ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/07/2018

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 249), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת47
ועדת הכספים
16/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 1105
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ד' באב התשע"ח (16 ביולי 2018), שעה 10:16
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 248) (עדכון הטבות המס ביישובים), התשע"ח-2018, של חה"כ משה גפני, מכלוף מיקי זוהר, יפעת שאשא ביטון, רועי פולקמן, עודד פורר, יצחק וקנין - הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
מיכל בירן
איתן ברושי
עמר בר-לב
יצחק וקנין
טלי פלוסקוב
מוסי רז
איציק שמולי
חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
יפעת שאשא ביטון
מוזמנים
מירי סביון - משנה למנהל רשות המסים, משרד האוצר

גיא גולדמן - עו"ד, ממונה חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

נטליה מירנצ'וב - מנהלת תחום מפקח ארצי, רשות המסים, משרד האוצר

אלישיב ממן - יועץ לסמנכ"לית שומה וביקורת, רשות המסים, משרד האוצר

ישי פרלמן - עו"ד, הלשכה המשפטית, רשות המסים, משרד האוצר

ליאור דוד פור - מנהל החוב הממשלתי, משרד האוצר

איליה כץ - אגף התקציבים, משרד האוצר

אייל מדן - רפרנט ביטוח לאומי, אגף התקציבים, משרד האוצר

עידו שוואב - רפרנט מאקרו, אגף התקציבים, משרד האוצר

אלישבע לסרי - עו"ד, משרד המשפטים

לואיזה בורק - מנהלת אגף בכיר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ג'קי סבג - ראש העיר נהריה

דמיטרי אפשטיין - סגן ראש העיר נהריה

חיים רואש - סגן ראש העיר נהריה

עופר אלקיים - חבר מועצת העיר נהריה

ניסים אלפסי - עוזר ראש העיר נהריה

יורם ישראלי - ראש מועצה אזורית מטה אשר

שמעון גואטה - ראש מועצת מעלה יוסף

סיון יחיאלי - ראש המועצה המקומית כפר ורדים

דב ליטבינוף - ראש המועצה האזורית תמר

יוסי אדוני - יושב ראש ועד מושב זרעית

שחף חומרי - מנהל מחלקת ישובים ועוזר ראש המועצה האזורית תמר

עפרה גזית - דוברת המועצה האזורית תמר

משה מימון - מנכ"ל עיריית נתיבות

תת אלוף (מיל) מאיר מסטאי - יו"ר "הגיע זמן גליל"

רונית כהן - מוזמן/ת

מוריס טייר - מוזמן/ת

אלי שני - מוזמן/ת

ענת מיניסטר - מוזמן/ת

מינה גולן - מוזמן/ת

שיר כהן - מוזמן/ת

יערה גולן - מוזמן/ת

מיכל ויצמן ניסים - מוזמן/ת

צח בורוביץ - שדלן/ית (ח.ב. הקבינט ישראל בע"מ), מייצג/ת את עיריית נתיבות

איתן אלון - שדלן/ית

שושנה דינה שטוב - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
שיר שפר
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 248) (עדכון הטבות המס ביישובים), התשע"ח-2018

הצעתם של חברי הכנסת משה גפני, מכלוף מיקי זוהר, יפעת שאשא ביטון, רועי פולקמן, עודד פורר, יצחק וקנין
הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 248) (עדכון הטבות המס ביישובים), התשע"ח-2018.

את הדיונים קיימנו ואנחנו צריכים לדבר עכשיו על הסתייגויות, ואם אין – על החוק עצמו.

אני רוצה לומר לגבי ראש מועצת מעלה יוסף, שמעון גואטה. אחד מראשי המועצות הטובים ביותר שיש למדינת ישראל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אחד המקומות הקשים ביותר.
היו"ר משה גפני
אחד המקומות הלא קלים ביותר. אני משבח אותך על העבודה שאתה עושה גם ברוחניות וגם בגשמיות. גם תורה וגם עבודה. אני מברך אותך על הפעילות שלך ולא קשור למה שנגיע בסוף עם החוק מבחינת העניין, אבל אתה על ראש שמחתנו וגם בעזרת השם דיברנו על כך שנקים צוות לקראת סוף 2018, תחילת 2019, ואתה תהיה בעניין. אני מודה לך על כך.
שמעון גואטה
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
מה שאנחנו עושים, אני הגעתי להסכמה עם משרד האוצר בעניין הזה. יש לנו את הנושאים של נהריה ושל נתיבות שנמצאים בחוק. היו כבר בקריאה הראשונה ואני מבקש לאשר את זה. במהלך הדיונים שקיימנו גם בוועדה וגם אצלי, התברר שיכול להיות מצב שיהיו ישובים צמודי גדר שהם יהיו פחות מנהריה כתוצאה מהתיקון בנהריה. כולנו ראינו בזה דבר שהוא בעייתי ולכן אנחנו מוסיפים על פי הסכמה עם משרד האוצר את הישובים צמודי הגדר שיקבלו נקודה נוספת אבל זה יהיה מינואר 2019. זו ההסכמה שמשרד האוצר נתן לי.

בכל מקרה, לא יהיה ישוב צמוד גדר שהוא יהיה פחות מהישובים הסמוכים - הכוונה לנהריה במקרה הזה – שאנחנו מעלים להם. בכל הישובים צמודי הגדר יעלה באחוז אחד מבלי לעשות את החשבון כמה יש בכל ישוב כזה. זה מביא לידי ביטוי את העניין שהישובים צמודי הגדר, במיוחד בצפון, מקבלים העדפה אפילו שאנחנו לא דיברנו על כך מלכתחילה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
שמנו את זה על השולחן כל הזמן. צריך לומר. זה דבר שהיה כל הזמן על השולחן. זה לא שלא דיברנו על זה.
היו"ר משה גפני
אני צריך להיזהר היום במינוחים שלי. אני סיכמתי עם שר האוצר על נהריה וסיכמתי אתו על נתיבות. שר האוצר היה בעניין ובלעדיו אי אפשר היה להביא את החוק הזה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
נכון.
היו"ר משה גפני
כי אז גם ועדת שרים לא הייתה מאשרת את זה. כל מה שנלווה לעניין נעשה אתו יחד.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
נכון.
היו"ר משה גפני
כאשר התברר שהסיפור של צמודי הגדר הוא באמת סיפור קשה, ביקשתי אישור להעלות את זה בכמה שאפשר. הם הסכימו לכך שזה יעלה באחוז אחד.
קריאה
אז זה מעלה את כולם וזה עדיין משאיר פער בין הישובים.
היו"ר משה גפני
הם אמרו שזה בתנאי שזה יהיה מה-1 בינואר 2019 ואני הסכמתי כי אחרת לא היו לנו את הישובים צמודי הגדר. מה שעומד כאן מבחינת הוועדה להצבעה זאת נהריה ונתיבות מתחילת 2018, כמו שהיה בקריאה הראשונה, והישובים צמודי הגדר מסוף 2018, מתחילת 2019. זו ההצעה שעומדת כאן.

הסתייגויות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בימים האחרונים ביקשתי מהייעוץ המשפטי של הוועדה לנסח הסתייגויות. הן נוסחו. אני רוצה בבקשה ממשרד האוצר או מרשות המסים שייתנו אומדן מדויק – ואני מדגיש , מדויק – לגבי העלויות של ההסתייגויות שניסחתי ונתחיל בהסתייגות הראשונה שמדברת על העלאת התקרה, שזה יוצא בסופו של דבר 30,000 שקלים לעיר נתיבות, כי זה בעצם משפיע אך ורק על העיר נתיבות, מה העלויות הכלכליות להעלאת התקרה של 30,000 שקלים לעיר נתיבות.
שגית אפיק
לא הבנתי את הקריטריון. סליחה. אתה יכול להסביר?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בפסקה (2), לפני פסקת משנה (א) יבוא: ולרשות מקומית שמתגוררים בה 30,000 תושבים לפחות יתווסף סכום נוסף של 30,000 שקלים ובלבד שסכום התקרה לא יעלה על 234,000 שקלים לחודש.

בעצם ההסתייגות הזו מעלה את נתיבות בתקרה מ-204,000 שקלים ל-234,000 שקלים. אני מניח שהסעיף הזה, יש לו השלכות כלכליות. אני רוצה לדעת מה ההשלכות הכלכליות של הסעיף הזה.

אני מתעקש לחדד, ברשותך. לאחר שהמספר ייזרק כאן לחלל האוויר והוא יירשם בפרוטוקול, אני מתכוון לחקור את המספר הזה לעומק ולוודא שהמספר הזה מדויק. ואם המספר הזה לא מדויק, אנשים ייתנו את הדין על כך שהם משקרים או מרמים את ועדת הכספים של הכנסת. יש לי תחושה מאוד מאוד מאוד מבוססת הייתי קורא לה שהמספרים שנזרקים כאן לחלל האוויר זה כדי להרתיע את חברי הכנסת ולא כדי לתת מענה מדויק.
היו"ר משה גפני
בסדר. נשמע.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
הסיפור כאן הוא לא הכסף. הסיפור כאן הוא העיקרון וצריך לראות שאנחנו שומרים על עיקרון. לי זה לא משנה אם זה עוד 10 מיליון או פחות 10 מיליון כשיש לי ישובים שבלעדיהם מלכתחילה לא היינו יושבים כאן כי לא היו הטבות מס והם או נפלטים מהמפה או מקבלים פחות כדי למתוח למישהו בדרום. מבחינתי כולם היו בניי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה לא נוגע לדרום. זה רק מוציא יותר מקופת המדינה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אני לא מדברת על הכסף של קופת המדינה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה לא פוגע באף אחד.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אני מדברת על העקרונות שצריך לשמור עליהם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
נכון. לשם כך התכנסנו כאן.

מה אומרת רשות המסים? מה הסכום המדויק?
מירי סביון
אני רוצה לומר שמבחינתנו הסעיף הזה לא בנוי לתת הטבה לישובים לפי השם שלהם אלא לפי קריטריון. זה חד משמעית. לכן השאלה שאנחנו מבחינתנו בחנו ברמה העובדתית היא הגדלת התקרה לישובים שמונים מעל 30,000 תושבים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מי הישובים?
מירי סביון
כרגע דימונה, נתיבות ורהט.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש לך טעות כי בסעיף הזה - - -
היו"ר משה גפני
מיקי, אני לא מסכים. תן להם קודם לומר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בהסתייגות הזו אני אמרתי שהתקרה לא נחצית מעל 234. אני עשיתי תקרה שאי אפשר לחצות אותה. זה אומר שדימונה לא רלוונטית בחישוב הזה ואף אחד לא רלוונטי. רק נתיבות רלוונטית. לכן צריך לתת נתון רק של נתיבות. עשיתי הגבלה בתקרה.
נטליה מירנצ'וב
יש ישובים שהם פחות מהתקרה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מי למשל?
נטליה מירנצ'וב
למשל רהט.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז תוסיפו גם את רהט כי יש שם הרבה אנשים שמרוויחים 234,000 שקלים בשנה.
מירי סביון
כדי להמשיך את הקו של התשובה, דבר נוסף שחשוב לי לומר מבחינת הקריטריונים של הישובים. אנחנו לא ראינו שום הגיון בתוך החקיקה הקיימת להגדיר דווקא ישוב שמונה יותר מ-30,000 תושבים. גם זה דבר שלאור זה שכל החקיקה הזאת נעשתה גם לאור בג"ץ שדרש מהכנסת לעשות חקיקה עם קריטריונים מאוד ברורים, גם הקריטריון הזה בעינינו הוא קריטריון שיכול להיות מאוד בעייתי. אנחנו לא רואים בסיס חוקי להפלות - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני יכול להגיב?
היו"ר משה גפני
רגע. מיקי, אל תאבד את העשתונות. הם פקידים. אתה תהיה שר אוצר, אתה תצטרך אותם.
מירי סביון
אנחנו לא רואים סיבה מהותית ומבחינת הקריטריונים של החקיקה אנחנו לא באמת רואים הבדל בין ישוב עירוני בנגב לבין ישוב עירוני בפריפריות אחרות. לכן אם נלך על קריטריון מהסוג הזה בצורה שוויונית, המספר שאני אתן כאן, הגם שהוא כבר סכום לא מבוטל, הוא יכול להיות הרבה יותר גדול אם נתחיל לקחת את הקריטריון הזה כמו שהחוק הזה היה אמור ללכת, על קריטריונים שוויוניים שיש בהם איזשהו הגיון גיאוגרפי או בפריסה או לא משנה, אבל שוויוני כמו שרצינו.

