ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/07/2018

חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת16
ועדת הפנים והגנת הסביבה
16/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 703
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, ד' באב התשע"ח (16 ביולי 2018), שעה 11:00
סדר היום
הצ"ח השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018, של חה"כ דוד ביטן
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
טלב אבו עראר
זאב בנימין בגין
חברי הכנסת
דוד ביטן
מוזמנים
עמי כהן - ראש מטה נציב שירות המדינה, נציבות שירות המדינה

אהוד לנדאו - עו"ד, משרד המשפטים

מרב אמיר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

איתמר הר אבן - עו"ד, הלשכה המשפטית, רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

פקד סיון שחר - קמ"ד חקירות, המשרד לביטחון פנים

איילה וינשטיין - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

תמר מתתיהו - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
ייעוץ משפטי
אלעזר שטרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

הצ"ח השעייה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018

הצעתו של חבר הכנסת דוד ביטן
היו"ר יואב קיש
שלום ובוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום רביזיה בהצעת חוק השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018.

אני אנמק את הרביזיה. שתי סיבות לרביזיה. ראשית, חבר הכנסת בני בגין הגיע לאיזושהי הבנה עם הנציבות וכשהוא יגיע לכאן, הוא יסביר את הסיכום אותו השיג עם הנציבות. הסיבה שאני מבקש רביזיה היא מאוד פשוטה. אני למעשה עשיתי טעות כי היה לנו את הנושא של השוואת התנאים אבל כל זה ירד ובעצם אנחנו היום במציאות שאם בית משפט מושך הליכים או אפילו דיונים מתמשכים, למעשה אנחנו השארנו פתח לכך שההשעיה פתוחה ללא שום גבול ולא זו הייתה כוונתי מלכתחילה. לכן אני רוצה לתקן את זה.

בני, שלום. אמרתי שאתה רוצה להציג את ההסכמות אליהן הגעת עם הנציבות. אמרתי שאני רוצה לעשות תיקון כי בחוק אנחנו מאשרים השעיה כל עוד יש הליך משפטי בבית הדין לעבודה וזה פתח לבעיות כי לתפיסתי ההליך הזה יכול לייצר מוטיבציה אצל המעסיק להשעות אותו ככל שניתן. לכן אני רוצה לעשות את זה להפך אבל על זה נדון ברביזיה.

אני מעלה להצבעה את ההצעה לרביזיה. מי בעד קבלת הרביזיה?

הצבעה
בעד – 3
הרביזיה נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הרביזיה התקבלה פה אחד.

