ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/07/2018

לקראת ייצוא קנאביס רפואי - מעקב מיום 09/05/2018 - בהשתתפות מנכ"ל משרד האוצר, מר שי באב"ד

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת22
הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
29/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 126
מישיבת הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
יום ראשון, י"ז באב התשע"ח (29 ביולי 2018), שעה 10:30
סדר היום
לקראת ייצוא קנאביס רפואי - מעקב מיום 09/05/2018 - בהשתתפות מנכ"ל משרד האוצר, מר שי באב"ד
נכחו
חברי הוועדה: תמר זנדברג – היו"ר
יהודה גליק
חברי הכנסת
איתן ברושי
מוזמנים
שי באב"ד - מנכ"ל משרד האוצר, משרד האוצר

שאול כהן - יועץ מנכ"ל, משרד האוצר

ירון כהן - ממונה חוקיות היצוא, רשות המסים, משרד האוצר

אהוד אורטל - מנהל תחום מבצעים, רשות המסים, משרד האוצר

אמיר ליפשיץ - רפ"ק, קמ"ד תכנון אג"ת, המשרד לבטחון פנים

יואל הדר - יועמ"ש, משרד לבטחון פנים

קרן לרנר - ר' חו' מחקר סמים, המשרד לבטחון פנים

אסתר כהנא - ר. אגף אכיפה וחקיקה - ר. מלחמה בסמים, המשרד לבטחון פנים

מורן אלבוכר - ק. מדור תיאום והפעלה אח"מ, המשרד לבטחון פנים

ד"ר יובל לנדשפט - מנהל יחידת הקנאביס, משרד הבריאות

איתן קופרשטוך - מנהל תחום בכיר מדיניות יצוא, משרד הכלכלה

איתי מלכיאור - נספח כלכלי סחר חוץ , מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה

דוד פפו - יו"ר, הסתדרות הרוקחים

דובי אמיתי - נשיא התאחדות האיכרים

ירון סולומון - מנהל המחלקה להתיישבות בהתאחדות החקלאים

נועה בראל - חקלאית - חקלאי הערבה

דנה מלצר - חקלאי הערבה

רן הלאלי - חקלאי, בקעת הירדן, מנהל פרויקטים אלפיס פלורה

תומר טל - נציג ציבור

מתן וענונו - סמנכ"ל שאיפה לחיים

דן מיכאל קדרון - עוזרו של משה בר - עמותת תנו יד לחרש נכים למען נכים

מידד גיסין - נשיא ארגון בעלי הסטומה

אדם שוסטר - Ceo Synergy

חגי הילמן - יו"ר בול פארמה

טוני וייסבוך - מוזמן/ת
מנהלת הוועדה
בת שבע פנחסוב
רישום פרלמנטרי
עופרה ארגס - חבר תרגומים


לקראת ייצוא קנאביס רפואי - מעקב מיום 09/05/2018 - בהשתתפות מנכ"ל משרד האוצר, מר שי באב"ד
היו"ר תמר זנדברג
שלום לכולם בוקר טוב. שבוע טוב. אני מתכבדת לפתוח את הישיבה בנושא מתווה יצוא הקנאביס. שוב תודה למנכ"ל משרד האוצר שהצטרף אלינו. נציגי משרדי ממשלה בכירים ורציניים התקבצו ובאו. האמת שאני מעדיפה שבמקום שנעשה סבב, כי את הסבב הקודם עשינו, יש איתנו משרד הכלכלה, משרד החקלאות, משרד הבריאות, המשרד לביטחון פנים ויואל הדר תודה רבה שהצטרפת למרות סמיכות הזמנים, אני רואה בזה מפאת חשיבות הנושא שבכל זאת המשרד לביטחון פנים שלח אותך כנציג הבכיר, חברי הכנסת יהודה גליק ואיתן ברושי תודה שהצטרפתם. נתחיל מעדכון שלך, שי, איפה הדברים עומדים. התועלת הכלכלית הוצגה, גם על ידך. בישיבה הקודמת שלא היית הוצג בפנינו גם האתגרים והמכשולים עם הנושא המשפטי ודרישות של המשרד לביטחון פנים וכולי. תן לנו עדכון סטטוס ונמשיך משם.
שי באב"ד
אני לא אחזור על כל מה ש- - - בניגוד לדיון הקודם, בדיון הזה משרד האוצר תומך בצורה חד משמעית יחד עם משרד החקלאות ויחד עם משרד הבריאות באופן מלא, בייצוא קנביס רפואי. הייתה ועדה שסיימה את העבודה שלה כבר קרוב לשנה עוד מעט עם המלצות מסודרות - - -
יהודה גליק (הליכוד)
- - - שעכשיו - - -
שי באב"ד
לא, הייתה ועדה שהיא - - -
היו"ר תמר זנדברג
אבי שמחון. הוא היה פה בדיון הקודם.
שי באב"ד
הייתה ועדה, צוות ממשלתי שמינתה הממשלה, לא אבי שמחון.
היו"ר תמר זנדברג
הייתה - - -
שי באב"ד
רגע. אני אעשה את הסדר הכרונולוגי. הייתה ועדה שהממשלה החליטה עליה שלי ושל מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב. הוועדה סיימה את ההמלצות שלה כבר, הצגנו את ההמלצות בפני כל העולם ואשתו.
היו"ר תמר זנדברג
לפני שנה.
שי באב"ד
זה גם הוצג בפני ראש הממשלה. ראש הממשלה הטיל על אבי שמחון לבדוק מה התועלת הכלכלית, אבי שמחון גם כן עשה את הבדיקות וממה שאבי וראש הממשלה, עמדת משרד ראש הממשלה היא גם לתמוך בנושא הזה. המשרד היחיד שאיתו היו בעיות לאורך כל הדרך ועדיין, אלא אם כן היום יואל הדר יגיד לי משהו חדש, היה משרד הבט"פ שמלכתחילה הביא את השיקולים של הזליגה של הפשיעה שיכולה להיות, הזליגה של הסמים שיכולה להיות פה כתוצאה מהיקפי גידול של החוות שימשיכו ויגדלו, ואז נוצר איזה שהוא סיכום לפני כבר שמונה חודשים, ביני לבין השר גלעד ארדן שבו נאמר שנגביל את זה ל-50 חוות. בא היועץ המשפטי לממשלה יחד עם היועץ המשפטי של משרד האוצר וקבע שלא ניתן להגביל את זה ל-50, אי אפשר לעצור סתם ב-50, כי כשאתה מחלק את ה-51 אתה צריך להסביר למה את ה-50 נתת ואת ה-51 אתה עוצר, זה לא שוויוני. ואז נתנו לנו כל מיני שיטות, הגרלות, מכרזים, 1001 דברים שהיו לא ישימים מבחינת שלושת המשרדים האחרים.

אנחנו התקשינו מאוד לייצר איזו שהיא פגישה עם השר ארדן כדי לנסות ולפתור את האירוע הזה, ולצערנו זה נתקע למעלה כבר מחצי שנה. ההצעה האחרונה שהייתה על הפרק שהבנתי לפחות, ופה יתקן אותי הדרג המקצועי אם אני טועה או אם זה לא נכון מה שאגיד בשמו, אבל הייתה הצעה של בר-סימנטוב, הצעת גישור שבאה ואמרה את הדבר הבא, שבעצם לא משנה כמה רישיונות יחולקו, ברגע שמשרד הבט"פ יחשוב שיש פה סיכון פלילי חמור או סיכון בטחוני חמור, הוא יוכל באותו רגע בהתייעצות עם משרד הבריאות לעצור את מתן הרישיונות, ואז צריכים לחזור לממשלה ולקבל החלטת ממשלה בנושא וכל עוד לא קיבלנו את החלטת הממשלה, חלוקת הרישיונות נעצרה.
היו"ר תמר זנדברג
גם אם זה יהיה פחות מ-50.
שי באב"ד
גם אם זה יהיה פחות מ-50, אם הוא יחשוב שיש סיכון בטחוני וכולי. הבנו שההצעה הזאת הייתה איפה שהוא קבילה על משרד הבט"פ, אבל לא הצלחנו לקבל תשובות ברורות ולצערי הרב עד היום, למרות אלף ניסיונות שלי גם לדון על זה עם גלעד, לשלוח את - - - לדבר עם גלעד, לשלוח את שרת המשפטים לדבר עם גלעד, לשלוח את כל העולם ואשתו לדבר עם גלעד, עד היום לא הצלחתי לקבל תשובה משר הבט"פ, איפה ההתנגדות המרכזית שלו ולמה הוא עדיין מתנגד. אנחנו מוכנים לכל הצעה שתעמוד בקנה מידה מה שכבר משרד הבריאות התחיל לחלק. דרך אגב, אי אפשר היה לעשות הגרלה ולמכרז מחדש ואני אסביר למה, כי בעצם כבר ניתנו רישיונות לחוות גידול, ואז המשמעות היא שאם אתה עושה הגרלה או ממכרז אתה צריך לקחת ממי שנתת ולהתחיל לחלק מחדש, שזה אבסורד, נעשו השקעות שם, זה אבסורד לא נורמלי, לא ניתן לעשות את זה וכולי.

לכן כל מנגנון שמקובל על היועץ המשפטי, של לתת לבט"פ את הסמכות לעצור בכל שלב שהוא שהם רוצים, בגלל שהם חושבים שיש זליגה וזה זולג לעולם הפשע, אנחנו בעד.

צריך לציין פה עוד דבר, ההחלטה היום שהמוצר הרפואי הזה משמש את המשק הישראלי, היא כבר קיימת. זאת אומרת חוות יכולות לקום ורישיונות לחוות שעושות ייצור מקומי זה בסדר. הייצוא הרפואי הוא לא גם בעיה. הבעיה היחידה שקיימת פה היא שאומרים, אם נתחיל לעשות ייצוא רפואי, כמות החוות שנצטרך תגדל ואם כמות החוות שנצטרך תגדל, תהיה זליגה מתוך החוות האלה לעולם הפשיעה. הסכמנו גם דרך אגב - - -
איתן קופרשטוך
בהחלטת ממשלה 1587 אין הגבלה.
שי באב"ד
הסכמנו לשנות את החלטת הממשלה לייצר את ההגבלה הזאת, כל הגבלה שעומדת בקנה מידה יחד עם היועץ המשפטי לממשלה והוא אומר שאפשר לעשות אותה, אנחנו בעד, אנחנו כמובן לא נתנגד. יתרה מזאת, הסכמנו גם לתת תקציב למשטרה שמגדיל את כמות השוטרים ומגדיל את האכיפה ומגדיל את הבקרה. זה היה חלק מהסיכום שעשינו בסיכום התקציבי עוד של תקציב 2019.

אני רק אסכם ואומר דבר אחד. אני כבר שלוש וחצי שנים מנכ"ל משרד האוצר, התעסקתי בעשרות רפורמות ועשרות דברים, ולמדתי דבר אחד, כשרוצים לפתור ומחפשים פתרון, השר מגיע, עושה דיון מכנס את כל הגורמים ומוצא פתרון, וכשהוא לא רוצה לפתור, תאמינו לי, כל השיטות בעולם. למסמס, אין דיון, כותרת בעיתון, קראתי עכשיו שיש כותרת שאנחנו רוצים לחלק רישיונות ממניעים אישיים. מי שהוציא את הכותרת הזו, זו פשוט בורות לשמה כי משרד האוצר הוא לא זה שמחלק את הרישיונות. מי שמחלק את הרישיונות זה בכלל היק"ר. השרים ואף אחד אחר לא מעורב בתוך זה, וזה נעשה בשיתוף פעולה יחד עם המשטרה. אבל כשרוצים לעשות כותרות וכשרוצים לעשות דמגוגיה וכשרוצים כאילו לא רוצים למסמס, אז יש דרך למסמס, ולמרות ששולחים את כל העולם ואשתו לדבר ולבדוק.

אני אגיד במאמר אחר על נושא שהיה פה קודם. יכולתי עוד פעם לחזור לוועדה ולהגיד "כן, ונבדוק, ונראה וזה" חזרתי לוועדה ואמרתי "לא יהיה". אוהבים, לא רוצים, שלא יהיה. שר הבט"פ לא רוצה, שיבוא ויגיד "לא מוכן, לא יהיה ייצוא של קנאביס רפואי כל עוד אני שר הבט"פ, זו ההחלטה שלי" אבל שמונה חודשים לגרור את זה, "תעשו ככה, תעשו ככה" ולשלוח אותי ליועץ המשפטי ואז מקבלים החלטה אצל היועץ המשפטי וזה מתהפך ואז הולכים לכאן ואז הולכים לכאן, זו דרך למסמס. תאמינו לי, אנחנו משרד האוצר, אלופי העולם בזה. אנחנו המצאנו את השיטה, אנחנו יכולים לעשות קורסים באיך ממסמסים, יגידו לכם את זה כל מי שבא איתנו במגע, אז אנחנו מכירים את השיטה. אם משרד הבט"פ רוצה למסמס את זה עוד, בסדר, יבוא יגיד לנו "לא רוצה" אבל אחרת, או שיכבדו ויאשרו את זה, ואני אומר שוב, כל החלטה שיועץ המשפטי עומד בעינה לגבי הגבלת החוות שהיא לא לוקחת רישיונות לחוות הקיימות והיא לא פוגעת בחוות שכבר קיבלו רישיונות, אנחנו תומכים באופן נחרץ ובלתי חוזר. כל החלטה אחרת שמנסה כמו הגרלות או כל דבר אחר, לתקוע את החוות הקיימות והיא לא בעצם פתרון והיא לא נותנת מענה, היא לא תעבוד. ההצעה האחרונה שהייתה על השולחן שהבנתי שהיועץ המשפטי מסכים לה, הייתה לתת למשרד הבט"פ את זכות הווטו ללחוץ על הכפתור בכל רגע שיש שהם חושבים שבטחונית אי אפשר יותר לחלק ולעצור את זה. הבנתי שבגדול הם הסכימו אבל אחר כך שמעתי שהם אומרים "לא, אי אפשר כי מה שזה יעשה, זה יעביר את הלחץ אלינו, ברגע שיהיה אירוע בטחוני ונצטרך לעצור את הרישיונות, אז כל הלחץ ייפול על שר הבט"פ, מה פתאום הוא עוצר עכשיו ולמה הוא עוצר, והוא לא רוצה שהלחץ ייפול עליו מלכתחילה". זה איפה שאני מכיר, הנקודה האחרונה - - -
היו"ר תמר זנדברג
אתה אומר ששר צריך לקחת אחריות על המדיניות שלו, לעשות ולא לגלגל למישהו אחר.
שי באב"ד
ולהגיד "לא". כשהוא רוצה להגיד "לא", שיגיד "לא". אם הוא רוצה להגיד לא, שר האוצר כשהוא רוצה להגיד לא, ראו את זה בדיון הקודם. הוא פשוט אומר "לא". הוא לא אומר "אני אעשה עוד דיון".
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שי, אני מקווה שאתה לא הולך להילחם על התשובה הזאת.
היו"ר תמר זנדברג
שניה, בוא נשמע את יואל הדר, אחרי זה.
יהודה גליק (הליכוד)
יש פה עמדה, באמת אנחנו רוצים - - -
שי באב"ד
העמדה שלנו חיובית.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל יש ממשלה בישראל. מה זה, אוסף יחידים או ממשלה? תאר לך שככה היו - - -
שי באב"ד
זכותו של שר הבט"פ להגיד במקרה הזה, "הנושא שאני אמון עליו, שם וטו על זה".
היו"ר תמר זנדברג
רגע, בואו נשמע את - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מוגבל בזמן.
היו"ר תמר זנדברג
בסדר, אתה אחריו. כי זה עיקר הניצים.
יואל הדר
- - -
היו"ר תמר זנדברג
בסדר, אז לא ניצים. למה, ניצים בעמדות.
יהודה גליק (הליכוד)
אם יש לך דעה אחרת, תגיד את הדעה. בוא נשמע את הדעה.
יואל הדר
בוקר טוב. חלק מהדברים, פשוט קיבלתי הנחיה מהשר שלי אז אני לא רוצה לפספס, אז אני אסתכל ברשותכם גם במחשב, כדי שלא אפספס דברים. זה שאומרים שהשר ברח, חושש, או דברים מהסוג הזה, אני לא חושב שיש מקום גם לאמירות מהסוג הזה כנגד השר, במיוחד שלא מזמן הוא העביר בחוק את המתווה של הקנאביס, מתווה אי ההפללה, שזה בהחלט היה שינוי דרמטי ויש קשר בין המתווה של הקנאביס לגבי הנושא של הייצור. מפני שהאמירות בחוק, השינוי בגישה, חלק גדול מהאוכלוסייה, בעיקר הנוער, לא הבין, לא הפנים את המשמעות של מה שאנחנו עושים - - -
יהודה גליק (הליכוד)
זה קנאביס רפואי.
שי באב"ד
זה מוצר רפואי, זה תרופה, שעוברת אישור של משרד הבריאות. זה לא קשור לגלגול. ולשוק המקומי זה כבר הותר. המוצר הרפואי הזה לשוק המקומי שאותם חששות - - - כבר הותר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בשוק המקומי אין מקום לדחוף סיכה. אל תגעו בשוק המקומי, זה לא רלבנטי.
קריאה
הטלגראס מוכרת לכל הנוער. אל תדאגו, מי שרוצה מגיע לשם.
היו"ר תמר זנדברג
רגע, בואו נשמע אותו לגבי מתווה הייצוא.
שי באב"ד
אפשר בבקשה לא - - -
היו"ר תמר זנדברג
הדיון בשידור ופתוח לתקשורת. הדיון פתוח.
יואל הדר
הקנאביס כשהוא צומח בתוך האדמה, הוא לא מכריז על עצמו שהוא קנאביס רפואי כשהוא צומח, לכן גם הנוער ששומע "קנאביס" לא בהכרח מבחין בין קנאביס שהוא קנאביס רפואי או קנאביס אחר. הוא שומע קנאביס, שומע שיש מגמה לאפשר את הדבר הזה והוא לא - - -
שי באב"ד
אבל יואל מה קשור זה לייצוא? זה מותר לשוק המקומי. הייתי מקבל את זה אם מדובר על המוצר הרפואי לשוק. אבל מה קשור לייצוא?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תן לאחרים לדבר, שי.
קריאה
אין שוק מקומי, יש פירורים לחולים.
היו"ר תמר זנדברג
רגע, סליחה. יואל ויואל בלבד.
יואל הדר
מה שאנחנו ראינו גם בסקרים שנעשו שיש עלייה דווקא בשימושים הלא חוקיים בנושא של קנאביס, לכן כנראה כל האווירה, כל הספירה, מה שקורה פה, גרם לשינו יהזה ולכן השר לביטחון פנים שהוא אחראי על בטחון הפנים של מדינת ישראל, ראה צורך לנקוט במשנה זהירות בכל התחום הזה, במיוחד כשהוא כינס לא מזמן ישיבה גם עם משטרת ישראל והמידעים, למרות שאני חוזר על הדברים האלה, המידעים מאוד גורמים לחששות אצלנו בתחום שלנו בנושא של מה שקורה עם החוות הקיימות, נושא של גם זליגה, לא רק זליגה, גם נושא השתלטות של עבריינים על החוות הקיימות.
שי באב"ד
הייתה העמדה לדין בחוות הקיימות?
יואל הדר
תן לי לסיים. לכן כל המתווה, כל הנושא של הקנאביס, כל הדיבורים בנושא של הקנאביס בהחלט מעורר אותנו לאיזו שהיא בעייתיות, את השר לביטחון הפנים לבעייתיות, במיוחד מה שקשור לגבי הנוער ולכן זה מאוד מטריד. אם אנחנו עושים מהלך מבחינתנו, זה צריך להיות מהלך מושכל.

ברגע שאתה אומר הקנאביס, כמובן יש כאן - - - הקנאביס שאמור לגידול מקומי שאנחנו בכלל לא התנגדנו לנושא הזה שמי שחולה במדינת ישראל ורופאים קובעים ברישיון שהוא זקוק לזה, בהחלט יקבל את הדבר הזה, אבל ברגע שאתה מגדיל את זה בצורה דרמטית, יש לזה השפעה לא רק על חוות הגידול והריבוי, אלא גם על כל שאר השרשרת, למעט השרשרת שלבית המרקחת שהוא לא מיועד לנושא של הייצוא. לכן כל השאר הזה, ברגע שאתה מגדיל את הכל, יש לזה משמעות ואנחנו צריכים להיות שם כדי לוודא שאם יחליטו על הייצוא, הדבר הזה לא יזלוג ולא תהיה השתלטות של עבריינים על הנושא הזה.
יהודה גליק (הליכוד)
לכן השורה התחתונה?
היו"ר תמר זנדברג
כל זה הקדמה. ועכשיו?
קריאה
בנושא של הייצוא, למה עבריינים - - -
יואל הדר
זה לא רק על הייצוא, זה על כל השרשרת. הנושא של הגידול, הריבוי - - -
איתן קופרשטוך
יואל, יש לכם סמכות היום להיכנס לחוות? לא. אז אם אין לכם סמכות להיכנס לחוות, בואו נחזור להחלטת ממשלה 1587, קחו על עצמכם את האחריות הזאת, אבל למה לעצור את הייצור?
היו"ר תמר זנדברג
רגע, עד פה כל זה הייתה הקדמה.
יואל הדר
אם ירשו - - - ב. אני לא חושב ש - - - משרד ממשלתי, עם כל הכבוד, זה הכנסת פה. אתה משרד ממשלתי, תגיד מה שאתה רוצה, אל תתקוף אותי בתור משרד ממשלתי. אתה חושב שאתה צודק, תעשה מה שאתה חושב. לא פה. אתה פקיד ממשלתי.
היו"ר תמר זנדברג
רגע, משרד הכלכלה, משרד בטחון פנים, יואל תשלים את הדברים. יואל, עד כה נתת לנו את ההקדמה, עמדת משרד בטחון פנים מוכרת לנו, חזרת עליה. זה אנחנו מכירים.
יואל הדר
אני לא חושב שיש גם הערות לדבר הזה מפני שגם כן, אמרתי, אתה חלק מממשלת ישראל.
שי באב"ד
סליחה, אתה לא תטיף לי, אני אגיד את עמדתי איפה שאני רוצה, גם בכנסת וגם בממשלה, עם כל הכבוד, וגם אם אני חולק עליך כממשלה זכותי לחלוק עליך כממשלה. לא חייבים להסכים.
יואל הדר
אחת הסיבות שלא יכולנו להתקדם בנושא הזה, שלא קיבלנו את התקנים שהיינו צריכים, את התקציבים שהיינו צריכים בזמן, וגם אחרי שקיבלנו, לא היו מספיק תקנים, הקצו לנו בתקציב של המשרד לביטחון פנים, ויש לזה השלכה גם על התקנים - - -
שי באב"ד
שקר.
היו"ר תמר זנדברג
רגע, סליחה. כולם לעצור בבקשה. זה ידוע ומוכר לנו. התקדמנו משם. איפה עכשיו עומד הנושא עם ה-50 חוות - - -
יואל הדר
לא התקדמנו.
היו"ר תמר זנדברג
אתם עדיין תקועים בתקנים?
יואל הדר
לא קיבלנו את כל התקנים שהיינו צריכים, קיבלנו הרבה פחות ממה שהיינו צריכים לקבל לטובת הנושא הזה.
שי באב"ד
לא נכון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שי, תן גם לאחרים.
היו"ר תמר זנדברג
ולכן?
יואל הדר
בנוסף לדבר הזה אנחנו צריכים סמכויות גם למשטרה, כדי שלא רק משרד הבריאות יוכל לפעול אלא שגם משטרת ישראל, והדבר הזה כנראה יהיה מחויב בחקיקה. אני לא בטוח שזה - - -חקיקה ספציפית, ודווקא חבר כנסת יואב קיש שיש לו הצעה פרטית אצלו, יכול לקדם את העניין הזה במושב החורף, הדבר הזה יכול לבוא לידי פתרונו, אם חבר כנסת שרוצה לעשות את הדבר הזה יקדם את זה ואני אומר את זה לזכותו.
היו"ר תמר זנדברג
הלאה.
יואל הדר
לגבי המכסה של ה-50, המכסה הזאת נעשתה בהסכמה כתובה עם האוצר לגבי הגבלה של ה-50 חוות ריבוי, ומבחינתנו היה אפשר לקדם את העניין הזה ומשרד המשפטים לא התנגד למספר של ה-50 רק קבע שאם עומדים על המספר 50, צריך לעשות את זה במסגרת הגרלה או מכרז. פה הגורמים האחרים של הממשלה כנראה, שהדבר הזה לא קל לבצע את הפעולה הזאת, ואני מבין מה שהם אומרים, זה לא שאני לא מבין את הבעייתיות, לכן ניסיתי למצוא פתרון. גם קודם ניסיתי למצוא פתרון רק עמדות המשרדים האחרים לארצו לקבל את הפתרון הזה, ולכן הגענו למשנה ליועמ"ש הממשלה וגם עכשיו ניסיתי עם מנכ"ל משרד הבריאות למצוא איזה שהוא פתרון, אבל הדבר הזה הוא נוסף לשאר הדברים שאמרתי קודם, כדי לתת לנו מענה.

גם השר עצמו קיים דיון עם המשטרה ובאמת הנושא של המידע שקיים באמת מטריד אותו, והוא לא קיבל החלטה. אפשר היה לקהל החלטה שלילית, אחרי שהוא שמע את המשטרה והגורמים הוא מתכוון לזמן ישיבה נוספת עם כל גורמי משרדי הממשלה הרלבנטיים שנמצאים פה גם כן, כדי לנסות למצוא דרך, או שאין דרך, אבל להבין את המצב והסיטואציה נכון לעכשיו בכל מה שקשור לקידום הייצוא. אם הוא יקבל מענה לכל מה שאמרתי, הוא לא שלל את האפשרות שכן הוא יהיה מוכן להתקדם בכל מה שקשור בנושא - - -
היו"ר תמר זנדברג
רק להבין, מבחינתכם יש לנו תקנים וסמכויות, אני שמה את זה רגע בצד, ובנושא ה-50 ועצירת הרישיונות ברגע שהמשרד מעלה חשש, אחד החששות שמטרידים אתכם אתם עדיין על ה-50, או שאתם כבר מוכנים לפתרון - - -
יואל הדר
השר יהיה מוכן לשקול. אם הוא היה עומד על ה-50 - - -
איתן קופרשטוך
אבל על איזה סמכויות מדברים?
היו"ר תמר זנדברג
רגע, רק המשפט האחרון. אתם לא ב-50, אתם מתקדמים - - -
יואל הדר
השר מוכן לשקול את - - -
יהודה גליק (הליכוד)
הוא לא שולל. אחרי תקנים והכל, הוא לא שולל.
היו"ר תמר זנדברג
לוח זמנים לדיון הזה של השר?
יואל הדר
אני מקווה שבקרוב הדבר הזה יתרחש. אני חושב שזה לא אמור לקחת יותר מדי - - -
היו"ר תמר זנדברג
והישיבה הזאת אצלו, ממנה אמורים לצאת מבחינת עם - - -
יואל הדר
הוא יקבל החלטה אחרי הישיבה הזאת.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי. חבר הכנסת ברושי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גבירתי יושבת הראש - - - אני רוצה להגיד רק משפט לדיון הקודם, שכדי להעלות מכסים שר האוצר זקוק לאישור ועדת הכספים. לכן אתם יכולים לבוא לשם. כדי להוריד מכסים, הוא עושה את זה בעצמו. אבל להעלות, צריך את ועדת הכספים. זה רק לידיעה.

לעצם העניין, - - - שי תומך בעמדה הנחרצת שלכם, אני רוצה להגיד משפט. באתי לכאן בגלל החשיבות של הגידול הזה לחקלאות ולחקלאים. זה הוצג כבשורה. אני לא חושב שלמישהו יש יותר מ-50 חוות. אני סתם זורק פה את המספר. התנאים הם מאוד קשים לקבל את האישור. אני לא מדבר על יחידות קטנות לצרכים רפואיים בישראל, זה שימו בצד, על זה אין דיון, זה קיים והוכח גם שאפשרי לפקח.

מה שצריך לדעת, הוצג העניין, שי, כהשקעה גדולה של החקלאים, זה מחייב שותפויות. אי אפשר לקבל אישור אם אין לך ייצוא, רק ייצור, זה סיפור, זה מפעל - - -
יהודה גליק (הליכוד)
כדאיות כלכלית.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה השקעה גדולה, אדם בודד לא יעשה אותה. צריך שותפויות כי זה סיפור. וזה לא רק החממה. מי שמגדל הוא חקלאי, ואני שמח שהגדירו את זה, לא כל אחד שיש לו כסף יגדל. מי שיש לו קרקע ומים והוא חקלאי. אני לא רוצה להאריך.

הבעיה היא בעיני כמי שלא גדל בפקידות של היום אלא בעבר, אני חושב שיש פה אחריות ממשלתית ולא אחריות של משרד זה או אחר. אני לא יודע למה אין פה נציג בכיר של החקלאות, אבל שר החקלאות הציג את זה בכל מקום כבשורה גדולה. אנשים השקיעו כספים. במיוחד באזורים קשים כמו הערבה, שלא רואים חקלאות שאפשר להתקיים ממנה, וראו בזה בשורה, ואנשים הלכו שולל כהרגשתם, אחרי מדיניות של הממשלה. לפי התקשורת גם ראש הממשלה היה מעורב בזה, אפילו יחסי ישראל ארצות הברית היו מעורבים בזה, כפי שזה תואר בתקשורת.

אני מבקש מאנשי המשרדים השונים, תראו, העניין הזה שאי אפשר לשמור, אנחנו שומרים על דברים יותר מסובכים, וראינו שגם שומרים בארצות אויב, הביאו משם דברים. נימוק הביטחון הוא לא הנימוק שיכול לשכנע אותנו במדינת ישראל. אנחנו מגינים בפני עוצמות יותר גדולות מאשר גניבה של קנאביס רפואי ובדרך כלל עושים את זה בהצלחה. אי אפשר להגיד שלא נייצר כי אולי מישהו יגנוב. זה נכון לכל דבר, מהבנקים ועד בכלל. צריך למצוא את הדרכים לאבטח ואסור לחסום את היכולת להתפרנס.

מדינת ישראל מחפשת יתרון יחסי ויש פה כזה, והאפשרות לייצא, מדובר פה על מיליארדים של שקלים, ולא משהו זניח. אז תשמעו את הנימוקים שעולים פה, זה דבר שאי אפשר לקבל - - -
שי באב"ד
תדבר גם על החשיבות שלהזמין, העיכוב.
יהודה גליק (הליכוד)
נכון, העיכוב, בוודאי. יש שטחים אחרים שנכנסים לזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שי, אתה הנציג הבכיר של הממשלה, תמר מרכזת הוועדה, זה לא דבר שאפשר לחכות אפילו עד סוף הפגרה. צריך לקבוע ישיבה נוספת, להביא את כל מי שאומר, ולאפשר לעסק הזה לרוץ קדימה.

אני אומר לכם מה מרגישים אנשים בשטח, שרימו אותם. הם קיבלו את המדיניות שהוצגה, הלכו לחפש והשקיעו משאבים, מבינים שזו השקעה גדול אבל יש גם סיכוי גדול, דובר על ייצוא שזה הדבר המרכזי, לא לצרכים פנימיים בכלל ואנשים שואלים אותי מה קורה. לא שאני יודע יותר ממה שנאמר בישיבה הזאת.

לכן תמר, צריך לקבוע תוך שבועיים ישיבה נוספת, צריך להביא לכאן את השרים ולא רק את הפקידים, צריך להציג תכנית פעולה, אני לא יודע למה משרד החקלאות לא פה, איך אנחנו מתרגמים את היכולת למעשים בדבר שיש בו בשורה, בלי לפגוע בביטחון פנים, בלי לפגוע בבריאות, בלי לפגוע בדור הצעיר, אבל לתת תקווה למי שיכול לראות בזה בשורה.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי. דובי אמיתי.
דובי אמיתי
אני נשיא התאחדות האיכרים. הסתכלתי והקשבתי לך בקשב רב, ואני אומר לך שמנוע הצמיחה של ענף החקלאות שנמצא בקריסה, בין היתר על פי הנתונים של פרופ' שמחון שהאוצר חושב שהם נתונים לא מדויקים, מדובר על למעלה ממיליארד שקל, ולדבר הזה נרשמו חקלאים והשקיעו ממיטב כספם, מתוך הבנה של הרפורמה שהתחיל להוביל משרד הבריאות, ולא שמעתי ממך דבר אחד, מה מדיניות השר. שמעתי בדיון הקודם, השר אומר "אני לא מעלה מסים". זה שמעתי בדיון קודם. נתת סקירה מכובדת, רק לא אמרת מה מדיניות השר. אתה אומר לנו בבקשה, האם השר מתכוון לאשר את הייצוא במדינת ישראל, כן או לא. ואז זה יגיע בכפוף ל -. בסדר, אז אתה מדבר על הצמיחות, עד כמה שאני יודע ואני די מעורב בכל התהליכים בין המשרדים, גם בין הבט"פ לבין האוצר, תגידו לנו מה המדיניות. תגידו לנו "המדיניות היא כן בכפוף ל-". שתהיה פה הגדרה שאנחנו נדע, החקלאים, האם להמשיך להניע תהליך. כל חקלאי שלנו השקיע למעלה מ-250,000 שקל בממוצע. לכן חשוב מה המדיניות.

אני אתן לכם כמה דוגמאות. בדיקה שלנו, אני יכול לומר שאני מדבר גם בשם משרד החקלאות. אנחנו רואים איפה מדינת ישראל נמצאת היום בטיפוח של הזנים של הקנאביס, אנחנו יודעים ומכירים את האיכות של המוצרים שלנו, ואנחנו מכירים מחקרים קליניים שאנחנו מובילים על פני כל העולם ב-3-5 שנים במחקרים קליניים ועם תוצרים בריאותיים. אנחנו הולכים להציל נפשות במדינת ישראל. לנו אין את הזמן לאפשר לכם לריב ביניכם. אין לנו את הזמן הזה. אנחנו פוגעים בכולם. יש היום שני גופים שמאושרים על ידי כל הגורמים, תנו להם להתחיל בייצור. למה אותם עוצרים? לא נגיד את השמות שלהם. תנו להם להתחיל להניע. הם מאושרים, לא 50, 80, לא 200, לא 40. תתחילו עם השניים האלה, הם קיבלו את כל האישורים.

ראיתי תכנית שמקנזי העולמית עשתה עבודה לממשלת לבנון ולחיזבאללה, ממליצים להיכנס לתחום. ראיתי מה קורה בקנדה. אני רואה מה קורה בכל המדינות שמתקדמות. אנחנו כרגע מובילים, אבל אם לא ניכנס לזה נאבד את מנוע הצמיחה שלנו.

אני רוצה להודות לך על הדיון ואני מאמין בהמשך הלחץ של הוועדה הזאת כי בסוף כולנו נגיע להחלטה שזה הדבר הנכון, ויפה שעה אחת קודם.
היו"ר תמר זנדברג
תודה. יהודה גליק, אחריו חגי הילמן. בגלל קוצר הזמן אנחנו חייבים לסכם את הדיון הזה ממש עוד מעט.
יהודה גליק (הליכוד)
ממש בקצרה. ממשלת ישראל באמצעות הגורמים שמלווים את הנושא הזה, היק"ר, משרד החקלאות ומשרד האוצר, מבינים שהנושא הזה הוא בראש סדר העדיפות הלאומי של מדינת ישראל. מאוד לא אהבתי את ההקדמה שלך, אני מוכרח לומר. יש הרבה דברים מסוכנים בעולם, גם מכוניות הן מסוכנות, עושות תאונות דרכים. כשדנים האם לייבא מכוניות, אתה לא מתחיל בזה ש"תדעו לכם, מכוניות הן מסוכנות והן עושות תאונות והשר יחליט האם אפשר למנוע תאונות". אתה מתחיל הפוך. רכב חייב גם גז וגם ברקס. אני לא נגד הברקס, אני חושב שבטחון פנים חייב לשים ברקס. אבל אי אפשר לנהל מדינה רק על ברקס. הדבר הזה הוא עקרון חשוב למדינת ישראל, גם ערכית, זה לייצוא חומרי רפואה לאנשים שסובלים בכול העולם, ושווקים, שאנחנו נלחמים להיכנס אליהם וזו בשורה לעולם.

לכן א. אם אתם טוענים שיש מחסור בתקנים, מחסור בתקציבים, אנא העבירו עוד השבוע לוועדה מהן הדרישות התקציביות שלכם והתקנים.
שי באב"ד
יש סיכום.
יהודה גליק (הליכוד)
הוא אומר שחסר.
שי באב"ד
לא, אני אדייק.
יהודה גליק (הליכוד)
הוא אמר שחסר, בבקשה, שיביא נתונים ואנחנו נבדוק מולך.
היו"ר תמר זנדברג
יואל הדר שאהוב ומכובד, אנחנו מכירים אותו הרבה שנים, יש לו שיטה משלו. הוא מתחיל קודם מה היה. קיבלנו, אבל לא קיבלנו מספיק, ולא היה, ואנחנו - - - בסדר, אנחנו מכירים. בחיבה.
שי באב"ד
הוא עשה בוועדה וגם אחר כך הוא עושה את עבודתו מקצועית מאוד, יואל הדר הוא לא הכתובת. אם היינו צריכים לסגור עם יואל הדר זה היה נסגר מזמן. דובי אמר את זה הכי נכון, צריך להגיע לשר הבט"פ ולגמור את זה.
יהודה גליק (הליכוד)
תגיד לנו מה בדיוק הבעיה, הנקודה השנייה, וזה מה שדובי אמר ובעניין הזה אני תומך ב-100%. אנא, תבינו שהנושא הזה הוא דחוף. אנא תדאגו שהישיבה הזאת שאתה מדבר עליה תתכנס בהקדם האפשרי ולא במגמה להסביר למה אי אפשר, אלא במגמה להסביר איך כן אפשר ואתה יועץ משפטי ואתה יודע שיש יועצים משפטיים שכל התפקיד שלהם זה להסביר למה אי אפשר ויש יועצים משפטיים שיודעים להסביר איך כן אפשר. יואל, אני באמת מצטרף לכל המילים הטובות עליך, אתה יודע שדיברנו, והנושא הזה, באמת התרשמתי מערכך. אנא ממך, תנסה להסביר ולהגיע למצב של להסביר איך כן אפשר ולא לתת המון המון הסברים למה אי אפשר.
היו"ר תמר זנדברג
תודה יהודה. חגי הילמן.
חגי הילמן
תודה רבה. אני נמצא בתחום הזה די הרבה שנים ובשנים האחרונות אני שומע יותר ויותר על כוונת מדינת ישראל לאשר ייצור. אני לא רק שומע את זה, אני גם רואה החלטות ממשלה בכיוון, אני רואה גם ועדת מנכ"לים שישבה והמליצה לאשר את זה, גם פרופ' שמחון שאישר לעשות את הדבר הזה, ואני השקעתי מלא כסף כדי להתכונן לסיפור הזה וכיום אני אחד מאותם שני גופים שמותר להם באופן עקרוני לייצא קנאביס. אני אומר שאני מרגיש מרומה, אותי רימו. כל ההבטחות האלה, ברגע שמשרד לביטחון פנים תוקע אותם ועוצר אותם, כל יום שעובר אני סופג נזקים מאוד מאוד קשים בזה שאני לא יכול לייצא. יש לי ביד הזמנות ל-150 טון מיידי לחוץ לארץ, העיכובים והגרירת רגליים הזאת - - -
היו"ר תמר זנדברג
מאיזה מדינות?
חגי הילמן
זה לא משנה כרגע, ממדינות העולם המערבי. לא מדינות באפריקה או משהו כזה. כל יום שעובר סופגים נזקים, אנחנו מחזיקים מערכת מאוד גדולה וחזקה, בהתבסס על אותה הבטחה, בהתבסס על אותן אמירות, וכל העניין הזה שקושרים את מספר העוסקים החדשים לגבי התהליך של היצוא, לדעתי זה לא מעצם העניין, זה ממש לא מעצם העניין. יש כרגע שני גופים בישראל שמותר להם להתחיל לייצא שהם עומדים בכל הרגולציה, שהם הכשירו את עצמם כדי לעמוד בנקודה הזאת, כל עיכוב שמייצרים להם, מייצרים נזקים.

אני לא ואמר את זה סתם. היו לי הזדמנויות לצאת לחוץ לארץ, קיבלתי פניות ממדינות אחרות בעולם על מנת לבוא ולגדל שם ולייצר שם ולתספק את השוק העולמי, שהדרישות מאז אותה עבודה של ועדת המנכ"לים והעבודה של פרופ' שמחון אפילו עלו וגדלו, ואני יכולתי לעשות את זה, אבל אני מטעמים ציוניים בחרתי לעשות את זה כאן, ואתם תוקעים אותי. אתם רימיתם אותי, אתם תוקעים אותי, אתם גורמים לי לנזקים ואני לא יודע מה לעשות, אני ממש לא יודע מה לעשות, כל גרירת הרגליים הזאת. אנחנו כבר כמעט שנה דשים בסיפור הזה ואני רק שומע סיפורים כל הזמן, ונמאס לי לשמוע את הסיפורים האלה, ממש נמאס לי.
היו"ר תמר זנדברג
תודה. מידד גיסין בבקשה.
מידד גיסין
אני נשיא ארגון בעלי סטומה. אני מייצג את האגודה למלחמה בסרטן ב-ECPC באירופה, EUROPEAN CANCER PATIENT COALITION. חזרתי לפני חודש מכנס שהעליתי שם את הנושא של הקנאביס הרפואי, כל העולם, אירופה, מחכה לישראל. מחכה לייצוא ואני רואה, אני משתתף בכל הישיבות פה ואני רואה שאנחנו הולכים להפסיד את השנה הזאת קודם כל, מבחינת החקלאות. זה לא ייתכן שמשרד ממשלתי בגלל כסף, בגלל תקציב, יעצור מהלך שכל משרדי הממשלה תומכים בו.
היו"ר תמר זנדברג
תודה. איתן קופרשטוך ממשרד הכלכלה.
איתן קופרשטוך
תודה. אני שמח להיות פה כי זה למעשה היום האחרון שלי בעבודה.
היו"ר תמר זנדברג
אוי אוי אוי. זה רע מאוד.
איתן קופרשטוך
אני אדייק, ממחרתיים אני אשב כבר בשגרירות בהאג.
היו"ר תמר זנדברג
מה תעשה שם?
איתן קופרשטוך
ציר כלכלי.
היו"ר תמר זנדברג
אז קודם כל, סליחה שאני מפסיקה אותך. קודם כל לברך אותך ולאחל לך המון בהצלחה, שתייצג אותנו בכבוד. ודבר שני להודות לך על שירותך כאן לפחות מהזווית שאנחנו נחשפנו, שירות מקצועי, ענייני, אמין, כלכלי, באמת לטובתה של מדינת ישראל וכל הכבוד בשם הוועדה. רוב ברכות למחליפו איתי מלכיאור. ברוך הבא.
שי באב"ד
אני רק רוצה להוסיף המון בהצלחה וכולי קנאה.
איתן קופרשטוך
אוקיי, זו פעם רביעית שלי כך שקשה לי להגיד מה יהיה. בכל מקרה אני רוצה רגע לחזור אחורה, להחלטה להקים את הצוות שלכם שיתעסק בהמלצות לייצוא. אני מסתכל, אתה יודע, נכנסתי למעשה לדיון השלישי וכבר ביקשתי באותו דיון להעביר את כל הסמכויות בנוגע לייצוא למשרד הכלכלה. כמובן שכולם קפצו, בצדק, כל אחד מסיבתו הוא, והחלטנו באמת על מתווה יצוא תוך כדי הקמה של תת ועדה שתפתור את כל הלקונות שנוצרו בהחלטה 1587 שלא מאפשרות יצוא, וגם אם מחר בבוקר יאושר מתווה היצוא, לא יהיה יצוא. אני אגיד לכם מדוע. לא יהיה יצוא כי המכס לא בתמונה, לפי החלטה 1587, לא בתמונה. לא יהיה יצוא משם שלא יכולות להיות השקעות. החלטה 1587 שלא תוקנה והייתה אמורה להיות מתוקנת, מאפשרת למשטרה לפקח על השקעות. אין במדינת ישראל מצב שמשטרה מפקחת על השקעות. אולי בצפון קוריאה זה קורה, אבל לא אצלנו, ולכן אם מתבצעות השקעות מבחוץ, אני מדבר על השקעות מבחוץ, הן מתבצעות בלי ידיעת המשטרה, כולל 300 מיליון דולר שנכנסו לאחד מהקיבוצים, ומצד שני משקיעים אחרים של 100 מיליון דולר ברחו כי שלחו אותם למשטרה, כי למשטרה אין את הכלים לבדוק אותם. אני כבר לא מדבר על חברות ציבוריות כאלה או אחרות שאין אפשרות לבדוק אותן.

כלומר יש לנו בהחלטה עצמה הרבה הרבה בעיות. כל יום שעובר, ואני מודיע, גם בהחלטה אין סמכות למשרד לביטחון פנים בכלל לבדוק את הנושא הזה. אין להם סמכות להיכנס לחוות. אם הייתה סמכות להיכנס לחוות, הייתי גם מבין את ההתנגדות. אדרבה, תבואו ותציעו לפני הדרישה לתקנים ולתקציב, תבואו ותדרשו שבהחלטה 1587 הסמכות, זה שנותן את ה-S, Security, תהיה שלכם. אדרבה. אנחנו לא נגד. בטח שלא משרד הכלכלה. אבל נתנו את זה למשרד הבריאות, שלא מצליח אפרופו להבטיח את שלומם של עובדי בתי החולים, ויש לנו לצערי הרב אצלנו במינהל, אמא של אחת מהעובדות אצלנו נדקרה לאחרונה, אז הם נתנו להם את הסמכות. זה בסדר. הוחלט כך, אבל זה לא מאפשר להתקדם.

על כל פנים, אני אומר כזה דבר, כרגע אנחנו לא חמש שנים קדימה ולא שלוש שנים קדימה, העולם יצר מצב שבו אנחנו נגיע מאוחר. נגיע יותר טובים, נגיע עם מרצדס, כולם נוסעים ב-ב.מ.וו. מרצדס יותר טוב, אבל כולם נוסעים ב-ב.מ.וו. המצב היום הוא בעייתי. חייבים מיד להחליט על הייצוא ואני יודע גם כן, אין אחד שמתעסק בקנאביס במדינת ישראל שאין לו פרויקט בחו"ל, כולל בפורטוגל, יושב מישהו שיש לו פרויקט בפורטוגל.

אז עכשיו המקדונים משכנעים סטארט אפים ישראלים לבוא לשם, היוונים משכנעים. אתמול הייתה כתבה על איטליה, איטליה שיש לה חוסר פונה לקנדה ולהולנד, ואנחנו מגיעים מאוד מאוחר.

אני מאוד מבקש, לכל הרוחות, תאשרו את המתווה על מנת שהצוות יוכל לסגור את כל הפינות הפרוצות בהחלטה 1587 שהקימה את היק"ר, אבל לא לקחה בחשבון שמדובר על ענף כלכלי, ענף כלכלי חדש.
היו"ר תמר זנדברג
תודה. בבקשה יובל לנדשפט.
יובל לנדשפט
תודה. אני אעשה את זה מאוד קצר. אחד – אנחנו באמת - - - חלון הזמנים הולך ומצטמצם, אמר את זה אבי שמחון, אמר "רבותי, יש פוטנציאל", דובי אמר, לא גדול כמו שאנחנו סברנו, הוא לקח רק הזמנות בעין ולכן הוא העריך את זה בפחות מ-4 מיליארד, אבל עדיין בהרבה מאוד כסף למדינה. הוא אמר, אחד – יש פה פוטנציאל, שתיים – צריך לעשות את זה מהר אחרת חלון ההזדמנויות יסתיים.

שי צדק מאוד, אנחנו מרגישים, אנחנו כיק"ר, מרגישים שאנחנו כל הזמן, הכל נדחה ונדחה וחלון ההזדמנויות הולך ונסגר, אז אנחנו לא רואים שום שיתוף פעולה ממשרד שהוא משרד שאכפת לו, וגם השר לביטחון פנים שאמר "אני בעד" אבל ככל שאנחנו יודעים הנושא של התקנים הסתיים והסתכם. המשרד לביטחון פנים סיכם עם האוצר. אם הוא אמר "עוד לא קיבלתי" זה רק עניין של עד שיקבלו. להגיד "עד שאני לא אקבל" אז עדיין - - -

אנחנו שומעים את אותם דברים לגבי אותה זליגה לכאורה מהחוות, אני כבר לפחות בתפקיד שלוש שנים אומר שאם יש זליגה, שימו אותו על השולחן, ביום שיש כתב אישום, על סמך כתב האישום אני שאני חתום על רישיונות, כל רישיונות הגידול, אני אבטל לו את הרישיון. על סמך כתב האישום. רק לא עשיתם כלום. אז או שמדברים בעלמה, או שמשקרים, זה לא נעים לומר, או שאם יש בזה אמת, שימו את זה על השולחן. אני מצטט את היועצת המשפטית שלנו, שרונה, Put up or shut up, או שימו הוכחות, או שתקו. אין באמצע.

דבר שלישי, אמר איתן שחלון ההזדמנויות נסגר, הוא נסגר. עדיין לא בקצב, יש לנו עדיין שלוש. יש לנו פה גם הזדמנות בנושא של משקיעים. נכנסו בכל הארץ למעלה מ-100 מיליון דולר להשקעות, זה לא סוד. בתחום המחקר, בתחום ששומר על היתרון היחסי שלנו. עדיין, ככל שעובר הזמן, מדברים במקומות אחרים – רק בשבוע שעבר ראיתי בבלומברג, הייתי בחו"ל, הונפקה חברה לקנאביס בארצות הברית, פעם ראשונה. 100 מיליון. קרתה להם תקלה, במקום לגייס 70-80 הוא גייס בסביבות ה-140. ואותו מנכ"ל החברה מדבר מה הוא הולך לעשות, ואני שומע ואומר, וואלה, מה שהוא הולך לעשות ועכשיו הוא גייס בארצות הברית, אנחנו כבר סיימנו את אותו דבר, של חלוקה לפי חומרים פעילים, ולא אלאה אתכם, וואלה, אנחנו גמרנו את זה בארץ לפני שלוש שנים פחות או יותר, את הפרויקט הזה. יש לנו פה יתרון אבל אין ספק שהוא יצטמצם, כשארצות הברית במשחק והגדולים במשחק, זה ילך ויצטמצם. נכון להיום, ממש בשבוע האחרון, בריטניה אישרה. מה? קנאביס רפואי. אבל מה? שיוצר ב-GNP. איזו מדינה יש לה GNP בקנאביס? אף אחת בעולם, רק ישראל. איזו מדינה יש לה-GNP בקנאביס? אף אחת. ברמה כזאת רק ישראל, ההולנדים דרך אגב, זה לא סוד, - - - בא לארץ. - - - מהולנד רוצה לבוא לארץ, כבר התחיל במגעים.