בנתונים האלה שאנחנו מדברים רק על רשות מקומית שמונה מעל 30,000 תושבים ורק בנגב, להגדיל את התקרה ל-234, העלויות הן בין 10 ל-15 מיליון שקלים בשנה. אבל כמו שאמרתי, מעבר לעלויות יש השלכות רוחב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה כולל את דימונה, כן?
מירי סביון
כולל המשמעות, אם זה לזה משמעות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל את מבינה שדימונה לא נכללת בתוך הסעיף הזה.
נטליה מירנצ'וב
יש הרבה ישובים שלא נכללים ויש ישובים שנכללים.
שגית אפיק
זה הופך את זה לקריטריון מפלה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תכף נדבר אם זה מפלה או לא. כרגע המתווה שאנחנו מציעים מפלה.
שגית אפיק
אני רוצה להסביר לוועדה את הקריטריון שאתה מציע. יש לנו סעיף שאומר שתושב בישוב עירוני בנגב יהיה זכאי לתוספת של 6 אחוזים להטבת המס ולתקרת ההכנסה שלו יתווספו לו 30,000 שקלים חדשים. כלומר, תוספת של 6 אחוזים ו-30,000 שקלים בנגב. יש לנו סעיף כזה גם בצפון.

מה שאתה מבקש זה להרחיב את זה כך שאם יש ישוב עירוני כזה שיש לו מספר תושבים של לפחות 30,000, כאשר מספר התושבים הוא לא קריטריון שקיים כרגע בחוק הטבות המס, גודל הרשות המקומית ולא מובן על מה זה מבוסס. זה גם קריטריון שמפלה בין הרשויות המקומיות גם בתוך הדרום וגם זה קריטריון שמפלה לעומת הצפון, שם יש בדיוק את אותה הטבה והקריטריון הזה לא ייכנס לשם.

אתה מבקש להוסיף לרשות מקומית כזאת שהיא מעל 30,000 תוספת לתקרה של 30,000 שקלים נוספים ובלבד שסך התקרה לא יעלה על 234,000.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
60,000
שגית אפיק
אתה ביקשת 30,000 או 60,000? הוא ביקש 30,000.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
30 על ה-30 הנוספים?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את לא זוכרת מה ניסחתי?
שגית אפיק
אני זוכרת. היא אמרה 60 ולכן אני שואלת.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אני שאלתי אם זה 30 על ה-30.
שגית אפיק
כן. לסעיף הזה יש סיפה ואני לא יודעת אם אתה מוריד אותה או לא מוריד אותה. אתה בקריאה הראשונה ביקשת להוריד את הסיפה. יש סיפה לסעיף הקיים בחוק וזו הסתייגות שלך שנכנסה בפעם הקודמת כאשר חוקקנו במקור את חוק הטבות המס והסיפה הזאת אומרת שאם הישוב משויך לאשכול חברתי-כלכלי 3, מתווספים לו 42,000. את זה אתה משאיר או מוריד?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני משאיר.
שגית אפיק
אתה משאיר. זאת תהיה תוספת לתקרה של 102,000 ובלבד שזה לא עובר את ה-234,000.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תודה רבה על ההסבר. עכשיו אני אסביר לכם למה המתווה הזה, כמו שהוא מונח בלי ההסתייגויות האלה, הוא מתווה שהוא מפלה. הוא מתווה מפלה בהתגלמותו. אני אסביר למה.

אתם רוצים לבוא לראש עיריית נתיבות ולומר לו, תשמע אדוני, אתה עכשיו משווק פרויקטים, אתה תשווק דירות חדשות, שר האוצר רוצה עכשיו לקדם דירות חדשות וזה בסדר גמור ואנחנו בעד, אתה תמיד תהיה בנחיתות אל מול ישוב אחר צמוד אליך במרחק של קילומטרים בודדים.

הבאנו את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למשרדך יושב ראש הוועדה והסברנו להם למה נתיבות היא עיר יותר מרוחקת מאופקים, כי אופקים קרובה לבאר שבע ונתיבות מרוחקת מבאר שבע. המרחק למרכז הארץ הוא קילומטרים בודדים הבדל אבל עכשיו, כשאני אזרח רוצה להחליט לגור בנגב, האם אני רוצה לגור בנתיבות או באופקים? ברור שאני אלך לאופקים. אני מקבל שם 18 אחוזים הטבה ובנתיבות אני מקבל רק 16 אחוזים.
היו"ר משה גפני
לא 16. 13.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עכשיו 16.
סיון יחיאלי
מיקי, בכל הצפון עשיתם את זה. כל ישוב בצפון היום מתמודד עם הבעיה הזאת.
היו"ר משה גפני
אם תרצה לדבר, אני אתן לך. אם תתערב באמצע, אני לא אתן לך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה אומר גם שנתיבות, בנוסף לזה, לא רק שהיא יורדת בשני אחוזים אלא היא גם צריכה לרדת בתקרה ב-30,000 שקלים ביחס לאופקים.

כשאנחנו מדברים על תיקון עיוותים, לא דיברנו על חוק שמנציח את העיוותים. דיברנו על חוק שמתקן את העיוותים. עכשיו אתם מדברים אתי על קריטריונים שוויוניים, לא שוויוניים, רחבים או לא רחבים.

ניכנס לרגע לעיניו של בית המשפט העליון, שהדבר הזה הרי מן הסתם יגיע לבית המשפט העליון כי אף אחד כאן לא ישתוק על המתווה הזה, וכשהוא יגיע לבית המשפט העליון, מה בית המשפט העליון יצטרך לומר? ההסתייגויות של חבר הכנסת זוהר עזרו לאזן את העניין הזה.
היו"ר משה גפני
הנושא ברור. אף אחד לא מחדש עכשיו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אותו דבר גם לגבי שדות נגב ומרחבים.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה לנמק את שדות נגב ומרחקים?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אסביר את הכול.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה מסביר עכשיו את כל הנימוקים וכל ההסתייגויות?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כן. אני מסביר את כל ההסתייגויות וכך יהיה אפשר לחסוך בזמן.

קודם כל, לגבי שדות נגב ומרחבים. החלטנו להעלות, או את נתיבות, ל-16 אחוזים. זה מבורך וזה נכון וצריך להעלות גם את התקרה.
היו"ר משה גפני
עוד לא העלינו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מקווה שנעלה.
היו"ר משה גפני
אני לא בטוח מה אני מקווה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
היפותטית.
היו"ר משה גפני
יכול להיות שעשיתי טעות בכלל שהבאתי את זה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא חושב שעשית טעות בעניין הזה. אני עשיתי הרבה טעויות.
היו"ר משה גפני
לא. אתה לא עשית טעויות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו נתקן אותן בהמשך. אני רק רוצה לומר שהמצב של שדות נגב ומרחבים נהיה פתאום גרוע. למה? הם היו עם 7 אחוזי הטבה, העלינו את נתיבות ל-16, אופקים עלתה כתוצאה מהסיפור של הלמ"ס ל-18.
היו"ר משה גפני
היא לא עלתה עכשיו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כתוצאה מהלמ"ס היא עלתה ל-18. הרי למה אנחנו כאן? לתקן עיוותים. נכון? למה התכנסנו כאן? לתקן עיוותים. היום בשדות נגב ובמרחבים אתה לא יכול אזרח אחד לגור כי אתם 7 אחוזי הטבה כאשר שכן שלך, גבול, עם 18 אחוזי הטבה. תגידו, אתם רציניים?
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
מה יגידו גונן ולהבות ועברון?
היו"ר משה גפני
תני לו להשלים את ההסתייגויות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מייצג את כל אזרחי ישראל.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אני לא רואה שאתה מייצג את כל אזרחי ישראל. אם תעלה לנתיבות, העיוות יהיה יותר גדול.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני נציג מחוז הנגב בליכוד ותפקידי לשמר חלק - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כמה אנחנו מתקרבים לקריית גת?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
קריית גת לא מקבלת הטבות.
היו"ר משה גפני
למה הדיון הזה? מיקי עכשיו מנמק את ההסתייגויות שלו ואני מבקש שהוא ינמק אותן. אל תפריעו לו אפילו אם זה טוב או לא טוב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה טוב מאוד. אתה יודע שזה טוב.
היו"ר משה גפני
לא אמרתי כלום. תכף אני אומר לגבי העניין הזה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יכול להיות מצב שהלמ"ס הזה, זה בעצם עשה את כל הבלגן. כשלא היה למ"ס, אף אחד לא דיבר. אף אחד גם לא היה מתכנס כאן אם לא היה את הלמ"ס.
היו"ר משה גפני
נכון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הלמ"ס עשה איזשהו שינוי והשינוי הזה יצר עיוותים במתווה. לכן גם התכנסנו כאן. העיוות שנוצר בדרום הוא עיוות בלתי נסבל. לא יכול להיות ששדות נגב ומרחבים יהיו פחות מחצי מההטבות שמקבלים בישובים ליד ולכן השלושה אחוזים תוספת שאני מציע כאן, הם בסך הכול שלושה אחוזים שמתקנים עיוות.

אותו סיפור גם לגבי נתיבות. לא יכול להיות שהתקרה שלה תהיה פחותה בצורה משמעותית מאופקים, גם באחוזים פחות וגם בתקרה.

גם בצפון. גם שם יש עיוותים בין רשויות מקומיות. בין נהריה לבין עכו לבין מעלות.
שמעון גואטה
מעלה יוסף.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה כבר סגרנו. זה טופל. מה שטופל, אין מה לדבר. לגבי מעלה יוסף, זה טופל.
היו"ר משה גפני
מה טופל לגבי מעלה יוסף?
קריאה
מוסיפים אחוז לכולם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אמרתם שמוסיפים אחוז לישובים שם.
קריאה
אתה מוסיף גם לאלה וגם לאחרים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
גפני, אתה עודדת את זה לגבי הישובים בצפון.
היו"ר משה גפני
אני תכף אומר משפט. ואני אבקש שהממשלה תתייחס.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ברשותכם, בואו נסיים את העניין. נתת נתון אחד לגבי ההסתייגות הזאת. אני רוצה נתונים על כל ההסתייגויות.
היו"ר משה גפני
אתה תקבל נתונים על הכול.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה חשוב לי כי אני הולך לעשות אתם שימוש אחר כך. אני רוצה נתונים מדויקים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אתה תקבל נתונים מדויקים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בינתיים הנתון הראשון לא מדויק. הנתון הראשון שקיבלתי, לא מדויק.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לומר מה שאתה רוצה אבל התפקיד שלהם הוא לומר את הנתונים המדויקים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כי דימונה לא נכללת בתוך העניין הזה. אגב, בדימונה התקרה יותר משמעותית. דווקא בדימונה כי שם יש הרבה אנשים שמרוויחים את השכר הגבוה הזה.
היו"ר משה גפני
אני חבר של מיקי זוהר, באמת חבר טוב, לא מן השפה ולחוץ, אני עשיתי שינויים על פי בקשתו גם במתווה הקודם וזה היה מוצדק. אופקים עלתה, נתיבות קצת בצורה כזו או אחרת. אנחנו עיוורים לשמות הישובים. אנחנו לא יודעים את כל ההשלכות האלה. אמר לי מיקי זוהר שיש בעיה עם הנושא של נתיבות והיות וגרתי באופקים, הבעיה היא שנתיבות למשל רחוקה מבית החולים סורוקה ומאוניברסיטת בן גוריון או בכלל מבאר שבע, שם מרכזי הקניות.

