ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/08/2018

הצעת תיקון הכרזה על חלק משמורת טבע נחל עמוד לפי תכנית מס' ג/20719 - כביש גישה לכחל, הצעת תיקון אכרזה על חלק מגן לאומי בית שאן לפי תכנית מס' 203-0293993

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת19
ועדת הפנים והגנת הסביבה
01/08/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 708
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, כ' באב התשע"ח (01 באוגוסט 2018), שעה 13:00
סדר היום
1. תיקון הכרזה על חלק משמורת טבע נחל עמוד לפי תכנית מס' ג/20719 - כביש גישה לכחל
2. תיקון אכרזה על חלק מגן לאומי בית שאן לפי תכנית מס' 203-0293993
3. תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכנית מתאר מחוזית מס' תממ5/9/2 - חורפיש
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
אכרם חסון
חברי הכנסת
מוסי רז
מוזמנים
תמר רביב - שטחים פתוחים, המשרד להגנת הסביבה

זאב בילסקי - ראש מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר, משרד האוצר

עינב אתר - אדריכלית- צוות תכנון תכנית מתאר בית שאן, משרד האוצר

ענת פיק - מתכננת תכנית מתאר בית שאן, מינהל התכנון

טלילה הראל - אגף תכנון מקומי, מינהל התכנון, מינהל התכנון

נאוה אושר - עורכת דין, משרד הפנים

חדווה רדר זיו - ממונה סטטוטורית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דוד דהאן - יו"ר ודובר, הארגונים החברתיים בכנסת

ענת יציב - מנהלת אגף תכנון וניהול מקרקעין, רשות הטבע והגנים הלאומיים

מחסאן שנאן - מהנדס המועצה, המועצה המקומית חורפיש

טרוד עאמר - פרויקטור, המועצה המקומית חורפיש

עדנאן מסאלחה - מהנדס העירייה, עיריית בית-שאן

יחזקאל אייל - רכז שטח, תנועת רגבים

אפרת ברנד - מינהל התכנון, לשכה משפטית

מוחמד דראושה - מועצה מקומית, חורפיש
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
לירון אדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אתי בן-שמחון
תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע נחל עמוד לפי תכנית מס' ג/20719 - כביש גישה לכחל
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה. שלושה הנושאים היום בעצם בתיקון אכרזות.

הנושא הראשון - שמורת טבע הר מירון, לפי תכנית מחוזית תממ5/9/2 – חורפיש. לבקשת חברי הכנסת, חבר הכנסת חמד עמר אמר שהוא מגיע לפה בשעה רבע לשתיים. נדון בנושא הזה לאחר שיגיע.

הנושא השני – תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע נחל עמוד, לפי תכנית ג/20719 – כביש גישה לכחל.

הנושא השלישי – אכרזה על חלק מגן לאומי בית שאן לפי תכנית מס' 203-0293993.

נתחיל עם כחל. בבקשה, יסמין.
יסמין טלמון
אני עובדת במינהל התכנון, ואחראית על הטיפול באכרזות, או ביטולי אכרזות של שמורות טבע וגנים עירוניים.
היו"ר יואב קיש
את הקשר בין מינהל התכנון למועצת הגנים הלאומיים? את עובדת מולם?
יסמין טלמון
גם מולם, אבל לא בהגדרה.
היו"ר יואב קיש
בבקשה.
יסמין טלמון
כביש הגישה לכחל, התכנית שאנחנו מדברים עליה – ג/20719, בעצם, באה להסדיר את הגישה ליישוב כחל, כשהכביש בפועל קיים בדיוק בתוואי שאנחנו מדברים עליו כרגע. פשוט התכנית באה להסדיר את הכביש.
היו"ר יואב קיש
הכביש נבנה מתי?
יסמין טלמון
בראשית שנות ה-80', כשהקימו את היישוב, אז פרצו אליו את הדרך. לא הייתה תכנית מסודרת. היום באים לעשות תכנית מסודרת, וגם להסדיר שם - - -
היו"ר יואב קיש
היום השטח מסביב לכביש זה בעצם שמורת טבע נחל עמוד?
יסמין טלמון
בחלק מסוים, בחתיכה מסוימת מהכביש, הוא חוצה את שמורת נחל עמוד.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להבין עוד פעם. כאשר הכריזו על שמורת טבע נחל עמוד, הכביש היה קיים?
יסמין טלמון
לא, הכביש בא אחר כך.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, שבנו את הכביש מתי שהשמורה הייתה קיימת. זאת אומרת, זה לא היה מצב קיים הכביש בתוך השמורה.
יסמין טלמון
הכביש בא אחרי השמורה.
היו"ר יואב קיש
הוא נעשה בעצם אז לפי בנייה לא חוקית.
יסמין טלמון
לא ממש מוסדרת, בוא נגיד.
היו"ר יואב קיש
הכביש נבנה ב- - -
יסמין טלמון
בראשית שנות ה-80'.
היו"ר יואב קיש
תסבירו לנו פה על המפה מה אנחנו רואים.
יסמין טלמון
זו שמורת נחל עמוד הכתם הירוק, בסדר גודל של כ-8,000 דונם. זה היישוב כחל נמצא כאן, וזה כביש הגישה. פה מבקשים גריעה שחוצה את שמורת הטבע להסדיר את זה. הם באמת רק מסדירים את התוואי הקיים – מדרכות, שירות גישה יותר נוחה. אין גישה אחרת לכחל.
היו"ר יואב קיש
התהליך הזה התבצע בין מי למי?
יסמין טלמון
יש לנו פה הסכמה של השר להגנת הסביבה. יש הסכמה של מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע.
היו"ר יואב קיש
מועצת גנים לא הגיעו.
תמר רביב
אני מהמועצה, לא מוניתי רשמית. אני חברה, לא קיבלתי מועמדות. העמדה שלהם היא תמיכה. בעצם, זה באישורם.
היו"ר יואב קיש
גם אתם תומכים בתור הגנת הסביבה.
תמר רביב
גם השר להגנת הסביבה.
היו"ר יואב קיש
כמה שטח מדובר?
יסמין טלמון
מדובר על כ-17.3 דונם. כל הרצועה.
תומר רוזנר
כיוון שהכביש חוצה את השמורה, למעשה, האם יש שם צורך במעברי בעלי חיים? או שזה לא נדרש.
ענת יציב
האמת שזה לא משנה את המצב הקיים, כי אנחנו לא משנים את המצב.
היו"ר יואב קיש
זה לא כביש מהיר. יש לו שם גדר הפרדה בין המסלולים או שאין לו?
ענת פיק
אנחנו רק מסדירים תכנונית, רק תכנונית.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, לירון, תקראי.אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,
(שמורת טבע נחל עמוד) (תיקון) התשע"ח - 2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו- 26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח – 1998 בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, המועצה האזורית מבואות החרמון, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:
החלפת שם האכרזה
1. באכרזה על שמורת טבע (נחל עמוד) התשל"ב - 1972, (להלן - האכרזה העיקרית), במקום שם האכרזה יבוא: אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל עמוד) התשל"ב - 1972.

תיקון סעיף 1
2. האמור בסעיף 1 לאכרזה העיקרית יסומן כסעיף קטן (א), ואחריו יבוא:
"(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על השטחים המפורטים בתוספת השניה והמסומנים בקווים אלכסוניים בצבע שחור ומוקפים בקווים שחורים, בתשריט מס' ש/21/21/א (המסומן לפי תכנית ג/20719 בקנה מידה 1:2,500), החתום ביד שר האוצר ביום ____________ התשע"ח (___________2018)."

החלפת סעיף 2
3. במקום סעיף 2 לאכרזה העיקרית, יבוא:
"העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון בנצרת עילית, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבואות החרמון, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל."

מחיקת סעיף 3
4. סעיף 3 לאכרזה העיקרית - ימחק.

הוספת תוספת
5. שמה של התוספת שבאכרזה העיקרית ישונה ל"תוספת ראשונה" ובמקום "(סעיף 1)" יבוא "סעיף 1(א))" ואחריו יבוא:
"תוספת שניה
(סעיף 1(ב))

גוש 13588 -
חלקי חלקה 7;

גוש 13592 -
חלקי חלקה 19;

גוש 15537 -
חלקי חלקה 9;
היו"ר יואב קיש
חברי הכנסת, אני מעלה להצבעה את תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע נחל עמוד.

מי בעד ירים את ידו?


הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע נחל עמוד, נתקבל.
היו"ר יואב קיש
פה אחד, ההצעה התקבלה. תודה.

תיקון אכרזה על חלק מגן לאומי בית שאן לפי תכנית מס' 203-0293993
היו"ר יואב קיש
אנחנו עוברים לסעיף 3 בסדר היום. תיקון אכרזה על חלק מגן לאומי בית שאן לפי
תכנית מס' 203-0293993.

נשמע התייחסות.
ענת פיק
אני אדריכלית, עורכת תכנית המתאר הכוללנית לבית שאן.
היו"ר יואב קיש
את אדריכלית של הוועדה?
ענת פיק
לא, אני מטעם מינהל התכנון, המשרד שהכין את תכנית הכוללנית לבית שאן. צוות יועצים כמובן גדול שתכנן את התכנית.

כללית, הכנו מצגת. אני רק אוכל להגיד שבמסגרת תיקון 101, מינהל התכנון יזם את תכניות המתאר הכוללניות של כל היישובים לקראת התיקון של הסמכת הוועדות. אנחנו בעצם הגענו לבית שאן וטיפלנו בכל היישוב, כולל הרחבתו. התכנית עסקה ביעד אוכלוסייה ריאלי של 28 אלף לבית שאן.
היו"ר יואב קיש
כמה יש שם היום?
ענת פיק
כ-18 אלף. כלומר, אנחנו מדברים על יעד ריאלי, לא נומינלית, כמובן, אנחנו נתנו הרבה יותר. יש לנו תכנית שנותנת מענה ל-35 אלף נפש, לשנת היעד שהיא 2040. אנחנו בעצם מוסיפים ליישוב כ-5,200 יחידות דיור בתכנית הזאת בשני אזורים עיקריים, בדרום העיר ובמזרחה, שטחים חדשים שהוכנסו ליישוב על חשבון שטחי עמק מעיינות. התכנית בעצם קבעה איזשהו חזון לבית שאן, מה חשוב, מהן הסוגיות החשובות שצריך לטפל בה.

