצ)
אחת מהן איתנו. זה היה שיתוף פעולה מאוד טוב.
היו"ר יעקב מרגי
- - מעבר להר את הארץ המובטחת של החקיקה ולא הגעתי אליה. גם כשהייתי בקואליציה המנוח יעקב נאמן, שהיה יו"ר ועדת שרים לענייני חקיקה, היה רואה ש"ס מיד היה עושה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
בשביל זה אתם צריכים להיות איתנו בקואליציה.
היו"ר יעקב מרגי
לא בטוח ששם יותר חמים, אבל לא משנה, נבחן זאת בהמשך.
מאיר כהן (יש עתיד)
הכה את הדמוקרטיה ו - - -
יהודה גליק (הליכוד)
כשלא ישנים בלילה יוצאים התסכולים.
תמר זנדברג (מרצ)
לא ישנת, יהודה?
יהודה גליק (הליכוד)
לא, יעקב מרגי, פתאום התחיל לשתף אותנו בתסכוליו.
היו"ר יעקב מרגי
רצית לשאול שאלה, אדוני?
קריאה
יש סעיפים שאתם מסכימים עליהם, אז אולי נעביר אותם קודם? אלה שאתה הובלת.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אופטימי, מסכימים עליהם. גם מה שאני הובלתי, אין הסכמה עליהם.
קריאה
אני - - - בוועדות, אני מאמין למה שאומרים לי.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיב, אתה לא מכיר את ההליך הפרלמנטרי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, אנחנו נבקש התייעצות סיעתית לפני ההצבעות.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נבחן אם עומדת לכם הזכות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, לא צריך עכשיו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין לנו על מה להתייעץ, אבל אתה יכול לבחון את זה, אדוני. תבחן.
היו"ר יעקב מרגי
מה אכפת לך שהבחינה תהיה גם בזמן הפציעות?
עפר שלח (יש עתיד)
תבחן. אם עקבת אחרי המונדיאל האחרון רוב הגולים נכנסו בזמן פציעות.
היו"ר יעקב מרגי
כן, כולל הפנדל האומלל שהוא נתן לקרואטיה. יצר מומנט שלילי.
עמית ליאור
אני רוצה להגיד כמה מילים.
היו"ר יעקב מרגי
מי הדובר?
עמית ליאור
עמית ליאור, יושב ראש איגוד התסריטאים.
היו"ר יעקב מרגי
בכבוד.
עמית ליאור
בבואכם להרים את היד שלכם עכשיו בתוך הטקס הדמוקרטי - - -
היו"ר יעקב מרגי
ובלבד שלא תהיה הטפת מוסר.
עמית ליאור
לא הטפת מוסר, חלילה. אתם צריכים להבין שכשאנחנו מדברים על זה מבחינתנו זה דיני נפשות כי אנחנו פה כיושבי ראש איגודים ואנחנו פה מייצגים את כלל המגזרים בישראל וכשמחליטים להסיט כסף ממקום למקום, מכל מיני סיבות שלא קשורות לעניין, גורעים את הכסף הזה מאנשים אחרים, סוגרים את היכולת שלהם לעשות סרטים. כשאתם באים לעשות את זה תבדקו טוב טוב שאתם עושים את זה על בסיס אמיתי, שבאמת הודרו אוכלוסיות שלמות ולאן הכסף הזה הולך להיצבע עכשיו ולאן ללכת, כי חברי האיגוד שלי, היכולת שלהם להתפרנס הולכת לרדת בגלל שכסף מוסט פה מכיס לכיס, מכיס שהוא כביכול שמאל לכיס ימין. אתם תזכרו שאנחנו פה נציגי אמת של כלל האוכלוסיות בישראל, של כלל הצבעים והגוונים הפוליטיים ולצערי החוק הזה הולך להטות באופן מאוד ברור, כסף הילדים בדימונה לא יראו מזה.
יהודה גליק (הליכוד)
עמית היקר - - -
עמית ליאור
הילדים בדימונה לא יראו את זה, ואני רוצה להגיד לך משהו, חבר הכנסת יהודה גליק, אתה אמרת כנגדנו שאנחנו חבורה של אנשים לבנים שיושבים בחדר בתל אביב - -
היו"ר יעקב מרגי
למה, הוא שחור בטח.
עמית ליאור
- - ומחלקים כסף בתוך חונטה של עצמנו. תדע לך, אדוני, שאתה מצטרף לעלילת דם לא קשורה למציאות.
יהודה גליק (הליכוד)
עמית יקירי - - -
עמית ליאור
הזיה לא נכונה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, עמית.
יהודה גליק (הליכוד)
עמית, אני מכבד אותך - - -
היו"ר יעקב מרגי
יהודה, אתה רוצה לחזור בך ולהבהיר מה אמרת?
יהודה גליק (הליכוד)
אל"ף, הציטוט הזה, אני לא יודע, הייתה פה אולי פאטה מורגנה, אני אתמול הקראתי מכתב שכתבו אותו שלושה חברי מועצת הקולנוע, ד"ר דבורי הנדלר - - -
עמית ליאור
יהודה, שמעת אותי פעם? אתה מקריא דברים - - -
היו"ר יעקב מרגי
עמית, עמית.
עמית ליאור
טרחת לשמוע אותי פעם?