אמר גם דובי נכון, אנחנו מפקששים את הזמן. אם יש דברים בגו, ואני מניח שיש, לשים אותם על השולחן. לעשות את מה ששי אמר, לקבוע ישיבה של השרים, של מקבלי ההחלטות, אנחנו הפקידים נעשה את כל מה שהם אומרים. אבל - - -
היו"ר תמר זנדברג
תודה יובל, אני חייבת להגיד שזה רגע של התגלות לשמוע את יובל לנדשפט מגן בכזה חירוף נפש, אנחנו כאן שלוש שנים יושבים והוא מתחיל כל דיון "הקנאביס זה סם ואנחנו זה , אבל נאשר" ועכשיו הוא המטיף המרכזי לקידום העניין, כל הכבוד, אני מסירה את הכובע.
יובל לנדשפט
משרד הבריאות - - -
היו"ר תמר זנדברג
הכל אנחנו יודעים.
יובל לנדשפט
רק בשם משרד החקלאות, אני אתנצל בשמו של חנן בזק, הוא התקשר אלי לפני זה, משהו משפחתי.
היו"ר תמר זנדברג
אין בעיה. אנחנו מכירים את עמדתו. זה בסדר גמור. אדוני המנכ"ל בבקשה.
שי באב"ד
טוב. זה פשוט סאגה בלתי נגמרת של כל כך הרבה חודשים. אמרתי את זה בתחילת דבריי, פרק המסמוס המתמשך, ואני אסביר גם למה. עלו פה כל מיני דברים אבל אף טענה פה היא לא באמת - - -עניינית. עלה פה נושא התקציב והתקנים, ואני אומר לכם כמנכ"ל משרד האוצר, שקר מוחלט ואני אסביר גם למה. אנחנו חתומים על סיכום. בשנייה שתעבור החלטת ממשלה אני משחרר את כל התקנים ואת כל התקציבים, רק מה, משרד הבט"פ לא רוצה להעלות את זה להחלטת הממשלה ולא רוצה לאשר את זה בהחלטת הממשלה ולכן גם כתבתי לו מכתב שהוא לא יקבל תקן אחד ותקציב אחד עד שהוא לא מעביר את זה בהחלטת ממשלה. כי עדיין משרד האוצר, אנחנו לא מפגרים, אנחנו לא נותנים קודם כל תקנים ואחר כך חושבים אם תהיה החלטת ממשלה, לאור זה שגם ראינו איך דברים מתגלגלים. זו נקודה ראשונה.

נקודה שניה, כל הזליגה שדוברה עליה, אני מצטרף לדבריו של יובל, אם יש כזאת זליגה, ויש כזה דבר בעייתי, מצוין. איפה כתב האישום? איפה חקירת משטרה אחת שנעשתה, איפה הרשעה, אפילו לא הרשעה, כתב אישום אחד שיצא בנושא הזה לאחת מהחוות. וזה חוזר על עצמו, ודרך אגב, אנחנו מוכנים גם לתגבר.

אלה הטיעונים שנאמרו בדיון. עכשיו אני אספר לכם מה הטיעונים שלא היו בדיון, קראתי תוך כדי כי הם העלו בכלכליסט את תגובת המשרד, אז תגובת המשרד הייתה ככה: "התנהגותו האגרסיבית של באב"ד מעוררת שאלות אם אין בנושא הזה גם רצון לסדר רישיונות לגידול סמים לגורמים מקורבים". עכשיו אחרי שסיימנו לדון לגופו של עניין ואנחנו לא מצליחים לתת תשובות לגופו של עניין אנחנו עוברים לגופו של אדם ממשרד הבט"פ, וטוענים שאני רוצה לסדר למקורבים רישיונות. זו גם בורות, גם טמטום וגם שקר. למה? כי משרד האוצר לא מחלק את הרישיונות. האדון היק"ר הזה מחלק את הרישיונות ויש לי אפס השפעה על איזה רישיונות ולמי הוא נותן רישיונות והוא יעיד גם בפניכם, אם אי פעם הרמתי לו טלפון בהקשר של רישיון או שאלתי אותו בהקשר של רישיון, אם מישהו קיבל או לא קיבל רישיון ממנו, אני מוכן שנעשה את זה תחת עדות או בחקירת משטרה גם. אז עכשיו הלכנו למקום האישי.
אחר כך ממשיך משרד הבט"פ ומוסיף בתגובה שלו גם שלנו לא אכפת מהפשיעה ואנחנו בכלל לא רוצים להגביל ובאף מדינה לא הגבילו וזו חוסר אחריות מוגבל לא להגביל בכלל את מספר החוות. גם זה או בורות, או שקר, או שניהם ביחד. אנחנו בעד ההגבלה ואנחנו מוכנים להגביל וגם נתנו להם וטו על ההגבלה, תגבילו בכל רגע שאתם רואים שיש אירוע בטחוני או אירוע פשיעה רציני, רק תריצו את ההחלטה. חברים, צר לי להגיד לכם, אבל יואל הוא גם לא הכתובת, הוא לא אשם בנושא הזה. שר הבט"פ החליט שהוא או רוצה למסמס את זה או רוצה להעלות את זה, או שהוא רואה בזה איזו שהיא יריבות אישית בינו לבין האוצר ואם זה כך אני קורא לשר הבט"פ כי אנחנו בשידור ישיר, אדוני שר הבט"פ אתה לא מתנקם בי כשאתה לא עושה את זה, אתה לא תוקע אותי כשאתה לא עושה את זה, אתה תוקע את כל החקלאים ואתה תוקע את כל האנשים שהשקיעו כספים ואתה דופק את מדינת ישראל שיש לה פה פוטנציאל אדיר להרוויח מהסיפור הזה, כמו שהעידו פה כל הגורמים הרלבנטיים וכל גורמי המקצוע של הוועדה, ולכן כמו שאמר מקודם דובי, אמור לנו בבקשה את עמדתך, רוצה אתה בוא נרוץ קדימה וקבל החלטה, לא רוצה אתה, תגיד "לא רוצה". אבל כל השטויות וכל המסמוסים, וכל השקרים ובטח ההאשמות האישיות על מקורבים או אינטרסים אישיים הם לא במקום, הם סתם עושים זילות למשרד ולשר בעיני, וחבל שהם בכלל נאמרו, הדברים האלה. בוא נחליט, או שהשר יקיים דיון ואם השר יצא, בשמונה החודשים האחרונים קיימנו שלושים דיונים על הנושא הזה, לא מעט התכתבויות שלי עם השר, לא מעט ניסיונות שלי לשלוח את בר סימנטוב, לשלוח את תמר, לשלוח את איילת שקד, את מי לא, כדי שיתקיים דיון מסודר בנושא הזה. אנחנו מוכנים, והצהרתי את זה פעם אחר פעם אחר פעם, לכל פתרון שייתן לכם איזה וטו שאתם רוצים בעצירה של החוות, מבחינתי אחרי שתי חוות תעצרו, כל עוד היועץ המשפטי עומד מאחוריו וכל עוד הרישיונות של החוות הקיימות אני לא נוגע בהם ולא לוקח אותם כי אני לא יודע לעשות את זה. כל דבר, ואני מזכיר, החוות הקיימות עושות את זה לשוק המקומי, זה בכלל לא קשור לייצוא. כל דבר שיאפשר את זה.

