ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/07/2018

דיון על הצורך בהיטל על העסקת עובדים זרים בענפי המשק השונים מכח סעיף 45 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), תשס"ג – 2003

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת21
ועדת הכספים
24/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 1112
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ב באב התשע"ח (24 ביולי 2018), שעה 11:23
סדר היום
היטל העסקת עובדים זרים
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
מכלוף מיקי זוהר – מ"מ היו"ר
מיקי לוי
מוסי רז
חברי הכנסת
אמיר אוחנה
מירב בן ארי
איילת נחמיאס ורבין
מוזמנים
אלישיב ממן - יועץ לסמנכ"לית שומה ביקורת, רשות המסים, משרד האוצר

אלעד רפאל כהן - מנהל מערך הרישוי, רשות שוק ההון, משרד האוצר

ברוך לוברט - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אורי שיינין - אגף התקציבים, משרד האוצר

ירדן אלון - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

עירא ניומן - אגף תכנון אסטרטגי ומדיניות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יוסי אוחנה - יועץ לתכנון ובנייה, מרכז השלטון המקומי

שמואל חרסט - סגן נשיא לה"ב

יוני ויצמן - סמנכ"ל ומנהל אגף יזמות ובנייה, התאחדות בוני הארץ

יצחק גורביץ - ראש אגף כוח אדם ויחסי עבודה, התאחדות בוני הארץ

אלדד ניצן - יו"ר התאחדות תאגידי כוח אדם זר לבניין, איגוד לשכות המסחר

אלכס קידר - הנהלת תאגידי כוח אדם זר לבניין, איגוד לשכות המסחר

עמיר נאור - מנכ"ל ארגון חברות הניקיון בישראל

דוד דביר - סמנכ"ל ארגון חברות הניקיון בישראל

יוסף יעקב - ארגון חברות הניקיון בישראל

שי ברמן - מנכ"ל איגוד המסעדות

דורון ארבלי - יועץ לחטיבת לשכת המסחר, התאחדות תאגידי כוח אדם זר לבניין

כפיר יושע - יועץ להתאחדות תאגידי כוח אדם זר לבנייה

אלי בבלי - יושב ראש איגוד מנהלי קרנות נאמנות

עודד אופק - עו"ד, בשם איגוד חברות האשראי

ליאור וילנסקי - עו"ד, יועצת משפטית, קבוצת פנינסולה בע"מ

יואב בכר - סמנכ"ל התאחדות המלונות

מאיר חמו - רו"ח, ליאון אורליצקי ושות', מייצג את חברות הניקיון

אליהו יצחק - פעיל חברתי

מאיר עמר - מוזמנ/ת

אלון דור - מוזמנ/ת

מיכאל נוימן - מוזמנ/ת

אלי אהרון - מוזמנ/ת

אהוד אמיתי - מוזמנ/ת

אודי עפרון - מוזמנ/ת

אבי כהן - מוזמנ/ת

מיכל זיו שוחט - מוזמנ/ת

אודיל סטף - מוזמנ/ת

נטע דופרמן רביב - מוזמנ/ת

משה ברדוגו - שדלנ/ית (ברדוגו יועצים), מייצג/ת את ארגון חברות הניקיון בישראל

עדן קנובסקי - שדלנ/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את התאחדות בוני הארץ
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומיםהיטל העסקת עובדים זרים
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. הסעיף הבא בסדר היום הוא היטל העסקת עובדים זרים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הצעה לסדר.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
תודה רבה. אתה נוהג לכנס את הוועדה לעתים מזומנות בפגרה.
היו"ר משה גפני
דווקא יש רבים שאומרים לי שאני טועה. פגרה היא פגרה. אם אין ברירה, אני מכנס.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
מבלבלים פגרה עם חופשה.
מיקי לוי (יש עתיד)
היו פגרות שלא הרגשנו את הפגרה.
היו"ר משה גפני
נכון. אני אשתדל למתן קצת.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני רוצה לבשר לך משהו. משרדי הממשלה מרגישים שמגיעה פגרה ואז הם מחליטים שזה בדיוק הזמן לאיים על מקומות עבודה בישראל. בשנה שעברה, אני רוצה להזכיר לך מה עברנו בקיץ הקודם. אתה זוכר כמה דיונים היו לנו כאן בנושא מפעלים שנסגרים. חיפה כימיקלים, נגב קרמיקה, הכול היה בזמן הפגרה.
היו"ר משה גפני
נכון.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
עכשיו חבר הכנסת מיקי לוי ואני, שמאוד מוטרדים מהמצב של התעשייה הישראלית, אני כבר חודש ומשהו - - -
היו"ר משה גפני
אבל הם לא הצליחו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא. נגב קרמיקה נסגר על ראשינו. אין מה לעשות, זאת עובדה. אני רוצה לומר לך שזה תהליך.
שגית אפיק
זה טופל בוועדת העבודה והרווחה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
גם אנחנו טיפלנו בנגב קרמיקה. אתה אומר שהכישלון הוא לא על כתפי ועדת הכספים, בסדר, אבל אני רוצה לומר לך משהו אחר. יש כאן משהו שורשי הרבה יותר בעייתי ואני מבקשת ממך שבשבוע הבא איכשהו תמצא שעה לדון בזה עם משרד האוצר ועם משרד הכלכלה. צריך גם את היועץ המשפטי לממשלה כאן. המדינה החליטה שרכש גומלין יכול להיות בכל כלכלה מתקדמת בעולם, חוץ מאשר במדינת ישראל. משהו מדהים. תהליך שבאגף החשב הכללי מובילים אותו עכשיו, שבו לא יהיו יותר חייבים ברכש גומלין במדינת ישראל. יותר מזה, הם מוציאים מכרזי ממשלה עם מכרז לרכישת שירות למעקות. לא חס וחלילה רכישת מעקות אלא שירות. למה? כי אז לא יהיו חייבים בהעדפת תוצרת הארץ.