בני, נתחיל אתך.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
תודה אדוני היושב ראש. כזכור הוסמכתי על ידי היושב ראש לבדוק את עמדת נציבות שירותה מדינה לגבי ההצעה.
היו"ר יואב קיש
סליחה. יש כאן מישהו מהיועץ המשפטי לממשלה?
קריאה
כן.
היו"ר יואב קיש
אתה רק מקשיב בדיון. אין לך זכות דיבור. אני חייב לומר שזה בגלל שהיועץ המשפטי לממשלה לא יוצר אתי קשר. אני מנסה לדבר אתו והוא נעלם ומתייחס בזלזול לכנסת. כל עוד זה המצב, כך יהיה בוועדת הפנים.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
תודה. ובכן, ביקשת ממני, וראיתי בזאת הסמכה מטעם הוועדה, לבדוק בנציבות שירות המדינה מה עמדתם לגבי שתי אפשרויות, כאשר האחת היא לבטל כליל את ההבדל - לגבי המושעה - בין חצי השנה הראשונה להשעייתו, לבין התקופה שאחריה. מבחינת הנוהג הקיים או התקנה הקיימת, זה בעצם בחוק.
עמי כהן
הוראת חוק.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
החוק הקיים על פיו אם ההשעיה שלושה חודשים, ניטלת מחצית ממשכורתו של המושעה. נדמה לי גם שדובר על כך שגם התנאים הנלווים בחלקם מקוצצים או שהם נותרים בעינם או שאנחנו לא יודעים.
עמי כהן
משולמת המשכורת הקבועה. המשכורת הקובעת יורדת ל-50 אחוזים והתנאים הנלווים לא משולמים כי הוא לא עובד בפועל. אין שעות נוספות.
היו"ר יואב קיש
תנאים פנסיוניים למשל.
עמי כהן
הם נגזרים מה-50 אחוזים של המשכורת הקובעת.
היו"ר יואב קיש
אז כן משולם עבור 50 אחוזים.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
זה ייצר קושי. אני לא רוצה לחזור על הדיון כפי שדיברנו. בתמצית, אני דיברתי עם כבוד נציב שירות המדינה, ממלא מקום נציב שירות המדינה הפועל בכוח סמכות מלאה וגם בכישרון רב, ועמדתם היא שהנציבות מעדיפה את הצעת הפשרה, אני אומר הזהירה יותר, לא הם אמרו, של חברנו חבר הכנסת דוד ביטן. משמע, שהשינוי יהיה רק לגבי שלושת החודשים שאחרי שלושה חודשים בהם ינהגו כפי שנוהגים עכשיו. כלומר, שלושה חודשים מחצית השכר ולכן גם מחצית הערך של ההטבות הנלוות, ואחרי שלושה חודשים, כפי שנוהגים ממחצית שנה ואילך, תושב מלוא משכורתו.
היו"ר יואב קיש
איך זה כתוב היום בחוק? היום הנושא הזה בחוק?
אלעזר שטרן
כן. היום בסעיף 49(א) לחוק שירות המדינה (משמעת) כתוב: עובד שהשעה נציב השירות או שופט לפי סעיף 43(ב), תשולם לו במשך ששת חודשי ההשעיה הראשונים, לרבות תקופת ההשעיה, מחצית ממשכורתו הקובעת.
היו"ר יואב קיש
בעצם מתקנים.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
בתיקון עקיף לחוק הזה.
אלעזר שטרן
עם כל ההתאמות הנלוות.
דוד ביטן (הליכוד)
זה גם על רשויות. כולם ביחד.
היו"ר יואב קיש
נכון.
אלעזר שטרן
אין שום דבר על ענייני השכר בחברות.
היו"ר יואב קיש
לא בחברות. שים רגע את החברות בצד ותכף נדבר על זה. אני שואל לגבי הרשויות המקומיות. מה כתוב שם?
אלעזר שטרן
אין סעיף מפורש. מחילים את הסעיפים.
היו"ר יואב קיש
אם כן, אין בעיה. אם תיקנו שם, זה תוקן ברשויות המקומיות.
מרב אמיר
יש סעיף בחוק הרשויות המקומיות (משמעת).
אלעזר שטרן
כן. יש סעיף על ההשעיה.
מרב אמיר
זה חצי שנה.
אלעזר שטרן
למיטב זיכרוני לא על השכר אלא על ההשעיה.
היו"ר יואב קיש
יש שם אמירה של שישה חודשים או שלוקחים את הסמכות?
מרב אמיר
לא פנו אלינו בעניין הזה. אני לא זוכרת. אני צריכה לבדוק.
אלעזר שטרן
למיטב בדיקתי, אולי אני טועה, בסעיף 20 לחוק הרשויות המקומיות (משמעת) יש סעיף שקובע את הסדר ההשעיה ומחיל את הוראות החוק. אין שם הוראה נפרדת לעניין השכר.
היו"ר יואב קיש
אם אני מבין ממך, התיקון הזה גם יחול מכך על הרשויות המקומיות.
אלעזר שטרן
ככל שאני מבין. אני אבדוק שוב.
היו"ר יואב קיש
קודם כל, זו כוונתנו.