כתוצאה מהטענה הזאת, שאני מכיר אותה, היא טענה נכונה, קראתי ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
שגית אפיק
היא יושבת כאן. לואיזה יושבת כאן.
היו"ר משה גפני
שלום לך. קראתי להם אלי עם מיקי זוהר, עם היועצת המשפטית, עם האנשים החשובים שם מכיוון שהחוק מתבסס עליהם. כאשר אנחנו באים לומר המרחק, לומר את כל הדברים האלה, אנחנו לא המצאנו בחוק הזה דברים חדשים. החלטות ממשלה, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, הכול כתוב בחוק. ניסיתי לשכנע אותם – באמת, אני אומר לכם – שנתיבות היא רחוקה יותר מאשר אופקים. לא יפה שאני אומר את זה כי אני גרתי באופקים אבל אני מכיר את זה. הבן שלי נולד בליל שבת, הפעם היחידה שנסעתי בשבת, ונסעתי מאופקים לסורוקה. הפעם היחידה בחיים. למעשה המרחק לסורוקה מנתיבות הוא הרבה יותר רחוק. נכון שאם הולכים לפי הכבישים, והסברתי להם את זה, נתיבות יותר קרובה לתל אביב אבל אין לזה שום משמעות. אנחנו תושבי אופקים, מעולם לא עשינו בזה שימוש. אותנו יותר עניינו מרכזי הקניות, מערכת החינוך כאשר היא לא מערכת חינוך עירונית, בית החולים, משרדי הממשלה. ניסיתי לשכנע אותם ולא הצלחתי. זאת האמת.

האמת היא שהטענה של מיקי צודקת אבל אין לנו מה לעשות עם הטענה הזאת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש. הסתייגות.
היו"ר משה גפני
בסדר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היא מתקנת את העיוות.
היו"ר משה גפני
בסדר. זה שיש לך הסתייגות, אני כבר יודע ארבעה לילות שאני לא ישן בגללך בלילה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה רוצה שאני אקריא את ההסתייגויות שלי?
היו"ר משה גפני
לא.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל צריך להצביע עליהן.
היו"ר משה גפני
שנדע שאם המשמעות תהיה שאנחנו מקבלים הסתייגות כזאת שהיא נכונה, היא צודקת, בחיי היום יום היא צודקת, המשמעות של העניין הזה היא שהחוק נפל.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הוא לא ייפול.
היו"ר משה גפני
החוק נפל. למה החוק נפל? בגלל שאם אנחנו הולכים על פי ההיגיון, יבוא סיון ויאמר שאם מדובר בהגיון, גם לו יש הגיון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אין בית משפט שיפיל את החוק.
היו"ר משה גפני
יש לו הגיון. תאמין לי.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
כל מה שתיארת, קח את כל הישובים שעלו כאן על השולחן – להבות, גונן – תבדוק את המרחק שלהם מבית החולים, הוא כפול.
יורם ישראלי
איזה ישוב יותר פריפריאלי, זה שנמצא עשרה קילומטרים מרמב"ם או זה שנמצא מאה מטרים מבית חולים נהריה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני יכול להקריא את ההסתייגויות?
היו"ר משה גפני
עוד לא. אנשים רוצים לדבר.
שגית אפיק
שיקריא את ההסתייגות.
היו"ר משה גפני
תקריא את ההסתייגות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אקריא את כל ההסתייגויות.

הסתייגות מספר 1. בפסקה (1), אחרי פסקת משנה (א), אחרי הגדרה ישוב סמוך לגבול יבוא "ישוב לא עירוני בנגב. ישוב או מועצה אזורית המשתייכת למחוז דרום".

בפסקה (2), אחרי פסקת משנה (ב) יבוא: "ג".

אחרי פסקת משנה (ג) יבוא.

(ד) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב בישוב מוטב שהוא ישוב לא עירוני בנגב, יתווסף לזיכוי ממס שהוא זכאי לו בפסקאות (1) עד (3) לפי העניין, שיעור של שלושה אחוזים מהכנסתו החייבת המגיעה אישית".
שגית אפיק
זו ההסתייגות שלך למעשה ביחס לשדות נגב ומרחבים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
נכון.
שגית אפיק
אתה מייצר הגדרה חדשה בחוק לעומת ההגדרה של ישוב עירוני שהייתה עד עכשיו ואתה בעצם אומר שכל ישוב שנמצא במועצה אזורית יקבל תוספת של שלושה אחוזים. בעוד שלישוב עירוני הייתה הנמקה ואפשר היה לנמק את הקריטריון הזה. לקריטריון הזה, כפי שהסברתי ארוכות לחבר הכנסת איתן ברושי שביקש את אותו קריטריון ביחס לצפון, אין הנמקה ולכן אי אפשר לקבוע אותו. אם קובעים אותו, הוא יוצר אפליה פעמיים. פעם אחת בדרום ופעם שנייה מול יישובי הצפון. לכן גם העלות התקציבית של זה היא עלות תקציבית הרבה יותר גבוהה ממה שייתנו לך ברשות המסים כי בסופו של דבר אי אפשר יהיה להשאיר את הקריטריון הזה רק ביחס לדרום.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בהמשך לדבריך, מה התוספת התקציבית של ההסתייגות הזאת, של שלושה אחוזים לשדות נגב ומרחבים?
מירי סביון
שוב, אני חייבת לומר שהעמדה המקצועית שלנו, אנחנו לגמרי מסכימים עם כל מילה מהדברים שאמרה היועצת המשפטית.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בסדר. אתם מתואמים. הכול בסדר.
מירי סביון
לכן אנחנו לא רואים בתוך ההיגיון של החקיקה איך אפשר לתת עדיפות לנגב ולאזורי פריפריה אחרים. אלה דברים שצריך לשים לב אליהם. יחד עם זאת, מכיוון שביקשו מאתנו לתמחר את הנושא של הנגב בלבד, העלויות שאנחנו מדברים עליהן כאן הן בין 40 ל-60 מיליון שקלים לשנה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שלושה אחוזים תוספת?
מירי סביון
כן. זה נוגע למעל 300,000 תושבים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אם אני לא אקים ועדת חקירה, אני לא חבר כנסת יותר על הסיפור הזה. תהיה כאן ועדת חקירה על ההתנהלות של רשות המסים על הנתונים שהיא מעבירה לוועדה.
היו"ר משה גפני
מיקי, מה זה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תהיה כאן ועדת חקירה. בושה וחרפה. 60 מיליון שקלים על שלושה אחוזים ל-4,000 תושבים?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מיקי, מה זה? מה אתה רוצה? אתה רוצה להקים ועדת חקירה, תקים אבל למה אתה מאיים עליהם?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בושה וחרפה. תתביישו לכם.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה שהם לא יגידו את האמת?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא רוצה שיגידו.

הסתייגות מספר 2. בפסקה (1), אחרי פסקת משנה (א) יבוא, אחרי ההגדרה ישוב סמוך גבול, יבוא "ישוב עירוני מעורב, עירייה או מועצה מקומית למעט מועצה אזורית שמתגוררת בה אוכלוסייה יהודית וערבית ובלבד שמתגוררים בה יותר מ-35,000 תושבים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה".

בפסקה (2), אחרי פסקת משנה (ב) יבוא "ג".

אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:

"(ד) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב בישוב מוטב שהוא ישוב עירוני מעורב יתווסף לזיכוי המס שהוא זכאי לו לפי פסקאות (1) עד (3) לפי העניין, שיעור של 2 אחוזים מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית ולתקרת ההכנסה יתווסף סכום נוסף על הסכום הקבוע בפסקאות (1) עד (3) לפי העניין של 24,000 שקלים חדשים".
שגית אפיק
זה למעשה קריטריון חדש של עיר מעורבת, קריטריון שהיה סירוב של חברי הוועדה וגם מבחינה משפטית אנחנו לא חשבנו שזה קריטריון שאפשר להכניס אותו בחקיקה המקורית.
היו"ר משה גפני
לא בחקיקה הזאת.
שגית אפיק
גם בחקיקה המקורית, ישוב מעורב לא נכנס.
היו"ר משה גפני
אנחנו סברנו כולנו שלא להכניס את זה בחוק של הטבות מס אלא צריך לשים את זה בהחלטות ממשלה.
שגית אפיק
באזורי עדיפות לאומית, בהחלטות ממשלה.
היו"ר משה גפני
אמרנו את זה.
שגית אפיק
נכון. זה קריטריון שאין לו בסיס בהחלטות ממשלה לישוב מעורב. אתה גם עושה כאן כל מיני דברים מאוד מאוד ספציפיים ואתה מוסיף לו בסוף שני אחוזים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא הכחשתי בשום שלב.
שגית אפיק
זאת אומרת, אתה מחיל את זה רק על עכו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מתקן את העיוותים.
שגית אפיק
אתה לא נותן את זה לישובים מעורבים אחרים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מתקן את העיוותים של מפת ההטבות. אגב, לגבי עלות, זה בסביבות ה-280-300 מיליון שקלים.
מוסי רז (מרצ)
אני רוצה לשאול לגבי העלות של ה-40 עד 60. אתה טוען שזה 4,000 תושבים? בהסתייגות הקודמת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
4,000 תושבים.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אם אתה לוקח רק את הישוב שלו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא. לגבי כל הישובים, שדות נגב ומרחבים. זה בסביבות 4,000 תושבים.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אבל גם בצפון יש כאלה. הצפון לא חלק ממדינת ישראל?
מוסי רז (מרצ)
זאת ההסתייגות שלו.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אני לא מקבלת את התפיסה שיושבים ומדברים רק על חלק מסוים של המדינה.
מוסי רז (מרצ)
איך הגיע החישוב הזה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הם ממציאים סכומים מפה עד להודעה חדשה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
היא הסבירה. צריך להתייחס לכל הישובים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הסתייגות מספר 3.
היו"ר משה גפני
הסתייגות אחרונה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כן. בפסקה (2), לפני פסקת משנה (א) יבוא "(א1)".

בפסקת משנה (א), בסופה יבוא "לרשות מקומית שמתגוררים בה 30,000 תושבים לפחות יתווסף סכום נוסף של 30,000 שקלים חדשים ובלבד שסכום תקרת ההכנסה ושל פסקת משנה זו לא יעלה על 234,000 שקלים".
היו"ר משה גפני
תודה רבה. איציק וקנין, אתה רוצה להתייחס?
יצחק וקנין (ש"ס)
כן.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
גם אני.
יצחק וקנין (ש"ס)
אדוני היושב ראש, אני פונה לחברי וידידי מיקי זוהר. אני מסכים עם חלק מהדברים שהוא אומר כאן. אן ספק שצריך לעשות עוד תיקונים אבל אני אומר שאם אנחנו רוצים לקבור את העיר נהריה ואת נתיבות, צריך להכניס את כל מה שאתה אומר כאן ואז הכול ייקבר והחוק לא יעבור ולא יהיה כאן כלום.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
נכון.
יצחק וקנין (ש"ס)
גם לי יש הסתייגויות ואמרתי אותן לגבי יישובי הגדר ואני מוכן לבלוע את ההטבה שתבוא ב-2019 בהחלטה לגבי הישובים צמודי הגדר שלדעתי הם פחות מהרבה ישובים יותר עורפיים וזה עוול שזועק לשמים ואמרתי את זה בישיבה הקודמת. אני מוכן לבלוע את זה כדי לא לפגוע בעיר נהריה ולא לפגוע בנתיבות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה שזה יפגע?
יצחק וקנין (ש"ס)
אתה רוצה לעשות תיקון רוחבי. רשות המסים לא תסכים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מי זו רשות המסים לעזאזל? מי הם?
היו"ר משה גפני
מיקי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מי הם? הם מנהלים את מדינת ישראל? לא הבנתי. הם פקידים. אנחנו מחליטים. אתם שכחתם את העניין של ההיררכיה במדינת ישראל? אנחנו קובעים ולא רשות המסים. הם פוסקים כאן משהו?
יצחק וקנין (ש"ס)
אם תיתן לי לסיים, אתה תבין מה אני אומר. מה שאתה אומר עכשיו ראוי להתייחסות גדולה מאוד של הוועדה. אמר את זה היושב ראש. תוקם אותה ועדה שתדון בכל הדברים שאתה אומר. ישבו, יחליטו על קריטריונים אחרים, יעשו תיקונים, גם גונן, גם ישובים אחרים עליהם דיברנו שהם מאוד בעייתיים ולדעתי צריך לתקן את הדבר הזה. גם במעלה יוסף, ישובים עורפיים. אני אומר לך, שני קילומטרים מהגבול, 2.5 קילומטרים, מקבלים 10 אחוזים.
היו"ר משה גפני
גם אופקים ונתיבות.
יצחק וקנין (ש"ס)
לכן דעתי היא שצריך להצביע על המתווה כפי שהביא אותו היושב ראש. נצביע עליו ונאשר אותו כדי שיעבור היום בקריאה שנייה ושלישית. אז לפחות לא נפגע לא בנהריה ולא בנתיבות, ובכל שאר הישובים אנחנו לוקחים עלינו לתקן את התיקון הזה. אתה חושב שיכול להיות שזרעית תעמוד על 11 אחוזים? איזה הגיון?
היו"ר משה גפני
לא, היא לא תהיה 11 אחוזים.
יצחק וקנין (ש"ס)
ששתולה תעמוד על 11 אחוזים? איזה הגיון? ישוב צמוד גדר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
נכון.
יצחק וקנין (ש"ס)
לכן, מיקי, קבל את העצות שלנו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מבקש שזה יעבור. לא אמרתי שלא. החוק יעבור אבל אני מבקש להצביע על ההסתייגויות שלי.
יצחק וקנין (ש"ס)
זה משהו אחר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה להצביע על ההסתייגויות שלי.
יצחק וקנין (ש"ס)
צריך להצביע.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה מה שקורה כשיש פריימריס. מאבדים את ההיגיון.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני לא רוצה שהיום אנחנו נגרום עוול לעיר נהריה ולנתיבות בזה שאנחנו נעכב תוספות.
היו"ר משה גפני
אני מקבל את העצה הזאת. זאת עצה נכונה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זו הצעה נוחה. לא נכונה.
היו"ר משה גפני
סיטואציה לא נוחה לי כי אני משוכנע במאה אחוזים, לא ב-99 אחוזים, ולא בגלל שמישהו שכנע אותי אלא אני מכיר את החוק הזה על בוריו, אנחנו היינו עיוורים כל הזמן לנושא הזה של השמות. לכן נוצרו עיוותים. זאת עובדה. לנהריה נוצר עיוות, לנתיבות נוצר עיוות, ליישובי הגדר נוצר עיוות. נוצרו עיוותים. אנחנו מדברים על כך שב-1 בינואר 2019, וזה לא בעוד שנות דור אלא זה ממש בחודשים הקרובים, הכול הולך להשתנות. המפה הולכת להשתנות גם אם לא נעשה כלום.