אני אומרת לך חבר הכנסת גפני שאנחנו מבועתים ממה שקורה כאן. זה מונח גם לפתחו של היועץ המשפטי לממשלה, הנושא של המכרזים האלה, והקומבינות האלה שעושים כדי לא לרכוש תוצרת הארץ, אבל ברכש הגומלין זה מדהים. אגף החשב הכללי נותן את ידו לזה שלא יהיו יותר חייבים ברכש גומלין במדינת ישראל. למשל במכרז האוטובוסים שאתה מכיר אותו. זה דבר מדהים. יש חובות עבר, יש מכרז חדש, לא באים חשבון עם מי שניגש למכרזים החדשים

חבר הכנסת גפני, קודם הזכרנו את אופקים, אני מבקשת ממך, זה לא דיון שסובל דיחוי אחרי הפגרה, אני מאוד מאוד מבקשת ממך שאיכשהו תמצא אתה זמן בשבוע הבא. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה. הנושא הזה עלה. בשבוע הבא אמורה להיות ישיבה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
טוב מאוד.
היו"ר משה גפני
לא ישיבה של הוועדה אלא ישיבת שרים. אין טעם שאנחנו נקיים דיון לפני שהם מקיימים את הדיון יחד עם נשיא התאחדות התעשיינים ואחרים. אני אמרתי, ואני אומר לך עכשיו שאני אדבר עם השרים, גם עם שר האוצר ובעיקר עם שר הכלכלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
שר הכלכלה מתנגד לזה בתוקף. הוא נעמד על הרגליים האחוריות בעניין הזה, ואני משבחת אותו על כך.
היו"ר משה גפני
אני רוצה ללמוד את העניין. אם אנחנו מקיימים דיון, אולי נוכל לעצור את זה קודם. אני לא כל כך מבין למה עושים את זה, למה החשב הכללי עושה את זה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אין להם בעיה לסגור מקומות עבודה, אין להם בעיה שאנשים יתחילו לעבוד במחלקות הרווחה, אין בעיה. הם אומרים שזה יוזיל. אני אומרת לך, אני כבר שנה וחצי מתנהלת עם מכרז האוטובוסים הזה מול משרד התחבורה. אי אפשר לבוא ולאשר כאן בוועדה ולספר לנו על נטו תעשייה ואז אגף מסוים במשרד האוצר ייתן את ידו להתנהגות כזאת במחשכים.
היו"ר משה גפני
יש לנו גם את הנושא של משרד הביטחון.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
נכון. הכול קשור. אתה צודק.
היו"ר משה גפני
צריך למצוא לזה פתרון.

אני מודה לך. הנושא עלה כבר קודם.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
תמיד מעלים משהו, נתניהו אומר שזה כבר עלה קודם, כבר דיברו אתי לפני כן.
היו"ר משה גפני
לא זה מה שאמרתי ולא זה מה שהתכוונתי. אני לוקח את זה מאוד ברצינות. בכלל את הנושא של העובדים אני לוקח ברצינות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני יודעת.
היו"ר משה גפני
מכיוון שיש את הישיבה הזאת, אני אדבר עם השרים, אני אדבר עם אלה שנוגעים בדבר. אם אכן יתברר שלא יצא מהישיבות הללו דבר וחצי דבר, שזה הדבר הראשון שהרשות המבצעת צריכה לעשות את זה, אני אקיים דיון בוועדה ולא אחכה אחרי הפגרה. אבל אני לא אעשה את זה במהירות סתם בגלל שאנחנו צריכים לעשות את זה.

אם היה נשמע בקולי ביבי, אני לא.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני יודעת שלא. זאת הייתה בדיחה. אולי לא מוצלחת, אבל בדיחה. תודה רבה לך.
היו"ר משה גפני
ביקשו ממני חברים לקיים דיון על היטל העסקת עובדים זרים. בין היתר ביקש חבר הכנסת מיקי זוהר והבטחתי לו שאקיים את הדיון הזה. אנחנו מתחילים את הדיון שיכלול כמה נושאים.
מירב בן ארי (כולנו)
הנושא הזה נדון כבר פעם חמישית.
היו"ר משה גפני
בסדר. יש בעיה עם הממשלה בעניין הזה. לא היו חמישה דיונים.
שגית אפיק
זה דיון ראשון בנושא הכללי.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני לא רוצה להיכנס לזה. היה דיון אחר. זה לא רק בענף הבנייה. עסקנו בנושא של המסעדות, עסקנו בהיטל של רכבים, של רטרואקטיביות, מה שהיה עם בית המשפט ובזה הגענו להסכמה אתם שהיא הסכמה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אם כבר ציינת את הדבר הזה, אני רוצה לחדד סוגיה ששמעתי מקבלנים, לא רק ממסעדנים אלא גם מחברות כוח אדם, וחברות הניקיון, שברשות המסים קבעו תאריך שרירותי, לא מוכנים לבוא לקראתם אפילו לא ביום אחד.
מירב בן ארי (כולנו)
נכון. לכן זה חשוב לדבר גם על זה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש להם תלות בגופים שהם עובדים מולם, שמשלמים להם.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
קריאה
31 ביולי, אדוני היושב ראש.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הם לא אומרים שהם לא רוצים לשלם, שהם מתכוונים לשלם וגם ישלמו אבל צריך לתת להם אורכה סבירה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שתעלה את מה שביקשת ממני כבר לפני שבועות רבים. אמרת שיש בעיה עם התאריך. אנחנו קבענו את התאריך, ה-30 ביולי. אני מבקש שתיתן לי את הפרטים ואני אדבר עם ערן יעקב כדי להאריך את המועד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
חד משמעית, כן.
מירב בן ארי (כולנו)
אתה מדבר על המסעדות?
היו"ר משה גפני
כן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לגבי הנושא הזה, אנחנו נעביר את הפרטים.
היו"ר משה גפני
כן, תעביר את הפרטים ואני אבקש מערן יעקב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הנה, היושב ראש מזמין אתכם להעביר את האינפורמציה והוא יבדוק.
היו"ר משה גפני
אני לא אבדוק, אני אפנה לערן יעקב ואני אומר לו שאני מבקש לדחות את התאריך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אורכה קצרה. לא צריך הרבה זמן.