בעצם, מה שאנחנו מטפלים בו מעבר לעניין של יצירת מקום שאנשים יוכלו לחזור אליו, שהגירה שלילית תהפוך להגירה חיובית. שיפור התעסוקה במקום. ואחד הדברים החשובים, שהגן הלאומי המיוחד מאוד שקיים בבית שאן, בעצם אתר בעל חשיבות בינלאומית. בעצם משנות ה-90 כאשר נעשו החפירות, התגלה שם שרידי העיר, מרכז העיר סכיתופוליס, ויש עוד הרבה מה לחפור שם.

נעשתה תכנית מתאר בזמנו כשהמטרה שלה הייתה להעלות את בית שאן על המפה. בעצם, אז נעשו החפירות, ואתם יודעים היום איזה גן מפואר שם, באמת, אחד המפוארים באזור המזרח התיכון אפשר להגיד, או יותר מזה.

גן הלאומי, מה שאנחנו בעצם טיפלנו בבית שאן היו כמה סוגיות, מעבר למה שאנחנו מדברים על חיזוק העיר, וחיזוק הנושא הכלכלי והתעסוקה – שאנשים יוכלו גם לגור, לתת מרחב מחיה לאוכלוסייה רב גילית.
היו"ר יואב קיש
בוא נתמקד במה גרענו מהגן, איך זה משפיע על הגן.
ענת פיק
הגן הלאומי מהווה חמישית משטחה של העיר, והתכנית עשתה הרבה למען העניין של לשבור את קיר הזכוכית שקיים בין העיר לגן ליצירת איזשהו משהו שמשפיע ומזין אחד את השני, גם העיר את הגן וגם הגן את העיר.
היו"ר יואב קיש
השטח הירוק זה הגן.
ענת פיק
בעצם בשנת 65' אושרה התכנית הראשונה – בש/344, שהיא בעצם קבעה את האכרזה של הגן הלאומי. במהלך השנים נעשו הרבה מאוד תכניות. תכנית המתאר בשנות ה-90' כהמשך לחפירות שהיו קבעה תיקון מסוים לגן הלאומי. נחל חרוד חוצה את גן הלאומי. נחל חרוד נעשה ביוזמת קק"ל, גם עשתה איזשהו תיקון. בימים אלה אושרה תכנית מפורטת לגן הלאומי - 20258, שבעצם אושרה.
תומר רוזנר
לא, היא לא יכולה להיות מאושרת. היא גורעת.
ענת פיק
לא, אני אסביר. בעצם מה שקרה, כיוון שהתכנית המפורטת לא עשתה את ההליך שאנחנו עושים היום. בעצם יצא שאנחנו כמתכנני תכנית המתאר היום מסדירים את כל האי-דיוקים. אפשר להגיד שכל הגריעה שאנחנו מדברים עליו, זה כל מיני נקודות – אנחנו כאן רואים את הגן הלאומי. נתנו כאן כל מיני מוקדים מסביב לגן. התכנית שלנו מרחיבה את הגן בכ-400 דונם. אתם רואים את שני העיגולים, זה עיקר התוספת. אנחנו מדברים על שיכון א' למי שמכיר, השטחים שהם כבר לא מיושבים, אנחנו בעצם הוספנו לגן. התוספת לגן הלאומי, נמצא שם בית ליאונטיס, אם מישהו מכיר. זה בית כנסת מהתקופה ההיא. ידוע שעשירי העיר סכיתופוליס גרו בעצם באזור הזה, וצפוי להיות שם ממצאים מאוד מעניינים. מה שאנחנו אומרים, שהתכנית בעיקר מסדירה אי דיוקים שהיו קיימים. היא היום גורעת – אנחנו לא מדברים על התוספת, רק על הגריעה.
היו"ר יואב קיש
לא הצלחתי להבין מה התוספת. את רוצה להגיד לי שהעיגול בצפון האזור היה שם חור בגן?
ענת פיק
זה היה הגן הלאומי.
היו"ר יואב קיש
זה התוספות, זה לא הגיוני מה שהראיתם לי קודם. אני רוצה לראות בצורה מדויקת. בוא נבין, הגן הלאומי זה הירוק בהיר, אכרזה הנוכחית כפי שהוא קיים כיום. מוסיפים לו את המקווקוים, זהו, כי את לא מוסיפה את השטח הבנוי. קודם העיגול מתחיל שם את השטח הבנוי, ואמרת לי כן, זה בפנים, זה לא בפנים. בואו נדייק. אני לא רוצה שום דבר שהוא לא מדויק פרפקט.