לגבי הגופים הציבוריים, האם התיקון הזה יחול גם על גופים ציבוריים?
אלעזר שטרן
לא. גופים ציבוריים, זה החוק שלנו. הוא לא מתייחס בכלל.
עמי כהן
אני רוצה להדגיש שסעיף 49 חל על עובד שהושעה השעיה לאחר הליך פלילי וגם השעיה לאחר הליך משמעתי. החוק שלכם דן בהליכים פליליים.
היו"ר יואב קיש
רק על פלילי.
עמי כהן
כן. זה צריך להיות מודגש. שינוי הסעיף.
היו"ר יואב קיש
הוא אומר שהשעיה ממשמעתי, אתה עדיין רוצה להשאיר את ששת החודשים?
עמי כהן
לא. אני אומר שאמנם אתם לא דנים בהליך המשמעתי. הסעיף עצמו דן בשני המצבים.
היו"ר יואב קיש
אם בנציבות הגיעו להסכמה עם חבר הכנסת בני בגין - - -
דוד ביטן (הליכוד)
כולל המשמעתי.
היו"ר יואב קיש
כולל המשמעתי. מן הראוי שזה יהיה גם ברשויות וגם בחברות הציבוריות. אני רוצה את זה גם בחברות הציבוריות.
אלעזר שטרן
לא אמרתי שזה לא יחול.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
זה שאנחנו מותירים את שלושת החודשים ללא שכר, אמור - - -
היו"ר יואב קיש
חצי שכר.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
ללא מחצית השכר. זה אמור לשקף גם את העובדה הזאת שמדובר בהליך שאיננו הליך מינהלי פשוט אלא הוא כבר בעקבות החלטה של בית דין משמעתי ואנחנו מנסים לאזן בין הדברים. אנחנו יכולים להתקדם.
אלעזר שטרן
חבר הכנסת ביטן שאל לגבי הנושא של החוק שלנו.
דוד ביטן (הליכוד)
יש כאן סעיף שאומר שזה רק מיטיב על ההסכם הקיבוצי.
היו"ר יואב קיש
כן. סעיף 3.
דוד ביטן (הליכוד)
יהיה מה שכתוב בחוק.
היו"ר יואב קיש
סעיף 3 הוא הסעיף.

בואו נעשה סדר. הכוונה היא לתקן לשלושה חודשים במקום שישה חודשים, שזה יחול גם על נושא של עקב הליכים פליליים ועקב דין משמעתי. זה בהסכמה עם הנציבות. אותו דבר על הרשויות המקומיות ואותו דבר על החברות הציבוריות.
דוד ביטן (הליכוד)
כן. אם כתוב משהו אחר, זה סעיף 3.
אלעזר שטרן
צריך להבהיר בדיוק מה הכוונה של הוועדה. כיום אין שום התייחסות לנושא של השכר.
היו"ר יואב קיש
נכון.
אלעזר שטרן
אני שואל האם כוונתכם היא שנוסיף סעיף שאומר שבעצם נפנה לסעיפים שבחוק שירות המדינה (משמעת) לעניין השכר - - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
נכון. בתיקון עקיף.
אלעזר שטרן
שיחולו בשינויים המחויבים.
היו"ר יואב קיש
בדיוק. גם ברשויות וגם בחברות הציבוריות.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל עדיין יישאר סעיף 3.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אנחנו זוכרים שבחברות, כפי שנמסר לנו, יש חברות שבכלל לא נהוגה השעיה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
כאן לא מוזכר לגבי כללי הצדק הטבעי שזה השימוע.
היו"ר יואב קיש
הכול קיים.
דוד ביטן (הליכוד)
זה כתוב. זה קיים.
היו"ר יואב קיש
כאן רק עוסקים בנושא הספציפי של ההשעיה עצמה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
עוד שאלה. לגביה ההשעיה, זה המעסיק דרך בית הדין לעבודה או הוא?
היו"ר יואב קיש
ברגע שזאת נציבות המדינה, זה הכול בסמכות של הנציב. לגבי הרשויות המקומיות, יש להם בית דין משמעתי שלהן. לגבי מה שאמרנו גוף ציבורי, אלה כל מיני חברות ממשלתיות ותאגידים ממשלתיים, אז הגדרנו מה שלא היה קיים בחוק פנייה אחרי 45 ימים לבית הדין לעבודה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
חשוב שהמעסיק לא יחליט לבד על משך ההשעיה.
היו"ר יואב קיש
מסכים אתך.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
משך ההשעיה החל מתקופה ראשונה.
איתמר הר אבן
הלשכה המשפטית, רשות החברות. אני לא בטוח שהנקודה הזאת מתאימה להעלות במסגרת כזאת של רביזיה אחרי שכבר יש הצעת חוק וכבר דובר על המסגרת שלה והיא עברה ועדת שרים רק אתמול. החברות גם לא נתבקשו להתייחס לדבר הזה. זו הכנסה ממש ברגע האחרון של נושא שמן הראוי לשאול את החברות עצמן. זו התערבות. אם כל החוק הוא התערבות, כאן יש התערבות ממש רבתי. ההסדרים האלה מוסכמים שנים על גבי שנים לגבי השכר בהסכמים קיבוציים ויש הסכמים שונים ומשונים. להכניס את זה בצורה הזאת?
היו"ר יואב קיש
שני דברים. ראשית, אני הודעתי לכולם גם אתמול עת הודעתי על הרביזיה גם על כוונתי וגם אמרתי למנהלת הוועדה שזאת רביזיה משמעותית ושאני מבקש מכולם לבוא ולומר את דברם. מי שבחר לא לבוא, זו בחירה שלו. הדיון הזה הוא כמו כל שאר הדיונים. כך מתנהלת החקיקה בכנסת. הרביזיה היא כלי שאנחנו בוודאי משתמשים בו ובגלל זה גם אתה כאן.
דוד ביטן (הליכוד)
למה הייתם צריכים להביא את זה עוד פעם לוועדת שרים?
היו"ר יואב קיש
לא יודע.
דוד ביטן (הליכוד)
קריאה שנייה ושלישית אתה מביא לוועדת שרים?
איתמר הר אבן
ועדת שרים מתייחסת לחקיקה ספציפית.
היו"ר יואב קיש
אני חייב לומר שאני לא הייתי מחויב להביא את זה לוועדת שרים לחקיקה ולא העברתי את זה. הקואליציה ועמדת הקואליציה במליאה. הרי בסוף מי שקובע, זו מליאת הכנסת למרות החלטת הוועדה והחלטת ועדת שרים עם כל הכבוד. במליאה, אם יחליטו ראשי הקואליציה להצביע נגד החוק, יתכבדו ויצביעו נגד והחוק לא יתקבל. אנחנו עושים את העבודה שאנחנו חושבים שהיא הכי טובה לטובת אזרחי מדינת ישראל, לטובת הסדר והשלטון במדינת ישראל. אני בוודאי ובוודאי לא הולך להיות בובה של ועדת שרים לחקיקה. מי שרוצה להיות בובה כזו, מוזמן אבל לא אני.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם אמרתם כל הזמן שצריך להשוות תנאים. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. משווים תנאים. אם הנציבות הסכימה לגבי עובדי מדינה, אין סיבה שלא יהיה גם בעניין הזה.
איתמר הר אבן
ההסדר בנציבות הוא פרי חקיקה. ההסדרים לגבי החברות הממשלתיות הם כולם פירות של משאים ומתנים קיבוציים. היכן הייתה ההסתדרות במשך שנים? אף אחד לא עורר את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה שייך?
איתמר הר אבן
אבל החברות אומרות, מעמדות שאנחנו קיבלנו, שהדבר זה פוגע בהן.
דוד ביטן (הליכוד)
לא פוגע בכלל. הן רק רוצות חופש פעולה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
במה זה פוגע?
איתמר הר אבן
זה חופש פעולה אדוני שסוכם - - -
היו"ר יואב קיש
פוגע בהן בכסף. הן צריכות לשלם לאותם עובדים שיש להם זכות חפות. מה לעשות, יש להם זכות חפות וצריך לשלם להם. אז הם עדיין יהיו מושעים ועדיין ישלמו להם. דרך אגב, מה שאני רוצה לשנות, ואמרתי ואני אומר את זה כאן - - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
ברשותך, אני אשאל את החברות באמצעותך את השאלה ששאלתי במשרד האוצר עת אמרו שיש כאן הוצאה תקציבית.
איתמר הר אבן
31. זה לא עניין של תקציב.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אז תסביר את הקושי.
איתמר הר אבן
רק בשבוע שעבר פורסם תחקיר ב-כאן על איך זה שנציבות שירות המדינה משלמת כל שנה בסביבות 20 מיליון שקלים בשנה לעובדים שיושבים בבית ולא עובדים. ביקורת מהצד השני. אבל החשש הוא שכאשר משולמת משכורת מלאה - - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
פעם הבאה תאמרו לי ואני אגן על זה בשידור ב-כאן.
איתמר הר אבן
יכול להיות. החשש הוא שכאשר משולמת משכורת מלאה לעובד שלא עובד כרגע, יש לו אינטרס בהימשכות המצב הזה ולפעמים, מה לעשות, גם לעובד יש את היכולת להאריך את המצב הזה בכל מיני שיטות שונות ומשונות. להאריך את מצב ההשעיה.
היו"ר יואב קיש
הוא יכול להחזיר אותו מההשעיה, אם הוא רוצה.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא גם יכול לתת לו תפקיד אחר.
היו"ר יואב קיש
המעסיק יכול להחזיר אותו מההשעיה.
איתמר הר אבן
לפעמים מדובר באדם שנפתחה נגדו חקירה פלילית משמעותית על דברים שהוא עשה במקום העבודה. אני רוצה להזכיר במה מדובר. במיוחד כאשר מדובר בחברות הממשלתיות, כי כאשר מדובר בנציבות שירות המדינה, כבר למדנו שיש נוהל מסודר של העברת מידע מהמשטרה לנציבות. במקרים של החברות הממשלתיות, אם מדובר בחקירה פלילית שנפתחה בעקבות סכסוך שכנים אלים, אלימות במשפחה, עבירות שבוצעו שלא כחלק מהתפקיד, הסיכוי בכלל שהחברה הממשלתית תדע על כך הוא שואף לאפס. אז על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על עבירות שבוצעו במקום העבודה, מעילה שבוצעה במקום העבודה, שהחברה הממשלתית גילתה אותה וחשפה אותה במסגרת ביקורת פנימית, במסגרת תלונות שנתקבלו.
דוד ביטן (הליכוד)
יש את הנושא של השוויון.
איתמר הר אבן
שם הוועדה הנכבדה הזאת אומרת כרגע בהצעת החוק שכנראה הולכת לעבור, רבותיי, אתם מוגבלים. אנחנו לוקחים מכם את הכוח ומעבירים כוח שסוכם – אני מזכיר – בהסכמה עם ההסתדרות, שמעוגן בהסכמים קיבוציים שנוהגים מזה עשרות בשנים. הוועדה באה ואמרה שמהיום והלאה הכוח הזה נלקח מכם ועובר לביקורת שיפוטית אחרי 45 ימים.

עוד נקודה שסוכמה ולא קמו עליה עוררין, שלא שמענו במשך השנים תלונות על הדבר הזה, גם בנקודה הזאת לפגוע?
היו"ר יואב קיש
כמה השעיות היו במשך השנים?
איתמר הר אבן
אין לנו נתונים מדויקים.
היו"ר יואב קיש
כמעט ולא היו.
איתמר הר אבן
זו בדיוק הטענה שלנו. הם לא ששים להשתמש בזה.
דוד ביטן (הליכוד)
בישיבה הקודמת נאמר לנו כאן במפורש, גם על ידי משרד המשפטים, שצריך לעשות השוואת תנאים. אי אפשר לתת לעובדי המדינה ולאחרים לא ולהפך. מכיוון שכאן נתנו הטבה מסוימת לאחרים, אנחנו צריכים לתת גם לאלה.
היו"ר יואב קיש
בדיוק. שמענו. תודה.
אלעזר שטרן
אני מבקש את הנחיית הוועדה. חוק שירות המדינה (משמעת) כולל הסדרים מקיפים מאוד, ממש עמודים שלמים של סעיפים שנוגעים לשכר ובהקשרים שונים. זאת אומרת, חלק מהאיזונים שיש בחוק שירות המדינה (משמעת) נוגעים לאפשרות לעבוד, מה שמכונה עבודת חוץ, עבודה מחוץ למקום העבודה שלך. יש שם מנגנונים שונים שמדברים על בית הדין למשמעת ונציב שירות המדינה, אם הוא יכול לבקש להוסיף שכר מהחצי, גם באותם שלושה חודשים, להפחית שכר וכולי. אני מבקש את הנחיית הוועדה, מה מכל הדברים האלה - - -
היו"ר יואב קיש
ההנחיה היא פשוטה. אין בעיה. ההנחיה היא פשוטה והיא אומרת כך: לגבי הנציבות, אנחנו בסך הכול משנים משישה לשלושה.
אלעזר שטרן
זה ברור.
היו"ר יואב קיש
זה יחול גם על הרשויות המקומיות בתיקון עקיף. לגבי הגופים הציבוריים, אנחנו אומרים שכל פגיעה בשכר יכולה להימשך לשלושה חודשים בהתאם להסכמים הקיבוציים. מעבר לכך, רק בכפוף להחלטת בית הדין כי ממילא אנחנו נהיה בנושא בית הדין לעבודה.

בני, תמשיך, אני צריך לעלות לנמק בוועדת הכנסת. אם צריך, תעשה הפסקה. את הנושא הזה תסדיר עם היועץ המשפטי. הכוונה שלנו היא שגם גופים ציבוריים לא יוכלו מעל שלושה חודשים לגרוע מהשכר מאדם מושעה.
אלעזר שטרן
מה זה אומר לדוגמה בתוך שלושת החודשים האלה.
היו"ר יואב קיש
נעשה הפסקה לעשר דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:18 ונתחדשה בשעה 11:28.)
היו"ר יואב קיש
אני מחדש את הישיבה. אפשר לדעת אם התכנסתם למשהו בזמן ההפסקה?
דוד ביטן (הליכוד)
הגענו לפשרה בנושא הזה. יהיו הוראות שבית הדין יהיה מוסמך להתייחס לנושא השכר בהשעיה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
שזה לא המצב היום.
אלעזר שטרן
במקום להיכנס עכשיו להוראות ולהבהיר, בית הדין יוכל לתת הוראות לעניין השכר בזמן ההשעיה.
היו"ר יואב קיש
מקובל. אני רוצה לומר עוד דבר, מה שנקרא נורמלי אופן או נורמלי קלוסד. וזה התיקון שלי לחוק. כרגע הלכנו למהלך שברגע שמתחיל דיון בבית הדין, ההשעיה בתוקף. אני חושב שהמצב צריך להיות הפוך. זאת אומרת, אין השעיה בתוקף לאחר 45 ימים, רק אם בית הדין לעבודה החליט שהוא מאשר את ההשעיה כי אחרת אנחנו נהיה במצב שלמעסיק תהיה סיבה למשוך הליכים ולא לקיים דיון מהיר, ובעצם ההשעיה בתוקף.

לכן אני רוצה להחליף את זה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני מעיר שאני חושב שהשינוי היה יוזמה של לירון מהמועצה לשלום הילד. אנחנו צריכים לחשוב שוב על הערתה, אם יש מורה או מורה, גנן או גננת, ויש גננים שפגעו.
היו"ר יואב קיש
זה רלוונטי לחברות הציבוריות?
אלעזר שטרן
לא.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
יש כאלה שחשודים בפגיעה בילדים.
היו"ר יואב קיש
אני מוכן להחריג, למעט חשד בעבירות מין.
קריאה
ומה עם שוחד?
אלעזר שטרן
עבירות מין הן דוגמה לסיטואציה. זאת יכולה להיות גניבה, זאת יכולה להיות מעילה, אלה יכולים להיות הרבה מאוד דברים.
היו"ר יואב קיש
בסוף זכות החפות עומדת לאדם.

אתה לא מדבר. אתה יכול להקשיב ולא לדבר.
איתמר הר אבן
לעניין הזה, אדוני. אנחנו מבקשים שתשקלו אותו מחדש. מה שזה עלול ליצור, בסופו של דבר דווקא פגיעה בעובדים ואני אסביר גם למה. היום המצב מאפשר להם לקחת את ה-45 ימים ולפנות לבית הדין ביום ה-45. החשש של הוועדה מפני הימשכות הליכים, אפשר לענות עליו, ראשית, בדברי ההסבר - - -
היו"ר יואב קיש
אין דברי הסבר בשנייה ושלישית.
איתמר הר אבן
אני מתכוון בדברי הכנסת. אדוני, אני הופעתי בבתי דין לעבודה עשר שנים ואני יודע על מה אני מדבר. כאשר החוק יגיע לראשונה, הם יעשו עבודת חקר משפטית ויראו ויבינו מה רוח הדברים. הם יבינו גם בלי להגיד להם את זה בצורה מפורשת, שהם צריכים לקבל כאן החלטות מהירות. זה דבר אחד.

שנית. מה שעלול לקרות זה שהחברות, היום הן יכולות לקח את הזמן, את כל פרק הזמן שאתם נותנים להן, ולראות אם משהו השתנה ב-45 הימים האלה ואז לפנות ביום ה-45.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה אמרת שהופעת הרבה. כמה זמן לוקח להם לקבל החלטה?
איתמר הר אבן
בצווי מניעה זמניים, בהליכים מהירים, זה עניין של ימים. אפילו פחות.
דוד ביטן (הליכוד)
אז מה הבעיה. זה לא צו מניעה.
איתמר הר אבן
אם הבקשה תוכתר, יכול להיות שאפשר גם לומר את זה כאן בחקיקה שההליך יוגדר כהליך מהיר, אני לא בקיא בדקויות האלה - - -
היו"ר יואב קיש
הכול נכון אבל להפך.
איתמר הר אבן
אדוני, תן לי להשלים את הטיעון. מה שעלול לקרות זה שבמקום לקחת את הזמן ולראות האם משהו השתנה בתוך 45 הימים - - -
אלעזר שטרן
ביום הראשון הם כבר יגישו בקשה.
איתמר הר אבן
האם החקירה הסתיימה או לא הסתיימה, משהו זז, מה שהם יעשו כדי לעמוד במסגרת הזמן, ביום ההשעיה הם כבר ירוצו לבית הדין ויבקשו את ההארכה. זו פגיעה בעובדים, אדוני.
היו"ר יואב קיש
תודה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה אומר שזו פגיעה.
איתמר הר אבן
כן. זו פגיעה בעובדים.
דוד ביטן (הליכוד)
זה יכול להיות.
היו"ר יואב קיש
כדי להסתנכן לתקופה של שלושה חודשים, אפשר לומר שניתנת השעיה של עוד 45 ימים אבל לאחר 45 ימים, זאת אומרת, במקסימום 90 ימים, ואז זה גם מסתנכרן לנו עם שלושת החודשים של הפגיעה בשכר וכל זה. אז אני לא פוגע ונתתי מקסימום השעיה של שלושה חודשים ואחרי כן ההשעיה מבוטלת אלא אם יש אמירה של בית הדין. לזה אני מוכן.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה יכול להגיש בקשה לצו ביניים. מה הבעיה?
היו"ר יואב קיש
בסדר, אבל הוא לא רוצה שיגישו ביום הראשון.
דוד ביטן (הליכוד)
לא ביום הראשון.
היו"ר יואב קיש
זה מה שהוא אומר. לכן אני מוכן לתת את ה-45 ימים הנוספים האלה, כדי שלא בגלל הלחץ של צו ביניים, הם ירוצו לבקש. הם ידעו שכאשר הם פונים לבית הדין לעבודה, יש להם עוד 45 ימים. אז יש לך שלושה חודשים ואז אני נמנע מהפגיעה שאתה מתאר.
דוד ביטן (הליכוד)
זה רק בתנאי שפונים לבית דין לעבודה.
היו"ר יואב קיש
ברור. אם לא פונים - אין.
דוד ביטן (הליכוד)
תכתוב שבית הדין צריך לקבל החלטה מהירה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
יראה את זה כדיון מהיר או משהו כזה.
דוד ביטן (הליכוד)
כמו בצווי מניעה.
היו"ר יואב קיש
הנקודה היא שאנחנו רוצים לעשות את זה כך. כדי שלא יהיה מצב שהעובד ייתקע בהליכים ארוכים, אנחנו אומרים שאם לא הוגשה בקשה לבית דין לעבודה, ההשעיה מבוטלת אחרי 45 ימים. זה כבר ברור. אם הוגשה הבקשה, ההשעיה יכולה להיות בתוקף לעוד 45 ימים בלבד אלא אם בית הדין לעבודה קבע אחרת ואנחנו מבקשים מבית הדין שיעשה את זה בהליך מזורז.
קריאה
אחרי 45 ימים של השעיה ראשונית.
דוד ביטן (הליכוד)
כן. יש עוד 45 ימים.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אנחנו לא מבקשים אלא קובעים שזה יהיה דיון מזורז.
דוד ביטן (הליכוד)
אפשר לכתוב שזה יהיה דיון מהיר?
אלעזר שטרן
אפשר אבל זה דבר שדורש התייחסות של הנהלת בתי המשפט.
היו"ר יואב קיש
אם כן, עזוב. אני לא כותב את זה.

תסכם את התיקונים.
אלעזר שטרן
יש שלושה תיקונים שהוועדה מציעה להכניס. האחד, תיקון עקיף לחוק שירות המדינה (משמעת), סעיף 49 שמקצר את תקופת ההורדה של השכר בזמן ההשעיה מחצי שנה לשלושה חודשים.
דוד ביטן (הליכוד)
כולל ברשויות.
אלעזר שטרן
כן. זה חל אוטומטית גם על הרשויות.
היו"ר יואב קיש
וזה בהסכמת נציב שירות המדינה.
אלעזר שטרן
מתואם עם נציב שירות המדינה.

תיקון שני. אנחנו נאמר שלעניין השכר בגופים ציבוריים, שעל אף האמור בכל דין או הסכם קיבוצי, בית הדין יהיה רשאי גם לקבוע הוראות לעניין שכר העובד בזמן ההשעיה.
היו"ר יואב קיש
זה די ברור. לא?
קריאה
עכשיו זה ברור.
אלעזר שטרן
הדבר השלישי. אנחנו נמחק את מה שיש היום בסעיף 2(א)(1), את הסיפה. אם לא הוגשה בקשה על ידי המעביד, אחרי 45 ימים ההשעיה תפקע.
היו"ר יואב קיש
תבוטל.
אלעזר שטרן
תבוטל אלא אם כן בית הדין החליט אחרת.
היו"ר יואב קיש
לא. לא הוגשה. אתה בשלב של לא הוגשה.
אלעזר שטרן
נכון. לא הוגשה הבקשה. אם כן הוגשה בקשה, ההשעיה תהיה בתוקף ל-45 ימים נוספים.
דוד ביטן (הליכוד)
השופט יבין לבד שהוא צריך לסיים.
היו"ר יואב קיש
אלא אם כן בית הדין קבע אחרת בצו שהוא נותן.

הכול ברור לך?
אלעזר שטרן
כן.
היו"ר יואב קיש
חברי הכנסת רוצים להוסיף משהו? לא.

אלה השינויים. חוץ מזה יש לנו כמובן את הנוסח הרגיל שלא צריך להקריא אותו כי הוא כבר הוצבע.

מישהו רוצה להסתייג? בקשות דיבור? תשים לבני בקשת דיבור. אם הוא ירצה – ידבר, לא ירצה – לא ידבר.
דוד ביטן (הליכוד)
תרשום לי בקשת דיבור.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה.

אני מעלה להצבעה את הצעת החוק עם התיקונים כפי שהוקראו והוסברו, קריאה שנייה ושלישית. מי בעד. מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד
הצעת חוק השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018 נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הצעת החוק התקבלה פה אחד.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:37.

קוד המקור של הנתונים