היו"ר יעקב מרגי
עמית, ביקשת, הבנתי ש - - -
יהודה גליק (הליכוד)
עמית היקר - - -
קריאה
בואו נעצור פה.
יהודה גליק (הליכוד)
לא, אני רוצה להגיב.
קריאה
תגיד משהו, אל תקריא.
עמית ליאור
תקשיב לי גם - - -
יהודה גליק (הליכוד)
אני הקשבתי לך, אני מבקש שתקשיב לי. עמית היקר, אני מבקש שתכבד אותי, אני כיבדתי אותך.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, יהודה.
יהודה גליק (הליכוד)
לא, אני רוצה להתייחס. אני מבקש להתייחס.
היו"ר יעקב מרגי
חצי דקה.
יהודה גליק (הליכוד)
אל"ף, עמית היקר, הציטוטים שהכנסת בפי, מעולם לא - - -
עמית ליאור
אתה הקראת ודיברת פה - - -
יהודה גליק (הליכוד)
אני מבקש, אדוני היושב ראש, נתת לי חצי דקה, תן לי את חצי הדקה.
היו"ר יעקב מרגי
אז יאללה דבר.
יהודה גליק (הליכוד)
אז שלא יפריעו לי.
היו"ר יעקב מרגי
אף אחד לא מפריע לך.
יהודה גליק (הליכוד)
עמית היקר - - -
היו"ר יעקב מרגי
רבותיי. שנייה, יהודה, אני אתן לך. תקשיבו, מרגע זה נגמר ההפי אנד, יהיה שקט מוחלט. כל הפרעה, אני למדתי מאיזה יו"ר ועדה, שהוא יחסית חדש בכנסת, יש לו רקורד בירושלים, כל הפרעה תיענה בהוצאה בזמן ההצבעות.
יהודה גליק (הליכוד)
הציטוט שציטטת בשמי לא נאמר מעולם, אני מבקש ממך שתחזור בך.
עמית ליאור
אני חוזר בי, קראת לנו פושעים.
היו"ר יעקב מרגי
עמית, אני אוציא אותך.
יהודה גליק (הליכוד)
לא, אני הקראתי מתוך מכתב שכתבו ד"ר דבורי הנדלר, גולן אזולאי ואיתן אלפרט, שהם חברי מועצת הקולנוע, והם כתבו שלא ייתכן שהחוק החדש ימשיך להעניק למי שהדירו לאורך שנים קולות רבים וחילקו את תקציבי הציבור כראות עיניהם. עכשיו, אני לא יודע, הקראתי מה שאמרו אנשים - - -
היו"ר יעקב מרגי
הבהרת, תודה.
יהודה גליק (הליכוד)
לא, שנייה, אני גומר את המשפט. הדבר השני, מספיק זמן אני מכיר את הכנסת כדי לדעת שכשאומרים לנו 'תשמע, החוק הזה זה סוף הדמוקרטיה, סוף המדינה היהודית, דיני נפשות', חבר'ה, תישארו בפרופורציה, עושים פה שינוי - - -
עמית ליאור
אני לא חושב שזה ככה.
היו"ר יעקב מרגי
עמית, אף אחד לא שואל אותך.
יהודה גליק (הליכוד)
עושים פה שינוי, הוא לגיטימי ואל תעשה לנו פה דה לגיטימציה. תודה רבה. ואני לא אמרתי שום דבר פוגעני, ואם יצא ממני משהו פוגעני מעולם, אז אני מתנצל.
היו"ר יעקב מרגי
יהודה, פעם ראשונה.
יהודה גליק (הליכוד)
תודה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
התייעצות סיעתית.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, כשאני מדבר, אתה תלמד להקשיב לי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אני מקשיב לך כל הזמן.
היו"ר יעקב מרגי
למרות פערי הגילאים בינינו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מי יותר צעיר?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
חברים, שקט, אנחנו לא שומעים פה.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו עוברים לשלב ההצבעה על ההסתייגויות. יש הרבה הסתייגויות, חבריי מהאופוזיציה רצו למשוך אותנו, למתוח אותנו, אני לא אתן להם. מספר, הצבעה, מספר, הצבעה, מספר, הצבעה, כי נימקנו והקראנו את מה שיכולנו להקריא וקצבנו, נקודה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
לא, כי כבר החלטתם.
היו"ר יעקב מרגי
חנין, תודה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
התייעצות סיעתית.
היו"ר יעקב מרגי
התייעצות סיעתית, בבקשה, חמש דקות.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אין הצבעה, זו לא הצבעה.

(הישיבה נפסקה בשעה 09:45 ונתחדשה בשעה 09:50.)
היו"ר יעקב מרגי
רבותיי, אני פותח את הישיבה מחדש. אני מודיע, מאחר שיש הרבה הסתייגויות להצבעה, בעשר דקות זה לא מעשי. לאחר ההודעה שלי, ננעל את הישיבה, תעקבו אחרי הודעות הוועדה, לא כמו שקרה לכם בהסתייגויות, כי ייתכן שתהיה גם היום ישיבה וייתכן שגם מחר משבע בבוקר, הכול ייתכן. אנחנו נתכנס שוב כדי לקיים את ההצבעות.
תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:51.

קוד המקור של הנתונים