לכן אנא מכם, או שתבואו ותגידו בצורה גלויה "לא בא לנו כי כך, ואני שר הבט"פ לא מוכן לעשות את זה כי ככה" או שתבואו ותגידו "אנחנו מוכנים", תגידו באיזה תנאים אתם מוכנים ובואו נריץ את ההחלטה הזאת. זה כבר למעלה משמונה חודשים שזה מתמסמס, והמקום הזה שאתם מתחילים לתקוף בכל מיני האשמות אישיות ובכל מיני שטויות שאתם כותבים לא היה ראוי שזה ייעשה מלכתחילה בכלל, וחבל, חבל גם על הזמן שאתם מבזבזים לכל האנשים באירוע הזה, ועוד יותר חבל לכל החקלאים שהשקיעו בזה ושמו את מיטב כספם על זה והפוטנציאל האדיר שיש למדינת ישראל בנושא הזה, שנעצר באמת מסיבות הכי לא ענייניות והכתבות שאתם מוציאים היום והדיוורים שאתם עושים היום רק מראה עד כמה התשובות שלכם והמקום שלכם לא ענייני לצערי הרב.
היו"ר תמר זנדברג
איפה זה עומד לגופו של עניין מבחינתך? איך מתקדמים מכאן?
שי באב"ד
לגופו של עניין, בכל מקום ששר הבט"פ יקבע דיון בנושא הזה ויסכים לקדם, אנחנו נתייצב שם.
היו"ר תמר זנדברג
אנחנו תיכף נשמע ממשרד הבט"פ, אבל פה אני מתחברת דווקא לנקודה שאמר חבר הכנסת ברושי, זה ברור לנו ולכן אמרתי ניצים, לשאלתך בהתחלה. יש פה מן קרב אגו, קרב פוליטי, קרב אישי, קרב מקצועי - - -
שי באב"ד
לא שלנו.
היו"ר תמר זנדברג
לא משנה, בין שני משרדים.
שי באב"ד
לא שלנו. הוא רוצה להגיד לא, שיגיד לא. אנחנו כבר גמרנו, גם הודענו להם דרך אגב. הודענו להם שמבחינתנו אין את התקציב לזה ושזה בוטל. זה בסדר.
היו"ר תמר זנדברג
אני שואלת באמת, יש כאן איזה שהוא מבוי סתום בין שני המשרדים. הייתה החלטת ממשלה, ראש הממשלה מינה את שמחון שהיה פה, ישב כאן בכיסא שלך ואמר "התקדמנו" איך מבחינתך להיחלץ מזה. כי אם אתה שם את זה בידיים שלו והוא לא עושה, ואתה תוקף אותו והוא תוקף אותך - - -
שי באב"ד
אני לא תוקף, אני רוצה לפתור את זה. הדרך לפתור את זה היא אחת. שאלת איך לפתור את זה, אין דרך אחרת. הדרך היא אחת - - -
קריאה
כולם נכנסים לחדר וסוגרים.
שי באב"ד
בדיוק. גלעד ארדן - - -
היו"ר תמר זנדברג
מי המבוגר האחראי, מי הגננת שמכניס את כולם לחדר?
שי באב"ד
או ראש הממשלה, אם הוא רוצה לקחת החלטה בנושא הזה, או גלעד ארדן שמכנס אצלו דיון, אם הוא רוצה לטפל בזה, מזמין את כל הגורמים הרלבנטיים, מהמשטרה, לגורמי החקירה, למשרד הבריאות, את כולם לחדר, יגיד מה מפריע לו, כל עוד היועץ המשפטי לממשלה מאשר, אנחנו נזרום עם כל מה שמפריע לו, בהתאם לסיכום התקציבי גם שחתמנו נעמוד עד המילה האחרונה, ויחליט שהוא רוצה לעשות את זה. ככל שהוא לא עושה את זה, מבחינתי הפרשנות שאנחנו נותנים לזה וזה בסדר, כי זו זכותו, הוא אמון על הנושא הזה כמו שאנחנו אמונים על נושא המיסים ואני יכול לשים וטו, זה בסדר כי הוא אמון על הנושא הזה, המשמעות והפרשנות שלנו זה שהוא נגד יצוא קנאביס רפואי. אין דרך אחרת להגיד את זה, חוץ מאשר למסמס את זה כל פעם מחדש ולהגיד עוד פעם עוד דיון ועוד דיון ותעשו ככה, ולא נתתם לי תקציב - - -
היו"ר תמר זנדברג
שר האוצר יכול לכנס אצלו יחד עם השר? אני מחפשת פה מוצא. מי יבוא ויגיד. ראש הממשלה - - -
דובי אמיתי
אני מכיר את הנפשות, אני לא הדובר של השר, לא של גלעד ארדן. אני חושב שהכדור כרגע הוא בידיים של גלעד ארדן, הוא צריך לכנס.
היו"ר תמר זנדברג
בסדר, זה הבנו.
דובי אמיתי
אני מוכן לתת את האכסניה, יש לי מקום שיש שם אויר מצוין בצפון.
היו"ר תמר זנדברג
טוב. אנחנו נציע לו.
דובי אמיתי
נציע לו, זו הדרך, שהוא ייכנס. ממה שאני יודע, שוב, אני לא הדובר שלו, הוא מתכוון לכנס את כל הגורמים ולקבל החלטה.
היו"ר תמר זנדברג
בסדר. יואל.
יואל הדר
טוב, אני אתמקד בלהשיב לדובי. מכל הדברים שנאמרו פה, הקשבתי לדבריך בתשומת לב. ממשלת ישראל אישרה את הקידום של מה שמשרד הבריאות הביא, את הלגליזציה, בעקבות זה ניתנו רישיונות לשתי חוות, ביקרתי באחת החוות והתרשמתי מהחווה הזאת, מבחינתו בכל אופן. גם המנכ"ל שלי סייר שם. ממשלת ישראל לא אישרה את הייצוא. אז מי שנתן הבטחות או מי שאתה טוען שנתנו הבטחות, לא היה לו בסיס לתת כל הבטחה לגבי הבסיס של היצוא, רק ממשלת ישראל מאשרת את הייצוא וזה עוד לא קרה.
קריאה
בוא נהיה מדויקים, מעולם לא ניתנו הבטחות - - - יצוא, כולל לא על ידי שר החקלאות - - -
היו"ר תמר זנדברג
אבל אתה לא מכיר את יואל הדר, הוא תמיד מתחיל מבראשית ברא, מה שלא לא לא, ואז הוא מגיע למה שכן.
שי באב"ד
אני חייב ללכת.
היו"ר תמר זנדברג
תודה שהצטרפת, תודה על הדברים. יואל תמשיך. הוא יצפה בדרך. תפעיל את השידור באפליקציה ותראה.
שי באב"ד
עד אז כבר הם יגידו שגם נתתי רישיונות למקורבים ואינטרסים אישיים ואני משלם, גם חווה שלי שאני מגדל.
היו"ר תמר זנדברג
טוב. יאללה יואל.
יואל הדר
אני מנסה להשיב לנטען על ידי דובי פה שהוא אמר שניתנו הבטחות. כל החוות שניתן להם רישיונות לצורך הנושא של הגידול המקומי, לכן גם הגידול המקומי גדל בשנים האחרונות בצורה דרמטית מבחינת הרישיונות שניתנו לאנשים שנדרשו לצורך רפואי. לכן בהחלט מי שפועל בהתאם לחווה היה צריך להבין שזה בשלב זה בכל אופן רק לצורך גידול מקומי שאין שום מחויבות ממשלתית אחרת.

לגבי העמדה של השר שלי לנושא הייצוא, אני חושב שבחתימה של הנושא של התקציב שהגביל את נושא המכסות, הרי המטרה של המכסות היא לא לצורך הגידול המקומי, מפני שאז הוא לא היה צריך בכלל להגביל את המכסות, זה נועד לצורך היצוא, זאת אומרת הוא הלך צעד אחד קדימה וברגע שהוא רצה להגביל את המכסות הוא רצה לבוא לקראת ייצור שהוא רואה בצורה חיובית את הייצוא, כמובן במגבלות שלנו, לכן זה גם מענה. אחרת הוא לא היה חותם על הדבר הזה. לכן הוא מוכן לבוא לקראת הייצוא, הוא רוצה לתת מגבלות, כמו שאנחנו רואים, חלק מהדברים שאנחנו דורשים זה מהאוצר, חלק זה תיקון חקיקה שנצטרך לעשות בתחילת המושב, ואני מקווה שבישיבה הכללית - - -
היו"ר תמר זנדברג
מתי הישיבה הזאת מתוכננת?
יואל הדר
שאלת אותי קודם, אני לא יודע למתי הישיבה הזאת מתוכננת, אנחנו בקיץ אז אני מקווה שבמושב הקרוב.
היו"ר תמר זנדברג
קיץ אז יש זמן לעבוד, התפנה לשר זמן במקום לשבת במליאה בתורנות ולהעביר חוקים, הוא יכול לכנס ישיבה.
יואל הדר
אבל מאחר שהכנסת די מעמיסה עלינו בשאר הזמנים ויש גם אנשים שיוצאים לחופשות קיץ - - -
היו"ר תמר זנדברג
מה הכנסת מעמיסה, מאוד בקטנה.
יואל הדר
לא, בנוכחות שלנו.
היו"ר תמר זנדברג
בסדר. בקטנה. אין מה להשוות את זה לזמן המושב.
יואל הדר
גם אנשים אחרים יוצאים לחופשות.
היו"ר תמר זנדברג
מאחלים לכולם חופשות נעימות. אוקיי. ירון כהן ממונה על חוקיות הייצוא במינהל המכס. שתי דקות. אחריו תומר טל ואז נסכם.
ירון כהן
תודה גבירתי יושבת הראש. אני רוצה רק להדגיש פה, אנחנו כמכס, גוף שמיישם את החלטות הממשלה ואנחנו נפעל לפי ההחלטות שתתקבלנה. בכל מקרה, איזו החלטה שלא תתקבל אנחנו צריכים את הזמן להיערך לה כי בסופו של דבר כשיהיה יצוא, תתבצע עליו אכיפה נאותה לפי ההחלטות.

מהבחינה הזאת אנחנו כרגע שמים על השולחן מספר דברים: משרד הבריאות ומשרד הכלכלה צריכים להכניס לצו ייצוא חופשי את נושא של רישוי של הקנאביס הרפואי, בכל צורה שלא תהיה ושיוחלט מי הרשות המוסמכת שמנפיקה את הרישיון. אנחנו צריכים את זה לטובת מערכת הערכת הסיכונים שלנו כי זו מערכת שאוכפת את כל הדרישות הרגולטוריות.

דבר נוסף, וזה פחות נוגע למכס אבל יותר למסופים שמאחסנים תחת פיקוח המכס, הם צריכים להיערך כי אחסנת הקנאביס הרפואי ולא משנה כרגע באיזו צורה שלו, תדרוש היערכות מיוחדת מבחינתם, הווה אומר מקום סטרילי, סגור, בקרת כניסה מתאימה ומה שנקרא אפשרויות איוורור נאותות.
יובל לנדשפט
אני רק אגיד שאת כל זה כבר אנחנו עשינו.
ירון כהן
אתה עוד לא עשית את זה ובטח לא - - -
יובל לנדשפט
עשינו את זה במסגרת הוועדה - - -
ירון כהן
זה לא נעשה מול אף מסוף. יש בסך הכל שני מסופים כרגע וזה לא נעשה.
איתן קופרשטוך
אין לך סמכות - - -
היו"ר תמר זנדברג
בסדר. נקודות חשובות. אגב, אני חייבת לומר בדיונים קודמים הועלו עוד דברים שברור שברגע שמתקבלת החלטה ליישום שלה יש כל מיני משרדי ממשלה שצריכים לעשות - - -
איתן קופרשטוך
החלטה 1587 לא מאפשרת במצב שלה כרגע את הייצוא ולכן הוקמה הוועדה הזאת על מנת לסתום את החורים. זה לא יהיה - - -
היו"ר תמר זנדברג
בסדר, הוא אומר גם לפרוטוקול, צודק, חשוב שדברים ייאמרו.
ירון כהן
אם יש מצב שיש מחר החלטת ממשלה, מחרתיים אין יצוא כי יש עוד כמה גופים שלא ערוכים לזה. דבר נוסף, נושא שינוע המוצרים המוגמרים או איך שלא נקרא לזה, התוצרת, הטובין, באמצעות סגר אלקטרוני, זה נסגר במפעל וזה נוסע ככה עד למחסן בפיקוח המכס ושם מוודאים את שלמות הסגר האלקטרוני. לנו כמכס אין לנו אגרונומים ואין לנו אנשים שיודעים לעשות אנליזות. אנחנו מה שנוכל לעשות, זה לקבל את הניירת מהמפעל ובהסתמך על כך שיש סגר אלקטרוני על הטובים, אנחנו יודעים שמה שנארז הוא אכן מה שהגיע, ואז אנחנו יכולים להחליט אם להתיר את זה לייצוא או לא.