עכשיו אני מבין זה התוספות, מה רוצים לגרוע?
ענת פיק
כל מה שבצהוב זה הגריעות. סך הכול 63 דונם שמצטברים מפינה ועוד פינה.
היו"ר יואב קיש
כמה סך הכול גריעה יש פה?
ענת פיק
פחות מ-61.
היו"ר יואב קיש
בכל מקום נקודתי יש לו את הסיבה שלו.
אכרם חסון (כולנו)
תגידי בבקשה, בתוספת לגן הלאומי יש גם אדמות פרטיות או רק אדמות מדינה?
ענת פיק
אדמות מדינה.
היו"ר יואב קיש
מה הסיבות לאזור 12, זה האזור תעשייה שצמוד אליו?
ענת פיק
אזור 12, זה אזור שכבר אושר כגן לאומי בתכנית המתאר, אבל לא הוכרז. אנחנו חושבים שנכון.
מחסאן שנאן
מרכז צים.
היו"ר יואב קיש
סליחה, מי אדוני?
מחסאן שנאן
אני מהנדס העיר של בית שאן.
היו"ר יואב קיש
אתה יודע להציג יותר טוב מהם.
מחסאן שנאן
לא.
היו"ר יואב קיש
אז בבקשה, אל תפריע. בסוף, מי שמציג יש לו גם אחריות. אם אתה רוצה לקחת אחריות, בבקשה. אם לא, תן לה להגיד את הדברים.
ענת פיק
תכנית המיתאר קבעה את זה כשטח לגן לאומי. בפועל, נבנה שם מבנה צים סנטר, אם מישהו מכיר, זה מבנה שקיים בשטח. זה שטח מופר, שטח בנוי שנבנה מרכז מסחרי.
היו"ר יואב קיש
זו אדמה פרטית?
ענת פיק
אדמת מדינה.
היו"ר יואב קיש
אז אני לא מבין איך על אדמת מדינה שבנו מרכז מסחרי, שזה שטח שאמור להיות שטח גן לאומי, איך זה מסתדר?
ענת פיק
השטח הזה הוא מחוץ לתחום ההפרדה.
היו"ר יואב קיש
אמרת שהיה תכנית שרצתה להכריז על זה.
ענת פיק
הייתה תכנית של המתאר שהוסיפה.
היו"ר יואב קיש
הבנייה נעשתה לפני התכנית של המתאר שהוסיפה.
ענת פיק
לא חושבת שלפני. אין לי תשובה על זה.
מחסאן שנאן
מרכז צים הוא לא במסגרת גן לאומי, מעולם לא היה במסגרת גן לאומי. זה היה כאזור תעסוקה, וחלה עליו תכנית מפורטת. האזור המסומן לידו בצהוב, זה אזור שחשוב מאוד לצרף אותו לאזור הפיתוח.
היו"ר יואב קיש
הגברת הטעתה אותנו. אמרת דברים לא נכונים. שאלתי על הצהוב ליד 12, דיברת אתי על צים שהוא בכלל לא בשטח הזה, מעולם לא היה.
ענת פיק
לא, זה הייעוד שאנחנו קבענו.
היו"ר יואב קיש
אני ממשיך עם מהנדס העיר. מה זה הצהוב? הצהוב הוא שטח של גן לאומי. למה אתם רוצים לגרוע אותו?
מחסאן שנאן
כי רוצים לצרף את השטח הזה לאזור הפיתוח, כי זה חשוב לכל המרכז הזה שיהיה מרכז פיתוח. עכשיו יש תכנית שהוגשה על ידי צים סנטר, לבנות שם מגדל כ-15 קומות. לכן זה חשוב מאוד שהמרכז הזה התפתח, זה כאילו משהו שהוא בודד, אנחנו רוצים לפתח את זה. זה צמוד גם לאזור תעשייה.
היו"ר יואב קיש
החשיבות שלו לגן היא נמוכה.
ענת פיק
קיים שם מפעל בטון היום.
היו"ר יואב קיש
של מי הקרקע?
מחסאן שנאן
הקרקע של המדינה.
ענת פיק
זה מגרש שהם קנו ממינהל מקרקעי ישראל.
היו"ר יואב קיש
זו בעלות פרטית. לא באו ומישהו השתלט. המינהל נתן את השטח הזה לפני שהיה גן לאומי. לפני שהיה גן לאומי המינהל נתן את ההיתר?
טלילה הראל
זה לא ידוע.
היו"ר יואב קיש
זו השאלה, אם המינהל נותן היתר חכירה זמני בגן לאומי למפעל בטון - זו השאלה.
ענת פיק
הנסון הלכו להסביר את מצבם, בעצם באו והלכו לעשות תכנית מפורטת. עד היום מצבם לא היה מוגדר.
היו"ר יואב קיש
מה קורה ב-4?
ענת פיק
יש לנו שטח דרך מאושרת, דרך מאושרת שחדרה לגן.
היו"ר יואב קיש
מה זה הצהוב, בין 3 ל-4?
ענת פיק
זה שטח שמופר, היום יש בו דרך שחדרה דרך הגן הלאומי. עוד פעם, זה דיוקים, זה לא משהו מהותי. ויש שם אזור שאנחנו ייעדנו אותו לאזור תיירות כחלק מהמתחם המנדטורי.
היו"ר יואב קיש
למה לא להשאיר בגן?
ענת פיק
כיוון שהשטח הזה מופר. יש שם מגורים, בנייה שאנחנו החלטנו שנכון להשאיר אותה, מכיוון שאין לו שום משמעות ושום יתרון - - -
טלילה הראל
אנחנו ייעדנו את האזור הזה לאזור משולב של מגורים ותיירות. יש שם כפר, שכונת מגורים מאושרת שקיימת שם בשטח עם בתים. זה קרוב לגן הלאומי ואפשר לנצל את השטח גם ל- - -
היו"ר יואב קיש
ממה שאני רואה בתצ"א, השכונה לא נמצאת בפנים. הצד המערבי, יש שם בתים פרטיים, באזור המקווקו נראה ללא בתים, לפחות בתצ"א הזו.
תומר רוזנר
לא יכול להיות מאושר, זה לא חוקי.
היו"ר יואב קיש
הבתים שליד, בשטח הלא צבוע, זה נראה בנייה מסודרת. בשטח השני, איפה שפה לא רואים, בתצ"א לא נראה, יש מבנה אחד.
ענת פיק
יש שם מבנה שהוא היה בעצם המסגד שהיה פעם המוזיאון העתיקות של בית שאן, זה חלק ממתחם הבינוי של העיר, גם למגורים וגם לתיירות.
מחסאן שנאן
חשוב להבין נקודה, באזור הזה, ממש בצמוד אליו, קיים מבנה מאוד מפואר והיסטורי. צריך לפתח את כל האזור הזה כאזור תיירות, בעיקר תיירות, ונותנים פתרון למגורים.
היו"ר יואב קיש
אתה לא יכול לפתח את זה כאזור תיירות תוך כדי שזה גן לאומי?
מחסאן שנאן
לא, אסור, תיירות אסור.
היו"ר יואב קיש
מה אתה רוצה בתיירות לעשות שם?
מחסאן שנאן
יש הצעות להקים מלוניות, ומיזמים תיירותיים.
היו"ר יואב קיש
מילונית זה לא מיזם תיירותי. אני מדבר על משהו שנוגע למקום שיכול להיות רלבנטי.
מחסאן שנאן
גם פארקים. לילות בית שאן מתקיים באזור הזה.
תומר רוזנר
זה בסדר גמור, גם בגן לאומי אפשר לעשות את זה.
ענת פיק
בעצם לקחנו את הגן הלאומי ועטפנו אותו בכל מיני מוקדים. חלק מהמוקדים בצפון, זה מוקד שיוצר עוד מתחמי מלונאות ייחודיים שמדברים יחד עם האטרקציות שיש בעמק המעיינות - זה בחלקים הרחוקים מהעיר, מה שנקרא שער דמשק שהיה לעיר ושער קיסריה. בנוסף, יש לנו את הכניסה המנדטורית, הכניסה היום שנחשבת לכניסה לעיר, שבזמנו תכנית המתאר הקודמת עסקה בה, שם המוקד של האזור.
היו"ר יואב קיש
בסדר, כל זה לא קשור למה שמדברים עכשיו. את כל הזמן לוקחת אותי לדברים שמעניינים מאוד, אבל לא רלבנטיים למה שאנחנו עושים פה.