אני אומר שאנחנו מקימים צוות כאן ונטפל בכל הדברים האלה והנושאים שהעלית יהיו במרכז העניין הזה. אתה יכול להצביע, אתה יכול לגרום לי להצביע נגד, אתה יודע שאחר כך אני לא אשן בלילה עוד שבוע. אם זה נוח לך, בסדר.

אתה נלחמת עבור הישובים האלה במלוא כוחך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל נכשלתי בגדול.
היו"ר משה גפני
לא נכשלת בשום דבר.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
נתיבות מקבלים העלאה.
היו"ר משה גפני
אני אומר לך שלא יהיה חוק אם ההסתייגויות האלה עוברות בצורה הזאת.

בבקשה, איתן, אם אפשר בקצרה. הבנו את העיקרון. אחר כך נשמע התייחסות משפטית להסתייגויות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, בהמשך לישיבות הקודמות, אני רוצה קודם כל להודות ולחזק את היושב ראש. אל תתישו אותו יותר מדי. אין לנו טוב ממנו, בוודאי לעניין הזה.

אני מבקש אדוני היושב ראש והיועצת המשפטית שבהחלטה תופיע הקמת הוועדה.
היו"ר משה גפני
אי אפשר. החלטה כן, אבל לא בחוק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יש כאן יועצת משפטית. היא תאמר מה מותר ומה אסור.
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים. זה לא קשור ליועצת המשפטית.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שייאמר כתוספת.
היו"ר משה גפני
אני אומר את זה בסיכום.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שייאמר בסיכום שהוועדה הזאת תקום . תמנה אותה לפני הפגרה ועד סוף הפגרה היא תסיים את עבודתה. כלומר, השאלה של מה אנחנו משנים ב-2019 תהיה ברורה בתום הפגרה כדי שאפשר יהיה לעשות את הדיון הזה. במידה מסוימת יש תחושה אצל האנשים שאם נאשר את נהריה ואת נתיבות, אנחנו מקטינים את העוצמה של הבקשות האחרות.
היו"ר משה גפני
אמרתי שגם אם לא נעשה כלום, בינואר 2019 המפה הולכת להשתנות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ממך למדתי שאין דבר כזה שלא עושים כלום. אם לא היינו עושים כלום, לא היינו כאן. באנו לעשות ולכן צריך להקדים תרופה למכה. יושבים כאן חברים מעין גדי, מצפה שלם, שהבטחנו להם, ולהבות הבשן וגונן שלא עשו כל עוול וירדו מ-11 ל-7.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
בסוף כל המדינה תהיה בהטבות מס ואז לא נבין היכן העדיפות. כך זה נראה כאן.
היו"ר משה גפני
כל עוד שאני כאן, זה לא יהיה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא יודעת. אני רואה שאנחנו רק הולכים כל הזמן ומותחים עוד.
היו"ר משה גפני
לא.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני כן רוצה לחזק את הדברים שחברתי אמרה. בכל זאת, אנחנו רואים עכשיו מה קורה בעוטף עזה. אנחנו יודעים את האיום מלבנון ונהריה היא חלק מזה ונתיבות. אני לא חושב שהממשלה תפתור את כל הבעיות עם החוק של הטבות מס. רק לאחרונה העבירו כסף למצפה רמון, העבירו גם לערים בדרום תקציבים מיוחדים לתעסוקה. צריך להיזהר שהחוק הזה לא יהיה תחליף לכל. הוא קודם כל נועד לחזק ולחזק במובן של גידול וצמיחה בתוספת אוכלוסייה לאורך הגדרות ולא סתם קבעו שקו גדר הוא שני קילומטרים מהגדר. על פי היוזמה שלך, ואני מצטרף אליה, ב-1 בינואר 2019 אנחנו ניתן תוספת למי שצמוד לגדר וכתוב בחוק שני קילומטרים. זה לא כולם. יש הבנה שמי שמאוים במנהרות, במרגמות, יש לו יתרון בנושא הזה על אחרים. עוד לא ראינו שההטבות גברו על כל הפחדים והחששות.

לכן אני מחזק את העניין אבל אני רוצה לבקש ממך גם למען כל מי שיושב בחדר הזה ונוספים שביקשו את ההתייחסות שהוועדה תוקם ויהיה לה לוח זמנים והיא תביא את היוזמה שלה לכניסת הכנסת לעבודה אחרי הפגרה, ולהביא את זה לפני כניסת הכללים של 2019.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יפעת שאשא ביטון, בבקשה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
תודה רבה כבוד היושב ראש. אני לא ארחיב יותר מדי. אני מצטרפת לדברים של חבר הכנסת וקנין. אני חושבת שאנחנו מפספסים כאן. חברי הכנסת לא מבינים שככל שאנחנו נמשוך ונמתח את החבל, בסוף הוא ייקרע ולא נקבל כלום. השאלה היא איך אנחנו קודם כל מתקנים את העיוותים שכבר עכשיו נמצאים על השולחן.

אני מקבל את עמדת היושב ראש. אחר כך צריך לשבת, להקים ועדה לאותם עיוותים באמת. לא שפתאום כל מדינת ישראל הופכת להיות חלק מהטבות המס אלא קח את הישובים כמו להבות, גונן, כפר ורדים. מדברים על פריפריה. הסיפור הפריפריאלי חייב להיות פקטור מאוד מאוד משמעותי לצד העניין הביטחוני, אם אנחנו באמת רוצים לעשות צדק עם האנשים שם.

לכן אני מקבלת את ההצעה שלך. צריך להצביע על מה שהבאת ולהקים ועדה כדי לקדם את הדברים האחרים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. ראשי הרשויות, בקצרה.
דב ליטבינוף
ראש מועצה אזורית תמר. אנחנו דיברנו על שני ישובים. מדברים על פריפריה, על שני ישובים שהם הפריפריה של הפריפריה של הפריפריה. אני שומע שמדברים על נתיבות, כמה הם רחוקים מסורוקה, אז תבינו כמה עין גדי ומצפה שלם רחוקים מסורוקה. דיברנו על שני הישובים הקטנים האלה שנמצאים בחזית המזרחית של מדינת ישראל וגם סובלים מתופעות נוספות כמו הסיפור של הבולענים. ביקשנו להכניס אותם.

אנחנו לא מבקשים להגדיל את האחוזים.
היו"ר משה גפני
זה לא הנושא.
דב ליטבינוף
אני יודע. אני מדבר על הוועדה.
היו"ר משה גפני
הוועדה לא תעסוק בזה.
דב ליטבינוף
אנחנו לא ביקשנו להגדיל את האחוזים. ביקשנו להישאר גם אחרי 2018 כהוראת קבע ולא כהוראת שעה.
היו"ר משה גפני
הנושא לא עומד על סדר היום. הנושא שלכם, אנחנו דיברנו על זה ואיתן היה בעניין ואתם הייתם בעניין. נצטרך להמשיך לדון. אנחנו לא יכולים להכניס את זה לוועדה כי אחרת אנחנו עושים סתם ועדה שתדבר על כל הדברים בעולם. בכם צריך לטפל ספציפית ולא הזניחו אתכם, גם עכשיו בהחלטת הממשלה ואתה יודע את זה.
דב ליטבינוף
לא. בהחלטת הממשלה נושא הקלות המס לא הופיע.
היו"ר משה גפני
אמרתי לך, הטבות המס לא מתאימות לעניין הזה. אני יכול לשבת כאן ולהיות נחמד עם כולם. צרי להיות אמיתי. אתם צריכים להיכנס וחייבים להיכנס למסגרת אחרת, מסגרת שתיתן לכם את הפיצוי על מה שקורה אצלכם. בסדר, העלית את הדברים ואנחנו לא מתעלמים מהעניין הזה.
יורם ישראלי
אני אומר דבר אחד. כל עוד שהיו קריטריונים ברורים, לא פתחנו פה על אף העיוותים ולא צפצפנו. לא יכול להיות שמיקי מציע כאן הצעה ליישובי שדות נגב ומרחבים כשהם בדיוק כמו תושבי עברון, בדיוק אותם נתונים וההבדל היחיד הוא בזהות הפוליטית של ראשי המועצות שם. זה הכול. לא יכולה להיות הצעה שעולה כאן על השולחן שמזכירים את שדות נגב ולא מזכירים את מטה אשר.