שוב, אנחנו לא נעצור שום החלטה, אנחנו נלך קדימה עם כל החלטת ממשלה שתתקבל, אבל תוך כדי מתן זמן להיערכויות המוקדמות שלנו.
היו"ר תמר זנדברג
תודה. תומר טל.
תומר טל
אני משמש בדרך כלל פה נציג ציבור, אני רוצה להגיד מאוד מאוד קצר. בשביל החקלאים ברפורמה הזאת הם יקבלו פרוטות וגם המחיר שהמדינה יצרה בכל העסק הזה הוא הכי יקר בעולם כך שהעסק לא ילך פה בישראל. אנחנו הולכים לייצא למדינות שבהן יש לגליזציה והולכים לייצא מוצרים שבעצם אסורים לחולים פה בישראל, כמו שמנים חזקים, כמויות של פרחים שאסורים פה לחולים בישראל ובגלל זה הגענו למאהל פה בחוץ ואני נציג החולים גם בשנים האחרונות, אז באתי להגיד, עניי עירך קודמים. מעבר לזה, כולם רוצים להרוויח. באתי להגיד, לגליזציה נותנת עסקים בכל המדינות האלה, לכולם - - -
קריאה
לגליזציה תעצור לנו את הייצוא להרבה מדינות.
תומר טל
אני לא עצרתי אותך. הרפורמה שביבי נתניהו החליט עליה לפני עשר שנים והוא שם את ארדן ואת ליצמן בתור עלה תאנה, ואנחנו הציבור שלמענו, אני גם ניסיתי להיות חברה גדולה ברפורמה הזאת וכל הלקוחות שלי מחוץ לארץ בגלל הסביבה העסקית שמשרד היק"ר יצר פה, הם הלכו למדינות אחרות, גם אני אעבור למדינה אחרת כי שם יותר זול לייצר. משם רוצים לייצר, שהסביבה המדינית שם תאפשר ליותר חברות ולא רק חברות מה שנקרא שמקורבות למפלגת כולנו או מקורבים למפלגת הליכוד, וכן אם מישהו מתעניין, אני יכול להגיד שמות ותבדקו.

העניין הוא כזה, שברגע שאתם נותנים למעט מאוד חברות אתם כן תתבעו על זה בבג"צ כי איך שקשרו את החברות האלה בעצם הרי שהקימו את יחידת היק"ר אמרו בואו נעשה מונופול, ואז עשינו מאבקים, אמרו טוב, ניתן לכולם. ועכשיו אתם עוד פעם, טוב בואו ניתן רק לאלה שהצליחו לעבור את מסלול המכשולים שבנאדם רגיל לא יכול לעבור, כי זה 50,000 עם העובד הזה, לעורך דין, ואם אתה עושה עסקה עם המפעל הזה שרק הוא קיבל לארוז, כי זה מפעל אחד, זה מונופול, ובעצם רק הסופר פארם, מה עם ניו פארם? אז סופר פארם וניו פארם אמורים למנוע מונופול, רק הסופר פארם פתאום מוכר?

בתיקון עולם יש כספת כבר עשר שנים, עבדתי שם לפני ארבע שנים, כספת ענקית. הייתה מתמלאת כל שבוע. אז סופר פארם יודע שהוא הולך לחנוק את הרפורמה כי הקנאביס יכול להחליף את כל מוצרי המדף שלו, אז הוא הביא כספת כזאת.

רק לגליזציה תיתן אור לחולים, אור לכל החקלאים, לתעשיינים, רק מקומות שיש תחרות יש מוצרים איכותיים. אנחנו - - - את הרפורמה ובהצלחה.
היו"ר תמר זנדברג
תודה. אני רוצה לסכם את הישיבה ומאוד להודות לכל המשרדים שהשתתפו, למנכ"ל משרד האוצר ולנציגי כל שאר המשרדים, ליואל הדר בטחון פנים, כלכלה, בריאות יובל, נציגי הציבור, התאחדות, באמת לכולם.

תראו, הנושא הזה נמצא על שולחננו זמן לא קצר, ואני חייבת כאן לצטט חלק מזעקה, פעם זה היית אתה חגי, יושבות מאחוריך נועה ודנה שגם מגיעות מרחוק כל ישיבה כדי ללוות את הנושא. תראו, כשאנחנו עושים פעולה שלטונית, בסוף קצה השרשרת הזאת יש אנשים, יש בני אדם, יש ישראליות, ישראלים, חקלאים במקרה הזה, תעשיינים, יזמים, אנשים שמפרנסים משפחות שהם אלה שהמדיניות הזאת משפיעה עליהם וגורמת להם לפרנס את המשפחות שלהם, לבנות את המפעלים שלהם, לגדל את השדות שלהם וכל הדברים שישראלים עושים.

במקרה הזה יש כאן דוגמה למשהו שמדינת ישראל לקחה אותו והרימה אותו באמת ממקום, ניצלה את היתרונות היחסיים שלה, הקימה ועדות ממשלתיות שעבדו מהר, אני חייבת לומר, שתי ועדות. גם ועדת באב"ד-בר סימן טוב ואחר כך עוד הביקורת של אבי שמחון, שאנחנו אמרנו רגע למה צריך, אבל עבדו מהר. עבדו, בדקו את הנושא, תוך זמן קצר נתנו דו"ח ענייני מפורט, בלי יותר מדי סיפורים, והתקדמו. מאז אנחנו כאילו נתקענו באיזה שהוא מחסום בל יעבור. את הסיפור הזה של תקנים ושל הזליגה וכל הדברים האלה אנחנו שומעים חזור ושמוע כאן בוועדות ובכל מקום. אנחנו מכירים את זה ואני חייבת לומר גם השארנו את זה מאחור. התגברנו. אתכם זה מטריד, האוצר נתן לזה את המענה המסוים, היה סיכום וחלה התקדמות אפילו אני שומעת כאן שאת נושא ה-50 חוות גם יש אפשרות לפתור. יש מוצא ויש פתרון, איפה שהיה נדמה לנו שאנחנו תקועים בפעם הקודמת.

לכן מכאן והלאה ההתרשמות שלי שזה אך ורק ואך ורק רצון טוב. רצון טוב. לעשות, לקדם קדימה. אני לא זוכרת כזאת הסכמה גורפת בכל משרדי הממשלה, כלכלה, חקלאות, בריאות, כולם נעמדים כאן והופכים להיות מליצי יושר של הקנאביס הרפואי ושל הייצוא, ממש היינו כחולמים. אוצר, משפטים, החקלאים, באמת כולם. נציגי האיכרים, אני לא רואה אף אחד שלא.

לכן החששות של המשרד לביטחון פנים קיימים, ידועים, נמצאים לאורך השנים. ההתרשמות שלי זה שלאורך כל השיחות על ידי כל שאר המשרדים, ניתן המענה. ניתן המענה מניח את הדעת לדעת גורמי המקצוע ולדעת השר.

לכן הבקשה שלי בשם הוועדה היא ככה: קודם כל אם אפשר בתוך שבוע ימים עד יום ראשון הבא, להודיע לנו מתי תתקיים אותה ישיבה שאני חייבת לומר, מלשכת השר גם דווח לי לפני הישיבה הזאת שאכן השר מתכוון לעשות אותה והדברים אמונים עלי ואין לי סיבה לחשוב שלא כך, ובהחלט אני רואה את זה כבאמת גורם בהתקדמות. אז אם אפשר, עד יום ראשון הבא לעדכן את הוועדה מה לוח הזמנים של אותה ישיבה, מתי היא מתכוונת להתרחש. זה דבר ראשון.

דבר שני, הוועדה פונה לשר לביטחון פנים ולשר האוצר, אני בכוונה שמה את זה ככה, כי אני מתרשמת שאלה השרים שנמצאים ב- - - אנחנו יודעים גם לפעמים, בעיקר עם האוצר להרבה משרדי ממשלה יש ריבים, דין ודברים, לפעמים הוא עולה לטונים אז אני את כל הדברים האלה שמה במסגרת. אתמול בערב ראיתי בפסטיבל ירושלים על הסכמי אוסלו, איך הם התגבשו. אז רגע לפני ההסכמה יש את הרגע שטורקים את הדלת ומאשימים אחד את השני בהדלפות, אחד כינה את השני בשמות וכל הדברים שהיו כאן במהלך הישיבה. אני מבחינתי רוצה לראות בזה עדות שאנחנו נמצאים בישורת האחרונה ורגע לפני ההסכמות ולכן זה הרגע שבו הדברים האלה יוצאים, וכל מי שהיה פה במשאים ומתנים יודע שזה הרבה פעמים כך.

לכן הוועדה פונה לשרי האוצר ובטחון הפנים ומפצירה בהם להיפגש זה עם זה, יחדיו, ביוזמת מי מהם שלא ירים את הכפפה ראשון, ולסכם ביניהם ברמת השרים על דעתו של ראש הממשלה ואני מבינה שמה שיוסכם עליהם יהיה על דעתו של ראש הממשלה, לסכם ביניהם מתווה שבחודשי הקיץ יוכל לקדם, הכוונה עד שמושב הכנסת יחזור, בחודשי הקיץ האלה להגיע למתווה שיאפשר להחלטת הממשלה לעבור ולמשרדי הממשלה להתחיל לעבוד לאורה, על כל המשתמע ובאמת בדיון הקודם שמענו מכס, שמענו את כל הגורמים שיצטרכו אחר כך ליישם את הדבר הזה, אבל ברגע שתינתן ההוראה, הגלגלים יתחילו לנוע וגם אני מניחה שברגע שתעבור החלטת הממשלה זה יהיה סימן שלטוני עבור אותם גורמים שאתם נמצאים איתם במשאים ומתנים, כלכליים, השקעות, כל הדברים האלה, יוכלו להתחיל להתקדם בד בבד והוועדה כמובן מבקשת עדכון על ההתקדמות הזאת והוועדה תתכנס מיד עם פתיחת מושב החורף, בסוף חודש אוקטובר לדיון מעקב שבו אנחנו נבקש עדכון מכל שהתרחש בקיץ, בתקווה שכבר נוכל להיות מעודכנים על החלטת ממשלה שעבר והדברים יצאו לפועל. אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:30.

קוד המקור של הנתונים