אני מסתכל על התיקונים לגן הלאומי. אין פה, לצערי, מועצת גני הלאומים.
מירי כהן
אבל הם אישרו את זה. אני מנסה להבין מה זה הנימוק הזה להוריד גן לאומי?
היו"ר יואב קיש
אני אסביר לכם. אני מסתכל במפה, בתצ"א, אני רואה את השטחים ואת הגדלים. ראיתי יעד 16, אני רואה בכל מקום שזה תיקונים קטנים שמתאימים לתוואי השטח. שני מקומות שנראה לי מוזר שרציתי לבדוק – סעיף 12 וסעיף 4. סעיף 12, הסבירו לי בהתחלה שזה צים. אחרי זה הבנו שזה לא צים, שזה ליד צים, ויש שם מפעל בטון. כל הסיפורים האלה, אני לא צריך לשאוב אותם, להרגיש כאילו אני סוחט מגבת, מבלבלים אותי, ואני צריך להתחיל מחדש, זה פשוט לא מתנהל ככה. זה נותן לי הרגשה לא טובה.

זה נותן לי הרגשה שזה לא מוכן טוב, ואני לא רוצה לאשר את זה. אחרי זה, כשאני שואל על סעיף 4, גם שם אומרים לי, יש שם בנייה. אני מסתכל, אני רואה שהבנייה היא מחוץ, והדבר היחיד שיש שם, זה את אותו מסגד שתיארת. אני לא אוהב שמדברים אתי דברים לא נכונים. אם לא תדייקו, לא יהיה. אתם רוצים, אני אאשר את זה בלי סעיף 4, ואז נפתור לנו את הבעיות. קחו את התיקונים הקלים שאני לא מרגיש צורך להסבר שלהם, ב-12 הסברתם, ו-4 לא יאושר.
יחזקאל אייל
יש שם מגרש חנייה גדול שמשמש שם את הקניון, זה כמעט כל החלק הצהוב. אני מדבר על 4. יש שם ליד זה קניון בנימין, זה קניון לא פעיל, אבל זה מגרש חניה גדול. יש שם כמה בתים עתיקים.
היו"ר יואב קיש
למה אני צריך לתת את המגרש חניה לקניון לא פעיל ולגרוע את זה - - -
ענת פיק
הגן הלאומי לא קיים שם בפועל.

אני רוצה להגיד עוד מלה. האזור הזה הוא בעצם אזור שהוא מפגע. אם אנחנו נייעד אותו לאיזשהו ייעוד של בינוי שמתאים לדפנות של הגן הלאומי, אז נעשה משהו טוב. כיום המצב הוא שאין צורך - - -
היו"ר יואב קיש
הסבירה לי מרשות הטבע והגנים, ענת, מה קורה שם עם פירוט מסודר. השתכנעתי שגם השטח הזה יכול להצטרף לתכנית. שאר הדברים הם לא דרמטיים, אבל אני בפירוש רוצה לאשר את זה בכפוף לתוספת שטחים כפי שהם מתכוונים לעשות במינהל התכנון. אני מבקש מהיועץ המשפטי להגדיר איך עושים את זה ברמה המשפטית ששני הדברים ילכו ביחד.
תומר רוזנר
הוועדה בעצם קבעה בהחלטתה שהיא מאשרת את הגריעה הזאת בכפוף לכך שעם אישור התכנית בתוך תקופה של שלושה חודשים תבוצע האכרזה.
היו"ר יואב קיש
השאלה כמה זמן לוקח להם לעדכן את התוספת.
יסמין טלמון
התוספת קיימת לא באכרזה.
היו"ר יואב קיש
מתי התוספת מוכרזת?
יסמין טלמון
התוספת יכולה להיות מוכרזת רק אחרי שהתכנית מאושרת.
תומר רוזנר
נכון. שלושה חודשים מיום אישור התכנית.
יסמין טלמון
אני חושבת שכדאי לתת זמן קצת יותר סביר.
תומר רוזנר
מה הבעיה? אנחנו רוצים להבין. אני שואל שאלה ברמה המקצועית. האם נעשו כל הבדיקות של מינהל התכנון ואין מניעה לתוספת באכרזה?
מירי כהן
אין מניעה. ובכל זאת, זה שיקול דעת שר, עם כל הכבוד לפקידות היקרה שיושבת פה.
היו"ר יואב קיש
אני לא קובע לשר את התוספת.
מירי כהן
בסדר, אז אני שואלת אותך מה קורה, נניח, התכנית מאושרת, ושר האוצר החליט לא לחתום על התוספת, אז חוזרת התכנית אחורה?
היו"ר יואב קיש
כן, יבוטל, בכפוף.
ענת פיק
אי אפשר להחזיר אחורה את הגן - - -
תומר רוזנר
הכול אפשר.
טלילה הראל
זה לשים את התכנית להיות בת ערובה.
היו"ר יואב קיש
אם היו באים ואומרים לי רק להקטין, אני לא בטוח שהייתי רוצה. עכשיו אומרים לי שמוכנים להגדיל, זה מהלך משולב בהסכמה, אני מאוד שמח, אני מוכן לאשר את זה.
יסמין טלמון
אנחנו כולנו רוצים שזה באמת השטחים הנוספים יוכרזו, הם שטחים איכותיים שחשוב לצרף אותם לגן הלאומי, והם מופיעים ככה בתכנית, בייעוד של גן לאומי. אפשר יהיה להכריז אותם רק אחרי שהתכנית תאושר. אני חושבת שהסד של שלושה חודשים הוא סד - - -
היו"ר יואב קיש
כמה זמן את צריכה ארבעה חודשים?
יסמין טלמון
יותר. כי זה אף פעם לא לוקח ככה.
היו"ר יואב קיש
אז כמה זמן זה לוקח? מתי אתם מכריזים?
תומר רוזנר
תהליך היוועצויות יבוצעו עכשיו, כן את יכולה.
יסמין טלמון
אי אפשר. אני לא יכולה לנהל את התהליך לפני שהתכנית אושרה?
תומר רוזנר
כן, את יכולה.
יסמין טלמון
התנאי הראשון לקידום אכרזה, זה משאושרה התכנית בדבר ייעוד השטח.
תומר רוזנר
לא כתוב משאושרה.
יסמין טלמון
כתוב משאושרה.
תומר רוזנר
היא צריכה להיות מאושרת, אין שום בעיה לבצע את ההתייעצות.
היו"ר יואב קיש
אין פה עניין מהותי. למה אני אומר אין עניין מהותי? כי כל מי שיושב מסביב לשולחן הזה, מתכוון גם לגרוע כפי שמפורט פה עד מס' 16, וגם להוסיף את ה-400 דונם שאתם רוצים, אז מהותית אין לנו את הוויכוח. עכשיו על הפרוצדורה. אני כן יש לי נושא מהותי שהוא חשוב לי, אני לא רוצה לגרוע בלי שאני יודע בוודאות שהתוספת קורית. יותר מזה, אם יהיה איזושהי בעיה במהלך הדרך בנושא התוספת, אני לא רוצה שיהיה גריעה.
אפרת ברנד
אפשר אולי להציע שבמקום התניה, כי ברגע שהתכנית מתאשרת היא חיקוק, ואז זה יפתור לנו בעיה. פשוט שהוועדה תבקש, איקס זמן שהוועדה תראה לנכון לקבל דיווח על קידום ההליכים לאכרזה, ואז אם השר יחליט שלא אז אולי תהיה סיבה.
תומר רוזנר
מה תעשה הוועדה.
היו"ר יואב קיש
אני מוכן לעשות דבר כזה. לא רוצים להכריז עכשיו על הגריעה, אני מוכן להשהות את הדיון, לא יהיה גריעה. אתם תבדקו עכשיו עם שר האוצר שאומר לכם שאין לו שום מניעה, ואם הוא אומר, אין לי שום מניעה, אז נעשה את זה כמו שתומר אומר. אם הוא לא רוצה, אז לא נעשה.
מירי כהן
ואם הוא לא יהיה שר אוצר כשזה יגיע, אני לא מצליחה - - - אנחנו לא יודעים מה יקרה.
אפרת ברנד
תבקשו דיווח.
היו"ר יואב קיש
אין דיווח. את רוצה לעקור מתוכן את הדרישה שלי, זה לא יקרה. דיווח זה לעקור מתוכן. אני אומר לך בצורה הכי ברורה, שאני לא רוצה לגרוע בלי תוספת.
אפרת ברנד
תוספת של ייעודי קרקע יש.
היו"ר יואב קיש
לא, תוספת של 400 דונם לגן.
מירי כהן
התוספת לגן נמצאת בתכנית. מבחינת תכנונית גרידא, התוספת קורית כשכל הדבר הזה בצורה הוליסטית יאושר ביחד. יש תהליך אכרזה עצמו, זה לא מייתר את זה שתכנונית - - -
היו"ר יואב קיש
אז בואי ותשאירי את הגריעה ביחד לאכרזה שיהיה ביחד.
מירי כהן
אבל אי אפשר. יש פה בעיה של הליכים שונים בחוק.
אפרת ברנד
ההיגיון אומר שאם לא תהיה סיבה לא טובה זה יוכרז. ואם תהיה סיבה טובה לא להכריז, אנחנו נבוא בפני הוועדה ונסביר את הסיבה. תסמכו על שר האוצר.
מירי כהן
מבחינה תכנונית זה כבר מאושר.
היו"ר יואב קיש
תעשו הפסקה חמש דקות. אני מבקש שתעשו גם בדיקה עם שר האוצר, גם בדיקה משפטית, שאני אומר לכם, שהעיקרון שאני רוצה שיישאר זה העיקרון הזה. שאני מוכן לעשות גריעה בכפוף לכך שאני יודע שיש תוספת, שזה מה שאתם רוצים. אם לא קרתה תוספת מכל סיבה שהיא, אני לא רוצה שתהיה גריעה. היועץ המשפטי שלי אומר שזה אפשרי. קחו חמש דקות.