דבר נוסף. לגבי הדיון שאנחנו מקיימים היום. אני ביקשתי את הדיון הזה מסיבה פשוטה. אני חושב ששר האוצר עושה המון כדי להוריד את מחירי הדיור. הוא שם את זה כדגל, הוא שם את זה כמטרה. מה לעשות שפקידי האוצר לא משתפים אתו פעולה וכנראה בגלל זה התוצאה לא מגיעה.
מוסי רז (מרצ)
יש מי שאשם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני עוזר למשה שיוכל להאשים אותם בכך שהמחירים לא יורדים כי הם לא עוזרים לו להגשים את המדיניות שלו. חלק מהמדיניות הזאת, זאת הפחתה של עלויות הבנייה. אם נפחית את עלויות הבנייה, יש כמובן קשר ישיר גם למחירי הדיור. מה האחוז הגבוה ביותר בהוצאה במחירי הבנייה? כוח האדם. כוח האדם הוא העלות הגבוהה ביותר כדי לבנות היום בית. מה אחוז מס המעסיקים שיש לנו היום? 12 אחוזים, אם אני לא טועה.
אלדד ניצן
15 אחוזים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עוד יותר גרוע. זה אומר שאם אנחנו נניח לוקחים בית ומתוך עלות בניית הבית אנחנו נניח שמים על כוח אדם באזור השליש או 40 אחוזים, 35 אחוזים, כמה?
קריאה
42 אחוזים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני כבר מזמן לא בתחום. אני שלוש וחצי שנים כאן, ושכחתי איך זה עובד. אם יש 42 אחוזים, מתוכם 15 אחוזים, זה אומר שיש שישה אחוזים ממחיר הבית רק בכוח אדם ומס מעסיקים שהולך לקופת האוצר. דמיינו לכם, ואני שואל את שר האוצר, דמיין לך שמחר בבוקר מוציאים ידיעה שמחירי הדיור ירדו לא בשישה אחוזים אלא רק בשלושה אחוזים. מה היה קורה לסקרים של השר כחלון? משישה זה היה קופץ ל-15.
מירב בן ארי (כולנו)
איך?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
קואליציה בריאה בפעם הבאה עם השר כחלון לנו ולליכוד, שאנחנו רוצים לשבת אתו בקואליציה. פקידי האוצר. אם פקידי האוצר היו מוכנים לבטל את מס המעסיקים – ברור שהוא יתנגד כי זה יעזור לכחלון להיות חזק וזה גם יכול לקחת קולות מ-יש עתיד, אבל אם הם היו מורידים את מס המעסיקים בענף הבנייה, אגב, מדובר לא במיליארדים אלא ב-100 מיליון שקלים בשנה.
אלדד ניצן
168 מיליון שקלים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה כבר עלה.
אלדד ניצן
על 10,000 עובדים זה 168 מיליון שקלים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
170 מיליון שקלים בשנה כאשר האוצר תורם מיליארדים להפחתת מחירי הדיור, אם זה באמצעות קרקעות שהוא נותן בחינם ואם זה באמצעות סבסוד ישיר ועקיף כמו מחיר למשתכן וכדומה. מיליארדים הוא שופך והוא לא מצליח להוריד את מחירי הדיור. אם כאן היו נותנים את ההטבה – סליחה על הביטוי – המסכנה הזאת ובזה היינו מורידים לציבור כמה אחוזים במחירי הדיור, אין אחד שלא היה יכול לברך על המהלך.

ולכן אנחנו רואים מצב שמס המעסיקים על עובדי הבניין פשוט לא עוזר לנו במאבק שאנחנו רוצים להגשים אותו, הפחתת מחירי הדיור.

ולכן אני פונה אליכם שוב ואני גם מתכוון להגיש בהתאם הצעת חוק, אם לא תיענו לבקשתנו כי לא תהיה לנו שום ברירה, ואני פונה אליך מירב בן ארי להעביר את המסר לשר האוצר, שהמטרות שלו יכולות להיות מושגות ובלבד שהוא יתחיל להיכנס קצת בפקידים שלו.
מירב בן ארי (כולנו)
אני רוצה לשאול.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, מירב, אני מדבר. אני לא מביע דעה כרגע על העניין. אני מתקומם על העניין שמיקי מכלוף זוהר מוצא שעיר לעזאזל, את פקידי האוצר. הם מבצעים מדיניות. אתה לא יכול להאשים אותם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה מעדיף להאשים את כחלון?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לפני כמה דקות דיברנו על אגף החשב הכללי, יד אחת עושה לתעשייה ויד אחת גומרת את התעשייה.
היו"ר משה גפני
מה זאת החגיגה הזאת? עוד אין בחירות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
מי אמר?
היו"ר משה גפני
אני.

חבר הכנסת אמיר אוחנה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
תודה לך אדוני היושב ראש. המס שאנחנו מדברים עליו עכשיו הוטל בראשית שנות ה-2000 מתוך מטרה לעודד עבודה עברית. רצו לעודד שישראלים יבואו לעבוד בענף הבנייה. המטרה הזו לא הוגשמה. ענף הבנייה נשלט בידי עובדים זרים והם אלה שבונים והם אלה שעושים.

היום, בחלוף יותר מעשור, אפשר לומר שהמטרה של המס נכשלה. לא הצלחנו להגשים את מה שרצינו אבל הוא עדיין מוטל, על מי? על האזרחים שהמצוקה הכי קשה שלהם, ובצדק, אלה מחירי הדיור. זו המצוקה הכי קשה שאנחנו נאבקים בה ובכל מיני מישורים – היצע, ביקוש. למה ממשיכים? אני עשיתי חישוב, אדוני, אני לא חושב שזה דרמטי. אני חייב להודות, אני לא חושב שזה יגיע ל-50 אחוזים ממחירי הדיור, אבל אם נצליח להוריד בעשרות אלפי שקלים, ואנחנו נצליח להוריד, לדירה, בוודאי באזורים שהבנייה מהווה פקטור יותר מרכזי, למה אנחנו לא עושים את זה? האוצר באמת משקיע הרבה בדבר.