אני אומר לך שאם לא תקום ועדה, ואני לא מאיים. שלחנו מכתב ואתה מבין מה שנאמר, רווח והצלה יהיה לנו ממקום אחר.
היו"ר משה גפני
אין בעיה. אנחנו שלמים עם החקיקה הזאת. אני לא יודע מה יעבור כאן אבל מה שיעבור כאן, אנחנו שלמים אתו.
יורם ישראלי
אני לא נגד נהריה. זה נכון שבנהריה יהיו 12 אחוזים ו-204 ובעברון יהיו 7 אחוזים ו-132?
מוסי רז (מרצ)
זה עיוות. דיברנו על זה.
היו"ר משה גפני
דיברנו על העניין הה.
יורם ישראלי
אבל אני בעד נהריה.
היו"ר משה גפני
אתם אנשים אמיצים, אבל אתם בעד נהריה. אני אמרתי שלא?
יורם ישראלי
אבל אל תשכח את האחרים.
קריאה
40 ישובים קיבלו.
היו"ר משה גפני
אני רק יכול לומר לך שהחוק הזה התקבל כבר לפני שנתיים.
יורם ישראלי
מה פתאום? בנובמבר 2015. עוד מעט שלוש שנים.
היו"ר משה גפני
כמעט שלוש שנים.
יורם ישראלי
לא ערערנו. כיבדנו אותך.
היו"ר משה גפני
בסדר. יש תיקון שאנחנו עושים אותו ואנחנו אומרים שיהיו תיקונים שלא תהיה ברירה ואנחנו נהיה מוכרחים לעשות בחודשים הקרובים.
יורם ישראלי
אבל שתהיה מידתיות.
סיון יחיאלי
אדוני היושב ראש, אני רוצה להגיד לך משהו. ראש מועצת כפר ורדים, יושב ראש פורום ישובים.
היו"ר משה גפני
אחד המקומות היפים בארץ.
סיון יחיאלי
תודה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
והיחיד שנפלט מהמפה.
היו"ר משה גפני
מה לעשות. את יודעת שאני אוהב את הישוב הזה. אני עשיתי כל מאמץ להכניס אותו אבל אני יכול?
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
הם לא כבשה שחורה. הכניסו 200 ישובים ופלטו רק ישוב אחד.
היו"ר משה גפני
תסתכלי על הקילומטרים. מה אני יכול לעשות?
סיון יחיאלי
זה באמת סוג של תיאטרון אבסורד. בתחילת החקיקה הזאת בא בועז סופר עם איזשהו מודל שאני לא הסכמתי אתו וטענתי כל הזמן שהוא לא טוב. אמרתי שאנחנו עושים תחרות פנימית וקניבליזציה. זה מתממש לנגד עינינו. אתה רואה את התחרות הפנימית והקניבליזציה ואז מיקי זוהר עושה את תפקידו היטב והוא נאמן של אנשי הליכוד בדרום, הולך ותופר קריטריון. מיקי, זו מתפרה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הוא נלחם גם על יישובי הגדר בצפון.
סיון יחיאלי
דואג גם ליישובי הגדר בצפון וגם עוזר לי אבל זה לא משנה.
היו"ר משה גפני
הוא דרש שיהיו שני אחוזים.
סיון יחיאלי
בסוף העסק לא עובד נכון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תגיש מועמדות ותבוא להיות חבר כנסת ותתקן את העסק הזה. אתה יודע יותר טוב מכולם, לא?
סיון יחיאלי
יש לנו ליקוי מאורות כאן וליקוי המאורות קודם כל מתחיל - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אל תחלק לי ציונים.
סיון יחיאלי
אני לא מחלק לך ציונים. אני לא מדבר עליך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עזוב את העבודה הפרלמנטרית שלי בשקט.
סיון יחיאלי
אני אומר דבר פשוט. לא יכול להיות שכל פעם כאשר מוצאים איזה עיוות, מוסיפים אחוזים. תוספת האחוזים הזאת היא תקלה. צריך לקבוע תקרה. מה אתה עושה היום? אתה רוצה להוציא עכשיו אחוז ליישובי הגדר. גם יישובי הגדר שהיום מקבלים הרבה, ויש כמה כאלה, גם הם יקבלו עוד אחוז. אז השארת את הבעיה. השארת את הפער ביניהם.
היו"ר משה גפני
מסכים.
סיון יחיאלי
אתם לא יכולים לבוא ולחוקק עוד פעם תוספת. צריך לחוקק תקרה ואומרים שמי שנמצא ליד הגדר, לא יקבל פחות מ-12 אחוזים. גמרנו. יקבל 12 אחוזים ומאותו רגע לא מדברים על זה יותר.

מה שקרה, זה כך. בועז בזמנו - - -
היו"ר משה גפני
תעשה לי טובה. אני חלש בהיסטוריה. איך הגעת לבועז עכשיו?
סיון יחיאלי
אני אומר לך למה הגעתי לבועז. כי מה שקרה זה שלקחו קבוצה של קריטריונים שהם כאילו רלוונטיים ובעצם רק אחד מתוכם כל פעם הוא רלוונטי. אז קבוצת השבים שם היא קבוצה שמתחרה על דברים שהם לא מבינים אותם. הם לא מבינים למה זרעית צריכה לקבל פחות מישוב אחר ואתה יודע למה היא מקבלת את זה? כי דחפו לשם סוציו אקונומי, כי רשות המסים רצתה שמי שאין לו שיניים, יקבל הרבה אגוזים, ומי שיש לו שיניים, לא יקבל אגוזים בכלל.
היו"ר משה גפני
אני יכול לומר את כל הנאום שלך בלי להחסיר אות אחת ממה שאתה הולך לומר. כבר אמרת את זה, ואלה דברי טעם.
סיון יחיאלי
אני אומר דבר אחרון. מיקי רוצה להשיג את ההישג שלו - - -
היו"ר משה גפני
אל תדבר אתו. דבר אתי.
סיון יחיאלי
רוצים להשיג הישג מסוים בדרום, צודקים. צריך לקבוע תקרה או רצפה. אז הישובים בדרום יקבלו לא פחות מזה והישובים בצפון יקבלו לא פחות מזה וגמרנו את כל זה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
מאיר מסטאי
תת-אלוף במילואים, יושב ראש "הגיע זמן גליל". זאת הפעם השלישית שאני מדבר כאן בוועדה. כל פעם אנחנו מציגים קריטריונים כי זה מה שהאוצר אוהב וגם אתם. ההצעה הראשונה שלנו היא להכיר במדד הפריפריאלי 1 ו-2. שנית, הגליל העליון. דיברתם כאן על נתיבות ואופקים, אפשר לנסוע לתל אביב הלוך-חזור פעמיים ולא להגיע לגליל העליון. מקריית שמונה ומהקיבוצים, אלה 40 דקות לבית חולים.

לגבי ההצעה הראשונה, לא קיבלנו עליה תשובה. ההצעה השנייה שלנו לצורך העניין היא לקחת את המדד הפריפריאלי ולהעלות אותו ל-60 אחוזים בנקודות שלו. גם לזה אנחנו לא מקבלים תשובה. כבוד היושב ראש, אנחנו כל פעם מציעים הצעות לשינוי הקריטריונים ולא מקבלים תשובות מאף אחד. בסך הכול 700,000 שקלים לשני קיבוצים שאנחנו רואים את הגוויעה שלהם ואת חוסר ההתיישבות וגם הוועדה שתקום, היא מאוחרת. אנחנו לא מקבלים תשובות.
היו"ר משה גפני
אתם מקבלים תשובות אבל אתם לא מקבלים את התשובות.
מאיר מסטאי
כבוד היושב ראש, מה הפתרון? תגידו לנו אתם מה הפתרון.
היו"ר משה גפני
תודה. שמעון גואטה, אחרון הדוברים.
שמעון גואטה
כבוד היושב ראש, קודם כל, ישבתי לפני כן עם חבר הכנסת איציק וקנין ואני יודע שהולכת לקום ועדה והוועדה תתקן את כל העיוותים לכל הישובים 4 ו-9. על זה תודה רבה.

דבר שני, יישובי הגדר. אני רוצה לומר לכבוד היושב ראש תודה רבה בגין התוצאה אליה הגענו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. בבקשה, הממשלה.
אלישבע לסרי
משרד המשפטים. אני רוצה להתייחס להסתייגויות שהועלו כאן. עמדת משרד המשפטים היא כי הטבות המס צריכות להינתן בהתבסס על קריטריונים מקצועיים בלבד וזאת בהתאם לפסיקת בג"ץ בנושא. אי מתן הטבות המס בהתבסס על הקריטריונים האלה, יכול לעלות במישור השוויון. זה בהתייחס להסתייגויות שהועלו כאן על ידי חבר הכנסת זוהר.
היו"ר משה גפני
אתם מתנגדים לזה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
משרד המשפטים מתנגד? אוי ואבוי.
היו"ר משה גפני
אני רואה שכל הממשלה מפחדת ממך. את יכולה להגיד אם אתם מתנגדים או לא? רק את המילה הזאת.
אלישבע לסרי
ככל שלא מדובר בקריטריונים מקצועיים, זה מעלה קושי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את קראת את הקריטריון? היה בו משהו לא מקצועי?
אלישבע לסרי
אני אומרת את עמדת המשרד. מדובר בקריטריונים מקצועיים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מי הזמין אתכם לבוא לומר את זה? מישהו קרא לכם לבוא? הרימו טלפון למשרד המשפטים לבוא ולומר את זה?
היו"ר משה גפני
לא. אני לא הרמתי טלפון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בושה וחרפה.
היו"ר משה גפני
סתם אתה אומר. היא הייתה גם בדיון הקודם.
נטליה מירנצ'וב
אני רוצה להמשיך בקו של אלישבע. לוקחים את שם הישוב ואחר כך מתאימים לו קריטריון, אין לנו שום הצדקה למה 30,000 או 35,000 תושבים יותר טוב מ-34,000. אנחנו לא יודעים להגן על זה. אנחנו לא יודעים להסביר למה דרום יותר טוב מהצפון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איפה את רוצה להגן על זה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גפני, שכל הדברים יעלו לוועדה. גם מה שמיקי אומר.
היו"ר משה גפני
אני בעד. אלה יהיו הדיונים הראשונים. יש דברים שהוא אומר שהם נכונים. אם זה עולה כאן – אין חוק. אני פשוט לוקח את החוק והולך הביתה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גם יישובי הגדר לא עולים.
נטליה מירנצ'וב
מה שמאוד חשוב לנו ומירי תתייחס לנושא התחולה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אין שום בעיה להעביר את ההסתייגויות. אם אני לא אעביר אותן כאן, אני אעביר אותן במליאה.
מירי סביון
בהצעת החוק יש שני חלקים. חלק אחד נוגע לקריטריונים והחלק השני נוגע לתחולה. לגבי הקריטריונים, אני חושבת שהדברים באופן כללי נאמרו. מה שכן חשוב לי לומר כעמדה שלנו זה שנוסח ההצעה מבחינת הקריטריונים, כפי שהובא כרגע, בסופו של דבר הוא נוסח שמבחינתנו יהיה אפשר להסתדר אתו. מה שבלתי אפשרי מבחינתנו ליישם זה הנושא של התחולה. חשוב לי לשים את הדברים בצורה מאוד ברורה דווקא על שולחן הוועדה הזאת.
היו"ר משה גפני
על מה את מדברת? אני כבר הצלחתי להתבלבל.
מירי סביון
על התחולה.
שגית אפיק
התיקון של נהריה ונתיבות כפי שהוא מופיע בכחול וביחד עם התוספת של ישובים צמודי גדר, רשות המסים אומרת שזה ניסוח שהם עומדים מאחוריו ויודעים להתמודד אתו.
מירי סביון
יכולים להתמודד אתו. מה שאנחנו לא יכולים להתמודד אתו או שיכול לגרום לנזק מאוד גדול זה הנושא של התחולה. חשוב לי להסביר ולנמק ולשים את הדברים כאן על השולחן כדי שכל מי שמקבל את ההחלטה, יבין את הדברים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תחולה מ-2003, אפשר?
קריאה
אנחנו מסתפקים מ-2017.
היו"ר משה גפני
מירי, אל תשימי לב. תגידי את האמת שלך.
מירי סביון
תמיד. אנחנו נמצאים כרגע באמצע שנת 2018.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית אחרי שתוצג ההצעה.
היו"ר משה גפני
אין בעיה. אני לא במתח.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אנחנו שומרים על גפני.
היו"ר משה גפני
לא שומרים על גפני. לגפני אין כאן שום דבר. בני ברק לא נמצאת ברשימה. אין לי שום חרדי אחד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני הולך לוועדת הכנסת. אני מבקש לקרוא לי להצבעות.
היו"ר משה גפני
בסדר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה להיות כאן ב-אקשן, כשיש הצבעות.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל כשיש דברים שנוגעים אלי, חכה לי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש כמה נושאים של כולם.
מירי סביון
התפקיד של רשות המסים, רשות המסים היא גוף מבצע והתפקיד שלנו הוא לגבות מסים לפי מה שהמחוקק יקבע. במקרה הזה חקיקה רטרואקטיבית מתחילת שנת 2018 היא חקיקה לא ישימה. אנחנו בתחילת השנה מודיעים לכל מי שרלוונטי, גם לאנשים וגם למעסיקים, שזה חישוב המס שצריך להיות. אם אנחנו עושים את החקיקה הזאת במהלך השנה, המשמעות שלה בלגן מאוד גדול אצל המעסיקים שיצטרכו להחזיר חלקם כספים באמצע השנה וייווצרו להם קשיים תזרימיים עד שיקבלו בחזרה מאתנו. עבודה רבה נוספת, בלבול אצל הרבה מאוד, אצל עשרות אלפי תושבים, אזרחים של המדינה. גם המשרדים שלנו יצטרכו להתמודד עם כמויות של פניות שיפגעו גם בשירות אבל גם באכיפה. זה

אומר שאם אנחנו, ממצב שבו אנחנו יכולים לבקר במידה סבירה את מתן ההטבות רק למי שמגיע ועד כמה שניתן לעצור זיופים שקורים בדברים האלה, צריך לקחת בחשבון שאם כרגע ייווספו עשרות אלפי פניות למרדי מס הכנסה שמרוכזים באזורי פריפריה, אנחנו לא נוכל לפקח בצורה טובה, אם יהיו לנו הרבה מאוד פניות רטרואקטיביות. זה אומר שיכול להיות שייכנסו יותר אנשים גם סביב הנושא של זיופים ואכיפה וזה עלול לגרום למצב שבו העלות של החוק תהיה יותר גבוהה כאשר כרגע אנחנו לא יכולים להעריך אותה מכיוון שחלק גדול מכוח האדם שלנו יצטרך לתת את השירות לעשרות אלפי אנשים שנוספו עכשיו להטבות.

לכן, אם אתם רוצים שאנחנו נוכל בצורה טובה ליישם את החקיקה שהוועדה זו מחליטה עליה והכנסת מחוקקת, אנחנו מבקשים, כדי שנוכל להיות גוף מבצע טוב ויעיל, שתעבירו את התחולה לכל הסעיפים הרלוונטיים החל משנת 2019.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני רוצה להעיר על הדבר הזה.
יצחק וקנין (ש"ס)
יש לי שאלה מאוד חשובה בהתייחס למה שהיא אמרה. אני שואל את רשות המסים. נאמר שהתחולה תהיה מהיום של החקיקה, לא רטרואקטיבית, גם עם זה לא תוכלו להתמודד?
היו"ר משה גפני
לפי דבריהם זה עוד יותר גרוע.

מס הכנסה עובד על פי החישוב השנתי. העניין שקרה עם נהריה, לא קרה ב-2018 אלא הוא קרה קודם. הדרום קיבל והצפון לא קיבל. זו תמונת המצב. זאת אומרת, אם אנחנו באים ואנחנו אומרים, היינו צריכים ללכת לשנה אחרת מאז נחקק החוק ונגרם להם עוול. אנחנו אומרים, לא, אנחנו אומרים שזאת שנת המס ואנחנו מדברים על שנת המס. כך העברנו את זה בראשונה. את יודעת מה? אני כבר לא יודע מה מותר לי לומר ומה לא אבל כך סיכמתי עם אחד מהדרגים הבכירים ביותר אצלכם במשרד. לא זזתי בחוק של הטבות המס, לא בחוק המקורי ולא בחוק הנוכחי. לא זזתי מילימטר בלי לדבר אתכם. אז אתכם, זה לא חייב להיות בדרג הזה, זה יכול להיות בדרג אחר, אבל לא זזתי בלי זה. אני אפילו לא רוצה לדבר על טלפונים שהיו לראש העיר בנתיבות ולראש העיר, טוב, אני לא רוצה לומר. לא רלוונטי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הטענה שאתם לא יכולים לעבוד, היא לא טענה רלוונטית.
היו"ר משה גפני
מס הכנסה, זה שנתי.

כמה כסף עולות ההסתייגויות?
מירי סביון
איזה מהן?
היו"ר משה גפני
כולן.
שגית אפיק
מיקי זוהר הציג שלוש הסתייגויות. הראשונה, רשות מקומית שמונה 30,000 תושבים תקבל הטבה נוספת בתקרה של 30,000 שקלים וסך התקרה לא יעלה על 234,000 שקלים. לפי מה ששלחתם לי, בין 10 ל-20 מיליון שקלים.
מירי סביון
זה רק אם אנחנו נשארים בנגב. אם מרחיבים את זה לפריפריות אחרות, אנחנו לא בדקנו, זה יכול להתפרס לצפון.
שגית אפיק
הגדרה של ישוב מעורב. אגב, הוא צריך לומר מה היחס.
מירי סביון
הגדרה של ישוב מעורב, הבעיות הן מכאן והלאה.
שגית אפיק
משפטית כל הקריטריונים שהוא הציג הם קריטריונים שלא יכולים לעמוד משפטית. אני הסברתי את זה.
מירי סביון
מעבר למשפטית שהסברת מצוין, גם ישוב מעורב, אין הגדרה כזאת. מה זה ישוב מעורב, שיש בו 100 משפחות יהודיות ושתיים ערביות?
שגית אפיק
נכון, הוא צריך לומר את היחס בין האוכלוסיות.
היו"ר משה גפני
נדלג על זה עכשיו. זה יהיה בוועדה.
שגית אפיק
כמה העלות של זה?
מירי סביון
בכל מקרה, אנחנו יכולים להגיע גם ל-100 מיליון שקלים, אם הבנו נכון את ההגדרה ולא בטוח שהבנו טוב את ההגדרה. זה יכול להיות גם יותר מזה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
יש לי הרגשה שהם לוקחים מספרים מהאוויר.
היו"ר משה גפני
היינו צריכים לעשות את הישוב המעורב בעת חקיקת החוק והתנגדנו כולנו. אמרנו שזה לא קריטריון לכאן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גפני, תנסח את ההחלטה. אנחנו רוצים התייעצות סיעתית ולסכם.
שגית אפיק
הסתייגות בקשר להגדרה חדשה של ישוב שאינו עירוני בנגב, שזאת תוספת של 3 אחוזים. זאת אפליה גם ביחס לישובים בצפון וגם ביחס לישובים בדרום. תגידי את העלות.
מירי סביון
אני אומרת שוב שהעלות, בהנחה שזה נשאר בנגב, וכמו שאמרת, אנחנו לא יודעים להסביר מה ההבדל בין הנגב לשאר האזורים הפריפריאליים, אנחנו מגיעים בין 40 ל-60 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אני אסכם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אפשר להקריא את הצעת ההחלטה?
היו"ר משה גפני
כן. תקריאי.
שגית אפיק
נקריא את החוק כמו שהוא מוצע כרגע. אני אקריא מהכחול ואני אומר את השינויים שאתם מבקשים להכניס.

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 248) (עדכון הטבות המס ביישובים), התשע"ח-2018

1. תיקון סעיף 11

בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), סעיף 11 –

(1) בסעיף קטן (א) -

(1) בהגדרה "ישוב מוטב", בפסקה (2), במקום "מ-75,000" יבוא "מ-85,000".

זה מספר התושבים שמזכה בכניסה לחוק הטבות המס.

(2) אחרי ההגדרה "ישוב עירוני בנגב" יבוא:

""ישוב עירוני סמוך לגבול עימות בצפון" – עירייה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית, המשויכת לאשכול 6 או לאשכול נמוך יותר במדרג החברתי-כלכלי, המשתייכת למחוז הצפון כפי שנקבע בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ונפות ותיאורי גבולותיהם לפי סעיף 3 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, ושדירות המגורים בתחומה, כולן או חלקן, שוכנות עד 9 קילומטרים מגבול ישראל עם לבנון, והכול בקו אווירי, ובלבד שאינה ישוב צמוד לגבול עימות בצפון".

זו הגדרה חדשה לישוב עירוני שנמצא בתוך תשעת הקילומטרים בצפון. כיום יש הגדרה לישוב עירוני בדרום ויש הגדרה לישוב עירוני שנמצא בתוך שני הקילומטרים בצמידות לקו עימות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לגדר.
שגית אפיק
כן.
קריאה
ההגדרה היא בין שתיים לתשע.
שגית אפיק
ההגדרה היא בין שתיים לתשע.
ג'קי סבג
איפה נהריה הייתה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
במקום לומר לו תודה, אתה מעיר לו.
שגית אפיק
לישוב העירוני הזה, אני אקריא עכשיו בעמוד השני את פסקה (א1), מה הזכאות שלו.

(א1) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב בישוב מוטב שהוא ישוב עירוני סמוך לגבול עימות בצפון, ייווסף לזיכוי ממס שהוא זכאי לו פי פסקאות (1) עד (3), לפי העניין, שיעור של 2 אחוזים מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, ולתקרת ההכנסה ייווסף סכום נוסף על הסכום הקבוע בפסקאות (1) עד (3), לפי העניין, של 42,000 שקלים חדשים".

כלומר, אותו ישוב עירוני שהוועדה קיבלה את הקריטריון הזה כקריטריון כזה שהוא ישוב שנותן שירותים לסביבתו ולכן צריך להיטיב עמו מעבר לישוב רגיל, יקבל תוספת של 2 אחוזים ותוספת לתקרה של 42,000 שקלים חדשים ובלבד שהוא נמצא בין 2 ל-9 קילומטרים.

(3) בהגדרה "ניקוד פריפריאליות", בטור "מספר נקודות", במקום "50" יבוא "55".

כתוצאה משינוי בהגדרות ובקריטריונים של מדד הפריפריאליות יש כאן תיקון של עיוות ביחס לניקוד. זה תיקון שמייצר שינוי בעיקר בדרום. לגבי מי שיש לו מדד פריפריאליות 4.

(2) בסעיף קטן (ב)(3א) -

(1) בפסקת משנה (א), הסיפה החל במילים ואולם אם הישוב" - תימחק.

זו הסיפה של 42,000. מיקי זוהר ביקש להוריד את זה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
איפה זה כתוב?
היו"ר משה גפני
לא מורידים.
שגית אפיק
אם כן, משאירים את התוספת של 42,000.
היו"ר משה גפני
כן.
שגית אפיק
אם כן, זה נמחק מהכחול.
היו"ר משה גפני
כן. למה להוריד?
שגית אפיק
כי בישיבה לפני הקריאה הראשונה הוא ביקש להשמיט.
היו"ר משה גפני
אני מוסיף. נזק אני לא הולך לעשות.
שגית אפיק
אני מוחקת את (2)(א) שנמצא אצלכם בכחול.
היו"ר משה גפני
כן. להשאיר את זה, את ה-42,000.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כמה עולה הסעיף הזה?
היו"ר משה גפני
לא. כבר ביררנו.
מירי סביון
5 מיליון שקלים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, הסעיף בשלמותו כפי שאנחנו הולכים לאשר.
מירי סביון
כל ההטבות? כל החקיקה? סדר גודל של 60 מיליון בשנה, אבל מה שאמרתי, ואני חוזרת כי חשוב לי להדגיש את זה, שאם אנחנו מדברים על יישום משנת 2018, החל מ-2018, כתוצאה מהעומס- - -
היו"ר משה גפני
את זה אמרת.
מירי סביון
חשוב לי לשים את הדברים כאן.
היו"ר משה גפני
הצגת את עמדתך.
מירי סביון
חשבתי שאולי לא הייתי מספיק ברורה.
היו"ר משה גפני
לא. בטוב טעם ודעת. הצגת את עמדתך. אני לא עושה את זה על דעת עצמי ואני מסכים.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
כל דבר שאנחנו מבקשים, אתם קודם כל אומרים לא כי אתם לא רוצים בוכלטריה ועומס.
היו"ר משה גפני
אני שמעתי צליל של אי שביעות רצון מרשות המסים?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
כן. ממש. זו המנגינה הקבועה שאנחנו שומעים.
היו"ר משה גפני
לא. דווקא הסתדרתי אתם.
שגית אפיק
תוספת חדשה שביקשתם להוסיף ביחס לנוסח שבכחול, זה לא מופיע לכם, אני אקריא אותה. זה לגבי ישובים צמודים לגבול עימות בצפון. אלה ישובים שדירות המגורים בתחומם שוכנות עד שני קילומטרים מגבול ישראל עם סוריה או לבנון והכול בקו אווירי.

היום לישובים האלה יש תוספת של אחוז אחד בהטבה וסכום נוסף בתקרה של 24,000. אתם ביקשתם להגדיל את האחוז אחד לשני אחוזים לגבי הישובים האלה שנמצאים בתוך שני הקילומטרים. התחילה של התיקון הזה תהיה בשנת 2019. זאת תהיה תוספת של שני אחוזים. התחילה של שני התיקונים הקודמים – זה הסיכום – שהם למעשה ביחס לישוב עירוני סמוך לגבול עימות בצפון, התשעה קילומטרים, והתיקון בניקוד הפריפריאליות יהיה לפי סעיף 2 שבכחול, ואני אקריא אותו.

2. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).

הסיפה - ואולם תחילתו של סעיף 11(ב)(3א)(א) לפקודה, כנוסחו בחוק זה, ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) – יורדת מהנוסח. הוא יישאר ביחס לישובים צמודי גבול.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא גבול. גדר.
שגית אפיק
גדר.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לסכם את הדיון. רבותיי, אני לקחתי על עצמי את הנושא הזה של הטבות המס כאשר ידעתי שבג"ץ הולך לפסול את החוק. זה היה כבר לפני שלוש שנים. אני הייתי נאלץ לומר, כמו כולנו, שבג"ץ צודק. הישוב הזה כן, הישוב הזה לא, הישוב הזה כן, הישוב הזה לא. כל מי שגר באיזשהו מקום היה אומר את הדברים שלו והכול היו אינטרסים מובהקים. אז עשינו תיקון שכולם תמכו בו. כולם, קואליציה ואופוזיציה. עמדנו בעניין הזה. היינו עיוורים לשמות הישובים ונוצרו עיוותים. זאת עובדה. כאשר אתה עושה חוק גדול עם משמעות גדולה, עם לחצים ענקיים. שלא תהיה לכם טעות, היו לחצים ענקיים של חברים שלי להכניס ישובים נוספים בצפון ובדרום, מחוץ למפה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
וביהודה ושומרון.
היו"ר משה גפני
וביהודה ושומרון. לחצים מאנשים בכירים מאוד כאן במדינה. אמרתי, לא. אם הם במפה – כן, ואם הם לא במפה – לא. זה לא מעניין אותי אם ראש המועצה הוא מהמחנה הציוני או ממרצ או חס וחלילה מיהדות התורה.

המציאות הזאת הייתה נר לרגליי כל הזמן עד שהתברר שיש עיוות, בעיקר לגבי נהריה ונתיבות. יש עיוות. יש עיוות שאני יכול גם להסביר למה זה קרה אבל זה קרה. אז באתי לשר האוצר ואמרתי לו שאני מבקש לתקן רק את שני הישובים האלה. שאל אותי שר האוצר. אתם יודעים מה? זה לא בסדר שאני אומר שר האוצר. שאלו אותי אנשים בכירים האם זה באמת רק נהריה ונתיבות. הבטחתי באופן חד משמעי שזה ילך רק על נהריה ולנתיבות. רק עליהן. יש עוד דברים ולא נוגעים בהם עכשיו.

תוך כדי הדיונים – אנחנו מקיימים את הדיונים הפנימיים אצלנו – התברר שבאמת יישובי גדר במצב שאנחנו נמצאים בו, אחרי שנתקן, יימצאו במצב יותר נמוך מאשר אחרים וזה עוול שאי אפשר לחיות אתו. חזרתי לאן שחזרתי לשאול. התחייבתי שאני לא מביא ישובים אחרים אבל במהלך הדיונים היו יישובי גדר. שאלתי האם אני יכול להוסיף את יישובי הגדר, לפחות בנקודה אחת כדי שהם לא יהיו פחות משום דבר מסביב כולל אלה שיש להם גבוה. זאת אומרת, לא לעשות אפליה שם. הסכימו ובתנאי שאת זה אני מביא מה-1 בינואר 2019, מה שאנחנו מביאים עכשיו על פי הסיכום שהיה.

בינתיים – אמרתי את זה כבר כמה פעמים ואני אומר זאת שוב – הולכת להיות בסוף 2018 רעידת אדמה מבחינת הטבות המס. שלא תהיה טעות. הוראות שעה מתבטלות, המדד הפריפריאלי הופך להיות משהו אחר, אנחנו ב-2019 נמצאים במקום אחר ונהיה חייבים לתת את הדעת עליו. אני אומר לכם מראש שאותם הדברים שמיקי זוהר אמר ושאחרים אמרו, אני בכוונה אומר מיקי זוהר כי הוא פגוע ממני ואני רוצה קצת לפייס אותו, אבל אני מדבר על כולם. אני מדבר על כל הנושאים. הועלו כאן נושאים והנושאים האלה הם כבדי משקל. הם הולכים להשתנות. הם לא הולכים להישאר באותו מקום.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
היכן תאמר שמקימים את הוועדה והיכן זה יהיה רשום?
היו"ר משה גפני
בפרוטוקול.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בפרוטוקול הוועדה או במליאה?
היו"ר משה גפני
בוועדה. גם במליאה אני אומר את זה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שיהיה ברור גם במליאה.
היו"ר משה גפני
ודאי. אני אומר כאן איזה דבר שאני לא רוצה לקיים? אני רוצה לקיים אותו יותר מכל אחד אחר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שתהיה כאן איזו אסמכתה.
היו"ר משה גפני
אני חוזר ואומר, ואני אומר את זה, אמרתי את זה בישיבה הקודמת, שאם כתוצאה מהשינויים שרוצים לעשות אנחנו נצטרך לעשות כך שאנחנו שמים ישובים שלכל אחד ברור – חוץ מראשי התיבות של הישוב - שכל הקריטריון הוא בוקה ומבולקה, אני פשוט לא אהיה בזה. לא היה לי שום אינטרס בחוק הזה ואני לא הולך לקלקל לי את החוק. לקלקל לי, הפירוש הוא שיבוא אלי מישהו, יסתכל לי בעיניים ויאמר לי שהכנסתי קריטריון כזה בגלל שרציתי להכניס את הישוב המסוים הזה והזה. זה לא יהיה. יהיו קריטריונים ותהיה ועדה. אנחנו צריכים לגמור את זה עד ה-1 בינואר 2019.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
עד סוף הפגרה.
היו"ר משה גפני
עד עכשיו רק מיקי זוהר היה אחראי על הוועדה ועכשיו גם אתה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא אחראי. אני שותף.
היו"ר משה גפני
שותף, זה נכון.

על כל פנים, אני מבקש להצביע נגד ההסתייגויות אם תוגשנה כאלה ואני אבקש להצביע בעד החוק כפי שהקריאה אותו היועצת המשפטית של הוועדה. אפשר ליפול בהצבעות. בסדר.
טלי פלוסקוב (כולנו)
אני מבקשת התייעצות סיעתית.
היו"ר משה גפני
בסדר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גם אנחנו.
היו"ר משה גפני
התייעצות סיעתית לכולם. חמש דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:25 ונתחדשה בשעה 11:30.)
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה.

אנחנו מצביעים על ההסתייגויות של מיקי זוהר. אם הן לא מתקבלות כאן, אתה מעלה אותן למליאה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כן.
היו"ר משה גפני
אני אוכל לדבר אתך לפני המליאה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני חושב שכן.
ישי פרלמן
הערה, שיהיה ברור לפני ההצבעה. מכיוון שלא נמצא מקור תקציבי, אני מזכיר שמדובר בהצעת חוק תקציבית והממשלה מתנגדת, בגלל חוק יסודות התקציב.
שגית אפיק
להצעה עצמה. אתה לא מדבר עכשיו על ההסתייגויות.
ישי פרלמן
גם וגם.
שגית אפיק
מירי לא אמרה קודם שאתם עומדים מאחורי זה מקצועית.
ישי פרלמן
זה שאלה של מקור תקציבי ולא של התנגדות מקצועית או לא מקצועית.
היו"ר משה גפני
אני חושב שאני לא מצביע. לא, אני לא מצביע.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני מציע לכם שאת כל מה שיש לכם להביא בתקופה הקרובה מרשות המסים, קחו את זה ותשקלו. תשכחו מזה.
ישי פרלמן
זה עניין תקציבי.
יצחק וקנין (ש"ס)
אל תעשו מאתנו צחוק.
ישי פרלמן
זאת לא רשות המסים. זה עניין תקציבי. זה החוק.
יצחק וקנין (ש"ס)
מכירים את התרגילים האלה. מה אתם עושים תרגילים ברגע האחרון? אתם מתייעצים ביניכם ואתם עושים תרגילים?
היו"ר משה גפני
אתם יושבים כאן בישיבה, אתם רואים שאני מסתכסך עם החבר הכי טוב שלי כדי להגן על זה שלא יהיה הרבה כסף ונישאר במה שסיכמנו. אם אתם משאירים את זה בתקציבי, אני לא מצביע.
שגית אפיק
איליה, איך זה עומד ביחס להחלטת ועדת שרים שתמכה בנוסח?
איליה כץ
אני רק אחדד. הנוסח השתנה.
היו"ר משה גפני
מה השתנה?
יצחק וקנין (ש"ס)
מה השתנה בנוסח?
שגית אפיק
ישובים צמודי גדר. זה ל-2019. זה היה בהסכמתכם. שים בצד את הישובים צמודי גדר, איך זה מתיישב עם החלטת ועדת שרים? יש כאן התנגדות של הממשלה כדי להפוך את זה לתקציבית?
איליה כץ
אנחנו נחדד.
היו"ר משה גפני
אנחנו יכולים להצביע, אבל אם זה תקציבי, את צריכה 50 חברי כנסת במליאה. אני לא רוצה. אף אחד לא עושה לי טובה.
איליה כץ
אני אשמח לחדד את הנושא הזה. הייתה כאן טענה שהועלתה במהלך הדיונים שצריך לחדד אותה. נאמר כאן שכאשר נותנים הטבת מס לישוב מסוים, אף אחד לא נפגע. אז לא, יש מישהו שנפגע. קופת המדינה נפגעת. כל מי שמשלם מסים, זה מגיע על חשבונו. כאן יש הצעת חוק שעלותה, כמו שנאמר כאן, כמה עשרות מיליוני שקלים. על פי חוק אנחנו חייבים כל עלות נוספת למצוא לה מקור. לא נצבע מקור עבור הדבר הזה.
שגית אפיק
צריך מקור רק במידה שהממשלה מתנגדת. האם הממשלה מתנגדת להצעת החוק?
איליה כץ
הממשלה לא נתנה את הסכמתה.
שגית אפיק
הממשלה מתנגדת להצעה?
איליה כץ
לממשלה אסור לתת את הסכמתה.
שגית אפיק
אז הממשלה מתנגדת להצעת החוק.
איליה כץ
היא לא נתנה את הסכמתה. זאת ההגדרה.
שגית אפיק
בוועדת שרים שם הייתה תמיכה, אין לזה משמעות? היא לא נתנה את הסכמתה לא בוועדת שרים ולא בכלל. הממשלה מתנגדת להצעת החוק. זה מה שהוא אומר. זו ההגדרה של הצעת חוק תקציבית.
איליה כץ
זאת ההגדרה.
טלי פלוסקוב (כולנו)
זאת פשוט הזיה. אין איך לתאר את זה.
יצחק וקנין (ש"ס)
תקשיבו, אני אומר לך תצביע. שיעשו מה שהם רוצים. אנחנו נצביע במליאה ואז נראה מה יגבר על מה. לא יכול להיות שיושבת כאן ועדה ודנה במלוא הרצינות על כל הדילמות וכל הבעיות ובשנייה האחרונה הם אומרים את מה שאומרים. איזו תוספת תקציבית נוצרה? כרגע רשות המסים אמרה 60 מיליון שקלים. זאת התוספת התקציבית ולא משנה מה מלכתחילה. גם מה שכתוב בכחול, מדובר על כ-52 מיליון שקלים, כ-60 מיליון שקלים לערך. על זה מדוב. אני לא מבין אתכם. ברגע האחרון אתם עושים תרגילים?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אנחנו מצביעים. אני מבקשים להצביע אדוני היושב ראש.
יצחק וקנין (ש"ס)
נכון. תצביע.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
נצביע 51 במליאה וזהו. נגמר הסיפור.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני אומר לך תצביע. זה יעבור בשנייה ובשלישית כמו שאתה מביא את זה כאן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אגב, אני ממש שמח על האמירה של אגף התקציבים. כל הכבוד. הלכת עם אגף התקציבים אדוני היושב ראש, הלכת עם אגף התקציבים גברתי היועצת המשפטית, וקיבלתם במתנה בדיוק את מה שהם עשו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
את זה אומר מרכז הקואליציה בוועדה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הלכתם אתם, תישארו אתם.
שגית אפיק
הלכנו עם העניין המשפטי של מה יכול להיכנס ומה לא.
יוסי אדוני
בזמן שאתם מדברים, חיילים מסתובבים בצפון בין הבתים. אני רוצה להזכיר לכולם. כל הכבוד לוועדה. אני חושב שהוועדה צריכה באמת לקבל את מה שאיציק אומר וגפני ולאשר את הדבר הזה אם הממשלה לא רוצה לתת לזרעית ולגורן, אין בעיה. אנחנו נדע מה לעשות.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
היושב ראש, אנחנו צריכים להצביע פה אחד עם היושב ראש ולהביא את הרוב בכנסת ולהעמיד בפני עובדה. אני פונה גם לחברי מיקי. יתר ההסתייגויות יעלו בוועדה כמו ההסתייגויות של הצפון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אל תצביע נגד ההסתייגויות שלי, ברושי. אני מבקש.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא מצביע נגד. אני מצביע עם הצעת היושב ראש.
היו"ר משה גפני
אני מצביע על ההסתייגות הראשונה שלך. תגיד על מה מדובר. אולי נחשוב עוד פעם אחרי שהממשלה מתנגדת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, זה בסדר. אתה חייל שלה. חייל של אגף תקציבים.
היו"ר משה גפני
זה היה רמז על חוק הגיוס שלא קיבלנו? חוק הלאום. ממשלה שמתנגדת להטבות המס.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מנסה להבין מה נדב נתן לך לאכול. הרעילו אותך.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה לדרוך לי על היבלות?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה כמו אישה מוכה. ככל שאתה מכה אותה יותר, יש מקרים כאלה לצערי הרב, זה לא יאומן. אתה פשוט מתכחש למציאות. לך למשטרה ותגיש תלונה. יש מקרים שמכים אותך, מכאיבים לך, פוגעים בכבודך, פוגעים בשמך ואתה ממשיך ללכת אתם. לא ראיתי דבר כזה. זה מזוכיזם. אין לזה הגדרה אחרת.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות.
שגית אפיק
אני אעזור לך. ההסתייגות הראשונה שלך היא לייצר הגדרה של ישוב בנגב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא צריך עזרה. אני אסתדר לבד.
היו"ר משה גפני
הוא רוצה לומר בעצמו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר מציע. בפסקה (1) אחרי פסקת משנה (א) יבוא, אחרי ההגדרה ישוב סמוך לגבול יבוא "ישוב לא עירוני בנגב, ישוב או מועצה אזורית המשתייכת למחוז דרום".

בפסקה (2), אחרי פסקה (ב) יבוא "ג".

אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:

"(ד) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב בישוב מוטב שהוא ישוב לא עירוני בנגב יתווסף לזיכוי ממס שהוא זכאי לו בפסקאות (1) עד (3) לפי העניין, שיעור של 3 אחוזים מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית".
היו"ר משה גפני
אני מודיע שאם ההסתייגות שלך לא מתקבלת, זה עולה למליאה אבל אני אומר לך שזה יהיה אחד הדיונים הראשונים שיהיו לקראת 2019 בוועדה אותה אנחנו מקימים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא התרציתי.
היו"ר משה גפני
לא משנה. אני יכול לנסות לפייס אותך?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא.
שגית אפיק
אם ההסתייגות הזאת מתקבלת, היא מאוד בעייתית מבחינה משפטית ומייצרת אפליה וחוסר שוויון.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים - 3
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות שנייה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הסתייגות שנייה. בפסקה (1) אחרי פסקת משנה (א) יבוא (א1). אחרי ההגדרה ישוב סמוך לגבול יבוא: "ישוב עירוני מעורב, עירייה או מועצה מקומית למעט מועצה אזורית שמתגוררת בה אוכלוסייה יהודית וערבית ובלבד שמתגוררים בו יותר מ-35,000 תושבים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה".

בפסקה (2), אחרי פסקת משנה (ב) יבוא "ג".

אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:

"(ד) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב בישוב מוטב שהוא ישוב עירוני מעורב יתווסף לזיכוי ממס שהוא זכאי לו בפסקאות (1) עד (3) לפי העניין שיעור של 2 אחוזים מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית ולתקרת ההכנסה יתווסף סכום נוסף על הסכום הקבוע בפסקאות (1) עד (3) לפי העניין של 24,000 שקלים חדשים".
שגית אפיק
אתה יכול לומר מה היחס בין האוכלוסייה היהודית לערבית? כדי שנוכל לכתוב את זה בהגדרה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
20-80.
שגית אפיק
ההסתייגויות האלה תקציביות, נכון?
היו"ר משה גפני
אצלם הכול תקציבי. חוץ מזה שגם זה תקציבי, הכול תקציבי אצלם.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
גם האוויר אצלם תקציבי.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – 3
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הסתייגות מספר 3. בפסקה (2) לפני פסקת משנה (א) יבוא (א1). בפסקת משנה (א), בסופה יבוא: "ולרשות המקומית שמתגוררים בה 30,000 תושבים לפחות ייווסף סכום נוסף של 30,000 שקלים חדשים ובלבד שסכום תקרת ההכנסה בשל פסקת משנה זו לא יעלה על 234,000 שקלים חדשים".
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – 3
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
טלי פלוסקוב (כולנו)
אני רוצה להבהיר שההצבעה שלי הייתה אך ורק בגלל ההערה של היועצת המשפטית לפיה הסעיפים האלה הם לא עומדים במבחן המשפטי.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
ההסתייגות שלנו.
מוסי רז (מרצ)
במרחב לבנון, ישוב שנמצא עד 11 קילומטרים מהגבול, והוא במדד פריפריאלי 1 ו-2 ומרכז החיים הוא עד 9 קילומטרים מהגבול, ייחשב ישוב בקו עימות.
היו"ר משה גפני
אם ההסתייגות הזו מתקבלת, זו הפרה שלי מול שר האוצר.
מוסי רז (מרצ)
זה לא עובר את ה-5 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
הבנתי.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
אני מצטרפת להסתייגות.
שגית אפיק
גם ההסתייגות הזו לא נסמכת על קריטריון שיש לו אחיזה משפטית בחקיקה כיוון שתשעת הקילומטרים נקבעו בהחלטת ממשלה והם מתייחסים לגבול. אין בחקיקה הזאת לא התייחסות למרכז חיים, אין 11 קילומטרים באף החלטת ממשלה. החוק הזה מבוסס על החלטות ממשלה ביחס לגבולות. תשעה קילומטרים ושני קילומטרים ושבעה קילומטרים בעוטף עזה, זה כתוצאה מהחלטות ממשלה. אין החלטת ממשלה לגבי 11 קילומטרים. לכן גם הקריטריון הזה הוא לא קריטריון ישים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אנחנו כמובן בעד הרעיון הזה אבל אנחנו נגד האיום שכתוצאה מזה ייפגע כאן כל המהלך.
היו"ר משה גפני
ייפגע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני אומר שתשאירו אותנו רגע להתייעץ.
היו"ר משה גפני
בבקשה. ייפגע. אני לא אומר את זה כאיום. אני לא יכול להיות שקרן ולעמוד מול שר האוצר ולומר לו שהתווספו עוד דברים.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:40 ונתחדשה בשעה 11:43.)
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה.

אם ההסתייגות הזאת מתקבלת, החוק לא עולה על ידי למליאה. לא עולה. אני אריב עם מיקי זוהר ופתאום אני אכניס עוד דברים?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא רבת אתי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, אין כאן עניין של ניגוח. יש לנו אחריות גדולה לחוק הזה וכתוצאה מהחוק הזה אנחנו מקדמים גם את יישובי הגדר וגם כפי שאתה טענת עושים מתקנים עיוותים.

אני בכל זאת רוצה לחזור ולשאול. אנחנו כאן יוצרים הסכמה רחבה כאשר ההתנגדות שלנו להסתייגויות של מיקי נשענת על עמדת הוועדה. אני שואל איך אפשר לחזק את הקמת הוועדה מעבר למה שאמרת כאן. אתה אומר שבחוק אתה לא יכול להקים ועדה אבל מצד שני נוצרה כאן תחושה שאם נהריה וישובים אחרים – ואנחנו לא נגד – יעברו, הממשלה תקטין את העוצמה שלה ברצון לעשות שינויים לקראת סוף 2018.
היו"ר משה גפני
התשובה היא כדלהלן. ההסתייגות שלכם היא לא חוקית, לפי מה שאמרה היועצת המשפטית. זאת הסתייגות בעייתית. שנית, אם היא עוברת, אני לא מביא את החוק. אני מודה לקדוש ברוך הוא, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני אקבל שכר על הפרישה. המשמעות של העניין היא שאני הופך להיות שקרן. אני את החוק הזה העברתי בממשלה בגלל שאמרתי שזה יהיה רק אלה. את צמודי הגדר הוספתי, כפי שאמרתי, אבל בלי הסכמה לא הייתי מביא אפילו לא את צמודי הגדר שאני בטוח במיליון אחוזים שצריך לעשות זאת.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
כולנו מסכימים ומברכים על זה.
היו"ר משה גפני
זה גם לא חברי, כי מה יוצא? אני כאילו מצביע נגד הסתייגות שלכם על הישובים האלה. אני לא נגד הישובים האלה. כל הזמן היועצת המשפטית חיפשה מתחת לאדמה פתרונות. אנחנו מחפשים פתרונות. מה שאני אומר עכשיו זה שאנחנו לא מסיימים את העניין כאן כי בכל מקרה הממשלה לא רלוונטית בעניין הזה כי ב-1 בינואר 2019 המפה משתנה, עם הממשלה או בלי הממשלה, עם הכנסת או בלי הכנסת. לכן אנחנו נצטרך למצוא פתרונות. לא נמצא פתרונות שהם חוקיים, לא יהיה. אם אתם מתעקשים על ההסתייגות, אני אצטרך להצביע נגד ונראה מה התוצאה. אתם עומדים על ההסתייגות הזאת?
מוסי רז (מרצ)
כן.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים - 1
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
קריאה
הסתייגות דיבור במליאה.
היו"ר משה גפני
אני עובר להצבעה על החוק כפי שהקריאה אותו היועצת המשפטית של הוועדה.

מי בעד אישור הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 248) (עדכון הטבות המס ביישובים), התשע"ח-2018 עם התיקונים שהוכנסו? מי נגד? מי נמנע? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 248) (עדכון הטבות המס ביישובים), התשע"ח-2018 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק התקבלה.
טלי פלוסקוב (כולנו)
רביזיה.
היו"ר משה גפני
רגע. לפני שאת אומרת רביזיה. אני רוצה לדעת מאגף התקציבים, האם אתם עומדים על כך שזה תקציבי. מה שהתקבל, התקבל חוק שהיה בהסכמה אתכם. האם אתם עומדים על כך שזה תקציבי?
איליה כץ
היושב ראש, אני רק רוצה לחדד עוד פעם. אני אשמח לחדד שוב. יש הבדל בין הסכמה - - -
היו"ר משה גפני
לא, אל תסביר. אני הבנתי. תאמין לי שאני קשה הבנה אבל כשאתם מסבירים מהר, אני מבין לאט. תגיד לי בבקשה אם הצעת החוק היא תקציבית או לא.
איליה כץ
רשות המסים נתנה את הסכמתה המקצועית לחוק ואומרת שאין בעיה מקצועית בחוק הזה. זה לא סותר את זה שמדובר בהצעת חוק תקציבית.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מגיש רביזיה על הצעת החוק.
טלי פלוסקוב (כולנו)
אני הגשתי.
היו"ר משה גפני
יחד אתי אבל אני אהיה לפניך כי אני היושב ראש.
טלי פלוסקוב (כולנו)
אני הגשתי לפניך.
היו"ר משה גפני
זה נכון, אבל לא סיימתי את ההצבעה כשהגשת אותה. בסדר. את קודם.

תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום.


הישיבה ננעלה בשעה 11:50.

קוד המקור של הנתונים