(הישיבה נפסקה בשעה 13:45 ונתחדשה בשעה 13:55.)
היו"ר יואב קיש
מה מסקנות הדיון.
תומר רוזנר
לא התקדמנו. אבל אני מבין שמוכנים להגיש על פי המלצה של מינהל התכנון.
מירי כהן
אני מוכנה להגיד את זה בשם שר האוצר ככלל שהוא ישקול את זה בחיוב, הוא לא יכול להגיד את - - - לפני מתייעץ עם כל ההתייעצויות הנדרשות בחוק.
תומר רוזנר
זה בשם שר האוצר. בשם מינהל התכנון – מינהל התכנון חושב שאין בעיה להכריז?
יסמין טלמון
כרגע אנחנו חושבים שאין מניעה להכריז. כן, כמו שהתכנית נראית היום אין מניעה.
תומר רוזנר
מינהלת מינהל התכנון תמליץ להכריז?
יסמין טלמון
לדעתי כן.
היו"ר יואב קיש
נוותר על האכרזה הזאת. אם אתם עדיין לא סגורים, אנחנו נוותר על האכרזה הזאת. אני לא יודע, או שאנחנו יודעים שאתם ממליצים או שלא.
מירי כהן
אנחנו לא בדיון אכרזה, אנחנו בדיון על גריעה, מה לעשות. אז נבקש ממנו תשובות עכשיו?
תומר רוזנר
מירי, הם שלחו לנו מייל שהם התחייבו לנו, שמינהל התכנון אמרו שהם המליצו.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לשמוע מה עמדת מינהל התכנון.
יסמין טלמון
אנחנו מודיעים שלאחר שתאושר התכנית, בכוונתנו להמליץ לשר לקדם את האכרזה על שטחים שהתווספו לגן הלאומי, אם לא יהיו איזשהן נסיבות שכרגע אנחנו לא יכולים לצפות.
היו"ר יואב קיש
טוב, אז אני כרגע לא מאושר עד – ש"אם לא יהיו נסיבות". אני לא רוצה את האם לא יהיו, אין אישור. מצטער. תגידו לבית שאן, שמינהל התכנון אם לא יהיו, אז גם אני ב"אם לא יהיו".
תומר רוזנר
הסייג הזה לא היה במייל שכתבתם.
היו"ר יואב קיש
אין. אם לא יהיו, אז אין, גמרנו. תיקחו את התכנית חזרה על שם מי שרוצה, אני לא מאשר את זה.

לא מקובל עליי הניסוח הזה. אני רוצה תשובה לא מתחמקת ממינהל התכנון.
יסמין טלמון
למה זו תשובה מתחמקת? אני לא יכולה להבין את זה.
היו"ר יואב קיש
את יודעת מה, לא מתחמקת. עם התשובה הזו היא לא עוזרת לי.

אנחנו עושים כזה דבר. אני קיבלתי בקשה מראש מועצת חורפיש, שהוא בדרכו, ועכשיו הם מסיימים שיחה עם ראש הממשלה, ומתכננים להגיע הנה, הוא רוצה אישית להשתתף בדיון. לכן, את הדיון על נושא 1, נעשה אתו כשהם יגיעו. לדעתי, זה ייקח כשעה.

בשעה שלוש, אם אתם תשנו את ההתייחסות שלכם, ותבואו עם עמדה אחרת, אני אהיה מוכן לשקול הצבעה גם על נושא בית שאן.


לגבי הנושא של הדיון של בית שאן, אני מבין שיש המלצה של המינהל. נשמע את נציגת המינהל.
אפרת ברנד
מנהלת מינהל התכנון מתחייבת שעם אישור התכנית, היא תמליץ לשר האוצר להכריז על השטחים שהתווספו לגן הלאומי.
היו"ר יואב קיש
בקיצור, הפסקנו עם "נכון לעכשיו", ו"בכפוף לשינויים", הדברים האלה ירדו מהלקסיקון. מוסי, בעיניי זה בסדר.
יסמין טלמון
יש כאן שני צווים – אחד שמתקן את האכרזה לפי ג/344, ואחד שמתקן את האכרזה לפי ג/6995.


אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,
(גן לאומי בית שאן) (תיקון) התשע"ח - 2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו- 26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998 בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, עיריית בית שאן, המועצה האזורית עמק המעיינות, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:
החלפת שם האכרזה 1. באכרזה על גן לאומי (בית שאן) התשכ"ה - 1965, (להלן - האכרזה), במקום שם האכרזה יבוא: "אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי בית שאן) התשכ"ה - 1965".
תיקון סעיף 1 2. בסעיף 1 לאכרזה, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על השטחים המפורטים בתוספת, והמסומנים בקווים אלכסוניים בצבע שחור ומוקפים בקווים שחורים, בתשריט מס' ג/23/10/ב (המסומן לפי תכנית 203-0293993 בקנה מידה 1:5,000), החתום ביד שר האוצר ביום _________ התשע"ח (___________2018)."
תומר רוזנר
זה התשריט שהוצג כאן לוועדה.
יסמין טלמון
החלפת סעיף 2 3. במקום סעיף 2 לאכרזה יבוא:
"הפקדת העתקים
של התשריטים 2. העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון בנצרת עילית, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שאן ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל."

ביטול סעיף 3 4. סעיף 3 לאכרזה - בטל.

בתוספת מפורטים הגושים והחלקות.
תומר רוזנר
הצו הזה הוא מסדיר את הגריעה שהוועדה דנה בה.
יסמין טלמון
חלק מהגריעה. זה רק הגריעה ממה שהוכרז לפי ג/344.

אני מקריאה את הצו השני.


אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,
(גן לאומי בית שאן לפי תכנית ג/6995) (תיקון) התשע"ח - 2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו- 26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח – 1988 בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, עיריית בית שאן, המועצה האזורית עמק המעיינות, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:
תיקון סעיף 1 1. באכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, (גן לאומי בית שאן לפי תכנית ג/6995), התשס"א-2001 3 (להלן – האכרזה),
בסעיף 1, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על השטחים המפורטים בתוספת השנייה, והמסומנים בקווים אלכסוניים בצבע שחור ומוקפים בקווים שחורים, בתשריט מס' ג/23/10/ב (המסומן לפי תכנית 203-0293993 בקנה מידה 1:5,000), החתום בידי שר האוצר ביום _________ התשע"ח (___________2018)."

החלפת סעיף 2 2. במקום סעיף 2 לאכרזה יבוא:
הפקדת העתקים
של התשריטים 2. "העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון בנצרת עילית, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שאן ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל."

הוספת תוספת
3. התוספת לאכרזה תיקרא "תוספת ראשונה" ואחריה יבוא תוספת שנייה שמפרטת את הגושים והחלקות הרלבנטיים.
היו"ר יואב קיש
כפי שראינו, וכמובן, בעקבות זה גם אנחנו הולכים לתוספת של 400 דונם לשמורה.

אני מעלה להצבעה. מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה התקבלה פה אחד.
היו"ר יואב קיש
ההצעה התקבלה פה אחד.

לגבי חורפיש, יהיה המשך דיון בשבוע הבא.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים