ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/07/2018

אי אכיפה כנגד הבנייה הבלתי חוקית בנוואג'ה על אף החלטת בג"צ הקובעת כי אין מניעה לביצוע אכיפה כאמור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים