ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/07/2018

חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת3
ועדת החינוך, התרבות והספורט
15/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 680
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום ראשון, ג' באב התשע"ח (15 ביולי 2018), שעה 15:00
סדר היום
הצעת חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון) (הגדרת מוסד להשכלה גבוהה), התשע"ח-2018, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי כנסת
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
חברי הכנסת
בצלאל סמוטריץ
מוזמנים
אופירה חפצדי - ראש תחום תמיכות ועיזבונות, משרד ראש הממשלה

הדיל יונס - עו"ד, משרד המשפטים

עמרי גולן - עו"ד, הלשכה המשפטית, המועצה להשכלה גבוהה
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


הצעת חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון) (הגדרת מוסד להשכלה גבוהה), התשע"ח-2018
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. היום ה-15 ביולי 2018, ג' באב התשע"ח, על סדר היום הצעת חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון) (הגדרת מוסד להשכלה גבוהה), התשע"ח-2018. הצעת חוק פרטית שמספרה 3962 של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ וקבוצת חברי כנסת.

אני מבין שהשינוי הוא רק בהגדרות. היועצת המשפטית, ואחר כך בצלאל.
מירב ישראלי
התיקון מתייחס לסעיף 5 לחוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף. יש בו נציגים במועצה ואחד מהם הוא איש הסגל האקדמי. כיום כתוב מוסד מוכר, מוסד מוכר מוגדר בחוק כסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה. היום בהגדרות, כאשר מדברים על מוסד להשכלה גבוהה, בפרט לעניינים האלה, מתייחסים גם למוסד שקיבל היתר וגם למוסד לפי סעיף28א, ואגב, זה סעיף שכבר תיקנו אותו ובעוד כשנה הוא מתחלף ואז בכל מקרה הוא ייחשב מוסד מוכר, אבל גם לתקופה הזו, כדי שאפשר יהיה למנות אנשי סגל מכל המוסדות, מתבקש השינוי הזה.

עשינו שינויים מסוימים של נוסח ואין עליהם מחלוקת.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה להתייחס?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא. בסוף אני אומר תודה.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לומר לך תודה על שהתחשבת בנו. דחינו את הדיון.
מירב ישראלי
הנוסח המתוקן אומר: 1. תיקון סעיף 2

בחוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטין וצפון השומרון, בסעיף 2, בהגדרה "מוסד מוכר", "המועצה להשכלה גבוהה", המלים "מוסד מוכר", יימחקו, במקום "כמשמעותם" יבוא "כמשמעותה", ובסופה יבוא "(להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה)".

2. תיקון סעיף 5

בסעיף 5(7) לחוק העיקרי, במקום "במוסד מוכר בישראל" יבוא "במוסד להשכלה גבוהה" ובסופה יבוא "בפסקה זו, "מוסד להשכלה גבוהה" – אחד מאלה:

(1) מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

(2) מוסד שקיבל היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה".

זה בעצם סעיף זהה לסעיף שלאחרונה חוקקה הוועדה הזו בחוק מורשת מלחמת ששת הימים ויש בו הוראה הזו.
היו"ר יעקב מרגי
זה הנוסח.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה חוק שבסך הכול עושה צדק עם מוסדות מסוימים.
עמרי גולן
המועצה להשכלה גבוהה. הנוסח הוא נוסח סטנדרטי ורגיל זה הנוסח המקובל בהרבה חוקים.
היו"ר יעקב מרגי
מקובל עליכם.
עמרי גולן
לחלוטין.
היו"ר יעקב מרגי
עוד התייחסויות? אין.

אני מביא להצבעה. אתה יכול להצביע במקום חבר הכנסת מוטי יוגב.

מי בעד אישור הצעת חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון) (הגדרת מוסד להשכלה גבוהה), התשע"ח-2018?

הצבעה
בעד – 2
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון) (הגדרת מוסד להשכלה גבוהה), התשע"ח-2018 נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
הצעת החוק עברה פה אחד והיא תועבר למליאה להצבעה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:03.

קוד המקור של הנתונים