יש הצעת חוק שהגשתי ואני מגיש אותה לאדוני. היא כבר קיבלה פ' והיא מוכנה.
מוסי רז (מרצ)
תגיש גם לנו.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אני אגיש גם לכם. עד עכשיו נמנעתי מלעלות אותה לוועדת שרים בדיוק בגלל הדיון הזה כאן כי רציתי להגיע להידברות. רציתי שהאוצר ישמע ויראה. יש הצעת חוק. אני יכול בשנייה להעלות אותה לוועדת שרים. אם אנחנו נצטרך לעשות את זה, נעשה את זה אבל אני רוצה באמת לשמוע מהאוצר למה לא מבטלים את המס הזה. אני רוצה לשמוע. אני רוצה להביא לא פתרון מלא אבל פתרון חלקי למחירי הדיור בישראל.
מירב בן ארי (כולנו)
מתי אני אשאל שאלה?
היו"ר משה גפני
מיקי, אתה ביקשת לדבר?
מיקי לוי (יש עתיד)
כבר אמרתי את הדברים.
מירב בן ארי (כולנו)
קודם כל, אני בעד לבטל את המס אבל אני לא מצליחה להבין, ותסבירו לי, למה בחקלאות כבר הורדת לאפס. בבניין אתה רוצה להוריד.
קריאה
ירד בהוראת שעה.
מירב בן ארי (כולנו)
בסדר, בהוראת שעה. ירד. תסבירו לי מה ההבדל. הרי בסוף זאת תעסוקה של עובדים זרים במקצועות שאין בהם ידיים עובדות ישראליות/יהודיות. למה מה שטוב בחקלאות ובבנייה, למה לא טוב במסעדות ובמלונות? יש כאן פגיעה בשוויון של העובדים הזרים.
אמיר אוחנה (הליכוד)
כי שם המצוקה הכי גדולה.
מירב בן ארי (כולנו)
אנחנו בשבוע שוויון. אמיר אוחנה ואני מובילים שוויון. תסביר לי מה ההבדל בין זה לבין מסעדות.
היו"ר משה גפני
אני אענה לך. היות ואת קדנציה ראשונה, אני אענה לך.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה לא מרגיש.
היו"ר משה גפני
באמת היא פעילה רצינית, חבל על הזמן.
מירב בן ארי (כולנו)
תחמיא לי כי למיקי מכלוף ולאמור אוחנה לא אמרת את זה.
מוסי רז (מרצ)
הוא שכח שהם קדנציה ראשונה.
היו"ר משה גפני
מה שאמר מיקי זוהר ומה שאמר אמיר אוחנה, הטענה היא טענה נכונה. היא טענה נכונה לכל אורך הדרך. המציאות הזאת שבה אמרו שעושים היטל על עובדים זרים, היא כדי לעודד תעסוקת ישראלים. המטרה הזו נכשלה. המטרה האמיתית הושגה. המטרה הייתה גיוס כסף וגייסו. גם עכשיו מגייסים. אנחנו קיימנו דיון על החקלאות. החקלאות באמת במצב קשה מאוד והמציאות הייתה שזה תלוי במשא ומתן יותר חזק, יותר חלש, ואז החקלאות הייתה על ראש שמחתנו והצלחנו להביא את האוצר להסכמה על ביטול מס מעסיקים בחקלאות.
מירב בן ארי (כולנו)
נהדר.
היו"ר משה גפני
לא הצלחנו להגיע לביטול מס מעסיקים בדיור. עכשיו אנחנו מתחילים את מרוץ המכשולים הזה. הוא לא סיפור פשוט מכיוון שהוא כסף ובכסף משרד האוצר, בעיקר אגף התקציבים, עושה שמיניות באוויר כדי לא לבטל את זה. אנחנו צריכים לקשור או להחזיק ידיים אחד לשני כדי להתמודד עם משרד האוצר. זה צריך ללכת לשר, זה צריך ללכת לכל הגורמים הנוגעים בדבר. עם אגף התקציבים אין מה לדבר. צריך להביא את זה בסוף להחלטה שבאמת אנחנו מבטלים את המס.
מירב בן ארי (כולנו)
אין בעיה, אבל אתה לא יכול להפריד את מה שקורה במסעדות ובברים. אתה לא יכול להפריד. אני מתנגדת לביטול. מילא על החקלאות עברנו את זה כי באמת מצב קריטי אבל זה לא יכול להיות שמסעדות שהולכות בחודש יולי לקבל שומה אסטרונומית, ואנחנו הולכים לסגור כאן עסקים קטנים, ועושים איפה ואיפה.
היו"ר משה גפני
אני לא מתווכח. אנחנו נגיע לחלקים הקשים. למשל במסעדות כאשר יש בעיה עם המסתננים, שיבוא ראש הממשלה, יבוא שר האוצר, יבוא שר הפנים - - -
מירב בן ארי (כולנו)
הם אלה שנותנים את השירותים.
היו"ר משה גפני
את מתווכחת אתי כאילו אני הפכתי להיות שר בממשלה חס וחלילה. לא.
מירב בן ארי (כולנו)
דווקא זה רעיון לא רע.
היו"ר משה גפני
לא. רעיון רע.
מוסי רז (מרצ)
צריך אישור מגדולי התורה.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אנחנו נתקדם בעניין הזה. מוסי רז, בבקשה.
מוסי רז (מרצ)
אני מסכים עם רוח דברים ואני מזכיר שרק לפני כמה שבועות הצעתי הצעה במליאה לבטל את המס הזה שבטעות יסודו.
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על כל המס?
מוסי רז (מרצ)
אני מדבר על הכול. המס הזה, בטעות יסודו. הוא ניסה לעשות דבר שלא הצליח לעשות אותו וגרם נזקים אחרים.

לשאלה למה לבטל בבניין ולא במסעדות. אני לא מבין למה את שואלת, מירב. הוא אמר לך קודם. בסקרים בודקים את מחירי הדירות. זה יעזור לו בסקרים. הוא אמר את זה.
מירב בן ארי (כולנו)
למה, מסעדות וברים לא חשובים?
מוסי רז (מרצ)
אני אומר מה נאמר על ידי חבר הכנסת זוהר. בצחוק או ברצינות, אבל זה נאמר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מה זה משנה?
מוסי רז (מרצ)
מאז קיימנו כאן את הדיון על המסעדות לפני מספר שבועות, נסגרו מספר מסעדות בתל אביב ותלו את זה בנושא הזה של המס. אורנה ואלה, ננוצ'קה, לנדבר בגן מאיר ועוד אחרים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא כולן נסגרו מהסיבות האלה.
מוסי רז (מרצ)
חלקן תלו את זה בזה.
מירב בן ארי (כולנו)
ננוצ'קה לא תלו. גם אורנה ואלה. היחיד שנסגר זה לנדבר אבל זה לא משנה כי יש עסקים רבים בסכנת סגירה.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא הולכים לעשות כאן עכשיו סקר על איזה מסעדות אנחנו מדברים. העיקרון ברור.
מוסי רז (מרצ)
יש מסעדות סכנת סגירה ואין שום סיבה להפלות בין הענפים השונים. יש לבטל את המס בכל הענפים.
היו"ר משה גפני
בבקשה, האורחים, אבל אני ממש מבקש שנעשה את זה בקצרה.
יצחק גורביץ
התאחדות בוני הארץ. אנחנו מדברים על היטל העסקה שהוא בערך כמו 15,000 שקלים בשנה.
היו"ר משה גפני
על איזה ענף?
יצחק גורביץ
ענף הבנייה.
מירב בן ארי (כולנו)
לעובד?
יצחק גורביץ
לעובד. בנוסף 20,000 שקלים לעובד אגרות והיטלים נוספים. אנחנו מדברים מדי שנה, 35,000 שקלים לעובד. אם בממוצע נניח צריך עובד כזה לבניית דירה – ודירה אורכת בערך שלוש שנים – אנחנו מדברים על 100,000 שקלים עלות היטלים ואגרות על דירה. 20,000 שקלים אגרות, 15,000 שקלים שזה תרגום ההיטל.

המדיניות הזאת כשלה.
היו"ר משה גפני
זה לעובד?
יצחק גורביץ
לעובד.
היו"ר משה גפני
אני רוצה שתאמר לוועדה האם בעקבות מס המעסיקים, ההיטל שנעשה על עובדים זרים, האם כתוצאה מזה קלטתם עובדים ישראלים.
יצחק גורביץ
לא. הדבר הפוך. אני רוצה לציין בדיוק הפוך. יש נתונים רשמיים שהגשנו לכם. מ-2012 למשל, ולא סתם לקחתי את 2012 כי זו שנה שהיא דומה לכל השנים הקודמות, נכנסו למדינת ישראל 37,000 זרים ופלסטינים, במקביל, על פי נתוני למ"ס, עלה מספר הישראלים מ-150,000 ל-200,000 השנה. ביחד עם הגעת הזרים והפלסטינים, גדל מספר הישראלים ב-50,000. זה בדיוק הפוך. אותם היטלים ואותן אגרות, זה חסם לכניסה של ישראלים. צריך להבין שישראלי עושה עבודות שלא עושים לא הזרים ולא הפלסטינים וזה פי ארבע. אם תיקחו בחשבון שיש כרגע 200,000 ישראלים בענף, בערך 60,000 זרים ופלסטינים ביחד, יש לכם את זה.
היו"ר משה גפני
למה זה חסם?
יצחק גורביץ
כי ככל שהזר עולה יותר, אני אביא פחות זרים ואני אעסיק פחות ישראלים בכל יתר העבודות. הזר והפלסטיני מגיעים לגבס ולריצוף ולטיח ולברזלנות, אבל מי שעושה את כל הקירות, מי שעושה את המעליות, מי שעושה את כל ההתקנות, מי שעושה את הספינקרלרים, כל החשמל, אלה ישראלים. מי שמוביל את הבטון, אלה ישראלים. מי שמפעיל את המנוף, אלה ישראלים. בלי אותם עובדים לעבודות הרטובות, לא יהיו עובדים ישראלים. הוכחנו ש-200,000 ישראלים לפי נתונים של היום מול 150,000 שהיו, שזה בא ביחד עם העלייה במספר הזרים והפלסטינים. הרי אי אפשר להפעיל מנוף עם זר או עם פלסטיני.

כמו שציינתי, יש לזה גם תרומה לגבי מחירי הדירות, לפי מודל של הטכניון, במקרה של עובד זר או פלסטיני. לדירה צריך שלוש שנים. האגרה הזאת היא בערך 100,000 שקלים בשלוש שנים. זה 100,000 שקלים שהיו יורדים ממחיר הדירה.
אלדד ניצן
אני יושב ראש מעסיקי עובדים זרים בענף הבנייה, בעצם האנשים שאמונים על כל העסקת העובדים הזרים ומתעלים אותם לענף הבנייה. חבריי אמרו את הנתונים נכון. אני רק אדגיש עוד דבר אחד מרכזי בעניין. אנחנו עכשיו עושים עבודה – ונגיש אותה לאדוני – מחקרית רצינית ביותר, כלכלית, שתיתן ממש אינדיקציה מדויקת בפלחי אזורים, בכמה כל דירה הולכת לרדת על ידי ביטול המס. מעבר לנושא של ההורדה שהזכירו עמיתיי, כניסה של עובדים ישראלים. שר האוצר מצד אחד מעודד כניסה של עובדים זרים. הוא אמר שצריך עובדים זרים כדי להגדיל את היצע הדירות. כניסה של עובדים זרים יותר ויותר, כמו שאמר עמיתי, גם תיתן יותר עבודה לישראלים בעבודות היבשות וגם תגדיל את כמות הבנייה. ברגע שיש לך יותר יחידות דיור, מחירי הדיור יורדים. זה היצע וביקוש, אדוני יודע. ברגע שיש יותר היצע, הביקוש קטן, הציבור בא ומתחרה. הקבלנים יכולים להציע דירות ויכולים להתחרות על המחירים. מחירי הדירות ירדו. אלה דברים שהיינו עדים להם בעבר. זאת לא רק הורדה פיזית במחיר אלא זאת גם הגדלת היצע הדירות כי האופציה היחידה לבנייה של דירות, של עבודה רטובה בבניות המודרניות של שיטת ברנוביץ שנהוגה היום, היא רק כניסת עובדים זרים. כניסת עובדים זרים, הגדלת היצע והורדת עלויות. המס הזה חייב לעבור מן העולם. התכלית שלו הסתיימה. היום מדברים בענף הבנייה על עובדים זרים חוקיים שהמדינה מעודדת להביא אותם.
שמואל חרסט
נציג לה"ב. אני מבקש להתייחס בקצרה. בפנייתך למנהל רשות המסים, אם ניתן לקבל הבהרה לגבי ההסדר.
היו"ר משה גפני
על מה אתה מדבר?
שמואל חרסט
על המסעדות. ההסדר שהגענו לגבי התשלומים של המסעדות.
היו"ר משה גפני
על ה-30 ביולי.
שמואל חרסט
כן. מירי סביון לא הבהירה שם האם התשלומים צמודים למדד וכל פקיד שומה עושה מה שהוא רוצה. היא כתבה בלי ריבית. לא הזכירה מדד וכל פקיד שומה עושה מה שבא לו.

דבר שני. לבקש שבאותה הזדמנות שאני בא ומשלם את ההיטל, אוטומטית יתקנו לי את השומות ויזכו אותי בהוצאה הזאת לאותה שנה שאני משלם היטל. לא שייכנסו להליך דיוני עתידי, אם בכלל. אני צריך שזה ייסגר במקום.

לעניין הקבלנים. אני רוצה לתת דוגמה ולהבהיר נקודה מסוימת. יש היום שני סוגי קבלנים שלא משלמים את ההיטל. סוג אחד של קבלנים, אלה קבלנים שנמצאים כרגע בהליך, בדיון משפטי שעוד לא ניתנה פסיקה בתיק שלהם, וסוג שני של קבלנים שהתחילו את ההליך לצערם מזמן וכבר הגיעו להחלטה ולפסיקה של בית המשפט המחוזי. זה שכבר הגיעו להחלטה ויש פסיקה של המחוזי, פקיד השומה מתחיל בהליכי גבייה. יש לי אירוע כזה שחייב 40 מיליון שקלים, הפסיד במחוזי, סגר את החברה. איזה היטל אנחנו רוצים לגבות מהקבלנים? נכון שבמסעדות אלה סכומים קטנים ובקבלנים אלה עשרות מיליוני שקלים.
מירב בן ארי (כולנו)
סכומים קטנים יחסית.
שמואל חרסט
יחסית. למה מחכים, שפסק הדין יינתן ואז החברות ייסגרו?
יצחק גורביץ
סליחה אבל אלה לא קבלנים.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא מאפשר את הוויכוח. אתם רוצים את הדיאלוג הזה, תעשו אותו בחוץ. הבנו.
שי ברמן
איגוד המסעדות. אני רק אתייחס לדברים של חברי מר חרסט. אני רוצה לבקש ממך אדוני היושב ראש לא לפנות למירי סביון בעניין המדד.
היו"ר משה גפני
למה?
שי ברמן
ככה.
היו"ר משה גפני
ככה זאת תשובה טובה, אבל למה?
שי ברמן
כי אני חושב שהתשובה שלה לא תהיה טובה לנו.
מירב בן ארי (כולנו)
תדבר עם ערן יעקב.
יואב בכר
התאחדות המלונות. רציתי להדגיש את ההרחבה, מעבר לעניין של הבניין, שגם בענפים האחרים, אצלנו במלונאות צריך עובדים זרים רק לניקיון. אין להשיג עובדי ניקיון. אצלנו מדובר בהיטל שהוא מגיע ל-20 אחוזים. גם במסעדות וגם במלונות מדובר 20 אחוזים. זה לא שהעובדים מגיעים על חשבון עובדים אחרים. כמו בבנייה, גם כאן.
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על עובדי ניקיון?
יואב בכר
על עובדי ניקיון במלונות.
היו"ר משה גפני
אין לכם במלונות היטל על עובדים זרים.
יואב בכר
יש לנו היטל של 20 אחוזים. לא 15, לא 10, לא אפס כמו בחקלאות, אלא 20 אחוזים.
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על כל העובדים הזרים אצלכם?
יואב בכר
כן. כמו שבבנייה זה יכול להוריד מחירים, גם אצלנו זה יוריד מחירים. אני חושב שהצעת החוק צריכה להיות לכל הענפים ולא רק לענף אחד. תודה.
עמיר נאור
מנכ"ל ארגון חברות הניקיון. שמענו כאן מחברי הכנסת הנכבדים על המסעדות ועל המלונות. הזכירו גם את החקלאים ואף אחד לא מדבר על חברות הניקיון. בינתיים לא דיברתם עליהן.
היו"ר משה גפני
אבל זה ברור לגמרי.
מירב בן ארי (כולנו)
דיברנו גם על חברות הניקיון.
עמיר נאור
כבוד היושב ראש, אנחנו מעסיקים עשרות אלפי משפחות. חלק מהחברות – ואני אומר כאן את האמת – בקושי יכולות לשלם. חלק מתחננות לאיזשהו הסדר כי אחרת הן סוגרות. הן יטילו על המדינה את כל האבטלה כשהעובדים ילכו הביתה. ברגע שהוא סוגר חברה, הוא סוגר גם לישראלים והוא יוצר מצב שאין עבודה לאחרים. יושב כאן לידי יוסף שביקשתי שיגיע לכאן וידבר. הוא הולך לסגור בסוף השבוע את החברה שלו, 250 משפחות, ישראלים ועובדים זרים.

אנחנו מבקשים שייתנו איזו גמישות. לא ביקשתי אפס כרגע אבל אני מבקש איזושהי גמישות כדי שאנשים יוכלו לעמוד בה. בנוסף למה שחברי אמר לפני כן, כל פקיד שומה מתנהג אחרת, לפי רצונו. באילת הוא מתנהג כך, בבני ברק הוא מתנהג אחרת. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אני לא יודע מי צריך לעשות משהו כדי שיפתרו את זה.
מוסי רז (מרצ)
מה השוני בין בני ברק לאילת?
מירב בן ארי (כולנו)
כל פקיד שומה עושה מה שהוא רוצה.
מוסי רז (מרצ)
את זה הבנתי אבל מה השוני בין בני ברק לאילת?
עמיר נאור
יש הבדלים. הנה, יוסף יסביר לך. יש לו דוגמה חיה.
יוסף יעקב
אילת, קיבלתי רק השבוע, מיליון שקלים.
מירב בן ארי (כולנו)
מה הגיע השבוע?
יוסף יעקב
שומה של מיליון שקלים.
שמירב בן ארי (כולנו)
ה-35 אחוזים.
יוסף יעקב
20 אחוזים. זה הגיע רק השבוע. על 2015 ו-2016. יש לי עוד שומה של 8 מיליון שקלים, שם פקיד שומה רמת גן שמבחינתו לסגור את העסק מחר בבוקר כי תביא את הכסף. התאריך 31 ביולי, צריך להאריך אותו כי יש לנו עוד עניין ואני רוצה לומר אותו. כשאנחנו לוקחים כסף מלקוחות, אנחנו מקבלים גם דוח שקובע עלות לעובד. ההיטל הזה של ה-20 אחוזים לא מופיע שם. אנחנו רצים ללקוחות וחלק מהם ישלמו את הכסף הזה, אם נוכיח לו שההיטל לא בפנים. אנחנו צריכים את הזמן.
מירב בן ארי (כולנו)
אתה צריך את הזמן כדי לעדכן את הלקוחות לגבי ההיטל שהולכים להעמיס עליכם, שהם בעצם ישלמו אותו.
עמיר נאור
חלק ישלם וחלק לא ישלם.
מירב בן ארי (כולנו)
השומה הזו של ה-31 ביולי הולכת לרסק כאן הרבה עסקים.
יוסף יעקב
נכון. הוא מעביר 250 עובדים לאבטלה.

(היו"ר מכלוף מיקי זוהר)
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רשות המסים, מה עמדתכם בעניין הזה של ה-31 ביולי?
אלישיב ממן
בישיבה הקודמת שהייתה ב-15 במאי, מירי סביון הציגה את המתווה. ביקשתם תקופה מסוימת. נתנו חודשיים וחצי, עד ה-31 ביולי, שזה התאריך. המתווה הזה היה מוסכם בוועדה.
שגית אפיק
אמר יושב ראש הוועדה יבקש מערן יעקב להאריך את התקופה.
מירב בן ארי (כולנו)
אנחנו נפנה אליו עוד היום.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש עוד דוברים?
מירב בן ארי (כולנו)
רגע, יש לי עוד שאלה. זאת השומה של ה-35 אחוזים?
אלישיב ממן
לא. ההיטל הוא גובה של 20 אחוזים.
מירב בן ארי (כולנו)
אני יודעת. ההיטל כולו 20 אחוזים אבל חילקנו להם את החוב.
שגית אפיק
כן. בחלק הראשון של אחוז.
אלישיב ממן
זה תלוי בגובה המחזור.
מאיר חמו
אני כאן בעניין של חברות הניקיון. דיברתם בוועדת הכספים על התיקון שבוצע לפני שנה וחצי בוועדה בנושא הרכב. רציתם להגיע לדבר מסוים ובסוף שום דבר לא התממש. אותו דבר בדיוק קורה כאן עכשיו עם היטל עובדים זרים. יש חברות, חלקן אני מייצג ולגבי חלקן אני שומע מחברים, שיש להן שומות אדירות שמה שרשות המסים עושה, היא פשוט תהיה המפרקת שלהן. חד וחלק. אין סיכוי. צריך להגיע למתווה שונה שלפחות כהצעה חברות עם מחזור של אולי עד 10 מיליון שקלים, לוותר על 50 אחוזים מקרן החוב כי אחרת תסגור. זה הולך להיסגר בעוד שבוע, אם לא נאריך את הזמן ונגיע להסדרים. כך זה עם כל פקידי השומה. חייב לצאת מהקופסה ולחשוב על פתרון אחר, לפחות לחברות הקטנות כי גם כאן בחברה שאני בעצם מייצג, יש לה 250 עובדים.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה לא מאשים את רשות המסים. היא רק מבצעת את תפקידה.
מאיר חמו
נכון.
מירב בן ארי (כולנו)
רשות המסים ישבה כאן ואם לא התעקשנו, הם לא היו מורידים את הריבית. יש דברים שרשות המסים יכולה לבוא ולומר שהיא לא רוצה להיות מפרקת של עסקים.
מיקי לוי (יש עתיד)
הם מבצעים מדיניות. יחליט השר.
מירב בן ארי (כולנו)
חבל שהמדיניות הזו נקבעה בקדנציה הקודמת.
מיקי לוי (יש עתיד)
ממש לא.
מירב בן ארי (כולנו)
מה אתה אומר?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה שהוא אומר, זה דבר נכון.
מיקי לוי (יש עתיד)
מ-2010.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
האורכה שאנחנו מבקשים, מעבר ל-31 ביולי, זה זמן סביר שיהיה אפשר גם לגביו לעשות בדיקות ולדון בעוד נושאים. הזמן הזה שהוא זמן קצר, הוא זמן שבסופו של דבר יביא לסגירה רבה של חברות ולכן אנחנו רוצים את האורכה הזאת ועכשיו אנחנו בודקים זימון לערן יעקב.

מישהו רוצה לומר משהו לפני שאני מסכם את הדיון?
שמואל חרסט
משפט אחרון, אם אפשר. מכיוון שיש אפליה בין החברות שכבר עברו את השלב של פסק הדין לבין חברות שבהליך משפטי, אם אפשר בינתיים להקפיא את הליכי הגבייה, נושא ההיטל, עד שהוועדה שיושבת כאן תקבל החלטות ותגיע להסדר עם פקידי השומה כפי שעשינו עם המסעדות. גם בנושא של עובדים זרים, כרגע להקפיא את הגבייה של ההיטל לפחות לחודשיים-שלושה עד שנראה לאיזה הסדר נגיע. אולי נגיע לאותו הסדר כמו במסעדות אבל כרגע אין בכלל הסדר וזה לשלם את הכול מזומן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תגובת משרד האוצר ורשות המסים לדברים שהועלו כאן.
אלישיב ממן
כמו שהסברתי קודם. היו כאן מספר דיונים לגבי הנושא של ההקלות. היה פסק דין בעליון שקיבל את העמדה שלנו והגיעו למתווה הקלות חדש. המתווה הזה מבחינתנו הוא מתווה סופי.
שמואל חרסט
המתווה שלכם כולל גם את ענף הבנייה? זה גם היטל.
אלישיב ממן
המתווה שלנו כולל את כל מה שנכלל בפסק הדין בעליון לגבי המסתננים ויש פירוט מאוד מאוד גדול בתוך המתווה. הוא מפרסם באתר רשות המסים.

(היו"ר משה גפני)
היו"ר משה גפני
מה עם אורי שיינין?
טמיר כהן
לא דיבר. לא רצה לדבר.
היו"ר משה גפני
אין דבר כזה.
אורי שיינין
לא ביקשו.
היו"ר משה גפני
אני מבקש.
אורי שיינין
אני מסכים עם האמירות של חברת הכנסת בן ארי ושל חבר הכנסת מוסי רז. אני חושב שהאמירות של חברי הכנסת נכונות. קשה לומר עסק כזה כן ועסק כזה לא. אם יש דיון, יש דיון על הכול. האירוע כאן הוא אירוע של חצי מיליארד שקלים וחשוב לומר את זה ולשים את זה על השולחן.

לגבי היטל מעסיקים בענף הבניין. עלו כאן אמירות כלפי שר האוצר או כלפי הפקידות. זה לא כזה משנה אבל צריך לשים את הדברים על השולחן מבחינה עובדתית. כמו שכולם יודעים, ענף הבנייה למגורים, החלק שלו מתוקצב, 6.7 אחוזים. קרי, 82 מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
אורי שיינין
87 מיליארד שקלים, זה החלק בתוצר של ענף הבנייה למגורים. לא כל ענף הבנייה. קרי, ה-100-150 מיליון שקלים אלה, הם לא שישה אחוזים, הם לא ארבעה אחוזים, הם לא שלושה אחוזים אלא הם בין 0.1 ל-0.2 אחוז. הרי כולם יודעים, ונאמר כאן, שעובדים זרים מועסקים בעיקר בבנייה מאוד רוויה, במגדלים גבוהים, בבניינים שבאופן עקרוני המחיר שלהם הוא מחיר לא נמוך, שהמחיר שלהם לא נקבע כמו שאמר כאן חבר הכנסת רז - - -
קריאה
זה לא נכון. זה ממש לא נכון.
אורי שיינין
המחיר נקבע בסוף במקומות האלה בעיקר כמו שחבר הכנסת רז אמר בהיבטי הקרקע, בהיבטי שוק.
היו"ר משה גפני
ההסברים לא מעניינים. תגיד מה התוצאה.
אורי שיינין
השורה התחתונה, המחיר, אם נפחית את ההיטל - - -
היו"ר משה גפני
זה לא משפיע על מחיר הדירות. זה משפיע על הקופה שלכם.
אורי שיינין
נשאלת השאלה האם נכון להפחית 100 מיליון שקלים כדי להגדיל את רווחי התאגידים והקבלנים.
קריאה
אתה לא מגדיל את הרווחים.
אורי שיינין
ולממן אותם באמצעים אחרים. השאלה היא אם נאמר לו שאנחנו החלטנו לקחת מכל אחד מאזרחי ישראל עוד 20 שקלים כדי שהתאגידים והקבלנים יקבלו עוד 100 מיליון שקלים. אני חושב שהתשובה היא חד משמעית לא. אם מישהו חושב אחרת, בבקשה, שיעלו הצעת חוק כזאת.
היו"ר משה גפני
זה בסדנה אצלכם להגיד את זה. אתה יושב כאן מולנו ואתה אומר לנו שקודם כל צריך לקיים דיון כולל. אי אפשר לקיים דיון פרטני על נושא מסוים. אנחנו קיימנו אתכם דיון פרטני על החקלאות וביטלנו יחד אתכם את היטל העובדים הזרים בחקלאות. כבר היו דברים מעולם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
עוד מעט צריך לחדש את ההחלטה.
היו"ר משה גפני
לא צריך לחדש שום דבר. אל תציע הצעות כי הם עוד יקבלו אותן.

עם כל הכבוד, זה מוריד את המחיר של הדירות או לא מוריד את המחיר שלהן, אתם באתם לכאן, לכנסת - - -
קריאה
לא מוריד.
היו"ר משה גפני
לא מוריד, כן מוריד, בסדר, נדבר על המוריד ולא מוריד. חלק גדול מהכסף כשבן אדם קונה דירה, הוא נותן לכם. הרי הוא לא קונה דירה במחיר שלה. אם הוא היה קונה דירה במחיר שלה, בעיית הדירות הייתה נפתרת. אתם גובים כסף. יש לכם הזדמנות חגיגית ואתם גובים כסף. אותו דבר עם ההיטל על העובדים הזרים. נדבר על הבנייה לפני שאנחנו מדברים על המסעדות, שם יש עוד בעיות.

מה זה משנה אם זה מוריד את המחירים או לא מוריד את המחירים? כתוצאה מההיטל הזה שאמרתם לנו שצריך אותו בגלל שצריך עובדים ישראלים, באו עובדים ישראלים? התשובה היא לא.
קריאה
לא באו עובדים ישראלים.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, אתם רוצים להתווכח אתו, תלכו לפריימריס. לא עכשיו בדיון. זה חד משמעית ברור שלא. זה לא שינה דבר וחצי דבר בנוהל ובנוהג שמתנהל בבניית בניינים. זה מאוד לא נכון ומאוד לא קשור לעניין.

אנחנו סבורים שזה פשוט עובדתית לא נכון. זאת פגיעה ברווחים שלכם שאתם רוצים להרוויח מאזרחי המדינה. אני מתכוון לפנות לשר האוצר לגבי ההיטל על העובדים הזרים בבנייה. אני הולך לדבר אתו על העניין הזה. אני מקווה שאני אשמע שם אוזן קשבת. אני מתכוון ללכת לדבר עם שר הפנים לגבי ההיטל על העובדים הזרים במסעדות. לשר הפנים יש מה לומר בעניין הזה ואני רוצה לדבר אתו על כך.

גם לגבי המלונות. לגבי המלונות אני צריך לדבר עם שר התיירות.

במידה ולא ניענה, נצטרך ללכת לחקיקה שכבר מתחילה בהליך כזה אלא אם כן נשמע סיבות שאנחנו נשתכנע מהן שזה מה שצריך לעשות. אורי, הסיבות שאתה אמרת לא מקובלות עלינו. לא מקובלת עלינו המציאות הזאת שבה אתם סבורים שהכסף של ההיטל הזה הוא כסף שבסופו של דבר מביא עובדים ישראלים. אין דבר כזה.
אורי שיינין
שומר על השכר שלהם.
קריאה
אלה עובדים אחרים בכלל.
היו"ר משה גפני
זה לא נאמר כאן. אתה רוצה שאני אחזור על זה? זה לא נאמר. אני אפנה לשרים. אם אנחנו נראה שהדבר הזה לא מתקדם, יכול להיות שנלך על חקיקה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני, משפט אחד. אני רוצה לומר דבר תורה. על זה אפשר לומר תבן ניתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו עשה. בדיוק זה המשפט שמתאים.
מיקי לוי (יש עתיד)
תסביר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני אסביר. אדוני היושב ראש מבין מה אמרתי.
היו"ר משה גפני
גם מיקי מבין.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מדינה שלא מייצרת עובדים מקצועיים, מדינה שלא מאפשרת גם לענפים הרלוונטיים לממן שכר שהוא מעבר למינימום, היא לא יכולה לבוא בטענות למי שמבצע את התפקיד שלו ובלי עובדים לא יכול. אתם באתם לכאן לבקש מאתנו להביא 20,000 עובדים מסין לבניין ועד עכשיו לא עשיתם את זה כמו שצריך כי אתם לא יכולים לוותר על יהודה ושומרון.

מבחינתנו אנחנו צריכים להיות יותר נחושים מול הממשלה. הממשלה לא מכשירה עובדים מקצועיים, הממשלה לא יכולה לבוא בטענות כלפי מי שבונה את הארץ ועוד להטיל עליו קנס. אתם לא מבינים מה שאתם עושים.

אני מבקש ממך גפני להיות יותר ברור. לא יכולים להפוך את הענפים שבקושי מתקיימים למי שממלא את קופת האוצר. זה מה שאתם עושים עם הסיעוד ועם החקלאות. אומר גפני שהורדנו את המס על מעסיקים, אבל זה היה בקושי. שר האוצר לא הסכים. התווכחנו אם זה שלוש או חמש וגם חמש נגמר. ממה יממנו? מזה שאין פיצוי על המים יממנו עובדים?
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל עכשיו אנחנו בבנייה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אותו דבר בבנייה. אתם למדתם את זה באוניברסיטה אבל אתם לא יודעים מה קורה בחיים. אתם מדלקמים כאן את הספרים. אתם לא יודעים מה קורה בשטח.
היו"ר משה גפני
די. מה אתה רוצה?
מיקי לוי (יש עתיד)
ברושי, אני מגן עליהם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא מגן עליהם. הוא מגן עליהם כי הוא היה סגן שר האוצר. אתם לא יכולים לבלבל את המוח לאנשים האלה. יש להם יבלות על הידיים.
מיקי לוי (יש עתיד)
גם אם הם יאמרו לך עכשיו כן, זה לא בידם.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מודיע שאני אדבר עם השרים. אם אני אראה שיש התקדמות בעניין הזה – טוב. אם לא, כנראה נלך לחקיקה.

תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:10.

קוד המקור של הנתונים